Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet"

Transkript

1 Årgang 15 - Nr.2Marts 2003 Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold Rent-dag. Alle opfordres til at samle skidt og skrammel langs veje og stier. Læs side 10. (Foto fra 2002: Jørgen Bak) Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Ny formand for Fællesrådet Den nye formand for Fællesrådet, Jørgen Friis Bak, med et Fællesblad fra Lokalprojektlunden ved Egelund i hånden. Læs mere om Fællesrådets generalforsamling på side 3. (Foto: Astrid Bak) Stor interesse for Mallinggård Støtteforeningen Mallinggårds Venner blev stiftet af over 60 fremmødte 23. februar. Der var masser af ideer og lyst til at tage fat på at gøre Mallinggård til et godt værested. Bliv medlem og støt arbejdet. Læs side 8 (Foto: Lene Aamand Sørensen) Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Biblioteket 9 Grøn Guide 9 Eskegården 12 Nyt fra klubberne Malling Kirkeblad Malling Skole 20 Beder Skole 21 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkegårdens 4H Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikscenter Beder Børnecirkus Beder Erhv.- og Handelsforening Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Øst-Ejerlaug Beder- Malling Boligf. Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Idrætsforening Bekkasinen Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken,Afd. bestyrelse Børneh.Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh.Ajstrupvej 47 Børneh. Byvej 21 Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Den int. inst. Præstetoften 1 Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf.Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Konservativ Vælgerforening Lions Club Beder - Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Handels og Erhv.-forening Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Mariendals Havbakker Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Møller&Grønborg Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Prikken Skolefritidsordning Rampens venner Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole Skolefritidsordningen Fristedet Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskabet Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legeplads Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus klub 3 Vildrosen Bofællesskab Vuggestuen Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Niels Blicher (annoncer) Kirkebakken 22, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Lisbet Fruelund Poulsen Mallinggårdsvej 57, Malling Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 3: 28. april udk. 26. maj nr. 4: 24. juni udk. 4. aug. nr. 5: 25. august udk. 22. sept. nr. 6: 20. oktober udk. 17. nov. Stof afleveres til en i redaktionen helst som Word-fil. Billeder modtages gerne, enten på papir eller som filer i tiff- eller jpeg-format. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Et fælles blad - brug det! Fællesbladet er primært medlemmernes talerør, så brug det når I skal indkalde til generalforsamling, holde sommerfest, foredrag, borgermøde, sæsonstart - eller når I vil fortælle, hvem der er blevet ny formand i bestyrelsen, om en god oplevelse eller noget nyt i institutionen eller foreningen. Kig engang på forsiden - så mange er vi - over 100! Næsten alle i området er på en eller anden måde via en forening eller institution medlem af Fællesrådet. Så alle kan komme til orde i bladet - vi holder meget af læserbreve, f.eks.! Alle medlemmer kan sende meddelelser til bladet og få dem bragt kvit og frit. Vil I gerne have en fast spalte, skal vi dog lave en aftale. Vel mødt i spalterne Layouter søges til Fællesbladet De bedste forårshilsner fra redaktionen Har du mod på at sætte dette blad op? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Vi kan tilbyde dig nogle hyggelige timer hvor du kommer til at få et meget godt kendskab til dit lokalområde sammen med den øvrige redaktion. Kontakt os for at høre nærmere. Redaktionsmedlemmer søges Vi kunne godt bruge en hånd eller to mere i redaktionen. Så hvis det var noget for dig... så kontakt os! Tak til Niels Kjølhede Af Fællesrådets forretningsudvalg Efter tre år på posten som formand, måtte Niels Kjølhede desværre fravælge Fællesrådet på grund af et stort arbejdspres i forbindelse med et større projekt i udlandet. Det er et stort tab for forretningsudvalget, men vi har stor forståelse for at der er grænser for hvor mange gange man kan genbruge døgnets 24 timer. Niels Kjølhede har i sin formandstid trukket et meget stort læs - dels i kraft af at Lokalprojektet har krævet sit, men også fordi Niels har haft mange ideer om lokalområdets udvikling, og specielt den synlige side af det. Således har han været en drivende kraft i at vi nu har fået cykelstien fra Ajstrup til Malling, og er bagmand for nye synlige projekter: festpladsen i Egelund, cykelrastepladsen ved den nye cykelsti, beplantning ved indfaldsvejene og fortov i Ajstrup. Hans koordinerende evner og store samarbejdsvilje har været et væsentligt bidrag til det tætte og konstruktive samarbejde med Århus Kommune. Det har også været en vigtig faktor i den fortsatte store opbakning til Fællesrådet i lokalområdet. Selvom vi naturligvis vil savne hans utrættelige arbejdsevne, har vi fået et godt fundament for det fortsatte arbejde. Forretningsudvalget ønsker Niels Kjølhede held og lykke med den kommende tids udfordringer verden rundt. Historien om Åle Katrine er udsat Sygdom er hver mands herre, det har mange i vores område vist måttet sande i den sidste måneds tid. Derfor kan vi desværre ikke bringe den udførlige historie om Åle Katrine i dette blad, men arbejder på at få den klar til et senere nummer. Redaktionen 2 Nummer 2/2003

3 Fællesrådets generalforsamling Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Der deltog 23 personer i Fællesrådets generalforsamling den 19. marts. I det seneste halve år er der kommet fire nye medlemmer af Fællesrådet, så der nu er 100 medlemmer. De nye medlemmer er: Ajstrup Forsamlingshus, Den integrerede institution Præstetoften, Rampens Venner og Datastuen. På grund af et stort arbejdspres havde Niels Kjølhede meddelt, at han måtte stoppe som formand et år før tid. Efter forslag fra forretningsudvalget blev Jørgen F. Bak valgt enstemmigt. Poul Lorenzen blev genvalgt som kasserer. Ligeledes blev Jens Peder Kristensen og Sonja Andersen genvalgt. Mogens Brøchner-Nielsen, der er meget aktiv i arbejdsgruppen for planlægning og udvikling, blev nyvalgt sammen med Den nye formand Jeg har boet i Beder siden 1985, og har altid ment at de nære omgivelser er meget vigtige. Men et godt lokalsamfund opstår ikke af sig selv - der skal arbejdes for det. Derfor har det været naturligt for mig at gå ind i arbejdet i Fællesrådet. Midt i halvfemserne gjorde jeg mig tanker om en hjemmeside for lokalområdet - men afventede at andre skulle give udtryk for det samme. Da det skete, meldte jeg mig straks under fanerne. Det sidste halvandet år har jeg også været med i redaktionen for Fællesbladet. Jeg har siddet i skolebestyrelsen på Beder Skole i ca. 7 år, bl.a. som formand. Da Lokalprojektet startede for 4 år siden syntes jeg at det var en enestående mulighed for at forbedre dialogen med 'dem på Rådhuset' - og samtidig en god mulighed for at gøre noget for lokalsamfundet. Så jeg kastede mig over det med Anna Kjeldsen, der har deltaget i en arbejdsgruppe om information. Niels Kjølhede aflagde beretning for det forløbne år, med enkelte indlæg fra andre medlemmer af forretningsudvalget. Hovedemnerne har løbende været berørt her i Fællesbladet, læs bl.a. mere i artiklerne på side 24 og fremad i dette blad. Poul Lorenzen fremlagde regnskaberne for Fællesrådet og Fællesbladet, samt et budget for det kommende år. Der er begrænset luft til nye aktiviteter, og sammenholdt med ophøret af Lokalprojektet, som har kunnet bidrage til konkrete projekter, blev der givet en bemyndigelse til at medlemskontingentet om nødvendigt øges med 50 kr til 350 kr/år i Læs det fulde referat på Den afgående formand (tv) hilser på den nye formand ildhu. Det har været meget interessant. Endelig har jeg de seneste år været med i forretningsudvalget, og har specielt taget mig af information. Som formand vil jeg basere mit arbejde på dialog. Primært mellem os her i Beder- Malling-Ajstrup - men også med kommune, amt mv. Her har mine år med Lokalprojektet givet mig et meget godt kendskab til Århus Kommune, og det vil være til stor nytte i den kommende tid. Jeg har været lidt i tvivl om jeg ønskede at blive formand, da jeg finder en stor glæde i mit arbejde med information på Lokal Hukommelse, i Fællesbladet osv. Men efter at have vendt muligheden/problemet et par gange, kom jeg frem til at information er centralt for en formand. Selvom min arbejdsindsats vil ændre karakter, vil jeg således fortsætte med en tæt kontakt til hjemmeside og blad. Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Niels Blicher Kirkebakken 22, Beder Tlf.: Jens Peder Kristensen Mallinggårdsvej 33, Malling Tlf.: Sonja Andersen Byagervej 122 E, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej Beder Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C 8330 Beder Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 2/2003 3

4 Blækspruttens farvel Fredag den 31. januar tog vi afsked med Blæksprutten. Godt 40 mennesker var mødt frem på Kulturloftet. I det forgangne år har Lone fra tid til anden skrevet et vers til en sang om blækspruttefunktionen. Vi bringer her den samlede sang. Mel.: På loftet sidder nissen Blækspruttens goddag På loftet sidder Lone, hun er Blæksprutte. Hun er så sød, hun er så rar. Hun både telefon og stor computer har, så bare kom, nu er Lone klar. For hun skal være den, der ko'rdinerer, servicerer og agerer for alle borgere i vores bydel. Hun glæder sig, så kom nu an. Jeg er nu godt i gang I mange mån'der har jeg været Blæksprutte, og det er godt, ja, det er rart. En "firmacykel" har jeg - det er ganske smart at kunne suse rundt i vældig fart. For Fællesrådet har så mange tanker - og ideer.. og det banker på døren, telefonerne de kimer, og spørgsmål er der mange af Hvad sker der fremover? Lokalprojektet er nu ved at være slut, og det vil efterlade spor: En infostander, Velkomstpjece meget mer' og træer og bænke rundt i vort kvartér. Projektet og funktionen skal studeres og vurderes, kritiseres skal nytten, jeg har gjort igennem året. Og fremtiden? Ja, vi får se Blækspruttens farvel Nu skal jeg ikke læng're være Blæksprutte, og det er trist og ikke rart. Kommunen synes nemlig det er alt for dyrt at have "Sprutter" overalt i by'n. Så jeg si'r mange tak for samarbejdet med "lokale" (og) "kommunale". Et år er gået godt og ganske hurtigt så farvel og tak for denne gang fra ex-blæksprutte Lone Verner Nielsen Mandag den 31. marts kl. 18 Start: Idrætsmærketræning. Beder skole lille sal. Se side 22. Udstilling april måned Beder-Malling bibliotek. Barbiedukker. Lørdag den 5. april kl. 10 "Hold rent dagen" Se side 10. K A L E N D E R E N Lørdag den 26. april kl. 13 Gåtur i Fulden. Lokalhistorisk Forening. Tilmelding Udstilling maj måned Beder-Malling bibliotek. Drivtømmer bliver til kors og engle. v/joan Fischer. Søndag den 4. maj kl. 14 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Torsdag den 8. maj kl Generalforsamling i BMI Håndboldafdelingen. Egelund Idrætscenter. Tirsdag den 20. maj kl Onsdag den 21. maj kl Internetintroduktioner Beder-Malling bibliotek. Søndag den 6. april kl. 14 Banko på Eskegården. Beder-Malling. Pensionistforening. Onsdag den 9. april kl. 19 Præsentation af MUK samt Generalforsamling. Se side 15 Torsdag den 1. maj kl Forårskoncert med Cantabile koret. Sognegården i Malling. Lørdag den 3. maj kl Søndag den 4. maj kl Spejdernes Loppemarked skolegården i Malling. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann Kornbakken Malling tlf Søndag den 18. maj kl. 14 Foredrag på Eskegården om Tove Ditlevsen v/lilli Andersen. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag den 20. maj kl. 20. Forårskoncert i Beder kirke. Chrysillis koret. Se side 23. Lørdag den 24. maj kl. 12 Udflugt til Håndværkermuseet i Randers. Tilmelding Lørdag den 31. maj kl. 14 og 16 Gallaforestillinger ved Beder Børnecirkus. Se omtale side 25. Torsdag den 5. juni kl. 14. Grundlovsfest i Egelund. Program i næste FællesBlad. 4 Nummer 2/2003

5 Nr. 70 APRIL MAJ 2003 Begyndelsen (fortsat) Skabelsesmyten giver en forståelse af menneskelivets vilkår. Big-bang-teorien giver også en forståelse af menneskelivet. Men teorien er værdi-løs. Det betyder, at den ikke udtaler sig om værdier. Det skal den heller ikke. Den skal beskrive nogle faktiske forhold. Den skal derimod ikke give sig til at vurdere, om noget er godt eller ondt. Naturvidenskaben kan udtale sig om, hvorfor hvaler er, som de er, og hvilken betydning de har i naturen. Men de kan ikke udtale sig om, de skal beskyttes eller ej. Dinosaurerne var engang dominerende her på jorden. Det er de ikke længere. De er gået til grunde. Det kan beskrives. Men det kan ikke vurderes på samme måde. Teorien kan måske endda forklare, hvordan menneskene er opstået og har udviklet sig. Men den kan intet sige om menneskelivets værdi eller betydning. Vi fører krig mod hinanden, hvor der dræbes millioner. Der udøves massak- EN JOHANNES-PASSION Langfredag d. 18. april kl. 19,30 Langfredag d. 18. april kl. 19,30 Det musikalske indslag i påsketiden i Beder kirke bliver i år EN NY JOHAN- NES-PASSION. Teksterne er Jesu afskedstaler fra Johannes evangeliet og musikken er nykomponeret af BO GRØNBECH, domorganist i Helsingør. Johannesevangeliets passionstekster er på en gang dramatiske og poetiske og Bo Gønbech pointerer grundstemningen i de enkelte musikindslag således, at de lœgger sig op ad teksterne og det hele fremstår som et hele. Oplœsning ved sogneprœst EMMY HAAHR JENSEN og musikken fremføres af DUO DANICA: MERETE HOFFMANN, obo og ASGER TRO- ELSEN, orgel. Der er FRI ADGANG. Winni Kilsgaard re, hvor tusinder myrdes. Det betyder bare intet. Der er stadigvæk nok til, at mennesket som art kan overleve. Selv om alle albanere i Kosovo var blevet udslettet ville det ikke betyde menneskehedens undergang. Der kan kun konstateres, at sådan er forholdene. Det kan beskrives, og en teori kan bekræftes. Den er bare ikke værdiladet. Det skal den heller ikke være. Det, kan man så sige, er dens mangel. Denne mangel medfører, såfremt der ikke var andet, at så kunne vi bare "æde" hinanden uden at tage hensyn. De stærkeste kan med god samvittighed undertvinge de svageste, bortset fra, at der så ikke ville være en samvittighed. Skulle man komme til at dræbe en anden, så betyder det intet, for den enkelte betyder ikke noget. Det er mængden, der er afgørende. Der er ganske vist politiske teorier, der har samme holdning, hvor den enkelte må vige for massen. Det er en ideologi, som man kan være tilhænger af. Det er en form for menneskeforståelse, der ikke levner plads til det enkelte menneske. Er man en af dem, der har sit på det tørre, måske endda sidder inde med en del magt, så kan man sagtens være tilhænger. Dur man ikke, hører til de svage, er kommet i klemme, så er man næppe tilhænger. I følge denne menneskeanskuelse vil det betyde, at dur man ikke, så skal man bare fjernes. Man betyder ikke noget som helst. Det kan lyde barsk, men vil man lade denne teori og dermed naturvidenskaben være grundlaget for ens menneskeforståelse, så må man bøje sig for disse kendsgerninger. Her overfor står Bibelens to skabelsesberetninger, der modsiger denne menneskeforståelse. (fortsættes) Klausager Nummer 2/2003 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Mariæ Bebudelse Luk. 1, Klausager KIRKEKAFFE Søndag , kl Palmesøndag Matt. 21, 1-9 Klausager Torsdag , kl Skærtorsdag Matt. 26, Emmy Haahr Fredag , kl Langfredag Liturgisk Klausager/Emmy Haahr Søndag , kl Påskedag Mark. 16, 1-8 Klausager Mandag , kl påskedag Luk. 24, Emmy Haahr Søndag , kl s.e. påske Joh. 20, Emmy Haahr Søndag , kl s.e. påske Joh. 10, Klausager Søndag , kl s.e. påske Joh. 16, Emmy Haahr KIRKEKAFFE Fredag , kl Bededag, konfirmation Emmy Haahr Lørdag , kl Konfirmation Klausager Søndag , kl s.e. påske, konfirmation Klausager Søndag , kl s.e. påske Joh. 16, 23b-28 Emmy Haahr Torsdag , kl Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, Klausager Kl : Aftensang Eskegården Tirsdag 1/4, 6/5 og 3/6 kl Det sker i Sognegården Mandagstræf Mandag 7. april. Ebbe Juul-Heider: Struense og Caroline Mathilde og kong Frederik den 7. Dette sidste arrangement i Mandagstræf runder sæsonen af. Det lægger op til en både spændende og tragisk beretning om en brydningstid i Danmarks historie. Her er det menneskeskæbner, vi skal høre om. Det er en dygtig historiefortæller Ebbe Juul-Heider, som er historiker og lektor ved VUC, Århus, der vil levendegøre disse tre personer for os. Vi skal tilbage til 1770-erne, hvor den sindssyge konge regerede, men hvor dronningen bedre kunne lide Struense, der på et vist tidspunkt var den egentlige regent. Hvad mere kan man forlange af en dramatisk historie? Husk brød til kaffen. Indskrivning i år for de kommende konfirmander vil foregå klassevis i Sognegården. Hold B mandag 19.maj Hold C mandag 26. maj Hold D tirsdag 27. maj Hold A mandag 2. juni Vi begynder klokken med en lille orientering om konfirmationen. Forinden har man afleveret indeks og dåbsattest/navneattest til sekretæren. Emmy Haahr vil tage sig af hold A, mens Klausager tager sig af de tre øvrige hold. Såfremt man er forhindret den pågældende aften, aftaler man med vedkommende præst, hvornår indskrivningen så skal ske. Det skal bare være bragt i orden inden sommerferien af hensyn til tilrettelæggelsen. Indeks og indbydelse vil tilgå alle eleverne i Beder skoles 6. klasser forinden. Emmy Haahr og Klausager Kirkebilen bestilles på tlf.: HUSK! fredag inden kl Kristi Himmelfartsdag er den 29. maj. Igen i år pynter Gartnerskolens blomsterbindere kirken. Udstillingen i sognegården er med glaspuster, glassliber, patch-work, filt og rok. Mere herom i næste nummer af Kirkenyt. Nødhjælpsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 9. marts gav her i Beder Sogn ,25 kr. Tak til alle, der hjalp med at samle ind. Tak til alle der gav et bidrag. Vi ved, det kan hjælpe. Vi ved, vi kan hjælpe. KOR-NYT BØRNEKORET og UNGDOMSKORET medvirkede ved KYNDELMISSEGUDS- TJENESTEN med helt nye salmer fra hæftet "LYS". I november 2002 var vi så heldige at være med til at uropføre de ialt 5 salmer over temaet LYS ved et korstævne på Silkeborg Højskole arrangeret af FORUM FOR RYTME I KIRKEN. Først i marts var koristerne i BØRNEKO- RET travlt optaget med de sidste forberedelser til MUSICALEN NOA, som opførtes midt i marts i MUSIKHUSET. Elever på alle Århus-skoler og korister i alle kirkekor var blevet tilbudt at medvirke i den musical om Noa, som Skolekirke-samarbejdet i Århus Kommune havde taget initiativ til. Der var rigtig mange medvirkende: skolekor, kirkekor, symfoniorkester, rytmegrupper, dramahold, scenografer - ialt omkring 450 børn og unge. Sangene aktualiserer den gamle fortælling om Noa og er forfattet og komponeret af KIS og HANS HOLM. I april skal BØRNEKORET og UNGDOMSKO- RET på en HYTTETUR sammen med 2 kor fra Fredericia og omegn. Vi skal bo i en dejlig hytte tæt ved vandet, synge sammen, gå ture, kokkerere og spise god mad og om søndagen skal vi synge ved højmessen i Trinitatis Kirke i Fredericia og om eftermiddagen medvirke i Egeskov kirke. Vi glæder os til at møde andre korsangere og synge sammen med dem. KORHILSENER FRA BØRNEKORET, UNGDOMSKORET OG WINNI. 6 Nummer 2/2003

7 Konfirmander 16. maj 2003 Christopher Edelgaard Caspersen Simon Pihl Ejlertsen Rasmus Ellermann-Aarslev Jonas Jeppesen Jens-Peter Sloth Kristensen Thomas Artmann Kristensen Søren Majlund Niklasson Casper Nielsen Christoffer Bennike Rønning Kristoffer Stryhn Mathias Skaarup Sørensen Jens Henrik Mundbjerg Voss Dan Ransborg Wick Maria Brodersen Mette Hansen Ditte Solgaard Hansen Sofie Moltke Klit Bianca Kristensen Josefine Uldahl Kaa Stine Bundgaard Larsen Pernille Sønderby Pedersen Konfirmander 17. maj Anders Kjær Bertelsen Steffen Dalgaard Christensen Marc Lysdahl Fischer Rasmus Roar Damsted Hansen Troels Højmark Jensen Fredrik Holm Koch Jens Fredrik Daugaard Lernevall Christian Beckenkamp Nielsen Frederik Bille Pedersen Kasper Barthold Rasmussen Marc Börjesson Svare Emil Viltoft. Kristiansen Mie Dyreberg Haldrup Rikke Hahn Kofoed Cecilie Linneberg Renée Betina Olsen Mathilde Thysk Rasmussen Jeanette Nørregaard Strøm Signe Grønborg Sørensen Cecilie Vibberstoft Ditte Egholm Villadsen Onsdag 2. april, kl : Bibelmaraton Søndag 6. april: Kirkekaffe Mandag 7. april, kl : Mandagstræf Fredag 18. april, kl : Koncert Onsdag 23. april, kl : Bibelmaraton Mandag 5. maj, kl : Mandagstræf Onsdag 7. maj, kl : Bibelmaraton Søndag 11. maj: Kirkekaffe Mandag 12. maj, kl : Menighedsrådsmøde Onsdag 21. maj, kl : Bibelmaraton Torsdag 29. maj: Kristi Himmelfartsdag Søndag 15. juni: Kirkekaffe MIN PRÆDIKEN I DAG BLIVER KORT OG KØN Kalenderen Onsdag 13. august, kl : Menighedsrådsmøde Onsdag 27. august, kl : Bibelmaraton Mandag 1. september, 14.00: Mandagstræf Onsdag 10. september, kl : Bibelmaraton Onsdag 24. september, kl : Bibelmaraton Torsdag 25. sept., kl : Menighedsrådsmøde Søndag 28. september: Høstgudstjeneste og høstmarked Søndag 28. september, kl : SYNGMED mandag 6. oktober, 14.00: Mandagstræf Onsdag 8. oktober, kl : Bibelmaraton Onsdag 22. oktober, kl : Bibelmaraton Søndag 26. oktober, kl : SYNGMED VAR DET FOR KORT ELLER KØN? Konfirmander 18. maj Frederik Brandt Daniel Bruus Nyby Christensen Sigurd Bünemann Jacobsen Jesper Staffeldt Pedersen Simon Birk Thomsen Josephine Schiøtt Alsinger Linda Maria Csösz Erdei Cecilie Boeriis Magnussen Jensen Janne Bilde Rasmussen Josefin Rasmusson Christina Charlotte Stuhr Malene Selch Sønnichsen Døbte siden sidst 16. februar Katrine Gregersen 9. marts Josefin Rasmusson 16. marts Christian Kornbæk Boisen NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST: Knud Klausager Sørensen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes ikke fredag. PASTOR: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffetid mandag-fredag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Tlf KIRKESANGER: Martin Munk Jensen, Sølystgade 54, 3. sal Århus C. Tlf KIRKETJENER: Birthe Hinge, Ålholmsgade 4, 8300 Odder. Tlf Mobil BEDER SOGNEGÅRD. Pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: mandag - fredag kl Tlf Vi er på Internettet FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Werner Blicher, Skoleparken 127, 8330 Beder. Tlf REDAKTION: Karen Eriksen, Ulla Sørensen, Emmy Haahr Jensen, Knud Klausager (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 2/2003 7

8 Bak op om Støtteforeningen Mallinggårds Venner Af PR-gruppen i Støtteforeningen Mallinggårds Venner Støtteforeningen Mallinggårds Venner har til formål at støtte oprettelse og bevarelse af et aktivitetshus på Mallinggård for alle borgere i Malling lokalområde, dog især børn, unge og ældre. Situationen er, at Århus Kommune har købt Mallinggård og i øjeblikket overvejer, hvad den skal bruges til. Vi vil vise Århus Kommune, at der er opbakning og vilje til at etablere og drive et aktivitetshus i Malling. Mallinggård giver med sin historie, beliggenhed og fysiske rammer en enestående chance for at etablere et sådant sted. Til dette har vi brug for din støtte, ved at du melder dig ind i støtteforeningen. Som medlem viser du, at du bakker op omkring etableringen af et aktivitetshus. Støtteforeningen arbejder med udgangspunkt i idekataloget, som du finder på Lokal Hukommelse (www.bma.dk/mallinggard) eller på biblioteket. Hvilke projekter, der realiseres, er ikke aktuelt at fastlægge, førend vi har kommunens tilsagn om brug af stedet. Støtteforeningens udgangspunkt er, at uanset hvilke projekter, der realiseres, så er et aktivitetshus i Mallinggård et kæmpe aktiv for Malling by og omegn. I første omgang drejer det sig om at få brugsretten til huset og bevise, at vi kan etablere fælles aktiviteter til glæde for lokalområdet. Kontingentet er fastsat til kr. 100 pr. år, og du tegner medlemskab for 1 år af gangen. Kontingentet bruges i opstartsfasen primært til annoncering og fremstilling af informationsmateriale. Vi vil løbende informere om fremskridtene i Fællesbladet, i aviserne og på En gang om året bliver du inviteret til vores generalforsamling, og der holdes halvårlige informationsmøder. Nærmere information omkring foreningen fås ved henvendelse til Torsten R. Berg på tlf eller Agnete D. Kristensen på tlf Du finder vedtægter for foreningen og referat fra den stiftende generalforsamling på Lokal Hukommelse (www.bma.dk/mallinggaard). Her ligger også idékataloget, som har været den hidtige arbejdsgruppes udgangspunkt. 65 til generalforsamling Lysningens fælleshus var proppet til bristepunktet, da den stiftende generalforsamling i Støtteforeningen Mallinggårds Venner blev holdt 23. februar. Bestyrelsen blev valgt og består af Tine Thomsen, Niels Cajus, Torsten R. Berg, Kirsten M. Leckband, Lilli Marie Hansen, Bente Lindgaard og Agnete D. Kristensen. Alle, der har lyst til at være med i arbejdet er hjertelig velkomne til at henvende sig. Der er nedsat en PRgruppe og en aktivitetsgruppe og flere grupper bliver nedsat, som projektet udvikler sig. Idékataloget for Mallinggård som aktivitetssted for alle kan ses på kulturloftet på Beder- Malling Bibliotek og på Man kan melde sig ind i: Danske Bank regnr kontonr: Husk at skrive tydelig navn og adresse. Mere end 60 troppede op ved rundvisningen på Mallinggård før den stiftende generalforsamling. En smule skuffelse kunne spores her og der over, at stuehuset var lukket af pga. problemer med vand og varme. Til gengæld blev der nysgerrigt kigget i stald, lo og lade og snakket om alverdens ideer til, hvad de mange kvadratmeter kunne bruges til. Indendørs petanque-bane i stalden, foreslog nogle, andre kiggede efter egnede øvelokaler til musikgrupper, andre havde fokus på muligheden for børn for at have høns, kaniner og kalve. Også den gamle, smukke have med et væld af spæde forårsblomster rummer mange muligheder for alle aldre. (Fotos: Lene Aamand Sørensen) 8 Nummer 2/2003

9 Nyt fra Biblioteket Af bibliotekar Lene Sepstrup Selvbetjening Lånerne har taget selvbetjeningen til sig. I en tilfældig uge i februar blev 95% af alle materialer afleveret i en selvbetjeningsautomat - og næsten lige så mange procent blev udlånt ad denne vej. Det letter ekspeditionen meget, selv om der stadig kan være brug for assistance af personalet. Et godt tip til at undgå evt. manglende registrering af afleveret materiale er at tage en lånerstatus. Den vil fortælle Udstillinger April Barbiedukker Maj Drivtømmer bliver til kors og engle v. Joan Fischer præcis, hvad man er registreret for, og evt. fejltagelser kan blive opklaret med det samme. Et lånerkort med pinkode giver også mange andre muligheder. Via internetadressen: kan du: - se hvad du har lånt - forny (genlåne) - reservere - slette reserveringer - se hvad du skylder Internet-introduktioner Tirsdag d. 29. maj kl Onsdag d. 21. maj kl For begyndere. Fire på hvert hold. Tilmelding nødvendig. Lån kan ikke fornys, hvis de: - har overskredet sidste afleveringsdato - er reserveret til anden låner - er skaffet hjem fra andre biblioteker - allerede er fornyet to gange - du skylder biblioteket penge Du kan slette reserveringer, indtil materialet er undervejs til dit afhentningssted, og du kan først hente det, når du har fået en reserveringsmeddelelse fra biblioteket. Du kan få gratis reserveringsmeddelelse pr. . "Dræbersnegle" igen-igen Af Birte Buhl, Grøn Guide Sæsonen for iberiske skovsnegle - i folkemunde kaldet "dræbersnegle" er nu ved at være aktuel igen. Det har været en kold vinter med en del barfrost, og vi håber, det betyder, at en hel del unge snegle og æg er gået til. Sneglene er dog ikke udryddet, og haveejere skal snart i gang med at bekæmpe dem. De snegle, som har overlevet vinteren, er dem, som bedst kunne tåle kulden. Eller sagt på en anden måde - naturen er i gang med at tilpasse sneglen, der oprindelig kommer fra varmere himmelstrøg, til vores koldere klima. At mange snegle sandsynligvis er gået til i vinter betyder, at vi starter sæsonen med forholdsvis få snegle. Som haveejer er det med at udnytte dette overtag og være på forkant med sneglene. Der er ingen grund til at vente med at bekæmpe sneglene, til de er et større problem. Her i det tidlige forår er det en god ide og forholdsvis let at have et syltetøjsglas med låg og fortyndet sprit stående. Hver gang man ser en af de små iberiske snegle, er det med at få den op i glasset. Så længe de er små, er det også meget let at hakke dem over med spaden, klippe dem over med en havesaks (klip tættest på hoved-enden) eller træde på dem. Det bliver kun mere besværligt, når sneglene er større senere på sæsonen. At forholdsvis få snegle har overlevet vinteren betyder ikke nødvendigvis, at vi får en sneglesæson med få snegle. Det vil sandsynligvis helt afhænge af, om sommeren bliver tilpas lun og fugtig. Hjælp med at registrere For at blive klogere på sneglen og dens levevis her i landet vil vi meget gerne have tilbagemeldinger på dine observationer om iberisk skovsnegl. Du kan udfylde nedenstående skema eller udfylde et mere detaljeret skema på vores hjemmeside: Jeg så iberisk skovsnegl første gang i 2003 d. (dato/måned) Den første iberiske skovsnegl, jeg så i 2003, var ca. cm lang Jeg så æg af iberisk skovsnegle første gang i 2003 d. (dato/måned) Min adresse er: Skemaet afleveres til Grøn Guide Århus Syd, Kirkebakken 41, 8330 Beder, eller svarene kan telefoneres ind evt. til telefonsvareren: Nummer 2/2003 9

10 Vi udfordrer grøftegrisene 5. april Af Grøn Guide Ida Binow Poulsen I den forløbne vinter har grøftegrisene haft frit spil, og skraldet hober sig igen op langs vore veje og grøftekanter. De Grønne Guider i Århus Syd og Fællesrådene opfordrer derfor alle borgere i Århus Syd til at deltage i "Hold rent dagen". Den 5. april går det nemlig løs igen. Det er dagen, hvor borgerne i Århus Syd tager kosten i den anden hånd og selv giver et nap med ved den årlige forårsrengøring i lokalområdet. Og så er det jo samtidig en oplagt mulighed for masser af frisk forårsluft i lungerne, motion og hyggeligt samvær med naboerne. Arrangementet forløber som sidste forår med fælles start ved indsamlingsstationerne i hver af de seks områder Beder/Malling/Ajstrup, Mårslet, Skåde/Holme/Højbjerg, Viby, Tranbjerg og Solbjerg. Hvert område har deres egen indsamlingskoordinator, som sørger for det praktiske i lokalområdet. Vi mødes ved indsamlingsstederne klokken 10 til kaffe og rundstykker, inden deltagerne vandrer ud bevæbnet med indsamlingstang og sorte affaldssække. Efter en vel overstået indsamling er det tid for at prale med dagens resultat over en øl eller en sodavand. Hvis du vil være koordinator for en ekstra indsamlingsstation, hører vi meget gerne fra dig, og vi står selvfølgelig til rådighed med gode råd og vejledning. Du kan finde dit indsamlings- og mødested ved at se på hjemmesiden (www.bma.dk), eller du kan få det oplyst ved at ringe til De Grønne Guider i Århus Syd på telefon Vi sørger for affaldssække, og Århus Kommunes Naturforvaltning står for indsamlingen af de fyldte sække. Så grib din familie, naboer og venner og mød op. Det bliver en REN fornøjelse! Grundlovsfest i Egelund 5. juni kl. 14 Læs det detaljerede program i næste nummer af Fællesbladet Fælleshaven i Beder har enkelte ledige pladser Af Anne Petersen, Fælleshaven Vi er cirka 40 voksne og 40 børn, der i fællesskab dyrker Fælleshaven på en tønde land lige syd for Byagerparken. Vi dyrker et stort udvalg af grøntsager efter økologiske principper til eget forbrug og har desuden en stor krydderurtehave. Vi er både børn, unge, midaldrende og pensionister. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med i vores have ud over lyst til havearbejde og samvær med andre haveinteresserede, og selvfølgelig evne og vilje til det ind i mellem hårde havearbejde. Hver familie skal passe et eller to bede og deltage i fælles arbejdsdage samt fællesmøder en gang om måneden. Kan I lide sunde, rene grøntsager, god meningsfuld motion, frisk luft og hyggeligt samvær, så er Fælleshaven måske lige sagen. Er du interesseret i at høre mere om Fælleshaven, kan du kontakte Anne på tlf Nummer 2/2003

11 Cantabile-korets forårskoncert Torsdag d. 1. maj kl i Malling Sognegård Temaet er "Hav og natur". Cantabile-koret synger bl.a. en suite af sange om Vadehavet, Anne Oxvig akkompagnerer på klaver og Winni Kilsgaard dirigerer. Aftenen byder også på fællessange om foråret, havet og naturen. Lokale kunstnere udstiller. Hanne Vogensen og Karin Broch-Lips viser malerier af hav og natur, og Joan Fischer udstiller arbejder med drivtømmer. Svømmeklubben søger instruktører Af Torsten Traberg, BMI Svømning Med sine ca. 900 aktive medlemmer og store daglige aktivitet er svømmeklubben en vigtig del af lokalsamfundet. Men denne store aktivitet er naturligvis betinget af, at der konstant er kvalificerede livreddere og instruktører på bassinkanten. Klubben har hidtil været selvforsynende med instruktører, idet vi har rekrutteret og uddannet disse blandt vore egne svømmere. Vi må imidlertid nu erkende, at dette - med det aktivitetsniveau, som vi ønsker at opretholde, og de nye tiltag, som vi planlægger - ikke længere er helt tilstrækkeligt. Derfor søger vi kontakt med folk fra lokalsamfundet, som har tid og lyst til at bruge et par timer en gang om ugen på at skabe et aktivt, trygt og givtigt miljø for områdets børn og voksne i Egelund Svømmehal. Vi sørger for den nødvendige uddannelse - både med hensyn til livredning og instruktion. Uddannelsen er universel og anerkendt og vil senere kunne bruges i andre sammenhænge. Lønniveauet er ca. 125 kr. pr. time og vi yder fri beklædning og fodtøj. Klubbens medarbejdere svømmer selv gratis, ligesom der hvert år arrangeres diverse aktiviteter af både social og faglig karakter for hele klubben. Vort mål er at skabe et stort og bredt instruktørkorps, så der er mange skuldre til at løfte byrderne. Vi håber du har lyst til at være med på vores entusiastiske og engagerede hold. Hvis du skulle være interesseret eller blot gerne vil vide mere, kan du ringe til svømmeleder Bjørn Rasmussen på telefon Forårskoncert på Ask Højskole Århus Pigekor Korleder: Helle Høyer Mogensen Århuskoret består af 30 piger i alderen år. Koret optræder somme tider sammen med Aarhus Symfoniorkester, og det har også et samarbejde med Den Jyske Opera. Det deltog i børnekor-konkurrencen Sangerdyst fra kyst til kyst" og vandt denne i april Pigekoret synger et bredt repertoire af både klassiske og rytmiske sange. Der bliver således tale om en forårskoncert med et både spændende og varieret program. Torsdag den 10. april på Ask Højskole kl Entré kr. 25,- Nummer 2/

12 Brugerrådet Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Omstilling til: Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale Assisterende områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale Kontorets åbningstid: mandag til torsdag kl fredag kl Cafeens åbningstider: hverdage kl kl samt kl Køkkenet træffes: mandag til torsdag kl fredag kl Tlf Hjemmesygeplejerskerne træffes hverdage kl Hjemmehjælpen træffes kl Terapeuterne træffes bedst hverdage kl Pensionsmedarbejderen træffes i lige uger om tirsdagen kl Hørevejlederen træffes 3. tirsdag i måneden kl I aften-, natte og weekendtimerne vil plejepersonalet i området betjene Eskegårdens telefon God tilslutning til brugerrådets årsmøde og orientering torsdag den 20. februar 2003 Det var en fornøjelse, at 80 personer mødte op på denne dag. Brugerrådet var vært ved en gang lækre gule ærter og derefter kaffe. Først fortalte formand Jens Karl Rasmussen blandt andet om, hvad der var sket i det forløbne år. Derefter orienterede Henny Aasberg, der har fået tildelt opgaven som sekretær, om, hvordan det var at komme i brugerrådet som nyt medlem. Mere om indlæggene side... Mallinggård Søndag den 23. februar 2003 var der stiftende generalforsamling til en støtteforening for Mallinggård, et aktivitetssted/hus, for og på tværs af alle aldersgrupper i Maling. Der var mødt ca. 40 personer op, og en bestyrelse blev hurtigt valgt. Fra brugerrådet var næstformand Johanne Jochumsen og sekre- tær Henny Aasberg mødt op. Dette for at tilkendegive vores holdning til, at ideen med et aktivitetshus for børn, unge og ældre går brugerrådet ind for. Fællesspisning Arrangementet finder sted igen fredag den 28. marts 2003 og fredag den 25. april 2003, kl , på Eskegården. Alle er velkommen! Informationsmøde I samarbejde med brugerrådet vil vi invitere alle, der har lyst og interesse i at høre om vores arbejde. Det vil især være de opgaver, vi løser hos brugere, der har behov for pleje og praktisk hjælp, og de aktivitetsmuligheder, vi tilbyder. Mødet vil blive afholdt i begyndelsen af maj måned, nærmere herom vil fremgå af dagspressen. Kristiansgården Malling Plejehjem Gruppeleder for kollektiverne, Karin Sørensen B r u g e r r å d e t kan kontaktes via Formand Jens Karl Rasmussen Tlf Nummer 2/2003

13 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Beder Fritids- Ungdomsklub AKTIVITETSPLAN Malling Fritidsklub Nyløkkevej 7, tlf Malling Ungdomsklub Nyløkkevej 7, tlf Beder Fritidsklub Kirkebakken 41, tlf Forældrekaffe hver fredag fra kl Fælles øvning d. 2. til 4. april. Vi lukker først kl: Generalprøve på skuespil d. 7. april. Kl: 15 og Forestillinger d april. Kl: og klasses afskedstur d. 12. til 17. april. Blå Mandag d.19. maj. Beder Ungdomsklub Kirkebakken 41, tlf Malling Beder Fritids- Ungdomsklub klasses fest - og hvordan gik det så?? Fredag morgen i personalegruppen: Hvad gør vi, hvis de kommer og igen har drukket? Er der behov for andre metoder for, at det bliver en god fest for børnene og os? Arbejdsopgaver blev uddellegeret. Der skulle fortælles i butikker, at vi ville holde fest i dag, så sælgerne vidste, at der kunne være meget unge mennesker, der ville prøve at købe alkohol. Svendgården og butikstorvet skulle besøges et par gange i løbet af aftenen af 2 medarbejdere. Der var igen 1 medarbejder med fra fritidsklubben i Malling. Politiets ungdomsgruppe blev orienteret om festen. Klokken var 19.01, da de første gæster dukkede op i bil. Stille og roligt blev klubben mere og mere fyldt, og rigtig mange blev denne gang kørt til døren af forældre. Vi var meget glade for denne store opbakning. Klokken kom der så en flok, der desværre kom ind. De blev senere smidt ud, fordi de havde smuglet alkohol med i colaflasker!!!!! Kort efter gik første tur til Svendgården og torvet, der var ikke nogen unge mennesker. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Malling Klokken var der nogen, som gik fra området, og lidt efter gik anden tur til Svendgården. 10 meter fra den samlede flok kunne der høres: "Nu kommer de sgu ", og poser med flasker blev gemt bag ryggene. Personalet snakkede lidt med dem, og de der endnu ikke havde nået at drikke, skulle skynde sig op i klubben, denne gang for at blive. Hvis de gik igen, kunne de ikke komme ind senere. Hold da op hvor det væltede ind med unge mennesker, og der var da også tryk på, for der har været ca. 150 personer inde. Stemningen bredte sig, og det var en kanon hyggelig fest. Aftenen sluttede af med en dans til " Sikke en fest vi har haft nu i nat"!! Til de forældre, der giver deres børn lov til at drikke: OK! De må så bare ikke komme til vores fester!! Og JA, Svendgården er stadig et godt sted at gå en tur forbi på diskoteksaftener, når man alligevel skal ud for at lufte hunden! Til sidst en stor TAK til de forældre, som kørte deres og andres børn til klubbens dør. MED VENLIG HILSEN Rikke klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub Nummer 2/

14 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl En historie fra det virkelige liv Det var en mørk januar-fredag i det nye år. Da 4. klasses drengene og pigerne overnattede i Beder Fritidsklub. "Vi var alene!" Altså, fra kl.17, da 5., 6. og 7. klasserne gik hjem. "Det var sjovt at være alene, fordi vi kender hinanden så godt i 4. klasse, og så bestemmer vi det hele selv. Og vi er ikke de mindste mere". "Vi fik pizza til aftensmad, det smagte godt, og vi spiste, til vi revnede". Aftenens højdepunkt var dog ikke maden, men svedehytten. Tømrer Hans har bygget en finsk sauna, som står i vores baghave. Stenene varmes i ilden i en tønde, og når de er glødende, lægges de på plads i svedehytten. Og der hældes vand på til, det damper, og luften bliver tyk og varm. " I starten var vi lidt nervøse. Der var mørkt, og døren blev lukket. Og nogle havde set en edderkop. Så 4 af pigerne gik ud og satte sig ved bålet i stedet. Men vi andre sagde til os selv: Nu tager vi det roligt. Vi tændte lommelygten. Og så var det faktisk helt vildt dejligt". Drengene nød også dampen. Og nød at få lov til at vise silke shortsene frem. Men vi piger er ikke så lette at imponere. Der skal mere til!! "Bagefter købte vi slik og så stjerne for en aften". Aftenen blev sluttet af med en fodboldkamp, og så var det sengetid og ro. "Bop-bop, sengetid og sengetid, ro og ro!!!!!! Venlig hilsen Karina 4b. og Anne-Mette Beder Fritids- Ungdoms- klub Malling klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklu 14 Nummer 2/2003

15 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklu Beder Fritids- Ungdomsklub Malling Aktiviteter Der er sat en aktivitetskalender op på vores opslagstavle, her kan I se, hvad der sker i klubben i løbet af en måned. Husk at kikke på den hver gang I kommer i klubben, fordi det kan være, at der er tilføjet nye aktiviteter. Hvis du har et forslag til en aktivitet eller en tur, du har lyst til, så kom og snak med en af os voksne, og så finder vi ud af noget. Det kan for eksempel være en idé til en biograftur, poolturnering eller en fælles spisning. PRÆSENTATION AF MALLING UNGDOMSKLUB SAMT GENERALFORSAMLING. Den 9. april 2003 kl på Nyløkkevej 7. Lederen af klubben vil give indsigt i, hvordan ungdomsklubben fungerer, og personalet vil fortælle om klubbens daglige arbejde og omgang med de unge. Herefter skal vi have afholdt klubbens ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Åse Schmidt - genopstiller ikke Ulla Rasmussen - genopstiller ikke Yvonne Kimose - genopstiller 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Evt. - Fremtidige sommerture. Muk - Nyt Malling ungdomsklub har haft et informationsblad, der hed Muk- Nyt. Det har vi ikke mere, fordi vi har valgt at bruge vores side her i Fællesbladet mere konstruktivt. Det betyder, at for fremtiden vil der stå lidt om, hvad der er sket i klubben, og hvad der vil komme til at ske. Hjemmeside Der bliver arbejdet på, at vi får vores egen hjemmeside. Så bliver det muligt for jer at tjekke aktivitetskalender m.m. Den vil komme op at køre i løbet af kort tid - hvis det er muligt, bliver der lavet et sms-system så vi kan sms til jer, hvis der sker noget vildt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer. På klubbens vegne: Claus Langfeldt Åse Schmidt (Leder) (Bestyrelsesformand) Dagligdagen Vi er så heldige, at vi for fremtiden kan være tre medarbejdere på arbejde hver aften, det giver mulighed for spontane aktiviteter, samt mere tid til jer medlemmer. Det er fedt, at der kommer så mange medlemmer hver aften, det giver en god stemning i huset, når der er så mange. Dette er samtidig en opfordring til at møde flere op. Malling Ungdomsklub har længe været en drengeklub, men der kommer flere og flere piger, det er vi jo glade for. Hvis I har lyst til specielle pigeaktiviteter, så snak med Stine eller Johanne, vi vil meget gerne lave noget med jer. Der er nogle, der har ytret ønske om en weekendtur kun for piger. Hvis I er flere, der er interesserede så giv lyd fra jer. Johanne Brandt er blevet ansat i klubben den 1. februar, hun er 20 år og studerer design. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub Nummer 2/

16 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Blå mandag Praktiske informationer Festen bliver afholdt mandag den 19. maj i Beder Fritidsklubs lokaler, fra klokken til klokken Der vil være bustransport til festen fra Musikhuset i Århus, med afgang klokken og Livemusik, diskotek og underholdning vil der være masser af. Vi vil også sørge for, at der er mulighed for at få en bid mad. Pris: 200 kr. De unge kan tilmelde sig og betale i en af klubberne senest mandag den 2. maj. Mandag den 12. maj vil to repræsentanter fra Blå Mandagsudvalget komme op på skolen og dele armbånd ud. Disse skal bruges som adgangsbillet til festen. Sponsorer Det er ikke muligt for os at afholde sådan et stort arrangement uden at få støtte udefra. I år har vi været så heldige at Ungdomsringens lokalkreds og Lions Club Beder/Malling har valgt at støtte os. Det er andet år i træk, at Lions Club vælger at støtte os, hvilket vi er utrolig glad for. Vi vil her benytte muligheden og sige tak til Lions Club og Ungdomsringens lokalkreds. Beder Fritids- Ungdomsklub Malling Hvorfor holder vi Blå Mandag? Det er tredje år i træk, de fire klubber samarbejder omkring et Blå Mandagsarrangement. Vi mener, det er vigtigt at give de unge et tilbud i deres lokalområde på denne dag. Der har jo flere år i træk være mange historier om negative oplevelser på de unges Blå Mandag. Vi er med til at forebygge, at de unge fra vores lokalområde får en dårlig oplevelse ved at tilbyde dem en fest i trygge rammer. Der er en tendens til en tidligere og tidligere alkoholdebut. Festen er alkoholfri, og vi mener, det er vigtigt at signalere, at alkohol ikke er nødvendigt for at holde en god fest. Vi har meget gode erfaringer fra festerne de to sidste år. Sidste år deltog 170 unge fra Beder, Malling, Mårslet og Skåde. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub 16 Nummer 2/2003

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10

Fællesbladet. Farvel til en ildsjæl. Farlige stoffer - også hos os side 13 og 15. Let at aflevere aluminium side 10 Årgang 18 - Nr.2Marts 2006 Farvel til en ildsjæl Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Lene Aamand Efter 20 år i lokalområdets tjeneste takkede medstifter af Fællesrådet og formand

Læs mere

Fællesbladet. Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret. Fælles Fritid - nu i Fællesbladet

Fællesbladet. Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret. Fælles Fritid - nu i Fællesbladet Årgang 16 - Nr.1Januar 2004 Fælles Fritid - nu i Fællesbladet Fremover vil kataloget for Fælles Fritid være at finde i Fællesbladet - i august-nummeret vil efterårssæsonen blive præsenteret, og i januarnummeret

Læs mere

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19

Fællesbladet. Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21. Skærmaksel trapper ned side 4. Pas og kørekort - nu også i Åby og Risskov side 19 Årgang 19 - Nr.3 Maj 2007 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Et oprydningshold rykker ud Hold Rent-dag side 20-21 Skærmaksel trapper ned side 4 Pas og kørekort - nu også i Åby og

Læs mere

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30%

Fællesbladet. Biblioteket blev reddet side 4. Voksne på gaden ved klubfester. Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% Årgang 18 - Nr.5 September 2006 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Biblioteket blev reddet side 4 Borgermøde 10. oktober: Malling vokser måske 30% side 16 og 17 Voksne på gaden ved

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22

Fællesbladet. Nr. 2 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked 22 Nr. 2 marts 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Flest ønsker, at den nye sø kaldes "Egelundssøen" 3 Hold rent-dag 22. april 4 Mageskifte i Malling 19 Husk spejdernes loppemarked

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.4 August 2008 Vivi fik prisen En overrasket Vivi Dybdal, leder af fritidsskolen Fælles Fritid, modtog ved grundlovsmødet i juni Fællesrådets pris af formand Jørgen Bak. Se mere på side 3

Læs mere

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Så kom fortovet endelig. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 22 - Nr.1 januar 2010 Så kom fortovet endelig Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Beboer Henning Buchhave, th., er glad. Det fortov, han har kæmpet for, bliver nu langt om længe etableret langs

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet. Veteransport side 10. Hold rent-dag side 9. Lions styrer flagene side 20 Årgang 20 - Nr.2 Marts 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 77 veteraner mødes hver torsdag formiddag i Egelind. (Foto:Alli Fabrin) Veteransport side 10 Ny by rykker mod nord-øst side 4 Hold rent-dag

Læs mere

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Multibanewalk i Malling. Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.6 december 2009 Multibanewalk i Malling Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Godt 120 personer gik søndag den 25. oktober en tur fra Malling til Multibanen i Beder for at skaffe penge

Læs mere

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årgang 21 - Nr.5 September 2009 Årets største fest i Malling s 17 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Festen skydes i gang af drengene fra 9. klasse. Foto: Dan Zachariassen. Debat om vision for Egelund

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 3 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 3 maj 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Foto: Alli Fabrin Malling har fået sit helt eget vægmaleri, skabt af Carl Krull. Det kan ses på gavlen af Multihallen ved Malling

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.1 Januar 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Fælles Fritids katalog side 15 Den nye bro i Engdalgårdsparken i Beder er på plads. (Foto: Jørgen Bak) Børn i byrådet side 12 og 14 Delebiler

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Egelundhallen ramt af vandskade 27. september 2010. 22. årgang Nr. 5 september 2010 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Sommeren har budt på et væld af aktiviteter for børn og unge i området. Læs side 12, 24, 25, 26 - og i BMI-bladet bagerst. Foto: Malling Fritidsklub.

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fælles Fritids forårsprogram 20. januar 2011. 23. årgang. BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Nr. 1 januar 2011 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP BMI Motion på Annapurna i Nepal Side 30 Fællesrådet fylder 25 år - og planter træer langs vejene. Foto: Rune Kæseler Side 3 Fælles Fritids forårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26.

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program s 23-26. Nr. 4 august 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Anders Iburg og Heine Boe starter ny efterskole på landbrugsskolen s 9 Ib Møller fik Fællesrådets pris s 4 Fælles Fritids program

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 6 november 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Beder Kirke har fået bygget et nyt orgel, der indvies med festkoncert. Side 20 Maria Dybdahl, th., slog Margit Bjerg

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30

Fællesbladet. Nr. 6 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Sportscaféen i Egelund renoveres 30 Nr. 6 december 2011 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kan du kende huset? Historisk vandring i Beder 24 Bornholm erstattet med Aarhus 16 Forfra med cykelstien 4 og 17 23. årgang

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 1 januar 2012 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Kern Westerberg vandt DR2's talentkonkurrence 15 Afstemning om navn til ny sø 3 8.c vandt aviskonkurrence 12 Tidl. AGF-spiller

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Årgang 20 - Nr.6 November 2008 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Årets sæbekasseløb i Egelund mellem fritidsklubberne i Mårslet, Beder og Malling blev igen vundet af Malling Fritidsklub. Her ses Mikkel

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35.

Fællesbladet. Nr. 1 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P. Fælles Fritids forårsprogram 19-22 Fortsat gymnastik i BMI? 35. Nr. 1 januar 2013 Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Oddergrisene for sidste gang i Malling. Foto 2012: Per Hauberg. Side28 Matematikkens dag på Malling Skole Side 12 Fælles Fritids

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 4 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 4 august 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P FDF'erne blev nummer 11 til "VM" Læs side 9 Bueskydning er et af mange nye og spændende tilbud i BMI. Læs side 36-46

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2015 Kurt Pedersen fragter hovedtaleren, museumsinspektør Jeanette Varberg, til grundlovsfest i Egelund. Transportmidlet er Mallings nye rickschaw. Læs s. 4 og 10. Fællesbladet FOR BEDER MALLING

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P

Fællesbladet. Nr. 5 F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Nr. 5 september 2012 Fællesbladet 24. årgang F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Første skoledag på Beder Skole er en stor dag. Læs side 17 Mallingelever fordybede sig i Ole Lund Kirkegaard og

Læs mere

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet

FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Fællesbladet Nr. 1 januar 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Rema 1000 i Malling 4 Fasanspiserne på Malling Skole 14 Overlever Ajstrup Forsamlingshus? 20 Ny ledelse i BMI? 38 Fællesbladet udgives

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 2 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 2 marts 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 27. årgang Nyt boligområde i Malling 4 Ny skoleleder på Beder Skole 17 Søstre lukker Fulden Blomsterstudie 18 Ajstrup Forsamlingshus overlever 27

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 3 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 3 maj 2015 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 4 Ny skov og nye stier 16 Ny friskole i Malling 17 Portræt af Strobel Vin i Fløjstrup 18 Norsminde for fulde sejl 29 Ny hovedbestyrelse i BMI 31 Fuldenløbet

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 4 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 4 august 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Pris til Lene Gisselmann 3 Rundkørsel i Malling Syd 22 Præstebolig bliver til sognegård 16 Ny bordtennisklub i BMI 46 Fælles Fritids efterårsprogram

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12

Fællesbladet. Nr. 5 FOR BEDER MALLING AJSTRUP. Vi er verdensmestre i tillid 12 Nr. 5 Vi er verdensmestre i tillid 12 september 2013 Jørgen Bjerg (th) - foreningens mand 15 Kandidater til kommunal- og regionsvalg 18 Øvle-slægten i 550 år 23 Bent Vogensen (tv) ny formand for BMI 36

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 6 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 6 december 2013 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP 25. årgang Fokus på robusthed i Malling 14 Mænd laver mad som vor mor 15 Hugin og Munin gemt i træ 18 Christian fra BMI spottet af Manchester

Læs mere

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP

Fællesbladet. Nr. 1 FOR BEDER MALLING AJSTRUP Nr. 1 januar 2014 Nye kloakledninger 4 En sten for Øvleslægten 18 Lokale musikere i velgørenhedskoncert 27 Ajstrup Forsamlingshus truet af lukning 29 Fællesbladet FOR BEDER MALLING AJSTRUP Midt i bladet:

Læs mere