Vestervang Kirkes Menighedsblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vestervang Kirkes Menighedsblad"

Transkript

1 Vestervang Kirkes Menighedsblad Maj - Juni - Juli - August 2011

2 Redaktion Eva Müllertz Morten Bugge Mette Dansøn Deadline til næste kirkeblad er 1.august Forside: Glade konfirmander Dette nummer har som tema undervisning i kirken og belyser alle de forskellige tiltag Vestervang Kirke har for at styrke interessen og kendskabet til den danske folkekirke. 2

3 Minikonfirmandundervisning et nyt tilbud, til børn i 3. klasse Tirsdag d. 6. september 2011 kl , vil vi for første gang i Vestervang Kirke undervise minikonfirmander. Minikonfirmander er elever fra 3. klasse, der kommer i kirken og modtager undervisning i et forløb på 8 tirsdage efter skoletid. Vi vil gøre børnene fortrolige med elementer i den kristne børnelærdom og samtidig give dem en fortrolighed med kirken. Dette vil ske i samvær med børnene omkring bibelfortælling, salmer, trosbekendelsen og fadervor. Vi synger hver gang og laver hver gang noget kreativt, så vi lærer gennem flere sanser. Det er ikke kun de bogligt stærke, der får noget ud af at komme, for vi leger viden ind, ved at lave flammesværd, ved at bage eller andet. Det vil være gratis at følge undervisningen, og det er ikke et krav, at børnene er døbt. Tilmelding kan ske på kirkens kontor senest d. 15. august. Vi håber at fylde Vestervang Kirke med glade minikonfirmander. Mette Dansøn Besøgstjenesten Hvad er en besøgsven? En besøgsven skal: - have lyst til at besøge et medmenneske. - være stabil og overholde aftaler. - kunne lytte. - have respekt for sit medmenneske. Hvad kan en besøgsven bruges til? - at snakke med. - at gå tur med. - at drikke kaffe med. - at ledsage til koncert, foredrag, i kirke eller andet. - oplæsning af avis eller bog. - at se tv eller spille kort med. Hvem kan få besøg? Mennesker, der p. g. a. af ensomhed, handicap eller andet har brug for et andet menneske at være sammen med. Kontakt: Kirketjener Merethe Knudsen, tlf Undervisning i kirken Eva Müllertz, medl. af menighedsrådet og Mette Dansøn, sognepræst: Dette menighedsblad har vi valgt at give et tema, idet vi i bladet sætter fokus på: Undervisning. Grunden dertil er, at vi i Vestervang Kirke efter sommerferien vil komme med et nyt undervisningstilbud, nemlig tilbud om minikonfirmandundervisning for børn i 3. klasse, og kendskabet til 3

4 det undervisningstilbud vil vi gerne udbrede samtidig med, at vi får gjort opmærksom på en meget stor del af de aktiviteter, vi har i kirken; for der foregår rigtig meget undervisning i kirken. Eva og Mette fortæller her om, hvordan de har mødt kirkelig undervisning og inspiration som børn: Eva: Som barn havde jeg ikke mulighed for at være spejder. Der var ingen spejderbevægelser i Stensballe ved Horsens, hvor jeg voksede op. Men i Stensballe Skole indledtes dagen med morgensang, og da jeg som voksen selv blev lærer, sang jeg også med min klasse, når jeg havde dem i morgentimen. I barneårene var jeg ofte med min bedstemor, der boede hos os, til gudstjeneste i Væhr Kirke. Både derved og i forbindelse med morgensangen fik jeg et godt indblik i den danske sangskat og glæden ved at synge, hvilket har beriget min tilværelse fremover. Mette: Da jeg var barn var jeg FPF er, jeg gik på en skole med morgensang, hvor vi sang morgensalmer, og jeg gik i søndagsskolens lørdagstime, som det hed, der hvor jeg boede. Det var alt sammen kristne aktiviteter, der ikke foregik i kirken, men i skolen, i forsamlingshuset, hvor også FPF erne havde hjemme. Mange af mine venner var også FPF ere og FDF ere, mange af mine venner gik også i søndagsskolen, og alle tog del i morgensangen. Sådan ser verden bare ikke ud mere, mor-gensang med salmer findes ikke længere i folkeskolen, og det er et stort kristent traditionstab. Man kan som kirke begræde det, eller man kan tilbyde noget i stedet for. I Vestervang sidder vi ikke med hænderne i skødet og græder over, at verden ikke ser ud, som den en gang gjorde, vi giver en række tilbud, som langt overgår de tilbud Eva og jeg havde, da vi var børn. I Vestervang Kirke kan man som barn komme med en forælder eller bedsteforælder, til babysalmesang og til børnegudstjenester, og man kan komme til familietjenestens spiseaftner med hygge for børn. I familietjenesten er der en lang række tilbud, et af dem er lektiehjælp, det vil vi også gerne gøre opmærksom på i dette menighedsblad. Når man er stor nok til at komme uden en voksen, kan man blive korpige og konfirmand, og efter sommerferien kan man, hvis man går i 3. klasse, blive minikonfirmand. Derudover kan man med sin skoleklasse komme på besøg i kirken, idet vi i Vestervang Kirke deltager i Folkekirkens Skoletjeneste, som vi gerne her vil sprede kendskabet til. Har man lyst til at høre mere om FDF og KFUM, er der også kontaktoplysninger i bladet, der er mange muligheder ved Vestervang Kirke for at have et aktivt fritidsliv med indhold. Voksne, som kommer i Vestervang Kirke, bliver ikke decideret undervist, men kan deltage i forskellige arrangementer og derigennem få formidlet ny viden i et spændende fællesskab. Der er studiekredse, som man aktivt kan deltage i, og Søren Kristoffersen vil i dette blad skrive om studie/ litteraturkreds. Desuden skriver Beate Baumann om Eftermiddagsklubben, hvor der også altid er spændende foredrag. 4

5 Konfirmandundervisning Indtil videre har vi blandt andet lært trosbekendelsen og Fadervor. Vi har også set film om, hvordan det er at være fængselspræst, og om kampe og tro. Vi har lige været til sådan en aften for alle konfirmanderne i hele vores provsti. Det var meget hyggeligt. Vi sang fire salmer: Det lakker nu ad aften brat, Aleneste Gud i himmerig, Du, som har tændt millioner af stjerner, Uberørt af byens travlhed og trosbekendelsen og fadervor selvfølgelig. Temaet var fortid og længsel nutid og forløsning. Vi var ret mange, så vi sad lidt klemt, selvom det er store kirker, vi var både i Sankt Mariæ kirke og Sankt Olai. Der var også menighedsrådsmedlemmer klædt ud som munke. Lige nu er vi i gang med at høre om Martin Luther og hans liv. Sofie På billedet ses i midten Laura, der efter hun er begyndt at komme til konfirmationsundervisning er begyndt at synge i kirkens pigekor. Sofie(th), som har skrevet denne lille artikel, og Maja, der er blevet besøgsven, efter at hun i konfirmationsundervisningen hørte om, at der ved Vestervang Kirke er besøgsvenner. Folkekirkens Skoletjeneste Gennem en årrække har det i Helsingør Kommune været muligt for skolerne at deltage i de tilbud, som udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste, såfremt det pågældende sogn var en aktiv medspiller. Vestervang Sogn har været med hele vejen. For et par år siden blev Fredensborg Kommune tilknyttet, hvilket betød, at det beløb, som de enkelte menighedsråd betaler, blev nedsat til kr.. Der udbydes årligt en halv snes undervisningsprojekter fordelt over alle klassetrin og tre-fire kurser for præster og lærere. John Rydahl har gennem alle årene været den pædagogiske konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, og indtil 2009 var det cand. teol. Anne Birgitte Zoega, der var teologen bag projekterne. Da tog Ingrid Ank over, men hun har ikke sat sine fingeraftryk på så mange af udbuddene, da hun har haft barselsorlov og for øvrigt har opsagt jobbet pr. 1. marts til fordel for et tilsvarende andetsteds. Der er dog ansat en vikar, som er fortrolig med dette arbejde, indtil stillingen kan blive endeligt besat pr. 1. aug. Et af tilbuddene har ofte været et salmesangsprojekt, hvor eleverne på mellemtrinnet præsenteres for fem salmer, både velkendte og nyere, sammensat efter et tema. I 2010 var temaet SKA- BELSEN, og de fem salmer var: I østen stiger solen op, Herre Gud! Dit dyre navn og ære, Menneske, din egen magt, Op al den ting, som Gud 5

6 har gjort og Spænd over os dit himmelsejl. Der arbejdes med salmerne i klassen ud fra et undervisningsoplæg, der også omfatter en CD med sal-merne indspillet. Der aflægges et besøg i sognekirken for at varme op til de to afslutninger i henholdsvis Helsingør Domkirke og Hørsholm Kirke, hvor de mange elever mødtes og sang af hjertets lyst. Det er især eleverne i de yngste klasser og på mellemtrinnet, der deltager i tilbuddene. Kigger vi på tilbuddene for 2010 var topscoreren Symboler og mosaik, hvor 67 klasser deltog, mens et projekt, der lagde op til et tværfagligt samarbejde mellem kristendomskundskab, historie og engelsk, Oh happy day!, hvor gospelmusikken blev sat ind i den historiske sammenhæng, samlede 50 klasser. Godt og ondt, et rollespilsprojekt over legenden om Sankt Georg og dragen engagerede 25 klasser. Selv om projektet Skyldig? om straf og tilgivelse kun blev modtaget af fem klasser, fungerede det så godt, at man agter at fortsætte samarbejdet med de to gæstelærere, en arresthuspræst og en tidligere indsat og udbyde projektet igen i en varieret form. Når jeg ser de mange spændende undervisningsoplæg, kan jeg ærgre mig lidt over, at muligheden for at deltage i Folkekirkens Skoletjeneste ikke eksisterede, mens jeg var lærer. Jeg underviste også i kristendomskundskab, og gjorde det så godt, jeg kunne. Helt ringe har det nok ikke været. Det glædede mig i hvert fald, da jeg for et par år siden mødte en mor til Thomas, der i mellemtiden var blevet en stor knægt på godt 30. Da han havde talt med sin mor om skolegangen, bemærkede han, at det bedste i skolen var, når jeg fortalte bibelhistorie! Mette Dansøn og jeg deltog den 24. feb. i et velbesøgt og inspirerende repræsentantskabsmøde i Sthens Kirke. Her blev sløret løftet for mulige kommende arrangementer, og deltagerne blev opfordret til at komme med input til en idébank. Efter at have haft indblik i Folkekirkens Skoletjeneste gennem nogle år er det mit indtryk, at vi virkelig får valuta for pengene, idet den giver lærerne en god mulighed for at finde inspiration til undervisningen. Eva Müllertz 6

7 Kors på kirken Efter mere end 40 år har Vestervang Kirke nu fået et kors på ydervæggen af kirken! Korset er fremstillet af et af vore sognebørn, pensioneret smed Sigurd Jensen. Det er til dels fremstillet på Hammermøllen i Hellebæk, hvor Sigurd ind imellem viser det gamle håndværk til glæde for de mange besøgende. Skønlitteratur i kirken - ny litteraturkreds til efteråret. At læse en skønlitterær bog kan være både en æstetisk nydelse og en øjenåbner. Hvis først man har fået øjnene op for skønlitteraturens brogede verden, fra krimier over historiske romaner til verdenslitteratur, der rammer lige ned i eller udstiller - tidsånden på tværs af sproggrænser, så er det svært at lade være med at lade sig forføre. Der kan være meget livsvisdom at hente i fiktionen, forstået på den måde, at selv om historien er opdigtet, så udsiger den noget sandt om det at være menneske. Når jeg nu på tredje år i Vestervang Kirke arrangerer litteraturkreds, så er det gerne med fokus på forfattere, som graver lidt dybere ned under overfladen og tør gå i clinch med spørgsmålet om, hvad det vil sige at være menneske. Hensigten med litteraturkredsen er ikke at nå frem til et kristeligt udkog af de bøger, vi læser, men fordomsfrit at kunne diskutere de temaer, som bøgerne rejser, og så lade deltagerne få det med hjem, de kan. Det er også en slags undervisning, men ikke i den forstand, at vi skal nå et bestemt resultat eller være enige om en konklusion. Men derimod undervisning forstået som indlæring gennem den proces, som man naturligt indgår i gennem en litteraturkreds. Som mødeleder satser jeg på, at selve det at være med som aktiv læser og diskussionsdeltager opleves som noget, der giver noget andet og mere, end hvis man bare sidder derhjemme i stuen og læser. Det er min erfaring, at en litteraturkreds kan være et forum, hvor der bliver åbnet op for rigtig mange emner og spørgsmål, som er vigtige for at forstå sig selv som menneske. Og at en god læseoplevelse, der deles med andre, på den måde kan være en inspiration til at se på sig selv og sine normer og livsværdier på en ny måde. Det er i hvert fald den risiko, man løber! Til efteråret står den på tre romaner med tre forskellige forfattere. Det er første gang jeg prøver det. Jeg plejer at holde mig til én forfatter pr. studiekreds. Denne gang bliver det anderle- 7

8 des. Til gengæld bliver der et samlet tema for litteraturkredsen, som kobler de tre romaner sammen og måske kaster lys på hinanden. Og det tema hedder kort og godt: Familierelationer. Vi lægger ud med Steinbeckklassikeren Øst for Paradis fra 1952, som handler om to brødres indbyrdes jalousi og higen efter anerkendelse og kærlighed fra deres far. Den næste bog hedder Soning af forfatteren Ian McEwan og er fra Den handler om to søstre, hvor den enes moralske fejltrin får skæbnesvangre konsekvenser for den andens livsbane og kærlighedsliv. Og endelig skal vi læse Jodi Picoult s roman fra 2004, For min søsters skyld, som tager temaet op om donorbørn, hvor et ungt par sætter et barn i verden for at være reservelager for deres første barn, der lider af leukæmi, men hvor historien tager flere overraskende drejninger, inden vi når frem til slutningen. De tre aftener i efteråret er onsdagene d. 7. september, d. 5. oktober og d. 9. november. Tidspunktet er fra kl. 19 til 21.30, med en kaffepause i midten, og vi mødes i en af konfirmandstuerne. De enkelte bøger bedes læst af deltagerne til hver gang, sådan at vi kan få en livlig diskussion. Jeg kommer med et kort oplæg, og så er ordet frit. Tilmelding ønskes, da vi desværre maksimalt kan være 20 deltagere. Tilmelding på tlf eller Vel mødt! Søren Kristoffersen Visioner og ønsker Efter vores rådsmøde den 22. juni kl. ca vil der være mulighed for at høre om de visioner og tanker, vi har omkring Vestervang Kirke i de kommende år, samt at se regnskaber og budgetter. Efter mødet sidste år blev der skrevet en lang liste: Hvad har vi nået? Hvad mangler vi stadigvæk? Vores store problem er jo pladsmangel, vi har mange aktiviteter i Vestervang Kirke, og det er dejligt. Vi mangler børne- og ungdomslokaler, præstekontorer, bedre køkkenfaciliteter, depotplads og meget, meget mere. Vi håber, at vi kan få mulighed for endnu en tilbygning til glæde for os alle i kirken og sognet. Vel mødt til visionsmødet den 22. juni kl Beate Baumann 8

9 Om Familietjenesten - og mulighed for lektiehjælp I Familietjenesten i Helsingør, der har fungeret planmæssigt de sidste 3-4 år, er der mange forskellige tilbud. Mest markant er nok fællesspisningen, der finder sted en gang om måneden. Der indledes med en fællessang og en kort andagt, og efter spisning og kaffe er der mulighed for kreative aktiviteter eller bare lidt fortsat hyggesnak. Der møder mellem 40 og 50 op hver gang. Når dette blad udkommer, er der kun en enkelt spisning tilbage i denne sæson: den 11. maj, men i august genoptages aktiviteten. Således er der spiseaftner d. 17. august og 21. september, for at nævne de aftner, der ligger i den tidsramme dette blad gælder. Andagten begynder kl , men allerede fra kl. 16 kan man komme forbi kirken til kaffe og samvær. Som tidligere lærer står jeg som koordinator for et tilbud i lektiehjælp. Jeg har været på Skolen ved Gurrevej gennem en periode og har hjulpet en flok drenge i 3. klasse, men oftest foregår hjælpen hjemme hos mig. Det var en stor glæde, da jeg for et par år siden hjalp en pige, der skulle til prøve i 9. klasse, med forskellige fag. Hun fik en pæn afgangs prøve og valgte derefter et år på efterskole. I øjeblikket læser jeg tysk med en pige, der en tid havde fravalgt faget, men har genoptaget det for at have flere muligheder for det videre forløb. Skulle der blandt læserne være en og anden, der kunne vise interesse for at give lektiehjælp, må man gerne kontakte mig. Det kan blive nødvendigt med en hjælpende hånd, hvis der kommer ønske om hjælp fra flere, end jeg kan klare, da jeg også er engageret i andre aktiviteter. Det er en glæde for os i Familietjenesten, at vi har fået et godt samarbejde med Vapnagård op at stå. Familietjenesten er nu repræsenteret en gang om ugen i dette boligområde. For aktiviteter i Familietjenesten henviser jeg til vores folder eller til hjemmesiden: hvor man også kan læse om besøgstjenesten. Eva Müllertz Babysalmesang Den folkelige fællessang har altid været en væsentlig del af det danske kulturlandskab; vi har højskolesangbogen, som vi misundes for i mange lande, og vi har en tradition for at digte lejlighedssange til enhver festlig begivenhed i familie og vennekreds. De fleste danskere, der har oplevet 2.verdenskrig, kan sikkert også se tilbage på Alsangen som et styrkende og opmuntrende element i en voldsom og svær tid. I slutningen af 1900-tallet sneg der sig desværre en voldsom udtynding 9

10 af fællessangen ind i danskernes liv, og resultatet er et stort traditionstab, idet mange af tidens børn stort set kun kender døgnets musik og i alt for ringe omfang er vant til at bruge deres sangstemmer. I folkekirken er denne tendens meget mærkbar, for børnene kender ingen salmer og har generelt meget svært ved at lade sig rive med af de toner og ord, der for dem er fremmede. Det er en situation som folkekirken bør forholde sig aktivt til. Vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og sukke over, hvad der mangler - vi bliver nødt til at forholde os nøgternt hertil og gøre noget aktivt for at imødegå denne mangel - en erkendelse, der er ved at vinde indpas i mange menigheder med mange positive tiltag til følge. For eksempel har man oprettet minikonfirmandhold i mange kirker, og det seneste, og noget som har givet anledning til lettere hovedrysten fra mange, er babysalmesangen. Babyer kan jo ikke synge næ, men deres mor og far kan vel at mærke, når de får lært nogle sal-mer/sange. Og så opdager de, at kirken er et dejligt sted at være, og at der er nogle rare mennesker i kirken. At vi så samtidig kan give forældrene nogle ideer til musisk leg med deres børn er en bonus. Babyer kan ikke synge næ, men de kan lytte, og fra videnskabelige undersøgelser ved vi, at de påvirkninger børnene får i en tidlig alder præger dem for resten af livet. Når de bliver ældre, og vi i kirken eller skolen gerne vil lære dem at synge I østen stiger solen op, så er det ikke en fremmed verden, vi præsenterer for dem, det er en verden, som de måske ikke er sig bevidst, at de kender, men som i deres underbevidsthed er forbundet med noget trygt og dejligt, og som der ikke er noget odiøst ved at begive sig ind i. Babysalmesangen er et af de undervisningstiltag, det vil være en god ide at styrke i folkekirken for at imødegå tabet af fællessangen, for en gudstjeneste med en god fællessang af en aktiv menighed er noget af det mest opløftende, der findes. Leif Valbjørn Sæsonen slutter i Vestervang Kirke med en lille babysalmesangs guds tjeneste, lørdag d. 7. maj kl Alle er velkomne, mødre, fædre, bedster og søskende m. fl. 10

11 Pigekoret - Korsangen som socialt og kulturelt bærende element i kirken. I koret lærer pigerne at synge, de lærer gudstjenesten og kirkemusikken at kende, og de oplever et socialt fællesskab i korarbejdet. De mange piger, der i en periode er med i koret, får et kendskab til kirken og dens budskab, som mange af dem ellers ikke ville have fået. Og dermed bliver koret en nøgle til kirkens fremtid, et vigtigt kirkeligt børne- og ungdomsarbejde. Gennem korarbejdet udvikles stemmen og evnen til at synge sammen med andre, enstemmigt eller flerstemmigt. I undervisningen af Pigekoret arbejder vi også for den almene musiske dannelse; hvordan en sang er bygget op, at kunne følge med i noderne, at kunne genkende dur og mol, kendskab til Salmen og det tekstlige indhold, og at pigerne bliver fortrolige med gudstjenestens liturgiske og musikalske sprog. Sangaftener Anne-Katrine Kirst De første sangaftener efter sommerferien er: Fredag d. 23. september kl Anne-Katrine Kirst & Co: Musik til tiden Fredag d. 25. november kl Inge Marstal og Visti Hald: Carl Nielsen Husk tilmelding til kontoret, hvis man ønsker at deltage i spisningen. Sangen begynder kl hertil er tilmelding ikke nødvendig. Andre gudstjenester i Vestervang Sogn Pigerne oplever glæden og fællesskabet ved at synge i kor, hvor samarbejde og hensyntagen til hinanden er en nødvendighed. Vi arbejder mod gode musikalske oplevelser, som udvikler den glæde ved at synge, som er al sangs vigtige grundlag. Kirkesalen, Helsingør sygehus: 1. og 3. torsdag i måneden kl Plejehjemmene Montebello og Kristinehøj: 3. torsdag i måneden kl og

12 Eftermiddagsklubben Vi er nu i eftermiddagsklubben ved at slutte dette års aktiviteter. Vi har haft mange dejlige eftermiddage med gode foredragsholdere samt godt samvær Vi står nu foran vores sidste møde d. 6. april, hvor vi får besøg af Rita Poulsen, der vil fortælle om sit arbejde i foreningen Børns vilkår. Den 4. maj skal vi på vores årlige udflugt; den endelige invitationen bliver uddelt på mødet d. 6. april. Jeg kan dog allerede nu røbe, at vi skal besøge den nyrestaurerede Roskilde Domkirke samt spise middag på Restaurant Toppen. Vi håber, at vi (som vi plejer) vil få en rigtig dejlig dag. Vi er nu i gang med at arrangere næste års aktiviteter. Vi har mange gode forslag i spil, så vi håber at vi kan få det hele til at falde på plads. Jubilæum Den 1. juli er det 25 år siden Leif Valbjørn begyndte som organist her i Vestervang Kirke. Som tiden dog flyver!! men det er jo tegn på, at tiden er gået godt. Leif er en utrolig dygtig organist og har gennem hele sin ansættelse her vist et enormt og meget smittende engagement i alle forhold vedrørende kirkens musikformidling. Igennem de 25 år har Leif været med til at skabe vort rige musikliv. Han har en stor indsigt i gudstjenesteliturgien, samt en fin forståelse, i samarbejde med vore præster, for valg af salmer og musik dertil. Han er ligeledes en stor inspirator for vores dygtige kor. OBS!! Fra næste år har vi ændret vores mødetider: OBS!! fra september vil vore møder begynde kl og vare til kl Vi har fornemmet en del uro omkring afslutning på møderne, så vi håber at dette kan være en løsning. Møderne er som sædvanlig den første onsdag i måneden, begyndende i september. Beate Baumann 12

13 Meget er kommet til igennem årene. Der bliver her i Vestervang Kirke afholdt mange dejlige koncerter til stor glæde for rigtig mange. Store kunstnere har gæstet vores kirke og har i samarbejde med Leif givet os tilhørere en unik oplevelse. Babysalmesang, eftermiddagsklub, sangaftener, ja jeg kunne blive ved. Leif er en stor ildsjæl, han deltager også glad og gerne i frivilligt arbejde i og omkring kirken, han er rigtig dygtig til at bruge edb, hvad vi har stor glæde af i forbindelse med invitationer, sangblade i forbindelse med konfirmationer, jul m/m. Efter gudstjenesten den 3. juli 2011, vil vi fejre Leif ved en reception hvortil alle er velkomne. Beate Baumann Koncerter Søndag d. 15. maj kl Menottis opera: The Telephone Cecilia Lindwall, sopran Piet Larsen, baryton Ensemble Felix dir. Christian Schmiedescamp The Telephone med undertitlen L amour a trois er en komisk opera i én akt af den italiensk-amerikanske komponist Gian Carlo Menotti ( ). Operaen, der er fyldt med humoristiske pasticher på bl.a. Mozart, havde urpremiere i New York i Handlingen udspiller sig i Lucys lejlighed; hun har netop fået besøg af Ben. Han har planlagt at fri til hende, inden han rejser fra byen i et stykke tid. På trods af hans forsøg på at fange hendes opmærk-somhed i tilstrækkelig lang tid til, han kan nå at stille det afgørende spørgs-mål, er Lucy optaget af uophørlige samtaler over telefonen. Mellem telefonsam-talerne, da Lucy forlader stuen, forsøger Ben at skære ledningen over uden held. Da han ikke vil komme for sent til sit tog, er Ben nødt til at tage af sted uden at have fået stillet det store spørgsmål. Men han gør et sidste forsøg: han ringer Lucy op fra en telefonboks og frier. Hun siger ja, og operaen slutter med en romantisk duet over telefonen. The Telephone synges på dansk i Jacob Becks oversættelse. Søndag d. 29. maj kl Klaverkoncert Elisabeth Holmegaard-Nielsen Magnus Fryklund Jep Becher Jensen Laurits Dragsted Andreas Broby Jensen Mattias Branner Studerende fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium, alle elever af Amalie Malling. Musik af bl.a. Bach, Beethoven, Schubert, Mussorgsky og Schostakovich Gratis adgang til koncerterne 13

14 Børnegudstjenester Den første søndag i måneden er der børnegudstjeneste med efterfølgende familiehygge kl. 13. til kl. 15. Dette gælder dog ikke juni, juli og august, hvor det er svært at samle de ferierende børnefamilier, men vi begynder igen i september. Den 4. september kl. 13 holder vi høst gudstjeneste og så er der traditionen tro mange udendørs høstfestligheder med hoppeborg og hvad der ellers hører til sådan en dejlig dag. FDF medvirker til festlighederne efter gudstjenesten med snobrødsbagning og træklatring, hvis vejret tillader det. Billederne er fra sidste års høstfest. Vel mødt. 14

15 Gudstjenester 24. April Mette Dansøn Påskedag 25. April Thorsten Bjerg Christensen 2. påskedag 1. Maj Søren Kristoffersen 1. s. e. påske 1. Maj Mette Dansøn Børnegudstjeneste 8. Maj Thorsten Bjerg Christensen 2. s. e. påske 15. Maj Mette Dansøn 3. s. e. påske 20. Maj Thorsten Bjerg Christensen Konfirmation 22. Maj Mette Dansøn Konfirmation 29. Maj Thorsten Bjerg Christensen 5. s. e. påske 2. Juni Thorsten Bjerg Christensen Kristi himmelfarts dag 5. Juni Mette Dansøn 6. s. e. påske 12. Juni Mette Dansøn Pinsedag 13. Juni Thorsten Bjerg Christensen 2. pinsedag 19. Juni Søren Kristoffersen Trinitatis søndag 26. Juni Troels Bak Stensgaard 1. s. e. trinitatis 3. Juli Søren Kristoffersen 2. s. e. trinitatis 10. Juli Troels Bak Stensgaard 3. s. e. trinitatis 17. Juli Troels Bak Stensgaard 4. s. e. trinitatis 24. Juli Søren Kristoffersen 5. s. e. trinitatis 31. Juli Mette Dansøn 6. s. e. trinitatis 7. August Søren Kristoffersen 7. s. e. trinitatis 14. Juli Mette Dansøn 8. s. e. trinitatis 21. August Troels Bak Stensgaard 9. s. e. trinitatis 28. August Mette Dansøn 10. s. e. trinitatis 4. September Troels Bak Stensgaard 11. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste 4. September Troels Bak Stensgaard Børnegudstjeneste 11. September Søren Kristoffersen 12. s. e. Trinitatis 18. September Mette Dansøn 13. s. e. trinitatis Der er mulighed for dåb ved en særlig lørdagsgudstjeneste, der finder sted d. 1. lørdag i hver måned, kl Hvis man ønsker at gøre brug af denne mulighed, retter man henvendelse til kordegnen. 15

16 Præster ved Vestervang Kirke Kirkebogførende sognepræst: Troels Bak Stensgaard tlf (orlov fra 29/3-19/6) Emil Noldesvej Helsingør Træffes bedst i kirken tirsdag og torsdag kl og ellers efter aftale. Ugentlig fridag: mandag Vikarierende sognepræst: (1/4 19/6) Torsten Bjerg Christensen tlf Træffetider og fridag som Troels Bak Stensgaard Sogne- og sygehuspræst: Søren Kristoffersen tlf / mobil Ellekildehavevej Ålsgårde. Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , eller i kirken efter aftale. Ugentlig fridag: fredag Sognepræst Mette Dansøn tlf Willumsensvej Helsingør Træffes bedst i kirken tirsdag og torsdag kl , eller efter aftale. Ugentlig fridag: fredag Kirkekontoret i kirken - Gurrevej 66 Kordegn Søren Munkholm Tlf Fax Åbent mandag til torsdag kl. 9-13, torsdag tillige kl Tlf. privat Kirketjener Merethe Knudsen Tlf. i kirken Tlf. privat Organist Leif Valbjørn Tlf. i kirken Tlf. privat Pigekorets leder: Anne-Katrine Kirst Tlf Menighedsrådets formand: Beate Baumann Jensen Tlf Regnskabsfører: Per Gantriis Kirkeværge: Hanne L. Brinch Tlf

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Vestervang Kirkes Menighedsblad

Vestervang Kirkes Menighedsblad Vestervang Kirkes Menighedsblad Maj Juni Juli August 2013 Redaktion Eva Müllertz 49 26 38 03 eva.mullert@email.dk Billedet på forsiden viser Vestervang Kirke ved børnefastelavnsgudstjenesten, som handlede

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Vestervang Kirkes Menighedsblad

Vestervang Kirkes Menighedsblad Vestervang Kirkes Menighedsblad Maj juni juli august 2015 Facebook og hjemmeside Vestervang Kirke og Helsingør Familietjeneste er at finde på FaceBook: facebook.com/vestervangkirke facebook.com/helsingorfamilietjeneste

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1

B E S Ø G S TJ E N E S T E N 1 BESØGSTJENESTEN 1 Jeg føler virkelig, at jeg gør et andet menneske glad, og at jeg kan være noget for hende. Jeg får ligeså meget ud af det! som hende, og vi hygger os sammen. Hun bliver så glad hver gang

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Vestervang Kirkes Menighedsblad

Vestervang Kirkes Menighedsblad Vestervang Kirkes Menighedsblad Maj Juni Juli August 2012 WWW.VESTERVANGKIRKE.DK Redaktion Eva Müllertz 49 26 38 03 Eva.mullert@email.dk Mette Dansøn 23 84 63 47 mhh@km.dk Deadline til næste nummer er

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet

Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Evaluering af Minikonfirmandforløb januar 2016 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup i Roskilde Domprovsti - 3 klasserne i lokalområdet Minikonfirmander januar 2016 I 2016 var tilbuddet om Minikonfirmandundervisning

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Godt nytår og god arbejdslyst!

Godt nytår og god arbejdslyst! R K E B T L A D E J a n u a r - A p r i l 2 0 K I 1 5 Godt nytår og god arbejdslyst! I Anna Kirke er det ikke kun erindringsbilleder af en fin jul og et hæsblæsende nytår, der er på nethinden. Vi fejrede

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York

Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Den Danske Sømandskirke i New York Danish Seamen s Church in New York Første, anden, tredje. Støt Sømandskirken! Sømandskirkens første online auktion løber af stablen fra den 5. til den 17. juni her: http://www.biddingforgood.com/dskny

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus.

Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Maj 2014 Nyhedsbrev fra Balle Børnehus. Så er det vist kommet til den tid, hvor et nyhedsbrev er på sin plads. Der er flere ting, vi tænker, der vil være rart at få formidlet ud til jer forældre. Fælles

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind.

Søndag den 30 november kl : Syng advent ind. Søndag den 30 november kl. 14.00: Syng advent ind. "Julen har bragt velsignet bud, nu glædes gamle og unge." 1. søndag i advent tænder vi det første lys i adventskransen, og vi tænder lys i juletræerne

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere