bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet Ærø 3 September Oktober November 2011"

Transkript

1 Kirke bladet Ærø 3 September Oktober November 2011

2 Den nye provst Jeg har været sognepræst i Lindelse, Tryggelev og Fodslette på Langeland de sidste 20 år. Jeg har 4 børn: Elsi på 19 og Christian på 17, der begge går i gymnasiet, samt Josef på 14 og Johannes på 12, der begge går i skole. Jeg er født og opvokset som øbo på Fanø og hygger mig med at være provst i et»ø-rige«med 10 bebyggede øer samt utallige småøer og holme. Jeg er teolog fra Århus universitet med hovedfag i kirkehistorie. Jeg hol - der af både historie og historier og fortæller gerne begge dele. Jeg er glad for naturen og for at be - væge mig: Løbe, vandre, cykle, svøm - me, danse m.v. Mere kuriøst kører jeg på et-hjulet cykel. Hvad er en provst? Hun er tilsynsførende. Så at sige bi - skoppens forlængede arm. Hun har et overordnet ansvar for, at kirken trives i hele provstiet i alle aspekter af det at være kirke. Provstens opgaver er fordelt på»to ben«, der i hovedtræk ser sådan ud: Det ene er at være formand for prov - stiudvalget (en slags»menighedsråd på provsti-niveau«). Sammen med udvalget er provsten godkendende og rådgivende instans for menighedsrådene. Det gælder den kirkelige økonomi, forvaltning og administration, bygge- og andre projekter. Til dette ben hører f.eks. også, at provsten udfører syn på kirker, kirkegårde, præstegårde samt alt andet, der ejes af kirken. Og at vejlede menighedsrådene ved valg af ny præst. Det andet ben er de opgaver, som provstiudvalget ikke er med i. Det er at være præsternes overordnede på provstiniveau. Provsten rådgiver og vejleder, afholder MUS-samtaler, APV og andre arbejdsgiver-opgaver. Hun afholder kir kebogssyn og er tilsynsførende. Eventuelle personsager der ikke nød vendigvis vedrører præsterne hører til dette ben. Disse to ben står solidt plantet på det fundament, at provsten er præst og sognepræst i sit eget pastorat. Der følger et væsentligt økonomisk og forvaltningsmæssigt ansvar med provste - embedet, men det er med velberåd hu, at man ikke ansætter en økonom eller administrator som provst. 2 Provsten er først og fremmest gejst - lig tilsynsførende. En programerklæring skal man ikke vente fra min side. Jeg er en varm tilhænger af det kirkelige de - mokrati og tror på, at kirkens liv og vækst udspringer af det liv og engagement, der udfolder sig omkring hver enkelt kirke. Jeg tror på det kirkelige selvstyre på lokalt plan og synes, at det er en rigdom, at tingene ikke nødvendigvis skal gøres ens alle steder. Det er ikke provstens opgave at for - tælle præst, menighedsråd og menig - hed, hvordan de skal være kirke (så længe de holder sig indenfor kirkens og lovens rammer). Det er nu engang sådan, at frihed og selvbestemmelse befordrer livs- og arbejdsglæde. Det betyder ikke, at enhver skal sejle sin egen sø. Mange ting klares bedst i fællesskab. Det gælder både menigheds - rådenes og præsternes opgaver. Sam - arbejde på tværs af sogne- og pasto - ratsgrænser kan være frugtbart, og jeg vil som udgangspunkt gerne støtte den type initiativer, når ønsket kommer fra parterne selv. Provsten er tilsynsførende og der - med en overordnet instans. Det er no - get andet end at være styrende. Jeg ønsker at være den brede ryg, som præster, menighedsråd og kirkernes ansatte kan arbejde selvstændigt i ly af. Jeg håber at kunne være til støtte og opmuntring for både præster, menig - hedsråd, kirkeligt ansatte og menig - heder. Jeg vil gøre mit til at fastholde, at kirken ikke er bygninger eller»organisation«. Kirken er bygget af levende stene mennesker. Bygmesteren er Vorherre og fundamentet, som det hele er bygget på, er evangeliet, Guds ord. Den»byggesag«er den eneste væsentlige, og den er vores fælles ansvar og opgave. Ærø Jeg har været på Ærø en hel del gange, siden jeg tiltrådte 1. juni. Og nydt det hver gang. Det er en fantastisk smuk og spændende ø. Jeg glæder mig til de regelmæssige besøg fremover. Jeg er overalt blevet mødt med venlighed og imødekommenhed. Det vil jeg gerne takke for. Det er mit indtryk, at Ærø er privilegeret med dygtige, kompetente, ansvarlige og meget engagerede præster, menighedsråd og ansatte ved kirkerne. Det gør det nemt at se frem til at udbygge det samarbejde, der allerede er begyndt. Kontor Ærø og Langeland udgør nu tilsammen Langeland-Ærø provsti. Jeg kan godt forstå, hvis nogle frygter, at Ærø bliver den oversete lillebror. Jeg bor på Langeland og provstikontoret er i Rudkøbing. Jeg vil aldrig kunne få det samme kendskab til Ærø som min forgænger. Men jeg vil gøre mit bedste for at sætte og leve mig ind i Ærøs forhold. Mit øbo-hjerte er for længst med i det. Mange har spurgt, om jeg har/får et kontor på Ærø. Det gør jeg ikke. Vi må træffe hinanden ved de lejligheder, der byder sig. I er altid velkomne til at stikke næsen indenfor på provstikontoret i Rudkøbing: Bellevue 3c 100 m. fra færgen. Hvis nogle ønsker møde eller samtale med mig, kan vi træffe aftale om det telefonisk. Landemode-gudstjeneste Lørdag d. 24. september skal jeg»kre - eres«(en slags indsættelse) som provst. Det foregår ved den årlige landemode - gudstjeneste i Odense Domkirke kl Jeg ønsker og håber, at rigtig man ge har lyst til at komme og være med! Spørg evt. præster eller menighedsråd, om der arrangeres fælles transport. Trille Brink Westergaard

3 Hvad gør man? Ved FØDSEL En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til kirkekontoret. Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen. Ved DÅB Henvendelse til den præst, der skal forrette dåben. Medbring/ oplys barnets personnr., dets navn samt navn og adresse på mindst tre faddere. Ved BRYLLUP Henvendelse til den præst, der skal forrette vielsen. Ved DØDSFALD Henvendelse under alle om stændigheder til kirkekontoret, hvor man vil være behjælpelig med at udfylde de fornødne pa pirer. (Herfra sørger man des uden for an meldelse til folkeregister, skif teret og social ud val get af hensyn til udbetaling af be gravelseshjælpen). Der er mulighed for at blive begravet/bisat fra sognets kirker eller kapel. Kirkebilen Ring Ole s Taxi. Kirkebilen er gratis for dig, som gerne vil i kirke og behøver transport. Husk at bestille lørdag in - den kl Bladudvalg Ansvarshavende redaktør: Ingolf Andersen, Søby. Dagny Lyngborg, Tranderup. Peter Nielsen, Bregninge. Anne Røndal, Ærøskøbing. Kirsten Thøttrup, Marstal. Aksel Krogenlund Larsen, Rise. Præstens ord: Din næste er én, der ligner dig En af grundpillerne i kristendommen er: Du skal elske din næste som dig selv. Det er nogle ord, vi næsten har fået ind med modermælken. Næstekærlighedsbuddet står som noget me - get centralt. Jesus viste os med sit liv, hvordan det skulle forstås. Mange af hans fortællinger handler netop om at vise barmhjertighed, og selv hjalp han også mennesker, der var i nød. Hvad enten de var ramt af sygdom, fattigdom eller på anden måde var fortvivlede. Når afstanden vokser»du skal elske din næste som dig selv«. Det er et svært bud. Ikke mindst fordi vi mange gange tænker på det, som om det betyder: Du skal elske din næste ligeså højt som du elsker dig selv. Som om det handler om graden af kærlighed: Den kærlighed, du har til dig selv, skal du også have til din næste, din nærmeste, enhver du møder. I samme grad som du elsker dig selv, skal du elske din næste. Men det giver os nogle problemer. Hvad nu, hvis jeg slet ikke kan lide mig selv. Så behøver jeg altså heller ikke sætte min næste særlig højt? Det er vel ikke det, der er meningen. Og i det hele taget er det ikke helt umuligt at elske sin næste ligeså meget som man elsker sig selv? Ens næste kan jo være hvem som helst! Også dem vi ikke bryder os om, og nogle vi slet ikke kender. Hvordan kan jeg se stort på, at min næste er en helt anden person end mig, og hvordan kan jeg omfatte vedkommende med den samme indsigt og overbærenhed, som jeg har i forhold til mig selv. Hvis vi forstår»du skal elske din næste som dig selv«som om det hand - ler om graden af kærlighed, så er det som om, at afstanden mellem os vok - ser. En variant af næstekærlighedsbuddet Der findes også en udbredt variant af næstekærlighedsbuddet nemlig at hvis ikke du kan elske dig selv, kan du heller ikke elske andre. Til det må vi sige, at det godt kan være, at man ikke er så god til at vise, at man elsker andre, hvis man ikke elsker sig selv. Men derfor kan man godt elske andre. Og kende kærligheden aldeles udmærket, når man møder den. Mange af de mennesker, Jesus mød - te, var ikke gode til at elske sig selv. Men de kunne godt kende kærligheden i ham. Og tage imod den. Jesus var på én gang både Gud og et menneske. Han var Gud, der kom til jorden som et menneske. Han blev som en af os. Og her tror jeg, nøglen til buddet»du skal elske din næste som dig selv«ligger. Som dig selv Lad os forstå det med vægten på ordene: som dig selv. Altså du skal elske din næste, der er én som dig selv. Din næste er et menneske, der ligner dig. Tænk på ham eller hende, som én, der ligner dig. Mød ham eller hende som værende én, der ligner dig. Som grundlæggende har brug for det samme som dig. Som også har håb og drømme, ligesom du selv har. Som én, der har brug for at blive mødt, ligesom du selv har brug for at blive mødt. I dette nu, i dette øjeblik. Næstekærlighedsbuddet skal ikke pege fingre ad dem, der ikke er gode til at elske sig selv, og det skal ikke gøre afstanden mellem mennesker større. Tværtimod. Og det gør det heller ikke, når vi hører det som om, at din næste det menneske, du møder er én der ligner dig. Janet Ligaard Forsidebilledet: At prædike er afledt af det latinske prae-dicare: forkynde. En prædiken er en offentlig forkyndelse af det kristne evangelium og gudstjenestens bærende midtpunkt. Talerstolen for forkyndelsen vandt udbredelse fra 1200-tallet tilskyndet af en bestemmelse fra det 4. laterankoncil i 1215, om at der skulle prædikes i forbindelse med alle højmesser. Med reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen obligatorisk inventar i danske kirker. Prædikestolen i Rise Kirke er et renæssancearbejde fra 1624 og er placeret i midten af kirkerummet. (Foto Peter Nielsen) 3

4 Sognepræstens ferie Ferie oktober. Telefonsvarer henviser til anden præst. Døbte Søby Rasmus Nors Randløv, Solhøjparken 28, Galten Sophie Amalie Holm Pedersen, Søby Vestermark 2 Begravede Søby Arne Marius Lorenzen, Rummes Agre, tidl. Tværby. Egon Laurits Hansen, Gammelløkkevej. Bodil Marie Hansen, De Gamles Hjem Rise, tidl. Søby. Ilse Margrethe Emilie Albertsen, De Gamles Hjem, Rise, tidl. Søby. Poul John Pedersen, Møllemarksvejen. Bregninge Albert Nissen Josefsen, Hjallelse, tidl. Skovby. Hans Christian Nissen, Søkilden, tidl. Lebykobbel. Bente Pedersen, Øster Bregninge. Peder Harald Jensen, De Gamles Hjem, Rise, tidl. Bregninge Møllevej. Konfirmationer 2012 Søby Kirke Søndag d. 13. maj, kl Bregninge Kirke Søndag d. 20. maj, kl Forberedelsen til konfirmationerne foregår i samlet flok i Bregninge Præ - ste gårds konfirmandstue. Efter jul flyt - tes forberedelsen til Sognehuset i Søby på Søbakkevej. Starttidspunktet meddeles i klasser - ne på Marstal Skole og Friskolen i for - bindelse med uddeling af tilmel dingssedler. Høstgudstjenester Søndag d. 11. september. Søby Kirke kl Søbykoret medvirker. Bregninge-Søby Sogne Bregninge Kirke kl Begge vores kirker vil blive smukt pyntet af vore gravere. Traditionen tro samler vi ind til Folkekirkens Nødhjælp og KFUM/K s sociale arbejde blandt de mest udsatte befolkningsgrupper i Dan - mark. Allehelgen Søndag d. 6. november. Søby Kirke kl Søbykoret medvirker. Bregninge Kirke kl Alle pårørende, der i årets løb har mistet, vil få tilsendt en særlig invitation til denne gudstjeneste, hvor de afdødes navne vil blive oplæst fra prædike - stolen. Tekstet gudstjeneste på storskærm Bregninge Kirke Søndag d. 30. oktober, kl Prædikant og liturg Søren Skov Johan - sen er landsdelspræst for hørehæm - mede, og for at tilgodese denne del af menigheden vil vi tekste alt i gudstje - nesten lige fra salmerne til altergang og prædiken. De fleste, der har prøvet at være til opera, har op levet, at al tekst bliver skrevet op over scenen, så til - skuerne bedre kan følge med i hand lingen. Det kan også sag tens lade sig gøre i kirken uden at for styrre det hellige rum. Konfirmanderne vil blive indbudt til gudstjenesten for at opleve, at den moderne teknik også kan høre hjemme i kirken under en gudstjeneste. Sognesøndage Menighedsrådet for Bregninge-Søby inviterer igen i år til Sognesøndage i Søby Kirke og i Sognehuset på Sø - bakkevej 6. Som sædvanlig holdes der en kort gudstjeneste kl. 14, derefter er der sammenkomst i Sognehuset med kaffe og hjemmebagte boller og kage á 20 kr. Søndag d. 18. september: John Larsen vil fortælle os om Søbygaard. Søndag d. 9. oktober: Lars Ole Gjesing kommer og fortæller H. C. Andersens eventyr»de vilde svaner«søndag d. 20. november: Claus Nielsen fortæller os om Røde Kors arbejde på Ærø. Vi kan tilbyde kirkebil fra Bregninge Sogn til Søby Sognehus. Kontakt sognepræst Agnes Haugaard på tlf eller Kirsten Lang - dill på tlf Kirsten Langdill Koncert i Søby Kirke Onsdag d. 26. oktober kl Operaens historie i ord og toner Hvor, hvornår og hvorfor opstod ope - ra, og hvad er det egentlig lige opera er? Hvordan kan det gå til, at den fede dame forrest på scenen synger en halv time efter hun har fået en kniv i bry - stet før hun falder om midt i det høje C? Har opera udviklet sig med tiden, og kan det overhovedet bruges til noget i dag? Er opera ikke kun noget for de»fine«og højt uddannede? Dette og mange andre spørgsmål vil jeg forsøge at give svar på i ord og toner, med varme og glimt i øjet. Min egen tilgang til at blive klassisk sanger har været snørklet. En skolegang på Skt. Annæ Gymnasium, sangskolen i København var ellers et perfekt springbræt for en operasanger in spe og det var det, jeg vidste, jeg ville være: ope ra - sanger! Men da jeg havde taget studentereksamen i 1980 viste det sig, at kla - veret spillede anderledes. Der var nemlig ikke tradition for klassisk musik i min familie. Min far var havnearbejder og gårdmusikant, og min mor stod i køk kenet i en bank; så da jeg talte om at blive professionel sanger, rystede de blot på hovedet. De havde altid selv kun kendt økonomisk utryghed og ønskede ikke, at deres datter skulle udsættes for det samme. Så jeg skulle bru - ge min studentereksamen til»noget fornuftigt«. Og så endte jeg med at blive sygeplejerske men fortsatte i øvrigt med at synge som jazzsanger - inde og i forskellige sammenhænge på teatret. I 1992 blev jeg sendt af sted som militærsygeplejerske med FN s hold 1 4

5 til Sarajevo i Bosnien med blå baret og pistol i bæltet. Krigen gjorde et voldsomt indtryk: det var en pige, der drog af sted, og en voksen kvinde, der kom hjem. Og jeg besluttede at tage ansvar for mit liv og gøre det jeg altid havde ønsket at gøre: at blive operasanger. Nu var jeg blevet 31 og måtte selv betale sangundervisning hos lærerne på mu - sikkonservatoriet i København. Der - udover har jeg været på operaskoler i Italien og Tyskland og er stadig elev af Douglas Yates. I de senere år har jeg sunget talrige koncerter; dels i Norge, Tyskland og Italien, dels og nok så meget her i Danmark, hvor jeg bestræber mig på at gøre opera til noget, der er for alle. Jeg har ellers to faste pianister, jeg optræder med, men ved denne lejlighed bliver jeg akkompagneret af Paul Nedergaard, uddannet pianist og til daglig organist i Søby og Ærøskøbing kirker. Fra renæssance til nutid vil jeg fortælle om det, jeg holder allermest af (bortset fra min mor!) nemlig opera. Suzi Elena Apelgren Der er gratis adgang til koncerten, men mulighed for at give kollekt ved udgangen. Klarinetorkester fra Zwickau gæster Ærø Ærø får fornemt besøg i begyndelsen af oktober, når Das Sächsische Klarinettenensemble des Robert-Schumann- Konservatoriums der Stadt Zwickau lægger vejen forbi øen i forbindelse med en koncertturné. Ensemblet, som ledes af Frank Klüger, blev dannet i oktober 1984 og består af tidligere og nuværende musikstuderende fra Robert- Schumann konservatoriet i Zwickau. Der spilles på klarinetter i alle størrelser og tonelejer, fra den almindelige kendte type til den særlig dybe og omfangsrige kontrabasklarinet. Klarinet - klangen farves af et enkelt bassethorn og en kontrafagot, og tilsammen udgør de et helt orkester, med et orkesters mu - lighed for et vidtspændende og varieret repertoire. Klarinetensemblet fra Zwickau er netop kendt for sit alsidige program, herunder nutidig musik og swing, som de unge orkestermedlemmer fremfører med stor gejst og en sikker rytmesans. Ved koncerterne på Ærø vil tilhørerne desuden få lejlighed til at høre klassisk musik fra flere tidsperioder og lande, fra Bach til Grieg, Dvorák og Bizet. Og mon ikke også et enkelt stykke af Ro - bert Schumann vil liste sig ind blandt de øvrige klassiske komponister? Den første koncert på Ærø finder Tranderup Sogn Siden sidst Siden sidst er et indlæg fra Tranderup menighedsråd, hvor der kort bliver beskrevet om afholdte arrangementer, beslutninger og nye tiltag fra menig - hedsrådet. Der er i øjeblikket stor aktivitet på markerne, landmændene har travlt med at forberede jorden med næste års afgrøde. Tranderup menighedsråd har også sammensat et program for efter årets og vinterens arrangementer i sognehuset og kirken, som vi håber mange vil benytte sig af. I Tranderup menighedsråd og kirke har vi været igennem en rolig sommerperiode, dog har Øhavskoret holdt en dejlig koncert i kirken i juni måned. Det er skønt at høre det store kor fylde kirkerummet med de velkendte sange, men også krydret med nye sange. Organist Gitte Jørgensen vil arrangere endnu en koncert i kirken den 27. okt. med Erik og Bente Harbo, som vil spille og synge sange af komponisterne Carl Nielsen og C. M. Bellman. (Se omtale). sted lørdag den 1. oktober kl. 15 i Rise Kirke. Har man ikke mulighed for at komme til denne koncert, kan man høre ensemblet i Bregninge Kirke søndag den 2. oktober kl. 19. Der er gratis adgang til begge koncerter, og alle er hjertelig velkomne. Tranderup menighedsråd har søgt Dansk Røde Kors afd. Ærø om en hjertestarter til Tranderup Sognehus. Menighedsrådet har forespurgt Ærø Efterskole, Vindeballe kro og Bjarne Folmer, om de ville være med i sådan et projekt til sognet og alle har givet deres accept. Dansk Røde Kors Ærø afd. har bevilliget en hjertestarter til Tranderup. I løbet af efteråret vil alle de implicerede få en orientering om brugen af hjertestarteren, og den vil blive op - hængt på nordsiden af Sognehuset, hvor den er let tilgængelig for alle. Graver Hans Albertsen vil have det daglige opsyn med hjertestarteren. I foråret havde vi besøg i Sognehuset af professor Jens Frøslev Christensen, Vo - derup, som fortalte om»døvstumme Phillip«- et liv i landsbyen Tranderup og Guldalderens København. Det var en gribende historie om en mands vilje til livet, til trods for socialt trange vilkår. Menighedsrådet har besluttet at renovere og optegne Phillips gravsten, som nu kan ses opstillet på kirkegårdens nordside. 5

6 På det sidste menighedsrådsmøde, besluttede rådet at nedsætte et udvalg, som skal komme med et udkast til ny belysning i Tranderup kirke. Det er et omfattet projekt, som kræver fagfolk som har indblik i kirkelig belysning og arkitektur. Det bliver spændende at følge dette projekt, som vil blive fulgt op i kirkebladet. Lissi Anneberg Formand Sogneeftermiddage i Tranderup sognehus Torsdage kl til Pris: kaffe og kage kr. 25,- Der vil yderligere blive annonceret og omtalt ved hvert enkelt arrangement i Ærø Ugeavis. Alle er hjertelig velkommen! Torsdag den 1. September. Olaf Havsteen-Mikkelsen. Torsdag den 6. Oktober: Tidl. sognepræst Lars Ole Gjesing. Torsdag den 3. November. Organist Claus B. Nielsen.»Kreative eftermiddage«i Tranderup sognehus Lørdage kl til Pris: kaffe og kage 20,-. Kontaktperson: Anette Nielsen tlf Laver du håndarbejde? Syr, strikker, maler eller andet håndarbejde er du velkommen i sognehuset på nedenstående datoer. Vi mødes en gang om måneden i vinterhalvåret, her hjælper og inspirerer vi hinanden. Lørdag den 3. september. Lørdag den 1. oktober. Lørdag den 5. november. Fredag den 25. november (Her binder vi adventskransen m.m.) Kirkelig legestue i Tranderup (bemærk ændret ugedag!) Tranderup kirke og sognehus. Dag og tid: torsdag kl til Pris: Kaffe og frugt 20,- pr. familie. Kontaktperson: Ulla Beiskjær tlf Alle er hjertelig velkommen! Vi begynder i kirken. Klokken ser og hører vi graveren ringe med den store klokke, og han fortæller lidt om, hvorfor der bliver ringet. Derefter går vi ind i kirken, her tænder vi lys i den store stage, synger nogle salmer og beder Fadervor. Nogle gange går vi op til orglet, og organisten viser og fortæller, hvordan det virker. Når vi er færdige i kirken, går vi i sognehuset. Her leger vi sanglege m.m. Derefter er der kaffe/te til de voksne, vand til børnene, frugt, kage/kiks. Derefter er der historie eller fri leg, til vi slutter ca. kl Torsdag den 29. september. Torsdag den 27. oktober. Torsdag den 24. november. Menighedsrådsmøder i Tranderup sognehus: Torsdag den 22. september kl Danske sange i Tranderup Kirke Når mørket for alvor har gjort sit indtog hen imod slutningen af oktober, bliver der mulighed for at krybe indendørs og nyde god musik i Tranderup Kirke og Sognehus. Torsdag den 27. oktober kl optræder Erik og Bente Harbo i kirken med et program af smukke danske sange, akkompagneret på klaver og guitar. Umiddelbart efter koncerten byder menighedsrådet på kaffe og kage i sognehuset, hvor musikken med for - tælling kan fortsætte under mere af - slappede former. Erik Harbo er et alsidigt menneske, der ud over at synge og spille guitar også udgiver bøger og holder en række foredrag om musikalske og litterære emner. Han var ansat på Det Kongelige TrAnDeruP-ÆrøSKøBing Sogne ny studiekreds under Ærøskøbing-Tranderup pastorat I den kommende sæson begynder en ny studiekreds, hvor deltagerne får mulighed for at dykke ned i Bibelens skrifter. Foreløbig er tanken, at man mødes en gang om måneden til uformelt samvær med samtale og fællessang og naturligvis en kop kaffe. Kredsen ledes af Helge Taggatz, som har en del erfaring fra lignende aktiviteter, og første møde bliver tirsdag den 13. september kl hos Helge på Søkildevej 7. Tilmelding er ikke nødvendig, men kan være praktisk. Det kan enten ske på tlf eller via mail, Enhver er velkommen, og eventuelle spørgsmål om arrangementet kan rettes til Helge Taggatz via ovenstående telefon eller mail, i dagtimerne eventuelt tillige på tlf Jeppe Sørensen Friweekends Sognepræstens friweekends er september og november. Jeppe Sørensen Sognevandring fra Tranderup kirke til Ærøskøbing kirke Søndag den 11. september starter vi med gudstjeneste i Tranderup kirke kl Efter gudstjenesten skal vi høre lidt om kirkebygningen, hvorefter vi begiver os på vandring. Vi går ad Borgnæs Grønvej og fortsætter på eller langs dæmningen om til Vrå. Her skal vi besøge Niels Peter, som i dagens anledning vil lave en udstilling med nogle af sine kirkelige motiver. Her skal vi spise vores medbragte mad, og menighedsrådene sørger for drikkevarer og en kop kaffe. Efter en passende pause går vi videre mod Ærøskøbing. Her vil Karen Margrethe Fabricius fortælle om kirken, og dagen afsluttes med en andagt ved sognepræsten kl. ca Vi sørger for en ledsagebil, som transporterer vores mad, drikkevarer, kaffe m.m. Her vil vi også kunne have nogle få personer, som gerne vil med, men som ikke magter at gå hele vejen. Der vil også være mulighed for transport tilbage til Tranderup for dem, som måtte have brug for det. Vi håber, at rigtig mange kan få lyst til at deltage. På menighedsrådenes vegne Else Emilie Madsen 6

7 Teater som operasanger fra , men er også kendt for sine smukke og karakteristiske fortolkninger af danske sange, viser og salmer. Komponisterne Carl Nielsen og C. M. Bellman har en Ærøskøbing Sogn Mødedatoer for Ærøskøbing Menighedsråd Der er planlagt følgende mødedatoer i Ærøskøbing Menighedsråd for sidste halvdel af 2011: 7. september, 6. oktober (budget 2012), 10. november (årsberetning og valg), 8. de cember (evt.). Lars Danquart Ærøskøbing Kirkekor starter op Fredag d. 2. september kl er der første korprøve i Ærøskøbing Kirkekor. Alle interesserede børn kan deltage, både de der tidligere har sunget i koret og nye sangere. Børnene har mulighed for at tjene lidt til deres lommepenge, idet man får løn, hver gang man medvirker til en gudstjeneste. Korsangerne skal gå i 3. kl. eller derover. Koret øver hver fredag eftermiddag. Vi synger mest musik, der skal bru - ges i kirken, dvs. gamle klassiske salmer og nye mere rytmiske salmer. Der vil dog også blive tid til at synge et par popsange engang imellem til prøverne. særlig plads i Erik Harbos hjerte, hvil - ket hans CD-udgivelser bærer præg af. Bente Harbo er uddannet lærer og organist med mange års virke som organist ved Himmelev Kirke i Roskilde. Hun har akkompagneret sin mand ved talrige koncerter og deler desuden hans interesse for og indsigt i den danske litteratur. Ved koncerten i Tranderup Kirke består programmet blandt andet af en række af Carl Nielsens kendte og elskede sange, og vi skal tillige høre enkelte af Erik Harbos egne kompositioner. Erik Harbo akkompagnerer sig selv på guitar og ledsages på klaver af hustruen Bente. Tilhørerne får også lejlighed til at synge med, idet enkelte fællessalmer i efterårets tegn indgår i aftenens program. Der er gratis adgang til koncerten, og alle er naturligvis velkomne. I starten skal korsangerne lære gangen i gudstjenesten og korsvarene, men efterhånden vil de få lov at synge fast med et par gudstjenester om måneden. Interesserede forældre er velkomne til at henvende sig til organist Paul Nedergaard, tlf eller på Paul Nedergaard Ambrosius Stub Skuespiller og sanger Christian Steffensen gav de godt 50 fremmødte i Ærøskøbing Kirke den 7. juni en rigtig god oplevelse. Christian Steffensen var klædt i datidens stil, og med hans klare og kraftige stemme blev vi i dén grad ført ind i Ambrosius Stubs liv og levned ved solosang, recitation, fortælling og op - læsning. Vores organist Paul Nedergaard spil - lede nogle orgelstykker, som matchede den tid, da Ambrosius Stub levede ( ). Vi sang 2 salmer forfattet af Ambrosius Stub, nemlig nr. 48 og nr. 20 i salmebogen. Efter kirken var der kaffe og lækkert hjemmebag i Medborgerhuset i Pilebækken. Her var vi godt 30, der af Christian Steffensen fik endnu mere at vide om Ambrosius Stub og hans bekendtskaber og inspiratorer, bl.a. Brorson og Holberg. Og om hans lystige livsførelse. (Han skrev mange vovede tekster, hvoraf kun få overlevede.) Det var en rigtig givtig aften, som jeg vil tænke på, hver gang jeg passerer den tidligere Gamle Købmandsgaard ved Torvet i Ærøskøbing. For over porten ind til gården dér står jo et vers af Ambrosius Stub. Susanne Tholle Strygerkoncert den 15. juli 2011 En lille gruppe strygere på violin og cello fra juniororkestret i Helsingør holdt sommerkursus på friskolen. De optrådte med en lille koncert i Ærøs - købing kirke med den musik, de havde øvet på i dagene her. Det var en fin lille koncert, som jeg godt kunne ønske mig flere af, selv om musikerne ikke er professionelle. Især Haydns cellokoncert med Rose Marie som solist synes jeg var en perle. Også Vivaldis concerto grosso med en ung mand som solist på violin var fin. Musikkerne var bundet fint sammen af dirigenten, violinist Henrik Tom-Petersen. Kirsten Graham (glad senioramatørstryger) Fangekoret fængslede Lørdag den 9. juli havde 180 tilhørere købt billet til en koncert i Ærøskøbing Kirke med 12 medlemmer af Fange - koret fra Vridsløselille. Lars Danquart bød på menigheds - rådets vegne velkommen og fortalte, at koret har eksisteret i godt 15 år. De startede som kirkekor i Vridsløselille, medvirker i Erik Clausens nye film og skal snart medvirke i en dokumentarfilm. Korets»fælles-mor«, dirigenten, pianisten og korlederen Louise Adrian, ledede koncerten og indlæggene. Koret har udgivet flere CD er, og overskuddet, som allerede er på kr., går til Børns Vilkår»Børnetelefonen«. Kormedlemmerne har alle en dom på fra 10 år og opefter, som de enten afsoner eller har afsonet. Et af kormedlemmerne fortalte, at de studsede over et skilt i Vestergade, 7

8 da de kom fra færgen der stod:»hjælp os med at tømme butikken ALT skal væk.«noget af et tilbud! Flere af kormedlemmerne fortalte meget gribende om, hvorfor de sad inde, og hvad det betyder for dem selv og deres familier, ikke mindst for deres børn. I Danmark har 7000 børn om året en forælder i fængsel. Vi fik at vide, at det ikke er svært at komme i fængsel, men det er meget svært at komme ud. Man er»samfundsretarderet«og har en kæmpegæld efter et langt fængsels - ophold. Hvis man lod fangerne uddanne sig, mens de sad inde, ville sam - fundet spare mange penge, når de kom ud, fordi de så kunne komme i arbejde og betale skat frem for at leve på kontanthjælp, sagde et af kormedlemmer - ne. Vi fik også at vide, at det kan være en fordel af have 2 fornavne, når man søger lejlighed og/eller arbejde efter at have»siddet inde«. Så skal man bruge det andet fornavn i stedet for det, der på Google viser, at man har været fæng slet. Vi fik lov at synge med (»og ikke brumme«) på 2 af de i alt 15 sange og et ekstranummer. De 14 af sangene er skrevet af kormedlemmerne, og alle melodierne er skrevet af korlederen Louise Adrian, som takkede til slut og sagde, at bl.a. vores opbakning giver fangerne en tro på, at der ER noget efter afsoningen. Alle sangene blev sunget med en stærk intensitet og kraft. Koncerten varede 1½ time, og de stående klapsalver var velfortjente. Det var en gribende og fængslende oplevelse. Susanne Tholle rise Sogn Begravede: Bertha Kathrine Pedersen, De gamles Hjem, Store Rise Lande - vej 6, tidligere Oldemark. Betty Hansen, Stokkeby Hovedgade 36 Kristen Kristensen, De gamles Hjem, Store Rise Landevej 6, tidligere Store Rise Meddelelser Høstgudstjeneste Vi fejrer årets høst i en smukt pyntet kirke søndag den 11.9 kl Spej - derne vil stå fanevagt, vi går offergang og synger årstidens salmer. Sangaften i præstegården Torsdag den 22.9 kl i præstegårdens konfirmandstue vil vi hygge os med kaffe og kage og synge nogle af de nyere salmer. Vi synger både udvalgte salmer og efter deltagernes ønsker. Enhver er hjerteligt velkommen. Gud og spaghetti Tirsdag den kl.17 holder vi Gud og spaghetti. Vi begynder i kirken til en kort, familievenlig gudstjeneste og bagefter spiser vi aftensmad sammen Moana Kahwlhring Vi vil gerne herigennem sige Moana tak for den tid, han har arbejdet på kirkegården. Moana startede i aktivering på kir - ke gården kort efter, at han var kommet til Ærø, og han har så arbejdet her a flere omgange. Moana kom hurtigt ind i arbejdet og kan klare alle de forskellige opgaver, som påhviler en graver/ kirketjener. Det har betydet, at han også har kunnet gå ind og afløse i forbindelse med ferier og sygdom. Nu har Moana fået fast arbejde og skal uddannes som frisør, og det vil vi gerne ønske til lykke med. Vi har været glade for den tid, du har været hos os, og måske vil du også hjælpe os i fremtiden, hvis vi skulle få brug for det. Else Emilie Madsen, kirkeværge på Rise skole. Enhver er hjerteligt vel - kommen. Allehelgen Ved Allehelgensgudstjenesten søndag den 6.11 kl vil vi mindes sognets døde og begravede i årets løb. Deres navne vil blive nævnt, og musik, læsninger og levende lys vil understrege den særlige dag, det er. Efter gudstje - nesten er der kirkekaffe. Julekrybbespil I de senere år har vi haft fornøjelsen af et fint julekrybbespil i kirken, hvor børn og unge synger og optræder, og hvor kirken i dagens anledning er lavet om til Betlehem med stald og hyrder på marken. Vi håber at kunne arrangere julekrybbespil i kirken igen i år 1.søndag i advent, den Konfirmander Vi glæder os til at se de nye konfirmander, som begynder undervisningen onsdag den 31. august. I forbindelse med høstgudstjenesten vil der blive et lille arrangement for forældre og konfirmander. Konfirmationen bliver søndag den

9 Minikonfirmander Fra torsdag 15.9 og en række eftermiddage frem har børn fra 3. klasse mulighed for at gå til minikonfirmand. Vi synger i kirken, leger i haven, hører fortællinger fra Bibelen og hygger os. En lørdag i november er der en fælles udflugt for minikonfirmander, hvor vi tager med Jesper Bus til Odense og bl.a. ser Domkirken. Kirkekaffe Efter den første gudstjeneste i hver måned er der mulighed for en god kop kirkekaffe i våbenhuset: søndagene 4.9, 2.10 samt Ferie Præsten holder fri i efterårsferien, uge 42. Tessa ranke synger i rise Kirke Der er nu gået to år, siden mezzosopranen Tessa Ranke optrådte ved en særdeles velbesøgt koncert i Rise Kirke. Siden har mange efterlyst et genhør med Tessa. Dette bliver der nu lejlighed til, idet hun holder koncert samme sted lørdag den 10. september kl. 16. Tessa Ranke er, med sin helt særlige indlevelsesevne og charme, en stor oplevelse at høre. Hun er af blandet dansk og tysk herkomst og er opvokset i Tübingen i det sydlige Tyskland. Tessa har en operauddannelse fra Hannover og har i en årrække været ansat som solist på Landestheater Coburg. I 2005 flyttede hun til Danmark, og kort tid efter fik hun ansættelse som kirkesanger i Sengeløse Kirke på Sjælland. Tessa optræder lejlighedsvis som solist ved koncerter og musikgudstjenester foruden som»syngende telegram«ved festlige lejligheder! Ved koncerten vil publikum blive præsenteret for en farverig blanding af franske sange af Fauré og Chaminade, folkesange og åndelige sange af Brahms samt sange fra barokkens tid af Bach, Händel og Purcell. Tessa bliver akkompagneret på klaver af kirkens organist Gitte Jørgensen, som desuden vil spille et par klaverstykker af den polskfranske komponist Chopin. indsamlinger 4. september Høstgudstjenesterne: Høstofferet fordeles mellem: Skt. Lukas stiftelsen, KFUMs sociale arbejde, Blå Kors, Kolonien Filadelfia, Kirkens Korshær, Kofoeds Skole og KFUKs sociale arbejde. Offergang. 6. november Alle helgens Søndag: Danske Sømands- og udlandskirker. 27. november 1. søndag i advent: Trankebarfondet. Når der ikke er indsamling til et specielt formål, går»hvad der måtte blive lagt i kirkens bøsser«til projektet»støtte for børnearbejdere i Indien«formidlet af Danmission (sommerhalvåret, 1/4-1/10) og menighedsplejen (vinterhalvåret, 1/10-1/4). Koncerter Lørdag den 22. oktober kl i Marstal Kirke ANNE LINNET For godt og vel 20 år siden fik det traditionelle julerepertoire konkurrence fra en uventet kant, da Anne Linnets melodi til Johannes Møllehaves tekst om»lille Messias«dukkede op i radioen og på bånd og plade. Det blev ikke kun en døgnflue, men derimod et langtidsholdbart tilskud til julens øvrige musik.»lille Messias«var imid - lertid kun én af flere sange, som Møllehave og Linnet lavede sammen.»time og dag og uge, dem har vi lov at bru - ge«, er et andet eksempel, som også siger noget om det liv, vi lever her og Således er der lagt op til en afvekslende og spændende efterårskoncert i Rise Kirke. Der er gratis adgang, og alle skal være hjertelig velkomne. Koncert med klarinetorkestret fra Zwickau Koncert i Rise Kirke lørdag den 1. oktober kl. 15 med Klarinetorkester fra Robert-Schumann konservatoriet i Zwickau. For nærmere oplysninger se under Bregninge-Søby. Marstal Sogn nu. Anne Linnet er med andre ord en sanger med noget på hjerte, og det er derfor, hun kommer og synger i Mar - stal Kirke lørdag den 22. oktober kl Entreen til koncerten koster kr. 125,- for voksne og kr. 60,- for børn. Billetterne sælges i konfirmandstuen i Strandstræde den 13., 14. og 15. oktober samt den 21. oktober mellem kl og Torsdag den 17. november kl i Ommel Kirke EDDA MEYER, sopran BJARNE FINNERUP, trompet KARSTEN HERMANSEN, orgel Midt i det tiltagende efterårsmørke lyser det af og til op med lidt musik. Denne gang er årets kirkekoncert med 9

10 lokale kræfter lagt i november i Om - mel Kirke. Tiden midt mellem Allehelgen og Advent giver mulighed for at se tilbage og skue frem mod det kommende, og det vil musikken afspejle. Edda Meyers smukke sopran kræver ingen præsentation på Ærø, hvor hun efterhånden har glædet mange med et bredt repertoire spændende fra Bach til Brahms, fra Mozart til Mendelssohn. Bjarne Finnerup er ligeledes et kendt navn på øen, og i selskab med sin trompet har han ofte fået kirkerne til at gjalde af festlige toner, som han også vil give prøver på i Ommel Kirke. Der er fri entré og alle er velkomne! rytmisk gudstjeneste Rytmisk gudstjeneste i Marstal Kirke, tirsdag den 13. september kl En gudstjeneste er vel en gudstje - neste? Hvorfor så tale om en rytmisk gudstjeneste? Jo, fordi en rytmisk guds - tje neste har et andet præg end den vel - kendte traditionelle gudstjeneste, men indholdet er grundlæggende det sam - me. Det gode budskab ændrer sig jo ikke af, at salmerne suppleres af rytmisk musik, men det giver til gengæld gudstjenesten en anden karakter, som forhåbentlig vil appellere bredt og me - get gerne til sognets og øens unge mennesker. Musikken er lagt i hænderne på en ung Aarhus-duo, som kalder sig Lea og Anna, for det hedder de. De arbejder med rytmisk musik i let eksperimen - terende former. Anna er datter af Eli - sabeth Lidell, som er barnefødt i Mar - stal og kendt som pilgrimspræst i Danmark. Anna kan man høre mere om, hvis man søger på internettet på adressen Hverdagsgudstjenester I Ommel Kirke er der torsdag den 1. september kl. 10 ældre-gudstjeneste med altergang. Lars Peter Kristiansen prædiker, og menighedsrådet byder på en bolle og en kop kaffe efter guds tje - nesten. Børnegudstjeneste I Marstal Kirke er der børnegudstje - neste torsdag d. 27. oktober kl ved Lars Peter Kristiansen. Man kan tilmelde sig fælles spisning efter guds - tjenesten pr. mail eller ved at ringe til Kirsten ( ) eller Kisser ( ). gudstjeneste på Birkholm Søndag den 4. december (2. søndag i advent) kl Studiekreds Den efterhånden sædvanlige studiekreds bliver i dette efterår afløst af to filmaftener i Marstal Konfirmandstue. Sognepræst Lars Peter Kristiansen har gennem flere år arbejdet med emnet»kirke og Film«og bruger denne baggrund som afsæt til at præsentere to film, der hver på deres måde tema - ti serer kristendommen. Filmaftnerne finder sted i konfirmandstuen mandagene 3. oktober, hvor filmen er»bruce den almægtige«. og 14. november, hvor filmen er»som i himlen«. (For yder - ligere oplysninger kontakt Lars Peter Wandsøe Kristiansen). Minikonfirmander Der starter i Marstal minikonfirmandhold op ca. 1. september og 1. februar. Til efterårsholdet indbydes eleverne fra 3. a, som får besked og invitation via skolen. Vi håber, så mange elever som muligt melder sig og ser frem til nogle gode eftermiddage og et godt Krybbespilsarrangement til advent (4. december kl. 16 i Marstal Kirke). Gudstjenestelisten for Marstal sogn kan også findes på Ærøportalen under»samfund«. Gudstjenester på Marstal Ældrecenter 1. sept. kl Ommel Kirke Kristiansen, Høst-altergang 8. sept. kl Blå Kristiansen 15. sept. kl Centersalen Hauge 22. sept. kl Orange Hauge 29. sept. kl Centersalen Kristiansen 6. okt. kl Strandstuen Kristiansen 13. okt. kl Centersalen Hauge 20. okt. kl Rød Hauge 27. okt. kl Centersalen Kristiansen 3. nov. kl Grøn Kristiansen 10. nov. kl Centersalen Hauge 17. nov. kl Blå Hauge 24. nov. kl Centersalen Kristiansen 1. dec. kl Orange Kristiansen 8. dec. kl Centersalen Hauge, Altergang 10

11 Søby Kirke Sognepræst Agnes Haugaard Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Graver Max Hansen. Tlf Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Kirsten Langdill. Bregninge Kirke Sognepræst Agnes Haugaard, Bregninge Præstegård, Vester Bregninge 11, 5970 Ærøskøbing Tlf: , fax: Træffes alle dage telefonisk mellem og efter aftale, fridag fred. Menighedsrådsformand Hanne Fynbo. Tlf Kirkeværge: Annette Finnerup Organist Gitte Jørgensen. Tlf Graver Niels-Jørgen Bech Tlf: Tranderup Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Hans Jepsen Albertsen. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Menighedsrådsformand Lissi Anneberg. Tlf Kirkeværge Lissi Anneberg. Ærøskøbing Kirke Sognepræst Jeppe Sørensen, Præstegården i Ærøskøbing, Søndergade 43 Tlf / Træffes bedst kl Mand. fridag. Graver Christian Petersen. Tlf Træffes bedst på kirkegården, kl , undt. mandag. Organist Paul Nedergaard. Tlf Menighedsrådsformand Lars Danquart, Strandvejen 15, Ærøskøbing. Tlf Kirkeværge Else Emilie Madsen. Tlf rise Kirke Sognepræst Janet Ligaard, Kirkeballevej 4, St. Rise. Tlf Mobil tlf Træffes bedst hverdage kl undtagen man. Graver John Groth Nørgaard. Tlf Træffetid Menighedsrådsformand Aksel Krogenlund Larsen, Brovej 3, Ærøskøbing. Tlf Organist Gitte Jørgensen. Tlf Kirkeværge Johan Knudsen, Toftevej 3, Ærøskøbing. Tlf Marstal Kirke Sognepræst Anders Hauge Adr.: Kirkestræde 14, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffes bedst kl undt. mandag. Sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Adr.: Møllevejen 93, 5960 Marstal. Tlf Træffes bedst kl undt. fredag. Kirke-/kirkegårdskontoret: Kordegn Simon Winberg Ommelsvejen 24, 5960 Marstal. Tlf Fax: Træffetider: Mandag og torsdag lukket. Tirsdag, fredag og lørdag kl Onsdag kl og Organist Karsten Hermansen. Tlf Kirketjener, Marstal Kirke Helge Nygaard Hansen. Tlf Kirketjener, Ommel Kirke Verner Kristensen. Tlf Menighedsrådsformand Jens Hebsgaard. Tlf Graver, Ole Boas Tlf Kirkeværge Bjarne Møller. Tlf Langeland-Ærø Provsti Provst Trille B. Westergaard, Lindelse Provstisekretær Birgit Pedersen Bellevue 3C, 5900 Rudkøbing Telf Mail: Oplysning om provstiudvalgsmøder kan findes på Provsti Indlæg til kirkebladet Hvis man har et indlæg til kirkebladet, er man velkommen til at henvende sig til et af menighedsrådene. Vi vil så forsøge at finde plads i et af de næste kirkeblade. Det ærøske kirkeblad 11

12 Fælles for de ærøske sogne De første indtryk af et fast indryk Hermed vil jeg forsøge at sætte lidt ord på mine umiddelbare indtryk af at være havnet blandt de faste sognepræster på Ærø, hvilket nu har stået på i lidt over et halvt år. Tiden flyver af sted, og jeg flyver med; men jeg når hverken det hele eller det halve. Jeg når dog at falde mere og mere til, på sigt forhåbentlig blive en hel person, samt i stort og småt vænne mig til min nye tilværelse! Det er komplekst at være sogne præst. Meget givende, men også meget uafgrænset, især hvad angår arbejdstider. Det kan godt være, jeg kan sove længere end jer andre på hverdage i løbet af ugen; til gengæld skal jeg kon stant være til rådighed (i al fald telefonisk) og har aldrig rigtig helt fri. Jeg for søger dog at holde den ene ugentlige fridag, mandag,»hellig«og ikke be svare indkomne opkald før om tirsdagen. Men hvis det drejer sig om et dødsfald, er det svært at lade ligge. Jeg fik en smagsprøve på præstejobbet i de vikariater, jeg trods alt nåede at have, før jeg fik den ene stående chance for et fast embede, og så endda her på Ærø. Min præste»karriere«be - gyndte som vikar i Højby syd for Odense, siden hen i Vester Aaby og Aastrup ved Faaborg, derefter de to vikariater, begyndende i den hårde vinter 2010 med landlig bopæl i Øster Bregningemark, som vikar i Bregninge -Søby og Rise pastorater. Nu sidder jeg så i en fast tjenestemandsstilling (som vikar er man over - enskomstansat) og forsøger her at give jer kirkebladslæsere et nogenlunde indblik i mine første indtryk af dette»faste indryk«. Leg med ord har jeg aldrig helt kunnet holde mig fra, og af og til kan det fylde lidt for meget i søndags prædikenen, indrømmet! Men jeg er blevet vældig, vældig godt modtaget her; både i det sogn, hvor jeg og Marie tilfældigvis bor (her ligger embedsboligen med boligpligt), og som præst i begge sognene med al deres forskellighed, men dog ret store vilje til samarbejde. I foråret afholdtes det årlige menighedsmøde i Tranderup (net op ikke et menigheds rådsmøde; men en slags»general for samling«, som det nu som noget forholdsvist nyt er pålagt alle sogne at holde hvert år. Ærøskøbing me nighedsråd holder det d. 10. november i år). Her var det faktisk annon ceret i både Ærø Ugeavis og Amts avisen, at der på dagsordenen bl.a. var en drøftelse af et muligt fremtidigt samarbejde med Ærøskøbing menig hedsråd i et eventuelt pastorats - råd. Der var ikke de store protester endsige over vældende fremmøde, og det tager jeg som et stiltiende udtryk for, at den selvstændighed, som Tranderup sogn ellers er»kendt for«, godt vil kunne overleve i et eventuelt pa - storatsråd i fremtiden. Den fremtid behøver ikke længere være så fjern, for i al fald menighedsrådet i Tranderup lægger selv op til, at i et eventuelt pa sto - ratsråd bliver man ikke»lagt ind un - der«ærøskøbing, men får mulig hed for et udbygget samarbejde med me - nig hedsrådet i det sogn, hvor præ sten jo har pligt til at bo. Det kan være en smertelig erfaring, at vi omgås mere med de lokale»her - ude«, og selv om jeg af og til handler hos købmand Folmer, når jeg alligevel er oppe på landet, så bliver det i en typisk uge kun til Tranderup-ture onsdag (konfirmandundervisning i sognehuset) og søndag (gudstjene sten). Nu vi er ved konfirmandundervisningen, så kan jeg godt forberede de kommende Ærøskøbing- og Trande - rup-konfirmander på, at det første hal - ve år af undervisningen vil foregå i Tranderup sognehus. Efter nytår ville det være fint, hvis kapellet ved siden af Ærøskøbing Kirke stod klar til undervisningsbrug, men lad os se... Og så gudstjenesten: Jeg bruger stadig (uforholdsmæssig?) megen tid på at forberede den enkelte søndags gudstjenester. Det gælder alt fra sal - mevalg, bønnerne, teksterne,»stem - ningen«i det hele taget og endelig prædikenen. Prædikenen kan være et»smertensbarn«i den forbindelse, for inspirationen fra uge til uge kan være voldsomt svingende. Så er der natur - ligvis mange hjælpemidler; men de bedste prædikener er dem, hvor jeg rammer en»nerve«både i evangeliet, salmerne og i mig selv (og ikke mindst: hos dem, der kommer og lytter!). Men jeg bruger megen tid på det og synes, at det hurtigt bliver søndag igen-igen. Jeg er dog rigtig glad for at holde gudstjenester. De holder mig oppe. En anden ting, der her i begyndel - sen også tager uforholdsmæssig lang tid, er kirkebogsføringen. Det er alt fra registrering af fødsler og dødsfald i sog - nene, udfærdigelse af dåbs- og vielses - attester, navneændringer, verificerin ger, opslag i de gamle kirkebøger, fore - spørgsler fra det store ind- og udland vedr. folk, som er flyttet ud, men som er fødselsregistrerede i enten Ærøskøbing eller Tranderup sogne. Det er sjovt, når det lykkes; så kan man blive helt høj af det; men ellers... Måske bliver alt det engang i fremtiden lagt ud i kommunerne. Nuvel, jeg var også kirkebogsfører i alle mine vikariater; men når stillingen er fast, og man er tjenestemand, føles ansvaret mere tyngende. Alt i alt må jeg dog sige, at jeg be - finder mig godt her. Selv om største - parten af befolkningen ikke er på min/vores egen alder, så nyder jeg me - get samværet med alle øens gamle (især gudstjenesterne på plejehjem og sygehuset, som jo også lige skal klares i løbet af ugen); men det er også lyk - kedes at finde jævnaldrende. Så det er ikke helt som at komme til en»pensionist-ø«, som nogen i spøg har spurgt mig om, hvordan føltes! Det føles godt; og den tid i løbet af ugen, som jeg ikke bruger på gudstjeneste-afholdelse og forberedelse, på at besvare indgående opkald til pasto ratet, både på fastnet og mobil. Opkaldene er bemærkelsesvis ofte også diverse salgsfremstød; ikke noget, vi lærer at håndtere hverken på universitetet eller pastoralseminariet! Den tid, jeg ikke bruger på konfirmand undervisning, kirkebogsføring og diverse»leder«- og»koordinator«-opga - ver (præsten må jo vide det ene og andet om kirkerne og historien; be - klager, ikke så meget endnu, men det kommer!)... altså den tid i løbet af ugen, som ikke går med nogle af disse ting, den bruger jeg såmænd bare til at falde til rette her, nyde tosomheden, kæmpe med haven, dyrene, cyk len og Ærøs fantastiske natur. Og det skal der altså også være tid til! Tak for jeres gode modtagelse af mig som jeres præst i Ærøskøbing og Tranderup og af Marie som præstesamleverske! Jeppe Sørensen 12

13 Fælles for de ærøske sogne Ved et vejkryds (en korsvej) Under en pilgrimsvandring fra Padborg til Viborg med Elisabeth Lidell skete det, at vi stod ved en korsvej og ikke vidste, hvilken vej vi skulle gå: solen var dækket bag skyer, kompas havde vi ikke, og kortet var ikke entydigt, så Elisabeth sagde:»vi holder hvil her«. Skønne ord i mine øren, da jeg var træt den dag, helt fra morgenstunden. Connie, en sød medvandrer, lagde sin rygsæk under mit hoved og skuld - re, så jeg hvilede dejligt. Efter en stund sagde Elisabeth:»Herrens bord er dækket.«netop da kom der to pilgrimme, som nogen kendte fra Caminoen. De takkede ja til at deltage i nad - veren. Vi stod i rundkreds og sang først:»dejlig er Jorden«, hvorefter Elisabeth fortalte lignelsen om manden, der ville holde en stor fest. Han havde sendt mange invitationer ud, men da tiden for festen nærmede sig, sendte de alle afbud. Én havde fået en ny kone, en havde fået en computer, som var svær at rigge til, og en tredje skulle ud at vandre. Sådan var det med alle de inviterede, de havde så travlt, at de ikke kunne komme. Så bad manden sine tjenere om at gå ud på veje og stræder og invitere folk, for at huset kunne blive fyldt. Og det blev det. Nu indstiftede Elisabeth brødet og vinen, som var en lille bolle og lidt rødvin i et drikkekrus. Hun havde bedt mig om at dele brødet ud, og mens jeg stod og tænkte, hvordan jeg skulle fordele den lille bolle til sytten mennesker, kom der endnu tre vandrere forbi, som Elisabeth inviterede til at deltage. De lagde straks deres rygsæk og kom ind i kredsen, og der blev brød og vin til alle. Velsignelsen blev lyst og vi bad alle Fadervor og sang pilgrimssangen:»må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind. Og må regnen vande mildt din jord. Indtil vi ses igen, Må Gud holde, holde dig i sin hånd.«hvorefter vi skiltes i stilhed. Vi vidste nu, hvilken vej vi skulle gå, og jeg gik derfra med nye kræfter. Ebba Hebsgaard Arrangementoversigt (En del af arrangementerne kan også findes på Kirku.dk) Dag Dato Tid Sted/Kirke Torsdag 1. september kl Ommel Kirke Ældregudstjeneste. Torsdag 1. september kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag. Se omtale. Lørdag 3. september kl Tranderup Sognehus Kreativ lørdag. Se omtale. Lørdag 10. september kl Rise Kirke Koncert. Se omtale. Søndag 11. september kl Tranderup Kirke Gudstjeneste med sognevandring Tirsdag 13. september kl Søkildevej 7 Studiekreds. Se omtale. Tirsdag 13. september kl Marstal Kirke Rytmisk gudstjeneste. Se omtale. Søndag 18. september kl Søby Kirke Sognesøndag. Se omtale. Torsdag 22. september kl Rise Præstegård Sangaften. Se omtale. Torsdag 29. september kl Tranderup Kirke, Kirkelig legestue. Se omtale. Lørdag 1. oktober kl Tranderup Sognehus Kreativ lørdag. Se omtale. Lørdag 1. oktober kl Rise Kirke Klarinetensemblet fra Zwickau. Søndag 2. oktober kl Bregninge Kirke Klarinetensemblet fra Zwickau. Mandag 3. oktober kl Konf.stue Marstal Filmaften. Se omtalen Torsdag 6. oktober kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag. Se omtale. Søndag 9. oktober kl Søby Kirke Sognesøndag. Se omtale. Lørdag 22. oktober kl Marstal Kirke Koncert. Se omtale. Tirsdag 25. oktober kl Rise Kirke Gud og spaghetti. Se omtale. Onsdag 26. oktober kl Søby Kirke Koncert. Se omtalen Torsdag 27. oktober kl Tranderup Kirke Kirkelig legestue. Se omtale. Torsdag 27. oktober kl Marstal Kirke Småbørnsgudstjeneste, Se omtale. Torsdag 27. oktober kl Tranderup Kirke Koncert. Se omtalen Søndag 30. oktober kl Bregninge Kirke Gudstjeneste for hørehæmmede. Torsdag 3. november kl Tranderup Sognehus Sogneeftermiddag. Se omtale. Lørdag 5. november kl Tranderup Sognehus Kreativ lørdag. Se omtale. Mandag 14. november kl Konf.stue Marstal Filmaften. Se omtale. Torsdag 17. november kl Ommel Kirke Koncert. Se omtale. Søndag 20. november kl Søby Kirke Sognesøndag. Se omtale. Torsdag 24. november kl Tranderup Kirke, Kirkelig legestue. Se omtale. 13

14 Ærø i det store kirkehistoriske perspektiv Med mellemrum vil Kirkebladet frem over bringe nogle indlæg om den ærøske kirkehistorie med afsæt i konkrete kirker eller begivenheder i den ærøske historie. Det første bidrag handler imidlertid ikke om detaljer eller særlige begivenheder, men derimod om det store perspektiv, som placerer øen midt i den danske kirkehistorie. Den første dag i Danmarks kirkehistorie er der ingen, der kender. Men vi har hørt, at Ansgar kom til landet i 820 erne for at udbrede kristendommen. Rejsen blev ingen succes, og dan - skerne holdt sig til de gamle nordiske guder, indtil kong Harald Blåtand i 960 erne ved en fest blev involveret i en diskussion om gudedyrkelse. Kong Harald og de andre danere om bordet kunne nok godtage, at Kristus var en gud, men de mente dog, at andre guder var langt større end ham, da de andre gjorde langt større undere. Præsten Poppo sad med ved bordet og tilbød på kongens opfordring at bevise, at der kun var én sand Gud, nemlig den kristne. Beviset blev leveret næste dag, da Poppo på kongens ordre bar et stykke glødende jern. Poppos uskadte hænder fik omgående Harald til at omvende sig til kristendommen, og han påbød sine undersåtter at gøre det samme. Nu er det jo ikke sådan, at man uden videre kan omvende en hel befolkning på et øjeblik, og selv om befolkningen måske sagde, at den troede på den kristne Gud, havde den ikke altid hjertet med, for undersåtterne havde jo ikke set det under, kongen havde set, og de gamle nordiske guder var nu nok de stærkeste, hvis det for alvor kneb. Den tid, der gik fra Harald Blåtands omvendelse til kristendommens fulde udbredelse i Danmark, kan karakteri - seres som en nedsivningstid. Den nye tro sivede fra kongen og hans nærmeste kreds ud i landet, i alle kroge og af - kroge og ind i hvert enkelt sogn. Danmark blev kristent. Ærøboerne blev også kristne, og selv om vi ikke har beviser for det, er det meget sandsynligt, at der blev bygget stavkirker på øen. Fra midten af tallet var Ærø en del af Odense senere kaldet Fyens Stift. Ud over Ærø omfattede stiftet Fyn, Lolland, Falster, Taasinge, Als og Femern. Den katolske kirkes centrum var paven i Rom, men forbindelsen til det nye kristnede område blev kun langsomt etableret. Kong Knud valfartede i begyndelsen af 1000-tallet til Rom og andre fulgte efter. Støt og roligt blev Danmark en del af den katolske kirkes universelle kirkeorganisation, og Danmark blev et ærkebispedømme. Troens dyrkelse krævede kirker, og fra midten af 1000-tallet begyndte stenmestrene at dukke op i Danmark, men i og 1200-tallet greb kirkebyggeriet for alvor om sig, og der skød kirker op som paddehatte i det ganske land. Stenmestrene meldte sig også på Ærø. De første resultater var antagelig kirkerne i Tranderup og Rise. Senere fulgte Ærøskøbing og Bregninge, men de eksakte byggeår fortaber sig i historiens glemsel. Med de tre midtærøske kirkers tætte placering er der ingen tvivl om, at befolkningen boede, hvor jorden var bedst. I enderne var der ingen kirker, og da Søby og Marstal for alvor blev befolkede, var det med mennesker, der ikke bare levede af jord men også af søfart. Det hører en betydeligt senere tid til. Tiden gik, og den kristne tro blev en selvfølge for enhver i Danmark og hertugdømmerne, som Ærø blev en del af i løbet af 1400-tallet. Men det var ikke alle, der ukritisk accepterede den katolske kirkes lære. Slet ikke. Men en kritisk indstilling kostede dyrt, og det var ikke alle, der som den tjekkiske teolog Johan Hus holdt fast i sine synspunkter, lige til han blev brændt leven - de på kætterbålet i Alligevel var der visse tendenser i tiden, som i længden ikke lod sig undertrykke, og da Martin Luther i 1517 dukkede op i centrum af Europas teologiske diskussioner, blev han godt nok dømt fredløs af paven, men han havde stærke venner blandt de nordtyske fyrster. De beskyttede ham og skabte grundlaget for den evangeliske kirke, hvis første forpost i Norden blev Haderslev, hvor den unge junker Christian, som senere skulle blive Danmarks konge under navnet Christian III, realiserede de lutherske idealer og skabte en evangelisk kirke løst af alle pavelige bånd. Det siger sig selv, at denne historiske udvikling gav grobund for store konflikter i Europas historie, og Danmark var ingen undtagelse. Da Frederik I døde i 1533, var Rigsrådet splittet i spørgsmålet om, hvem der skulle være Danmarks næste konge. Der var kræf - ter, der arbejdede for en genindsættelse af den detroniserede Christian II, men efter flere års borgerkrig endte Frederik I s søn, Christian, med at sætte sig på tronen. Hans hovedmodstandere i Rigs rådet, de katolske biskopper, vidste, hvad klokken havde slået. Den katolske kirke ville blive erstattet af de lutherske idealer, som Christian havde realiseret i 1528 i Haderslev. Biskopperne blev fængslet, og deres jorder blev beslaglagt af kongen. Det gav ikke bare kongen større magt, men også større formue. Biskopperne blev stats - ansatte og langt hen ad vejen kongens forlængede arme, som rakte ud i rigeste fjerneste hjørner. Men selv solid statslig styring kunne ikke hindre visse uoverensstemmelser mellem hertug Hans den Yngre og den fynske biskop i 1580 erne. Det resulterede i en slags visitatsrejse, som giver et øjebliksbillede af 1580 ernes ærøske kirker. Der var mangler mange steder, og der var brug for større reparationer, hvis kirkerne skulle bringes i en acceptabel standard. Det så slemt ud, men kirkerne står der stadig, når man ser bort fra Ærøs - købing Kirke, som måtte rives ned og 14

15 erstattes af en ny i Da den nye kirke blev opført, var det den tredje nye kirke på Ærø i løbet af blot 20 år, idet først Marstal og siden Søby havde fået sin egen kirke i 1700-tallet som følge af stigende befolkning i øens ender. De ærøske kirkers økonomi blev admini streret af det ærøske kirkeinspektorat, som blev oprettet i 1741 og vi - dereført i lidt forskellige former frem til Selv om Ærø gennem århundreder havde været en del af hertugdømmet Slesvig, havde øens kirker og skoler i lighed med de alsiske hele tiden været en del af Fyens Stift. Øerne havde med andre ord dobbelt jurisdiktion: civilretligt var de en del af Slesvig, men kirkeretligt en del af Danmark. At det gav problemer er noget, der siger sig selv, men som tiden gik, blev der større og større vilje til at afhjælpe vanskelighederne. Efter flere års forhandlinger blev Als-Ærø Bispedømme oprettet i Ideen var at forenkle forholdet mellem kongerige og hertugdømme, og selv om ordningen næppe kan kaldes helt god, var det trods alt en forbedring, som holdt helt frem til krigen 1864, hvor Danmark mistede hertugdømmerne. Ærø gik til gengæld og heldigvis til Danmark, og ved den lejlighed blev øen atter indlemmet i Fyens Stift, men på nye og mere logiske vilkår, eftersom øen nu var en del af Danmark. Vækkelsesbevægelsen, som trak sit markante spor gennem Danmark i 1800-tallet, fik også betydning for Ærø, hvor de vakte havde en vis medvind i blandt andet Bregninge og Om - mel. I Ommels tilfælde fik det den langtrækkende betydning, at der i 1894 blev bygget en kirke, som skulle holde områdets vakte inden for de folkekirkelige rammer. Dermed var Ærø nået op på de syv kirker, vi kender i dag. Indtil 1993 var der syv præster på øen, men i 1994 trådte den første sognesammenlægning i kraft, da Tranderup og Bregninge blev slået sammen til et sogn, og der blev nedlagt et præsteembede. I 2007 blev strukturen ændret afgørende, da den tidligere sam - menlægning af Tranderup og Bregninge blev opløst og erstattet af to nye: Bregninge-Søby og Ærøskøbing-Tranderup. I den forbindelse forsvandt endnu en præstestilling. Ærø Provsti blev lagt sammen med Langeland Provsti i foråret Der - med forsvandt det århundredegamle Ærø Provsti. Til gengæld er senmiddelalderens sognestruktur så godt som genetableret bortset fra, at Marstal på det tidspunkt var en del af Rise Sogn. Om den ordning også bliver genetab - leret, kan kun tiden vise; men når blot tidshorisonten er lang nok, er der som det ses intet nyt under solen! Karsten Hermansen Billedet forestiller Poppos jernbyrd. Billedet er et udsnit af den store historiske frise som er blevet malet på Søby skole. Kunstneren er tegneseriekunstneren Mads Aabo Møller fra Vindinge ved Roskilde. Frisen på Søby skole er en mindre udgave af den store historiske frise på Ørstedskolen i Rudkøbing. 15

16 Gudstjenester SØBY BREGNINGE TRANDERUP DATO ÆRØSKØBING RISE MARSTAL OMMEL september Sørensen Kristiansen Kristiansen 11. s. e. trinitatis Høstgudstjeneste Kirkekaffe Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste september ca Hauge Ingen Høstgudstjeneste Høstgudstjeneste OBS! Tidspunktet 12. s. e. trinitatis Sognevandring Høstgudstjeneste Søbykoret (Børnekirke kl ) Sognevandring Søbykoret Konfirmander deltager Ingen september Hauge Hauge Sognesøndag Høstgudstjeneste 13. s.e. trinitatis Kirkekaffe Haugaard 25. september Kristiansen Kristiansen Kristiansen Ingen 14. s.e. trinitatis oktober Hauge Hauge 15. s. e. trinitatis Kirkekaffe Altergang oktober Kristiansen Ingen Sognesøndag (Børnekirke kl ) 16. s. e. trinitatis 9.30 Kristiansen Kristiansen oktober Hauge Hauge Hauge 17. s. e. trinitatis Kirkekaffe Hauge 9.30 Hauge oktober Sørensen Kristiansen Ingen 18. s. e. trinitatis Ingen Skov Johansen oktober Hauge Hauge Tekstet gudstjeneste 19. s. e. trinitatis Altergang på storskærm Kirkefrokost november Kristiansen Kristiansen Søbykoret (Børnekirke kl ) Alle Helgens Dag Kirkekaffe Ligaard 13. november Hauge Hauge Ingen 21. s.e. trinitatis Ingen november Kristiansen Kristiansen Sognesøndag Sidste søndag i Kirkekaffe kirkeåret Ingen Musikgudstj november Hauge Ingen Øhavskoret 1. s. i advent Krybbespil december Kristiansen 2. s. i advent Kirkekaffe Krybbespil Altergang MARK & STORM GRAFISK A/S 5960 MARSTAL

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 47. ÅRGANG NR. 3 JUNI - SEPTEMBER 2016 Kære konfirmander, kære faddere, familie, kære konfirmationsgæster Forårssolen skinner og fla get er hejst. Her ved kirken og rundt omkring

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 25. fra. Bov og Holbøl sogne. September 2011.. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Sogneaftener 2010 i Bov og sogne Nyhedsbrev nr. 25 fra Bov og sogne September 2011.. Bov og sogne Præster, organister og aktivitetsudvalg i begge sogne Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og sogne. Bov d.

Læs mere

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig!

Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak i evighed! Drag, o Jesus, ind itl mig, Vejen selv du bane dig! PRÆDIKEN MARIÆ BEBUDELSESDAG 25.MARTS 2012 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL.10.15 KRARUP KL. 14 Tekster: Es.7,10-14; 1.Kor.21-31; Luk.1,46-55 Salmer: 10,441,71,73,117 Vær velkommen, du min fred, Dig ske tak

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30

Dover Sogn. Kalender med kommende arrangementer. Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Kalender med kommende arrangementer Carl Nielsen Sangaften Torsdag d. 24. september kl. 19:30 Dover Sogn Historiegruppe Torsdag d. 8. oktober kl. 19:30 Foredrag Mari Dahl Torsdag den 29. 0ktober kl. 19:30

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010

Odense Valgmenighed nr. 5. OKTOBer/nOVemBer 2010 Odense Valgmenighed Nr. 5. OKTOBER/NOVember 2010 FERNISERING - søndag den 12. september 2010 Søndag den 12. september havde Valgmenigheden høstgudstjeneste med et spændende tiltag, nemlig fernisering af

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere