HIZBALLAH I LIBANON. Jørgen Anton Seltz Johansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIZBALLAH I LIBANON. Jørgen Anton Seltz Johansen"

Transkript

1 Jørgen Anton Seltz Johansen HIZBALLAH I LIBANON Efter en kort redegørelse for etableringen af Libanon som en moderne nationalstat ønskes en analyse Hizballahs rolle i landets politik siden indgåelsen af Ta if-aftalen i Er Hizballah efter din vurdering en stabiliserende ellen en destabiliserende aktør i libanesisk politik? Januar 2015

2 Indledning. Libanons udvikling til en moderne nationalstat. Hizballahs rolle i libanesisk politik siden Ta if -aftalen Ta if-aftalen. 2. Hizballahs opståen. 3. Hizballahs bånd til Iran det politiske forbillede. 4. Hizballahs sociale og finansielle aktiviteter. 5. Hizballah og medierne. 6. Parlamentsvalg og regeringsdeltagelse. Vurdering: Hizballahs plads i det libanesiske samfund.

3 Indledning. Et samfund, hvor over 17 forskellige religiøse grupperinger, sekulære bevægelser, socialistiske og nationalistiske partier skal leve sammen i et område på størrelse med Jylland, med en egen befolkning på små 4 millioner, 2 millioner gæster som er blevet fordrevet fra nabolandene, kan det ikke overraske at den politiske udvikling går stærkt og er voldsom kompliceret. I et samfund hvor der er store sociale forskelle og hvor man i århundrede har været under fremmed herredømme er viljen til selvbestemmelse stærk. Udholdenhed er et udpræget fænomen. I dette samfund opstod Hizballah for snart 40 år siden. Jeg vil her prøve, ganske kort at tegne et billede af denne organisation. Libanons udvikling til moderne nationalstat. Libanon bestod, som del af det osmanske riges syriske provins fra 1517, efter sultanens sejr over Mamlukkerne, af flere emirater, beliggende langs midellhavet. Osmanerne overlod i udstrakt grad forvaltningen af disse til lokale familier, hvis religiøse tilhørsforhold ikke spillede nogen afgørende rolle. I begyndelsen af det 16. århundrede blev Libanon styret i henhold til iltizam systemet, hvor en række skatteopkrævende godsejerfamilier sørgede for at transferere skat til sultanen i Konstantinopel, som så til gengæld ikke blandede sig i landets interne anliggender. Disse familier havde hver deres områder, men stammede ikke altid selv fra området; eksempelvis Tanukh og Arsalan-familierne kom fra Yemen. ( Trabouli s. 3 ) Hvert område havde deres egne religiøse grupperinger. Maronitter, druser, sunnimuslimer og andre mindre menigheder. Fra Sultanatets side blev der indført en religionsordning ta i fiyya hvor et råd bestående af 12 personer bistod emiren (indsat af sultanen) med at regere. Ta i fiyya beroede på antallet af medlemmer af de enkelte religiøse grupper. Der blev drevet livlig handel, også med europæiske magter, blandt andre Toscana under Medici-styret. (Salibi s. 3 ) Gennem en årrække i slutningen af den osmanske periode var der intense kontakter mellem maronittiske familier og europæiske lande, især Frankrig,

4 hvilket medførte kulturel og politisk påvirkning af befolkningen. Den katolske kirke optog den maronittiske menighed i sig allerede i 1584 og vandt derved indflydelse. ( Harris s. 93 ) Frem til Det osmanske riges opløsning og den franske besættelse efter 1. verdenskrig var Libanon skueplads for en række konflikter mellem sultanen og dennes vasaller, blandt andet kom det til en ægyptisk besættelse af landet efter Ibrahim Pashas erobring af den syriske provins. En lang række væbnede konflikter hjemsøgte landets forskellige befolkningsgrupper og det kom ofte til religiøst begrundede overgreb og borgerkrigstilstande. I den syriske del af provinsen, i Damaskus, kom det til en massakre på maronittiske indbyggere af drusere i Det var oprindeligt en social konflikt mellem drusiske landarbejdere og maronitiske handelsfamilier, som så tog fart og endte i et blodbad. ( Traboulsi s ) En del maronitter forlod landet og bosatte sig, blandt andet i Afrika, hvor der den dag i dag er libanesiske menigheder med bånd til hjemlandet. Efter 1. verdenskrig overtog Frankrig den syriske provins inklusive Libanon som sit mandat og administrerede det indtil landets uafhængighed den 22. november Det var planer fra 1919 om at danne en kristen stat i området baseret på maronitterne, som havde snævre bånd til Frankrig. På baggrund af den religiøse mangfoldighed blev dette dog hurtigt opgivet. ( Harris s. 175 f.f. ) Regeringsformen i det nye uafhængige Libanon hvilede på en national pagt, som blev sluttet i 1943, hvor den politiske magtfordeling blev fastlagt. Ta i fiyya stod model for pagten. De højeste statsembeder skulle ligge fast hos de forskellige fraktioner. Præsidenten skulle være en maronitisk kristen, ministerpæsidenten sunni-muslim, parlamentspræsidenten shia-muslim og hærchefen kristen. Den ny stat bestod af emiraterne ved middelhavet og beqaa områderne på den anden side af bjerglandet og omfatter et areal på kvadratkilometer. Med grænser til Syrien og Palæstina senere Israel. Siden uafhængigheden har landet været hjemsøgt af en lang, blodig borgerkrig fra 1975 til 1990, som sendte et stort antal libanesere i eksil. Der var millitær indblanding fra både USA, Frankrig og Italien, som hver stationerede et kontingent soldater i landet. Disse blev udsat for angreb fra lokale væbnede grupper, blandt andre Hizballah og trak sig ud igen. Landet er blevet angrebet og delvis besat af Israel 1978 og fra 1982 til 2000 og atter angrebet voldsomt i Syriske millitær har været stationeret i hovedstaden Beirut og de nordlige og østlige områder frem til Som følge af sionisternes erobring af store dele af Palæstina i 1948 har landet modtaget flygtninge herfra, som fortsat lever i landet og har tiltaget betydeligt i antal. Siden den syriske borgerkrig begyndte i 2011 har 1.3. millioner flygtninge søgt tilflugt i Libanon.

5 Disse vanskelige forhold til trods er Libanon vokset sammen som en nation. Der findes en tværgående libanesisk nationalfølelse, som gang på gang kommer til udtryk.

6 Ta if -aftalen. Ved borgerkrigens afslutning blev der i den Saudiarabiske by Ta if indgået en aftale, som nyordnede den eksisterende magtfordeling mellem de religiøse grupperinger i Libanons politiske system: Ta if -aftalen. Her tilgodeser sædefordelingen i parlametet og regeringsposterne de nye befolkningstal. I den gamle aftale fra 1943 var der et forhold 6 5 mellem kristne og muslimer, på baggrund af et faktisk flertal af kristne i befolkningen den gang, på ca. 60 %. I 1989 havde dette ændret sig. Der skulle nu tages hensyn til 17 forskellige religiøse grupper, hvor de kristne maronitter og shia muslimerne udgjorde de største. Alle 17 konfessioner blev sikret sæde i parlamentet. Den muslimske gruppe udgjordes af Shia-, Sunnimuslimer og Druser. Der er tydelige referencer til ta i fiyya. Sædefordelingen i parlamentet blev nu: 50% til de muslimske fraktioner og 50% til de kristne. Desuden blev præsidentens rolle nydefineret, ligeledes ministerpræsidentens og parlamentetsformandens. Der var fastlagt hvilke konfessioner der skulle stille disse. Hizballah tiltrådte denne aftale og stillede op til parlamentsvalget i I henhold til Ta if-aftalen skulle alle væbnede grupper nedlægge deres våben, hvad alle gjorde, undtagen Hizballah. Hizballahs opståen. I 1974 opstod en social bevægelse blandt shia-muslimerne i det sydlige Libanon, i forstæderne syd for hovedstaden Beirut og i Beqaa dalen, hvor fattige libanersere, overvejende shiiter, slog sig sammen i de undertryktes bevægelse under ledelse af teologen Musa al Sadr, i bestræbelse på at ændre den skæve fordeling af de sociale og økonomiske goder, som skyldes den centraliserende politik fra regeringens side. Al udvikling foregik i byområderne. Efter at Sayyed Musa el Sadr forsvandt under mystiske omstændigheder under en konference i Libyen i 1978, som han deltog i og under inpiration af den Islamiske revolution i Iran samme år, blev der i Baalbek i Beqaa dalen oprettet et hawza, en religøs læreanstalt, af nogle unge

7 shia musimske teologer, bl. a. Subhi al Tufayli og Abbas al Musawi. Disse var lige kommet tilbage til Libanon fra Iraq, hvor de havde studeret hos shiitiske lærde i Najaf og Karbala. De var stærkt påvirkede af den Islamiske revolution i Iran, hvor Ruhallah Khomeini og hans tilhængere var i gang med at etablere et religiøst styre efter shahens fald og af den iraqiske Ayatollah Muhammad Baqr al Sadr. I Libanon var der i forvejen en shiitisk, social bevægelse, dog af sækular natur, nemlig Amal bevægelsen som et samlingspunkt for shia muslimer.

8 De unge teologer i Baalbek anså en mere religøst orienteret bevægelse for påkrævet og begyndte at opbygge en organisation i retning af de iraqiske Hizb al Daawa parti, der så sig selv som religiøst alternativ til de sociale bevægelser med deres socialistiske grupper bl. a. kommunistpartiet. Hos Abbas al Musawi modtog den meget unge, senere generalsekretær Hassan Nasrallah undervisning og blev dennes fortrolige. Al Musawi blev myrdet sammen med sin kone og sit barn 16. februar 1992 af israelsk millitær. I februar 1985 udsendte bevægelsen et åbent brev til de undertrykte i Libanon og verden, hvori der forelægges et program, en begrundelse for bevægelsen, samt en henvendelse til internationale organisationer. Mange anser udsendelsen af dette skrift som grundlæggelsen af Hizballah som politisk parti i Libanon. Dog modstandskampen mod den israelske invasion i 1982 bliver anset for oprettelsen af den millitære gren af Hizballah Al Muqawama al Islamiyya som udgjorde den mest synlige del af Hizballah på dette tidpunkt som i første række var en paramillitær organisation med ideologisk/religiøs overbygning. Kampen mod den israelske besættelse af det sydlige Libanon var hovedopgaven. Under borgerkrigen er organisationen blevet beskyldt for at stå bag en række kidnapninger af vestlige personer, hvilket er blevet benægtet konsekvent. Dog har man udtrykt sympatie for aktionerne. Ligeledes er der blevet rejst anklager om selvmordsattentater mod udenlandske millitære mål. Herom er organisationen ikke afvisende i samme omfang. Hizballahs bånd til Iran det politiske forbillede. I starten af sin eksistens var bevægelsen stærkt optaget af og finansielt støttet fra Den Islamiske Republik Iran og så denne som sit forbillede i bestræbelsen på at omdanne Libanon til en islamisk stat med det såkaldte wilayat al-faqih system som grundlag for styret af landet. Det vil sige, stedfortrædende for den skjulte, 12. Imam at den teologisk højest uddannede lærde skulle have magte, ganske vist i samråd med andre teologer, men det afgørende ord tilkom ham alene. Altså en magt hinsides parlament, præsident og alle folkevalgte instanser, baseret på Islam alene. Man anså ( og nogen anser stadig) Irans religiøse leder som denne stedfortæder. Der var stemmer indefor bevægelsen, som hævdede at der var så stærke bånd til Iran, at man kunne mene, at det var det samme land, det samme folk, eller i hvert fald at man kunne kalde sig Iran i Libanon. ( Alagha s. 50 ) Ledelsen i Iran har i denne tid ofte gjort sin indflydelse gældende på hvad Hizballah skulle sige og mene i Libanon; praktisk talt brugt bevægelsen som sin forlængede arm. 8

9 I løbet af nogle få år, i lyset af Libanons meget brogede religionslandskab, modificerede Hizballahs ledere dog denne anskuelse, til kun at ville indføre wilayat al-faqih så fremt et overvældende flertal af den libanesiske befolkning ville stå bag, samtidig med, at Irans direkte indflydelse på bevægelsens politik blev mindre. Den finansielle afhængihed aftog også i takt med indtægtsforøjelse i selve Libanon gennem kontingenter og donationer fra medlemmer og sympatisøre. Hizballahs sociale og finansielle aktiviteter. I Libanon var på det tidspunkt, under borgerkrigen og i årene derefter ikke nogen social eller sundhedsmæssig forsikring for de fattige borgere. Her så bevægelsen en opgave, som den af ideologiske årsager så sig forpligtet til at påtage sig. Dette førte til oprettelsen af en række fonde og institutioner. Under borgerkrigen havde teologen Muhammad Hussein Fadlallah, et ledende medlem af bevægelsen, udviklet nogle ideer om et system, dawlat al- insan, staten for mennesker, som skulle muliggøre et værdigt og socialt sikret liv for alle borgere i Libanon, både muslimer så vel som kristne og ført en del af disse ud i livet. Hans berømte socialkontor Maktab al-khadamat al-ijtima iyya er et godt eksempel. Denne organisation beskæftiger flere tusinde medarbejdere, de fleste på frivillig basis, og bidrager til grundsikringen af landets fattige borgere. Det finasieres bl.a. gennem donationer fra velhavende shia-familier i Libanon og i den diaspora, som er opstået i golfstaterne og ude i verden under de forskellige konflikter i landets yngre historie, dels gennem tilskud fra den Iranske stat og dels gennem en slags religøs skat blandt shiiterne: zakat og khums (Ramadangaver). I den sydlige by Tyrus etableredes Imam Sadr Fondet, som ledes af Rabab al-sadr, søster til den forsvunde Imam og en højt respekteret og afholdt kvinde i Libanon. Fondet driver en række skoler af høj kvalitet for drenge og piger i det sydlige Libanon. Der drives hospitaler, ambullancetjenester og katastrofehjælp hvilket kom til stærk anvendelse under Israels voldsomme bombardementer af det sydlige Beirut under de seneste angreb i ( Norton s. 110 ) Desuden yder organisationen økonomisk hjælp til familier hvis hjem blev ødelagt ved israelske angreb, gennem direkte pengeuddeling.

10 Beirut efter israelske angreb 2006

11 Hizballah og medierne. Radio senderen al-nour og TV stationen al-manar drives af bevæglesen og sammen med printmedier kan Hisballah der igennem tilkendegive sine egne synspunkter til aktuelle temaer og begivenheder for et offentligt publikum, både i Libanon og i udlandet. TV stationen sender via satellit på flere sprog ud over arabisk, engelsk og fransk. Påstande om antisemitiske hetzkampagner fik de franske myndigheder til i 2004 at blokere modtagelsen af senderens satellitprogram i Frankrig. Indtil da kunne man i det meste af Europa modtage signalet og se al-manars programmer. Dette er nu begrænset til Mellemøsten. I medielovene, som blev forhandlet på plads i 1996 blev antallet at tv sendere reduceret kraftigt. Fra et mylder af tv stationer i 1980 ernes Libanon, fik kun nogle få fortsat sendetilladelse, i blandt dem to drevet af Hizballah. ( Azani s. 147 ) Disse medier indgår i en målrettet kampagne for at fremme Hizballahs politiske bestræbelser i offentligheden også gennem boycot af begivenheder. ( Norton s. 61 ) Parlamentsvalg og regeringsdeltagelse. Som følge af Ta if-aftalen af 30. september 1989 skulle en regering etableres og et parlament nyvælges i konsens med de nyeste demografiske tal og den religionsbestemte mandatsfordeling i palamentet. Man vedtog at vælge Elias Hrawi som præsident. Regeringen blev ledet af Omar Karame (f d. 2015, som galt for at være Syrienvenlig. Syrien havde på dette tidspunkt millitære enheder stationeret i Libanons nordlige dele og hovedstaden Beirut, hvor igennem den syriske præsident Assad havde stor indflydelse på de politiske beslutningsprocesser. Omar Karames regering omfattede ikke Hizballah og heller ikke kommunistpartiet. Hizballahs rolle havde indtil dette tidspunkt været udenomparlamentarisk, praktisk set været en stat i staten. Nu valgte bevægelsen, på baggrund af blandt andre den indflydelsesrige teolog Muhammad Hussein Fadlallahs anbefalinger, at deltage i de forestående parlamentsvalg og indgå i det parlamentariske samarbejde i den muslimske del, sammen med blandt andre de sunnimuslimske politikere omkring Rafik al-hariri, hvis politiske venner sad i de vestligt orienterede lande i Mellemøsten. Fadlallah argumenterde at deltagelse i parlamentarisk samarbejde i et land var absolut islamisk. Det samme gjorde en lang række shia-muslimske teologer. Denne proces flyttede magten i landet fra de forskellige paramillitære grupperingers ledere over til disses parlamentariske repræsentanter; fra gaden ind i parlamentet. ( Norton s. 99 ) 10

12 Hizballah udarbejdede et valgprogram for parlamentsvalget 1992, udsendte et nyt manifest og foretog en gennemgribende forandring af sin egen status i forhold til staten som institution, samtidig med at organisationen bibeholdt sine millitære aktiviteter i det sydlige Libanon i forhold til den israelske besættelsesmagt som her indgik samarbejde med højreorienterede, kristne millitzer, kaldt den sydlibanesiske hær SLA. Det politiske arbejde i den muslimske del af parlamentet blev stærkt præget af differencer mellem shia- og sunni-delen; religiøst begrundede modsætningsforhold gjorde samarbejdet vanskeligt og det kom ofte til stridigheder. ( Azani s. 149 ) Indenfor den muslimske blok var der som følge af Ta if-aftalen afsat 27 sæder til shia i parlamentet. Af disse vandt Hizballah ved valget i pladser. 9 gik til Amal. I 1996 blev det til 7, næste gang 2000, hvor Israel trak sine tropper ud af landet, kom 9 ind, 2005, året før Israels fornyede angreb, blev det til 11. Hizballah var nu en fast del af Libanons parlament. ( Norton s. 103 ) Senere vil Hizballah indgå tæt samarbejde med Michel Aoun s Frie Patriotiske Bevægelse fra den kristne, maronittiske blok, for at modarbejde korruption og for at fremme økonomiske reformer. Man indgik valgforbund hvor Hizballah støttede Aoun s kandidater. I 1994 meddelte Hizballahs generalsekratær Hassan Nasrallah, at Hizballah var rede til at indtræde i en regering, forudsat at denne ikke forhandlede med Israel, endsige underskrev en fredsaftale. Op til valget i 2000 offentliggjorde Hizballah et valgprogram, hvori der fremlægges partiets syn på de mest påtrængende problemer i landet; sociale forskelle mellem land og by, skattepolitik, undervisnings- og erhvervspolitik. Arbejdsløshedsproblemer og erhvervsudvikling er vigtige punkter. Det libanesske universitet i Beirut nævnes som et vigtigt emne. Udenrigspolitisk plæderes fortsat for at modarbejde Israel og være kristisk over for vesten. Set i lyset af Israels tilbagetrækning ser Hizballah sig som den vindende part og vender sig derfor også mod mange andre temaer i sit program. August 2000 finder parlament valget sted. Regeringen dannes af Rafik al-hariri som er sunnimuslim og leder af fremtidsbevægelsen. Al-Hariri var en meget velhavende mand, som brugte en stor del af sin formue til at genopbygge det af borgerkrigen maltraktedere Beirut. Statspræsident blev Emile Lahoud som var maronit, parlamentspræsident en shiit ved navn Nahib Berri. Hizballah er igen med i regeringen. 14. februar 2005 omkommer tidligere Ministerpræsident Rafik al-hariri ved et voldsomt bomeattentat uden for dennes byggeprojekter ved strandbadet Sct. Georges i Beirut. Der omkommer over 20 personer sammen med ham. Hizballah afviser indblanding i attentatet. 11

13 Mordet på al-hariri udløser kæmpedemonstrationer, den såkaldte ceder-revolution som tvinger Syrien til at trække sit millitær og sin efterretningstjeneste komplet ud af Libanon. Syrien mister derved sin indflydelse i landet. Dette faktum ændrer det politiske landskab fuldstændigt. 19. juli 2005 danner Fouad Siniora regering, Hizballah deltager med 4 ministre. På baggrund af uoverensstemmelser om veto-ret til regeringsmedlemmerne træder Hizballah ministrene tilbage og vil derved udløse regeringens fald. Siniora afviser ministrenes tilbagetrædelser. 21. november 2006 bliver et andet medlem af regeringen, industriminister Pierre Gemayel fra den kristne, maronittiske fraktion offer for et attentat. 11. juni 2008 dannes en ny national samlingsregering under ledelse af Fouad Siniora igen, med Hizballah ministre. Regeringen omfatter 30 ministre. 25. januar 2011 danner Nadschib Mikati som Hizballah s kandidat en ny regering efter Hariri s afgang. April 2013 national samlingsregering ledet af ministerpræsident Tammam Salam. Regeringen tæller 24 ministre fra alle partier undtagen gruppen omkring Samir Geagea, en kristen militsleder. For første gang i tre år er Hizballah atter med i regeringen. 15. februar 2014 danner Tamman Salam atter en samlingsregering, med lige mange regerinsposter til Hizballah og Hariri s parti. Dermed ender en 10 måneder lang regeringsløs periode. I løbet af 1990 erne og fremefter opstår der ofte samarbejde mellem Hizballah og Hariri s sunni-muslimske fremtidsbevægelse, nogle gang præget af voldsomme uorverensstemmelser, somme tider af forsonelige toner. Det kommer mange gange til fælles regeringer. Hizballah har forandret sig fra en skarp ideologisk bevægelse til et nationalt orienteret parti, som tager vare på Libanons og libanesernes interesser. Efter attentatet på Hariri i 2005 deltager Hizballah aktivt i regeringsarbejdet i Libanon. ( Azani s. 151 f.f. ) The Future Movement and Hezbollah made serious progress Monday in a second round of talks siges det i en artikel fra den 7. januar i år hvor der beskrives disse to fraktioners ihærdige forsøg på gennem forhandlinger, at bilægge uoverensstemmelserne mellem shia- og sunni-muslimske fraktioner i Libanon. ( The Daily Star ) 12

14 Vurdering. Hizballahs plads i det libanesiske samfund. Hizballah har gennem sin eksistens siden 1982 til i dag undergået en del forandring, fra en hæftig, kompromisløs milits til et pragmatisk regeringsparti i Libanon. Bevægelsen har fra at være en lydig håndlanger for et stort naboland, gennem interne stridigheder, kampe med konkurrende grupper i et land præget af voldsomme omvæltninger, overordentlige belastninger i form af store flygtningestrømme, fjentlige angreb og besættelse fra nabolande, vundet en fast plads i det samfund hvor i den agerer. Hizballah er blevet et faktum i Libanesisk politik, som man ikke kan komme udenom eller forbi. Om dette faktum er stabiliserende? Ja, i den henseende, at det har fast struktur, udfylder vigtige funktioner i en kontinuerlighed i et meget uroligt samfund. Kan det også være destabilliserende? Også ja, da der stadig sker voldsomme forandringer, der øves brutal påvirkning udefra, bl. a. gennem attentater fra fremmede magter mod landets politikere og Hizballah reagerer nogle gange med voldelige midler. Men på bundlinien er Hizballah en stabiliserende faktor da partiet har formået at samle og organisere en stor del af befolkningen i Libanon. Som generalsekretæren Sayyed Hassan Nasrallah selv siger: Hezbollah is among those who care about Lebanon s future, given that it is a Lebanese party that represents a large crosssection of the population. ( voice of Hezbollah s. 252 ) 13

15

16 Litteraturliste. Joseph Alagha: Hizbullah s Identity Construction, Amsterdam. Amsterdam University Press 2011 Eitan Azani: Hezbollah. The Story of the Party of God: From Revolution to Institutionalization, Basingstoke. Palgrave MacMillan 2011 Fawwaz Traboulsi: A history of modern Lebanon. New York. Pluto Press 2007 William Harris: Lebanon, a history Oxford. Oxford University Press 2012 August Richard Norton: Hezbollah, a short history. Princeton. Princeton University Press 2007 Eugene Rogan: The Arabs, a history. London. Penguin Books 2010 Yderligere anvendt litteratur: Voice of Hezbollah. The statements of Sayyed Hassan Nasrallah. Edited by Nicholas Noe. London. Verso 2007 Kamal S. Salibi: The modern history of Lebanon. Delmar, New York. Caravan books 1965 Hussein Dakroup: Hezbollah, Future make headway easing tension. artikel i The Daily Star, 7. Januar 2015

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Dobbeltmagten i Beirut

Dobbeltmagten i Beirut ANALYSE Maj 2008 Dobbeltmagten i Beirut Peter Seeberg De seneste ugers udvikling i Libanon har for alvor vist, at Hizbollah reelt er langt stærkere end den siddende regerings magtapparat. Dette har givet

Læs mere

Hizbollah og den libanesiske nation i anledning af parlamentsvalget i Libanon den 7. juni 2009

Hizbollah og den libanesiske nation i anledning af parlamentsvalget i Libanon den 7. juni 2009 ANALYSE Maj 2009 Hizbollah og den libanesiske nation i anledning af parlamentsvalget i Libanon den 7. juni 2009 Peter Seeberg Det forestående parlamentsvalg i Libanon bliver intenst dækket af såvel mellemøstlige

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør

Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør Arbejdsspørgsmål til Det Nationalistiske Ungdomsoprør - De Identitære i Frankrig og Europa SAMFUNDSFAG: Se Vores Europas video med Jean-David: https://vimeo.com/231406586 Se Génération Identitaires krigserklæring,

Læs mere

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN

INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet 21. september 2017 INDBLIK I MELLEMØSTEN SYRIEN Lektor phd Peter Seeberg, direktør for DJUCO (www.djuco.org.) Center for Mellemøststudier, Syddansk Universitet

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Den nuværende konflikt i Afghanistan, der startede i 2001, er dog

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Maliki: Fra kompromiskandidat til Iraks stærke mand

Maliki: Fra kompromiskandidat til Iraks stærke mand ANALYSE March 2010 BC Maliki: Fra kompromiskandidat til Iraks stærke mand Helle Lykke Nielsen Irak har været igennem noget der ligner en politisk revolution i de år der er gået siden Saddamstyrets fald

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Libanons Valg N Y H E D S M A G A S I N E T. www.raeson.dk 1. JULI 2009

Libanons Valg N Y H E D S M A G A S I N E T. www.raeson.dk 1. JULI 2009 RÆSON BAGGRUND: RÆSON skitserer baggrunden for libanesernes valg, opridser landets komplekse politiske landskab og vurderer om landet opnår ny stabilitet eller falder tilbage til vold og uro. Libanons

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE COPENHAGEN K TID TIL CHAMPAGNE?

DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE COPENHAGEN K TID TIL CHAMPAGNE? DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief TID TIL CHAMPAGNE? Den politiske krise i Libanon og Dohaaftalerne Rune Friberg

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Irans rolle overfor shiamuslimske grupper i Mellemøsten

Irans rolle overfor shiamuslimske grupper i Mellemøsten Executive summary Dette brief er en undersøgelse af Irans rolle overfor forskellige shiamuslimske grupper i Mellemøsten. Forskellen og forholdet mellem shia- og sunnimuslimer skitseres. Derefter opridses

Læs mere

Muslimer og demokrati

Muslimer og demokrati ANALYSE May 2011 Muslimer og demokrati Helle Lykke Nielsen Islamiske partier har længe været en del af det politiske landskab i Mellemøsten og den islamiske verden, men har generelt ikke klaret sig ret

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Maltakonferencen 2014

Maltakonferencen 2014 Maltakonferencen 2014 De nærmere detaljer i din identitet er hemmelig for ALLE, også de øvrige medlemmer i din gruppe, så lad være med at vise dette dokument til andre eller lade det ligge, hvor andre

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1

Flygtninge fra Afghanistan. 08.03.2011 Flygtninge fra Afghanistan oplæg 5. marts 2011 Side 1 Flygtninge fra Afghanistan 08.03.2011 Side 1 Side 2 Side 3 Afghanistan siden 1979 > 1979-1988: Sovjets invasion > 1988-1996: Borgerkrig > 1996: Taleban overtager magten i Kabul, erobrer 90 % af landet

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

ANALYSE November 2009. Før valget: Iraks mindretal. Helle Lykke Nielsen

ANALYSE November 2009. Før valget: Iraks mindretal. Helle Lykke Nielsen ANALYSE November 2009 Før valget: Iraks mindretal Helle Lykke Nielsen Der skal være parlamentsvalg i Irak i januar 2010. Det er anden gang efter Saddamstyrets fald, og selv om den første valgperiode har

Læs mere

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk

DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Den strategiske alliance mellem Iran, Syrien og Hizbollah og dens betydning for

Læs mere

ANALYSE Oktober 2008. Libanon. grænsekonflikter peger på langvarig uro Peter Seeberg

ANALYSE Oktober 2008. Libanon. grænsekonflikter peger på langvarig uro Peter Seeberg ANALYSE Oktober 2008 Libanon grænsekonflikter peger på langvarig uro Peter Seeberg Den aktuelle uro i Libanon fører i øjeblikket til et forøget syrisk pres på Libanons politiske ledere. Syrien har en indlysende

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved

ELEV OPGAVER Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved INDHOLD Opgave 1. 3 Spilresume 3 Opgave 2. 4 Spørgsmål som rækker ud over spillet 4 Opgave 3. 5 Skriv en bedre historie 5 Gloser 6 MISSION:

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne

Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Temahæfte 2012, nr. 1 Udgivet: 27-02-2012 Indvandrere, flygtninge og efterkommeres religiøse baggrund: Flest indvandrere er kristne Af Bent Dahl Jensen Religiøs fordeling blandt indvandrere, flygtninge

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Tanker om TERROR. Erik Ansvang.

Tanker om TERROR. Erik Ansvang. 1 Tanker om TERROR Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om TERROR Af Erik Ansvang World Trade Center, New York den 11. september 2001 Efter 11. september 2001 Efter angrebet på World Trade Center

Læs mere

Hizb allahs mediestrategi: Med brobygning i den ene hånd og krig i den anden

Hizb allahs mediestrategi: Med brobygning i den ene hånd og krig i den anden Executive summary Den islamiske organisation Hizb allah har over de sidste 25 år tilkæmpet sig en prominent plads i såvel Libanon som Mellemøsten generelt. Organisationens velfungerende mediehåndtering

Læs mere

Vestens unuancerede billede af islam

Vestens unuancerede billede af islam Interview Maj 2009 Vestens unuancerede billede af islam Interview med Dietrich Jung af Lars Ole Knippel Den nyudnævnte professor ved Center for Mellemøststudier, Dietrich Jung, siger, at mange glemmer,

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3064+3065 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 25. januar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Kampen om landet og byen

Kampen om landet og byen Mellemøstenhar gennem tiderne påkaldt sig stor opmærksomhed, og regionen er i dag mere end nogensinde genstand for stor international bevågenhed. På mange måder er Palæstina, og i særdeleshed Jerusalem

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM

FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM 1 FORSONING MELLEM VESTEN OG ISLAM Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Forsoning mellem Vesten og Islam Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) 1. Diagnose: Denne artikel slutter med en oversigt med

Læs mere

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk

Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Modtagelse af flygtninge i Danmark Boligkontoret Danmark Nyborg 13. april 2016 Maiken Lundgreen Rasmussen, Center for Udsatte Flygtninge Dansk Flygtningehjælp Dagens program > Flygtninges ankomst til Danmark

Læs mere

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen.

Varighed med optakt til interview: Fra start til 7:49 inde i udsendelsen. Bilag 3 Udskrift af optakt plus Interview med udenrigsminister Martin Lidegaard i 21 Søndag den 20. juli. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a9dd

Læs mere

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT.

PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. PÅ VEJ FRA RETSSTAT TIL POLITISTAT. Da USA s præsident Buch i 2001 erklærede krig mod terror forandrede det verden. Dog ikke til det bedre. Det myldrede frem med navne på personer og organisationer, som

Læs mere

Rejse Program Intro. Libanon og Jordan 30 Juni - 15 Juli

Rejse Program Intro. Libanon og Jordan 30 Juni - 15 Juli Intro NextStop Libanon og Jordan 30 Juni - 15 Juli Next Stop tager dig med til Jordan og Libanon. Gennem mødet med unge fra regionen udfordrer vi stereotyper og mediebilleder og sammen skaber vi mulighederne

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025

Latinamerika vil udrydde fattigdom i 2025 Enigt kontinent bag topmøde i Havana. Blot to år efter at CELAC blev grundlagt som en sammenslutning af alle lande i Latinamerika og Caribien, er der skabt resultater, der vækker bitterhed i Washington.

Læs mere

MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt

MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt MELLEMØSTKONFLIKTEN - det israelske synspunkt 1 ISRAEL OG DEN ARABISKE VERDEN ISRAEL DE ARABISKE LANDE Antal stater 1 22 Areal i km 2 21.500 11.000.000 Bruttonationalprodukt/individ (US$) 29.000 8.000

Læs mere

Irak: religionskrig eller politisk konflikt?

Irak: religionskrig eller politisk konflikt? DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 Copenhagen K +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief Irak: religionskrig eller politisk konflikt? Søren Schmidt August 2007 Søren

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten?

Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten? ANALYSE March 2011 Hvorfor spiller militæret så stor en rolle i Mellemøsten? Helle Lykke Nielsen Hvilken rolle har militæret spillet i de omvæltninger, vi har set i Mellemøsten i de seneste måneder og

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00

NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar 2016, 05:00 Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten - UgebrevetA4.dk 28-01-2016 22:45:42 NYT BLOD Flygtningestrømmen er en gave til konkurrencestaten Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. januar

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september 2001. USA under angreb. Fakta. Død og ødelæggelse. Reaktioner på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra organisationen Al- Qaeda et omfattende terrorangreb på USA. Det blev startskuddet til Vestens krig

Læs mere

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter

Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter 2013 Rejs med til verdens brændpunkter og kom tæt på mennesker, der lever i et samfund præget af konflikter NextStop er for dig der vil bagom facaden Praktiske oplysninger Som Next Stop er rejser du med

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Israels invasion i Libanon i 1982

Israels invasion i Libanon i 1982 Opgaven blev tildelt karakteren 9 Israels invasion i Libanon i 1982 Opgave i Den arabiske verdens moderne historie, moderne og internationale relationer Eksaminator: Jørgen Bæk Simonsen Censor: Gorm Rye

Læs mere

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002.

Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Statsborger fra Irak Nævnet stadfæstede i [foråret] 2004 Udlændingestyrelsens afgørelse vedrørende en mandlig statsborger fra Irak. Indrejst i 2002. Ansøgeren er etnisk araber, sunni muslim og stammer

Læs mere

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk

relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 1 Hindu-Muslim relationer Johan Galtung www.visdomsnettet.dk 2 Hindu-Muslim -relationer Af Johan Galtung (Oversættelse Ebba Larsen) Babri-moskeen 1. Diagnose: De indiske problemer, der kan påpeges, er

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER

2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER 2013 Serious Games Interactive ApS, All Rights Reserved ELEV OPGAVER INDHOLD Introduktion 3 Opgaver 4 Tema 1. 4 Hungersnød forårsaget af klimaforandringer og tørke. 4 Tema 2. 5 Udenlandsk indblanding.

Læs mere

Ellen Lindhardt in memoriam

Ellen Lindhardt in memoriam Ellen Lindhardt in memoriam I serien er tidligere udkommet: Mette Holm: KINA fra kejserdømme til kapitalisme Kai Rasmussen: IRLAND fra påskeoprør til påskeaftale Peter Kyhn: DE BALTISKE LANDE Annette Marcher

Læs mere

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig

Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig 9. oktober, 2012 Tyskland i krisen: Euroen er skyld i de største spændinger i Vesteuropa siden anden verdenskrig?aldrig siden anden verdenskrig har der været så store spændinger mellem Vesteuropas folk

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn Info-note - I 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 27. februar 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer Europa-Parlamentets

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Den kolde krigs afslutning

Den kolde krigs afslutning Historiefaget.dk: Den kolde krigs afslutning Den kolde krigs afslutning Den kolde krig sluttede i 1989 til 1991. Det er der forskellige forklaringer på. Nogle forklaringer lægger mest vægt på USA's vedvarende

Læs mere

Iran og Hizbollah: Hizbollah på vej mod øget selvstændighed. af Rune Friberg Lyme, forskningsmedarbejder. Research Paper

Iran og Hizbollah: Hizbollah på vej mod øget selvstændighed. af Rune Friberg Lyme, forskningsmedarbejder. Research Paper Iran og Hizbollah: Hizbollah på vej mod øget selvstændighed af Rune Friberg Lyme, forskningsmedarbejder Research Paper Fakultet for Strategi og Militære Operationer Forsvarsakademiet Ryvangs Allé 1 2100

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET

GRÆKENLAND. ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras ANDEL AF DET SAMLEDE BEFOLKNINGSTAL I DE 10 LANDE I SPILLET ROLLEKORT: Premierminister Alexis Tsipras Jeg er 43 år og blev premierminister i Grækenland i 2015. Jeg er formand for det venstreorienterede parti Syriza, som fik 36 procent af stemmerne og 149 ud af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til seksagesima søndag side 1. Prædiken til seksagesima søndag Tekst: Mark. 4,26-32. Prædiken til seksagesima søndag 2016 31-01-2016 side 1 Prædiken til seksagesima søndag 2012. Tekst: Mark. 4,26-32. Det er da nemt at være bonde. Put nogle korn i jorden, så kommer det hele af sig selv.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus

Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus 2014/1 BSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF) og

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

LIBANON STRATEGISK OMRÅDESTUDIE

LIBANON STRATEGISK OMRÅDESTUDIE LIBANON STRATEGISK OMRÅDESTUDIE Kaptajn M.G. Diemar UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET UKLASSIFICERET VUT II/L-STK 2000/2001 27 NOV 2000 Kaptajn M.G.Diemar LIBANON På baggrund af en redegørelse for Libanons

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM

Udenrigsudvalget B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Udenrigsudvalget 2013-14 B 40 Bilag 3 Offentligt DANSK MAROKKANSK FORUM Formål DANSK MAROKKANSK FORUM At forklare problematikken omkring den marokkanske sahara. Tættere samarbejdsforhold og dialog og venskab

Læs mere

Fascismen og nazismen

Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen Fascismen og nazismen opstod begge i kølvandet på Første Verdenskrig. Men hvad er egentlig forskellen og lighederne mellem de to ideologier, der fik meget stor betydning for Europa

Læs mere

Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Ikke-vestlige borgeres baggrunde Næstved Bibliotek og Borgerservice Anja Weber Stendal, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp DFH Integration hvem er vi Formiddagens program > Flygtninges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring

Udviklingen i og omkring byen Kobani i det nordlige Syrien er. særdeles alvorlig. Store dele af byen er efter flere ugers belejring Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 11 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Åbent samråd: kort orientering om situationen i Kobani i det nordlige Syrien. Der er tale om et åbent samråd. Udenrigsministerens

Læs mere

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30

Protest i Istanbul: Demokrati er mere end stemmeboksen - Retorikforlaget. Skrevet af Mathias Møllebæk Mandag, 10. juni :30 De massive protester mod nedlæggelsen af Gezi Park i hjertet af Istanbul er blevet et oprør mod Erdoğan-regeringens arrogante og autoritære holdning til det tyrkiske folk. Men når den internationale presse

Læs mere

Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007.

Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007. OSCE's parlamentariske Forsamling OSCE alm. del - Bilag 55 Offentligt Rapport om valget i Armenien 12. maj 2007. 1. Indledning. Det er tydeligt, at OSCE efterhånden stiller større krav til parlamentsmedlemmer

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN

Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 01. JANUAR 2016 Statsministerens nytårstale 2016 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2016 LARS LØKKE RASMUSSEN 1. Starten på nytårstalen. God aften. I december deltog jeg i et arrangement på

Læs mere

Kurdistan et glemt land

Kurdistan et glemt land Kurdistan et glemt land Shakhawan Shorash Staten 2. årgang nr.4, Marts 2000 Kilde: Encyclopædia Britannica, www.eb.com/kurdistanareal: 536.039 km 2 ( Kefur A. 1996 ) Population: 28.500.000 Tabel 1. kurderne

Læs mere

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016

Temamøde. Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Temamøde Flygtninge på arbejdsmarkedet Dansk Erhverv og VirksomhedsnetværkCabi v/frederik Pretzmann Marts 2016 Vores vision Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp dertil

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Præsidentiel og parlamentarisk styreform

Præsidentiel og parlamentarisk styreform Her er forskellen: Præsidentiel og parlamentarisk styreform Parlamentarisme og præsidentialisme er begge demokratiske styreformer. Men hvad er egentlig forskellen på de to former, der praktiseres i henholdsvis

Læs mere