Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015"

Transkript

1 Historien om Europa fortalt af teatrene i Teatermuseet i Hofteatret Tale ved åbningen torsdag 21. maj 2015 Peter Christensen Teilmann direktør Teatermuseet i Hofteatret

2 Visionen er, at hele det danske scenekunstområde om 10 år er kendetegnet ved en høj grad af internationalisering og mange, stærke samarbejdsaktiviteter på tværs af landegrænser. SCENEKUNSTDIALOG 2015 VISIONSPAPIR FOR UDVIKLINGEN AF SCENEKUNSTEN I DANMARK Velkommen til jer alle. Mit navn er Peter Christensen Teilmann og jeg står her som direktør for Teatermuseet i Hofteatret. Men i dagens anledning står jeg her i særlig grad som medaktør i et på flere måder sjældent europæisk samarbejde omkring teatrets, dvs. både teaterinstitutio- nerne og teaterkunstens kulturhistorie sådan som det bl.a. er manifesteret i den udstilling, vi åbner i dag: Historien om Europa fortalt af teatrene eller The History of Europe told by its theatres. Jeg kan se I kommer fra vidt forskellige hjørner og egne af kulturlivet og det der ligner. Det gør også vore udenlandske gæster, som jeg gerne vil byde særligt velkommen: So for a moment I will speak in English: A special welcome to our colleagues from abroad: Thomas and Karin from Vienna, Kasia and Monica from Warsaw and Thomas from Ystad. Welcome to you! Also a special wel- come to Jens from Bornholm s Theatre and Bradley Allen, EU consulent on EU- support in the Danish Agency for Culture. A special welcome to the man who has managed to keep this project on track; a project which involves a wide range of historical theatres and theatre museums across Europe: CARSTEN JUNG. Jung is the project manager of this project and also daily leader or Secretary General of the association behind the project: PERSPECTIV. In a moment I will give the floor to Carsten. Then I shall say a few words in danish (our guests have my speech in english). After that follow Bradley and finally Jens who as director of Bornholm s Theatre will talk about a topical initiative to recreate historical scenery for Rønne Theatre which is nearly 200 years old. With these words I welcome you all and now give the floor to Carsten Jung. Tillad mig at starte her og nu i nutiden for at illustrere, hvorfor historiske teatre kan have både aktualitet og relevans for vores tid og verdensforståelse. Og lad os blive i dansk sammenhæng. Lige nu er der gang i to af de ældste historiske teatre i Danmark, Rønne teater på Bornholm og Helsingør Teater, der lå længe har ligget i Aarhus, fordi det er en udstillingsgenstand i et af landets mest innovative museer i disse år, Den gamle By. Ingen af stederne ser man nogen modsætning mellem historisk kulturarv og nutidig aktivitet.

3 På Bornholm er man i gang med at rekonstruere et historisk tals sceneinteriør for at kun- ne spille Holberg for det nutidige sommerpublikum, som gennem mange år har været vant til at se samtidsrevy. Det glæder en Holbergfreak som mig. Og det skal vi høre mere om lidt sene- re. I Den Gamle By har man i disse år fokus på 1970erne og det der er vokset ud af det årti som historisk forankringspunkt. Og nu inddrager man også Helsingør teater til det. Man har netop i søndags afholdt flere punkkoncerter i teatret. Og hvad siger det? At et historisk teater har haft en aktualitet og relevans i sin egen tid og si- den har fået andre. Vi har her i TMH gennem de sidste to år haft flere forskellige koncerter og lignende inden for forskellige genrer, hvor hverken de optrædende eller publikum havde noget som helst kendskab til Hofteatret. Men stedets interiører og akustik viste sig at være kongenia- le med det der skete på scenen. Det er virkelig en stor glæde for Teatermuseet i Hofteatret endelig at kunne invitere til åbnin- gen af den europæiske rejseudstilling Historien om Europa fortalt af teatrene. Udstillingen kommer fra Warszawa og skal siden til Wien, München, Ljubljana og London, hvor den vises på Victoria & Albert Museum i Her i København supplerer vi udstillingen med en sektion om de historiske teatre i Norden og deres betydning for eller position i samfundsudviklingen. Historien om Europa fortalt af teatrene dykker ned i teatres og museers arkiver og fremvi- ser et panorama over 2500 års europæisk teaterkultur. Udstillingen afspejler i en række te- maer det europæiske teaterlivs fælles grundlag og fællestræk på tværs af lande og kulturer fx religionen og teatret, samfundsforandringernes påvirkning af teaterarkitekturen, æstetik- kens og teknologiens påvirkning af teaterkunsten, udviklingen af nationalstaten og den nati- onale selvforståelse sådan som det er reflekteret i teatret. Udstillingen viser også, hvordan ikke mindst teaterkulturen gennem tiden har været en frontrunner i at bryde og krydse nationale grænser. Tilsvarende viser udstillingen, hvordan te- atret har påvirket udviklingen af de politiske magt- og styreformer gennem tiden i retning af demokratiet. Udstillingen rummer også en sektion om brandens markante påvirkning af en hel del af de historiske teaterbygninger af træ rundt om i Europa og her på Hofteatret i Køben- havn. Endelig er sektionen om krigens påvirkning af teatret ikke bare historisk relevant, men er desværre mere aktuel end nogensinde.

4 Og netop krigen som udstillingstema er et eksempel på, hvordan udstillingen som sådan den der rejser fra land til land og udstillingens aktuelle sammenhæng her i Teatermuseet i Hof- teatret kan oplyse eller supplere hinanden. For i DK har der gennem de sidste ti år været sta- dig flere dramatiske værker, der på forskellig måde bearbejder krigens væsen. Ikke så meget som politisk emne, men som kunstneriske undersøgelser af krigens årsager og virkninger og følgevirkninger. Det kan af gode grunde ikke indgå direkte i udstillingen, som skal kunne rejse og ses og forstås på tværs af landene. Men det kan vi så fortælle om i vore særomvisninger og i de artikler vi publicerer i sammenhæng med udstillingen. Det sker via vores frit tilgængelige digitale publiceringsforum, og det sker i juni måned. Men I kan allerede nu se det belyst som et delemne i hæftet om Samtiden i teatret, som I finder på samme bord som udstillingsmagasinet i forsalen. Norden rummer udover Hofteatret en række velbevarede, men ofte ret skjulte historiske tea- terbygninger af forskellig slags og typer, som på forskellig vis har haft betydning i de samfund, de er skabt i. Og i flere tilfælde er ved at få ny betydning i vores tid af forskellige grunde. Jeg har allerede nævnt Helsingør Theater og Rønne Theater. Jeg kunne også nævne et helt andet eksempel, nemlig den mere end 100 år gamle teaterbygning i Odder, der ligger hengemt på første sal i det gamle Centralhotel, hvor den lokale herretøjsbutik har indtaget lobbyen. Her er lokale kræfter i gang med at revitalisere det smukke teater, som engang var et meget levende sted og som står fredet til forfald så at sige. De forskellige teatre i Norden viser vi en lille særudstilling om her i sidegangen. Vi viser vej til dem via Den nordiske rute, som er en af mange ruter, der indgår i Den europæiske rute for hi- storiske teatre og rummer de 6 byer, som en for en huser udstillingen. Og sådan rummer udstillingen en række historier og medbetydninger om den historiske udvik- ling og aktuelle situation i Europa som set og fortalt af teatrene. Men uanset hvad man måtte synes om udstillingen, så er den en manifestation af et af de største EU- baserede samarbejds- projekter inden for såvel teater- som museumsverdenen og et af de forbavsende få EU- kulturprojekter med central dansk deltagelse. Vort projekt er faktisk en realisering af den visi- on, der er udtrykt i kulturministerens nyligt lancerede vision i Scenekunstdialog 2015: Visionen er, at hele det danske scenekunstområde om 10 år er kendetegnet ved en høj grad af interna- tionalisering og mange, stærke samarbejdsaktiviteter på tværs af landegrænser.

5 Det er klart, at vi ved at sætte de historiske teatre ind i det institutionelle centrum for udstillin- gen afskærer os fra en del teatermiljøer, som gennem tiden har institutionaliseret sig på helt andre måder end gennem mursten og driftsøkonomi. De hører andre udstillinger til. Vi glæder os fx til at lave en udstilling om Dr. Dante, som ikke findes mere i fysisk form, men som snart har 20 års jubilæum. Ligesom vi havde fornøjelsen af for et par år siden at lave en udstilling om Danmarks måske mest internationalt orienterede teater, Odin Teatret i Holstebro. Det er næ- sten symbolsk, at det netop er Odin Teatret der har modtaget den vel suveræn største EU- bevilling nogensinde i dansk teatersammenhæng for et teaterudviklingsprojekt. Til sidst vil jeg gerne takke, virkelig takke. Først og fremmest Perspectiv og Carsten Jung og hans folk. Naturligvis EU Kulturstøtteprogram uden hvem det aldrig havde ladet sig gøre. Et tværnationalt EU- formaliseret projekt som dette her har mange virkeligt vanskelige organisa- toriske, strukturelle og økonomiske udfordringer. Og det er ikke bare fordi EUbureaukratiet er på færde. Før og efter står den virkelig udfordring: Nemlig at få forskellige landes institutioner, og deres vidt forskellige organisatoriske og økonomiske forhold og ikke mindst forskellige kulturforstå- elser til at arbejde sammen. Jeg er tæt på at sige, at det er den væsentligste effekt af et pro- jekt som det her. Øvelsen i samarbejde og samforståelse. Derfor en udtalt tak til vore kolleger i andre lande, både jer der er her i dag og alle de andre. Til allersidst vil jeg sige, at uanset hvad så var det hele ikke blevet bragt i mål, var det ikke for den loyale og aktive indstilling alle her i huset har udvist overfor projektet og såmænd også overfor deres direktør, når han ind i mellem var ved at få grå hår i sin europæiske frisure. I sær- lig og udtalt grad vil jeg gerne takke jer i huset, der stod imod og gik foran her i den sidste fase, da udstillingen skulle bygges op. Det gælder Else, det gælder vores tilkaldesnedker, John Lött som har fået alt i vater, der ellers ville hælde og skråne og det gælder fra den ene ende til den anden i særdeleshed museets udstillingsmedarbejder og grafisk designer, Per Romerdal. Hil jer. Og dermed nok for nu. Vi kan tale videre sammen ude i udstillingen. Jeg giver straks ordet vi- dere til Bradley Allen.

Digital museumsformidling

Digital museumsformidling Digital museumsformidling - i brugerperspektiv Brugerne får hele tiden nye muligheder for at bidrage, dele og deltage i den digitale kultur. I takt med samfundets generelle digitalisering er der derfor

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG 1 2 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG INDHOLD

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s.

Indhold. Sangkraft.. s. 3. På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. Så syng da, Danmark Indhold Sangkraft.. s. 3 På rundtur i den danske sangs skatkammer... s. 5 fakta om Højskolesangbogen. s. 6 gruppediskussion... s. 10 Introduktion Ved fire eftermiddagskoncerter i løbet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster

14. Bilag. Bilag 1 - To kvindelige gæster 14. Bilag Bilag 1 - To kvindelige gæster...1 Bilag 2 - Byggekonstruktør...4 Bilag 3 - Kristine Samson (Visuel Kultur og Performance-Design)...7 Bilag 4 - Par, Ulla...9 Bilag 5 - Par, Mand...11 Bilag 6

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune

Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune L= Line Gerstrand Knive I= Intervieweren fra projektgruppen L: Kan I høre mig? I: Ja du går klart igennem.

Læs mere

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus

Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus Kulturliv og erhvervsliv danner fælles front i Århus ARoS Aarhus Kunstmuseum får Århus på det internationale landkort. Målet er flere besøgende og samarbejdet udgør det seneste mønstereksempel på gensidig

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv

INSPIRATIONSKATALOG. Kreative byer i regionalt perspektiv INSPIRATIONSKATALOG Cities have one crucial resource their people. Human cleverness, desires, motivations, imagination and creativity are replacing location, natural resources and market access as urban

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME

IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER KULTURUDVEKSLING APRIL 2003 EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME Kulturkontakten IKKE KUN BACONGRISE OG LEGOKLODSER EN SAMTALE MELLEM LARS SEEBERG OG HANS CHRISTIAN RYLANDER EN FORFINET PROVINSIALISME HANS EDVARD NØRREGÅRD-NIELSEN OM DANSK KUNST OG UDLANDET ARNE JACOBSEN

Læs mere

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg.

Jeg bliver glad, når jeg tænker tilbage på alle de gode oplevelser, der har været i den tid, I har været en del af Rosborg. Dimissionstale den 28. juni 2013 Kære studenter - dimittender fra hf og gymnasiet. Så kom den. Årets bedste uge, årets gladeste uge, ugen hvor det myldrer dag og nat med glade studenter. I drager hujende

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Klimaforandringer en ny formidlingsramme?

Klimaforandringer en ny formidlingsramme? Klimaforandringer en ny formidlingsramme? Ny viden om formidling i det uformelle læringsmiljø, baseret på 3 ugers studietur til USA 9. 28. juni 2008 Cand. Pæd. Erik Jørgensen leder af skoletjenesten Indhold

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

www.grundtvigs.dk Velkommen

www.grundtvigs.dk Velkommen 03 Velkommen På Grundtvigs Højskole går vi til kamp mod ligegyldigheden. Det gælder i fag, i fritid og i det fælles rum. Du vil møde lærere, som brænder for deres fag. Og du vil møde højskoleelever, som

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere