!"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3"

Transkript

1 !"#$ "%&'!" # $%& '( )!*+,-.!/0001& 2!!3 1

2 F o r o r d Kære søstre og brødre; Vi vil gerne byde jer rigtigt hjerteligt velkommen i den kreds af brødre og søstre som lærer persisk. Vi er meget glade for at du har valgt at lære netop dette sprog, der også kaldes Mellemøstens fransk. Iran og Afghanistan er begge lande, hvor der hovedsagligt tales persisk (den afghanske dialekt kaldes dari), og de er desuden lande der omtales i Bibelen. Mange af de hændelser, som Bibelen beretter om fandt sted i disse lande. Hundredtusinde af særdeles gæstfrie iranere og afghanere er i dag bosat i Europa, ja faktisk i vores eget umiddelbare nabolag. Dét at lære at kunne tale med disse elskværdige mennesker om 'Guds storslåede gerninger' er virkelig en stor forret (sammenlign Apost. 2:5-11). Denne bog er blevet udarbejdet for at du kan forberede dig optimalt på det sprogkursus, som afdelingskontoret har arrangeret. Vi vil bede dig om at starte med at gennemgå bogen med det samme. Hvis du bruger minutter på øvelserne hver dag vil du kunne opnå et fremragende grundlag for at deltage i sprogkurset. Prøv de næste par måneder at træne dine øjne i at læse det persiske alfabetet. For at gøre fremskridt i denne henseende er det afgørende, at du lærer at skelne bogstaverne fra hinanden og hurtigt at opfatte hvordan bogstavet skal udtales. Gør i denne forbindelse også brug af øvelserne for at træne dig selv i at kunne genkende og læse simple ord. Øv dig også ved møderne ved at slå op i Bibelen på persisk. Mange af de skriftsteder, som bruges ved møderne kender du allerede indgående. Når du nu forsøger at slå skriftstederne op på persisk, og teksten læses på dansk, vil du ikke indholdsmæssigt gå glip af noget. Men du øver dig nu samtidigt i at genkende og opfatte tal og bogstaver på persisk, og du kan måske endda på denne måde lære et par nye ord på det nye sprog. De vedlagte CD er vil også være en stor hjælp til at lære sproget. Du kan lytte til samtalerne mens du arbejder eller kører bil, på den måde vænner du dig til at høre og genkende sprogets lyde. Bestræb dig også på at gennemarbejde bogens grammatikdel grundigt. Dette vil være en stor hjælp for dig når du skal deltage i øvelserne, som fokuserer på at lære at tale persisk. Dét at forstå strukturen i den persiske grammatik er et væsentligt element i din forberedelse til at deltage i kurset. Desuden bør du arbejde med dit ordforråd. Bogen her indeholder nogle hundrede ord. Lav 'flashkort' til dig selv og brug dem som det er beskrevet på side 111. På kurset vil I primært komme til at arbejde med de ord som er listet i bogen under de afsnit der hedder 'ordliste'. Jo flere af disse ord du er i stand til at lære jo større udbytte vil du få af kurset. Det vil også være en god idé at anskaffe en ordbog. Der findes mange forskellige ordbøger som kan bruges. Det vigtigste er at man skaffer sig en ordbog der viser udtalen af de persiske ord. Her er to eksempler på ordbøger som er anvendelige: Hippocrene Concise Dictionary -Farsi-English / English-Farsi (Persian)- A.M. Miandji -ISBN X An English-Persian Dictionary Dariush Gilani ISBN Bed dagligt Jehova om hans ånd når du forbereder dig til sprogkurset. Den hellige ånd spillede en afgørende rolle i det 1.århundrede. Den samme ånd vil i dag gøre dig i stand til at lære persisk på relativ kort tid (Apost.2:17-18; 1:8; Luk.11:13). Og mist ikke din humoristiske sans. Jehova er den lykkelige Gud (1.Tim.1:11). Han ønsker at du må bevare glæden hele vejen igennem dette projekt. Prøv derfor at lære at grine af de fejl, som man laver når man lærer et nyt sprog. Dette vil hjælpe dig til at overvinde modløshed. Og nu ønsker vi dig glæde samt Jehovas støtte og velsignelse i dine bestræbelser på at lære persisk skridt for skridt. ( ) )! 2

3 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e KAPITEL 1 TAL, TIDSANGIVELSER OG ØVELSER Lektion 1 Tallene Lektion 2 Tallene Lektion 3 Tallene i hele 10'ere: Lektion 4 Tallene fra Lektion 5 Tallene Lektion 6 Ordenstal Lektion 7 Klokken (sâ'at = klokken,time) Lektion 8 Klokken - tidsenheder Lektion 9 Ugedage Lektion 10 Tidsadverbier KAPITEL 2 LÆR ALFABETET OG ØVELSER Lektion 1 Bogstaverne: Be, Pe, Te, Se, Nun, Ye Lektion 2 Bogstavet Alef Lektion 3 Vokaler, vokaltegn Lektion 4 Alef som vokalbærer Lektion 5 Bogstavet Vâv Lektion 6 Bogstaverne: Djim, Che, He, Khe Lektion 7 Bogstaverne: Dâl og Zâl Lektion 8 Bogstaverne: Re, Ze, Zhe Lektion 9 Bogstaverne: Sin, Shin, Sâd og Zâd Lektion 10 Bogstaverne: Tâ og Zâ og Fe Lektion 11 Bogstaverne: Kâf, Gâf, Lâm Lektion 12 Bogstaverne: Mim, He Lektion 13 Bogstaverne: 'Ein, Ghein, Ghâf Lektion 14 Særegenheder i det persiske alfabet Lektion 15 Anvendelse KAPITEL 3 GRAMMATIK OG ORDLISTER Sætningsbygning Spørgsmål Udsagnsord (verber) Afhængig måde (konjunktiv) Bydemåde (imperativ) Udsagnsordenes nægtende form (negerede form) Adverbier Navneord (Substantiver) bestemt genstandsled (definit objekt) Tillægsord (adjektiver) Ejefald (genitiv) Forholdsord (præpositioner) Facitliste til øvelserne KAPITEL 4 SAMTALER FRA CD EN Dansk Lydskrift Persisk TILLÆG: Bibelens bøger Alfabet Brug af flash kort

4 KAPITEL 1 Tal, tidsangivelser og øvelser LEKTION 1 Tallene 1 10 ( - ) Tal på persisk bliver ligesom på dansk skrevet fra venstre mod højre. 1.1 Genkend og opfat tal Tallene 1 3 = antallet af skridt: = 1 skridt = 2 skridt = 3 skridt Tallene 4 10 og 0 = 4 = 7 = 10 = 5 = 8 = 6 = 9 = Udtale - skrivemåde 0 sefr 1 yek 2 do 3 se 4 chahâr 5 pandj 6 shish 7 haft 8 hasht 9 no 10 da 4

5 1.3 Øvelse Lær tallene 1 10 udenad. Gør det på følgende måde: Kast en bold (Tørklæde/appelsin) op i luften. Når bolden er oppe råb tallet højt. 1.4 Øvelse Øv det samme med et barn. Hvem er hurtigst? 1.5 Øvelse Find en ekspert (Modermålstalende), som peger på de tilsvarende tal i Bibelen. Tal højt på persisk under øvelsen. 1.6 Øvelse Skriv hvert tal op flere gange. Idet du skriver sig tallet højt. 5

6 LEKTION 2 Tallene ( - ) 2.1 Genkend og opfat tal = 11 = 15 = 19 = 12 = 16 = 20 = 13 = 17 = 14 = Udtale - skrivemåde 11 yâz-da 12 davâz-da 13 siz-da 14 chahâr-da 15 punz-da 16 shunz-da 17 hiv-da 18 hidj-da 19 nuz-da 20 bist 2.3 Øvelse Skriv tallene 1 20 flere gange efter hinanden. 2.4 Øvelse Øv udtalen med en ekspert. 2.5 Øvelse Slå op i din persiske Bibel Pei-dâ-yesh (1. Mosebog) og læs de første 20 tal højt. 6

7 2.6 Øvelse Kender du de følgende tal? Sig dem højt: 2.7 Øvelse Hvordan ville du med dine hænder opfinde tegn for tallene 0 9, som repræsenterer udseendet af hvert tal? For eksempel: sefr = 0 Knyttet hånd yek = 1 do = 2 se = 3 chahâr = 4 pandj = 5 shish = 6 haft = 7 hasht = 8 no = 9 da = Øvelse Lær tallene 0 20 udenad. Gå samtidig frem og tilbage for hvert skridt du tager sig et tal højt, eller tæl trappetrinene når du er i forkyndelsen. 7

8 LEKTION 3 Tallene i hele 10'ere: Genkend og opfat tal = 20 = 60 = 30 = 70 = 40 = 80 = Udtale - skrivemåde 10 da 20 bist 30 si 40 chehel 50 pandjâ 60 shast 70 haftâd 80 hashtâd 90 navad 3.3 Øvelse Find en makker som du kan øve tallene 0-20 med. Gå derefter over til at øve tallene i hele 10'ere. 3.4 Øvelse Slå op i din Bibel i Mazâmir (Salmernes Bog) kapitel 119. Læs de tal som du kender højt. 3.5 Øvelse Hvilke tal volder dig vanskeligheder? Skriv hvert enkelt af disse op på ét kort. Hvor mange kort er der? Gennemgå derefter kortene dagligt indtil du ikke er usikker længere. 8

9 LEKTION 4 Tallene fra 1 99 Fra tallet 21 siger man på persisk altid det første antal tiere og der forbindes med o lyd ( &) (ligesom på engelsk). 4.1 Udtale - skrivemåde 21 bist-o-yek 22 bist-o-do 23 bist-o-se 24 bist-o-chahâr 25 bist-o-pandj 26 bist-o-shish 27 bist-o-haft 28 bist-o-hasht 29 bist-o-no 4.2 Øvelse Fortsæt talrækken indtil 99, tal højt under øvelsen. 31 si-o-yek 32 si-o-do 33 si-o-se 34 si-o-chahâr 35 si-o-pandj 36 si-o-shish 37 si-o-haft 38 si-o-hasht 39 si-o-no 41 chehel-o-yek 42 chehel-o-do 43 chehel-o-se 9

10 44 chehel-o-chahâr 45 chehel-o-pandj 46 chehel-o-shish 47 chehel-o-haft 48 chehel-o-hasht 49 chehel-o-no 51 pandjâ-o-yek 52 pandjâ-o-do 53 pandjâ-o-se 54 pandjâ-o-chahâr 55 pandjâ-o-pandj 56 pandjâ-o-shish 57 pandjâ-o-haft 58 pandjâ-o-hasht 59 pandjâ-o-no 61 shast-o-yek 62 shast -o-do 63 shast-o-se 64 shast-o-chahâr 65 shast-o-pandj 66 shast-o-shish 67 shast-o-haft 68 shast-o-hasht 69 shast-o-no 71 haftâd-o-yek 72 haftâd-o-do 73 haftâd-o-se 74 haftâd-o-chahâr 75 haftâd-o-pandj 10

11 76 haftâd-o-shish 77 haftâd-o-haft 78 haftâd-o-hasht 79 haftâd-o-no 81 hashtâd-o-yek 82 hashtâd-o-do 83 hashtâd-o-se 84 hashtâd-o-chahâr 85 hashtâd-o-pandj 86 hashtâd-o-shish 87 hashtâd-o-haft 88 hashtâd-o-hasht 89 hashtâd-o-no 91 navad-o-yek 92 navad-o-do 93 navad-o-se 94 navad-o-chahâr 95 navad-o-pandj 96 navad-o-shish 97 navad-o-haft 98 navad-o-hasht 99 navad-o-no 4.3 Øvelse Øv med en ekspert (måske på telefonen?) tallene Øvelse Hvad hedder de følgende tal? Lav en lignede opgave til dig selv. 11

12 4.5 Øvelse Gå en tur og øv dig imens på tallene Øvelse Tag din dagstekst og find dags dato. 12

13 LEKTION 5 Tallene Når man læser tallene over 100 siger man antallet af hele hundrede for tusinder siger man antallet af hele tusinder. 5.1 Genkend tal og udtal 100 sad 200 devist 300 si-sad 400 chahâr-sad 500 pun-sad 600 shish-sad 700 haft-sad 800 hasht-sad 900 no-sad (yek) hezâr 5.2 Øvelse Lær dem udenad. Forsøg at bruge dem idet du sjipper. 5.3 Øvelse Hvad hedder de følgende tal? 5.4 Øvelse Skriv alle de tal, som du kender godt, op på en seddel og læs dem højt. 5.5 Øvelse Bed en ekspert om at teste hvor godt du kan huske tallene. 13

14 LEKTION 6 Ordenstallene første - yekom anden - dovvom tredje - sevvom fjerde - chahârom femte - pandjom sjette - shishom syvende - haftom ottende - hashtom niende - nohom tiende - dahom osv. 6.1 Øvelse Lær ordenstallene fra udenad. Sig dem overfor en ekspert. 6.2 Øvelse Hvordan udtrykker du de følgende ordenstal?: Øvelse Øv med hjælp af dine flashkort ordenstallene men kun 5 minutter. 14

15 LEKTION 7 Klokken (sâ'at = klokken,time) Hvad er klokken?: Svar: den er et (01.00 eller 13.00): sâ'at chand ast? sâ'at-e yek ast. 7.1 Øvelse Hvordan siger du klokken fra 01 12? 7.2 Øvelse Øv nu også klokken med angivelse af hvad tid på dagen det er: 4 om morgenen - sâ'at-e chahâr-e sob 7 om morgenen - 6 om morgenen - 3 om morgenen - 6 om aftenen - sâ'at-e shish-e shab 8 om aftenen - 10 om aftenen - 9 om aftenen - 4 om eftermiddagen - sâ'at-e chahâr-e ba'd-az zohr 2 om eftermiddagen - 5 om eftermiddagen - 12 middag - sâ'at-e davâzda zohr 7.3 Øvelse På hvilke klokkeslet har du møde? Hvornår tager du på arbejde om morgenen? 7.4 Øvelse Hvordan vil du sige følgende?: Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken Klokken 1 om morgenen 3 om eftermiddagen 12 middag 9 om aftenen 6 om morgenen 8 om aftenen 10 om aftenen 2 om eftermiddagen 4 om eftermiddagen 15

16 LEKTION 8 KLOKKEN - TIDSENHEDER 'Klokken' = sâ'at 'Minutter' = da-ghi-ghe Rækkefølge: 'Klokken' time forbindingsord antal minutter 'Minutter' Eksempel 13.05: sâ'at-e yek-o-pandj-daghighe 8.1 Øvelse Hvordan siger du: Øvelse Kig på dit ur med jævne mellemrum og sig hvad klokken er på persisk. 8.3 Øvelse Øv klokken med en ekspert! 16

17 LEKTION 9 Ugedage Ugedagene på persisk er meget enkle. 'dagen' = shan-bé = lørdag 1. dag = yek-shan-bé = søndag 2. dag = do-shan-bé = mandag 3. dag = se-shan-bé = tirsdag 4. dag = chahâr-shan-bé = onsdag 5. dag = pandj-shan-bé = torsdag Men fredag hedder = djom-éh 9.1 Øvelse På hvilke dage har du møder? Hvilken dag har du til personligt studium? 9.2 Øvelse Hvilke nye ord skulle du bide mærke i for at kunne genkende ugedagene? Gentag disse. 9.3 Øvelse Når du vågner så tænk på: - Hvilken dag er det i dag? - Hvilken dag var det i går? - Hvilken dag er det i morgen? 17

18 LEKTION 10 TIDSADVERBIER I dag I går I forgårs = em-ruz = di-ruz = pari-ruz Iaften I går aftes I forgårs aften = em-shab = di-shab = pari-shab I morgen I overmorgen = far-dâ = pas-far-dâ Uge Måned År = hafté = mâh = sâl 10.1 Øvelse Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag var det i går? Hvilken dag er det i overmorgen? Hvilken dag er det i morgen? Hvilken dag var det i forgårs? 10.2 Øvelse Hvordan siger du følgende: I dag, i går, i morgen, i overmorgen, i forgårs, år, i går aftes, i går, i aften, aften, måned, i år, år, uge? 10.3 Øvelse Lær udenad på persisk: I dag, i går, i forgårs i aften, i går aftes, i forgårs aften i morgen, i overmorgen uge, måned, år 10.4 Øvelse Skriv de danske begreber/tidsangivelser op på et stykke papir oversæt herefter til persisk. 18

19 KAPITEL 2 LÆR ALFABETET OG ØVELSER LEKTION 1 Bogstaverne be, pe, te, se, nun, ye Alfabetet har 32 bogstaver Der skrives fra højre mod venstre Bogstaverne har 4 udforminger: Skrivemåde: 1. stående alene 2. som første bogstav i et ord 3. i forbindelse med andre i midten af et ord 4. som sidste bogstav i et ord Udtale alene sidst I midten først navn n Nun b Be t Te y som "j" i "ja" eller i som i "lige" Ye s Se p! " # Pe 1.1 Øvelse Bogstaverne, som er forbundet med andre bogstaver og står inde i et ord adskiller sig kun ved antallet og placering af punkterne (prikkerne). Skriv hvert enkelt bogstav op på et flashkort skriv bogstavet som det skrives i midten af et ord. 19

20 1.2 Øvelse Markér følgende bogstaver i den foreliggende tekst (udtal dem derefter højt): Guds ven -brochuren: Lektion 1, 2 Lektion 3, 3 " Lektion 3, 1 Lektion 2, 2 Lektion 1, 1 Tæl antallet af bogstaver og sammenlign deres hyppighed med din partner. 1.3 Øvelse Øv alle 6 bogstaver ved hjælp af flashkortene med en partner, til du er helt sikker på hver enkelt Øvelse Læg hvert kort i en rækkefølge, så du kan lave en tankerække. f.eks. bip = har alle prikkerne under sig = b = i " = p eller nun - 4Té - / sé - 20

21 1.5 Øvelse Skriv hvert bogstavs grundform så mange gange at du bliver tilfreds: Således: Skriveretning 21

22 LEKTION 2 Bogstavet Alef Alfabetet begynder med Alef Står det i begyndelsen af et ord, bliver det læst som a e eller o Står det derimod i midten eller sidst i et ord, bliver det altid læst som et langt á (ikke ulig et dansk å), som når man giver udtryk for sin ærgrelse med et Åhrrh. Alef kan ikke blive forbundet mod venstre Skrivemåde: Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn â (som a i engelsk ball ) $ % % & Alef a, e, o $ Husk på den rigtige udtale! 2.1 Øvelse Skriv bogstavet Alef i begge former, & og $ på et flashkort. $ Skriveretning & 2.2 Øvelse Marker i Guds ven -Brochuren, lektion 4 alle bogstavskombinationer med de bogstaver du kender: " $& 22

23 2.3 Øvelse Lav selv nogle kombinationer med de bogstaver du kender og skriv dem ned. Læs dem højt! 2.4 Øvelse Se på de følgende ord: Er de en del af dine øvelser? % $&& %&%%%%% %&%%#%# 2.5. Øvelse Find betydningen af ordene i ordbogen og skriv dem på flashkort. På forsiden billede eller dansk oversættelse, på bagsiden det persiske ord. 2.6 Øvelse Øv ordene fra øvelse

24 LEKTION 3 Vokaler, Vokaltegn Persisk har 3 korte vokaler: a e o Disse bliver ikke skrevet når de står i midten af et ord. En undtagelse er o der nogle gange bliver gengivet med vâv ' Vokalerne bliver skrevet med følgende hjælpetegn: a = ($ e = )$ o = *$ ba = ( be = ) bo = * ta = ( te = ) to = * 3.1 Øvelse Forsøg at læse følgende: Hvilke vokaler mangler? Søg i ordbogen og supplér med de nødvendige hjælpetegn. 24

25 3.2 Øvelse Overfør begge ord på flashkort.. Hvis du vil, kan du skrive hjælpetegnene på med blyant. 3.3 Øvelse Find en partner, der kan vise dig flashkortenes forside med de danske ord. Gæt dig til det rigtige persiske ord. 3.4 Øvelse Øv alle de ord, som du nu kender, med en iraner. 3.5 Øvelse Guds ven -brochuren Lektion 1 Markér de ord, som du kan læse. 3.6 Øvelse Skriv de ord ned som du fandt; sammenlign med dine flashkort. 25

26 LEKTION 4 Alef som vokalbærer I det persiske alfabet er der foruden de 3 korte vokaler også 3 lange vokaler, som altid bliver skrevet. Står disse vokaler i begyndelsen af et ord, tjener Alef som vokalbærer. Det vil sige at Alef skrives foran bogstavet, for at markere at bogstaverne skal udtales som en vokal. i = u = â = $ '$ & = som et åbent "å" / som a i engelsk ball 4.1 Øvelse Det persiske ord for den, denne, det, dette er: in. Prøv at skrive dette ord med persisk skrift. Sammenlign med ordbogen. 4.2 Øvelse Kan du finde dette ord 2 gange i den nedennævnte tekst? Guds ven -brochuren, side 6, sidste afsnit. 4.3 Øvelse Find de rigtige flashkort Øvelse Fortsæt ligesådan med ân. Guds ven -brochuren, side 5; 3 26

27 LEKTION 5 Bogstavet vâv. Dette bogstav har flere funktioner i persisk skrift. vâv kan aldrig forbindes mod venstre. Skrivemåde Udtale Alene Sidst Midten Begyndelsen Navn v, o, u, ou ' + + ' Vâv 5.1 Øvelse Skriveøvelse: Tegn vâv er i luften med din pegefinger. 5.2 Øvelse Supplér dine flashkort. ' Skriveretning 5.3 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 2, side 4, Afsnit 1 markér alle ' 5.4 Øvelse Det persiske ord for han, hun, den, det lyder u Hvordan skriver du det? 5.5 Øvelse Find lektion 3, side 5 fra Guds ven -brochuren og søg &0 Hvor ofte findes det? 5.6 Øvelse Find de af dine flashkort, som begynder med den lange vokal â. 5.7 Øvelse Skriv alle de ord, som du har lært, efter hukommelsen, og sammenlign dem så med dine flashkort for at se om du har skrevet dem rigtigt. 27

28 LEKTION 6 Bogstaverne: djim, che, he, khe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn dj (som i Jim), -. / Djim ch (som "tj" i tjeneste) Che h He kh (som ch i tysk nach ) 8 9 : ; Khe Forskellen på de 4 bogstaver ligger kun i prikkernes placering. Alle 4 bogstaver kan forbindes mod venstre. 6.1 Øvelse Øv hvert bogstav indtil du bliver tilfreds. Vis dit resultat til en ekspert. (Grundform og midterste form) 6.2 Øvelse Lav flashkort med grundformerne: 840, Skriveretning 6.3. Øvelse Hvordan lærer du forskellen mellem 0 og,,hård og blød udtale? F. eks.: 0 En tur i tjenesten,en gin til Jim (udtales djim) 28

29 6.4. Øvelse Find følgende bogstaver i Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16 2 ; / 5 3<, Øvelse Bland alle bogstavflashkortene. Læg alle dem du kender til side. Øv resten til du kender dem alle godt. 6.6 Øvelse Læg nu alle dine flashkort i alfabetisk rækkefølge. 840, & Indprent dig den rigtige rækkefølge. 6.7 Øvelse Lær alfabetets rigtige rækkelfølge ved hjælp af et tørklæde. Kast tørklædet i vejret hver gang du nævner et bogstav. Udtal bogstavet, mens tørklædet er i luften. 6.8 Øvelse Hvor mange gange kan du finde følgende ord i Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16, 2? +;,+; 29

30 6.9 Øvelse Prøv at læse følgende ord: $+/%$+/%/%/ +3!3%3 $+7$+7%7 %%;$+;+;%; 6.11 Øvelse Find ordenes betydning i ordbogen lav flashkort Øvelse Lær hver dag 1 2 af ordene udenad. Fremfør dem for din partner Øvelse Læg alle 31 flashkort på et bord, danske ord øverst, persisk nederst. Find alle de ord du kender og læg flashkortene med den persiske skrift opad. Hvor mange er der? - Hvis du har 20 super - Hvis du har 15 godt - Hvis du har 10 øv dig! HVORDAN? læg de kort, som du ikke kender, i en stabel tag 3 af dem væk og prøv at indprente dig ordene Vælg 1 ord ud, som du tager med dig én dag, og hele tiden gentager fortsæt på samme måde med resten af ordene 1 nyt ord per dag 30

31 LEKTION 7 Bogstaverne: dâl og zâl Skrivemåde Udtale Alene Sidst Midten Begyndelsen Navn d = > > = Dâl stemt z (som i Zâl Bogstaverne adskiller sig kun fra hinanden ved at det ene har en prik. Ingen af bogstaverne kan nogensinde forbindes mod venstre. 7.1 Øvelse Øv hvert bogstav, indtil du bliver tilfreds.?= Skriveretning 7.2 Øvelse Lav flashkort med grundformen af:?= 7.3 Øvelse Tag din ordbog til hjælp og find 2 udsagnsord, 2 tillægsord og 2 navneord, som indeholder de bogstaver du har lært indtil nu. 31

32 7.4 Øvelse Supplér dine flashkort: give han, hun, det var dårlig =$= =+'$ > verden religion Sin, sin egen %$= = =+; Skal/skulle Gud >% $>; 7.5 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 10, side 16, 1 Markér alle steder: Gud og religion Hvor mange gange forekommer disse ord? 7.6 Øvelse Skrider det godt frem med dine flashkort? Har du opbygget et ordforråd gennem din indsats for at lære sproget? Gå alle flashkortene igennem. Læg dem til side, som du kender. Tag 5 kort fra den ubekendte stabel. Gentag dem indtil du kan 3 af dem godt. Fortsæt på samme måde med resten af kortene til du kan dem alle. 7.7 Øvelse Gå alle kortene igennem med en ekspert, idet du øver dig på udtalen. Vær først tilfreds når du kan hvert ord godt. 7.8 Øvelse Læg alle flashkortene foran dig med det persiske ord nederst. Prøv nu at gennemgå dem et efter et, og mærke dig den persiske stavemåde. Sammenlign med flashkortet og se om du husker rigtigt! 32

33 LEKTION 8 Bogstaverne: re, ze, zhe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn rullende r som i engelsk very stemt z (som i engelsk "zone") zh (som "j" i fransk "jour") A B B A Re C D D C Ze E F F E Zhe Forskellen på de 4 bogstaver ligger kun i prikkernes placering. Bogstaverne kan aldrig forbindes mod venstre. 8.1 Øvelse Øv hvert bogstav skriftligt, til du er tilfreds. Udtal dem derefter højt. ECA Skriveretning 8.2 Øvelse Supplér dine flashkort med grundformerne: ECA 33

34 8.3 Øvelse Forsøg at lære følgende ord: +=)$$B$=C*=$>*;A(=$B(B(;*=A>#)>=1(A (>$A$A=%>((+;E=A(==(A$=C$(=$= (7$AA$C%'$%#%3%# $&=+:(%/ )'A=(A$B(;%A(=C'AC'B=C$AA'=(7$A'B('A =+;B*;$+(7!(3%%#%%&*=A(C4'A,$B;$=A+;=%%;(%;$+)7%7'A7'A C$=$C&%)C(C(=(C%CE'A =%CA'C='C,'C$>)C$>)CA+(C DA%A'EE$BCBC%C 8.4 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende ord: kvinde (hustru) tyv fri smuk han, hun, det har C =C= =$C& %C =A$='$ bror slå give igår Fordrivelse A=$B =C =$= C'B=,$B;$ 8.5 Øvelse Indprent dig gloserne fra øvelse ord hver dag! 34

35 8.6 Øvelse Læs ordene fra øvelse 8.3 mindst 3 gange dagligt. 8.7 Øvelse Læg dine bogstavflashkort i den rigtige rækkefølge. Syng alle alfabetets (foreløbig) 14 bogstaver til en melodi du kender. ECA?=840, & 8.8 Øvelse Skriv bogstaverne i den rigtige rækkefølge udenad 3 gange. 8.9 Øvelse Find ved hjælp af ordbogen mindst to-tre ord med hvert af de følgende bogstaver og skriv dem ned: ECA?='& 8.10 Øvelse Hvilke bogstavflashkort skal du lægge ned for at have alle de bogstaver som ikke kan forbindes mod venstre? Hvordan husker du disse 5 bogstaver? dâl ( =) og zâl (? ) ligner slanger og ål Du finder ikke prikker på re ( A ) til gengæld en enkelt på ze ( C ) Pas på re ( A ), ze ( C ) og zhe ( E ) de har samme form men forskellen er enorm zhe ( E ) er en sjældenhed men den skal alligevel med 35

36 LEKTION 9 Bogstaverne: sin, shin, sâd og zâd Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn s G H I J Sin sh (som i show) K L M N Shin s O P Q R Sâd stemt z (som i engelsk "zone") S T U V Zâd Alle 4 bogstaver kan forbindes mod venstre. 2 af dem er s er = G og O 1 af dem er stemt = S nøjagtig ligesom:? og C Husk: der er en prik over alle z er. 9.1 Øvelse Øv hvert af bogstaverne omhyggeligt. Skriv hver af dem mindst 30 gange. Udtal dem derefter højt. O G Skriveretning 36

37 9.2 Øvelse Supplér dine flashkort med grundformerne: SOKG 9.3 Øvelse Sortér dine bogstav-flashkort alfabetisk. Lær rækkefølgen udenad. 9.4 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 8, side 14, 1-3 Markér alle 4 bogstaver. Hvert bogstav, hver sin farve! 9.5 Øvelse Sæt følgende bogstaver sammen: G 4$O $AK KA C K& AO AS$4 $=O K$= G= CG G$ =AG K& =A8 =O 8$G GA= 8 GA 37

38 9.6 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende ord:: ejermand æble hest han, hun, den, det købte koldt W%X7%R J J$ >B;'$ =BJ han havde svær tålmodighed han, hun, den, det byggede han, hun, den, det kogte N$='$ :J BR ;%J'$ :#'$ 9.7 Øvelse Øv dine gloser med en iraner. Husk på den rigtige udtale! 9.8 Øvelse Find betydningen af de ord, du sammensatte i lektion 9.5, i ordbogen. 38

39 LEKTION 10 Bogstaverne: tâ, zâ og fe Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn t Y Z [ \ Tâ stemt z (som i engelsk "zone") ] ^ _ ` Zâ f a b c d Fe Alle bogstaverne kan forbindes mod venstre. Zâ bliver udtalt stemt Øvelse Øv bogstaverne, idet du skriver hvert af dem 30 gange. Udtal dem derefter højt! ]Y a Skriveretning 10.2 Øvelse Supplér dine flashkort med følgende grundformer: a]y 10.3 Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 4, side 7, 4 markér alle fe ( a) Guds ven -brochuren, lektion 7, side , 1, 2, 3 og lektion 8, side 14, markér alle tâ ( Y ) 39

40 10.4 Øvelse Du har nu markeret 3 ord, som går igen mange gange. Hvilke er det? Se efter deres betydning og supplér dine flashkort. Føj ordet B_ til Øvelse Læs følgende tekst højt 5 gange: JA%d =CaB7 da B_ Z; persisk talte Gik Betydning/Mening/ Opfattelse Skrift/Linie +d A%Md Bd RBd >Bd& %[N %d+\ død Pres/tryk Bedrag Mulighed han skabte Satan Storm/uvejr/stormflod (I bibelen om Vandfloden) 10.6 Øvelse Skriv alle ordene fra øvelse gange, og udtal dem derefter højt Øvelse Læg alle bogstav-flashkortene i den rigtige rækkefølge, men uden at kigge efter. Hvilke kort må lægges til side? Lær dem udenad. F.eks. med en melodi! 10.8 Øvelse Supplér dine flashkort med øvelse 10.5 Lær dem udenad Øvelse Hvor mange "z" kender du? Hvor mange "s" kender du? Find blandt dine flashkort et ord med hver og sammenlign. 40

41 LEKTION 11 Bogstaverne : kâf, gâf, lâm Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn k e f g h Kâf g i j k l Gâf l W m n o Lâm Hvert bogstav bliver forbundet med venstre Øvelse Guds ven -brochuren, lektion 6, side 10, 11 markér ovenstående bogstaver. Udtal dem derefter højt Øvelse Lav flashkort med følgende grundformer: Wie ie Skriveretning W 11.3 Øvelse Læg alle bogstavflashkortene i den rigtige rækkefølge. Hvor hurtigt kan du sige alfabetet? 11.4 Øvelse Bland alle bogstavflashkortene! Gå hver enkelt bogstav igennem. Hvor sikker er du? Læg de kort til side, som du kan meget godt. Øv resten af bogstaverne igennem 3 gange. 41

42 11.5 Øvelse Læs højt:?%h =Bh '=%h A%h Mh %)h bh nh B(+(h %(h Bd%h d%h snavset kotelet/frika delle due kebab kætter/hedning /vantro Bh A+Mh Hh B*h '>(h %.*h mange land person døv squash %Inh >nh fnh fh Mh >Mh kirke nøgle Trick/fidus/kneb loppe h )h LN+h >+h '%g.h WBh betræbelse/ anstrengelse nysgerrig kontrol '%l $A%l N$Dl =C!l bh Ih ko garanti placere/tillade taske >=Bl =Bl tilgivelse overbærenhed dreje/gå rundt/ søge rund/rundt om forgængelig ml ml cl +kcl KA$Dl!Bl blomst ler samtale Influenza K+l >cj+l jl -l nl nl stum skat mudret rosa >CBo >N+# G%o p% o ryste nyde tøj jo go fofo BkMo b[o lam stork hær gunst/nåde lækker =A+; Do G+o 0+o K$+o spise glat/fedtet forkælet skeløjet fladbrød 42

43 11.6 Øvelse Øvelse 8.3 og 11.5 Læs alle ord 2 gange. Marker i 3. gennemgang alle de ord, som du læser godt. (I denne øvelse er betydningen uvæsentlig) Øvelse Lav flashkort af ordene i de grå rammer. Find betydningen i ordbogen. Øv gloserne med en ekspert Øvelse Skriv på persisk alle de ord fra alle lektionerne som du kan huske. Du har 15 minutter til det. Suppler mundtligt med betydningen. Kan du 80 = super Kan du 60 = meget godt Kan du 40 = godt Kan du 20 = ikke dårligt, øv venligst dine gloser 43

44 LEKTION 12 Bogstaverne : mim + he Skrivemåde Udtale alene Sidst Midten Begyndelsen Navn m q r s X Mim h t u v w He he bliver, når det står i midten, skrevet på 2 forskellige måder. Ender et ord på bogstavet he og kommer der en kort vokal umiddelbart inden bliver he slet ikke udtalt og e et i slutningen bliver betonet. f.eks. u%; Men: Går der en lang vokal, â eller u, forud for he et, bliver dette udtalt helt. f.eks. t+v Det andet he, 4,bliver kun antydningsvist udtalt i slutningen af et ord. f.eks. 4'A 12.1 Øvelse Guds ven - brochuren, lektion 12, side 20, 3 marker alle mim. Hvilke ord kan du læse? Skriv alle de ord, som du kan læse og som indeholder et mim, ned. Find betydningen i ordbogen Øvelse Øv bogstaverne q og t i alle deres former Øvelse Suppler dine flashkort med mim og he Øvelse Find i Guds ven brochuren, lektion 10, side 16 og 17, følgende ord (de kan forekomme mere end en gang): 44

45 q% LJB# $>; = navn tilbedelse gud religion $B >$ l>c =A$==+/' for evig liv eksisterer =+% hx w?%h $>w udslettelse/tilintetgørelse død(en) falsk vejledning %v%i$ J$ uh >$+X%sN mennesker er at De kan >w=q%.$ >w=kc+x& >w=xtc%/$ D (de) udfører/praktiserer/gør (han, hun, den, det) underviser de tillader også $=Bl%N % >M:X%cN %UBX disciple eller helbredte (de) syge X+g7 $Bk= >w$+;x q=bx regering de andre de vil folk >Iw +gnx 6X $>w%n de er rige kærlighed vidner XC jorden 45

46 12.5 Øvelse >$ l>c =A$==+/' q% LJB# uh >$+X%sN =+% $>w $B >M:X%cN >w=q%.$ >w=kc+x& >w=xtc%/$ D +gnx 6X X+g7 >w$+;x % XC >Iw Lav flashkort med ovennævnte ord og lær dem udenad. Skriv disse danske ord det rigtige sted i ovenstående skema: Vejledning, De kan, de kan, kærlighed, evig, eksisterer, at, undervise, regering, for, tilbedelse, udslettelse, jorden, de er, rige, liv, de tillader, også, eller, de udfører, helbredte 12.6 Øvelse Fremfør dit ordforråd for en ekspert. 46

47 LEKTION 13 Bogstaverne 'ein, ghein, og ghâf Skrivemåde: Udtale Alene sidst Midten Begyndelsen Navn 'a) et kort 'e) gutturalt stop 'o) gh (omtrent som r i rød ) gh (omtrent som r i rød ) y z { z 'Ein } ~ Ghein ƒ Ghâf y bliver i starten eller midten af et ord kun udtalt som en af vokalerne a, e og o. I slutningen af et ord bliver det slet ikke udtalt. Hvis der står y midt i et ord, bliver det udtalt som et let stød (et kort gutturalt stop), som i f.eks: (sâ'at) = klokken,time Bliver i forbindelse med $ udtalt som â bliver udtalt dybt i struben som f. eks Paris bliver udtalt endnu dybere i struben. De to sidste bogstaver minder meget om "r" på dansk Øvelse Skriv hvert af disse bogstaver 20 gange prøv derefter at udtale dem højt. Lad derefter en iraner kontrollere din udtale! 13.2 Øvelse Lav flashkort med grundformen: y 13.3 Øvelse Prøv at læse følgende ord højt. Indprent dig ordbillederne. 47

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

HJEM FØR OG EFTER DØDEN

HJEM FØR OG EFTER DØDEN HJEM FØR OG EFTER DØDEN Projekt af: Emma, Anine, Sia og Frederik 1 2 Indholdsfortegnelse Side 1: forside Side 2: Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4-5: Buddhisme Side 6: Hinduisme Side 7-8: Islam

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Til. styrke. for de unge

Til. styrke. for de unge Til styrke for de unge Budskab til de unge fra Det Første Præsidentskab VORE KÆRE UNGE MÆND OG UNGE PIGER, vi nærer stor tillid til jer. I er Guds elskede sønner og døtre, og han er opmærksom på jer.

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

"De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015

De ligger godt i maven. Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 "De ligger godt i maven". Af Jun Jimbut Feng og Gritt Uldall-Jessen 15. april 2015 0. Publikum får udleveret en billet. I baren i foyeren er det muligt - foruden den sædvanlige kaffe, en øl, en vand eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011

1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 1. ÅRG. # NR. 2 # MAJ 2011 Niels-Erik Andreasen hovedtaler ved sommerens seniorstævne. Muslimens manglende integration NR. 2 # MAJ 2011 80 år for hånd, hjerte og hoved På vej til Skarrildhus SENIORKONSULENTENS

Læs mere

Af Byron Katie med Stephen Mitchell

Af Byron Katie med Stephen Mitchell Et ekstrakt fra Elsk det som er Fire spørgsmål der kan ændre dit liv Af Byron Katie med Stephen Mitchell Ingen andre end dig selv kan give dig frihed. Denne lille bog vil vise dig hvordan. Byron Katie

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Kendelse fra Pressenævnet ------

Kendelse fra Pressenævnet ------ Kendelse fra Pressenævnet ------ I sag nr. 13-70-00475 [Klager] mod Ekstra Bladet afsagde Pressenævnet onsdag den 11. december 2013 sålydende K e n d e l s e: Søfartens Ledere har på vegne af deres medlem,

Læs mere