Årsberetning Squash-gudstjeneste i Haldum kirke. Kirken i Hinnerup Marts 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2014. Squash-gudstjeneste i Haldum kirke. Kirken i Hinnerup Marts 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 Squash-gudstjeneste i Haldum kirke Kirken i Hinnerup Marts 2015 Kirken i Hinnerup, Grundfør-Haldum-Vitten pastorat Kirkekontor: Skolestien 2, Grundfør tlf hjemmeside

2

3 Menighedsrådet Menighedsråd (der er valgt for periode ) blev sidst konstitueret i november 2014: Formand: Bent Engelbrecht Vittenvej 16 Tlf Næstformand og kasserer for menighedsrådet: Kaj Ove Højgaard Birkhøjen 22 Tlf / Svend S. Kjeldsen Rønvangen 218 tlf Inge Vejby Møller Ternevej 4 Tlf / Kirkeværge og formand for bygningsudvalget Niels Søndergaard Møllevej 19 Tlf Formand for kirkegårdsudvalget Inger Bech Krogsvej 30 Tlf / / Formand for Liv og Vækst udvalget Kirsten Venning Engel Flinthøjen 18 Tlf / Vivi Rimdal Kjær Ternevej 5 Tlf / Hanne Østergaard Fasanvej 2 Tlf / Dorrit Mikkelsen Højager 119, Tlf Mail: Birgit Svarre Teglhøjen 13, Tlf / Mail: Ida Sonne Laursen Sahara 1, Tlf / Mail: Suppleanter for Hinnerup menighedsråd Lise Beyer Jensen, Flinthøjen 24, Tlf / , Mail: Inge Lise Birkemose, Lucernevej 11, Tlf , Mail: Rikke Harboe Jensen, Tranevej 10, Tlf , Mail: Hanne Larsen, Krogsvej 5, Tlf / Mail: 3

4 Menighedsrådets beretning Kirkens bygninger Der har været fokus på: Opfølgning på energimærking. Ansøgning af ny indretning af Vitten kirke. Ansøgning af nyt tag på Haldum kirke. Ansøgning af ny klokke til Haldum kirke. Færdiggørelse af kirkekontoret (Skolestien 2). Forbedring af lydanlæg i kirkerne. Udlejning af Grundfør kirke til Favrskov Bykirke. Udlejning af sognegården til lokale foreninger og mindesammenkomster. Kirkens liv og vækst Hovedaktiviteter: Konsolidering af antallet af gudstjenester (165). Øgning af det samlede antal deltagere i gustjenesterne (fra til ). Gennemsnit stiger fra 63 til 72. Øgning af deltagelsen i højmesserne (fra til 3.285). Konfirmationsforberedelse: 108 konfirmander ud af 120 elever i 7. klasserne. Mini-konfirmander: 6 hold. Iværksat voksenundervisning under overskriften Livsoplysning. Sogneindsamling m. et resultat på kr ,50. Konsolidering af menighedsplejen m. kirkecafé, demenscafé, uddeling af julehjælp, udflugter, sammenkomster for indvandrere, julebazar og julefrokost. Korskole samt kordeltagelse i gudstjenester. Eftermiddagsmøder i sognegården. Højskoleaftener. Skt. Hans arrangement ved Sognegården. Kirkegårdene Hovedaktiviteter Daglig drift af tre kirkegårde jf. plejeplan. Færdiggørelse af flere projekter på kirkegårdene. Udarbejdelse af kirkegårdsplaner. Iværksætning af revision af kirkegårdskartotekssystem og aftaler. Administration Professionalisering af administration (herunder regnskabsføring og dokumentation). Regnskabsføring samt kordegnearbejde for Voldum-Rud pastorat. Personale Ny ansættelse: Birgitte N. Andreasen, administrativ medarbejder. Afsked med: Michael Amdisen, gravermedhjælper (tidsbegrænset), Vibeke Høggaard, sognemedhjælper (tidsbegrænset). Menighedsrådets arbejde Vedtagelse af målsætninger m.v. for Vedtagelse af medarbejderpolitik. Fokusering på dynamik med årshjul. Fokusering på sammenhæng og gennemsigtighed. Evaluering af menighedsrådets arbejde. 4

5 Pastoratets udvikling Indbyggere, Grundfør, per /1 Indbyggere, Haldum, per /1 Indbyggere, Vitten, per 1/ Indbyggere, i alt, per 1/ Medlemmer, Grundfør, per /1 Medlemmer, Haldum, per /1 Medlemmer, Vitten, per /1 Medlemmer, i alt, per 1/ Medlemsandel, per 1/1 87,6% 88,0% 87,6% 87,8% 87,0% 87,1% Fødte, hele året Døbte, hele året Vielser, hele året Kirkelige velsignelser, hele året Døde, hele året Begravede/bisatte, hele året Konfirmerede, hele året Befolkning, 0-19, per 1/ Befolkning, 60-69, per 1/ Befolkning, 70-79, per 1/ Befolkning, 80-89, per 1/ Befolkning, 90-, per 1/ Kilde: Danmarks Statistik 5

6 Gudstjenester og kirkelige handlinger Kirken i Hinnerup - Oversigt over kirkegangen i perioden Deltagere Altergæster Dåb Afholdte gudstjenester og handlinger Højmesser Dåbsgudstjenester Ungdomsgudstjenester Familiegudstjenester Andre gudstjenester Bisættelser Begravelser Vielser/KV'er I alt, gudstjenester og kirkelige handlinger Sted Grundfør Haldum Vitten Andet sted I alt, antal kirkegængere Deltagelse Højmesse Anden gudstjeneste Bisættelse/begravelse Vielse/KV I alt, antal kirkegængere Nøgletal Gudstjenester, i alt Deltagere: alle deltagere/alle handlinger Deltagere: alle gudstjenester/antal af gudstjenester Deltagere: deltagere i højmesser/antal af højmesser

7 Opfyldelse af målsætningerne for BYGNINGER: KIRKE, SOGNEGÅRD OG KIRKEKONTOR 21 KIRKEBYGNINGER Fortsat energiregistrering Iværksat tiltag foranlediget af energimærkningen 2015: Plan for fremtidige energi-tiltag 2025: Energiforbruget er halveret i forhold til Undersøgt mulighed for elekronisk opslagstavler i kirkerne (monitorer). Der registreres fortsat energiforbrug månedligt. Energi-rapporter er udarbejdet af provstiets konsulent. Der er lavet en handleplan på baggrund af rapporterne: Sted Grundfør Haldum Vitten Anbefaling fra energitjenesten 1. Overvej lavere komforttemperatur i kirken 2. Montering af radiatorer langs ydervæggen i skibet? 3. Tætning af døren i våbenhuset 4. Forslag til praksis for udluftning 1. Termostat på varmeanlægget 2. Kortere opvarmningstid 3. Undgå konstant cirkulation på varmerørene i jorden Kommentarer fra personalet Vi nedsætter temperatur. Opmærksomhed på varmestyring. Afventer pkt. 1 Iværksættes. Afprøves. Termostat tjekkes. Iværksættes. (20 grader 2 timer før). Motorventil bør installeres. Beslutning fra bygningsudvalget 18 graver er OK. OK. OK OK. OK. OK. 4. Eftersyn af kalorifere Skiftes. OK. 5. Udskiftning af udendørs belysning 1. Monter ny varmestyring i kirken 2. Efterse kalorifereanlæg 3. Registrer den relative luftfugtighed Bør udskiftes med LED Evt. fjernvarme God idé. Pris: kr ,-. NB: Fjernvarme på vej. Efterses løbende. Skal ordnes. OK. Vi holder øje. Der er varmestyring. Så ingen udskiftning. Afventer fjernvarme for større investeringer. OK.? OK. Hygrometre anskaffes. Fagfolk anbefaler at vente med investeringer, da udviklingen på området går meget stærkt og priser falder. 7

8 2015: Beslutning vedr. monitorer i kirkerne Handleplan vedr. handicapvenlige adgangsforhold 2015: Konkrete tiltag iværksat vedr. adgangsforhold til kirkerne. 2015: Nyt tag på Haldum kirke. Undersøgt mulighed for fjernelse af bagerste bænke i Grundfør og/eller Haldum kirke mht. fleksibelt rum til børn. 2015: Ansøgning indsendt vedr. fjernelse af bænke i mindst én af kirkerne. 2015: Plan godkendt for ny indretning af Vitten kirke. Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet. 22 INVENTAR, KIRKER (herunder orgel og klokker) 2015: Ny klokke i Haldum kirke. Vi har haft en arkitekt til at se på forholdene ved Haldum kirke. Det er et større projekt, som provstiet skal ind over. Næste trin er udarbejdelse af et myndighedsprojekt. Skitserne til kirkegårdsplaner, som er blevet udviklet i 2014, har sat fokus på adgangsforhold (til P-plads, kirke og toiletter).. Vi har udbudsrunde på myndighedsprojekt. Efter godkendelse fra provstiet er der indgået kontrakt med Birch & Svenning A/S. Lokal-plan for Haldum har været til høring. Det er skønnet, at den tager hensyn til kirkens behov. Matrikulering af jorden ved Vitten kirke er stadig ikke gennemført. Både provsti og køber har rykket for afslutning på sagen. Bagerste bænk i nordsiden i Haldum er udtaget på grund af adgang til nyopsat lydanlæg. Vi afventer Stiftets reaktion på fjernelse af bænkene i Vitten kirke (møde i januar 2015). Plan er sendt til provsti vedr. opstart af pilot-projekt (fjernelse af bænke samt anskaffelse af stole). Provstiet har sendt projektet til udtalelse i Stiftet. Der er møde i Vitten torsdag d. 29. januar kl Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. Marxen har formuleret et myndighedsprojekt for ny klokke i Haldum. Provstiet skal forholde sig til finansieringen af projektet. 2015: Automatisk ringning i Haldum kirke. 2015: Renoverede lydanlæg i alle kirkerne 2015: "Lystræ" i Grundfør kirke. 2015: Ny alterdug i Haldum kirke. Afventer myndighedsprojekt for ny klokke i Haldum. Lydanlægget i Haldum kirke er blevet renoveret som forsikringsskade efter lynnedslag. Vitten har fået opstillet et midlertidigt anlæg (takket være Thorkild P.) Til Grundfør er der blevet anskaffet nye mikrofoner. "Stilhedsudvalg" har været i gang med af formulere et projekt. Vi har lånt et lystræ af DanSand til afprøvning af funktionalitet. 8

9 23 SOGNEGÅRD Vedtægterne er revideret. 2015: Anskaffelse af kunst til sognegården Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet 24 KIRKEKONTOR Etableret depot i den nuværende garage Modernisering af inventar. Arbejdet hen mod anbefalinger i Grøn kirke - konceptet. Revisionen af vedtægterne for sognegården blev udskudt til udvalgsmødet i januar Stiludvalget har i 2014 foretaget en sondering hos en kunstner, men projektet blev forkastet. Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. Der er etableret depot i garagen i forbindelse med ombygningen. Inventaret på kirkekontoret er blevet moderniseret i forbindelse med ombygningen. Vi bruger anbefalinger i Grøn kirke -konceptet som inspiration i den daglige drift. 3 KIRKELIGE AKTIVITETER 31 GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER (alle 31) Fastholde gudstjenestelivets mangfoldighed (herunder evaluering af gudstjeneste- rul ) I alt blev der afholdt 165 gudstjenester i 2014, heraf 66 højmesser. Antallet af kirkegængere til højmesserne er steget fra i 2013 til i 2014 og det gennemsnitlige deltagerantal i højmesserne er steget fra 36 til 50. Ændringen skyldes sikkert flere dåb i forbindelse med højmesserne. Antallet af gudstjenester i alt er faldet fra 182 i 2013 til 165 i Primært pga. nedgang i antal af dåbsgudstjenester. Det samlede antal kirkegængere til gudstjenesterne er steget fra til i Det gennemsnitlige antal kirkegængere til alle gudstjenester er steget fra 63 til 72. Årets samlede antal kirkegængere på skyldes primært en stigning i antallet af deltagere i bisættelser/begravelser fra i 2013 til i Samlet fordeling af kirkegængere: Højmesser: 19,0% Andre gudstjenester: 52,0% Bisættelser/begravelser: 22,0% Vielser/kirkelige velsignelser: 7% 9

10 Løbende eksperimentere med nye gudstjenester Evaluering af ny ordning for højmesser (liturgi) Højmesser Mindst én højmesse per søndag/helligdag 3102 Aftengudstjenester Mindst 12 i løbet af året (fra kl. 17) Familiegudstjenester I forbindelse med minikonfirmand forløb Nye gudstjenester i 2014: Squash-gudstjeneste (til familie-høstgudstjenesten d ) var den eneste nye gudstjeneste. Den nye ordning er ikke blevet evalueret. Kun Bededag og 2. pinsedag samt Alle Helgen søndag var uden højmesse. Bededag pga. konfirmationer. 2. pinsedag pga. fælles gudstjeneste i Hadsten. Alle Helgen skyldes en forglemmelse. Der blev gennemført 12 Andre gudstjenester efter kl (ekskl. G&S og ungdoms) Grundfør: H3K Grundfør: Kyndelmisse : Grundfør: Korgudstj : Grundfør: Keltisk gudstj : Haldum: Måltidsgudtj : Dr.Dagmars kilde : Grundfør: Keltisk gudstj : Grundfør: Keltisk gudstj : Sognegård: Gud og gullasch : Grundfør: Alle helgen Grundfør: Keltisk gudstj : Vitten: Syng julen ind Derudover blev der afholdt : Vitten: Højmesse : Grundfør: Højmesse 03.08: Haldum: Højmesse 19.10: Grundfør: Højmesse Afholdt (fredage): : Haldum : Haldum : Haldum : Grundfør : Grundfør : Grundfør God erfaring med afholdelse fredag eftermiddag. Naturlig afslutning på forløbet (i stedet for at vente på søndag). Deltagelsen er uændret (mange kan alligevel ikke om søndagen). AMFA organiserer hjælpere. 10

11 3104 Ungdomsgudstjeneste Mindst 8 i løbet af året Afholdte: Grundfør: H3K Grundfør: Kyndelmisse - light Haldum: Om-lidt-gudstj Haldum: Velkommen Haldum: Squash-gudstj Grundfør: Grundfør: Juleevangeliet the movie 3105 Dåbsgudstjenester Efter ønske, dog på tider der passer i medarbejdernes kalender (såkaldte åbne tider) 3106 Alle Helgensgudstjeneste Mindegudstjeneste i Grundfør og Haldum? Evt. åben kirke, evt. stilhed, i de kirker, hvor der ikke afholdes mindegudstjeneste Konfirmationsgudstjenester Efter aftale, men også "Ny ordning" (A klasser første lørdag i maj, B- klasser anden lørdag i maj, C- klasser tredje lørdag i maj, D- klasser sidste lørdag i april). 2014: 28 dåbsgudstjenester (mod 37 dåbsgudstjenester i 2013). To i 2014 (JH) Haldum Grundfør Samtidig var Vitten kirke åben om eftermiddagen. Afviklet Grundfør Haldum (særlig) Haldum Haldum Haldum (særlig) Grundfør Grundfør 3108 Dr. Dagmars kilde Sidste torsdag i maj. Gerne i samarbejde m. Hinnerup-koret samt Lions damerne Afholdt d kl Kommentarer: Godt m. nye siddepladser (træstammer). Koret er trådt meget i karakter. "Kortrappe" skal ikke bruges længere. Godt samarbejde m. LC Dronning Dagmars Kilde Helligtrekonger m. optog Som tidligere Afholdt d kl Rigtigt mange deltagere (225). Evaluering: Fast indarbejdet koncept. Hensigtsmæssigt med fælles briefing inden start. 11

12 Skal ikke præsenteres som ungdomsgudstjeneste (pga. deltagerantal) De ni læsninger, jul med kor 3110 De ni læsninger, påske med kor Skærtorsdag, måltidsgudstjeneste Ingen målsætning Afholdt Haldum (KBN) med rytmisk musik ved Brian Fomsgaard. Afløst af skærtorsdagsgudstjeneste (måltidsgudstjeneste). Arrangeret i samarbejde m. fredags-café (herunder kørsel). Evaluering: Café-gæster glade for deltagelse. Relativt begrænset fremmøde (35). Fungerer godt. Et oplagt arrangement til Vitten kirke i fremtiden Julegudstjenester for HH-skole Alle klasser inviteres, alle klasser tager imod invitationen 3113 Julegudstjenester for Rønbækskolen Alle klasser inviteres, alle klasser tager imod invitationen 3114 Julegudstjenester for børnehaver i Haldum sogn Afholdes 3115 Julegudstjenester for børnehaver i Grundfør sogn Afholdes 3116 Plejehjemsgudstjenester Sidste tirsdag i måneden 3117 Gud og spaghetti Afholdes sidste tirsdag i måneden. Forsøg med flytning af samtidig gudtjeneste i Voldumcenteret, så samme personale kan bruges begge steder. 8 gange (første tirsdag i måneden) Ny sæson begynder. Frivillig-plan er udarbejdet 3118 Kyndelmisse-gudstjeneste Afholdes Afholdt & Dobbelt pga. to udgaver/målgrupper Begravelser/bisættelser Efter ønske, men på "åbne tider" Relativt højt antal i 1. halvår (30). Hele 2013: Vielse/KV Efter ønske, men på "åbne tider Samme niveau som foregående år 3122 Kærlighedsgudstjeneste Afholdes, hvis præst vil Er ikke afholdt. 12

13 3123 Høst-familiegudstjeneste Afholdes, gerne med alle præster Squash-gudstjeneste d i Haldum kirke Gud og gullasch Afholdes, hvis præst vil Gud og gullasch onsdag d kl (JH) 3126 Syng julen ind (Vitten) Afholdes, gerne i samarbejde med VBI 3127 Pilgrimsvandring Vinter/forår og efterår, 2 gange i alt Afholdt torsdag d Kl (KBN) Søndag d. 14. sept. Kl. 13 (JH) 3128 Friluftsgudstjeneste, Engen i Hadsten, 2. pinsedag Afholdes i Hadsten Afholdt. Kommentarer: Forslag til ændring af placering af alter Sommerkirke Afholdes i samarbejde med Hadsten storpastorat Ikke afholdt. Afløst af keltiske gudstjenester samt årstidsgudstjenester. Keltiske gudstjenester Ingen Keltiske gudstjenester: Afholdt: : Grundfør : 19.00: Grundfør Grundfør Grundfør Årstidsgudstjeneste i Grundfør Afløser årstidsgudstjenester Ingen Ad hoc m. kor. afholdt kl Samarbejde m. Grundfør forsamlingshus. Ingen planlagt Alterbrød og vin Saft første søndag i måneden. I.a.b Lys og blomster (herunder adventskranse og juletræer) Helst afskårne blomster på alter, altid frisk buket. En enkel blomst kan også være smuk! 3152 Alterbøger Evt. a jour på nye udgivelser I.a.b. I.a.b. 13

14 3153 Noder Evt. a jour på nye udgivelser (både salme og orgelmusik) 3154 Kirkebil Gratis til alle gudstjenester (efter bestilling) Hilsner/gaver til bryllup, dåb m.v. Dåbsbibler til alle. I.a.b Forplejning i forbindelse med kirkekaffe Kirkekaffe efter højmesser samt efter aftale. Brugen er begrænset. Fungerer godt, men mangler afklaring af kirkevært-funktion. Evt. anden opstilling af borde. Stilhed i Grundfør kirke Lillejuleaften og påskelørdag (BHR er tovholder) - måske udvide med flere dage og i andre kirker (f.eks. Vitten)? Før højtider (+ festival) Afholdt: (i forbindelse m. Grundfør festival) Stilhedsgruppen har stået bag åben kirke hverdage 9-14 fra og også alle helgen. Stilhedsgruppen arbejder for anskaffelse af lystræ. Det lånte lystræ i Grundfør er tændt alle hverdage. Spil dansk og morgensang Afholdt d kl samt 30 okt. kl i Grundfør kirke (BHR). 32 KIRKELIG UNDERVISNING (alle 32) 3211 Konfirmander Konfirmationsforberedelse, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen Evaluering viser tilfredshed blandt forældre 3221 Konfirmander, specialhold Altid at være parat til at give særlig undervisning 3231 Mini-konfirmander, alle Mini-konfirmander, som har en deltagelse på mindst 80% af de døbte på årgangen Babysalmesang Baby-salmesang tilbydes 108 konfirmander ud af i alt 120 elever i 7. klasserne (HH: 48; RØ: 56; spec.: 4). Svarer til 90%. Evaluering gennemført. Tilfredshed. Vi er ved at afdække behov for sæson 2014/15 (AMFA). Afholdt for HH-skolen i ugerne 4, 9 og 19. Rønbækskolen har efterår i ugerne 36, 40 og 44. Gennemføres hver torsdag formiddag. God deltagelse. 14

15 Kirkelig voksenundervisning Mindst ét tilbud om kirkelig voksenundervisning 33 DIAKONAL VIRKSOMHED (alle 33) 3311 Sogneindsamling (Folkekirkens Nødhjælp) Deltagelse i Sogneindsamlingen 2014 (evt. som konfirmandprojekt) 3321 Menighedspleje Faste café-formiddage i sognegården Planlagt forløb i efterår med titlen "Næstekærlighed og jura". (AMFA) : Filmen Amour : Foredraget: Hans Gammeltoft Hansen : Bogen Stadig Alice Indsamlet kr ,50. Mere struktur på hjælpere i 2015 (til kaffe). Godt at kombinere m. musik Gennemføres fast hver fredag m deltagere. Trofast deltagelse. Også i sommerferien. Julefrokost gennemført med konfirmand-hjælp. Fortælle/-synge-dage på Hinneruplund Aktiv menighedspleje (konkrete uddelinger) Bliver ikke gennemført. Kun få uddelinger. Afventer jul. Nytårsfest for indvandrere Ca deltagere. Torsdag d. 26. juni: Sommerfest for indvandrere. Ca. 40 deltagere. Dårligt tidspunkt pga. skoleafslutning. Udflugt gennemført: Rosenholm slot og Hornslet kirke Asger Jorn udstilling i Silkeborg kl Fællesspisning (f.eks. ifm. gudstjenester) Iværksat i forhold til indvandrere samt café-deltagere i forhold til måltidsgudstjeneste. Demens-café ved IL. 1 x månedligt. Ældre-IT m. Ældre Sagen. Sorggruppe Tilbud om sorggruppe (evt. m. Hinneruplund). 34 KOMMUNIKATION (alle 34 Samlet evaluering af kommunikationsindsats AMFA er stand by på opgaven 15

16 35 KIRKEKOR (alle 35) Velfungerende korskole Korskole for børn med deltagelse fra alle byens skoler Kor-arrangementer Fortsat kordeltagelse i gudstjenester Voksenkor-aktiviteter 36 KIRKEKONCERTER (alle 36) Musik integreres i gudstjenester X antal koncerter Koordinering af koncerter med Hadsten (og gerne andre) Spil Dansk, morgensang/andagt 3631 Fyraftensang Afventer evaluering. 37 FOREDRAGS- OG MØDEVIRKSOMHED (alle 37) Eftermiddagsmøder (Johs.) Eftermiddagsmøde Nu piger fra både Rønbækskolen og Haldum-Hinnerup skolen. Fyraftenssang sommer og jul (m- Lucia) i Sognegården. Deltagelse i julehygge på Hinneruplund. Deltager i alle Gud og spaghetti-gudstjenester, samt ved særlige gudstjenester. Hadsten sangforening i Vitten kirke. Hinnerupkoret julekoncert i Haldum kirke. Kreaktivkoret i Grundfør kirke Afventer evaluering. Fløjtesolist på 4 keltiske gudstjenester samt allehelgen. Solosang ved kirkesangere. Trompetist ved højmesser og jul. Ungdomskor ved højmesser og morgensang. Afholdes som andagter samt Afslutning med børnekor (juni og december). Stor deltagelse Afholdt: : Min oldemor gik også med tørklæde - foredrag ved Karen Toft i Hinnerup sognegård : De syv dødssynder - foredrag ved Karin Flensborg i Hinnerup sognegård : Foredrag om Terre Des Hommes ved Dorthe Kristensen i Hinnerup sognegård : Knud Rasmussen v/birgitte Arendt : Husbestyrerinde søges v/helle Juhl : At være fortalt v/ole Juul Julearrangement (Johs.) Særligt julearrangement Tirsdag d. 9. dec. Kl m. Johan Herold. Julehygge på Hinneruplund (KBN) Julehygge på Hinneruplund Torsdag d. 11. dec. Kl (BHR/VH/AMFA/KBN samt kor). 16

17 Årsmøde Årsmøde (med mindst 60 deltagere). Højskolearrangemenet i samarbejde med andre Gennemført foredrag i samarbejde med andre (f.eks. Ældresagen og Hinnerup Bibliotek) Søndag d. 24. august kl i Hinnerup sognegård : Poul Aage Fogde: "Danmark i krig ", : Feltpræst Pernille Lüdeking Svenningsen "Feltpræst i Afganistan" Særlig arrangement i forbindelse m. Allehelgen) Hospice-præst Alice Pedersen: Sorg 29. okt. kl Personale kan/bør deltage. Fællessangs-café Gennemført x 2 i foråret (m. Karina Schwarz og Jens Morsing). Næste gang: kl kl Skt. Hans, Engen Evt. ved Sognegården Ved sognegården i samarbejde m. Dr. Dagmars kilde. Velbesøgt: deltagere Til evaluering: Annoncering af medbringelse af stole. Folk må gerne komme tidligere: Underholdning og salg begynder kl Brug af sognegård: Kaffe- og kagesalg indendørs Scenens placering: Gerne tættere på bålet. Opmærksomhed på forstærkelse af lyd ved tale. Fællessang og underholdning fungerer godt. Generelt: Godt og velbesøgt arrangement. 4 KIRKEGÅRDENE 40 KIRKEGÅRDENE Fortsat fokus på vedligeholdelsesvenlighed Fokus har ledt til udarbejdelse af overordnede planer for alle tre kirkegårde. Planerne er indsendt til provstiet til eventuelle kommentarer. 17

18 Plejeplanen revideres. Revision af vedtægt (tjek periode for gravfæstebreve) Plejeplanen blev gennemgået, og det gav ikke anledning til ændringer. Vedtægten er ikke blevet revideret. Til gengæld er gravstedsbrevene blevet gennemgået og ny udskrift udsendt til indehaverne. Drøftelse af evt. etablering af ikke-kristeligt kirkegårdsafsnit KU synes, at opgaven bør høre til provsti-regi. Udfærdigelse af retningslinjer for forskellige gravstedstyper (obs. pyntning ved plade-i-plæne) Retningslinjerne er ok. Der er blevet indskærpet mere konsekvens i overholdelsen af reglerne. Der skal opsættes særligt skilt ved plade i plæne. Særligt plade i plæne kræver konsekvens (og overbærenhed). Fortsat god kommunikation mellem ansatte og besøgende på kirkegården 41 BEGRAVELSER/URNE-NEDSÆTTELSER Fortsat tilstræber, at samme graver er til stede ved bisættelse og urnenedsættelse Fortsat prioritering af pårørendes ønske om evt. højtideligholdelse af urnenedsættelsen Dialogen mellem ansatte og besøgende på kirkegården fungerer godt og har særlig opmærksomhed. Dette sker så vidt muligt. Dette sker så vidt muligt. Målsætning Administration og fællesformål 60 Fælles formål, administration 61 Menighedsrådet Åben og proaktiv ift. samarbejde på tværs af menighedsråd 62 Personale Personalepolitik formuleres og vedtages senest primo 2014 Opfyldelse MR er i tæt dialog med provst og PU om provstiets udvikling. Vi har konkret samarbejde med Voldum-Rud om organist, præster og kordegneopgaver. Vedtaget. Fortsat fokus på at være attraktivt praktiksted Fortsat fokus på god samarbejdskultur Vi har løbende praktikanter (primært fra kommunen, men også fra diakonhøjskolen) Det er et konstant opmærksomhedspunkt. 63 Bygning (konsulenter) 18

19 64 Økonomi 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse 67 Forsikring 68 MR-valg 69 Stiftsbidrag 19

ÅRSBUDGET 2016. for Hinnerup Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8067. CVR-nr. 28036655

ÅRSBUDGET 2016. for Hinnerup Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8067. CVR-nr. 28036655 ÅRSBUDGET 1 for Hinnerup Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 8 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag 19. marts 2013 kl. 17.00 i Hinnerup sognegård Til stede: Bent Engelbrecht, Kaj Ove Højgaard, Svend S. Kjeldsen, Inger Bech, Dorrit Mikkelsen, Birgit Svarre, Kirsten

Læs mere

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti.

Aalborg Budolfi Provsti. Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Østre Provsti. Thisted Provsti. Sydthy Provsti. Antal deltagere i folkekirkelige aktiviteter, fordelt efter begivenhedstype og kategori, 1. januar - 31. december 2015 Sum af Deltagere Brønderslev Provsti Frederikshavn Provsti Hadsund Provsti 16202 33744

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup

Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup www.kirkenihinnerup.dk Kirken Juni 2015 Kirkebladet for KIRKEN i Hinnerup Juni - december 2015 Grundfør Haldum Vitten sogne FARVEL Johannes Hjørlund går på pension side 3/7 SQUASHGUDSTJENESTE Høsten skal

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl

Menighedsrådsmøde. Tirsdag d. 3. november kl Menighedsrådsmøde Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-22.00 Til stede: Gitte Nyvang Hartmeyer, Lone Meyer, Hans Pedersen, Klaus Johansen, Per Ettrup, Mirella Kjærulff, Asger Hansen og Majbrit Billesø Rasmussen.

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Organisationsha ndbog Kirken i Hinnerup. Foreløbig udgave

Organisationsha ndbog Kirken i Hinnerup. Foreløbig udgave Organisationsha ndbog Kirken i Hinnerup Foreløbig udgave Januar 2015 Side 2 Visioner og målsætninger Formålskonto Beskrivelse - formålskonto Målsætning 2015 Målsætning 2025 2 Bygninger: Kirker, sognegård,

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

Dagsorden. Menighedsrådsmøde referat. 1. Sager til beslutning. Indstilling: Torsdag den kl i konfirmandstuen.

Dagsorden. Menighedsrådsmøde referat. 1. Sager til beslutning. Indstilling: Torsdag den kl i konfirmandstuen. Menighedsrådsmøde referat Torsdag den 05-01-2017 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Dagsorden Til stede var: Torben Jensen, Hans-Jørgen Jensen, Trine Lønstrup, Helga Simonsen, Britta Kristensen, Peter Ove Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden nr. 3. til menighedsrådsmøde Onsdag den 25. februar, kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Til

Læs mere

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 817919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Husum Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Husum Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 18817 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde

Referat af menighedsrådsmøde Referat af menighedsrådsmøde Tirsdag den.2.februar 2016. kl. 19.00 til 22.00 i Teglgården. Bogense. 02.02. 2016. Tilstede: Kjeld Bruun, Jannie Bruun, Dorthe Årø, Kirsten Nielsen, Lise Jørgensen, Birgit

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Bispebjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Bispebjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 1971 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Herstedøster Kirkekasse - Endelig. Herstedøster Menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Herstedøster Menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Myndighedskode: 7148 CVR nummer: 66125513 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Lars Lodberg menighedsrådsformand

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti Aarhus den. august Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Domprovsti - Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Svenstrup Kirkekasse. Svenstrup menighedsråd. Aalborg Vestre Provsti. Aalborg Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Svenstrup menighedsråd i Aalborg Vestre Provsti i Aalborg Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / 5 211 Agnes Rønager menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti

Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti Aarhus den. august 0 Rapport om deltagerstatistik for Sønderborg Provsti 0- Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Sønderborg

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Ad Pkt. 1. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Holbæk den. 4. september 2012. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 4. september 2012. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. september 2012 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud;

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift Aarhus den 12. august 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev Stift 1-1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Strøby Sogns Menighedsråd. i Tryggevælde Provsti. i Stevns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Strøby Sogns Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 797 CVR-nr. 118 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune

ÅRSBUDGET 2014. Vipperød. Vipperød Menighedsråd. Holbæk Provsti. Holbæk Kommune ÅRSBUDGET 214 for under Menighedsråd i Holbæk Provsti i Holbæk Kommune Myndighedskode: 9292 CVR nummer: 329673 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 26 / 9 213 Anette Østbjerg menighedsrådsformand

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune

ÅRSBUDGET 2013. Storring-Stjær Kirkekasse. Storring-Stjær Menighedsråd. Skanderborg Provsti. Skanderborg Kommmune ÅRSBUDGET 213 for under Storring-Stjær Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommmune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 21118214 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Storring den 25 / 12 212

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gram Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Gram Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 8919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1

Budget, formål. Fælles indtægter. Kirkebygning og sognegård. Kirkelige aktiviteter. Udskriftsdato 13-06-2013 Side 1 Side 1 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune 1-7.445.000-7.445.000-7.445.000-7.445.000 2 21

Læs mere

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05

Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1. tilføjelse blev referatet godkendt. /02 09.02/02 Godkendelse af dagsordenen /05 Referat af møde i Solrød Menighedsråd - ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 05. Feb. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Dagsorden : Den 05. Feb.. 2009 Blad nr. 1 Fraværende med afbud:michael Rønne Rasmussen,

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 15. december 2011. Kl. kl. 12.00 Mødested: Lyngå præstegård Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

ÅRSBUDGET for Præstø Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Præstø Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Præstø Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 71 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

ÅRSBUDGET for Fonnesbæk Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Fonnesbæk Sogns Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Fonnesbæk Sogns Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 188 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

ÅRSBUDGET for Gistrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Gistrup Sogns Menighedsråd. i Aalborg Østre Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Gistrup Sogns Menighedsråd i Aalborg Østre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 917 CVR-nr. 188 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 24. april 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 24. april 2014 kl. 19:00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende 1. Formandens

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 31. januar 2013 kl Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 31. januar 2013 kl Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 31. januar 2013 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Henrik V Pedersen,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger

ÅRSBUDGET 2011. Skibby. Skibby. Frederikssund. Frederikssund. bilag 1 Oversigt over salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsbevillinger ÅRSBUDGET 211 for under i Frederikssund i Frederikssund Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 25 / 5 21 Michael Stenkvist menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Verner Johansen

Læs mere

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård

Aaby sogns menighedsråd Side 168 Formandens initialer: Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl i Aaby sognegård Aaby sogns menighedsråd Side 168 Menighedsrådsmøde i Aaby sogn tirsdag den 24. maj 2016 kl. 19.00 i Aaby sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Ansv. Ved mødets begyndelse: Ole Steen Hansen Fraværende:

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken

Orientering om låsesystem Udsende instruks til MR på mail Kristian Undersøge mulighed for et VIP kort til Baunekirken Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. marts, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

ÅRSBUDGET for Vejlø Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Vejlø Sogns Menighedsråd. i Næstved Provsti. i Næstved Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Vejlø Sogns Menighedsråd i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 8711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget

Læs mere

Brenderup - Indslev Menighedsråd

Brenderup - Indslev Menighedsråd Møde nr.14 KAJ Side 41 Brenderup - Indslev Menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag 28. januar 2014 Mødested: Sognehuset Kirkevej 37, 5464 Brenderup Deltagere: Erik S, Inga, Thorben, Lars,, Else, Kirsten,

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Rind-Kollund kirkekasse. Rind-Kollund Menighedsråd. Herning Søndre Provsti. Herning Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Rind-Kollund Menighedsråd i Herning Søndre Provsti i Herning Kommune Myndighedskode: 883 CVR nummer: 158515 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Lind Sognehus den 9 / 1 212 Søren

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Opstandelseskirken. Opstandelseskirkens menighedsråd. Glostrup Provsti. Albertslund Kommune ÅRSBUDGET 212 for under s menighedsråd i Glostrup Provsti i Albertslund Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den 28 / 12 211 Inge Jacobsen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 18. april 2013 kl. 19.00 Mødet startede med en orientering fra Anne Sofie Aabenhus om Skoletjenesten i Gladsaxe-Herlev provsti

Læs mere

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Hulsig Sogns Menighedsråd. i Frederikshavn Provsti. i Frederikshavn Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Hulsig Sogns Menighedsråd i Frederikshavn Provsti i Frederikshavn Kommune Myndighedskode 98 CVR-nr. 1817 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 1/2014 Onsdag den 29. januar 2014 kl. 19.00 Afbud fra: Charlotte Nørballe 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra mødet 27.11.2013 Godkendt.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej.

Punkt Indhold Kommentar Hvem? Referat Opfølgning. 1 Indledning Indledning og traktør HP Sang af Emil Larsen: Foran mig er en vej. Hjerndrup Kirke Tyrstrup-Hjerndrup Pastorat Menighedsrådsmøde torsdag, den 13.8. 2015 i Hjerndrup Sognegård kl. 19.00 Afbud fra Anne Mie, Birthe, Lissi, Anni Dagsorden og referat Punkt Indhold Kommentar

Læs mere

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune

ÅRSBUDGET 2012. Øsløs-Vesløs-Arup Kirkekasse. Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd. Thisted Provsti. Thisted Kommune ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Hyltebjerg. Hyltebjerg Sogns Menighedsråd. Valby-Vanløse Provsti. Københavns Kommune ÅRSBUDGET 21 for Hyltebjerg under Hyltebjerg Sogns Menighedsråd i Valby-Vanløse Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode: 77 CVR nummer: 88217 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / Torben Larsen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

ÅRSBUDGET for Flintholm Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Flintholm Sogns Menighedsråd. i Frederiksberg Provsti. i Frederiksberg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Flintholm Sogns Menighedsråd i Frederiksberg Provsti i Frederiksberg Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Vejledning til rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift 2015-16 Aarhus den 12. august 2016 Dette er en vejledning til den standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 18 Juni 2013 kl. 19:00 til 22:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Maiken

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 7. november, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune

ÅRSBUDGET 2015. Naur. Naur Sognes Menighedsråd. Holstebro Provsti. Holstebro Kommune ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk Skt. Jørgens Kirke kirken midt i livet - dit liv www.sjkn.dk nr. 3, 2014 juni-august* Fællesskab er kirke I kirken går vi fra den ene højtid til den anden. Fra jul til påske og fra påske til pinse og ind

Læs mere

ÅRSBUDGET for Tingbjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Tingbjerg Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 17 for Tingbjerg Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 199 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende

Læs mere

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune

ÅRSBUDGET 2013. Skævinge-Ll. Lyngby Kirkekasse. Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd. Hillerød Provsti. Hillerød Kommune ÅRSBUDGET 213 for under Skævinge-Ll. Lyngby Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode: 743 CVR nummer: 9 49 46 19 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

ÅRSBUDGET for Nyord Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSBUDGET for Nyord Sogns Menighedsråd. i Stege-Vordingborg Provsti. i Vordingborg Kommune. Myndighedskode CVR-nr. ÅRSBUDGET 1 for Nyord Sogns Menighedsråd i Stege-Vordingborg Provsti i Vordingborg Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 17711 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti.

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. august 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ansøgning

Læs mere