!"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3"

Transkript

1 !"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3 1

2 F o r o r d Kære søstre og brødre; Vi vil gerne byde jer rigtigt hjerteligt velkommen i den kreds af brødre og søstre som lærer persisk. Vi er meget glade for at du har valgt at lære netop dette sprog, der også kaldes Mellemøstens fransk. Iran og Afghanistan er begge lande, hvor der hovedsagligt tales persisk (den afghanske dialekt kaldes dari), og de er desuden lande der omtales i Bibelen. Mange af de hændelser, som Bibelen beretter om fandt sted i disse lande. Hundredtusinde af særdeles gæstfrie iranere og afghanere er i dag bosat i Europa, ja faktisk i vores eget umiddelbare nabolag. Dét at lære at kunne tale med disse elskværdige mennesker om 'Guds storslåede gerninger' er virkelig en stor forret (sammenlign Apost. 2:5-11). Denne bog er blevet udarbejdet for at du kan forberede dig optimalt på det sprogkursus, som afdelingskontoret har arrangeret. Vi vil bede dig om at starte med at gennemgå bogen med det samme. Hvis du bruger minutter på øvelserne hver dag vil du kunne opnå et fremragende grundlag for at deltage i sprogkurset. Prøv de næste par måneder at træne dine øjne i at læse det persiske alfabetet. For at gøre fremskridt i denne henseende er det afgørende, at du lærer at skelne bogstaverne fra hinanden og hurtigt at opfatte hvordan bogstavet skal udtales. Gør i denne forbindelse også brug af øvelserne for at træne dig selv i at kunne genkende og læse simple ord. Øv dig også ved møderne ved at slå op i Bibelen på persisk. Mange af de skriftsteder, som bruges ved møderne kender du allerede indgående. Når du nu forsøger at slå skriftstederne op på persisk, og teksten læses på dansk, vil du ikke indholdsmæssigt gå glip af noget. Men du øver dig nu samtidigt i at genkende og opfatte tal og bogstaver på persisk, og du kan måske endda på denne måde lære et par nye ord på det nye sprog. De vedlagte CD er vil også være en stor hjælp til at lære sproget. Du kan lytte til samtalerne mens du arbejder eller kører bil, på den måde vænner du dig til at høre og genkende sprogets lyde. Bestræb dig også på at gennemarbejde bogens grammatikdel grundigt. Dette vil være en stor hjælp for dig når du skal deltage i øvelserne, som fokuserer på at lære at tale persisk. Dét at forstå strukturen i den persiske grammatik er et væsentligt element i din forberedelse til at deltage i kurset. Desuden bør du arbejde med dit ordforråd. Bogen her indeholder nogle hundrede ord. Lav 'flashkort' til dig selv og brug dem som det er beskrevet på side 111. På kurset vil I primært komme til at arbejde med de ord som er listet i bogen under de afsnit der hedder 'ordliste'. Jo flere af disse ord du er i stand til at lære jo større udbytte vil du få af kurset. Det vil også være en god idé at anskaffe en ordbog. Der findes mange forskellige ordbøger som kan bruges. Det vigtigste er at man skaffer sig en ordbog der viser udtalen af de persiske ord. Her er to eksempler på ordbøger som er anvendelige: Hippocrene Concise Dictionary -Farsi-English / English-Farsi (Persian)- A.M. Miandji -ISBN X An English-Persian Dictionary Dariush Gilani ISBN Bed dagligt Jehova om hans ånd når du forbereder dig til sprogkurset. Den hellige ånd spillede en afgørende rolle i det 1.århundrede. Den samme ånd vil i dag gøre dig i stand til at lære persisk på relativ kort tid (Apost.2:17-18; 1:8; Luk.11:13). Og mist ikke din humoristiske sans. Jehova er den lykkelige Gud (1.Tim.1:11). Han ønsker at du må bevare glæden hele vejen igennem dette projekt. Prøv derfor at lære at grine af de fejl, som man laver når man lærer et nyt sprog. Dette vil hjælpe dig til at overvinde modløshed. Og nu ønsker vi dig glæde samt Jehovas støtte og velsignelse i dine bestræbelser på at lære persisk skridt for skridt. ( ) )! 2

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e KAPITEL 1 TAL, TIDSANGIVELSER OG ØVELSER Lektion 1 Tallene Lektion 2 Tallene Lektion 3 Tallene i hele 10'ere: Lektion 4 Tallene fra Lektion 5 Tallene Lektion 6 Ordenstal Lektion 7 Klokken (sâ'at = klokken,time) Lektion 8 Klokken - tidsenheder Lektion 9 Ugedage Lektion 10 Tidsadverbier KAPITEL 2 LÆR ALFABETET OG ØVELSER Lektion 1 Bogstaverne: Be, Pe, Te, Se, Nun, Ye Lektion 2 Bogstavet Alef Lektion 3 Vokaler, vokaltegn Lektion 4 Alef som vokalbærer Lektion 5 Bogstavet Vâv Lektion 6 Bogstaverne: Djim, Che, He, Khe Lektion 7 Bogstaverne: Dâl og Zâl Lektion 8 Bogstaverne: Re, Ze, Zhe Lektion 9 Bogstaverne: Sin, Shin, Sâd og Zâd Lektion 10 Bogstaverne: Tâ og Zâ og Fe Lektion 11 Bogstaverne: Kâf, Gâf, Lâm Lektion 12 Bogstaverne: Mim, He Lektion 13 Bogstaverne: 'Ein, Ghein, Ghâf Lektion 14 Særegenheder i det persiske alfabet Lektion 15 Anvendelse KAPITEL 3 GRAMMATIK OG ORDLISTER Sætningsbygning Spørgsmål Udsagnsord (verber) Afhængig måde (konjunktiv) Bydemåde (imperativ) Udsagnsordenes nægtende form (negerede form) Adverbier Navneord (Substantiver) bestemt genstandsled (definit objekt) Tillægsord (adjektiver) Ejefald (genitiv) Forholdsord (præpositioner) Facitliste til øvelserne KAPITEL 4 SAMTALER FRA CD EN Dansk Lydskrift Persisk TILLÆG: Bibelens bøger Alfabet Brug af flash kort

4 KAPITEL 1 Tal, tidsangivelser og øvelser LEKTION 1 Tallene 1 10 ( - ) Tal på persisk bliver ligesom på dansk skrevet fra venstre mod højre. 1.1 Genkend og opfat tal Tallene 1 3 = antallet af skridt: = 1 skridt = 2 skridt = 3 skridt Tallene 4 10 og 0 = 4 = 7 = 10 = 5 = 8 = 6 = 9 = Udtale - skrivemåde 0 sefr 1 yek 2 do 3 se 4 chahâr 5 pandj 6 shish 7 haft 8 hasht 9 no 10 da 4

5 1.3 Øvelse Lær tallene 1 10 udenad. Gør det på følgende måde: Kast en bold (Tørklæde/appelsin) op i luften. Når bolden er oppe råb tallet højt. 1.4 Øvelse Øv det samme med et barn. Hvem er hurtigst? 1.5 Øvelse Find en ekspert (Modermålstalende), som peger på de tilsvarende tal i Bibelen. Tal højt på persisk under øvelsen. 1.6 Øvelse Skriv hvert tal op flere gange. Idet du skriver sig tallet højt. 5

6 LEKTION 2 Tallene ( - ) 2.1 Genkend og opfat tal = 11 = 15 = 19 = 12 = 16 = 20 = 13 = 17 = 14 = Udtale - skrivemåde 11 yâz-da 12 davâz-da 13 siz-da 14 chahâr-da 15 punz-da 16 shunz-da 17 hiv-da 18 hidj-da 19 nuz-da 20 bist 2.3 Øvelse Skriv tallene 1 20 flere gange efter hinanden. 2.4 Øvelse Øv udtalen med en ekspert. 2.5 Øvelse Slå op i din persiske Bibel Pei-dâ-yesh (1. Mosebog) og læs de første 20 tal højt. 6

7 2.6 Øvelse Kender du de følgende tal? Sig dem højt: 2.7 Øvelse Hvordan ville du med dine hænder opfinde tegn for tallene 0 9, som repræsenterer udseendet af hvert tal? For eksempel: sefr = 0 Knyttet hånd yek = 1 do = 2 se = 3 chahâr = 4 pandj = 5 shish = 6 haft = 7 hasht = 8 no = 9 da = Øvelse Lær tallene 0 20 udenad. Gå samtidig frem og tilbage for hvert skridt du tager sig et tal højt, eller tæl trappetrinene når du er i forkyndelsen. 7

8 LEKTION 3 Tallene i hele 10'ere: Genkend og opfat tal = 20 = 60 = 30 = 70 = 40 = 80 = Udtale - skrivemåde 10 da 20 bist 30 si 40 chehel 50 pandjâ 60 shast 70 haftâd 80 hashtâd 90 navad 3.3 Øvelse Find en makker som du kan øve tallene 0-20 med. Gå derefter over til at øve tallene i hele 10'ere. 3.4 Øvelse Slå op i din Bibel i Mazâmir (Salmernes Bog) kapitel 119. Læs de tal som du kender højt. 3.5 Øvelse Hvilke tal volder dig vanskeligheder? Skriv hvert enkelt af disse op på ét kort. Hvor mange kort er der? Gennemgå derefter kortene dagligt indtil du ikke er usikker længere. 8

9 LEKTION 4 Tallene fra 1 99 Fra tallet 21 siger man på persisk altid det første antal tiere og der forbindes med o lyd ( &) (ligesom på engelsk). 4.1 Udtale - skrivemåde 21 bist-o-yek 22 bist-o-do 23 bist-o-se 24 bist-o-chahâr 25 bist-o-pandj 26 bist-o-shish 27 bist-o-haft 28 bist-o-hasht 29 bist-o-no 4.2 Øvelse Fortsæt talrækken indtil 99, tal højt under øvelsen. 31 si-o-yek 32 si-o-do 33 si-o-se 34 si-o-chahâr 35 si-o-pandj 36 si-o-shish 37 si-o-haft 38 si-o-hasht 39 si-o-no 41 chehel-o-yek 42 chehel-o-do 43 chehel-o-se 9

10 44 chehel-o-chahâr 45 chehel-o-pandj 46 chehel-o-shish 47 chehel-o-haft 48 chehel-o-hasht 49 chehel-o-no 51 pandjâ-o-yek 52 pandjâ-o-do 53 pandjâ-o-se 54 pandjâ-o-chahâr 55 pandjâ-o-pandj 56 pandjâ-o-shish 57 pandjâ-o-haft 58 pandjâ-o-hasht 59 pandjâ-o-no 61 shast-o-yek 62 shast -o-do 63 shast-o-se 64 shast-o-chahâr 65 shast-o-pandj 66 shast-o-shish 67 shast-o-haft 68 shast-o-hasht 69 shast-o-no 71 haftâd-o-yek 72 haftâd-o-do 73 haftâd-o-se 74 haftâd-o-chahâr 75 haftâd-o-pandj 10

11 76 haftâd-o-shish 77 haftâd-o-haft 78 haftâd-o-hasht 79 haftâd-o-no 81 hashtâd-o-yek 82 hashtâd-o-do 83 hashtâd-o-se 84 hashtâd-o-chahâr 85 hashtâd-o-pandj 86 hashtâd-o-shish 87 hashtâd-o-haft 88 hashtâd-o-hasht 89 hashtâd-o-no 91 navad-o-yek 92 navad-o-do 93 navad-o-se 94 navad-o-chahâr 95 navad-o-pandj 96 navad-o-shish 97 navad-o-haft 98 navad-o-hasht 99 navad-o-no 4.3 Øvelse Øv med en ekspert (måske på telefonen?) tallene Øvelse Hvad hedder de følgende tal? Lav en lignede opgave til dig selv. 11

12 4.5 Øvelse Gå en tur og øv dig imens på tallene Øvelse Tag din dagstekst og find dags dato. 12

13 LEKTION 5 Tallene Når man læser tallene over 100 siger man antallet af hele hundrede for tusinder siger man antallet af hele tusinder. 5.1 Genkend tal og udtal 100 sad 200 devist 300 si-sad 400 chahâr-sad 500 pun-sad 600 shish-sad 700 haft-sad 800 hasht-sad 900 no-sad (yek) hezâr 5.2 Øvelse Lær dem udenad. Forsøg at bruge dem idet du sjipper. 5.3 Øvelse Hvad hedder de følgende tal? 5.4 Øvelse Skriv alle de tal, som du kender godt, op på en seddel og læs dem højt. 5.5 Øvelse Bed en ekspert om at teste hvor godt du kan huske tallene. 13

14 LEKTION 6 Ordenstallene første - yekom anden - dovvom tredje - sevvom fjerde - chahârom femte - pandjom sjette - shishom syvende - haftom ottende - hashtom niende - nohom tiende - dahom osv. 6.1 Øvelse Lær ordenstallene fra udenad. Sig dem overfor en ekspert. 6.2 Øvelse Hvordan udtrykker du de følgende ordenstal?: Øvelse Øv med hjælp af dine flashkort ordenstallene men kun 5 minutter. 14

15 LEKTION 7 Klokken (sâ'at = klokken,time) Hvad er klokken?: Svar: den er et (01.00 eller 13.00): sâ'at chand ast? sâ'at-e yek ast. 7.1 Øvelse Hvordan siger du klokken fra 01 12? 7.2 Øvelse Øv nu også klokken med angivelse af hvad tid på dagen det er: 4 om morgenen - sâ'at-e chahâr-e sob 7 om morgenen - 6 om morgenen - 3 om morgenen - 6 om aftenen - sâ'at-e shish-e shab 8 om aftenen - 10 om aftenen - 9 om aftenen - 4 om eftermiddagen - sâ'at-e chahâr-e ba'd-az zohr 2 om eftermiddagen - 5 om eftermiddagen - 12 middag - sâ'at-e davâzda zohr 7.3 Øvelse På hvilke klokkeslet har du møde? Hvornår tager du på arbejde om morgenen? 7.4 Øvelse Hvordan vil du sige følgende?: Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken 1 om morgenen 3 om eftermiddagen 12 middag 9 om aftenen 6 om morgenen 8 om aftenen 10 om aftenen 2 om eftermiddagen 4 om eftermiddagen 15

16 LEKTION 8 KLOKKEN - TIDSENHEDER 'Klokken' = sâ'at 'Minutter' = da-ghi-ghe Rækkefølge: 'Klokken' time forbindingsord antal minutter 'Minutter' Eksempel 13.05: sâ'at-e yek-o-pandj-daghighe 8.1 Øvelse Hvordan siger du: Øvelse Kig på dit ur med jævne mellemrum og sig hvad klokken er på persisk. 8.3 Øvelse Øv klokken med en ekspert! 16

17 LEKTION 9 Ugedage Ugedagene på persisk er meget enkle. 'dagen' = shan-bé = lørdag 1. dag = yek-shan-bé = søndag 2. dag = do-shan-bé = mandag 3. dag = se-shan-bé = tirsdag 4. dag = chahâr-shan-bé = onsdag 5. dag = pandj-shan-bé = torsdag Men fredag hedder = djom-éh 9.1 Øvelse På hvilke dage har du møder? Hvilken dag har du til personligt studium? 9.2 Øvelse Hvilke nye ord skulle du bide mærke i for at kunne genkende ugedagene? Gentag disse. 9.3 Øvelse Når du vågner så tænk på: - Hvilken dag er det i dag? - Hvilken dag var det i går? - Hvilken dag er det i morgen? 17

18 LEKTION 10 TIDSADVERBIER I dag I går I forgårs = em-ruz = di-ruz = pari-ruz Iaften I går aftes I forgårs aften = em-shab = di-shab = pari-shab I morgen I overmorgen = far-dâ = pas-far-dâ Uge Måned År = hafté = mâh = sâl 10.1 Øvelse Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag var det i går? Hvilken dag er det i overmorgen? Hvilken dag er det i morgen? Hvilken dag var det i forgårs? 10.2 Øvelse Hvordan siger du følgende: I dag, i går, i morgen, i overmorgen, i forgårs, år, i går aftes, i går, i aften, aften, måned, i år, år, uge? 10.3 Øvelse Lær udenad på persisk: I dag, i går, i forgårs i aften, i går aftes, i forgårs aften i morgen, i overmorgen uge, måned, år 10.4 Øvelse Skriv de danske begreber/tidsangivelser op på et stykke papir oversæt herefter til persisk. 18

19 KAPITEL 2 LÆR ALFABETET OG ØVELSER LEKTION 1 Bogstaverne be, pe, te, se, nun, ye Alfabetet har 32 bogstaver Der skrives fra højre mod venstre Bogstaverne har 4 udforminger: Skrivemåde: 1. stående alene 2. som første bogstav i et ord 3. i forbindelse med andre i midten af et ord 4. som sidste bogstav i et ord Udtale alene sidst I midten først navn n Nun b Be t Te y som "j" i "ja" eller i som i "lige" Ye s Se p! " # Pe 1.1 Øvelse Bogstaverne, som er forbundet med andre bogstaver og står inde i et ord adskiller sig kun ved antallet og placering af punkterne (prikkerne). Skriv hvert enkelt bogstav op på et flashkort skriv bogstavet som det skrives i midten af et ord. 19

20 1.2 Øvelse Markér følgende bogstaver i den foreliggende tekst (udtal dem derefter højt): Guds ven -brochuren: Lektion 1, 2 Lektion 3, 3 " Lektion 3, 1 Lektion 2, 2 Lektion 1, 1 Tæl antallet af bogstaver og sammenlign deres hyppighed med din partner. 1.3 Øvelse Øv alle 6 bogstaver ved hjælp af flashkortene med en partner, til du er helt sikker på hver enkelt Øvelse Læg hvert kort i en rækkefølge, så du kan lave en tankerække. f.eks. bip = har alle prikkerne under sig = b = i " = p eller nun - 4Té - / sé - 20

21 1.5 Øvelse Skriv hvert bogstavs grundform så mange gange at du bliver tilfreds: Således: Skriveretning 21

22 LEKTION 2 Bogstavet Alef Alfabetet begynder med Alef Står det i begyndelsen af et ord, bliver det læst som a e eller o Står det derimod i midten eller sidst i et ord, bliver det altid læst som et langt á (ikke ulig et dansk å), som når man giver udtryk for sin ærgrelse med et Åhrrh. Alef kan ikke blive forbundet mod venstre Skrivemåde: Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn â (som a i engelsk ball ) $ % % & Alef a, e, o $ Husk på den rigtige udtale! 2.1 Øvelse Skriv bogstavet Alef i begge former, & og $ på et flashkort. $ Skriveretning & 2.2 Øvelse Marker i Guds ven -Brochuren, lektion 4 alle bogstavskombinationer med de bogstaver du kender: " $& 22

23 2.3 Øvelse Lav selv nogle kombinationer med de bogstaver du kender og skriv dem ned. Læs dem højt! 2.4 Øvelse Se på de følgende ord: Er de en del af dine øvelser? % $&& %&%%%%% %&%%#%# 2.5. Øvelse Find betydningen af ordene i ordbogen og skriv dem på flashkort. På forsiden billede eller dansk oversættelse, på bagsiden det persiske ord. 2.6 Øvelse Øv ordene fra øvelse

24 LEKTION 3 Vokaler, Vokaltegn Persisk har 3 korte vokaler: a e o Disse bliver ikke skrevet når de står i midten af et ord. En undtagelse er o der nogle gange bliver gengivet med vâv ' Vokalerne bliver skrevet med følgende hjælpetegn: a = ($ e = )$ o = *$ ba = ( be = ) bo = * ta = ( te = ) to = * 3.1 Øvelse Forsøg at læse følgende: Hvilke vokaler mangler? Søg i ordbogen og supplér med de nødvendige hjælpetegn. 24

25 3.2 Øvelse Overfør begge ord på flashkort.. Hvis du vil, kan du skrive hjælpetegnene på med blyant. 3.3 Øvelse Find en partner, der kan vise dig flashkortenes forside med de danske ord. Gæt dig til det rigtige persiske ord. 3.4 Øvelse Øv alle de ord, som du nu kender, med en iraner. 3.5 Øvelse Guds ven -brochuren Lektion 1 Markér de ord, som du kan læse. 3.6 Øvelse Skriv de ord ned som du fandt; sammenlign med dine flashkort. 25

26 LEKTION 4 Alef som vokalbærer I det persiske alfabet er der foruden de 3 korte vokaler også 3 lange vokaler, som altid bliver skrevet. Står disse vokaler i begyndelsen af et ord, tjener Alef som vokalbærer. Det vil sige at Alef skrives foran bogstavet, for at markere at bogstaverne skal udtales som en vokal. i = u = â = $ '$ & = som et åbent "å" / som a i engelsk ball 4.1 Øvelse Det persiske ord for den, denne, det, dette er: in. Prøv at skrive dette ord med persisk skrift. Sammenlign med ordbogen. 4.2 Øvelse Kan du finde dette ord 2 gange i den nedennævnte tekst? Guds ven -brochuren, side 6, sidste afsnit. 4.3 Øvelse Find de rigtige flashkort Øvelse Fortsæt ligesådan med ân. Guds ven -brochuren, side 5; 3 26

27 LEKTION 5 Bogstavet vâv. Dette bogstav har flere funktioner i persisk skrift. vâv kan aldrig forbindes mod venstre. Skrivemåde Udtale Alene Sidst Midten Begyndelsen Navn v, o, u, ou ' + + ' Vâv 5.1 Øvelse Skriveøvelse: Tegn vâv er i luften med din pegefinger. 5.2 Øvelse Supplér dine flashkort. ' Skriveretning 5.3 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 2, side 4, Afsnit 1 markér alle ' 5.4 Øvelse Det persiske ord for han, hun, den, det lyder u Hvordan skriver du det? 5.5 Øvelse Find lektion 3, side 5 fra Guds ven -brochuren og søg &0 Hvor ofte findes det? 5.6 Øvelse Find de af dine flashkort, som begynder med den lange vokal â. 5.7 Øvelse Skriv alle de ord, som du har lært, efter hukommelsen, og sammenlign dem så med dine flashkort for at se om du har skrevet dem rigtigt. 27

28 LEKTION 6 Bogstaverne: djim, che, he, khe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn dj (som i Jim), -. / Djim ch (som "tj" i tjeneste) Che h He kh (som ch i tysk nach ) 8 9 : ; Khe Forskellen på de 4 bogstaver ligger kun i prikkernes placering. Alle 4 bogstaver kan forbindes mod venstre. 6.1 Øvelse Øv hvert bogstav indtil du bliver tilfreds. Vis dit resultat til en ekspert. (Grundform og midterste form) 6.2 Øvelse Lav flashkort med grundformerne: 840, Skriveretning 6.3. Øvelse Hvordan lærer du forskellen mellem 0 og,,hård og blød udtale? F. eks.: 0 En tur i tjenesten,en gin til Jim (udtales djim) 28

29 6.4. Øvelse Find følgende bogstaver i Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16 2 ; / 5 3<, Øvelse Bland alle bogstavflashkortene. Læg alle dem du kender til side. Øv resten til du kender dem alle godt. 6.6 Øvelse Læg nu alle dine flashkort i alfabetisk rækkefølge. 840, & Indprent dig den rigtige rækkefølge. 6.7 Øvelse Lær alfabetets rigtige rækkelfølge ved hjælp af et tørklæde. Kast tørklædet i vejret hver gang du nævner et bogstav. Udtal bogstavet, mens tørklædet er i luften. 6.8 Øvelse Hvor mange gange kan du finde følgende ord i Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16, 2? +;,+; 29

30 6.9 Øvelse Prøv at læse følgende ord: $+/%$+/%/%/ +3!3%3 $+7$+7%7 %%;$+;+;%; 6.11 Øvelse Find ordenes betydning i ordbogen lav flashkort Øvelse Lær hver dag 1 2 af ordene udenad. Fremfør dem for din partner Øvelse Læg alle 31 flashkort på et bord, danske ord øverst, persisk nederst. Find alle de ord du kender og læg flashkortene med den persiske skrift opad. Hvor mange er der? - Hvis du har 20 super - Hvis du har 15 godt - Hvis du har 10 øv dig! HVORDAN? læg de kort, som du ikke kender, i en stabel tag 3 af dem væk og prøv at indprente dig ordene Vælg 1 ord ud, som du tager med dig én dag, og hele tiden gentager fortsæt på samme måde med resten af ordene 1 nyt ord per dag 30

31 LEKTION 7 Bogstaverne: dâl og zâl Skrivemåde Udtale Alene Sidst Midten Begyndelsen Navn d = > > = Dâl stemt z (som i Zâl Bogstaverne adskiller sig kun fra hinanden ved at det ene har en prik. Ingen af bogstaverne kan nogensinde forbindes mod venstre. 7.1 Øvelse Øv hvert bogstav, indtil du bliver tilfreds.?= Skriveretning 7.2 Øvelse Lav flashkort med grundformen af:?= 7.3 Øvelse Tag din ordbog til hjælp og find 2 udsagnsord, 2 tillægsord og 2 navneord, som indeholder de bogstaver du har lært indtil nu. 31

32 7.4 Øvelse Supplér dine flashkort: give han, hun, det var dårlig =$= =+'$ > verden religion Sin, sin egen %$= = =+; Skal/skulle Gud >% $>; 7.5 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16, 1 Markér alle steder: Gud og religion Hvor mange gange forekommer disse ord? 7.6 Øvelse Skrider det godt frem med dine flashkort? Har du opbygget et ordforråd gennem din indsats for at lære sproget? Gå alle flashkortene igennem. Læg dem til side, som du kender. Tag 5 kort fra den ubekendte stabel. Gentag dem indtil du kan 3 af dem godt. Fortsæt på samme måde med resten af kortene til du kan dem alle. 7.7 Øvelse Gå alle kortene igennem med en ekspert, idet du øver dig på udtalen. Vær først tilfreds når du kan hvert ord godt. 7.8 Øvelse Læg alle flashkortene foran dig med det persiske ord nederst. Prøv nu at gennemgå dem et efter et, og mærke dig den persiske stavemåde. Sammenlign med flashkortet og se om du husker rigtigt! 32

33 LEKTION 8 Bogstaverne: re, ze, zhe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn rullende r som i engelsk very stemt z (som i engelsk "zone") zh (som "j" i fransk "jour") A B B A Re C D D C Ze E F F E Zhe Forskellen på de 4 bogstaver ligger kun i prikkernes placering. Bogstaverne kan aldrig forbindes mod venstre. 8.1 Øvelse Øv hvert bogstav skriftligt, til du er tilfreds. Udtal dem derefter højt. ECA Skriveretning 8.2 Øvelse Supplér dine flashkort med grundformerne: ECA 33

34 8.3 Øvelse Forsøg at lære følgende ord: +=)$$B$=C*=$>*;A(=$B(B(;*=A>#)>=1(A (>$A$A=%>((+;E=A(==(A$=C$(=$= (7$AA$C%'$%#%3%# $&=+:(%/ )'A=(A$B(;%A(=C'AC'B=C$AA'=(7$A'B('A =+;B*;$+(7!(3%%#%%&*=A(C4'A,$B;$=A+;=%%;(%;$+)7%7'A7'A C$=$C&%)C(C(=(C%CE'A =%CA'C='C,'C$>)C$>)CA+(C DA%A'EE$BCBC%C 8.4 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende ord: kvinde (hustru) tyv fri smuk han, hun, det har C =C= =$C& %C =A$='$ bror slå give igår Fordrivelse A=$B =C =$= C'B=,$B;$ 8.5 Øvelse Indprent dig gloserne fra øvelse ord hver dag! 34

35 8.6 Øvelse Læs ordene fra øvelse 8.3 mindst 3 gange dagligt. 8.7 Øvelse Læg dine bogstavflashkort i den rigtige rækkefølge. Syng alle alfabetets (foreløbig) 14 bogstaver til en melodi du kender. ECA?=840, & 8.8 Øvelse Skriv bogstaverne i den rigtige rækkefølge udenad 3 gange. 8.9 Øvelse Find ved hjælp af ordbogen mindst to-tre ord med hvert af de følgende bogstaver og skriv dem ned: ECA?='& 8.10 Øvelse Hvilke bogstavflashkort skal du lægge ned for at have alle de bogstaver som ikke kan forbindes mod venstre? Hvordan husker du disse 5 bogstaver? dâl ( =) og zâl (? ) ligner slanger og ål Du finder ikke prikker på re ( A ) til gengæld en enkelt på ze ( C ) Pas på re ( A ), ze ( C ) og zhe ( E ) de har samme form men forskellen er enorm zhe ( E ) er en sjældenhed men den skal alligevel med 35

36 LEKTION 9 Bogstaverne: sin, shin, sâd og zâd Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn s G H I J Sin sh (som i show) K L M N Shin s O P Q R Sâd stemt z (som i engelsk "zone") S T U V Zâd Alle 4 bogstaver kan forbindes mod venstre. 2 af dem er s er = G og O 1 af dem er stemt = S nøjagtig ligesom:? og C Husk: der er en prik over alle z er. 9.1 Øvelse Øv hvert af bogstaverne omhyggeligt. Skriv hver af dem mindst 30 gange. Udtal dem derefter højt. O G Skriveretning 36

37 9.2 Øvelse Supplér dine flashkort med grundformerne: SOKG 9.3 Øvelse Sortér dine bogstav-flashkort alfabetisk. Lær rækkefølgen udenad. 9.4 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 8, side 14, 1-3 Markér alle 4 bogstaver. Hvert bogstav, hver sin farve! 9.5 Øvelse Sæt følgende bogstaver sammen: G 4$O $AK KA C K& AO AS$4 $=O K$= G= CG G$ =AG K& =A8 =O 8$G GA= 8 GA 37

38 9.6 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende ord:: ejermand æble hest han, hun, den, det købte koldt W%X7%R J J$ >B;'$ =BJ han havde svær tålmodighed han, hun, den, det byggede han, hun, den, det kogte N$='$ :J BR ;%J'$ :#'$ 9.7 Øvelse Øv dine gloser med en iraner. Husk på den rigtige udtale! 9.8 Øvelse Find betydningen af de ord, du sammensatte i lektion 9.5, i ordbogen. 38

39 LEKTION 10 Bogstaverne: tâ, zâ og fe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn t Y Z [ \ Tâ stemt z (som i engelsk "zone") ] ^ _ ` Zâ f a b c d Fe Alle bogstaverne kan forbindes mod venstre. Zâ bliver udtalt stemt Øvelse Øv bogstaverne, idet du skriver hvert af dem 30 gange. Udtal dem derefter højt! ]Y a Skriveretning 10.2 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende grundformer: a]y 10.3 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 4, side 7, 4 markér alle fe ( a) Guds ven -brochuren, lektion 7, side , 1, 2, 3 og lektion 8, side 14, markér alle tâ ( Y ) 39

40 10.4 Øvelse Du har nu markeret 3 ord, som går igen mange gange. Hvilke er det? Se efter deres betydning og supplér dine flashkort. Føj ordet B_ til Øvelse Læs følgende tekst højt 5 gange: JA%d =CaB7 da B_ Z; persisk talte Gik Betydning/Mening/ Opfattelse Skrift/Linie +d A%Md Bd RBd >Bd& %[N %d+\ død Pres/tryk Bedrag Mulighed han skabte Satan Storm/uvejr/stormflod (I bibelen om Vandfloden) 10.6 Øvelse Skriv alle ordene fra øvelse gange, og udtal dem derefter højt Øvelse Læg alle bogstav-flashkortene i den rigtige rækkefølge, men uden at kigge efter. Hvilke kort må lægges til side? Lær dem udenad. F.eks. med en melodi! 10.8 Øvelse Supplér dine flashkort med øvelse 10.5 Lær dem udenad Øvelse Hvor mange "z" kender du? Hvor mange "s" kender du? Find blandt dine flashkort et ord med hver og sammenlign. 40

41 LEKTION 11 Bogstaverne : kâf, gâf, lâm Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn k e f g h Kâf g i j k l Gâf l W m n o Lâm Hvert bogstav bliver forbundet med venstre Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 6, side 10, 11 markér ovenstående bogstaver. Udtal dem derefter højt Øvelse Lav flashkort med følgende grundformer: Wie ie Skriveretning W 11.3 Øvelse Læg alle bogstavflashkortene i den rigtige rækkefølge. Hvor hurtigt kan du sige alfabetet? 11.4 Øvelse Bland alle bogstavflashkortene! Gå hver enkelt bogstav igennem. Hvor sikker er du? Læg de kort til side, som du kan meget godt. Øv resten af bogstaverne igennem 3 gange. 41

42 11.5 Øvelse Læs højt:?%h =Bh '=%h A%h Mh %)h bh nh B(+(h %(h Bd%h d%h snavset kotelet/frika delle due kebab kætter/hedning /vantro Bh A+Mh Hh B*h '>(h %.*h mange land person døv squash %Inh >nh fnh fh Mh >Mh kirke nøgle Trick/fidus/kneb loppe h )h LN+h >+h '%g.h WBh betræbelse/ anstrengelse nysgerrig kontrol '%l $A%l N$Dl =C!l bh Ih ko garanti placere/tillade taske >=Bl =Bl tilgivelse overbærenhed dreje/gå rundt/ søge rund/rundt om forgængelig ml ml cl +kcl KA$Dl!Bl blomst ler samtale Influenza K+l >cj+l jl -l nl nl stum skat mudret rosa >CBo >N+# G%o p% o ryste nyde tøj jo go fofo BkMo b[o lam stork hær gunst/nåde lækker =A+; Do G+o 0+o K$+o spise glat/fedtet forkælet skeløjet fladbrød 42

43 11.6 Øvelse Øvelse 8.3 og 11.5 Læs alle ord 2 gange. Marker i 3. gennemgang alle de ord, som du læser godt. (I denne øvelse er betydningen uvæsentlig) Øvelse Lav flashkort af ordene i de grå rammer. Find betydningen i ordbogen. Øv gloserne med en ekspert Øvelse Skriv på persisk alle de ord fra alle lektionerne som du kan huske. Du har 15 minutter til det. Suppler mundtligt med betydningen. Kan du 80 = super Kan du 60 = meget godt Kan du 40 = godt Kan du 20 = ikke dårligt, øv venligst dine gloser 43

44 LEKTION 12 Bogstaverne : mim + he Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn m q r s X Mim h t u v w He he bliver, når det står i midten, skrevet på 2 forskellige måder. Ender et ord på bogstavet he og kommer der en kort vokal umiddelbart inden bliver he slet ikke udtalt og e et i slutningen bliver betonet. f.eks. u%; Men: Går der en lang vokal, â eller u, forud for he et, bliver dette udtalt helt. f.eks. t+v Det andet he, 4,bliver kun antydningsvist udtalt i slutningen af et ord. f.eks. 4'A 12.1 Øvelse Guds ven - brochuren, lektion 12, side 20, 3 marker alle mim. Hvilke ord kan du læse? Skriv alle de ord, som du kan læse og som indeholder et mim, ned. Find betydningen i ordbogen Øvelse Øv bogstaverne q og t i alle deres former Øvelse Suppler dine flashkort med mim og he Øvelse Find i Guds ven brochuren, lektion 10, side 16 og 17, følgende ord (de kan forekomme mere end en gang): 44

45 q% LJB# $>; = navn tilbedelse gud religion $B >$ l>c =A$==+/' for evig liv eksisterer =+% hx w?%h $>w udslettelse/tilintetgørelse død(en) falsk vejledning %v%i$ J$ uh >$+X%sN mennesker er at De kan >w=q%.$ >w=kc+x& >w=xtc%/$ D (de) udfører/praktiserer/gør (han, hun, den, det) underviser de tillader også $=Bl%N % >M:X%cN %UBX disciple eller helbredte (de) syge X+g7 $Bk= >w$+;x q=bx regering de andre de vil folk >Iw +gnx 6X $>w%n de er rige kærlighed vidner XC jorden 45

46 12.5 Øvelse >$ l>c =A$==+/' q% LJB# uh >$+X%sN =+% $>w $B >M:X%cN >w=q%.$ >w=kc+x& >w=xtc%/$ D +gnx 6X X+g7 >w$+;x % XC >Iw Lav flashkort med ovennævnte ord og lær dem udenad. Skriv disse danske ord det rigtige sted i ovenstående skema: Vejledning, De kan, de kan, kærlighed, evig, eksisterer, at, undervise, regering, for, tilbedelse, udslettelse, jorden, de er, rige, liv, de tillader, også, eller, de udfører, helbredte 12.6 Øvelse Fremfør dit ordforråd for en ekspert. 46

47 LEKTION 13 Bogstaverne 'ein, ghein, og ghâf Skrivemåde: Udtale Alene sidst Midten Begyndelsen Navn 'a) et kort 'e) gutturalt stop 'o) gh (omtrent som r i rød ) gh (omtrent som r i rød ) y z { z 'Ein } ~ Ghein ƒ Ghâf y bliver i starten eller midten af et ord kun udtalt som en af vokalerne a, e og o. I slutningen af et ord bliver det slet ikke udtalt. Hvis der står y midt i et ord, bliver det udtalt som et let stød (et kort gutturalt stop), som i f.eks: (sâ'at) = klokken,time Bliver i forbindelse med $ udtalt som â bliver udtalt dybt i struben som f. eks Paris bliver udtalt endnu dybere i struben. De to sidste bogstaver minder meget om "r" på dansk Øvelse Skriv hvert af disse bogstaver 20 gange prøv derefter at udtale dem højt. Lad derefter en iraner kontrollere din udtale! 13.2 Øvelse Lav flashkort med grundformen: y 13.3 Øvelse Prøv at læse følgende ord højt. Indprent dig ordbillederne. 47

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lærervejledning til Tak for kaffe!

Lærervejledning til Tak for kaffe! Lærervejledning til Tak for kaffe! Undervisningsmaterialet Tak for kaffe! består af en film, en grundbog til læsning og skrivning og en cd-rom med øvelser. Målgruppen Tak for kaffe! er lavet til indvandrerundervisning.

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere