Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsansvar. Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012"

Transkript

1 Samfundsansvar Fremskridtsrapport til FN Global Compact 2012 Energinet.dk ejer energiens motorveje og er med til at omstille Danmark til vedvarende energi

2 Indhold 1. Ledelsens udtalelse Om Energinet.dk Strategi for samfundsansvar, forankring og politikker... 4 Samfundsansvar i Energinet.dk... 4 Strategi for samfundsansvar... 5 Politikker og forankring Aktiviteter og resultater Indkøb og leverandørkæden Fokus på menneskerettigheder Aktiviteter og resultater... 8 Medarbejdersundhed... 9 Arbejdsmiljø- og sikkerhed Fokus på arbejdstagerrettigheder Aktiviteter og resultater Medarbejderudvikling Graduates Elever og studerende Ligestilling Fokus på miljø Aktiviteter og resultater Reduktion af transmissionstabet Reduktion af levetidsomkostninger Energioptimering Biodiversitet Fokus på anti-korruption Insider-viden Aktiviteter og resultater Whistleblower system Dok. 872/13, Sag 12/183 2/16

3 1. Ledelsens udtalelse Sikkerheden for, at der altid er el og gas, når det skal bruges, er afgørende for, at danske virksomheder, institutioner, sundhedsvæsen og den private dagligdag fungerer. Derfor ser vi hos Energinet.dk det som vores mest afgørende aftryk på det omgivende samfund, at vi lykkes med at opretholde forsyningssikkerhed både i dag, i morgen og resten af vejen mod et energisystem baseret 100 pct på vedvarende energi i Det er vores ansvar og vores løfte til det samfund, vi er en del af. Men vi kan ikke gøre det alene. I Danmark tror vi på, at fremtidens energi er grøn. Det er Energinet.dk s mission at skabe rammerne for, at vedvarende energi kan indgå effektivt i energiforsyningen. Det er vores vision, at bidrage til at gøre den grønne omstilling mulig. Et ansvar vi ikke går på kompromis med i vores arbejde mod målet i 2050 er forsyningssikkerheden. Den skal forblive intakt i fremtidens mere komplekse energisystem, hvor el kan komme til at dække næsten halvdelen af Danmarks samlede energiforbrug, mens el produceres, som vinden blæser, og solen skinner. Balanceringen af et energisystem baseret på vedvarende energi kræver innovative, visionære løsninger, hvor vi sammentænker og samarbejder på tværs af hele energisystemet, el, gas, fjernvarme og transport. Energinet.dk går heller ikke på kompromis med måden, vi understøtter den grønne omstilling og fastholder forsyningssikkerheden. Vi vil sikre, at omstillingen bliver effektiv og samfundsøkonomisk mest fordelagtig, og vi vil hele vejen have fokus på at agere som en ansvarlig systemoperatør både som arbejdsgiver, som anlægsentreprenør og som samarbejdspartner. FN Global Compacts ti principper har siden 2009 udgjort et centralt pejlemærke for virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Vi tilslutter os helhjertet principperne, og dette fokus har igennem de senere år resulteret i større systematik og opmærksomhed på især de indre linjer i forhold til at arbejde målrettet med principperne i relation til medarbejdere, klima og miljø samt indkøb. FN Global Compacts ti principper er fortsat indlejret i Energinet.dk s værdigrundlag og afspejles i blandt andet virksomhedens etiske regelsæt og en række interne politikker. Fra 2013 vil Energinet.dk s strategi for samfundsansvar i højere grad tage afsæt i vores kerneforretning. Med udgangspunkt i Energinet.dk s primære opgaver og grundstenene i vores tilgang til at løse disse opgaver vil vi bruge vores arbejde med samfundsansvar som en væsentlig løftestang for, at vores aktiviteter er med til at skabe værdi for samfundet. Jeg håber, du vil sætte pris på vores fjerde rapport om samfundsansvar til FN Global Compact. Peder Ø. Andreasen, administrerende direktør, Energinet.dk Dok. 872/13, Sag 12/183 3/16

4 2. Om Energinet.dk Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. Vi tror på, at fremtidens energisystem er baseret på vedvarende energi og helt fri for fossile brændstoffer. Derfor arbejder vi for at sørge for en sikker energiforsyning, at skabe rammer for velfungerende energimarkeder og for en effektiv indpasning af vedvarende energi. Det vil vi gøre gennem internationale og fortrinsvis markedsbaserede løsninger. Vi har ansvar for energiens motorveje. Energinet.dk ejer gastransmissionsnettet, og vi ejer 400kV, 150 kv og 132 kv eltransmissionsnettet. Energinet.dk er medejer af udenlandske elektricitets forbindelser til Norge, Sverige og Tyskland. Energinet.dk ejer desuden Lille Torup naturgaslager. Det er vores ansvar at sørge for, at der altid kan komme gas og el frem til danskerne både i dag og i fremtidens fossilfrie energisystem. Vi har også ansvar for at udvikle og vedligeholde den danske el- og gasinfrastruktur, at skabe uvildig og transparente konkurrencevilkår på energimarkederne samt at overvåge, at det virker. Desuden er det vores ansvar at udføre sammenhængende planlægning af fremtidens transmissionskapacitet samt en langsigtet forsyningssikkerhed. Vi har også ansvar for at udregne energisystemets miljøpåvirkning samt at støtte miljøvenlig elproduktion og udvikle teknologier, der understøtter en grønnere energiproduktion. 3. Strategi for samfundsansvar, forankring og politikker Samfundsansvar i Energinet.dk Som offentlig ejet transmissionssystemoperatør udfører Energinet.dk en lang række samfundsopgaver, hvor fastholdelse af forsyningssikkerheden og vores bidrag til den grønne omstilling er kerneopgaverne. I virksomheden hersker der bevidsthed om, at vi har direkte indflydelse på vores omverden, når vi udvikler, planlægger og opfører den energiinfrastruktur, der skal sikre, at der er strøm på kaffemaskinen og gas på komfuret hver dag fra nu, til vi når målet om et energisystem baseret 100 pct. på vedvarende energi. At arbejde med samfundsansvar er derfor en naturlighed for os. Hidtil har vores arbejde med samfundsansvar taget udgangspunkt i FN Global Compacts ti principper og været fokuseret på mennesker, klima og miljø samt indkøb, hvilket fremgår af denne rapport. Fremadrettet vil Global Compacts ti principper fortsat være indeholdt i Energinet.dk s værdigrundlag, og vi vil fra 2013 fokusere på det samfundsansvar, Energinet.dk har i forhold til de opgaver, vi er blevet betroet, og det samfundsansvar Energinet.dk har i forhold til den måde, vi som virksomhed løser opgaverne. Dok. 872/13, Sag 12/183 4/16

5 Strategi for samfundsansvar Omdrejningspunktet for Energinet.dk s koncernstrategi såvel som strategi for samfundsansvar er at understøtte og muliggøre den grønne omstilling. Strategien for arbejdet med samfundsansvar har siden 2009 været bundet op på tre fokusområder, mennesker, klima og miljø samt indkøb, da vi har vurderet, at vores væsentlige bidrag til samfundet og implementeringen af de ti principper har handlet om at løse vores samfundsopgaver på en ansvarlig måde. Denne rapport vil derfor primært fokusere på aktiviteter og resultater på områderne, der hidtil har været vores fokusområder. Fremadrettet vil vores strategi for arbejdet med samfundsansvar i endnu højere grad også afspejle vores kerneforretning, da vi vurderer, at denne strategi er en endnu bedre løftestang for at skabe værdi for samfundet. Vores pejlemærke er fortsat et energisystem baseret på 100 pct. vedvarende energi i FN Global Compacts ti principper er et værdisæt, der fortsat føder ind til de fremtidige målpunker. Vi har identificeret fire områder, hvor vi vil lægge fokus for vores fremadrettede arbejde med vores samfundsansvar. (Se figur 1) Figur 1: Energinet.dk s strategi for samfundsansvar 2013 Dok. 872/13, Sag 12/183 5/16

6 Høj forsyningssikkerhed Vi har i dag en høj forsyningssikkerhed sammenlignet med andre lande. Det er vores samfundsansvar at opretholde tilstrækkelig kapacitet af el og gas ikke kun nu men også i fremtiden, når energisystemet er baseret 100 pct. på vedvarende energi. Helhedsorienterede løsninger Vi ser ind i en fremtid, hvor kompleksiteten i energisystemet stiger jo mere vedvarende energi, vi får indpasset. Energinet.dk har et ansvar for at understøtte den grønne omstilling ved at skabe innovative og helhedsorienterede løsninger, der gør det muligt at balancere et mere komplekst energisystem. De løsninger finder vi i samarbejde med energiområdets mange aktører. Ansvarlig TSO (transmissionssystemoperatør) Vi er bevidste om, at vi har indflydelse på vores omgivende samfund, når vi planlægger, udvikler og udbygger energisystemet og dets infrastruktur. Derfor er det vores samfundsansvar at agere ansvarligt og åbent både som arbejdsgiver, anlægsentreprenør og samarbejdspartner. Effektiv og samfundsøkonomisk I og med at vi er en offentlig virksomhed, har vi fokus på en bundlinje, der måles op imod samfundsværdi og samfundsøkonomi. Vi tager derfor ansvar for at fremme omkostningseffektiviteten og samfundsværdien i den grønne omstilling, og det gør vi i samarbejde med den øvrige energibranche gennem markedsudvikling, smart teknologi, sammentænkning af energisystemer og driftsoptimering. Politikker og forankring Energinet.dk har formuleret flere politikker af relevans for implementeringen af de ti principper. Politikkerne fremgår af bilag 1. I 2013 udarbejder vi tre nye politikker i henhold til ny dansk lovgivning. Vi vil udarbejde og implementere en politik for kvinder i bestyrelsen. Vi vil desuden udarbejde en klimapolitik, som vil føre til klare målsætninger for reduktion af virksomhedens klimapåvirkning. Endelig udarbejder vi en politik for at respektere menneskerettigheder, blandt andet vil vi proaktivt følge op på leverandørers overholdelse af vores etiske regelsæt. Derudover vil vi i 2013 styrke implementeringen af eksisterende politikker jf. bilag 1. Dok. 872/13, Sag 12/183 6/16

7 4. Aktiviteter og resultater Dette afsnit beskriver udvalgte aktiviteter hos Energinet.dk, som bidrager direkte til Energinet.dk s implementering af FN s Global Compact principper. De fleste aktiviteter kan relateres til ét af de fire FN Global Compact indsatsområder. De fire områder er behandlet særskilt herunder. Aktiviteter indenfor leverandørkæden derimod og indsatser forbundet med vores indkøbsfunktion relaterer sig på tværs af de fire indsatsområder. 4.1 Indkøb og leverandørkæden Energinet.dk foretager indkøb for + 3 mia. kr. årligt afhængig af antallet af anlægsprojekter. Leverandørerne evalueres og udvælges hvert år enten af Energinet.dk selv eller via branchespecifikke leverandørnetværk, som vi er medlem af. Energinet.dk s etiske regelsæt bygger på FN Global Compacts ti principper, som er vigtige ved udvælgelsen af leverandører. Energinet.dk ønsker i 2013 at øge fokus på leverandørudvælgelsen, idet fastsatte kriterier skal sikre en struktureret, objektiv og fakta baseret udvælgelse. I den proces forventes leverandørkontrakterne at sætte specifikke krav til leverandørens arbejdsmiljø og andre emner relateret til samfundsansvar. I 2013 og fremadrettet vil Energinet.dk fortsætte sin tætte dialog med leverandørerne og ved opfølgning og auditering af shortlistede leverandører medvirke til, at vores kriterier for leverandør udvælgelse overholdes. 4.2 Fokus på menneskerettigheder I Danmark er arbejdsrelateret stress en væsentlig aktuel samfundsmæssig problemstilling, idet medarbejderes sygefravær i høj grad skyldes arbejdsrelateret stress. Årsager hertil er blandt andet manglende balance mellem arbejds- og familieliv, for høje krav i jobbet og manglende indflydelse på arbejdet. Det er vigtigt for Energinet.dk, at medarbejderne til enhver tid oplever en god balance mellem arbejds- og familieliv i alle livets faser. Vi mener, at en god balance er en forudsætning for såvel medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde som deres performance. Initiativer til at fremme en god balance inkluderer både vores sundhedspolitik, vores fastholdelsespolitik i tilfælde af langvarig sygdom, vores seniorpolitik og en række andre fordele for medarbejdere i Energinet.dk. Foruden den almindelige barselsorlov for kvinder tilbyder Energinet.dk yderligere 12 uger med fuld løn. Endvidere tilbydes 12 ugers betalt orlov for fædre med børn i alderen 0-5 år. Endelig tilbyder vi fleksible arbejdsvilkår for alle medarbejdere, således at det er muligt at tilrettelægge arbejdet på en måde, så det hænger bedst muligt sammen med medarbejderens øvrige liv. Dette omfatter både flekstid og mulighed for at arbejde på nedsat tid under forskellige vilkår herunder også særlige vilkår for seniorer. Livsstilssygdomme som følge af rygning, alkohol og fedme er i de seneste år kommet i fokus som et væsentligt samfundsmæssigt problem, der belaster det danske sundhedsvæsen såvel økonomisk som ressourcemæssigt. På det indivi- Dok. 872/13, Sag 12/183 7/16

8 duelle niveau kan medarbejdere med livsstilsrelaterede sygsomme opleve generelt dårligere helbred, reduceret produktivitet og tab af livskvalitet. Energinet.dk ønsker at bidrage til både at forebygge og løse dette væsentlige samfundsmæssige problem. Som følge heraf tilbyder vi vores medarbejdere en sund kost, adgang til fysisk træning og årlige frivillige sundhedstjek Aktiviteter og resultater Siden selskabets dannelse i 2005 har Energinet.dk fokuseret på at opnå en høj arbejdsglæde blandt medarbejderne. Motivation, engagement og tilknytning er væsentlige faktorer, der medvirker til at skabe et godt resultat. Derfor fokuserer vi i Energinet.dk løbende på at fremme og fastholde et højt niveau på disse faktorer. Vi har årligt dokumenteret resultaterne af indsatsen for at opnå en høj arbejdsglæde gennem en medarbejdertilfredshedsundersøgelse varetaget af et eksternt analysebureau. Fra 2012 gennemføres undersøgelsen hvert andet år frem for hvert år, hvorfor der ikke findes tal for I de år, hvor vi ikke undersøger medarbejdertilfredsheden, foretager vi i stedet en 360 graders evaluering af nærmeste leder. Det er valgt på baggrund af, at flere undersøgelser viser, at nærmeste leder er den mest influerende faktor for såvel arbejdsglæde, oplevet stress og fastholdelse af medarbejdere. Energinet.dk har som mål, at vi vil have fremragende ledelse. Resultater fra 360 graders evalueringen indgår i en årlig vurdering af hver enkelt leder. Ledervurderingen danner afsæt for eventuelle indsatser, der i sidste ende også bidrager til arbejdsglæde og fastholdelse blandt medarbejderne. Tabel 1 viser resultatet af den seneste medarbejdertilfredshedsanalyse fra Tabellen viser, at Energinet.dk fastholder et meget positivt niveau på European Employee Index (EEI). European Employee Index* Medarbejder engagement 78 (høj) Tilfredshed 77 (høj) Motivation 78 (høj) Tilknytning 84 (meget høj) Medarbejder omsætning 9,4 % 6,8 % 8,4 % *European Employee Index (EEI), skala Tabel 1. Resultat af medarbejder survey for Vi ser ind i en fremtid, hvor ressourcerne er begrænsede. Det gælder såvel de naturlige ressourcer (olie og gas) samt de økonomiske og menneskelige ressourcer. Med dette afsæt, har Energinet.dk i 2012 sat yderligere fokus på effektivitet og performancekultur blandt medarbejderne. I en række pilot-enheder har lederne holdt performancesamtaler med alle medarbejdere minimum hver 14. dag. Fokus har været på anderkendelse af resultater, identifikation af udfordringer, identifikation af mulige løsninger på udfordringerne, opstilling af mål for den kommende periode og endelig medarbejdernes personlige og faglige udvikling. I 2013 udrulles processen over hele organisationen, således at alle enheder på alle niveauer omfattes. Dok. 872/13, Sag 12/183 8/16

9 Medarbejdersundhed Siden 2009 har vi årligt gennemført analyser af medarbejdernes sundhedsniveau. Deltagelse i sundhedstjekket er frivilligt. Tabel 2 viser væsentlige forbedringer siden Der ses en lille tilbagegang i Tilbagegangen minder os om vigtigheden af at fastholde fokus på de sundhedsfremmende initiativer. I 2013 vil vi sætte yderlige fokus på sundhed gennem indsatser initieret af selskabets sundhedsambassadører, der er strategisk placeret i alle divisioner. Fravær som følge af sygdom ligger fortsat på et meget lavt niveau. Det antages, at dette skyldes den fokuserede indsats for at forbedre helbred og velfærd blandt medarbejderne gennem såvel motionsmuligheder, rygestopkurser og en sund og varieret frokost. Medarbejder sundhed Sygefravær 1,68 % 2,06 % 2,02 % 2,31 % Sundhedsindex*, mænd 92 % 95 % 87 % 74 % Sundhedsindex*, kvinder 94 % 95 % 92 % 79 % *Sundhedsindex viser andelen af medarbejdere med mindre end tre sundhedsrisikoindikatorer. Det er baseret på et frivilligt sundhedstjek. Tabel 2. Mål for medarbejder sundhed. Arbejdsmiljø- og sikkerhed Energinet.dk ønsker et højt niveau for arbejdsmiljø og sikkerhed, der som minimum lever op til kravene i OHSAS En større anlægsportefølje lægger yderligere pres på at sikre arbejdsmiljø og sikkerhed ikke kun for egne medarbejdere men også med et øget fokus på eksterne entreprenører, konsulenter og andre, der arbejder på vores byggepladser. I 2011 registrerede Energinet.dk for første gang antallet af eksterne konsulenters, leverandørers og entreprenørers anmeldelsespligtige arbejdsulykker, der er sket på Energinet.dk's anlæg eller bygninger. Tabel 3 angiver arbejdsulykker og uheld. Det vurderes, at ingen af ulykkerne medfører varige mén, og ingen af ulykkerne var forårsaget af hverken højspænding eller gas. Arbejdsulykker Egne medarbejderes arbejdsulykker: Fatale ulykker Antal uheld, der forårsager fravær Antal uheld, der ikke forårsager fravær Uheld m. fravær pr million arb. timer 0,0 2,2 2,3 3,5 Uheld i alt pr million arbejdstimer 8,3 7,6 4,5 10,5 Ulykkesfraværsfrekvens (fravær pr 1000 arbejdstimer) 0,0 0,00 0,30 0,04 Ekstern arbejdskrafts anmeldelsespligtige arbejdsulykker: Fatale ulykker Antal uheld der forårsager fravær Antal uheld der ikke forårsager fravær Tabel 3. Arbejdsulykker for egne medarbejdere og for ekstern arbejdskraft. Dok. 872/13, Sag 12/183 9/16

10 I 2012 blev der fokuseret på registrering af nærved-hændelser hos den eksterne arbejdsstyrke. Den øgede registrering har også medvirket til flere registreringer af uheld, der forårsager fravær hos den eksterne arbejdsstyrke. Fra 2011 til 2012 steg antallet af uheld, der forårsager fravær herunder nærvedhændelser fra 3 til 11. Også i 2013 vil der være stor opmærksomhed på nærved-hændelser, bla. med fokus på observation, registrering og opfølgning. Derudover bliver der sat minimumskrav for arbejdsmiljø hos alle vores leverandører og hos udvalgte leverandører vil der ske opfølgning fx ved audit. 4.3 Fokus på arbejdstagerrettigheder Energinet.dk ønsker at tage et socialt ansvar og målretter attraktive tilbud for svage grupper af den danske arbejdsstyrke. Vi mener, det er vigtig at medvirke til, at arbejdsstyrken fortsat udvikler sig både fagligt og personligt. Herunder beskrives tiltag for ansættelse af nyuddannede unge, støtte til Ph.D.-studerende og ikke mindst udbud af elev- og praktikpladser. Et bredt udvalg af efteruddannelsestilbud og fagrelevante kurser tilbydes vores medarbejdere på lige fod med personlige udviklingsforløb Aktiviteter og resultater Medarbejderudvikling Vores primære mål i arbejdet med medarbejderudvikling er at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. I Energinet.dk fokuserer vi på såvel medarbejdertilfredshed som personlig og faglig udvikling af både individer og teams. Vi sikrer løbende den enkelte medarbejders langsigtede udvikling gennem systematisk afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler, der munder ud i individuelle udviklingsplaner for det kommende år. Planerne indeholder både deltagelse i kurser af personlig og faglig karakter og læring i jobbet gennem eksempelvis sidemandsoplæring. Den mere kortsigtede udvikling sker i den daglige dialog mellem leder og medarbejder. Fra 2013 bliver denne dialog yderligere systematiseret ved indførelsen af obligatoriske performancesamtaler. Medarbejderudvikling Personlig og professionel udvikling* Antal graduates Kvindelige ledere 20,4 % 16 % - - Kvindelige specialister 13,3 % 15 % - - *European Employee Index (EEI), skala Tabel 4. Medarbejderudvikling Dok. 872/13, Sag 12/183 10/16

11 Graduates I Energinet.dk ønsker vi at arbejde for at mindske den øgede arbejdsløshed blandt unge. Vi inviterer nyuddannede fra universiteterne til at søge om plads i vores 2-årige graduate program. I programmet arbejder de unge i turnus i 3 forskellige enheder i Energinet.dk. Foruden rotationen omfatter programmet såvel personlig som faglig udvikling herunder projektledelseskompetencer. Samlet set øger programmet deres forretningsforståelse og giver dem en god bred kompetenceprofil, hvilket bidrager til at øge deres generelle jobmuligheder. Hvert år optager vi minimum 6 graduates i programmet. Til dato er mere end to tredjedele af vores graduates blevet tilbudt enten permanent eller midlertidigt job i virksomheden efter afslutning af programmet. Elever og studerende En aktuel problemstilling i samfundet er, at en lang række unge enten ikke kommer i gang med uddannelse eller frafalder den uddannelse, de har påbegyndt. Vi tror på, at erhvervslivet spiller en stor rolle i forhold til uddannelsen af de unge. Derfor fokuserer vi løbende både på at ansætte såvel elever som praktikanter og på at samarbejde med specialestuderende om afsluttende projekter. I 2012 har vi haft 6 elever ansat. Det samme vil gøre sig gældende for Endvidere deltager vi i 2013 for andet år i træk i Lead the Talent et lederudviklingsprogram for unge med anden etnisk baggrund. Lead the Talent Energinet.dk deltog i 2012, og deltager igen i 2013, i ledertalentudviklingsprogrammet for unge nydanskere, Lead the Talent. Formål er at motivere unge nydanskere med en videregående uddannelse til at forfølge lederdrømmen. Foreningen o.n.e i Danmark står bag initiativet, som udover Energinet.dk bakkes op af ni andre virksomheder. Som deltagende virksomhed bidrager Energinet.dk med oplægsholdere, der underviser og øver kursisterne i forskellige ledelsesværktøjer. Ligestilling Antallet af kvindelige ledere og topledere i Danmark afspejler ikke den generelle kønssammensætning på arbejdsmarkedet. Det samme gør sig gældende i Energinet.dk, hvor antallet af kvindelige ledere ikke afspejler den generelle kønssammensætning blandt medarbejderne. Vi har et langsigtet mål om, at kønssammensætningen i lederstillinger og chefspecialiststillinger i 2015 skal afspejle den generelle kønssammensætning i medarbejdergruppen. Det betyder, at 30% af alle ledere skal være kvinder. I vores arbejde for at nå målet sætter vi løbende fokus på eventuelle usynlige barrierer for kvinders muligheder for at indtage chefpositioner i Energinet.dk. Vi har blandt andet fokus på om vores stillingsopslag signalerer bredt til begge køn. Derudover varierer vores indsats efter behov. Endvidere sikrer vi, at mindst halvdelen af pladserne på vores løbende talentprogrammer besættes af kvinder. Dok. 872/13, Sag 12/183 11/16

12 For 2012 har målet været at opnå 20 % kvindelige ledere. Dette mål har vi indfriet. For chefspecialister har målet for 2012 været 19 %. Dette mål har vi desværre ikke nået, tværtimod ses en lille tilbagegang (konkret én stilling). I udarbejdelsen af mål og indsatser for 2013 vil der blive taget hånd om denne problemstilling. 4.4 Fokus på miljø Energinet.dk s aktiviteter som systemoperatør for el og gas resulterer i følgende direkte og indirekte påvirkninger på miljøet. Transmissionstab i elnettet Påvirkninger af miljøet i forbindelse med installation og drift af el og gas systemerne, herunder nye anlægsopgaver og forbrug og emissioner ved drift. Forbrug af varme, vand og el i kontorer og driftsbygninger Energi forbrug og emissioner ved transport Vi har løbende fokus på miljøpåvirkningerne og har igangsat aktiviteter for at nedbringe dem yderligere. Det kan gøres på forskellige måder, men typisk involverer det reduktion af forbrug, optimering eller erstatning af processer og materialer, så effektiviteten øges og miljøpåvirkninger nedbringes. Vi tænker i helhedsløsninger. Herunder tænkes miljøpåvirkninger ind tidligt i projekterne således, at minimering af miljøpåvirkninger har indflydelse på valget af en specifik teknologi eller komponent. I perioden forventer vi at investere i ny el- og gas-infrastruktur for ca 14 mia. kr. Anlægsprojekter i denne størrelsesorden kan medføre påvirkninger på miljøet, men da de alle gennemgår en miljøvurderingsfase og efterfølgende følger specifikke regler på området gør vi hvad vi kan for at minimere de negative påvirkninger af miljøet. For flere af projekterne tages der særlige hensyn til både landskab, arter og mennesker. For eksempel udfører vi afværgeforanstaltninger i selve anlægsfasen, men også efter etablering af anlægget. Det kan være styrede underboringer af hensyn til beskyttede områder, eller skærmende beplantninger for at nedbringe visuelle gener ved en station. Entreprenører der er kontraheret til anlægsprojekter skal underskrive vores etiske regelsæt, som også inkluderer miljømæssige forpligtigelser Aktiviteter og resultater Reduktion af transmissionstabet I transmissionsnettet er der et tab på ca 1-2 % af den samlede mængde strøm i ledningerne. Energinet.dk har løbende fokus på at nedbringe nettabet. I løbet af de næste tre år skal nettabet nedbringes med 15 % målt i forhold til Tabet i elnettet betyder, at der skal producere en vis mængde elektricitet mere for hver kwh, der forbruges ude ved forbrugeren. Som transmissions system operator skal Energinet.dk afholde udgifter til nettabet i transmissionsnettet ( kv). Siden 2008 har nettabet været på ca GWh. Nettabets størrelse afhænger af den samlede mængde strøm, der transporteres i nettet. Dok. 872/13, Sag 12/183 12/16

13 I 2012 blev der igangsat et projekt for yderligere at nedbringe nettabet. Målsætningen er, at omkostningerne til nettab i 2015 er nedbragt med 15 % målt i forhold til 2011, svarende til en omkostningsreduktion på cirka 50 mio. kr. årligt. I 2012 har Energinet.dk undersøgt, hvordan indbygning af en øget automatik i styringen af nettet kan reducere nettabet og hvordan udlandsforbindelserne kan drives mere energieffektivt. Disse initiativer vil på sigt reducere nettabet. Herudover skal en velovervejet dimensionering af nye elektriske forbindelser og en omkostningsbevidst drift af nettet medvirke til at nå målsætningen. En reduktion i nettabs omkostninger kan også medføre en nedbringelse af det fysiske nettab og dermed give en miljøgevinst. Reduktion af levetidsomkostninger Det er vigtigt for Energinet.dk løbende at forbedre sin effektivitet. Det er vores målsætning at nedbringe levetidsomkostningerne med 5 % pr nyt eltransmissionsprojekt i 2015 ift Den væsentligste parameter er, at optimere ud fra et holistisk og helhedsbetragtende tilgang til planlægning, udvikling, etablering, drift og vedligehold for nye projekter med det formål at nedbringe anlæggets samlede levetidsomkostninger. Allerede i planlægningsfasen skal der være et forbedret kendskab til de fulde levetidsomkostninger, så omkostningsvenlige løsninger for etablering samt drift og vedligehold af anlæggene kan tænkes ind allerede på et tidligt stadie. Målsætningen er defineret ud fra økonomisk målestok, men en stor del af den økonomiske målsætning vil også give et miljømæssigt fordelagtigt afkast idet negative påvirkninger på miljøet fx ved energiforbrug og emissioner kan komme i fokus. Indsatsen i 2013 omfatter kortlægning af bidrag til levetidsomkostninger og aktiviteter til optimering af processer og metoder som påvirker de væsentligste omkostningsdrivere. Energioptimering I 2013 arbejdes der videre med energioptimering af kontorfaciliteter. Vores serverrum leverer en konstant (stor) mængde af varmvand som restprodukt af køling i rummet. Dette vand er for koldt til at bruge direkte i vores varmesystem men ved hjælp af en varme pumpe kan energien udnyttes. Vi forventer at denne energi kan fortrænge en del af vores fjernvarme forbrug. Undersøgelser om hvorvidt dette kan gøres rentabelt, både økonomisk og/eller CO 2 -mæssigt, pågår. Optimering af det eksisterende frikøling i 2011 har givet meget gode resultater i 2012 i form af en reducering af elforbruget på ca. 25 %. Dette er opnået ved at optimere processen således at systemet altid vælger den køleløsning der giver det laveste energiforbrug. Det undersøges om udvidelse af vores eksisterende tørkølere kan give en reducering i energiforbrug der retfærdige investeringen. Dok. 872/13, Sag 12/183 13/16

14 Biodiversitet I 2012 har Energinet.dk igangsat et pilotprojekt for at tilgodese biodiversiteten på vores udenoms-arealer i forbindelse med kontorbygninger. Vi har indgået et samarbejde med de respektive kommuner omkring etablering af småbiotoper med særlig henblik på at skabe gode levevilkår for harer, jordrugende fugle, insekter og andre trængte arter i Danmark. Der er udpeget specifikke områder, hvor der iværksættes særlige plejetiltag til at fremme biodiversiteten, blandt andet braklægning og bevaring og pleje af vandhuller. 4.5 Fokus på anti-korruption Anti-korruption har stor fokus i Energinet.dk, blandt andet understreget af virksomhedens centrale funktion i den danske energisektor. Der er derfor opsat klare retningslinjer for medarbejdere og emnet er adresseret i virksomhedens Etiske Regelsæt. Insider-viden Bestyrelsen, direktør-kredsen og andre medarbejdere har pligt til at følge specifikke regler vedrørende insider-viden. For eksempel er det ikke tilladt at handle med CO 2 -kvoter. Tilsvarende er handel med aktier indenfor energibranchen strengt reguleret for at undgå misbrug af insider-viden. Herudover har Energinet.dk implementeret programmer og politikker for tilrådelig adfærd. Her kan nævnes program for intern overvågning og politik for repræsentation og gaver Aktiviteter og resultater Whistleblower system Energinet.dk har etableret en whistleblower-ordning, således at mistanke om mulige overtrædelser af etiske retningslinjer og økonomisk svindel kan indberettes anonymt af medarbejdere eller andre interessenter. Whistleblower-ordningen, der er etableret via en ekstern leverandør, er tilgængelig pr. telefon og internettet. Ordningen, som er godkendt af Datatilsynet, trådte i kraft 1. august Der er pr. 31. december 2012 ikke modtaget indberetninger til whistleblowerordningen. Dok. 872/13, Sag 12/183 14/16

15 Bilag 1: Oversigt over retningslinjer i Energinet.dk, der understøtter UN Global Compacts 10 principper. Menneskerettigheder Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og Energinet.dk s retningslinjer Sundhedspolitik Arbejdsmiljøpolitik Politik for længerevarende sygefravær Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab Arbejdstagerrettigheder Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling; og Energinet.dk s retningslinjer Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab Kollektive overenskomster. Virksomheder bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab Virksomheder bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold Initiativer for en mangfoldig arbejdsplads, Senior politik Etisk regelsæt for leverandører, Code of Conduct Audits gennem Nordisk indkøbsfællesskab. Dok. 872/13, Sag 12/183 15/16

16 Miljø Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; og Energinet.dk s retningslinjer Miljøpolitik Etisk regelsæt for leverandører Audits på anlægsprojekter Samarbejde i Nordisk indkøbsnetværk Virksomheder bør tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed; og Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Audits Samarbejde i Nordisk indkøbsnetværk Administrerer F&U programmer til støtte af miljøvenlig elproduktion. Anti-korruption Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Energinet.dk s retningslinjer Politik for Insiderviden Program for Intern Overvågning Politik for repræsentation, gaver mv. Whistle-blower ordning Etisk regelsæt for leverandører Dok. 872/13, Sag 12/183 16/16

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker

Energinet.dk. energi til dig og Danmark. Vi forbinder energi og mennesker Energinet.dk energi til dig og Danmark Vi forbinder energi og mennesker Kom indenfor Når du træder ind ad døren i Energinet.dk, træder du ind i en virksomhed, der arbejder for dig og Danmark. Det er vores

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar (CSR) 2013/2014 Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedens samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a, er en del af ledelsesberetningen i årsregnskabet for

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility

International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91. Corporate Social Responsibility International Holding a/s CVR. nr. 31 15 85 91 Corporate Social Responsibility 2014 SCHUR INTERNATIONAL HOLDING A/S CSR RAPPORTERING LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAM- FUNDSANSVAR JF. ÅRSREGNSKABSLO- VENS

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitets- og inklusionspolitik Diversitets- og inklusionspolitik OCTOBER 2016 1. Formål Formålet med denne politik er at beskrive indholdet af Danske Bank-koncernens politik for diversitet og inklusion samt de overordnede målsætninger

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2013 Biscas politikker for samfundsansvar Bisca har valgt at præcisere arbejdet med samfundsansvar i et sæt politikker. Politikkerne tager afsæt i Biscas forretningsstrategi

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport

CSR-rapport 2012/13. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a. www.pwc.dk/aarsrapport www.pwc.dk/aarsrapport CSR-rapport 2012/13 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ANSVARLIGHED GENNEM VORES

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Årsberetning 2005 Indhold Hvem er Baggrund Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang - Programmets kontroller - Programmets udvikling Programmets gennemførelse

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos

Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Regnskabsåret 2012/2013 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011

Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Protecting people and business Corporate Social Responsibility (CSR) 2011 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar viking life-saving equipment a/s 2 viking Corporate Social Responsibility Forord VIKING

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik. Lyngby-Taarbæk Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Lyngby-Taarbæk Forsyning 2015 Indledning Lyngby-Taarbæk Forsyning foretager hvert år indkøb og udbud i stort omfang for at løse forsyningens kerneopgaver inden for vandforsyning,

Læs mere

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR)

NeuroSearch. Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) NeuroSearch Virksomhedens sociale ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) 2010 CEO Statement...PHP?? I december 2009 besluttede NeuroSearch at tilslutte sig FN s Global Compact-netværk, hvorved selskabet

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility

Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Samfundsansvar Corporate Social Responsibility Andersen & Martini A/S har principper, politikker og målsætninger inden for uddannelse, mangfoldighed, anciennitet og fravær samt miljø og har i 2011 opnået

Læs mere

Politik for indkøb. i Region Sjælland

Politik for indkøb. i Region Sjælland Politik for indkøb i Region Sjælland Effektiv konkurrenceudsættelse skaber besparelser dialog er nøglen til innovation og kvalitet for fremtidens succesfulde indkøb 2 Forord Indkøb er et vigtigt område,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Miljøberetning 2011 Miljø og arbejdsmiljø indgår som vigtige og bærende elementer i KARA/NOVERENs vision og værdier. For at

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere