Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold. Ny formand for Fællesrådet"

Transkript

1 Årgang 15 - Nr.2Marts 2003 Grøftesvinene udfordres Lørdag den 5. april er det igen Hold Rent-dag. Alle opfordres til at samle skidt og skrammel langs veje og stier. Læs side 10. (Foto fra 2002: Jørgen Bak) Fællesbladet F O R B E D E R M A L L I N G A J S T R U P Ny formand for Fællesrådet Den nye formand for Fællesrådet, Jørgen Friis Bak, med et Fællesblad fra Lokalprojektlunden ved Egelund i hånden. Læs mere om Fællesrådets generalforsamling på side 3. (Foto: Astrid Bak) Stor interesse for Mallinggård Støtteforeningen Mallinggårds Venner blev stiftet af over 60 fremmødte 23. februar. Der var masser af ideer og lyst til at tage fat på at gøre Mallinggård til et godt værested. Bliv medlem og støt arbejdet. Læs side 8 (Foto: Lene Aamand Sørensen) Læs inde i bladet: Beder Sogn Kirkenyt 5-7 Biblioteket 9 Grøn Guide 9 Eskegården 12 Nyt fra klubberne Malling Kirkeblad Malling Skole 20 Beder Skole 21 Fællesbladet udgives af Fællesrådet, der består af: Agerly Grundejerf. Ajstrup Forsamlingshus Ajstrup Landsbylaug Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerf. Amalieparkens Grundejerf. Bakkegårdens 4H Bakkehusene Ejerlaug Beder Butikscenter Beder Børnecirkus Beder Erhv.- og Handelsforening Beder Fritidsklub Beder NV. Grundejerf. Beder Ungdomsklub Beder og Malling Ungdomsskoler Beder Øst-Ejerlaug Beder- Malling Boligf. Beder-Malling Pensionistforening Beder-Malling Bibliotek Beder-Malling Idrætsforening Bekkasinen Brugerrådet Byager Andelsboligf. Byagerparken,Afd. bestyrelse Børneh.Ajstrup Gl. Skole Børneh. Stenhøjgård Børneh.Ajstrupvej 47 Børneh. Byvej 21 Børnehuset Amaliegården Børnehuset Himmelblå Børnehuset Tværgade 3 Børnehuset Østerskov Cantabile-koret Chrysillis-koret Dansk Center for Jordbrugsuddannelser Datastuen Den integr. inst. Eghovedvej Den int. inst. Præstetoften 1 Det kreative værksted Digevænget Grundejerf. Egelundparken Afd. bestyrelse Egnsarkivet Beder-Malling Engdalgårds Grundejerf. Erik den Røde Eskegården Lokalcenter FDF Beder-Malling Friluftsgården i Fløjstrup Fritidshjemmet Ajstrupvej Fritidshjemmet Fuldenvej Fulden Bakker Grundejerf. Fulden Mølle Andelsf. Fælles Fritid Grundejerf. Præstelodden Grundejerf. Regnbuen Grundejerf.Vilhelmsborg Grundejerf. Vilhelmsborgvænget Vest Grundejerf. Malling Østerskov Grundejerf. Mariendal Havbakker Grøn guide Hyttefonden Egehytten Kirkeager Grundejerf. Kirkebakken 80, Andelsf. Konservativ Vælgerforening Lions Club Beder - Malling Lokalhistorisk Forening Lysningen Andelsf. Majsvænget Andelsf. Majsvænget Grundejerf. Malling Fritidsklub Malling Handels og Erhv.-forening Malling Menighedsråd Malling Plejehjem Malling Syd Beboerf. Malling Ungdomsklub Malling Vandværk Malling Varmeværk Mallinghuse Andelsf. Mariendals Grønne Værksted Mariendals Havbakker Menighedsrådet Beder Midgården Musik i Malling Møller&Grønborg Nyløkkevej Andelsboligf. Pensionatet Malling Plejehjemmet Kristiansgården Prikken Skolefritidsordning Rampens venner Seldrup Bakker Ejerlaug Skolebest. Beder skole Skolebest. Malling skole Skolefritidsordningen Fristedet Skovly Grundejerf. Socialdemokratiet Sol og Vind Bofællesskabet Spiren Amatørteater Stenhøj Beboerf. Svendgården Legeplads Vejlgårdens Grundejerf. Venstre Århus klub 3 Vildrosen Bofællesskab Vuggestuen Bymosen

2 Fællesbladet udgives af Beder-Malling-Ajstrup Fællesråd Redaktionen Lene Aa. Sørensen (ansvh. red.) Fløjstrupvej 184, Beder Tlf.: Heino Hermann Krüger Stenhøjgårdsvej 22, Malling Tlf.: Niels Blicher (annoncer) Kirkebakken 22, Beder Tlf.: Lene Gisselmann Kornbakken 12, Malling Tlf.: Lisbet Fruelund Poulsen Mallinggårdsvej 57, Malling Tlf.: Lone N. Strøm Stenrosevej 3, Beder Tlf.: Jørgen Bak (layout) Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Poul Lorenzen (kasserer/distribution) Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Tryk EJ Graphic A/S Højvænget 5, Beder Tlf.: Deadlines nr. 3: 28. april udk. 26. maj nr. 4: 24. juni udk. 4. aug. nr. 5: 25. august udk. 22. sept. nr. 6: 20. oktober udk. 17. nov. Stof afleveres til en i redaktionen helst som Word-fil. Billeder modtages gerne, enten på papir eller som filer i tiff- eller jpeg-format. Oplag: 4000 Fællesbladet omdeles af PostDanmark til samtlige husstande, kontorer osv. i Beder- Malling-Ajstrup-området. Et fælles blad - brug det! Fællesbladet er primært medlemmernes talerør, så brug det når I skal indkalde til generalforsamling, holde sommerfest, foredrag, borgermøde, sæsonstart - eller når I vil fortælle, hvem der er blevet ny formand i bestyrelsen, om en god oplevelse eller noget nyt i institutionen eller foreningen. Kig engang på forsiden - så mange er vi - over 100! Næsten alle i området er på en eller anden måde via en forening eller institution medlem af Fællesrådet. Så alle kan komme til orde i bladet - vi holder meget af læserbreve, f.eks.! Alle medlemmer kan sende meddelelser til bladet og få dem bragt kvit og frit. Vil I gerne have en fast spalte, skal vi dog lave en aftale. Vel mødt i spalterne Layouter søges til Fællesbladet De bedste forårshilsner fra redaktionen Har du mod på at sætte dette blad op? Så vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Vi kan tilbyde dig nogle hyggelige timer hvor du kommer til at få et meget godt kendskab til dit lokalområde sammen med den øvrige redaktion. Kontakt os for at høre nærmere. Redaktionsmedlemmer søges Vi kunne godt bruge en hånd eller to mere i redaktionen. Så hvis det var noget for dig... så kontakt os! Tak til Niels Kjølhede Af Fællesrådets forretningsudvalg Efter tre år på posten som formand, måtte Niels Kjølhede desværre fravælge Fællesrådet på grund af et stort arbejdspres i forbindelse med et større projekt i udlandet. Det er et stort tab for forretningsudvalget, men vi har stor forståelse for at der er grænser for hvor mange gange man kan genbruge døgnets 24 timer. Niels Kjølhede har i sin formandstid trukket et meget stort læs - dels i kraft af at Lokalprojektet har krævet sit, men også fordi Niels har haft mange ideer om lokalområdets udvikling, og specielt den synlige side af det. Således har han været en drivende kraft i at vi nu har fået cykelstien fra Ajstrup til Malling, og er bagmand for nye synlige projekter: festpladsen i Egelund, cykelrastepladsen ved den nye cykelsti, beplantning ved indfaldsvejene og fortov i Ajstrup. Hans koordinerende evner og store samarbejdsvilje har været et væsentligt bidrag til det tætte og konstruktive samarbejde med Århus Kommune. Det har også været en vigtig faktor i den fortsatte store opbakning til Fællesrådet i lokalområdet. Selvom vi naturligvis vil savne hans utrættelige arbejdsevne, har vi fået et godt fundament for det fortsatte arbejde. Forretningsudvalget ønsker Niels Kjølhede held og lykke med den kommende tids udfordringer verden rundt. Historien om Åle Katrine er udsat Sygdom er hver mands herre, det har mange i vores område vist måttet sande i den sidste måneds tid. Derfor kan vi desværre ikke bringe den udførlige historie om Åle Katrine i dette blad, men arbejder på at få den klar til et senere nummer. Redaktionen 2 Nummer 2/2003

3 Fællesrådets generalforsamling Af Jørgen F. Bak, formand for Fællesrådet Der deltog 23 personer i Fællesrådets generalforsamling den 19. marts. I det seneste halve år er der kommet fire nye medlemmer af Fællesrådet, så der nu er 100 medlemmer. De nye medlemmer er: Ajstrup Forsamlingshus, Den integrerede institution Præstetoften, Rampens Venner og Datastuen. På grund af et stort arbejdspres havde Niels Kjølhede meddelt, at han måtte stoppe som formand et år før tid. Efter forslag fra forretningsudvalget blev Jørgen F. Bak valgt enstemmigt. Poul Lorenzen blev genvalgt som kasserer. Ligeledes blev Jens Peder Kristensen og Sonja Andersen genvalgt. Mogens Brøchner-Nielsen, der er meget aktiv i arbejdsgruppen for planlægning og udvikling, blev nyvalgt sammen med Den nye formand Jeg har boet i Beder siden 1985, og har altid ment at de nære omgivelser er meget vigtige. Men et godt lokalsamfund opstår ikke af sig selv - der skal arbejdes for det. Derfor har det været naturligt for mig at gå ind i arbejdet i Fællesrådet. Midt i halvfemserne gjorde jeg mig tanker om en hjemmeside for lokalområdet - men afventede at andre skulle give udtryk for det samme. Da det skete, meldte jeg mig straks under fanerne. Det sidste halvandet år har jeg også været med i redaktionen for Fællesbladet. Jeg har siddet i skolebestyrelsen på Beder Skole i ca. 7 år, bl.a. som formand. Da Lokalprojektet startede for 4 år siden syntes jeg at det var en enestående mulighed for at forbedre dialogen med 'dem på Rådhuset' - og samtidig en god mulighed for at gøre noget for lokalsamfundet. Så jeg kastede mig over det med Anna Kjeldsen, der har deltaget i en arbejdsgruppe om information. Niels Kjølhede aflagde beretning for det forløbne år, med enkelte indlæg fra andre medlemmer af forretningsudvalget. Hovedemnerne har løbende været berørt her i Fællesbladet, læs bl.a. mere i artiklerne på side 24 og fremad i dette blad. Poul Lorenzen fremlagde regnskaberne for Fællesrådet og Fællesbladet, samt et budget for det kommende år. Der er begrænset luft til nye aktiviteter, og sammenholdt med ophøret af Lokalprojektet, som har kunnet bidrage til konkrete projekter, blev der givet en bemyndigelse til at medlemskontingentet om nødvendigt øges med 50 kr til 350 kr/år i Læs det fulde referat på Den afgående formand (tv) hilser på den nye formand ildhu. Det har været meget interessant. Endelig har jeg de seneste år været med i forretningsudvalget, og har specielt taget mig af information. Som formand vil jeg basere mit arbejde på dialog. Primært mellem os her i Beder- Malling-Ajstrup - men også med kommune, amt mv. Her har mine år med Lokalprojektet givet mig et meget godt kendskab til Århus Kommune, og det vil være til stor nytte i den kommende tid. Jeg har været lidt i tvivl om jeg ønskede at blive formand, da jeg finder en stor glæde i mit arbejde med information på Lokal Hukommelse, i Fællesbladet osv. Men efter at have vendt muligheden/problemet et par gange, kom jeg frem til at information er centralt for en formand. Selvom min arbejdsindsats vil ændre karakter, vil jeg således fortsætte med en tæt kontakt til hjemmeside og blad. Forretningsudvalget Formand: Jørgen F. Bak Kirkebakken 23, Beder Tlf.: Kasserer: Poul Lorenzen Stenrosevej 19, Beder Tlf.: Niels Blicher Kirkebakken 22, Beder Tlf.: Jens Peder Kristensen Mallinggårdsvej 33, Malling Tlf.: Sonja Andersen Byagervej 122 E, Beder Tlf.: Charlotte Houman Egeskellet 67, Malling Tlf.: Mogens Brøchner-Nielsen Engdalgårdsvej Beder Anna K. Kjeldsen Byagervej 79C 8330 Beder Fællesrådet c/o Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken Beder Lokal Hukommelse Kig ind på vores hjemmeside og se næsten alt om dit lokalområde Nummer 2/2003 3

4 Blækspruttens farvel Fredag den 31. januar tog vi afsked med Blæksprutten. Godt 40 mennesker var mødt frem på Kulturloftet. I det forgangne år har Lone fra tid til anden skrevet et vers til en sang om blækspruttefunktionen. Vi bringer her den samlede sang. Mel.: På loftet sidder nissen Blækspruttens goddag På loftet sidder Lone, hun er Blæksprutte. Hun er så sød, hun er så rar. Hun både telefon og stor computer har, så bare kom, nu er Lone klar. For hun skal være den, der ko'rdinerer, servicerer og agerer for alle borgere i vores bydel. Hun glæder sig, så kom nu an. Jeg er nu godt i gang I mange mån'der har jeg været Blæksprutte, og det er godt, ja, det er rart. En "firmacykel" har jeg - det er ganske smart at kunne suse rundt i vældig fart. For Fællesrådet har så mange tanker - og ideer.. og det banker på døren, telefonerne de kimer, og spørgsmål er der mange af Hvad sker der fremover? Lokalprojektet er nu ved at være slut, og det vil efterlade spor: En infostander, Velkomstpjece meget mer' og træer og bænke rundt i vort kvartér. Projektet og funktionen skal studeres og vurderes, kritiseres skal nytten, jeg har gjort igennem året. Og fremtiden? Ja, vi får se Blækspruttens farvel Nu skal jeg ikke læng're være Blæksprutte, og det er trist og ikke rart. Kommunen synes nemlig det er alt for dyrt at have "Sprutter" overalt i by'n. Så jeg si'r mange tak for samarbejdet med "lokale" (og) "kommunale". Et år er gået godt og ganske hurtigt så farvel og tak for denne gang fra ex-blæksprutte Lone Verner Nielsen Mandag den 31. marts kl. 18 Start: Idrætsmærketræning. Beder skole lille sal. Se side 22. Udstilling april måned Beder-Malling bibliotek. Barbiedukker. Lørdag den 5. april kl. 10 "Hold rent dagen" Se side 10. K A L E N D E R E N Lørdag den 26. april kl. 13 Gåtur i Fulden. Lokalhistorisk Forening. Tilmelding Udstilling maj måned Beder-Malling bibliotek. Drivtømmer bliver til kors og engle. v/joan Fischer. Søndag den 4. maj kl. 14 Banko på Eskegården. Beder-Malling Pensionistforening. Torsdag den 8. maj kl Generalforsamling i BMI Håndboldafdelingen. Egelund Idrætscenter. Tirsdag den 20. maj kl Onsdag den 21. maj kl Internetintroduktioner Beder-Malling bibliotek. Søndag den 6. april kl. 14 Banko på Eskegården. Beder-Malling. Pensionistforening. Onsdag den 9. april kl. 19 Præsentation af MUK samt Generalforsamling. Se side 15 Torsdag den 1. maj kl Forårskoncert med Cantabile koret. Sognegården i Malling. Lørdag den 3. maj kl Søndag den 4. maj kl Spejdernes Loppemarked skolegården i Malling. Nye datoer til kalenderen modtages af: Lene Gisselmann Kornbakken Malling tlf Søndag den 18. maj kl. 14 Foredrag på Eskegården om Tove Ditlevsen v/lilli Andersen. Beder-Malling Pensionistforening. Tirsdag den 20. maj kl. 20. Forårskoncert i Beder kirke. Chrysillis koret. Se side 23. Lørdag den 24. maj kl. 12 Udflugt til Håndværkermuseet i Randers. Tilmelding Lørdag den 31. maj kl. 14 og 16 Gallaforestillinger ved Beder Børnecirkus. Se omtale side 25. Torsdag den 5. juni kl. 14. Grundlovsfest i Egelund. Program i næste FællesBlad. 4 Nummer 2/2003

5 Nr. 70 APRIL MAJ 2003 Begyndelsen (fortsat) Skabelsesmyten giver en forståelse af menneskelivets vilkår. Big-bang-teorien giver også en forståelse af menneskelivet. Men teorien er værdi-løs. Det betyder, at den ikke udtaler sig om værdier. Det skal den heller ikke. Den skal beskrive nogle faktiske forhold. Den skal derimod ikke give sig til at vurdere, om noget er godt eller ondt. Naturvidenskaben kan udtale sig om, hvorfor hvaler er, som de er, og hvilken betydning de har i naturen. Men de kan ikke udtale sig om, de skal beskyttes eller ej. Dinosaurerne var engang dominerende her på jorden. Det er de ikke længere. De er gået til grunde. Det kan beskrives. Men det kan ikke vurderes på samme måde. Teorien kan måske endda forklare, hvordan menneskene er opstået og har udviklet sig. Men den kan intet sige om menneskelivets værdi eller betydning. Vi fører krig mod hinanden, hvor der dræbes millioner. Der udøves massak- EN JOHANNES-PASSION Langfredag d. 18. april kl. 19,30 Langfredag d. 18. april kl. 19,30 Det musikalske indslag i påsketiden i Beder kirke bliver i år EN NY JOHAN- NES-PASSION. Teksterne er Jesu afskedstaler fra Johannes evangeliet og musikken er nykomponeret af BO GRØNBECH, domorganist i Helsingør. Johannesevangeliets passionstekster er på en gang dramatiske og poetiske og Bo Gønbech pointerer grundstemningen i de enkelte musikindslag således, at de lœgger sig op ad teksterne og det hele fremstår som et hele. Oplœsning ved sogneprœst EMMY HAAHR JENSEN og musikken fremføres af DUO DANICA: MERETE HOFFMANN, obo og ASGER TRO- ELSEN, orgel. Der er FRI ADGANG. Winni Kilsgaard re, hvor tusinder myrdes. Det betyder bare intet. Der er stadigvæk nok til, at mennesket som art kan overleve. Selv om alle albanere i Kosovo var blevet udslettet ville det ikke betyde menneskehedens undergang. Der kan kun konstateres, at sådan er forholdene. Det kan beskrives, og en teori kan bekræftes. Den er bare ikke værdiladet. Det skal den heller ikke være. Det, kan man så sige, er dens mangel. Denne mangel medfører, såfremt der ikke var andet, at så kunne vi bare "æde" hinanden uden at tage hensyn. De stærkeste kan med god samvittighed undertvinge de svageste, bortset fra, at der så ikke ville være en samvittighed. Skulle man komme til at dræbe en anden, så betyder det intet, for den enkelte betyder ikke noget. Det er mængden, der er afgørende. Der er ganske vist politiske teorier, der har samme holdning, hvor den enkelte må vige for massen. Det er en ideologi, som man kan være tilhænger af. Det er en form for menneskeforståelse, der ikke levner plads til det enkelte menneske. Er man en af dem, der har sit på det tørre, måske endda sidder inde med en del magt, så kan man sagtens være tilhænger. Dur man ikke, hører til de svage, er kommet i klemme, så er man næppe tilhænger. I følge denne menneskeanskuelse vil det betyde, at dur man ikke, så skal man bare fjernes. Man betyder ikke noget som helst. Det kan lyde barsk, men vil man lade denne teori og dermed naturvidenskaben være grundlaget for ens menneskeforståelse, så må man bøje sig for disse kendsgerninger. Her overfor står Bibelens to skabelsesberetninger, der modsiger denne menneskeforståelse. (fortsættes) Klausager Nummer 2/2003 5

6 GUDSTJENESTER Søndag , kl Mariæ Bebudelse Luk. 1, Klausager KIRKEKAFFE Søndag , kl Palmesøndag Matt. 21, 1-9 Klausager Torsdag , kl Skærtorsdag Matt. 26, Emmy Haahr Fredag , kl Langfredag Liturgisk Klausager/Emmy Haahr Søndag , kl Påskedag Mark. 16, 1-8 Klausager Mandag , kl påskedag Luk. 24, Emmy Haahr Søndag , kl s.e. påske Joh. 20, Emmy Haahr Søndag , kl s.e. påske Joh. 10, Klausager Søndag , kl s.e. påske Joh. 16, Emmy Haahr KIRKEKAFFE Fredag , kl Bededag, konfirmation Emmy Haahr Lørdag , kl Konfirmation Klausager Søndag , kl s.e. påske, konfirmation Klausager Søndag , kl s.e. påske Joh. 16, 23b-28 Emmy Haahr Torsdag , kl Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, Klausager Kl : Aftensang Eskegården Tirsdag 1/4, 6/5 og 3/6 kl Det sker i Sognegården Mandagstræf Mandag 7. april. Ebbe Juul-Heider: Struense og Caroline Mathilde og kong Frederik den 7. Dette sidste arrangement i Mandagstræf runder sæsonen af. Det lægger op til en både spændende og tragisk beretning om en brydningstid i Danmarks historie. Her er det menneskeskæbner, vi skal høre om. Det er en dygtig historiefortæller Ebbe Juul-Heider, som er historiker og lektor ved VUC, Århus, der vil levendegøre disse tre personer for os. Vi skal tilbage til 1770-erne, hvor den sindssyge konge regerede, men hvor dronningen bedre kunne lide Struense, der på et vist tidspunkt var den egentlige regent. Hvad mere kan man forlange af en dramatisk historie? Husk brød til kaffen. Indskrivning i år for de kommende konfirmander vil foregå klassevis i Sognegården. Hold B mandag 19.maj Hold C mandag 26. maj Hold D tirsdag 27. maj Hold A mandag 2. juni Vi begynder klokken med en lille orientering om konfirmationen. Forinden har man afleveret indeks og dåbsattest/navneattest til sekretæren. Emmy Haahr vil tage sig af hold A, mens Klausager tager sig af de tre øvrige hold. Såfremt man er forhindret den pågældende aften, aftaler man med vedkommende præst, hvornår indskrivningen så skal ske. Det skal bare være bragt i orden inden sommerferien af hensyn til tilrettelæggelsen. Indeks og indbydelse vil tilgå alle eleverne i Beder skoles 6. klasser forinden. Emmy Haahr og Klausager Kirkebilen bestilles på tlf.: HUSK! fredag inden kl Kristi Himmelfartsdag er den 29. maj. Igen i år pynter Gartnerskolens blomsterbindere kirken. Udstillingen i sognegården er med glaspuster, glassliber, patch-work, filt og rok. Mere herom i næste nummer af Kirkenyt. Nødhjælpsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp den 9. marts gav her i Beder Sogn ,25 kr. Tak til alle, der hjalp med at samle ind. Tak til alle der gav et bidrag. Vi ved, det kan hjælpe. Vi ved, vi kan hjælpe. KOR-NYT BØRNEKORET og UNGDOMSKORET medvirkede ved KYNDELMISSEGUDS- TJENESTEN med helt nye salmer fra hæftet "LYS". I november 2002 var vi så heldige at være med til at uropføre de ialt 5 salmer over temaet LYS ved et korstævne på Silkeborg Højskole arrangeret af FORUM FOR RYTME I KIRKEN. Først i marts var koristerne i BØRNEKO- RET travlt optaget med de sidste forberedelser til MUSICALEN NOA, som opførtes midt i marts i MUSIKHUSET. Elever på alle Århus-skoler og korister i alle kirkekor var blevet tilbudt at medvirke i den musical om Noa, som Skolekirke-samarbejdet i Århus Kommune havde taget initiativ til. Der var rigtig mange medvirkende: skolekor, kirkekor, symfoniorkester, rytmegrupper, dramahold, scenografer - ialt omkring 450 børn og unge. Sangene aktualiserer den gamle fortælling om Noa og er forfattet og komponeret af KIS og HANS HOLM. I april skal BØRNEKORET og UNGDOMSKO- RET på en HYTTETUR sammen med 2 kor fra Fredericia og omegn. Vi skal bo i en dejlig hytte tæt ved vandet, synge sammen, gå ture, kokkerere og spise god mad og om søndagen skal vi synge ved højmessen i Trinitatis Kirke i Fredericia og om eftermiddagen medvirke i Egeskov kirke. Vi glæder os til at møde andre korsangere og synge sammen med dem. KORHILSENER FRA BØRNEKORET, UNGDOMSKORET OG WINNI. 6 Nummer 2/2003

7 Konfirmander 16. maj 2003 Christopher Edelgaard Caspersen Simon Pihl Ejlertsen Rasmus Ellermann-Aarslev Jonas Jeppesen Jens-Peter Sloth Kristensen Thomas Artmann Kristensen Søren Majlund Niklasson Casper Nielsen Christoffer Bennike Rønning Kristoffer Stryhn Mathias Skaarup Sørensen Jens Henrik Mundbjerg Voss Dan Ransborg Wick Maria Brodersen Mette Hansen Ditte Solgaard Hansen Sofie Moltke Klit Bianca Kristensen Josefine Uldahl Kaa Stine Bundgaard Larsen Pernille Sønderby Pedersen Konfirmander 17. maj Anders Kjær Bertelsen Steffen Dalgaard Christensen Marc Lysdahl Fischer Rasmus Roar Damsted Hansen Troels Højmark Jensen Fredrik Holm Koch Jens Fredrik Daugaard Lernevall Christian Beckenkamp Nielsen Frederik Bille Pedersen Kasper Barthold Rasmussen Marc Börjesson Svare Emil Viltoft. Kristiansen Mie Dyreberg Haldrup Rikke Hahn Kofoed Cecilie Linneberg Renée Betina Olsen Mathilde Thysk Rasmussen Jeanette Nørregaard Strøm Signe Grønborg Sørensen Cecilie Vibberstoft Ditte Egholm Villadsen Onsdag 2. april, kl : Bibelmaraton Søndag 6. april: Kirkekaffe Mandag 7. april, kl : Mandagstræf Fredag 18. april, kl : Koncert Onsdag 23. april, kl : Bibelmaraton Mandag 5. maj, kl : Mandagstræf Onsdag 7. maj, kl : Bibelmaraton Søndag 11. maj: Kirkekaffe Mandag 12. maj, kl : Menighedsrådsmøde Onsdag 21. maj, kl : Bibelmaraton Torsdag 29. maj: Kristi Himmelfartsdag Søndag 15. juni: Kirkekaffe MIN PRÆDIKEN I DAG BLIVER KORT OG KØN Kalenderen Onsdag 13. august, kl : Menighedsrådsmøde Onsdag 27. august, kl : Bibelmaraton Mandag 1. september, 14.00: Mandagstræf Onsdag 10. september, kl : Bibelmaraton Onsdag 24. september, kl : Bibelmaraton Torsdag 25. sept., kl : Menighedsrådsmøde Søndag 28. september: Høstgudstjeneste og høstmarked Søndag 28. september, kl : SYNGMED mandag 6. oktober, 14.00: Mandagstræf Onsdag 8. oktober, kl : Bibelmaraton Onsdag 22. oktober, kl : Bibelmaraton Søndag 26. oktober, kl : SYNGMED VAR DET FOR KORT ELLER KØN? Konfirmander 18. maj Frederik Brandt Daniel Bruus Nyby Christensen Sigurd Bünemann Jacobsen Jesper Staffeldt Pedersen Simon Birk Thomsen Josephine Schiøtt Alsinger Linda Maria Csösz Erdei Cecilie Boeriis Magnussen Jensen Janne Bilde Rasmussen Josefin Rasmusson Christina Charlotte Stuhr Malene Selch Sønnichsen Døbte siden sidst 16. februar Katrine Gregersen 9. marts Josefin Rasmusson 16. marts Christian Kornbæk Boisen NAVNE OG ADRESSER SOGNEPRÆST: Knud Klausager Sørensen, Præstegården, Kirkebakken 58, 8330 Beder. Tlf Træffes ikke fredag. PASTOR: Emmy Haahr Jensen, Ny Moesgårdvej 23, 8270 Højbjerg. Tlf Træffes ikke fredag. KIRKEGÅRDSLEDER: Folmer Krarup, Kirkegårdskontoret, Lundshøjgårdsvej 12, 8340 Malling, Træffetid mandag-fredag kl Tlf ORGANIST: Winni Kilsgaard, Mallinggårdsvej 9, 8340 Malling. Tlf Tlf KIRKESANGER: Martin Munk Jensen, Sølystgade 54, 3. sal Århus C. Tlf KIRKETJENER: Birthe Hinge, Ålholmsgade 4, 8300 Odder. Tlf Mobil BEDER SOGNEGÅRD. Pedel: Anne Marie Jensen Træffetid: mandag - fredag kl Tlf Vi er på Internettet FORMAND FOR MENIGHEDSRÅDET: Werner Blicher, Skoleparken 127, 8330 Beder. Tlf REDAKTION: Karen Eriksen, Ulla Sørensen, Emmy Haahr Jensen, Knud Klausager (ansvh.), Kjeld Ottosen (Webansvarlig) Nummer 2/2003 7

8 Bak op om Støtteforeningen Mallinggårds Venner Af PR-gruppen i Støtteforeningen Mallinggårds Venner Støtteforeningen Mallinggårds Venner har til formål at støtte oprettelse og bevarelse af et aktivitetshus på Mallinggård for alle borgere i Malling lokalområde, dog især børn, unge og ældre. Situationen er, at Århus Kommune har købt Mallinggård og i øjeblikket overvejer, hvad den skal bruges til. Vi vil vise Århus Kommune, at der er opbakning og vilje til at etablere og drive et aktivitetshus i Malling. Mallinggård giver med sin historie, beliggenhed og fysiske rammer en enestående chance for at etablere et sådant sted. Til dette har vi brug for din støtte, ved at du melder dig ind i støtteforeningen. Som medlem viser du, at du bakker op omkring etableringen af et aktivitetshus. Støtteforeningen arbejder med udgangspunkt i idekataloget, som du finder på Lokal Hukommelse (www.bma.dk/mallinggard) eller på biblioteket. Hvilke projekter, der realiseres, er ikke aktuelt at fastlægge, førend vi har kommunens tilsagn om brug af stedet. Støtteforeningens udgangspunkt er, at uanset hvilke projekter, der realiseres, så er et aktivitetshus i Mallinggård et kæmpe aktiv for Malling by og omegn. I første omgang drejer det sig om at få brugsretten til huset og bevise, at vi kan etablere fælles aktiviteter til glæde for lokalområdet. Kontingentet er fastsat til kr. 100 pr. år, og du tegner medlemskab for 1 år af gangen. Kontingentet bruges i opstartsfasen primært til annoncering og fremstilling af informationsmateriale. Vi vil løbende informere om fremskridtene i Fællesbladet, i aviserne og på En gang om året bliver du inviteret til vores generalforsamling, og der holdes halvårlige informationsmøder. Nærmere information omkring foreningen fås ved henvendelse til Torsten R. Berg på tlf eller Agnete D. Kristensen på tlf Du finder vedtægter for foreningen og referat fra den stiftende generalforsamling på Lokal Hukommelse (www.bma.dk/mallinggaard). Her ligger også idékataloget, som har været den hidtige arbejdsgruppes udgangspunkt. 65 til generalforsamling Lysningens fælleshus var proppet til bristepunktet, da den stiftende generalforsamling i Støtteforeningen Mallinggårds Venner blev holdt 23. februar. Bestyrelsen blev valgt og består af Tine Thomsen, Niels Cajus, Torsten R. Berg, Kirsten M. Leckband, Lilli Marie Hansen, Bente Lindgaard og Agnete D. Kristensen. Alle, der har lyst til at være med i arbejdet er hjertelig velkomne til at henvende sig. Der er nedsat en PRgruppe og en aktivitetsgruppe og flere grupper bliver nedsat, som projektet udvikler sig. Idékataloget for Mallinggård som aktivitetssted for alle kan ses på kulturloftet på Beder- Malling Bibliotek og på Man kan melde sig ind i: Danske Bank regnr kontonr: Husk at skrive tydelig navn og adresse. Mere end 60 troppede op ved rundvisningen på Mallinggård før den stiftende generalforsamling. En smule skuffelse kunne spores her og der over, at stuehuset var lukket af pga. problemer med vand og varme. Til gengæld blev der nysgerrigt kigget i stald, lo og lade og snakket om alverdens ideer til, hvad de mange kvadratmeter kunne bruges til. Indendørs petanque-bane i stalden, foreslog nogle, andre kiggede efter egnede øvelokaler til musikgrupper, andre havde fokus på muligheden for børn for at have høns, kaniner og kalve. Også den gamle, smukke have med et væld af spæde forårsblomster rummer mange muligheder for alle aldre. (Fotos: Lene Aamand Sørensen) 8 Nummer 2/2003

9 Nyt fra Biblioteket Af bibliotekar Lene Sepstrup Selvbetjening Lånerne har taget selvbetjeningen til sig. I en tilfældig uge i februar blev 95% af alle materialer afleveret i en selvbetjeningsautomat - og næsten lige så mange procent blev udlånt ad denne vej. Det letter ekspeditionen meget, selv om der stadig kan være brug for assistance af personalet. Et godt tip til at undgå evt. manglende registrering af afleveret materiale er at tage en lånerstatus. Den vil fortælle Udstillinger April Barbiedukker Maj Drivtømmer bliver til kors og engle v. Joan Fischer præcis, hvad man er registreret for, og evt. fejltagelser kan blive opklaret med det samme. Et lånerkort med pinkode giver også mange andre muligheder. Via internetadressen: kan du: - se hvad du har lånt - forny (genlåne) - reservere - slette reserveringer - se hvad du skylder Internet-introduktioner Tirsdag d. 29. maj kl Onsdag d. 21. maj kl For begyndere. Fire på hvert hold. Tilmelding nødvendig. Lån kan ikke fornys, hvis de: - har overskredet sidste afleveringsdato - er reserveret til anden låner - er skaffet hjem fra andre biblioteker - allerede er fornyet to gange - du skylder biblioteket penge Du kan slette reserveringer, indtil materialet er undervejs til dit afhentningssted, og du kan først hente det, når du har fået en reserveringsmeddelelse fra biblioteket. Du kan få gratis reserveringsmeddelelse pr. . "Dræbersnegle" igen-igen Af Birte Buhl, Grøn Guide Sæsonen for iberiske skovsnegle - i folkemunde kaldet "dræbersnegle" er nu ved at være aktuel igen. Det har været en kold vinter med en del barfrost, og vi håber, det betyder, at en hel del unge snegle og æg er gået til. Sneglene er dog ikke udryddet, og haveejere skal snart i gang med at bekæmpe dem. De snegle, som har overlevet vinteren, er dem, som bedst kunne tåle kulden. Eller sagt på en anden måde - naturen er i gang med at tilpasse sneglen, der oprindelig kommer fra varmere himmelstrøg, til vores koldere klima. At mange snegle sandsynligvis er gået til i vinter betyder, at vi starter sæsonen med forholdsvis få snegle. Som haveejer er det med at udnytte dette overtag og være på forkant med sneglene. Der er ingen grund til at vente med at bekæmpe sneglene, til de er et større problem. Her i det tidlige forår er det en god ide og forholdsvis let at have et syltetøjsglas med låg og fortyndet sprit stående. Hver gang man ser en af de små iberiske snegle, er det med at få den op i glasset. Så længe de er små, er det også meget let at hakke dem over med spaden, klippe dem over med en havesaks (klip tættest på hoved-enden) eller træde på dem. Det bliver kun mere besværligt, når sneglene er større senere på sæsonen. At forholdsvis få snegle har overlevet vinteren betyder ikke nødvendigvis, at vi får en sneglesæson med få snegle. Det vil sandsynligvis helt afhænge af, om sommeren bliver tilpas lun og fugtig. Hjælp med at registrere For at blive klogere på sneglen og dens levevis her i landet vil vi meget gerne have tilbagemeldinger på dine observationer om iberisk skovsnegl. Du kan udfylde nedenstående skema eller udfylde et mere detaljeret skema på vores hjemmeside: Jeg så iberisk skovsnegl første gang i 2003 d. (dato/måned) Den første iberiske skovsnegl, jeg så i 2003, var ca. cm lang Jeg så æg af iberisk skovsnegle første gang i 2003 d. (dato/måned) Min adresse er: Skemaet afleveres til Grøn Guide Århus Syd, Kirkebakken 41, 8330 Beder, eller svarene kan telefoneres ind evt. til telefonsvareren: Nummer 2/2003 9

10 Vi udfordrer grøftegrisene 5. april Af Grøn Guide Ida Binow Poulsen I den forløbne vinter har grøftegrisene haft frit spil, og skraldet hober sig igen op langs vore veje og grøftekanter. De Grønne Guider i Århus Syd og Fællesrådene opfordrer derfor alle borgere i Århus Syd til at deltage i "Hold rent dagen". Den 5. april går det nemlig løs igen. Det er dagen, hvor borgerne i Århus Syd tager kosten i den anden hånd og selv giver et nap med ved den årlige forårsrengøring i lokalområdet. Og så er det jo samtidig en oplagt mulighed for masser af frisk forårsluft i lungerne, motion og hyggeligt samvær med naboerne. Arrangementet forløber som sidste forår med fælles start ved indsamlingsstationerne i hver af de seks områder Beder/Malling/Ajstrup, Mårslet, Skåde/Holme/Højbjerg, Viby, Tranbjerg og Solbjerg. Hvert område har deres egen indsamlingskoordinator, som sørger for det praktiske i lokalområdet. Vi mødes ved indsamlingsstederne klokken 10 til kaffe og rundstykker, inden deltagerne vandrer ud bevæbnet med indsamlingstang og sorte affaldssække. Efter en vel overstået indsamling er det tid for at prale med dagens resultat over en øl eller en sodavand. Hvis du vil være koordinator for en ekstra indsamlingsstation, hører vi meget gerne fra dig, og vi står selvfølgelig til rådighed med gode råd og vejledning. Du kan finde dit indsamlings- og mødested ved at se på hjemmesiden (www.bma.dk), eller du kan få det oplyst ved at ringe til De Grønne Guider i Århus Syd på telefon Vi sørger for affaldssække, og Århus Kommunes Naturforvaltning står for indsamlingen af de fyldte sække. Så grib din familie, naboer og venner og mød op. Det bliver en REN fornøjelse! Grundlovsfest i Egelund 5. juni kl. 14 Læs det detaljerede program i næste nummer af Fællesbladet Fælleshaven i Beder har enkelte ledige pladser Af Anne Petersen, Fælleshaven Vi er cirka 40 voksne og 40 børn, der i fællesskab dyrker Fælleshaven på en tønde land lige syd for Byagerparken. Vi dyrker et stort udvalg af grøntsager efter økologiske principper til eget forbrug og har desuden en stor krydderurtehave. Vi er både børn, unge, midaldrende og pensionister. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med i vores have ud over lyst til havearbejde og samvær med andre haveinteresserede, og selvfølgelig evne og vilje til det ind i mellem hårde havearbejde. Hver familie skal passe et eller to bede og deltage i fælles arbejdsdage samt fællesmøder en gang om måneden. Kan I lide sunde, rene grøntsager, god meningsfuld motion, frisk luft og hyggeligt samvær, så er Fælleshaven måske lige sagen. Er du interesseret i at høre mere om Fælleshaven, kan du kontakte Anne på tlf Nummer 2/2003

11 Cantabile-korets forårskoncert Torsdag d. 1. maj kl i Malling Sognegård Temaet er "Hav og natur". Cantabile-koret synger bl.a. en suite af sange om Vadehavet, Anne Oxvig akkompagnerer på klaver og Winni Kilsgaard dirigerer. Aftenen byder også på fællessange om foråret, havet og naturen. Lokale kunstnere udstiller. Hanne Vogensen og Karin Broch-Lips viser malerier af hav og natur, og Joan Fischer udstiller arbejder med drivtømmer. Svømmeklubben søger instruktører Af Torsten Traberg, BMI Svømning Med sine ca. 900 aktive medlemmer og store daglige aktivitet er svømmeklubben en vigtig del af lokalsamfundet. Men denne store aktivitet er naturligvis betinget af, at der konstant er kvalificerede livreddere og instruktører på bassinkanten. Klubben har hidtil været selvforsynende med instruktører, idet vi har rekrutteret og uddannet disse blandt vore egne svømmere. Vi må imidlertid nu erkende, at dette - med det aktivitetsniveau, som vi ønsker at opretholde, og de nye tiltag, som vi planlægger - ikke længere er helt tilstrækkeligt. Derfor søger vi kontakt med folk fra lokalsamfundet, som har tid og lyst til at bruge et par timer en gang om ugen på at skabe et aktivt, trygt og givtigt miljø for områdets børn og voksne i Egelund Svømmehal. Vi sørger for den nødvendige uddannelse - både med hensyn til livredning og instruktion. Uddannelsen er universel og anerkendt og vil senere kunne bruges i andre sammenhænge. Lønniveauet er ca. 125 kr. pr. time og vi yder fri beklædning og fodtøj. Klubbens medarbejdere svømmer selv gratis, ligesom der hvert år arrangeres diverse aktiviteter af både social og faglig karakter for hele klubben. Vort mål er at skabe et stort og bredt instruktørkorps, så der er mange skuldre til at løfte byrderne. Vi håber du har lyst til at være med på vores entusiastiske og engagerede hold. Hvis du skulle være interesseret eller blot gerne vil vide mere, kan du ringe til svømmeleder Bjørn Rasmussen på telefon Forårskoncert på Ask Højskole Århus Pigekor Korleder: Helle Høyer Mogensen Århuskoret består af 30 piger i alderen år. Koret optræder somme tider sammen med Aarhus Symfoniorkester, og det har også et samarbejde med Den Jyske Opera. Det deltog i børnekor-konkurrencen Sangerdyst fra kyst til kyst" og vandt denne i april Pigekoret synger et bredt repertoire af både klassiske og rytmiske sange. Der bliver således tale om en forårskoncert med et både spændende og varieret program. Torsdag den 10. april på Ask Højskole kl Entré kr. 25,- Nummer 2/

12 Brugerrådet Lokalcenter Eskegården Byagervej 115, 8330 Beder Tlf Omstilling til: Områdechef Ingrid Jespersen træffes efter aftale Assisterende områdechef Lisbeth Skovhus Nielsen træffes efter aftale Kontorets åbningstid: mandag til torsdag kl fredag kl Cafeens åbningstider: hverdage kl kl samt kl Køkkenet træffes: mandag til torsdag kl fredag kl Tlf Hjemmesygeplejerskerne træffes hverdage kl Hjemmehjælpen træffes kl Terapeuterne træffes bedst hverdage kl Pensionsmedarbejderen træffes i lige uger om tirsdagen kl Hørevejlederen træffes 3. tirsdag i måneden kl I aften-, natte og weekendtimerne vil plejepersonalet i området betjene Eskegårdens telefon God tilslutning til brugerrådets årsmøde og orientering torsdag den 20. februar 2003 Det var en fornøjelse, at 80 personer mødte op på denne dag. Brugerrådet var vært ved en gang lækre gule ærter og derefter kaffe. Først fortalte formand Jens Karl Rasmussen blandt andet om, hvad der var sket i det forløbne år. Derefter orienterede Henny Aasberg, der har fået tildelt opgaven som sekretær, om, hvordan det var at komme i brugerrådet som nyt medlem. Mere om indlæggene side... Mallinggård Søndag den 23. februar 2003 var der stiftende generalforsamling til en støtteforening for Mallinggård, et aktivitetssted/hus, for og på tværs af alle aldersgrupper i Maling. Der var mødt ca. 40 personer op, og en bestyrelse blev hurtigt valgt. Fra brugerrådet var næstformand Johanne Jochumsen og sekre- tær Henny Aasberg mødt op. Dette for at tilkendegive vores holdning til, at ideen med et aktivitetshus for børn, unge og ældre går brugerrådet ind for. Fællesspisning Arrangementet finder sted igen fredag den 28. marts 2003 og fredag den 25. april 2003, kl , på Eskegården. Alle er velkommen! Informationsmøde I samarbejde med brugerrådet vil vi invitere alle, der har lyst og interesse i at høre om vores arbejde. Det vil især være de opgaver, vi løser hos brugere, der har behov for pleje og praktisk hjælp, og de aktivitetsmuligheder, vi tilbyder. Mødet vil blive afholdt i begyndelsen af maj måned, nærmere herom vil fremgå af dagspressen. Kristiansgården Malling Plejehjem Gruppeleder for kollektiverne, Karin Sørensen B r u g e r r å d e t kan kontaktes via Formand Jens Karl Rasmussen Tlf Nummer 2/2003

13 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Beder Fritids- Ungdomsklub AKTIVITETSPLAN Malling Fritidsklub Nyløkkevej 7, tlf Malling Ungdomsklub Nyløkkevej 7, tlf Beder Fritidsklub Kirkebakken 41, tlf Forældrekaffe hver fredag fra kl Fælles øvning d. 2. til 4. april. Vi lukker først kl: Generalprøve på skuespil d. 7. april. Kl: 15 og Forestillinger d april. Kl: og klasses afskedstur d. 12. til 17. april. Blå Mandag d.19. maj. Beder Ungdomsklub Kirkebakken 41, tlf Malling Beder Fritids- Ungdomsklub klasses fest - og hvordan gik det så?? Fredag morgen i personalegruppen: Hvad gør vi, hvis de kommer og igen har drukket? Er der behov for andre metoder for, at det bliver en god fest for børnene og os? Arbejdsopgaver blev uddellegeret. Der skulle fortælles i butikker, at vi ville holde fest i dag, så sælgerne vidste, at der kunne være meget unge mennesker, der ville prøve at købe alkohol. Svendgården og butikstorvet skulle besøges et par gange i løbet af aftenen af 2 medarbejdere. Der var igen 1 medarbejder med fra fritidsklubben i Malling. Politiets ungdomsgruppe blev orienteret om festen. Klokken var 19.01, da de første gæster dukkede op i bil. Stille og roligt blev klubben mere og mere fyldt, og rigtig mange blev denne gang kørt til døren af forældre. Vi var meget glade for denne store opbakning. Klokken kom der så en flok, der desværre kom ind. De blev senere smidt ud, fordi de havde smuglet alkohol med i colaflasker!!!!! Kort efter gik første tur til Svendgården og torvet, der var ikke nogen unge mennesker. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Malling Klokken var der nogen, som gik fra området, og lidt efter gik anden tur til Svendgården. 10 meter fra den samlede flok kunne der høres: "Nu kommer de sgu ", og poser med flasker blev gemt bag ryggene. Personalet snakkede lidt med dem, og de der endnu ikke havde nået at drikke, skulle skynde sig op i klubben, denne gang for at blive. Hvis de gik igen, kunne de ikke komme ind senere. Hold da op hvor det væltede ind med unge mennesker, og der var da også tryk på, for der har været ca. 150 personer inde. Stemningen bredte sig, og det var en kanon hyggelig fest. Aftenen sluttede af med en dans til " Sikke en fest vi har haft nu i nat"!! Til de forældre, der giver deres børn lov til at drikke: OK! De må så bare ikke komme til vores fester!! Og JA, Svendgården er stadig et godt sted at gå en tur forbi på diskoteksaftener, når man alligevel skal ud for at lufte hunden! Til sidst en stor TAK til de forældre, som kørte deres og andres børn til klubbens dør. MED VENLIG HILSEN Rikke klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub Nummer 2/

14 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl En historie fra det virkelige liv Det var en mørk januar-fredag i det nye år. Da 4. klasses drengene og pigerne overnattede i Beder Fritidsklub. "Vi var alene!" Altså, fra kl.17, da 5., 6. og 7. klasserne gik hjem. "Det var sjovt at være alene, fordi vi kender hinanden så godt i 4. klasse, og så bestemmer vi det hele selv. Og vi er ikke de mindste mere". "Vi fik pizza til aftensmad, det smagte godt, og vi spiste, til vi revnede". Aftenens højdepunkt var dog ikke maden, men svedehytten. Tømrer Hans har bygget en finsk sauna, som står i vores baghave. Stenene varmes i ilden i en tønde, og når de er glødende, lægges de på plads i svedehytten. Og der hældes vand på til, det damper, og luften bliver tyk og varm. " I starten var vi lidt nervøse. Der var mørkt, og døren blev lukket. Og nogle havde set en edderkop. Så 4 af pigerne gik ud og satte sig ved bålet i stedet. Men vi andre sagde til os selv: Nu tager vi det roligt. Vi tændte lommelygten. Og så var det faktisk helt vildt dejligt". Drengene nød også dampen. Og nød at få lov til at vise silke shortsene frem. Men vi piger er ikke så lette at imponere. Der skal mere til!! "Bagefter købte vi slik og så stjerne for en aften". Aftenen blev sluttet af med en fodboldkamp, og så var det sengetid og ro. "Bop-bop, sengetid og sengetid, ro og ro!!!!!! Venlig hilsen Karina 4b. og Anne-Mette Beder Fritids- Ungdoms- klub Malling klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklu 14 Nummer 2/2003

15 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklu Beder Fritids- Ungdomsklub Malling Aktiviteter Der er sat en aktivitetskalender op på vores opslagstavle, her kan I se, hvad der sker i klubben i løbet af en måned. Husk at kikke på den hver gang I kommer i klubben, fordi det kan være, at der er tilføjet nye aktiviteter. Hvis du har et forslag til en aktivitet eller en tur, du har lyst til, så kom og snak med en af os voksne, og så finder vi ud af noget. Det kan for eksempel være en idé til en biograftur, poolturnering eller en fælles spisning. PRÆSENTATION AF MALLING UNGDOMSKLUB SAMT GENERALFORSAMLING. Den 9. april 2003 kl på Nyløkkevej 7. Lederen af klubben vil give indsigt i, hvordan ungdomsklubben fungerer, og personalet vil fortælle om klubbens daglige arbejde og omgang med de unge. Herefter skal vi have afholdt klubbens ordinære generalforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Åse Schmidt - genopstiller ikke Ulla Rasmussen - genopstiller ikke Yvonne Kimose - genopstiller 7. Valg af suppleanter 8. Valg af revisor 9. Valg af revisorsuppleant 10. Evt. - Fremtidige sommerture. Muk - Nyt Malling ungdomsklub har haft et informationsblad, der hed Muk- Nyt. Det har vi ikke mere, fordi vi har valgt at bruge vores side her i Fællesbladet mere konstruktivt. Det betyder, at for fremtiden vil der stå lidt om, hvad der er sket i klubben, og hvad der vil komme til at ske. Hjemmeside Der bliver arbejdet på, at vi får vores egen hjemmeside. Så bliver det muligt for jer at tjekke aktivitetskalender m.m. Den vil komme op at køre i løbet af kort tid - hvis det er muligt, bliver der lavet et sms-system så vi kan sms til jer, hvis der sker noget vildt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Vi glæder os til at se jer. På klubbens vegne: Claus Langfeldt Åse Schmidt (Leder) (Bestyrelsesformand) Dagligdagen Vi er så heldige, at vi for fremtiden kan være tre medarbejdere på arbejde hver aften, det giver mulighed for spontane aktiviteter, samt mere tid til jer medlemmer. Det er fedt, at der kommer så mange medlemmer hver aften, det giver en god stemning i huset, når der er så mange. Dette er samtidig en opfordring til at møde flere op. Malling Ungdomsklub har længe været en drengeklub, men der kommer flere og flere piger, det er vi jo glade for. Hvis I har lyst til specielle pigeaktiviteter, så snak med Stine eller Johanne, vi vil meget gerne lave noget med jer. Der er nogle, der har ytret ønske om en weekendtur kun for piger. Hvis I er flere, der er interesserede så giv lyd fra jer. Johanne Brandt er blevet ansat i klubben den 1. februar, hun er 20 år og studerer design. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub Nummer 2/

16 klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl Blå mandag Praktiske informationer Festen bliver afholdt mandag den 19. maj i Beder Fritidsklubs lokaler, fra klokken til klokken Der vil være bustransport til festen fra Musikhuset i Århus, med afgang klokken og Livemusik, diskotek og underholdning vil der være masser af. Vi vil også sørge for, at der er mulighed for at få en bid mad. Pris: 200 kr. De unge kan tilmelde sig og betale i en af klubberne senest mandag den 2. maj. Mandag den 12. maj vil to repræsentanter fra Blå Mandagsudvalget komme op på skolen og dele armbånd ud. Disse skal bruges som adgangsbillet til festen. Sponsorer Det er ikke muligt for os at afholde sådan et stort arrangement uden at få støtte udefra. I år har vi været så heldige at Ungdomsringens lokalkreds og Lions Club Beder/Malling har valgt at støtte os. Det er andet år i træk, at Lions Club vælger at støtte os, hvilket vi er utrolig glad for. Vi vil her benytte muligheden og sige tak til Lions Club og Ungdomsringens lokalkreds. Beder Fritids- Ungdomsklub Malling Hvorfor holder vi Blå Mandag? Det er tredje år i træk, de fire klubber samarbejder omkring et Blå Mandagsarrangement. Vi mener, det er vigtigt at give de unge et tilbud i deres lokalområde på denne dag. Der har jo flere år i træk være mange historier om negative oplevelser på de unges Blå Mandag. Vi er med til at forebygge, at de unge fra vores lokalområde får en dårlig oplevelse ved at tilbyde dem en fest i trygge rammer. Der er en tendens til en tidligere og tidligere alkoholdebut. Festen er alkoholfri, og vi mener, det er vigtigt at signalere, at alkohol ikke er nødvendigt for at holde en god fest. Vi har meget gode erfaringer fra festerne de to sidste år. Sidste år deltog 170 unge fra Beder, Malling, Mårslet og Skåde. klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubkl klubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklubklub 16 Nummer 2/2003

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold

Husk Tjek VIGGO. God weekend. Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016. Indhold Fredagsbrev Light uge 13 1. april 2016 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold Martin valgt til bestyrelsen Meretes tilsynsrapport Overskud

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26.

SENIORER. Torsdag klokken 20.15 21.30. Mads S. (60 16 85 55) Anja (26 59 79 09) Marts. 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. SENIORER Torsdag klokken 20.15 21.30 5. Seniormøde 19. Seniormøde 20-21. Lederweekend 26. Seniormøde 9. Seniormøde 16. Ledermøde 24. LederFredag 30. Seniormøde 7. Ledermøde 11. Ledermøde 18. Seniormøde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!!

Liv og glade dage på tværs af generationer. 7. 13. april 2014. Opdatering nu nærmer vi os!!! 1. april 2014 Liv og glade dage på tværs af generationer 7. 13. april 2014 Opdatering nu nærmer vi os!!! Højtlæsning Fastelavn for store og små Banko på lokalcentret I uge 15, den 7. 13. april, vil der

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63. Datoer for Bag scenen. Medio marts Ultimo juni. 1. marts 1. juni Lidt fra formanden Rigtig god sommer En dejlig solrig søndag - hvem tænker så på teater? Silkeborg Ny Teater juni 2014 nr. 63 Udgivelse Datoer for Bag scenen Medio september Ultimo december Medio marts

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere