Formandens spalter. April 2006 JAGTPÆLEN 8. årgang, nr. 1. Venlig hilsen, formand Christian Albertsen INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens spalter. April 2006 JAGTPÆLEN 8. årgang, nr. 1. Venlig hilsen, formand Christian Albertsen INDHOLD:"

Transkript

1 April 2006 JAGTPÆLEN 8. årgang, nr. 1 Formandens spalter Så er generalforsamlingen vel overstået. Den forløb i god ro og orden, det var en gemytlig aften. Der er forår i luften og på havnene, båd-folket er ude af vinterdvalen, og vi kan se frem til forhåbentlig en god lang sommer, med mange anløb af vore havne, så der er lidt at gå havnen langs efter. Det er unægtelig mere spændende, når der er et par høje master der trækker. Vi må håbe på at bestræbelserne på såvel at få Bonavista som Fylla hjemmehørende her på øen lykkes, med de kræfter og en gagement der lægges for dagen i begge projekter fortjener de al den medvind, der tænkes kan. For Bonavista projektet, hvor oplægget er at renovere den som et kulturformidlingsprojekt på en autentisk skibsbyggeplads, nemlig Eriksens Plads i Marstal over en 5 til 8 - årig periode. Der må jeg sige, at man rent samfundsmæssigt får valuta for pen gene, dels giver man publikum mulighed for at følge et restaureringsarbejde, ligeledes får man en mulighed for at være med til at uddanne skibstømrerlærlinge fra nær og fjern. De kan i en periode få nogle håndværksmæssige færdigheder, som der ikke er mange muligheder for andre steder, altså er man med til at holde den håndværksmæssige genbank i orden. Så vi må sige, at på mange niveauer er det et projekt, der både er visionært og samfundsmæssigt forsvarligt. Hvis man bare vælger at sende den på værft og restaurere den i en fart, ja så får samfundet ikke meget for pen gene, o g det er ganske visionsløst. Nu er afgørelsen i hænderne på Nationalmuseet, som jo ejer Bonavista ; lad os håbe de har set lyset. For Fylla s vedkommende har Udviklingsfonden Værftet i 1½ år arbejdet tæt sammen med Fyns Amt om fremtiden for skibet, når amtet lukker og slukker. Det er oplægget, at de sydfynske kommuner og udviklingsfonden går ind i en fondsdannelse som Fyns Amt stifter. Denne fond skal stå som ejer af Fylla og basen for skibet skal være ved værftet i Ærøskøbing. Driften, som Udviklingsfondens kyndige o g ikke mindst andre, er sikre på, kan optimeres INDHOLD: væsentligt og kan eventuelt udliciteres, på betingelser, som Fyllafonden udfærdiger. Det er en betingelse at Fylla stadig fungerer i almennyttigt regi, som lejerskoleskib, så børn og unge fra skoler og pæda gogiske institutioner kan komme ud at sejle på lignende betingelser som hidtil. Der er bare den lille biting, nemlig at Fylla p.t. sejler med et årligt underskud på 1,5 mill. Da Udviklingsfonden Værftet startede samarbejdet med amtet, var der faktisk ingen andre, der viste vejen, hvordan man dels kunne beholde skibet i området, dels få rettet op på økonomien. Godt et halvt år inde i forløbet, kommer der besked fra undervisningsministeriet, at de dækker af med 1,5 mill. i de første fire år, det er en del af aftalen om kommunalreformen. Så skal jeg love for at interessen fra andre voksede, så nu er der flere mere eller mindre seriøse bud på at drive Fylla, men stadig ikke andre almennyttige oplæg end det fra Udviklingsfonden Værftet, hvori der klart og entydigt er synliggjort en fornuftig drift, også efter de første fire år! Så må vi håbe, der ikke går for meget politik i det, når amtet skal behandle sagen i april, som sagt har amtet jo selv vist vejen fra første færd. Der er ingen tvivl om at hvis de to projekter lykkes, vil det skærpe øens maritime profil endnu mere og det vil gavne turismen og være en samfundsmæssig styrke for vor ø. Det var lige et par af de lidt større projekter MCÆ enten deltager i eller følger nøje. Vores kommende arrangementer omtales andetsteds i Pælen Venlig hilsen, formand Christian Albertsen Formandens spalter... side 1 Formandens beretning fra Generalforsamling side 2 Marstalskonnerten ARON fylder 100 år i april side 3 En landkrabbes sejltur med CONNIE, (fortsat)... side 4 Skoleskibet DANMARKS længste rejse... side 8 MCÆ s kommende arrangementer. (Aktivitetskalender)... side 10 Amerikansk Lotteri... side 11 Koncentration under Fyn Rundt side 11 Foredraget ved Generalforsamling... side 12 Billeder fra generalforsamling... side 14 Et liv som Syndig Tolder... side 15 Portræt af Post og passagerbåden HJORTØ... SIDE 16 Læs om Maritimt Center Ærø på Marstal Søfartsmuseums hjemmeside: marmus.dk 1

2 Generalforsamling Bestyrelsens beretning for Ja, det er så syvende gang, der aflægges beretning i Maritimt Center Ærø. Det må siges, at bestyrelsen er præget af en vis stabilitet. Der har i årenes løb ikke været megen udskiftning, - om det er godt eller skidt, er op til generalforsamlingen at afgøre. Undtaget er selvfølgelig på pladsen som repræsentant for turisterhvervet på øen. Der har de sidste år stort set været et nyt bestyrelsesmedlem at præsentere på generalforsamling, - dette år ingen undtagelse. I år vil vi gerne byde velkommen til Berit med håbet om, at hun i de næste mange år er i vores bestyrelse, samtidig vil jeg godt takke Charlotte for godt samarbejde. Året begyndte med sidste års generalforsamling, kort efter denne afholdte bestyrelse og festudvalg visionsseminar ombord på Samka. Der blev bøtten vendt og foreningens arrangementer og mål blev diskuteret, ved samme lejlighed fik vi ansat en referent. Agnete meldte sig ganske frivilligt til at være foreningens faste pennefører, så nu er der orden i sagerne. Vi havde søgt Ærø Brand Fonden om kr. til en stor pandekagepande, og de var så gavmilde at bevillige beløbet, så foreningens økonomiske fremtid burde være sikret. Tak til Ærø Brand Fonden. Der var Øhavs-regattaen, uden nogle fartøjer, så det må vi sige var en fiasko, dagen efter var der så, som noget nyt Øhavets Dag. Det er et spændende arrangement som alle kommuner rundt om det Sydfynske øhav deltager i, og det er et arangerment, som ser ud til at blive videreført. Der er Maritimt CenterÆrø repræsenteret i koordinationsgruppen ved Henrik Steen, hvor han gør et godt stykke arbejde. Så har der været medlemssejlads, der var ikke mange tilmeldte, men dem der var, havde en god tur rundt om Ærø med Samka Der har i det forgangne år været afholdt nogle fælles arrangementer med Samkaforeningen, - jazz og julearrangementer. Ligeledes holdt vi en fælles hjælperfest i lastrummet. Der var en pivende østenvind, så der var iskoldt, så det var faktisk lidt synd for alle vore gode hjælpere, som frøs med anstand, der er vi enige om at hjælperfesterne skal være lige knapt så spartanske. Alle vore stabile hjælpere skal forkæles noget mere, - uden dem var der ingen arrangementer, jeg vil godt på bestyrelsens vegne takke for hjælpernes store indsats. Vi deltog som vanligt i det årlige æblerace i Svendborg, med det gode skib Connie der var en del handlende med fra Ærø og pandekagepanden viste sit værd. I forbindelse med æbleracet blev vi kontaktet af Steffen Møller, som er manden bag arrangementet 1000 År under Sejl, som er et maritimt arrangement, der foregår på havnen i Odense, i første weekend af september. Han mente, at vores koncept med skiv og handlende var noget, de kunne bruge, så han inviterede os til Odense. Så her hen over efteråret og vinteren har vi arbejde på at få Samka af sted, med så mange handlende som muligt, der har været stor opbakning. Både de to museer, Kunstforeningen, Ærø Golfklub, Turistforeningen og 17 handlende fra Ærø Økoforening og fra foreningen På det rene med Ærø deltager, så det har været en fornøjelse at arbejde med dette arrangement, når der er så stor opbakning. Så er vi med i en lille arbejdsgruppe, som vil prøve på at sikre at renoveringen af Bonavista sker i autentiske omgivelse, nemlig på Eriksens Plads. Nationalmuseet må forstå, at bare renovere Bonavista på et værft er rimeligt visionsløst, - nej det skal ske som et kulturformidlingsprojekt over en 5-8 årig periode hvor publikum kan følge renoveringen på en autentisk skibsbyggeplads. Det vil samtidig være en god mulighed for at skibstømrerlærlinge kan få en mulighed for at deltage i arbejdet med et rigtigt skiv. På den måde er man med til at holde den håndværksmæssige genbank i orden. I Ærøskøbing er udviklingsfonden Værftet godt i gang, bl.a. er det på fondens initiativ, at de sydfynske kommuner prøver at sikre sig Fylla, så den stadig kan være et stort aktiv for området, - selvfølgelig med base ved værftet. Fondens arbejde følges tæt, da der virkelig er muligheder på området for at styrke vor maritime kulturarv. Vi har som sagt indgået flere samarbejder med Samka foreningen i året der er gået, jeg håber på sigt, at vi kan formalisere dette samarbejde til fælles glæde. Hvis projekterne med Fylla og Bonavista lykkes, - og vi har jo Samka på øen, så med sådan en fartøjssammensætning kan Ærø tilbyde nogle helt unikke produkter, både hver for sig, men ikke mindst sammen, der er nogle muligheder som ikke er set på marked før. Vort lille blad Jagtpælen er i kronisk mangel på stof, så alle er velkomne til skrive til bladet. Jan Ahrenst har arrangeret foredrag af maritim karakter som er afholdt på navigationsskolen, der har været en rigtig god søgning til disse, han har været god til at finde emner som har bred interesse, det fortsætter selvfølgelig over næste vinter. Da røgeriet i Ærøskøbing vil indgå i et samarbejde, prøver vi at få nogle maritime aktiviteter i gang i Kr. Himmelfartsdagene. Festudvalget har virkelig været aktive, de trækker det store læs sammen med staben af hjælpere, jeg skulle hilse at sige, der er stadig plads til flere hænder, både til arrangementer på øen, men også udenøs festivas. Vi må sige at medlemmer, festudvalg, bestyrelse og venner af foreningen prøver at leve op til formålsparagraffen, nemlig at sikre og fremme den maritime kulturarv på øen. Det skal alle have tak for. Jeg mener faktisk at vi stort set er med alle steder, hvor der er noget, der rører sig. Skål, Formanden 2

3 ARON bliver 100 år i april 2006 Dagen markeres på Havnen i Marstal, søndag den 23. april Af Sven Leerskov Mathiesen Danmarks vel nok mest hårdtarbejdende og mest sejlende sejlskib, ARON, fylder 100 år i april ARON er en slider, der sammen med sin ejer gennem 38 år, Kristian (Aron) Lund, stort set ikke holder en eneste overliggerdag i løbet af sejlsæsonen fra medio april til ultimo oktober. Sådan har det været lige siden Kristian Lund og ARON slog pjalterne sammen i 1968 og et par år senere begyndte at sejle med chartergæster. Er der andre aktive marstalskonnerter på 100 år? Der blev bygget rigtig mange sejlskibe på Ærø og især i Marstal op til i 1920-erne. Jeg ved ikke hvor mange af dem, der har nået at fejre 100 års fødselsdag som stadig aktivt skib? Der er vel ikke nogen endnu, bortset fra ARON, som blev bygget af L. J. Bager jun.? FULTON, - den grønskolling, må vente endnu ni år på det bliver hans tur til at fejre rund fødselsdag, - og så er der vel ikke flere aktive marstalskonnerter, der kan komme på tale som 100 års fødselarer inden for en overskuelig tid? Kun to ejere gennem de seneste 70 år De sidste 70 år har ARON kun haft to ejere, nemlig Kristian Lund gennem de sidste 38 år, og et tvillingepar fra Rudkøbing, som før den tid ejede skibet i 32 år. De første 30 år af ARON levetid var hjem-havnene Marstal og henne i Ommel, så det er et skib, der har haft hjemme i det sydfynske hele tiden. For øvrigt har ARON kun heddet ARON og aldrig skiftet navn, selv ikke da han under krigen ofte sejlede på Tyskland, og med sit hebraiske navn den gang let kunne komme til at virke provokerende på tyskerne. Meget aktiv i sejladsen Fyn Rundt Aron var med fra begyndelsen af sejladsen FYN rundt for bevaringsværdige skibe tilbage i 1982, og har været en hyppig deltager lige siden. Også som vinder op til flere gange. (Hov, -det må så være 25- ende gang der er Fyn Rundt her i år!) Fødselsdagen fejres Kristian Lund vil markere ARONs hundredårs fødselsdag med en reception for venner og bekendte, forretningsforbindelser og andet godtfolk. Det sker i Svendborg lørdag den 22. april og i Marstal dagen efter, søndag den 23. april fra 12 til 15. Der vil blive budt på en forfriskning i det røde pakhus, og mulighed for at bese fødselaren. Det kan tænkes, at Marstal Søfartsmuseum vil sørge for lidt munter underholdning i dagens anledning? Foto: Veronica Damstrup Kristian Lund og hustru Annette studerer resultatlisten under Fyn Rundt 2005 Foto: Lau Leerskov Mathiesen 3

4 Her fortsætter Jeppe Broder Nissens beretning om en tur med CONNIE til Stockholm. Connie s ejer Søren Nissen skulle til Stockholm for at søsætte en nybygning, STOCKHOLMSBRIGGEN. På turen fra Ærøskøbing til Stockholm havde han letsindigt taget en sammensat besætning med, nemlig Niels Julsrud, Christian Albertsen og lillebror, som er forfatter af artiklen, - Jeppe Nissen. Jeppe er ikke-sømand, men skolelærer, og det bliver beretningen bestemt ikke dårligere af. Beretningen fortsætter i næste nummer af Jagtpælen. Med CONNIE til Stockholm, - andet afsnit Tekst og foto af Jeppe Broder Nissen Kort resume: I forrige nummer af Jagtpælen var selskabet nået til klippeknolden Blå Jungfrun, som ligger mellem Ölands nordspids og det svenske fastland. Turen havde indtil nu stort set kun budt på vindstille. Snart kunne vi i horisonten skimte øen, som ganske rigtigt virkede blålig. Glæden blev dog kun kort, idet en tågebanke pludselig kom rullende og opslugte Jomfruen. Nej, hvor ærgerligt! Klokken 6 overtog Christian vagten, hvorefter Søren tørnede ind med den besked, at hvis tågen endnu ikke var lettet kl. 8 skulle han purres. Christian, Niels og jeg sejlede så videre i tågen, og håbet om at få Jomfruen at se svandt stille og roligt i takt med hver mil, vi tilbagelagde. Kl. 8 lå tågen stadig tæt, hvorfor jeg fulgte Skippers ordre og purrede ham. Nu viste Søren igen den stædighed, som jeg husker fra vores drengeår. Når han har sat sig noget for, skal det gennemføres! Og nu havde han altså sat sig for at se Blå Jungfrun, altså ville han f. se den! Han overtog styringen, checkede sine koordinater på GPS en, lagde kursen lidt om og holdt direkte på det sted, hvor Jomfruen skulle være dog for reduceret fart. Safety first! Og så skete miraklet! Som ved et trylleslag lettede tågen, og der lå hun i al sin jomfruelige skønhed. Et betagende syn! Mærket af tidens eller rettere: Isens tand er hun jo, men stadigvæk enorm og bastant, og med former, som mere end retfærdiggør hendes navn Men hun er knibsk, er hun, og gør alt for at bevare sin uskyld. Vores forsøg på landgang strandede på Connies størrelse, hun kunne ganske enkelt ikke komme tæt nok på. Altså måtte vi lægge roret om og forlade Jomfruen, som bød os venligt farvel, hvorefter hun med en sødt smil og et glimt i øjet atter iførte sig sin tågede morgenkåbe og forsvandt fra vort åsyn. Som et drømmesyn havde Den blå Jomfru åbenbaret sin skønhed for os, men bagefter sad vi alle med fornemmelsen af, at det hele vist egentlig kun var foregået i vores fantasi 4 Vi trøstede os med den traditionelle kl. 10-bajer og fortsatte imod fastlandet. Ca. kl anduvede vi skærgården Jeg, som jo så det for første gang i mit liv, blev aldeles overvældet af de mange øer og klubbar (sten), som Vorherre har spredt med mild hånd. Hvorfor kaldes det nu ikke alt sammen for øer? Forklaringen er, at for at fortjene betegnelsen Ø, skal der vokse træer på den. Ellers er det en klubb. Kl. 12 standsede Connie så for første gang, siden vi forlod Kragenæs. Vi lagde bi i en lille vig, hvor vi minsandten alle hoppede i baljen. Det var alligevel koldt! Hvor koldt illustrerede Christian meget sigende ved med tommel- og pegefinger at vise, hvilken størrelse en vis legemsdel antog efter mødet med de lave temperaturer. Men forfriskende var det og sikken appetit det da gav til frokosten! Denne blev indtaget med fryd, og så skulle der knageme sejles! Søren holder hårdnakket på, at for at kunne tale om at sejle, skal det foregå for sejl, det andet er bare kørsel! Jeg landkrabbe har måske lidt svært ved at se forskellen, jeg tror jo at man sejler, når bare man er på vandet men jeg bøjer mig for sagkundskaben. Nuvel, vinden var altså frisket op, og mens jeg klarede min bakstørn, altså opvasken, fik de tre andre sat sejlene. Da jeg atter kom på dæk var det som at komme ind i en fremmed verden. Det var ikke fordi jeg ikke kunne forholde mig til det, at sejlene var sat og Hunden standset, men lige pludselig forstod jeg ikke et kuk af, hvad mine skibskammerater sagde. Bevares, det var vel en slags dansk, men ikke om jeg fattede et hammerslag: Nu skal du lige slække lidt på forpikken. Er det med vilje du kun har lisliner i klyveren? Nu skal den bare ha lidt bøffer på faldet. Kan I se den rummer nu. Så bommer vi! Navnlig den sidste sætning virkede aldeles forvirrende på mig. Jeg bommer jo så tit, når jeg er på jagt, men så vidt jeg kunne skønne lavede de andre da ingen fejl! Tværtimod! Med virtuos elegance håndterede de jo de mange fald og stag og hvad skidtet nu ellers kaldes. At sætningen jo naturligvis har en ganske anden betydning på et sejlskib, blev jeg først senere klar over. Pø om pø fik jeg da i løbet af turen tilegnet mig en del nautiske vendinger, men derfra og så til at anvende dem i praksis er der vist lysår. Jeg næ- (Fortsættes på side 5)

5 (Fortsat fra side 4) op ad en klippe fik vi fortøjninger i land, og var så klar til rer i hvert fald en næsegrus beundring for de folk, der kan aftensmaden. Denne havde jeg tilberedt det sidste stykke håndtere det indviklede apparat, som rigningen på et sejlskib jo er. gange at overbevise de tre andre om, at jeg i virkeligheden vej, dog ikke uden en vis nervøsitet. Jeg prøvede flere Sejlene står spændte, og farten ligger på omkring 4 knob. ikke er nogen god kok, men der hjalp ingen kære mor. Solen bager og rødvinen gløder i glassene. Vi ligger og Når så middagen skulle bestå af kalkunsteg, som jeg ikke sidder på agterdækket og funderer over, hvad det er der anede hvordan man skulle tilberede, må man jo tænke gør at folk er parate til at spendere kroner kreativt. Selvom jeg af natur er temmelig konservativ og på et krydstogt med et eller andet skrummel af et flydende ser med skepsis på ny teknologi, gives der stunder, hvor hotel, hvor man er stuvet sammen med hundredvis af andre turister, hvor man ikke aner om man er i København og ringe hjem til Lene, som ved alt om madlavning: jeg godt kan favne den. Altså: Frem med mobiltelefonen eller Honolulu og hvor den største ambition er at komme Hjælp! Lene spurgte lidt til hvad jeg havde at gøre godt til at spise ved kaptajnens bord. Hvad har de sølle stakler med som tilbehør og gav mig nogle få, klare instruktioner, som vi ikke har? Rigdom? Javel ja, hvis rigdom kun skal som selv jeg kunne fatte. Og minsandten: Det lykkedes. I måles i usselt mammon, men anlægger man en anden målestok begynder tingene at se anderledes ud. Det er det måltidet. Nu skal det siges, at vi spiste under omstændig- hvert fald udtrykte mine skibskammerater tilfredshed med samme vand, der bærer os, den samme sol der skinner på heder, som sikkert ville kunne have fået et stykke sålelæder til at smage dejligt. Siddende i bagende aftensol på en os. Vi, derimod, har en ting som gør os ulig rigere end krydstogtturisten: Frihed! Frihed til at sejle, hvorhen vi vil klippe i skærgården med storslået udsigt til samme og og når vi vil (sådan da, vi skal jo være i Stockholm på med god rødvin i glassene, nydende den intense stilhed, torsdag). Og så nyder Christian, Niels og jeg jo alle det kan man da kun føle et velvære, som ville få næsten hvad eftertragtede privilegium at spise ved kaptajnens bord som helst til at glide ned. Som et kuriosum skal det nævnes, at Lene efter min hjemkomst fortalte mig, at hver dag! Vi kunne jo selvfølge sige som Onslow fra TVserien Fint skal det være, da han har vundet et opskriften blot var noget hun havde slynget ud uden at luxuskrydstogt med QE2, at det er godt gjort! Her vinder tænke nærmere over det. man et luxuskrydstogt og så skal man spise sammen Roen og stilheden var til at tage og føle på, så det virkede med personalet! men det gjorde vi (næsten) ikke Joh, vi følte os rige! Ved knap 19-tiden kom vi ind i historisk vand, idet vi sejlede ind i KUNG VALDEMARS SEGELLED Denne vandvej, som løber indenskærs, har formodentlig været kendt siden vikingetiden. Den løber fra Utlängan i Blekinge til Arholma i Stockholms nordlige skærgård, hvorfra den fortsætter via Åland til Finlands sydkyst for at slutte i det nuværende Tallinn i Estland. Navigationen i hine tider var jo ikke beriget med radar, decca, GPS og lignende tingeltangel. Ofte var man derfor henvist til at springe fra sten til sten og som det fremgår af kortet har man stort set kunnet gøre dette via denne rute. Navnet Kung Valdemars Segelled skyldes ganske rigtigt vores egen Valdemar II Sejr ( ) ikke fordi han har fundet ruten, men fordi den første gang omtales på skrift i Kong Valdemars Jordebog fra Sandsynligheden taler da også for, at det var denne rute Valdemar brugte på det berømte togt til Lydanisse i 1219, hvor de hedenske estere skulle have nogle bank, så de kunne lære at blive gode kristne, og hvor Dannebrog som bekendt faldt ned fra himlen. I dag kaldes ruten populært E4 på grund af den voldsomme lystsejlertrafik i sommermånederne. Heldigvis for os var sejlersæsonen endnu ikke kommet rigtig i gang, så vi havde da nogenlunde fornuftig plads. Vi kom da også ganske ubesværet til en skøn vig, hvor vi ved 20-tiden fandt den skønneste fortøjningsplads. Klods højst besynderligt da en trompet pludselig smældede Gershwins Summertime ud over vandet fra naboøen. Den ukendte trompetist kunne imidlertid sit kram, så den lød rigtig godt og jeg begyndte så småt at glæde mig til mere aftenunderholdning, men det blev desværre ved dette ene nummer. Det ødelagde dog ikke vores humør, som tværtimod steg og steg i løbet af aftenen alt som rødvinen slap op og øllerne og whiskyen blev bragt op fra Connies bug. Jo, det var vel nok en dejlig aften, selv om i hvert fald jeg havde en anelse besvær med at finde min køje for natten. Det lykkedes dog omsider og jeg nød den første nat, hvor man ikke blev lullet i søvn af Hundens dunken. DAG 4. Tirsdag d. 5. juli (Fortsættes på side 6) 5

6 (Fortsat fra side 5) Modsat hvad man skulle tro fejlede hovedet ikke noget, da jeg vågnede kl. 8 næste morgen. Et hurtigt spring ud i den kolde skærgård, lidt brød i maven, en kop-tår-kaffe og en morgensmøg og alt var såre godt. Dagen tegnede lys og lykkelig. Efter morgenmaden kom motoren i gang og vi dampede op ad Valdemarsvik for at anløbe byen af samme navn. VALDEMARSVIK Valdemarsvik er en forholdsvis lille by (godt 8000 indbyggere), som ligger i bunden af den lange, smalle fjord som bærer samme navn. Med Kung Valdemars Segelled i baghovedet kunne man forledes til at tro, at vor navnkundige konge også har givet navn til denne by, men det er ikke tilfældet. Oprindelig gik fjorden meget længere ind over det område, hvor Valdemarsvik nu ligger, hvorfor der selvsagt ingen bebyggelse fandtes her. Nord for den nuværende by lå der en landsby ved navn Wammar, som gav navn til fjorden: Vammarsvik. Dette navn er så siden blevet forvansket til Valdemarsvik. Wammar nævnes så sent som i 1383, men så vidt vides eksisterer den ikke mere. Valdemarsvik har tidligere haft betydelig industri (kobberværk og garverier) ligesom der har været en driftig havneby. I dag dominerer værkstedsmekanisk industri og servicefag. Efter så lang tid på det åbne vand var det fascinerende at sejle (undskyld, Søren: køre) op ad Valdemasvik. På begge sider rejser de træklædte klipper sig, nærmere og nærmere alt som fjorden snævrede til. Til sidst er fjorden bare ikke længere, og der ligger byen. Søren mente at vi burde anløbe med maner, hvorfor han hejste Connies navnebanner i toppen af den i forvejen 19,5 m. høje mast. Dét gav format! Fortøjningen klaredes på siden af en lidt større kutter, hvis ejer var en venlig og forstående mand. En ramme øl (af de billige fra Tyskland) klarede huslejen, så var de havnepenge sparet. Baggrunden for besøget i Valdemarsvik var, at vi skulle møde en af Sørens mange svenske bekendte, Lars Lind, som er kaptajn. Desværre er der ikke mange jobmuligheder for en 63-årig kaptajn, så nu forsøger han at lave sig et udkomme ved at sejle kartofler fra Öland til fastlandet, ligesom han også tilbyder chartersejlads. Til dette brug har han for år tilbage anskaffet en miniconnie : En dejlig Lynæskutter med ægte Hundestedmotor. I mange måder lignede den Connie, bare mindre. Derudover har han også noget arbejde på værftet i Oxelösund. Lars og hans kone Pamela, som er en meget, meget engelsk kvinde fra Hull, mødte os på havnen med den gamle Ford A, en anden af Lars passioner. 6 Efter en kort sludder mens Niels og Christian provianterede i det på havnen liggende supermarked, gik turen til deres hjem, hvor vi blev budt på en dejlig frokost. Her fik jeg rigtig lejlighed til at lufte mit engelske, for Pamela er som sagt meget engelsk og taler, trods mange år i Sverige, overhovedet ikke svensk. Det var jo gefundenes Fressen for den anglofile skolelærer. Herligt at høre rent, uforfalsket nordengelsk! Et par aldeles hyggelige timer senere tog vi afsked med Valdemarsvik med et majestætisk trut i Connies horn. Det var helt rart at komme ud på vandet igen, for der var godt nok varmt i byen, ca. 26º i skyggen, pyh. Niels og Christian gik under dæk for at dyrke en af deres yndlingsbeskæftigelser: middagssøvnen, Søren styrede og frimanden lavede kaffe. Hyggesludder på agterdækket og atter total afslapning. Ordet nydelse begynder efterhånden at virke en smule fattigt og udslidt, for mine oplevelser her ombord rækker langt ud over dette begreb. Men selv de fagreste ord vil næppe kunne beskrive fornemmelsen, det skal opleves. Ligesom jagt. Eller kærlighed. (Fortsættes på side 7)

7 (Fortsat fra side 6) Aftenkaffe! Alene ordet oser af velvære. I løbet af eftermiddagen havde Christian tryllet i kabyssen og frembragt den herligste kage med syltetøj og marengs, så endnu engang følte vi os som grever og baroner. Målet for dagens etape (ikke mere natsejlads) er Oxelösund, hvor Søren også har en bekendt, Erik, som foruden at være trawlerskipper, er passioneret samler af gamle glødehovedmotorer. Ganske vist skulle vi ikke mødes med ham i Oxelösund, men hans trawler ville jo udgøre en fortrinlig kajplads, så vi endnu en gang kunne spare havnepenge. Planen var at vi skulle mødes med Erik dagen efter, men herom lidt senere. OXELÖSUND Oxelösund er en ret ny havneby (ca indb.), kun godt og vel 100 år gammel. Der kan dog spores aner helt tilbage til vikingetiden, og i 1683 fik Oxelösund organiseret lodsvæsen. I 1877 anlagdes jernbane hertil og man påbegyndte en udvidelse af havnen. Byens altdominerende virksomhed er et kæmpemæssigt stålvalseværk, som blev anlagt i Efter adskillige timers stillesidden kommer der pludselig liv i kludene. Tomme øldåser smides i skraldesækken, kaffekopper og whiskyglas ryger ned i kabyssen til opvask, fendere og fortøjninger gøres klar, dækket spules, kort sagt: Vi er ved at gå i havn efter ca. 40 mils sejlkøretur. Kl lå vi godt fortøjet ved Eriks store trawler, hvorefter vi slog et slag rundt på havnen. Den virkede ikke særlig charmerende, bortset fra værftet, som osede af miljø og desuden rummede en del af Eriks gamle glødehovedmotorer. Dagen afsluttedes med en øl på dækket i den skønne, svenske sommernat, hvorefter det var på hovedet til køjs. DAG 5. Onsdag d. 6. juli Afgang klokken Sverige er åbenbart også kontrasternes land. Heller ikke fra søsiden synes jeg der var megen charme over Oxelösund. Det kæmpestore stålværk er minsandten også grimt når man ser det fra et skib. Tænk at placere sådan noget i så skøn en natur! Få timer senere befandt vi os til gengæld i den mest utrolige skærgårdsromantik, ren Astrid Lindgren. I en lille vig ved Långön ligger der et nedlagt, forfaldent savværk, hvor der stod en gammel glødehovedmotor, som i sine velmagtsdage havde trukket saven. Det var her vi skulle mødes med skipper Erik, en glad gut først i tresserne, som, sammen med to legekammerater på hhv. 76 og 81 år, var ved at demontere motoren. Han havde fået den mod at hente den. Det blev til nogle dejlige timer, hvor vi naturligvis beså det gamle savværk grundigt. Gammelt var det godt nok, fra en tid hvor begrebet miljø ikke var noget man kerede sig så voldsomt over. Hvis noget var blevet udslidt blev det bare smidt ud bagved. Her lå en ordentlig skrotdynge. Mest dominerende i denne dynge var kedlen fra et gammelt damplokomotiv, som åbenbart har tjent som dampmaskine på værket før glødehovedmotoren holdt sit indtog. Det var helt rørende at se Niels øjne, da han så det. De strålede som et barns. Med en omhu, der ville være enhver arkæolog værdig, gav han sig til at gennemsøge skrotdyngen tænk hvis nu lokomotivets fløjte befandt sig et eller andet sted! Jeg er sikker på at den ikke gjorde, end ikke en knappenål ville kunne have skjult sig for Niels undersøgelse. På den anden side var det også lidt trist at se dette vrag af et lokomotiv. En gang har det jo gjort aktiv tjeneste og arbejdet for os mennesker. Da det så ikke var tidssvarende mere blev det bare kasseret. Ikke noget med et velfortjent otium. Det samme gælder savværket, som henstår i romantisk forfald. Om kort tid er det vel jævnet fra jordens overflade. Sic transit gloria mundi! På stedet boede også Bosse, en herlig type. Jeg forestiller mig at han er prototypen på en ægte skærgårdsbonde, stor på alle leder og kanter. Han bød os varmt velkommen og sagde en frygtelig masse på et svensk, som jeg ærlig talt ikke fattede ret meget af men hjertelig var han. Siesta. Fra kabyssen lyder klirren af opvask akkompagneret af en let snorken fra køjerne. Niels og Christian sover! Idyl! Forinden havde vi da nået at tage en dukkert inden vi satte tænderne i frokosten, så nu kan der slappes af med god samvittighed. Christian, Bosse, Erik og Niels (Fortsættes på side 8) 7

8 (Fortsat fra side 7) Midt på eftermiddagen var vi atter undervejs, dagens destination var Nynäshamn. NYNÄSHAMN Nynäshamn er ifølge det lokale turistbureau en lille juvel af en by. Ved forrige århundredes begyndelse var den blot et lille fiskerleje, men efter åbningen af færgeruter til både Gotland og Rusland begyndte den at tiltrække folk, ikke mindst turister, som nød bademulighederne. I 1912 lagde byen vand til de olympiske sejlkonkurrencer. I dag er der stadig en livlig færgetrafik, dels til Gotland, men nu også til Polen. Herudover lever byen i høj grad af turisme. Denne ene dag var det ikke mig, der stod for aftensmaden. Christian havde indkøbt nogle lækre laksebøffer, og her turde jeg altså ikke give mig i kast. Nul problem, hvis jeg ordnede kartoflerne skulle Christian nok sørge for resten. Det gjorde han med den ægte sømands overlegne ekspertise, så vi kunne kaste os over det mest lukulliske måltid turen bød på. Åh, hvor det smagte! Tidligt på aftenen anløb vi Nynäshamn. Sikken en kontrast til Oxelösund: En vældig marina og en vældig trafikhavn og en livlig by lige ned til vandet. Nu kan det der med marinaen være lige meget, her delte jeg fuldt ud synspunkt med mine rejsefæller: De der slikkede marinaer med deres solbrune overklassesejlere iført RayBansolbriller og modetøj er ikke lige mig. Jeg kan ligefrem høre dem sige: Uha, Far må ha en ny lystyacht den gamle er jo blevet våd! Heldigvis kunne vi fortøjre lige på den anden side af molen, som afgrænser marinaen, men denne gang var der altså ingen kutter, vi kunne ligge i læ af. Ergo måtte vi på havnekontoret og punge ud. 180 skr. svarende til ca. 144 kr. i dansk mønt, altså 36 kr. pr. mand. Det kan jo ikke siges at være dyrt for en overnatning når man tager i betragtning, at for det beløb havde vi også fri adgang til de dejlige badefaciliteter, som blev udnyttet til det yderste. Det var nærmest en balsamisk nydelse at kunne stille sig under en varm bruser efter tre døgn uden bad, tre døgn hvor vi måtte trøste hinanden med, at vi da i det mindste lugtede nogenlunde ens Efter en grundig rengøring drev vi op i byen. Op er det rette ord, for terrænet stiger temmelig stejlt fra havnen. Målet var at finde muligheder for morgendagens indkøb af morgenbrød, men det viste sig at være unødvendigt. Selv her kl kunne vi da bare gå lige ind i det lokale supermarked og handle med det samme! Det kalder jeg format her kunne Nakskov lære noget. Herefter kun det sædvanlige aftenritual: Stille øl og stille snak. Sengetid! Red.: Beretningen slutter i næste nummer af Jagtpælen, som måske udkommer hen på sommeren? I forbindelse med 60-året for Danmarks befrielse sidste år var der i Berlingske Tidende et interview med Erik Albertsen fra Marstal, skrevet af Elisabeth Lumby. Jagtpælen bringer her med tilladelse fra Erik Albertsen artiklen. Billederne, som blev bragt i artiklen, er det ikke teknisk muligt at få med i Jagtpælen. Det ene af billederne i artiklen viser to venner Erik Albertsen og Helge Rasmussen, taget om bord på Skoleskibet DANMARK, da det efter seks år og 97 dage vender hjem til København i november Da skoleskibet i oktober 1995, 50 år efter befrielsen vendte hjem til København efter endt togt, sejlede de to veteraner Erik Albertsen og Helge Rasmussen med fra Helsingør. Jagtpælens redaktør var i København for at modtage sin knægt, som havde været med på togt, og her fik redaktøren et billede af de to veteraner, taget på noget nær samme sted som det billede, der ledsagede artiklen, - men taget 50 år efter DANMARK vendte hjem fra krigsopholdet i USA. Med på DANMARKs længste togt dage Erik Albertsen var 15 år, da han sejlede ud på Skoleskibet DANMARK vintertogt i 1939, og han var 21 år, da han kom hjem med det igen. Dagen før skibet skulle være vendt hjem fra USA, blev Danmark besat, og de 120 elever på skoleskibet blev spredt over de syv have. Af Elisabeth Lumby Den 15-årige Erik Albertsen fra Marstal kunne ikke komme hurtigt nok om bord på Skoleskibet DANMARK da det 8. august 1939 skulle af sted på sit vintertogt fra København til New York for at deltage i Verdensudstillingen med ham som yngste elev. Jo før vi kommer om bord, jo før kommer vi hjem igen, sagde knægten, hvis forældre var taget over fra Ærø for at vinke farvel. Men der skulle gå seks år og 97 dage, Før Erik genså sine forældre. I mellemtiden havde han været jorden 8 rundt og set de fleste kontinenter flere gange. For dagen før skoleskibet skulle sætte kursen hjemad, invaderede Hitlers tropper Danmark, Skoleskibet DANMARK gik i amerikansk tjeneste som uddannelsesskib for kadetter i kysttjenesten, og de 120 danske gaster blev spredt over alle syv have, hvor de sejlede under allieret flag. 14 af dem mistede livet, de 11 ved krigshandlinger. Vækket til krigsbudskabet Vi var i Jacksonville den 9. april 1940, og størstedelen af besætningen var inviteret til spisning og dans i The German-American Club fortæller Erik Albertsen, der måtte blive tilbage på skibet som vagt. Midt under festen fik kaptajn Knud Hansen besked om, at Danmark var blevet besat, men det sagde han klogelig ikke noget om, før alle drengene var om bord. De, der var gået til køjs, blev purret, og så kaldte han alle sammen og fortalte, hvad der var sket. (Fortsættes på side 9)

9 Erik Albertsen og hans bedste ven Helge Rasmussen fotograferet på DA NMARK oktober 1995, - 50 år efter de vendte hjem fra DANMA RKS længste togt (Fortsat fra side 8) Næste dag gik vi en tur op i byen, men da vi så avisoverskriften: Denmark surrenders, Norway keeps fighting, gik vi tilbage til skibet igen, for under de omstændigheder føltes det ikke rigtig rart at gå rundt med en hue, hvor der stod DANMARK på, siger Erik Albertsen. Kaptajnen var i forældrenes sted for de af drengene, der var under 18 år, og han sørgede for at Erik og hans tre gode venner allerede den 17. maj fik hyre på MAR- CHEN MÆRSK, som de sejlede med i de næste 28 måneder under først dansk, så panamansk og amerikansk flag. Derefter sejlede Erik Albertsen med en stribe andre skibe. 7. december 1941, da Pearl Harbour blev bombet af japanerne, og USA gik ind i krigen, lå vi i det sydlige Filippinerne, hvis hovedstad Manila blev bombet samme nat, husker Erik Albertsen. 25 ord fra mor og far Efter at USA kom med i krigen, var der ikke længere mulighed for at korrespondere med forældrene hjemme på Ærø. De blev henvist til Røde Kors brev, der kun måtte indeholde 25 ord, adressen inklusive. Jeg havde ikke hjemve, det kunne jo ikke være anderledes, og man lærer at klare sig selv. Men jeg husker en juleaften, hvor jeg afmønstrede i New York og ikke anede, hvor jeg skulle gå hen. Den nat følte lille Erik sig meget alene i den enorme by. Det værste ved krigen var de lange, mørke vagter på Nordatlanten, hvor vi skulle holde udkig efter ubådstårne. Der tænkte man over, hvad der ville ske, hvis vi blev torpederet, siger Erik Albertsen, som i Stillehavet blev forfulgt af en japansk torpedobåd, der dog ikke fyrede mod skibet. På et andet skib, et dårligt bygget Liberty-skib, vågnede han en nat ved et brag og troede, at nu var de torpederet, men det var skibet, der revnede på grund af en konstruktionsfejl. Hjem med skoleskibet igen Den 4. maj 1945 var Erik Albertsen som tredjestyrmand om bord på SALVATOR af Panama, oprindeligt EMMA MÆRSK i Atlanterhavet ud for North Carolina på vej til New York, da signalgasten fik den glædelige meddelelse om Danmarks befrielse. Da jeg kom til New York, gik jeg hen på generalkonsulatet, og her hang der et stort skilt, hvor kaptajn Hansen søgte tidligere elever, og helst dem fra 1939 til at sejle Skoleskibet DANMARK hjem. Jeg meldte mig straks, og på vejen ud mødte jeg min bedste ven, som gjorde det samme. På Christian Xs fødselsdag den 26. september blev skoleskibet givet tilbage til Danmark under stor militær pomp og pragt i New London, Connecticut, og en måneds tid efter begyndte vi hjemturen med syv gamle elever om bord. Fra Torshavn blev vi ledsaget af en bugserbåd fra Svitzers for at undgå de tyske miner. Den 13. november kom Skoleskibet DANMARK endelig hjem og blev modtaget med festivitas på Nordre Toldbod. Det regnede og var usigtbart, men mine forældre ventede på kajen, og det var dejligt at være hjemme igen, siger Erik Albertsen. 9

10 Arrangementer for resten af 2006, hvor Maritimt Center Ærø er involveret. Listen er foreløbig, og ikke alle arrangementerne har fået fastlagt endeligt program, - men det er et skridt på vejen. Dagene omkring Kristi Himmelfartsdag, 25. til 28. maj: Ærøskøbing Røgeri v. Ebbe Kalnæs laver et arrangement på havnen i Ærøskøbing. Her vil Maritimt Center hjælpe til med forskellige tiltag så som sælge tykke pandekager og servere kaffe og øl/ vand. (Arrangementet kommer til at minde lidt om de hedengangne Maritime Dage i Ærøskøbing, som Maritimt Center Ærø med større og mindre succes stod for til og med 2004) Der er et arrangement i Laboe i Kielerfjorden 30. juni til 2. juli: SAMKA sejler derned og Maritimt Center Ærø sælger tykke pandekager, så tyskerne også får smag for god og sund og ikke mindst nærende mad. Øhavs-regatta, lørdag 26. august: Maritimt Center Ærø stiller telt op langs havnekontoret i Marstal. Servering af standardrepertoiret: pandekager, kaffe, øl og vand. Øhavets dag, 27. august: Øhavets dag er et tilbagevendende arrangement, som dækker hele det sydfynske øhav, og Maritimt Center er kun en ud af mange foreninger og foretagender, som er involveret. Henrik Steen fra MCÆ s festudvalg har lavet et foreløbigt program. Her følger udpluk fra programmet: Marstal havn: Sejlads mellem Marstal og Strandbyen i Ommel; Udflugt til Birkholm; Veteranbiler; Museet i Marstal holder åbent hus; Sejlads til Kalkovnen; Kunstudstilling om Ø-liv; Sejlads rundt om Ærø; Ærøske Pandekager; Rebslagning; Byvandring i Marstal; Vedvarende energi og fjernvarme; Havkajakker; Klap en fisk. Ommel: Sejladser mellem Ærøskøbing Kleven og Marstal Strandbyen; Veteranbiler; Sømænd og røvere i Ommel. Ærøskøbing Havn: Sejlads mellem Ærøskøbing og Kleven i Ommel; Veteranbiler; Ærø Museum holder åbent hus; Skattejagt for børn; Byvandring i Ærøskøbing; Møntslagning; Knivmageri; Fluebinding; Økologisk Marked i værftshallen. Under sejl i 1000 år. Odense 1. til 3. september: SAMKA, Maritimt Center Ærø og en del økologer fra Ærø deltager. Der bliver vel nok omkring 20 boder fra Ærø, hvor der sælges alt fra frugt, grøntsager, uldgarn, sæbe, salt, smykker, honning, -og så selvfølgelig tykke pandekager og kaffe. Medhjælperfest 23. september: De flittige hjælpere inviteres til en forkælelse på SAMKA. Her vil formanden for Maritimt Center Ærø beværte hjælperne med lidt godt til ganen som tak for frivillig indsats gennem sæsonen. Æbleræs i Troense og Svendborg, 13. til 15. oktober: Her kan medlemmer af Maritimt Center Ærø sejle med på en efter sigende underholdende udflugt fra Ærø til Troense og derefter videre til Svendborg. I Svendborg sælges frugt fra Tåsinge og økøvarer fra Ærø. Og så selvfølgelig, -tykke pandekager og kaffe fra Maritimt Center Ærø. Interesserede kan få mere at vide om Æbleræs ved henvendelse til formanden, tlf Sidst på året eller i begyndelsen af 2007: Film og foredrag arrangeret af Jan Ahrenst. Denne gang satser han på at få noget om erhvervsdykning og måske noget om Amtets miljøskib. Vi prøver at få Søren Nissen til at fortælle om stabelafløbning af STOCKHOLMSBRIGGEN, som Søren Nissen stod for i sommeren Så der sker da noget på Ærø og omegn, hvor Maritimt Center har en finger med i spillet! Sven Leerskov Mathiesen 10.

11 Amerikansk Lotteri Maritimt Center Ærø 2006 Maritimt Center Ærø takker alle sponsorer for gavebidrag til det årlige amerikanske lotteri. Lotteriet er blevet en fast tradition ved generalforsamlingen, hvor alle er spændt på, om de i år er de heldige vindere af en af de mange dejlige gaver. På generalforsamlingen i marts 2006 bidrog: David Thomas, Ærø Turistforening, Spar Købmanden i Ærøskøbing, Café Fruens vilje, Ulla de Frey, Nete, Marstal Søfartsmuseum, Arrebo, Ærø Autovask, Kirsten Thomas, Harriet Friis, Niels Biokol, Maritimt Center Ærø, De Småborgerlige, Ærø Boghandel, Dorte og Hans Peter Petersen, Alotria, Strynboen, Ærø Ugeavis, Marstal / Ærøskøbing Havn, Bil- og bådservice, Værkstedsgården, Museerne i Ærøskøbing, Kabyssen, Havnens Spisehus, Rise Bryggeri, Sæbe Inge, Havnekiosken, Uldgården, Ærø Køreskole ved Allan, Anette Reiter, Ø-Vask Mejerigården, Birkholmposten, Joy Sørensen, Tuborg/Carlsberg, Materialisten i Marstal, Søbygårds Venner, Naturskolen. Tusind tak for alle de mange flotte gaver. ARON, Jan Ivan Ahrenst Fyn Rundt 2005 Herunder ser vi to af ARONS mange trofaste venner, Lutz Karau og Wolfgang Hau. De har begge sejlet med ARON i mange år. Billedet er på ingen måde opstillet, - de to ved ikke, de bliver fotograferet. Billedet taler sit tydelige sprog, og siger noget om det engagement og indleven, der præger ARONS besætning under kapsejladsen Fyn Rundt, som ARON da håber på at vinde her i jubilæumsåret. Skipper og besætning vil uden tvivl gøre alt for at komme på sejrsskammelen. Foto: Lau Leerskov Mathiesen 11

12 Generalforsamling, den 17. marts 2006 Af Sven Leerskov Mathiesen På side 2 blev formandens (bestyrelsens) beretning ved Generalforsamling 2006 bragt, og her følger lidt mere. Pænt fremmøde til Generalforsamling Generalforsamlingen blev som vanligt holdt i Marstal Sejlklubs velegnede lokaler. Fremmødet var ganske pænt på godt og vel en tredjedel af foreningens cirka 175 medlemmer. Dette er der vist ikke mange foreninger, der kan komme op på siden af!? Vi har godt nok også noget godt som lokkemad, - nemlig i bogstavelig forstand den faste menu: Sprængt oksebryst med peberrodssovs og Nissenkartofler, samt citronfromage til dessert. Derefter kaffe og kage og amerikansk lotteri. Vi har desuden hvert år været i stand til at skaffe en god foredragsholder til at komme med et indlæg i aftenens løb om et emne, der interesserer foreningens medlemmer. Film og foredrag om Georg Stage Stiftelsen I år havde Karl Zilmer, som er kaptajn på skoleskibet GEORG STAGE sagt ja til at komme og fortælle om Georg Stage Stiftelsen. Dette til trods for at Karl Zilmer mandagen efter generalforsamlingen skulle tørne til med tilrigning af skibet inde på Holmen i København. Karl havde fået tildelt omkring 35 til 40 minutter til indlægget, og han landede lige midt imellem. Han startede med at vise et kort filmindslag, som viste livet på GEORG STAGE i 40-erne under krigen. Det var Hakon Mielke, som havde lavet filmen, og den gik ret ind hos forsamlingen. I filmen fulgte vi livet om bord, hvor vi starter med at følge overstyrmand Svendsen, som inspicerer ører, hår og påklædning under morgenmønstringen. Speakeren siger at på GEORG STAGE er der...ikke kun raske drenge, men også pæne og ordentlige drenge. Det nævnes også, at der spises godt og meget på skibet,...provianten spares der ikke på! Drengene skal naturligvis være kortklippede, så de får mulighed for at øve sig på hinanden. Ham med saksen kender lige så lidt til frisørfaget, som ham i stolen. I filmen var det kaptajn Junker, der var kaptajn, og det havde han faktisk også været på den gamle GEORG STAGE. Kaptajn Junker nåede at være kaptajn på de to skibe fra 1914 til 1947, - og det er vist meget godt klaret. Karl Zilmer fortalte, at Kapt. Junker stod for at skulle afløses af overstyrmand Svendsen for at gå på velfortjent pension, da han var godt oppe i årene. Desværre faldt Svendsen ned fra riggen og døde, så Junker måtte tage endnu en årrække, før der var fundet en afløser til ham. Filmen levede helt op til vores forestilling af en propagandafilm fra 40-erne. Der blev sunget muntre sømandsviser, og det fine skib blev manøvreret rundt med perfekte sejlmanøvre i forbindelse med mand over bord øvelser. Det blev til slut i filmen nævnt, at...denne skole er hård og krævende. Fin film! 12 Georg stages kaptajn Karl Zilmer fik en bogpakke som tak for at han ville bruge cirka trekvart døgn på at rejse til Ærø og holde foredrag ved foreningens generalforsamling. Erik Albertsen til venstre havde sejlet med GEORG STAGE som sit første skib før anden verdenskrig Efter filmen fortalte Karl Zilmer om baggrunden for GEORG STAGE, - og det er faktisk en ret interessant historie, om Stiftelsen, som blev oprettet helt tilbage i Stifteren var Carl Frederik Gottlob Stage, som levede fra 1805 til Carl Stage kom ud at sejle som fjortenårig på sit fars skib, - uden at være blevet konfirmeret, så på et tidspunkt blev det arrangeret, at der kom en præst om bord og sørge for at Carl blev behørigt konfirmeret. Carl Stage blev styrmand i en ret ung alder, og efter et par år til søs som styrmand, tilbragte han fire år i søværnet. Han gik i land og blev skibsreder, hvor han blev aktiv i rederkredse. Han blev også gift, og som det ofte går, kom der børn. Carl og Dorothea fik sønnen Georg, som viste sig at være noget svagelig. Derfor blev Georg ikke sendt til søs, men til Schweiz for at tage en shippinguddannelse. Desværre fik an tuberkulose og døde som kun 22-årig. Minde over afdød søn Den ældre Carl Frederik Stage ville sætte et minde over sin døde søn, så han brugte en tredjedel af sin formue på, sammen med C.F. Tietgen, at få bygget et skoleskib GEORG STAGE i 1882, som skulle være til gavn for unge mennesker. Til det første togt var der 136 ansøgere, men de blev sorteret ned til 80 heldige. Karl Zilmer læste lidt op af de dengang brugte vurderinger af de unge mennesker, og der var mange pudsige begrundelser for ikke at lade en ung ansøger få plads på togtet. Zilmer fortalte, at det første togt i 1882 havde et budget på kroner. Det sammenlignede han med de 7 millioner kroner, som er budgettet nu om dage. Karl Zilmer springer nu i sit foredrag til at fortælle om, (Fortsættes på side 13)

13 (Fortsat fra side 12) at Søværnet havde et samtidigt skoleskib ØRNEN, som på en måde kom til at danne mønster for den metode at opdrage/uddanne unge mennesker på, som stadig benyttes i de nuværende skoleskibe og institutioner her i landet. Det er faktisk ganske tankevækkende. Den gamle GEORG STAGE havde en alvorlig kollision med det engelske dampskib ARKONA, hvor 22 af GEORG STAGEs drenge omkom. Det var nogle slemme billeder af skibet, der blev vist. Efter skibet var blevet sat i stand efter kollisionen sejlede han uden maskine i 15 år på grund af manglende økonomiske midler. I de første mange år, kom kaptajnerne og en del af besætningen fra Søværnet. På den måde sparede Stiftelsen en del penge til hyre, og først i 1914 kom der civil kaptajn. Som tidligere nævnt var Junker kaptajn fra 1914 og frem til Foredragsholderen Karl Zilmer er kun nummer ni i rækken af kaptajner siden Den første GEORG STAGE var bygget på B&W skibsværft, og blev i afløst af den nuværende GEORG STAGE, som blev bygget i Frederikshavn. Skibskonstruktøren var den samme person til begge skibe. Prisen for den nye GEORG STAGE var for øvrigt kroner. Da tyskerne besatte Danmark i 1940 lå GEORG STAGE på Holmen, så besætningen blev arresteret i et stykke tid, indtil tyskerne fandt ud af, at de ikke tilhørte det danske Søværn. På et tidspunkt i begyndelsen af besættelsen blev skibet forhalet til Nykøbing Sjælland, hvor han lå oplagt i en årrække. Karl Zilmer sagde, at man stadig på skibet har en dårlig side, nemlig den side, der vendte ind mod kajen under oplægningen. Den side blev noget mere korroderet end søsiden. Først i 1952 startede GEORG STAGE op igen på normale togter. Skibet kommer på sine togter stort set til Christiansø hvert år. En overgang var USA også med i programmet, men de senere år har skibet holdt sig til nordeuropæisk farvand. Efter Karl Zilmers foredrag om Georg Stage Stiftelsen fortalte Erik Albertsen forsamlingen nogle anekdoter om livet på GEORG STAGE for mere end 65 år siden, da han var elev på skibet Der var stor tilfredshed med Karl Zilmers fortælling om Georg Stage Stiftelsen, og mange medlemmer udtrykte ønske om, at Karl om et par år kan komme og fortælle om hverdagen på den lille kønne fuldrigger. Anekdoter om livet på GEORG STAGE i 1930-erne Efter foredraget var der naturligvis mulighed for et par kommentarer fra publikum, og Erik Albertsen havde en sød historie at fortælle i forbindelse med at han som 15- årig havde sejlet med GEORG STAGE. Det var tilbage i slutningen af 1930erne, og overstyrmanden var Svendsen. I et (troede han) ubevogtet øjeblik stak Erik Albertsen hænderne i lommerne for at få lidt varme. Det skal man bare ikke gøre, for han fik besked på at sy lommerne til med sin sejlmagernål, -og det gjorde han så. På togtet kom skibet til Stockholm, og drengene blev inviteret op i byen. De kom på en restaurant, som Evert Taube på det tidspunkt havde. Drengene fik sodavand, og Evert Taube sang og spillede for dem. Han mente dog også, at der måtte gøres gengæld, så drengene blev spurgt, om der var en der kunne synge en sang. Alle pegede på Erik Albertsen, da kammeraterne mente, han var den bedste til at give et nummer. Han måtte så hurtigt grave en sømandssang frem og det blev denne: Ser du, Jolly Bob var en sømandsknøs, der var født i Aberdeen. Han forelsked sig i en dejlig tøs.. Så Erik Albertsen sluttede af med at spørge ved generalforsamlingen, om der måske var andre i forsamlingen, der havde sunget sammen med Evert Taube, - og den var der ingen, der kunne stikke. Selve generalforsamlingen Selve generalforsamlingen fremkaldte ikke de store reaktioner blandt de fremmødte medlemmer. Regnskabet blev godkendt trods et underskud på lige godt 5000 kroner. Nu havde kassereren godt nok trykt regnskabet med små typer, og belysningen var passende dæmpet, så det var måske forklaringen. Nej, underskuddet kan forklares med et noget mislykket arrangement i efteråret, som Maritimt Center Ærø ved nogle misforståelser mere eller mindre kom til at hænge alene på. Men så har vi da lært af det, nemlig ikke at indlade os på risikable arrangementer uden vi har en troværdig garanti fra samarbejdsparterne på, at de også vil tage deres del af risikoen. Der var genvalg til bestyrelsen, og sammensætningen kan ses på næstsidste side i Jagtpælen. Ekstraordinær generalforsamling Ligesom det er gældende hos en række andre foreninger på Ærø, skal der her i år ændres i foreningernes vedtægter med hensyn til foreningens hjemsted på grund af kommunesammenlægningen. Vores forening havde tidligere hjemsted i Marstal Kommune, og det skulle ændres til Ærø Kommune. For at få gennemført en vedtægtsændring bliver det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling. Samtid ændrede et fastudpeget bestyrelsesmedlem (udpeget af maritimt relateret erhverv ) status til at være almindeligt valgt bestyrelsesmedlem. Se billeder fra generalforsamling på de følgende sider: 13

14 Billeder fra generalforsamling Foreningens formand Christian Albertsen og Karl Zilmer fra GEORG STAGE får sig en snak (-måske om FYLLAS fremtid?) Mille Møller var med til at sætte en god stemning Så er tiden kommet til at nyde et af aftenens højdepunkter: Sprængt oksebryst med peberrodssovs. Der blev en næsten andægtig stilhed de første minutter efter fadene havde været rundt Her har vi et par af de ansvarlige for aftenens succes: Til venstre kokken Erik, som havde lavet maden, som var fremragende, og der var rigeligt af den. Til højre er det festudvalgets formand Henrik Steen, som havde fået hjælp af en skare trofaste hjælpere Det amerikanske lotteri er et populært indslag ved generalforsamlingen. Her er Jørgen Petersen og frue klar med lodderne. Jeg ved ikke om de vandt noget, men det gjorde Irene fra Søby, som vandt en af aftenens hovedgevinster, en meget smuk tegning udført af David Thomas, som ses bag den glade vinder.

15 JAGTPÆLEN medlemsblad for Maritimt Center Ærø. Udkommer, hvis der er stof nok, fire gange om året, nemlig januar, april, august og november. Oplag: ca. 230 eksemplarer I redaktionen: Indtil videre, Sven Leerskov Mathiesen Græsvængevej Marstal, tlf Maritimt Center Ærø Bestyrelsen 2003: Formand: Christian Albertsen Risemarksvej Ærøskøbing Tlf Mail Næstformand: Kaj Hald Barkvej Marstal Tlf Mail Kasserer: Sven Leerskov Mathiesen Græsvængevej Marstal Tlf Mail Sekretær: Berit Kochler Vestergade Ærøskøbing Tlf Mail Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jan Ahrenst Bregninge Møllevej Ærøskøbing Tlf Søren Nissen Lindsbjergvej Ærøskøbing Tlf Mail. David Thomas Øster Bregninge Ærøskøbing Tlf: Suppleanter: Povl Madsen Søtoften Ærøskøbing Tlf Mail: Henrik Steen Præstens Vej Ærøskøbing Tlf Mail: Revisor: Jan Mortensen Grundtvigs Alle Sønderborg Pensioneret tolder, søværnsmand, forsikringsagent og meget mere, Mouritz Sloth er stadig leveringsdygtig i små anekdoter og (sande?) historier fra den gang, han arbejdede i Statens tjeneste. Her følger et par stykker: Amerikansk tøjmønstring. Jeg var math-elev på Lynæsfortet i Her var amerikansk tøjmønstring meget brugt. Når en elev havde lavet en forseelse, var der amerikansk tøjmønstring. Elevfløjen lå ca. 200 meter fra vagtstuen. Amerikansk tøjmønstring startede efter udskejning. Det foregik således: Den idømte hentede en beklædningsgenstand af gangen, løb ned og afleverede den i vagtstuen, og i løb tilbage efter den næste genstand. Sådan gik det styk for styk, og udrustningen var splittet til atomer. For eksempel snørrebånd højre støvle, snørrebånd venstre støvle osv. Alt blev kontrolleret, var det hele ikke i orden, så var det om igen. Når det hele var afleveret, gik det den modsatte vej, - et styk af gangen, og til slut blev skabet kontrolleret, om alt var OK. Der hang et billede på indersiden af skabsdøren, og her kunne det ses, hvordan det skulle se ud. Der kunne godt gå nogle timer med denne lille spøg. Det var hårdt, - mange elever var kun 16 år, og en del blev da også sendt retur til deres mor, og blev så senere indkaldt som værnepligtige. Når bare enden er god. Denne begivenhed fandt sted ved et toldsted, der nærmest var en slags straffelejr. De fleste kom der, fordi de havde begået en eller anden forseelse. Det var så sidste station, - kom der flere indberetninger, var det afskedigelse. Denne begivenhed har jeg desværre ikke oplevet selv, men jeg har fået handlingsforløbet fortalt af den person, episoden drejer sig om. Der var færgeankomst fra Tyskland, men den pågældende var blevet temmelig beruset, og kollegaerne diskuterede, hvad de skulle gøre ved ham. De blev enige om, at han skulle stå ude ved hegnet og dirigere bilerne frem. For at han ikke skulle falde, havde de bundet ham til hegnet. Da bilerne var ekspederet kom Toldforvalteren ind på kontoret og spurgte: - Hvad laver den mand ude ved hegnet?. Kollegaerne kiggede ud, og der stod han stadig oprejst og vinkede. Den sidste bil var for længst passeret. Toldforvalteren sagde: - I må hellere køre ham hjem, så han ikke falder i havnen, for så er fanden løs. Et par af kollegaerne fik ham bakset ind i en patruljevogn og kørte ham hjem. De ringede på, og spurgte konen, hvad de skulle gøre af ham. Konen så på ham, så åbnede hun skraldespanden og sagde: - hæld ham bare i her, og så gik hun ind og lukkede døren. Men til sidst fik de dog lov til at lægge ham i gangen. Denne er fra et lille Provinstoldsted, hvor der er biograf i byen. Biografdirektøren var en lille skaldet mand med fipskæg. Han hed Andersen og biografen hed Kino, så han hed selvfølgelig Kino Andersen blandt byens borgere. Hans hushjælp var en ung pige, der ikke havde så meget at flytte rundt med. Hver gang hun havde udført et stykke arbejde, sagde hun: - Hva ska jæ nu lav? En dag var Kino Andersen i dårligt humør, og da hun havde spurgt nogle gange, blev han hidsig og sagde: - Du kan gå op og stikke din bare r.. ud af vinduet! Hun sjoskede af, og efter nogen tid vendte hun tilbage og sagde: - Hva ska jæ nu lav? - Har du gjort som jeg sagde? -Ja! -Jamen dog, hvad sagde folk, som gik forbi? -De sagde såmænd bare, Goddaw Kino Andersen Mouritz Sloth 15

16 Post- og passagerbåden "Hjortø" af Hjortø, - overdraget til Svendborg & Omegns Museum. I sommeren 2004 overdrog boet efter postfører Jørgen Greve Rasmussen post- og passagerbåden "Hjortø" af Hjortø til Svendborg & Omegns Museum. Overdragelsen var betinget af, at "Hjortø" skulle bevares i original og sejlklar stand og stedse have hjemsted i Svendborg. Museet lagde vægt på at bevaringen af "Hjortø" som et stykke sejlende kulturhistorie på Svendborg Sund skulle være en sag med bred folkelig opbakning. "Hjortø" skulle bevares i original stand, sejle og være synlig på sundet og den gamle glødehovedmotor skulle kunne høres på sundet. Et bevaringsværdigt fartøj. For at underbygge denne overdragelsesklausul Postbåden Hjortø med Vornæs skovene i baggrunden søgte museet Kulturministeriets Skibsbevaringsfond om at få fartøjet erklæret bevaringsværdigt. Skibsbevaringsfonden vurderede at fartøjet var af en sådan karakter, at det måtte betragtes som et varigt kulturminde, hvis kulturhistoriske værdi ikke måtte forringes eller gå tabt. Fonden erklærede derfor "Hjortø" for et bevaringsværdigt fartøj. "Hjortø" optaget i Træskibs Sammenslutningen. "Hjortø" er samtidig optaget i Træskibs Sammenslutningens fartøjsoversigt, hvilket er med til en yderligere sikring af bevarelsen "Hjortø" som et ældre brugsfartøj. Postbåden "Hjortø"s Venner. At bevare postbåden "Hjortø" er blevet en sag med bred folkelig opbakning. Driften af fartøjet er lagt i hænderne på en bevaringsforening, der p.t. tæller 120 medlemmer. 15 af foreningens medlemmer udgør et bådelaug med ansvar for vedligeholdelse af og sejlads med fartøjet. "Hjortø" sejler med museumsforeningens og bevaringsforeningens medlemmer, ofte med et besøg på Søfartsmuseet i Troense. Et personligt medlemskab af foreningen koster 150,- kr. og kan tegnes ved henvendelse til Søfartsmuseet i Troense på telefon Kjeld Søberg, Troense Søfartsmuseum Hjortø og Ærøsund Hjortø ved iskanten 16

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse.

Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Svømmeklubben MK 31, K1 Træningslejr uge 7, 2013 Palma, Mallorca Lørdag 9/2-13 Vi mødtes tidligt i morges i Københavns lufthavn. Efter check-in og security havde vi lidt tid inden afrejse. Pga. bagage

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009

Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 Juletur til Goslar. 1 4. december 2009 1 Så er vi klar til afgang fra Hundested. Klokken er 8.00. Turen går mod Rødbyhavn med opsamling i Frederiksværk og Roskilde. Vejret er fint (som sædvanligt), og

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år.

Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 års jubilæum Jubilæet er vel overstået, så nu er vi godt i gang med (som nogle af deltagerne bemærkede) de næste 50 år. 50 år er meget lang tid at skulle forholde sig til, og samfundet vil sandsynligvis

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

4. klasses avis 17. 21. maj 2010

4. klasses avis 17. 21. maj 2010 4. klasses avis 17. 21. maj 2010 Den fede overraskelse Mandag morgen klokken tidlig tog 4 og 5 til tyskland med tog I toget fik de at vide hvad de skulle alle dagene. Mandag med tog, tirsdag kanotur, onsdag

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR

HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR HYMER KLUB DANMARK KLUBNYT NR. 2-2013 Jubilæumstræffet på Ribe Camping 9.-12. maj 2013 Halvdelen af Hymer Klub Danmarks medlemmer i alt 74 vogne deltog i klubbens vellykkede jubilæumstræf og generalforsamling

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

3-9. Udsigt fra pladsen

3-9. Udsigt fra pladsen 3-9 Dagen i dag er en transport dag hvor vi bare skal til næste Campingplads så der sker ikke noget under turen. Da vi ankommer til Camping Covelo bliver vi noget overrasket da vi henvendte os til damen

Læs mere