TAK FOR ET GODT SKOLEÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAK FOR ET GODT SKOLEÅR"

Transkript

1 24 TAK FOR ET GODT SKOLEÅR Skoleblad for Temauge i marts Gamle elever på besøg Brobygning i 6. klasse RINGETIDER Fastelavn 1. modul Frikvarter modul Spisning Frikvarter lektion Første skoledag for 1. klasserne er Frikvarter tirsdag den 11. august kl lektion Frikvarter lektion lektion Sidste skoledag for 9.u (fredag d. 29. maj, foto: Bjørn Bech) Første skoledag for klasse er mandag den 10. august kl Første skoledag for børnehaveklasserne er mandag den 17. august kl Rollespil i en uge Ju n i

2 2 23 Indhold Skolens ledere 3 Farvel fru Staun 15 Skolebestyrelsesformanden 5 Farvel til Bjørn & Jørn 16 Sommerfest - flot fremmøde 6 Farvel til fra 9.U 17 Fagolympiade 8 Klaustrofobisk Københavnerskole 18 Fra folkevise til roman 9 Fra elevrådet 20 Mosaik i 1.v 10 Praktiske oplysninger 21 Skolehaver i 0.v 11 Rengøring 22 På tur til Vestamager med 0.u 12 Tandplejevagtordning 22 Drømme - et teaterstykke af 2.v 13 Skolekalender og ferieplan 23 Farvel hr. skoleinspektør 14 Tak for et godt skoleår 24 Skolens kontor Telefax Skolens Konstitueret skoleinspektør Ulla-Britt Sabroe Konstitueret souschef Mette Møller Andersen Skolesekretær Connie Éichen Skolesekretærvikar Elisabeth Jensen Teknisk ejendomsleder Rune Runart Skolevejleder John Kloster Skolebibliotek Kirsten Staun/Lone Hougaard Skolebestyrelsen David Spencer Miller Jesper Blanford Kasper Hartøe Signe Christensen Jens Chemnitz Povelsen Michael Ostenfeld Vibeke Dueholm Elevråd Bertram 9.u Formand Sarah 7.u Næstformand Morten Petersen Kontaktlærer Skolekalender Ferieplan Skoledage placeret på lørdage eller søndage Lørdagsskole lørdag 28. nov Lørdagsskole lørdag 29. maj 2010 Ferier og fridage fra til og med Sommerferie lørdag 27. jun søndag 9. aug. 09 Efterårsferie lørdag 10. okt søndag 18. okt. 09 Fridag mandag 30. nov. 09 Juleferie lørdag 19. dec. 09 søndag 3. jan. 10 Fridag fredag 12. feb. 10 Vinterferie lørdag 13. feb søndag 21. feb. 10 Påskeferie lørdag 27. mar.10 - mandag 5. apr. 10 St. Bededag fredag 30. apr. 10 Kr. Himmelfart torsdag 13. maj 10 Fridag fredag 14. maj 10 Pinseferie lørdag 22. maj 10 - mandag 24. maj 10 Sommerferie lørdag 26. jun søndag 8. aug. 10 Første skoledag for klasse er mandag den 10. august kl Første skoledag for 1. klasserne er tirsdag den 11. august kl Første skoledag for børnehaveklasserne er mandag den 17. august kl

3 22 3 Skolens leder(e) Altid brændende... RENGØRING KÆRE ELEVER STORE SOM SMÅ. HVAD POKKER GÅR I OG TÆNKER PÅ. DET FLYDER MED AFFALD, BORDE OG STOLE. PAS DOG PÅ VORES GAMLE SKOLE. TOILETTERNE, JA DER ER NOGLE DER IKKE KAN FORSTÅ, AT MAN IKKE PÅ VÆGGE OG GULVE TISSE MÅ. SMIDE AFFALD I EN SPAND VI ALLE KAN. SÅ KÆRE BØRN I MÅ FORSTÅ DEN GAMLE SKOLE SKAL EVIGT BESTÅ. HILSEN RENGØRINGSPERSONALET TANDPLEJEVAGTORDNING FOR BØRN OG UNGE MED BOPÆL I KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomstandplejen har som sædvanligt vagtordning i sommerferien 2009: Adresse: Tandklinikken Brønshøjvej 17, Telefon: Åbningstid: Man fre kl Klinikken er åben for tidsbestilling i ovennævnte tidsrum i tilfælde af behov for akut tandbehandling, i perioden til (begge dage inkl.) Ved tandpine eller tandskader uden for åbningstiderne henvises til: Privatpraktiserende tandlæge eller Tandlægevagten Oslo Plads 14, 2100 København Ø. tlf eller Skadestuerne på Amager, Bispebjerg, Frederiksberg og Hvidovre Hospitaler. God ferie! Børne- og Ungdomstandplejen Kære elever, forældre og personale ved. Et skoleår er ved at rinde ud, og det er igen tid til at gøre status og skue fremad mod det kommende skoleår. Vores rare 9.klasse tager vi afsked med under en fodboldkamp i de fantastiske, historiske rammer på Rosenborg Kaserne efterfulgt af den obligatoriske vandkamp på skolen. Samtidig byder vi velkommen til vores kommende børnehaveklasser, og klasserne er fyldt helt op! Hele året igennem får vi mange henvendelser om at få optaget børn i vores klasser. Det er dejligt, at skolen har et så godt og velfortjent ry. Vores skole er fyldt med engagerede elever, forældre og personale, og igen i år ligger vi i top i forhold til trivsel for såvel børn som medarbejdere. Til gengæld trænger vi meget til at få forbedret vores fysiske rammer især at få dem udvidet med et byggeri. Byggesagen skulle gerne få en endelig afgørelse her i juni måned, og vi vil selvfølgelig holde jer orienteret herom. Forårssemesteret har vanen tro været fyldt op med mange aktiviteter, der rækker ud over vanlig undervisning. 7.u deltog i Københavns kommunes Fagolympiade og vandt i kategorien Opfinderi med et toilet, der kunne genbruge vand fra håndvasken. Temaugen stod i trivsel, sundhed og motionens tegn og indeholdt aktiviteter omfattende bl.a. bowling, massage, kemi i mad, orienteringsløb og leg i skoven. Sommerfesten blev flot besøgt på trods af det noget ringe vejr. Det var dejligt at se så mange forældre bakke op om skolebestyrelsens årsmøde og deltage i de efterfølgende fornøjelser. På grund af vores pladsmangel, har vi haft mulighed for at lade klasser tage på en del ture, som før var uden for rækkevidde. Vi har haft klasser i Roskilde på Vikingeskibsmuseet, på Økobasen, til geologisk museum på Møn, bondegårdstur, Kroppedal o.m.m. Det giver samlet set et løft til undervisningen og en aflastning af vores lokalesituation. I det kommende skoleår vil vi tilsvarende kunne sende klasser af sted på ture og oplevelser! I forlængelse af den traditionelle rollespilsuge i Østre Anlæg har vi søgt og fået midler til at kunne sende hele indskolingen af sted på fælles tur til Lejre Forsøgscenter. Det sker her i juni måned. Teaterforestillinger og masser af kreative undervisningsforløb præger heldigvis skolegangen på. Her i foråret har vi set større forestillinger fra 2.u, 2.v og 3.u med sang og dans. Der har været lavet film i 3.v og 7.klasserne. Der er skabt mosaikbilleder af 1.v til udsmykning af gården og 1.u har fremstillet deres egen kogebog. En masse børn hjælper Runar og Mikkel med at forskønne gården med opfriskning af malerier i gården og vores beskedne beplantning. Vi ved, skolen er gammel og har en lang

4 4 21 Skolens leder(e) Altid på vej! Praktiske oplysninger historie. Det blev understreget ved, at vi fik besøg af 5 tidligere elever fra skolen, der alle var startet i 1.klasse på skolen i 1927! De 5 damer har siden holdt sammen og husker skolen for dens rummelighed og omsorg. Personalemæssigt er der jo sket en større ændring, da Svend Alleslev, vores fantastiske inspektør igennem 5 år, har fået job som chef for distrikt Indre By pr. 1.juni Han er og vil blive savnet! Mette Møller Andersen og Ulla-Britt Sabroe fortsætter med at varetage funktionerne som henholdsvis konstitueret souschef og konstitueret inspektør, til vi får en afklaring efter sommerferien. Vi skal desværre også sige farvel til vores dygtige skolebibliotekar Kirsten Staun, da hun nu vælger at gå på efterløn. Derudover siger vi farvel til Jørn Hansen, der i en årrække har fungeret som praktisk medhjælp for en elev. Vi har haft et dejligt samarbejde med Svend, Kirsten og Jørn, og de ønskes held og lykke med deres fremtidige job og otium. Patrick Winther og Mette Lybæck vil i det kommende skoleår have orlov, ligesom Eva Vedde fortsat er på barselsorlov frem til jul. Vibeke Schieck, Claus Nielsen og Rosa Thomas er vores kommende årsvikarer. Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie og på gensyn til august. Mette Møller Andersen, Svend Alleslev og Ulla-Britt Sabroe Forsømmelser Hvis en elev forsømmer pga. sygdom, bedes hjemmet ringe mellem 8.15 og 9.00 og give besked om årsagen. Efter forud indhentet tilladelse (gerne skriftligt) hos klasselærer eller inspektør, kan elever undtagelsesvis fritages for skolegang én eller få dage. Hvis forældrenes ferie falder udenfor skoleferien, kan eleven blive fritaget for skolegang, når hjemmet fremsætter ønsket om det. Fravær uden gyldig grund betragtes som ulovlig forsømmelse og behandles som sådan. Sundhedsplejersken Sundhedsplejersken træffes om torsdagen på telefon På andre dage træffes hun i sin kontortid mellem kl på telefon: Glemt tøj Glemt tøj opbevares i glemmekassen i kælderen, lige uden for drengetoiletterne. Der ligger efterhånden en del! Gåde 1 Langt ude i ødemarken ligger en hytte, hvor alle hjørner vender mod syd. Pludselig går en bjørn forbi. Hvilken farve har bjørnen? FIND FEM FEJL Gåde 2 En snegl er ved at kravle op ad en dyb brønd. Brønden er 20 meter dyb. Hver dag klatrer sneglen 3 meter op, og hver nat glider den 2 meter tilbage i dybet. Hvor lang tid er sneglen om at kravle op af brønden?

5 20 5 Fra elevrådet Hvad har vi lavet, og hvad har vi opnået? Vi har haft et godt år i elevrådet, med gode forslag fra klasserne, aktivitet og medbestemmelse. For en god ordens skyld, vil jeg tale om vores aktiviteter uden for skolen først. I starten af efteråret var Sophia (7.u), Line (7.u) Semine (7.v), David (7.u) og jeg til møde i Københavns Fælles Elevråd (KFE), hvor der skulle vælges en bestyrelse. I oktober var Sarah (7.u), Semine og jeg til Danske Skoleelevers(DSE) landskonference, som foregik i Horsens. Der fik vi et mobbestopper kursus, vi lærte om skoleelevers rettigheder, og om undervisnings-miljø. Vi var med til at bestemme hvad DSE skulle stå for og havde en spændende weekend. Vi fik også gjort skolen til en medlemsskole, så vi kan få kurser, materiale og hjælp af DSE. I februar var Sarah til prøverne på prøve som også blev arrangeret af DSE.. Det handlede om, hvordan DSE vil ændre eksamensformerne. Sarah var også til aktiv-weekend, hun blev derved superaktiv i DSE, som betyder, hun hjælper DSE med forskellige arrangementer. Elevrådet får rigtig meget ud af DSE, og endnu mere når vi er aktive. I marts var Sarah, Semine og jeg til DSEs generalforsamling, hvor vi fik kurser i at skabe et aktivt elevråd, hvordan man taler til en forsamling og hvordan man leder et elevråd. At deltage til en DSE-weekend kan varmt anbefales, man er sammen med folk fra hele landet, man har masser af tid til at tale med hinanden, og lørdag aften er der fest! Semine, Sarah, David og jeg har også været til temadag for elevråd og KESO, hvor vi lærte om elevråd, og DSE, DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) og KFE (Københavns fælleselevråd) var der alle for at fortælle om dem selv. På selve skolen har vi været med til skolebestyrelsesmøderne. Elevrådet har holdt møde ca. en gang om måneden, opdelt elevrådet, så de små og de store klasser holder møder hver for sig, for at sikre at den enkelte repræsentant har lettere ved at blive hørt. Vi har finjusteret boldgårdsreglerne, vi er blevet mere aktive, og har fået hævet vores budget fra 1000 til 5000kr. Vi har selvfølgelig også taget os af de ting, eleverne mente der skulle forbedres og repareres, og sagt det videre til skolebestyrelsen. Alt i alt vil jeg sige, at vi har haft et godt år. Jeg håber, at vi her på skolen vil få et endnu mere aktivt og mere engageret elevråd. Som afgående elevrådsformand vil jeg nu sige farvel til elevrådet og til. Bertram Bjørn Kjerulff 9.U, elevrådsformand Skolebestyrelsesformanden David S. Miller Kære forældre, elever og ansatte Det har været et roligt år, især hvis man sammenligner det med skoleåret , hvor Børne- og Ungeudvalget ville flytte vores 9. klasser bort til Nyboder Skole. Vi vandt den kamp, heldigvis. Vi har ikke haft de helt store sager i skolebestyrelsen i år. Ledelsen har været dygtig til at skaffe midler til bl.a. indkøb af nye møbler og tidssvarende europakort. (Hvad skal jeg nu klage over?) Held i uheldet med det gamle dampanlæg i kælderen som vist nok udløste for megen damp, da skolen var lukket i en ferieperiode. Dampen ødelagde gulvet i lokale 1 ovenover, og det betød, at vi fik et helt nyt gulv. Så den gamle bygning fra 1847 bliver altså løbende fornyet, især når det gælder nyt inventar. Men helt roligt har det heller ikke været, eller rettere sagt, det har været roligt omkring det nye byggeri, som endnu ikke er kommet i gang, og i skrivende stund stadig mangler den sidste godkendelse fra kommunen. (Hvor mange gange har vi ventet på den sidste godkendelse gennem de sidste 11 år, hvor dette byggeprojekt har stået på)? Men vi håber stadig ligesom vi har gjort alle de andre gange og denne gang skulle det været vist nok. Og helt roligt har det ikke været omkring skolens ledelse, men ikke fordi der har været uro. Svend Alleslev fik i løbet af skoleåret midlertidig ansvar for skoler og institutioner i Indre By, som nu er blevet til en permanent stilling til gavn for både Sølvgades Skole og de øvrige folkeskoler og institutionerne i Indre By. Tillykke Svend! Svend har været en god skoleleder og god til at drive skolen sammen med souschefen Ulla-Britt Sabroe, som nu leder skolen og det fortsætter med at gå rigtig godt. Da skolebestyrelsen for nogle år siden ansatte først Svend og kort derefter Ulla-Britt, vidste vi, at vi havde to dygtige ledere som supplerede hinanden. Det er meningen, at souschefen skal kunne overtage skolelederens rolle, og Ulla-Britt har bevist, at skolebestyrelsen traf det rigtige valg dengang. Elevrådet er godt repræsenteret i skolebestyrelsen, og elevrådet har planer om at gøre det lettere for eleverne fra de mindre klassetrin at komme til ord. Der er et godt samarbejde mellem de ældre og yngre elever. Til efteråret står København nok i klimaforandringens tegn, med det store klimatopmøde til december. Jeg håber, at du og din familie får et nogenlunde genkendeligt sommerklima, således at I kan slappe af og nyde det gode vejr. God sommer! Kærlig hilsen, -David David S. Miller Skolebestyrelsesformand Mobil

6 6 FLOT FREMMØDE Første etape består af en nybygning i fire etager langs Kronprinsessegade. Bygningen vil være på ca m2 og indeholde en gymnastiksal i kælderetagen, 7 faglokaler og 6 basislokaler. Etape to består af en lettere renovering af den eksisterende fredede hovedbygning, hvor basislokalerne bevares. Samlet set regner man med, at det vil koste ca. 55 millioner kroner. Byggeprojektet vil med lidt god vilje fra beslutningstagerne højst sandsynligt opstartes i juli 2009 og forventes færdig i marts Intet er dog på nuværende tidspunkt helt sikkert (Kilde: Klaustrofobi forbi? Når første og anden etape er færdig, vil vi forhåbentlig stå med en meget fin og næsten klaustrofobi-fri skole. Vi vil dog på aldrig kunne prale med pladsen. Her vil altid være trængt. Men til 19 gengæld kan vi prale med, at vi trods pladsen i det store hele hygger os. Nok er vi en lille skole, men trivslen er alligevel ifølge diverse undersøgelser i top. Så, det gør underligt nok ikke noget, at vi er så tæt på hinanden, så længe at det ikke bliver mere ekstremt. Måske gør det os ligefrem mere hensynsfulde og søde? Tja, måske får det os sågar til at føle os mere som én stor familie? Det gør i hvert fald et eller andet ved os, for intimsfæren her på er lidt udover det sædvanlige - ret god. Vi vil uden tvivl komme igennem en prøvelse mens byggeriet står på, men når alt kommer til alt, er lidt klaustrofobi måske ikke det værste, så længe at skolen er fyldt med søde, rare, kærlige og hensynsfulde mennesker. Skrevet af Bjørn Bech Sommerfest, lørdag d. 16. maj 2009 På trods af regn mødte mange glade forældre op til årets sommerfest. Skolebestyrelsens årsmøde i drengesalen var velbesøgt og formanden David Millar fik fortalt om det kommende byggeri. Efter mødet var alle boder åbne. En del trodsede regnen og blev i skolegården. Andre krøb i læ enten under halvtaget eller indenfor. Koncerten i drengesalen var en stor succes og trak mange tilhørere. Uden- dørsaktiviteterne blev også besøgt af overraskende mange og vores overraskelse var stor, da de første prognoser viste, at festen havde givet et overskud i omegnen af kr. En ældre mandlig overlærer udbrød spontant: Jeg tror vi har Danmarks bedste forældre hvis bare de kunne lære ikke at cykle i skolegården eller fodgængerfeltet. Tak for den gode støtte til dette års våde sommerfest. Den nye skolebygning set fra Kronprinsessegade.

7 18 Kampen for at bevare en dejlig Københavnerskole trods klaustrofobiske forhold Klaustrofobi er en stærk angst for at blive lukket inde eller for at opholde sig i små rum. Her på oplever vi, at pladsen omkring os langsomt svinder ind i takt med at elevtallet stiger. Sølvgades Skole har bl.a. måttet vinke farvel til flere faglokaler for på den måde at få plads til det allerhøjst nødvendige (eleverne, lærerne og bøgerne). Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, så spørgsmålet om vi kan klare presset, presser sig på. er oprindeligt kun bygget til 1 ½ spor, men fordi elevtallet i Indre By vokser og vokser, stiger søgningen til også, hvilket har medført, at skolen nu har 2 spor på alle klassetrin. Skolen er ikke udbygget til dette og har derfor 4 vandreklasser, der er placeret i en række midlertidige lokaler udenfor skolen. Da det ikke er så smart, har man forsøgt at udarbejde en plan for udbygning af skolen, så den bedre kan rumme 2 spor. Planen består af 2 etaper. Gåde 3 To sønner og to fædre havde været på jagt og skudt 3 ænder. De delte, så hver fik en and. Hvordan bar de sig ad? Den nye skolebygning set fra oven. 7

8 8 17 FagOlympiade Farvel til fra 9.U I marts havde vi i 7. u fagolympiade, for 7. klasses elever i København. Det gik ud på at man stillede op i en af de seks kategorier: - Naturfag: Der var ingen der valgte naturfag. - Billede journalistik: Man fandt et emne om noget man syntes var vigtigt at få øjnene op for, så lavede man en film, billede eller noget tredje om dette emne. - 3D design: I denne kategori skulle man designe et tårn i et 3D program der hedder sketchup. Man skulle også finde et sted at placere dette tårn. Der var dog et krav om at tårnet skulle placeres i København. - Novelle skrivning: Her skulle man skrive en novelle. Novellen skulle foregå mindst 3 steder i København, men ellers så var der ingen grænse for hvad man måtte skrive. - Opfinderi: Her gjaldt det simpelthen om at opfinde og derefter fremstille en model som beskriver opfindelsen og dens evne. - Brætspil: Her fremstillede man et bræt- spil, både regler og selve spillet. Dog skulle der indgå mindst et fag i spillet, hvilket fag måtte man helt selv bestemme. Efter man havde valgt en af disse kategorier arbejdede man med det i 40 dage og så blev der afgjort hvem i distriktet der have vundet hvilken kategori. Derefter gik nogle af os videre til finalen. Opfinderi gruppen vandt som den eneste fra Sølvgades Skole, med opfindelsen ReTo Recyle Toilet. Jeg syntes, det var fedt at lave noget helt andet end vi plejede og samtidig lære en masse. Det at kunne arbejde hårdt med en ting i 40 dage var en god ting. Dog var det lidt stressende i slutningen da vi skulle aflevere vores projekter, men det er der ikke noget at sige til. Jeg lærte ikke kun noget af mit eget projekt da jeg også hjalp andre en gang imellem og i slutningen, da vi var til afgørelsen og man så nogle andres projekter. Selina 7.u Så nærmer sidste skoledag sig, en dag man har set frem til siden man oplevede karamelkastningen for første gang, en dag der er afslutningen på et kapitel i vores liv. Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at savne skolen, lærerne og ikke mindst hinanden. Vi har altid haft en velfungerende klasse, med et stærkt sammenhold og fællesskab. Vi har alle sat vores spor, enten i klasseværelset (hullet i væggen, gaffatapen i loftet og den skæve lampe) eller på hinanden, og har været med til at forme de personer vi er blevet. Vi vil også rette vores tanker mod dem der må fejre sidste skoledag, uden for Sølvgades grænser, og alle dem der har forladt klassen undervejs: Emilie, Sebastian, Nikolaj, Aline, Eleni,Sally, Nicolaj, Oliver, Anna, Julie, Johanne, Eteri, Rasmus og Sigurd. Dem må vi jo endelig ikke glemme. Tak til alle de lærere vi har haft igennem tiden, og alle vores vikarer. De forældre der har sørget for kage til vores kageboder og mad til andre begivenheder, skal selvfølgelig også takkes. Nu siger vi farvel til Sølvgade Skole. Farvel til skolen, hvor de fleste af os har gået i 10 år. Farvel til alle traditionerne. Farvel til det sted vi kender så godt. Farvel til en masse mennesker, vi kommer til at savne. Det eneste vi lader blive på skolen, er de minder vi ikke tager med os, vores bøger og et lokale der kunne trænge til en kærlig hånd. Farvel og tak fra årgang 1999

9 16 Farvel til Bjørn & Jørn får lov til at komme på. Til alle mine kære kollegaer og klassekammerater: Held & lykke og stort farvel. Tak for alt og god sommerferie! - Kh. Bjørn 9 Fra folkevise til roman 6.v har i to uger arbejdet med folkevisen Valravnen. Folkeviser er historier, som blev sunget til fester, mens der blev danset til. Folkeviser var ligesom folkeeventyr noget der blev fortalt fra mund til øre. De stammer oprindeligt fra middelalderen, men er senere blevet skrevet ned. I 2003 skrev Cecilie Eken en roman baseret på Valravnen. Rockbandet Sorten Muld har sunget nogle af de gamle folkeviser og sat ny musik på, og Valravnen hedder bare Ravnen på deres album. Det som 6.v har lavet, er at lave de små vers om til kapitler og derefter samle alle kapitlerne til en bog inspireret af Cecilie Eken. Historien minder lidt om Rumleskaft, hvor pigen også skal give sin første fødte pige væk. Oilly 6.v Bjørn Bech, barselsvikar Jeg er glad for, at mit første år som færdiguddannet lærer blev på. Det har været et fantastisk spændende og lærerigt år med rigtig mange gode oplevelser. I løbet af året har jeg undervist 4.v i dansk og i billedkunst, 4.u og 8.u i engelsk, 3.u, 3.v, 8.u og 8.v i idræt, 6.v i hjemkundskab, 3.v i historie og 3.u i N/T. Jeg har også siddet i elevcentret (lektiecaféen), jeg har været gårdvagt, og så har jeg været vikar i en masse forskellige klasser fra 0. klasse og op til 9. klasse. Med en så stor kontaktflade føles det nu lidt som om, at jeg siger farvel til alle på skolen. Mit år på har været guld værd, og jeg ville derfor ønske, at jeg kunne gengælde det ved at blive. Desværre må man som barselsvikar bare være indstillet på, at ens ansættelse er tidsbegrænset. Jeg håber ikke, at det bliver sidste gang, at jeg Jørn Hansen, Pædagog Jeg siger farvel til elever, lærere og resten af personalet samt til de forældre der har været tilknyttet 9.U. Jeg har været på skolen i 8 år. Jeg har været glad for, at være på Danmarks ældste skole. Eleverne i 9.U har været ligesom alle andre børn. Kvikke, glade, bekymrede, og meget andet naturligt for den udvikling som børn nu engang skal igennem for at blive klar til samfundets krav. Til uddannelse med arbejdet. Samt den personlige udvikling som former deres tilværelse. Held og lykke med fremtiden. Valravnen handler en pige, der hedder jomfru Ermelin. Hun får et lift til sin forlovede af en kæmpe ravn, men ravnen ville have noget til gengæld, Jomfru Ermelin tilbyder ham guld og sølv, men ravnen vil have hendes førstefødte søn.

10 10 Mosaik i 1.v Vi har i 1.v arbejdet med H.C. Andersens eventyr Snedronningen i dansk. Vi har beskæftiget os med eventyret på forskellige måder. Først hørte vi det oprindelige eventyr, så læste vi selv i en læs-selv-bog eventyret genfortalt i forkortet form, så lærte vi sange og hørte musik fra eventyret, så fik vi lov til at se filmen, bagefter 15 Farvel fru Staun har været sjovt at købe bøger, som I gerne ville læse. Hvert år tog jeg på Bogforum og købte en masse spændende bøger på tilbud. Da jeg startede på skolen lå biblioteket på 2. sal, der hvor 2. klasserne nu har klasseværelser. Vi havde 1 computer til eleverne, og den kunne de kun tegne på. Men så fik vi jo et helt nyt Pædagogisk Center på øverste etage, og det synes jeg har fungeret meget godt, og mange elever er der næsten hver dag. Det er simpelthen det bedste skolebibliotek i København. Selv om jeg går på pension, vil jeg nok af og til kigge forbi og hilse på jer. Hvad skal jeg så lave, når jeg ikke skal på arbejde hver dag? talte vi om billederne til eventyret og tilslut lavede vi et mosaikbillede, som I nu kan se i skolegården. Vi synes det var rigtig sjovt! Venlig hilsen, 1.v - Være meget mere i mit sommerhus i Rørvig. - Tegne, male og læse en masse Kirsten Staun, bibliotekar Farvel til 1.v og deres mosaik i skolegården. Gåde 4 Som bekendt er februar årets korteste måned. Men hvilken er egentlig årets længste? Jeg har besluttet at stoppe på skolen her til sommerferien. Så har jeg arbejdet på 3 skoler i København i tilsammen 39 år. På Sølvgade blev jeg ansat i 1995, så det er altså blevet til 14 år som bibliotekar på skolen. Jeg har jo kendt de fleste af jer, og det bøger. - Cykle nogle lange ture. (Man må have noget motion) - Rejse til kendte og nye steder i verden. - Alt sammen med min familie og mine venner Men jeg kommer helt sikkert til at savne jer. Så på gensyn! Kærlig hilsen, Kirsten

11 14 11 Farvel hr. skoleinspektør Svend Alleslev, Skoleleder Vi er taget til Stormgade for at snakke med Svend. Han har fået et flot og stort kontor. Vi får lidt kakao mens vi venter og folk er rigtig søde. Han har travlt han har ansvaret for 6 skoler og telefoner ringer konstant. Man savner jo altid, siger han med et smil, både børnene, lærerne, rengøringspersonalet, fællesskabet og måden, skolen fungerer på. Da jeg startede på skolen var der et stort, økonomisk underskud. Det er væk nu. Der er kommet nye undervisningsma- terialer, computere, verdenskort, bøger, nye møbler og så videre, svarer han, da vi spørger, hvad han synes, han har opnået i sin tid på Sølvgade. Men der er også kommet 100 børn mere. Der er, som I ved, pladsmangel, men det er et rigtig godt tegn at der er så mange nye elever - skolen er populær, et godt sted, en god skole. Men hvorfor skiftede du så arbejde, spørger vi. I august blev jeg spurgt om jeg ville prøve souschefjobbet, da den daværende souschef var stoppet. Jeg overvejede det rigtig længe. Det lød rigtig spændende, og jeg tænkte det kunne være sjovt at prøve noget nyt. Jeg er ansat i en 5årig periode indtil videre. Hvordan er dit arbejde så? spørger vi. Det er rigtig godt, men travlt da jeg stadig ikke har nogen souschef, og af og til giver jeg en hjælpende hånd på Sølvgades Skole. Jeg vil selvfølgelig behandle alle skolerne lige godt, men det hjælper da selvfølgelig at jeg kender Sølvgade så godt. Har du en lille hilsen til skolen? Spørger vi til sidst. Nej, jeg har en STOR hilsen til alle; børnene, lærerne, rengøringspersonalet, forældrene, og personalet. Smiler han. - Sophia & Sarah 7.u Skolehaver i 0.v 0.V har huseret i Lersøparken hele foråret. Der har været gang i skolehaverne, hvert barn får et stykke jord, hvor der sås en masse dejlige ting. I år har vi blandt andet sået kartofler, løg, rødbeder, salat, radiser samt en masse skønne sommerblomster. Vi har luget en masse ukrudt, så vi har arbejdet hårdt. Vi håber på en masse gode afgrøder, der kan høstes i sensommeren. Der har også været tid til leg i vores skov, hvor der er blevet klatret i træer og bygget huler. Så nu føler vi os rigtigt havekloge. Alle ønskes en god sommerferie af 0.V og Eva

12 12 13 På tur til Vestamager med 0.u Drømme et teaterstykke af 2.v Torsdag d. 14. maj tog 0.U til Vestamager. Vi kørte med metroen, og det var rigtig sjovt. Da vi kom ud til Naturskolen løb vi rundt og legede. Nogle legede fangeleg, hvor pigerne fangede drengene og de legede, at drengene skulle grilles over bål. Nogle klatrede i træer og kastede grankogler ned, nogle kiggede på høns og store kyllinger, nogle kiggede på får, og hvis man kunne komme tæt på, måtte man gerne ae dem. Nogle så en mand malke en ko, nogle gik på træstammer over en mudderpøl og over til en lille ø, nogle legede fugle i en kæmpe fuglerede, nogle legede Indiana Jones og alle var en tur igennem Tarzanstien. Efter vi havde spist madpakker, fik vi en is med vingummier og så gik vi over til et kæmpe vikingeskib, hvor vi legede på et stort stenklatretårn. Det var en rigtig god tur. Hilsen 0.U. 2.v s teaterstykke om drømme. Lasse og Olivia skriver: Det hele startede med at vi skulle vælge hvilke roller vi ville have. Et par uger efter spurgte vores lærer om vi var sikre på at vi ville være de personer. Halvdelen!!! ville være noget andet. Så gik vores lærer i gang med vores replikker. Cirka en uge efter fik vi dem. Så var det bare med at øve sig. Allerede 1-2 dage før teaterstykket øvede vi på scenen. Svar på gåde 1: Hvid. Svar på gåde 2: 18 dage. Svar på gåde 3: Der var tre en mand, hans far og hans farfar. Svar på gåde 4: Oktober. Efter at skiftet fra sommertid til vintertid er flyttet til oktober, er denne måned en time længere end de andre måneder med 31 dage.

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR

TAK FOR ET GODT SKOLEÅR 24 TAK FOR ET GODT SKOLEÅR OG GOD SOMMERFERIE! Skoleblad for Første skoledag for 2. - 9. klasse er mandag den 12. august kl. 1000-1145 Første skoledag for 1. klasserne er tirsdag den 13. august kl. 1000-1145

Læs mere

Årets gang i billeder

Årets gang i billeder 20 Årets gang i billeder Skoleblad for Skolernes motionsdag! Læs i lederen om: Byggeriet - hvor er vi henne? Nye skolebøger Projektorer Nye kort i klasserne Første skoledag efter juleferien mandag den.

Læs mere

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk

MØLLEN OKTOBER 2009. Alle børn cykler - også 5.a. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk MØLLEN Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Alle børn cykler - også 5.a Læs artiklen side 9 om 452 cyklende elever fra Dybbøl-Skolen OKTOBER 2009 LÆS BLADET OG FÅ SVAR PÅ BL.A.: Skal eleverne

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk Redaktion: Preben Larsen Eva

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Hindholm Privatskole 2011/12

Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole 2011/12 Hindholm Privatskole Postadresse: Hindholmvej 21, 4250 Fuglebjerg Skolens kontor: Tlf. 55 45 31 14 Fax: 55 45 31 34 E-mail: privatskole@hindholm.dk Hjemmeside: www.hindholm.dk

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Der var Idre Fjäll, vikingeuge i indskolingen, avisproduktion i 7. og 8. klasse, 9. klasse i Barcelona. idrætsdage og meget, meget mere.

Læs mere

Outrup. Skoleblad 2014

Outrup. Skoleblad 2014 Outrup Skoleblad 2014 2 Forord Velkommen til 6. udgave af skolebladet. Indholdsfortegnelse Forord... 2 Et skoleår på hæld og et spændende skoleår på vej... 3 Skolernes overordnede vejledende ferieplan

Læs mere

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?)

Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Forord Af Ole Moesgaard, viceinspektør (ansat 2008-?) Jubilæum! Jubilæer er noget gamle mennesker fejrer, tænker mange - og de må være rigtig gamle, når de skal fejre 50-års jubilæum! Men vi tænker, det

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009

ØRUM SKOLE. Information til hjemmene NETOP NU. D. 19. juni 2009 ØRUM SKOLE Information til hjemmene NETOP NU D. 19. juni 2009 Praktiske oplysninger om skoleårets sidste dage: Traditionen tro benytter vi de sidste skoledage til at få gjort hovedrent i klasserne. Dette

Læs mere

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk

Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk Nr. 1-2006/2007 Oktober 2006 Munkekærskolen - Tjørnholmvej 10-2680 Solrød Strand - 56 18 26 00 munkekaerskolen@solrod.dk - www.munkekaer.dk 30. årgang Munkekærskolen Tjørnholmvej 10 2680 Solrød Strand

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

9. klassernes sidste skoledag

9. klassernes sidste skoledag 3. årgang nr. 7 Juni 2011/12 I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 8. årgang i Prag 5 Katastrofer Kreativ linje har arbejdet med menneskers reaktion på katastrofer 6 Husk reflekser og hjelm 6. årgang

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 16 December 2010. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 16 December 2010 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen - side 2 Vigtigte datoer - side 5 Sønderskov-Skolen 1955-1959 - side 6 Nyt fra skoleledelsen v./ Lars B. Søndergaard

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr.

Juni 2010. Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Juni 2010 Rundhøjskolens skoleblad, 2. årgang, 4. nr. Kære læsere. Med fjerde nummer af Rundologien - juni 2010 er skoleåret ved at nærme sig afslutningen. Det har været et virkeligt godt år for Rundhøjskolen,

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand

Krudtuglen. I dette nummer: Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Krudtuglen I dette nummer: Nyheder og nyt fra... Skoleblad for Uglegårdsskolen Tingsryds Allé 25 2680 Solrød Strand Telefon: 56 18 25 00 Fax: 56 18 25 05 www.uglegaardsskolen.dk e-mail: uglegaardsskolen@solrod.dk

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 22 Juni 2012. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 22 Juni 2012 Læs bl.a. om: Nyt fra skoleledelsen side 2 Skolebestyrelsens årsberetning side 4 Lejrskole på Troldhøj side 10 Nyt fra 10 eren side 12 En dag i retten side

Læs mere

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN

Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN Juni 2008 NR. 3 Det var igen i år en REN fornøjelse at se eleverne fra 9.a og 9.b fejre sidste skoledag. Efter fælles morgenmad samt de traditionelle karameller og barberskum, var der rigtig god underholdning

Læs mere

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad

Nr. 1 2008/09. Projekt med honningbier 7.b. September 2008 Mariager Skoles kontaktblad Læs bl.a. om: Biprojekt i 7.b Hyttetur til Jesperhus Bornholmertur Natur & teknik i 3.b 6. klasserne sov på skolen Fritteren holder fødselsdage September 2008 Mariager Skoles kontaktblad World of Drums

Læs mere

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole,

Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Kære elever, forældre og alle med interesse i Billums Privatskole, Så gik der tid med det! Og hvad der så gik tid med, det kan I læse i dette årsskrift for skoleåret 2010/2011. God fornøjelse med læsningen

Læs mere

S K O L E B L A D JUNI 2011 AUGUST 2011

S K O L E B L A D JUNI 2011 AUGUST 2011 S K O L E B L A D JANUAR 2011 FEBRUAR 2011 MARTS 2011 APRIL 2011 MAJ 2011 JUNI 2011 JULI 2011 AUGUST 2011 SEPTEMBER 2011 OKTOBER 2011 NOVEMBER 2011 DECEMBER 2011 JUNI 2011 6. - 8. DM i skoleatletik 8.

Læs mere

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg!

Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Artikel fra Nyhedskilden uge 25 2009 Ferie...! Sommeren har snart stået på i mange uger. I næste uge er det Sct. Hans og Riverboat så er det ferietid i Silkeborg! Team C er på Ahl Hage i dejligt vejr,

Læs mere

100 års jubilæum. Årsberetning 2005

100 års jubilæum. Årsberetning 2005 1905 2005 100 års jubilæum Årsberetning 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse................. 2 Skoledata......................... 3 Taastrup Realskole 1905-2005........ 4 Familien Egekvist på

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

GODDAG FARVEL STUDIEUGE SANSEDAG MIDDELALDER. Skolebestyrelsen 2012. Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y.

GODDAG FARVEL STUDIEUGE SANSEDAG MIDDELALDER. Skolebestyrelsen 2012. Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y. Nr.5 DECEMBER 2012 Af: Mathias 6.x, Nakila 6.z og Ida-Marie 6.y. Rystesammentur Den anden uge efter sommerferien tog alle 6.klasserne på skift på en overnatning i Dyngby-hytten. Normalt får man ikke lov

Læs mere