Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll , sidene 656a-660a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll 1752-61, sidene 656a-660a."

Transkript

1 Skifte etter Finn Olsen Talset av 1759 Romsdal sorenskriveri, Skifteprotokoll , sidene 656a-660a. Anno 1759 den 21de Februarii compagnerede ieg tillige med de opnævnte vurderingsmænd Lænsmanden Ingebricht Erichsen Eichrem og Niels Andersen Aarønes paa gaarden Talset i Fanne Otting efter af gl: Find Olsen til paa følgende Skifte og Deeling i mellem Hans efter Ladte Enke paa den eene, og den af dødes Sødskende børn paa den anden Side som ere:- 1: Moderbroderen Ole Findsen Opdallen død og efter Ladt sig 4 Børn som ere a) Find Olsen Opdallen b) Anne Ols Datter Opdallen c) Kari Ols Datter Hungnes d) Ingeborg Ols Datter død og efter Ladt sig et Børn Ragnhild Knutsdatter, hendes Formynder er Knud Erichsen Solumdal 2: Moder Søsteren Marit Finds Datter død og efter ladt sig 7 børn a) Knud Erichsen Solumdalen b) Find Erichsen Solumdalen c) Erich Erichsen Solumdalen d) Giertrud Erichs Datter den yngre Guiorden e) Giertrud Erichs Datter Gujorden f) Marit Erichs Datter Berg g) Anne Erichs Datter Aspelund 3: Anne Finds Datter Istad lever 4: Synneve Finds Datter død og efter ladt sig 4 børn a) Ole Andersen Skalde b) Find Andersen Holsbøen c) Sieur Andersen Stoche d) Arne Andersen Houen død og efter ladt sig 2 børn a. Arne Arnesen b. Synneve Arnes Datter Formynder for dem begge blev Find Holsbøen Find Talsets Slægt paa Fædrene Side 5: Mildri Leives Datter død og efter ladt sig 5 børn a) Leive Olsen Roaldsetlie b) Ole Olsen Rømold c) Lase Olsen Tøndergaarden d) Ole Olsen Rømold den yngre e) Mari Ols Datter Rømold død og efter ladt sig 2 børn Ole Olsen myndig og Mari Christophers Datter, hvis Formynder ble Leive Olsen Roaldsetlie 6: Ole Leivesen død og efter ladt sig 2 børn a) Ole Olsen Eidsætter og b) Peder Olsen Taaldaasen.- Enkens Laug Værge paa tog sig at være Lars Talset der efter blev boets Formue registeret og vurderet som følger... (tas ikke med her, se detaljer under utleggingen). side 1

2 Boets Formue 112 rd 3 ort 6 s: Efter til Spørsel blev for klaret boet ey mere at være eyende end hvad anført findes. Der paa blev angiv(et) boets gield som følger:- Aaboden paa gaarden Peder Taaldaasen Enkens begravelses veder Lag Anders Andersens indestaaende Løn Anne Ols Datters løn Kari Jens Datters tieneste Løn Peder Sivertsen Staaches indestaaende tieneste Løn for 8te aar er Laant Penge Hl: Lieutnant Hvide fordrer Boets gield = 62rd: 1ort: 22s: Her bliver at anføre dette Skiftets omkostninger som følger: Stemplet papiir Fogeden Skifte Salarium Beskrivelsen Tienerne Begge Vurderingsmændene Til samen Boets udgift... 69rd - - 8s: Same Sterv boets udgift bliver at fra gaa dets indtægt thi bliver igien i beholden boe den Summa 43 rd: 2 ort 22 s: som komer arvingerne til deeling: Der af nyder Enken Anne Ols Datter det halve boe med rd: 3 ort: 11 s: Ole Findsen Opdalens børn nyder deris Faders broder Lod 5 rd: 1 ort: 20 s: Der af komer paa en broder Lod rd: s: og paa en Søster Lod rd: s: Marit Finds Datters Søster Lod 2 rd: 2 ort 22 s: Der af komer paa en broder Lod ort - 4 s: og paa en Søster Lod ort - 2 s: Synneve Finds Datters born nyder deres Mødrene arv 2 rd: 2 ort 22 s: Der af komer paa en hver ort - 17 s: Arne Andersen Houens born nyder deres Faders arv 2 ort 17 s: Der af komer paa 1 broder Lod ort - 18 s: side 2

3 og paa en Søster Lod s: (Regnefeil: Summen av broder- og søsterlott er 2 ort 15 s) Mildri Leives Datter Søster Lod 2 rd: 2 ort 22 s: Deller imellem Hendes børn Der af komer paa 1 broder Lod s: og paa en Søster Lod ort: 5 s: Mari Ols Datter Rømolds børn nyder deres moders arv 1 ort: 5 s: Der af komer paa en broder Lod s: og paa en Søster Lod s: Ole Leivesens broder Lod 5 rd: 1 ort: 20 s: Deller imellem Hans børn Der af komer paa en hver rd 2 ort 10 s: ~ Hvor efter er givet i ud læg til enhver som følger Skiftets omkostninger er 6 rd: 2 ort: 16 s: udlegges:- 1 Koe Bustierne Stor gryde gied med bielde Liden Ditto //. 6 rd 2 ort 16 s: Anders Andersens Tieneste Løn 3 rd: 3 ort 9 s: udl: 1 qværn Skind trøye Brygge kar tager hos Peder Hunes Heste greye //. 3 rd 3 ort 9 s: Anne Ols Datters tieneste Løn 2 rd: 8 s: udl: 1 Hvid Rye Svensk gevæhr græv //. 2 rd s: Kari Jens Datters tieneste Løn 7 ort udl: 1 tønde Korn Jern Staur //. 1 rd 3 ort - Hl: Lieutnant Hvide for 4 rd: udl: 1 Koe Sale side 3

4 Peder Toldaasen for 3 ort ud legges i følgende:- 1 malet Skind fell Aaboden paa gaarden 8 rd: udl: 1 Huus mands Stue Corant //. 8 rd Peder Siursen Stoches tieneste Løn 36 rd - - og udlagde Penge rd 10 s: udl: 20 Voger Næver a 12 s: er tin Fad tdr korn a 5 ort Koe Plome Dito graalin Dito paa Opdalen Reeb nye naver Dito mindre Tillie Dito Do Kipper Øxe gl: Dito Dixel (dixel = bødkerøks) 1 gl: Band kniv Lang Høvel Rek skie smaa Høvler Rek skie Øxe Do Do Ploug Jern timer bile græv gl: Do gryde Skierring Bagste Helle Krys Jern Versted (med tilbehør står det i vurderingen) 1 Bordring Tobachs Daase pr: Find Handsker med Vanter gied side 4

5 1 gield Bækre Er Sauer (ersau = søye) 1 Skind trøye pr: Støvler Skind Buxe Vige Snøre Firrøings baad Liden Ferring tylter bord a 1 ½ ort brygge Kar a 1 ½ ort Do laag tønder Kalv Skind a 6 s: træ Tallerkner Kaaber Kiedel Legger fra sig 2 s:. //. 38 rd s: Enkens begravelses veder lag 4 rd: udl: 6 Silde garn med Iler Sviin //. 4 rd - - Find Olsen Opdalens arv 2 rd: 18 s: udl: 1 Lys graa trøye Næb Hue tde Korn hos Knud Talset Contant //. 2 rd 18 Anne Ols Datter Opdalens arv 1 rd: 9 s: udlegges 1 gied ½ tde korn tørke brøye Contant //. 1 rd s: Kari Ols Datter Hungnes arv 1 rd: 9 s: ½ tde korn Contant tin fad /. 1 rd s: Ragnield Knuds Datters arv 1 rd: 9 s: udl:- 1 fiors Oxe Contant //. 1 rd s: side 5

6 Knud Erichsen Solumdallens arv 2 ort: 4 s: udl: 4 Sæt Slag band Contant hos Find Erichsen //. 2 ort 4 s: Find Erichsen Solumdalens arv 2 ort: 4 s: udl: ½ tønde Havre ort - 12 s: Legger fra sig 8 s: Erich Erichsen Soulumdalens arv 2 ort: 4 s: udl: 1 Hvid trøye Contant //. 2 ort 4 s: Giertrud Erichs Datter Gujordens arv 1 ort: 2 s: udl: 1 ung gied ort - 8 s: ~ Lægger fra sig 6 s: Giertrud Erichs Datter den yngres arv 1 ort: 2 s: udl: 1 gied ort - 8 s: ~ Lægger fra sig 6 s: Marit Erichs Datter Bergs arv 1 ort: 2 s: udl: 1 Øll tønde Contant ort: 2 s: Anne Erichs Datters Aspelunds arv 1 ort: 2 s: udl: 1 gl: Kiste Hos Giertrud Gujorden Hos Giertrud den yngre Contant //. 1 ort: 2 s: Anne Finds Datters Istads arv 2 rd: 2 ort: 22 s: udl: 1 tønde korn stor vanskaal gl: Rye Contant //. 2 rd: 2 ort: 22 s: side 6

7 Ole Andersen Skalles arv 2 ort: 17 s: udlegges: Hær veed Contant //. 2 ort: 17 s: Find Andersen Holsbøens arv 2 ort: 17 s: udl: ½ toned korn Contant //. 2 ort: 17 s: Siur Andersen Stoches arv 2 ort: 17 s: udl: 1 Slibesteen Contant //. 2 ort: 17 s: Arne Arnesens arv 1 ort: 18 s: udl: 1 nye børe Hos Peder Siursen Stoche //. 1 ort: 18 s: Syneve Arnes Datters arv 21 s: udl: 1 Øxe Contant //. 21 s: Løve Olsen Roaldsetlies arv 2 ort: 10 s: udl: 1 Kallemankes brøstdug Contant //. 2 ort: 10 s: Ole Olsen Rømolds arv 2 ort: 10 s: udl: 1 børre vanskaal Contant //. 2 ort: 10 s: Lasse Olsen Tøndergaardens arv 2 ort: 10 s: udl: 1 graa vadmels trøye Contant //. 2 ort: 10 s: side 7

8 Ole Olsen Rømold den yngres arv 2 ort: 10 s: udl: 1 graa vest Skind Hit Contant //. 2 ort: 10 s: Ole Olsens arv 18 s: og Mari Christophers Datters arv 9 s: udl: Contant Ole Olsen Eidsætters arv 2 rd: 2 ort: 22 s: udl: 1 Kiste med Laas tysk Dubel tønde Havre tom tønde Contant //. 2 rd: 2 ort: 22 s: (står s: i stedet for ort i protokollen) Peder Olsen Toldaasen arv 2 rd: 2 ort: 22 s: udl: 6 Sau Skind a 10 s: Kaalveløs bielde Bordring tønde Havre tom tønde Contant //. 2 rd: 2 ort: 22 s: Enken Anne Ols Datters halve boe 21 rd: 3 ort: 11 s: udl: 1 Koe Lilie Oxe gylden Stud qvige paa Opdalen Naver stik Saug gl: Øxe Jern Spade gryde Skind Buxe Sort Buxe par Snee Hoser Stri Buxe Haand Staak Seng med Høyen Skiudt gied Dito graa Sau Skind Stak Søe Buxe stor Kiste side 8

9 1 Do Drøftinger Bielde med klave Do a 6 s: Dalle nye Drøfting traug Kagge Hit smaa Do gied Skind tønde Ved Øll tønde ankere a 6 s: tin Fad Krus Fad tde Havre Contant ~~. //. 21 rd: 3 ort: 11 s: ================ Etterord Finn Olsen Talset ble født i 1699, av de svært så nygifte foreldrene Ole Olsen Talset (f.ca. 1673) og Ellen Finnsdatter Holsbø (født før 1680, død 1727). Se mer om foreldrenes leiermål under rettsaken etter Ellens selvmord i Finn forlovet seg med Anne Olsdatter i oktober 1723, med Erik Talset og Ole Pedersen Tollås som forlovere (Veøy mini , side 40). De giftet seg i Kleive kirke 09 Jan Ekteskapet ble barnløst, slik som det fremgår av skiftet etter Finn som er gjengitt her og et eget skifte etter Anne Olsdatter som døde våren bare noen måneder etter Finn. Find Talset dør sent i 1758 og hans gravfæstelse er regnskapsført med 2 ort og 16 skilling i desember 1758, under skiftebehandlingen etter sognepresten Hans Wingaard. side 9

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk.

Faar og Lamb. 6 gammell Faar á 3 mrk. 8 skl., er 5 Sld. 1 mrk., 2 fior gammell Lamb á 2 mrk.er 1 Sld., En fior gammell Wær for 2 mrk. 1313.Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Nr. 122. Side 182. 1702. 10. Jan. Hans Rasmusen, 25. Sg. Rø. Kirstine Hansdatter. Laugv: Bror, Peder Hansen, Rø. 1 søn. 1 dat. A: Esper Hansen, f. 1701. ( 8 uger.). Værge:

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen

1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen 1337. Anne Ibsdatter bor.4:sg.rø. gift 1.ægteskab med,1256, Marcus Hansen 2.ægteskab med Morten Hansen Side 274. 1697. 12. Aug. Landsogn 6. Anna Ibsdatter, 4. Sg. Rø. Morten Hansen. Ved ægt med?. 3 søn.

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Efterkommere efter Christen Pedersen

Efterkommere efter Christen Pedersen Efterkommere efter Christen Pedersen Generation nr. 1 1. CHRISTEN 2 PEDERSEN (PEDER 1 CHRISTENSEN) blev født 1764 i "Madum Kjærgaard", Madum Sogn, og døde 17 april 1837 i "Meldgaard", Rødding, Vildbjerg

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER ANDET BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1907 INDHOLD. Side A. KR KRISTIANSEN-TÅRUP: "Printzenskjoldsvisen".

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted

Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted Aspekter afflarup Bys historie o. 1700-1750 Af Bjarne Madsen, Astrupvej 6, 7755 Bedsted I Selvejerkøbet 20. okt. 1704 Ieg Vallentin Beyer paa Bodum Præstegaard, kongl. maj. ts Herretsfoged over Hassing

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1

Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ejendomsudviklingen 1787-1834.rtf, s.1 Ejendoms- og formueudviklingen i Vandborg 1787-1834 1 Ager = Agger 6-7-3-1 2 el. husbond 3 4.9.1786 (1787) stormskade: juli 1787 Niels Madsen, fæstebonde, 65 år 7-6-3-1

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen

Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Nyborg Byfoged Skifte 1747-1789. Fol. 219 b. 223 b. Odense Landsarkiv. Afgangne obelveierog maaler sal. Boe Boiesen Anno 1764 dend 27 september indfandt skifte folvalterensig i StelVboet, efter afgangne

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere