Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank"

Transkript

1 Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen)

2 1: Sikkerhedsadvarsler: Før apparatet tages i brug første gang, SKAL brugsanvisningen læses Inden apparatet sættes i strømstikket, skal det sikres, at de elektriske specifikationer stemmer overens Træk ikke i ledningen. Hold ledningen fri for olie, damp og varme overflader Rør ikke apparatet med våde hænder og/eller våde fødder Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når denne er tændt. Sluk maskinen, når den efterlades Inden rengøring af elektriske apparater (ovne, køleskabe mv.) skal stikket trækkes ud Nedsænk ikke apparatet i vand Apparatet må ikke anvendes af børn og/eller personer, der ikke har fået instruktion i anvendelse Anvend kun apparatet på plane / lige overflader Fyld aldrig kedlen med opløsningsmidler, parfumer og kemikalier. RISIKO for eksplosion Anvend kun rent vand. Brug aldrig destilleret vand Hold afstand til damp-dysen. RISIKO for skoldning Peg aldrig dysen i retning af mennesker eller dyr. RISIKO for skoldning Peg aldrig dysen i retning af elektriske installationer Udsæt ikke slangen og tilbehør for unødige påvirkninger under brug. Det kan medføre en risiko for fejlfunktion. Rengøringseffekten opnås på baggrund af damp (og sug hvis installeret), og apparatet kan derfor anvendes på flere forskellige måder. Damp bør ikke anvendes (eller skal anvendes med forsigtighed) i følgende situationer: o Ting eller møbler betrukket med læder, silke, eller andet delikat/skrøbeligt betræk o Malede / voksede gulve damp vil fjerne disse overflader o Stoftryk eller malet glas o Polerede træoverflader o Direkte kontakt med silikone- eller limforseglinger (de høje temperaturer og damptryk kan fjerne lim og silikone). I følgende tilfælde skal informationer søges på det enkelte produkt, og forhandleren/producenten kontaktes. Hvis dette ikke er muligt skal en test laves på en prøve af emnet / produktet eller på et ikke synligt sted. Glas og keramik må IKKE være koldt / frosset ved anvendelse af damp. Det vil opbygge spændinger og give risiko for, at glasset / keramikken kan eksplodere. Opvarm langsomt emnet med lavt damptryk ca cm fra emnet. Efter opvarmning kan rengøring påbegyndes.

3 Anvend aldrig damprenser til at rengøre elektriske / elektroniske produkter (TV, Computer, Lamper, Telefoner mv.) Kemikalier bør kun anvendes efter producentens forskrifter anvend kun kemikalier, der er egnet til damprensere og ikke er giftige på aerosolbasis. Kemikalier og damp på KUN anvendes på emner, der ikke ældes ved udsættelse for damp og / eller kemikalier Apparatet må IKKE anvendes i eksplosionsfarlige områder (ATEX): Risiko for eksplosion For at sikre at apparatet ikke kører utilsigtet anvendes hjulenes bremser. ADVARSEL: Vedligehold af apparatet må KUN udføres i spændingsløs tilstand. Træk stikket ud af kontakten 2: Tekniske specifikationer og beskrivelse 2.1 Tekniske specifikationer Schuko version (DK) Kedeleffekt: 3200W Tryk 10 bar Spænding: 230V Frekvens: 50Hz Pumpeeffekt: 48W 2.2 Beskrivelse af apparatet (Fig.1, og Fig.2) 1 Forhjul 2 Parkering af slange 3 Baghjul 4 Sidehåndtag 5 Slangesupport 6 Håndtag 8 3 liter tank til kemikalier (rensevæske) 9 Kurv til tilbehør 10 Manometer 11 Hovedkontakt (ON/OFF) 12 Kontakt til valg af kemi / vand tilsætning 13 Stik til slange (udtag)

4 2.3 Tilbehør (Fig.6) 20 Dampslange 32 Rektangulær børste 21 Tragt 32a Rektangulær pude 26 Anti-kalk (medleveres ikke) 33 Spartel 27 Rengøringsvæske 34 Aluminiumslanse 28 Hvid klud 35 Nøgle til drænprop 29 Vinklet dyse 36a Børste 30 mm polyester 30 Forlængerrør 36b Børste 38 mm polyester 31 Trekantet børste 38-38a Vinduesskraber 250 mm 31a Trekantet pude 38b Skraber 350 mm 3 Indledende handlinger 3.1 Samlingsinstruktioner I pakken finder du apparatet, et håndtag (7 Fig.1), en kurv til tilbehøret/tanke (9 Fig.1), en 5 liter vandbeholder (5 Fig.1), en 3 liter kemi-beholder (8 Fig.1), tankdæksler, to stålbakker, to klæbemærker til at montere på tankene, forlængerrør (2, Fig.1), tilbehør (Fig.6) og en pose indeholdende følgende komponenter (Fig.13): 40 Seks M5 fingerskruer 41 To skruer M4 (til montage af beslag) 42 to skruer M6 (til montage af beholder/tilbehørskurve) 43 L krydsnøgle til bundprop Montering af kurv for beholdere (9 Fig.1) (Fig.14 og Fig.15) Kurven, der medleveres, er beregnet til at holde to beholdere (bagerst). Den placeres øverst på apparatet. For at fiksere kurven skal den forreste (store) bakke med de to huller placeres i kurven. Herefter monteres de to M6 skruer i disse og skrues i de to gevindindsatse i apparatet. Skruerne skal tilspændes. Afslutningsvis placeres den bagerste (mindste) bakke i kurven. Montering af håndtaget (7 Fig.1) Håndtaget består af en øvre bøjle og to rør, som skal samles til en enhed med de medfølgende fingerskruer. Når håndtaget er samlet placeres det i de to beslag bagerst på maskinen, og monteres med 4 fingerskruer (2 pr. side). På højre side af håndtaget er et ophæng placeret til opbevaring af dampslangen under flytning af apparatet.

5 Beslag til damphåndtaget I tilbehørskassen findes beslaget til opbevaring af damphåndtaget/slanger under flytning af apparatet. Beslaget monteres på apparatets venstre side (set fra front), i de to bøsninger. Anvend de to M4 skruer til montage. 3.2 Dampfunktion Påfyld rent vand i vandbeholderen (10 Fig.1). Der må IKKE tilsættes kemikalier, parfumer og opløsningsmidler i vandbeholderen. Alt vand, der anvendes af apparatet, bliver filtreret i et finmasket net og udsættes for en patenteret magnetteknologi, der gør, at kalk(sten)molekylerne nedbrydes og mindsker dannelse af kedelsten. Kalk kan ikke fjernes fuldstændig, men følgevirkningerne kan minimeres. (Det er vigtigt at huske at selv om apparatet er udstyret med denne mekanisme må det ikke tilsidesætte daglig almindelig vedligehold (dræning af kedel). 3.3 Kemikaliebeholder. Påfyld kemikalier i beholderen (8 Fig. 1), fortyndet med vand i anvist forhold. ADVARSEL: Anvend KUN kemikalier, der er udviklet til brug med damprensere. Det er risikabelt at anvende skummende produkter og produkter, der kan udvikle giftige gasser under opvarmning. Yderligere kan kemikalier på aerosolbasis skade åndedrætsorganer. 3.4 Opstart af apparatet Sæt stikket i en stikkontakt (230V 50 Hz) som beskrevet under tekniske specifikationer. Tryk på hovedkontakten (11 Fig. 1) kontakten vil lyse grønt, når den er aktiveret. 3.5 Funktioner På damphåndtaget kan mængden af damp bestemmes. Det gør det muligt at tilpasse dampmængden til opgaven under drift.

6 2) Manglende rensevæske (Funktion tændes på knap) 3) Aktivering af jet -funktion (der tilsættes vand under dampning) 4) Trin 1 aktiveret på håndtag 5) Trin 2 aktiveret på håndtag 6) Trin 3 aktiveret på håndtag 7) Manglende vand (tom-melding) 8) Kedlen klar til damp Når vandbeholderen er tom, vil alarmen (7) indikere dette. Pumpen og magnetventilerne kan ikke anvendes når apparatet er i alarm-mode. OBS: Hvis tanken bliver tom vil alarmen ikke udløses med det samme, men efter ca. 15 sek. Som er den tid det tager maskinen at køre en kontrol. Fyld vand på tanken. Sluk apparatet på den grønne POWER kontakt. Herved nulstilles alarm-mode. Når der tændes på den grønne POWER kontakt, vil apparatet køre en opstartscyklus og melde klar (8), når apparatet kan anvendes igen. 5. Rengøring med damp (og vand-jet) - Klargør maskinen som beskrevet i punkt 3. - Monter slangen (20 Fig.6) i apparatudtaget (13 Fig.2) og kontroller, at den sidder korrekt. (Træk let i slangen) - Monter det ønskede tilbehør For at justere dampmængden vælges trin 1-2 eller 3 på håndtaget. Dampen aktiveres på knappen på håndtagets underside. Panelet på apparatets forside viser nu den valgte indstilling. Ved aktivering af vand-jet (indstilling 4) vil dampmængden være fast indstillet til trin 2. Apparatet kan kun levere damp, hvis der er vand på kedlen. I tilfælde af at der anvendes mere damp, end der kan genereres, eller niveauet i kedlen bliver for lavt vil apparatet gå i alarm-mode. For at nulstille skal apparatet slukkes og tændes. HUSK at påfylde vand og lade maskinen køre opstartscyklus.

7 6. Rengøring med kemikalier Denne indstilling gør det muligt at rengøre med damp og et dertil egnet rengøringsmiddel. Ved at aktivere kontakten på betjeningspanelet vil maskine blande rengøringsmiddel i dampen, og således give mulighed for ekstra kraftig rengøring. Hvis rengøringsmiddelbeholderen bliver tom aktiveres en lampe (2) og et 5 sek. Bip høres (efter 5 sek. Vil lampen kun være tændt). Det er muligt at arbejde videre med damp eller vand-jet selv med tom rengøringsmiddeltank. Påfyldning af rengøringsmiddel kan umiddelbart gøres i tanken. Herefter stilles Håndtag på position 4 og knappen på betjeningspanelet aktiveres. Herefter tester maskinen igen om der er rengøringsmiddel til rådighed. OBS/FARE: Anvend kun rengøringsmiddel der er egnet til brug i damp rensere. Brug af andet rengøringsmiddel kan medføre fare og skade på personer. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug og forkert valg af rengøringsmiddel. 7. Rengøring med vand-jet (Se afsnit 5) 8. Sikring mod tørkogning sikring mod tømning af kedlen For at sikre kedlen mod tørkogning (tømning under drift), kontrollerer apparatet pumpefunktionen ved at variere driftstid og intensitet. Under normale driftsforhold kontrolleres pumpen af elektronikken med en frekvens svarende til forbruget af vand fra kedlen og dampforbrug, idet en optimal drift er påtænkt. Det kan dog forekomme, at påfyldningen ikke fungerer optimalt pga. forhindringer under påfyldning (luftlommer, skidt i tanken/filter, kalk mv.) I disse tilfælde vil pumpefrekvensen øges for at eliminere disse forhindringer (pumpen kører oftere / længere). Løser dette problemet, vil brugeren ikke opleve ændringer i drift af apparatet. Løser dette IKKE problemet automatisk, vil apparatet slukke for varmelementet for at sikre mod tørkogning. Pumpen vil forsat køre med øget intensitet / frekvens. I denne situation vil trykket falde som følge af forbrug af damp - og vil efter kort tid nå 0 bar. I dette tilfælde skal apparatet slukkes og tændes for at nulstille alarm-drift. Apparatet vil under opstart kontrollere alle deles funktionalitet. Er problemet løst vil maskinen efter kort tid vise kedel klar (8). Oplever apparatet fortsatte problemer med vandtilførsel under opstart vil den gå i alarm-mode og kan ikke anvendes. *KONTAKT SERVICE / FORHANDLER*

8 Typiske forhold der giver problemer med vandtilførsel: Kalk Skidt i tanken/filtre Luftlommer i slangen Pumpenedbrud / ældning af membraner 9. Vedligehold af kedlen Apparatet skal placeres liggende således bunden er tilgængelig. Brugeres skal sikre, at apparatet står sikkert. ADVARSEL: Varm overflade på drænprop (Brugeren skal sikre at apparatet ikke er tilsluttet elnettet under vedligehold) For at minimere kalkaflejringer skal kedlen tømmes hvis apparatet skal henstå i længere tid (>14 dage) 1) Kontroller at apparatet er kølet ned efter drift 2) Anvend den medfølgende nøgle (35 Fig.6) til at løsne dræn-proppen 3) Ryst apparatet roligt for at få vandet ud af kedlen (efterskyld evt. med en tynd slange) 4) Monter dræn-proppen igen ved brug af nøglen Denne fremgangsmåde vil minimere effekten af kalk i vandet og kedelsten. OBS: Maskinen er udstyret med et kalkfilter. Anvend ALDRIG afkalkningsmiddel i forbindelse med filteret Påfyld ALDRIG afkalkningsmiddel i beholderen. Det anbefales at anvende blødt vand ved hårdhed ( dh) over 8 dh. (Dette vil minimere kalkaflejringer på varmelegemet og gøre service / vedligehold nemmere) Kontakt dit vandforsyningsselskab for nærmere information. Der findes mange forskellige blødgøringsanlæg / filtre på markedet som kan anvendes og blødgøre vandet ned til 0,5 dh. Undersøg hvad der passer til dit daglige behov, måske har I allerede et anlæg, eller et indkøb af blødgøringsanlæg kan evt. med fordel anvendes andre steder i jeres produktion. 10. Specielt vedligehold Kontakt altid forhandleren i tilfælde af tvivl eller fejlfunktioner på apparatet. Reparationer der ikke er udført af autoriserede personer, vil medføre bortfald af garanti. - Åbn aldrig apparatet - Forsøg ikke selv at reparere apparatet kontakt service værksted / forhandler - Kontroller altid at kabler og stik er intakte inden brug

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere