KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN"

Transkript

1 KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN

2 Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 3 2. Indledning 4 3. Metode Afgrænsning Anvendt metode 5 4. Nigeria 101 A Guided Tour Økonomisk oversigt Demografisk oversigt 8 5. A Slice of Nigeria Imitation & The Arrangers of Marriage Mandens dominans og kvindens rolle Indre ønsker om frigørelse Kvælende stemning Kønsligestillingens påvirkning Fattigdomscirklen og Rostows faseteori Antagelser Kønsligestillingens betydning Afledte effekter Betydningen af øgede investeringer Human kapital Adichie & den nigerianske økonomi Konklusion 18 2 af 19

3 1. Problemformulering Beskriv Nigeria ud fra en udviklingsøkonomisk landeanalyse. Analysér den nigerianske økonomi med særligt henblik på de demografiske forhold og kønsligestillingens betydning. Med udgangspunkt i denne økonomiske analyse, analysér da Chimamanda Ngozi Adichies noveller, Imitation og The Arrangers of Marriage. Vurdér, hvordan novellerne behandler kønsligestillingens problematikker. The emotional, sexual, and psychological stereotyping of females begins when the doctor says, It s a girl. - Shirley Chisholm

4 2. Indledning Kan vi se, hvordan forholdet mellem kvinde og mand var i tidernes morgen? Et par sider inde i Første Mosebog finder vi vores første bud: v21: Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans ribben og lukkede til med kød. v22: Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede han en kvinde og førte hende til Adam. v23: Da sagde Adam: Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget. 1. mosebog, kapitel 2, vers Skabt af en mand ben af mine ben og kød af mit kød og til en mand? Er det synet, som hersker i dag? Nej. Og ja. For selvom kvinderetsorganisationer markant har øget ligestillingsniveauet de seneste 50 år, har udviklingen ligget i kølvandet på en økonomisk vækst og udvikling, som man ikke ser overalt i verden. Nigeria har stået i stampe i mange år, men har dog holdt hovedet ovenvande gennem den enorme olieeksport. Denne opgaves formål er at undersøge, hvad vi kan udgrave i dette ligestillingsmuseum. Hvad kan vi lære af Nigeria? Er vækst nøglen til en øget lighed mellem kønnene? Eller er ligestilling nøglen til en øget vækst? Med andre ord: Kan vi kapitalisere på en øget ligestilling?

5 3. Metode Opgaven, Kønsligestilling i Nigeria, er baseret på fagene Engelsk A og International Økonomi B. For at holde opgaven kort og koncis, vælger vi at afgrænse fagenes spændvidder på en række punkter. Men for stadig at kunne svare fyldestgørende på problemformuleringen, inddrager vi en række metodiske overvejelser. Mange veje fører til Rom, men kun én vej fører til Nigeria Afgrænsning. Opgaven handler i sin enkelthed om kønsligestillingens rolle for et land som Nigeria. Den økonomiske analyse vil derfor primært behandle demografiske forhold, da disse i høj grad er anvendelige i den sammenhæng og derudover bidrager til at svare på problemformuleringen. I analysen antager vi desuden, at alt andet er lige, dvs. udefrakommende faktorer og eksternaliteter ikke påvirker Nigeria den fokuserer udelukkende på årsags-/virkningssamenhænge, som udspringer fra kønsligestillingen. Den økonomiske analyse tager ikke direkte højde for kulturelle og sociologiske forhold. I tekstanalysen af Chimamanda Ngozi Adichies noveller foretager vi ikke en standard novelleanalyse og udelader derfor størstedelen af de normale elementer. Grunden opgavens omfang er der kun plads til at tage det allermest relevante med, hvilket er temaer og sprog, som knytter sig direkte til emnet Anvendt metode. Kan International Økonomi udstyre os med indsigt om situationen i Nigeria? Ved hjælp af den kvantitative metode, kan vi analysere en række hårde tal om Nigeria, herunder den udviklingsøkonomiske og demografiske analyse. Denne metode er dog ikke tilstrækkelig til spørgsmålet om kønsligestillingens betydning. Her må vi anvende den kvalitative metode og inddrage bløde data, herunder dokumentaren Verden største problemer, del 1, som omhandler de mange problemer, der er forbundet med kønsligestillingen. Ud fra dette grundlag anvender vi den deduktive metode, hvor der tages udgangspunkt i en teori: Mere præcist er her tale om Rostows faseteori. Den hører til de liberale udviklingsmodeller og er meget passende i denne sammenhæng, da marxistiske udviklingsmodeller, som eksempelvis Samir Amins sektormodel er baseret på en række socialistiske forudsætninger, som 1) ikke gør sig gældende i Nigeria og 2) ikke umiddelbart har haft succes i andre lande. De forudsætninger, der ligger til grund for Rostows faseteori er desuden de samme, som man kender det fra den gængse nationaløkonomi, idet de også er baseret på fri konkurrence, frihandel mv. Hvordan kan faget Engelsk hjælpe os til at få en større forståelse for situationen i Nigeria og, mere præcist, hjælpe med at besvare problemformuleringen? Det kan det ved, at vi anvender den postkoloniale metode til at betragte teksterne, altså, hvor vi fokuserer på betydningen af temaet ligestilling og ser bort fra temaer som hybriditet, fremmedhed, vestens indflydelse mv. Det er dog mindst lige så relevant at anvende den biografiske metode og inddrage Chimamanda Ngozi 5 af 19

6 Adichie i selve analysen. Det betyder, at vi kan tage analysen et skridt videre og fortolke på de stemningsbilleder som Adichie videreformidler. I hele opgaven må vi dog være meget kildekritiske og trække en skarp grænse mellem fiktion og virkelighed. Eksempelvis kan novellerne ikke anvendes til at beskrive den økonomiske situation i Nigeria, ligesom jeg også strengt må skelne mellem antagelser og sætninger i dokumentarfilmen. Opgaven er skrevet i L A TEX, hvilket får den til at virke væsentligt længere. 6 af 19

7 4. Nigeria 101 A Guided Tour Med udgangspunkt i en standard, udviklingsøkonomisk landeanalyse (?, pp ), hvor de mest relevante nøgletal fra den makroøkonomisk landeanalyse (?, pp ) er inddraget, kan vi opstille følgende oversigt: 4.1. Økonomisk oversigt. Måleenhed Data BNP pr. capita (PPP) $2.400 pr. indbygger (2010 est.) 182/229 BNP realvækst 6,8% (2010 est.) 33/229 Inflation 13,9% (2010 est.) 218/224 Rente 18,36% ( est.) 1 39/156 Arbejdsløshed 4,9% (2007 est.) - 44/200 Betalingsbalance $27,77b, overskud (2010 est.) 39/191 Eksport af olie 2,327m bbl/dag (2007 est.) - 6/209 Tabel 1. En økonomisk oversigt over Nigeria. Tallene helt til højre viser landets placering ift. alle lande, der er med i den pågældende opgørelse. Tallene er udelukkende fra CIA s World Factbook (?), hvorfor alle tallene ikke nødvendigvis er de nyeste tilgængelige. Dette skyldes, at vi ikke vil blande forskellige institutioners opgørelsesmetoder og datakilder sammen. Hvad fortæller det os om Nigeria? Med en realvækstprocent på 6,8% har de, umiddelbart, godt gang i økonomien. Vi ser dog, at deres BNP pr. capita (målt i købekraftspariteter) ligger i den lave ende (plads 182 ud af 229) den er dog væsentligt højere end de fleste afrikanske lande. Betalingsbalancen afslører mysteriet: Med et rekordoverskud på næsten 28 milliarder dollar forstår man hurtigt, at landet har en høj vækst. Kilden til den høje eksport ligger i deres olieressourcer, hvor vi ser, at Nigeria er blandt et af de mest olieeksporterende lande i verden (plads 6 ud af 209). Er det en logisk konsekvens, at Nigeria så er et rigt land? Nej, og for at undersøge dette, kigger vi på den demografiske situation og, i særdeleshed, fordelingen af velstanden: 1 Den rente, som bankerne anvender til deres mest kreditværdige kunder. En højere placering ift. andre land betyder en højere rente 7 af 19

8 4.2. Demografisk oversigt. Måleenhed Data Fødselsrate 35,51 promille 2 (2011 est.) 27/223 Dødsrate 16,06 promille 3 (2011 est.) 4/225 Børnedødelighed 91,54 promille 4 (2011 est.) 9/223 Befolkningsvækst 1,935% 5 (2011 est.) 59/232 Forventet levetid (antal år) 47,56 år (2011 est.) 221/223 Medianalder (antal år) 19,2 år (2011 est.) Samlet fertilitet (2011 est.) 27/224 Befolkning under fattigdomsgrænsen 70% (2007 est.) FNs Human Development Index Low Human Development 142/169 (2010) GINI-koefficient 43,7 (2003) Tabel 2. Demografisk oversigt over Nigeria. Tallene er igen fra CIA s World Factbook (?) og tallene til højre viser, hvordan Nigeria er placeret ift. de andre lande, der har været med i opgørelsen. Nigeria er langt fra at være et rigt land. Det har de klassiske træk af at u-land: En høj fødselsog dødsrate (og den typiske konsekvens heraf er en høj børnedødelighed), samt en meget, meget lav forventet levetid. I 2007 levede ca. 70% af befolkningen under fattigdomsgrænsen, og ifølge FNs Human Development-indeks ligger Nigeria i den laveste ende. HD-indekset er baseret på den forventede levealder samt det forventede uddannelses- og indkomstniveau. GINI-koefficienten afspejler også denne skævvridning: Problemet er imidlertid, at de sidste tilgængelige tal er fra Det er altså mere pålideligt at indse, at størstedelen lever under fattigdomsgrænsen, eftersom deres BNP pr. indbygger (PPP) er højt. Derfor må der være en betydelig skævvridning i fordelingen af indkomster. Noget tyder derudover på, at Nigeria er et land på linje med andre u-lande med den undtagelse, at de har en enorm olie-eksport. Men én ting er den kolde, barske overflade, som vi kradser i her. Noget andet er, hvilken indflydelse de kulturelle forhold har på landet. Til det anvender vi et øjebliksbillede af den nigerianske kultur: A Slice of Nigeria 2 dvs fødsler pr indbyggere. En højere placering ift. de andre lande betyder en højere fødselsrate. 3 dvs dødsfald pr indbyggere. En højere placering ift. de andre lande betyder en højere dødsrate. 4 dvs dødsfald pr levende fødte. En højere placering ift. de andre lande betyder en højere børnedødelighed. 5 En højere placering ift. de andre lande betyder en højere befolkningsvækst. 6 Antal børn født af kvinder i løbet af en generation, forudsat at ingen af kvinderne dør, inden der 49 år. En højere placering ift. de andre lande betyder en højere fertilitet. 8 af 19

9 7 Lagos er den største by i Nigeria 9 af 19 KØNSLIGESTILLING I NIGERIA 5. A Slice of Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie (herfra benævnt Adichie) er opvokset i Nigeria, men har studeret i USA på Drexel University, Eastern Connecticut University, Johns Hopkins University og ikke mindst Yale University. Hun har skrevet tre bøger, hvor hun fortæller om Nigerias mange problemer, herunder det fremtrædende skel mellem mand og kvinde, og trækker her mange selvbiografiske træk ind i historierne Imitation & The Arrangers of Marriage. Den følgende gennemgang tager udgangspunkt i novellerne Imitation, (?, pp.22-42), og The Arrangers of Marriage, (?, pp ). Imitation finder sted på Cherrywood Lane, USA, hvor Nkem bor med børnene Okey og Adanna. Manden, Obiora, er kun i USA i to ud af tolv måneder de sidste ti måneder er han i Lagos 7. Nkem opdager gennem veninden, Ijemamaka, at Obiora har en kæreste i deres hus i Lagos, hvilket får hende til at reflektere over sin rolle i ægteskabet og, implicit, over kvindens rolle og status i den nigerianske kultur. The Arrangers of Marriage handler om Chinaza, der giftes bort til Ofodile, der er flyttet til USA. Historiens denotative plan handler umiddelbart om den amerikanske fremmedhed og kulturchokket, som Chinaza udsættes for, men på det konnotative plan finder vi en kritik af den nigerianske kultur. Det ses bl.a. i overskriften, The Arrangers of Marriage, at Adichie gennem Chinaza sætter spørgsmålstegn ved den gængse praksis at gifte døtre bort uden deres samtykke Mandens dominans og kvindens rolle. Nkem betragtes som en ejendom, men accepterer dog denne rolle: She liked it when he said we, as though she really had a say in it. (?, p.26, afsnit 3) I den kultur har manden krav på en kvinde, som Ofodile også giver udtryk for over Chinaza: I wanted a Nigerian wife and my mother said you were a good girl, quiet. She said you might even be a virgin. (?, p.184, afsnit 1) I Imitation er Nkem underdanig og lydig over for Obiora, særligt inden hun opdager, at han har en elskerinde, men også efter: And she had planned, on Friday, to wax her pubic hair in a thin line, the way Obiora likes. (?, p.27, afsnit 3) Underdanigheden er indgroet i deres forhold, og selvom Obiora fremstilles som en mere åben og kærlig ægtemand end den almene nigerianer, kan man stadig spore den hierarkiske struktur:

10 When he asked if she would marry him, she thought how unnecessary it was, his asking, since she would have been happy simply to be told. (?, p.32, afsnit 1) I modsætning til Nkem, blev Chinaza ikke spurgt, men blev derimod tvunget til at gifte sig med Ofodile. They did not warn you about things like this when they arranged your marriage (?, p.168, afsnit 5), bemærker hun, og antyder, at hun knap nok kender Ofodile, men trods det er blevet gift med ham. Den hurtige overgang fra ugift til gift ses i hendes frygt for samkvem: I curled up tight like Uncle Ike s fist when he s angry and hoped that no wifely duties would be required of me. (?, p.168, afsnit 5) Her er Uncle Ike manden, der sammen med sin kone (kaldet Aunty Ada af Chinaza) opfostrer Chinaza, fordi hendes forældre er døde. Uncle Ike og Aunty Ada repræsenterer den stærke traditionelle og kulturelle ånd, som Chinaza påvirkes af. Det er dem, der finder ægtemanden [Ofodile] til hende: Uncle Ike would probably smile into the phone, the same kind of smile that had loosened his face when he told me that the perfect husband had been found for me. (?, p.169, afsnit 5) Tonen, det siges med, indikerer ikke kun, at det er det mest naturlige at gøre, men også at Uncle Ike har gjort Chinaza en tjeneste, og at hun står i gæld til ham og Aunty Ada. Det tilhørsforhold bekræftes i flashbacks, hvor Chinaza husker tilbage: What have we not done for you? We raise you as our own and then we find you an ezigbo di! A doctor in America! (?, p.170, afsnit 3) Do you know how many women would offer both eyes for a doctor in America? (?, p.184, afsnit 9) Hvor Chinaza med modvilje måtte acceptere sin rolle som gift, var Nkem oprigtigt begejstret: At first, when she had come to America to have the baby, she had been proudly excited because she had married into the coveted league, the Rich Nigerian Men Who Sent Their Wives to America to Have Their Babies league. (?, p.26, afsnit 3) Senere falder hun dog i snak med en anden nigerianer til et bryllup, hvor de diskuterer deres rolle som koner i Amerika, hvilket står meget klart i Nkems erindring: Our men like to keep us here, she had told Nkem. They visit for business and vacations, they leave us and the children with big houses and cars, they get 10 af 19

11 us housegirls from Nigeria who we don t have to pay any outrageous American wages, and they say business is better in Nigeria and all that. (?, p.28, afsnit 3) Denne anskuelse læner sig meget op af det, vi undersøgte i den økonomiske analyse i afsnit 4.1 på side 7, nemlig at Nigeria er et land med en høj realvækst, bl.a. pga. en høj olieeksport, men også en skæv fordeling af velstanden. Her hører vi altså om velhavende nigerianere. Nkems forpligtelser er dog de samme som Chinazas, selvom familien er særdeles velhavende. Nkems fokus er dog på opdragelsen af børnene. Chinaza har ingen børn, men fungerer trods det som en husmor, der gør rent og laver mad og ønsker selv at fremme denne rolle, da den er så indgroet i hende: We could go home so I can cook, I [Chinaza] said. Don t let your husband eat out too much, Aunty Ada had said, or it will push him into the arms of a woman who cooks. Always guard your husband like a guinea fowl s egg. (?, p.178, afsnit 2) Her ser vi igen den indflydelse, som Chinazas bagland har haft på hende. Et interessant træk fra Adichies side er, at hver eneste gang Chinaza reflekterer over sin situation, stoppes hendes tankestrøm altid af et flashback, hvor hun mindes om tanten og onklens formaninger, hvilket understreger indoktrineringens betydning. Det sidste eksempel på kvindens rolle, finder vi i samtalen mellem Nkem og Amaechi, Nkems hjælperinde, hvor de taler om Obioras elskerinde og Amaechi konkluderer: You will forgive him, madam. Men are like that Indre ønsker om frigørelse. Det interessante ved novellerne er, at begge hovedpersoner har et indre ønske om mere selvbestemmelse. Det ses bl.a. i slutningen af Imitation, hvor Nkem insisterer på at flytte hjem til Lagos. Det antydes dog også undervejs i historien. Novellen har nemlig et omdrejningspunkt om en Benin-maske, som Obiora har købt til hende. Det er en imitation (her kobles titlen sammen med handlingen), men er så livagtig, at Obiora begejstret har fortalt om historien bag maskerne: She imagines and this she imagines herself because Obiora did not suggest it happened that way the proud young men wishing they did not have to behead strangers to bury their king, wishing they could use the masks to protect themselves, too, wishing they had a say. (?, p.23, afsnit 3) Her viser Nkem et vagt ønske om ikke at være en del af normen. Hun føler dog også undervejs, at håbet om større selvstændighed er nyttesløst: It is one of the things she had come to love about America, the abundance of unreasonable hope (?, p.26, afsnit 2). Vi ser hendes indre ønsker i en diskussion med Obiora; han har formået at skaffe en original maske til hende, og hun deler sine tanker med ham: 11 af 19

12 The people who had to kill for their king. I m sure they wished they could change the way things were, they couldn t have been happy. Obiora s head is tilted to the side as he stares at her. Well, maybe nine hundred years ago they didn t define happy like you do now. (?, p.40, afsnit 1) Nkem spørger til sidst, hvordan han definerer happy (læs: det at være lykkelig), og giver derved udtryk for, at hun stiller spørgsmålstegn ved den norm, de agerer efter. Hun ønsker også at skulle have noget at sige (wishing they had a say). Hun forsøger til sidst at vise mere selvbestemmelse, hvilket skræmmer Obiora: Obiora continues to stare at her and she knows that he has never heard her speak up, never heard her take a stand. (?, p.41, afsnit 4) På samme måde ser vi også sporadiske glimt af Chinazas ønske om selvstændighed, der dog stadig fængsles af mandens dominans: Something leaped inside me [Chinaza] at the thought, the sudden and new thought, of earning what would be mine. Mine. I don t have my work permit yet, I said. But has Dave filed for you? (?, p.181, afsnit 2) Kvælende stemning. Adichie skaber en kvælende stemning, som bidrager til den fængslende effekt. Her hører vi Nkem, der taler i telefon med Obiora efter, at hun har hørt rygtet om en elskerinde fra sin veninde, Ijemamaka: She knows she should tell him about the children s day, she usually does when he calls to late to talk to them. But her tongue feels bloated, too heavy to let the words roll out. (?, p.30, afsnit 2) Følelsen i The Arrangers of Marriage er også præget stærkt af ubehag, hvilket afspejler Chinazas humør ift. den store omvæltning: I sat before my limp pancakes... and bland tea that I feared would not get past my throat (?, p.171, afsnit 3) Men her har vi har talt om fiktion. Selvom Adichie baserer det på egne oplevelser, og omend det kan være med til at give os et billede af ligestillingssituationen i Nigeria, er der kun én rigtig måde at analysere Nigerias situation på: Kvalitativt. 12 af 19

13 6. Kønsligestillingens påvirkning Adichies noveller giver et stemningsindtryk (men heller ikke mere end det) af ligestillingsproblematikken i de øvre lag. Vi undersøger her de økonomiske sammenhænge og konsekvenser med fokus på befolkningen som helhed Fattigdomscirklen og Rostows faseteori. I Die Deutsche Ideologi, Teil Eins, skriver Karl Marx og Friedrich Engells: Mein Verhältnis zu meiner Umgebung ist mein Bewußtsein (?, p.30) Det vil sige, at forholdet til vores omgivelser er vores bevidsthed, og derfor indser vi også straks, at vi må gå et skridt dybere end beskrivelsen: Vi analyserer her fattigdomscirklen og Rostows faseteori i relation til Nigeria. Figur 1. Den klassiske fattigdomscirkel, der illustrerer, hvordan et u-land fanges i en ond spiral, fordi de aldrig rigtigt får råd til nye investeringer og videreudvikling (?, p.183) Kigger vi på punkterne, kan vi konkludere følgende: Selvom Nigeria på papiret har et middelmådigt BNP pr. capita (ift. andre afrikanske lande), tyder de demografiske forhold på, at spredningen af velstanden ikke er slående. En stor del af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen (det så vi i afsnit 4.2) og har således ikke mulighed for at opspare og investere. Det gælder især på lokalt plan. 13 af 19

14 Når disse mennesker har vanskeligheder med at opspare, er det en logisk konsekvens, at de af den grund har svært ved at købe produktionsapparat. Argumentation bag anvendelsen af Rostows faseteori, gennemgik vi i afsnit 3 på side 5. Teorien deler et lands udvikling op i fem faser: Figur 2. Rostows faseteori (?) og (?, pp ) Her befinder Nigeria sig mellem fase 1 og 2, da befolkningen kun i mindre omfang sparer op, hvorfor der ikke investeres synderligt i nye maskiner og teknologi. De hælder dog mod fase 2 pga. deres enorme råstofeksport. Den vigtigeste fase i teorien er den tredje, hvor Rostow argumenterer, at et land vil foretage gennemgribende investeringer. Her kræves det, mener han, at et land anvender over 10 procent af det samlede BNP. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om tallet er universelt, men princippet bygger uanset hvad på idéen om, at et land skal bruge en tilstrækkelig mængde af sin produktion på investeringer for at bryde ud af fattigdomscirklen. Det giver os for det første en bedre idé om situationen i Nigeria, men rejser også spørgsmålet om, hvorvidt den manglende kønsligestilling kan være en hindring for opsparing og investering, som er kravet for at nå til fase 3. Det er derfor oplagt at undersøge det Antagelser. Den følgende gennemgang er baseret på dokumentaren,verdens største problemer (?) 8 Dokumentaren inddrager diverse fortalere for kvinderetten, herunder kenyansk ligestillingsminister, Esther Murugi Mathenge, kvinderetsforkæmper, Wangari Maathai og direktør 8 Der kigges på Afrika som helhed og altså ikke kun Nigeria. Vi antager, at ligestillingens påvirkning er ens i mange afrikanske lande 14 af 19

15 for Equity Bank, Winnie Kathurima-Imanyara. De har en række påstande, som de bygger på erfaring og observationer, og det er nødvendigt at holde sig for øje, at det følgende er baseret på de antagelser, som kvinderne fremlægger: Antagelse 1. Afrikanske kvinder har, som helhed, mere disciplin, kan få penge til at række længere, har større teknologisk kunnen og er bedre til at forrente investeringer end afrikanske mænd. Antagelse 2. Mænd bruger, som helhed, en betydelig portion af deres budget på spiritus og andre ikke-produktivitetsfremmende eller direkte produktivitetshæmmende fødevarer. Antagelse 3. Mændene indoktrineres, som helhed, med en bevidsthed om, at de er bedre og har en større værdi end kvinder, at de er mere effektive, og at kvindens primære rolle er at elske med manden og føde og passe deres børn Kønsligestillingens betydning. Vi decifrerer følgende nøgleområder fra dokumentaren for at besvare, hvilken betydning kønsligestilling har på et lands velstand og velfærd. Kvinder har svært ved at optage lån uden en mands underskrift Piger nedprioriteres ift. drenge, når det gælder uddannelse Piger har større ansvarsområder og derfor mindre tid til at læse lektier Arbejdsmarkdet har kun sporadisk adgang til den kvindelige arbejdskraft, der bl.a. udmærker sig ved en høj teknologisk kunnen Mange kvinder, både piger, voksne og ældre, voldtages, hvilket spreder HIV og uønskede graviditeter 6.4. Afledte effekter. Nu kigger vi kvalitativt på følgerne af disse afledte effekter. Med udgangspunkt i antagelse 1, kan vi udlede følgende Betydningen af øgede investeringer. Kønsligestilling Større opsparing Større investering Kønsligestilling Flere mikrokreditlån Flere investeringer på lokalt plan En økonomisk sætning siger, at S = I (?, p.45), altså, at opsparing er lig med investering, men det er dog ikke nødvendigvis sandt i Nigeria, hvor ikke alle sætter deres penge i banker. I et vist omfang må vi dog antage, at det gælder. Her nævner dokumentaren også mikrokreditlån, som er fleksible, tilgængelige og relativt billige. De kombineres ofte med træning og mentorskaber, samt mulighed for at kvinderne kan udbygge deres netværk. Antager vi, at de investeringer vil skabe den vækst, som Rostow foreskriver, ser vi: 15 af 19

16 Flere investeringer Større efterspørgsel i adskillige sektorer Større forbrug... Flere investeringer Lavere arbejdsløshed Større efterspørgsel Større forbrug... Dette sætter altså gang i en positiv vækst, som driver væksten fremad. Øget vækst Øget efterspørgsel Efterspørgselsbaseret & forventet inflation Nigeria har, som beskrevet i afsnit 4.1 på side 7, 1) realvækst og 2) en høj inflation. Inflationen er i øjeblikket på et niveau, hvor der er mulighed for at kontrollere det, men en forhøjet inflation kan tvinge landet ind i en ond spiral: Øget inflation Højere priser Større lønninger Omkostningsbaseret inflation Højere priser Human kapital. I dokumentaren bliver det også påpeget, at kvinderne besidder en højere grad af teknologisk kunnen end mænd, da de har ofte har haft bijob som sekretærer i små virksomheder (ejet af mænd). På den lange bane ser vi også forbedringer i sundhed og uddannelse, idet færre piger bliver voldtaget og smittet med HIV eller bliver gravide. Samtidig får flere piger muligheden for at færdiggøre en uddannelse, der, sammen med deres economic empowerment (læs: økonomiske frihed), giver dem værktøjerne til at skabe vækst. Det sænker antallet af analfabeter og øger både medianalderen og den forventede levetid, hvor de sidste to punkter var med til at male det negative billede i afsnit 4.2 på side 8. Kønsligestillingen har altså, må vi indse, en betydelig indflydelse på et lands økonomi og generelle velstand. Det ses bl.a. i listen i afsnit 6.3 på side 15, men også i det potentiale og den økonomiske fremgang i form af et faseskift, som de går glip af. Udstyret med denne viden kan vi nu vende tilbage til Adichie og undersøge, hvordan hun behandler kønsligestillingsproblematikkerne i sine noveller. 16 af 19

17 7. Adichie & den nigerianske økonomi Inden vi behandler novellernes syn på kønsligestilling ift. den økonomiske situation, må vi først understrege, at her er tale om fiktion, og at man ikke kan bruge det som en kilde til f.eks. en økonomisk analyse. Man kan dog, trods det, lære meget om et land, når en forfatter som Adichie tager sine egne erfaringer, oplevelser og historier og forfatter dem, sådan så vi får dannet et stemningsindtryk. Når vi nu sammenligner de stemningsbilleder, som Adichie præsenterer, med den økonomiske realitet, sker sidstnævnte især på baggrund af dokumentarfilmen Verdens største problemer samt de uddybende kommentarer. Hvor Adichies noveller giver os indtrykket af, at en kvindes rolle er at 1) passe og opdrage børn (Nkem) og 2) lave mad, gøre rent og have elskov med manden (Chinaza), ser vi i dokumentaren, at mange kvinder er hjemmegående, hvorfor der også er en stor hjemmeproduktion. I mange tilfælde udspringer problemet af, at unge piger bliver voldtaget og gjort gravide dette tvinger dem ud af en eventuel uddannelse og ud på jobmarkedet, hvor de skal skaffe penge til at forsørge sig selv og barnet. Det ender ofte i en ond spiral, hvor de får flere og flere børn, hvorfor de fanges i den samme situation. Adichies billede er derfor ikke helt retvisende, da det primært fokuserer på den mere velhavende del af nigerianerne. Adichie giver desuden teksten en kvælende stemning, fordi hovedpersonerne er fanget i den stereotype forestilling af, hvordan en kvinde skal være. Hverken dokumentaren eller den økonomiske analyse kan, naturligvis, belyse dette; men novellerne undersøger dog Nkems og Chinazas ønsker om selvstændighed. Her ser vi dokumentaren, at direktøren for Equity Bank, Winnie Kathurima- Imanyar har observeret en stigende tendens til, at kvinder selv tager vare på sig selv, optager lån og skaber vækst. Der er tilmed stigninger i antallet af selvforsvarstimer og samtalegrupper for kvinder. Adichies ønske om selvstændighed er imidlertid også et ønske om mere magt over mændene, hvilket vi ser i Nkems reaktion til sidst, hvor hun tager et standpunkt, samt Chinazas hemmelige planer om at forlade Ofodile senere og skabe sin egen indkomst. Det er selvfølgelig umuligt at gå ind og undersøge, hvad de nigerianske kvinder tænker, men heldigvis kan vi se den kollektive bevidsthed afspejlet i den nuværende udvikling. Især i The Arrangers of Marriage betragtes en kvinde som en mands ejendom. Ifølge dokumentaren var der en nedgroet tendens hos mændene, der overbeviste dem om, at kvinder ikke havde ret til uddannelse, og at de var dem undlegne. En af mændene i de mange interviews udtalte: A woman is like a can of food. You buy it, you open it, you eat it and then you throw it away. 17 af 19

18 8. Konklusion Vi har kigget på en udviklingsøkonomisk landeanalyse med særligt fokus på demografien og indset, at selvom Nigeria har mange fællestræk med andre u-lande, har de dog potentiale til vækst og videreudvikling, blandt andet igennem deres mange naturresurser. Fattigdommen og de få investeringer er dog en stor kæp i hjulet. Vi så desuden kønsligestillingens betydning, da vi indså, at nøglen til væksten lå hos kvinderne, særligt ved at lade dem investere på lokalt plan. Derefter var det muligt at analysere Chimamanda Ngozi Adichies to noveller: Imitation og The Arrangers of Marriage, som vi betragtede som øjebliksbilleder af stemningen i Nigeria ved at sammenligne novellerne med den økonomiske analyse, kunne vi vurdere, at novellernes stemning var nogenlunde retvisende ift. det billede, vi havde malet i afsnit 6 på side 13. Det lod altså til, at Adichie behandlede problematikken om manglende kønsligestilling ved at tage udgangspunkt i den økonomiske situationen i Nigeria for derefter at tage et kritisk standpunkt gennem hovedpersonerne, som udsættes for flashbacks og refleksioner over deres egen rolle i systemet. I historiernes baggrund kommer det gennemsyrede skel mellem mand og kvinde til udtryk, og selvom vi ikke kunne anvende historierne til en analyse af virkeligheden, kunne vi anvende virkeligheden til en analyse af historierne, som i sidste ende blot er øjebliksbilleder af et land, hvor kulturel indoktrinering spænder ben for en økonomisk udvikling. Altså må vi også konkludere, at den manglende ligestilling forhindrer en nødvendig udvikling, og at en frigørelse af kvinderne kan stimulere vækst og skabe mange nye arbejdspladser. Man kan altså kapitalisere på en øget ligestilling, både kulturelt og økonomisk: Det kræver blot, at Nkem, Chinaza og alle andre nigerianske kvinder ikke giver op. 18 af 19

19 19 af 19

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN

KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN KØNSLIGESTILLING I NIGERIA MARCUS HENGLEIN Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 4 2. Indledning 5 3. Metode 6 3.1. Afgrænsning 6 3.2. Anvendt metode 6 4. Nigeria 101 A Guided Tour 8 4.1. Økonomisk

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श श भक मन ए : श द Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. ह ल ह म ज नक स द ह ई ह, उन ह बध ई Congratulations and

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish

bab.la Phrases: Personal Best Wishes Danish-Danish Best Wishes : Marriage Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. a Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Sådan laver du et godt Pitch

Sådan laver du et godt Pitch Dansk HG AAJ september 2015 Sådan laver du et godt Pitch Definition (wikipedia): Et pitch er en ultrakort præsentation, med det formål at "sælge" en idé, et koncept eller lignende, typisk en forretningsidé

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne

Læs den fulde børnekonvention her: http://www.boerneraadet.dk/b%c3%b8rnekonventionen/forkortet+udgave+af+artiklerne Børn og krig TRIN 1 Opgave: Børnekonventionen For at beskytte børn, når der er krig i et land, har FN lavet noget, der hedder en børnekonvention. I Børnekonventionen står der blandt andet: Børn har ret

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer.

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Til læreren Fag: engelsk Niveau: 7.-10. Klasse Læringsmål: - Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Udtrykke sig skriftligt i et

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Dim-akkorder og sange på swingrundgang.

Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Dim-akkorder og sange på swingrundgang. Indledning om dim-akkorder....3 Vores tonerække kort fortalt...3 Dim-akkordens bestanddele...4 Hvorfor en dim-akkord kan gå for 4...5 Et par ekstra kommentarer...6

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam

Shape of My Heart. ba ba ba da da. Ba ba ba da ba ba ba da ba ba ba da da ba ba ba da ba ba ba da. Bam bam bam bam bam bam da bam bam bam bam Sting, Dominic Miller A T A q=75 c c c a ba Shape of My Heart ba ba A ba ba œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ da da /E ba ba Sting, Dominic Miller Arr: Stephan Kaae 01 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ba ba œ œ œ œ

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Væksten i det gode liv

Væksten i det gode liv Væksten i det gode liv Nyt politisk redskab i Syddanmark 01 --- Det Gode Liv - INDEX 02 --- Det Gode Liv - INDEX Du får det, du måler Fra tid til anden gør vi op, hvad vi har at leve for. I familien, i

Læs mere