PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2012. 69. årgang Nr. 4. Flyversoldatens Ur. Medlemsnyt. 70 års trofæet uddelt"

Transkript

1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August årgang Nr. 4 Flyversoldatens Ur Side 10 Medlemsnyt Side års trofæet uddelt Side 16 AirShow 2012 Side PROPEL 1

2 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Banko 19/ Karup*) Bowling Tirsdage i lige uger LA Sydfyn*) Dart 1. tirsdag i måned, start 2/ LA Skrydstrup Deadline næste PROPEL Familiedag 25/ LA Odense*) Fisketur 18/ Karup*) Flyvetur 11/ LA Vestjysk*) Foredrag 12/ LA Odense 25/ LA Skrydstrup*) National Flagdag 5/ LA Odense 5/ Aalborg 5/ LA Odense Skydning 8/9 Fugleskydning LA Odense 9/9 Jagerskydning LA Thy-Mors 1. & 3. onsdag i måned, start 3/10...Aalborg Soldaterjubilæer 1/ Værløse-Jonstrup*) 15/ Karup*) 22/ Aalborg*) 22/ Skrydstrup*) Udflugt 6/9...LA Odense PROPEL denne gang Et nyt PROPEL Det hedder da en propel! - Korrekt. Men nu er det medlemsbladet, jeg snakker om. Du så det sikkert allerede, da du hentede bladet i postkassen. - Nyt layout, og intet Flyvevåbnet som omslag. Hvorfor nu det? Forklaringen fik du jo i juni-nummeret. Af sparehensyn udkommer bladet Flyvevåbnet ikke mere, men erstattes af en forsvarsavis, der er fælles for alle tre værn. Vi forhandler aktuelt med FTK om muligheden for eventuelt at blive koblet på det nye medie under en eller anden form, men det er meget uvist, om det er muligt blandt andet på grund af, at Forsvarsavisen sikkert skal udkomme hver måned, og det rækker vores økonomi jo slet ikke til. Med den mængde stof, jeg normalt modtager fra læserkredsen vil det også blive meget svært at få artikler nok til en månedlig udsendelse. Desuden vil Forsvarsavisen sandsynligvis blive i tabloid-format, altså samme størrelse som de fleste aviser efterhånden har fået. Nyt udseende Soldaterforeningens forretningsudvalg har længe vidst, at der var ændringer undervejs, men det har ikke været muligt at få konkrete oplysninger, som vi kunne træffe beslutninger ud fra. Udvalget har så vedtaget, at PROPEL fortsat skal udkomme hver anden måned, og at omlægningen skal markeres med et nyt udseende layout som det hedder på nydansk. For sent ude Efter planen skulle augustnummeret have ligget i din postkasse den 1. august. Det gjorde det desværre ikke, og det beklager jeg dybt. Årsagen er dels de nævnte uafsluttede forhandlinger, dels det tidskrævende arbejde med det nye layout, men især at disse ting i år tidsmæssigt falder meget uheldigt sammen med trykkeriets sommerferie. Det betyder desværre, at nogle fødselsdage og et par tilmeldingsfrister er overskredet, når du får bladet, men redaktionen håber på din forståelse. Men bladet kan som sædvanligt læses på hjemmesiden fra et par dage før udgivelsesdagen. Harry er tilbage Ved afslutningen af de 3 måneders prøvetid som forretningsfører Ove Kristensen havde, har forretningsudvalget besluttet at afbryde samarbejdet. Det betyder, at Harry Sørensen midlertidigt fungerer i sit gamle job, mens der forhandles med en afløser. Ernst Krnvold Frederiksen PROPEL udgives af Flyvevåbnets Soldaterforening. PROPEL udkommer den 1. eller den første hverdag herefter i månederne februar, april, juni, august, oktober og december. Deadline for stof til bladet findes i kalenderen herover. Artikler optaget under navn kan ikke tages som udtryk for redaktionens eller FSF s mening. Indsender er ansvarlig for indhold og tilladelse til brug af fotos. Redaktionen forbeholder sig ret til ikke at medtage artikler, der indsendes uopfordret, samt til at redigere i indsendte artikler under behørig hensyntagen til, at betydningsfuldt indhold ikke udelades. Hjemmesiden Stof, der inden for en uge ønskes indrykket på hjemmesiden, sendes til adressen: Stof til PROPEL Tekst Skriv i tekstbehandling, helst Word, og hæft filen ved en til - eller send teksten, helst maskinskrevet, med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Billeder Digitale fotos i JPG- eller TIF-format i højeste opløsning. Vedhæftet en eller flere til - Obs! - Max. 10 MB pr mail Papirbilleder med post til: Bladet PROPEL, c/o Ernst K. Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens Papirbilleder returneres kun på forlangende. Adresseændring meddeles til forretningsføreren. 2 PROPEL

3 Deltagere fra FU Landsformand Landsnæstformand Forretningsfører Ny Forretningsfører Redaktionsudvalget Jubilæumsudvalget PR-udvalget Skydeudvalget Effektudvalget Revisor Kaj F. Clausen (LF) Kurt B. Sørensen (LNF) Harry Sørensen (HS) Ove Kristensen (OK) Erling H. Sørensen(ES) Bent Petersen(BP) Ernst K. Frederiksen(EK) Finn Schjoldager(FS) Knud Bisgaard(KB) Knud Bistrup Jensen(KBJ) Delegerede fra afdelingerne Aalborg Helge Hoff (HOF), formand Gert Rebsdorf (GR) René Crone (RC) Karup Henning Halkjær (HH), formand Ole Lykkeskov (OL) Lars Farving (LFA) Skrydstrup Leif Pedersen (LP), formand Jens Chr. Nielsen ( JCN) Lis Yttung (LY) Værløse Jonstrup Hans J. Amonsen ( AMON), formand Afbud fra Revisor Poul Henning Jensen Mogens Billekop Repræsentantskabsmøde maj i Aalborg Leo Schmidt Værløse Jonstrup Afdeling Værløse Jonstrup Afdeling Øvrige anvendte forkortelser (alfabetisk) AFTC Air Force Training Center CH-FTK Chef Flyvevåbnet DADV De Allieredes Danske Vaabenfæller DSM Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd FF Forretningsfører FLOS Flyvevåbnets Officersskole FLV Flyvevåbnet FSF Flyvevåbnets Soldaterforening FU Forretningsudvalget S&F Soldaten og Orlogsgastens Fond Hurtigt overstået Mødet, - som var det første efter at mødemåneden er ændret til maj, - begyndte klokken 9 med at fanen blev opstillet, og efter valg af Helge Hoff som dirigent blev Knud Bistrup og Ove Kristensen valgt som stemmetællere. Herefter gik det slag i slag i til mødet sluttede kl Godkendelse af beretninger. Jubilæumsudvalget BP takkede for den hjælp der havde været fra arrangørerne på flyvestationerne og på FLOS og henviste til den beretning der blev aflagt ved sidste repræsentantskabsmøde (efteråret 2011). Redaktionsudvalget ES omtalte sin passivitet i de seneste år, da FF og PR havde taget sig af det praktiske med hensyn til bladet og samarbejdet med FLV. Dette samarbejde standser nu, - FLV ophører med at lave bladet Flyvevåbnet på grund af af økonomi. ES oplyste at PR var i gang med at lave det sidste indstik til bladet. - Men nu er jeg med igen, fordi der skal udgives et nyt blad i en eller anden form og temmelig sikkert med nye samarbejdspartnere. Der er 2 muligheder for et nyt blad: Den ene er at lave et indstik til det nye fællesblad som Forsvaret vil til at udgive. Dette betyder at vi vil orienteret bredere, da det bliver et blad der omhandler alle 3 værn. Vi har også fået tilladelse til at bruge de artikler som FLV sætter i bladet. Den anden mulighed er, at vi selv laver vores eget blad og benytter de før omtalte artikler til at fylde ud med. ES sluttede med at meddele at der intet var afgjort endnu, da han først havde fået telefonisk besked den 10. maj om aftenen. Uanset hvilket resultat det ender op med, vil der udkomme et blad. Kommentarer: LFA mente at man ikke kunne forvente at det nye 3 værnsblad ville få lang levetid, da alle efterhånden benyttede sig af elektroniske medier. ES svarede at den tanke også var med i overvejelserne. - Vi arbejder også med en plan B og i den forbindelse kan vi benytte de artikler som FLV laver. Jeg er enig med LFA i, at vi ikke ved om Forsvarets nye blad efterhånden overgår til elektronisk meddelelsesform, men vi håber at det fortsætter i almindelig bladform. Plan C som sidste alternativ er, at PR laver et blad kun med medlemsstof, og aktuelt ved vi ikke, hvor mange udgivelser et fremtidigt blad vil have. PR-udvalget Beretningen var udsendt. Beretningen blev kort gennemgået af EK. Flyversoldatens Ur som er blevet uddelt 10 gange har ikke haft den ønskede effekt med hensyn til tilgang af nye medlemmer. Da den nye skolechef for AFTC forleden uddelte det 10. ur opfordrede obersten kraftigt de værnepligtige til at melde sig ind i FSF. Ny afdeling oprettes. Et nyt tiltag for at få de unge flyversoldater til at interessere sig for FSF vil derfor være at oprette en Ungdomsafdeling i foreningen. Efter et møde med de værnepligtiges befalingsmænd blev konklusionen, at vi skulle forsøge at oprette en tilgang til Facebook via vores hjemmeside således at nye værnepligtige kunne kommunikere indbyrdes via en gruppe på Facebook. En anden ide er, at tilbyde nye medlemmer et synligt bevis på, at de er medlemmer af FSF, for eksempel en T-Shirt med foreningens logo på. Vi er blevet tilbudt at deltage på præsentationsrunden med de værnepligtiges talsmænd og få taletid ved indkaldelsen af de nye hold værnepligtige. EK anmodede repræsentantskabet om tilsagn til at fortsætte arbejdet med nye tiltag, og der var ingen indvendinger. Bestyrelsesseminar. LF har forsøgt at få arrangeret et møde med en af de jagerpiloter der har været med i Libyenkonflikten, men dette ville FLV ikke tillade, så vi står stadig i den situation at vi efterlyser et godt emne til at holde et spændendeforedrag i forbindelse med et seminar. Hjemmesiden. Der har været en del tekniske problemer i forbindelse med anvendelse af en ny PC og dette har medført en del forsinkelser med opdatering af hjemmesiden, men problemerne er nu løst. PROPEL. Det er endeligt afgjort at juninummeret bliver det sidste der udsendes som indstik i bladet Flyvevåbnet. EK efterlyser mere aktuelt medlemsstofstof til PROPEL! Skydeudvalget Beretningen var udsendt elektronisk. FS efterlyste flere skytter og anmodede afdelingerne om at samle op på dette problem. Man kunne eksempelvis lave landsskydningen til en form for festdag med fælles morgenmad og frokostspisning. LNF kontakter den nedlagte lokalafdeling Sydsjælland og prøver at få skytterne derfra til at deltage igen. Det samme gælder Lokalafdeling Nordvestsjælland. HH Pointerede at man mange steder var gået over til elektroniske skiver og dette medfører en større udgift. HH undersøger prisen på skydning på elektroniske skiver. a PROPEL 3

4 Effektudvalget Beretningen var udsendt elektronisk og blev kort gennemgået. KB omtalte, at han var ny i FU og har modtaget effekterne fra LF og der har været lidt salg og håber at de kommende arrangementer giver mersalg. Efter overtagelsen er der solgt for ca kr. KB takkede for den måde han var blevet modtaget på i FU. BP spurgte om de effekter der opbevares på flyverstuen i Aalborg er forsikret. Dette vil blive undersøgt af HOF og KB. Landsformand Beretningen er udsendt. LF orienterede blandt andet om deltagelse i Majestætens regentjubilæum, de afholdte FU møder, medlemsstatus, det gode samarbejde med FLV, samt at FSF-udstillingsmateriellet anvendes flittigt ved blandt andet årgangsjubilæerne. Der har ikke været afholdt møde i FLV jubilæumsfond siden sidste repræsentantskabsmøde, men det forventes afholdt i august i år. LF orienterede om DSM, møder i Fonden Danske Veteranhjem og møder i Samvirkerne. LF deltog for DSM ved medaljeoverrækkelsen til udsendte soldater med psykiske men. LF har deltaget i bestyrelsesmøderne i Folk og Forsvar. LNF orienterede om donationerne fra S&F. HS omtalte problemerne med FSF s edb-supporter og problemer i forbindelse med udsendelsen af kontingentopkrævninger. Han har derfor kontaktet en bekendt supporter i Odense, som nu er i gang med at lave vores kartotek. HS opfordrede alle om at give besked ved adresseskift både på mailadresse og alm. postadresse. Samtlige beretninger blev godkendt. Orientering fra afdelingerne. Aalborg HOF omtalte det gode samarbejde med FLV og afdelingen var for eksempel inviteret med til Nytårsparolen. Flyvestuen er blevet flyttet til nogle kælderlokaler, der ikke er helt så indbydende som de hidtidige, men HOF var af den opfattelse, at de skulle nok blive brugbare. Han omtalte også aktiviteterne i lokalafdelingerne. Det store hit er skydning som samler mange deltagere hele vinteren. HOF orienterede om samvirkerne, hvor han også er medlem af bestyrelsen og berettede om et ganske godt samarbejde. Der er mange fælles aktiviteter i Aalborg-området i kraft af, at det er en stor kaserneby. Samarbejdet med andre organisationer som f.eks. Folk og Forsvar er ligeledes udmærket, der arrangeres forskellige tiltag som man bare kan koble sig på. Det største problem er at udmeldingerne som regel kommer meget sent. Afdelingen har også deltaget med Fanerne i flere sammenhæng blandt andet Majestætens Regentjubilæum, den nationale Flagdag og 5. maj højtideligheden samt Valdemarsdag den 15. juni. HOF opfordrede alle til at deltage, ikke alene bestyrelsesmedlemmer. Han nævnte også et arrangement den 6. maj som Forsvarsbrødrene og Hjemmeværnet står for, hvor man tager til Lundby for at mindes en engelsk flyver der ligger begravet der. Den10. juni deltager man ved Airshow på Flyvestation Aalborg. EF opfordrede HOF til at lægge alle arrangementerne på hjemmesiden. Skrydstrup LP er fornylig valgt som formand og han er i gang med at få nogle arrangementer op at stå. Han vil snarest indkalde til et bestyrelsesmøde for at få gang i blandt andet årgangsjubilæet. Værløse Jonstrup AMON berettede, at afdelingen ikke har stået for ret mange arrangementer selv, men har deltaget ved andre foreningers arrangementer og dermed deltaget med Fanen, for eksempel ved indvielsen af monumentet over faldne udsendte i international tjeneste på Kastellet. Afdelingen deltager også i DADV s Lille & Store Kransetur i november måned hvert år, som afholdes den11. november på våbenstilstandsdagen for 1. Verdenskrig og den nærmeste søndag i forbindelse med denne. Der har været Fanedeltagelse ved Majestætens Regentjubilæum og vi deltager også lokalt i Frederikssund den 4. maj. Fremadrettet forsøges det at få nogle arrangementer op at stå. Karup HH berettede - vi har afholdt vore sædvanlige arrangementer og har været ude med Fanen flere gange, blandt andet Holstebro Kaserne og Rindsholm Mindelund samt Viborg. Der har været afholdt generalforsamling med stor deltagelse. Jubilæumsdeltagere kan købe alle billederne fra jubilæerne på en CD mod forudbetaling. Man vil arrangere en tur til Hamborg til Airbus og Wonderland for alle, ikke bare for Karup Afdeling, men for alle. Foreningens reviderede regnskab Regnskabet blev omdelt, gennemgået af HS og godkendt. Indkomne forslag Udsendte forslag fra FU: ændres til: FU-møderne afholdes i oktober og april. Forslaget blev eenstemmigt vedtaget ændres, så kun sidste ændring påføres under paragraffen Forslaget blev eenstemmigt vedtaget Forslag fra Trofæudvalgsformanden: Statutterne under pkt. 3 ændres til: trofæet opbevares mellem uddelingerne hos Trofæudvalgsformanden. Forslaget forkastet med stemmerne 1 for, 9 imod Kommende års budget, fastsættelse af kontingent og indskud. Budgetforslaget blev omdelt, og gennemgået af HS. Udgiften til fremtidig bladudgivelse skønnes at være som hidtil, men er ret usikker. Budgetforslaget er derfor med forbehold for stigende udgift til bladet. Forslaget godkendt med uændret kontingent og indskud. Valg Landsformand, PR Udvalgsformand, Kritisk Revisor Leo Schmidt og Revisorsuppleant Erik K. Mikkelsen blev alle genvalgt. Landsnæstformand og Jubilæumsudvalgsformand genvalgt for 1 år. Redaktionsudvalgsformand, Skydeudvalgsformand og Effektudvalgsformand var ikke på valg FU blev pålagt at udarbejde en mulig afløsning af JUB. Jubilæumstrofæudvalget orienterer RC sagde, at der i fremtiden bliver annonceret i PROPEL efter begrundet indstilling til modtagere af jubilæumstrofæet. Valg af trofæudvalg Formand René Crone og Kurt B. Sørensen blev genvalgt. Aktuel trofæholderen træder automatisk ind i udvalget. Næste års repræsentantskabsmøde. I Fredericia enten 4. eller 25. maj. Eventuelt Da HS deltog som FF for sidste gang, takkede han FU og delegerede for den hermed afsluttede 12-års periode, og håbede, at tingene falder i hak med den nye FF. Forsamlingen takkede HS for hans kæmpeindsats med applaus. Afslutning LF takkede HOF for god og myndig ledelse af mødet, og HOF takkede deltagerne for god ro og orden. Kaj Clausen Landsformand (Redigeret af redaktionen) 4 PROPEL

5 Flyvevåbnets Soldaterforening - Soldaterjubilæer 2012 Årgang Giiiv agt - til jubilæum - træd an! Flyvevåbnets Soldaterforening inviterer dig til jubilæum på FSN Aalborg, Karup, Skrydstrup og i Jonstruplejren. Kom og oplev gensynet med kendte ting og steder - og først og fremmest med gamle kammerater. Også ikke-jubilarer og ikke-medlemmer af FSF er velkomne. Programmet omfatter - Orientering om Flyvevåbnet og flyvestationen siden sidst - Rundvisning og demonstration af materiel - Jubilæumstegn tildeles 25, 40, 50, 60 og 70 års jubilarer - Spisning og kammeratligt samvær (Diætmad: bestilles ved jubilæumsudvalget senest 1 uge før) Både Flyvevåbnet og Soldaterforeningen lægger sig i selen for at gøre jubilæumsdagen festlig og udbytterig, men dagens højdepunkt er selvfølgelig mødet med kammeraterne. Har du, som jubilerende medlem, ikke modtaget indbydelse senest den 9. august så kontakt jubilæumsudvalget. Tilmelding - som er nødvendig og bindende - sker ved indbetaling af 230 kr. på det medfølgende girokort (for ikke-medlemmer er prisen 275 kr.) Husk at skriv hvilken flyvestation du møder op på! Jubilæumsudvalget v/bent Petersen, Solsortevej 7, Østengaard, 7100 Vejle Tlf.: Giro Netbank: Registreringsnr og kontonr Værløse-Jonstrup Karup Lørdag den 1. september Mødested: Jonstruplejrens hovedvagt senest kl Bemærk mødestedet Tilmelding senest den 18. august Lørdag den 15. september Mødested: Propelmessen ved Hovedvagten senest kl Skrydstrup Aalborg Tilmelding senest den 25. august Lørdag den 22. September Mødested: Cafeteriet FSN Skrydstrup senest kl Tilmelding senest den 7. september Lørdag den 22. September Mødested Hovedvagten senest kl Tilmelding senest den 7. september PROPEL 5

6 FSF Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf , Mobil Airshow 2012 Dette års Airshow i Aalborg var trods en del regn en stor succes. Der kom mange mennesker og FSF havde fået tildelt en stand helt i front, hvor vi havde godt besøg. Ros og tak til ATW og flyvestationen for et godt tilrettelagt arrangement. Valdemarsdag Fra vores stand ved Airshow 2012 på Flyvestation Aalborg National flagdag den 5. september I Aalborg fejres dette med stort anlagt arrangement, hvor vi opfordrer alle til at deltage. Vi starter kl med kransenedlæggelse ved Soldatens sten ved garnisonsmuseet på Skydebanevej, hvor OB Flemming Larsen taler. Derefter kl er der parade på Gl. Torv med flaghejsning, fællessang, taler, underholdning med Kanonlaug og musikkorps. Efter marchen gennem byen er der kl gudstjeneste i Budolfi kirke. Mød op og støt dette flotte arrangement. Mvh Helge Hoff Lokalafdeling Aalborg Helge Hoff, Lisedalsvej 40, 9200 Aalborg SV Tlf Fra kransenedlæggelsen ved flyvergravene 5. og 6. Maj Højtideligheden Sædvanen tro var der deltagere fra England, idet Arthur Dales niece tog hele turen herover for at deltage ved kransenedlæggelsen ved netop Arthur Dale og senere ved Flyvegravene ved Vadum kirke. Ib Nielsen lagde vores krans fra FSF, medens Brian og Jens Aage stod fanevagt. Efter gudstjenesten var der kaffe i Vadum Sognegård. Dagen efter den 6. maj var vi også repræsenteret med vores fane i Lundby Krat, hvor vi sammen med hjemmeværnet og forsvarsbrødrene mindedes den faldne engelske flyver Germain. Vejret var med os den 15. juni. Der var pause i regnen, mens der blev holdt taler og faner uddelt samt det meste af vejen for marchen gennem byen. Flot arrangement der afsluttedes med gudstjeneste i Budolfi. Indendørskydningen Vi starter op igen med indendørsskydningerne den første onsdag i oktober. Kom og vær med et par hyggelige timer i godt selskab hver den første og tredje onsdag i måneden hele vinteren. Vi har våben, som kan lånes og instruktører, der kan vejlede. Planlæg allerede nu vinterens aktiviteter med at sætte kryds i kalenderen. Mvh Helge Hoff Lokalafdeling Thy-Mors Knud Larsen, Lupinvej 15, 7700 Thisted. Tlf Jagerskydning. Søndag den 9. september arrangerer Thy-Mors Jagerskydning på skyttecentret i Næstrup. Vi starter som sædvanlig med kaffe og rundstykker kl og vi forventer at kunne starte skydningen ca. kl. 10. Kl. ca. 12 afbryder vi skydningen for at nyde vores medbragte madkurv. Øl og vand vil kunne købes på pladsen til vore sædvanlige lave priser. Alle kan deltage Skydningen er for alle, så vi opfordrer så mange som muligt til at møde op. Tag kone, kæreste og børn med, så vi kan få en rigtig god dag sammen. Vi vil gerne se flere af Thy-Mors medlemmer. Det kan da ikke være rigtigt, at der kommer flere fra Aalborg og Vendsyssel end fra Thy-Mors!!!!!!!! Har du spørgsmål vedrørende skydningen, så ring til Knud Larsen på Tlf Med venlig hilsen Ernst Sørensen, sekretær 6 PROPEL

7 Fisketur ved Karup Å. FSF Karup Henning Halkjær, Vinkelvej 3, Durup, 7870 Roslev Tlf , Mobil Så skal vi darte igen Lokalafdeling Skrydstrup inviterer til dart følgende datoer: og alle dagene kl Lokalafdeling Skrydstrup Poul-Erik Lund Frandsen, Bygmarken 44, Skrydstrup, 6500 Vojens Telefon , Mobil Tilmelding nødvendig til Pelle tlf: mobil: eller Jan tlf: mobil: Vore gode venner i seniorklubben inviterer os: Lørdag den 18. august inviterer Karup Afdeling til fisketur ved Karup å. Det er for alle medlemmer med påhæng. Husk at medbringe gyldigt fisketegn hvis I vil fiske. Vi starter dagen med morgenkaffe og rundstykker kl. 8. Derefter prøver vi om fisken vil bide på, og ved kl tiden spiser vi frokost, som består af kartoffelsalat og frikadeller samt en øl eller vand. For medlemmer er det gratis, for ikke-medlemmer er prisen 50 kr. Sluttidspunkt bestemmer vi senere. Kørselsvejledning: der drejes til modsat side som Karup lufthavn. Der står en lille skilt. Gerne tilmelding af hensyn til maden til undertegnede senest lørdag den 11. august. Se telefon og herover. (Selv om PROPEL er forsinket så prøv at ringe alligevel) PS. I må gerne selv medbringe mad. Med venlig hilsen Henning Halkjær. Bankospil Karup afdeling afholder bankospil i den røde sal ved propelmessen den 19. november kl Det er for Flyvevåbnets Soldaterforenings medlemmer med familie samt venner og bekendte, samt alle soldaterforeninger. Flyvestationens personale med pårørende er også velkomne. Der er mange fine gevinster så kom og få del i dem. Af gevinster kan nævnes ænder, kyllinger vin, chokolade og kaffe. Velkommen til en meget interessant og underholdende aften Chefredaktør Siegfried Matlok fra Der Nordschleswiger i Aabenraa gæster torsdag den 25. oktober Seniorklubben. Han har i en menneskealder været et af mindretallets kendteste ansigter, der ofte var den, som førte ordet over for myndighederne i både Danmark og Tyskland. På den måde har han været tæt på flere danske statsministre og andre politikere i begge lande. Matlok er kendt som en både levende og humoristisk fortæller. Torsdag den 25. oktober kl på Landsoldaten, Flyvestation Skrydstrup. Pris pr. person 100 kr. inklusiv 1 stk. smørrebrød + 1 ostemad samt en øl eller vand. I er velkomne til at tage kone, kæreste eller ledsager med. Tilmelding senest mandag den 22. oktober til Iver Schmidt, telefon , mobil eller Sæt nu et stort kryds i jeres kalender ( Jeg/vi skal huske at tilmelde os dette spændende foredrag) Efter spillet er der kaffe og 2 stk. smørrebrød til en samlet pris á 50 kr. - husk at bestille. Af hensyn til adgang til flyvestationen er tilmelding nødvendig. I skal ind i vagten og have adgangskort. Messen er åben så der kan købes drikkevarer. Tilmelding skal ske til Henning Halkjær senest den 12. november på telefon eller der er nævnt ovenover. Ved venlig hilsen Henning Halkjær PROPEL 7

8 Kom med ud at flyve Lokalafdeling Vestjysk Lis Yttung, Østerhedevej 19, 6690 Gørding Telefon , Mobil E-post: FSF Værløse-Jonstrup Jørgen Amonsen, Refsnæsgade 54, 1. tv., 2200 København N. Tlf , Mobil: Grillafslutningen på Pedersholm Endnu en meget hyggelig og velbesøgt sæsonafslutning. 40 glade Piger og Drenge var indrulleret kl. 14. Vejret var langt bedre end den trusselsvejrmelding vi havde hørt aftenen før. Det var varmt, solen stak næsen frem mange gange, og allerbedst - det var tørvejr. Som skrevet i juni nummeret fik jeg en aftale i stand med Helge Madsen fra Grindsted, og igen i år kommer han selv og hans piloter og stiller sig til rådighed med en evt. flyvetur og hyggeligt samvær. Vi har fået datoen: 11. august. Vi mødes lørdag den 11. august kl på Vamdrup flyveplads, der vil der blive en orientering og der vil blive uddelt årgangstegn til jubilarer. Er vejret til det får alle fremmødte en flyvetur med Helge og hans piloter, det plejer at være et tilløbsstykke, så ring eller mail hurtigst muligt til mig. Se kontakt ovenover. Tag bare kone/samlever med, det bliver rigtig hyggeligt. Der var velkomstdrink, kaffe og kage og avec. Der bliver mulighed for kaffe med brød en øl eller vand for 25 kr. pr. person, dette er inkl. flyvetur Vi ses. Lis Yttung Lokalafdeling Odense Erik Krogsriis, Sibiriensvejen 130, Revninge, 5300 Kerteminde Tlf.: Solen blev nydt i fulde drag mens snakken gik og svinet varmede sig. Husk familiedagen den 25. august kl.14 på Sibiriensvej 130, 5300 Kerteminde hos Erik og Erika. Tag selv mad med, vi sørger for at grillen er varm, hvis I ikke foretrækker at have madpakke med. Tilmelding senest 19. august til Erik: , Klaus: eller Henning: Øvrige aktiviteter, som kunne have interesse: 5. september kl.07.45: Nyborg marineforening markerer flagdag. Tilmelding 1.september på sms til september kl.19.00: Flagdag i Ansgars anlæg, Odense v. mindestenen 6. september: Udflugt med folk og forsvar nærmere oplysning hos Chr. Laursen tlf september kl.09.00: Fugleskydning på Dannevirke, Sdr. Boulevard, Odense. Morgenkaffe, salg af skydelodder. 12. september kl.19.00: på Dannevirke, foredrag v. lektor N.P. Frederiksen: Th. Sneum, Danmarks glemte superspion, Spionen, der begyndte sin odysse ved Sanderumgård. 25 kr. for ikke-medlemmer af Hisam. Venlig hilsen Klaus Ingolf Henriksen Efter 4½ time ville det gerne ud af Kajs Sauna og det var vi mange, der var glade for. Grisen, der før så så sød ud, havnede nu i vores sultne maver, det var kræs for kendere. Der var masser af forskelligt tilbehør til, så ingen gik sultne fra borde. Alt for hurtigt var en dejlig dag slut. Tak til alle der deltog og en STOR tak til alle der også bidragede fysisk i Årets Party. Dagens hovedpersoner: Svinet og Kaj (th) 8 PROPEL

9 Ferielukning på STUEN i juli og august. Første Stueaften efter ferien, er den 19. september. Herefter er der åbent den 17. oktober og 21. november. Forsvarets Dag på Kronborg Den blev i år afholdt den 17. juni. FSF var i år kun repræsenteret af Landsformanden. Vi håber at der er flere FSF ere der vil deltage til næste år. Det kunne være hyggeligt, hvis vi var nogle der kunne afløse hinanden ved fanen i Riddersalen og bagefter hygge os med en frokost i kasematten under Flagbastionen. Det er en tilbagevendende dag, som du må opleve. Indendørskydning, 15m Bane. Kontaktperson: Torben Ek Skydningerne sidste år havde særdeles få deltagere (gennemsnitlig 4), så derfor er der ikke planlagt nogen skydninger for det kommende efterår og vinter. Vi kan ikke være bekendt at beslaglægge baner og trække på en skydeansvarlig med så få deltagere. Vi tog en pænt afsked med Gladsaxe Skytteforening efter Landsskydningen 2012, men vil også her i PROPEL takke foreningen for mange gode år. Hvis jeg får tilkendegivelser fra FSF ere om at skyde landsskydning i Københavnsområdet i 2013, så tror jeg det kan lade sig gøre, men det bliver så uden forudgående træning. Det samme kan sikkert også lade sig gøre omkring KSS-Skydningen i februar Københavnerhistorie der fanger. Sådan stod der skrevet i augustnummeret af PROPEL 2011, og i senere numre skrev vi lidt om Kastellet i København. Derfor synes vi, at det kunne være spændende at se Kastellet, og høre nogen af de gamle historier. Det blev så en lørdag formiddag i maj måned, der blev aftalt. Vejret var ikke for godt, det var en regnfuld morgen, men alligevel trodsede 29 interesserede deltagere de mange regndråber, der dryppede på vores hår. Vi hørte også om tilgængeligheden til vand i 17 århundrede. Det fik man fra voldgraven, men det var også her i voldgraven der blev vasket tøj og udledt spildevand og besørget toiletbesøg. Måske var det en af grundende til, at der blev drukket meget øl på den tid. Vandet til øl brygningen var trods alt blevet kogt. Senere gravede man en brønd for at få renere vand. Den blev gravet ved siden af det udendørs lokum. Ja, det var et spændende Kastelsbesøg. Tak til Finn. Dagen afsluttede vi på Café Petersborg og der gik snakken livligt. Vi drenge fik lov til at fortælle vores mere eller mindre troværdig soldaterhistorier, og damerne lyttede andægtigt til os, selvom de indimellem sneg sig til en kort snak med de andre damer. En dejlig start på det lidt kølige forår. Besøget startede i Bunkeren, som tyskerne havde bygget under besættelsen, og hvor Finn Andersen fortalte. Det er De Blå Baretter der lejer den, og det var også dem, der i skikkelse af Thomas Smidt gav os husly og fortalte de nysgerrige fremmødte om bunkeren. Han havde også sørget for varm kaffe og en lille snudestrammer. Første del af den guidede rundvisning skulle have været udendørs ved flagstangen, men vejret fik lokket vores guide, næstformanden for Kastellets Venner, Finn Andersen, til at fortælle de første spændende beretninger om Kastellet i bunkeren. Han er i øvrigt medlem af FSF. Finn kunne også supplere oplysningerne om bunkeren, og det gjorde han så fyldestgørende at bunkerbesøget trak ud og med tørvejr til følge, da vi igen dukkede op fra bunkeren. Vi blev ført rundt til de mange steder med de spændende historier. Det var Krudttårnet der senere blev til et berygtet fængsel - en soldatervåning på ét værelse, hvor soldaten boede, spiste og sov med utøj og sin familie Kirken der er sammenbygget med endnu et fængsel, hvorfra fangerne kunne overhøre gudstjenesten. I dette fængsel sad mange spændende personer. Den mest spændende var nok John Norcross, der selv blev fremvist til folk og som dresserede mus, som han optrådte med, når der var fangebesøg. Det lykkedes ham at flygte tre gange i sit 16 år lange fængselsophold. På Kastellet afholdes der rigtig mange koncerter og andre arrangementer. Ved PROPELs deadline var der denne gang knap 40 på kalenderen, og da der løbende sker ændringer og tilføjelser, må vi derfor af pladshensyn henvise til Kastellets hjemmeside Københavnske Soldaterforeningers Samvirke er en meget aktiv organisation, som også har sin egen hjemmeside, hvor Samvirkets arrangementer kan findes. Se for eksempel Kransenedlægning den 29. august, Den Nationale Flagdag den 5. september og 200 m skydning den 30. september Foto: Torben Ek Lokalredaktør: Torben Ek PROPEL 9

10 Morten Paaske fik Flyversoldatens Ur - Da de værnepligtige fra aprilholdet blev hjemsendt den 12. juli var forretningsfører Harry Sørensen på grund af ferietiden ene om at repræsentere Flyvevåbnets Soldaterforening i Karup. Harry havde ikke noget stort problem med at overtale skolechefen, oberst Kartni Winther, til at overrække Flyversoldatens Ur til den soldat, holdet havde valgt som den bedste soldaterkammerat. - Det er både en ære og en fornøjelse at tildele soldaterforeningens flotte ur til en soldat, som hele holdet siger sådan her om: Han gør alt for sine kammerater, og det kan mærkes. Han er et fantastisk menneske, der altid er glad, og som klikker med alle mennesker. Han har mange gange hjulpet sine kammerater, særligt ved Træningstilstandsprøver. Fra første dag har han udvist et enormt overskud, og holdt humøret højt gennem tykt og tyndt, og han forstår hvornår man kan lave sjov og hvornår man skal være seriøs. Den soldat, som I alle sammen omtaler så flot er Morten Kipp Runge Paaske. Efter at have overrakt uret til Morten og gratuleret ham med den flotte titel, tilføjede obersten: Der stod forresten en linje mere på diplomet med en tekst, jeg kun kan være helt enig i, nemlig Bliv ved med at være dig selv. Morten Kipp Runge Paaske Møgvejr Der var gjort klar til en oplevelse af de helt store, da Flyvestation Aalborg søndag den 10. juni slog portene op til Danish Air Show Desværre var vejrguderne ikke nær så venligt stemt, og de mange grå og lavthængende skyer medførte desværre aflysning af flere af de normalt så flotte opvisninger, som de cirka tilskuere havde glædet sig til at overvære. Alligevel foregik der uafbrudt noget både på jorden og i luften, så der var ikke ubegrundet gang i udleveringen af gratis programmer og ørepropper hele dagen. Se eller gense Hvis du ikke var i Aalborg eller gerne vil genopleve showet er der rig lejlighed til at se både billeder og videoer fra dagen ved at google Danish Air Show Prøv det en dag, hvor det er møgvejr, så du har tid nok. Et forrygende skyderi Da jeg i 1950 erne tilbragte nogle år på Flyvestation Aalborg, var det strengt forbudt at fotografere på området. Det er det ikke mere. Næsten alle tilskuerne havde kamera med til Airshowet, og der blev skudt på livet løs. Redaktionen har modtaget næsten 700 fotos, så det har været svært at udvælge til bladet, men der skal lyde en stor tak til Kurt B. Sørensen, Harry Sørensen, Lars Skjoldan og især til Sven Hansen, som alene har bidraget med over 500 fotos, der i øvrigt alle kan ses på dette link: Foto: Harry Sørensen 10 PROPEL

11 Danish Air Show 2012 i Aalborg T17 Baby Blue Flyveskolen PROPEL 11

12 12 PROPEL

13 PROPEL 13

14 14 PROPEL

15 Mærkedage august-september OBS! Meddel forretningsføreren hvis din mærkedag ikke må bringes i PROPEL 85 år /48 Svend Aage Jensen, Døesvej 8, 7500 Holstebro /47 Arne K. Andersen, Rugstedvej 21, 7100 Vejle /46 John I. Aa. Christensen, Admiralsvagen 13, S Bjarred 80 år /52 Jørgen K. Therp, Lindholmvej 21, 5631 Ebberup /53 Ove Kofoed, Aaboulevarden 28, 3. tv., 2200 København N /53 Svend Aage Møller Christiansen, Østre Alle 25, 4200 Slagelse 75 år /59 Jørgen Bech Olesen, Næsset 21, 8660 Skanderborg /61 Leif Kilsholm, Park Alle 66, 7600 Struer /57 Poul Jørgensen, Hellebjergvej 10, 3120 Dronningmølle /57 Egon Kaster, Kingosvej 18, 6800 Varde /57 Svend Aage Sørensen, Margrethesvej 3, 4070 Kirke Hyllinge /57 Bent Hald, Perikonvej 12, 8800 Viborg /58 Mogens Knud Bohn, Bøgevænget 70, 8310 Tranbjerg J /58 Bent F. Færge, Ahornvej 16, 7070 Karup 70 år /61 Jens Buhr Jensen, Borrevej 7, 8850 Bjerringbro /63 Pauli Chr. Handberg, Heroldsgade 7, 3790 Hasle /62 Ernst Hauge, Sandmarksbo 2, , 4600 Køge /61 John Petersen, Vestkærvej 21, 6870 Ølgod /63 Arni Jacobsen, Vejlebrovej 86, , 2635 Ishøj aug/61 Erwin Bennetzen, Kløvervej 11, 6500 Vojens /63 Preben Kuta, Jels Søndergade 31, 6630 Rødding /62 Erling Thomas Hansen, Tyttebærkæret 17,2670 Greve Strand 65 år feb/73 Alex P. Laustsen, Lykkesholm, 3550 Slangerup aug/69 Steen Rørby Ebbesen, Lichtenbergsgade 3A, 2. 4., 8700 Horsens maj/69 Niels Frigast Rasmussen, Dybbelvej 16, 4600 Køge /67 Leif Boye Jensen, Chr. Koldsvej 2, st. th., 6400 Sønderborg /67 Jørgen Meyer Jensen, Vorkvej 61, 6040 Egtved /67 Kristian G. Stephansen, Tangsøgade 26, 7650 Bøvlingbjerg maj/69 Jens Tøndborg Lauridsen, Dalgasvej 18, 7470 Karup J /67 Per Sandahl Møller, Damtoften 24, 1. th., 6950 Ringkøbing /68 Rikard Nielsen, Porsholtparken 12, 6740 Bramming 60 år aug/72 Svend Møller Pedersen, Rødkælkevej 2, 7760 Hurup Thy nov/72 Henning Hansen, Kastanie Alle 44, 7442 Engesvang aug/72 Jan Aarslev Knudsen, Birkevej 9, 7600 Struer nov/72 Flemming Borg Andersen, Vallekildevej 65, 4534 Hørve maj/73 John Ove Andersen, Korsnæbsvej 84, 4673 Rødvig Stevns maj/75 Dan Allan Klysner Jørgensen, Kondrupvej 36,8970 Havndal maj/72 Gert G. Nielsen, Brogade 40, 8620 Kjellerup maj/72 Bjarne Ladevig, Hullebækvej 13, 4800 Nykøbing Falster maj/73 Leif Sørensen, Skibsbyggervej 10, 8585 Glesborg nov/72 Leif Gjerløv Jensen, Granvej 2, 4632 Bjæverskov aug/72 Ole Tandrup Christensen, Byporten 37, 2970 Hørsholm aug/72 Henning Raaby Olsen, Skæring Hedevej 148, 8250 Egå aug/72 Kenneth Kuchler, Adelgade 7, 8400 Bogense nov/73 Chr. Herold, Håbetsvej 2, 8700 Horsens maj/70 Flemming Laubert Andersen, Husmandsvejen 45,4913 Horslunde 50 år nov/82 Michaell Petersen, Roustvej 142, 6818 Årre sep/84 Kim J. Jørgensen, Rigensgade 9D, 1. th., 1216 København K aug/80 Erik Jacobsen, Hyldevænget 6, 6560 Sommersted FHV Benny Birch Lysgaard, Marsvej 2, 8970 Havndal aug/82 Kim Olesen, Rolighedsvej 48, 9400 Nørresundby nov/81 Jan Kofoed Nielsen, Siamvej 12, 2300 København maj/83 Jess Mose Larsen, Tritonvej 40, 9210 Aalborg Sø PROPEL 15

16 - og så fik Harry Sørensen 70-års trofæet Ved repræsentantskabsmødet i maj uddeltes 70-års jubilæumstrofæet, - en model af Flyvevåbnets C130-J Herkules, for første gang. Det var indlysende for alle, at den ved samme lejlighed afgående forretningsfører Harry Sørensen var den rette modtager af hæderen for sit mangeårige arbejde for FSF, og landsformandens overrækkelse blev da også ledsaget af et langvarigt applaus fra forsamlingen. Vi gratulerer Harry med æren. Foto: Helge Hoff Annonce Har du set det elegante slips som effektudvalget tilbyder? Sammen med slipset får du den smarte guld -slipsenål, som forhindrer at slipset dyppes i sovsen, når afdelingen byder på spisning med hele svineriet. Flyvevåbnets Soldaterforenings protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe Ærespræsident: Chefen for FTK Generalmajor Henrik Røboe Dam Landsformand Kai Clausen, Ved Store Dyrehave 40, st. tv., 3400 Hillerød. - Tlf.: , E-post: Næstformand Kurt Benny Sørensen, Kontorvej 59, 2860 Søborg. - Tlf.: , Mobil E-post: Forretningsfører Harry Sørensen, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring. - Tlf.: , Mobil: , E-post: Jubilæumsudvalget Bent Petersen, Solsortevej 7, 7100 Vejle. - Tlf. og fax: , Mobil , E-post: Redaktionsudvalget - Ansvarshavende redaktør Erling H. Sørensen, Strandvejen 108, 4200 Slagelse. - Tlf.: , E-post: PR-udvalget Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: Skydeudvalget Finn Schjoldager, Skelbækvej 35, 9800 Hjørring. Tlf.: , E-post: Effektudvalget Knud Bisgaard, Agertoften 3, 9460 Brovst. - Tlf.: , E-post: Redaktion af PROPEL Ernst Kronvold Frederiksen, Højvangsalle 29, 8700 Horsens. - Tlf.: , E-post: 16 PROPEL Skaf dig et sæt i afdelingen eller køb det direkte fra effektudvalget *) vejledende pris kun 165 kr. FSF s hjemmeside: - E-post: *) fragt tilægges Afsender: Flyvevåbnets Soldaterforening, Hans Egedesvej 9, 9800 Hjørring

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost.

3. Arrangerende afdeling skal om muligt stille med et dirigent emne. 5. Mødet suspenderes for indtagelse af en let arbejdsfrokost. Afsnit: 4.0. Repræsentantskabsmøder Dato: 6. sept. 2005 Side: 1 Afvikling af repræsentantskabsmøder. 1. Foreningens ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i oktober/november måned. Datoen fastsættes

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Landsformand Kai Clausen. Tlf.: 47 17 53 07. 3650 Ølstykke. Mob: 26 13 27 91 E-post: lf@propel.dk

Landsformand Kai Clausen. Tlf.: 47 17 53 07. 3650 Ølstykke. Mob: 26 13 27 91 E-post: lf@propel.dk Afsnit: 5.0. Forretningsudvalget Dato: 18.juni 2008 Side: 1 af 1 Forretningsudvalgets medlemmer 2007/2008 Landsformand Kai Clausen. Tlf.: 47 17 53 07 Løven 19, Fax: 3650 Ølstykke. Mob: 26 13 27 91 E-post:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk

Garderforeningen for Nordjylland Klithagen 2, Klitgaard 9240 Nibe 98 35 01 30 fax: 98 35 01 30 www.gfnordjylland.dk Generalforsamling nr. 105 Papegøjehaven mandag den 15. november 2012 kl. 18.30 Deltagere: 60 inkl. bestyrelsen. Formand Olav Vibild bød velkommen til generalforsamling nr. 105 i GF Nordjylland. Efter at

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

55. Årgang April 2016 Nr. 2

55. Årgang April 2016 Nr. 2 55. Årgang April 2016 Nr. 2 Nu kan det ikke skjules længere, at sommeren er på vej. Solen er begyndt at vise sig oftere, og lidt varmere vejr er begyndt at indfinde. Med sommerens komme er det også ved

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015

Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 Årsafslutningsturnering 2.oktober 2015 med efterfølgende medlemsmøde og fællesspisning. Udlevering af scorekort foregik i forhallen, og de 98 fremmødte medlemmer hyggede sig i ventetiden. De fleste var

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet

PROPEL. Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet Mød op til jubilæet PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening Marts 2015 72. årgang Nr. 2 Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 75 år den 11. april Jubilæet fejres i alle afdelinger Se din invitation inde i bladet

Læs mere

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1

PROPEL. Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening. August 2014. 71. årgang Nr. 6. Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 PROPEL Medlemsblad for Flyvevåbnets Soldaterforening August 2014 71. årgang Nr. 6 Foto: Kurt B. Sørensen PROPEL 1 Det sker i FSF Mød op, når foreningen kalder *) betyder tilmelding nødvendig Bowling Tirsdage

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015

Strofen. V e n n e r. V ise n s. s ø. Marts 2015 V ise n s F u V e n n e r r e s ø 57 Marts 2015 Strofen Efter ønske fra bestyrelsen er dette blad mindre. Yderligere information må findes på hjemmesiden. Redaktøren Deadline Materiale til næste blad skal

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet..

Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Tårnby 24.februar 2012. Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 23. februar 2012 kl. 19:00, i Foreningslokalerne i Bunkeren i Kastellet.. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud:

Jubilæum. Bestyrelsen. November 2011 28. ÅRGANG NR.2. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Bestyrelsen. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så bestyrelsen ser sådan ud: Formand: Anni Juhl Jørgensen Tlf. 97855589 21224575 Mail: ajj-7600@webspeed.dk Næstformand: Kirsten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts.

OBS: Der er ingen dans tirsdag den 8. marts. www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2016 Nr. 1 29. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Cykel- og ganghold side 2 Referat fra generalforsamling side 3 Bestyrelse og udvalg side 4 Sæsonprogram

Læs mere