Tappen. Nr årg. Marts Beboerblad for Tapdrup og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tappen. Nr. 1 46. årg. Marts 2013. Beboerblad for Tapdrup og Omegn"

Transkript

1 Tappen Nr årg. Marts 2013 Beboerblad for Tapdrup og Omegn

2 Redaktionen. Af Erling Hosbond ) Efter en noget kold vinter er det dejligt, at foråret er på vej og dermed vores forårsnummer af Tappen. På generalforsamlingen efterlyste man flere ideer, forslag og kommentarer til de nye udviklingsplaner for Tapdrup samt til kommuneplanen. Send mail til hvis I vil have indflydelse på indholdet! Formanden nævnte også, at det var mærkeligt, at seniorerne i Tapdrup ikke ville lave et udvalg, som kunne komme med nye tiltag for denne befolkningsgruppe, og samtidig sendte han et sigende blik til de 4 fremmødte seniorer. Vi vil også gerne takke Iben Jessen for besvarelsen af Borgerstafetten. Denne gang indgår Elna Juuls beretning om 2 familier på Skovsgård i serien "Det gamle Tapdrup", og det takker vi mange gange for. Er der andre, der har en fortælling fra de "gode gamle dage" i Tapdrup, så er vi meget interesseret - så meld jer endelig. Af Claus Bo Andreasen Borgerforeningen Generalforsamlinger Den sidste torsdag i februar er der hvert år generalforsamling i Tapdrup Borgerforening og Tapdrup Forsamlingshus. I år deltog ca. 20 borgere, hvilket vist er ny bundrekord og ret bekymrende for foreningsarbejdet i Tapdrup. På borgerforeningens generalforsamling var der genvalg til Anders Midtgaard og Claus Bo Andreasen. Herudover består bestyrelsen af Dan Jensen, Jan Henriksen og Jonas Lund Nissen. På forsamlingshusets generalforsamling 2 var der genvalg til Ole Lund og Laila Bondrup Jensen. Herudover består bestyrelsen af Lars Glerup, Poul Pilgaard, Lars Bech Sørensen og Heidi Øberg. Beretning fra borgerforeningens bestyrelse På borgerforeningens generalforsamling blev der, som vedtægterne byder, redegjort for de aktiviteter, som er gennemført af bestyrelsen. Aktiviteterne omfatter bl.a. dialog med Viborg kommune om fortove, stier, busplaner, trafikdæmpning, skiltning m.m. Borgerforeningen står fx for vedligehold af banearealet (legepladsen), stier og andre grønne områder i Tapdrup. Som tidligere omtalt i Tappen har vi i år gang i to stiprojekter. Det ene projekt, som indebærer en sti mellem Tapdrup og Houlkær, er meget langt, og vi håber på indvielse inden sommerferien. Dette projekt, der er etableringen af et samlet stisystem i og omkring Nørreådalen, har

3 et længere tidsperspektiv, som også er godt på vej. Borgerforeningen holder i løbet af året forskellige arrangementer, bl.a. Sct. Hans bål, bankospil, velkomstmøder og juletræstænding (sammen med menighedsrådet). Herudover støtter vi på forskellig vis andre arrangementer, som fx koncerter, fællesspisninger m.m. I regi af borgerforeningen står en selvstændig redaktionsgruppe for udgivelse af nærværende blad Tappen, og vi driver hjemmesiden Endelig kan man leje flagallé ved festlige lejligheder. Størstedelen af beretningen blev dog brugt til at orientere om forslaget til ny udviklingsplan for Tapdrup. Orientering om forslag til ny udviklingsplan for Tapdrup På linje med andre progressive landsbyer har Tapdrup en udviklingsplan. Der er flere formål med udviklingsplanen. For det første skal planen søge at samle borgeres ønsker til udviklingen. Det vil sige, at planen både er et idekatalog for aktiviteterne, men også en plan for byudvikling og planlægning af infrastruktur. Når kommunen undersøger mulighederne for at lave nye udstykninger i Tapdrup, går de eksempelvis ind og ser, hvad der står af ønsker i udviklingsplanen. Herudover skal planen gøre det muligt at gennemføre større fælles projekter. Eksempelvis var legepladsområdet et resultat af den første udviklingsplan. Endelig er udviklingsplanen et middel til branding og kommunikation til tilflyttere. Borgerforeningen I Tapdrup arbejder vi med femårige udviklingsplaner, og da den nuværende udløber i 2013, har vi sat gang i arbejdet med at skabe en ny udviklingsplan. Som beskrevet i sidste nummer af Tappen har vi holdt idemøde i sognehuset, og på generalforsamlingen den 28. februar blev et første forslag til planen fremlagt. Planen beskriver aktiviteter på de fem områder, som blev udvalgt på idemødet i november. Områderne er: Børn og unge i Tapdrup Fælles faciliteter og grønne områder Kultur & arrangementer Stier og adgang til naturen i Tapdrup Trafik & veje For hvert område beskrives, hvad borgerforeningen gør, og hvad vi støtter af det, som interesserede borgere selv gør. Borgerforeningens bestyrelse vil ikke selv stå for alle aktiviteter i Tapdrup. Til gengæld har vi masser af erfaring med at skaffe penge til gode projekter. Det vil sige, at hvis man som borger(gruppe) har en ide til et projekt, kan man få råd og økonomisk støtte til ideen fra borgerforeningen. På generalforsamlingen var der opbakning til forslaget. Vi vil dog gerne have kommentarer og forslag fra endnu flere. Frem til udgivelsen af næste nummer af Tappen ligger forslaget til borgerplan i høring på Her kan du gå ind og læse forslaget, og vi håber på at få flere ideer og forslag. 3

4 Nye boligområder og udbygning af Tapdrup Viborg Kommune har sendt et forslag til kommuneplan i høring. I forslaget foreslås etablering af to nye boligområder i Tapdrup. Det samlede forslag kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside. Det ny forslag er for Tapdrups vedkommende væsentlig anderledes end den tidligere kommuneplan. På den baggrund havde vi inviteret formanden for teknisk udvalg, Johannes Vesterby, til at give en orientering om forslaget på generalforsamlingen. I forslaget er de to nye boligområder placeret i den nordvestlige del af Tapdrup. Det vil sige i et område nord for Tapdrupvej mellem kirken og den ny rundkørsel på Tapdrupvej/Vibækvej. Johannes forklarede, at i udarbejdelse af forslaget har planlæggerne taget udgangspunkt i borgerforeningens udviklingsplan, som bl.a. giver udtryk for, at vi ikke ønsker isolerede villakvarterer, men en gradvis udvikling af landsbyen. Endvidere vil placeringen i den vestlige del af Tapdrup give mindre trafik gennem Tapdrup, da de nye beboere vil kunne benytte den ny rundkørsel ved Vibækvej. I den efterfølgende debat blev det især påpeget, at Tapdrup fortsat mangler en sti og fortov/cykelsti til Kokærvænget. Det er yderst problematisk for beboerne (især børnene), at der pt. kun er adgang til Kokærvænget via Taphedevej, som i den sydlige ende er yderst farlig for bløde trafikanter. På den baggrund blev det bl.a. Borgerforeningen foreslået at trække den ny udstykning helt over til Taphedevej. Dette vil give mulighed for etablering af fortov og trafikdæmpning m.m. på Taphedevej. Johannes Vesterby tilkendegav, at byrådet vil være lydhør overfor ønsker fra borgerne. Borgerforeningen overvejer p.t. sit høringssvar til kommuneplanen, og vi vil gerne have yderligere kommentarer og forslag. Det kan ske via en mail til formanden på Vi vil gerne have forslag både til det foreliggende forslag til ny kommuneplan og til udviklingen i Tapdrup generelt. Vi skal have forslagene senest den 22. marts, da høringsperioden udløber den 27. marts. Regnskab 2012 Af Dan Jensen På generalforsamlingen den 28. februar 2013 blev regnskabet 2012 for Tapdrup Borgerforening og for Tapdrup Puljen gennemgået og godkendt af den fremmødte forsamling. Borgerforeningen kunne glædeligt præsentere et overskud på ,53 kr. mod et underskud på ,27 kr. i Forklaringen kan bl.a. findes i, at vi sidste år fik opbakning til at sætte kontingentet op fra 100 kr. til 150 kr. pr. husstand. Det giver naturligvis ekstra indtægter, men det er også glædeligt at konstatere, at endnu flere husstande faktisk har valgt at blive medlem af Tapdrup Borgerforening. Det giver alt andet lige mulighed for at sætte flere aktiviteter og tiltag i gang i byen til glæde for alle borgere. 4

5 Kommuneplan for Tapdrup Plan Byrådet vil for at understøtte udviklingen 1. Planlægge nyt boligområde (A) ved Tapdrupvej 2. Pege på nye boligområder nord for byen (B) som del af en langsigtet udvikling. 3. Sikre at den overordnede grønne struktur ved udlæg af rekreative bynære grønne områder 5

6 Tapdrup-Puljen Af Dan Jensen Borgerforeningen administrerer også Tapdrup-Puljen, der yder støtte til almennyttige formål i Tapdrup. Der blev udbetalt bidrag på kr. i 2012, og grundet renteindtægter m.m. kunne Tapdrup Puljen således præsentere et regnskabsmæssigt overskud på 150,34 kr. i Ved udgangen af 2012 udgjorde den samlede puljebeholdning ,74 kr. Der var indkommet 2 ansøgninger om udlodning i 2013 fra Tapdrup Puljen: Første ansøgning er på kr. som underskudsgaranti i forbindelse med afholdelse af kulturarrangementer i Tapdrup i Bestyrelsen har valgt at imødekomme ansøgningen. Anden ansøgning er på kr. til indkøb af 2 frugtpressere og 2 stk. frugtkværne til brug ved en årligt mosteweekend med mulighed for at medbringe egen æble/frugthøst og lave most på foreningens udstyr. Bestyrelsen valgte at afslå ansøgningen, da udstyret til den pris efter nogen drøftelse blev fundet i for dårlig stand til at kunne bruges år efter år. Til gengæld vil Tapdrup Borgerforening gerne betale for leje af udstyr i 2013 og er arrangement en succes i 2013 vil Tapdrup-Puljen være positive overfor køb i 2014 af udstyr i en endnu bedre kvalitet og højere pris. Velkomstmøde for tilflyttere til Tapdrup Onsdag den 1. maj kl i Tapdrup Sognehus Er du flyttet til Tapdrup inden for de senere år eller tænker du på at gøre det? I givet fald inviterer foreningerne i Tapdrup dig og din familie til et velkomstmøde i sognehuset i Tapdrup. På mødet vil vi indledningsvist byde på lidt aftensmad, dernæst vil foreningerne i Tapdrup fortælle om aktiviteter og muligheder i området. Invitationen gælder selvfølgelig hele familien og det er helt ok, hvis børnene tager hjem efter spisningen. Vi vil meget gerne have en tilmelding senest den 15. april til Jan Henriksen på eller tlf Program 1 Præsentationsrunde og aftensmad 5 Orientering om Tapdrup Forsamlingshus 2 Orientering om Nørreåspejderne 6 Orientering om Tapdrup Menighedsråd 3 Orientering om Brunshåb/Tapdrup Idrætsforen. 7 Orientering om andre aktiviteter i Tapdrup 4 Orientering om Tapdrup Husflidsforening 8 Orientering om Tapdrup Borgerforening m.m. Spørgsmål og afslutning 6

7 Irsk aften i Tapdrup Forsamlingshus på den måde blevet et eftertragtet navn i folkemusiksammenhænge og fanger deres publikum med sjæl, varme og en sprudlende energi. Af Dan Jensen, Stationsvej 13 Så inviterer vi igen til et hyggeligt kulturarrangement i Tapdrup. Denne gang har vi valgt at lave et helaftensarrangement lørdag den 13. april 2013, og vi håber på rigtig stor opbakning! De 4 stærkt musikalske brødre blander flerstemmig sang, irske fløjter, guitarer, violin, tenorbanjo, bouzouki, mandolin, kontrabas og rammetrommer sammen til en imponerende helhed og noget af det tætteste, man kommer på irsk musik i Danmark. Brødrene finder de gamle irske sange og melodier frem og fortolker dem ind i deres eget univers, men formår samtidigt at bibeholde en brændende ægthed og en dyb respekt for traditionen. Kl åbner vi nemlig dørene til IRSK AFTEN i et festpyntet forsamlingshus. For at komme i den rette stemning serverer vi kl den traditionelle irske stuvning med efterfølgende kaffe og en lækker dessert. Når vi har fået lagt bunden, går bandet ALMOST IRISH på scenen. Bandet har 7 år på bagen og skabt sig et markant navn på den danske folkemusik-scene. De har efterhånden spillet landet tyndt og gør sig desuden bemærket i det nordtyske samt sydnorske med afstikkere til det østlige Irland, har udgivet tre efterspurgte plader og har med stor succes gæstet mange af landets folkfestivaler, musikklubber og spillesteder. Gruppen er Nogle af sangene kender man måske og nogle få kan man måske synge med på men det er ikke de kendte gamle travere der fylder sætlisten hos ALMOST IRISH. Brødrene arbejder ihærdigt på konstant at udvikle, finpudse og arrangere deres fortolkning af folkemusikken og graver sig igennem pladesamlinger og gamle sangbøger i deres søgen efter mere 7

8 ukendte sange for til sidst at gøre dem til deres egne og tage dem med til koncerterne. Deres musikalske udtryk fra scenen er energisk, velarrangeret, stærkt og ægte og lyser langt væk af passion og spilleglæde. Mere info på Når ALMOST IRISH har spillet 2 x 50 minutter, håber vi på, at mange af gæsterne vil blive hos os lidt endnu. Vi fortsætter nemlig hyggen så længe I lyster - med musik for voksne og med baren åben. I baren serveres der blandt andet alm. og irsk øl fra fad, irish coffee, Breezer/Mokai, vin og vand. Så mon ikke vi kan fortsætte hyggen i rette irske stemning? Alt dette får du for den nette sum af 175 kr. pr. person. Billetterne sælges kun i forsalg frem til 3. april hos købmændene i Bruunshåb og Vejrumbro og hos Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13 i Tapdrup. Vi håber på fuldt hus, så tag din nabo, ven eller familie med til en hyggelig aften i Tapdrup Forsamlingshus. Alle er velkomne! Familiedag i 2013? voksne og grillmad på fællesarealet om aftenen. Af Dan Jensen, Stationsvej 13 I de foregående 3 år har jeg taget initiativ til at afholde FAMILIEDAG med stor opbakning fra Tapdrups børn og voksne og 2011 havde vi etableret forskellige legeaktiviteter, bål, skattejagt og grill m.m. nede på fællesområdet ved Banestien. I 2012 prøvede vi arrangementet af i en lidt anden form, idet vi afholdt fælles kanotur på Nørreåen for ca. 50 børn og Jeg kan desværre allerede nu vurdere, at jeg ikke har tidsmæssig mulighed for at arrangere en FAMILIEDAG i år! Derfor dette indlæg, fordi jeg på denne måde håber, at nogle af jer andre i byen har lyst til tage kampen op med at få stablet et arrangement på benene, når nu det tidligere har været en stor succes. Min erfaring er, at det har været muligt at fremskaffe hjælpende hænder til afholdelsen, men én skal jo ligesom tage initiativet! Har du brug for sparring eller inspiration omkring de tidligere erfaringer er du meget velkommen til at kontakte mig på eller tlf

9 Af Iben Jessen Tapdrupvænget 24 Med foråret lige om hjørnet blev det min tur til at gribe stafetten. Jeg hedder Iben Jessen og er sammen med resten af familien, som består af min mand Mads og vores to døtre Katrine 12 år og Matilde 9 år, flyttet ind på Tapdrupvænget. Katrine gik for et godt stykke tid siden i Tapdrup børnehave, så allerede dengang mødte vi de flinke Tapdrupborgere. Jeg er vokset op i Bruunshåb og Mads kommer fra Mønsted. Vi har tidligere boet i Rindsholm igennem 15 år, hvor vi satte vores hus i stand af flere omgange. Det havde længe været vores store ønske at flytte til området, hvor der var legekammerater i nærheden, så pigerne også kunne opleve det at mødes ude på vejen efter aftensmaden med alle de andre børn til en gang rundbold eller lign. Det har været Borgerstafetten 9 en dejlig oplevelse at flytte til Tapdrup, og vi er alle blevet taget rigtig godt imod. Naturen og de smukke omgivelser er helt fantastiske, og vi nyder alle de lange gåture (især Rocky vores lille hund), som til tider har det med at ville opdage Tapdrup på egen hånd. Til daglig arbejder jeg som tandklinikassistent, hvilket jeg er meget glad for. Mads er anlægsgartner og arbejder ved VM-anlæg. Lige nu går vi og glæder os til, at foråret rigtig sætter ind, for så kan vi så småt begynde at pusle lidt ude i haven. Det er et projekt i sig selv at starte op fra bunden med en ny have, men også spændende. Liv, hygge og masser af farver i haven er med tiden blevet en stor interesse for os, men vi ved også, at det er et projekt, som nok aldrig bliver afsluttet, og med et nyt kapitel her på Tapdrupvænget er vi knap begyndt. Som sagt er vi glade for at flytte hertil, gode naboer og skønne unger, der kigger forbi. Fornemmelsen af bl.a. et godt socialt sammenhold gør, at vi føler os hjemme her. Vi glæder os til at tilbringe forhåbentlig mange år her i Tapdrup. Jeg giver stafetten videre til Svend Døssing.

10 En beretning om to familier på Skovsgård. Af Elna Juul. I 1924 købte mine forældre det lille statshusmandsbrug (Tapdrupvej 53), der ligger ved siden af den gamle herregård, og næsten samtidig hermed flyttede fam. Krarup ind på Skovsgård. Det viste sig at blive et virkeligt godt naboskab de to familier imellem, ja, jeg vil endda sige nogen af de bedste naboer, vi har haft, og som vi blev nær knyttet til. En tid, som for mig stadig står som den skønneste, og som jeg aldrig vil glemme. mod huset, og ved indkørslen stod der 2 stensøjler, hver med en kugle på toppen. Herfra førte en let snoet og grusbelagt indkørselsvej op til hovedtrappen og derefter videre rundt omkring en cirkelformet plæne med stedsegrønne prydbuske, og langs kanten stod der store sten med tunge kæder imellem. Fra indkørslen førte et stendige beplantet med mange forskellige stenplanter op til en hvidmalet havelåge, og langs stendiget var der en bræmme med et flor af løgplanter og andre smukke blomster. Havelågen førte ind til en mægtig prydhave med brede havegange, et væld af blomster og store græsplæner og bag denne lå en stor frugthave med mange forskellige slags frugttræer og -buske. Mit hjem. Husmandsbrug fra (Tapdrupvej 53) Familien bestod af Frederik og Karen Krarup og deres 3 børn. Han var landsdommer ved Vestre Landsret og hun hjemmegående husmor. Som husfrue var der nok at se til i det store hus, ofte med mange gæster, især medlemmer af familien boede der over længere tid. Som hjælp havde de ansat en tjenestepige og en havemand. Mens tjenestepigen sammen med fru Krarup stod for alt husarbejdet indendørs, var det havemandens opgave at ordne alt, hvad der var at passe udendørs, og det var slet ikke så lidt, da den store parklignende have skulle være en pryd for herresædet. Fra landevejen var der åbent udsyn ind 10 Indkørsel til Skovsgårds hovedtrappe. I baggrunden ses vindmøllen til vandforsyningen.

11 Urtehaven med de mange slags grøntsager stod hr. og fru Krarup selv for. Græskanterne skulle være smukt afstukket ligesom havegangene og indkørslen skulle være skuffede og revne, og da vi børn jo skulle lære at arbejde, blev det en opgave for Krarups børn og mig. Alt havearbejde dengang foregik med håndredskaber, og da det jo var før plæneklipperens tid, blev græsset slået med le. Det blev min fars arbejde at få græsset slået og derefter fjernet. Græsset blev lagt på en hestevogn og brugt som foder til vore dyr. Selve afhentningen glædede Krarups børn sig meget til, for de elskede at få en køretur enten ved at sidde oven på læsset eller på hesteryg. Græs fra haven køres væk. På læsset sidder Bente, Lise og Niels Krarup. Med sin spadserestok i hånden og hat på hovedet gik Frederik Krarup hver dag til og fra sit arbejde ved landsretten i Viborg. Han elskede disse lange spadsereture med frisk luft efter at have siddet inden døre hele dagen. Ofte gik fru Krarup ham i møde sammen med hunden for at kunne følges med ham hjem. De havde ikke bil, men til gengæld havde de en telefon, som på en måde også blev vores, eftersom vi gerne måtte benytte den. Jeg erindrer, at jeg som mindreårig blev sendt om på Skovsgård med en seddel, når vi hurtigt havde brug for at få tilkaldt læge, dyrlæge eller noget andet vigtigt. Deres børn kom også over med sedler, når de havde modtaget besked til os. Fru Krarup har fortalt mig, at første gang vi gjorde brug af telefonen, var ved min fødsel, da der skulle sendes bud til jordemoderen. Når jeg i min barndom ikke havde flere pligter derhjemme, fik jeg næsten daglig lov til at gå om på gården for at lege med pigerne. Engang var deres yngste pige sengeliggende i ca. 2 mdr. pga. en børnesygdom. For at tiden ikke skulle blive for lang for hende i børneværelset, måtte jeg gerne komme og underholde hende. Det gjorde jeg gerne, for her var legetøj, jeg aldrig før havde set. Der var mange dukker med masser af dukketøj, og således mange muligheder for at klæde dem på. Der var også små skabe med bøjler til tøjet og med skuffer til sko, sokker og støvler. Det var ting, jeg ikke anede, kunne købes. Derhjemme havde jeg ikke legetøj, kun bagsiden af en tom sukkerpose, som vi måtte tegne på eller klippe i. Familien nyder kaffen udendørs. Karen og Frederik Krarup bagerst. Lise og Niels til højre. 11

12 Børnene fik hjemmeundervisning, og det var fru Krarup selv, der underviste dem i et lokale, som var indrettet som skolestue. Her var alle skolesager og alt legetøj anbragt, og her blev det, eftersom det ikke måtte findes uden for dette lokale. Ind imellem kom lærerinden fra Tapdrup skole, frk. Jessie Anthonsen, for at høre, om børnene havde lært, hvad de skulle. De kom dog i Tapdrup skole en kort periode, inden de skulle i realskolen, som dengang var på Katedralskolen, for senere at fortsætte, så de kunne få deres studentereksamen. Den årlige sommertur. Hvert år i sommerferien skulle vi have en udflugtskøretur, og det skulle foregå standsmæssigt. En charabanc blev lejet i Viborg, og min far skulle være kusk og spænde vore 2 heste for. Nu blev seletøjet efterset for at konstatere, om noget skulle fornyes, læderet skulle smøres i sort og messingspænderne pudses, så det hele skinnede. Udflugt med charabanc. Rasmus Juul er kusk. Lise på hest, mens Fr. Krarup informerer. Fru Krarup sørgede selv for madkurvene, som blev medbragt tillige med drikkevarer og en masse frugt. Hvis der var mange børn, kunne vognen rumme 12 til 14 personer. Jeg var også med og kan ikke mindes, at vi nogen sinde har haft dårligt vejr. (Der var altid på forhånd aftalt et besøg med et andet gods, enten Randrup, Sødal, Tjele, Palstrup, Aunsbjerg eller Frisenborg. Der blev råbt hurra mange gange på turen til forbipasserende, som også gengældte hyldesten. Vi blev ved ankomsten altid statelig modtaget med en hjertelig velkomst, når vi stoppede ved indgangstrappen. Derefter blev hestene spændt fra, fik vand, sat på græs og endda tildelt brød og gulerødder, som var medbragt. Vi fik en rundvisning på godset og drak kaffe i haven, inden turen atter gik hjemad. Hvis det blev lidt sent på aftenen, blev lysene tændt i vognlygterne. Det var nogle herlige ture, som vi så frem til hvert år. Far fik en flaske vin, og der blev takket for en herlig og uforglemmelig dag. Skovsgård havde deres eget vandværk. Bag ejendommen var der en brønd med en vindmølle, der via en beholder ikke alene forsynede Skovsgård, men også gartneriet og Hønsehuset. Vi fik vand fra en anden fælles brønd, men i vindstille vejr havde vi næsten aldrig vand, da vi var sidst på ledningen, og dem før os havde sikret sig med ekstra forsyning. I disse situationer tillod Krarup, at vi hentede alt det vand, vi skulle bruge til dyrene og os selv. Hos dem var der altid hjælp at hente. De talte med alle mennesker uden nogen rangsforskel, hvad der absolut ikke var almindeligt dengang, og så gik familien jævnligt i Tapdrup kirke, hvor også deres børn blev konfirmeret. D. 18. juni 1940 blev Frederik Krarup udnævnt til højesteretsdommer, så fami- 12

13 lien måtte flytte til København. Børnene måtte jo også med, for at de kunne starte skolen der efter ferien, så det var en trist meddelelse for dem og mig, men fru Krarup blev i huset, indtil det blev solgt. Dog rejste hun ind imellem til København i nogle dage, og så skulle jeg passe schæferhunden og blomsterne. Huset var ikke let at sælge under krigen, men der kom dog flere, som gerne ville se det, mens jeg stod for rundvisningen, bl. a. en diakon, som ville lave huset om til et plejehjem, men der skulle forandres for meget, så det blev for dyrt. Bente Krarup med schæferhunden. En dag kom der 3 tyske officerer, som også ville se huset. Den opgave kunne jeg godt have været foruden, men heldigvis var hunden der. Så snart døren blev lukket op, stod hunden faretruende foran dem. Straks kom armene i vejret på tyskerne, og de blev først taget ned, da jeg fik hold på hunden. Hunden fulgte mig troligt under rundvisningen, så de gjorde mig ikke noget. Vi var bange for at få dem som naboer, men det skete heldigvis ikke. Efter et år kom afgørelsen endelig. Den 15. aug skulle de nye ejere flytte ind. Alt skulle pakkes ned, og jeg måtte hjælpe. Den 10. aug. kom hele familien over for at sige farvel. Det var hårdt efter 17 års godt naboskab; alle græd, men vi lovede hinanden at skulle ses igen. Det skete da også ind imellem, når de var på besøg hos deres venner i Viborg, at de kom cyklende hertil for at hilse på os. De havde hvert år haft en feriedreng boende, Mogens Bøgvad fra København, men nu kom han i stedet på sommerferie hos os. Ellers var vi i brevkontakt med hinanden, og det er jeg stadig med deres yngste datter Lise i Tønder, som jeg endnu besøger et par gange om året. Men det var hårdt, at se den store flyttebil forsvinde med alt det dejlige, som havde været en stor del af mit liv. Jon Finsen var forhenværende telegrafbestyrer på Færøerne, hvor han havde virket i 22 år. Der kom snart bud, om jeg ikke havde lyst til at være pige i huset hos dem. Det har sikkert været fru Krarup, som har anbefalet mig, eftersom jeg kendte huset ud og ind. Jeg var både glad og ked af det, for det var jo ikke Krarups, jeg flyttede ind til, men sagde alligevel ja. Det var fine mennesker og så høj i rang, at de Hr. og fru Finsen flytter ind. 13 ikke talte med almindelige folk. Det blev nu i stedet til et lukket og koldt Skovsgård, men det måtte jeg leve med, selv om det var svært, når der altid havde været så meget liv i gården. De ville ikke have en havemand, selv om de ikke selv var i stand til at passe haven, så den før så flotte have gik langsomt i forfald.

14 Skitse over stueetagen. Overetage: soveværelse m/altan og 5 værelser. Kælder: Brænde- og fyrrum, vaske-, tørre- bade- og viktualierum. Udhus til havemøbler, cykler og dværghøns. Også frugthaven blev forsømt, og frugterne fik lov til at ligge; det var ikke så sjovt at se på. Og så var det ovre med hjælpsomheden med telefon, vand m. m. Jeg sov derhjemme, mødte kl. 7 og havde selv en nøgle, så jeg kunne gå ind ad bagdøren og lave morgenmad. Men først skulle den store nedsænkningsrist, der virkede som supplement til husets centralvarmeanlæg kobles fra komfuret med et håndsving, så komfuret blev frigjort. Når hr. og fru Finsen indfandt sig ved morgenbordet sad de over for hinanden ved det store, runde spisebord inde i stuen. Hr. Finsen skulle have et blødkogt æg hver morgen, og hvis der manglede salt eller andet, der var blevet glemt, blev der ringet med en klokke, og så måtte jeg hurtigt skifte det store, hvide sygeplejeforklæde med et serveringsforklæde og gå ind for at høre, hvad herskabet ønskede. Det var ikke så sjovt, hvis der blev ringet for mange gange. En virkelig forandring; fru Krarup var aldrig for fin til at hjælpe i køkkenet eller gå 14 efter glemte ting. Der blev forlangt, at jeg om eftermiddagen og når der var gæster skulle være iført sort kjole, sorte sko, hvidt serveringsforklæde, hvid krave og have en hvid kappe på hovedet. Når man ventede gæster, blev det dækkede bord altid kontrolleret af fruen, om der manglede noget, om alt var stillet på den rette plads og måde. Jeg anede ikke, hvad skylleskåle skulle bruges til, men lærte, at det var til at skylle fingre i efter måltidet. Når gæsterne kom, skulle jeg modtage dem i entreen, byde velkommen, tage imod overtøjet, hænge det på bøjle og placere hat og stok på rette plads. Derpå vise dem ind i dagligstuen, hvor de blev modtaget af værtsparret med en velkomstdrink før middagen. Maden skulle være klar til det aftalte tidspunkt, og straks efter man var gået til bords, blev der ringet på klokken, når forretten skulle serveres. Serveringsforklæde på, - husk at servere fra venstre side, - ikke spilde på dug eller mennesker, - kun svare, hvis der blev spurgt. Drikkevarerne serverede de

15 dog selv. Derpå ud for atter at iklæde mig det store køkkenforklæde og gøre næste ret klar. Klokken lød igen. Serveringsforklædet på, - husk at tage ud fra højre side, - rydde op, - ind med nye tallerkener, - og næste ret kunne serveres. Det samme gentog sig de 3 eller 4 retter igennem. Godt jeg havde gået på aftenskole og lært alle de fine manerer. Når gæsterne forlod spisestuen, trak man ind i havestuen, hvor kaminilden lunede. Så var det med at få bordet ryddet og det hele vasket op i hånden. Især de mange glas, både fra velkomstdrinken samt de 4 glas fra hver kuvert, tog sin tid. Senere skulle kaffen serveres i havestuen på et aftalt tidspunkt. Når opvasken fra middagen endelig var færdig, skulle der fyldes op med brænde og den store varmerist atter kobles til komfuret, inden jeg kunne låse og gå hjem. En lang, streng dag var til ende for en nervøs 16-årig pige. Men næste morgen kl. 7 startede jeg igen med opvask af kopper og glas fra aftenkaffen, så servere morgenmad og derpå rengøring af hele det store hus med fejekost og gulvskrubbe samt at børste tæpperne med en lille fejebørste og en dertil hørende bakke. Fru Henriette Finsen var katolik og gik hver søndag til den katolske kirke i Viborg. Hr. Finsen var jæger og kom i jagttiden ofte hjem med en fasan, som jeg så kunne plukke og rengøre til søndagsmiddagen, mens fruen var i kirke. Familien Finsen boede jo på Skovsgård i krigsårene, og en dag jeg kom derover efter at have været hushjælp ved en fest aftenen før, var Jon Finsen fuldstændig ude af flippen. Han løb rundt i stuerne og skældte ud, så jeg blev bange for, at det var mig, der havde gjort noget forkert, og som han var blevet rasende på. Men det viste sig at være de forbistrede englændere, der ved en fejl havde bombet den franske skole i København, og hans barnebarn, som netop gik i den skole, var en af de dræbte. I 1946 blev Skovsgård solgt til Statsadvokat Hornemann, men hvor Finsens flyttede hen, ved jeg ikke. Fru Henriette Finsen blev begravet på Asmild kirkegård sammen med datteren Jonna, som døde senere. Men Jon Finsen blev ikke begravet her. Det var så beretningen om to vidt forskellige familier på Skovsgård. En virkelig historie, oplevet af en ung pige. Der kunne skrives meget mere, men alt skal jo have en ende. Affaldsindsamling i Tapdrup Vi plejer hvert år at deltage i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling, hvor vi gør rent langs veje og stier i Tapdrup. I år foregår affaldsindsamlingen søndag d. 21. april. Håber, du har lyst til at deltage. Vi mødes ved sognehuset kl , hvor hver får tildelt en rute samt remedier til indsamlingen. Tilmelding: P.E. Langvad på tlf eller på Som afslutning på indsamlingen og som tak for indsatsen serverer Tapdrup Menighedsråd eftermiddagskaffe i Sognehuset kl

16 BT`s Idrætsforening indenfor pigefodbold, hvor vi ikke har hold tilmeldt. Vi håber, at vi også i år må få stor tilgang af nye ungdomsspillere i klubben. Af Leo Jacobsen, formand Ønsker du at høre nærmere omkring træningstidspunkter, kan du sende en mail til I BT s medlemslotteri er der udtrukket følgende numre: Februar : 142, 48 og 130 Marts : 27, 95 og 63 Der er ingen udtrækning i januar. Seniorfodbold: I sommersæsonen deltager BT med seniorhold i henholdsvis serie 3 og serie 5. Seniortrænere er i år Thomas Christoffersen, Thomas Kristensen og Morten Gregersen. Der er normalt træning mandag og onsdag fra kl. 19,00. Desuden er der tilmeldt hold i old boys rækken (fra 32 år) - kampe spilles onsdage. Superveteranrækken - kampe spilles mandage. Desuden er der et hold i damerækken, hvor Martin Krag også i år er træner. Ungdomsfodbold i BT: I lighed med tidligere år samarbejder BT og SVIF omkring fodbold for ungdomsspillere i udendørssæsonen. Vi tilbyder i år fodbold for såvel piger som drenge fra de yngste født i 2007/2008 til og med U 13 drenge født i 2000/2001. Der kan dog forekomme enkelte årgange 16 Det kan oplyses, at U 10 og U 11 piger (født i 2002 og 2003) samt U 6, U 7, U 8, (født i 2005 til 2007/2008) har træningsopstart fredag den 5. april 2013 kl. 16,00 på BT`s baner, Vibækvej 43, Bruunshåb. U 9 drenge forventer træningsstart inden påske, nærmere følger. U 13 drenge har haft træningsstart mandag den 4. marts 2013, herefter er der træning hver mandag og onsdag fra 16,30-18,00 på BT s baner, Vibækvej 43. Der vil også på anden måde blive orienteret omkring træningsstart m.v. Træningsstart for U 10 drenge er ikke fastlagt, men der er fundet 3 nye trænere til holdet. Det kan oplyses, at alle trænere med undtagelse 2-3 trænere fra sæsonen 2012 fortsætter i sæsonen Fodboldskole i BT: I lighed med sidste år kan vi tilbyde såvel drenge som piger deltagelse i DBU`s fodboldskole, der i 2013 finder sted i uge 27 nærmere bestemt fra mandag den 1. juli 2013 til og med fredag den 5. juli

17 BT`s Idrætsforening Skoleleder i 2013 er Peter Gandrup, Bruunshåb. Billetsalget til fodboldskolen starter tirsdag den 5. marts 2013 kl. 10,00. Du kan tilmelde dig på billetnets hjemmeside eller på et posthus eller hos Tinghallen, Viborg. Såfremt du ikke tilmelder dig i løbet af formiddagen denne dato, kan du ikke forvente, at der er ledige pladser på fodboldskolen. Fejring af håndboldpiger: Ved et arrangement på Viborg Theater tirsdag den 16. april 2013 vil Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd fejre unge idrætsudøvere, der har vundet en form for mesterskab i Til dette arrangement vil U 10 pigerne i BT/SVIF, der vandt det uofficielle DM i Greve i april 2012, blive inviteret sammen med deres trænere Lenette og Nicolaj Jacobsen samt Morten Bjerre. Det vil være en ganske fortjent hyldest til de dygtige piger. BT s Sportsuge: I løbet af kort tid går vi i gang med planlægningen af BT s årlige sportsuge, som i år bliver flyttet til uge 25, nærmere bestemt fra tirsdag den 18. juni Har du gode forslag til aktiviteter eller andet i sportsugen, hører vi gerne fra dig på 17 BT s generalforsamling: På generalforsamlingen blev det oplyst, at klubben i 2012 havde haft en mindre tilbagegang i antallet af aktivitetsmedlemmer, der var faldet fra 597 i 2011 til 550 i I 2010 havde medlemstallet været 516. I beretningen fra hovedbestyrelsen blev det oplyst, at klubben i 2012 har måttet investere i en ny pumpe til vanding af banerne til ca. kr ,00 og kr ,00 i forbindelse med ny belysning fra Vibækvej til klubhuset. Derudover var der ekstraordinært investeret i ny kopimaskine, ny maskine til opkridtning og nye 5 mands mål og nye spillerbokse til kampbanen. Som følge heraf kom klubben ud med et underskud på ca. kr ,00. Årets ODIN-pokal, der blev uddelt for 34. gang til en træner eller leder, der har ydet en særlig indsats, blev tildelt Frank Staugaard, Bruunshåb for hans mangeårige indsats indenfor seniorfodbolden i klubben. Til hovedbestyrelsen var der genvalg af Anders Kristensen, Viborg. De 2 øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen er Kurt B. Kristensen, Tapdrup og Leo Jacobsen, Bruunshåb. Lotte Skyum, Bruunshåb fortsætter som kasserer i idrætsforeningen. Husk gymnastikopvisningen i Møllehøjhallen søndag den 17. marts 2013 fra kl. 11,00.

18 BT`s Idrætsforening Gymnastik i BT/SVIF. Badminton Af Thomas Randi Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen søndag d. 17. marts kl ca Alle er velkomne til BT og SVIF s årlige gymnastikopvisning, hvor de lokale børnehold og forventelig et voksent gæstehold giver bud på god og glad gymnastikmotion. Opvisningen afholdes i traditionsrige rammer med faneindmarch og fællessang. Café Møllen er åben og der er lagt op til nogle hyggelige timer. Af Jette Gulev Det har været en god badminton sæson, og vi slutter sæsonen af med klubmesterskab d. 16. og d. 20 marts. Vi ser frem til en ny sæson efter sommerferien. Der vil igen i år være tilbud om sommerbadminton, informationer herom kan findes på B/T s hjemmeside eller på opslagstavlen i hallen. Sædvanen tro har vi deltaget i Kommunemesterskaberne, som foregik i Løgstrup. Billede af nogle af de dygtige badmintonspillere: Øverst fra venstre: Lene Mortensen, Marianne Post, Kristian Gulev, Magnus Gandrup og Adam Hede. Nederst fra venstre: Kamilla Post, Kristian Dahlgaard, Kristian Gulev og Kathleen Kroustrup. 18

19 Menighedsrådet Af Aase Langvad, formand. Folkekirkens fremtid grund til optimisme i Tapdrup sogn. I disse år tales og skrives der meget om Folkekirkens fremtid medlemsflugt og dalende tilslutning til de kirkelige handlinger og andre aktiviteter relateret til kirken. Derfor er det også relevant at se på situationen i Tapdrup sogn. Seneste kirkestatistik vedrørende folkekirkemedlemmer og indbyggertal fra januar 2012 viste, at der i sognet var 713 indbyggere, hvoraf 654 var medlem af folkekirken. Det er 90,7 %. Dette skal ses i lyset af medlemsandelen på landsplan, som nu er 79,8 %! En opgørelse over hvor mange personer, der har deltaget i forskellige kirkelige handlinger i perioden fra 1. januar til 31. december 2012 viser, at ikke færre end 1896 personer har deltaget i 66 tjenester, hvoraf 1409 har deltaget i 62 tjenester, som udgør ordinære gudstjenester/højmesser. Dette viser, at der har deltaget 29 personer i gennemsnit pr. tjeneste, hvori er inkluderet kirkelige handlinger og personer i gennemsnit ved gudstjenester/højmesser. Hertil kommer de forskellige aktiviteter, som menighedsrådet har arrangeret, eksempelvis caféaften med foredrag, kirkekaffe, juletræstænding og julekoncert, hvori der har deltaget 411 personer i Samlet må det siges, at der er grund til optimisme omkring kirken i Tapdrup. Dette skal dog ikke give anledning til stilstand. Det er vigtigt, at der hele tiden tænkes nyt i relation til såvel kirkelige handlinger som andre aktiviteter for alle aldersgrupper i menigheden. Menighedsmøde i Tapdrup Sogn Søndag den 7. april Af Niels Toftegård, næstformand. Søndag den 7. april efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet i Tapdrup sogn til det årlige lovbundne menighedsmøde. Mødet indledes med kirkefrokost. På mødet vil der blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde i det forløbne år samt givet en orientering om økonomien og planer for kommende aktiviteter. Menighedsrådet håber på et pænt fremmøde denne dag, hvor menigheden også har mulighed for at komme med inspiration til menighedsrådets arbejde. I 2012 har kirken haft meget spalteplads i landets aviser. Især vedrørende nye versioner af vielsesritualer, men også om valget til menighedsrådene. Lokalt har man ingen indflydelse på ritualerne, som er taget til efterretning. På mødet vil

20 menighedsrådet gerne have fokus på de lokale forhold omkring Tapdrup Kirke. Det nyvalgte og genvalgte menighedsråd er trukket i arbejdstøjet, og det vil i den kommende valgperiode arbejde for aktiviteter, som tiltrækkes af en bred kreds af menigheden. Danmarks historie bygger på, at landet i mere end 1000 år har været et kristent land. Det har givet os mange værdier, som vi sætter pris på. Vort kristne grundlag gør Danmark til et godt land. Kristendommen har ikke længere monopol i Danmark, men alligevel er ca. 80 % af danskerne medlem af foreningen. Menighedsrådet glæder sig til dagen og håber på et godt møde med en god debat. Menighedsrådet er glad for, at årets møde kan afsluttes med et indlæg fra ungdomspræst Trine Hostrup Dahl. Menighedsrådet Dagsorden: 1. Gudstjeneste Velkomst med kirkefrokost i Sognehuset. 3. Valg af ordstyrer. 4. Menighedsrådets virksomhed Regnskab Budget Aktiviteter / arrangementer Fremtidige aktiviteter / arrangementer / virksomhed. 9. Evt. Indre Mission 10. Ungdomspræst, Trine Hostrup Dahl fortæller om sit arbejde. Af Niels Ove Sørensen Møder: Onsdag den 17. april klokken er der fælles samfundsmøde i Sognehuset, hvor missionær Villy Sørensen fra Hammel taler. Tirsdag den 14. maj klokken afholdes kredsens forårsmøde med gudstjeneste i Houlkær Kirke ved sognepræst Henning Smith fra Fjerritslev. 20

21 Husk at bestille tid til håropsætning til bl. a. konfirmation, bryllup og andre fester. (Alle GHD & MATRIX produkter til kun 95,- kr.) Jeg glæder mig til at se jer i salonen. Venlig hilsen Henriette Hald Mohn Vejledende åbningstider: Mandag: Lukket. Tirsdag - torsdag : Fredag: Lørdag: Efter aftale. Rapunzel hair style, Vibækvej 32B, 8800 Viborg & Facebook

22 TAPDRUP HUSFLID Tilbyder følgende kurser forår 2013 Træarbejde, dekupørsave og trædrejning Værkstedsleder: Vagn Steffensen tlf Kursusdage og tid: Onsdage kl , 10 x 3 timer Start: Onsdag den 9. januar 2013 Sted: Tapdrup gl. skole sløjdlokalet, Tapdrupvej 100 Blomsterbinding - Forår og Påske Instruktør: Laila Sørensen - tlf Sted: Blomster Galleriet Lailas blomsterbutik og værksted, Ll. Sct. Mikkelsgade 19, Viborg v/shell Tanken Kursusdage Onsdage d. 20/2-20/3 27/ og tid: Kl x3 = 9 timer Pris: Kr. 225,00 - pensionister kr. 170,00 Lørdagskursus Glaskursus / Glaskunst Instruktør Anne-Birgitte Ellebæk tlf Kursusdage Lørdag den 09 og 16 marts 2013 og tid: kl timer Sted: Glasværkstedet, Anders Nielsensvej 3, Tapdrup Kursuspris: Kr. 220,00. Pensionister Kr. 165,00 GENERALFORSAMLING 2013 Onsdag den 13. marts 2013, kl Tapdrup gl. skole i træsløjd lokalet, Tapdrupvej 100. Tilmelding og yderligere oplysninger vedrørende kurser ved Niels Søgaard, Pramhusvej 1, Tapdrup, 8800 Viborg. Tlf mobil , eller Tilmelding for alle kurser senest 1 uge før kursusstart gerne før. 22

23 Det Sker i Tapdrup 28. kl Nadvergudstjeneste ved H. Korsgaard. 29. kl Passionsgudstjeneste ved H. Korsgaard. 31. kl Højmesse ved P. B. Andreasen April 2013: 01. kl Påskehøjmesse ved L. Andersen. 07. kl Gudstjeneste ved L. Andersen Marts 2013: 03. kl Højmesse ved P. B. Andreasen. 04. kl Strikke-hyggesnakkeklub i Sognehuset. 05. kl Første salgsdag for fodboldskolen i B/T. 09. kl Glaskursus i glaskunst på Anders Nielsens Vej kl Gudstjeneste ved L. Andersen. 13. kl Generalforsamling i Tapdrup husflid i sløjdlokalet på skolen. 14. kl Danmissionsmøde i Sognehuset. Sune H. Frederiksen taler. 17. kl Højmesse ved H. Korsgaard 17. kl Gymnastikopvisning i Møllehøjhallen. 18. kl Strikke-hyggesnakkeklub i Sognehuset. 24. kl Familiegudstjeneste og kirkekaffe ved P. B. Andreasen 07. kl Kirkefrokost og menighedsmøde i Sognehuset. 13. kl Irsk aften i Tapdrup Forsamlingshus. 17. kl Fælles samfundsmøde i Sognehuset. Villy Sørensen taler. Maj 2013: 01. kl Velkomstmøde for tilflyttere i Sognehuset. 14. kl Kredsens forårsmøde. Gudstjeneste i Houlkær Kirke. 23

24 Adresser m.v. Asmild-Tapdrup Jagtforening Kontaktperson: Jørgen Klaris, Vibækvej 32a Tlf Bruunshåb/Tapdrup Idrætsforening B/T Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb. Tlf Mob Mail: Udlejning af flagallé Gunnar Rasmussen, Subækvej 11, Gadebelysning Energi Viborg. Tlf Indre Mission Formand, N. O. Sørensen, Engvej 4 Tlf Møllehøjskolen Bruunshåbvej 25, Bruunshåb Tlf Formand : Hans Berg, Bronzehøj 40 Bruunshåb. Tlf Møllehøjhallen Bruunshåbvej 25b, Bruunshåb. Tlf Inspektør: Knud Brøndum, Tapdrup. Formand: Leo Jacobsen, Høgevej 23 Bruunshåb. Tlf Mob Overlund Skole Skolevej 10, Overlund, Tlf Tapdrup Børnehave Tapdrupvej 100 Tlf Leder: Mette Tipsmark, Baunevej 3, Hjarbæk, 8831 Løgstrup. Tlf Sundhedsplejen Sundhedsplejerske: Mette Engholm. Tlf Mandag og fredag Tapdrup Forsamlingshus Tapdrupvej 108. Formand: Lars Glerup, Tlf.: Udlejning: Tonya Bille Nielsen Tapdrupvej 122, Tlf.: / Husflidsforening Formand: Niels Søgaard Jensen, Pramhusvej 1. Tlf eller Mail: Tapdrup Kroketklub (afd. under B/T) Formand: Carl Erik Dalsgaard, Saturnvej 46. Tlf Tapdrup Kirke Præster: Per Bucholdt Andreasen, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf Lisbeth Andersen, Hellevej 10, Overlund. Tlf Henriette Korsgaard, Kærvænget Viborg. Tlf.: Kirkekontoret, Gl. Randersvej 2, Overlund. Tlf.: Menighedsrådet: Formand: Åse Langvad, Stationsvej 15, Tlf Graver: Ole S Jensen Tlf Mail: Sekretær: Niels Toftegaard KFUM spejderne, Nørreå Gruppe Formand: Betty Damsgaard Tlf Grundejerforningen Ådalen Formand: Tina Østergaard, Anders Nielsensvej 29. tlf Tapdrup og Omegns Borgerforening Formand: Claus Bo Andreasen, Tørvevejen 1, Tapdrup tlf Mobil: Mail: Næstformand: Anders Midtgaard Tapdrupvej 73 Tlf Mail: Hjemmeside: TAPPEN udgives af Tapdrup og Omegns Borgerforening. DEADLINE Næste Nr. : 31 maj 2013 Redaktion: Erling Hosbond, Engvej 3. Tlf Mail: Medhjælper: Erik Langvad, Stationsvej 15, Tlf Lay-out: Gunnar Rasmussen, Subækvej 11 Tlf Distribution: Borgerforeningen Tryk: Svend Thorsen Tlf Forside: Tina Jensen Der tages forbehold for fejl og mangler i ovenstående oversigt. Eventuelle ændringer og/eller tilføjelser bedes meddelt TAPPENs redaktion.

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo ---

Ferietur Slettestrand uge 30 2010 --- ooo 0 ooo --- Deltagere: Michelle, Marianne R, Pernille, Michael og Ove Personale: Rita, Karen og Kurt Mandag den 26. juli. Dagen begyndte tidligt med bad og morgenmad. Kurt pakkede bussen medens der blev spist morgenmad.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827

VELKOMMEN TIL. Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 VELKOMMEN TIL Fuglegårdsvej 19 2820 Gentofte Tlf. 39682827 Velkommen til Bakkegårdens Børnehave - og det vi i forældrebestyrelsen synes er en mægtig god børnehave. Denne brochure er lavet med det formål

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 35-36 2014 OL. Det første større SFO arrangement her i det nye skoleår er OL i Skovby. Her dyster vi mod SFO fra Skovby, Låsby og Herskind i en række discipliner som f.eks. mooncar ræs, fodbold, sjipning m.v. Arrangementet

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2009. KNU Maj. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Maj DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32 Årgang Nr. 320 Side 1 Hanne Danielsen Ingelise Petersen 8. maj 22. maj Redaktionen ønsker tillykke Hej Poul Erik! Jeg har talt

Læs mere

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl

Julefællesspisning: Fredag 3. december kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn November 2010 www.krejbjerg.dk Julefællesspisning: Fredag 3. december kl. 19.00 Nu er der ikke længe til Dermed nærmer sig tiden også til et

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften:

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn August 2015. Startopstilling til cykelsponsorløb 2015. Indhold: * Familiegrilaften: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn August 2015 Startopstilling til cykelsponsorløb 2015 Indhold: * Familiegrilaften: * Bypedeller: * Gudstjeneste i ældreboliger:

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere