Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Udvalget til Prøvelse af Valgene (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige partistemmer... 3 Gyldige personlige stemmer... 7 Ugyldige almindelige stemmesedler... 8 Bedømmelse af brevstemmesedler Gyldige brevstemmer Ugyldige brevstemmer Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg

2 Bedømmelse af stemmesedler afgivet på valgdagen En stemmeseddel er ugyldig, hvis den ikke er afmærket med kryds. Tegn, der må anses for at være et afledt kryds eller som resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som et kryds. Eksempler på GYLDIG afmærkning af stemmesedler afgivet på valgdagen Kryds Tegnet for plus Hakafmærkning Kryds påført ud i ét Tydeliggjort kryds Gnidret eller fedt kryds Kryds uden for afkrydsningsrubrikken, hvis afmærkningen i øvrigt er gyldig Afmærket med et kryds og med et overstreget, udvisket eller halvt kryds inden for samme partifelt Max 3 krydser inden for samme partifelt Eksempler på UGYLDIG afmærkning af stemmesedler afgivet på valgdagen Halvt kryds Halvt kryds Halvt kryds Bogstav Stjerne Cirkel Mere end 3 kryds 2

3 Gyldige partistemmer Eks. 1: Gyldig partistemme Eks. 2: Gyldig partistemme, da der er sat kryds ved et partinavn og/eller ud for navnene på en eller flere kandidater fra det samme parti. Det samlede antal kryds, herunder halve kryds, må ikke overstige 3 Eks. 3: Gyldig partistemme, da antallet af kryds inden for samme partifelt ikke overstiger 3 krydser. 3

4 Eks. 4: Gyldig partistemme, hvis der er sat et stort kryds over hele partifeltet Eks. 5: Gyldig partistemme, da krydset er sat inden for samme partifelt som det overstregede. Der må max være 3 krydser. Et overstreget, udvisket eller halvt kryds tæller i den forbindelse som et kryds. Eks. 6: Gyldig stemme på partiet, da krydset er sat inden for samme partifelt som det halve kryds. Der må max være 3 krydser. Et overstreget, udvisket eller halvt kryds tæller her som et kryds. 4

5 Eks. 7: Gyldig stemme på partiet, da den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt., er placeret i ét partis felt. Hvis det vurderes, at der er tale om særpræg eller der er tvivl om, hvad vælgeren har ønsket at stemme, er stemmesedlen derimod ugyldig. Eks. 8: Gyldig partistemme, da krydset er sat inden for samme felt som det udviskede kryds. Det udviskede kryds gælder som et kryds, og det anses derfor som usikkert, hvem vælgeren vil stemme på Eks. 9: Er krydset sat uden for afkrydningsrubrikken er stemmesedlen gyldig medmindre den er ugyldig af andre grunde. 5

6 Eks. 10: En stemme er gyldig, hvis den er afmærket med hak (afledt kryds) eller tydeliggjort kryds 6

7 Gyldige personlige stemmer Eks. 1: Gyldig stemme på kandidaten, da det med sikkerhed fremgår, hvem vælgeren vil stemme på Eks. 2: Gyldig stemme på kandidaten, da det med sikkerhed fremgår, hvem vælgeren vil stemme på Eks. 3: Gyldig stemme på kandidaten, da krydset står inden for samme rubrik som det overstregede kryds 7

8 Ugyldige almindelige stemmesedler Eks. 1: Ugyldig stemme pga. kryds i flere felter (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 2: Ugyldig stemme, da krydset rækker ind i flere felter (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) 8

9 Eks. 3: Ugyldig stemme, da stemmesedlen foruden krydset er afmærket med et halvt kryds i et andet partifelt (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 4: Ugyldig stemme pga. af kryds i ét og udstreget eller udvisket kryds i et andet partifelt (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) 9

10 Eks. 5: Ugyldig stemme da et halvt kryds (lodret, vandret eller skrå streg) ikke er en gyldig afmærkning (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Hvis stemmesedlen er afmærket med et kryds inden for samme partifelt, som det overstregede, udviskede eller halve kryds er den derimod gyldig, medmindre den er ugyldig af andre grunde. Eks. 6: Ugyldig pga. overstreget eller udvisket kryds (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 7: Ugyldig, da stemmesedlen er afmærket med kryds uden for partifelterne (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 8: En stemmeseddel er ugyldig, hvis der er tegnet eller skrevet på den. Det gælder også, hvis det er navnet på en opstillet kandidat (særpræg) 10

11 Eks. 9: En stemmeseddel er ugyldig, hvis den udover et kryds er mærket med en cirkel (særpræg) Eks. 10: En stemmeseddel er ugyldig, hvis den udover et kryds er mærket med et bogstav (særpræg) Eks. 11: En stemmeseddel er ugyldig, hvis den i stedet for et kryds er mærket med et bogstav (særpræg) 11

12 Eks. 12: En stemmeseddel er ugyldig hvis der er flere end 3 kryds. Et udvisket, overstreget eller halvt kryds tæller her som et kryds (særpræg) Eks. 13: Ugyldig da der er mere end 3 kryds (særpræg) Eks. 14: En stemmeseddel er ugyldig, hvis den i stedet for et kryds er mærket med en stjerne (særpræg) Eks. 15: En stemmeseddel er ugyldig, hvis den i stedet for et kryds er mærket med en cirkel (særpræg) 12

13 Eks. 16: Ugyldig pga. påtegning (særpræg) 13

14 Opstillede partier og bogstavbetegnelser ved folketingsvalget 2015 Bogstavbetegnelse Sikker uofficiel bogstavbetegnelse Socialdemokratiet A S i kombination med partinavn el. kandidatnavn Radikale Venstre B RV Det Konservative Folkeparti C KF SF - Socialistisk Folkeparti F SF Liberal Alliance I LA Kristendemokraterne K KD Dansk Folkeparti O DF Venstre, Danmarks Liberale Parti V Enhedslisten De Rød-Grønne Ø EL Bedømmelse af brevstemmesedler En brevstemmeseddel er gyldig, hvis den er udfyldt med: 1. bogstavbetegnelsen for et parti, der er opstillet i Københavns Storkreds og/eller 2. navnet på et parti, der er opstillet i Københavns Storkreds og/eller 3. navnet på en kandidat, der er opstillet i Københavns Storkreds 14

15 Gyldige brevstemmer Eks. 1: Gyldig, da brevstemmen er udfyldt med bogstavbetegnelse, partinavn og navnet på en kandidat fra et opstillet parti i Københavns Storkreds Eks. 2: Gyldig stemme på kandidaten, da brevstemmen er udfyldt med en sikker uofficiel bogstavbetegnelse for et parti, der er opstillet i Københavns Storkreds, samt angivelse af en kandidat, der opstiller for partiet Eks. 3: gyldig stemme på kandidaten, da KRF ikke længere er en sikker uofficiel betegnelse for Kristendemokraterne. Man ser med andre ord bort fra, at vælgeren udover kandidatnavnet har påført stemmesedlen KRF og Q 15

16 Eks. 4: Gyldig stemme på partiet, da der er anført en sikker uofficiel bogstavbetegnelse og et navn på en person, der ikke er opstillet i Københavns Storkreds. Hvis navnet er i modstrid med bogstavbetegnelsen, er brevstemmen dog ugyldig. Eks. 5: Partistemme, da brevstemmen er udfyldt med bogstavbetegnelse og partinavn på opstillet parti. Eks. 6: Personlig stemme, da brevstemmen er udfyldt med navnet på en opstillet kandidat 16

17 Eks. 7: Gyldig forkortelser, forkert stavemåde og lignende af et partinavn eller kandidatnavn gør ikke i sig selv stemmesedlen ugyldig, hvis der ikke er tvivl om, hvilket parti/kandidat vælgeren vil stemme, og den ikke er ugyldig af andre grunde Eks. 8: Gyldig, da brevstemmen er udfyldt med officiel bogstavbetegnelse for et opstillet parti. Eks. 9: Gyldig, da der er anført en sikker uofficiel bogstavbetegnelse 17

18 Eks. 10: Gyldig, da der udover NA eller NY, der ikke er sikre uofficielle betegnelser, er påført navnet på en kandidat, der er opstillet for Liberal Alliance og/eller partinavnet. Derimod er en brevstemmeseddel, der alene er påført NA eller NY ugyldig. Eks. 11: Brevstemmesedler påført bogstavbetegnelsen S sammen med Socialdemokratiet og/eller en kandidat opstillet for Socialdemokratiet er gyldige. Derimod er brevstemmesedler, der alene er påført S, altid ugyldige. Eks.12: hvis vælgeren kun har skrevet fornavn eller efternavn, der svarer til kun én af kandidaterne, må det bero på en konkret bedømmelse 18

19 Ugyldige brevstemmer Eks. 1: Ugyldig, da der er anført mere eller andet end bogstavbetegnelse, listebetegnelse eller personnavn (særpræg) Eks. 2: Ugyldig på grund af modstridende angivelser (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 3: Ugyldig, da der alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Hvis brevstemmesedlen udover S er påført navnet på en kandidat opstillet for Socialdemokratiet og/eller partinavnet, er brevstemmen derimod gyldig. 19

20 Eks. 4: Ugyldig, da der alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Hvis brevstemmesedlen udover Q er påført navnet på en kandidat opstillet for Kristendemokraterne og/eller partinavnet, er brevstemmen derimod gyldig. Eks. 5: Ugyldig, da der kun er anført et kryds (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 6: Ugyldig, da der alene er anført navn på en kandidat, der ikke er opstillet til folketingsvalget. Tilsvarende gælder, hvis der alene er anført navnet på et parti eller bogstavbetegnelsen for et parti, der ikke er opstillet til valget (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). 20

21 Eks. 7: Ugyldig, da brevstemmesedlen er påført den uofficielle bogstavbetegnelse S, samt navnet på en kandidat, der er opstillet for SF, dvs. modstridende oplysninger (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Eks. 8: Ugyldig, da der alene er påført en usikker uofficiel bogstavbetegnelse. En brevstemmeseddel er ligeledes ugyldig, hvis der er påført en uofficiel bogstavbetegnelse og navnet på en kandidat, der ikke stiller op til valget (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Eks. 9: Ugyldig pga. påtegning, påskrift eller påklæbning (særpræg) 21

22 Eks. 10: Ugyldig, da der alene er påført en usikker uofficiel bogstavbetegnelse (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 11: Brevstemmer, der er påført modstridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn er ugyldige (tvivl om vælgerens stemmeafgivning). Eks. 12: Ugyldig, da brevstemmesedlen er påført den sikre uofficielle bogstavbetegnelse KF for Det Konservative Folkeparti og navnet på en kandidat, der stiller op for Kristendemokraterne (modstridende angivelser). 22

23 Eks. 13: Ugyldig pga. usikkerhed om hvad vælgeren vil stemme på (tvivl om vælgerens stemmeafgivning) Eks. 14: En brevstemme er ugyldig, hvis den er forsynet med påskrift, påklæbning eller er revet itu inden den er taget ud af stemmeurnen (særpræg). 23

24 Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg Bekendtgørelse nr. 996 af 12. august 2013 I medfør af 69, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013, og efter forelæggelse for Folketingets Udvalg til Valgs Prøvelse, fastsættes: Kapitel 1 Definitioner 1. Ved kryds forstås i bekendtgørelsen et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+). Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds. 2. Ved»bogstavbetegnelse«eller»officiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgørelsen en af de bogstavbetegnelser, der i medfør af lovens 14 forud for det pågældende valg er tildelt de opstillingsberettigede partier. Ved»uofficiel bogstavbetegnelse«forstås i bekendtgørelsen enhver anden betegnelse bestående af et eller flere bogstaver, herunder en af de betegnelser, som Folketinget anvender til at angive de enkelte folketingsmedlemmers tilhørsforhold til en bestemt folketingsgruppe. Kapitel 2 Bedømmelse af stemmesedler afgivet på afstemningsstedet Blanke stemmesedler 3. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 1. Stemmesedler, hvor vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, m.v. 4. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt vælgerens stemme på stemmesedlen ikke er afmærket med kryds, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 2. En stemmeseddel betragtes ved anvendelse af reglen i 1. pkt. som ugyldig, såfremt stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis stemmesedlen i stedet for med kryds er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), bedømmes stemmesedlen efter reglen i 9, stk. 1. Stk. 3. Afmærkning af stemmesedlen uden for afkrydsningsrubrikkerne medfører ikke ugyldighed, hvis afmærkningen i øvrigt er gyldig efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse. Stemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning 5. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er helt eller delvis overstreget. 6. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 7. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds, der rækker ind i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. 24

25 Stk. 2. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i ét partifelt, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i feltet for kandidater uden for partierne, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds ud for ordene»uden for partierne«i feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis der kun er opstillet én kandidat uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis der både er sat kryds ud for ordene»uden for partierne«og ud for en kandidat opstillet uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. 9. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med overstreget, udvisket eller halvt kryds (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Hvis stemmesedlen er afmærket med kryds inden for samme partifelt som det overstregede, udviskede eller halve kryds, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. Stk. 3. Hvis stemmesedlen i feltet for kandidater uden for partierne foruden et overstreget, udvisket eller halvt kryds er afmærket med kryds, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i 8, idet det overstregede, udviskede eller halve kryds betragtes som et kryds. 10. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er afmærket med kryds uden for partifelterne, herunder feltet for kandidater uden for partierne. 11. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 5-10, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket parti eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. 12. Det afgøres efter reglerne i lovens 73, stk. 3 og 4, hvorvidt en gyldig stemmeseddel, der er omfattet af reglerne i 7, stk. 2, eller 9, stk. 2, er en personlig stemme eller en partistemme. Stemmesedler, der ikke er udleveret på afstemningsstedet 13. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er udleveret på afstemningsstedet, jf. lovens 69, stk. 1, nr. 4. Stemmesedler med særpræg 14. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den foruden med kryds er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stemmesedler, der er omfattet af 9, stk. 2 eller 3, er ikke på grund af de i disse bestemmelser nævnte angivelser ugyldige i medfør af stk En stemmeseddel, der er afmærket med flere end 3 kryds, er ugyldig. Et overstreget, udvisket eller halvt kryds (lodret, vandret eller skrå streg), jf. 9, betragtes som ét kryds ved anvendelse af reglen i 1. pkt. 16. En stemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som er påført påskrift af nogen art, herunder et kandidatnavn eller andet navn, eller som er påført påklæbning af nogen art, er 25

26 ugyldig. Afsmitning eller lignende fra skriftfarven i det benyttede skriveredskab betragtes ikke som påskrift. 17. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i er givet et særpræg, herunder ved afmærkning med forskellige skriftfarver, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket ved stemmesedlens udtagning af stemmekassen eller senere. Afmærkning af stemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt eller ophængt i stemmerummet, betragtes ikke som særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvanlig sammenlignet med almindelige skriveredskaber. Kapitel 3 Bedømmelse af brevstemmesedler Blanke brevstemmesedler 18. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 1. Brevstemmesedler, der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning 19. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt der på stemmesedlen alene er anført navnet på en eller flere personer, som ikke er opstillet i den storkreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten, eller alene navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der ikke har opstillet kandidater i den pågældende storkreds. Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende storkreds, alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse, jf. dog stk. 3. Stk. 3. En brevstemmeseddel, der ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende storkreds, alene er påført en af de uofficielle bogstavbetegnelser, der er omfattet af 21, stk. 2, anses som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. 20. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på ét bogstav. 21. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis der ikke hersker begrundet tvivl om, hvilket parti en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver skal angive, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, som f.eks. RV for Det Radikale Venstre, KF for Det Konservative Folkeparti, SF for SF Socialistisk Folkeparti, KD for Kristendemokraterne, DF for Dansk Folkeparti, og EL for Enhedslisten - De Rød-Grønne, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen. 22. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført kryds. 23. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er påført modstridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 24. Ved anvendelse af reglen i 23 om modstridende angivelser bedømmes en uofficiel bogstavbetegnelse, der er påført en brevstemmeseddel sammen med en bogstavbetegnelse, et partinavn eller et kandidatnavn (personnavn), således: 1) Bogstavet»S«, bedømmes som Socialdemokratiets officielle bogstavbetegnelse (A). 26

27 2) De uofficielle bogstavbetegnelser, der er nævnt i 21, stk. 2, (f.eks. RV, KF, SF, KD, DF og EL), bedømmes som de pågældende partiers officielle bogstavbetegnelse (f.eks. henholdsvis B, C, F, K, O og Ø). 3) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forudgående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et af de opstillingsberettigede partier til det netop afholdte valg, bedømmes efter samme regler som det pågældende partis nuværende officielle bogstavbetegnelse. 4) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forudgående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et parti, der ikke var opstillingsberettiget ved det netop afholdte valg, anses som en modstridende angivelse til enhver bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 5) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ikke er omfattet af nr. 1-4, anses ikke som en modstridende angivelse til nogen bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn). 25. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i 19-24, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken af kandidaterne uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. Anvendelse af forkortelser eller forkert stavemåde af et partinavn eller et kandidatnavn eller udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, er ikke i sig selv til hinder for, at der kan foreligge den fornødne sikkerhed. Konvoluttens indhold 26. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, indeholder andet eller mere end én stemmeseddel, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 4. Brevstemmesedler, der ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren 27. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er tilvejebragt af økonomi- og indenrigsministeren, jf. lovens 69, stk. 2, nr. 5. Brevstemmesedler med særpræg 28. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning. Påklæbning med klar tape for at lukke konvolutten medfører dog ikke ugyldighed. 29. En brevstemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som ud over officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn) er påført påskrift eller påklæbning af nogen art, er ugyldig. Rettelse eller overstregning af en påført officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, et partinavn eller kandidatnavn (personnavn) betragtes ikke som påskrift. 30. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i 28 og 29 er givet et særpræg, herunder ved udfyldning på bagsiden i stedet for eller foruden på forsiden, ved iturivning eller ved afrivning af et eller flere stykker. Udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, betragtes ikke som særpræg. Iturivning eller afrivning betragtes ikke som særpræg, hvis dette er sket i forbindelse med udtagning af stemmekassen eller af konvolutten eller senere. Anvendelse af skrift, som er særlig karakteristisk eller som er gået ud af almindelig brug, og som indebærer en særlig udformning af bogstaverne, betragtes ikke som særpræg. 27

28 Kapitel 4 Registrering af ugyldige stemmesedler, herunder brevstemmesedler 31. I afstemningsbogen henholdsvis valgbogen anføres, hvor mange stemmesedler valgstyrerne henholdsvis valgbestyrelsen har anset for ugyldige, og grundene hertil. Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er anset for ugyldig i medfør af to eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelsen, registreres under den ugyldighedsgrund, der er anført først i bekendtgørelsen. Stemmesedler, der er ugyldige i medfør af bestemmelserne i 13, 26, 27 eller 28, registreres dog altid under den pågældende ugyldighedsgrund. Kapitel 5 Ikrafttræden 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 650 af 19. juni 2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 12. august 2013 P.M.V. E.B. Hans B. Thomsen / Nicoline Nyholm Miller 28

29 29

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg

FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) om kandidatlister til kommunale og regionale valg OVERSIGT OVER SPØRGSMÅL Spørgsmål om listebetegnelser Må en kandidatliste, der stiller op for et parti, der er opstillingsberettiget

Læs mere

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget

Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget Lovbekendtgørelse 2014-04-10 nr. 369 om valg til Folketinget (*) Fremtidige lovændringer: L 2014-03-29 nr. 312 AFSNIT I. FOLKETINGSVALG OG FOLKEAF- STEMNINGER Kap. 1. Valgret(1) og valgbarhed(2) 1. Valgret

Læs mere

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg

Vejledning om afholdelse af folketingsvalg Vejledning nr. 78 af 26. august 2010 Vejledning om afholdelse af folketingsvalg (Til alle kommunalbestyrelser, valgbestyrelser og statsforvaltninger) Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1005077 AI003638

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland Herved bekendtgøres lov nr. 845 af 21. december 1988 om folketingsvalg i Grønland med de ændringer, der følger af lov nr. 877 af 24. november 1993 og

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring 1. Ændringsforslag

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND

FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND FOLKETINGSVALGET DEN 8. FEBRUAR 2005 DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009

VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 VEJLEDNING OM BEHANDLING AF NAVNESAGER LÆSEVENLIG UDGAVE AF VEJLEDNING NR. 9768 AF 30. SEPTEMBER 2009 Indholdet i denne vejledning svarer til indholdet i vejledning nr. 9768 af 30. september 2009 om behandling

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Vejledning om behandling af navnesager

Vejledning om behandling af navnesager Page 1 of 32 VEJ nr 9768 af 30/09/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-10-2009 Justitsministeriet Den fulde tekst Vejledning om behandling af navnesager Indhold 1. Indledning 1.1. Regelgrundlaget 1.2.

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed.

AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint <w> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2005 00020 VR 2003 02492 Nordcap Fishermint - Forvekslelighed. Indehaveren af VR 2003 00006 FISHERMAN VODKASHOT, det ibrugtagne varemærke FISHERMAN VODKA SHOT, VR 2002 02091 FISHER samt

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014 Indhold 1. VALGHANDLINGER... 3 2. VALGKORT... 3 3. STEMMEAFGIVNING...

Læs mere

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over

Folketinget 2002-03. Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2002-03 Udvalget for Videnskab og Teknologi (L 143 - bilag 17) (Offentligt) Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 21. maj 2003 Betænkning over

Læs mere