Inspektion & vedligeholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspektion & vedligeholdelse"

Transkript

1 Inspektion & vedligeholdelse af legepladser og udearealer I overensstemmelse med Dansk Standard og Europanormen DS/EN

2 Regler for Danmark - og for hele Europa Fra januar og frem til maj 1999 indføres nye sikkerhedsregler for legepladser. Reglerne er meget omfattende, og det kræver tilbundsgående kendskab, hvis man skal have alle detaljer med. I dette skrift har vi medtaget de væsentligste punkter fra normen. Såfremt man skal gennemføre et fuldt dækkende sikkerhedseftersyn, kan dette skrift ikke benyttes som grundlag. Det kan derfor blive nødvendigt at studere reglerne nærmere eller deltage i et kursus. Reglerne er delt op i 7 dele, som omfatter almindelige sikkerhedskrav og prøvningsmetoder, specielle krav til gynger, rutschebaner, svævebaner, karruseller, vippegynger og sidst men ikke mindst regler for installation, inspektion, vedligeholdelse og drift. Ud over disse dele findes en speciel standard DS/EN 1177 for faldunderlag. DS/EN 1176 Del 1 Generelle krav Del 2 Gynger Del 3 Rutschebaner Del 4 Svævebaner Del 5 Karruseller Del 6 Vippegynger Del 7 Installation, vedligeholdelse, inspektion, drift DS/EN 1177 Faldunderlag, sikkerhedskrav, prøvningsmetoder EN Inspektion, vedligeholdelse & drift Inspektion og vedligeholdelse Installation skal udføres af kompetente personer jævnfør producentens anvisninger. For at opretholde sikkerheden og funktionerne i legeredskaber kræves at inspektion og vedligehol delse sker kontinuerligt. Inspektion og vedligeholdelse skal udføres af kompetente personer, idet kompetencen skal passe til den opgave, der skal udføres. Opgaven skal udføres jævnfør producentens anvisninger eller oftere. Faktorer som påvirker dette er f.eks. stor belastning, vandalisme, placering nær kysten, redskabets alder osv. Drift og ejeransvar Driftsansvarlig eller ejer af legeredskaber, skal oprette rutiner og skemaer for tilsyn, vedligeholdelse og eftersyn. Driftsansvarlig skal sikre, at personalet er uddannet til den opgave, de er blevet pålagt, og at de har fået tilstrækkelig information, hvad gælder ansvar og beføjelser. Driftsansvarlig skal sikre, at der føres protokol ved inspektion og vedligeholdelse, samt at der oprettes et dokument som arkiveres således, at det er tilgængelig for berørt personale. Hvis der opdages fejl på et redskab, som kan forårsage skade ved brug, skal redskabet afspærres for brug, indtil fejlen er udbedret. 2

3 Et godt miljø - barnets rettighed Et godt børnemiljø er en forudsætning for, at barnet skal kunne udvikle sig og leve under sikre forhold. Mere end 190 lande har underskrevet FN s Børne- Konvention, som skal sikre barnets opvækstvilkår. Retten til leg tages op i artikel 31, idet legens betydning for barnets udvikling er kendt og godt dokumenteret. At barnet skal have ret til et sikkert miljø er en teoretisk selvfølge; men sådan er det desværre endnu ikke i praksis. Al lovgivning bygger på, at få mennesker til at efterstræbe tryghed og sikkerhed. I flere lande findes i dag et veludviklet regelsæt, som beskytter de små i samfundet. Børnenes sikkerhed er de voksnes ansvar! Et rent miljø - vort fælles ansvar Interessen for miljøspørgsmål og kendskabet hertil er steget kraftigt i hele samfundet. Tidligere var det ofte myndigheder og specielle interesseorganisationer, som var drivkraften. I dag er privatpersoner og forbrugere meget medvidende, og de har fået øjnene op for miljøets betydning. HAGS virksomhed har hele tiden været rettet mod barnet og de voksnes totale miljø. Betydningen af den grønne del kan der ikke lægges nok vægt på. Naturen forstærket med specielle legefunktioner giver en helhed, som er det bedste legemiljø. Naturen, vandet og luften er forudsætningen for alt liv, men det tåler ikke hvad som helst. At være bekymret for miljøet er forståeligt, men at gøre noget effektivt ved problemet, kræver kundskab og struktureret arbejde. I større perspektiv kræver hele vort liv miljøressourcer på en eller anden måde. At sikre miljøet er en opgave som er sværd at løfte alene. Det forandrede miljøsyn skal forankres hos hver og en. På side finder du HAGS information om produktgenvinding. I stort set alle råvarer, som indgår i produkter fra HAGS, indgår genvinding i form af energi eller genbrug. HAGS har været miljøcertificeret jævnfør ISO siden sommeren

4 Barnets sikkerhed - et spørgsmål om at ville Vi vil sandsynligvis aldrig få nok kendskab til at kunne eliminere alle farer. Det generelle farebegreb omfatter ud over fysiske farer også udviklingsfarer. Ambitionen må altid være, at skabe interessante og stimulerende legemiljøer med farer, som barnet kan overvinde eller forudse. Men det er først når vi bruger vor kundskab, at vi viser, at vi bryder os om barnet. HAGS udbyder sikkerhedskurser og legepladsseminarer -. kontakt os for nærmere information. Løbende kontrol og tilsyn Dette er et spørgsmål som vedrører alle voksne, som har relation til børn i hverdagen - forældre, lærere, pædagoger, institutionsledere, parkpersonale, varmemestre, inspektører m.fl. Ansvarsbevidste og engagerede kan vi sammen udrette meget positivt. Et knækket bræt, et tyndslidt tov, vandalisme som har skabt farlige åbninger, er meget vigtig at opdage, så man kan slå alarm eller selv rette fejlen, inden ulykken sker. Der findes også andre grunde til at gribe direkte ind. Et nedslidt og kedeligt produkt indbyder til fortsat vandalisering. Checklisten på de følgende sider giver yderligere tips og instruktioner. Tekst og billeder giver for følsomme områder tips og fremgangsmåde for, hvorledes der kontrolleres og tages forholdsregler. OBS! Den efterfølgende checkliste gør det ikke ud for den komplette norm. HAGS Katalog giver information om, hvor ofte tilsyn og vedligehold skal foretages for hver enkelt legeredskab. 4

5 Yderligere - vigtige sikkerhedsaspekter Yderligere vigtige sikkerhedsaspekter man bør tænke på i udemiljøet: *Træer planter og bevoksning bør bevares i størst mulig omfang, men: En del planter, f.eks. de planter som afgiver pollen kan være problematiske for allergikere. Man bør også være opmærksom på forekomst af giftige planter. *Brønde og riste skal være sikret, så de ikke kan åbnes. *Vær opmærksom på ting som forandrer barnets egen opfattelse af sin krop. Børn vil klatre, krybe, undersøge og afprøve. Dette fører til, at børn udsætter sig selv for farer, som de ikke selv er bevidste om. Som voksen har du ansvaret for barnet, og du kan nedsætte faren ved at: Forvisse dig om at barnet ikke har snore i tøjet, halstørklæder, fastsyede vanter, cykelhjælm eller lignende, som kan sætte sig fast under legen. * Trafikskader Trafikulykker er ofte alvorligere end andre ulykker. Mere end halvdelen af dødsulykkerne for børn sker i trafikken. Små børn udsættes for trafikale farer, når de leger i nærheden af hjemmet på fortove og veje. Trafikmiljøerne er ikke skabt med henblik på børns behov og sikkerhed. Dårlig planlægning af trafik miljøer betyder, at små børn alt for tidligt må begive sig ud på egen hånd i trafikken for at komme hen til legepladsen. Checkliste Integrerede legepladser Det kan være svært at angive præcise mål, hældninger etc. for handicaptilpassede legepladser. Meningen er jo, at legepladserne skal være udfordrende og interessante for både handicappede og ikke handicappede. Følgende mål skal anses som vejledende og skal altid sættes i relation til totalløsningen. 1. Ramper må have en hældning på max. 6%. 2. Spalter og åbninger mellem gulvbrædder må ikke overstige 8 mm. 3. Kanter ved ramper, som forhindrer at man kører af, skal have en højde af mindst 100 mm. Kanterne skal helst være i en kontrastfarve, hvilket letter orienteringen for den synshandicappede. 4. To rullestole ved siden af hinanden, kræver mindst en gulvbredde på 1,8 meter. 5. Arealer, som er beregnet for retningsændringer, ophold, ind- og udgange til legeudstyr, skal have et areal på 1,5 x 1,5 m. Andre arealer skal have en bredde på 1,2 m. 6. Håndtag monteres når faldhøjden er mellem 0,15 og 1.00 m. Håndtag skal have en diameter på mm for at være håndrigtige. 7. Sikkerhedsskærme monteres når faldhøjden er over 0,6 m. 8. Spil og lignende skal placeres således, at en rulle stol kan køre ind under. 9. Stier belægges f.eks. med træ eller fliser for at øge fremkommeligheden til legeopstillingerne. INSPEKTION 5 & DAGS VEDLIGEHOLDELSE ATT ÖVER 5

6 Checkliste-Inspektion & vedligehold I forbindelse med inspektion og vedligeholdelse er der nogle vigtige punkter, som skal kontrolleres på alle typer legepladser. Bolte og skruer Efterspændes efter behov. Løse bolte er grundlag for et voksende kvalitetsproblem, og er altid en risiko for sikkerheden specielt i trækonstruktioner eller konstruktioner, hvor der er bevægelige dele. Kontroller om der mangler skruer eller bolte. Et tomt hul signalerer, at en skrue mangler. Åbningsmål Fingre: Åbninger i frirummet, hvor brugeren er udsat for tvungne bevægelser, som f.eks. ved rutschebaner, brandmandsstænger o.l.., og åbninger, hvis laveste kant er mere end 1200 mm over det potentielle stødområde må ikke være mellem 8 og 25 mm. Åbningerne skal prøves i overenstemmelse med DS/EN , pkt og D.4. Fod: Med undtagelse af hængebroer må overflader med en hældning på op til 45 grader ikke have åbninger, der er større end 30 mm målt i en retning. Hovedmål: Der må ikke være åbningsmål på mellem mm i legeopstillinger, som er let tilgængelige for børn i alle aldre, og som er 0,6 meter eller mere over det potentielle stødområde. Afprøvning foretages jævnfør DS/EN , pkt og D.2.. For legeopstillinger som ikke er let tilgængelige for børn under 36 måneder gælder mm. Anm.: Standarden tager ikke hensyn til hjelmmål!!! Åbninger bør ikke have dele, som mødes i nedadgående retning i en vinkel på mindre end 60 grader. Forankring Legeredskaber og -udstyr skal være fast forankret. Se fig. Stabilitet og risiko for at vælte kontrolleres. Maling Kontroller eventuelle opståede rådangreb. Savede og høvlede trækonstruktioner og plywood olieres og træbehandles hvert tredje år. Lakerede stålkonstruktioner lakeres afhængig af slitage. Pulver lakerede stålkonstruktioner vedligeholdes bedst ved udbedrende, Hele Kroppen Hoved/hals Hovedet først opmaling af skader. Normal levetid inden total ommalinger er, afhængig af miljøet, mellem 5 og 10 år. Kontroller at drænhuller ikke er til stoppede. Underlag - stødabsorbering Største fri faldhøjde er 3,0 meter. Støddæmpende underlag i overensstemmelse med EN Gummifliser skal være godkendte til de respektive faldhøjder. Faldunderlaget skal mindst gå 1,5 meter uden for opstillingen. Ved faldhøjder på over 1,5 m ; se tabel C side 8. ( For gynger, rutschebaner, svævebaner og karruseller er der specielle krav). Hoved/hals Fødderne først Arm og hånd Ben og fod Fingre Bevægelige legeredskaber Beklædningsgenstande Hår Min 200 mm Gummifliser Min 400 mm Her er der risiko for ulykker!! Helt omsluttede åbninger Faste Fleksible Delvis omsluttede åbninger V - formede åbninger Fremskudte dele 6

7 Hårde eller kantede genstande må ikke findes i området. Anmærkning: Sikkerhedsarealerne for legeredskaber kan i nogle tilfælde overlappe hinanden. Vær opmærksom på at dette ikke gælder legefunktioner med såkaldt tvungen bevægelse som f.eks. rutschebane eller gynge. Reservedele Benyt altid originale eller sikkerhedstestede reservedele. Bevægelige dele Smør med jævne mellemrum. Udskift slidte dele. Mellem bevægelige og faste dele må der ikke være klemfælder eller skarpe kanter. Viren i svævebaner inspiceres, smøres og efter spændes efter behov. Checkliste Legeredskaber Stolper og bomme Kontroller befæstninger, skruer og beslag samt slitage i forborede huller. Emner som stikker op eller frem indenfor hoved og fodområdet er ikke tilladte. Se fig. 1. Cykelkarussel Kontroller at hjulene har friløbsnav. En vigtig sikkerhedsfaktor. Undersøg om dæk og pedaler er slidte. Kontroller at afdækningen ved hjulhuset er intakt. Smør centrumlejerne. Kontroller at sæderne er intakte. Gulve Kontroller skruer, beslag og brædder. For legeredskaber som ikke er let tilgængelige for børn under 36 måneder: Platforme højere end 1,0 meter skal være beskyttet mod fald i form af et gelænder i en højde af mm. Platforme højere end 2,0 meter skal have beskyttelse i mod fald i form af skærme, som er mindst 700 mm høje. Se fig. 2. For legeredskaber som er tilgængelige for alle aldre: Platforme som er højere end 600 mm, skal have skærme som er mindst 700 mm høje. Se fig. 3. Skærme kontrolleres for befæstning, skruer, beslag. Skadede brædder udskiftes. Skærme må ikke indeholde mellemliggende horisontale stænger, som opmuntrer til at klatre op. Gynger Kontroller ophængene for slitage. Anvend kæde med lille åbning. Maksimalt to gynger pr. overlægger. Fri afstand mellem underlag og gynge skal mindst være 350 mm. For gyngedæk skal afstanden mindst være 400 mm. Mindste afstand mellem gyngerne: se tabel A side 8. Mindste frie areal og faldunderlagets størrelse foran gyngen: se tabel B side 8. Gynge for små børn må ikke monteres ved siden af gynge for store børn på sammen overlægger. Hængebro Kontroller hængebroens gelænder og forbindelseskæder. Udskift plastovertrukket kæde såfremt plasten er beskadiget. Kontroller alle befæstninger. Undersøg om der mangler gangbrædder, om de er >2000 >2000 Fig.2 Fig.3 Fig.1 Beskyttelse mod fald Redskab som ikke er let tilgængelig for børn yngre end 36 måneder. Beskyttelse mod fald Redskab let tilgængelig for alle aldre. 7

8 i stykker eller meget slidte. Udskift med nye. Kontroller at der ikke er farlige åbningsmål mellem stive og elastiske dele i belastet og ube lastet tilstand Idrætsmaterel Undersøg idrætsmateriel som kræver kontinuerlig tilsyn. Undersøg nettene og udskift, hvis det er nødvendigt. Karrusel Kontroller funktionerne og specielt centrifugalbremsen. Klatrenet, rebstiger og lejdere Kontroller alle klatredetaljer som bruges ved intensiv leg. Reb - klatrenet - rebstiger - lejdere - trapezer - romerringe. Trin/håndgreb skal være mm. i diameter. Kæder Skal være af kortllænket type med en maksimal åbning på 8,6 mm. Kontroller slitage ved fæstningspunkter. Kæder må ikke være så lange, at der kan opstå løkker (risiko for kvælning). Check forankring i jorden. Svævebane Kontroller at svævebanevognen kan køre friktionsfrit. Kontroller om der stikker tråde ud af viren, og om der er andre skader, som betyder, at den skal udskiftes. Smør efter behov. Undersøg om sædet har plastbetrukket kædeophæng eller lignende. Er nogle af ovenstående detaljer defekte - anskaf et renoveringssæt til svævebanen. Sædet skal hænge mindst 2,1 meter under den bærende vire. Fri afstand under sædet skal være mindst 400 mm Tabel C* Faldhøjde Sikkerhedmeter (y) afstand meter(x) 0,6-1,5 1,50 1,6 1,57 1,7 1,63 1,8 1,70 1,9 1,77 2,0 1,83 2,1 1,90 2,2 1,97 2,3 2,03 2,4 2,10 2,5 2,17 2,6 2,23 2,7 2,30 2,8 2,37 2,9 2,43 3,0 2,50 Formel for sikkerhedsafstand y>0,6 1,5 är x=1,5 y>1,5 är x=2/3y+0,5 2,00 ved en belastning på 130 kg. Efterspænd viren, om nødvendigt. Fri faldhøjde max 2,0 meter siddende, og 3,0 meter armhængende. Virens befæstningspunkt skal være mindst 2,5 meter over mark. Der skal være et friareal på 1,5 meter, såfremt svævebanen har en platform. Der skal være 2,0 meter på hver side af bæreviren, samt 2,0 meter ved endestationen når sædet er i yder stilling. Rutschebaner/Åben rutschebane Rutschebaner, som er sat på en legeopstilling, skal være forsynet med en sikkerhedsstang ved starten. Undersøg om der er sidebeskyttelse af den gamle åbne type - de bør af sikkerhedsmæssige årsager udskiftes med tætte. Det er en god ide at opsætte en trappe ved en terrænrutschebane. Denne må dog ikke være tæt x y x L 1 Gælder for løst underlagsmateriale. L 2 gælder for syntetiske materialer L 1, L 2 l l Tabel A* l x y 1,4 0,48 0,58 1,6 0,52 0,62 1,8 0,56 0,66 2,0 0,60 0,70 2,2 0,64 0,74 2,4 0,68 0,78 2,6 0,72 0,82 Mål i meter Tabel B* l L 1 L 2 1,4 3,47 2,97 1,6 3,64 3,14 1,8 3,82 3,32 2,0 3,99 3,49 2,2 4,17 3,67 2,4 4,34 3,84 2,6 4,52 4,02 Mål i meter y X 8

9 tere på rutschebanen end 1 meter. Kontroller at hældningen for terrænrutschebaner er således, at der ikke lægger sig vand på udkør selsslidsken. Forhøj i givet fald den øvre ende af rutschebanen. Kontroller at rutschebanen overholder kravene for en normgodkendt bane. Sikkerhedsområdet skal være 1,5 meter omkring opstillingen og mindst 2,0 meter fremfor rutschebanens udmunding samt 1,0 meter på hver side af rutschebanen. Det støddæmpende underlag ved rutschebanens udmunding skal overholde kravene svarende til 1,0 meters faldhøjde. Der mangler ofte sand ved rutschebanens udmunding - fyld eventuelt mere sand på. Kontroller at der ikke findes nogen kileformede åbninger ved rutschebanens start (snører i tøj). Udmundingsdelen må ikke slutte mere end 350 mm over underlaget. I sikkerhedsarealet må der ikke være nogen hårde genstande. Rutschebanens udløbsdel bør altid vende i mod nord, for i videst mulig omfang at undgå, at pla derne bliver for varme af den direkte sol. Tunnelrutschebane Kontroller alle samlinger. Efterspænd efter behov. Bolt hovederne skal vende op af. Kontroller at det sidste rør ved udmundingen er forsynet med rød beskyttelsesbue, eller ny vinklet tunnelafslutning. Monter et skilt som forbyder at klatre oven på tunnelrutschebanen. Besigtig samlingerne indvendig. Tag Kontroller befæstninger, skruer og beslag og udskift skadede brædder. Trapper og stiger Hvis trappen/stigen er konstrueret af træmateriale, skal trinnene være forsænket i sidestykkerne HAGS Prøvesonder Et godt hjælpemiddel for uddannet personale! Hos Hags kan du købe prøvesonder i overensstemmelse med DS/EN Leveres komplet i taske med instruktion. Bestillings nr HAGS (det er ikke tilstrækkeligt, at de er sat fast med søm eller skruer). Stige trin må ikke kunne rotere. Der skal være gelænder såfremt trappens højde er mere end en 1,0 meter over terræn, eller såfremt trappen er beregnet for børn som er yngre end 36 måneder. Trapper slides ofte hårdt. Udskift nedslidte trappetrin. Terræntrapper - hårdt slidte trappetrin udskiftes separat. Sand- og vandleg Kontroller sandlegespladsens bevægelige dele. Kontroller øseskåle med kæde - lukkemekanismerne til sandlommerne - sandrørene - svingkranens befæstninger. Kontroller tilslutninger, lukkemekanismer (flydere). Tøm for vand før vinterperioden. Når vandet tilsluttes ved forårstid, bør man kontrollere om pumpen fungerer, eller om den skal udskiftes. Kontroller vandrennernes tilstand. Bænke Kontroller om bænkebrædderne er ødelagte eller grimme. Mal eller udskift med nye om nødvendigt. Bænke skal under normale forhold males hvert tredje år. Læskærme/stakit Vurder om legepladser og sandkasser er meget vindomsuste. Opsæt eventuelt læskærme på en sådan måde, at der er åbent mod syd. Undersøg stakit og afspærringer - reparer, udskift og mal om nødvendigt. Undersøg om der er lukket af mod trafikale områder. 9

10 Generelle basisfakta Materiale For at kunne leve op til vores krav til holdbarhed, finish og funktion er materialerne, der anvendes i vores produkter, af høj kvalitet. Plywood er af udendørskvalitet. Plademateriale af High Pressure Laminate - HPL - anvendes, hvor kvalitetskravene er ekstra høje. Det træ, vi anvender, er tætvokset svensk fyrretræ, fortrinsvis fra det nordlige Sverige. Certificeret iht. FSC eller PEFC. Beklædningen høvles og kanterne rundes. Sandkasser fremstilles bl.a. af eg. Skruer og møtrikker beskyttes mod hærværk af HAGS dækhætte i plast. Net og reb er fremstillet af galvaniseret kæde overtrukket med solid polyuretan. Dette giver slidstyrke og minimal følsomhed over for temperatursvingninger. Mønstervalset rustfri plade på rutschebaner giver lang levetid og lav friktion. Beslag er forzinkede for at give god rustbeskyttelse. Rør og plader er fremstillet af højstyrkestål. Træbeskyttelse Alt materiale af træ er træbeskyttelsesbehandlet iht. EN351, klasse P5 og Nordisk Træbeskyttelsesråds anvisninger. Behovet for kemisk træbeskyttelse varierer alt efter risikoen for angreb af træødelæggende organismer i forskellige miljøer. Træbeskyttelsesklasse P5 gælder for trækonstruktioner over jorden, og trykimprægneringen udføres efter bearbejdning af materialet. Til denne imprægneringsmetode anvendes olie med aktive stoffer, som er biologisk nedbrydelige. Olien beskytter desuden træet mod fugt, udtørring og mod, at træets fibre rejser sig. Metoden er skånsom både over for træet og miljøet. I de produkter, som har direkte kontakt med jorden, anvender HAGS beskyttelsesbehandlet eg. Overfladebehandling Træmaterialerne er behandlet med 1 lag lasurgrunder samt 1 lag filmdannende toplasur, hvilket garanterer høj vejr- og vindbestandighed. Behandlingen med lasurfarve betyder, at træets struktur bevares. Eftersom træmaterialet skyllemales to gange, får træet en høj farvemætning, hvilket giver høj kvalitet. Stålmaterialet lakeres med pulver af polyestertypen eller varmgalvaniseres. Ved pulverlakering anvendes der forzinket stål. Kvalitetssystem og miljøsystem HAGS er certificeret i henhold til SS-EN ISO 9001:2000 samt ISO 14001:1996. Garanti Klassificering af materiale i forhold til antal garantiår: * 10 år mod fejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på alle galvaniserede og øvrige ulakerede stål- og metaldele, massive plast- og HPL-paneler og bearbejdet træ. * 5 år mod fejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på fjedre, lakerede metaldele, støbte plastdele og netkonstruktioner. * 2 år mod funktionsfejl som følge af materiale- eller produktionsfejl på bevægelige plast- og metaldele. Garantien gælder kun kunder, der har købt fra HAGS eller autoriseret forhandler. Garantien gælder ikke: - naturlig slitage der opstår ved beregnet anvendelse. - hvis produkterne forsømmes, behandles uforsigtigt, udsættes for unormal anvendelse eller udsættes for hærværk, - hvis køberen ikke har gennemført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse ifølge anvisningerne i Generelle basisfakta, Vejledning til drift af Legeplads i offentligt miljø samt produkternes vedligeholdelses anvisninger, - hvis produktet er monteret på en måde, der strider mod vores instruktioner, - hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som HAGS ikke har kunnet forudse, - hvis produktet er brugt sammen med og/eller er bygget sammen med produkter, der ikke godkendes af HAGS ANEBY AB, - hvis købere ikke underretter HAGS eller vores autoriserede forhandler om fejlen inden for 3 måneder fra den dag, hvor fejlen blev opdaget eller burde være opdaget, - hvis køberen ikke overholder instruktioner, som HAGS eller deres autoriserede forhandlere udfærdiger med henblik på håndteringen af reklamationen. Under garantiperioden påtager HAGS sig efter eget valg enten at erstatte den defekte del med en ny eller reparere den defekte del. Erstatningsdelen skal sendes, eller reparationen skal udføres uden unødigt ophold. Hvis HAGS anmoder om det, skal udskiftede dele returneres til HAGS. For udskiftet henholdsvis repareret del gælder tilsvarende garanti, dog ikke længere end den tid, der er tilbage af den oprindelige garantiperiode. For at kunne fremstille et garantikrav skal kunden fremvise læselig, uændret garantibevis eller original faktura over for HAGS eller vores autoriserede forhandler. Udover dette skal HAGS på anmodning modtage en kopi af det dokument, der viser, hvordan tilsyn og vedligeholdelse er foregået. Hvis der opstår en tvist vedrørende garantien, skal en sådan tvist afgøres ved voldgift i Sverige på et sted, som HAGS bestemmer. Sikkerhed En velfungerende sikkerhedsstandard er blevet udviklet med henblik på at skabe så sikre legepladser som muligt, uden at legekvaliteten og dermed tiltrækningskraften går tabt. Vores produkter opfylder de sikkerhedskrav, der stilles i standarden EN 1176 og EN 1177, og er certificerede af TÜV. De produkter, som også er certificerede i henhold til gældende amerikansk standard, ASTM F1487, er angivet på IPEMA s hjemmeside. HAGS har i mange år deltaget i det europæiske sikkerhedsarbejde, der arbejder for kontinuerlig opdatering af gældende sikkerhedsstandarder. Pladsbehov Redskabernes sikkerhedsareal kan i visse tilfælde overlappe hinanden. Dette gælder dog ikke sikkerhedsarealer for rutschebaner, gynger, karruseller, svævebaner og andre redskaber, hvor der sker en tvungen bevægelse. Støddæmpende underlag Det materiale, der bruges til underlaget under legeredskabet, skal opfylde kravene ifølge EN 1176 og EN Området skal, om nødvendigt indrettes med dræn. Gummi Præfabrikerede plader som lægges på et godt udjævnet og drænet underlag. Granulat som lægges på et godt udjævnet og drænet underlag. Andre syntetiske materialer Se de respektive producenters anvisninger. Løst fyldmateriale som sand, grus, bark og træflis. For sand- og grusmateriale anbefaler HAGS en kornstørrelse på mellem 0,5-5 mm, så homogen som muligt. Egenskaberne for andre materialer er angivet i EN 1176 og EN Anbefalede fyldningstykkelser vedrørende løst fyldmateriale: Tykkelse på løst fyldmateriale faldhøjde op til 100 mm mm 1,00 m 200 mm mm 2,00 m 300 mm mm 3,00 m De ovennævnte værdier tager hensyn til, at løst fyldmateriale flyttes ved ofte leg. Andre typer løst fyldmateriale 10

11 Støddæmpende materiale af en type, der ikke nævnes i EN 1176 og EN1177, skal afprøves og certificeres af autoriseret prøvningsinstitut inden for EU. Montering Af transportmæssige og miljømæssige årsager leveres HAGS legeopstillinger på tre måder: 1 umonteret byggesæt, fx gyngestativ 2 monterede sektioner, fx legesystem 3 helt eller næsten helt færdigmonteret enhed, fx rutschebaner. Forankring i jord/fundament Sikkerhedskrav, stabilitet og risikoen for tyveri kræver, at legeredskabet forankres på en tilfredsstillende måde. Mangelfuld forankring indebærer risiko for alvorlige ulykker. HAGS legeredskaber leveres til forskellige typer jordinstallationer: Præfabrikeret jordforankring. Medmindre andet angives, skal forankring ske i sand/grusmateriale, forankring over jorden mod fx betongulv, forankring gennem nedstøbning. Visse produkter kræver jordforankring med beton støbt på stedet. Indstøbningsdelene fastgøres på stedet, inden betonarbejdet påbegyndes. Betonstyrken skal mindst svare til forskrifterne for det pågældende produkt. Betonarbejdet skal udføres af personer, der har den påkrævede kompetence. Ved jordforankring i løst fyldmateriale som bark, træflis eller lignende kræves der nogle gange et dybere grundlægningsniveau. Kontakt din HAGS-forhandler. Monteringsanvisning For at sikre at legeredskabet monteres på en sikker og rigtig måde, skal montering ske i overensstemmelse med den monteringsvejledning, som følger med leveringen. Personalet skal have den påkrævede viden. Montering på en måde, der afviger fra monteringsanvisningen, kan indebære sikkerhedsrisici, men også at garantien ikke gælder. Hvis du får brug for ekstra monteringsvejledning, kontakt din HAGSforhandler. Sørg for, at der ikke er uvedkommende i nærheden af legeredskabet, når der er monteringsarbejde i gang, så risikoen for ulykker kan undgås. Inspektion Efter tilendebragt montering skal legeredskabet altid inspiceres med henblik på sikkerhed, funktion og montage. Eventuelle afvigelser skal altid bringes i orden, inden legeredskabet tages i brug. Vejledning til drift af legeplads Information om drift - Montering - Vedligeholdelse - Inspektion: se Vejledning til drift af legeplads i offentligt miljø, som du finder på vores hjemmeside, Vedligeholdelse af HAGS laserede træprodukter Vedligeholdelse er en forudsætning for, at træets udseende og funktion skal kunne bevares. Tidsintervaller og valg af vedligeholdelse beror på slitage, og hvor produktet er placeret. Inden vedligeholdelse påbegyndes, skal der foretages en vurdering af overfladebehandlingens tilstand. Overfladebehandling med mindre mekaniske skader, men med et i øvrigt intakt farvelag, behandles med et transparent lasurfarvesystem, (A). Overfladebehandling med stor beskadigelse af farvelaget behandles med et dækkende lasurfarvesystem, (B). A. Transparent lasurfarvesystem. Undgå overfladebehandling i direkte solskin og ved temperaturer under +10 C. 1. Den gamle overfladebehandling eller skaden rengøres nøje med for eksempel malervask. Skyl forsigtigt med vand. Rengør efter behov mellem brædderne, så vandet render af som tilsigtet. 2. Lad tørre til maks. 18 % fugtindhold. 3. Slib eller skrab let misfarvede (sorte) områder rene, og giv dem 2 lag grundolie. Alternativt behandles hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 4. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. 5. Giv derefter de beskadigede områder 2 lag lasurfarve, indtil den rette farve opnås. Et sidste lag kan ved behov påføres hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 6. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. B. Dækkende lasurfarvesystem. Undgå overfladebehandling i direkte solskin og ved temperaturer under +10 C. 1. Den gamle overfladebehandling eller skaden rengøres nøje med for eksempel malervask. Skyl forsigtigt med vand. Rengør efter behov mellem brædderne, så vandet render af som tilsigtet. 2. Lad tørre til maks. 18 % fugtindhold. 3. Slib eller skrab let misfarvede (sorte) områder rene, og giv dem 2 lag grundolie. Alternativt behandles hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 4. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. 5. Giv derefter de beskadigede områder 2 lag dæklasurfarve. Et sidste lag kan ved behov påføres hele overfladen. Lad tørre mellem behandlingerne. 6. Lad tørre i mindst 4 timer ved en temperatur på mindst + 10 C. Farverne på dæklasurfarverne er afstemt efter vores transparente lasurfarver. Der kan imidlertid forekomme mindre farveforskelle, eftersom en heldækkende lasurfarve aldrig kan blive helt lig en transparent lasurfarve. Maling til vedligeholdelse, træ. HAGS kan levere farver til vedligeholdelse af træ. - Grundolie (farveløs), HAGS , i 5-liters bøtter. - Lasurfarve kan leveres i aktuelle farver, 0,75 l bøtter - Dæklasurfarve kan leveres i aktuelle farver, 0,75 l bøtter. Kontakt din HAGS-repræsentant for yderligere oplysninger. Udbedring af pulverlakerede ståldele HAGS kan levere udbedringsmaling til reparation af små skader på pulverlakerede overflader. Minimumstemperatur + 10 grader C. Undgå at arbejde i direkte solskin. 1. Slib forsigtigt skarpe kanter ved skaden ned. 2. Rengør med terpentin. 3. Påfør udbedringsmaling, og lad tørre i 8 timer. Materialegenvinding HAGS bruger materialer, som opfylder fastsatte tekniske krav med mindst mulig miljøpåvirkning i løbet af produktets levetid. De fleste af produkterne kan demonteres i deres forskellige dele for enkel materialegenvinding. Nedenstående materialefortegnelse viser eksempler på genvindingsmetoder for de pågældende materialer. Materiale Træ (impr. klasse B) Metaller HPL energiudvinding Plastdele Opskummet plast Genvindingsmetode genvinding, energiudvinding genvinding genvinding, energiudvinding energiudvinding Konstruktionsændringer. Vi forbeholder os retten til konstruktionsændringer uden forudgående varsel. 11

12 En god legeplads - gennemtænkte funktioner Aktiv leg - motorisk træning Rolleleg Konstruktionsleg - kreativitetstræning Regellege Sansetræning Småbørnstræning Handicaptilpasning Sikkerhed Attraktion Samvær Grønt miljø Lækroge Sammenlign eventuelt din legeplads med funktionslisten ovenfor. Udbyg for at øge anvendeligheden og stimuler for at give en rigere oplevelse. En stor variationsrigdom er den bedste måde hvorved legepladsen bliver attraktiv. Giv legepladsen større tiltrækningskraft end andre steder hvor børn ellers leger - veje, fortove, forretningscentre, byggepladser etc. Billedet ovenfor viser forskellige funktioner i et legeanlæg. Tænk på at indretningen af uderummet skal passe til det aktuelle miljø. Bevar træer og planter i så høj grad som det er muligt, og skab en oase hvor hele familien trives. HAGS ISO 9001 ISO 14001

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic

Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Monterings- og brugsanvisninger til rustfrie rutsjebaner type DPP og Basic Tak for din tillid. Belønning vil være et kvalitetsprodukt og tilfredse børn. Forord Her får du informationer om hvordan en rustfri

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013

Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Til Institutionslederen København d. 18.03.2013 Vedr. Legepladsinspektion. Vi har hermed fornøjelsen at fremsende rapporten over den udførte legepladsinspektion. Hvad kan du bruge inspektionsrapporten

Læs mere

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1

Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S UDARBEJDET FOR: Haraldsted. Antal legepladser: 1 Legepladsinspektør: Jan Donatzky Pihl Certifikat fra: DS Certificering A/S LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Haraldsted Antal legepladser: 1 Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen er foretaget

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund

Inspektion af legepladsredskaber. i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Legepladsinspektør Merete Hauge Lak Certifikat nr. 2014-1 Inspektion af legepladsredskaber i Godthåbsparken, Jægerhusene, Albertslund Rapporten er udarbejdet i forbindelse med certificering hos BULP Merete

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Komplay Komplay Maintenance Instruction 1 / 13 KOMPAN A/S 16122011 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3 STØDABSORBERENDE

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt

Vedligeholds Manual. KOMPAN produkter generelt Vedligeholds Manual KOMPAN produkter generelt Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323

Inspektion af legepladsredskaber. Gårdanlægget Sølvgade BK 323 Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2005 Medlem af Dansk Standards udvalg om legepladssikkerhed S-230 siden 1985. Legepladsinspektør Gert Olsen Gl. Klausdalsbrovej 481 DK 2730

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Medlemmer af BULP Certifikat nr. 308 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Legepladsinspektør Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Medlemmer

Læs mere

LegepladsManden.dk. Længere levetid bedre sikkerhed. www.legepladsmanden.dk Tlf: 71 99 88 98

LegepladsManden.dk. Længere levetid bedre sikkerhed. www.legepladsmanden.dk Tlf: 71 99 88 98 LegepladsManden.dk Længere levetid bedre sikkerhed LEGEPLADS MULTIBANER FITNESS PARKMØBLER 1 LegepladsManden.dk Vi er et Nordjysk legepladsfirma, vi servicerer, samt levere legepladser, multibaner, fitness

Læs mere

Climber Type 609301. Climber 1. Type 609301. Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.

Climber Type 609301. Climber 1. Type 609301. Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Climber 1 Climber Legesystem med plads til min. 10 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Abe klatrenet Kravl op og drej på mund eller øjne og få aben til at se glad eller sur ud. Legehus Legehus

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fårup SFO Skolebakken 7 8990 Fårup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 25. september 2002 Sagsbehandler:

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Silkeborg Kommune Kultur- & Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Inspektionssted: Legepladsen Slienvej 6 8600 Silkeborg Inspektionsdato: 18. februar 2009 Inspektionsnr.:

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Pinsekirkens Børnehave Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 21 : Inspektion udført af: Certificeret Legepladsinspektør Certifikat nr. 0003 fra DS Certificering A/S Certifikat

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.

Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Niagara 1 Niagara Legesystem med plads til min. 6 børn. Her får de nye spændende legemuligheder. Jungle hytte Alle børn elsker huler. Her er der også bevægelse - nok til at skabe spænding, eventyr, fantasi,

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Side 1 af 12 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ballerup Kommune Ballerup Legestue Præstesvinget 10 Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Einar J.S. Hansen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport

Besigtigelsesrapport. KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport. KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176 Besigtigelsesrapport KMC 1176@gmail.com Besigtigelsesrapport Besigtigelsesrapport Rekvirent: v/ Flemming Lönqvist Dyssegårdsvej 15 4621 Gadstrup Besigtigelsessted: Legepladsen Dyssegårdsvej 4621

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Forest Type Forest 1. Type

Forest Type Forest 1. Type Forest Stort legesystem med plads til 20 børn. Her får de nye spændende legeaktiviteter - klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Forest 1 Legehus Legehus med skæve vinkler.

Læs mere

Village Type Village 1. Type

Village Type Village 1. Type Village Stort legesystem med plads til min. 20 børn. Her får de nye spændende legemuligheder.- klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Village 1 Legehus Legehus med skæve

Læs mere

Eldorado Type 606101 CG

Eldorado Type 606101 CG Nature Eldorado 1 Eldorado Legemiljø med plads til min. 10 børn. Her udvikles fantasi, evner og de social færdigheder. Køkken Her kan alle være med når der skal drejes på knapper og trækkes i skiffer.

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Morten Børup Skolen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176:1998 serien, EN 1177:1997 og EN 1176:2008 serien samt DS 1500. Medlem af BULP Legepladsinspektør Kent Pedersen Symfonialle 18 8700 Horsens

Læs mere

Kingdom Type Kingdom 1. Type

Kingdom Type Kingdom 1. Type Kingdom 1 Kingdom Stort legesystem med plads til 20 børn. Her får de nye spændende legemuligheder med klatrenet, legedyr, legehus, lianer, tårne, puzzlespil og meget mere. Abe/giraf klatrenet Kravl op

Læs mere

Sandkasse Type 600001

Sandkasse Type 600001 Nature Sandkasse Skaber udvikling gennem leg Fantasien slippes løs Sociale færdigheder styrkes Fleksibel modul opbygning, kan senere ændres og udbygges Vedligeholdelsesfri, 10 års garanti mod råd og svamp

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 og DS/EN 1177 Inspektionsdato: 12. November - 2008 Side 1 af 23 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0735#310752747 Gyldig til 28/2 2009 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 17. September 2012 Side 1 af 17 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Henrik Carlson ApS Ternevej 14

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Helle Kjørup Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Timia Type 602001. Nature. Timia 1. Type 602001. Kan senere ændres og udbygges 10 års garanti mod råd og svamp

Timia Type 602001. Nature. Timia 1. Type 602001. Kan senere ændres og udbygges 10 års garanti mod råd og svamp Timia Fleksibel modul opbygning Vedligeholdelsesfri Fremstillet af hårdt træ med med naturligt højt indhold af olier Nature Kan senere ændres og udbygges 10 års garanti mod råd og svamp Timia 1 Polyethylen

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Øystein Nielsen Certifikat fra: DS Certificering A/S CertifiKat nr. 016 Gyldig til 01-06-2019 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Tumlingen Vuggestue Aabybro Antal legepladser: 1 Inspektionstype:

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Samlevejledning og brugsvejledning

Samlevejledning og brugsvejledning Vare nr. 956049 Samlevejledning og brugsvejledning til Silvan Aktivitetstårn Model B, TÜV-godkendt Læs denne vejledning grundigt igennem!! 1 Myndighedstegning Der skal søges om byggetilladelse, ved offentligt

Læs mere

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21

Grønnegården. Inspektion af legeplads og -redskaber. Side 1 af 21 Side 1 af 21 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311129938 Gyldig til 14-03-2012 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Skolefritidsordning Blichers Børneby Tjørnesvinget 4 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber

Inspektion af legepladsredskaber Inspektion af legepladsredskaber På foranledning af: Leder Claus Eskildsen KFUM Social Arbejdes Børnehave og Vuggestue Kongelyset Kongelyset 39 4200 Slagelse er der d. 11. september 2012 gennemført inspektion

Læs mere

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements

Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner Elements Elements Maintenance Instruction 1/ 11 KOMPAN A/S 13122011 KRH Vedligeholdelsesinstruktioner / vedlikeholdsinstruksjoner INDLEDNING 3

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Børnehuset i Gassum Østervænge 15 Gassum 8981 Spentrup Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 24. september

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Børnehaven Sansehuset. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365 e-mail: Herkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2

LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 LEGEPLADSINSPEKTION udført for: Ikast-Brande Kommune SKOVBRYNET, LEGEOMRÅDE 2 Antal beliggenheder: 1 Antal redskaber: 8 Inspektionstype: Årlig hovedinspektion Inspektion udført af: Poul Adamsen Certificeret

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING

ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING ELEKTRONISK OVERLASTSIKRING VETEC WT1-N / WT2-N / WT2-N-SL INSTALLATIONS MANUAL FOR WT1N-WT2-N WT2-N-SL 1 VIGTIG INFORMATION Denne vejledning er udelukkende rettet mod kvalificerede installatører. Disse

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det

At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det Praktiske råd Proffens tips Monteringsvejledning At fremstille et fyrretræsgulv tager mere end 100 år. Til gengæld tager det endnu længere tid at slide det op. Massive fyrretræsgulve er levende gulve.

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De

Mangler der noget, eller er der vare der er i stykker, skal De Montagevejledning: Brænderum vare nr. 16632-1 Grundmål: 198x198 cm. 2050 2868 2170 1980 2170 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Den integrerede institution Tusindbenhuset Legepladsinspektør Gert Olsen Certifikat nr. 001 fra Teknologisk Institut Gældende for EN 1176: 1998 del 1-7, EN 1177:1997, DS 1500: 2002, EN 1176: 2008 del 1-7 samt 10-11. Legepladsikkerhed Aps c/o Gert

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune

Driftsinspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vordingborg Kommune Certifikat nr. 2002 fra Teknologisk Institut. Legepladsinspektør Østergårdstræde 1a 4772 Langebæk Telefon 55362498 helk@vordingborg.dk Driftsinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Vordingborg

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Nordstranden - Vuggestue Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Side 1 af 14 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Slagelse Kommune. Skovbrynet. Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole

Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Inspektionsdato: 20 oktober 2008 Side 1 af 8 Hovedinspektion af legepladsredskaber udarbejdet for: Aulum Byskole Legepladsinspektør Henrik Carlson Herning Kommune Teknik og Miljø Drift Telefon: Mobil:

Læs mere

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen.

Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Regningslinjer for legepladserne i dagplejen. Juli 2011 Indledning På baggrund af særlig fokus på legepladssikkerhed på børneområdet i Svendborg Kommune, har Kommunens sikkerhedskoordinator været ude og

Læs mere

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included)

Crown support. Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) GMG020 version 01-2014 Crown support Frame support art. nr. 040401 / 040402 / 040403 (not included) art. nr. 040404 (not included) GMG bv Zwanenburgerdijk 348c 1161 NN Zwanenburg The Netherlands E info@yepp.nl

Læs mere

Sandkassebord Type

Sandkassebord Type Nature Sandkassebord 1 Sandkassebord Skaber udvikling gennem leg Vedligeholdelsesfri, 10 års garanti mod råd og svamp Fantasien slippes løs Fremstillet af hårdt træ med Sociale færdigheder styrkes naturligt

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden.

Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden. Model F4181 Løftestrop til F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Stensmosevej 22, 2620 Albertslund Tel. 43 62 43 16 Fax. 43 62 43 18 E-mail: fas@fernonorden.com Web: www.fernonorden.com NORGE SVERIGE FINLAND

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH

Vedligeholdelsesmanual. Moments /Bloqx / Story Makers. Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH Vedligeholdelsesmanual Moments /Bloqx / Story Makers Moments / Bloqx / Story Makers Vedligeholdelsesmanual 1 / 17 Copyright KOMPAN A/S 200309 KRH INDHOLDSFORTEGNELSE LEGEREDSKABER................. 3 FALDUNDERLAG............

Læs mere

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR:

Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 UDARBEJDET FOR: Legepladsinspektør: Birthe Hahn Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 35#311162535 Udløber: 09-07-2015 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: Grundejerforeningen Højene Inspektionstype: Hovedinspektion

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Grundejerforeningen Kongeåparken Certifikat nr. 237 fra foreningen af uvildige legepladsinspektører og konsulenter (BULP) for bestået eksamen og praktisk prøvning i henhold til DS/EN 1176:1998 & 2008 serien og DS 1500. Dette kan verificeres

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Dragør Kommune Dagpleje. Knud Birkedal Nielsen Certificeret legepladsinspektør Rådgivende ingeniør Tlf. 28 69 69 99 Legepladseftersynet - Poppelvej

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter

Vedligeholds Manual. KOMPAN udendørs produkter Vedligeholds Manual KOMPAN udendørs produkter Copyright KOMPAN A/S KOMPAN Generel vedligeholdsinstruktion Tillykke med dit nye KOMPAN produkt! Du har valgt et højkvalitetsprodukt, som vil holde til mange

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup 8. juni 2007 KMC Løsningsforslag

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere