Efterår årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Henning Mikkelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterår 2014 35. årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN. Foto: Henning Mikkelsen"

Transkript

1 Efterår årgang nr. 4 KIRKEBLADET FOR LØJT SOGN Foto: Henning Mikkelsen

2 Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed. Præsten har 100% tavshedspligt, hvilket altså betyder, at intet af det der bliver præsten betroet må fortælles videre til andre, heller ikke til andre præster eller til præstens familie. Dåb Har man fundet en søndag, hvor man vil holde barnedåb, ringer man til præsten for at lave en aftale. Samtidig aftales et møde i hjemmet eller præstegården, hvor præsten og forældrene gennemgår dåbsritualet. Barnet skal have en fødsels- og navneattest fra kommunen, inden det kan døbes. Til dåben skal der være mindst tre og højst fem faddere. De skal selv være døbt og være nået konfirmationsalderen. Vielse Når man har fundet en dag, hvor man vil holde bryllup, ringer man til præsten for at lave en aftale. Inden brylluppet kommer præsten på besøg for at tale om vielsen i kirken. Ritualet gennemgås og i fællesskab vælger man de salmer, der skal synges i kirken. Desuden vælger brudeparret to vidner til vielsen. Inden brylluppet skal man indhente en prøvelsesattest hos kommunen. Den må højst være fire måneder gammel på bryllupsdagen. Begravelse og bisættelse Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor man bor. Sædvanligvis kontaktes en bedemand, som ordner papirer og praktiske ting. Bedemanden eller familien kontakter præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen. Inden den kirkelige handling kommer præsten på besøg. Her vælges salmer til højtideligheden. INDHOLD Nyt fra menighedsrådet 3 Rev vi marken let 4 Syv ord fra Bibelen til den stressramte 6 Børnegudstjeneste 7 Gruppebilleder fra konfiormationen 8 Læsekreds 9 Høstgudstjeneste og efterårsmøde 9 Fyld Løjt kirke! 10 Minikonfirmand 11 Kirketeater 12 Kirkebogen 12 Alle helgen 13 Aabenraa kirkehøjskole 14 Juleaften og julehjælp 15 Bagsiden: Gudstjenesteliste Sognepræst: Kevin Ocksen Asmussen, Løjt Nørregade 8, 6200 Aabenaa Træffes bedst: tirsdag-fredag 10:30-11:30 Tlf , Hjælpepræst Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum 6230 Rødekro Tlf Menighedsrådets formand: Dorthe Holck, Barsmark Bygade 201, tlf , Kirkegårdsleder, kirketjener og kasserer: Leif Nissen, Skovbyvej 11, Løjt Kirkeby Tlf , Kontor: Skovbyvej 11, bedst mandag-fredag kl. 9:30-10:30. Privat: Kromai 78 Kirkegårdsmedhjælpere: Aase Diedrichen, tlf Anna Jensen Bertelsen, tlf Anette Carstensen, tlf Kirkeværge: Erling Læbel Madsen, Dybvighoved Møllevej 1, 6200 Aabenraa Tlf Organist: Ole Plauborg Jensen, Øster Hessel 10, Løjt Kirkeby, tlf Kirkesanger: Kirstine Bjerregaard Hansen Haderslevvej 362, Bodum Tlf Tysk frimenighedspræst: Frank Menke, tlf Kirkebladet: Kevin Ocksen Asmussen (ansvarshavende) Marianne Steffesen, Hans Erik Lock og Karen Inge Lundby Løjt Sogns Menighedspleje v/ Marianne B. Steffensen Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby Tlf , mail: Besøgstjenesten: tlf Sognets hjemmeside: Løjt Kirke er oprettet som gruppe på facebook Tryk: Zeuner Grafisk as, tlf ,

3 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Af Dorthe Esbjørn Holck SALMESANGSAFTEN Vi synger for lidt hvert fald når det gælder nye sange og salmer. Derfor vil vi med hjælp fra Ole og Kirstine få lært nogle af de nye salmer i salmebogen og samtidig få sunget nogle af de kendte. Og måske også se lidt på, hvad det egentlig er vi synger. Onsdag, d. 12. november kl. 19,30 i Konfirmandhuset Kirkens omgivelser Vi har nu i flere måneder måttet vente på en afklaring af de to sager vi har haft i gang på Storegade. Der er nu endelig kommet en afklaring med kirkeministeriets konsulenter om udformning af den nye trappe, og der er bestilt granit på Bornholm. Vi håber derfor at arbejdet kan komme i gang sidst på sommeren. Hvad angår nedrivningen af Storegade 1, skal menighedsrådet beklage, at det ikke har været muligt at sætte nedrivningen i gang. Det var jo meningen at der i løbet af sommeren skulle indrettes et pænt grønt område i stedet har alle måttet se på et hus og en have i forfald. Forklaringen er, at vi (ligesom andre menighedsråd) er løbet ind i et problem med tinglysning efter at al tinglysning er blevet digitaliseret. De ti Stifter har haft flere møder med Kirkeministeriet om sagen. Der er nu skabt en midlertidig løsning, så Løjt Kirke har kunnet få et virksomhedsnummer (CVR. nr.). Nu er handelen derfor endelig blevet tinglyst med et halvt års forsinkelse. Nedrivningen går derfor i gang, så snart firmaet kan frigøre arbejdskraft til det. Det kirkelige liv Vi arbejder i menighedsrådet videre med overvejelser om mulige ændringer i gudstjenesten. I første omgang ser vi på anvendelse af Den ny aftale, en nutidsdansk oversættelse af Det ny testamente, som vi har brugt i en forsøgsperiode sidste år - og på forskellige mulige indgangs- og udgangsbønner. Der er stærke følelser forbundet med gudstjenestens form, så vi tager os god tid. Fælles aktiviteter for medarbejdere og menighedsråd I juni havde vi efter ønske fra medarbejderne på kirkegården et fælles besøg på Krematoriet og kirkegården i Aabenraa. En af medarbejderne ved krematoriet fremviste det nyindrettede kapel og hele krematoriets indretning og arbejdsgange på fin måde. Der gav et godt indblik i, hvor omhyggeligt og respektfuldt perioden imellem bisættelsen i kirken og urnenedsættelsen på kirkegården forløber. Vi fik derefter en kulturhistorisk vandring rundt på Aabenraa kirkegård med Erling Madsen som fortæller. Vi sluttede med en hyggelig fælles middag i konfirmandhuset for alle deltagere, som også omfattede ægtefæller til medarbejdere og menighedsråd. Arrangementer i øvrigt Vores arbejde med arrangementer for sognet i den kommende tid er beskrevet andetsteds i kirkebladet. 3

4 REV VI MARKEN LET Af Kevin Ocksen Asmussen Som barn havde jeg det privilegium at være med på nærmeste hold, når der skulle høstes. Min far var fra barnsben kommet hos en gammel bonde, og de hjalp hinanden hele livet med at få marken mejet og høsten i hus. Fra jeg var helt lille var jeg med min far. Hele året rundt. Når der skulle samles sten på markerne, når der skulle harves og sås, og pløjes i det tidlige efterår. Men det bedste var høsten. Stemningen. Den nærmest panikagtige stemning, når telefonen ringede derhjemme og bonden sagde, at det var nu. Der var ikke udsigt til regn. Kornet var tørt. Der var stadig langt til aften. I skal komme nu. Vi havde vel siddet på spring. Urolige, som når en kvinde nærmer sig termin. Den gamle bonde havde åbnet maskinladen. Ud med redskaberne. Laden var proppet. Og ballepresseren var af én eller anden grund altid placeret inde bag, så alle de andre maskiner måtte ud først. Og tilbage igen bagefter. Tiden var knap. Man vidste ikke, om vejret ville holde. Traktoren blev startet, og dén, der har siddet på skødet af sin far, der tænder en traktor, glemmer det aldrig. Lyden. Fars alvor. Og så af sted. Mejetærskeren var i gang. Èn kørte korn til møllen, hvor der skulle måles vandprocenter. Min fars opgave var altid at presse halmen til baller. Jeg sad i bagruden og kunne se det ske. De lange arme, der hensynsløst river halmen til sig og stopper det ind i maskinen, hvorefter der fødes en afmålt, tung balle, forsvarligt bundet med halmstrik. Det lignede næsten en fødselsdagsgave, som skulle pakkes op senere på vinteren til glæde for køerne. Det var ikke big-baller. Vi kunne løfte dem selv. Men indtil videre skulle de nu bare ligge på marken og vente på ballekasteren. Først senere skulle de på halmloftet. Det skete jeg faldt i søvn i traktoren ud på aftenen. Med støv i øjne og næse og ører. Og et hoved, der rytmisk slog sig på vindueskanten i takt med markens ujævnheder. Der blev lagt en gammel kornsæk til rette i vinduet, så det ikke gjorde alt for ondt. Og det blev mørkt. Duggen faldt, og vi var tvunget til at holde inde. Det var dér de uhyggelige historier blev levende. Om fædre der var blevet fanget af ballepresserens arme og trukket med ind i maskinen for at komme ud igen i stumper og stykker skjult i en halmballe. Jeg så det for mig. Men blev beroliget, når min far, nærmest som et ritual, hvert eneste år, inden vi kørte hjem fra marken, højtideligt betragtede stjernerne på nattehimlen og sagde noget, jeg ikke husker mere. Men jeg husker højtideligheden. Høsten var højtidsdage. Og når det sidste læs blev kørt i lade, så sang vi: Marken er mejet, og høet er høstet, kornet er i laderne, og høet står i hæs. Frugten er plukket, og træet er rystet, og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret, fuglen og den fattige skal også være mæt! Gammel ret. Rev vi marken let. I mit lille drengehoved blev det til noget med gode gamle dage, hvor det var lettere at rive marken. Lettere at høste. Lettere alt sammen. 4

5 Allerede børn har det i sig. Nostalgien. At noget var nemmere, eller bedre, engang. Men gammel ret. Jo, det handler faktisk om noget, der går langt tilbage. Vi kan læse om det i Bibelen, hvor Moseloven i Det Gamle Testamente forbyder, at man høster al sin afgrøde, når man høster på sin mark. Der står, at man skal lade en del af høsten blive på markerne, så de fattige kan plukke resten. Det er de riges pligt og de fattiges ret. Gammel ret. Jeg var heldig at være med i høsten på tæt hold dengang, og det ligger dybt i mig som én af de stærkeste erindringer fra drengeårene, men det er desværre kun ganske få forundt at være med i dét, der sker i de vilde, hektiske høstdage. I det meste af Danmark lever man ikke længere særlig tæt på det, som foregår i høsten. Men den gamle ret gælder stadig. Det er bondens pligt at tænke sådan, når han har laderne fulde af korn. Det er alles pligt, når vi høster og med ildhu og hektiske arbejdsdage skraber sammen, hvad vi kan høste fra den mark i livet, der er vores. Når vi tager imod Guds gaver, tager vi også imod et ansvar for andre menneskers liv. Så det er ikke kun gammel ret at rive marken let. Det gælder hver dag! 5

6 SYV ORD FRA BIBELEN TIL DEN STRESSRAMTE Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok. Bibelen har gode ord ind i den situation, fortæller teolog og psykolog Anton Eg Andersen 1. Sig ja, når du mener ja, og nej, når du mener nej. Alt andet er forkert, siger Jesus i Matt. 5, 37. Dette udsagn handler om klar kommunikation og grænser. Uklar kommunikation og utydelige grænser skaber ofte stress. Jesus udfordrer os til kun at sige ja til det, som vi helhjertet kan gå ind for, og at sige nej til det, som vi ikke kan stå ved. Både den klare kommunikation og de personlige grænser er nødvendige for at holde styr på stressniveauet. 2. Gud viser sin kærlighed ved, at Kristus døde for os, mens vi stadig var syndere, skriver Paulus i Rom. 5, 8. Dette ord udtrykker en dyb sandhed, som er en lettelse for os, nemlig, at Gud kommer os i møde og accepterer os, sådan som vi er. Han afviser os ikke med den begrundelse, at vi ikke er gode nok. Ej heller venter han på, at vi skal forbedre os for at blive gode nok. Mange stressramte kæmper med en selvopfattelse, som handler om ikke at være god nok og bruger mange kræfter på lave sig selv om til noget andet end det, som de er. 3. Jeg er den, jeg er! Sådan siger Gud til Moses, da han møder ham ved den brændende tornebusk i ørkenen. 2. Mos. 3, 14. Som mennesker er vi skabte i Guds billede. Det betyder, at det også er hans mening, at vi skal være dem, vi er hver især, sådan som Gud har skabt os med personlighed, evner og talenter. Du skal være den, du er og udvikle dig som det menneske, Gud har skabt lige præcis dig til at være. Netop dette er vigtigt i forhold til en af de helt store stressfaktorer, som vi ofte ligger under for - nemlig, at vi skal lave os selv om på en række punkter for at leve op til nogle idealer om at være på en bestemt måde for at være OK og rigtige nok og dermed acceptable. Og den proces bliver man endnu mere stresset af og ulykkelig af. Derfor: Stå ved dig selv. Vær den, du er - som et unikt og elsket Guds barn. 4. I skal ikke bekymre jer for dagen i morgen, siger Jesus i Matt. 6, 34. Denne opfordring fra Jesus handler om den måske allerstørste af vore stressfaktorer, nemlig vore bekymringer. Ofte stresser vi os selv med vore unødvendige bekymringer. Gud har givet os mennesker en særlig evne, som vi ikke ser tilsvarende hos andre levende væsener - nemlig vores evne til at forestille os, hvordan tingene kan udvikle sig i fremtiden. Meningen med denne evne er, at vi skal tage vare på os selv og hinanden med henblik på fremtiden. Men vi går let fejl, så denne evne løber løbsk, så vi bekymrer os helt ude af proportioner og måske endda bliver angste for alt det, der muligvis kan gå galt og ramme os i fremtiden. Heldigvis bliver det allermeste af det, vi bekymrer os om, aldrig til virkelighed. Derfor kalder Jesus os til at være nærværende i dag med 6

7 de udfordringer, som hører til dagen i dag - i tillid til, at vi med hans hjælp også vil klare dagen i morgen. 5. Tilgiv! Matt. 6,14-15 m.fl. steder. Når Jesus siger tilgiv, så kalder han os igen til nærvær i nutiden. Det at tilgive kan være særdeles svært, når vi føler os forurettede, svigtede og så videre. Vi hænger fast ved det skete, har svært ved at give slip og tilgive. Og ofte har vi svært ved at tilgive os selv de fejltagelser, vi har begået. Netop den tilstand, hvor vi bærer på bebrejdelser, vrede og bitterhed og ikke kan tilgive, forhindrer os i at være helhjertede til stede i nutiden. Derfor er tilgivelsen vigtig og betydningsfuld - mest af alt for den, som skal tilgive. Når vi tilgiver os selv og andre, sættes vi i frihed til at leve nutidigt og nærværende. 6. Herren selv vil kæmpe for jer. I skal tie. 2. Mos. 14, 14. Ofte stresser vi os selv og bruger megen psykisk energi på at kæmpe med forhold, som vi reelt set ikke kan gøre noget ved. Dette ord hjælper mig til at lægge sagen i Guds hænder og give slip og acceptere det faktum, at det her, det kan jeg ikke gøre noget ved. Nu må Gud tage over; så må det gå, som han vil. 7. Ske ikke min vilje, men din. Luk. 22, Netop det sidste peger på det eksempel, som Jesus viste os, da han selv var i den højeste tilstand af psykisk stress i Getsemane. Når vi kæmper mest, kan vi på samme måde lægge vores vilje i Guds hænder. Min erfaring er, at når jeg gør det, så styrker han min vilje og mit fokus på den vej, jeg skal gå, og han tager de byrder fra mig, som jeg ikke skal bære. Til sidst vil jeg gerne pege på vore salmer som et middel til afstresning. Det er godt at synge nogle salmevers og meditere over dem. For eksempel: Han som har hjulpet hidindtil, han hjælper nok herefter, han altid kun det bedste vil, og han har almagtskræfter. Anton Eg Andersen er teolog og psykolog og panelist ved kristendom.dk. Artiklen er hentet herfra. BØRNEGUDSTJENESTE SIDSTE SØNDAG I OKTOBER Alle børnefamilier på Løjt land inviteres til børnegudstjeneste søndag, d. 26. oktober kl. 10,30 Spejderne i Løjt vil sammen med sognepræsten stable en gudstjeneste på benene, der appellerer særligt til børn. Efter gudstjenesten mødes børn og voksne i Konfirmandhuset, hvor spejderne vil sørge for mad og drikke. 7

8 KONFIRMATION april 4. maj 11. maj 8

9 GODE BØGER SKAL DELES MED ANDRE! Alle læselystne indbydes igen til læsekreds Når vi mødes, taler vi om, hvad vi hver især har bidt mærke i, hvad vi ikke kan forstå, hvad vi godt kan li, og hvad vi ikke bryder os om. Samtalen kommer ikke til at foregå på et højt litterært plan, men blot ud fra en ganske almindelig læsers perspektiv. Vi hygger os over en kop kaffe, og efter et par timer skilles vi. Vi får bogkasser fra biblioteket, så det koster ikke noget at deltage. Vi mødes på disse fastlagte aftner kl. 19,30 i Konfirmandhuset: Tirsdag, d. 7. oktober Henriette E. Møller: Jelne, 2007 Tirsdag, d. 4. november I. P. Jacobsen: Fru Marie Grubbe, 1876 Tirsdag, d. 2. december Ulla-Lena Lundberg: Is, 2013 Tirsdag, d. 13. januar Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel, 2013 Tirsdag, d. 17. februar Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden, 2012 Tirsdag, d. 17. marts Jens Christian Grøndahl: Før vi siger farvel, 2012 Tilmelding skal ske til sognepræsten, hvorefter man kan hente bogen i præstegården. Man behøver ikke at læse alle bøger og komme hver gang. HØSTGUDSTJENESTE OG EFTERÅRSMØDE I år får vi besøg af biskop over Haderslev Stift, Marianne Christiansen. Hun vil prædike ved høstgudstjenesten og efterfølgende holde foredrag i Konfirmandhuset. SØNDAG, D. 5. OKTOBER KL. 13,30 I LØJT KIRKE 9

10 VÆR MED TIL AT FYLDE LØJT KIRKE 28. september kl. 10,30! Der er altid en grund til at gå i kirke. Søndag den 28. september er ingen undtagelse. På denne dag er Løjt sogn med i det landsdækkende projekt Fyld Danmarks Kirker, hvor vi håber, at så mange som muligt vil møde op og være med til at skabe større fokus på den helt almindelige gudstjeneste. Projektet begyndte i 2009 på Lolland under navnet Fyld Danmarks Kirker. Det blev så stor en succes, at det nu er landsdækkende. Her i sognet bakker vi op om ideen. Gudstjenesten er central for kirkens liv, og skal vi også have en kirke om hundrede år, er det vigtigt, at fortroligheden med netop gudstjenesten er stor. Hjælp os, så søndag den 28. september kan blive en festdag for hele sognet og vær med til at fylde Løjt kirke til bristepunktet! Efter gudstjenesten er der lidt at spise og drikke i Konfirmandhuset. Inden gudstjenesten begyndte sidste år tog Gert Eilrich fra Løjt dette billede og postede det på Facebook med kommentaren: Projekt Fyld Løjt Kirke det virker! Det håber vi også, det gør i år. 10

11 NU KAN DIT BARN BLIVE MINIKONFIRMAND! Som noget nyt i Løjt sogn tilbyder menighedsrådet og præsten minikonfirmandundervisning for børn på 3. årgang. Formålet er at gøre børnene fortrolige med kristendommen, og undervisningen er derfor tænkt som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Da der er tale om et ret begrænset antal undervisningstimer, kan man kun tale om en smagsprøve til den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Børnene skal gerne opleve, at det er godt og spændende at komme til undervisning i Konfirmandhuset, så der er noget at glæde sig til senere. Der vil blive lagt vægt på oplevelses- og erfaringsorienteret forberedelse. Børnene kommer hver gang til at synge, høre bibelhistorie, arbejde kreativt og lege. Undervisningen kommer til at foregå i Konfirmandhuset kl. 14,00-15,30 om onsdagen. Børnene hentes på skolen og følges tilbage til SFO en. Da der er mange børn på årgangen, tilbyder vi både et efterårshold og et forårshold. Når man har tilmeldt sig, vil man efterfølgende få besked om hvilket hold ens barn kommer til at gå på. Der er sendt invitationer ud til alle elever på 3. årgang i sognet. Datoer for efteråret: Onsdage, d.17. september, d. 24. september, d. 1. oktober og d. 8. oktober. Datoer for foråret: Onsdage, d. 18. februar, d. 25. februar, d. 4. marts og d. 11. marts Undervisningen er gratis. Tilmelding senest d. 1. september 2014 på mail: (Karen Inge) eller telefon (Anna Cecilie) Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive/ringe til os. Med venlig hilsen Karen Inge Lundby og Anna Cecilie Lildholdt Madsen KIRKEKAFFE EFTER GUDSTJENESTEN Der inviteres til kirkekaffe efter gudstjenesten i Konfirmandhuset på disse søndage, hvor menighedsrådet er vært ved en kop kaffe og et stykke kage: Søndag, d. 28. september Søndag, d. 16. november Søndag, d. 30. november Alle er hjerteligt inviterede! 11

12 I Løjt kirke søndag, d. 16. november kl. 14: FAMILIEFORESTILLING MED ÉN SKUESPILLER I 9 ROLLER PÅ EN HALV TIME! Kirketeateret leverer familieteater når det er bedst! Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesus lignelse om Den barmhjertige samaritaner i en særdeles underholdende og vedkommende udgave. Gennem en forestilling med masser af skør humor, hvor flere børn blandt tilskuerne kommer på scenen undervejs, giver Jødal samtidig publikum noget at tænke over. Jødal fastholder børn (og voksne) fra først til sidst, og forestillingen har fået rigtig meget ros for sin sjove og skæve historiefortælling. Forestillingen vil publikum noget uanset alder. Efter forestillingen er der løb/ skattejagt ved kirken med 3 slags poster, der tager udgangspunkt i forestillingen. Der tælles point og uddeles præmier! Det er gratis, og alle er velkomne! Målgruppe: Børn 3-13 år, forældre og barnlige sjæle Varighed: Forestillingen: ca. 30 min. Skattejagten bagefter: ca min. Manuskript og skuespil: Jens Jødal KIRKEBOGEN DØBTE Jeppe Callesen Magnus Callesen Sofia Iseling Hansen Mathilde Theemann Juliane Barslev Jung Laura Zipperrek Nicklas Bøgelund Petersen Auguste Museth Kaad Mille Jertrum Mille-Mai Ræbild Sørensen VIEDE Dorthe Pharao og Brian Borggreen Kristiansen Carina Johansen Bonde og Kasper Zacho Brunhede Louise Sønnichsen og Jesper Larsen DØDE Myrna Johannsen Dorthea Bonde Grethe Jasmund Svend Aage Petersen Annelise Waldemar Magdalene Waldemar 12

13 ALLE HELGENS DAG Søndag d. 2. november er det Alle Helgens dag. Der er gudstjeneste i Løjt kirke kl. 10,30 Denne søndag mindes vi dem, vi har mistet og som ikke længere er iblandt os. Ved gudstjenesten vil vi høre og synge om det kristne håb. Et håb, der på trods af dødens frysende kulde kan sætte sig som stænk af varme i forfrosne menneskesind. Mange i sorg møder den holdning fra omgivelsernes side, at sorg er noget man hurtigt skal komme over for at kunne komme videre. Al erfaring siger dog, at sorg tager tid. Det billede man før havde af livet og verden er ændret og sløret. Livet skal samles og sættes sammen på ny. Alle Helgens søndag sættes der ord på det hele i bøn, sang og prædiken. Fra prædikestolen vil navnene på de døde blive nævnt både på de, som ved deres død boede i sognet og på de, som er begravet/bisat fra vores kirke. Maria Magdalene ved foden af Jesu kors Efter gudstjenesten er der kransenedlæggelse ved mindestenen for de faldne i sognet under 1. Verdenskrig. Kevin Ocksen Asmussen 13

14 KIRKEHØJSKOLEN EFTERÅR 2014 Lørdag den 27. september: Lektor emeritus Jørgen I. Jensen, København: Foredrag om Thomas Mann med særligt henblik på Huset Buddenbrook og Doktor Faustus. I de senere år har der været en stor stigende interesse for Thomas Mann, som bl.a. har ytret sig i udgivelsen af nyoversættelser. I foredraget præsenteres Thomas Mann liv og forfatterskab fra begyndelsen med hovedvægt på Huset Buddenbrook og Doktor Faustus. En særlig understregning af Thomas Mann`s komplicerede karakterforståelse af tysk mentalitet. Lørdag den 25. oktober: Videnskabelig assistent Morten Dyssel Mortensen, København: Om Thomas Manns roman: Trolddomsbjerget. Foredraget giver en fortolkning af Thomas Manns store eventyrroman Trolddomsbjerget (1924) om de højspændte kulturelle konflikter og menneskelige modsætninger i et Europa på undergangens rand. Lørdag den 29. november: Sognepræst Claus Oldenburg, København: Om Thomas Mann s roman Josef og hans brødre. Møderne finder sted i Havsteen-stuen ved Skt. Jørgens kirke, Kirkebakken 21, Aabenraa. Ankomst kl Foredrag kl (kort pause indlagt) Frokost kl Drøftelse kl Afslutning ca. kl Pris for kaffe, foredrag og frokost er kr. 75,- pr. gang. Beløbet opkræves på mødet. Øl og vand kan købes. Tilmelding, der er nødvendig, foretages senest torsdagen forinden til: provstisekretær Gitte Bielefeldt, eller tlf Skt. Jørgens kirke 14

15 FÆLLES JULEAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN Igen i år vil vi lave en rigtig varm og traditionsrig juleaften for dem, der vil fejre julen sammen med andre. Der vil blive serveret andesteg med det hele, og naturligvis ris a l amande med mandel (og mandelgave). Vi vil synge julesalmer og danse om juletræet, indtil vi ikke kan mere. Alle er velkomne! Tid: Julefesten begynder kl og slutter senest kl Pris: Voksne 135 kr., børn 50 kr. Betales samme aften. Tilmelding: senest onsdag, d. 10. december til sognepræst, Kevin O. Asmussen, tlf Menighedsrådet i Løjt JULEHJÆLP Menighedsrådet ønsker at uddele julehjælp til de økonomisk svageste i sognet. Tilskuddet ydes i samarbejde med det landsdækkende Samvirkende Menighedsplejer, hvis hovedformål er at hjælpe trængte børnefamilier og ensomme ældre og syge. Julehjælpen uddeles i form af naturalier. Ansøgninger modtages fra 1. november til og med 1. december. Ønsker du at søge om julehjælp, bedes du rekvirere et ansøgningsskema hos medlem af menighedsrådet, Marianne B. Steffensen, der er kontaktperson for Løjt sogns Menighedspleje: Løjt Vestervang 16, Løjt Kirkeby, tlf eller Det er kun Marianne B. Steffensen og sognepræsten, der ser og læser ansøgningerne og begge er underlagt tavshedspligt. 15

16 GUDSTJENESTER September Søndag, d. 7. september kl. 10, s.e. trinitatis Matt. 12,31-42 Søndag, d. 14. september kl s.e. trinitatis Matt. 20,20-28 Søndag, d. 21. september kl. 10, s.e. trinitatis Joh. 5,1-15 Søndag, d. 28. september kl. 10, s.e. trinitatis Luk 10,38-42 Fyld Løjt kirke! og efterfølgende kirkekaffe Oktober Søndag, d. 5. oktober kl. 13, s.e. trinitatis Joh. 11,19-45 Høstgudstjeneste og efterårsmøde Prædikant: biskop Marianne Christiansen Kollekt: Samvirkende Menighedsplejer Søndag, d. 12. oktober kl s.e. trinitatis Mark 2,14-22 Søndag, d. 19. oktober kl. 10, s.e. trinitatis Joh. 15,1-11 Søndag, d. 26. oktober kl. 10,30 Børnegudstjeneste November Søndag, d. 2. november kl. 10,30 Alle helgens dag Matt. 5,1-12 Kransenedlæggelse ved Mindestenen Kollekt: Hospice Sønderjylland Søndag, d. 9. november kl s.e. trinitatis Luk. 13,1-9 Søndag, d. 16. november kl. 10, s.e. trinitatis Matt. 18,1-14 Kirkekaffe Søndag, d. 23. november kl. 10,30 Sidste søndag i kirkeåret Matt. 11,25-30 Søndag, d. 30. november kl. 10,30 1. s. i advent Matt. 21,1-9 Kirkekaffe December Søndag, d. 7. december kl. 10,30 2. s. i advent Luk. 21,25-36 Ferie og afløsning Ann Bork Damsgaard varetager de kirkelige handlinger i uge 37, 42, 45. Andagter på Kirketoftens ældrecenter Tirsdag, d. 30. september kl. 14,30 Tirsdag, d. 28. oktober kl. 14,30 Tirsdag, d. 2. december kl. 14,30 (altergang) Tyske gudstjenester 14. september kl. 10, oktober kl. 10,30 9. november kl. 10,30

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby

Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1. Kirkebladet. For løjt Sogn. Foto: Jørgen Lundby Efterår 2013/14 35. årgang nr. 1 Kirkebladet For løjt Sogn Foto: Jørgen Lundby Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet

Læs mere

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2

Kirkebladet. For løjt Sogn. Forår 2012 33. årgang nr. 2 Forår 2012 33. årgang nr. 2 Kirkebladet For løjt Sogn Får med lam ved Åbæk Efterskole. Racen er Shropshire, som bruges til bekæmpelse af græs i Normannsgran. Foto: Hans E. Lock Samtale Sognepræsten står

Læs mere

KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/13 34. årgang nr.

KIRKeBLADeT. Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid. FOR LøjT SOGn. Vinter 2012/13 34. årgang nr. Vinter 2012/13 34. årgang nr. 1 KIRKeBLADeT FOR LøjT SOGn Foto: Marianne B. Steffensen Smuk udsigt ud over Løjt Land Billedet er taget på én af gåturene inden kirketid Samtale Sognepræsten står altid til

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2014 nr. 4 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT Efterår 2012 nr. 3 KIRKE OG SOGN FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst (barselsvikar) : Anne Bundgaard Hansen Søndergade 9. Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: annebundgaard.hansen@gmail.com

Læs mere

Troende on-off KIRKE BLADET

Troende on-off KIRKE BLADET Troende on-off WWW.CHRISTIANSKIRKEN.DK NR. 3 2014 JULI - OKTOBER KIRKE BLADET Velkommen til Christians sogns nye kirkeblad! Christians sogn har fået et nyt kirkeblad. Designet er blevet frisket op i forbindelse

Læs mere

8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug 8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 11 Indvielsefest for BAKC Side 12

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2014 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Præsten skriver... 3 Særlige gudstjenester...

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.

Risekirke.dk. Kirkeblad for december januar og februar 2014/15. Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6. Risekirke.dk Kirkeblad for december januar og februar 2014/15 Julens særgudstjenester og juleafslutninger, læs herom på side 4 og 6.»Salmer på Caribisk«læs herom på side 7. Lys på kælkebakken Nu er der

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne

Kirkebladet. Brædstrup Tønning Træden sogne 28. årgang Nr. 3 September/Oktober/November 2009 Nyt fra menighedsrådene Kirkens Teambuilding seminar Caféeftermiddage på Klippen Organist ved Brædstrup Kirke Ny sognepræst Nyt fra kontaktpersonen Kirkebladet

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7

Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006. Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Sogn ODENSE NR. 1-2006 DEC. - JAN. - FEB. 2006 Kvindernes Internationale Bededag Temaet er Tidernes Tegn Side 7 Fredens Kirke i Rundetårn Mangler der noget inventar i Fredens Kirke i februar og

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Marts April Maj 2012. Nr. 1 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Marts April Maj 2012 Nr. 1 32. årg. Afsked med Anne Lise Læs artiklerne inde i bladet 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Sognepræst og provst Anders

Læs mere

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk

Kirkelig vejviser. Blanketter m.m. kan findes på www.personregistrering.dk SEPTEMBER JUNI OKTOBER JULI NOVEMBER AUGUST 2013 2011 1 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Men hvis I ikke er gift, skal I, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed,

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere