FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLÅDEN. i Korsør. 11. årgang Nr. 2 juni 2006"

Transkript

1 FLÅDEN i Korsør 11. årgang Nr. 2 juni 2006

2 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Ledelsessekretariatet Tlf Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Afrigning efter sejlads. Her på LOVISE MOLAND er det sejlene, der skal pakkes. Se flere billeder fra Den Maritime Kulturuge side 14 Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Forsyningsafdelingen, Flådestation Korsør Tlf WEB-master/redaktionsmedarbejder: Installationskoordinator Steen K. Jensen Teknisk Afdeling, Flådestation Korsør Tlf Redaktionsmedarbejder: Informatikass. Helle Brix Broholm Stedfortræder for fotograf Tlf Overværkmester Niels Chr. Nielsen Chef for Motorsektionen Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Operativt Logistisk Støttecenter Korsør Tlf Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR FLÅDESTATION KORSØR FORSYNINGSDEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Pensionistdag på Depot Bøstrup Læs mere på side 8 Indhold Briefing om udsendelse af OPLOG teams under øvelse m.m. side 3 Søværnets Publikationsforvaltning i fremtiden. side 6 OPLOG sender logistisk støtte til Cab Verde Pensionistdag på Depot Bøstrup. side 8 Hvor kommer uniformen fra? side 9 Pensionistdag på Flådestation Korsør. side 10 Maritim Kulturuge i Korsør. side 14 Forside: Bagside: Nyt og gammelt mødes i Korsør i Den Maritime Kulturuge. Her er det FULTON og GLENTEN ved Fæstningen. Foto: Frank Jacobsen OPLOG sender logistisk støtte til Cap Verde. Foto: Peder Madsen FLÅD ÅDEN i Kor orsør ør Se bladet i farver på internet

3 3 Briefing om udsendelse af OPLOG teams under øvelse m.m. Mange medarbejdere i det nye OPLOG Korsør har ikke tidligere deltaget i udsendelse af logistiske teams. Disse medarbejdere er nødt til at afklare tanken om, at de i fremtiden også skal påregne at deltage i sådanne teams. Dette har ellers været forbeholdt personellet i den gamle organisation Den Mobile Logistik Enhed (MLOG), som blev nedlagt 1. januar Derfor blev der på et tillidsmandsmøde udtrykt ønske fra en del af vores civile medarbejdere om, at der blev givet en briefing om, hvad der egentlig foregår, når et sådant team planlægges og udsendes. Af orlogskaptajn Søren Holm, OPLOG Korsør Fotos: Lars Skytte Briefing planlægges På denne baggrund henvendte orlogskaptajn Jørn A. Nielsen sig til mig og bad mig om at holde en briefing om emnet, idet han mente, at jeg var den rigtige til at gøre dette, fordi jeg havde gjort tjeneste som teknikofficer/næstkommanderende i det gamle MLOG siden Samtidig blev vi enige om, at briefingen mindst måtte indeholde svar på følgende spørgsmål: - Hvad laver OPLOG teams, når de er ude i landet/verden? - Hvad skal jeg lave, hvis jeg kommer med ud? Mange medarbejdere i det nye OPLOG Korsør har ikke tidligere deltaget i udsendelse af logistiske teams. - Hvordan skal jeg bo? - Hvordan får jeg mad? Jørn og jeg blev derefter enige om, at briefingen skulle bestå af briefing, spørgerunde samt en fremvisning af containere indrettet på forskellig måde på pladsen bag perimeterhegnet ved bygning 42. Vi var også enige om, at der skulle være to chancer for at deltage, så der blev udpeget to dage, hvor briefingen skulle afholdes. Invitationen blev lagt ud på Flådestation Korsør hjemmeside med beskeden om, at tilmelding til arrangementet kunne ske ved OPLOG Front Desk. Sammensætning af teams Dagen for den første briefing oprandt, og ca. 45 personer var mødt op i konferencecentrets lokale Peder Skram. Vi startede briefingen med at finde ud af, hvordan man sammensætter et team, der skal udsendes, både når det angår personel og biler. Sammensætning af personel og biler til et team afhænger meget af, hvor øvelsen foregår, hvilke og hvor mange enheder der skal med i øvelsen, samt hvor længe øvelsen varer? Derefter finder man ud af, hvor og hvornår personellet skal møde, og der vil blive holdt en mønstring, hvor de sidste ting før afgang fra Flådestation Korsør bliver fortalt. Her drejer det sig normalt mest om, at MPlederen fortæller lidt om kørslen i kolonne, hvilken vej der køres, og hvad man specielt skal være opmærksom på. Øvelses-/køreordre udfærdiges Alle disse oplysninger om sammensætning af personel og biler samt oplysning om, hvilken øvelse man skal ud i, og hvilken tid man starter og slutter, bliver indhentet af

4 4 Planlægningssektionen og resulterer i, at der skrives en øvelses- og køreordre til brug for teamet. Stort kørekort kræves Efter ovennævnte mønstring er blevet afholdt, gør man klar til opmarchering af de lastbiler, som skal med på øvelsen. Det skal her nævnes, at personel, som deltager i OPLOG teams, er nødt til at interessere sig for et stort kørekort, ellers står vi lige pludselig med et team af dygtige håndværkere, der ikke kan flytte de lastbiler, de skal have med ud på øvelsen, fordi der er for få, der har stort kort også til hænger. Afgang i dråbekolonner Derefter opmarcherer vi i de dråbekolonner, som der er blevet briefet om ved mønstringen og kører hjemmefra under ledelse af en MP. På vejen frem til lejrpladsen holdes de planlagte hvil, således at køre- og hviletiden overholdes. De mest benyttede lejrpladser Stedet for lejrpladsen, også kaldet site med et godt engelsk ord, kan f.eks. være Grenå, hvor vi har god erfaring med at indrette lejren på parkeringsarealet ved Grenå Stadion. Samtidig er det et godt sted, fordi lejren ligger tæt på en god havn, som kan anvendes i tilfælde af, at enhederne opererer i Kattegat. Der er ikke så langt til hjælpen, hvis en enhed får en skade. Her er det også let at låne bad og toilet til alle mænd og kvinder i lejren. En anden godt benyttet lejrplads er parkeringspladsen ved Nordsøcentret i Hirtshals. Den bruges meget, når enhedernes operationsområde er Skagerrak. Her lejer vi to værelser på en kursusinstitution i forbindelse med Nordsøcentret, så har vi bad og toilet. Vi har ligeledes god erfaring med lejrpladser i Frederikshavn, Esbjerg, Da der ikke var flere spørgsmål, bevægede vi os over på flådestationen, hvor der var adgang til et antal containere. Brønderslev, Køge og mange andre fine steder både i indland og udland. Opbygning af lejr Ved ankomst til lejrpladsen påbegyndes opbygning af lejren ved, at lastbilerne parkerer ved siden af hinanden og sætter anhængeren af for derefter at køre ca. 10 meter frem. På denne måde fremkommer en lejrgade mellem lastbiler og anhængere, der er ca. 10 meter bred, hvor personellet kan have lidt privatliv i forhold til den lokale befolkning. Derefter opstilles alle antennerne på radiovognen, og vi begynder så småt at få signaler ind, der giver arbejde på enhederne til personellet i lejren. Kabyssen får strøm, og der kommer gang i kaffemaskinen. Inden længe begynder der også og dufte af lasagne i lejren, som bliver serveret i et telt, og der kan den også spises. Man kan også vælge at tage sin tallerken med mad med op i sin egen container, hvor der som regel er plads til, at fire mand kan spise rundt om bordet. Assistance til enheder i anden havn Derefter snakkede vi kort om, hvordan man udsender et mindre team fra lejren til en anden havn, hvis en af enhederne, der deltager i øvelsen, skal have hjælp der. Herunder hvad man, afhængig af opgavens karakter, sender af sted af personel og biler med containere, idet man også skal tænke på at have ressourser tilbage i lejren, hvis en anden enhed kommer ind til den nærliggende havn og ønsker hjælp. Den personlige udrustning Den personlige udrustning under udsendelse i team udgør for det meste beklædning og toiletsager. Tanken om, at hver enkelt mand har sin spade og sin kniv til brug for latrin og bivuak, kan man godt glemme, idet vi altid sørger for, at der er bad og toilet i nærheden af lejren. Det kan godt være, at der er 500 meter til toilettet, men så må man lære at gå fra lejren i god tid. Spørgetid Der var nu lejlighed til at stille spørgsmål, hvilket der også blev gjort, og det lykkedes at svare nogenlunde fyldestgørende på de spørgsmål, som vedkom emnet.

5 5 Udstilling af containere Da der ikke var flere spørgsmål, bevægede vi os over på flådestationen, hvor der var adgang til et antal containere, så personellet kunne se, hvor maden kommer fra, hvor strømmen kommer fra, hvordan et maskinværksted ser ud, hvordan et lager ser ud, hvordan en 4-mands beboelse ser ud, når containeren også bliver brugt til dykkershop, samt hvordan en 6-mands beboelse ser ud. Vi snakker om 6-mands beboelser, men vi tilstræber, at der aldrig bor mere end 4 mand i hver container, fordi vi har erfaring for, at folk går hinanden på, når de bor for tæt i for lang tid, og det giver et dårligt miljø i lejren. Udstillede containere: KOMOVO Kommandovogn, typisk beboelse for teamlederen. Består af beboelse/kontor samt konferencerum. MS VKS Maskinværksted, eller sort værksted. Indeholder muligheder for at dreje, bore, svejse, slibe samt skabe for specialværktøj o.l. LAGER Rent lager, med reservedele, som kan være både maskin, elektronik eller våben. Indeholder kun skabe og hylder til reservedele. Vi snakker om 6-mands beboelser, men vi tilstræber, at der aldrig bor mere end 4 mand i hver container. DYK I 4-mands beboelse samt dykkershop. Indeholder køjer og skabe til 4 mand i den ene ende og plads til dykkerflasker og dragter samt dykkerkompressor i den anden ende. KABYS Det, som hæren nok ville kalde en køkkenvogn, indeholder alt hvad kokken og resten af forplejningspersonellet har brug for, også opvaskemaskine. Det vigtigste er nok kaffemaskinen. Kabyssen er afhængig af tilkobling til vand, og der har vi en tankvogn på to hjul med ca. 4 kubikmeter vand, som også bruges til tandbørstning. KRAFT Strømaggregater, 2 stk. i en container. Indeholder 2 stk. dieselmotorer, der kan lave 380 volt 50 Hz og forsyne alle de andre containere i lejren med strøm. De kan også lave 440 volt 60 Hz og dermed forsyne et skib, hvis det er nødvendigt. 6-MANDS BEBO Beboelse til 6 mand. Indeholder udelukkende køjer og skabe, men vil som regel kun blive brugt til 4 ad gangen. Spørgsmål imødeses fortsat Efter denne fremvisning af containere virkede det som om, at målet var nået, idet der ikke længere var relevante spørgsmål. Selv om briefingen er slut, er det jo ikke ensbetydende med, at det ikke længere er muligt at få svar på et spørgsmål, der måtte dukke op emnet vedkommende. Flåden i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner på Flådestation Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab, Operativt Logistisk Støttecenter Korsør og Værksted Danmark Øst. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i søværnet samt til Korsør Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 4. september Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg.

6 6 Tekst og fotos: Kontorfuldmægtig Eric Hultén, Søværnets Publikationsforvaltning Ombygning Efter at de planlagte ændringer/ombygninger havde været i licitation, startede ombygningen i uge 20, hvor håndværkerne tog fat på første etape, som er en total ændring af lokalerne på 4. etage, hvor Søværnets Motorkøretøjstjeneste tidligere havde kontorer. Søværnets Publikationsforvaltning i fremtiden Fra 1. januar 2007 overgår Søværnets Publikationsforvaltning til Forsvarets Materieltjeneste og bliver en sektion under Centralledelsens Forsyningsafdeling. Den nye betegnelse bliver Forsvarets Materieltjenestes Kort- og Publikationssektion. Publikations- og kortforvaltningerne i hæren, flyvevåbnet og søværnet sammenlægges og vil i fremtiden være placeret på Depot Noret i Søværnets Publikationsforvaltning s nuværende lokaliteter, som dog bliver udvidet og ombygget for at kunne huse de mange nye medarbejdere. Renoveringen af kontorerne omfatter nedvaskning af lofter, udskiftning af lysarmaturer, maling af vægge, udskiftning af gulvbelægning og installation af FIIN- og internet til alle arbejdspladser For at kunne opbevare den store mængde af publikationer, der ved sammenlægningen bliver tilført, opbygges der i lagerhallen på 4. sal et helt nyt arkiv med plads til hyldemeter samt arbejdsområde til pakning mv. De nuværende små kontorer ændres til store kontorer med halve vægge som opdeling. Der vil endvidere blive lavet trappehul mellem 3. og 4. etage, så den fremtidige afgang til hele området fortsat kan foregå gennem den nuværende sluse, da hele området, som også huser Kryptofordelingscenter Danmark, sikkerhedsmæssigt vil være rødt område. For at ombygningen ikke skal forstyrre for meget i Søværnets Publikationsforvaltning s daglige arbejde, gøres 4. etage helt klar, hvorefter alle medarbejdere på 2. og 3. etage efter sommerferien flytter op i de nye lokaler, så håndværkerne kan arbejde med renoveringen af de resterende lokaler. Hele ombygningen forventes færdig omkring 1. december 2006, hvorefter perioden frem til juleferien skal anvendes til klargøring af de nye arbejdspladser, så man er klar til at modtage de nye medarbejdere pr. 1. januar 2007.

7 7 Organisation Den fremtidige organisation vil bestå af i alt 39 medarbejdere, som organisatorisk vil være fordelt i nedenstående elementer: Chef (2) Kontrolpunkt Publikationselement (20) Nato publikationer Administrative publikationer Tekniske publikationer Digitalt element (4) Kortelement (9) Søkort Hærkort Flyvekort Kurerelement (4) Opgaver De fremtidige opgaver for Kort- og Publikationssektionen vil udover de nuværende kendte bl.a. omfatte: Publikationselement: Vedligeholdelse, indkøb og fordeling af publikationer til hæren og flyvevåbnet, Digitalt Element: Drift og vedligeholdelse af forsvarets publikationer på FIIN, Digitalisering af oplysningsmateriel til brug for FORMAT, primært tekniske publikationer. Kortelement: Forvaltning af kortområdet efter indgåede MOU og bilaterale aftaler. Genanskaffelse af kort og geodata. Drift af forsvarets MDS-servere, herunder drift af IT samt klargøring af data. Kvalitetssikring og kontrol af data før indlægning i MDS. Opretholdelse af forsvarets beredskab indenfor det Geospatiale For at få direkte adgang til arkivet laves der et nyt dørhul mellem kontorer og hal. område (typisk sikring af adgang og opdatering til MDS servere). Produktion og distribuering af kort og geodata produkter, der ikke hensigtsmæssigt kan leveres via WEB (FIIN). Forvalter alle forsvarets kort geodata produkter. Retter i fornødent omfang kort og udsender rettelser. Udsender Geospatial information analogt og elektronisk, såsom søkortrettelser og DAFIF (flyveinformation). Oplægger i nødvendigt omfang forsvarets analoge kort og digitale produkter. I forbindelse med den løbende nedlæggelse/ændring af de nuværende kort- og publikationssektioner, tilføres der allerede nu en del opgaver til Søværnets Publikationsforvaltning. Det drejer sig specielt om store mængder kortmateriale fra hæren og flyvevåbnet, som pt. bliver oplagt på lager. Da der ikke bliver tilført personel til varetagelse af disse opgaver før 1. januar 2007, og der til stadighed er brug for løbende pakning og forsendelse af kort, har de nuværende medarbejdere i kommandokassen taget løbeskoene på for at kunne servicere de mange kunder, som dagligt har brug for kort mv. Personelsituation I forbindelse med udrulningen af Forsvarets Materieltjeneste blev alle stillinger med undtagelse af kortelementet besat. Medarbejderne ved Søværnets Publikationsforvaltning fik alle tildelt stillinger, som stort set dækker deres nuværende sagsområder. De øvrige stillinger blev besat med personel fra hæren og flyvevåbnet. Da mange af disse nye medarbejdere bl.a. kommer fra Københavnsområdet, har der desværre været en del medarbejdere, som efterfølgende har fundet anden beskæftigelse, da de ikke ønskede så lang transporttid mellem hjem og arbejde. De ledige stillinger vil i nær fremtid blive opslået, så forhåbentlig er de tomme stole besat inden årsskiftet.

8 8 OPLOG sender logistisk støtte til Cap Verde Chefen og stabschefen ved OPLOG Korsør markerede fredag den 9. juni 2006 afsendelsen af personel til en øvelse, der foregår ved Cap Verde-øerne vest for Afrika. Af Chefen for OPLOG Korsør, Kommandør Per Tidemand Foto: Peder Madsen STEADFAST JAGUAR OPLOG Korsør opstiller sammen med OPLOG Frederikshavn et logistisk team, der får base på Cap Verde. Holdet deltager i NATOøvelsen STEADFAST JAGUAR, der er en øvelse med deltagelse af alle tre værn. STEADFAST JA- GUAR er en stor øvelse med deltagelse fra 20 NATO-lande. Fra Danmark deltager desuden korvetten Det logistiske team består i alt af 17 personer. PETER TORDENSKIOLD og minerydningsfartøjet STØREN samt et indchartret handelsskib. Formålet med øvelsen Chefen for OPLOG Korsør ønskede ved afrejsen alle en god øvelse og mindede i en kort tale personellet om formålet med udsendelsen: Dels skal teamet indgå i et samarbejde med øvrige nationers logistiske elementer på Cap Verde med henblik på at yde støtte til alle deltagende skibe, men især til de danske enheder. Dels skal teamet indhente erfaringer fra samarbejde og drift inden for rammerne af en multinational logistisk base, der skal yde logistisk støtte i et område, hvor infrastrukturen er stærkt begrænset. Hjem 14. juli 2006 Det logistiske team, der i alt består af 17 personer (4 fra OPLOG Frederikshavn og 13 fra OPLOG Korsør), ventes hjem igen den 14. juli Træf på Depot Bøstrup Fredag den 16. juni 2006 gennemførtes igen det årlige træf for pensionister og tidligere medarbejdere fra Depot Bøstrup. "Familiebilledet". Af orlogskaptajn Kristian Krusell Foto: Frank Jacobsen Der hygges ved grillen. Sidste faste mand på depotet, mekaniker Ole Winther Hansen, stod for arrangementet. Ole går på pension til september, så det var måske det sidste træf på Depot Bøstrup. Depot Bøstrup har 40 års jubilæum i år, og det vil samtidigt blive det første år uden stambesætning.

9 9 Hvor kommer uniformen fra? Som en konsekvens af det seneste forsvarsforlig er uniformsdepotet, der tidligere havde til huse på Flådestation Korsør, blevet flyttet til det udleverende depot Noret, ligeledes i Korsør. Herudover er det geografiske område, som depotet skal servicere, vokset ganske betragteligt. Hidtil har depotet dækket Flådestation Korsør og underlagte enheder, fremover skal depotet i den ny struktur dække myndigheder på Vestsjælland, Artilleriskolen Sjællands Odde, Kongsøre m.v. Af kaptajnløjtnant Mads K. Sørensen, LESEK Forsvarets Materieltjeneste Foto: Frank Jacobsen Fra lokalt depot til regionalt depot En af de mest håndgribelige konsekvenser af implementeringen af det seneste forsvarsforlig har for de to medarbejdere - daglig leder Jan Nielsen og specialarbejder Knud Munkbøl, der udgør staben bag uniformsdepotet i Korsør, været at pakke og flytte alle beklædningsgenstandene ned og flytte dem til den nye lokalitet på Noret. Specielt har opgaven været anderledes, idet hverken Jan eller Knud skal være en del af det fremtidige udleverende depot. Som Jan siger: Det er og har været meget hårdt at pakke det ned, som har været så stor en del af ens arbejdsliv for så at skulle overgive det til andre. Deres hidtidige arbejdsplads overtages pr. 1/ af den ny struktur Daglig leder, overassistent Jan Nielsen og specialarbejder Knud Munkbøl med personel, der fremover skal betjene kunderne øst for Lillebælt. Nye lyse venlige lokaler En anden konsekvens af flytningen til Noret er ifølge Knud, at nærheden til kunderne, her forstås besætningsmedlemmerne fra skibene, ikke er flyttet med. Vi har klart mærket en nedgang i antallet af besøg/ekspeditioner fra skibsbesætningerne. Førhen stak besætningsmedlemmerne lige hovedet ind for lige at høre, om vi havde en skjorte i deres størrelse hjemme, inden de kom for at bytte. Det gør de ikke mere. Så man kan godt sige, at det personlige kendskab, der tidligere har været i forhold til kunderne, er på vej væk, og det er synd. Der er ikke noget, der er skidt, uden at det er godt for noget, for vi er flyttet over i nogle lyse, venlige lokaler, hvor der er plads, og det er positivt, siger Knud Munkbøl. Hvad med fremtiden? Jan forudser, at arbejdsrutinerne fremover vil blive væsentligt ændret. Rutinerne kan vi jo ikke på nuværende tidspunkt have et fuldt overblik over, men vi vil selvfølgelig sikre en god overlevering til dem, der skal overtage efter os. Så må det jo være op til dem at skabe de daglige rutiner, der skal føre depotet videre, siger Jan Nielsen. Vi har i mange år ønsket at få større lokaler, grundet udvidelse i varesortiment/mængde, så det er positivt endelig at se, at det føres ud i livet. Selvom det har været både fysisk og psykisk hårdt at gennemføre flytningen, er Jan omvendt også spændt på fremtiden, hvor han skal til Det Operative Logistiske Støttecenter i Korsør (OPLOG). Her skal han sidde i planlægningen, en funktion han ikke tidligere har prøvet. For Knuds vedkommende håber han på, at der snart findes en plads til ham, da han er i overgangsbemandingen foreløbig frem til 31. december 2009.

10 10 PENSIONIST Mandag den 29. maj 2006 blev der traditionen tro afholdt pensionistdag på flådestationen. Et af formålene med sammenkomsten er at orientere tidligere ansatte om større begivenheder i det forgangne år og om, hvilke forhold der forventeligt vil præge dagligdagen på flådestationen i det kommende år. Af orlogskaptajn Christian Jensen, Chef for Ledelsessekretariatet Foto: Frank Jacobsen Forud for arrangementet ligger mange timers forberedelse. Datoen for afholdelse drøftes i Fritidsudvalget, og forslaget bliver herefter nikket af til behandling i Flådestation Korsørs Lokalsamarbejdsudvalg. Når datoen er endeligt vedtaget, går det for alvor løs med den videre planlægning. Kontakt- og Velfærdsbefalingsmanden er primus motor og har kontakt til alle de personer, der er involveret i arrangementet. Kontakt- og Velfærdsbefalingsmanden skal sikre, at der trykkes programmer og udsendes invitationer til gæsterne, at der afgives bestilling til cafeteriet, at Officersforeningen og Fællesklubben er klar til at tage

11 11 DAG 2006 imod, at der bestilles transport til og fra Korsør Station for afhentning og returnering af gæsterne, at flådestationens faste personel informeres om besøget og sidst, men ikke mindst, at besøget foreviges bl.a. på et gruppebillede. Efter Chefen for OPLOG velkomst, hvor der også var en god orientering om det nye Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG), var der muligt for gæsterne at aflægge besøg hos tidligere kolleger rundt på flådestationen og Noret. Til sidst en tak for den indsats tillidsrepræsentanter m.fl. ydede i forbindelse med arrangementets afholdelse. På næste side vises stemningsbilleder fra dagen.

12 12 Morgenmad Chefens orientering Chef OPLOG, Kommandør Per Tidemand.

13 13 I Officersmessen og i Fællesklubben fandt man sammen med gamle venner Skuld gammel venskab rejn forgo og stryges fræ wor mind? Skuld gammel venskab rejn forgo med dem daw så læng, læng sind? Di skjønne ungdomsdaw, å ja, de daw så svær å find! Vi el løwt wor kop så glådle op for dem daw så læng, læng sind!

14 14 Af Vagn Jensen (Brand Vagn) Lørdag den 27. maj mødte vi 10 brandfolk på flådestationens brandstation, hvor vi lagde en slagplan og pakkede det grej, vi skulle bruge til femkampen, samt lidt til hygge. Vi kørte så over til Korsør havn og riggede til. Klokken 13 begyndte femkampen, som bestod af tovtrækning, gang på stylter, udlægning af brandslanger, B-slange og C-slange m/vand, linekast samt pudekamp på stolpe over bassin. Flåden vandt og hjembragte pokalen, og der blev efterfølgende hygget oven på sejren. De deltagende hold var: Falck Korsør Korsør Brand- og Redningsskole Flådestation Korsør

15 15 MHV 801 ALDEBARAN fra Odense var på besøg. Flådens hold Bagerst fra venstre: Jan tømrer - Per - William - Martin - Søren Morten - Vagn - Tony - Kim - Stig Theede (mangler på billedet) Vinderne af årets femkamp.

16 16 Gardehusarerne tog lige en runde på flådestationen. Gang på stylter Gutterne i træningslejr (tv.) og i konkurrence på kajen i Korsør. Pudekamp, Flåden vandt. Tony "the champ".

17 17 Tovtrækning, der må hives. Udlægning af B- og C-slanger samt afprøvning af strålerør. Det blev til en anden plads. Tony med pokalen. Det var svært at få armene ned. Holdets leder Vagn (brandmand). Det bliver en god dag. Kasteline, en svær disciplin, der gav en delt førsteplads.

18 18 Maritim kulturuge Korsør fredag den 26.maj Frank Jacobsen, fartøjsfører Efter vi havde fået missilfartøjet GLENTEN på plads fredag formiddag, var der lige tid til at gå en tur rundt på havneområdet med kameraet, så her er en lille stemningsrapport. FULTON var med fra morgenstunden og blev lige "snuppet" ved indsejlingen til Korsør. På Stejlepladsen var mange tons sand omdannet til en maritim figur, ret så gådefuld. Se disse ansigter i bølgerne, desværre var værket lidt ødelagt af regnen. Korsør Produktionshøjskole stod for udformningen af den inponerende skulptur. Missilfartøjet GLENTEN var fortøjet udfor Fæstningen. En rigtig hyggelig dag med en meget interesseret skare mennesker. Der var 152 besøgende på de 4 timer.

19 19 På Fæstningen var Marineforeningen åben. En smuk bygning, der blev oplyst af ugens sparsomme solstråler. Fra Limfjorden kom det gode skib LOVICE MOLAND med sørøverflaget i toppen og en grum kaptajn om bord. Hjemmeværnet var også på pletten. Ud for Havnearkaderne lå MHV 90 BOPA pyntet til fest med flag over top. Og til sidst på turen i flådens leje travaljer klar til kaproning.

20

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af

Information om jubilæumsåret 2015 I anledning af I anledning af Tordenskiold har 325 års fødselsdag Selskabet har 50 års jubilæum Besluttede vi på generalforsamlingen i 2013, at det skulle fejres Jubilæumskomité og interessenter DT-Vs Bestyrelse Lars

Læs mere

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012

Nivåvænge Nyt. Nr. 3 - juni 2012 Nivå juni 2012 Nivåvænge Nyt Nr. 3 - juni 2012 Så lykkedes det - ny kontrakt med YouSee er på plads. Et årelangt forhandlingsforløb med YouSee er afsluttet med underskrivelse af en ny kontrakt om vilkår

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL.

OVERSIGT OVER DMI BESTYRELSE M. FL. BESTYRELSE: Valgt Mail adresse år til år Generallæge Erik Darre, hæren. 2010 2012 FSU-CH Major Peter Farver, flyvevåbnet, næstformand 2009 2011 farver@sport.dk Orlogskaptajn Søren M. Madsen, søværnet,

Læs mere

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11)

- Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) - Jobbutikken (Side 4) - Café Blomst (Side 7) - Den sjove side (Side 11) Så er det fjerde gang at man på CSV-SydØstfyn kan læse et fremragende skoleblad. På grund af lidt manglende arbejdskraft og en sommerferie

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen.

Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen. Bilag det gamle gaderum Beskrivelser af etager, arkitekttegninger, billeder, tjanseliste og uddrag af møde bogen. Fjerde sal, fortrappen og bagtrappen, forgården og baggården. For at komme til det gamle

Læs mere

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014

34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 34. årgang Nr. 1 5. januar 2014 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 2-2013. 32. årgang. Fir sugeslanger Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 2-2013 32. årgang Fir sugeslanger Maj 2013 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2013 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej 16, Ø. Alling 8963 Auning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

nyhedsbrev nr. 45

nyhedsbrev nr. 45 E-mail nyhedsbrev nr. 45 Da vi på årsmødet måtte sige farvel til Mette og Christian har vi brug for et par stykker, som kunne tænke sig at være med i bestyrelsen. Sune er indtrådt som bestyrelsesmedlem,

Læs mere

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ

VIGTIGE TING AT HUSKE PÅ HOLDLEDERBREV 18. - 20. SEPTEMBER 2015 Så er det tid til årets Aktivlejr, som de fleste af jer allerede ved, er en tilbagevendende tradition i landsdel 1. En hyggelig lejr, hvor vi sover i telt, laver

Læs mere

Midtjysk Brand & Redning

Midtjysk Brand & Redning Midtjysk Brand & Redning 12. januar 2016 Nyhedsbrev nr. 16 Så er det tid til det første nyhedsbrev efter at Midtjysk Brand & Redning nu er en kendsgerning. Jeg håber I alle sammen har haft et rigtig godt

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven

Velkommen som beboer på Plejecenter Korsløkkehaven Velkommen som beboer på Indhold Lidt om os Velkommen! 4 4 Vores værdigrundlag 4 Boligforhold 4 Maden på plejecentret 4 Traditioner 5 Aktiviteter 5 Praktiske informationer Indflytningssyn 6 Forventningssamtale

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder

SDF. Natur. Farve papir Monocrome papir. Monocrome digital Farve digital. Serier, 3-6 billeder Vi tager nu hul på et nyt fotoår i Esbjerg Fotoklub 0 En gennemgang af hvad der forventes vil ske i løbet af året. Birthe Diget Der vil kunne forekomme rettelser til programmet. Der kan jo komme ideer

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION

OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION OCD LANDSLEJR KDY RUNGSTED 28-30NOV14 PRAKTISK INFORMATION 1 GENEREL INFORMATION GÆLDER ALLE Jolle og udstyr: Husk alt: Jolle, mast, sprydstage, bom, sejl, ror, sværd, vindpil og værktøjskasse Placering

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens MINIER og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Onsdag den 15. juli 2009 klokken 12.15 fra Dannebrogsgade, 5000

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Generalforsamling Referat

Generalforsamling Referat Generalforsamling Referat Hasle strand i maj 2007 15.marts 2008 Kl. 14:00 17:00 Hasle Feriepark Centerbygningen Indkaldt af: Referent: Ejerforeningen Hasle Ferieparks bestyrelse Anita Sørensen Punkter

Læs mere

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner

LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner LOAvisen #3 December 2014 LOAvisen Orientering til alle med interesse for det gode skib LOA af Aalborg - udgivet af LOA og støtteforeningen LOAs Venner Hidtil har LOA og støtteforeningen LOAs Venner udgivet

Læs mere

Infobrev til deltagende grupper i Virus i Opdateringen, Kr. Himmelfarts lejr på Trevæld 2015

Infobrev til deltagende grupper i Virus i Opdateringen, Kr. Himmelfarts lejr på Trevæld 2015 Infobrev til deltagende grupper i Virus i Opdateringen, Kr. Himmelfarts lejr på Trevæld 2015 Kære Tidsrejse- leder! Du har forhåndstilmeldt dig Virus i opdateringen, - Tiden der forsvandt i Kr. himmelfartsferien

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Første MFP-flotille er nu operativ

Første MFP-flotille er nu operativ jemmeværnet - Første MFP-flotille er nu operativ af 5 21-08-2014 14:50 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Første MFP-flotille er nu operativ Første MFP-flotille er nu

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet.

FLOTILLEBLADET HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0. Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. FLOTILLEBLADET 2015 HVF 244 SVENDBORG FEBRUAR MARTS - APRIL MHV 0 Velkommen til en ny udgave af FLOTILLEBLADET for HVF 244. Læs mere andet sted i bladet. HVF 244 TIL NYTÅRSGUDSTJENESTE 2015 startede, traditionen

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV 1. 26. - 28. september 2008. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2008 SPEJDERLIV 1 26. - 28. september 2008 En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien

jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien jemmeværnet - MHV klarer uddannelserne i sommerferien af 9 21-08-2014 15:04 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > MHV klarer uddannelserne i sommerferien Marinehjemmeværnet

Læs mere

Årsberetning for HPII 2013/2014

Årsberetning for HPII 2013/2014 Årsberetning for HPII 2013/2014 Så gik der endnu et år og det er blevet tid til en årsberetning fra bestyrelsen. Handler Vi har haft en del handler i år. 53a, 54, 58b, 77a, 83 og 89a, så Eilif har haft

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen

Nyhedsbrev. Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Bestyrelsen sammensætning: Formand: Henrik Møller Næstformand: Brian Nymark Nielsen Charlotte Schultz Nete Nørkær Jesper Knudsen Nyhedsbrev Email til bestyrelsen: bestyrelsen@runddyssen36.dk Bestyrelsen

Læs mere

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg

Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Telebesøgsvenner - Plejeboligerne i Solbjerg Birgitte Halle Projektleder og koordinator Aarhus kommune bhal@aarhus.dk Rikke Voldsgaard Risager Vicepræsident for innovation Blue Ocean Robotics rvr@blue-ocean-fobotics.com

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION

DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Dato 29. april 2016 Side 1/10 REFERAT DEN FÆLLESKOMMUNALE BEREDSKABSKOMMISSION Mødested: Brandstationen i Kirke Hyllinge, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge kl.

Læs mere

Velkommen ombord på Tunø Færgen

Velkommen ombord på Tunø Færgen Velkommen ombord på Tunø Færgen I Hou elsker vi synet af den lille, røde Trunte af en færge, når den pløjer sig gesvindt gennem bølgerne og forbinder Tunø med fastlandet et par gange om dagen. Men hvordan

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår

Senior Bo Fredericia. ønsker alle medlemmer. Godt Nytår Orientering fra Senior Bo Fredericia Senior Bo Fredericia ønsker alle medlemmer Godt Nytår Hvor står vi nu? 2013 var for Senior Bo Fredericia et fantastisk år. Efter 3 års arbejde med forskellige projekter

Læs mere

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00

Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Det Internationale Vespa Træf blev i 2016 arrangeret af Team Vespa Øst i Sorø i dagene fra d. 26. - 28. august. Træfprogram punkt 1 : Ankomst fredag d. 26. august fra kl. 15:00 Ankomst/Velkomst/indskrivning

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget

Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Afdeling 42 dagsorden til afdelingsbestyrelsesmødet d. 3. august 2011 kl. 19.00 i bestyrelseslokalet, Parterren, Løget Center 75 A. Deltagere: Afbud: Fraværende: John, Knud Erik, Max, Dorthe, Anita og

Læs mere