HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2015 01.01-30.06.2015. www.djs.dk CVR-nr. 24260461"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det forløbne halvår... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Ledelsespåtegning... side 12 Resultatopgørelse side 13 Balance pr side 14 Egenkapitalopgørelse pr side 15 Kapitalforhold og solvens... side 16 Noter... side 17 SIDE 2

3 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET Pengeinstituttet: Adresse: Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Bestyrelse Titel og navn Adresse Født Indtrådt På valg i Formand Gårdejer Sejer Mortensen (M) Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring *) Næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (M) Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen (M) Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard (K) Rønshovedvej 60, 7100 Vejle **) Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen (M) Tjørnevej 6, 7200 Grindsted **) Landmand Knud-Ove Hansen (M) Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster *) Financial Controller Director Stine Aare Jensen (K) Tirsbæk Søvej 33, 7120 Vejle Borgmester Ib Kristensen (M) Dalsvinget 38, 7200 Grindsted *) Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen (M) Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg **) Kunderådgiver Steen Louie (M) Vangeager 6, 7120 Vejle Øst **) Advokat Bjarne L. Petersen (M) Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl *) Direktør Bjarne Toftlund (M) Sdr. Boulevard 266, 5000 Odense C *) Elinstallatør Søren Øgaard (M) Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø (K) Kvinde (M) Mand *) Uafhængigt medlem af bestyrelsen **) Medarbejdervalgte I Corporate Governance reglerne er der opstillet anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og organisering. Herunder en anbefaling om bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte (i sparekassens tilfælde repræsentantskabsvalgte) bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. Den nærmere definition af, hvornår man ikke er uafhængig, kan læses i sparekassens redegørelse for god selskabsledelse (punkt 3.2.1), som findes på følgende adresse: Sparekassen opfylder anbefalingen om, at mindst halvdelen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. Risiko- og revisionsudvalg Direktør Bjarne Toftlund (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Uafhængig revision Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 3

4 VELKOMST FRA DIREKTIONEN Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør Overskud før skat på 25 mio. kr. Hovedoverskrifterne for 1. halvår 2015 er: Overskud før skat på 25 mio. kr. på trods af landbrugets udfordringer Kapitaloverdækning på 3 procent point Likviditetsmæssig overdækning på 134 procent Pæn luft til alle pejlemærker i Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant Vellykket IT-konvertering til BEC Nye forretningsmæssige initiativer Forventninger til 2. halvår 2015 Overskud før skat på 25 mio. kr. på trods af landbrugets udfordringer Sparekassens resultat for 1. halvår 2015 viser et overskud før skat på 25 mio. kr., hvilket er acceptabelt med landbrugets udfordringer in mente. Historisk set har sparekassen altid haft en stor eksponering mod landbruget, da det udgør et væsentligt erhverv og beskæftigelsesområde i de markedsområder, hvor vi er placeret. EU s og Danmarks fortsatte embargo mod Rusland og Kinas store varelagre, har sammen med en vis global overproduktion forstærket udfordringerne for erhvervet med deraf yderligere faldende noteringspriser for slagtesvin og mælk. Det gør det vanskeligt for mange landmænd, at få økonomien til at hænge sammen indtil en vending sker. Sparekassen har derfor nedskrevet ca. 50 mio. kr. mere end budgetteret for at sikre sig mod eventuelle fremtidige tab på blandt andet landbrugssiden. De samlede nedskrivninger for halvåret udgør 137 mio. kr., og er 23 mio. kr. lavere end realiseret i 1. halvår 2014, hvilket er positivt. Kapitaloverdækning på 3 procent point Sparekassens kapitalprocent udgør 13,8 pct. og det individuelle solvensbehov 10,8 pct., hvilket giver en overdækning på 3 procent point ved halvåret. Likviditetsmæssig overdækning på 134 procent Den likviditetsmæssige overdækning har været høj i perioden og udgør ved halvåret 134 procent mere end loven foreskriver. Der er hermed et likviditetsmæssig overskud i sparekassen på 2,2 mia. kr. Pæn luft til alle pejlemærker i Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant I Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant, der afspejler fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne bør ligge indenfor, har sparekassen god afstand og bevægelsesfrihed til alle grænseværdier. Vellykket IT-konvertering til BEC Konverteringen af IT-platformen til BEC har uden tvivl været én af de største forandringsopgaver for sparekassen. Fra den ene dag til den anden blev hele produktionsapparatet skiftet ud, så populært sagt var det kun nøglen til sparekassen og potteplanterne, der ikke blev skiftet ud. Det var en vellykket teknisk konvertering af op mod 1 mia. data, millioner af dokumenter og kunder. Som med alt IT vil der altid være en tilvænningsperiode for kunder og medarbejdere inden kendskabsniveauet er på samme niveau som før. Enkelte systemområder har efterfølgende måtte tilpasses. Nye forretningsmæssige initiativer Henvendt mod Private Banking kunder eller formuende kunder, som vi har valgt at kalde det, er Sparekassens Investeringsafdeling i Grindsted i foråret blevet suppleret med en tilsvarende enhed InvesteringsCenter ØST som primært bistår kunderne i det østjyske og trekantsområdet. Forretningsområdet vil fortsat blive udbygget i de kommende år. Foranlediget af en forstærket kundeefterspørgsel efter et nyt låneprodukt til finansiering af ejendomme, hvor handelsprisen er forholdsvis lav, og hvor det måske ikke er hensigtsmæssigt at optage realkreditlån, lancerer sparekassen et særligt lån fra 1. september. Sparekassen har indtil videre afsat en pulje på 250 mio. kr. Forventninger til 2. halvår 2015 Meget ser ud til at bevæge sig i den rigtige retning i 2. halvår 2015 inden for de forskellige brancher og erhverv. Dark horse er imidlertid om landbrugets prismæssige udfordringer vil fortsætte eller en forbedring er på vej. Uanset udviklingsretning vil det påvirke sparekassens resultat for 2. halvår. Sparekassen er forsigtig optimist, og forventer et beskedent positivt resultat for 2. halvår SIDE 4

5 GLIMT FRA DET FORLØBNE HALVÅR VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK I DET SAMLEDE BILLEDE Garantmøder Profilkampagne I april måned blev der afholdt 6 garantmøder rundt i sparekassens markedsområde. Møderne fandt sted i Ikast, Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Farsø og Skals. Formanden startede med beretning om det forgangne år i sparekassen. Derefter direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden. Aftenen sluttede af med rigtig god underholdning på scenen. I år kunne garanterne vælge at høre Tørfisk, Michael Falch solo, Chris MacDonald, Peter Ingemann eller Peter Qvortrup Geisling. VI ENGAGERER LOKALT OGforeningslivet RÅDGIVER DIG PROFESSIONELT I 2015 fortsætter sparekassen med atosstøtte i de lokalsamfund hvor kunderne bor. Vi engagerer os og er en aktiv medspiller. Flyers uddeles med konceptet Vi er alle en vigtig brik i det samlede billede og på sparekassens hjemmeside har alle interesserede Sammen kan vi mere mulighed for at indstille deres forening til at Vi ermodtage en del af dit sponsorstøtte lokalsamfund, og har fra bådeden privatejyske og det lokale erhvervsliv kunder. engagerer vi os i det lokale Sparekasse. Hver filial uddeler 4 xsom kr.derfor i lokalområdet. foreningsliv som sponsor og aktiv medspiller. Få del i sponsorstøtten Sparekassen støtter bredt i det lokale foreningsliv, og i 2015 uddeler hver af sparekassens filialer yderligere 4 x kroner. David Bakkegaard Kurt Kara Karsbøl Læs mere og tilmeld din forening på - Maj Invest Få kr. i sponsorstøtte til din forening Månedskommen tar a chefstrateg David Bak Januar 2014 Nu skal markedet Cirkus Dannebrog stå på egne ben igen Møder: Bliv klogere på den globale økonomi Sparekassen inviterede også i år de yngste kunder i Cirkus Dannebrog. Forestillingerne blev afholdt i Grindsted, Ikast, Viborg og Horsens. Alle FIRSTstep kunder havde mulighed for at tage far eller mor med i cirkus for kun 50 kr. pr. billet. I år bød forestillingen på Showtime med masser af lys, lyd og musik. Det er naturligvis manegen og artisterne, der er i centrum. Men ikke mindst er det dyrene. Især hestene hører til cirkus og i år havde man lagt vægt på hestedressuren. Sparekassen arrangerede i marts et aftenmøde om aktiemarkedet og den globale økonomi. Chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl fra Sparinvest var inviteret som foredragsholder. Det var en rigtig spændende aften med masser af snak om aktiestrategier. Mødet afstedkom i maj måned et tilsvarende arrangement i Ikast og Grindsted. I Grindsted var portefølgemanager Kurt Kara fra Maj Invest inviteret og emnet var: Hvordan vil de finansielle markeder udvikle sig? n Velkomme i indenfor e din lokal sparekasse slutningen af 201 Et af de mest om 4. Re diskuterede møder tillige, at inflation i den amerikansk tralbank er neto sforv e cenp overstået, og det blev beslutte forb live r historiske, pengep und er 2,5 %. t, at det olitiske hjælpeprogr am, Quantitative (QE), omsider sku Easing For ECB s vedkom lle nedskaleres. me Fremadrettet vil kun købe statsthe FED stadig lange. og realkreditobliga Årsagen tioner for 75 mill dollars om månede iarder inflation ligger på n, og dette belø unde b vil efter alt at blive yderligere redu dømme måneder. Derudo ceret over det kom ver er mende års tid, hvo ter deciderede ref- om renteforhøjelser renteforhøjelser i n sam t tilba enorme obligations gesalg af den stændig portefølje kan kom t teoretisk. me på tale. Bes gen var tilsynela lutnindende forventet i markedet, selv jævnfør sidste mån om vi edskommentar havde forudset en ligere udskydelse yder- Europa. nu endnu me Der er flere tegn på, at en stramn Markedet forekom ing af specielt den ame kanske pengepoliti mer be rik er begrundet. tralbank nu men Amerikanske hus er, at øk specielt i de stør priser ste 20 byer - er nok til at kunne i en stærk stigning tåle bejdsløshedsprocen en r, og ar- hell ten er nu nede på er ingen tvivl om de 7 %, som tidli var udset for at vær, at s gere har e udslagsgivende bed ret sig for væsentligt, stramninger. Dog stigninger i forb er i dag rugerprisindekset er i bedre stand i USA stadig rela grænsede, og derf en tivt be- grad or må pengepoliti vist mod Europa, kken i en rum tid over stadig forvente som frem- sub s at være historis stantiel, økonom k løs. isk frem kommende Asset Quality Re i første kvartal af No Forventninger til problemet her pengepolitikken de fleste a hårde nedskrivnin At dømme på akti ger på ud emarkedet var den blemer vil primært vigtige beslutning tiv på dagen for blive afsl pos iannonceringen så som formentlig ikke vi en stigning på S&P500. EUR/US 2%i til fulde D faldt en anelse, og rentemarkedets ringer til ejendom ter ændrede sig me og øvrig derivastort set ikke hvert fald indikati rentemarkedet forv stadig, at den ame one ente n i mar r rikanske, korte rent som fortsat viser e vil være lige und % ved udgangen ret brede spæ er 1 af Centralb anken signalerede rentestigninger førs, at Bankernes sundhe t vil kunne kom dstilstand e me på tale, når løsheden har bev arbejds- nomiske forventn æget sig varigt inger til Euroz under 6,5 %, hvil den nuværende ket med på udlånene hastighed formentl og dermed den ig tidligst vil kun ne ske i store problem i dens kamp mo Find brikken der mangler og vind MasterCard & Valuta kampagne Sparekassen har lavet en ny puslespils aktivitet i år, som udspringer i profilkampagnen med brikkerne. Det er et puslespil med 70 brikker, som kan bruges i konkurrencer om at finde den manglende brik. Aktiviteten har med stor fornøjelse været brugt til byfester og løbsarrangementer m.m. Rådgiverne får her en god mulighed for at få en snak med kunderne om vores sponsorstøttekampagne og hvad vi ellers står for. I sommerperioden kører sparekassen en MasterCard og Valuta kampagne, hvor vi igen informerer kunderne om, at de skal huske at bestille valuta i god tid og at MasterCard Guld er et godt supplement til det blå EU sygesikringskort. MasterCard Guld har mange fordele og udover at være et betalingskort med en rentefri kredit på op til 42 dage, har kortet tilknyttet en rejseforsikring, som dækker overalt i verden - bl.a. sygdom og hjemtransport, flyforsinkelser, forsinket bagage og afbestilling. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 5

6 LEDELSESBERETNING Halvåret der gik Overblik Resultatet for halvåret er et overskud før skat på 25 mio. kr., hvilket efter omstændighederne er acceptabelt med landbrugets udfordringer in mente. Netto renteindtægter er faldet med 28 mio. kr. i forhold til 1. halvår Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at udlån er faldet med 11,4 pct. det seneste år samt faldende gennemsnitlige rentesatser på både udlån og indlån. Faldet i netto renteindtægter opvejes dog delvist af øgede gebyrindtægter. Nettorente- og gebyrindtægter er kun ca. 13 mio. kr. mindre end opnået i 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår Nedskrivningerne beløber sig til 137 mio. kr., hvilket er over det forventede, men 23 mio. kr. mindre end i 1. halvår Hovedparten af nedskrivningerne kan henføres til eksponeringer indenfor landbrug. I forhold til ultimo 2014 er egenkapitalen steget med ca. 7 mio. kr. til ca mio. kr., primært som følge af resultatet for halvåret og udbetaling af renter til garanter. Sparekassen har nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse 30/ kr. 30/ kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal 30/ pct. 30/ pct. Kapitalprocent 13,8 13,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 134,4 183,7 Summen af store eksponeringer 0,0 10,1 Halvårets nedskrivningsprocent 1,0 1,1 Resultatopgørelsen Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse, udgør 121 mio. kr., og er faldet i forhold til 2014, hvor den var 153 mio. kr. Indtjeningen har ikke levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et stadigt lavt aktivitetsniveau. Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente- og gebyrindtægter Index Udgifter til personale og adm Index Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 13 mio. kr. (3,4 pct.) i forhold til 30/6 2014, mens udgifterne til personale og administration er steget med 21 mio. kr. (9,5 pct.). En del af stigningen til personale og administration skyldes en midlertidig stigning i ITudgifterne i forbindelse med skift af IT platform. Nedskrivningerne er i 1. halvår 2015 fortsat på et for højt niveau og beløber sig til ca. 137 mio. kr. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 9 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 30. Balancen s balance udgør pr. 30. juni mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december 2014, hvilket er et fald på 2,1 pct. Nedbringelsen af balancen skyldes et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne. Kapitalprocenten er opgjort til 13,8 og solvensbehovet til 10,8 pct. pr. 30. juni Der er således en overdækning på 3 pct. point. I afsnittet om kapital på side 8, er der en prognose for overdækningen indtil udgangen af Udlånssiden er reduceret med 3,5 pct. fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. pr. 30. juni Udviklingen på udlånssiden er ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af den stadigt lave samfundsmæssige aktivitet. Indlån er steget med 1,0 pct. fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. pr. 30. juni Udviklingen på indlånssiden er tilfredsstillende. Egenkapitalen er øget med ca. 7 mio. kr. i 1. halvår 2015 og udgør ca mio. kr. pr. 30. juni Sparekassens garantkapital er på 737 mio. kr., mod 864 mio. kr. ultimo Reduktionen udgør 127 mio. kr., og svarer stort set til overførslen fra garantkapital til vedtægtsmæssige reserver (under egenkapitalen) i forbindelse med vedtægtsændring i foråret Vi har garanter. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 11. SIDE 6

7 LEDELSESBERETNING Sparekassens egentlige kernekapital (Core tier 1) er på 8,4 pct. og kernekapitalen (Tier 1) - før fradrag af for meget AT1 kapital til dækning af søjle 1- er på 11,7 pct. pr. 30. juni Likviditetsprocent Kernekapitalens andel af det samlede kapitalgrundlag udgør nu 85 pct ,4 156,1 171,6 148,2 131,6 Den likviditetsmæssige overdækning er på 134,4 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Endvidere vil der være en vis usikkerhed knyttet til mulighederne for at udnytte sparekassens udskudte skatteaktiver. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån Sparekassen har i de seneste år gået efter balance mellem indog udlån. Pr. 30. juni 2015 udgør udlån til amortiseret kostpris mio. kr., og indlån inklusive indlån i puljeordninger udgør mio. kr. Der er mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Det har blandt andet muliggjort fuld indfrielse af udstedte obligationer med statsgaranti. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud, er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag, når konjunkturerne vender igen. Likviditet Indfrielse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø i 2012 fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 var udnyttet til at udstede egne obligationer, som kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet var oprindeligt aftalt til at forfalde efter 3 år primo 2016, mens 1/3 var aftalt til at forfalde ultimo Den forlængede statsgarantiramme var nedskrevet til 426 mio. kr. ultimo På baggrund af en god likviditet og rentebesparelse har Den Jyske Sparekasse i januar 2015 førtidsindfriet de sidste 426 mio. kr., hvorefter statsgarantirammen er helt indfriet. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at holde en likviditetsprocent på 134,4 pct. i forhold til 156,1 pct. ved ultimo 2014 på trods af ovennævnte indfrielse af udstedte obligationer med statsgaranti på 426 mio. kr / På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal LCR og NSFR, som over tid vil erstatte den nuværende likviditetsprocent ( 152 i Lov om Finansiel Virksomhed) Liquidity Coverage Ratio (LCR) fra 2015 Fra oktober 2015 indføres LCR. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som sparekassen skal holde for at modgå det netto likviditetsafløb, som vil opleves under et intensivt, kortsigtet likviditetsstress. Den 10. oktober 2014 blev EU-kommissionens delegerede forordning vedtaget, hvoraf det fremgår, at LCR skal udgøre 60 pct. pr. 1. oktober 2015 stigende til 100 pct. pr. 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Det fremgår endvidere, at realkreditobligationer kan medregnes til niveau 1-aktiver med 70 pct. af likviditetsbufferen forudsat at udstedelsen af den pågældende obligationsserie er større end 3,7 mia. kr., hvilket vil gøre det nemmere at efterleve kravene. Pr udgør sparekassens LCR 185 pct., hvorfor vi allerede på nuværende tidspunkt opfylder lovens krav på 100 pct. ved fuld implementering. Net Stable Funding Ratio (NSFR) fra 2018 Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal NSFR, som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en 1-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 9). Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes (ILAAP) fra 2015 Fra marts 2015 skulle alle pengeinstitutter med virkning for årsrapporten 2014 som noget nyt udarbejde en ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes), omhandlende god likviditetsstyring og dokumentation herfor. ILAAP en er godkendt af bestyrelsen og indsendt til Finanstilsynet Efter ovennævnte førtidsindfrielse er s likviditetsprocent fortsat tilfredsstillende. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 7

8 LEDELSESBERETNING Kapital Kapitalkrav Sparekassen udarbejder løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for Opgørelse af kapitalgrundlag (1000kr.) 30/ / / / Egenkapital Fradrag: Immaterielle aktiver Resultat 1. halvår Forsigtighedsfradrag Ramme til indfrielse af garantkapital Udbytte (renter - garantkapital) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Core tier 1 - egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Fradrag: Overgangsregel Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Tier Supperende kapital Fradrag: Nedtrapning (fra 5 år før udløb) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering Core tier 1 i pct. 8,4% 8,5% 8,9% 9,4% Tier 1 efter fradrag af for meget AT 1 kapital til dækning af søjle I - i procent 10,3% 10,4% 10,8% 11,3% Kapitalpct. (solvenspct.) 13,8% 13,8% 14,1% 14,3% Individuel solvensbehov 10,8% 10,7% 10,7% 10,7% Kapitalbevaringsbuffer 0,0% 0,0% 0,6% 1,3% Kontracyklisk kapitalbuffer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitaloverdækning 3,0% 3,1% 2,7% 2,4% I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til udgangen af Opstillingen er baseret på reglerne i kapitalkravsforordningen - CRR. Kapitalbevaringsbufferen (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet - CRD IV) vil udgøre 2,5 pct., når den er fuldt indfaset i I 2015 er den fastsatte sats 0 pct., mens den i 2016 og 2017 er henholdsvis 0,625 pct. og 1,25 pct. Den kontracykliske kapitalbuffer (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet - CRD IV) indfases fra 2015 og kan når den er fuldt indfaset i 2019 fastsættes op til 2,5 pct. Den kontracykliske buffersats fastsættes af Erhvervs- og vækstministeren under hensyntagen til bl.a. kreditcyklussen, risiciene som følge af overdreven udlånsvækst og særlige forhold i den nationale økonomi. Ved udarbejdelsen af kapitalplanen er det forudsat, at kravet er 0 i 2015, 2016 og 2017, da det ikke vurderes, at væksten vil have et omfang, som gør det nødvendigt at foretage en opbremsning. Den hybride kernekapital består af statslig hybrid kernekapital på ca. 375 mio. kr. inkl. indregnet kursstep-up på ca. 34 mio. kr. og yderligere hybrid kernekapital på 2 gange 50 mio. kr. Den statslige hybride kernekapital kan efter de nye regler ikke medregnes i kapitalgrundlaget efter Herudover er en af posterne på 50 mio. kr. omfattet af overgangsregel i CRR og kan ikke medregnes efter I 2015 er der indregnet et fradrag på 15 mio. kr. på posten, som følge af overgangsreglen. Den supplerende kapital på 300 mio. kr. har udløb i 2022 og kapitalen nedtrappes ved indregning i kapitalgrundlaget fra 5 år før udløb i henhold til reglerne i CRR. Der er derfor indregnet et fradrag på tkr. i Pr. 30. juni 2015 er kapitalprocenten opgjort til 13,8 og solvensbehovet er opgjort til 10,8 pct. Der er hermed en overdækning på 3 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 395 mio. kr. I forhold til lovkravet på 8 pct. en overdækning på 768 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i de nye kapitalregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Følgende instrumenter kan i prioriteret rækkefølge bringes i anvendelse for at opnå den ønskede overdækning: I form af overskud I form af salg af sektoraktier I form af optagelse af kapital med rette egenskaber der overholder såvel CRD IV/CRR regelsættet som 8+ solvensmodelkravene De viste instrumenter kan bringes i anvendelse isoleret set hver for sig eller mere sandsynligt som en kombination heraf. Sparekassen har i mange år - som alternativ til at etablere selskaber deltaget aktivt i opbygningen og køb af fælles infrastruktur for finansielle selskaber. Vi har således en betydelig beholdning af aktier i de pågældende selskaber. Den bogførte værdi af sparekassens aktier i disse selskaber overstiger 10 pct. af sparekassens egentlige kernekapital før fradrag vedr. nævnte aktier, hvorved den overskydende del skal fratrækkes i kapitalgrundlaget. Fradraget pr. 30. juni 2015 er ca. 87 mio. kr., svarende til 0,7 pct. af de risikovægtede poster, som ikke indgår i solvensoverdækningen. SIDE 8

9 LEDELSESBERETNING Tilsynsdiamanten Sparekassen overholder alle tilsynsdiamantens pejlemærker, jf. tabellen nedenfor. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Overholdt Summen af store eksponeringer max. 125% 125 0,0 a Udlånsvækst max. 20% 20-3,5 a Ejendomseksponering max. 25% 25 16,0 a Likviditetsoverdækning min. 50% ,4 a Stabil funding max. 1* 1 0,64 a * Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Den negative økonomiske udvikling indenfor brancher, hvor sparekassen har betydelige eksponeringer, samt nye nedskrivningsregler og tilpasning til Finanstilsynets metoder, er en del af forklaringen på de store nedskrivninger. Nye produkter Prioritetslån I sommeren 2015 introducerede sparekassen et nyt Prioritetslån, hvor den årlige rente er meget lav. Der er ingen krav om, hvordan kunderne skal anvende pengene fra lånet. Så der er mulighed for at indfri eksisterende lån eller anden gæld, modernisere eller bygge til boligen, forældrekøb, rejser osv. Der kan lånes op til 45 pct. ved sommerhuse og op til 60 pct. ved helårsboliger af ejendommens værdi. Dermed får vores boligkunder med friværdi adgang til likviditet, og udover et gebyr for oprettelsen, betales der først for denne adgang, når der trækkes på kontoen. Garantmøder I april måned afholdt sparekassen 6 garantmøder, hvor knap garanter sørgede for en god og positiv stemning. Traditionen tro berettede formanden Sejer Mortensen om årets gang. Ordførende direktør Claus E. Petersen gennemgik regnskabstallene for 2014, samt fortalte om forventningerne for Garanterne havde igen i år mulighed for at indsende spørgsmål til ordførende direktør Claus E. Petersen, som indenfor tidsrammen, bevarede flest mulige spørgsmål på garantmøderne / halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger Garantmøderne blev rundet af med enten spændende foredragsholdere eller iørefaldende musikalske indslag, så der var noget for enhver smag. I år var der mulighed for at høre Chris MacDonald i Vejle og Skals, TV-lægen Peter Qvortrup Geisling i Farsø, Peter Ingemann i Løgumkloster, Tørfisk i Ikast og Michael Falch i Grindsted. De årlige garantmøder er en mulighed for ansigt til ansigt at sige tak til garanterne for opbakningen til sparekassen. Deres engagement udgør en vigtig del af sparekassens rygrad og fundament. I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Selvom tabene i første halvår 2015 er højere end nedskrivningerne, udgør tabet set over perioden i gennemsnit 55,2 pct. På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 20 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne eksponeringer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 341 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet, vil den samlede korrektivkonto være på ca. 2,0 mia. kr. Med fremgang i samfundet kan der være mulighed for at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) ikke udløser tab og derved kan indtægtsføres over tid i sparekassens regnskab. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 9

10 LEDELSESBERETNING Medarbejdere 2015 har betydet store forandringer for s medarbejdere. Migreringen fra én datacentral til en anden i april måned har betydet IT-mæssige udfordringer særligt for de, der har arbejdet på samme IT-platform i mange år. Optakten til migreringen har været anskueliggjort ved cykeltemaet Tour de BEC, som har visualiseret det etapeløb, med små og store stigninger, som alle sparekassens medarbejdere har skullet igennem ved overgangen til nyt IT-system. Der har været indlagt træningslejre, træningsopgaver og forfriskninger så alle var klar til en ny hverdag med en ny IT-platform personificeret i etapen L Alpe d Huez. Opfølgning på forventninger til 1. halvår 2015 og forventninger til 2. halvår 2015 Resultatet før skat på ca. 25 mio. kr. for 1. halvår 2015 er ca. 34 mio. kr. mindre end budgetteret/forventet. Væsentlige forklaringer herpå er, at den primære indtjening er mindre end forventet og at nedskrivningerne er større end forventet, mens der på positiv siden er opnået større kursgevinster end forventet og et større resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder end forventet. For 2. halvår 2015 forventes et beskedent positivt resultat. Nedskrivningerne er budgetteret til 1,25 pct. af bruttoudlån og garantier (på årsbasis). L Alpe d Huez-etapen har været lang og hård - startende med første dag med nyt IT-system. Indlæringskurven har været stejl, og sparekassens medarbejdere har gjort en enorm indsats for at lære det nye system at kende. Og der tegner sig nu et billede af, vi i samlet flok nærmer os målstregen. Tidligere års fokus på uddannelse af sparekassens medarbejdere i filialleddet er i 2015 blevet videreført i kompetenceafklaringsforløbet Bolig, Investering og Pension. Via gentagelse af kompetenceafklaringen hvert år sikrer vi, at s medarbejdere er rustet til at rådgive sparekassens kunder både nu og i fremtiden. Faktaboks om sparekassens medarbejdere Aldersfordeling 0-30 år = 9,73% år = 16,06% år = 24,43% år = 36,88% 61 - = 12,90% 0-30 år = 9,38% år = 15,78% år = 23,88% år = 36,46% 61 - = 14,50% Anciennitet i gennemsnit 13,4 år 13,6 år Kønsfordeling Mænd = 41,9% Kvinder = 58,1% Mænd = 42,5% Kvinder = 57,5% Gennemsnitsalder 48,8 år 48,7 år Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte 453,6 452,2 Uddannelsesdag i gennemsnit 2,02 2,3 Kønsfordeling for ledelsen i sparekassen Mænd = 80,9% Kvinder = 19,1% Mænd = 82,1% Kvinder = 17,9% SIDE 10

11 LEDELSESBERETNING Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i indlån og udlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) / / / / Indlån Udlån / / / / / / Udlån er faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2014 til mio. pr. 30. juni Indlån er faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2014 til mio. pr. 30. juni Egenkapital (mio. kr.) Garantkapitalen er som følge af vedtægtsændring reduceret. 127 mio. kr. er overført til vedtægtsmæssige reserver under sparekassens egenkapital. Garantkapitalen udgør 737 mio. kr. pr. 30. juni 2015, heraf udgør uopsigelig garantkapital som besiddes af uafhængige fonde 127 mio. kr. Der er pr. 14. august 2013 indført garantbørs, se mere på Kunder - heraf garanter / / / / / / / / / / Egenkapitalen er pr. 30. juni 2015 faldet med 11,8 pct. i forhold til 30. juni Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2014 og udgør mio. kr. pr. 30. juni Sparekassens kundeantal udgør pr. 30. juni , hvilket er et fald i forhold til 30. juni Heri er indeholdt garanter pr. 30. juni 2015 mod på samme tid i HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 11

12 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for koncernen og. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. Grindsted, den 27. august 2015 Direktion Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Bestyrelse Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Stine Aare Jensen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard SIDE 12

13 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Note kr kr kr kr. 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Ændring i værdien af pensionsforpligtelser Skat af ændring i pensionsforpligtelser Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Periodens totalindkomst HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 13

14 BALANCE PR Note Aktiver: Koncernen kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Koncernen Passiver: kr kr kr kr. Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 17 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser og risikostyring. SIDE 14

15 EGENKAPITALOPGØRELSE PR Koncernen kr kr kr kr. Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Overført til vedtægtsmæssige reserver Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet Opskrivningshenlæggelser Primo Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo nettoopskrivning efter indre værdi Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Vedtægtsmæssige reserver Primo Tilgang Ultimo Øvrige reserver Primo Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Ultimo Foreslået renter til garanter Primo Udbetalt udbytte Rest udbytte overført til overført resultat (rente til garanter) Foreslået udbytte (rente til garanter) Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Overført fra garantkapital til vedtægtsmæssige reserver Anden totalindkomst Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang vedtægtsmæssige reserver fra garantkapital Afgang øvrige reserver Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Udbetalt udbytte (Renter til garanter) Rest udbytte (Renter til garanter) Foreslået udbytte (Renter til garanter) Ultimo HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 15

16 KAPITALFORHOLD OG SOLVENS Koncernen kr kr kr kr. Kapitalprocent i alt 13,8 13,9 13,6 13,7 Kernekapitalprocent 11,7 11,9 11,6 11,7 Egentlig kernekapitalprocent 8,4 8,6 8,4 8,5 Kapitalopgørelse Egenkapital * * Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Nettoramme til indløsning af garantkapital Forsigtighedsfradrag Foreslået udbytte (Renter til garanter) Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Egentlig kernekapital (Core tier 1) Hybrid kernekapital Fradrag hybrid kernekapital Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kernekapital (Tier 1) Supplerende kapital Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering Kreditrisiko Markedsrisiko Operationelle risiko Kreditværdijusteringsrisiko (CVA) Den samlede risikoeksponering * Egenkapital er medtaget uden indregning af halvårets resultat. SIDE 16

17 Note 1 NOTER Væsentlig anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Halvårsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af instituttets aktiver og forpligtelser. Halvårsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste regnskabsmæssige vurderinger, skøn og usikkerheder fremgår af note 2. Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for i denne note. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 24. Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til noterede kurser på balancedagen. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for udlån samt indlån. Effektiviteten måles løbende. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen/koncernen er leasinggiver. Udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles efter første indregning til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Individuelle nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, (f.eks. insolvens eller en særdeles truende konjunkturmæssig udvikling), ved låntagers kontraktbrud (f.eks. manglende betaling af renter eller afdrag eller overtræk uden forudgående aftale herom), når låntager har fået lempet lånevilkår pga. økonomiske problemer (f.eks. henstand med ydelser, reduktion eller nulstilling af rente eller akkordering) eller ved sandsynliggjort konkurs eller rekonstruktion.. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på eksponeringen. Sikkerheder optages til realisationsværdi inden for 6 måneder og betalingsstrømme fra indtjening og af afvikling tilbagediskonteres med den gennemsnitlige rente på eksponeringen. Alle erhvervseksponeringer over 0,25 mio. kr. revurderes individuelt minimum én gang årligt. Herudover gennemgår sparekassen kvartalsvis alle eksponeringer over 25 mio. kr. på individuel basis. Eksponeringer, hvor objektive indikationer viser, at der foreligger en risiko for tab udover det normale, vurderes individuelt hvert kvartal. Øvrige eksponeringer vurderes gruppevis. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, hvor erhvervskunderne er opdelt efter branche. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. De tilpassede estimater er yderligere korrigeret for at tage højde for det ændrede konjunkturforløb. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til noterede kurser på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter sparekassen dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 17