32. årgang Nr. 3 September ,5N 9 17,5E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "32. årgang Nr. 3 September 2015 56 36,5N 9 17,5E"

Transkript

1 32. årgang Nr. 3 September ,5N 9 17,5E

2 Tænketanken tænker tanker Af Else Mørk Som de fleste medlemmer sikkert kan huske blev det på sejlklubbens generalforsamling besluttet, at der skulle nedsættes en Tænketank, som skulle komme med ideer til, hvordan vores havn overlever i fremtiden og gerne indbyder flere til at bruge den. Tænketanken, som består af Kristian Melgaard, Lars Borregaard, Jørgen Jensen, Lars Black og mig selv, Else Mørk, har holdt sit første indledende møde. Vi blev enige om flere ting i forhold til det fremadrettede arbejde og så holdt vi en brainstorm, hvor alle ideer kunne kastes på bordet ingen måtte i første omgang afvise det, der kom frem. Der kom flere gode ideer op, som vi nu skal tænke over inden vort næste møde efter sommerferien. Alle kan bidrage Men vi kan ikke gøre det alene. Derfor opfordrer vi alle og vi mener alle til at komme med idéer, som vi så vil undersøge nærmere. Det kan være noget med: de fysiske rammer aktiviteter på og omkring havnen hvordan gør vi Hjarbæk Havn kendt og attraktiv for gæstesejlere praktiske muligheder samarbejde med andre foreninger indkøb af både osv. Kun fantasien sætter grænserne for idéer. Send gerne jeres forslag til mig på mail: så skal jeg sørge for, de kommer med til næste møde. Vi glæder os meget til at høre fra mange af jer. Komplicerede forhold Ingen kan være i tvivl om, at forholdene på og omkring Hjarbæk Havn er komplicerede. Havnen har to ejere, og mindst tre-fire væsentlige parter, der har interesser i havnens udnyttelse og fremtid. Havnens placering i Hjarbæk betyder også, at bl.a. trafikforholdene til og fra havnen påvirker en stor del af byen. Der er mange, mange misteltene, der skal tages i ed, før vi kommer videre. Derfor er der enighed om, at Tænketanken i første omgang tænker sine tanker i et lukket forum, men intet bliver gennemført, før der har været diskussion med alle parter, og alle er blevet hørt. 2 3

3 Flotte resultater ved stævne Leje af joller I weekenden juni deltog junior afdelingen i Spar Nord Cup på Sunds Sø. Det blev på trods af omskifteligt vejr en dejlig weekend med hyggeligt samvær, sammenhold og gode sejladser på søen. Sunds Sejlklub havde sørget for perfekte rammer for stævnet. Flere forældre og bedsteforældre kom forbi med frokost, kage og opbakning, Morten og Sille kom fra Århus og hjalp til begge dage og alle vore sejlerne var med til at skabe en dejlig stemning. Søndag var der godt med vind som udfordrede sejlerne og jollerne. Der blev kæmpet godt i Feva, Zoom og Optimist joller og placeringerne kan vi godt være stolte af. Hos optimisterne fik vi følgende placeringer: 3. Sigrid, 9. Iben, 11. Hannah og en 12. plads til Alberthe. I Zoom-jollen måtte Mads desværre udgå med en brækket mast, men det lykkedes ham alligevel at kæmpe sig op på podiet i form af en 3. plads., mens Klara blev nr. 5 i det fornemme selskab. Viborg Sejlklub har altid haft dygtige jollesejlere i de lidt ældre klasser, og således også i år, hvor vi satte os på to af tre podiepladser i Feva-jolle. Jonas og Jonathan blev nummer 1, mens Henrik og Malthe tog sig af 3. pladsen. De samlede resultater kan ses på: Vi har i et par sæsoner lånt vore to Fevajoller af Sallingsund Sejlklub, men nu skal de selv bruge dem. Til gengæld har Skive Sejlklub et par til overs, og bestyrelsen har på sit sommermøde godkendt en lejefatale om to Feva-joller til juniorafdelingen. Samtidig vil man starte et arbejde med at skaffe fondsmidler, så Juniorafdelingen kan få sine egne Feva-joller. Juniorafdelingen omfatter nu 15 unge sejlere og har fået Værftet i Skive ved Lars Klock til at sponsere bundmaling og primer til afdelingens følgebåde. Tak for det. 4 5

4 Virksundslusens Åbningstider: Virksundslusens har i år fået nye åbningstider i ydersæsonen. September: Alle dage kl til Fredag-lørdag-søndag kan man bestille forlænget åbningstid til kl , hvis man kontakter vagten inden kl oktober 18. oktober: Alle dage kl til Fredag-lørdag-søndag kan man bestille forlænget åbningstid til kl , hvis man kontakter vagten inden kl oktober kl : Slusen lukkes for vinteren. Slusevagten kan træffes indenfor alm. åbningstid på tlf Udenfor åbningstiden kan vagten træffes på mob. tlf Slusen kan også kaldes over VHF på kanal 12 eller 16 i åbningstiden. 15 duelige sejlere Duelighedskurset 2015 blev endnu en succes for samarbejdet med Virksund For tredje år i træk har Viborg og Virksund Sejlklubber samarbejdet om at gennemføre duelighedskursus, og vi har efterhånden udviklet en metode, der virker rigtigt godt. Samarbejdet foregår således, at den teoretiske undervisning foregår fra januar til maj i Viborg Sejlklubs lokaler, mens Virksund tager sig af den praktiske undervisning i Virksund, dels med klubbens egen båd, dels med to private både. I Viborg er det Kristian Melgaard og Kurt Herløv, der underviser, mens Virksund stiller med tre erfarne sejlere, nemlig Erling Østergaard, Klaus Nielsen og Claus Skodborg. Censor ved den teoretiske prøve var som sædvanlig N.O. Jespersen fra Viborg, mens Jan Lomholt, der er havnefoged i Hobro, for første gang var censor ved de praktiske prøver. heldigvis meget tilfreds med, hvad han så. Nu kommer så den virkelige test, virkeligheden for sejlads læres bedst på vandet. Igen til vinter Allerede nu har tre nye sejlere meldt sig til vinterens kursus, og hvis vi kan samle mindst 12 kursister vil kurset blive gennemført med studiestart den anden torsdag i januar Man kan allerede nu skrive sig på deltagerlisten ved at sende en mail til 15 nye De 15 nye duelighedssejlere er: Jesper Herløv, Rasmus S. Herløv, Anders Hildebrandt, Morten Hoff, Lone Hoff Overgaard, Fin Højgaard, Jens Overgaard Jensen, Caroline S. Kristensen, Lasse S. Kristensen, Uffe Larsen, Michael Laugesen, Jens-Christian Nyholm, Jess Villadsen og Carsten Wickstrøm. På grund af udlandsrejse kom Søren Lundsager ikke til den praktiske prøve, men den tager han med garanti inden vinter. Censor til eksamen For første gang i mange år kom lærer og censor selv til eksamen i år, da Søfartsstyrelsens inspektør, Jørgen Jensen, uden forvarsel kom forbi til både den teoretiske og den praktiske prøve. Han skulle tjekke, om undervisningen havde været i orden, og at eksamensopgaverne og censors overhøring kom hele vejen rundt om pensum. Det gav lige lidt ekstra stress hos alle, men alle de 15, der kom til begge prøver, bestod. Han havde nogle gode ideer til, hvordan vi kunne videreudvikle undervisningen med mere vægt på sejladsplanlægning, men var Som altid bliver duelighedskurset afsluttet på festlig manér hos Lone og Kristian, der stiller gårdsplads til rådighed for en bid brød, en god snak om sejlads og almindelig hygge. 6 7

5 Nye tiltag med succes Flotillesejlads og havnefest var med til at ryste os sammen Sæson 2015 vil stå stærkt i erindringen ikke kun for det kolde vejr men også som året, hvor sejlklubben var med i to nye og spændende projekter begge medvirkende til at ryste klubbens medlemmer sammen, og skabe liv på havnen. Som noget helt nyt forsøgte vi at markere sejlsæsonens start med en flotille-sejlads fra Hjarbæk til Virksund. Det skete 9. maj, men hvor man normalt ville forvente sig en smuk, stille solrig majdag, oprandt morgenen med regn og rusk, der var november værdi. Men det slog ikke folk af pinden, og der var en halv snes både, der drog afsted mod slusen. Slusevagten fik pludselig nok at se til, for alle både skulle igennem for at lægge til i Virksund, hvor sejlklubbens forpagterpar havde rigget en gedigen frokost til. Nogle fortsatte på weekendtur efter frokosten andre returnerede, men fælles var, at alle synes det var en god ide, som bør gentages i Trods regn og slud flotillen skal ud. Klubben gav en spids at varme sig på. Her er Gitte i fuld firspring på sin stolte ganger. Men ak, hun faldt i næste runde. Havnefest Anderledes smukt var vejret 20. juni, da Hjarbæk Borgerforening og sejlklubben havde inviteret revl og krat til havnefest på havnepladsen. Der var lagt op til en hel klassisk folkefest med sømslåning, ringridning på cykel, fiskedam og det muntre køkken. Den klassiske manddomsprøve trak mange til. Det var voldsomt hyggeligt, og der kom da også langt flere gæster end man havde forventet. Det var især interessant, at rigtigt mange kom ned fra Hjarbæk Campingplads for at se, hvad vi nu havde gang i. Havnefesten sluttede med festmiddag med fuld musik. Samarbejdet med borgerforeningen fortsatte få dage efter med Sct. Hans bål med taler og helstegt gris. Klubmesterskab september vil vi forsøge os med et rigtigt mesterskabsstævne med trekantbane, dommerbåde og det hele. Det er efterhånden meget længe siden, Viborg sejlklub har holdt et rigtigt kapsejladsstævne, men nu prøver vi igen. Klubben har besluttet at gennemføre et stævne for at finde frem til en klubmester Det sker lørdag 19. september, hvor vi forventer at starte kl med 1. start og fortsætte på vandet med op til tre sejladser. Det vil sige, at man ikke sejler i havn mellem sejladserne. Stævnet vil blive gennemført efter kapsejladsreglerne i DS-regi. Det betyder, at der i forhold til de almindelige onsdagssejladser sker en lang række ændringer for deltagerne. Måling af sejl Normalt ville deltagelse i et DS-stævne betyde, at man skal have et aktivt målerbrev. Men da sejladsen kun er for Viborg Sejlklubs medlemmer, har udvalget besluttet, at det er tilstrækkeligt, at man er registreret i websejler med de korrekte sejl. Man behøver altså ikke bruge 250 kr. på at aktivere målebrevet bare båden er registreret. Hvis man har ulovlige altså ikke-målte sejl ombord bliver man diskvalificeret også selvom man ikke bruger dem under sejladsen. Samlet start Den næste udfordring er, at vi bruger samlet start i modsætning til harestarten om onsdagen. Deltagerne vil blive delt op i løb, og der vil alt efter spredningen blive tale om en eller flere starter. Men alt andet lige vil der være flere både på startlinjen end vi er vant til. Den samlede start betyder også, at man ikke umiddelbart kan kåre den første båd i mål som vinder der skal først laves en beregning af handicap og sejltid, før vinderen er fundet. Trekantbane Den tredje udfordring er selve banen. Her vil vi lægge en trekantbane ud, således at startlinjen ligger vinkelret på vindretningen. Der skal altså startes på kryds. Alt efter vinden vil vi måske lægge et ekstra ben ind, hvor man kan spile fokken. Frivillige Det er et betydeligt større arrangement, end vi er vant til om onsdagen. Vi skal finde en dommerbåd, der skal ligge ved målstregen hele dagen. Derudover skal vi have en chauffør til juniorafdelingens følgebåd, og vi skal have en dommer og stævneleder. For ikke at ulejlige folk unødigt skal vi have en tilbagemelding hurtigst muligt om, man vil deltage 19. september. Det sker til Stævneudvalget holder møde onsdag 26. august efter kapsejladsen, Her vil vi på grundlag af interessen beslutte om stævnet skal gennemføres. 8 9

6 Sikken en sommer Af Kristian Melgaard Det var koldt. Det var blæsende. Alligevel fik vi en sommer ud af det. På førstedagen af vores ferie stod jeg på Løgstør havn og snakkede med en anden sejler. Naturligvis var det den iskolde hårde blæst fra vest, der var i centrum og han sagde nogle ord, som fint betegner denne sommer: Ja, sidste år var alt muligt. I år er intet muligt. Og sådan vil rigtigt mange medlemmer have oplevet sommeren i hvert fald i de sidste uger af juli, hvor vestenvinden aldrig ville høre op og hvor varmen aldrig kom. Alligevel har flere både end nogensinde været på vandet i sommerferie. Man skulle tro, billedet er taget før bådene kom i vandet, men det er altså fra 14. juli. Som man kan se af billedet var broerne næsten tomme i midten af juli, og det var jo skønt for bådene har det bedst på vandet. Vi bringer her nogle sommerminder. Muslingefestislut Vi har i de seneste år altid deltaget i den hyggelige muslingefestival på Løgstør Havn. Ragnhild og Knud var i Mariager, hvor de på havneskuret fandt dette tankevækkende skilt En festival, hvor store portioner dejlige muslinger blev langet over disken for ingenting, og hvor man kunne hygge sig på kajen med jazzmusik og løjer. Men det er slut nu. I år havde arrangørerne droppet den gratis uddeling, jazzen var forstummet, og på festpladsen holdt en halv snes utilnærmelige autocampere. Festen var i stedet flyttet ind i Kulladen, hvor man for en mindre formue kunne få lov til at købe en tre-retters menu og købe øl ved baren. Der er kun plads til et par hundrede. De få billetter var solgt på forhånd. Nå, vores aftensmad blev i stedet til en stegt frankfurter med brød. Så meget for den folkefest. Tang i skruen På vej hjem igen fra ferien var vi igen i Løgstør efter en strid tur for motor i direkte modvind, og her lå flere både, der havde fået tang i skruen. Ikke det venlige danske ålegræs, der ellers nok kan give problemer, men derimod noget japansk søgræs, der nærmest ligner lyng eller ståltråd. Ifølge Løgstørs havnefoged er det en invasiv art, der især i år har givet store problemer. Vi nåede at få stadset i skruen tre gange fra Aggersundbroen til Løgstør havn, men var heldige at få det slået af ved at sætte skruen i neutral. Men Erik Justesen i hans nye Grinde, Juliane, var ikke så heldig. Tangen viklede sig så grundigt om rorakslen, at den stål-befæstning, der støtter rorakslen, simpelthen brækkede. Han måtte for sejl gå til Skive, hvor man måtte skære hul i skroget for at få den nye befæstning forsvarligt fastgjort. Flere andre sejlere måtte have dykkerhjælp til at få stadset skåret fri. Elly og Arne vil for fremtiden have ekstra dieselfiltre ombord. (Foto: Jørgen Skrøder) Skidt i oliefiltret Det var ikke tang, men derimod snavs, der satte en brat stopper for motoren hos Elly og Arne, da de lå med Bresanda cirka 18 sømil ud for Grenå. Heldigvis lå Jørgen Skrøder lige i nærheden, og han kunne tage Bresanda på slæb, mens Arne rodede med motoren. Efter nogle få mil var filtret renset, og jernspileren gik igen uden problemer. Rygtet vil vide, at der fra nu af altid er et ekstra filter ombord på. Dem, der holdt ferie med at tage til Tunø Festival i begyndelsen af juni, kom i tæt selskab i strålende sol. (Foto: Else Mørk) Hvad sker der? Mange undrer sig over, hvad der egentlig er sket med de nye ledig/ optaget-skilte. Ifølge regnskabet for 2014 har klubben brugt kr. på at købe nye skilte, men hvor er de? Ingen ved det tilsyneladende, og flere henvendelser til bestyrelsen har ikke båret frugt

7 Så er det tid igen Efteråret nærmer sig, og bådene skal på land. Det betyder, at stativerne sættes på plads lørdag 24. oktober fra kl Det er lidt tidligt, vi melder ud, men da bladet kommer først igen til november, kommer denne lidt triste melding nu. Efteråret nærmer sig, og bådene skal på land. Det betyder, at stativerne sættes på plads lørdag 24. oktober fra kl Bådene skal stort set stå det samme sted som sidste år, men der kan dog blive tale om enkelte tilretninger af hensyn til kranens arbejde. Det forventes, at alle, der skal have deres båd til at stå på vinterpladsen, møder op, eller sender en stedfortræder. Bådoptagning Som landet ligger lige nu, starter bådoptagningen fredag 30. oktober ved 12-tiden, når kranen er på plads. Vi starter med bådene ved toiletbygningen, fortsætter med 1. og 2. række, og det vi kan nå af 3. række. Resten tages op fra lørdag 31. oktober kl og vi fortsætter med rækkerne, indtil vi er færdige. Derefter er der standernedhaling. Fra kl sørger Fig-erne for at der er morgenmad, og de stiller også frokosten klar til indtagelse umiddelbart efter standernedhaling. Faste hjælpere Vi har et fast kran-sjak, der sørger for at hjælpe kranføreren med arbejdet, men alle forventes at give en hånd med i det omfang, der er nødvendigt. Men pas på. Det er vigtigt at uvedkommende ikke opholder sig inden for kranens arbejdsområde, og det må vi alle være opmærksomme på, at dette ikke sker. Vi gør opmærksom på, at det er ejerens ansvar, at stropperne er placeret rigtig, og hvis det er nødvendig med spring, at der er tovværk til stede. I skal også huske at tjekke jeres bukke og støtter,. så de står rigtigt og er til at arbejde med. Hvis der kommer ændringer i forhold til bådoptagningen, vil I få besked på hjemmesiden. Hvad sker der? Mange undrer sig over, at mange af de blå kapper over el-stikkene på kajen er brækket af. Er det hærværk eller hvad? Formand Peter mener, at der er tale om, at de blå kapper ikke kan tåle solens UVlys, og det lyder også sandsynligt, da de er helt skøre i materialet. Men hvorfor kun hos os? Har vi et helt særligt lys i Hjarbæk, eller har de andre havne købt et produkt, der kan tåle at stå ude? Svaret blæser i vinden. DEADLINES - Klubblad Hvem er fotografen? Dette actionmættede billede er fra før, man brugte motor til at komme ud af havnen. Ved rorpinden på Folkebåden Lisa ses Olsen med fuld krængning på vej ud gennem havnehullet. Kirsten, der titter op i forlugen har fundet billedet i sine gemmer, og vil meget gerne have at vide, hvem der har taget billedet og hvornår. Du kan give hende besked på tlf Stilfærdigt forår På grund af det kolde forår og mange andre ting, vi skulle, blev der ikke sejlet mange ture på Søndersø. Samarbejdet med Rygcentret er dog kommet fint i gang og vi har haft flere patienter på vandet. En enkelt aften var vi hele fem både ude på en stille aften. Her er hele flåden på vej ind. Næste klubblad har deadline 30. oktober og udkommer medio november. Deadlines i 2016: Blad 01-16: Deadline 30. januar udkommer 10. februar Blad 02-16: Deadline 25. marts udkommer 10 april Blad 03-16: Deadline 1. september udkommer 15. september Blad 04-16: Deadline 30. oktober udkommer 15. november 56 36,5N 9 17,5E 12 13

8 KALENDER AUGUST 26/ Onsdagssejlads start kl Hjarbæk 27/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 29/ Klubhus optaget Hjarbæk SEPTEMBER 01/ ,4mR træning kl Søndersø 02/ Onsdagssejlads start kl Hjarbæk 03/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 08/ ,4mR træning kl Søndersø 09/ Onsdagssejlads start kl Hjarbæk 10/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 15/ ,4mR træning kl Søndersø 16/ Onsdagssejlads start kl Hjarbæk 17/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 19/ Klubmesterskab for kølbåde kl Hjarbæk 22/ ,4mR træning kl Søndersø 23/ Onsdagssejlads start kl Hjarbæk 24/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 27/ ,4mR Klubmesterskaber Søndersø 29/ Afrigning af 2,4 mr både Søndersø 30/ Sidste onsdagssejlads start kl Hjarbæk Vi er professionelle til fingerspidserne... Vi står altid klar til at hjælpe OKTOBER 01/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 03/ ,4M: Oprydning samt afslutning Søndersø 08/ Ungdoms træningssejlads kl Hjarbæk 24/ Svømning fra kl. 10 til 11 Søndre skole 24/ Bådstativ sættes op kl Hjarbæk 24/ Afriggerfest Hjarbæk 30/ Bådoptagning fra kl Hjarbæk 31/ Bådoptagning fra kl Hjarbæk 31/ Standernedhaling kl. ca Hjarbæk 31/ Deadline for klubblad nr Hjarbæk Nye medlemmer Siden sidst har vi kunnet byde følgende nye medlemmer velkommen i Klubben: Lars Guldager, Klostermarken 6, 8800 Viborg Torben Lund, Kornvænget 3B, 8830 Tjele Jane Lindgaard, Søndersiden 10, Hjarbæk Husk at alle i havnen både faste havneliggere og gæstesejlere kan surfe løs på internettet helt gratis. Trådløst net navn: TDC-HAVN Kodeord: V.Sejlklub Ann til Sporteblad.indd 1 15/08/07 9:21:56

9 Bestyrelsespost Formand Peter Blach Hjarbækvej 6, Hjarbæk, 8831 Løgstrup Næstformand Erling Hansen Nørresiden 9B, Hjarbæk 8831 Løgstrup Kontaktperson til Festudvalg og Bøjeudvalg Tlf Kapsejladsudvalg Mob Kasserer Orla V. Christensen Egevej Karup J Sekretær Else Mørk Kølsenvej 48d 8831 Løgstrup Tlf.: Mob Bladudvalg Tlf Bestyrelsesmedlem Leif Vang Larsen Stenbjergkvarteret Herning Havne/pladsudvalg og 2,4 mr Mob leif- Bestyrelsesmedlem Frank Rømer Madsen Bavnevej 10, Hjarbæk 8831 Løgstrup Klubhusudvalg Tlf Leder af juniorafdelingen Jesper Bak Hjarbækvej 33, Hjarbæk 8831 Løgstrup Tlf

10 Havne/Pladsudvalget Børge List (formand) (Udlån af bundslibemaskine) Lars Blach Niels Brohm Kapsejladsudvalg Kristian Melgaard (formand) Kontaktperson til Limfjordskredsen Jan Justesen Henrik Zacho Bøjeudvalg Carl V. Jensen (formand) Børge List Festudvalg Elly Thomassen (koordinator) Klubhus Oluf Nørgaard (udlejning og reservation) Jørgen Kofoed (salg af klubnøgler) Juniorafdelingen Torben K. Laier 2,4mR- udvalg Jan Fig (formand) Hjemmeside Ejler Rechnagel Klubblad Kristian Melgaard (redaktør) Henrik Zacho (layout) Mob Mob Mob Tlf Mob Mob Mob Mob Mob tlf Tlf Mob Mob Mob Tlf Mob Snedker & Tømrer Forretningen Ole Levring Kølsenvej Løgstrup Svømning Svømme sæsonen starter lørdag 24. oktober, og fortsætter hver lørdag frem til 16. april Svømningen foregår i Søndre skole svømmehal, hvor vi deler bassin med folk fra Viborg Ro-og Kajakklub. Livredder er Anders Fill Eskildsen, og både klubbens egne medlemmer og deres pårørende er velkomne til at benytte dette gratis tilbud. Tlf: Mobil: På grund af andre aktiviteter i hallen, er der ikke svømning følgende lørdage: 19. december 26. december 2. januar februar 20. februar 27. februar 19. marts og 26. marts Evt. henvendelse til Jan Fig eller 18 19

11 Spurvevej Viborg Tlf

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E

32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E 32. årgang Nr. 4 November 2015 56 31,5 N 9 19,7 E Ligestilling på havnen? Læserbrev af Jørgen Buus Teknisk Udvalg i Viborg Kommune (altså de folkevalgte) traf 12-08- 2015 beslutning om at pladslejen i

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

56 36,5N 9 17,5E. 31. årgang Nr. 2 Juni 2014

56 36,5N 9 17,5E. 31. årgang Nr. 2 Juni 2014 56 36,5N 9 17,5E 31. årgang Nr. 2 Juni 2014 Med hat på Med nogen forsinkelse kom sømærkerne i fjorden op i begyndelsen af maj. Som man kan se fik både stang og mand hat på. Her er det Jesper Hjermind fra

Læs mere

56 36,5N 9 17,5E. 32. årgang Nr. 2 April 2015. Endelig forår!

56 36,5N 9 17,5E. 32. årgang Nr. 2 April 2015. Endelig forår! 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 2 April 2015 Endelig forår! Sejlklubben blev grundejer Med 30 stemmer for og syv imod vedtog generalforsamlingen i februar købet af den sidste ledige strandgrund i Hjarbæk,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

27. årgang Nr. 2. Juni 2010.

27. årgang Nr. 2. Juni 2010. 27. årgang Nr. 2. Juni 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E

31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E 31. årgang Nr. 4 December 2014 56 36,5N 9 17,5E Hvor skal vi hen, du? I 2016 fejrer Viborg Sejlklub 75 års jubilæum. Vi skal fejre, at aktive sejlere i 1941 tog initiativet til det, vi nu kender som Viborg

Læs mere

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E

32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E 32. årgang Nr. 1 Februar 2015 56 36,5N 9 17,5E Massiv dagsorden! Der bliver nok at se til for både dirigent og medlemmer til klubbens generalforsamling. Hele seks forslag skal debatteres. Det bliver en

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

30. årgang Nr. 4. December 2013.

30. årgang Nr. 4. December 2013. 30. årgang Nr. 4. December 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen

Skudehavnsnyt. Marts 2013 Nr. 131. Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Marts 2013 Nr. 131 Skudehavnsnyt Fællesorgan for: Ebeltoft Skudehavn Sejlklubben Ebeltoft Vig Jolleklubben af 1975 Lodsejerforeningen Broerne repereres. Foto Karin Meulengrath Havnefogeden orienterer...

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen.

Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Klubmesterskab og fest for Optimist og Feva Lørdag den 17. september holdt Ungdoms Opti/Fava afdelingen klubmesterskab med efterfølgende fest om aftenen. Dagen startede ved middagstid for trænere og medhjælpende

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

28. årgang Nr. 2. Juni 2011.

28. årgang Nr. 2. Juni 2011. 28. årgang Nr. 2. Juni 2011. Bestyrelse i 2011. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Thorsvej

Læs mere

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre.

Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Standerhejsning 29.april 2017 Velkomst. Velkommen til standerhejsning 2017. Nu er det kun længden på denne tale, der adskiller jer fra det kolde fadøl og Leifs døde fingre. Jeg er siden sidste stander

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

29. årgang Nr. 4. December 2012.

29. årgang Nr. 4. December 2012. 29. årgang Nr. 4. December 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forår og standerhejsning

Forår og standerhejsning 56 36,5N 9 17,5E 31. årgang Nr. 1 April 2014 Forår og standerhejsning Side 9 Søsætning på en fredag Side 14 Otte onsdagssejladser Side 6 Et nyt blad og så alligevel Så sidder I med et nyt nummer af Klubbladet

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer. Kurt konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, og lovlig indkaldt.

Kurt Herløv blev valgt til ordstyrer. Kurt konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, og lovlig indkaldt. GENERALFORSAMLING 2015 Det officielle referat Her følger det officielle beslutningsreferat fra Viborg Sejlklubs generalforsamling 24. februar 2015. Referent er Frank Rømer, og referatet er godkendt af

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970

JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 JOLLESEJLERE PÅ GULDBORGSUND 1960-1970 FOTOGRAFERET AF TORBEN CLASEN Sejlforeningen Vikingens ungdomsafdeling TEKST: TORBEN CLASEN OG NIELS THAL JENSEN. GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: GERT WIIK FOTOS: TORBEN

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere.

Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. KØS-Sejlsport, Juniorafdelingen, Svaneknoppen 5, 2100 København Ø. Invitation til Sommerlejr for Optimistjolle og Feva sejlere. Kære opti-sejlere, Feva-sejlere og forældre Vi er nu godt i gang med forberedelserne

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk

Vinter i Korshavn www.odensesejlklub.dk ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.1 JANUAR 2011 24. ÅRGANG Vinter i Korshavn Vinteren satte tidligt ind, med sne og is. Hele bugten i Korshavn er frosset til. Heldigvis ser det indtil videre, ud til at broen

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

30. årgang Nr. 2. Juni 2013.

30. årgang Nr. 2. Juni 2013. 30. årgang Nr. 2. Juni 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Hjarbækvej 6 8831 Hjarbæk Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

31. årgang Nr. 3 September 2014 56 36,5N 9 17,5E

31. årgang Nr. 3 September 2014 56 36,5N 9 17,5E 31. årgang Nr. 3 September 2014 56 36,5N 9 17,5E Mange til Skt. Hans Næsten alt var ved det gamle til årets Sct. Hans, der som altid var særdeles velbesøgt. Men også kun næsten, for årets båltaler havde

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel

Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Foto: Sika - Engelsk Cocker spaniel Maribo Civile Hundeførerforening Tilsluttet landsforeningen DcH McH s bestyrelse Formand Susanne Vorsaa Nørregårdsvej 32 4990 Sakskøbing Mob. 61 86 10 40 Næstformand

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012

Åben Odde 2012. Deltagere. Forventninger. Både. Houens Odde Spejdercenter 8. september 2012 Åben Odde 2012 Deltagere Navn Mads Caspersen Svend Stenkilde Hans Ole Kofoed Bruno Kristoffersen Jesper Ivar Johnson Kim Lykke Jensen Erik Pedersen Ron Brown Finn Anker Kaj Jørgensen Mette Jørgensen Organisation

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

30. årgang Nr. 3. September 2013.

30. årgang Nr. 3. September 2013. 30. årgang Nr. 3. September 2013. Bestyrelse i 2013. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach vej 6 8831 Næstformand Erling Hansen Strandvejen 12 8831

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det.

Alle pladser er udlejet og BS har både på venteliste Vi har bedt om et tilbud uden broer. Vi har intet hørt endnu. Vi overvejer at droppe det. Referat af bestyrelsesmøde i Bisserup Sejlklub onsdag den 20. april 2016 Jann Højgaard Olsen (JHO), Lone Poulsen (LP), Klaus Gøtzsche-Larsen (), Freddy Dahl Thomasen (FDT), Harly Bruun Jørgensen (HBJ)

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere