Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen."

Transkript

1 Tårnby 27.febraur Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. Spørgsmål til beretningen. 3. Regnskab. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Kassereren fremlægger budget for det kommende regnskabsår. Spørgsmål til regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg. Formand (nyvalg for 1 år). Formanden vælges for 2 år ad gangen i ulige år. Formanden er undtagelsesvis på valg i år, modtager ikke genvalg. Kasserer-vælges for 2 år ad gangen i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 2 i lige år og 1 i ulige år. Benny Nielsen og Thomas Smidt modtager genvalg. 2 suppleanter vælges for 1 år. 2 revisorer/bilagskontrollanter vælges for 1 år. 1 revisor/bilagskontrollant vælges for 1 år. 2 fanebærer, vælges kun i tilfælde af forfald. 2 fanevagter, vælges for 1 år. Repræsentanter til landsforeningens repræsentantskab i henhold til dennes vedtægter. Formand + 5 medlemmer samt 2 suppleanter vælges. 6. Eventuelt. Der kan ikke stemmes under pkt.6 eventuelt.

2 De afgående bestyrelsesmedlemmer har bedt om ordet. Tildeling af jubilæumstegn og diplomer. Referat: Ad 1. Torben Andreasen valg til dirigent. Thomas Smidt valg til referent. Henning Rasmussen og Tommy Harder valgt som stemmetællere. Der var 28 stemmeberettigede medlemmer tilstede og 3 gæster. ( Landsformand Bjarne Hesselberg, fra KSO Lars Graff Nielsen og medlem fra Nordsjælland Vagn Hove). Ad 2. Se Formandens skriftlige beretning. Formanden var inde på bl.a.: Generalforsamlingen 2009 og hvor svært det var at finde bl.a. formand og kasserer. Årets første arrangement til koldkrigsmuseet på Stevensfortet måtte aflyses pga. for lille tilmelding. Lokalforeningens 40. års jubilæumsfest som blev afholdt på Hotel Josty, Frederiksberg. Alle deltagere havde en fortræffelig fest med alt betalt. Julefrokosten blev afholdt på Restaurant Hercegovina ved Tivoli. I forbindelse med julefrokosten var der fri entre og guidet tur i Tivoli. Lokalesituationen som vi troede var løst, da DBBKBH overtog nogle lokaler efter DSL(Danske soldaters landsforening) var bare løgn. Der manglede rindende vand, toilet-forhold og kun een ind- udgang. DBBKBH har netop før Generalforsamlingen tilbudt faste lokaler i Kastellet. Det har DBBKBH takket ja til. Arealet er ca.100 m2. Tak til Landsformanden for at formidle kontakten til Kastellet (MJ Kold). FN-dagen 24.oktober afholdes forskellige steder i landet og DBBKBH ved mindestenen i Tårnby. Peacekeepers Day 29.maj afholdes i Kastellet og her er DBBKBH Landsforeningen behjælpelig. Nationalflag dag 5.september blev for første gang afholdt i år, og over hele landet var der mange flotte arrangementer.

3 I København var der arrangeret stor koncert på Christiansborgs slotsplads. En succes på trods af vejret og de begynder vanskeligheder der nu var. Medlemmerne opfordres til at deltage i KSS s arrangementer, da DBBKBH er den største bidragsyder, 6 kr. pr. medlem. KSO i København prøver på bedste evne at samle nye Veteraner og dette selvfølgelig med henblik på nye medlemmer til DBBKBH. Herefter havde Formanden en tak til både Finn Leo Nielsen for det store arbejde med DBBKBH s hjemmeside og en tak til Landsformanden Bjarne Hesselberg for hjælpen med de nye lokaler. Slutteligt havde Formanden en tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. Spørgsmål til beretningen: Efterlysning af referat fra generalforsamlingen 2009, en del formandsmøder uden deltagelse fra DBBKBH samt manglende orientering fra disse møder. 5.september manglede der Blå Baretter ved arrangementet, dette skal gøres bedre i Opfordring til mere information fra bestyrelsen til medlemmerne. Svar: Gorm Sandorf. Gorm undskyldte manglende referat og fremmøde og lovede bedring på disse områder. Finn Leo Nielsen tilfreds med svar. Beretningen herefter godkendt. Ad 3. Kassereren redegjorde for regnskabet. Revisorerne/bilagskontrollanterne bemærkede den store post under bestyrelsesmøder. Kassereren redegjorde for det store beløb. Spørgsmål fra: Ikke gennemsigtig regnskab.

4 Svar: Hugo Strunge. Kassereren redegjorde for det store beløb under bestyrelsesmøder. Det skyldtes sommerfrokost for bestyrelsen og fruer. Samtidig fortalte kassereren at bestyrelsen ikke har modtaget nogen former for kørepenge, telefonpenge eller fået dækning for transport mm. Vagn Hove. Efterlyste det præcise ental medlemmer pr. 31/ Bogfør udgifterne for det de er. Hvert punkt for sig. Svar: Hugo Strunge. Kassereren forklarede det manglende antal medlemmer med en manglende opgørelse fra Landskartoteksføreren. Regnskabet herefter godkendt. Budgettet for 2010 fremlagt og der var også her nogle spørgsmål og kommentarer. Utilfredshed med medlemskabet af KSS. Hvordan med toiletter ved nye lokaler. Bjarne Hesselberg orienterede vedr. toiletterne i forbindelse med lokalerne. Helge Nehm. Foreslog at bruge div. medborgerhuse i København og Frederiksberg. Kommenterede vedr. medborgerhuse at ingen kommuner vil lægge lokaler til når de hører det drejer sig om en soldaterforening. Bjarne Hesselberg kommenterede vedr. bunkeren. Gorm Sandorf supplerede vedr. bunkeren. Vagn Hove. Skal der købes ind gennem Kastellet. Svar. Thomas Smidt svarede både til Vagn og Finn. Ja der skal købes ind gennem Kastellet men til listepris.

5 Til Finn vedr. medlemskabet af KSS så ved DBBKBH at KSS skal ud af de lokaler de benytter i Laksegade og dette sker senest med udgangen af Da bestyrelsen har talt om at invitere KSS til at benytte vores nye lokaler kan vi ikke melde os ud af KSS. Ad 4. Der var indkommet éet forslag: Navnet " Den Blå Baret" ændres til "Baretten". Forslaget vedtaget. Ad 5. Valg. Formand valgt for 1 år. Carsten Cederbye. Valgt til kasserer blev Hugo Strunge, men kun for 1 år. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. 2 i lige år og 1 i ulige år. Thomas Smidt genvalgt for 2 år. Benny Nielsen genvalgt for 2 år. Tue Hækkerup valgt for Lars Kruse Thomsen, som har valg at stoppe, Tue valgt for 1 år. Suppleanter. Poul Sloth Jørgensen valgt for 1 år. Gorm Sandorf valgt for 1 år. Revisorer / bilagskontrollanter. Tommy Harder valgt for 1 år. Flemming Dahm Jacobsen valgt for 1 år. Revisor / bilagskontrollant suppleant. Helge Nehm valgt for 1 år. Fanebærer. Poul Sloth Jørgensen (Dannebrog) Helge Nehm (FN-fanen).

6 Fanevagter. Ingen valgt. Bestyrelsen supplerer. Valg til Repræsentantskabet: Formanden (selvvalgt) 5 medlemmer og 2 suppleanter. 1. Torben Andreasen 2. Tommy Harder 3. Thomas Smidt 4. Tue Hækkerup 5. Henning Rasmussen Suppleanter. Poul Sloth Jørgensen Helge Nehm Repræsentantskabet afholdes den 23. og 24. april i Frøslevlejren. Mødetid mellem kl.1630 og Møde start kl Ad 6. Bjarne Hesselberg orienterede om DADV( De Allierede Danske Våbenfæller). Der vil blive indledt et samarbejde med DADV vedr. lokaler og aktiviteter. DADV vil blive lagt under DBBKBH som selvstændig gruppe alla KSO. Lars Graff Nielsen orienterede vedr. KSO arbejdsgruppe i København og det nye Veteranhjem. DBBKBH s kontakt i KSO AGKBH er Ernst Gall og dagligleder er Lars Graff Nielsen. Der afholdes møde den 19.april 2010 kl om Veteranhjem KBH. Veteranhjemmet skal køre inden 4 1/2 år ellers falder projektet. Det skal køres udelukkende på frivillig basis. Der skal findes en ny repræsentant til KSOAGKBH i DBBKBH (evt. i bestyrelsen). Finn Leo Nielsen har nogle FN effekter liggende og det samme har Vagn Hove. Tommy Harder orienterede om:

7 Nationalflag dag 5.september 2009 og vil meget gerne have hjælpere til 2010 allerede nu. Veteranfestival i Ringsted ved at tage form. Helge Nehm spurgte til Bjarne Hesselberg om der var taget kontakt til den nye forsvarsminister og hertil svarede Bjarne ja. Jubilæumstegn og diplomer blev herefter overrakt, af Landsformand Bjarne Hesselberg, til følgende medlemmer: Medlem nr. 82 Jørgen Højen Andersen (40 år) Medlem nr. 142 Mogens Løvholt (40 år) Medlem nr. 165 Helge Nehm (40 år) Medlem nr. 37 Flemming Andersen (25 år) Medlem nr Ole Holm (25 år) Medlem nr Frede Rasmussen (20 år) Medlem nr Henning Rasmussen (20 år) Medlem nr Bjarne Bundgaard (20 år) Medlem nr Jens Nørregaard (10 år) Medlem nr Flemming Dahm Jacobsen (10 år) Medlem nr Axel Hejholt (10 år) Medlem nr Thomas Alm (10 år) Medlem nr Steffen Schiødt (10 år) Generalforsamlingen afsluttet kl Referent: Thomas Smidt. Til godkendelse: Gorm Sandorf

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop.

Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Referat af Brolæggerlaugets ordinære generalforsamling den 12. maj 2012 på Comwell Kellers Park, Børkop. Valg af dirigent 1. Beretning om laugets virksomhed 2. Godkendelse af revideret regnskab for 2011

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit.

Udskrift af forhandlingsprotokol for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Udskrift af forhandlingsprotokol for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Mandag den 19. maj 2014 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere