HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT 2015 01.01-30.06.2015. www.djs.dk CVR-nr. 24260461"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det forløbne halvår... side 5 Ledelsesberetning... side 6 Ledelsespåtegning... side 12 Resultatopgørelse side 13 Balance pr side 14 Egenkapitalopgørelse pr side 15 Kapitalforhold og solvens... side 16 Noter... side 17 SIDE 2

3 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET Pengeinstituttet: Adresse: Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Bestyrelse Titel og navn Adresse Født Indtrådt På valg i Formand Gårdejer Sejer Mortensen (M) Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring *) Næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (M) Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen (M) Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard (K) Rønshovedvej 60, 7100 Vejle **) Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen (M) Tjørnevej 6, 7200 Grindsted **) Landmand Knud-Ove Hansen (M) Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster *) Financial Controller Director Stine Aare Jensen (K) Tirsbæk Søvej 33, 7120 Vejle Borgmester Ib Kristensen (M) Dalsvinget 38, 7200 Grindsted *) Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen (M) Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg **) Kunderådgiver Steen Louie (M) Vangeager 6, 7120 Vejle Øst **) Advokat Bjarne L. Petersen (M) Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl *) Direktør Bjarne Toftlund (M) Sdr. Boulevard 266, 5000 Odense C *) Elinstallatør Søren Øgaard (M) Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø (K) Kvinde (M) Mand *) Uafhængigt medlem af bestyrelsen **) Medarbejdervalgte I Corporate Governance reglerne er der opstillet anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og organisering. Herunder en anbefaling om bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte (i sparekassens tilfælde repræsentantskabsvalgte) bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. Den nærmere definition af, hvornår man ikke er uafhængig, kan læses i sparekassens redegørelse for god selskabsledelse (punkt 3.2.1), som findes på følgende adresse: Sparekassen opfylder anbefalingen om, at mindst halvdelen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. Risiko- og revisionsudvalg Direktør Bjarne Toftlund (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen Uafhængig revision Deloitte Statsaut. Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 3

4 VELKOMST FRA DIREKTIONEN Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør Overskud før skat på 25 mio. kr. Hovedoverskrifterne for 1. halvår 2015 er: Overskud før skat på 25 mio. kr. på trods af landbrugets udfordringer Kapitaloverdækning på 3 procent point Likviditetsmæssig overdækning på 134 procent Pæn luft til alle pejlemærker i Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant Vellykket IT-konvertering til BEC Nye forretningsmæssige initiativer Forventninger til 2. halvår 2015 Overskud før skat på 25 mio. kr. på trods af landbrugets udfordringer Sparekassens resultat for 1. halvår 2015 viser et overskud før skat på 25 mio. kr., hvilket er acceptabelt med landbrugets udfordringer in mente. Historisk set har sparekassen altid haft en stor eksponering mod landbruget, da det udgør et væsentligt erhverv og beskæftigelsesområde i de markedsområder, hvor vi er placeret. EU s og Danmarks fortsatte embargo mod Rusland og Kinas store varelagre, har sammen med en vis global overproduktion forstærket udfordringerne for erhvervet med deraf yderligere faldende noteringspriser for slagtesvin og mælk. Det gør det vanskeligt for mange landmænd, at få økonomien til at hænge sammen indtil en vending sker. Sparekassen har derfor nedskrevet ca. 50 mio. kr. mere end budgetteret for at sikre sig mod eventuelle fremtidige tab på blandt andet landbrugssiden. De samlede nedskrivninger for halvåret udgør 137 mio. kr., og er 23 mio. kr. lavere end realiseret i 1. halvår 2014, hvilket er positivt. Kapitaloverdækning på 3 procent point Sparekassens kapitalprocent udgør 13,8 pct. og det individuelle solvensbehov 10,8 pct., hvilket giver en overdækning på 3 procent point ved halvåret. Likviditetsmæssig overdækning på 134 procent Den likviditetsmæssige overdækning har været høj i perioden og udgør ved halvåret 134 procent mere end loven foreskriver. Der er hermed et likviditetsmæssig overskud i sparekassen på 2,2 mia. kr. Pæn luft til alle pejlemærker i Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant I Finanstilsynets lovpligtige Tilsynsdiamant, der afspejler fem pejlemærker for risici, som pengeinstitutterne bør ligge indenfor, har sparekassen god afstand og bevægelsesfrihed til alle grænseværdier. Vellykket IT-konvertering til BEC Konverteringen af IT-platformen til BEC har uden tvivl været én af de største forandringsopgaver for sparekassen. Fra den ene dag til den anden blev hele produktionsapparatet skiftet ud, så populært sagt var det kun nøglen til sparekassen og potteplanterne, der ikke blev skiftet ud. Det var en vellykket teknisk konvertering af op mod 1 mia. data, millioner af dokumenter og kunder. Som med alt IT vil der altid være en tilvænningsperiode for kunder og medarbejdere inden kendskabsniveauet er på samme niveau som før. Enkelte systemområder har efterfølgende måtte tilpasses. Nye forretningsmæssige initiativer Henvendt mod Private Banking kunder eller formuende kunder, som vi har valgt at kalde det, er Sparekassens Investeringsafdeling i Grindsted i foråret blevet suppleret med en tilsvarende enhed InvesteringsCenter ØST som primært bistår kunderne i det østjyske og trekantsområdet. Forretningsområdet vil fortsat blive udbygget i de kommende år. Foranlediget af en forstærket kundeefterspørgsel efter et nyt låneprodukt til finansiering af ejendomme, hvor handelsprisen er forholdsvis lav, og hvor det måske ikke er hensigtsmæssigt at optage realkreditlån, lancerer sparekassen et særligt lån fra 1. september. Sparekassen har indtil videre afsat en pulje på 250 mio. kr. Forventninger til 2. halvår 2015 Meget ser ud til at bevæge sig i den rigtige retning i 2. halvår 2015 inden for de forskellige brancher og erhverv. Dark horse er imidlertid om landbrugets prismæssige udfordringer vil fortsætte eller en forbedring er på vej. Uanset udviklingsretning vil det påvirke sparekassens resultat for 2. halvår. Sparekassen er forsigtig optimist, og forventer et beskedent positivt resultat for 2. halvår SIDE 4

5 GLIMT FRA DET FORLØBNE HALVÅR VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK I DET SAMLEDE BILLEDE Garantmøder Profilkampagne I april måned blev der afholdt 6 garantmøder rundt i sparekassens markedsområde. Møderne fandt sted i Ikast, Grindsted, Vejle, Løgumkloster, Farsø og Skals. Formanden startede med beretning om det forgangne år i sparekassen. Derefter direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden. Aftenen sluttede af med rigtig god underholdning på scenen. I år kunne garanterne vælge at høre Tørfisk, Michael Falch solo, Chris MacDonald, Peter Ingemann eller Peter Qvortrup Geisling. VI ENGAGERER LOKALT OGforeningslivet RÅDGIVER DIG PROFESSIONELT I 2015 fortsætter sparekassen med atosstøtte i de lokalsamfund hvor kunderne bor. Vi engagerer os og er en aktiv medspiller. Flyers uddeles med konceptet Vi er alle en vigtig brik i det samlede billede og på sparekassens hjemmeside har alle interesserede Sammen kan vi mere mulighed for at indstille deres forening til at Vi ermodtage en del af dit sponsorstøtte lokalsamfund, og har fra bådeden privatejyske og det lokale erhvervsliv kunder. engagerer vi os i det lokale Sparekasse. Hver filial uddeler 4 xsom kr.derfor i lokalområdet. foreningsliv som sponsor og aktiv medspiller. Få del i sponsorstøtten Sparekassen støtter bredt i det lokale foreningsliv, og i 2015 uddeler hver af sparekassens filialer yderligere 4 x kroner. David Bakkegaard Kurt Kara Karsbøl Læs mere og tilmeld din forening på - Maj Invest Få kr. i sponsorstøtte til din forening Månedskommen tar a chefstrateg David Bak Januar 2014 Nu skal markedet Cirkus Dannebrog stå på egne ben igen Møder: Bliv klogere på den globale økonomi Sparekassen inviterede også i år de yngste kunder i Cirkus Dannebrog. Forestillingerne blev afholdt i Grindsted, Ikast, Viborg og Horsens. Alle FIRSTstep kunder havde mulighed for at tage far eller mor med i cirkus for kun 50 kr. pr. billet. I år bød forestillingen på Showtime med masser af lys, lyd og musik. Det er naturligvis manegen og artisterne, der er i centrum. Men ikke mindst er det dyrene. Især hestene hører til cirkus og i år havde man lagt vægt på hestedressuren. Sparekassen arrangerede i marts et aftenmøde om aktiemarkedet og den globale økonomi. Chefstrateg David Bakkegaard Karsbøl fra Sparinvest var inviteret som foredragsholder. Det var en rigtig spændende aften med masser af snak om aktiestrategier. Mødet afstedkom i maj måned et tilsvarende arrangement i Ikast og Grindsted. I Grindsted var portefølgemanager Kurt Kara fra Maj Invest inviteret og emnet var: Hvordan vil de finansielle markeder udvikle sig? n Velkomme i indenfor e din lokal sparekasse slutningen af 201 Et af de mest om 4. Re diskuterede møder tillige, at inflation i den amerikansk tralbank er neto sforv e cenp overstået, og det blev beslutte forb live r historiske, pengep und er 2,5 %. t, at det olitiske hjælpeprogr am, Quantitative (QE), omsider sku Easing For ECB s vedkom lle nedskaleres. me Fremadrettet vil kun købe statsthe FED stadig lange. og realkreditobliga Årsagen tioner for 75 mill dollars om månede iarder inflation ligger på n, og dette belø unde b vil efter alt at blive yderligere redu dømme måneder. Derudo ceret over det kom ver er mende års tid, hvo ter deciderede ref- om renteforhøjelser renteforhøjelser i n sam t tilba enorme obligations gesalg af den stændig portefølje kan kom t teoretisk. me på tale. Bes gen var tilsynela lutnindende forventet i markedet, selv jævnfør sidste mån om vi edskommentar havde forudset en ligere udskydelse yder- Europa. nu endnu me Der er flere tegn på, at en stramn Markedet forekom ing af specielt den ame kanske pengepoliti mer be rik er begrundet. tralbank nu men Amerikanske hus er, at øk specielt i de stør priser ste 20 byer - er nok til at kunne i en stærk stigning tåle bejdsløshedsprocen en r, og ar- hell ten er nu nede på er ingen tvivl om de 7 %, som tidli var udset for at vær, at s gere har e udslagsgivende bed ret sig for væsentligt, stramninger. Dog stigninger i forb er i dag rugerprisindekset er i bedre stand i USA stadig rela grænsede, og derf en tivt be- grad or må pengepoliti vist mod Europa, kken i en rum tid over stadig forvente som frem- sub s at være historis stantiel, økonom k løs. isk frem kommende Asset Quality Re i første kvartal af No Forventninger til problemet her pengepolitikken de fleste a hårde nedskrivnin At dømme på akti ger på ud emarkedet var den blemer vil primært vigtige beslutning tiv på dagen for blive afsl pos iannonceringen så som formentlig ikke vi en stigning på S&P500. EUR/US 2%i til fulde D faldt en anelse, og rentemarkedets ringer til ejendom ter ændrede sig me og øvrig derivastort set ikke hvert fald indikati rentemarkedet forv stadig, at den ame one ente n i mar r rikanske, korte rent som fortsat viser e vil være lige und % ved udgangen ret brede spæ er 1 af Centralb anken signalerede rentestigninger førs, at Bankernes sundhe t vil kunne kom dstilstand e me på tale, når løsheden har bev arbejds- nomiske forventn æget sig varigt inger til Euroz under 6,5 %, hvil den nuværende ket med på udlånene hastighed formentl og dermed den ig tidligst vil kun ne ske i store problem i dens kamp mo Find brikken der mangler og vind MasterCard & Valuta kampagne Sparekassen har lavet en ny puslespils aktivitet i år, som udspringer i profilkampagnen med brikkerne. Det er et puslespil med 70 brikker, som kan bruges i konkurrencer om at finde den manglende brik. Aktiviteten har med stor fornøjelse været brugt til byfester og løbsarrangementer m.m. Rådgiverne får her en god mulighed for at få en snak med kunderne om vores sponsorstøttekampagne og hvad vi ellers står for. I sommerperioden kører sparekassen en MasterCard og Valuta kampagne, hvor vi igen informerer kunderne om, at de skal huske at bestille valuta i god tid og at MasterCard Guld er et godt supplement til det blå EU sygesikringskort. MasterCard Guld har mange fordele og udover at være et betalingskort med en rentefri kredit på op til 42 dage, har kortet tilknyttet en rejseforsikring, som dækker overalt i verden - bl.a. sygdom og hjemtransport, flyforsinkelser, forsinket bagage og afbestilling. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 5

6 LEDELSESBERETNING Halvåret der gik Overblik Resultatet for halvåret er et overskud før skat på 25 mio. kr., hvilket efter omstændighederne er acceptabelt med landbrugets udfordringer in mente. Netto renteindtægter er faldet med 28 mio. kr. i forhold til 1. halvår Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at udlån er faldet med 11,4 pct. det seneste år samt faldende gennemsnitlige rentesatser på både udlån og indlån. Faldet i netto renteindtægter opvejes dog delvist af øgede gebyrindtægter. Nettorente- og gebyrindtægter er kun ca. 13 mio. kr. mindre end opnået i 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår / Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår Nedskrivningerne beløber sig til 137 mio. kr., hvilket er over det forventede, men 23 mio. kr. mindre end i 1. halvår Hovedparten af nedskrivningerne kan henføres til eksponeringer indenfor landbrug. I forhold til ultimo 2014 er egenkapitalen steget med ca. 7 mio. kr. til ca mio. kr., primært som følge af resultatet for halvåret og udbetaling af renter til garanter. Sparekassen har nu kunder mod ultimo Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse 30/ kr. 30/ kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Andre poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal 30/ pct. 30/ pct. Kapitalprocent 13,8 13,2 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 134,4 183,7 Summen af store eksponeringer 0,0 10,1 Halvårets nedskrivningsprocent 1,0 1,1 Resultatopgørelsen Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse, udgør 121 mio. kr., og er faldet i forhold til 2014, hvor den var 153 mio. kr. Indtjeningen har ikke levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et stadigt lavt aktivitetsniveau. Mio. kr. 30/ / / / / Netto rente- og gebyrindtægter Index Udgifter til personale og adm Index Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 13 mio. kr. (3,4 pct.) i forhold til 30/6 2014, mens udgifterne til personale og administration er steget med 21 mio. kr. (9,5 pct.). En del af stigningen til personale og administration skyldes en midlertidig stigning i ITudgifterne i forbindelse med skift af IT platform. Nedskrivningerne er i 1. halvår 2015 fortsat på et for højt niveau og beløber sig til ca. 137 mio. kr. Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 9 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side 30. Balancen s balance udgør pr. 30. juni mio. kr. mod mio. kr. pr. 31. december 2014, hvilket er et fald på 2,1 pct. Nedbringelsen af balancen skyldes et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne. Kapitalprocenten er opgjort til 13,8 og solvensbehovet til 10,8 pct. pr. 30. juni Der er således en overdækning på 3 pct. point. I afsnittet om kapital på side 8, er der en prognose for overdækningen indtil udgangen af Udlånssiden er reduceret med 3,5 pct. fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. pr. 30. juni Udviklingen på udlånssiden er ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af den stadigt lave samfundsmæssige aktivitet. Indlån er steget med 1,0 pct. fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. pr. 30. juni Udviklingen på indlånssiden er tilfredsstillende. Egenkapitalen er øget med ca. 7 mio. kr. i 1. halvår 2015 og udgør ca mio. kr. pr. 30. juni Sparekassens garantkapital er på 737 mio. kr., mod 864 mio. kr. ultimo Reduktionen udgør 127 mio. kr., og svarer stort set til overførslen fra garantkapital til vedtægtsmæssige reserver (under egenkapitalen) i forbindelse med vedtægtsændring i foråret Vi har garanter. Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 11. SIDE 6

7 LEDELSESBERETNING Sparekassens egentlige kernekapital (Core tier 1) er på 8,4 pct. og kernekapitalen (Tier 1) - før fradrag af for meget AT1 kapital til dækning af søjle 1- er på 11,7 pct. pr. 30. juni Likviditetsprocent Kernekapitalens andel af det samlede kapitalgrundlag udgør nu 85 pct ,4 156,1 171,6 148,2 131,6 Den likviditetsmæssige overdækning er på 134,4 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Endvidere vil der være en vis usikkerhed knyttet til mulighederne for at udnytte sparekassens udskudte skatteaktiver. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån Sparekassen har i de seneste år gået efter balance mellem indog udlån. Pr. 30. juni 2015 udgør udlån til amortiseret kostpris mio. kr., og indlån inklusive indlån i puljeordninger udgør mio. kr. Der er mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Det har blandt andet muliggjort fuld indfrielse af udstedte obligationer med statsgaranti. At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud, er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til at låne. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag, når konjunkturerne vender igen. Likviditet Indfrielse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø i 2012 fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 var udnyttet til at udstede egne obligationer, som kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet var oprindeligt aftalt til at forfalde efter 3 år primo 2016, mens 1/3 var aftalt til at forfalde ultimo Den forlængede statsgarantiramme var nedskrevet til 426 mio. kr. ultimo På baggrund af en god likviditet og rentebesparelse har Den Jyske Sparekasse i januar 2015 førtidsindfriet de sidste 426 mio. kr., hvorefter statsgarantirammen er helt indfriet. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at holde en likviditetsprocent på 134,4 pct. i forhold til 156,1 pct. ved ultimo 2014 på trods af ovennævnte indfrielse af udstedte obligationer med statsgaranti på 426 mio. kr / På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal LCR og NSFR, som over tid vil erstatte den nuværende likviditetsprocent ( 152 i Lov om Finansiel Virksomhed) Liquidity Coverage Ratio (LCR) fra 2015 Fra oktober 2015 indføres LCR. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som sparekassen skal holde for at modgå det netto likviditetsafløb, som vil opleves under et intensivt, kortsigtet likviditetsstress. Den 10. oktober 2014 blev EU-kommissionens delegerede forordning vedtaget, hvoraf det fremgår, at LCR skal udgøre 60 pct. pr. 1. oktober 2015 stigende til 100 pct. pr. 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Det fremgår endvidere, at realkreditobligationer kan medregnes til niveau 1-aktiver med 70 pct. af likviditetsbufferen forudsat at udstedelsen af den pågældende obligationsserie er større end 3,7 mia. kr., hvilket vil gøre det nemmere at efterleve kravene. Pr udgør sparekassens LCR 185 pct., hvorfor vi allerede på nuværende tidspunkt opfylder lovens krav på 100 pct. ved fuld implementering. Net Stable Funding Ratio (NSFR) fra 2018 Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal NSFR, som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en 1-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 9). Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes (ILAAP) fra 2015 Fra marts 2015 skulle alle pengeinstitutter med virkning for årsrapporten 2014 som noget nyt udarbejde en ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes), omhandlende god likviditetsstyring og dokumentation herfor. ILAAP en er godkendt af bestyrelsen og indsendt til Finanstilsynet Efter ovennævnte førtidsindfrielse er s likviditetsprocent fortsat tilfredsstillende. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 7

8 LEDELSESBERETNING Kapital Kapitalkrav Sparekassen udarbejder løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for Opgørelse af kapitalgrundlag (1000kr.) 30/ / / / Egenkapital Fradrag: Immaterielle aktiver Resultat 1. halvår Forsigtighedsfradrag Ramme til indfrielse af garantkapital Udbytte (renter - garantkapital) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Core tier 1 - egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Fradrag: Overgangsregel Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Tier Supperende kapital Fradrag: Nedtrapning (fra 5 år før udløb) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering Core tier 1 i pct. 8,4% 8,5% 8,9% 9,4% Tier 1 efter fradrag af for meget AT 1 kapital til dækning af søjle I - i procent 10,3% 10,4% 10,8% 11,3% Kapitalpct. (solvenspct.) 13,8% 13,8% 14,1% 14,3% Individuel solvensbehov 10,8% 10,7% 10,7% 10,7% Kapitalbevaringsbuffer 0,0% 0,0% 0,6% 1,3% Kontracyklisk kapitalbuffer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kapitaloverdækning 3,0% 3,1% 2,7% 2,4% I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til udgangen af Opstillingen er baseret på reglerne i kapitalkravsforordningen - CRR. Kapitalbevaringsbufferen (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet - CRD IV) vil udgøre 2,5 pct., når den er fuldt indfaset i I 2015 er den fastsatte sats 0 pct., mens den i 2016 og 2017 er henholdsvis 0,625 pct. og 1,25 pct. Den kontracykliske kapitalbuffer (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet - CRD IV) indfases fra 2015 og kan når den er fuldt indfaset i 2019 fastsættes op til 2,5 pct. Den kontracykliske buffersats fastsættes af Erhvervs- og vækstministeren under hensyntagen til bl.a. kreditcyklussen, risiciene som følge af overdreven udlånsvækst og særlige forhold i den nationale økonomi. Ved udarbejdelsen af kapitalplanen er det forudsat, at kravet er 0 i 2015, 2016 og 2017, da det ikke vurderes, at væksten vil have et omfang, som gør det nødvendigt at foretage en opbremsning. Den hybride kernekapital består af statslig hybrid kernekapital på ca. 375 mio. kr. inkl. indregnet kursstep-up på ca. 34 mio. kr. og yderligere hybrid kernekapital på 2 gange 50 mio. kr. Den statslige hybride kernekapital kan efter de nye regler ikke medregnes i kapitalgrundlaget efter Herudover er en af posterne på 50 mio. kr. omfattet af overgangsregel i CRR og kan ikke medregnes efter I 2015 er der indregnet et fradrag på 15 mio. kr. på posten, som følge af overgangsreglen. Den supplerende kapital på 300 mio. kr. har udløb i 2022 og kapitalen nedtrappes ved indregning i kapitalgrundlaget fra 5 år før udløb i henhold til reglerne i CRR. Der er derfor indregnet et fradrag på tkr. i Pr. 30. juni 2015 er kapitalprocenten opgjort til 13,8 og solvensbehovet er opgjort til 10,8 pct. Der er hermed en overdækning på 3 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 395 mio. kr. I forhold til lovkravet på 8 pct. en overdækning på 768 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i de nye kapitalregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Følgende instrumenter kan i prioriteret rækkefølge bringes i anvendelse for at opnå den ønskede overdækning: I form af overskud I form af salg af sektoraktier I form af optagelse af kapital med rette egenskaber der overholder såvel CRD IV/CRR regelsættet som 8+ solvensmodelkravene De viste instrumenter kan bringes i anvendelse isoleret set hver for sig eller mere sandsynligt som en kombination heraf. Sparekassen har i mange år - som alternativ til at etablere selskaber deltaget aktivt i opbygningen og køb af fælles infrastruktur for finansielle selskaber. Vi har således en betydelig beholdning af aktier i de pågældende selskaber. Den bogførte værdi af sparekassens aktier i disse selskaber overstiger 10 pct. af sparekassens egentlige kernekapital før fradrag vedr. nævnte aktier, hvorved den overskydende del skal fratrækkes i kapitalgrundlaget. Fradraget pr. 30. juni 2015 er ca. 87 mio. kr., svarende til 0,7 pct. af de risikovægtede poster, som ikke indgår i solvensoverdækningen. SIDE 8

9 LEDELSESBERETNING Tilsynsdiamanten Sparekassen overholder alle tilsynsdiamantens pejlemærker, jf. tabellen nedenfor. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Overholdt Summen af store eksponeringer max. 125% 125 0,0 a Udlånsvækst max. 20% 20-3,5 a Ejendomseksponering max. 25% 25 16,0 a Likviditetsoverdækning min. 50% ,4 a Stabil funding max. 1* 1 0,64 a * Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Den negative økonomiske udvikling indenfor brancher, hvor sparekassen har betydelige eksponeringer, samt nye nedskrivningsregler og tilpasning til Finanstilsynets metoder, er en del af forklaringen på de store nedskrivninger. Nye produkter Prioritetslån I sommeren 2015 introducerede sparekassen et nyt Prioritetslån, hvor den årlige rente er meget lav. Der er ingen krav om, hvordan kunderne skal anvende pengene fra lånet. Så der er mulighed for at indfri eksisterende lån eller anden gæld, modernisere eller bygge til boligen, forældrekøb, rejser osv. Der kan lånes op til 45 pct. ved sommerhuse og op til 60 pct. ved helårsboliger af ejendommens værdi. Dermed får vores boligkunder med friværdi adgang til likviditet, og udover et gebyr for oprettelsen, betales der først for denne adgang, når der trækkes på kontoen. Garantmøder I april måned afholdt sparekassen 6 garantmøder, hvor knap garanter sørgede for en god og positiv stemning. Traditionen tro berettede formanden Sejer Mortensen om årets gang. Ordførende direktør Claus E. Petersen gennemgik regnskabstallene for 2014, samt fortalte om forventningerne for Garanterne havde igen i år mulighed for at indsende spørgsmål til ordførende direktør Claus E. Petersen, som indenfor tidsrammen, bevarede flest mulige spørgsmål på garantmøderne / halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger Garantmøderne blev rundet af med enten spændende foredragsholdere eller iørefaldende musikalske indslag, så der var noget for enhver smag. I år var der mulighed for at høre Chris MacDonald i Vejle og Skals, TV-lægen Peter Qvortrup Geisling i Farsø, Peter Ingemann i Løgumkloster, Tørfisk i Ikast og Michael Falch i Grindsted. De årlige garantmøder er en mulighed for ansigt til ansigt at sige tak til garanterne for opbakningen til sparekassen. Deres engagement udgør en vigtig del af sparekassens rygrad og fundament. I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Selvom tabene i første halvår 2015 er højere end nedskrivningerne, udgør tabet set over perioden i gennemsnit 55,2 pct. På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 20 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne eksponeringer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 341 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet, vil den samlede korrektivkonto være på ca. 2,0 mia. kr. Med fremgang i samfundet kan der være mulighed for at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) ikke udløser tab og derved kan indtægtsføres over tid i sparekassens regnskab. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 9

10 LEDELSESBERETNING Medarbejdere 2015 har betydet store forandringer for s medarbejdere. Migreringen fra én datacentral til en anden i april måned har betydet IT-mæssige udfordringer særligt for de, der har arbejdet på samme IT-platform i mange år. Optakten til migreringen har været anskueliggjort ved cykeltemaet Tour de BEC, som har visualiseret det etapeløb, med små og store stigninger, som alle sparekassens medarbejdere har skullet igennem ved overgangen til nyt IT-system. Der har været indlagt træningslejre, træningsopgaver og forfriskninger så alle var klar til en ny hverdag med en ny IT-platform personificeret i etapen L Alpe d Huez. Opfølgning på forventninger til 1. halvår 2015 og forventninger til 2. halvår 2015 Resultatet før skat på ca. 25 mio. kr. for 1. halvår 2015 er ca. 34 mio. kr. mindre end budgetteret/forventet. Væsentlige forklaringer herpå er, at den primære indtjening er mindre end forventet og at nedskrivningerne er større end forventet, mens der på positiv siden er opnået større kursgevinster end forventet og et større resultat af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder end forventet. For 2. halvår 2015 forventes et beskedent positivt resultat. Nedskrivningerne er budgetteret til 1,25 pct. af bruttoudlån og garantier (på årsbasis). L Alpe d Huez-etapen har været lang og hård - startende med første dag med nyt IT-system. Indlæringskurven har været stejl, og sparekassens medarbejdere har gjort en enorm indsats for at lære det nye system at kende. Og der tegner sig nu et billede af, vi i samlet flok nærmer os målstregen. Tidligere års fokus på uddannelse af sparekassens medarbejdere i filialleddet er i 2015 blevet videreført i kompetenceafklaringsforløbet Bolig, Investering og Pension. Via gentagelse af kompetenceafklaringen hvert år sikrer vi, at s medarbejdere er rustet til at rådgive sparekassens kunder både nu og i fremtiden. Faktaboks om sparekassens medarbejdere Aldersfordeling 0-30 år = 9,73% år = 16,06% år = 24,43% år = 36,88% 61 - = 12,90% 0-30 år = 9,38% år = 15,78% år = 23,88% år = 36,46% 61 - = 14,50% Anciennitet i gennemsnit 13,4 år 13,6 år Kønsfordeling Mænd = 41,9% Kvinder = 58,1% Mænd = 42,5% Kvinder = 57,5% Gennemsnitsalder 48,8 år 48,7 år Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte 453,6 452,2 Uddannelsesdag i gennemsnit 2,02 2,3 Kønsfordeling for ledelsen i sparekassen Mænd = 80,9% Kvinder = 19,1% Mænd = 82,1% Kvinder = 17,9% SIDE 10

11 LEDELSESBERETNING Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i indlån og udlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) / / / / Indlån Udlån / / / / / / Udlån er faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2014 til mio. pr. 30. juni Indlån er faldet fra mio. kr. pr. 30. juni 2014 til mio. pr. 30. juni Egenkapital (mio. kr.) Garantkapitalen er som følge af vedtægtsændring reduceret. 127 mio. kr. er overført til vedtægtsmæssige reserver under sparekassens egenkapital. Garantkapitalen udgør 737 mio. kr. pr. 30. juni 2015, heraf udgør uopsigelig garantkapital som besiddes af uafhængige fonde 127 mio. kr. Der er pr. 14. august 2013 indført garantbørs, se mere på Kunder - heraf garanter / / / / / / / / / / Egenkapitalen er pr. 30. juni 2015 faldet med 11,8 pct. i forhold til 30. juni Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 30. juni 2014 og udgør mio. kr. pr. 30. juni Sparekassens kundeantal udgør pr. 30. juni , hvilket er et fald i forhold til 30. juni Heri er indeholdt garanter pr. 30. juni 2015 mod på samme tid i HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 11

12 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2015 for koncernen og. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for perioden 1. januar 30. juni væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Halvårsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. Grindsted, den 27. august 2015 Direktion Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og sparekassens aktiviteter og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Bestyrelse Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Stine Aare Jensen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard SIDE 12

13 RESULTATOPGØRELSE Koncernen Note kr kr kr kr. 4 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat af aktiviteter under afvikling Resultat før skat Skat Periodens resultat Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst Ændring i værdien af pensionsforpligtelser Skat af ændring i pensionsforpligtelser Ændring i værdien af swap - fremtidige betalingsstrømme Skat af ændring i værdien af swap Periodens totalindkomst HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 13

14 BALANCE PR Note Aktiver: Koncernen kr kr kr kr. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Grunde og bygninger i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Koncernen Passiver: kr kr kr kr. Gæld Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud 17 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Overført overskud eller underskud Renter til garanter Egenkapital i alt Passiver i alt Øvrige noter, herunder eventualforpligtelser og risikostyring. SIDE 14

15 EGENKAPITALOPGØRELSE PR Koncernen kr kr kr kr. Garantkapital Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Overført til vedtægtsmæssige reserver Ultimo heraf garantkapital Finansiel Stabilitet Opskrivningshenlæggelser Primo Ultimo Andre reserver Lovpligtige reserver Primo nettoopskrivning efter indre værdi Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Ultimo Vedtægtsmæssige reserver Primo Tilgang Ultimo Øvrige reserver Primo Anden afgang Ultimo Overført resultat Primo Anden totalindkomst Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Ultimo Foreslået renter til garanter Primo Udbetalt udbytte Rest udbytte overført til overført resultat (rente til garanter) Foreslået udbytte (rente til garanter) Ultimo Egenkapital i alt Primo Kapitaludvidelse Kapitalnedskrivning Overført fra garantkapital til vedtægtsmæssige reserver Anden totalindkomst Kapitalbevægelse ændring pensionsforpligtelser Kapitalbevægelse i datterselskab - regulering af swap Tilgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Afgang nettoopskrivning efter indre værdis metode Tilgang vedtægtsmæssige reserver fra garantkapital Afgang øvrige reserver Periodens resultat korrigeret for bevægelser i lovpligtige og øvrige reserver Udbetalt udbytte (Renter til garanter) Rest udbytte (Renter til garanter) Foreslået udbytte (Renter til garanter) Ultimo HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 15

16 KAPITALFORHOLD OG SOLVENS Koncernen kr kr kr kr. Kapitalprocent i alt 13,8 13,9 13,6 13,7 Kernekapitalprocent 11,7 11,9 11,6 11,7 Egentlig kernekapitalprocent 8,4 8,6 8,4 8,5 Kapitalopgørelse Egenkapital * * Opskrivningshenlæggelse Immaterielle aktiver Nettoramme til indløsning af garantkapital Forsigtighedsfradrag Foreslået udbytte (Renter til garanter) Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Egentlig kernekapital (Core tier 1) Hybrid kernekapital Fradrag hybrid kernekapital Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kernekapital (Tier 1) Supplerende kapital Fradrag kredit- og finansieringsinstitutter Kapitalgrundlag Den samlede risikoeksponering Kreditrisiko Markedsrisiko Operationelle risiko Kreditværdijusteringsrisiko (CVA) Den samlede risikoeksponering * Egenkapital er medtaget uden indregning af halvårets resultat. SIDE 16

17 Note 1 NOTER Væsentlig anvendt regnskabspraksis Halvårsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Halvårsregnskabet præsenteres i danske kroner og afrundet til nærmeste kr. Halvårsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som blev anvendt i årsrapporten Ved udarbejdelse af halvårsregnskabet foretager ledelsen en række regnskabsmæssige vurderinger der danner grundlag for præsentation, indregning og måling af instituttets aktiver og forpligtelser. Halvårsregnskabet er aflagt efter et princip om going concern ud fra den nuværende gældende praksis og fortolkning af reglerne for danske pengeinstitutter. De væsentligste regnskabsmæssige vurderinger, skøn og usikkerheder fremgår af note 2. Vi har valgt at præsentere den anvendte regnskabspraksis som har særlig betydning for regnskabsaflæggelsen for i denne note. Præsentationen af den øvrige anvendte regnskabspraksis fremgår af note 24. Fastlæggelse af dagsværdi Dagsværdien er det beløb, som et aktiv kan omsættes til, eller en forpligtelse indfries til, ved en handel under normale omstændigheder mellem kvalificerede, villige og indbyrdes uafhængige parter. Dagsværdien af finansielle instrumenter, som der findes et aktivt marked for, fastsættes til noterede kurser på balancedagen. For finansielle instrumenter, hvor der ikke findes et aktivt marked, fastlægges dagsværdien ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker, der baserer sig på observerbare aktuelle markedsdata. Regnskabsmæssig sikring Sparekassen anvender de særlige regler om regnskabsmæssig sikring for at undgå den inkonsistens, der opstår ved, at visse finansielle aktiver eller finansielle forpligtelser (de sikrede poster) måles til amortiseret kostpris, mens afledte finansielle derivater (sikringsinstrumenterne) måles til dagsværdi. I sparekassen er sikringsforholdet etableret på porteføljeniveau for udlån samt indlån. Effektiviteten måles løbende. Udlån Regnskabsposten består af udlån, hvor udbetaling er sket direkte til låntager samt leasingaktiver (tilgodehavender) i finansiel leasing, hvor sparekassen/koncernen er leasinggiver. Udlån, der indgår i en handelsbeholdning, måles efter første indregning til dagsværdi. Øvrige udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesgebyrer m.v., og nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Individuelle nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. For individuelle nedskrivninger anses objektiv indikation som indtruffet, f.eks. når låntager er i betydelige økonomiske vanskeligheder, (f.eks. insolvens eller en særdeles truende konjunkturmæssig udvikling), ved låntagers kontraktbrud (f.eks. manglende betaling af renter eller afdrag eller overtræk uden forudgående aftale herom), når låntager har fået lempet lånevilkår pga. økonomiske problemer (f.eks. henstand med ydelser, reduktion eller nulstilling af rente eller akkordering) eller ved sandsynliggjort konkurs eller rekonstruktion.. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på eksponeringen. Sikkerheder optages til realisationsværdi inden for 6 måneder og betalingsstrømme fra indtjening og af afvikling tilbagediskonteres med den gennemsnitlige rente på eksponeringen. Alle erhvervseksponeringer over 0,25 mio. kr. revurderes individuelt minimum én gang årligt. Herudover gennemgår sparekassen kvartalsvis alle eksponeringer over 25 mio. kr. på individuel basis. Eksponeringer, hvor objektive indikationer viser, at der foreligger en risiko for tab udover det normale, vurderes individuelt hvert kvartal. Øvrige eksponeringer vurderes gruppevis. For udlån og tilgodehavender, der ikke er individuelt nedskrevet, foretages en gruppevis vurdering af, om der for gruppen er indtruffet objektiv indikation for værdiforringelse. Den gruppevise vurdering foretages på grupper af udlån og tilgodehavender, der har ensartede karakteristika med hensyn til kreditrisiko. Der opereres med 11 grupper fordelt på én gruppe af offentlige myndigheder, én gruppe af privatkunder og 9 grupper af erhvervskunder, hvor erhvervskunderne er opdelt efter branche. Den gruppevise vurdering foretages ved en segmenteringsmodel, som er udviklet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, der forestår den løbende vedligeholdelse og udvikling. Segmenteringsmodellen fastlægger sammenhængen i de enkelte grupper mellem konstaterede tab og et antal signifikante forklarende makroøkonomiske variable via en lineær regressionsanalyse. Blandt de forklarende makroøkonomiske variable indgår arbejdsløshed, boligpriser, rente, antal konkurser/tvangsauktioner m.fl. Den makroøkonomiske segmenteringsmodel er i udgangspunktet beregnet på baggrund af tabsdata for hele pengeinstitutsektoren. Sparekassen har derfor vurderet, hvorvidt modelestimaterne afspejler kreditrisikoen for sparekassens egen udlånsportefølje. Denne vurdering har medført en tilpasning af modelestimaterne til egne forhold, hvorefter det er de tilpassede estimater, som danner baggrund for beregningen af den gruppevise nedskrivning. De tilpassede estimater er yderligere korrigeret for at tage højde for det ændrede konjunkturforløb. For hver gruppe af udlån og tilgodehavender fremkommer et estimat, der udtrykker den procentuelle værdiforringelse, som knytter sig til en given gruppe af udlån og tilgodehavender på balancedagen. Ved at sammenligne det enkelte udlåns aktuelle tabsrisiko med udlånets oprindelige tabsrisiko og udlånets tabsrisiko primo den aktuelle regnskabsperiode, fremkommer det enkelte udlåns bidrag til den gruppevise nedskrivning. Nedskrivningen beregnes som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige betalinger. Obligationer Obligationer og pantebreve, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til noterede kurser på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til nutidsværdien. Hvis markedet for en eller flere obligationer eller pantebreve er illikvidt, eller hvis der ikke findes en offentligt anerkendt pris, fastsætter sparekassen dagsværdien ved brug af anerkendte værdiansættelsesteknikker. Disse teknikker omfatter anvendelse af tilsvarende nylige transaktioner mellem uafhængige parter, henvisning til andre tilsvarende instrumenter, analyser af tilbagediskonterede pengestrømme samt andre modeller baseret på observerbare markedsdata. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 17

18 Note 1 2 NOTER Aktier Posten omfatter aktier, der handles på aktive markeder samt aktier i unoterede selskaber, herunder selskaber som sparekassen ejer i fællesskab med andre pengeinstitutter. Aktier, der handles på aktive markeder, måles til noterede kurser på balancedagen. Dagsværdien for unoterede og illikvide aktier tager udgangspunkt i tilgængelige oplysninger om handler og lignende eller alternativt kapitalværdiberegninger. Illikvide og unoterede kapitalandele, hvor det ikke vurderes muligt at opgøre en pålidelig dagsværdi, måles til kostpris. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter måles til dagsværdi, der som udgangspunkt er baseret på noterede markedspriser. I det omfang, der er tale om ikke noterede instrumenter, opgøres dagsværdien efter almindeligt anerkendte principper, der bygger på markedsbaserede parametre. Afledte finansielle instrumenter indregnes under andre aktiver, henholdsvis andre passiver. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Øvrige ændringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster, bortset fra i tilfælde, hvor der er etableret et sikringsforhold vedrørende sikring af fremtidige betalingsstrømme. I disse tilfælde indregnes den del af ændringen i dagsværdien af sikringsinstrumentet, der afdækker udsving i betalingsstrømmen, i anden total indkomst. Væsentlige regnskabsmæssige skøn, forudsætninger og usikkerheder Halvårsregnskabet udarbejdes ud fra visse særlige forudsætninger, der medfører brug af regnskabsmæssige skøn. Disse skøn foretages af ledelsen i overensstemmelse med regnskabspraksis og på baggrund af historiske erfaringer samt forudsætninger, som ledelsen anser som forsvarlige og realistiske. De områder, som indebærer en højere grad af vurderinger eller kompleksitet, eller områder, hvor antagelser og skøn er væsentlige for årsregnskabet, er følgende: Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, hvor der er væsentlige skøn og dermed usikkerhed forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at ikke alle fremtidige betalinger modtages. Såfremt det kan fastslås, at ikke alle fremtidige betalinger vil blive modtaget, er fastlæggelsen af størrelsen af de forventede betalinger, herunder realisationsværdier af sikkerheder og forventede dividendeudbetalinger fra boer, også undergivet væsentlige skøn. For skøn over sikkerheder i noterede og unoterede værdipapirer henvises til senere omtale. Ved måling af sikkerheder med pant i helt eller delvist udlejede erhvervsejendomme eller boligejendomme er afkastkrav en af de væsentligste forudsætninger, som sparekassen anvender. Værdien af ejendomme fastsættes på grundlag af en vurdering af det afkastkrav, som en investor forventes at ville stille til en ejendom i den pågældende kategori. Afkastkravet på disse ejendomme ligger pt. i al væsentlighed i intervallet 5,25 pct. til 13,0 pct.. Afkastkravets størrelse afhænger bl.a. af geografi, beliggenhed i det pågældende område, ejendommens anvendelsesmuligheder (erhverv/beboelse), vedligeholdelsesstand samt eventuel genudlejning og dermed niveauet for tomgang mv. I de foretagne nedskrivningstest forudsættes ejendomme at blive solgt indenfor 6 måneder. Som følge af de nuværende og seneste års konjunkturusikkerheder, er værdiansættelsen af sikkerhederne i sparekassens eksponeringer fortsat forbundet med usikkerhed og sikkerhederne i erhvervsejendomme er i høj grad påvirket af de aktuelle skøn over afkastkrav i ejendomsmarkedet. Der har de senere år været behov for større nedskrivninger på sparekassens landbrugseksponeringer. En afgørende faktor for nedskrivninger på landbrugseksponeringer er værdien af landbrugsjorden. I de foretagne nedskrivningsberegninger for de landbrugseksponeringer, hvor der er vurderet at være objektiv indikation for værdiforringelse er der maksimalt anvendt en hektar pris på t.kr. De foretagne nedskrivninger er forbundet med betydelige skøn, foretaget i overensstemmelse med regnskabspraksis, og den økonomiske afmatning som krisen har medført, bevirker en større usikkerhed ved måling af eksponeringerne. Regnskabspraksis baseres på de IFRS forenelige regler i regnskabsbekendtgørelsen, hvor det i væsentlig omfang er ledelsens intention med hensyn til eksponeringen, der styrer udarbejdelse af betalingsrækker, herunder tidshorisonten. Såfremt disse forudsætninger ændres, kan regnskabsaflæggelsen blive påvirket, og påvirkningen kan være væsentlig. I foråret 2012 er der til regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter indført et bilag 10, der indeholder en beskrivelse af hvornår en eksponering er i objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) samt en beskrivelse af værdiansættelse af sparekassens sikkerheder. Ved konstatering af OIV og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, i henhold til bilag 10, er dette forbundet med væsentlige skøn. Når en eksponering kommer i OIV betyder dette, medmindre sparekassen har fuld sikkerhedsmæssig dækning for eksponeringen, at der skal nedskrives på eksponeringen. Da der kan være forskellige vurderinger og skøn i forbindelse med konstatering af OIV og værdiansættelse af sparekassens sikkerheder, bl.a. fra Finanstilsynets side, og disse skøn kan afvige fra ledelsens skøn, kan dette medføre yderligere nedskrivninger. Gruppevise nedskrivninger er fortsat behæftet med en vis usikkerhed, da sparekassen kun har et begrænset historisk datagrundlag som udgangspunkt for beregningerne og det har således været nødvendigt at supplere modellens beregninger med ledelsesmæssige skøn. Sparekassen har indregnet et skatteaktiv på ca. 4 mio. kr. og i koncernen er der indregnet et skatteaktiv på ca. 46 mio. kr. ultimo juni De indregnede skatteaktiver kan henføres til midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Herudover har sparekassen skatteaktiver, som ikke er indregnet i balancen. Disse skatteaktiver udgør ca. 100 mio. kr. (beregnet ved en skattesats på 22 pct.) og er baseret på fremførbare skattemæssige underskud samt midlertidige forskelle i øvrigt. Der vil altid være en vis form for usikkerhed i forudsætningerne og dermed også en vis form for usikkerhed i de budgetterede resultater, der danner grundlag for vurdering af mulighederne for at udnytte de balanceførte skatteaktiver indenfor en kortere årrække. Denne usikkerhed knytter sig specielt til de kommende års nedskrivninger på kunder. Det er en forudsætning for udnyttelse af skatteaktivet på ca. 46 mio. kr., at kreditrisiciene ikke medfører væsentlig større nedskrivninger end det sparekassen forventer/ budgetterer for at kunne udnytte skatteaktivet. SIDE 18

19 NOTER Note 2 De ledelsesmæssige skøn relaterer sig herudover især til: Hensættelser til tab på garantier, hvor der er væsentlige skøn forbundet med kvantificeringen af risikoen for, at der skal betales på den afgivne garanti. Noterede værdipapirer indgår i betalingsrækken til børs kurs, men der kan være usikkerhed i det omfang, der er tale om markeder med lav omsætning. Unoterede finansielle instrumenter, hvor der er væsentlige skøn forbundet med måling af dagsværdierne. Midlertidigt overtagne aktiver, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelsen af salgsværdien og tidspunktet for salg af de overtagne aktiver. Investeringsejendomme og domicilejendomme, hvor der er væsentlige skøn forbundet med fastlæggelse af et forrentningskrav til afhændelse inden for en 6 måneders periode med salgsbestræbelser. En generel stigning i forrentningskravet på 0,5 pct. medfører en samlet reduktion i ejendommenes værdi, der ikke overstiger 20 mio. kr. Kapitaloverdækning har jf. ledelsesberetningen side 8, en kapitaloverdækning på 3 pct. pr , hvilket er under det af bestyrelsens fastsatte strategiske mål på 4 pct. Den fremtidige udvikling i kapital og solvensbehov afhænger af en række forhold, som ikke alle ligger inden for sparekassens kontrol. Væsentlig uforudsete ændringer i lovgivning eller i Finanstilsynets fortolkning af praksis for vurdering af det nødvendige solvensbehov kan imidlertid medføre, at sparekassens overdækning mindskes. De væsentligste forhold til realisering af ledelsens handlingsplan vurderes at være realisering af sparekassens indtjening i 2. halvår 2015 og fremover, herunder at kreditrisiciene ikke medfører større nedskrivninger end de i budgetterne anførte. har i de seneste år foretaget store nedskrivninger med deraf følgende kapitalreservationer. Behovet for nedskrivninger og kapitalreservationer forventes at falde markant fremover i forhold til , selvom behovet fortsat vurderes til at være på et forhøjet niveau. Sparekassen har budgetteret med en nedskrivningsprocent på 1,25 pct. på årsbasis af samlede udlån og garantier i 2. halvår 2015 og frem, hvilket er væsentligt under niveauet for de senere år. De seneste år har dog været præget af en række atypiske hændelser herunder principændringer. En direkte sammenligning er derfor ikke rimelig, samtidig er det vores opfattelse, at vi er inde i et mere positivt konjunkturforløb, og at væksten vil bidrage til en reduktion i den samlede driftsbelastning fremover. Med baggrund i de allerede foretagne nedskrivninger og kapitalreservationer, handlingsplaner til udvidelse af kapitaloverdækningen, samt en forventning om positiv indtjening i 2. halvår 2015 og frem, er det ledelsens forventning, at s kapital er tilstrækkelig til sparekassens nuværende forretningsomfang. HALVÅRSRAPPORT 2015 Side 19

20 NOTER Note 3 Hovedtal for Resultatopgørelsen i sammendrag kr kr kr kr kr. Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisioner (netto) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer, tilknyttede virksomheder m.v Administrationsomkostninger m.v Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Skat Periodens resultat Balancen i sammendrag kr kr kr kr kr. Aktiver Kassebeholdning samt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån Beholdning af værdipapirer Immaterielle aktiver Materielle aktiver Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt Eventualforpligtelser kr kr kr kr kr. Garantier Andre forpligtende aftaler Eventualforpligtelser i alt SIDE 20

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012

Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 Supplerende/korrigerende information til årsrapporten 2012 01.01.2012-31.12.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for 1. halvår

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse www.dronspar.dk 01/07/ 19-09-2011 12:5 Halvårsrapport pr. 30.06.2016 Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 01/07/16 14.30 19-09-2011 12:51:18 w w w. d r

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Årsrapport 2017 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 31. januar klokken 07.00 Pressemeddelelse årsrapport 2017 2 Rekordregnskab i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse holder

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg

Selskabsoplysninger. Andelskassen Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C. CVR-nr.: Hjemstedskommune: Frederiksberg 1. Halvår 216 Indholdsfortegnelse 3 5 6 8 9 1 11 12 13 16 Oplysninger om andelskassen Ledelsespåtegning Ledelsesberetning Resultat- og totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Kapitalforhold

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til

Overskrifter for 1.-3. kvartal 2015 Netto rente- og gebyrindtægter er øget med 9,1 mio. kr. (9 %) i forhold til Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2015 Kreditbanken opjusterer Med et overskud på 26,9 mio. kr. før skat i årets første 9 måneder opjusterer banken forventningen til årets resultat før skat fra 20-28 mio.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2012 1 Halvårsrapport 212 Halvårsrapport 212 Overskud før skat udgør 7,6 mio. kr. Overskud efter skat blev på 6,4 mio. kr. Egenkapitalen er steget med 82,7 mio. kr. til 2.141,9 mio. kr. Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr

Halvårsrapport Dronninglund Sparekasse CVR-nr Halvårsrapport 2011 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 www.dronspar.dk Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2011 for Dronninglund Sparekasse.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 s. 1 Hovedsæde: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Filial i Fuglafjørður: í

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere