Årsberetning Squash-gudstjeneste i Haldum kirke. Kirken i Hinnerup Marts 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Squash-gudstjeneste i Haldum kirke. Kirken i Hinnerup Marts 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Squash-gudstjeneste i Haldum kirke Kirken i Hinnerup Marts 2015 Kirken i Hinnerup, Grundfør-Haldum-Vitten pastorat Kirkekontor: Skolestien 2, Grundfør tlf hjemmeside

2

3 Menighedsrådet Menighedsråd (der er valgt for periode ) blev sidst konstitueret i november 2014: Formand: Bent Engelbrecht Vittenvej 16 Tlf Næstformand og kasserer for menighedsrådet: Kaj Ove Højgaard Birkhøjen 22 Tlf / Svend S. Kjeldsen Rønvangen 218 tlf Inge Vejby Møller Ternevej 4 Tlf / Kirkeværge og formand for bygningsudvalget Niels Søndergaard Møllevej 19 Tlf Formand for kirkegårdsudvalget Inger Bech Krogsvej 30 Tlf / / Formand for Liv og Vækst udvalget Kirsten Venning Engel Flinthøjen 18 Tlf / Vivi Rimdal Kjær Ternevej 5 Tlf / Hanne Østergaard Fasanvej 2 Tlf / Dorrit Mikkelsen Højager 119, Tlf Mail: Birgit Svarre Teglhøjen 13, Tlf / Mail: Ida Sonne Laursen Sahara 1, Tlf / Mail: Suppleanter for Hinnerup menighedsråd Lise Beyer Jensen, Flinthøjen 24, Tlf / , Mail: Inge Lise Birkemose, Lucernevej 11, Tlf , Mail: Rikke Harboe Jensen, Tranevej 10, Tlf , Mail: Hanne Larsen, Krogsvej 5, Tlf / Mail: 3

4 Menighedsrådets beretning Kirkens bygninger Der har været fokus på: Opfølgning på energimærking. Ansøgning af ny indretning af Vitten kirke. Ansøgning af nyt tag på Haldum kirke. Ansøgning af ny klokke til Haldum kirke. Færdiggørelse af kirkekontoret (Skolestien 2). Forbedring af lydanlæg i kirkerne. Udlejning af Grundfør kirke til Favrskov Bykirke. Udlejning af sognegården til lokale foreninger og mindesammenkomster. Kirkens liv og vækst Hovedaktiviteter: Konsolidering af antallet af gudstjenester (165). Øgning af det samlede antal deltagere i gustjenesterne (fra til ). Gennemsnit stiger fra 63 til 72. Øgning af deltagelsen i højmesserne (fra til 3.285). Konfirmationsforberedelse: 108 konfirmander ud af 120 elever i 7. klasserne. Mini-konfirmander: 6 hold. Iværksat voksenundervisning under overskriften Livsoplysning. Sogneindsamling m. et resultat på kr ,50. Konsolidering af menighedsplejen m. kirkecafé, demenscafé, uddeling af julehjælp, udflugter, sammenkomster for indvandrere, julebazar og julefrokost. Korskole samt kordeltagelse i gudstjenester. Eftermiddagsmøder i sognegården. Højskoleaftener. Skt. Hans arrangement ved Sognegården. Kirkegårdene Hovedaktiviteter Daglig drift af tre kirkegårde jf. plejeplan. Færdiggørelse af flere projekter på kirkegårdene. Udarbejdelse af kirkegårdsplaner. Iværksætning af revision af kirkegårdskartotekssystem og aftaler. Administration Professionalisering af administration (herunder regnskabsføring og dokumentation). Regnskabsføring samt kordegnearbejde for Voldum-Rud pastorat. Personale Ny ansættelse: Birgitte N. Andreasen, administrativ medarbejder. Afsked med: Michael Amdisen, gravermedhjælper (tidsbegrænset), Vibeke Høggaard, sognemedhjælper (tidsbegrænset). Menighedsrådets arbejde Vedtagelse af målsætninger m.v. for Vedtagelse af medarbejderpolitik. Fokusering på dynamik med årshjul. Fokusering på sammenhæng og gennemsigtighed. Evaluering af menighedsrådets arbejde. 4

5 Pastoratets udvikling Indbyggere, Grundfør, per /1 Indbyggere, Haldum, per /1 Indbyggere, Vitten, per 1/ Indbyggere, i alt, per 1/ Medlemmer, Grundfør, per /1 Medlemmer, Haldum, per /1 Medlemmer, Vitten, per /1 Medlemmer, i alt, per 1/ Medlemsandel, per 1/1 87,6% 88,0% 87,6% 87,8% 87,0% 87,1% Fødte, hele året Døbte, hele året Vielser, hele året Kirkelige velsignelser, hele året Døde, hele året Begravede/bisatte, hele året Konfirmerede, hele året Befolkning, 0-19, per 1/ Befolkning, 60-69, per 1/ Befolkning, 70-79, per 1/ Befolkning, 80-89, per 1/ Befolkning, 90-, per 1/ Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Gudstjenester og kirkelige handlinger Kirken i Hinnerup - Oversigt over kirkegangen i perioden Deltagere Altergæster Dåb Afholdte gudstjenester og handlinger Højmesser Dåbsgudstjenester Ungdomsgudstjenester Familiegudstjenester Andre gudstjenester Bisættelser Begravelser Vielser/KV'er I alt, gudstjenester og kirkelige handlinger Sted Grundfør Haldum Vitten Andet sted I alt, antal kirkegængere Deltagelse Højmesse Anden gudstjeneste Bisættelse/begravelse Vielse/KV I alt, antal kirkegængere Nøgletal Gudstjenester, i alt Deltagere: alle deltagere/alle handlinger Deltagere: alle gudstjenester/antal af gudstjenester Deltagere: deltagere i højmesser/antal af højmesser

7 Opfyldelse af målsætningerne for BYGNINGER: KIRKE, SOGNEGÅRD OG KIRKEKONTOR 21 KIRKEBYGNINGER Fortsat energiregistrering Iværksat tiltag foranlediget af energimærkningen 2015: Plan for fremtidige energi-tiltag 2025: Energiforbruget er halveret i forhold til Undersøgt mulighed for elekronisk opslagstavler i kirkerne (monitorer). Der registreres fortsat energiforbrug månedligt. Energi-rapporter er udarbejdet af provstiets konsulent. Der er lavet en handleplan på baggrund af rapporterne: Sted Grundfør Haldum Vitten Anbefaling fra energitjenesten 1. Overvej lavere komforttemperatur i kirken 2. Montering af radiatorer langs ydervæggen i skibet? 3. Tætning af døren i våbenhuset 4. Forslag til praksis for udluftning 1. Termostat på varmeanlægget 2. Kortere opvarmningstid 3. Undgå konstant cirkulation på varmerørene i jorden Kommentarer fra personalet Vi nedsætter temperatur. Opmærksomhed på varmestyring. Afventer pkt. 1 Iværksættes. Afprøves. Termostat tjekkes. Iværksættes. (20 grader 2 timer før). Motorventil bør installeres. Beslutning fra bygningsudvalget 18 graver er OK. OK. OK OK. OK. OK. 4. Eftersyn af kalorifere Skiftes. OK. 5. Udskiftning af udendørs belysning 1. Monter ny varmestyring i kirken 2. Efterse kalorifereanlæg 3. Registrer den relative luftfugtighed Bør udskiftes med LED Evt. fjernvarme God idé. Pris: kr ,-. NB: Fjernvarme på vej. Efterses løbende. Skal ordnes. OK. Vi holder øje. Der er varmestyring. Så ingen udskiftning. Afventer fjernvarme for større investeringer. OK.? OK. Hygrometre anskaffes. Fagfolk anbefaler at vente med investeringer, da udviklingen på området går meget stærkt og priser falder. 7

8 2015: Beslutning vedr. monitorer i kirkerne Handleplan vedr. handicapvenlige adgangsforhold 2015: Konkrete tiltag iværksat vedr. adgangsforhold til kirkerne. 2015: Nyt tag på Haldum kirke. Undersøgt mulighed for fjernelse af bagerste bænke i Grundfør og/eller Haldum kirke mht. fleksibelt rum til børn. 2015: Ansøgning indsendt vedr. fjernelse af bænke i mindst én af kirkerne. 2015: Plan godkendt for ny indretning af Vitten kirke. Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet. 22 INVENTAR, KIRKER (herunder orgel og klokker) 2015: Ny klokke i Haldum kirke. Vi har haft en arkitekt til at se på forholdene ved Haldum kirke. Det er et større projekt, som provstiet skal ind over. Næste trin er udarbejdelse af et myndighedsprojekt. Skitserne til kirkegårdsplaner, som er blevet udviklet i 2014, har sat fokus på adgangsforhold (til P-plads, kirke og toiletter).. Vi har udbudsrunde på myndighedsprojekt. Efter godkendelse fra provstiet er der indgået kontrakt med Birch & Svenning A/S. Lokal-plan for Haldum har været til høring. Det er skønnet, at den tager hensyn til kirkens behov. Matrikulering af jorden ved Vitten kirke er stadig ikke gennemført. Både provsti og køber har rykket for afslutning på sagen. Bagerste bænk i nordsiden i Haldum er udtaget på grund af adgang til nyopsat lydanlæg. Vi afventer Stiftets reaktion på fjernelse af bænkene i Vitten kirke (møde i januar 2015). Plan er sendt til provsti vedr. opstart af pilot-projekt (fjernelse af bænke samt anskaffelse af stole). Provstiet har sendt projektet til udtalelse i Stiftet. Der er møde i Vitten torsdag d. 29. januar kl Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. Marxen har formuleret et myndighedsprojekt for ny klokke i Haldum. Provstiet skal forholde sig til finansieringen af projektet. 2015: Automatisk ringning i Haldum kirke. 2015: Renoverede lydanlæg i alle kirkerne 2015: "Lystræ" i Grundfør kirke. 2015: Ny alterdug i Haldum kirke. Afventer myndighedsprojekt for ny klokke i Haldum. Lydanlægget i Haldum kirke er blevet renoveret som forsikringsskade efter lynnedslag. Vitten har fået opstillet et midlertidigt anlæg (takket være Thorkild P.) Til Grundfør er der blevet anskaffet nye mikrofoner. "Stilhedsudvalg" har været i gang med af formulere et projekt. Vi har lånt et lystræ af DanSand til afprøvning af funktionalitet. 8

9 23 SOGNEGÅRD Vedtægterne er revideret. 2015: Anskaffelse af kunst til sognegården Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet 24 KIRKEKONTOR Etableret depot i den nuværende garage Modernisering af inventar. Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet. Revisionen af vedtægterne for sognegården blev udskudt til udvalgsmødet i januar Stiludvalget har i 2014 foretaget en sondering hos en kunstner, men projektet blev forkastet. Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. Der er etableret depot i garagen i forbindelse med ombygningen. Inventaret på kirkekontoret er blevet moderniseret i forbindelse med ombygningen. Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. 3 KIRKELIGE AKTIVITETER 31 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER (alle 31) Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste- rul ) I alt blev der afholdt 165 gudstjenester i 2014, heraf 66 højmesser. Antallet af kirkegængere til højmesserne er steget fra i 2013 til i 2014 og det gennemsnitlige deltagerantal i højmesserne er steget fra 36 til 50. Ændringen skyldes sikkert flere dåb i forbindelse med højmesserne. Antallet af gudstjenester i alt er faldet fra 182 i 2013 til 165 i Primært pga. nedgang i antal af dåbsgudstjenester. Det samlede antal kirkegængere til gudstjenesterne er steget fra til i Det gennemsnitlige antal kirkegængere til alle gudstjenester er steget fra 63 til 72. Årets samlede antal kirkegængere på skyldes primært en stigning i antallet af deltagere i bisættelser/begravelser fra i 2013 til i Samlet fordeling af kirkegængere: Højmesser: 19,0% Andre gudstjenester: 52,0% Bisættelser/begravelser: 22,0% Vielser/kirkelige velsignelser: 7% 9

10 Løbende eksperimentere med nye gudstjenester Evaluering af ny ordning for højmesser (liturgi) Højmesser Mindst én højmesse per søndag/helligdag 3102 Aftengudstjenester Mindst 12 i løbet af året (fra kl. 17) Familiegudstjenester I forbindelse med minikonfirmand forløb Nye gudstjenester i 2014: Squash-gudstjeneste (til familie-høstgudstjenesten d ) var den eneste nye gudstjeneste. Den nye ordning er ikke blevet evalueret. Kun Bededag og 2. pinsedag samt Alle Helgen søndag var uden højmesse. Bededag pga. konfirmationer. 2. pinsedag pga. fælles gudstjeneste i Hadsten. Alle Helgen skyldes en forglemmelse. Der blev gennemført 12 Andre gudstjenester efter kl (ekskl. G&S og ungdoms) Grundfør: H3K Grundfør: Kyndelmisse : Grundfør: Korgudstj : Grundfør: Keltisk gudstj : Haldum: Måltidsgudtj : Dr.Dagmars kilde : Grundfør: Keltisk gudstj : Grundfør: Keltisk gudstj : Sognegård: Gud og gullasch : Grundfør: Alle helgen Grundfør: Keltisk gudstj : Vitten: Syng julen ind Derudover blev der afholdt : Vitten: Højmesse : Grundfør: Højmesse 03.08: Haldum: Højmesse 19.10: Grundfør: Højmesse Afholdt (fredage): : Haldum : Haldum : Haldum : Grundfør : Grundfør : Grundfør God erfaring med afholdelse fredag eftermiddag. Naturlig afslutning på forløbet (i stedet for at vente på søndag). Deltagelsen er uændret (mange kan alligevel ikke om søndagen). AMFA organiserer hjælpere. 10

11 3104 Ungdomsgudstjeneste Mindst 8 i løbet af året Afholdte: Grundfør: H3K Grundfør: Kyndelmisse - light Haldum: Om-lidt-gudstj Haldum: Velkommen Haldum: Squash-gudstj Grundfør: Grundfør: Juleevangeliet the movie 3105 Dåbsgudstjenester Efter ønske, dog på tider der passer i medarbejdernes kalender (såkaldte åbne tider) 3106 Alle Helgensgudstjeneste Mindegudstjeneste i Grundfør og Haldum? Evt. åben kirke, evt. stilhed, i de kirker, hvor der ikke afholdes mindegudstjeneste Konfirmationsgudstjenester Efter aftale, men også "Ny ordning" (A klasser første lørdag i maj, B- klasser anden lørdag i maj, C- klasser tredje lørdag i maj, D- klasser sidste lørdag i april). 2014: 28 dåbsgudstjenester (mod 37 dåbsgudstjenester i 2013). To i 2014 (JH) Haldum Grundfør Samtidig var Vitten kirke åben om eftermiddagen. Afviklet Grundfør Haldum (særlig) Haldum Haldum Haldum (særlig) Grundfør Grundfør 3108 Dr. Dagmars kilde Sidste torsdag i maj. Gerne i samarbejde m. Hinnerup-koret samt Lions damerne Afholdt d kl Kommentarer: Godt m. nye siddepladser (træstammer). Koret er trådt meget i karakter. "Kortrappe" skal ikke bruges længere. Godt samarbejde m. LC Dronning Dagmars Kilde Helligtrekonger m. optog Som tidligere Afholdt d kl Rigtigt mange deltagere (225). Evaluering: Fast indarbejdet koncept. Hensigtsmæssigt med fælles briefing inden start. 11

12 Skal ikke præsenteres som ungdomsgudstjeneste (pga. deltagerantal) De ni læsninger, jul med kor 3110 De ni læsninger, påske med kor Skærtorsdag, måltidsgudstjeneste Ingen målsætning Afholdt Haldum (KBN) med rytmisk musik ved Brian Fomsgaard. Afløst af skærtorsdagsgudstjeneste (måltidsgudstjeneste). Arrangeret i samarbejde m. fredags-café (herunder kørsel). Evaluering: Café-gæster glade for deltagelse. Relativt begrænset fremmøde (35). Fungerer godt. Et oplagt arrangement til Vitten kirke i fremtiden Julegudstjenester for HH-skole Alle klasser inviteres, alle klasser tager imod invitationen 3113 Julegudstjenester for Rønbækskolen Alle klasser inviteres, alle klasser tager imod invitationen 3114 Julegudstjenester for børnehaver i Haldum sogn Afholdes 3115 Julegudstjenester for børnehaver i Grundfør sogn Afholdes 3116 Plejehjemsgudstjenester Sidste tirsdag i måneden 3117 Gud og spaghetti Afholdes sidste tirsdag i måneden. Forsøg med flytning af samtidig gudtjeneste i Voldumcenteret, så samme personale kan bruges begge steder. 8 gange (første tirsdag i måneden) Ny sæson begynder. Frivillig-plan er udarbejdet 3118 Kyndelmisse-gudstjeneste Afholdes Afholdt & Dobbelt pga. to udgaver/målgrupper Begravelser/bisættelser Efter ønske, men på "åbne tider" Relativt højt antal i 1. halvår (30). Hele 2013: Vielse/KV Efter ønske, men på "åbne tider Samme niveau som foregående år 3122 Kærlighedsgudstjeneste Afholdes, hvis præst vil Er ikke afholdt. 12

13 3123 Høst-familiegudstjeneste Afholdes, gerne med alle præster Squash-gudstjeneste d i Haldum kirke Gud og gullasch Afholdes, hvis præst vil Gud og gullasch onsdag d kl (JH) 3126 Syng julen ind (Vitten) Afholdes, gerne i samarbejde med VBI 3127 Pilgrimsvandring Vinter/forår og efterår, 2 gange i alt Afholdt torsdag d Kl (KBN) Søndag d. 14. sept. Kl. 13 (JH) 3128 Friluftsgudstjeneste, Engen i Hadsten, 2. pinsedag Afholdes i Hadsten Afholdt. Kommentarer: Forslag til ændring af placering af alter Sommerkirke Afholdes i samarbejde med Hadsten storpastorat Ikke afholdt. Afløst af keltiske gudstjenester samt årstidsgudstjenester. Keltiske gudstjenester Ingen Keltiske gudstjenester: Afholdt: : Grundfør : 19.00: Grundfør Grundfør Grundfør Årstidsgudstjeneste i Grundfør Afløser årstidsgudstjenester Ingen Ad hoc m. kor. afholdt kl Samarbejde m. Grundfør forsamlingshus. Ingen planlagt Alterbrød og vin Saft første søndag i måneden. I.a.b Lys og blomster (herunder adventskranse og juletræer) Helst afskårne blomster på alter, altid frisk buket. En enkel blomst kan også være smuk! 3152 Alterbøger Evt. a jour på nye udgivelser I.a.b. I.a.b. 13

14 3153 Noder Evt. a jour på nye udgivelser (både salme og orgelmusik) 3154 Kirkebil Gratis til alle gudstjenester (efter bestilling) Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Dåbsbibler til alle. I.a.b Forplejning i forbindelse med kirkekaffe Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale. Brugen er begrænset. Fungerer godt, men mangler afklaring af kirkevært-funktion. Evt. anden opstilling af borde. Stilhed i Grundfør kirke Lillejuleaften og påskelørdag (BHR er tovholder) - måske udvide med flere dage og i andre kirker (f.eks. Vitten)? Før højtider (+ festival) Afholdt: (i forbindelse m. Grundfør festival) Stilhedsgruppen har stået bag åben kirke hverdage 9-14 fra og også alle helgen. Stilhedsgruppen arbejder for anskaffelse af lystræ. Det lånte lystræ i Grundfør er tændt alle hverdage. Spil dansk og morgensang Afholdt d kl samt 30 okt. kl i Grundfør kirke (BHR). 32 KIRKELIG UNDERVISNING (alle 32) 3211 Konfirmander Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen Evaluering viser tilfredshed blandt forældre 3221 Konfirmander, specialhold Altid at være parat til at give særlig undervisning 3231 Mini-konfirmander, alle Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen Babysalmesang Baby-salmesang tilbydes 108 konfirmander ud af i alt 120 elever i 7. klasserne (HH: 48; RØ: 56; spec.: 4). Svarer til 90%. Evaluering gennemført. Tilfredshed. Vi er ved at afdække behov for sæson 2014/15 (AMFA). Afholdt for HH-skolen i ugerne 4, 9 og 19. Rønbækskolen har efterår i ugerne 36, 40 og 44. Gennemføres hver torsdag formiddag. God deltagelse. 14

15 Kirkelig voksenundervisning Mindst ét tilbud om kirkelig voksenundervisning 33 DIAKONAL VIRKSOMHED (alle 33) 3311 Sogneindsamling (Folkekirkens Nødhjælp) Deltagelse i Sogneindsamlingen 2014 (evt. som konfirmandprojekt) 3321 Menighedspleje Faste café-formiddage i sognegården Planlagt forløb i efterår med titlen "Næstekærlighed og jura". (AMFA) : Filmen Amour : Foredraget: Hans Gammeltoft Hansen : Bogen Stadig Alice Indsamlet kr ,50. Mere struktur på hjælpere i 2015 (til kaffe). Godt at kombinere m. musik Gennemføres fast hver fredag m deltagere. Trofast deltagelse. Også i sommerferien. Julefrokost gennemført med konfirmand-hjælp. Fortælle/-synge-dage på Hinneruplund Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger) Bliver ikke gennemført. Kun få uddelinger. Afventer jul. Nytårsfest for indvandrere Ca deltagere. Torsdag d. 26. juni: Sommerfest for indvandrere. Ca. 40 deltagere. Dårligt tidspunkt pga. skoleafslutning. Udflugt gennemført: Rosenholm slot og Hornslet kirke Asger Jorn udstilling i Silkeborg kl Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester) Iværksat i forhold til indvandrere samt café-deltagere i forhold til måltidsgudstjeneste. Demens-café ved IL. 1 x månedligt. Ældre-IT m. Ældre Sagen. Sorggruppe Tilbud om sorggruppe (evt. m. Hinneruplund). 34 KOMMUNIKATION (alle 34 Samlet evaluering af kommunikationsindsats AMFA er stand by på opgaven 15

16 35 KIRKEKOR (alle 35) Velfungerende korskole Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler Kor-arrangementer Fortsat kordeltagelse i gudstjenester Voksenkor-aktiviteter 36 KIRKEKONCERTER (alle 36) Musik integreres i gudstjenester X antal koncerter Koordinering af koncerter med Hadsten (og gerne andre) Spil Dansk, morgensang/andagt 3631 Fyraftensang Afventer evaluering. 37 FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED (alle 37) Eftermiddagsmøder (Johs.) Eftermiddagsmøde Nu piger fra både Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup skolen. Fyraftenssang sommer og jul (m- Lucia) i Sognegården. Deltagelse i julehygge på Hinneruplund. Deltager i alle Gud og spaghetti-gudstjenester, samt ved særlige gudstjenester. Hadsten sangforening i Vitten kirke. Hinnerupkoret julekoncert i Haldum kirke. Kreaktivkoret i Grundfør kirke Afventer evaluering. Fløjtesolist på 4 keltiske gudstjenester samt allehelgen. Solosang ved kirkesangere. Trompetist ved højmesser og jul. Ungdomskor ved højmesser og morgensang. Afholdes som andagter samt Afslutning med børnekor (juni og december). Stor deltagelse Afholdt: : Min oldemor gik også med tørklæde - foredrag ved Karen Toft i Hinnerup sognegård : De syv dødssynder - foredrag ved Karin Flensborg i Hinnerup sognegård : Foredrag om Terre Des Hommes ved Dorthe Kristensen i Hinnerup sognegård : Knud Rasmussen v/birgitte Arendt : Husbestyrerinde søges v/helle Juhl : At være fortalt v/ole Juul Julearrangement (Johs.) Særligt julearrangement Tirsdag d. 9. dec. Kl m. Johan Herold. Julehygge på Hinneruplund (KBN) Julehygge på Hinneruplund Torsdag d. 11. dec. Kl (BHR/VH/AMFA/KBN samt kor). 16

17 Årsmøde Årsmøde (med mindst 60 deltagere). Højskolearrangemenet i samarbejde med andre Gennemført foredrag i samarbejde med andre (f.eks. Ældresagen og Hinnerup Bibliotek) Søndag d. 24. august kl i Hinnerup sognegård : Poul Aage Fogde: "Danmark i krig ", : Feltpræst Pernille Lüdeking Svenningsen "Feltpræst i Afganistan" Særlig arrangement i forbindelse m. Allehelgen) Hospice-præst Alice Pedersen: Sorg 29. okt. kl Personale kan/bør deltage. Fællessangs-café Gennemført x 2 i foråret (m. Karina Schwarz og Jens Morsing). Næste gang: kl kl Skt. Hans, Engen Evt. ved Sognegården Ved sognegården i samarbejde m. Dr. Dagmars kilde. Velbesøgt: deltagere Til evaluering: Annoncering af medbringelse af stole. Folk må gerne komme tidligere: Underholdning og salg begynder kl Brug af sognegård: Kaffe- og kagesalg indendørs Scenens placering: Gerne tættere på bålet. Opmærksomhed på forstærkelse af lyd ved tale. Fællessang og underholdning fungerer godt. Generelt: Godt og velbesøgt arrangement. 4 KIRKEGÅRDENE 40 KIRKEGÅRDENE Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed Fokus har ledt til udarbejdelse af overordnede planer for alle tre kirkegårde. Planerne er indsendt til provstiet til eventuelle kommentarer. 17

18 Plejeplanen revideres. Revision af vedtægt (tjek periode for gravfæstebreve) Plejeplanen blev gennemgået, og det gav ikke anledning til ændringer. Vedtægten er ikke blevet revideret. Til gengæld er gravstedsbrevene blevet gennemgået og ny udskrift udsendt til indehaverne. Drøftelse af evt. etablering af ikke-kristeligt kirkegårdsafsnit KU synes, at opgaven bør høre til provsti-regi. Udfærdigelse af retningslinjer for forskellige gravstedstyper (obs. pyntning ved plade-i-plæne) Retningslinjerne er ok. Der er blevet indskærpet mere konsekvens i overholdelsen af reglerne. Der skal opsættes særligt skilt ved plade i plæne. Særligt plade i plæne kræver konsekvens (og overbærenhed). Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården 41 BEGRAVELSER/URNE-NEDSÆTTELSER Fortsat tilstræber, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelsen Dialogen mellem ansatte og besøgende på kirkegården fungerer godt og har særlig opmærksomhed. Dette sker så vidt muligt. Dette sker så vidt muligt. Målsætning Administration og fællesformål 60 Fælles formål, administration 61 Menighedsrådet Åben og proaktiv ift. samarbejde på tværs af menighedsråd 62 Personale Personalepolitik formuleres og vedtages senest primo 2014 Opfyldelse MR er i tæt dialog med provst og PU om provstiets udvikling. Vi har konkret samarbejde med Voldum-Rud om organist, præster og kordegneopgaver. Vedtaget. Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted Fortsat fokus på god samarbejdskultur Vi har løbende praktikanter (primært fra kommunen, men også fra diakonhøjskolen) Det er et konstant opmærksomhedspunkt. 63 Bygning (konsulenter) 18

19 64 Økonomi 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse 67 Forsikring 68 MR-valg 69 Stiftsbidrag 19

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup www.kirkenihinnerup.dk Kirken Juni 2015 Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup Juni - december 2015 Grundfør Haldum Vitten sogne FARVEL Johannes Hjørlund går på pension side 3/7 SQUASHGUDSTJENESTE Høsten skal

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008

Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 DALBY aug 2008:DALBY 4/05 15/08/08 13:07 Side 1 Dalby Sogn og Kirke 69. årgang, september-november 2008 Den lokale kirke går til valg Husk datoerne 9/9 og 11/11 Se side 7-9 Læs inde i bladet: For børnefamilierne:

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013

Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013 Årsberetning for Them Sogns Menighedsråd i 2013 Aflagt ved menigheds og visionsmøde, d. 12. marts 2014 Vision for Them og Brande kirker I mødet mellem kirken og ethvert menneske i sognet Indbyrdes i vores

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015

09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 www.hadstensogne.dk Kirken nr. 9 Juni 2015 09 Kirkebladet for kirkerne i og omkring Hadsten Juni - december 2015 Sct. Pauls Nr. Galten Over Hadsten Vissing Ødum Hadbjerg Lyngå Skjød Lerbjerg KIRKEHØJSKOLE

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010

Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Ansættelsesprocedure jobopslag ansættelser overenskomster Ansættelsesvilkår arbejdstid løn lønsedler lønudbetaling faglige organisationer forsikringer MUS-samtaler

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Marts - april - maj 2014 Ottende årgang nr. 1 Sidste forår i den gamle Nykirke Det siges, at da maleren Rudolf Rud-Petersen i sin tid

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst

Renovering/ombygning af menighedslokaler. Nyt fra menighedsrådet. Forår i Hans Egedes Kirke. Jeg vil være præst kirke på vej Renovering/ombygning af menighedslokaler Nyt fra menighedsrådet Forår i Hans Egedes Kirke Jeg vil være præst Her har dagen evighed, her har kærlighed sit sted, hvor Guds Søn er sammen med

Læs mere

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke

Kirkebladet. Sahl - Vinderup. Juni-juli-august 2014. 64. årgang. Den danske Salmeduo i Vinderup kirke. Konfirmandtur til Århus domkirke Juni-juli-august 2014 64. årgang Kirkebladet Sahl - Vinderup Den danske Salmeduo i Vinderup kirke Konfirmandtur til Århus domkirke Konfirmanderne på Aros Sahl menighedsråd 2 Vi er nu midt i en dejlig tid

Læs mere

Balle Sogns Kirkeblad

Balle Sogns Kirkeblad Balle Sogns Kirkeblad December januar februar 2009/2010 Balle Sogn Balle Bygade 3 8600 Silkeborg www.ballesogn.dk 1 Redaktionen Kirkekontoret: Balle Bygade 3 tlf. 8681 2755, fax. 8681 2690 Åbent man.-fre.

Læs mere

Fællesrådet. Formålsparagraffen blev vedtaget således: På baggrund af situationen har forretningsudvalget

Fællesrådet. Formålsparagraffen blev vedtaget således: På baggrund af situationen har forretningsudvalget Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd: Ole Jean Nielsen Tlf. 86271514-20411514 www.8270hhs.dk Repræsentantskabsmøde Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd har afholdt sit årlige ordinære repræsentantskabsmøde

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008

FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 FRA KIRKEN JUNI - AUGUST 2008 1 KALENDER Juni - September 2008 Juni Torsdag den 5. juni kl. 13: Grundlovsfest i Kirke Saaby Torsdag den 12. juni: Sogneaften i Hvalsø kl 19.30 Lørdag den 14. juni kl. 16:

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Bæverne på Hjerl hede

Bæverne på Hjerl hede 68. UDGAVE Februar 2015 Lokalbladet for Estvad og Rønbjerg sogne Læs bl.a. om: Udvikling og forskønnelse Film- og læseklubber Generalforsamlinger Og meget mere Bæverne på Hjerl hede SIDE 2 RØNBJERG-XPRESSEN

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012

Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 Referat af opstillingsmøde d.28.08.2012 vedr. menighedsrådsvalg d.11.11.2012 1) Der blev budt velkommen ved formand Carsten Nielsen og næstformand Helga Eskildsen 1A) Per Pedersen blev enstemmigt valgt

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere