Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin."

Transkript

1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Advocate spot-on opløsning til små hunde Advocate spot-on opløsning til mellemstore hunde Advocate spot-on opløsning til store hunde Advocate spot-on opløsning til ekstra store hunde 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: Advocate til hunde indeholder 10 % imidacloprid og 2,5 % moxidectin. Hver dosisenhed (pipette) Advocate indeholder: Enhed Imidacloprid Moxidectin Advocate til små hunde ( 4 kg) 0,4 ml 40 mg 10 mg Advocate til mellemstore hunde (> 4-10 kg) 1,0 ml 100 mg 25 mg Advocate til store hunde (> kg) 2,5 ml 250 mg 62.5 mg Advocate til ekstra store hunde (> kg) 4,0 ml 400mg 100 mg Hjælpestoffer: Benzylalkohol 0,1 % butylhydroxytoluen (E321, som antioxidant) 3. LÆGEMIDDELFORM Spot-on opløsning Klar gul til brunlig opløsning 4. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 4.1 Farmakodynamiske egenskaber Farmakoterapeutisk gruppe: Antiparasitikum ATC vet-kode: QP54AB52 Imidacloprid, 1-(6-klor-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine, er et middel mod ektoparasitter tilhørende gruppen af chloronicotinyl forbindelser. Kemisk nærmere beskrevet som et chloronicotinyl nitroguanidin. Imidacloprid er virksomt mod loppelarver og voksne lopper. Loppelarver i dyrets omgivelser bliver dræbt efter kontakt med et dyr, der er behandlet med dette produkt. Imidacloprid binder sig med høj affinitet til de nikotinerge acetylcholin receptorer i den postsynaptiske del af loppens central-nervesystem (CNS). Den efterfølgende hæmning af den cholinerge transmission hos insekter resulterer i lammelse og død. Pga. den svage affinitet til pattedyrs nikotinerge receptorer og den forventede svage penetration gennem blod/hjerne barrieren hos pattedyr, har stoffet praktisk taget ingen effekt på pattedyrs CNS. Imidacloprid har en minimal farmakologisk aktivitet hos pattedyr. 8/66

2 Moxidectin, 23-(O-methyloxime)-F28249 alpha, er en 2. generations macrocyklisk lacton tilhørende milbemycin familien. Det er et antiparasitært middel, med virkning på et bredt spektrum af endo- og ektoparasitter. Moxidectin er aktivt overfor Dirofilaria immitis s larvestadier (L3, L4). Det er også aktivt overfor gastrointestinale nematoder. Moxidectin interfererer med GABA og glutamat regulerede kloridkanaler. Dette fører til en postsynaptisk åbning af kloridkanalerne, indløb af kloridioner og induktion af en irreversibel hviletilstand. Resultatet er lammelse af angrebne parasitter efterfulgt af deres død og/eller udstødning. 4.2 Farmakokinetiske egenskaber Ved at følge den anbefalede administrationsmåde for produktet, vil imidacloprid hurtigt, og indenfor en dag efter påføringen, fordele sig ud over dyrets hud. Det kan findes på hudoverfladen igennem hele behandlingsperioden. Moxidectin absorberes gennem huden og maximal plasmakoncentration opnås ca 4-9 dage efter behandling af hunde. Efter absorption gennem huden fordeles moxidectin systemisk og elimineres langsomt fra plasma, som vist ved målbare moxidectin-plasmakoncentrationer gennem behandlingsperioden på en måned. 4.3 Miljøegenskaber, om nødvendigt Se sektion 5.5 og KLINISKE OPLYSNINGER 5.1 Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til Hunde 5.2 Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til (om nødvendigt) Til hunde der har, eller har risiko for at få, parasitære blandingsinfektioner. Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis), behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis), skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis), infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis), til forebyggelse af hjerteorm sygdom (L3 og L4 larver af Dirofilaria immitis), og behandling af infektioner med gastroinstetinale nematoder (L4 larver, uudviklede voksenstadier og voksne stadier af Toxocara canis, Ancylostoma caninum og Uncinaria stenocephala, voksne lopper af Toxascaris leonina og Trichuris vulpis). Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som en del af behandlingsstrategien. 5.3 Kontraindikationer Må ikke anvendes til hvalpe under 7 uger. Behandling af dyr der vejer under 1 kg bør baseres på en vurdering af fordele og ulemper. Der er en begrænset erfaring med brugen af dette produkt på syge og svækkede dyr, derfor bør produktet kun bruges efter en vurdering af fordele og ulemper for disse dyr. Til katte skal det tilsvarende produkt Advocate til katte bruges, som indeholder 10 % imidacloprid og 1,0 % moxidectin. 5.4 Bivirkninger (hyppighed og sværhedsgrad) Anvendelse af produktet kan hos hunde resultere i forbigående kløe. I sjældne tilfælde kan forekomme fedtet pels, rødme af huden og opkastning. Disse symptomer forsvinder uden yderligere behandling. Hvis dyret slikker påføringsstedet efter behandlingen, kan forbigående neurologiske tegn ses i enkelte tilfælde ( se også sektion 5.9 Overdosering). 9/66

3 Produktet smager bittert. Savlen kan forekomme, hvis dyret slikker påføringsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke et tegn på forgiftning og det forsvinder efter nogle minutter uden nogen form for behandling. Korrekt påføring vil minimere slikning af påføringsstederne. 5.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen Der skal udvises forsigtighed for at undgå at pipettens indhold eller den applicerede dosis kommer i kontakt med dyrets eller andre dyrs øjne eller mund. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at soignere hinanden. Når produktet er påført 3-4 forskellige steder (se sektion 5.8), bør der holdes særligt øje med at dyret ikke slikker på påføringsstedet. Som ved ethvert produkt, der indeholder makrocykliske laktoner, skal man være særlig forsigtig med at påføre produktet korrekt på Collier, Old English Sheepdogs og beslægtede racer eller krydsninger, som beskrevet i sektion 5.8 (Dosering og indgivelsesmåde), i særdeleshed skal oral indtagelse undgås hos dyret eller andre dyr. Advocate bør ikke kommes i vandløb, da produktet har en skadelig effekt på organismer som lever i vandet: Moxidectin er meget giftigt for organismer der lever i vand. Hunde bør derfor ikke svømme i vandløb i 4 dage efter behandling. Selvom produktet trygt kan gives til dyr der er inficeret med voksne hjerteorm, har det ingen terapeutisk effekt mod voksne Dirofilaria immitis. Det anbefales derfor at alle hunde på 6 mdr. eller derover, der lever i områder hvor der er hjerteorm, bør testes for forekomst af voksne hjerteorm infektioner før behandling med produktet påbegyndes. Ved hyppig, gentagen brug af et ormemiddel af en hvilken som helst type kan der udvikles parasitresistens over for denne type. 5.6 Anvendelse under drægtighed og laktation Produktets sikkerhed under drægtighed og laktation er ikke fastlagt. Der er imidlertid ikke set nogen tegn på teratogene, fosterskadende, eller moderskadende effekter i studier med hverken imidacloprid eller moxidectin på rotter og kaniner. Brug kun produktet efter vurdering af fordele og ulemper. 5.7 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Under behandling med Advocate må der ikke bruges andre antiparasitære midler af arten macrocycliske lactoner. Der er ikke set interaktion mellem Advocate og rutinemæssigt anvendte veterinære lægemidler eller operative procedurer. 5.8 Dosering og indgivelsesmåde Doseringsskema: De anbefalede minimumsdoser er 10 mg/kg legemsvægt imidacloprid og 2,5 mg/kg legemsvægt moxidectin svarende til 0,1 ml/kg legemsvægt Advocate til hunde. Behandlingsplanen bør baseres på den lokale epidemiologiske situation. 10/66

4 Hundens vægt (kg) Brug af pipette størrelse Mængde (ml) Imidacloprid (mg/kg lgmv) Moxidectin (mg/kg lgmv) 4 kg Advocate til 0,4 minimum 10 minimum 2,5 små hunde > 4-10 kg Advocate til 1, ,5 6,25 mellemstore hunde > kg Advocate til 2, ,5 6,25 store hunde > kg Advocate til 4, ,5 4 ekstra store hunde > 40 kg Passende kombination af pipetter 11/66

5 Behandling og forebyggelse af lopper En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Eksisterende pupper, som er i omgivelserne, kan komme frem i 6 uger eller senere efter påbegyndt behandling, afhængig af vejrforholdene. Derfor kan det være nødvendigt at kombinere Advocate behandling med omgivelsesbehandling for at bryde loppens livscyklus. Dette kan resultere i en hurtigere reduktion af hjemmets loppe-bestand. Produktet skal anvendes 1 gang om måneden, når det anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis, som del af behandlingsstrategien. Behandling af øremide infestationer (Otodectes cynotis) Der bør gives en behandling med én dosis. Løs snavs og hudskorper i den ydre øregang bør fjernes forsigtigt ved behandling. En yderligere dyrlægeundersøgelse anbefales 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan behøve en ekstra behandling. Applicér ikke direkte i øregangen. Behandling af skab (forårsaget af Sarcoptes scabiei var. canis) En enkelt dosis påføres 2 gange med 4 ugers mellemrum. Behandling af infektioner med Demodex (forårsaget af Demodex canis) En enkelt dosis påført 2-4 gange med 4 ugers interval er effektiv mod Demodex canis og fører til udpræget forbedring af de kliniske tegn. Da infektioner med Demodex er en multi-faktoriel sygdom anbefales det også at behandle eventuelle underliggende sygdomme på passende måde. Forebyggelse af hjerteorm Hunde i endemiske områder for hjerteorm, eller de der er rejst til endemiske områder, kan være inficeret med voksne hjerteorm. Derfor skal de givne råd i sektion 5.5 tages i betragtning før behandling med Advocate. For at forebygge mod hjerteorm sygdomme skal produktet påføres regelmæssigt en gang om måneden i myggesæsonen (myg er mellemvært, som bærer og overfører hjerteorm larver). Produktet kan anvendes hele året, eller mindst 1 måned før dyret forventes at blive udsat for myg. Behandling skal fortsætte regelmæssigt 1 gang om måneden indtil en måned efter myggesæsonen. For opnåelse af en rutine anbefales det, at Advocate påføres samme dag eller dato hver måned. Hvis behandling med Advocate erstatter en anden forebyggende behandling mod hjerteorm, skal den første behandling med Advocate gives senest en måned efter den sidste behandling af det tidligere præparat. I ikke-endemiske områder skulle der ikke være nogen risiko for at hunde har hjerteorm. Derfor kan de blive behandlet uden nogen specielle hensyn. Behandling af rund-, hage- og piskeorm I områder der er endemisk for hjerteorm, kan behandlinger en gang om måneden signifikant reducere risikoen for re-infektioner forårsaget af henholdsvis rund-, hage og piskeorm. I områder der ikke er endemiske for hjerteorm, kan produktet bruges som en del af et sæsonbestemt forebyggende program mod lopper og gastrointestinale nematoder. Undersøgelser har vist at månedlig behandling af hunde vil forebygge infektioner forårsaget af Uncinaria stenocephala. Administrationsmåde Kun til udvortes brug. 12/66

6 Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret og drej og træk hætten af. Vend hætten og sæt den på pipetten. Drej rundt og træk hætten af igen. Hunde op til 25 kg: Med hunden i stående stilling deles pelsen mellem skulderbladene indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk fast adskillige gange for at tømme indholdet ud direkte på huden. Hunde over 25 kg: Hunden skal stå op for at gøre påføringen lettere. Pipettens indhold påføres 3 eller 4 steder på ryggen fra skulderbladene til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen indtil huden er synlig. Hvor det er muligt anvendes produktet på uskadet hud. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk nænsomt en del af indholdet ud direkte på huden. Påfør ikke for megen opløsning på eet sted, da noget af opløsningen så vil løbe ned ad siden på hunden. 5.9 Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift) (om nødvendigt) Ingen bivirkninger eller uønskede kliniske symptomer blev bemærket efter brug af op til 10 gange anbefalet dosis på voksne hunde. Produktet har været anvendt til hvalpe, i doser på op til 5 gange den anbefalede dosis, givet hveranden uge, ved 6 behandlinger uden alvorlige sikkerhedsmæssige problemer. Forbigående pupiludvidelse, spytflåd, opkastning og forbigående hurtig vejrtrækning blev observeret. Efter fejlagtig oral indtagelse kan der i sjældne tilfælde forekomme forbigående neurologiske symptomer såsom ataksi, almindelig rysten, øjensymptomer (forstørrede pupiller, lille pupil refleks, nystagmus), unormal vejrtrækning, spytflåd og opkastning. Ivermectin-følsomme collier tålte op til 5 gange anbefalet dosis uden nogen bivirkninger.ved indgivelse af 40% af dosen oralt, observeredes imidlertid alvorlige neurologiske symptomer. Oral indgivelse af 10% af den anbefalede dosis, gav ikke nogen bivirkninger. 13/66

7 Hunde, der var inficerede med voksne hjerteorm, tålte doser der var op til 5 gange så høje som den anbefalede dosis, givet hveranden uge, ved 3 behandlinger, uden nogen bivirkninger. I tilfælde af fejlagtig oral indtagelse bør symptomatisk behandling gives. Der findes ikke nogen specifik antidot. Brugen af aktivt kul kan være gavnligt Særlige advarsler for hver enkelt dyreart Se sektion 5.5 Hvis dyret kortvarigt har været i kontakt med vand ved en eller to lejligheder mellem de månedlige behandlinger, er det usandsynligt at produktet s effekt vil blive reduceret signifikant. Hyppig indsæbning eller badning af dyret i vand, efter at det er behandlet, kan imidlertid reducere produktets effekt Tilbageholdelsestid Ikke relevant 5.12 Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr Undgå at hud, øjne eller mund kommer i kontakt med præparatet. Spis, drik og ryg ikke under påføringen. Vask grundigt hænder efter brug. Undgå direkte kontakt med det behandlede dyr før det behandlede hudområde er tørt.ved spild af præparatet på huden afvaskes denne øjeblikkeligt med vand og sæbe. Håndtér dette produkt med forsigtighed, hvis du véd, du er allergisk overfor enten benzylalkohol, imidacloprid eller moxidectin. I meget sjældne tilfælde kan præparatet forårsage hud sensibilisering eller kortvarig hudreaktion ( f. eks. allergi, irritation eller snurren ). Hvis præparatet kommer i øjnene ved et uheld, skylles grundigt med vand. Hvis hud- eller øjenirritationer varer ved, eller hvis præparatet ved et uheld sluges, så søg lægehjælp og vis indlægssedlen eller pakningen til lægen. Opløsningsmidlet i Advocate kan plette visse materialer så som læder, tekstiler, plast og behandlede overflader. Lad derfor påføringsstedet tørre før kontakt med disse materialer tillades. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Væsentlige uforligeligheder Ingen kendte. 6.2 Opbevaringstid 3 år 6.3 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares over 30 C 14/66

8 6.4 Emballage (art og indhold) Pakningsstørrelse: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml og 4,0 ml per pipette Blisterpakninger med 3, 4 eller 6 enkeltdosis-pipetter Pakningsmateriale: Hvid polypropylen pipette og hætte Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.5 Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse med de lokale krav. Advocate må ikke udledes i vandløb, da dette kan være farligt for organismer i vandet. 7. NAVN ELLER FIRMANAVN OG ADRESSE ELLER HOVEDSÆDE FOR INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Bayer HealthCare AG D Leverkusen Tyskland Forbud mod salg, udlevering og/eller brug Ikke relevant. Markedsføringstilladelsens nummer (numre) EU/2/03/039/ , EU/2/03/039/ Dato for første tilladelse/fornyelse af tilladelsen 04/2003 Dato for ændring af teksten 15/66

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN CERTIFECT 67 mg/ 60,3 mg/ 80 mg spot-on, opløsning til hund 2-10 kg CERTIFECT 134 mg/ 120,6 mg/ 160 mg spot-on, opløsning til hund 10-20 kg CERTIFECT

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Fungitraxx, oral opløsning, 10 mg/ml, til prydfugle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder: Aktivt stof: Itraconazol 10 mg. Alle

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Parasitære sygdomme i Sydeuropa Leishmaniose

Parasitære sygdomme i Sydeuropa Leishmaniose Europa.qxd 16-02-2007 09:13 Side 1 Leishmaniose Værtsdyret: Hund, kat og en række vilde dyr anses for at være et vigtigt reservoir for den lille encellede organisme Leishmania 1. Hos hund findes to forskellige

Læs mere

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform

EMEA s procedurenr. Lægemiddelform BILAG A EMEA s procedurenr. Særnavn Styrke Lægemiddelform Indgivelsesvej Emballage Indhold (koncentration) Pakningsstørrelse EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral opløsning Oral anvendelse Flaske (PET) 180

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral, suspension og brusegranulat til oral suspension. Oral vaccine mod kolera. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension (3

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN AVAMYS 27,5 mikrogram/pust næsespray, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et pust afgiver 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. Alle hjælpestoffer

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ERYSENG Injektionsvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis på 2 ml indeholder: Aktive stoffer: Inaktiveret

Læs mere

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE

BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE BILAG I LISTE OVER DE OPFUNDNE NAVNE, LÆGEMIDDELFORM, LÆGMIDLETS STYRKE, INDGIVELSESVEJ OG INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN I MEDLEMSLANDENE 1 Medlemsland Østrig Belgien Danmark Estland Finland Frankrig

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber

PRODUKTRESUMÉ. for. Tisseel, vævsklæber 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Tisseel, vævsklæber 0. D.SP.NR. 06026 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tisseel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Komponent 1: Proteinopløsning: Humant fibrinogen (koagulerbart

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN IZBA 30 mikrogram/ml øjendråber, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 30 mikrogram travoprost. Hjælpestoffer med kendt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Simponi 50 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt pen. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En 0,5 ml fyldt pen til engangsbrug indeholder 50 mg golimumab*.

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Det Dyreetiske Råd skal sætte rammerne af journalist (DJ) Charlotte Rafn

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Det Dyreetiske Råd skal sætte rammerne af journalist (DJ) Charlotte Rafn Nr. 2 marts 2013 10. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Det Dyreetiske Råd skal sætte rammerne af journalist (DJ) Charlotte Rafn Hårsækmider

Læs mere

w w w.dyrlaegemagsinet.dk

w w w.dyrlaegemagsinet.dk w w w.dyrlaegemagsinet.dk N r. 4 august 2010 M A G A S I NE T F O R P R A K T I S E R E N D E D Y R L Æ G E R Find kanylen i midten 7. årgang ISSN Nr. 1603-8002 l æ s i n d e i b l a d e t Akut smertebehandling

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med "EVRA".

Ydersiden af bagsiden er beigefarvet og varmestemplet med EVRA. 1. LÆGEMIDLETS NAVN EVRA 203 mikrogram/24 timer + 33,9 mikrogram/24 timer depotplaster 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert 20 cm 2 depotplaster indeholder 6 mg norelgestromin (NGMN) og 600

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoTrav 40 mikrogram/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml opløsning indeholder 40 mikrogram travoprost og 5

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere