Radikal Dialog. I dette nr.: 6September Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Charlotte Fischer om ældrepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radikal Dialog. I dette nr.: 6September 2002. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Charlotte Fischer om ældrepolitik"

Transkript

1 6September 2002 Radikal Dialog Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Charlotte Fischer om ældrepolitik Klaus Bondam om frisvømning i havnen Simon Espersen om demokrati Camilla Hersom om et helt og udelt Europa Navne- og telefonliste

2 Ældre-logik Folketingets partier med Dansk Folkeparti i spidsen flokkes om de ældre, denne hastigt - og fra 2010 eksplosivt - voksende vælgergruppe. Deri intet nyt. Af samme grund havde det sin egen gabende logik da Dansk Folkeparti forleden i sommer endnu et nyt ældreforslag, nemlig at give landets dårligst stillede folkepensionister en check. Af Charlotte Fischer, folketingskandidat i Vestre Storkreds Noget skete alligevel. Det ellers bovlamme Socialdemokrati fik givet forslaget sin tøvende velsignelse og pengene skulle vel at mærke komme fra de mere velbeslåede ældre. Sandelig en noget mere perspektivrig udgave af Dansk Folkepartis rendyrkede, asociale overbudspolitik. Socialdemokratiet bør tages på ordet. Det haster med at få gjort op med forestillingen om de ældre som en ensartet gruppe af sociale tilfælde. Fremover vil det alene være hver 8. folkepensionist der stort set kun har folkepensionen, mod hver 5. i dag. Med andre ord vil langt flere af fremtidens pensionister kunne selv godt sekunderet af en stærkere økonomi og et stærkere helbred. Denne kendsgerning burde få politiske konsekvenser. Men ak, der er gået struds i dansk politik. Nok tegner det stigende antal ældre til at blive en bombe under det danske velfærdssamfund med udsigt til såvel voldsomt stigende offentlige udgifter som for lidt arbejdskraft. Men det får ikke partierne til at trække hovedet ud af busken. Begynd med de to helligste køer i dansk politik, folkepensionen og efterlønnen. Spørg regeringspartierne, Socialdemokratiet, ja spørg Det Radikale Venstre! Svaret er niks pille. Og dette til trods for at der dårligt kan opdrives en økonom der ikke vil pege på begge som oplagte områder at gå i kødet på. Efterlønnen er i sin nuværende udgave på grænsen til at være en 70 er parodi på velfærdssamfundet. Her subsidierer staten alle på lige fod om de er nedslidte, ubemidlede fabriksarbejdere eller velbeslåede, friske akademikere med opsparing og en købt og betalt ejerbolig. Det er vanvid i betragtning af at antallet af efterlønsmodtagere bare stiger og stiger, og at det i øvrigt er den slags ordninger det danske arbejdsmarked mindst har brug for. Knap så indlysende forholder det sig med folkepensionen. Den er trods alt eksistensgrundlaget for mange tusinde mennesker. Alligevel er det svært at forstå hvorfor alle klynger sig til status quo. Folkepensionen er jo allerede indrettet langt mere snildt end efterlønnen, nemlig med en vis grad af indtægtsafhængighed. Grundbeløbet aftrappes f.eks. hvis den enkelte har en arbejdsindtægt over kroner årligt. Pensionstillægget nedtrappes for dem der har mere end godt kroner i årlige indtægter. Særligt dårligt stillede folkepensionister kan søge om ekstra hjælp til f.eks. læge- eller tandlægehjælp. Så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud og gøre hele folkepensionen afhængig af ikke bare indkomst, men formue? Det skal ikke være Det Radikale Venstres mærkesag at drive klapjagt på de ældre. Vi skal sikre et godt og solidt sikkerhedsnet for de mange ældre der ikke har andet end den ikke ligefrem fyrstelige folkepension. Derfor er kuren heller ikke som AKF netop har foreslået, at dæmpe stigningen i folkepensionen over en bred kam. En langt klogere og mere tiltrængt ældre-logik vil være at gøre op med den meningsløse ligebehandling af alle over 65 år. Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Hovedstadens Radikale Venstre Ny Kongensgade 18, 5.tv København V, tlf/fax , Giro: Internet: Sekretariat: Karina Søby Madsen, telefontid: mandag Medlemskab: 250 kr. pr. halvår, 175 kr. for studerende/pensionister/arbejdsløse. Formand: Jesper Gronenberg, / , Næstformand: Michael Nord, / , Hovedkasserer: Mads Friis Thomsen, , Folketingsrepræsentanter: Naser Khader / , Martin Lidegaard, / , Medlemmer af Borgerrepræsentationen: Klaus Bondam, / / , Inger Marie Bruun-Vierø Tanwir Ahmed, , Manu Sareen, , Monica B. Thon, ,

3 Indhold Leder: Ældre-logik...2 Radikal frisvømning i havnen...4 Nyt om Navne...5 Klodens demokratiske tilstand...6 Annonce for foredragsrække...7 Hovedbestyrelsens medlemmer Radikal Dialog postbesørget blad nr Udkommer 10 gange årligt Oplag: 1825 Tryk: Lita Tryk Interview: Et helt og udelt Europa Parkering på højde med Rundetårn? Hvordan synes I selv det går? RUK s side Radikalenderen/arrangementer... bagsiden Redaktion: Anders Nielsen (ansvh.) Bogtrykkervej 16, 3.tv København NV Tlf / Susi Trolle Kent Herholt Simonsen Simon Espersen Manu Sareen Clara Behrmann (RUK) Internetredaktør: Marianne Asbæk Tlf.: Indlæg modtages på , diskette (DOS/Windows) eller på papir. Næste nummer: Deadline: 17. oktober kl Udkommer: ca. uge 43 Forsiden: Landsmødet på Nyborg Strand stod søndag morgen i sportens tegn. På billedet er det svømmeholdet, der er på vej i land efter en kold dukkert. Medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse: Pernille Høxbro: , , Folketingskandidater, Østre Storkreds: Naser Khader, Inger Marie Bruun-Vierø, Gitte Krasilnikoff, Mona Mejsen Westergaard, Ulf Lolk Larsen, Bent Kroghly, Birgitte Møller og Søren Bach. Vestre Storkreds: Martin Lidegaard, Karin Christensen, Peter Ravn Olesen, David Munis Zepernick, Lars Whitt og Charlotte Fischer Søndre Storkreds: Monica Thon, Sherin Khankan, Anders Lundt Hansen, Thomas Køhler og Finn Skjærlund. EU-kandidat: Camilla Hersom, , Bydelsformænd: Brønshøj/Husum/Vanløse: Kent Simonsen, , Frederiksberg: Rikke Danielsen, , Indre by/blaagaard: Hans Grishauge, , Nørrebro/Nordvest: Benny K. Nielsen, , Sundby/Christianshavn: Anders Hess Larsen, , Vesterbro/Valby: Kasper Johansen, , Østerbro: Gerda Berg, ,

4 Radikal frisvømning i havnen Medlem af Vælgerforeningens hovedbestyrelse Poul Lykholt havde fornylig følgende indlæg i Politiken: Som medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse i hovedstaden, skal jeg gøre opmærksom på, at det, Klaus Bondam der jo får en del spalteplads som radikal borgerrepræsentant fremfører omkring frisvømning i havnen, efter min bedste opfattelse ikke er det, der optager hovedstadens radikale voldsomt meget. Men at Klaus Bondams indlæg nok mere er udtryk for hans trang til ekshibitionisme og den omsiggribende populisme. Af Klaus Bondam, formand for den radikale gruppe i Borgerrepræsentationen Det var natuligvis med meget stor undren at jeg læste dette indlæg. Når jeg i flere medier henover sommeren har talt om havnen som byens nye rekreative område, er det den samlede radikale BR-gruppes holdning jeg giver udtryk for. Dette kunne også høres i den budgettale, som den radikale Sundheds- og Omsorgsmester Inger Marie Bruun-Vierø holdt som Det Radikale Venstres input i de igangværende forhandlinger om budgettet Vores politik omkring havnen er fremgået meget tydeligt af diverse materiale og vedtagne kommunalpolitiske programmer, der har været produceret op til valget i november Jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at jeg finder det ganske beklageligt, at et HB-medlem finder anledning til at rette en offentlig kritik af mit arbejde som borgerrepræsentant uden først at have taget en personlig kontakt til mig. Jeg og de øvrige radikale BR-medlemmer vil hellere end gerne forklare vores politiske synspunkter overfor HB-medlemmer og andre partimedlemmer. I øvrigt har der hele foråret været mulighed for at møde hele den radikale BR-gruppe samlet ca. hver 3. uge, hvor vi har holdt møder på Rådhuset, som har været åbne for alle partimedlemmer. Disse møder har løbende været omtalt i Radikal Dialog og på det elektroniske Nyhedsbrev. Det er unægtelig meget trist og uklædeligt, hvis vi radikale partifæller skal til at slås i pressen. Og især med så personlige angreb. Jeg kan forsikre alle om, at jeg ingen trang har til ekshibitionisme. Snarere tværtimod. Men det er klart at min rolle som i forvejen offentlig kendt person gør at mediernes interesse for mig er stor. Det er nu engang min virkelighed, som jeg ikke kan lave om på. Til alt held nyder det politiske arbejde jeg og den radikale gruppe - gør på Rådhuset stor respekt og anerkendelse både blandt politiske meningsfæller og modstandere. Jeg ved ikke, hvad Poul Lykholt mener med den omsiggribende populisme, men det er den siddende radikale BR-gruppes politik at markere sig skarpere med enkeltsager i medierne, da det nu engang er dem der tiltrækker sig den største interesse. Sådan er det politiske livs virkelighed nu om dage. Min frisvømmer-sag kan sammenlignes med Sundshedsog Omsorgsborgmester Inger Marie Bruun-Vierøs nylige sag om designer-tøj til hjemmehjælperne. Det kan være et korrekt synspunkt at mene, at vi har taget symbol-politiken (-selvfølgelig radikal) i brug i Københavns Kommune, men så længe den fører til øget medlemstilslutning i partiet og flere stemmer, så kan jeg ikke se, hvad problemet skulle være. Og jeg kan ikke forstå hvorfor et HB-medlem finder det anstødeligt at radikale markerer sig i offentligheden med radikal politik. Endelig har jeg, som gruppeformand nogle særlige forpligtigelser i forhold til offentligheden og dermed også pressen. Jeg ved naturligvis godt, at der er rigtig mange andre og også mere væsentlige ting, der optager hovedstadens radikale end frisvømning i havnen. Og vi beskæftiger os også med meget, meget mere og andet i gruppen. Men det er nu engang også sådan, at man ikke altid selv bestemmer hvilken sager der fanger mediernes interesse. Vi prøver i videst muligt omfang at få så bred en debat i medierne præget af radikale tanker, som overhovedet muligt, hvilket mængder af indlæg og indslag fra de seneste seks måneder da også viser. Jeg selv har været ude med adskillige meldinger på bl.a. det kultur- og fritidspolitiske område. Sundheds- og Omsorgsborgmester Inger Marie Bruun-Vierø har markeret sig overordentligt stærkt på ældre- og plejeområdet. Tanwir Ahmed og Manu Sareen har i flere indlæg gjort sig bemærket med radikale temaer på h.h.v. unge- og uddannelsesområdet og familie- og arbejdsmarkedsområdet, bl.a. omkring modersmålsundervisning, integration og børns vilkår. Endelig har Monica Thon deltaget i flere offentlige debatter omkring vores brug af by-rummet, trafikplanlægning m.m. i forlængelse af hendes placering i bygge- og teknikudvalget. Jeg finder det, som sagt, meget malplaceret og uheldigt med et HBmedlems personlige og offentlige - angreb på mig. Jeg finder ikke, at Poul Lykholt udviser et særligt radikalt sindelag ved sådan at udstille og angribe folkevalgte radikale før han overhovedet har forsøgt at indlede en personlig dialog med dem. Jeg mener dog, at have ret i min antagelse om, at Poul Lykholts synspunkter ikke deles af størstedelen af HB, som forhåbentlig glæder sig over en øget radikal omtale og tilstrømning. Jeg og den øvrige BR-gruppe ser meget frem til et intensiveret samarbejde med Vælgerforeningen, hvilket vi p.t. er ved at igangsætte. Til orientering: Poul Lykholt har efterfølgende trukket sig fra vælgerforeningens Hovedbestyrelse på dens møde den 28. august. 4 Radikal Dialog

5 Nyt om Navne Forhenværende formand for Vælgerforeningen, Anders Thomsen med frue, Anni Vejstrup Thomsen havde taget sønnen Ulrik med til landsmøde, hvad der naturligvis vakte stor interesse fra de øvrige deltagere. Om interessen var gensidig, kan ikke siges med absolut sikkerhed, men han så da glad og fornøjet ud det meste af tiden. Vi ville også meget gerne have bragt et billede af vores nuværende formand med barn, men af tekniske årsager kan det desværre ikke lade sig gøre. Vi håber dog at kunne vende tilbage til sagen senere. Vælgerforeningen havde igen i år stillet med et hold til5x5 km stafetløbet i Fælledparken. Holdet bestod af (startende øverst fra venstrw): Mads Friir Thomsen, Anders Thomsen, Benny Nielsen, Simon Espersen og Anders Nielsen. Den samlede tid blev , hvilket ikke var helt så hurtigt som sidste år, men det var dog godt nok til en placering som nr. 102 ud af 605 i herreklassen tirsdag den 3. september. Nr. 6/2002 5

6 Klodens demokratiske tilstand Af Simon Espersen Hvem har en stemme på planeten? Hvem har politiske og civile rettigheder? Går det frem eller tilbage for den demokratiske model? Og kan vi nøjes med at løfte øjenbrynene, når der er grupper herhjemme, der udtrykker utilfredshed med demokratiet, som vi kender det? For at besvare det sidste spørgsmål først, er svaret naturligvis nej. Det er utilstrækkeligt kun at kæmpe for demokratiet herhjemme. For det første kan man ikke ignorere det forhold at omtrent 1/4 af klodens befolkning lever i lande, der betegnes som ufrie. For det andet eksporterer ufrie lande deres politiske kultur til andre lande. F.eks. når Saudi Arabien tilbyder at finansiere en moske i Danmark, når Libyen indrykker halvsides annoncer i Dagbladet Politiken, når Irak eller Iran forsøger at udspionere flygtninge, eller når terrorister træner i lejre i totalitære samfund, for derefter at begå aktioner i demokratiske. For det tredje skaber ufrie samfund langt oftere krige og flygtninge end frie samfund gør det. Undertrykkelse Når der i en stat forekommer en høj grad af undertrykkelse, øges sandsynligheden for krig og flygtningestrømme. Kuren mod undertrykkelse er naturligvis demokrati og menneskerettigheder. Menneskerettigheder sikres ved demokrati. Så demokratiet er på sin vis det vigtigste at kæmpe for. Derfor er det også demokrati eller manglen på samme, der i vidt omfang afgør, hvem vi deler politisk fællesskab med i en international sammenhæng. Og derfor er sandhedsværdien i udsagnet USA er en slyngelstat også temmelig lavt, når man taler om demokrati, menneskerettigheder eller undertrykkelse. Der kan naturligvis også forekomme undertrykkelse uden at det fører til krige eller synlige flygtninge. Dét sidste er Nordkorea et eksempel på - i hvertfald hvad angår krig. Der er kun kold krig mellem Nord og Sydkorea. Hvad flygtninge angår, så findes de, men Kina sender de nordkoreanske flygtninge tilbage til en for medierne uvis skæbne, og det er vanskeligt at slippe over den sydlige grænse til den frie del af Korea. Den uafhængige organisation Freedom House udnævnte sidste år Afghanistan, Burma, Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Saudi Arabien, Syrien og Turkmenistan til at være de mest undertrykkende i verden - samt territorierne Tjetjenien og Tibet. De sidstnævnte kontrolleres som bekendt af henholdsvis Rusland og Kina. Hvad angår Afghanistan noterer organisationen - at der er sket visse forbedringer efter at Taleban-styret er styrtet. Det er naturligvis også bemærkelsesværdigt at Saudi Arabien er med, eftersom det er et af USA s allierede i Mellemøsten. Politisk grædekone? Det foregående kunne være optakten til en klagesang fra en politisk grædekone. Men det er det ikke, for det går trods alt i den rigtige retning. I dag er flere lande frie end nogensinde før, og der er flere demokratier end der har været tidligere: I 1991 fik 65 lande betegnelsen frie af Freedom House. I 1996 var tallet 76, og i 2001 var 86 ud af 192 frie ifølge den uafhængige organisation. Der var en mindre stigning i væksten af delvist frie lande - samt et lille fald i de ufrie lande. De frie lande udgør således stadig et mindretal, men det går i den rigtige retning, især når der kun er tale om en ti-årig periode. I 1980 erne oplevede det latinamerikanske kontinent en demokratisk revolution, som tallene derfor ikke opfanger. Faktisk fik kun 27% af verdens lande betegnelsen demokratier i I 2001 var tallet steget til 63%! Den opmærksomme læser bedes notere sig, at en stat ifølge Freedom House altså godt kan være et demokrati, og samtidig være delvist frit. Derfor er demokratier i dag en global 6 Radikal Dialog

7 majoritetsgruppe, mens frie lande stadig er en minoritetsgruppe. Hvorfor går det fremad? Der kan gives tre sammehængende bud på, hvorfor det går fremad med den globale demokratiseringsproces. Disse er fraværet af Øst-Vestkonflikten, globalisering samt økonomisk vækst. Under den kolde krig forhindrede såvel USA som Sovjetunionen at lande kunne udvikle demokrati. USA forhindrede demokratiseringsprocesser i Latinamerika gennem samarbejde med totalitære kræfter i de latinamerikanske væbnede styrker. Sovjetunionens anti-demokratiske arbejde var langt mere direkte og mere brutalt. Globalisering forstået som international udveksling, samhandel og mediernes evne til at trænge igennem via satellitter og Internet gør det vanskeligere men ikke umuligt at kontrollere befolkningen. Rigdom: De rigeste er de frieste. Selv om de frie lande er i mindretal, står de for 87% af verdens samlede Brutto National (d.v.s. Global) Produkt. Der er en sammenhæng mellem vækst og frihed, og det er vel ikke urimeligt at påstå, at frihed skaber grobund for vækst, og at vækst og rigdom samtidig skaber bedre forudsætninger for frihed. Politisk islam - hvor stort er problemet? Mens landene i Latinamerika, Afrika, Øst- og Centraleuropa samt Syd- og Sydøstasien har oplevet afgørende fremskridt, hvad angår demokrati og frihed de seneste 20 år, så har landene i den islamiske verden oplevet en ligeså mærkbar vækst i undertrykkende regimer. Sådan lyder bedømmelsen fra Freedom House, der imidlertid også har følgende spændende pointe, som giver god mening, hvis man ser på den samlede tendens: I 1950 erne talte man om at demokrati ikke var naturligt for de katolske lande. Dette gjorde selv dele af de katolske landes magthavere. Hele Latinamerika, Spanien, Portugal, Grækenland, Italien m.fl. havde problemer med den demokratiske kultur. I dag er teorien om, at katolikker ikke kan finde ud af at være demokratiske, gjort til skamme. Den politiske islam skal naturligvis tages alvorligt. Men vi skal alligevel glæde os over fremgangen for den demokratiske idé. De sidste tyve år har vist, at det kan gå meget stærkt med demokratisering. Så det er snarere diktatorerne i Mellemøsten, der bør være nervøse og ikke os i den frie verden. Definitioner: Frie lande: Lande hvor borgerne nyder en høj grad af såvel politiske som civile friheder. Delvist frie lande: Lande hvor der er restriktioner på de politiske og civile rettigheder i form af korruption, lovløshed, etniske stridigheder eller borgerkrig. Ufrie lande: Lande hvor den politiske proces er styret og borgerne nægtes deres grundlæggende rettigheder. Kilder: Indlægget blev bragt i Information den 28/6/02 Annonce: Danmark mellem demokrati og populisme Foredrag 6 tirsdage i oktober og november 1. okt. Peder Agger Miljøpolitik til landets eller industriens bedste? 8. okt. Knud Vilby Danmark for danskere? 22. okt. Bettina Heltberg Hvad med kulturen? 29. okt. Ole Espersen Statsmagten og retssikkerheden 5. nov. Oluf Jørgensen Journalisten, statsmagten og demokratiet 12. nov. Dorthe Jørgensen Ekspertvælde, jantelov og oplysning Tid: Tirsdage kl Foredraget varer ca. 45 minutter. Efter en pause er der fri debat til kl. 18. Sted: Studiegården Aud. A. (Studiestræde 6) Adgang: Der er fri adgang. Alle er velkomne. Arrangør: Georg Brandes Selskabet Nr. 6/2002 7

8 Hovedbestyrelsens medlemmer Formand: Jesper Gronenberg Mobil: Næstformand: Michael Nord Mobil: Kasserer: ads Friis Thomsen Privat: Sune Stampe, , Knut R. Nägele, Simon Espersen, , Johnny Starfield, , Mette Højlund, Svend Windahl, , Sonja Lundquist, , Lone Loklindt, , Ulrik M. Rasmussen, , Kjeld Kragelund, Winn Nielsen, , Anders Nielsen, , Kasper Schmidt, , Generalforsamlingsvalgte: Anders Thomsen, / Marianne Asbæk Kristensen, / Christian Brix Møller, Thomas Elbæk-Jørgensen, , Rasmus Hylleberg, / , Christian Fich, , Bent Kroghly, , Christian Liebing, , Naja Alberdi Platz, , Generalforsamlingsvalgte suppleanter: Inger Margrethe Stensgaard, , 8 Radikal Dialog Brønshøj/Vanløse/Husum: Bjarne Nielsen, , Jonathan Nielsen, , Affra Khallash, , Carsten Bøgely, Jens Peter Gjaldbæk, , Finn Matthiesen, , Frederiksberg: Niels Johan Juhl-Nielsen, / , Mette Bartholin, , Kirsten Gersing, , Peter Jægerskou, , , Boye Haure, , Morten Jung, / , Mads Bondo Dydensborg, , Annette Hyldebrandt, Indre By/Blågård: Susi Trolle, / , Maria Bonfils, , Steen Juhl Olesen, , David Simonsen, Jan Sturm, , Jens Bald, , Stine Meldgaard Madsen, , Thomas Køhler, , Anders Stokkendahl, Nørrebro/Nordvest: Søren S. Larsen, , Maria Louisa Holgersen, , Søren Stokholm Thomsen, , Henrik Bang, , Emil Kongshøj Larsen, , Sundby/Christianshavn: Anders Hess Larsen, , Jacob Thorgaard, Dorthe Rozalia Horvath, Helga Lund Falkesgaard, , helga_ John Bo Northroup, Peter Mandrup Knudsen, , Lars Rimfalk Jensen, , Sherin Khankan, , Kristina Uddin, ,

9 Kirstine Corneliussen, / , Stefan Katic, , Vesterbro/Valby/Sydvest: Peter Ravn-Olesen, , Marianne Prior, , Lave Knud Broch, Anni Vejstrup Thomsen, / , Tau Nielsen, Claus Juul, , Rasmus Grue Christensen, , Lars Østergaard, , Lene Nørgaard, , Niels Jørgen Flensborg, Anders Lundt Hansen, , Birgitte Møller, , Østerbro: Sidsel Kjems, / , Rita Sørensen, , Arne Vierø, Poul Anker Petersen, , Simon Emil Ammitzbøll Henriksen, , Britta Grabowski, Bibi Ahlfors, , Ulf Lolk Larsen, , Charlotte Fischer, , Mikkel Søndergaard, / , Malene Skytte Hansen, Frederik Berling, / , Radikal Ungdom: Marie Helene Mikkelsen, Flemming Højmose Lauridsen, , Dirigenter: Jan Sturm Anders Thomsen Peter Ravn-Olesen Referenter: Anders Lundt Hansen Birgitte Møller Thomas Elbæk-Jørgensen Susi Trolle Forretningsudvalg: Anders Lundt Hansen Marianne Asbæk Kasper Johansen Kirstine Corneliussen Carsten Jørgensen Medlemmer af landshovedbestyrelsen: Hans Grishauge Anders Thomsen Michael Nord Arne Vierø Sherin Khankan Rikke Danielsen Thomas Elbæk Bent Kroghly Inger Marie Bruun-Vierø Ulf Lolk Larsen Marianne Prior Suppleanter til landshovedbestyrelsen: Jens Bald Benny Nielsen Peter Jægerskov Anders Nielsen Birgitte Møller Lars Østergaard Thomas Khøler Mads Bondo Dydensborg Kent Herholt Simonsen Mikkel Søndergaard Svend Windahl Kandidatudvalg: Hans Grishauge Anders Thomsen Arne Vierø Kasper Johansen Susi Trolle Gerda Berg Marianne Asbæk Michael Nord Thomas Elbæk-Jørgensen Simon Emil Amnitzbøl Suppleanter til kandidatudvalg: Benny Nielsen Poul Lykholt Christian Fich Kent Simonsen John Bo Northrup Jens Bald Peder Mandrup Knudsen Revisorer: RTV Revision Henrik Augsburg Sekretær: Karina Søby Madsen, , Nr. 6/2002 9

10 Et helt og udelt Europa Medlem af Vælgerforeningens hovedbestyrelse Poul Lykholt havde fornylig følgende indlæg i Politiken: Som medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse i hovedstaden, skal jeg gøre opmærksom på, at det, Klaus Bondam der jo får en del spalteplads som radikal borgerrepræsentant fremfører omkring frisvømning i havnen, efter min bedste opfattelse ikke er det, der optager hovedstadens radikale voldsomt meget. Men at Klaus Bondams indlæg nok mere er udtryk for hans trang til ekshibitionisme og den omsiggribende populisme. Af Simon Espersen Interview med Camilla Hersom - Kandidat til Europaparlamentet for Hovedstadens Radikale Venstre Du skriver i aprilnummeret af Radikal Dialog, at du har stemt ja hver gang du har haft muligheden for det. Kunne du forestille dig, at der var noget, som du ville stemme nej til? Jeg støtter et tættere europæisk samarbejde på alle områder, så umiddelbart nej. Men jeg vil da ikke udelukke, at der kan blive folkeafstemning om et spørgsmål, hvor jeg vil være imod. Problemet i dag er, at de folkeafstemninger, vi har om europæiske forhold, oftest er resultatet af årelange forhandlinger, og at det ikke gøres klart, hvad alternativet til et ja er. Et nej betyder ikke status quo derfor fungerer folkeafstemningerne dårligt som instrument i forhold til europæiske spørgsmål. Hvad tror du kommer først: en ny dansk grundlov eller en europæisk forfatning? Hvor er behovet for konstitutionel reform størst? Jeg tror og håber, at Konventet om Europas Fremtid vil udarbejde et udkast til elementer i en europæisk forfatning, så mit bud er, at en europæisk forfatning kommer først. Det vil efter min mening også være smukt at markere samlingen af Europa med en europæisk forfatning. Til gengæld er behovet for en konstitutionel reform størst i forhold til vores egen grundlov, ikke mindst på det internationale område. Det er ikke frugtbart at fortolke Grundloven endnu bredere, så den kan passe til den moderne virkelighed for resultatet bliver, at den mister betydning. Hvis man sammenligner borgernes rettigheder i grundloven og så i EU s Charter om Grundlæggende Rettigheder er det sidstnævnte charter langt mere omfattende, og det giver tilsyneladende borgerne flere rettigheder. Omvendt vil EU-kritikerne sikkert hævde at en fugl på hånden er bedre end ti på taget. Er der ikke en fare for FN-syndromet: altså lange højtsvævende udpenslinger om rettigheder inklusive retten til bolig og arbejde - og så en manglende opfyldelse i virkelighedens verden? Jo, det er der en oplagt fare for. Men jeg synes, det giver god mening, at EU s charter retter sig mod forhold ud over frihedsrettighederne og som sådan mener jeg, det er OK, at EU s charter er en programerklæring for, hvad det europæiske fællesskab skal resultere i. Skal borgerne vedtage en europæisk forfatning? Ja, i den sammenhæng mener jeg folkeafstemninger er helt på sin plads. Men det kræver at man gør sig overvejelser om, hvad der skal ske, hvis der bliver stemt nej. Det er ikke enkelt at svare på for der skal både tages hensyn til det fælles europæiske flertal og til situationen i det enkelte land. Problemet har været tydeligt både i forhold til det danske nej til Maastricht og det irske nej til Nice. Det er efter min mening helt urimeligt, hvis et enkelt land kan blokere for en udvikling, som resten af Europa ønsker. Føderalisme Hvordan vil du sælge den føderalistiske idé til de skeptiske danskere? Ordet sælge kan have en kedelig klang i politik jeg synes min opgave er at overbevise. Min holdning er, at hvis vi skal skabe en ægte demokratisk løsning, der både tager hensyn til de enkelte lande og de 10 Radikal Dialog

11 store forskelle i befolkningstal, så er en føderalistisk konstruktion den eneste løsning. Danmark er et medlemsland på lige fod med Tyskland men 80 mio. tyskere må have mere at sige end 5 mio. danskere. Jeg tror en grundig diskussion af de demokratiske hensyn, vi nødvendigvis må tage i Europa, kan medvirke til at afdramatisere den effekt ordet føderalist har og få flere til at dele min opfattelse Danmark er et medlemsland på lige fod med Tyskland men 80 mio. tyskere må have mere at sige end 5 mio. danskere. Hvor stort er mediernes ansvar for det nuværende billede af Europa? Stort men medierne er ikke de eneste, der står for skud, det gør de nationale politikere også, selvom det er svært at svare på, hvad der er årsag og virkning. Grundlæggende er problemet, at mediedækningen går efter katastroferne, og at nationale politikere har en tilbøjelighed til at tage æren for succeserne og tørre fiaskoerne af på det europæiske samarbejde. Du har foreslået at valg til Europaparlamentet gennemføres samtidigt med Folketingsvalg. Vil det ikke drukne interessen for EP-valget? Nej, tværtimod. Samtidige valg vil illustrere den sammenhæng, der er mellem den europæiske dagsorden og den danske. EP lider under, at kun de færreste kender til det det afspejles jo bl.a. tydeligt i den alt for ringe valgdeltagelse. Er der ikke nogle praktiske problemer? F.eks. femårs-perioden for EPvalg, Statsministerens frihed til at udskrive folketingsvalg og hele mindretalsregerings-traditionen i Danmark, der gør at utidige valg forekommer ofte? Der er masser af praktiske problemer! Men hvis man knytter valgene sammen, når det er muligt, vil det for mig at se have store fordele. Forsvarspolitikken Er der en fare for at et stærkere europæisk forsvarsamarbejde betyder en svækkelse af NATO? Nej, det mener jeg ikke. Der er ikke tvivl om det fortsatte engagement i NATO. Og et europæiske forsvarssamarbejde bør inkludere en række parametre, som ikke er dækket af NATO s agenda. Det gælder f.eks. udviklings- og miljøpolitik og andre forebyggende tiltag. Hvor ser du de største sikkerhedspolitiske trusler mod Europa idag? Den største trussel er gabet mellem den fattige og rige del af verden. Det er uacceptabelt og helt uholdbart, at store dele af verden er nægtet de mest basale eksistensvilkår. Betyder et stærkere forsvar flere udgifter til forsvaret i Europa? Jeg synes ikke et snævert dansk forsvar giver meget mening, så umiddelbart er min holdning, at de midler vi i forvejen anvender kan benyttes bedre på europæisk niveau. Jeg synes ikke et snævert dansk forsvar giver meget mening, så umiddelbart er min holdning, at de midler vi i forvejen anvender kan benyttes bedre på europæisk niveau. Hvor vigtig er EU s evne til at fungere som modpol i forhold til USA? Meget vigtig. Det er blevet yderligere understreget efter Georges Bush juniors tiltræden. Europa må og skal kunne balancere USA ikke mindst på de blødere parametre: Miljø, udvikling og velfærdspolitik. Frihandel og udvidelse Radikale er kendt for deres uforbeholdne forsvar for et højt niveau, hvad angår bistandshjælp - men hvad med frihandel? Gør vi nok for at sikre reel adgang til europæiske markeder - også hvad angår landbrugsprodukter? Frihandel vil ikke kunne skabe udvikling alene, men det er en altafgørende komponent. Diskussionen ender desværre hurtigt i det paradoks, at der til fri handel knyttes en række krav om miljø, arbejdstagerbeskyttelse etc. som udviklingslandene har meget svært ved at leve op til. Det er i hvert fald situationen i WTO. Her tror jeg vi bliver nødt at til file lidt på kravene og det kunne være en sund debat at tage i DRV. Per Stig Møller er en af dem, der har argumenteret for at de nye ansøgerlande ikke kan opsuge landbrugsstøtte ligesom de gamle medlemslande. Hvordan skal man forstå det udsagn? / Kan man forstå det? Per Stig Møllers udtalelse vil føre til et A- og et B-hold i EU som er usympatisk og direkte i modstrid med ideen om et helt og udelt Europa. Men der er ikke tvivl om at landsbrugspolitikken skal reformeres radikalt. Det skal blot gælde alle medlemmer. Skal EU have en fælles flygtninge- og indvandrerpolitik? Hvis Ja, kan du kort skitsere nogle retningslinier for en sådan politik? Ja, det mener jeg. Blandt hovedelementerne bør være: a) Undgå parallelbehandling af asylsager i flere lande. b) Større åbenhed for at ikkeeuropæere kan arbejde og opholde sig i Europa. c) At koble den fælles flygtningeog indvandrerpolitik til udviklingsog handelspolitikken. Nr. 6/

12 Parkering på højde med Rundetårn? I forsommeren var der på vælgerforeningens Radikale Debatforum en meningsudveksling mellem Jens Kvorning, medlem af Indre By og Monica Thon, Medlem af Borgerrepræsentationen og trafikordfører. Redaktionen har valgt at bringe indlæggene her: Jens Kvorning: DRV siger ét og gør noget andet i trafikpolitikken. Forud for kommunalvalget i efteråret kom der klare udmeldinger fra DRV s opstillede kandidater til Københavns Borgerrepræsentation om at trafikken skulle begrænses, ikke mindst i Københavns centrum. Cykeltrafik og kollektiv trafik skulle fremmes ved at skabe bedre vilkår for disse trafikformer og man ville begrænse biltrafikken gennem indførelse af bompenge m.m.. Bl.a. skrev Inger Marie Bruun-Vierø i Jyllandsposten København en stort opsat og meget visionær artikel om hvordan biltrafikken så vidt muligt skulle fjernes fra gaderne og graves ned under jorden, hvor det var muligt. Det lød ret fantasifuldt, men der var faktisk sat tal på, hvordan det ville kunne finansieres gennem indførelse af bompenge, ligesom man med held har gjort det i Oslo. Magasin har ansøgt Københavns Kommune om at udbygge sit parkeringshus midt i byens hjerte med 120 pladser. Hermed vil parkeringshuset komme op i en højde af 27 meter, altså en bygning på størrelse med Rundetårn. Én ting er, at en sådan klods ikke vil pynte i midten af det mest historiske af København og at den vil bidrage til at udviske byens profil, som ellers er kendt for sine mange gamle tårne. Dertil kommer, at det vil øge biltrafikken i indre by på et tidspunkt, hvor stort set alle er enige om, at der ikke længere er nogen vej udenom at tænke nyt for at få den begrænset. Hensynet til trafiksikkerheden og miljøet ikke mindst for Københavns beboere må gå forud for pendleres og shopperes ønske om at komme til byen i bil. I den forbindelse skal nævnes, at København i disse år overhales af mange andre europæiske storbyer, når det gælder bestræbelserne på at skabe menneskevenlige bykerner, som samtidig fungerer bedre end de gamle byer trods stærke begrænsninger i bil- og lastvognstrafikken. Nu forlyder det, at DRV s repræsentant i Københavns Byggeog Teknikudvalg, Monica Thon, har i sinde at stemme for Magasin s forslag når det kommer til afstemning på det kommende møde. Sker det, vil DRV have sagt ét og gjort det stik modsatte. Kan det virkelig passe, at Inger Marie Bruun Vierø og Monica Thon står for to diamentralt modsatte synspunkter i dette spørgsmål? Og hvis ja, kan det da være rigtigt, at Monica Thon vil og kan få lov til at køre sololøb imod partiets officielle politik på et nøgle område? I så fald er det undergravende for troværdigheden til partiet blandt vælgerne. 12 Radikal Dialog

13 Monica Thon: Magasins parkeringshus Jens Kvorning har rettet en vældig bredside mod min person. Først må jeg tilbagevise Jens Kvornings påstand om, at jeg kører sololøb. Jeg har hele gruppen bag mig når jeg stemmer ja til lokalplanforslag Vingårdsstræde, som bl.a. omhandler udvidelsen af Magasins parkeringshus.og jeg har gode grunde til at stemme ja. De mennesker, som har samlet underskrifter mod udvidelsen har fået det indtryk, at de 27meter som bygningen kommer til være høj, lå oven på det eksisterende hus. Det er lykkedes mig at forhindre en smule forvirring på det punkt. Fakta er, at det forhøjede parkeringshus vil blive 27 meter højt og resten af Magasin 25 meter højt. Man vil ikke lægge mærke til forhøjelsen fra Magasins torv, Lille Kongensgade og Kgs. Nytorv, men derimod fra Bremerholm og Vingaardsstræde. Byarkitektonisk er det ikke nogen ulykke, hvad man kan forvisse sig om, hvis man læser lokalplanforslaget. Udvidelsen er på 120 pladser, og vi mener ikke, at der vil skabes nævneværdig ekstra trafik af den grund. Den Radikale gruppe på rådhuset mener at det er væsentligt at sørge for en afvejning i trafikpolitikken, således at erhvervslivet til tider også kan blive tilgodeset. Kære Jens Kvorning, jeg håber ikke du bliver alt for deprimeret over disse oplysninger, men du kan være evig forvisset om, at spørgsmålet er blevet vendt og drejet. Jens Kvorning Svar til Monica Thon Monica Thon (MT) afviser min kritik af at det standpunkt hun på DRV s vegne har taget til udvidelsen af Magasin s P-hus skulle stride mod den trafikpolitik, som DRV i øvrigt står for. Jeg er glad for, at mit indlæg har givet anledning til, at spørgsmålet er blevet vendt og drejet i den radikale gruppe i Borgerrepræsentationen i København. Jeg er til gengæld overrasket over, at MT (og gruppen?) ikke tager stilling til det centrale i min kritik, nemlig at man siger ét op til et valg og gør noget andet efter valget. Hvis gruppen virkelig stiller sig bag MT i dette spørgsmål, gør det jo blot problemet større end hvis min antagelse om, at der var tale om sololøb havde været korrekt. For - hånden på hjertet kære byrødder - hvordan kan en vækst i indre bys trafik være ubetydelig, når I ellers er blandt de ivrigste talsmænd for at få selv samme trafik bragt kraftigt ned? Det hænger jo ikke sammen. I stedet for at tage stilling til, hvordan ovennævnte trafikpolitiske målsætninger kan være i tråd med en opbakning til P-huset skriver MT, at man i gruppen har ment, at det er væsentligt at sørge for en afvejning i trafikpolitikken, således at erhvervslivet til tider også kan blive tilgodeset. Men trafikkaos i centrum overhovedet en fordel for erhvervslivet og er erhvervlivet i indre by og Magasin i særdeleshed ikke blevet rimelig tilgodeset på det sidste, med etableringen af en ny metro med stationer, hvoraf én ligger ved Magasin s hovedindgang? Inden man tog beslutning om Magasin s anmodning om opførelse af P- huset var det måske på sin plads at se på, hvilken effekt denne store offentlige trafikinvestering får for Magasin og byens øvrige erhvervsliv. En anden god grund til at udskyde beslutningen, ville være, at man kunne få en afklaring af om en godkendelse af Magasin s P-hus, samtidig vil være en væsentlig forhindring for at DRV s trafikpolitiske program for København kan virkeliggøres, ikke kun på det korte, men også på det lange sigt. Hvad vil mulighederne være for at lukke for biltrafik i de gader, som støder op til Magasin, hvis der på et senere tidspunkt skulle være politisk flertal for at gøre det? Man kunne forestille sig, at Magasin ville kunne gøre erstatningsansvar gældende og dermed umuliggøre en sådan beslutning. Eller har man sikret sig imod dette i forbindelse med godkendelsen? Og handler Magasin s ansøgning om at redde stormagasinet eller handler det om, at bygningens værdi som kontorhus eller andet efter en lukning vil være langt større, hvis man har flest mulige parkeringspladser til rådighed? Hvilken vogn er det MT har spændt DRV for. Monica Thon afviser, at forhøjelsen af P-huset til 27 meter skulle være en forringelse af denne del af byens skyline. Der er vist ingen af kritikerne af Magasinudvidelsen, som har påstået at de 27 meter skulle lægges til Magasin husets nuværende højde, som MT skriver. En rimelig absurd tanke. At MT mener, at en forhøjelse af huset på 2 meter er ubetydelig ændrer ikke ved, at man øger højden, hvilket på længere sigt kan blive undskyldningen for tilsvarende forhøjelser. En byprofil ændres sjældent med et enkelt slag, men ved en gradvis udviskning gennem moderniseringer, hvis bidrag hver især kan virke ubetydelige. Nr. 6/

14 Hvordan synes I selv det går? Af Poul Lykholt Der er nu gået nogen tid men hvilken tid!! siden valget til Folketinget år 2001: Mange nye love, mange nye mål, mange nye midler. Ydermere en klar regeringskommunikationsstrategi, der med mere eller mindre tågede røgsignaler, opsendelse af politiske balloner, semantiske narrestreger og udvikling af ministerielle talsmænd m/k til beostære sikrer en mediedækning, der må siges at bekræfte, at begrebet mikrofonholdere og skriverkarle om journalister er godt dækkende De seneste år har en række københavnske radikale flirtet stærkt med Venstrefolk og blandt dem den afgåede formand, der med sit flirteri har bekræftet, at selv ved organisatoriske valg skal man være opmærksom på., at man vælger politisk også når man vælger organisatorisk. Jeg er naturligvis overbevist om, at vælgerforeningens nye formand vil være opmærksom på at undgå politiske tiltag af uheldig karakter. Men til den afgåede formand som jo i øvrigt har udført et prisværdigt dygtigt organisatorisk arbejde i sine 4 år og til andre, der har haft for megen forståelse for Venstres form for liberalisme vil jeg gerne stille spørgsmålet: HVORDAN SYNES I EGENTLIGT SELV DET GÅR? Ser i Venstres sande ansigt? Er i overraskede? Er i beskæmmede? Svar udbedes ikke. Lad svaret bare blæse i vinden. Husk at åbne vinduerne for at skabe gennemtræk. Poul Lykholt (t.v.) og Søren Fauli i ivrig diskussion på grundlovsmødet, 5. maj i Vartov. 14 Radikal Dialog

15 RUKalenderen Skolestart 2002 Nu begynder skolen igen. De overfyldte klasselokaler, lugten i kemilokalet, de endeløse foredrag om matematikkens historie dukker frem af erindringen. Det var det der gjorde mig træt, da jeg for 7 år siden forlod skolen. Nu skal jeg tilbage på bænken igen. Jeg er blevet klogere. Jeg forlod gymnasiet før tid. Erhvervslivet lokkede med kulørte pjecer, og udsagn om en lovende fremtid. Nu ved jeg, at man ikke får fremtiden serveret foran næsen. Man skal kæmpe for den. Og den bedste fremtid får man ved at uddanne sig. Kære studerende, Erhvervslivet kalder på dig. Der er mange der kalder på billig arbejdskraft der kan kasseres efter brug. Pas på når du vælger fritidsjob. Pengene er altid rare at have, men husk at have dine prioriteter i orden. Din uddannelse er nummer 1. Det er den der er din fremtid. Ikke en tur i biografen. Ikke en bytur på Crazy Daisy og ikke en brugt BMW. De er rare at have, men lad ikke dit NU blive styret af sådanne goder. Der er også en dag i morgen, og det er dig der beslutter om det skal være som førtidspensionist eller som hotshot advokat. Nu kommer min bøn: Som gode radikale ved I alt det jeg lige har beskrevet. Men som god radikal er det også vigtigt at tage hensyn til de svage. Mennesker dropper ud af gymnasier, f.eks. p.g.a. fraværs-procenten. Jeg tror på, at det kan ændres ved at man er opmærksom på sine medstuderende, og er der nogen der begynder at falde fra, så er det tid til action. Tag en snak. Giv vedkommende en hånd. Det kan ske at der er én der er kommet på en forkert hylde, men derfor er det vigtigt, at vedkommende ikke bare falder ud. Giv råd og hjælp. Lad være med at sætte dig tilbage og grine af Brian der nu er hjemløs. Vi kan alle få det dårligt og vi kan alle reddes ved et spark i den rigtige retning på det rigtige tidspunkt. Uddannelse er din vej til fremtiden. Hæng i og kæmp for at få din drøm opfyldt. Søren Vilhelmsen HF - studerende September 2002 Torsdag. d. 19. Ole Krarup Emnet endnu ikke fastlagt. Mandag d. 23. Kl. 19:00 - Bestyrelsesmøde Torsdag d. 26. Carsten Koch Den tidligere sundshedsminister kommer og holder oplæg om det danske sundhedsvæsen. Oktober 2002 Tirsdag d. 1. Europaudvalg. Torsdag d. 3. LYMEC Møde med den internationale liberale forening - LYMEC. Vi får besøg af Ellen Trane, som er præsident for den internationale liberale forening, LYMEC. Tirsdag d. 8. Kl. 19:00 - Introaften Introaften for nye medlemmer, som gerne vil vide lidt mere og RU i almindelighed og RUK i særdeleshed. Hvis intet andet tidspunkt er angivet, starter mødet kl. 20:00 i sekretariatet (Ny Kongensgade 18, 5. tv, København V). For flere informationer, kontakt Clara com) eller se vores hjemmeside: Vi genoptager Torsdagsmøderne d Velkommen! RUKontakter På vores hjemmeside, kan du finde vores kalender og læse om vores lokalforening. Indlæg til Radikal Dialog RUK sendes til Clara Behrmann inden d. 29. Juli. Har du spørgsmål eller kommentarer til RUK, kan du kontakte: Flemming Lauridsen (formand) tlf.: Mogens Hobolth (næstformand) tlf.: Karina Søby Madsen (kasserer) tlf.: Clara Behrmann (redaktør RD) tlf.: Nr. 6/

16 Postbae sørget blad (0900 KHC)) Sæt kryds i 11. okt Kulturnat med radikale arrangementer nærmere besked følger. 14. okt Kandidathøring se nedenfor Radikalenderen 30. okt 19.30: Hovedbestyrelsesmøde i Vartov, Farvergade 27, opg. H, store sal. 13. nov. Møde for nye(re) medlemmer med Naser Khader. Sted: Christiansborg. Tid: Tilmelding til sekretariatet på eller Kandidathøring Kom og test jeres kandidaters evner og holdninger i fri debat. Tid: Mandag 14/10 kl Deltagere: Sherin Khankan (2. kreds), Søren Bach (15. Kreds) og Thomas Køhlert (5. kreds). Sted: Vælgerforeningens lokaler Ny Kongensgade 18, 5.tv. Ordet er frit, men den indledende overskrift er Politik og Religion Udgivelsesplan for Radikal Dialog: Nr. 7: Deadline 17. oktober kl Udkommer ca. uge 43 Nr. 8: Deadline 7. november kl Udkommer ca. uge 46 Nr. 9: Deadline 5. december kl Udkommer ca. uge 50

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm?

Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Hvordan godtgør man en knust drøm? 1. februar 2011 Nettets potentiale i politisk sammenhæng er enormt, og radikale vælgere har et meget højt internetforbrug. Men vindes 2011-valget på internettet? Det korte svar er nej. Analyser af folketingsvalgene

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for?

Vi satser på mennesker. Hvad brænder du for? Vi satser på mennesker Hvad brænder du for? Pjece.indd 1 5/27/08 5:28:21 PM Vi brænder for lokalpolitik - kunne du? Pjece.indd 2 5/27/08 5:28:23 PM Fokus på lokalpolitik I samarbejde med partiforeningerne

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev

Nyt fra Borgen. Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005. Kære læser af mit nyhedsbrev Nyt fra Borgen Nyhedsbrev fra folketingsmedlem Rasmus Prehn, SOCIALDEMOKRATIET, 27. oktober 2005 Kære læser af mit nyhedsbrev Efterårsferien kom på et meget tiltrængt tidspunkt efter en kanonhård periode

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47

242 LLR. Andreas_Karker_LLR_CONTENT.indd 242 12/11/14 11.47 »Lad os nu se, hvad der sker,«siger Søren Gade under middagen. Ligesom mange andre er Eyvind Vesselbo efterhånden overbevist om, at Løkke vil trække sig. Til Søren Gade siger han:»du er den eneste, der

Læs mere

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen

Ulstrup IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012. Velkommen IF, Badminton DGI Østjylland Favrskov Mesterskaber 2012 Velkommen Velkommen til kommunemesterskaberne i badminton, der igen i år afholdes i hallen med DGI Østjylland og IF, Badminton som arrangører. I

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011

Tilmeld dig fællesudvalgsdagen. Bornholmsk valgkamp i topform. 1. november 2011 1. november 2011 Oven på valgsejren har en enig radikal folketingsgruppe valgt ny gruppeledelse. Margrethe Vestager er fortsat politisk leder, og Marianne Jelved bliver gruppeformand. Derudover bliver

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden

København Storkredsforening Alternativet. Referat virtuelt bestyrelsesmøde. Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted. Dagsorden København Storkredsforening Alternativet Referat virtuelt bestyrelsesmøde Dag og tid 24. og 25. november 2016 Sted Virtuelt på facebook og på mail Fra bestyrelsen deltog Jens, Julie, Katinka, Kathrine,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne.

Læs mere. Folketingets åbning var også dagen for afslutningen af partiets store Tag ansvarkampagne. 1. november 2010 Folketingets traditionsrige åbning fandt sted tirsdag den 5. oktober. Hele Christiansborg emmede af højtidelig stemning, nysgerrighed og en altoverskyggende forventningsglæde. Omdrejningspunktet

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Superbrand: Anders Samuelsen.

Superbrand: Anders Samuelsen. Superbrand: Anders Samuelsen. Patrick, Mathias og Rolf. 2.q Charlotte Waltz, Jeppe Westengaard guldagger Intro til opgave 1 Da vores opgave går ud på at analyserer Anders Samuelsen. Altså en selvvalgt

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011

31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 31. årgang Nr. 38 30.oktober 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere.

Beretning var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. Beretning 2015 2015 var bestemt ikke noget godt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var måske alligevel ikke noget dårligt Radikalt år. Mere herom senere. 2015 var året, hvor vi senest den 15. september

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

2. juni 2015. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet.

2. juni 2015. Hvidbog - navngivning af 60-fællesskabet. "Hvidbog" - navngivning af 60-fællesskabet. Den politiske styregruppe besluttede på sit møde den 27. maj 2015 at sende navnet på &0- selskabet i høring. Orienteringen blev lagt projektets hjemmeside samt

Læs mere

Mesterskabsresultat Side 1

Mesterskabsresultat Side 1 Side 1 ES-duer langdistance Gruppe 1,2,3,4,5,6 Sektion 11 1 033-13-0882 A 033 HANS CHR. NIELSEN 200,046 2 135-14-0007 A 135 DENNIS MACHON 389,051 3 049-14-0175 A 049 K & K SØRENSEN 395,054 4 049-15-0121

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse Til lovforslag nr. L 36 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 10. december 2015 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets meddelelse [af udlændinge-, integrations- og boligministeren

Læs mere

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42

Et dobbelt så gæstfrit land - UgebrevetA4.dk 14-09-2015 22:15:42 VENDEPUNKT? Et dobbelt så gæstfrit land Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Maria Jeppesen @MariaJeppesen Tirsdag den 15. september 2015, 05:00 Del: Danskernes vilje til at tage imod flygtninge er vokset

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Radikal Dialog. Marianne Jelved 60 år. Stort tillykke fra Vælgerforeningen. I dette nr.: 7September 2003 Den

Radikal Dialog. Marianne Jelved 60 år. Stort tillykke fra Vælgerforeningen. I dette nr.: 7September 2003 Den 7September 2003 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Marianne Jelved 60 år Stort tillykke fra Vælgerforeningen I dette nr.: Præsentation af EP-kandidater Kandidatpræsentation:

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012

Kom til Nyborg til landsmøde. 3. september 2012 3. september 2012 Der var god stemning og 30 graders varme, da Radikale Venstre 14.-15. august holdt sit første sommergruppemøde efter valget på kursuscenteret Gl. Vindinge ved Nyborg. Mødet var tilrettelagt,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold

DGI Nordsjælland Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Mixhold Frederiksborgturneringen 50m 2017 Samlet stilling opdateret pr. 16-6-2017 Gruppe A Melby 2362 105 Frederikssund A 2359 102 Jørlunde 2338 95 Frederikssund B 2300 59 Stenløse 2200 40 Gruppe B Ølstykke 2332

Læs mere

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016. I dette nyhedsbrev kan du læse om: Christiansborg, lørdag den 13. februar 2016 I dette nyhedsbrev kan du læse om: - Dansk Folkeparti vil have en hjemsendelsesstrategi - Vækst i hele Danmark - Spørgsmål om udgifter til flygtninge - Aftale

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser.

NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser. Torsdag den 20. november kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Anne Marie Zinck Speakere Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen Jørn Abrahamsen 2 A6 Bettina Gadeberg 7 Aalborg Jens

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Vælgerne: Løkke leder dårligt

Vælgerne: Løkke leder dårligt Vælgerne: Løkke leder dårligt Villy Søvndal og Pia Kjærsgaard gør det ifølge vælgerne godt som partiledere, mens Lars Løkke Rasmussen og især Lene Espersen vurderes som dårlige partiledere. Vælgerne udpeger

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013

Moderne visioner for fremtidens forsvar. 2. april 2013 2. april 2013 Folkeskolereformen er et af forårets mest omdiskuterede emner. Bølgerne er gået højt i debatten, og lockout, helhedsskole, forberedelsestid og lærernes frihed er blot nogle af de emner, som

Læs mere

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL

FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL FASTE TIMER I ØTK TENNISHAL 2007-2008 MANDAG 9.00-9.30 9.30-10.00 10.00-10.30 10.30 1100 11.00 1130 11.30 1200 14.30-15.00 15.30-16.00 16.30-17.00 Frederikssund Frederikssund 17.30-18.00 18.30-19.00 19.00-19.30

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00

Alice Birkbak. Distance 10 KM Start nr.: 7 Distance 10 KM Forventet tid Faktisk tid 01:53:00 Alice Birkbak Start nr.: 7 Forventet tid 02.00-02.01 01:53:00 Allan Dacke Sæby Start nr.: 588 Forventet tid 00.38-00.39 00:39:25 Anders Skamris Frederikshavn Start nr.: 582 Forventet tid 00.42-00.43 00:44:00

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere