Brenderup & Indslev November - December Januar - Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brenderup & Indslev November - December 2014 - Januar - Februar 2015"

Transkript

1 KIRKEBLADET Brenderup & Indslev November - December Januar - Februar 2015 Læs om: Præstens Klumme Tro og tvivl i kirkehøjskolen Torsdagsklubben Kyndelmisse Julefest

2 Kalender til opslagstavlen November 4/11 kl Brenderup-Indslev Sogneklub. Se side 7. 5/11 kl Salmemaraton i Brenderup Kirke. Se side 8. 6/11 kl Torsdagsklub 8/11 kl KFUM og K. Voksenstævne på Skåstrup Strand 10/11 kl i Ejby Konfirmandstue. Henrik Jensen Det ordentlige menneske. Se side 7. 11/11 kl KFUM og K i Nr. Aaby Sognehus. Gudsbilleder i nyere danske salmer. Se side xx. 12/11 kl Salmemaraton i Indslev Kirke. Se side 8. 15/11 kl Kirkehøjskole i Nr. Aaby Sognehus, Tro og Tvivl i den moderne litteratur. Se side 8. 19/11 kl Salmemaraton i Brenderup Kirke. Se side 8. 20/11 kl Torsdagsklub 20/11 kl Ad Hoc kor øver i Indslev Kirke. Se s /11 kl Spis-Med-Gudstjeneste. Se side xx. 26/11 kl Salmemaraton i Indslev Kirke. Se side 8. 27/11 kl Kransebinding. Se side /11 kl Ad Hoc kor øver i Indslev Kirke. Se s /11 kl Brenderup-Indslev Sogneklub Julefest i Indslev Forsamlingshus 30/11 kl Familiegudstjeneste med luciaoptog og faner i Brenderup Kirke 30/11 kl Musik- og adventsgudstjeneste med Con Brio Kor i Indslev Kirke. Se side 10. December 3/12 kl Bibel/salmelæsekreds i Brenderup Sognehus 4/12 kl Torsdagsklub 9/12 kl KFUM og K i Brenderup Sognehus. Fyrtårne på min vej. Se side /12 kl Syng Julen ind med børnekor i Brenderup Kirke. Se side 11. Januar /1 kl Salmemaraton i Føns Kirke. Se side 8. 10/1 kl Kirkehøjskole i Brenderup Forsamlingshus, Gud, Goethe eller Google. Se side 6. 13/1 kl KFUM og K i Asperup Sognehus. Jens Jørgen Refshauge 20/1 kl i Brenderup Kirke Babysalmesang start på ny sæson. Se side 6. 14/1 kl Salmemaraton i Ørslev Kirke. Se side 8. 21/1 kl Bibel/salmelæsekreds i Brenderup Sognehus 21/1 kl Salmemaraton i Udby Kirke. Se side 8. 22/1 kl Samarbejdende Sogne i Indslev Kirke. Gudmund Rask Pedersen 22/1 kl Kyndelmissekoret øver i Brenderup Kirke 28/1 kl Salmemaraton i Husby Kirke. Se side 8. 29/1 kl Torsdagsklub 29/1 kl Kyndelmissekoret øver i Brenderup Kirke Februar 2/2 kl KFUM og K i Strib Sognegård. Kirke og Medier 12/2 kl Torsdagsklub 18/2 kl Bibel/salmelæsekreds i Brenderup Sognehus 26/2 kl Torsdagsklub 28/2 kl Kirkehøjskole i Fjelsted Forsamlingshus.»De måske kristne«. Se side 6. 2

3 Præstens Klumme Gå planken halvt ud! Det er en opfordring. Er du for meget i sikkerhed, bliver livet dræbende kedelig. Går du for langt, falder du udenfor og ved siden af. Men går du planken halvt ud, sker der noget livfuldt. For nylig havde jeg inviteret konfirmandernes forældre til konfirmandundervisning for voksne. En del af tiden viste jeg rundt i kirken og fortalte om både gamle herremænd og om det umulige i at stå for alter eller på prædikestol og lyve med god samvittighed. Alt sammen fint. Men så kom tidspunktet, hvor forældrene blev lidt trætte. Ligesom hvis jeg har snakket for længe til konfirmanderne. Der skulle ske noget andet. Og her bad jeg dem om at gå planken halvt ud. Hver for sig fik de et stort spørgsmål, som det på den ene side var umuligt at svare på, på den anden side var umuligt ikke at forholde sig til. Og så blev de ellers bedt om at stille og besvare spørgsmålene for hinanden. To og to. Som om de stod for alteret eller på prædikestolen og nu skulle svare helt ærligt. Når spørgsmålene var besvaret skulle de bytte spørgsmål og finde en ny samtalepartner. Ingen svar var forkerte. Det eneste, det for alvor gjaldt om, var at mærke livet, når man med sit ærlige svar vovede sig halvt ud på planken. Prøv det derhjemme! Find selv nogle spørgsmål eller prøv med disse her: Hvad er din største drøm? Hvad er din største frygt? Hvad sker der, når man dør? Hvad er næstekærlighed? Kan der ske mirakler i dag? Tror du, Hitler var elsket af Gud? Findes helvede? Er livet retfærdigt? Hvad forsager vi, når vi forsager djævelen? Kan man elske sin næste, uden at elske sig selv? Kan kristendom og naturvidenskab tale samme sprog? Hvad er sandhed? Skal en præst sige ja til at uddrive dæmoner / ånder eller i det mindste forsøge på det? Hvad betyder opstandelse for dig? Hvem er den største dommer Gud eller mennesket? Tror du på skæbnen? Hvorfor blev Jesus korsfæstet? Er tro en præstation eller en gave? Er du bange for døden? Er kærlighed livsafgørende? Og så videre. Vælg det spørgsmål, som giver størst fornemmelse af at gå planken halvt ud og mærk så, at en stor og livfuld (h) ånd bærer både dig og den, du er sammen med. Lars Højland 3

4 100-års jubilæet i Indslev kirke Søndag den 7. september 2014 fejrede vi, at det var 100 år siden, at Indslev kirke netop den 7. september 1914, kl. 3 eftermiddag overgik fra privateje til selveje, dvs. til at være ejet af folket/menigheden. I den anledning havde menighedsrådet udgivet en publikation om kirkens liv de sidste 100 år, og alle kirkegængerne fik et eksemplar udleveret. Dagen blev fejret ved en festgudstjeneste, hvor ca. 65 kirkegængere deltog, dels folk fra sognet, dels tidligere menighedsrådsmedlemmer, dels vores tidligere præst Juul Værge og mange andre med tilknytning til kirken. Lars Højland som forrettede gudstjenesten i en festpyntet kirke, prædikede over kirkens synlige symboler. Våbenhusdør, prædikestol, altertavle, epitafium og kalkmaleri. Desuden havde Lars Højland lavet et billedshow, som efter gudstjenesten blev vist i koret, så man kunne fordybe sig i kirkens inventar og symboler. Efter festgudstjenesten blev der holdt en lille sammenkomst i kirken med sandwichs og et glas vin eller kaffe. Menighedsrådets formand, Kaj Axel Jensen fortalte om de vinduer, der i 1916 blev taget ud af østgavlen, og som sidste år blev fundet på kapellets loft. De er nu blevet restaureret og hængt op i våbenhuset i anledning af jubilæet. Dengang blev de fjernet på anbefaling af en kongelig bygningsinspektør som mente, at de grinte fælt til kirkerummet! Der blev hygget i Cafedralen, hvor minder fra tidligere tider blev luftet, og alle følte vist, at dagen havde været rigtig god og et værdigt minde for eftertiden. Karen Jensen Både unge og gamle var mødt op for at ønske 100-årsjubilaren tillykke. 4

5 Nyt fra menighedsrådet Menighedsmøde d. 5. februar 2015 i Sognehuset. Menighederne i Indslev og Brenderup sogne inviteres til det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet vil orientere om den økonomiske situation. Desuden aflægges beretning om rådets virksomhed i det forløbne år, og der orienteres om den planlagte virksomhed i det kommende år. I år har menighedsrådet afholdt en målsætningsdag, hvor vi drøftede og fastlagde rådets prioriteringer i det kirkelige arbejde frem til menighedsrådsvalget om 2 år. Disse kan kort udtrykkes således: At der kommer flere i kirkerne til højmesse. At der sker en forøgelse i antallet, der bruger kirken, og også at medlemmer af menigheden, der normalt ikke gør brug af kirken, begynder at gøre det. Med andre ord nye an sigter til gudstjenester. At sognenes beboere ved, hvad sker i kirkelivet i sognene. Med andre ord synlighed om kirkernes tilbud. Vi vil på menighedsmødet fortælle om, hvad vi gør for at fremme disse målsætninger, og meget gerne høre jeres bud på, hvordan det kan ske. Måske har menigheden helt andre prioriteringer? Vi håber, at mange møder op og tager del i debatten. Kirketælling. Som tidligere omtalt i kirkebladet har alle kirker på Fyn, på biskoppens foranledning, talt kirkegængere i 12 måneder. Her er vores sidste tal til biskoppen ganske kort og ukommenterede: I Indslev sogn, der har 366 medlemmer af folkekirken, har der været 399 til gudstjeneste på søn- og helligdage. I Indslev er der gennemsnitligt 2 gudstjenester om måneden, hvoraf den ene er højmesse. Ved højtiderne er der flere. I Brenderup sogn, der har 2064 medlemmer af folkekirken, har der været 3188 til gudstjeneste på søn- og helligdage har deltaget i kirkelige handlinger: begravelser, bisættelser, vielser har deltaget i hverdagsgudstjenester: spis med gudstjenester, musikgudstjenester, børnegudstjenester, konfirmandgudstjenester, lørdagsdåb. Tallene kan i forhold til antallet af de forskellige tjenester statistisk analyseres måned for måned på mange måder. Lægger vi blot helt enkelt begge sogne sammen, ser vi, at i alt 6251 har været i kirke på 12 måneder. 520 pr. måned eller godt 120 pr. uge! Så et andet billede end sensationsoverskrifterne sidste år i aviserne om tomme kirkebænke. Men dåb, konfirmation og jul tæller ganske tungt og hurra for det! søndagens almindelige højmesse er ikke de bedst besøgte. Højmessen er kristendommens hjerteslag. Her hører vi, hvad vi tror på som kristne. Netop derfor har menighedsrådet i sine prioriteringer sat»flere i kirke til højmesse«øverst. Den nye klokke i Indslev er, når dette blad udkommer, netop hængt op og projekt restaurering af tårn og ny klokke nærmer sig sin afslutning. Nu skal automatikken på den nye klokke og gammeldags ringning med reb på den gamle klokke justeres og indøves. Når dette er på plads, vil der blive inviteret til en særlig festgudstjeneste, hvor vi håber, at vores provst og biskop kan deltage. Denne vil finde sted i det nye år og vil naturligvis blive annonceret i dagspressen. Kaj Axel Jensen 5

6 Tro og tvivl i Kirkehøjskolen I kirkehøjskolen kan vi blive klogere på tro og religion, kirke og kristendom. Bestyrelsen synes, at denne sæsons emne rammer lige ned i vores hverdag. Man kan som menneske næsten ikke undgå at spørge, om Gud virkelig findes, og bekymrer han sig virkelig om mennesker, når der finder så grusomme ting sted i verden? Kommende højskoledage: Lørdag den 15. november:»tro og tvivl i den moderne litteratur.«sognepræst Henriette Bacher Lind kommer omkring emner som liv og død, kærlighed og håb, himmel og helvede med udgangspunkt i forfatter Jon Kalman Stefänssons trilogi:»himmerige og Helvede«,»Englenes Sorg«og»Menneskets hjerte.«nørre Aaby Sognehus kl Lørdag den 10. januar 2015:»Gud, Goethe eller Google? Mennesket spændt ud mellem tvivl og tro.«søren Fauth, professor v. Aarhus Universitet, tager os med på en rejse fra barokken til Google. Brenderup Forsamlingshus kl Lørdag den 28. februar 2015:»De måske kristne«. Teolog og salmedigter Iben Krogsdal taler om danskernes tro og forestillinger om kristendommen ud fra to-tre helt nye salmer, som vi også skal synge sammen. Fjelsted Forsamlingshus kl Søndag den 22. marts 2015: Gudstjeneste, rundvisning og frokost i Christianskirken, Fredericia, kl Programmer ligger i kirker og biblioteker. Pris pr. gang 50 kr., inkl. fortæring. Tilmelding nødvendig på eller tlf Grethe Jakobsen Endnu en vellykket sæson med babysalmesang i Brenderup Kirke er slut. Også denne sæson blev det med stor hjælp fra Elsebeth Johansen, som beredvilligt trådte til, da Margrethe Ingemann Sørensen fødte tidligere end forventet. Heldigvis har den lille pige og Margrethe det godt, og alt går planmæssigt. Asperup kom som vi til at mangle en babysalmesangsunderviser, og vi fandt ud af, at alle, der havde lyst og kunne få det til at passe i deres planer, kunne være på vores hold i Brenderup, så der har været 6 babyer fra Bren derup og 5 fra Asperup. Dejligt at vi kan arbejde sammen. Rigtigt dejligt var det også, at Hanne Drejer havde mulighed for og ville træde til og gennemføre babysalmesangsgudstjenesten, da vores præst var optaget andetsteds. Det er sjældent, at alle babyer kommer på en gang. Så er der noget med tænder eller 6 Babysalmesang forkølelse eller vaccination osv. Men de mødre og babyer, som mødte op, har lyttet, kigget, sunget, danset og hygget sig under Elsebeths kyndige vejledning. Heldigvis har Elsebeth lovet at være vikar under Margrethes barsel, så vi starter den nye sæson efter nytår den 20. januar 2015 kl i Brenderup Kirke. Vi holder fri i uge syv og slutter lige inden påske. Vi vil hænge plakater op og fordele brochurer rundt omkring og håber, at det vil inspirere nybagte forældre til at komme til babysalmesang med deres babyer, så der igen bliver mulighed for at starte et hold. I medierne har vi læst og hørt, at hver fjerde baby går til babysalmesang, så vi er lidt stolte og meget glade for, at babyer i vore sogne også får tilbuddet! Kirsten Jensen

7 Samarbejdende Sogne 2 foredrag 6. november kl kommer historikeren Henrik Jensen til konfirmandstuen i Ejby Præstegård, Nørregade 97, for at fortælle om sit syn på»det ordentlige menneske«. Hvad er et ordenligt menneske anno 2014? Det er faktisk ikke så nemt at svare på. For spørgsmålet er, om»det ordentlige menneske«stadig eksisterer den dag i dag, eller om det er gået tabt? Vi har inviteret, hvad man må kalde lidt af en specialist på området, nemlig lektor, forfatter og debattør Henrik Jensen, hvis seneste bog netop handler om dette emne. Selv udtrykker han problemstillingen således:»ordentlighed. Smag på ordet. Det emmer af historie, af forgangne tider. Af mormor. Ordentlighed er so last year. Men ordentligheden er kittet i samfundet, i fællesskabet og i vores omgang med hinanden. Og når ordentligheden forvitrer, falder de forpligtende fællesskaber fra hinanden.«henrik Jensen er en mand med meninger, og han siger dem gerne offentligt, ikke mindst når det har med dette emne at gøre. Det vil han også denne her aften, hvor han også vil trække idehistoriske tråde tilbage i det 20. århundrede, for at Gode foredrag. Gratis entré. kunne forklare den situation som det moderene menneske befinder sig i. 22. januar kl kommer Gudmund Rask Pedersen til Indslev Kirke. Foredraget kalder Gudmund for»jeg har ladet mig fortælle «Om foredraget skriver han:»mennesket er, kan man sige, en fortælling. En fortsat fortælling, hvor vi hver især udover konstant at fortælle med på egen livshistorie også er meddigtere på hinandens, og hvor det virkelig betyder noget, hvad man lader sig fortælle. Hvad man sådan går og hører og tager til sig og taler med på. Et både muntert og alvorligt foredrag kredsende om grundspørgsmålet»hvad vil det sige at være menneske?» med inddragelse af fortælling fra skønlitteratur og film og andre gode historier inklusive den kristne grundfortælling.«gudmund Rask Pedersen er sognepræst i Vær og Nebel sogne, Horsens. Foredragsholder og forfatter til bøgerne:»forladthed og nærvær«(2000);»at tænke Stort«(2002);»Glæden på trods«(2005);»jeg har ladet mig fortælle«(2011) og senest bogen»noget om nåde«. Hver anden torsdag mødes vi i Sognehuset kl Duften af frisklavet kaffe er der, når vi kommer. Kaffebordet står dækket med dejlig kage. Men allerførst tager vi lige Højskolesangbogen, en god dansk sang findes og synges. Kaffen bliver drukket, strikketøjet kommer frem, og snakken går lifligt. Torsdagsklubben Det er en strikke-, hygge- og snakkeklub! Efter en times tid finder Kis sin bog frem, og vi får et kapitel eller to altid en spændende og god bog. Tiden går hurtigt. Vi skal lige nå en sang mere, inden vi går hjem kl Endnu en god dag er gået. Kom og vær med! Vi er personer, men der er plads til flere. Edith Højholt Tre af de faste i Torsdagsklubben! Ketty, Elly og Kirsten. 7

8 Salmemaraton i Middelfart Provsti Så er salmemaraton i Middelfart provsti kommet i gang, og det er blevet en stor succes et helt tilløbsstykke! Hver onsdag kl. 17. myldrer der mennesker fra alle dele af provstiet til den kirke, hvor det den onsdag skal foregå. I august var det i Kauslunde og Gamborg, i september i Asperup og Roerslev, i oktober er det i Nørre Aaby, og i november bliver det vores tur i Brenderup og Indslev. Det er ikke de samme mennesker, der kommer hver onsdag, selvom nogle har fortalt, at de har besluttet at komme hver eneste onsdag. De fleste kommer en gang i mellem eller måske en gang i hver kirke. Når vi kommer til en ny kirke fortæller præsten lidt om kirken, dens historie, specielle klenodier og andre interessante ting. Derefter går vi over til salmerne, hvor præsten først fortæller om salmedigteren, perioden, hvor salmen er skrevet, uddyber måske salmetekstens budskab og forklarer evt. vanskelige begreber, og organisten fortæller om komponisterne og melodierne. Til nogle af salmerne er der flere forskellige melodier, som bliver fordelt på salmens vers, og så synger vi! Det er en utrolig dejlig oplevelse, at en kirke propfuld af sangglade mennesker synger sammen, så hvælvingerne er lige ved at lette. Det bliver man glad af at være med til. Hver gang synger vi 10 salmer, hvilket jo betyder, at det ikke lige kommer til at passe med kirkeårets højtider, men som en sagde, er der også en glæde ved at synge adventssalmer uden at skulle tænke på æbleskiver og gløgg. Halvvejs i de 10 salmer holder vi en pause, hvor der bliver serveret lidt lækkert fx sandwichs og juice eller saftevand, og der er tid til at snakke med dem man kender eller har mødt den dag, studere de ting præsten har fortalt om i kirken, beundre kirkegården etc. Det er rigtig hyggeligt. Efter pausen synger vi de sidste salmer, siger tak for i dag, tager hjem og glæder os til næste gang. Kirsten Jensen November Brenderup kirke, 5. nov Indslev kirke, 12. nov Brenderup kirke,19. nov Indslev kirke, 26. nov. Januar Føns kirke, 7. jan Ørslev kirke, 14. jan Udby kirke, 21. jan Husby kirke, 28. jan Februar Fjelsted kirke, 4. feb Harndrup kirke,11. feb Fjelsted kirke, 18. feb Harndrup kirke, 25. feb Marts Ejby kirke, 4. marts Balslev kirke, 11. marts Ejby kirke, 18. marts Balslev kirke, 25. marts Bibel- og salmelæsningsgruppe Ordet og ånden sættes fri! Hvad står der for mig i de gamle ord? Denne læsegruppe er for dig, som er nys gerrig på bibelens gamle ord og salmernes skjulte poesi. Hvad står der egentlig? Vi læser en kort bibeltekst og synger en smuk salme, og derefter er ordet frit. Målet er ikke enighed, men derimod at vi sammen lader os inspirere af både tekst og hinanden. Ingen har patent på sandheden. Men hvor er det dog dejligt, når vore ord og tanker mødes i et fordomsfrit rum. Sammen vokser vi i dialogen. Vidste du, at ordet dialog er sammensat af»dia-«, som betyder»gennem«, og»logos«, som betyder»ordet«? Gennem dialog mødes vi i Ordet. Mødedatoerne er 3/12, 21/1 og 18/2. Tiden er kl Stedet er Sognehuset. Og alle er velkomne. Lars Højland 8

9 Kyndelmisse ligger hvert år d. 2. februar. Sel ve ordet kommer fra latin og betyder lysmesse. Historisk set er der to grunde til lysmessen, en religiøs grund og en klimamæssig grund. Kyndelmisse Tanker fra en svunden tid som vi stadig kan bruge. Kyndelmissegudstjeneste 1. feb. Den religiøse grund til lysmessen har sin forklaring i, at det 2. februar er præcis 40 dage siden Jesus blev født, og dermed også er dagen, hvor Maria endelig kunne bringe Jesus til templet, så han kunne blive fremstillet, dvs. set af alle. Maria måttet ikke komme i templet før, fordi en kvinde, der lige havde født, på den tid blev betragtet som uren. Derfor måtte hun ikke betræde hellige steder før renselsestidens 40 dage var ovre. Når barnet blev båret til templet, tændte man dengang lys for det lille barn, og det er altså her lysmessen har sin religiøse oprindelse. Men kyndelmissen handler ikke kun om Jesus. Langt op i historien har vi i Danmark haft såkaldte kirkegangskoner, der ligesom Maria heller ikke måtte komme i kirken før 40 dage efter fødslen. I Danske Lov af 1683 er det ved lov foreskrevet, at en kirkegangskone skulle bære sit barn til kirken efter de 40 dage, og her skulle præsten formane hende til taknemmelighed og til at være en god mor, hvorefter han skulle følge hende ind i kirken med ordene:»kom ind i denne kristne menighed i Jesu navn.«skikken med kirkegangskoner har eksisteret langt op i historien, og i f.eks. Gelsted Kirke er der på salmetavlen stadig plads til nummeret på den salme, der skulle synges, når en kirkegangskone skulle»introduceres«, som det hed. Den klimamæssige grund til Kyndelmisse er knyttet til det meget hårde og kolde vejr, vi havde i Danmark førhen. Fra ca og frem til ca havde vi en såkaldt»lille istid«. Det var markant koldere end nu, og derfor var det et helt almindeligt kyndelmissebillede, som Sten Steensen Blicher i 1838 beskrev med ordene: Salmetavlen i Gelsted Kirke. Ordet Kirkegangskone står nederst til højre. Ligesom Maria måtte en moder først bære sit barn til kirke 40 dage efter fødslen. Når hun gjorde det, var hun en kirkegangskone. Skikken med kirkegangskoner forsvandt først helt omkr. år Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude, overmåde hvas og hård, hvidt forneden, hvidt foroven, pudret tykt står træ i skoven, som udi min Abildgaard. Man har med god grund længtes efter, at lyset igen skulle få magt. Livet afhang af det. Og ligesom dengang, så er lys også livsvigtigt for os. Skikken med at betragte en kvinde som uren 40 dage efter fødslen har vi heldigvis lagt bag os, men mon ikke vi alligevel alle kender følelsen af glæde og taknemmelighed, når lyset tændes og man mærker det indre mørke blive jaget på flugt. Kald det mørke. Kald det urenhed. Eller endnu bedre: Kald det glæde over det lys, som vi alle kan finde tiltrængt varme ved. Det er det tiltrængte lys og dets varme, som vi fejrer ved kyndelmissegudstjenesten 1. februar kl i Brenderup Kirke. For resten: Vil du synge med i kyndelmissekoret? Se Evas invitation andetsteds. Lars Højland 9

10 Kirkens frivillige Kirkens frivillige arbejde har nu været organiseret i en frivilliggruppe i ca. et år, hvor frivillige har ydet en stor indsats i forbindelse med arrangementer ved Brenderup og Indslev kirker. 30. september sagde menighedsrådet tak til de mange frivillige, som havde lagt arbejdskraft og tid til at hjælpe i årets løb. Menighedsrådet bød på kaffe og kage, samt hyggeligt samvær, og hvor der var tid til at drøfte de mange gøremål, der havde været i årets løb. Brenderup-Indslev menighedsråd har også mange arrangementer det kommende år, og derfor er det en stor glæde, at så mange var mødt op og stadig vil give en hjælpende hånd. Tak! Inga Floutrup Andersen Julefest Menighedsrådet inviterer til julefest i Indslev-Tårup Forsamlingshus fredag d. 28. november kl ca. kl. 20. Invitationen gælder seniorer og ældre i Brenderup og Indslev sogne. Programmet er det traditionelle med kaffe, luciaoptog ved Ejby-spejderne, julehygge og vi slutter med spisning. Pris for hele arrangementet er 100 kr. pr. person alt inkl. Tilmelding senest mandag d. 24. november til enten Inga Floutrup eller Karen Jensen tlf eller Else Einshøj tlf Else Einshøj Kirkekor Ad Hoc-koret synger 1. søndag i advent og til kyndelmisse. Der er også plads til dig! 1. søndag i advent: Ad Hoc koret deltager i år ved adventsgudstjenesten i Indslev kirke søndag den 30. november kl Vi mødes og øver torsdag den 20. nov. og torsdag den 27. nov. Begge dage kl til i Indslev kirke. Kyndelmisse: Kyndelmissekoret deltager ved gudstjenesten i Brenderup Kirke søndag den 1. februar kl , hvor vi fejrer, at lyset er på vej, og dagene bliver længere. Vi øver torsdag den 22. jan. og torsdag den 29.jan. Begge dage kl i Brenderup Kirke. Korene er åbne for alle med lyst til korsang og fællesskab. Vel mødt! Lars Højland 10

11 I vore to sogne er det blevet en dejlig tradition at vores præst, Lars Højland i adventstiden tager ud og besøger de sognebørn, som er kommet på plejehjem og ved den lejlighed har en lille julekrans med. Både besøget og kransen glæder mange. Det er også blevet en rigtig hyggelig tradition, at vi mødes i Sognehuset og binder de kranse, som præsten har med på sine besøg. I år er der kransebindingsaften den 27. november kl. 19. Nogle har materialer med, vi kan bruge til at binde kransene af, fx buskbom, grankogler, lærkekogler, grene fra haven osv. Der er mange muligheder, og hvis man ikke har noget, er det ikke et problem, for der plejer at være rigeligt. Sidste år fik vi af graverne Kransebinding foræret noget gran, de havde i overskud fra grandækningen på kirkegårdene, så det var rigtig luksusgran! Menighedsrådet sørger for et udvalg af bånd og andre materialer og selvfølgelig kaffe, te, juleknas og kager. Vi håber, der er mange, der vil være med og glæder os til en hyggelig aften. Kirsten Jensen Adventsmøde i sognehuset den 9. december kl Sammen med KFUM og KFUK voksenarbejde inviterer menighedsrådet til en aften, hvor landmands- og kogekone Gudrun Nielsen, kaldet Gudde, fortæller om»fyrtårne på min vej.«gudde er en livsklog og livgivende dame, som efterlader et stort indtryk. Vi serverer kaffe og noget spiseligt, der smager af jul. Tilmelding ikke nødvendig. Kaffe m.m. koster 40 kr. Grethe Jakobsen / Syng-julen-ind med skolens børnekor Også i år med både børnekor og tværfløjtespiller. Syng-julen-ind 10. december kl i Brenderup Kirke. Alle er velkomne ved vores efterhånden traditionsrige syngjulen-ind-aften. Vi synger kendte og min dre kendte julesalmer sammen. Juleevangeliet læses. Julefreden indfinder sig. Og også i år kan vi glæde os over, at Eva har øvet sange og salmer med elever fra Anna Trolles Skole. Dertil kommer, at Rikke, som har spillet på tværfløjte for os før, også deltager. Dejligt begge dele. Lars Højland. Eva Møller Knudsen Julen er børnenes og hjerternes fest. Men vi synger den ind sammen. 11

12 Brenderup Højskoles Musikforening Kira Skov af mange betragtet som den største sanger i dansk musik. Fredag den 21. november kl Kira Skov synger Billie Holidays sange på sin helt egen måde. Med på scenen har hun et hold af tidens bedste musikere med hver deres karriere: Jakob Dinesen, tenorsaxofonist Mads Hyhne, basunist Heine Hansen, pianist Nicolai Munch-Hansen, bassist R.J. Miller, trommeslager. Fredag den 30. januar 2015 kl Dreamers Circus. Pressen skriver:»folkemusik i verdensklasse«.»kom med på denne rejse ind i et tilsyneladende legende let, men stærkt, intenst, organisk og helstøbt musikalsk univers.«nikolaj Busk, klaver og harmonika Rune Tonsgaard Sørensen, violin All Carr, cittern og violin. Fredag den 27. februar 2015 kl Beatlesaften fortælling og musik. The Beatrio spiller Beatles og formidler historien og lyden med stor kærlighed til vokalarrangementerne. Mikael Bertelsen, guitar Peter og Esben Haands bæk Jensen, bas og trommer. Fortælling om de 7 magiske år med Beatles ved Per Wium. Læs mere på Billetsalg på Miljøtorvet og i Ejby Boghandel Bestilling på Kis Thybo 12

13 Brenderup Forsamlingshus SIDEN SIDST: Den 27. juni afholdt vi Forsamlingshusets 120 års jubilæum. En hyggelig aften med dejlig mad og god musik. Den 7. september tilsmilede vejret os endnu engang. I høj sol blev dette års marked afholdt med rigtig mange gæster. Alle stadepladser blev hurtigt solgt. Så der var god handel og god stemning overalt. KOMMENDE ARRANGEMENTER: 22. oktober: Fællesspisning (Som just er afholdt, mens bladet er i trykken). 6. november: Vinsmagning kl i samarbejde med Dagli Brugsen, Brenderup. Vi forventer igen stor tilslutning til denne populære aften. 16. november: Julemarked kl Boderne er allerede udsolgt, så der bliver livlig aktivitet. I caféen sælges æbleskiver og gløgg samt tarteletter. 2015: 1. februar: Søndags-brunch kl. 10. Generalforsamling: Datoen ligger ikke fast endnu. Hold som sædvanlig øje med plakaterne rundt om i byen forud for et arrangement. Karin Wemmelund, bestyrelsen for Foreningen Brenderup Forsamlingshus. Indslev-Tårup Forsamlingshus Næste fællesspisninger foregår 7. nov (mortensand) og den 30. jan (måske forloren hare). Aktiviteter i alle ugens hverdage i forsamlingshuset: Mandag: motionsgymnastik for damer og herrer (fælles) samt L hombre Tirsdage: Krolf (udendørs) badminton (Indendørs) Onsdage: badminton Torsdage: folkedans (5-mands orkester) Fredage: badminton Der er også mulighed for bordtennis og petanque(udendørs). Nærmere oplysninger for at deltage se www. indslev.dk Flygtninge på Skt. Knudsborg Det drejer sig om mennesker i nød. Skt. Knudsborg lidt uden for Bro er blevet et modtagelsescenter for ca. 90 syriske/kurdiske/somaliske asylansøgere. Nogle omfordeles, nye kommer til. 90 er grænsen. På stedet hersker ofte kaos og travlhed, men der er altid mennesker, som har et helt basalt behov for hjælp. Herretøj alder år. Sokker og fodtøj, helst varmt, er der også brug for. Ting kan afleveres enten på Skt. Knudsborg, på Anna Trolles Skole eller i Dagligbrugsen. Vidste du, at menneskesmugling ofte koster kr.? Og at mange af dem har måttet forlade hustru, kærester og børn? Det er ikke for sjov, de er flygtet! Lederen hedder Abdel, og han taler både dansk og arabisk. Kig gerne derud, men ring helst i forvejen. Abdel kan fanges på tlf Paul Jørgensen Sct. Knudsborg. Tidligere lejrskole for Dansk Handicapforening. Nu modtagecenter for asylansøgere. 13

14 Bussen i område Øst Min nabo og genbo ringede til mig! Der var noget, jeg skulle se. Lidt senere stod jeg hos Astrid, og sikke en masse gevinster hun havde stående! Astrid, som er min genbo og Lilly, som er min nabo, var ved at pakke gevinster ind til årets sponsorbankospil. Astrid er med i bestyrelsen for»støtteforeningen for bussen i område Øst«. Foreningens mål er at sørge for minibus til brugere og beboere på Dagcenteret i Brenderup og ældrecentrene i Gelsted og Ejby. Og det er et vigtigt arbejde! For som Astrid siger:»hvis ikke bussen er der, så kommer de gamle jo slet ingen vegne!«bussen er 100 % afhængig af de frivilliges arbejde. Ofte er det kun ganske korte ture, der er brug for. F.eks. en tur til stranden og måske et ishus. Eller ud i det blå og rundt om de steder, hvor beboerne boede før. Eller ned til det sommerhus, som kommunens Centerråd har lejet til beboerne i 8 sommeruger. Uden bussen var det slet ikke muligt at komme derned! Alt sammen korte ture og alligevel har bussen kørt 5000 km alene i denne sommer. Middelfart Kommune har ikke penge til at holde bussen kørende, men de frivillige har fundet på råd. Cirka hver tredje måned arrangerer de bankospil, hvor der en gang årligt altså er et sponsorbankospil. Astrid har været rundt til alle erhvervsdrivende i Brenderup-Indslev og omegn for at spørge, om de ville sponsorere en gevinst eller to. Og det ville rigtig mange! 42 steder søgte hun, og næsten alle gav. Ikke underligt, at gevinstbordet var mere end fyldt. Fra Astrid og bestyrelsen lyder der et stort tak til sponsorerne kr. gav arrangementet i overskud i år. Flot. Og mon ikke det er ok at skrive en stor tak til Astrid og bestyrelsen på vegne af centrenes beboere og brugere? Bussen giver i al fald liv og glæde til mange. Har du lyst til at være frivillig chauffør? Det ville være dejligt. Der er altid brug for en ekstra hånd på rattet og dertil en ekstra speederbremsefod. Til sidst et tip: Næste år ligger sponsorbankospillet på Dagcenteret i Brenderup d. 4. oktober. Præmierne er rigtig gode! Lars Højland 14 Et lille udpluk fra gevinstbordet.

15 Fra kirkebøgerne Kirkelige handlinger ved Brenderup og Indslev Kirker DÅB Brenderup Ida Viktoria Frydshou Munck, døbt 15. juni Thyra Carmen Deleuran Chabert, døbt 18. juli Josefine Poulsen, døbt 20. juli Cornelius Soll, døbt 3. august Nora Soll, døbt 3. august Noah Føhns Krog, døbt 17. august Andreas Sindahl Lassen, døbt 24. august Jamie Svanholm Stage, døbt 21. september VIELSER OG KIRKELIGE VELSIGNELSER Brenderup Marlene Oemann Damgaard og Michael Oemann Damgaard, viet 4. oktober Anne Lund og Marco Gerdy Grimnitz, viet 23. august BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER Brenderup Jørgen Ingolf Hansen, begravet 29. marts Frede Hansen, bisat 13. juni Helle Thygesen Nielsen, bisat 20. juni Alfred Viggo Eriksen, bisat 16. juli Elly Marie Schacksen, bisat 19. juli Minna Dorthea Jensen, bisat 30. juli Ragnhild Oline Nielsen, begravet 30. august Axel Jensen, bisat 19. september Tove Marie Jørgensen, bisat 3. september Indslev Rigmor Maren Dorthea Hansen, begravet 27. juni Bodil Gerda Lysholt, bisat 3. oktober Børnekonfirmander Ny lov forpligter kirkerne til børnekonfirmandundervisning Igennem mange år har der været»juniorkonfirmander«i Brenderup-Indslev. Ok, der har været enkelte år, hvor jeg ikke kunne overskue det, og så måtte jeg droppe det. Nu er der imidlertid kommet en lov, som siger, at alle børn i hele landet skal have tilbuddet. På tredje eller fjerde klassetrin. Som minimum 2 lektioner om ugen i 10 uger. Det er ikke nødvendigvis præsten, som skal forestå undervisningen, og det er oplagt at flere sogne samarbejder om opgaven, men uanset hvad den konkrete løsning bliver, så ligger loven fast, hvilket jeg egentlig synes, er helt fint. Jeg har selv fået rigtig meget ud af timerne med juniorkonfirmanderne. Forhåbentlig har de det på samme måde. Lars Højland Sognepræst Lars Højland Bubbelvej 79, 5464 Brenderup Tlf Graver - Brenderup Kirke Kim Broholm Kirkegårdskontoret Tlf , Tlf. tid: tirs-fre 9-10 Kirkeværge - Brenderup Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf / Organist Eva Møller Knudsen Vigen 12, 5580 Nørre Aaby Tlf Menighedsrådsformand Kaj Axel Jensen, Bro Skov 26, 5464 Brenderup, Tlf / Næstformand Erik Hansen, Syrenvej 29, 5464 Brenderup, Tlf Kirkesanger Kathrine B. Sundahl Enghøjvej 3, 5466 Asperup Tlf Graver - Indslev Kirke Mona Tougaard Kirkegårdskontoret Tlf Kirkeværge - Indslev Kirke Karen M. Jensen, Margaardvej 42, 5580 Nørre Aaby, Tlf /

16 GUDSTJENESTER NOV - DEC - JAN - FEB November Brenderup Indslev Dagens tekst 2. nov. Alle Helgens dag (Solist harpe) (Solist harpe) Matt. 5, nov. 21. s. e. trin 9.00 (?) Fælles m. Brenderup Luk. 13, nov. 22. s. e. trin Matt. 18, nov Spis-med-gudstjeneste 23. nov. Sidste s. i kirkeåret Fælles m. Brenderup Matt. 11, nov. 1. s. i advent Matt. 21,1-9 (Familiegudstjeneste) (Musikgudstj. m. kor) December 7. dec. 2. s. i advent 9.00 Mikkel Holmegaard Fælles m. Brenderup Luk. 21, dec (Syng julen ind) 14. dec. 3. s. i advent Matt. 11, dec. 4. s. i advent Fælles m. Brenderup Johs. 1, dec. Juleaften og Luk. 2, dec. Juledag Luk. 2, dec. 2. juledag 9.00 Fælles m. Brenderup Matt. 23, dec. Julesøndag Fælles m. Brenderup Luk. 2, dec. Nytårsaftensdag Luk. 2, 21 (Kransekager m.m.) (Kransekager m.m.) Januar 4. jan. Hellig 3 Kongers søndag 9.00 (?) Fælles m. Brenderup Matt. 2, jan. 1. s. e. H3K Fælles m. Brenderup Luk. 2, jan. 2. s. e. H3K Johs. 2, jan. Sidste s. e. H3K Fælles m. Brenderup Matt. 17,1-9 Februar 1. feb. Kyndelmisse (m. kor) Matt. 13, feb. Seksagesima 9.00 (?) Fælles m. Brenderup Mark. 4, feb. Fastelavn Fælles m. Brenderup Matt. 3, feb. 1. s. i fasten Matt. 4,1-11 Marts 1. marts 2. s. i fasten Matt. 15, marts 3. s. i fasten Fælles m. Brenderup Luk. 11, marts Spis-med-gudstjeneste Kirkebil: Kirsten Langborg Hansen på / eller Kaj Axel Jensen Kirkebladet udgives af Brenderup-Indslev Menighedsråd. Redaktionsudvalg: Lars Højland (ansv. red.), Kirsten Jensen, Kirsten Langborg Hansen og Else Einshøj. Kirkebladet udkommer 3 gange årligt omkring 1/3, 1/7 og 1/ Tryk: Mark og Storm Grafisk Tlf

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014

KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 KIRKEBLADET Dec. - jan. - feb. 2013/2014 BRENDERUP OG INDSLEV SOGNE Labyrintens to spørgsmål Kender du følelsen af at gå i en labyrint? Væggene klæber og klemmer, og man bare går og går og går. Engang

Læs mere

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert:

Organic3. Benjamin Koppel SE OMTALE SIDE 9. Jazzet nytårskoncert: 16 Gudstjenester DECEMBER LINÅ KIRKE SEJS-SVEJBÆK KIRKE Søndag den 1. december 10:30 10:30 1. søndag i advent Sune Haubek Marianne Vigen Smolarz Søndag den 8. december 09:00 10:30 2. søndag i advent Unna-Pernille

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER

Sogneblad for Rønne. Skt.Nicolai-Nyt. Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Sogneblad for Rønne Skt.Nicolai-Nyt Nr. 3 2010 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER Kirkens naboer: Dåben er et godt sted at begynde Hotel Af og sognepræst katolsk Peter Hauge Madsen pigeskole Vi har en stærk tradition

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010

Kirke bladet Ærø. 4 December Januar Februar 2009-2010 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2009-2010 Landemodeprædiken i Odense Domkirke 26. sept. 2009 Af provst Anders Hauge. Tekst: Sig altid vor Gud og Fader tak for alle ting i vore Herres Jesu Kristi

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013

Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Vojens Jegerup Maugstrup 31. årgang nr. 4. december januar februar 2012/2013 Indhold Salmens tonestige Side 2 Valgt til menighedsrådet Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Børnesider Side 6-10 Indvielse

Læs mere

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke

Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Føns, Ørslev, Udby & Husby kirke Nr. 1 Februar 2015 www.4kirker.dk 46. årgang Præstens hjørne Kan du gætte, hvem jeg er? Af Vita Andreasen Tro, leg og evangelium spejler samme virkelighed. For når vi leger,

Læs mere

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011

bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Kirke bladet Ærø 4 December Januar Februar 2010-2011 Den himmelblå»jesus blir født på anden sal i Magasin du Nord. Han griner, når du trykker på en fodpedal sir goddag til sin mor..«sådan synger Shubidua

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012

Marsk & Muld. 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 Marsk & Muld 17. årgang nr. 1 December - Januar 2011/2012 www. farupsogn.dk er for alle, men mest for dig/sognet. Generalforsamling i Farup Ungdomsklub holdes tirsdag d. 21. februar eller onsdag d. 22.

Læs mere

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4

Sogne Nyt VINTER 2013 DECEMBER - MARTS NR. 3. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. 4 Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Husk sogneindsamling søndag den 9. marts 2014 Alle sogne samler ind til bekæmpelsen af sult blandt verdens fattigste. Se kirkernes hjemmesider

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn

21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14. Åby Sogn 21. ÅRGANG 3/AUG. NOV. 14 Åby Sogn Adresseliste Sognepræst (Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed) Gefionsvej 17 Tlf. 86 15 91 99 og 51 38 22 03 E-mail: immi@km.dk Træffes ikke fredag Sognepræst Susanne

Læs mere

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov. kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Fotografi af Strib Kirke fra 19xx, fotograf ubekendt. Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 3 6. ÅRGANG 2005 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT ... fra Redaktionen... Lys i en mørk tid Vinteren er over os,

Læs mere

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang

Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY. Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang Kirke og Sogn FØNS ØRSLEV UDBY HUSBY Nr. 4 December 2012 www.4kirker.dk 43. årgang Præstens hjørne De vise mænd er heldigvis for kloge Af Johanne Langkjær Fårup I gamle dage begyndte julen sent. I min

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 28. ÅRGANG NR. 2 JUNI 2013 Derfor tændes der lys ved dåben Dåbslyset har længe været brugt i den katolske kirke, hvor det at tænde lys ved dåben allerede var en fast skik i

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar

De ni sogne. Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning. Vinter 2013-14 December, januar og februar De ni sogne Vinter 2013-14 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Kong Vinter nærmer sig, og det er tid til grandækning 2 Kirkegårdene

Læs mere

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s.

Sogne Nyt EFTERÅR 2015 SEPTEMBER - NOVEMBER NR. 2. Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg. Dyrup. Begivenheder: Sanderum s. Sogne Nyt Sanderum Brændekilde/Bellinge Ubberud/Ravnebjerg Dyrup Dyrup Kirkes fødselsdag fejres den 4. oktober Britta Schall Holberg i Ubberud Kirke Koncert med Haderslev Drengekor i Brændekilde Kirke

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD: Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 3 - September 2011-55. årgang INDHOLD: Siden sidst og informationer s. 2 Adresser s. 3 Fyld Danmarks kirker s. 3 Tanker fra en kirkegårdstur s. 4

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007

FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 FRA KIRKEN SEPTEMBER - NOVEMBER 2007 KALENDER September - November 2007 2 SEPTEMBER Lørdag den 1. kl. 10.00: Søndag den 2. kl. 10.30: Søndag den 2. kl. 17.00: Tirsdag den 4. kl. 13.00: Fredag den 7. kl.

Læs mere