Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse af retsstatsprincippet i EU Sammenfatning Kommissionen har vedtaget en ny procedure, som skal håndtere systemiske trusler mod retsstatsprincippet i EU-landene. Initiativet er en opfølgning på den ungarske forfatningskrise fra 2012, hvor ministerpræsident Viktor Orbán gennemførte en række ændringer af landets forfatning, som skabte voldsomme reaktioner fra EU-landene og EU s institutioner. På den baggrund indfører Kommissionen en nyt redskab til tidlig varsling, som gør det muligt for Kommissionen at indlede en dialog med et EUland for at forhindre en eskalering af systemiske trusler mod retsstatsprincippet. Den nye procedure medfører dog ikke nye beføjelser til Kommissionen. 1/7

2 Kommissionen har den 11. marts 2014 vedtaget en meddelelse, som indfører en ny mekanisme til at håndtere systemiske trusler mod retsstatsprincippet i de 28 EU-lande 1. Baggrund Kommissionens udspil er en direkte udløber af den EU-krise, som Ungarn havnede i i 2012, da den højrenationalistiske ministerpræsident Viktor Orbán foreslog og gennemførte en række drastiske ændringer af landets forfatning efter at have vundet et knusende flertal af sæderne i det ungarske parlament. Ændringerne angik områder som forfatningsdomstolens kompetencer, domstolenes uafhængighed, anerkendelse af religiøse grupper og hjemløses retsstilling. De ungarske forfatningsændringer gav anledning til voldsomme reaktioner i EU-landene og EU s institutioner, samt en debat om hvilke redskaber EU har til at reagere på begivenheder i et EU-land, som bryder med de grundlæggende værdier som EU-samarbejdet er bygget på. Selv om nogle af de mest drastiske ændringsforslag blev rullet tilbage, efterlod det de europæiske ledere med en følelse af afmagt over for et enkelt lands indenrigspolitiske ageren. Det viste sig nemlig ret hurtigt, at EU kun havde to valgmuligheder, når et EUland bryder med grundlæggende principper i EU: For det første kan Kommissionen indlede traktatbrudssager mod et EU-land, som overtræder regler i EU s traktatgrundlag eller i EU-lovgivningen. Det forudsætter imidlertid, at Kommissionen er i stand til at påvise, at handlingerne krænker konkrete EU-regler. Chancerne for at vinde en retssag ved Domstolen mod et EU-land på grund af landets tilsidesættelse af EU s overordnede principper eller værdier anses for at være minimale. For det andet kan EU indlede en såkaldt "artikel 7-procedure" 2, hvis et EUland groft og vedvarende overtræder EU's værdier. Proceduren kan i yderste konsekvens føre til at suspendere det pågældende EU-lands stemmeret i Rådet. Selv om proceduren for så vidt er den mest oplagte procedure i den situation, hvor et land forbryder sig mod EU s værdier, er den både kompleks suspension af rettigheder kræver bl.a. enstemmighed i Det Europæiske Råd (med undtagelse af det pågældende land) og opfattes samtidig som et vold- 1 KOM(2014) Jf. EU-traktatens artikel 7. 2/7

3 somt indgreb i et lands interne anliggender. Af samme grund betragtes muligheden også som en slags atombombe, hvilket forklarer, hvorfor den aldrig er blevet brugt. Hvad angår den første mulighed, indledte Kommissionen i 2012 tre traktatbrudssager mod Ungarn som følge af forfatningsændringerne. De var fokuseret på mere tekniske aspekter af forfatningsændringerne, nærmere bestemt: muligheden for at opkræve ekstra skatter som følge af bøder til Ungarn ved internationale domstole; regler for flytning af retssager mellem dommere; og begrænsninger af politisk markedsføring i forbindelse med valgkampagner (medielovgivning). Kommissionsformand Jose Manuel Barroso bebudede allerede i sin Stateof-the-Union-tale i 2012, at Kommissionen ville komme med et initiativ til beskyttelse af retsstatsprincippet. I marts 2013 skrev udenrigsministrene fra Tyskland, Holland, Finland og Danmark et brev til Barroso, hvori de foreslog, at Kommissionen som traktatens vogter skulle spille en større rolle i forhold til at sikre overholdelsen af retsstatsprincippet, og at man i yderste konsekvens skulle kunne suspendere EU's udbetalinger til Ungarn. Brevet forslog også at indføre en mekanisme, der skulle give Kommissionen mulighed for at behandle problemer i et EU-land på et tidligt tidspunkt. Under forudsætning af tilstrækkelig opbakning blandt EU-landene, skulle Kommissionen efter forslaget kunne anmode det pågældende land om at rette op på problemerne 3. Endelig vedtog Europa-Parlamentet den 3. juli 2013 en beslutning om situationen i Ungarn. Heri opfordrede Parlamentet bl.a. til at indføre en mekanisme i form af en Københavnskomité på højt plan som skulle evaluere landenes overholdelse af københavnerkriterierne og til at styrke dialogen mellem Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet og EU-landene. Hvad går den nye mekanisme ud på? Kommissionens udspil følger delvis op på de mange opfordringer og kommissionsformand Barroso s tale og opstiller en tredje vej ud over traktatbrudssøgsmål og artikel 7-proceduren. 3 Jf. EUU ( ) alm. del Bilag /7

4 Kommissionen foreslår en mæglingsprocedure, som udgør et forstadie til den tunge artikel 7-procedure. Formålet med den nye procedure er at gøre det muligt for Kommissionen at finde en mindelig løsning på en strid om et lands manglende respekt for EU s værdier og derved forhindre, at der opstår en systemisk trussel mod retsstatsprincippet, som kan udløse artikel 7- proceduren. Den nye procedure er som følger: Når der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet i et EUland, kan Kommissionen indlede en dialog med det pågældende land. Hvad angår den nærmere definitionen af systemisk trussel mod retsstatsprincippet henviser Kommissionen til EU-Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis, og nævner som eksempler trusler mod landets politiske eller retslige institutioner, mod domstolenes uafhængighed eller mod eksisterende klagemuligheder. Proceduren består af tre faser: 1. Kommissionen indsamler og undersøger alle relevante oplysninger (som bl.a. kan hidrøre fra Europarådet eller EU s agentur for grundlæggende rettigheder) og vurderer, om der er klare tegn på en systemisk trussel mod retsstatsprincippet. Hvis Kommissionen konkluderer, at der foreligger en systemisk trussel mod retsstatsprincippet, indleder den en dialog med det berørte land ved at sende en udtalelse om overholdelsen af retsstatsprincippet, hvori den advarer EU-landet, begrunder sin bekymring og giver landet mulighed for at svare. 2. Hvis der ikke findes en tilfredsstillende løsning, retter Kommissionen en "henstilling vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet" til det pågældende EU-land. Heri opfordrer Kommissionen EU-landet til at løser problemet inden for en bestemt frist og til at informere Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet. Henstillingen offentliggøres. 3. I den tredje fase vil Kommissionen overvåge, hvordan EU-landet følger op på henstillingen. Hvis der ikke sker en tilfredsstillende opfølgning inden for fristen, kan Kommissionen anvende en af de mekanismer, der er fastsat i TEU artikel 7. Hele proceduren er således baseret på en løbende dialog mellem Kommissionen og det berørte EU-land, samt indberetninger fra eksterne aktører. Kommissionens illustration af proceduren findes på næste side: 4/7

5 5/7

6 Skriv afsnitstitel - ellers slet Kommissionens illustration af den nye mekanisme 6/7

7 Hvilken juridisk karakter har meddelelsen? Det kan umiddelbart undre, at Kommissionen indfører en ny procedure ved en meddelelse, som ikke er nogen EU-retsakt med bindende virkning. Forklaringen er imidlertid, at den nye procedure alene forpligter Kommissionen til at gå i dialog med det pågældende EU-land, og at den nye mekanisme dermed ikke giver Kommissionen andre beføjelser til end dem, der gælder i dag. Hvad angår Kommissionens mulighed for at rette en henstilling vedrørende overholdelsen af retsstatsprincippet til et EU-land, kan Kommissionens nemlig allerede gøre dette i overensstemmelse med EU s traktatgrundlag. Netop den omstændighed, at den nye procedure reelt ikke giver Kommissionen nye beføjelser over for de EU-lande, der ikke lever op til EU s demokratiske værdier, kan meget vel føre til, at Kommissionens udspil kritiseres for at være noget tandløst. Med venlig hilsen Thomas Fich (3611) 7/7

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention P a g e 1 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Præambel De underskrivende regeringer, der er medlemmer af Europarådet; i betragtning af, at De forenede nationers Plenarforsamling den 10. december

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk

Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark. Camilla Laudrup Helle Rahbæk Camilla Laudrup Helle Rahbæk Var det voldtægt? Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark ISBN 87-991390-0-6 VAR DET VOLDTÆGT? EN UNDERSØGELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere