Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg."

Transkript

1 REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W. Larsen, Jesper Janholm, Christina Refshauge Foged, Mark Ulf Andersen, Bjarne Späth Andersen, Kirsten Nielsen, Niels Ahrends, Jesper Fløche og Søren Brandt. Afbud: Mark Ulf Andersen og Kirsten Larsen. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Nyt fra kredsene, hvis der er noget 3. Nyt fra Landskontoret, Landsledelsen og Landschefen 4. Den regionale hverveassistent Søren har været til det første møde. Hvad skal vi forvente derfra? 5. Lederkurser 6. Kurser i Region Hovedstaden. Der blev nedsat en gruppe ved det første møde vedrørende kredslederdag den 6. oktober og det er Søren Brandt, Mark Andersen og Jesper Janholm der står for arrangementet 7. Vi har fået bevilget flagkursus. De andre to kurser, kend dit forbund og kassererkurset kan vi bare afholde. Der gives tilskud fra Landsforbundet. Flagkursus skal gerne i gang hurtigst muligt. Michael Sørensen kan være instruktør og vi kan låne lokalet en lørdag på landskontoret. Evt. forslag fra Mark og hvem kan hjælpe. 8. Østlejr 9. Gardertræf på Frederiksberg 10. Kongelige udstillinger i København og Fredensborg 11. Info hvervemidler. Nye ansøgninger. 12. Aktivitetsansøgninger fra kredsene. Sagen vil blive genhandlet på et økonomimøde lørdag den 5. maj af Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, Carsten W. Larsen og Kirsten Nielsen. Der vil foreligge en indstilling. 13. Hvordan ser vores økonomi ud nu? Jesper Janholm orienterer. 14. Møde på Bornholm og i København/Nordsjælland om landsrådsmødet og forslagene der skal behandles. Andre emner? 15. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat Referatet godkendt uden bemærkninger. Ad. 2. Nyt fra kredsene Hillerød kredsen har fået besked på, at de skal rømme de lokaliteter de har inden for et års tid. Kredsen har en del materiel, som står på en skole. Dette materiel skal fjernes i løbet af et par måneder. Kredsen ved ikke hvor de skal opbevare materiellet fremover. Kredsen har ikke fået orienteringen officielt, men nærmest ved en tilfældighed. Kredsen har intet modtaget på skrift fra kommunen. Carsten Lind Olsen og Jesper Fløche arbejder videre med problematikken.

2 Frederikssund kredsen har hidtil haft en stor førstehjælpsopgave i Ballerup Superarena (i Københavns Vests område) som har givet en stor indtægt, men kan ikke påtage sig opgaven mere. Løsningen kan være at finde en person, der kan påtage sig det daglige med at skaffe folk m.v. Kirsten Nielsen, Bjarne Späth Andersen og Niels Ahrends vil afholde et møde med Frederikssund kredsen for at få klarlagt opgavens omfang. Jesper Fløche undersøger mulighederne for at få ansat en projektkoordinator der kan starte projektet op. Bornholm har skiftet frivillighedskoordinator. Kirsten Nielsen har talt med kredsene i København. De føler de mangler information. København Vestegn har tre medlemmer, som ikke har modtaget 25 års tegn. Kirsten Nielsen undersøger sagen. Ad. 3. Nyt fra Landskontoret, Landsledelsen og Landschefen Der er kommet flere penge til Beredskabsforbundet som konsekvens af beredskabsforliget. Informationsnetværksmøde den 26. maj afholdes i Nyborg. Niels Ahrends deltager i netværket. Regionen har stort set fået hvad vi har ansøgt om. Det vil sige der gives til organisation og møder, til transport, til nytårsgudstjeneste, til kredslederdag samt kr. til fanebærerkursus. Herfra fradrages dog kr. som de tre regioner ikke har anvendt i I alt får regionen således kr. De øvrige kurser ydes der et tilskud på 75,00 kr. pr. deltager. Region Hovedstaden har den største kursusaktivitet pt. Der er indtil nu anmeldt 72 befolkningskurser. Region Hovedstaden har fire som modtager hæderstegn i år. Jesper Janholm klarer diverse indkøb til receptionen. Der vil komme forslag på Landsrådsmødet om at uddannelseskravet til lederne frafaldes. Endvidere vil der komme forslag til vedtægterne vedrørende udpegning af viceregionslederne til region Hovedstaden samt at valg af præsident og vicepræsident kan vælges uden at de på forhånd er medlem af Beredskabsforbundet. Endvidere stilles forslag om en ændret formulering vedrørende distinktionering. Der arbejdes på landsplan på at udarbejde en samaritterbrochure. Endvidere er der udarbejdet et hængeskilt til kolonihaverne om brandråd. De kan bestilles på Landskontoret. Ad. 4. Den regionale hverveassistent Søren har været til det første møde. Hvad skal vi forvente derfra? Der har været afholdt et kursus for regionale hverveassistenter. Det er et nyt koncept, hvor formålet er, at hvervningerne bliver mere effektive. Baggrunden er blandt andet at der på landsplan skal skaffes 1500 frivillige i de kommende år. Tanken er, at alle regioner får udpeget en hverveassistent, som skal hjælpe kredsene med erfaring og gode idéer. På sigt skal Region Hovedstaden udpege en regional hverveassistent. Gode emner overvejes til næste møde. Ad. 5. Lederkurser Der aflyses fortsat mange kurser på grund af manglende tilmeldinger. Ad. 6. Kurser i Region Hovedstaden. Der blev nedsat en gruppe ved det første møde vedrørende kredslederdag den 6. oktober og det er Søren Brandt, Mark Andersen og Jesper Janholm der står for arrangementet Der er givet tilsagn fra Bent Mortensen om deltagelse. Resten af programmet er der ikke sket noget ved siden sidst. Regionsledelsesmøde den 13. maj 2007 Side 2

3 Ad. 7. Vi har fået bevilget flagkursus. De andre to kurser, kend dit forbund og kassererkurset kan vi bare afholde. Der gives tilskud fra Landsforbundet. Flagkursus skal i gang hurtigst muligt. Michael Sørensen kan være instruktør og vi kan låne lokalet en lørdag på landskontoret. Evt. forslag fra Mark og hvem kan hjælpe. Vi afventer et udspil fra Mark Ulf Andersen vedrørende flagkurset. Jesper Janholm vil gerne hjælpe med økonomikurset. Kurset skal afholdes inden jul. Søren Brandt vil gerne hjælpe med Kend Dit Forbunds kursus. Ad. 8. Østlejr Glostrup Kommune har givet et tilskud på 6.000,00 kr. Frederiksberg Kommune har afslået ansøgningen. Økonomien begynder at hænge sammen. Lige nu mangler der stadig hjælpere! Der kommer 38 børn. Ad. 9. Gardertræf på Frederiksberg Der er kommet en ny henvendelse, men vi har stadig ikke ressourcer til det. Ad. 10. Kongelige udstillinger i København og Fredensborg Alle pladser er besat. Ad. 11. Info hvervemidler Nye ansøgninger Der er i alt ,00 kr. til rådighed for Heraf er der før dagens møde anvendt ,00 kr. Der er til mødet i dag indkommet ansøgninger til 4 ansøgninger. 1. Kreds Bornholm: Annoncer for Befolkningskurser. Ansøgt: 8.000,00 kr. Bevilget: 4.000,00 kr. 2. Kreds Bornholm: Julemesse. Ansøgt: 3.000,00 kr. Bevilget: 3.000,00 kr. 3. Kreds Bornholm: Kulturnat 24. august. Ansøgt: 4.500,00 kr. Bevilget: 4.500,00 kr. 4. Kreds Bornholm: Beredskabets dag 11. august. Ansøgt: 4.500,00 kr. Bevilget: 4.500,00 kr. Herefter er der anvendt ,00 kr. Ad. 12. Aktivitetsansøgninger fra kredsene. Sagen vil blive behandlet på et økonomimøde lørdag den 5. maj af Carsten Lind Olsen, Jesper Janholm, Carsten W. Larsen og Kirsten Nielsen. Der vil foreligge en indstilling. Der bliver modregnet i fire kredse, som ikke har anvendt deres tilskud fra I alt er der således modregnet 4.000,00 kr. Frederiksberg, København Vestegn, København Øst Amager og Nordsjælland får således hver 1.000,00 kr. mindre end det fremgår af nedenstående oversigt. Principper: Der må ikke deles beløb. Det vil sige at det er enten eller. Hvis beløbet er sat for højt må der ikke skæres i ansøgningens beløb, så bliver der ikke bevilget penge til den pågældende aktivitet. Alle kredse får 2.000,00 kr. til organisation og møder. Totalt er der ,00 kr. til fordeling. Regionen har besluttet følgende fordeling: Regionsledelsesmøde den 13. maj 2007 Side 3

4 KREDS: ANSØGT: BEVILGET: Allerød 5.500,00 kr ,00 kr. Bornholm ,00 kr ,00 kr. Egedal 6.300,00 kr ,00 kr. Furesø 7.300,00 kr ,00 kr. Frederiksberg 5.000,00 kr ,00 kr. Frederikssund 6.000,00 kr ,00 kr. Nordsjælland ,00 kr ,00 kr. Hillerød ,00 kr ,00 kr. Rudersdal ,00 kr ,00 kr. København Nord 7.000,00 kr ,00 kr. København Nordvest 2.000,00 kr ,00 kr. København Syd ,00 kr ,00 kr. København Vestegnen ,00 kr ,00 kr. København Øst Amager ,00 kr ,00 kr. Ad. 13. Hvordan ser vores økonomi ud nu? Jesper Janholm orienterer Inden dagens møde er der ,51 kr. i regionens beholdning. Hertil kommer ca ,00 kr. fra den gamle region Bornholm. Ad. 14. Møde på Bornholm/Nordsjælland om landsrådsmødet og forslagene der skal behandles. Andre emner? Der afholdes to møder: Et på Bornholm som ikke er datofastsat endnu og et i Allerød mandag den 11. juni 2007 kl Mødet på Bornholm vil primært omhandle Landsrådsmødet. Dagsorden for mødet i Allerød bliver: Landsrådsmøde og vores holdninger, 3 minutters præsentation af kredsene, orientering fra regionsledelsen, aktuelt fra Landskontoret. Der vil blive serveret en ostemad eller lignende. Ad. 15. Eventuelt Regionsårsmødet afholdes fredag den 14. marts Nytårsgudstjeneste satser vi på bliver onsdag den 9. januar 2008, men vi afventer en tilbagemelding fra Holmens Kirke. Listen over katastrofefrivillige er ikke opdateret. Listen blev gennemgået og opdateret. Region VI s gamle informationspolitik er udsendt inden mødet. Den er ment som et oplæg til en ny informationspolitik for Region Hovedstaden. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Søren Brandt, Hanne Buchholdt og Kirsten Nielsen der til næste møde udarbejder et oplæg for Region Hovedstaden. Problematikken med DFI og Beredskabsforbundet ligger i øjeblikket hos Bent Mortensen og Kirsten Nielsen. Det drejer sig både om tilhørsforholdet og en samarbejdsaftale. DFI en har indgået en aftale med Ishøj Kommune om gennemførelse af uddannelse. Der følges op på sagerne. Regionens hjemmeside er stadig ikke opdateret. Søren Brandt mangler nogle koder fra Peter Agerholm så siden kan blive flyttet. Stedfortræder for regionslederen er Kirsten Nielsen og Hanne Buchholdt i nævnte rækkefølge da de begge sidder i Landsledelsen. Carsten Lind Olsen er bortrejst i uge 23, 27, 32 og 33. Kirsten er fungerende regionsleder i uge 23 og 32 og Hanne i uge 27. Niels Ahrends er fungerende regionsleder i uge 33. Regionsledelsesmøde den 13. maj 2007 Side 4

5 Mødet hævet kl Således opfattet Søren Brandt Regionsledelsesmøde den 13. maj 2007 Side 5

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 4. maj 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Mads Emil Petersen,

Læs mere

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage

FRIVILLIG. Landsrådsmøde 2013. Juni 2013. Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark. Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Juni 2013 Landsrådsmøde 2013 Gang i gågaden til BF-Dag i Syddanmark Gamle brandbiler på tur til Frederiksberg Dage FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal

FRIVILLIG. november 2014. Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal FRIVILLIG november 2014 Kreds Midtjylland er nu en realitet - her ses den ny kredsledelse Kreds Midtjylland er nu en realitet pilotkredsen skal samle erfaringer Sammenlægninger og frivillige: Det skal

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU7 den 25/10 2011 Rødovre den 27. december 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K

Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Dagsorden til kredsbestyrelsesmødet mandag 7. december 2009 kl. 16.30-18.30 hos DJ på Gammel Strand 46, Kbh. K Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Charlotte Geckler

Læs mere

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25

FRIVILLIG 2012. Oktober. Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 FLAGDAG 2012 TOTALFORSVARETS DAG BF STÆVNE 2012. FRIVILLIG - Oktober 2012 - Side 1 / 25 FRIVILLIG 2012 Oktober Beredskabsforbundets Landsstævne 2012 En stor succes med over 500 deltagere i konkurrencerne og som arrangører - en frivillig indsats, der var med til at øge synligheden af det frivillige

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.

Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Referat af ordinær Generalforsamling Onsdag den 25. marts 2015 kl. 18.00 på La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C. Marts 2015 18.00: Dørene åbnes 18:15 Medlemsmødet starter og velkomst v/ Formand

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2012 Nr. 2 2 En opfordring fra redaktøren. Alle indlæg bedes fremsend i skrifttypen Times New Roman 11. Større indlæg, som skal skrives i spalter, de skal være i format A5. Hvis

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere