Efterår årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Henning Mikkelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2014 35. årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Henning Mikkelsen"

Transkript

1 Efterår årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Henning Mikkelsen

2 Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt, hvilket altså betyder, at intet af det der bliver præsten betroet må fortælles videre til andre, heller ikke til andre præster eller til præstens familie. Dåb Har man fundet en søndag, hvor man vil holde barnedåb, ringer man til præsten for at lave en aftale. Samtidig aftales et møde i hjemmet eller præstegården, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra kommunen, inden det kan døbes. Til dåben skal der være mindst tre og højst fem faddere. De skal selv være døbt og være nået konfirmationsalderen. Vielse Når man har fundet en dag, hvor man vil holde bryllup, ringer man til præsten for at lave en aftale. Inden brylluppet kommer præsten på besøg for at tale om vielsen i kirken. Ritualet gennemgås og i fællesskab vælger man de salmer, der skal synges i kirken. Desuden vælger brudeparret to vidner til vielsen. Inden brylluppet skal man indhente en prøvelsesattest hos kommunen. Den må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen. Begravelse og bisættelse Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sædvanligvis kontaktes en bedemand, som ordner papirer og praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Inden den kirkelige handling kommer præsten på besøg. Her vælges salmer til højtideligheden. INDHOLD Nyt fra menighedsrådet 3 Rev vi marken let 4 Syv ord fra Bibelen til den stressramte 6 Børnegudstjeneste 7 Gruppebilleder fra konfiormationen 8 Læsekreds 9 Høstgudstjeneste og efterårsmøde 9 Fyld Løjt kirke! 10 Minikonfirmand 11 Kirketeater 12 Kirkebogen 12 Alle helgen 13 Aabenraa kirkehøjskole 14 Juleaften og julehjælp 15 Bagsiden: Gudstjenesteliste Sognepræst: Kevin Ocksen Asmussen, Løjt Nørregade 8, 6200 Aabenaa Træffes bedst: tirsdag-fredag 10:30-11:30 Tlf , Hjælpepræst Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum 6230 Rødekro Tlf Menighedsrådets formand: Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201, tlf , Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer: Leif Nissen, Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby Tlf , Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag kl. 9:30-10:30. Privat: Kromai 78 Kirkegårdsmedhjælpere: Aase Diedrichen, tlf Anna Jensen Bertelsen, tlf Anette Carstensen, tlf Kirkeværge: Erling Læbel Madsen, Dybvighoved Møllevej 1, 6200 Aabenraa Tlf Organist: Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10, Løjt Kirkeby, tlf Kirkesanger: Kirstine Bjerregaard Hansen Haderslevvej 362, Bodum Tlf Tysk frimenighedspræst: Frank Menke, tlf Kirkebladet: Kevin Ocksen Asmussen (ansvarshavende) Marianne Steffesen, Hans Erik Lock og Karen Inge Lundby Løjt Sogns Menighedspleje v/ Marianne B. Steffensen Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby Tlf , mail: Besøgstjenesten: tlf Sognets hjemmeside: Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf ,

3 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Af Dorthe Esbjørn Holck SALMESANGSAFTEN Vi synger for lidt hvert fald når det gælder nye sange og salmer. Derfor vil vi med hjælp fra Ole og Kirstine få lært nogle af de nye salmer i salmebogen og samtidig få sunget nogle af de kendte. Og måske også se lidt på, hvad det egentlig er vi synger. Onsdag, d. 12. november kl. 19,30 i Konfirmandhuset Kirkens omgivelser Vi har nu i flere måneder måttet vente på en afklaring af de to sager vi har haft i gang på Storegade. Der er nu endelig kommet en afklaring med kirkeministeriets konsulenter om udformning af den nye trappe, og der er bestilt granit på Bornholm. Vi håber derfor at arbejdet kan komme i gang sidst på sommeren. Hvad angår nedrivningen af Storegade 1, skal menighedsrådet beklage, at det ikke har været muligt at sætte nedrivningen i gang. Det var jo meningen at der i løbet af sommeren skulle indrettes et pænt grønt område i stedet har alle måttet se på et hus og en have i forfald. Forklaringen er, at vi (ligesom andre menighedsråd) er løbet ind i et problem med tinglysning efter at al tinglysning er blevet digitaliseret. De ti Stifter har haft flere møder med Kirkeministeriet om sagen. Der er nu skabt en midlertidig løsning, så Løjt Kirke har kunnet få et virksomhedsnummer (CVR. nr.). Nu er handelen derfor endelig blevet tinglyst med et halvt års forsinkelse. Nedrivningen går derfor i gang, så snart firmaet kan frigøre arbejdskraft til det. Det kirkelige liv Vi arbejder i menighedsrådet videre med overvejelser om mulige ændringer i gudstjenesten. I første omgang ser vi på anvendelse af Den ny aftale, en nutidsdansk oversættelse af Det ny testamente, som vi har brugt i en forsøgsperiode sidste år - og på forskellige mulige indgangs- og udgangsbønner. Der er stærke følelser forbundet med gudstjenestens form, så vi tager os god tid. Fælles aktiviteter for medarbejdere og menighedsråd I juni havde vi efter ønske fra medarbejderne på kirkegården et fælles besøg på Krematoriet og kirkegården i Aabenraa. En af medarbejderne ved krematoriet fremviste det nyindrettede kapel og hele krematoriets indretning og arbejdsgange på fin måde. Der gav et godt indblik i, hvor omhyggeligt og respektfuldt perioden imellem bisættelsen i kirken og urnenedsættelsen på kirkegården forløber. Vi fik derefter en kulturhistorisk vandring rundt på Aabenraa kirkegård med Erling Madsen som fortæller. Vi sluttede med en hyggelig fælles middag i konfirmandhuset for alle deltagere, som også omfattede ægtefæller til medarbejdere og menighedsråd. Arrangementer i øvrigt Vores arbejde med arrangementer for sognet i den kommende tid er beskrevet andetsteds i kirkebladet. 3

4 REV VI MARKEN LET Af Kevin Ocksen Asmussen Som barn havde jeg det privilegium at være med på nærmeste hold, når der skulle høstes. Min far var fra barnsben kommet hos en gammel bonde, og de hjalp hinanden hele livet med at få marken mejet og høsten i hus. Fra jeg var helt lille var jeg med min far. Hele året rundt. Når der skulle samles sten på markerne, når der skulle harves og sås, og pløjes i det tidlige efterår. Men det bedste var høsten. Stemningen. Den nærmest panikagtige stemning, når telefonen ringede derhjemme og bonden sagde, at det var nu. Der var ikke udsigt til regn. Kornet var tørt. Der var stadig langt til aften. I skal komme nu. Vi havde vel siddet på spring. Urolige, som når en kvinde nærmer sig termin. Den gamle bonde havde åbnet maskinladen. Ud med redskaberne. Laden var proppet. Og ballepresseren var af én eller anden grund altid placeret inde bag, så alle de andre maskiner måtte ud først. Og tilbage igen bagefter. Tiden var knap. Man vidste ikke, om vejret ville holde. Traktoren blev startet, og dén, der har siddet på skødet af sin far, der tænder en traktor, glemmer det aldrig. Lyden. Fars alvor. Og så af sted. Mejetærskeren var i gang. Èn kørte korn til møllen, hvor der skulle måles vandprocenter. Min fars opgave var altid at presse halmen til baller. Jeg sad i bagruden og kunne se det ske. De lange arme, der hensynsløst river halmen til sig og stopper det ind i maskinen, hvorefter der fødes en afmålt, tung balle, forsvarligt bundet med halmstrik. Det lignede næsten en fødselsdagsgave, som skulle pakkes op senere på vinteren til glæde for køerne. Det var ikke big-baller. Vi kunne løfte dem selv. Men indtil videre skulle de nu bare ligge på marken og vente på ballekasteren. Først senere skulle de på halmloftet. Det skete jeg faldt i søvn i traktoren ud på aftenen. Med støv i øjne og næse og ører. Og et hoved, der rytmisk slog sig på vindueskanten i takt med markens ujævnheder. Der blev lagt en gammel kornsæk til rette i vinduet, så det ikke gjorde alt for ondt. Og det blev mørkt. Duggen faldt, og vi var tvunget til at holde inde. Det var dér de uhyggelige historier blev levende. Om fædre der var blevet fanget af ballepresserens arme og trukket med ind i maskinen for at komme ud igen i stumper og stykker skjult i en halmballe. Jeg så det for mig. Men blev beroliget, når min far, nærmest som et ritual, hvert eneste år, inden vi kørte hjem fra marken, højtideligt betragtede stjernerne på nattehimlen og sagde noget, jeg ikke husker mere. Men jeg husker højtideligheden. Høsten var højtidsdage. Og når det sidste læs blev kørt i lade, så sang vi: Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt! Gammel ret. Rev vi marken let. I mit lille drengehoved blev det til noget med gode gamle dage, hvor det var lettere at rive marken. Lettere at høste. Lettere alt sammen. 4

5 Allerede børn har det i sig. Nostalgien. At noget var nemmere, eller bedre, engang. Men gammel ret. Jo, det handler faktisk om noget, der går langt tilbage. Vi kan læse om det i Bibelen, hvor Moseloven i Det Gamle Testamente forbyder, at man høster al sin afgrøde, når man høster på sin mark. Der står, at man skal lade en del af høsten blive på markerne, så de fattige kan plukke resten. Det er de riges pligt og de fattiges ret. Gammel ret. Jeg var heldig at være med i høsten på tæt hold dengang, og det ligger dybt i mig som én af de stærkeste erindringer fra drengeårene, men det er desværre kun ganske få forundt at være med i dét, der sker i de vilde, hektiske høstdage. I det meste af Danmark lever man ikke længere særlig tæt på det, som foregår i høsten. Men den gamle ret gælder stadig. Det er bondens pligt at tænke sådan, når han har laderne fulde af korn. Det er alles pligt, når vi høster og med ildhu og hektiske arbejdsdage skraber sammen, hvad vi kan høste fra den mark i livet, der er vores. Når vi tager imod Guds gaver, tager vi også imod et ansvar for andre menneskers liv. Så det er ikke kun gammel ret at rive marken let. Det gælder hver dag! 5

6 SYV ORD FRA BIBELEN TIL DEN STRESSRAMTE Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok. Bibelen har gode ord ind i den situation, fortæller teolog og psykolog Anton Eg Andersen 1. Sig ja, når du mener ja, og nej, når du mener nej. Alt andet er forkert, siger Jesus i Matt. 5, 37. Dette udsagn handler om klar kommunikation og grænser. Uklar kommunikation og utydelige grænser skaber ofte stress. Jesus udfordrer os til kun at sige ja til det, som vi helhjertet kan gå ind for, og at sige nej til det, som vi ikke kan stå ved. Både den klare kommunikation og de personlige grænser er nødvendige for at holde styr på stressniveauet. 2. Gud viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi stadig var syndere, skriver Paulus i Rom. 5, 8. Dette ord udtrykker en dyb sandhed, som er en lettelse for os, nemlig, at Gud kommer os i møde og accepterer os, sådan som vi er. Han afviser os ikke med den begrundelse, at vi ikke er gode nok. Ej heller venter han på, at vi skal forbedre os for at blive gode nok. Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok og bruger mange kræfter på lave sig selv om til noget andet end det, som de er. 3. Jeg er den, jeg er! Sådan siger Gud til Moses, da han møder ham ved den brændende tornebusk i ørkenen. 2. Mos. 3, 14. Som mennesker er vi skabte i Guds billede. Det betyder, at det også er hans mening, at vi skal være dem, vi er hver især, sådan som Gud har skabt os med personlighed, evner og talenter. Du skal være den, du er og udvikle dig som det menneske, Gud har skabt lige præcis dig til at være. Netop dette er vigtigt i forhold til en af de helt store stressfaktorer, som vi ofte ligger under for - nemlig, at vi skal lave os selv om på en række punkter for at leve op til nogle idealer om at være på en bestemt måde for at være OK og rigtige nok og dermed acceptable. Og den proces bliver man endnu mere stresset af og ulykkelig af. Derfor: Stå ved dig selv. Vær den, du er - som et unikt og elsket Guds barn. 4. I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen, siger Jesus i Matt. 6, 34. Denne opfordring fra Jesus handler om den måske allerstørste af vore stressfaktorer, nemlig vore bekymringer. Ofte stresser vi os selv med vore unødvendige bekymringer. Gud har givet os mennesker en særlig evne, som vi ikke ser tilsvarende hos andre levende væsener - nemlig vores evne til at forestille os, hvordan tingene kan udvikle sig i fremtiden. Meningen med denne evne er, at vi skal tage vare på os selv og hinanden med henblik på fremtiden. Men vi går let fejl, så denne evne løber løbsk, så vi bekymrer os helt ude af proportioner og måske endda bliver angste for alt det, der muligvis kan gå galt og ramme os i fremtiden. Heldigvis bliver det allermeste af det, vi bekymrer os om, aldrig til virkelighed. Derfor kalder Jesus os til at være nærværende i dag med 6

7 de udfordringer, som hører til dagen i dag - i tillid til, at vi med hans hjælp også vil klare dagen i morgen. 5. Tilgiv! Matt. 6,14-15 m.fl. steder. Når Jesus siger tilgiv, så kalder han os igen til nærvær i nutiden. Det at tilgive kan være særdeles svært, når vi føler os forurettede, svigtede og så videre. Vi hænger fast ved det skete, har svært ved at give slip og tilgive. Og ofte har vi svært ved at tilgive os selv de fejltagelser, vi har begået. Netop den tilstand, hvor vi bærer på bebrejdelser, vrede og bitterhed og ikke kan tilgive, forhindrer os i at være helhjertede til stede i nutiden. Derfor er tilgivelsen vigtig og betydningsfuld - mest af alt for den, som skal tilgive. Når vi tilgiver os selv og andre, sættes vi i frihed til at leve nutidigt og nærværende. 6. Herren selv vil kæmpe for jer. I skal tie. 2. Mos. 14, 14. Ofte stresser vi os selv og bruger megen psykisk energi på at kæmpe med forhold, som vi reelt set ikke kan gøre noget ved. Dette ord hjælper mig til at lægge sagen i Guds hænder og give slip og acceptere det faktum, at det her, det kan jeg ikke gøre noget ved. Nu må Gud tage over; så må det gå, som han vil. 7. Ske ikke min vilje, men din. Luk. 22, Netop det sidste peger på det eksempel, som Jesus viste os, da han selv var i den højeste tilstand af psykisk stress i Getsemane. Når vi kæmper mest, kan vi på samme måde lægge vores vilje i Guds hænder. Min erfaring er, at når jeg gør det, så styrker han min vilje og mit fokus på den vej, jeg skal gå, og han tager de byrder fra mig, som jeg ikke skal bære. Til sidst vil jeg gerne pege på vore salmer som et middel til afstresning. Det er godt at synge nogle salmevers og meditere over dem. For eksempel: Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter, han altid kun det bedste vil, og han har almagtskræfter. Anton Eg Andersen er teolog og psykolog og panelist ved kristendom.dk. Artiklen er hentet herfra. BØRNEGUDSTJENESTE SIDSTE SØNDAG I OKTOBER Alle børnefamilier på Løjt land inviteres til børnegudstjeneste søndag, d. 26. oktober kl. 10,30 Spejderne i Løjt vil sammen med sognepræsten stable en gudstjeneste på benene, der appellerer særligt til børn. Efter gudstjenesten mødes børn og voksne i Konfirmandhuset, hvor spejderne vil sørge for mad og drikke. 7

8 KONFIRMATION april 4. maj 11. maj 8

9 GODE BØGER SKAL DELES MED ANDRE! Alle læselystne indbydes igen til læsekreds Når vi mødes, taler vi om, hvad vi hver især har bidt mærke i, hvad vi ikke kan forstå, hvad vi godt kan li, og hvad vi ikke bryder os om. Samtalen kommer ikke til at foregå på et højt litterært plan, men blot ud fra en ganske almindelig læsers perspektiv. Vi hygger os over en kop kaffe, og efter et par timer skilles vi. Vi får bogkasser fra biblioteket, så det koster ikke noget at deltage. Vi mødes på disse fastlagte aftner kl. 19,30 i Konfirmandhuset: Tirsdag, d. 7. oktober Henriette E. Møller: Jelne, 2007 Tirsdag, d. 4. november I. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe, 1876 Tirsdag, d. 2. december Ulla-Lena Lundberg: Is, 2013 Tirsdag, d. 13. januar Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel, 2013 Tirsdag, d. 17. februar Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden, 2012 Tirsdag, d. 17. marts Jens Christian Grøndahl: Før vi siger farvel, 2012 Tilmelding skal ske til sognepræsten, hvorefter man kan hente bogen i præstegården. Man behøver ikke at læse alle bøger og komme hver gang. HØSTGUDSTJENESTE OG EFTERÅRSMØDE I år får vi besøg af biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun vil prædike ved høstgudstjenesten og efterfølgende holde foredrag i Konfirmandhuset. SØNDAG, D. 5. OKTOBER KL. 13,30 I LØJT KIRKE 9

10 VÆR MED TIL AT FYLDE LØJT KIRKE 28. september kl. 10,30! Der er altid en grund til at gå i kirke. Søndag den 28. september er ingen undtagelse. På denne dag er Løjt sogn med i det landsdækkende projekt Fyld Danmarks Kirker, hvor vi håber, at så mange som muligt vil møde op og være med til at skabe større fokus på den helt almindelige gudstjeneste. Projektet begyndte i 2009 på Lolland under navnet Fyld Danmarks Kirker. Det blev så stor en succes, at det nu er landsdækkende. Her i sognet bakker vi op om ideen. Gudstjenesten er central for kirkens liv, og skal vi også have en kirke om hundrede år, er det vigtigt, at fortroligheden med netop gudstjenesten er stor. Hjælp os, så søndag den 28. september kan blive en festdag for hele sognet og vær med til at fylde Løjt kirke til bristepunktet! Efter gudstjenesten er der lidt at spise og drikke i Konfirmandhuset. Inden gudstjenesten begyndte sidste år tog Gert Eilrich fra Løjt dette billede og postede det på Facebook med kommentaren: Projekt Fyld Løjt Kirke det virker! Det håber vi også, det gør i år. 10

11 NU KAN DIT BARN BLIVE MINIKONFIRMAND! Som noget nyt i Løjt sogn tilbyder menighedsrådet og præsten minikonfirmandundervisning for børn på 3. årgang. Formålet er at gøre børnene fortrolige med kristendommen, og undervisningen er derfor tænkt som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Da der er tale om et ret begrænset antal undervisningstimer, kan man kun tale om en smagsprøve til den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Børnene skal gerne opleve, at det er godt og spændende at komme til undervisning i Konfirmandhuset, så der er noget at glæde sig til senere. Der vil blive lagt vægt på oplevelses- og erfaringsorienteret forberedelse. Børnene kommer hver gang til at synge, høre bibelhistorie, arbejde kreativt og lege. Undervisningen kommer til at foregå i Konfirmandhuset kl. 14,00-15,30 om onsdagen. Børnene hentes på skolen og følges tilbage til SFO en. Da der er mange børn på årgangen, tilbyder vi både et efterårshold og et forårshold. Når man har tilmeldt sig, vil man efterfølgende få besked om hvilket hold ens barn kommer til at gå på. Der er sendt invitationer ud til alle elever på 3. årgang i sognet. Datoer for efteråret: Onsdage, d.17. september, d. 24. september, d. 1. oktober og d. 8. oktober. Datoer for foråret: Onsdage, d. 18. februar, d. 25. februar, d. 4. marts og d. 11. marts Undervisningen er gratis. Tilmelding senest d. 1. september 2014 på mail: (Karen Inge) eller telefon (Anna Cecilie) Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive/ringe til os. Med venlig hilsen Karen Inge Lundby og Anna Cecilie Lildholdt Madsen KIRKEKAFFE EFTER GUDSTJENESTEN Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten i Konfirmandhuset på disse søndage, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke kage: Søndag, d. 28. september Søndag, d. 16. november Søndag, d. 30. november Alle er hjerteligt inviterede! 11

12 I Løjt kirke søndag, d. 16. november kl. 14: FAMILIEFORESTILLING MED ÉN SKUESPILLER I 9 ROLLER PÅ EN HALV TIME! Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst! Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesus lignelse om Den barmhjertige samaritaner i en særdeles underholdende og vedkommende udgave. Gennem en forestilling med masser af skør humor, hvor flere børn blandt tilskuerne kommer på scenen undervejs, giver Jødal samtidig publikum noget at tænke over. Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst, og forestillingen har fået rigtig meget ros for sin sjove og skæve historiefortælling. Forestillingen vil publikum noget uanset alder. Efter forestillingen er der løb/ skattejagt ved kirken med 3 slags poster, der tager udgangspunkt i forestillingen. Der tælles point og uddeles præmier! Det er gratis, og alle er velkomne! Målgruppe: Børn 3-13 år, forældre og barnlige sjæle Varighed: Forestillingen: ca. 30 min. Skattejagten bagefter: ca min. Manuskript og skuespil: Jens Jødal KIRKEBOGEN DØBTE Jeppe Callesen Magnus Callesen Sofia Iseling Hansen Mathilde Theemann Juliane Barslev Jung Laura Zipperrek Nicklas Bøgelund Petersen Auguste Museth Kaad Mille Jertrum Mille-Mai Ræbild Sørensen VIEDE Dorthe Pharao og Brian Borggreen Kristiansen Carina Johansen Bonde og Kasper Zacho Brunhede Louise Sønnichsen og Jesper Larsen DØDE Myrna Johannsen Dorthea Bonde Grethe Jasmund Svend Aage Petersen Annelise Waldemar Magdalene Waldemar 12

13 ALLE HELGENS DAG Søndag d. 2. november er det Alle Helgens dag. Der er gudstjeneste i Løjt kirke kl. 10,30 Denne søndag mindes vi dem, vi har mistet og som ikke længere er iblandt os. Ved gudstjenesten vil vi høre og synge om det kristne håb. Et håb, der på trods af dødens frysende kulde kan sætte sig som stænk af varme i forfrosne menneskesind. Mange i sorg møder den holdning fra omgivelsernes side, at sorg er noget man hurtigt skal komme over for at kunne komme videre. Al erfaring siger dog, at sorg tager tid. Det billede man før havde af livet og verden er ændret og sløret. Livet skal samles og sættes sammen på ny. Alle Helgens søndag sættes der ord på det hele i bøn, sang og prædiken. Fra prædikestolen vil navnene på de døde blive nævnt både på de, som ved deres død boede i sognet og på de, som er begravet/bisat fra vores kirke. Maria Magdalene ved foden af Jesu kors Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne i sognet under 1. Verdenskrig. Kevin Ocksen Asmussen 13

14 KIRKEHØJSKOLEN EFTERÅR 2014 Lørdag den 27. september: Lektor emeritus Jørgen I. Jensen, København: Foredrag om Thomas Mann med særligt henblik på Huset Buddenbrook og Doktor Faustus. I de senere år har der været en stor stigende interesse for Thomas Mann, som bl.a. har ytret sig i udgivelsen af nyoversættelser. I foredraget præsenteres Thomas Mann liv og forfatterskab fra begyndelsen med hovedvægt på Huset Buddenbrook og Doktor Faustus. En særlig understregning af Thomas Mann`s komplicerede karakterforståelse af tysk mentalitet. Lørdag den 25. oktober: Videnskabelig assistent Morten Dyssel Mortensen, København: Om Thomas Manns roman: Trolddomsbjerget. Foredraget giver en fortolkning af Thomas Manns store eventyrroman Trolddomsbjerget (1924) om de højspændte kulturelle konflikter og menneskelige modsætninger i et Europa på undergangens rand. Lørdag den 29. november: Sognepræst Claus Oldenburg, København: Om Thomas Mann s roman Josef og hans brødre. Møderne finder sted i Havsteen-stuen ved Skt. Jørgens kirke, Kirkebakken 21, Aabenraa. Ankomst kl Foredrag kl (kort pause indlagt) Frokost kl Drøftelse kl Afslutning ca. kl Pris for kaffe, foredrag og frokost er kr. 75,- pr. gang. Beløbet opkræves på mødet. Øl og vand kan købes. Tilmelding, der er nødvendig, foretages senest torsdagen forinden til: provstisekretær Gitte Bielefeldt, eller tlf Skt. Jørgens kirke 14

15 FÆLLES JULEAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN Igen i år vil vi lave en rigtig varm og traditionsrig juleaften for dem, der vil fejre julen sammen med andre. Der vil blive serveret andesteg med det hele, og naturligvis ris a l amande med mandel (og mandelgave). Vi vil synge julesalmer og danse om juletræet, indtil vi ikke kan mere. Alle er velkomne! Tid: Julefesten begynder kl og slutter senest kl Pris: Voksne 135 kr., børn 50 kr. Betales samme aften. Tilmelding: senest onsdag, d. 10. december til sognepræst, Kevin O. Asmussen, tlf Menighedsrådet i Løjt JULEHJÆLP Menighedsrådet ønsker at uddele julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes i samarbejde med det landsdækkende Samvirkende Menighedsplejer, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Julehjælpen uddeles i form af naturalier. Ansøgninger modtages fra 1. november til og med 1. december. Ønsker du at søge om julehjælp, bedes du rekvirere et ansøgningsskema hos medlem af menighedsrådet, Marianne B. Steffensen, der er kontaktperson for Løjt sogns Menighedspleje: Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby, tlf eller Det er kun Marianne B. Steffensen og sognepræsten, der ser og læser ansøgningerne og begge er underlagt tavshedspligt. 15

16 GUDSTJENESTER September Søndag, d. 7. september kl. 10, s.e. trinitatis Matt. 12,31-42 Søndag, d. 14. september kl s.e. trinitatis Matt. 20,20-28 Søndag, d. 21. september kl. 10, s.e. trinitatis Joh. 5,1-15 Søndag, d. 28. september kl. 10, s.e. trinitatis Luk 10,38-42 Fyld Løjt kirke! og efterfølgende kirkekaffe Oktober Søndag, d. 5. oktober kl. 13, s.e. trinitatis Joh. 11,19-45 Høstgudstjeneste og efterårsmøde Prædikant: biskop Marianne Christiansen Kollekt: Samvirkende Menighedsplejer Søndag, d. 12. oktober kl s.e. trinitatis Mark 2,14-22 Søndag, d. 19. oktober kl. 10, s.e. trinitatis Joh. 15,1-11 Søndag, d. 26. oktober kl. 10,30 Børnegudstjeneste November Søndag, d. 2. november kl. 10,30 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Kransenedlæggelse ved Mindestenen Kollekt: Hospice Sønderjylland Søndag, d. 9. november kl s.e. trinitatis Luk. 13,1-9 Søndag, d. 16. november kl. 10, s.e. trinitatis Matt. 18,1-14 Kirkekaffe Søndag, d. 23. november kl. 10,30 Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30 Søndag, d. 30. november kl. 10,30 1. s. i advent Matt. 21,1-9 Kirkekaffe December Søndag, d. 7. december kl. 10,30 2. s. i advent Luk. 21,25-36 Ferie og afløsning Ann Bork Damsgaard varetager de kirkelige handlinger i uge 37, 42, 45. Andagter på Kirketoftens ældrecenter Tirsdag, d. 30. september kl. 14,30 Tirsdag, d. 28. oktober kl. 14,30 Tirsdag, d. 2. december kl. 14,30 (altergang) Tyske gudstjenester 14. september kl. 10, oktober kl. 10,30 9. november kl. 10,30

Efterår 2015 36. årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Ditte Sjelborg-Pedersen

Efterår 2015 36. årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Ditte Sjelborg-Pedersen Efterår 2015 36. årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Ditte Sjelborg-Pedersen Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med

Læs mere

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock

Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Hans Erik Lock Vinter 2015-2016 37. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Hans Erik Lock Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et

Læs mere

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Sommer 2010 31. årgang nr. 2. Planche fra Løjttavlen

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Sommer 2010 31. årgang nr. 2. Planche fra Løjttavlen KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Planche fra Løjttavlen. Sommer 2010 31. årgang nr. 2 Syng med dit barn! Alle småbørnsmødre og fædre kan allerede nu begynde at glæde sig til efteråret, hvor vi begynder med babysalmesang

Læs mere

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Sommer 2013 34. årgang nr. 3

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Sommer 2013 34. årgang nr. 3 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Den fuldkomne glæde Jesus sagde:»sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Efterår 2010 31. årgang nr. 3

KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Efterår 2010 31. årgang nr. 3 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Vi ser, at Maria og Josef ikke får husly. De skubbes væk og videre. Er det sådan, vi oplever gudstjenesten? At vi ikke bliver budt velkomne og indenfor? Jan Massys (1509-1575):

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1 Kirkebladet For løjt Sogn Foto: Jørgen Lundby Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet

Læs mere

KirKebladet. for løjt sogn. søndag, d. 13. maj tog små hundrede mennesker på kirkevandring mellem Løjt, genner og Øster Løgum kirker.

KirKebladet. for løjt sogn. søndag, d. 13. maj tog små hundrede mennesker på kirkevandring mellem Løjt, genner og Øster Løgum kirker. sommer 2012 33. årgang nr. 3 KirKebladet for løjt sogn Fotos: Jørgen Lundby søndag, d. 13. maj tog små hundrede mennesker på kirkevandring mellem Løjt, genner og Øster Løgum kirker. se fl ere billeder

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

13. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø. Høstgudstjeneste Mattæus 20, 20-28

13. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø. Høstgudstjeneste Mattæus 20, 20-28 13. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø. Høstgudstjeneste Mattæus 20, 20-28 Herre, vis mig den vej, jeg skal vandre, og gå den sammen med mig. AMEN Marken er mejet, og høet er høstet. Og nu er det allersidste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Forår 2013 34. årgang nr. 2. KIrKEBLADET. FOr LøJT SOgN. Foto: Jørgen Lundby

Forår 2013 34. årgang nr. 2. KIrKEBLADET. FOr LøJT SOgN. Foto: Jørgen Lundby Forår 2013 34. årgang nr. 2 KIrKEBLADET FOr LøJT SOgN Foto: Jørgen Lundby Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KirKeBLADeT FOr LøjT SOgn

KirKeBLADeT FOr LøjT SOgn Efterår 2012 33. årgang nr. 4 KirKeBLADeT FOr LøjT SOgn Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at

Faktisk har der kun været én menighed. Er der kun én menighed. Det er derfor Grundtvig i dag på Alle Helgens dag lader os indlede med at synge, at PRÆDIKEN ALLE HELGENS DAG 7.NOVEMBER 2010 VESTER AABY KL. 9 - AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-15 Salmer: 573,332,571,552,518 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2014 nr. 4 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2

Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Salmer: v. 376 v.1-4 // 2 Prædiken til 10.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 402 448 v. 376 v.1-4 // 2 388 752 v.3-5 Ved gudstjenesten i dag fejrer vi tre små børns ankomst til verden. Tre små mirakler. For

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vinter 2015 36. årgang nr. 2. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby

Vinter 2015 36. årgang nr. 2. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby Vinter 2015 36. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Foto: Jørgen Lundby Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet

Læs mere

Vinter 2016/ årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Chr. Christensen

Vinter 2016/ årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Chr. Christensen Vinter 2016/17 38. årgang nr. 1 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Chr. Christensen Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 7,11-17 1 16. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. september 2015 kl. 10.00. Høstgudstjeneste Salmer: Nu går vi glad vor kirkegang /434/25/728//730/439/729/476 Åbningshilsen Vi er til takkegudstjeneste

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Vinter 2014 nr. 1 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Vinter 2014 nr. 1 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Vinter 2014 nr. 1 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat!

Lad tidens hjul omdrive, Lad veksle dag og nat, Men lad, o Gud, os blive Fast på dit hjerte sat! PRÆDIKEN SØNDAG SEKSAGESIMA DEN 12.FEBRUAR 2012 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.45,5-12; 1.Kor.1,18-21; Mark.4,26-32 Salmer: 403,298,156,320,7 Lad tidens hjul omdrive, Lad

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Efterår 2013 34. årgang nr. 4. KirKeBLaDeT. for LøjT SOgN. Foto: Chr. Kelsen. Familieforøgelse i menighedsrådsskoven. Læs side 3

Efterår 2013 34. årgang nr. 4. KirKeBLaDeT. for LøjT SOgN. Foto: Chr. Kelsen. Familieforøgelse i menighedsrådsskoven. Læs side 3 Efterår 2013 34. årgang nr. 4 KirKeBLaDeT for LøjT SOgN Foto: Chr. Kelsen Familieforøgelse i menighedsrådsskoven Læs side 3 Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende

Læs mere

Forår 2014 35. årgang nr. 2. Kirkebladet. For løjt Sogn. Figurgruppe fra altertavlens feststand, hvor Jesus på langfredag bærer sit kors til Golgata

Forår 2014 35. årgang nr. 2. Kirkebladet. For løjt Sogn. Figurgruppe fra altertavlens feststand, hvor Jesus på langfredag bærer sit kors til Golgata Forår 2014 35. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Figurgruppe fra altertavlens feststand, hvor Jesus på langfredag bærer sit kors til Golgata Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

RG Grindsted Kirke 24/ kl

RG Grindsted Kirke 24/ kl 1 RG Grindsted Kirke 24/9-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - NOW Præludium: Du regerer (se en smagsprøve her: https://www.youtube.com/watch?v=d7a6gxbgmzi) Velkomst v. Steen - mulighed for bøn nævnes

Læs mere