m dtjylland Oplysningsblad Nr Juletræsfest Mandag den 29. december 2014 kl Vel mødt Bestyrelsen Læs side 8 Indvielse af pavilion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "m dtjylland Oplysningsblad Nr. 4 2014 Juletræsfest Mandag den 29. december 2014 kl. 14.30-17.00 Vel mødt Bestyrelsen Læs side 8 Indvielse af pavilion"

Transkript

1 m dtjylland Oplysningsblad Læs side 4 Indvielse af pavilion Læs side 5 Kurser for tømrer, tagdækker, jord & Beton-struktør Læs side 6 Gruppegeneralforsamlinger Læs side 8 Euro Skills 2014 Læs side 10 Ny Lo formand Nr Bemærk datoen. 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til Juletræsfest Mandag den 29. december 2014 kl Vel mødt Bestyrelsen

2 Hovedkontor 3F Midtjylland Fagligt Fælles Forbund Birk Centerpark 4 Postboks Herning Tlf.: Blad 3F Midtjylland Lokalt oplysningsblad for Fagligt Fælles Forbund Ansvarshavende redaktør Henning Vestbjerg Pedersen Bladudvalg Henning V. Pedersen Jan Andreasen Lis Mortensen Niels Andersen Anne Mette Larsen Deadline næste nummer januar 2015 Holdninger Holdninger og meninger i bladet er ikke nødvendigvis udtryk for afdelingens opfattelse Bestyrelsen i 3F Midtjylland Formand: Henning Vestbjerg Pedersen Næstformand: Arne Mogensen Næstformand: Jørgen Nielsen Navn: Område: Arbejdsplads: Mette Thordahl Offentlige Faglig sekretær - gr.fmd. Signe Bjergbæk Offentlige Skolerengøringen i Herning Komm Arne Schmidt Offentlige Vej og Park Herning Kommune John Jensen Industri Annette Brøgger Industri Blücher, Vildbjerg Ole Lillegaard Kristensen Industri Icopal Bjarne Larsen Industri Siemens Søren Rasmussen Industri Siemens Brian Kristensen Industri Egetæpper Hans Agerup Transport Arriva, Herning Jan Andreasen Transport Supergros Hans Jessen Træ/Industri Faglig sekretær gr.fmd. Erik Jensen Træ/Industri Rationel Sdr. Felding Henrik Korsholm Rasmussen Træ/Industri Jeld-Wen Jesper Kristensen Byg/tømrer Jørgen Friss Poulsen Egon Jensen Byg/tømrer FBA Huse Henrik Kæmsgaard Villadsen Byg/tømrer Tømrerfirmaet Bent Andersen Torben Jensen Industri Siemens Mette Lund Jørgensen Grøn Dyrby s Jesper Eriksen Byg/tømrer F.B.A. Gert Fahlen Byg/tømrer Silkeborg Gulvbelægning Nummer Oplag Eftertryk Tilladt med kildeangivelse Tryk Fjerritslev Tryk A/S Fotos i dette blad: Red. Åbningstider og telefontider på 3F-kontoret Birk Centerpark 4, 7400 Herning (åbningstid) (telefontid) Mandag Tirsdag Onsdag Lukket Torsdag Fredag HUSK servicekontorerne er lukkede i ferieperioderne. Se mere på Åbningstider Servicekontoret i Viborg hos HK Midtvest: Boyesgade 3, 8800 Viborg (åbningstid) Tirsdag Servicekontoret i Silkeborg Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg (åbningstid) Tirsdag Daglig ledelse Formand Henning V. Pedersen Næstformænd Arne Mogensen Jørgen Nielsen Kasserer Flemming Nielsen A-kasseleder Gitte Paulsen Vice A-kasseleder Ole Jepsen 2 midtjylland nr. 4 December 2014

3 Omskoling, opkvalificering og uddannelse Jeg vil endnu engang komme ind på udfordringerne vi kommer til at have i fremtiden på uddannelsesområdet. Vi kan se, at der i fremtiden ikke vil være alle de ufaglærte job der har været tidligere. Derfor skal vi give vores medlemmer en omskoling/opkvalificering eller en reel uddannelse for ellers vil de ikke i fremtiden kunne fastholde et ordinært job. Vi skal ikke ud i, at vore medlemmer/borgerne i Danmark skal til at have 2-3 job for at kunne leve et tåleligt liv. Adgangskravet for at komme ind på en erhvervsuddannelse er karakteren 2 og 7 for at komme ind på de gymnasiale uddannelser. I og for sig er der ingen fejl i det, men måske skulle man hellere til at se på hvilke krav der skal stilles i folkeskolen for at komme ud af den. For det kan ikke være rigtigt, at ungmsuddannelserne og de videregående uddannelser skal til at rette op på de fejl og mangler der sker i folkeskolen. Både de unge og folkeskolerne skal nu til at tage ansvar, og der skal være den hjælp og hjælpemidler til rådighed der er behov for. Der skal ikke være nogen der går ud af folkeskolerne der ikke kan læse, skrive eller regne. De ordblinde, læse-stave svage og talblinde skal testes i de små klasser. Så kan man sætte i gang med en indsats så hurtigt som muligt og sikre at alle får den samme mulighed for at få en ordentlig skolegang. De unge mennesker skal være klar til at gå videre og være klædt ordentlig på til at uddanne sig og påtage sig de ordinære job der stadig vil være i Danmark, og som gerne skulle fastholdes her i landet. Praktikpladsproblematikken findes stadigvæk. Med ca manglende pladser på landsplan er der stadig store udfordringer. Alle virksomheder uanset størrelse skal forpligtiges til at tage elever. På den måde bidrager alle til den opkvalificering af den danske befolkning så borgerne kan påtage sig de job som virksomhederne mangler medarbejdere til. Det kan ikke være rigtigt, at man bare siger at så henter vi udenlandsk arbejdskraft hertil. Alle har et ansvar for at sørge for at vi har den kvalificerede arbejdskraft der er brug for. Som faglig organisation har vi en kæmpe forpligtigelse til at fortælle vores ledige, at de er nødt til at se på hvilke uddannelsesmuligheder der skal til for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. De ledige har også selv et ansvar for deres egen fremtid, og vi skal hjælpe dem alt det vi kan i forhold til at se muligheder eller jobåbninger. Formand Henning Vestbjerg Pedersen Kontoret er lukket d. 24. og 31. december 2014 samt d. 2. januar 2015 Formanden har ordet 3F Midtjyllands medlemmer og deres familier ønskes alle en GLÆDELIG JUL samt et GODT NYTÅR. Jeg håber på at vi ses til afdelingens juletræsarrangementet mandag den 29. december Formand Henning V. Pedersen midtjylland nr. 4 December

4 Bygningsgruppen Indvielse af pavillonen i Gødstrup Torsdag d. 23. oktober var der indvielse af den nye pavillon i Gødstrup. Ca. 110 bygningsarbejdere og fagforeningsfolk fra de forskellige LO forbund var mødt op, for at fejre indvielsen af LO pavillon i Gødstrup. Der var i dagens anledning opsat en pølsevogn, hvor man kunne stille sin sult. Bent Hansen (S) Regionrådsformand og Bente Nielsen (SF) næstformand, Regionsrådet i Region Midtjylland og afgående formand fra LO Herning-Ikast Steen Jonassen var talere. Et klart signal om at man i Gødstrup tager fagbevægelsens rolle seriøst. Fra politisk side er der lagt op til, at der skal være et bredt samarbejde med fagbevægelsen på byggeriet i Gødstrup, derfor har LO fået lov til at stille en pavillon op. For som Bent Hansen sagde: Vi har nogle dårlige erfaringer med andre steder i landet, hvor forholdene ikke har været helt i orden, og derfor er det så vigtigt, at fagbevægelsen er synlig. Også i forhold til at komme på uanmeldt besøg på pladserne indimellem. Steen Jonassen fra LO supplerer: Vores mål har været at synliggøre, at vi har et godt fælleskab med»rød stue«i regionen. Vi vil være med til at sørge for, at de folk, der har deres daglige arbejde på byggepladsen, er omfattet af de danske regler for gode løn og arbejdsforhold. Steen Jonassen understreger, at projektlederne på byggeriet har været med til initiativet med en faglig base lige fra begyndelsen. For 3F s vedkommende har der været en god dialog mellem regionens byggeledelse, Rambøll og 3F Midtjylland. Det var en rigtig god dag, hvor der blev konverseret på kryds og tværs og spist en masse hotgs. Af 3F Konsulent Paw Nyrup 3F Konsulent Paw Nyrup har kontor i pavillioen. 4 midtjylland nr. 4 December 2014

5 Styrk dig selv og dit sjak Akkordkurset regn den ud - for Tømrere Vi skal gennemgå overenskomsternes bestemmelser samt prislistens forudsætninger primært på tømrerprislisten. Vi kommer, på disse 3 dage, ind over Den Danske Model - Akkord Timeløn - Pension Danmark - Uddannelse i FiU systemet. Har du lyst og tid til at deltage skal du tilmelde dig på eller telefon Kurset holdes i afdelingen fra mandag d februar Eventuelt arbejdstab dækkes efter gældende regler i afdelingen. FIU nummer Antal Tid Sted februar f Midtjylland Med venlig hilsen Bygningsgruppen Midtjylland Birk Centerpark 4, 7400 Herning Kursus for Tagdækker I samarbejde mellem: 3F Holstebro, 3F Midtjylland, 3F Skive og 3F Viborg Etableres et kursus for såvel Gamle som nye 3F medlemmer indenfor tagdækning. Kurset løber over 3 hverdage, er gratis for deltagerne, og vil blive afholdt den januar 2015 i Laugesens Have Tabt arbejdsfortjeneste kørsel i forbindelse med kurset, betales efter afdelingens gældende regler. Husk sikkerhedssko & sikkerhedshjelm. Tilmelding skal ske til: 3F Midtjylland tlf Senest 12. december 2014 Kursus for Jord & Beton-Struktør 3F afdelingerne Holstebro, Midtjylland, Skive og Viborg afholder kursus med gennemgang af gældende akkordregler samt opmåling efter den forenklede priskurant Kurset bliver afholdt den: 16. februar 2015 fra kl til hos 3F Midtjylland Birk Centerpark 4, 7400 Herning Betaling tabt arbejdsfortjeneste kørsel i forbindelse med kurset er efter afdelingens gældende regler. Tilmelding skal ske til: 3F Midtjylland på telefon Senest 9. februar 2015 Med venlig hilsen 3F Midtjylland midtjylland nr. 4 December

6 Ønsker du at præge udviklingen i din fagforening? 3F Midtjylland holder Gruppegeneralforsamlinger lørdag den 28. februar 2015, hos 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning Transport Grøn, Offentlig & Privatservice - Træ & Møbelgruppen Bygningsgruppen - Industrigruppen Sæt allerede nu kryds i kalenderen, og mød op til generalforsamlingen i din gruppe og gør din indflydelse gældende. Morgenmad kl Oplæg med fælles aktuelt tema Gruppegeneralforsamlinger Frokost og afslutning Arrangementet forventes at være afsluttet omkring kl Forslag du ønsker behandlet på din generalforsamling skal være gruppeformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Tilmelding til morgenmad og frokost på afdelingskontoret eller tlf senest den 25. februar. På gruppernes vegne Niels Andersen Mette Thordahl Hans Jessen Ivan Mortensen Torben Andersen X Husk at sætte i kalenderen den 17. marts 2015, hvor der er ordinær afdelingsgeneralforsamling 6 midtjylland nr. 4 December 2014

7 Transport Chauffør det er dit ansvar Husk det er dit ansvar, at dit køretøj - uanset om det er din personbil, en kassevogn, lastbil eller bus - er i orden. Det er alt lige fra dæk, bremser, styretøj, lygter og bilens andet lovpligtige udstyr. Politiet vil altid sige, at det er chaufførens ansvar og udskrive bøden til ham/ hende. Så når du overtræder loven for at hjælpe din vognmand, så er det dig, der bliver straffet. Hvis du ikke overholder køre-hviletidsreglerne får du en bøde, og vognmanden får en, der er bbelt så stor, men i de fleste firmaer har vognmanden en større og bedre økonomi end dig, så det rammer ikke ham så hårdt. Det er også dig, der får klip i kørekortet, og i værste fald mister det, hvis du groft har overtrådt færdselsreglerne. Det vil i de fleste tilfælde betyde, at du ikke længere har noget arbejde som chauffør, men samtidig pådrager du dig en 3-ugers karantæne i A-kassen, fordi det er selvforskyldt. Derfor vil jeg opfordre dig til at overholde reglerne, og forlang, at det køretøj du kører i, er i orden ifølge færdselsloven. Du skal ikke lade dig presse af vognmanden eller for den sags skyld af en speditør. Speditøren bliver slet ikke straffet det er kun dig og din vognmand. Niels Andersen Faglig sekretær arbejde i inficerede besætninger og om hvordan man Vejledning om forebygger smitte. MRSA 398 i svinebesætninger Vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger MRSA 398 kan smitte fra dyr til mennesker MRSA 398 kan smitte fra dyr til mennesker Vask af arbejdstøj Ved kontakt til læge/hospital MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie der findes i Vask arbejdstøj ved 60 grader i stalmrådet. nogle svinebesætninger, MRSA 398 og er som en kan smitte resistent fra dyr til stafylokok Ryst ikke bakterie arbejdstøjet og der undgå findes at blande med i andet tøj. mennesker. Derfor skal der tages forholdsregler for at Brug hånddesinfektion umiddelbart efter du har rørt ved minimere nogle risikoen for svinebesætninger, at bringe smitte fra stald til husstand. og som arbejdstøjet. kan smitte fra dyr til Ved eventuel smitte skal sundhedsstyrelsens regler følges. mennesker. Derfor skal der tages forholdsregler for at Arbejdstilsynets krav MRSA 398 minimere på svin og i risikoen støv for at bringe smitte Informer de fra ansatte stald om de særlige til husstand. smitterisici, der kan Svin bærer MRSA 398 på huden eller i trynen. I stalden vil være forbundet med arbejdet. MRSA 398 Ved også eventuel være i støvet, på smitte alle overflader skal og i luften. sundhedsstyrelsens Instruer om rengøring af regler stalden, adfærd følges. når man forlader stalden og vask af arbejdstøj. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med MRSA 398, når man opholder sig i stalden. Men risikoen for at blive smittet er størst, hvis man arbejder med svin. Grundig MRSA 398 på og i støv rengøring holder støvniveauet nede. Svin bærer MRSA 398 på huden eller i trynen. I stalden vil MRSA 398 også være i støvet, på alle overflader og i luften. Man kan derfor ikke undgå at komme i berøring med MRSA 398, når man opholder sig i stalden. Men risikoen for at blive smittet er størst, hvis man arbejder med svin. Grundig rengøring holder støvniveauet nede. MRSA kan smitte fra menneske til menneske MRSA kan smitte fra menneske til menneske. Der ses en spredning på mellem 5-20 % hos familiemedlemmer til smittede. Der er ingen væsentlig risiko ved at spise eller håndtere svinekød. Inden du forlader stalmrådet - også ved pauser Rengør og desinficer støvler - smid overtræk til sko væk! Smid arbejdstøjet! Vask hænder grundigt med vand og sæbe eller endnu bedre - tag et bad! Tør hænderne i et rent håndklæde - gerne i et papirhåndklæde! til menneske Brug hånddesinfektion med sprit tilsat glycerol! Skift til rent tøj, som opbevares i lukket rum så det ikke forurenes af MRSA fra støvet! Undgå at bringe ting ind og ud af stalmrådet, som fx en mobiltelefon! MRSA kan smitte fra menneske MRSA kan smitte fra menneske til menneske. Der ses en spredning på mellem 5-20 % hos familiemedlemmer til smittede. Der er ingen væsentlig risiko ved at spise eller håndtere svinekød. Sørg for at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvori er beskrevet særlige smitterisici ved at Hvis man har brug for læge/hospital, er det vigtigt at oplyse om, at man arbejder i en svinebesætning og kan være bærer af MRSA 398. Så får man den rigtige behandling og sund hedspersonalet kan forebygge eventuel videresmitte. Eventuelle spørgsmål rettes til Jordbrugets Arbejds- Vask af Sørg arbejdstøj for at der udarbejdes en arbejdspladsvurdering (APV), hvori er beskrevet særlige smitterisici ved at Vask arbejdstøj arbejde i inficerede ved besætninger 60 grader miljøudvalgs og om hvordan i stalmrådet. sekretariat: man forebygger smitte. Ryst ikke arbejdstøjet og undgå at blande med andet tøj. Brug hånddesinfektion umiddelbart efter du har rørt ved arbejdstøjet. Ved kontakt til læge/hospital Hvis man har brug for læge/hospital, er det vigtigt at oplyse om, at man arbejder i en svinebesætning og kan være bærer af MRSA 398. Så får man den rigtige behandling og sund hedspersonalet kan forebygge eventuel videresmitte. Denne vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Vejledningen er beregnet til ophængning i svinestalde. Den kan fås ved henvendelse til: BAR Jord til Bord og Landbrug & Fødevarer. Vejledningen kan også wnloades fra og Arbejdstilsynets krav Informer de ansatte om de særlige smitterisici, der kan være forbundet med arbejdet. udvikling. Instruer om rengøring af stalden, adfærd når man forlader stalden og vask af vejledningen til høring. arbejdstøj. Denne vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg i samarbejde med Landbrug & Fødevarer. Vejledningen er beregnet til ophængning i svinestalde. Den kan fås ved henvendelse til: BAR Jord til Bord og Landbrug & Fødevarer. Vejledningen kan også wnloades fra og Eventuelle spørgsmål rettes til Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalgs sekretariat: Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Heruver tages der forbehold for den teknologiske udvikling. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har haft vejledningen til høring. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Heruver tages der forbehold for den teknologiske Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har haft Inden du forlader stalmrådet - også ved pauser Rengør og desinficer støvler - smid overtræk til sko væk! midtjylland nr. 4 December

8 Reportagen Euro Skills 2014 i Lille, Frankrig fra d Der er for nylig afholdt EuroSkills i den nordfranske by Lille, hvor vores danmarksmester i gulvlægning Kim Søndergård fra Garant Hemmet, deltog for at forsvare de danske farver. Det er første gang at Danmark har haft en gulvlægger med til Europamesterskaberne. Fredag d.26.09, altså få dage før afrejsen, fik Kim sit svendebrev sammen med en velfortjent bronze-medalje (som kun kan overgås af sølv hos gulvlæggerne). Kims arbejdsgiver, Garant Hemmet har bakket godt op omkring ham både til Danmarksmesterskaberne i Skills men også til Euroskills, hvor ledelsen fra firmaet valgte at rejse til Lille, for at støtte Kim. Konkurrencerne forløb over 3 dage, hvor der blev arbejdet intenst på tid. Konkurrencerne startede torsdag d. 2.10, og de danske deltagere tog af sted allerede mandag d for at komme derned i god tid, samt for at forberede sig og tjekke omgivelserne. Selve konkurrencedelen sluttede lørdag eftermiddag, under store klapsalver fra alle de danskere der kunne samles omkring standen (det er tradition). Og søndag aften var der medaljeoverrækkelser. Medaljeoverrækkelsen var i sig selv en stor oplevelse, hvor der traditionen tro er larm og sang fra de deltagende lande. Det være sig alt fra kobjælder til fløjter og flag. Der er en helt utrolig stemning og opbakning. Der var kamp til stregen hos gulvlæggerne, og mmerne var nødt til gå i detaljerne ved bedømmelserne, hvor Kim kom på en flot 4 plads. Kim syntes at det var sjovt og lærerigt at være med, men det var også en hård omgang, for der var tæt konkurrence og de mange tilskuere lægger et vist pres på deltagerne gennem alle dagene. Over de 3 dage hvor konkurrencerne foregik, gik ikke mindre end gæster gennem dørene på Lille Grand Palais, det største besøgstal nogensinde til Euro skills. Besøget i Lille, var en stor oplevelse. Vi blev hurtigt grebet af stemingen men fik også muligheden for at se hvordan gulvlæggere i andre lande arbejder, så turen var også lærerig på den måde. Desuden er der mellem underviserne i de forskellige lande nu oprettet en kontakt, og man snakker allerede sammen om at kigge på diverse teknikker sammen for at forbedre arbejdet. Gulvlægger-faget hører til blandt de små fag i byggeriet. Derfor var Skills en oplagt mulighed for at reklamere lidt for faget. 3F valgte så at deltage og bakke op, ved at sende de lokale uddannelsesudvalg til Frankrig, både for at se hvad Skills går ud på men også for at danne relationer på tværs af vores to Gulvskoler, samt med byggegruppen i 3F og ikke mindst Byggeriets Uddannelser og mestersiden også. Gulvlæggerne har i dag som sagt to skoler, en i København og en i Viborg hvor Kim er udlært. Men faget, som nok er lille er g stadig gammelt og traditionsrigt, men desværre et ret ukendt fag blandt de unge mennesker. Dette giver nogle udfordringer i forhold til at få uddannet gulvlæggere nok. Derfor blev der sidste år sat gang i opsøgende projekter, hos mestrene for at finde lærepladser. Dem er det g ikke det store problem at finde, til gengæld mangler vi eleverne. Pt arbejdes der på at komme bedre ud til erhvervskolerne, så vi kan formidle faget ud til de elever der ikke kender til det, og forhåbentlig ad den vej få oprettet nye kontrakter. Lisbeth Gissel Næstformand LUU Viborg, Timelærer Mercantec/Gulvskolen Viborg 8 midtjylland nr. 4 December 2014

9 Tillykke til de ny udlærte svende På Byggetek en del af Mercantec - har følgende hold afsluttet undervisningen og bestået eksamen den 12. september Tømrer Der har aldrig været delt så mange medaljer ud i forbindelse med afslutningen på Viborgs tømreruddannelse, som ved den efterfølgende svendebrevoverrækkelse d. 26. september Samlet set blev det til 3 sølvmedaljer og 2 bronzemedaljer, mens hele 14 svende blev Antaget med Ros 9 af de færdige svende afsluttede deres tømreruddannelse som såkaldt EUD-HTXere og tre af disse fik medalje. Uddannelsen er forløberen for den populære EUX-uddannelse, hvor man kombinerer en studentereksamen på Viborg Tekniske Gymnasium med en tømreruddannelse. Anlægsstruktører På Byggetek har følgende hold afsluttet undervisningen og bestået deres svendeprøve til hhv. Anlægsstruktører(12) og Bygningsstruktør(1) torsdag den 25. September Svendeprøven blev afsluttet med en gang sølv, seks gange bronze og tre gange ros. Medaljer EUD-HTX: Fra venstre: Sebastian Lund Pedersen (Sølv), Kasper Skrøder (Bronze) og Kasper Grotrian Andersen (Sølv) Medaljer ordinær tømrer: Fra venstre: Uffe Stampe Jensen (Bronze) og Nicolai Steg Hansen (Sølv) Underviser Lars Mikkelsen, Byggetek: Peder Nørby, Lemvig (Nr. Nissum), Ib G. Jensen A/S, Gitte Østergaard Mortensen, Aars (Hornum), Gunnar Nielsen A/S, Michael Flansmose Nielsen, Lemvig (Fjaltring), Nørgaards Fliser, Jesper Dalsgaard Christensen, Ulstrup, Arkil A/S, Finn Hjortshøj Reckweg, Tjele (Ørum), Hr. Jokumsen Entreprenørfirma, Kenni Blom Wedel, Ørsted, brdr. Kempel ApS, Michael Bank Falkenstrøm, Stouby (Hyrup), Murer og Betonfirmaet Erling Jørgensen A/S (Bygningsstruktør), Kasper Nautrup, Roslev (Jebjerg), Salling Entreprenørfirma A/S, Thomas Søgård Nielsen, Viborg, VM Anlæg A/S, Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution med omkring 450 medarbejdere og ca studerende om året,, der gennemfører et kortere kursus eller en længere uddannelse på adresser i Viborg, Bjerringbro, Skive og Ulfborg., Mercantecs vision er at fastholde og udbygge udbuddet af tekniske og merkantile uddannelser i et attraktivt uddannelsesmiljø. Og at, være det foretrukne lokale uddannelsessted for unge og voksne inden for erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier samt kurser og, efteruddannelser., Rene Jensen, Stoholm Jylland, Jens Dalgaard, Mads Flarup-Jensen, Viborg, Entreprnørfirmaet Yding A/S, Ejving Madsen, Viborg, Teknik og Miljø Viborg Kommune, Kristian Julius Bjerregaard, Aalborg, Limfjords Sandblæsning, Underviser Allan Uhrskov Mølgaard, Byggetek Gulvlæggere På Byggetek har følgende hold afsluttet undervisningen og bestået deres svendeprøve til gulvlæggere fredag den 26. september Siddende fra venstre: John H Sørensen fra Viborg (Tømrer- & Snedkermester Peter Rahbek - Viborg), Henrik L Ingemann fra Viborg (Mercantec - Viborg), Nicolai S Hansen fra Skals (Tømrermester Lars Mogensen Skals ApS - Skals), Rasmus B Thuge fra Karup (Kølvrå Tømrer- & Snedkerforretning ApS - Karup), Christian S Tougaard fra Løgstrup (Bach Byg A/S - Viborg), Anders B Christiansen fra Kjellerup (VIUM TØMRER OG SNEDKERFORRETNING - Kjellerup), Kris Holm fra Viborg (Kic Tømrer og Snedker A/S - Viborg), Jasper H Nielsen fra Hobro (Bm Byggeindustri A/S - Hobro), Mikkel B Pedersen fra Horsens (Håndværkeren ApS - Horsens), Benjamin L Gudiksen fra Viborg (Mercantec - Viborg), Kristian R Andreasen fra Aars (Tømrer- og Snedker Kastberg A/S - Aars), Rolf N Larsen fra Tjele (Lund Byggefirma A/S - Tjele), Carsten Hansen fra Viborg (Tømrer- Og Snedkerfirmaet V/ Jørgen Balle Viborg ) Stående fra venstre: Michal F Hansen fra Kjellerup (VIUM TØMRER OG SNEDKERFORRETNING - Kjellerup), Lars N Jensen fra Farsø (Louns Tømreren V/ Palle B Pedersen - Farsø), Rasmus L Sørensen fra Møldrup (HP-Byg A/S Aalborg Øst), Anders N Andersen fra Møldrup (Mercantec - Viborg), Christian H Jeppesen fra Viborg (Tømrer & Snedker Morten Jørgensen - Viborg), Per K Sørensen fra Møldrup (Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S - Viborg), Morten Skov Jensen fra Møldrup (Byggefirmaet Ivan Dalsgaard A/S - Møldrup), Peter K Jensen fra Aars (Robo Byg V/ Roland Bøgh Christensen - Nørager), Torsten T Dalsgaard fra Viborg (Byggefirmaet Ivan Dalsgaard A/S - Møldrup), Carsten Gundersen fra Viborg (Tømrermester Lars Mogensen Skals ApS - Skals), Jens Dalsgaard fra Viborg (Tømrer-Snedkerfirmaet V/ Jan Bach - Viborg), Anders B Lassen fra Viborg (Kic Tømrer og Snedker A/S - Viborg), Kasper B Kristoffersen fra Viborg (Mercantec - Viborg), Kasper G Andersen fra Aars(Østrup Tømrer- og Snedkerforretning ApS Aars), Jeppe K Jensen fra Århus C (Mercantec - Viborg), Sebastian L Pedersen fra Viborg (Overlund Tømrer- & Snedkerforretning A/S - Viborg), Uffe H Jensen fra Kjellerup (v/ Leif Christensen Thorning Tømrer Og Snedkerforretning Kjellerup), Kristian S Bovbjerg fra Viborg (Mercantec - Viborg), Kasper H Skrøder fra Viborg (Tømrer- og Snedkerfirmaet Jan Myrthue A/S - Viborg), Rasmus B Kynde fra Viborg (Mercantec - Viborg) Anders Juul Pedersen fra Kolding (A10 tæpper A/S - Kolding), Benjamin Jensen fra Grenå (Grenå gulvcenter A/S - Grenå), Bo Ø. Nielsen (Burchart Gulventreprise A/S - Kolding), Kim Søndergaard Petersen fra Nørre Nebel (M.C. Tæpper og Gardiner A/S - Hemmet), Marc Bank fra Horsens (Garant Skanderborg - Skanderborg), Martin R. Pedersen fra Aalborg Øst (Jul. Nielsen Entreprise A/S -Frederikshavn), Martin T. Henriksen fra Kolding (Burchart gulventreprise - Kolding), Mathias E. Andersen fra Silkeborg (Hammelsvang A/S - Århus), Nicklas S. O. Johnsen fra Slagelse (Jimmis Gulvservice - Nykøbing Sjælland), Niklas M. Sørensen fra Horsens (Worsøe Gulve A/S - Juelsminde), Oliver Baden fra Ry (Worsøe Gulve ApS - Juelsminde), Rasmus H Pedersen fra Nykøbing M (Garant Brich Gulve - Nykøbing Mors), Tom J. S. Larsen fra Kongens Lyngby (BT Gulve Ishøj A/S - Ishøj) midtjylland nr. 4 December

10 Ny LO Formand i Herning-Ikast blev Lone Børlum De der kender mig rigtig godt, ved hvor meget det betyder for mig at stå her i dag hvor jeg er blevet valgt som ny formand for LO Herning Ikast. Jeg er gammel syerske, fra dengang hvor størstedelen af vores tøj blev produceret i Danmark og hvor det var ret og pligt at man meldte sig ind i en fagforening. Foregangskvinden for det, var Gitte Paulsen, som jo i dag er A kasse leder i 3F Midtjylland. Sidenhen blev jeg udlært postbud. Tog et break og blev vinterbarn på LO Skolen i Helsingør. Ti kilo tungere tog jeg hjem og uddannede mig til socialpædagog, og arbejdede bredt indenfor dette felt i en del år. For ti år siden skiftede jeg branche og tog erhvervskørekort til bus og Taxi. Jeg blev valgt som TR da jeg arbejdede ved Herning Turist. Opbyggede et fagligt netværk. Sad med i en del bestyrelser, lokalt og på landsplan. Jeg kender til hele arbejdsgangen i faglige sager og har taget et hav af kurser i FIU systemet. Jeg har taget fagbevægelsens ligestillingsleder uddannelse og en HR på Erhvervs akademiet MidtVest. Jeg er politisk aktiv og medlem af Socialdemokratiet. Stillede op til kommunalvalget i 2013 for første gang, men kom desværre ikke ind. Nu får jeg så muligheden for at blande det politiske med det faglige på en måde hvor det handler om at få alle med. Jeg ser frem til et nyt netværk i LO og ser frem til at forsætte det samarbejde der allerede er i gang i Herning Ikast-Brande, med lokalpolitikerne og embedsmænd, de faglige formænd, AOF, de frivillige kulturelle foreninger, erhvervs og uddannelsesstederne, LO formændene i regionen og ikke mindst skurvognen i Gødstrup, og glæder mig til at være med til at sætte mit præg på at skabe arbejds- og uddannelsespladser, lære- og praktikpladser, så alle forhåbentlig kommer med, og selvfølgelig med den Danske Model i baghovedet. Skurvognen i Gødstrup er en fremragende chance for endnu engang at udbrede og cementere den Danske Model og en enestående chance for at understrege, at i Danmark, lige midt i vores område, region midt, der samarbejder regionsog kommunalpolitikerne og fagbevægelsen med bygherrerne om, at overholde danske overenskomster og arbejdsvilkår. Jeg vil opprioritere skolekontakt samarbejdet med Poul Siggård fordi, Jo tidligere unge mennesker lærer om Den Danske Model og vigtigheden af at slutte sig til fællesskabet som medlem af en fagforening, jo bedre er det. Jeg kommer af små kår. Er vant til ikke at ødsle. Tænker altid på at få flest mulige med og bestræber mig på at argumentere og formulere mig på en sådan måde at flest mulige forstår mit budskab. Jeg ved alt om hvad det betyder og hvordan det føles at arbejde til absolut mindsteløn, også uden overenskomst, og er ikke bleg for at gå i front og få flere med, i kampen om en anstændig løn og arbejdsforhold. Endvidere har jeg den fordel at jeg har oplevet at være ledig og altså bruger af det system vi har til ledige i dag. Kort sagt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Tak for ordet og tak til 3F og til bestyrelsen for at indstille mig til posten. 10 midtjylland nr. 4 December 2014

11 Arbejdsskade- og socialafdeling Hvad gør jeg hvis jeg får en arbejdsskade? Skader der er sket i forbindelse med arbejdet, er som udgangspunkt en arbejdsskade. Man skelner mellem to former for arbejdsskader.: Erhvervsbetinget lidelser En erhvervsbetinget lidelse/sygm er en sygm, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygmmen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Arbejdsulykker En ulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Det er g ikke alle arbejdsskader der giver ret til erstatning. Hvem skal anmelde For ulykker gælder det: har du mere end én dags fravær i forbindelse med en arbejdsulykke, skal virksomheden sørge for, at skaden bliver anmeldt. Konstaterer din læge, at du formodentlig har pådraget dig en erhvervsbetinget lidelse, er det din læge som har pligten til at anmelde lidelsen til Arbejdsskadestyrelsen. Først når du modtager besked fra virksomhedens forsikringsselskab eller Arbejdsskadestyrelsen, kan du være sikker på at anmeldelsen er foretaget og registreret. 1-årig frist for anmeldelse Fristen for at anmelde en arbejdsskade er 1 år efter, at skaden er sket. For erhvervssygmme er fristen 1 år efter, at tilskadekomne finder ud af, at en sygm skyldes arbejdet. Overholder man ikke fristen, kan du risikere at miste retten til erstatning. Hvis en skade er anmeldt for sent, vil sagen som udgangspunkt blive afvist. du har selv en forpligtigelse til at tjekke op på din sag er blevet anmeldt. Bliver din skade/arbejdsbetinget lidelse ikke anmeldt inden for 1-års fristen er det desværre dig, og ikke din læge/virksomhed, som det går ud over. Derfor kontakt altid afdelingen om hjælp til anmeldelse, hvis din læge eller virksomhed ikke anmelder din skade/lidelse. Anmeldelsen er et vigtigt kument for senere eventuelt at kunne kræve: Erstatning for erhvervsevnetab Erstatning for mén udgifter i forbindelse med sygmsbehandlinger (transport, lægeregninger og medicin), Og hvis arbejdsgiver kan gøres ansvarlig tabt arbejdsfortjeneste. Vidner: Det er desuden vigtigt, at din sikkerhedsrepræsentant eller kolleger får kendskab til skaden hurtigst muligt, så det kan bevidnes af andre, at der er sket et uheld. Tag gerne billeder, det er vigtig kumentation af evt. vejrforhold, defekte maskiner, uhensigtsmæssige arbejdsforhold og lignende. Arbejdsgiveren har endvidere pligt til at betale dig løn i en overenskomstfastsat periode i forbindelse med arbejdsskaden. Kontakt afdelingen for at høre nærmere. Kontakt afdelingen Kommer du tilskade er afdelingen altid klar til at hjælpe dig. Sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen kan være lang og sej vej, og der kommer mange spørgsmål som skal besvares. En afgørelse kan træffes bl.a. på grundlag af din besvarelse, så derfor er det vigtigt at der bliver besvaret korrekt. En forkert oplysning kan koste dyrt. Vi opfordrer dig til at kontakte afdelingen hurtigst muligt efter skadestidspunktet, for at vi kan være dig behjælpelig med sagsbehandlingen, vurderingen af afgørelser og evt. advokathjælp. Anne Mette, Lisbeth og Irene midtjylland nr. 4 December

12 A-kassen Nye regler for ledige efter 1. januar 2015 Jeg er blevet ledig hvad gør jeg så? I forbindelse med årsskiftet vil Folketinget godkende nogle nye ændringer af Arbejdsløshedsloven. Den nøjagtige lovtekst kender vi ikke, men vi ved i hovedtræk hvad de nye ændringer går ud på og de største ændringer er gengivet her: 6 ugers selvvalgt uddannelse: som ledig får man retten til 6 ugers uddannelse efter 1. ledige dag, men man kan kun deltage i kurser efter en positivliste. Afskaffelse af G dage ved ansættelsesforhold under 3 mdr.: G dags betalingen for ansættelsesforhold på mindre end 3 måneder afskaffes gradvist i 2015 og 2016 skal der kun betales for 2 G dage i 2017 for 1 G dag og i 2018 er G dagsbetalingen helt væk. Løntilskud: man kan først komme i løntilskud efter 6 måneders ledighed et løntilskudsjob på en offentlig arbejdsplads må højest vare 4 mdr. hos en privat arbejdsgiver højest 6 mdr. Jobrotation: man kan først komme i Jobrotation efter 6 mdr. ledighed og en ansættelse kan højest vare 6 mdr. Aktivering rykkes frem: ledige under 30 år skal aktiveres efter 13 ugers ledighed ledige mellem 30 til 50 år skal aktiveres efter 6 mdr. ledighed og ledige over 50 år skal aktiveres efter 13 ugers ledighed Ret til læse skrive og regnekurser: ledige med behov for læse skrive eller regne kurser får en ret til at deltage i denne undervisning Sygm: ledige der bliver syge skal melde sig syg som de plejer men under de første 14 dages sygm, modtager man ydelser fra Arbejdsløshedskassen Er du kommet i den uheldige situation, at du er blevet ledig hvad gør du så? På din første ledige dag skal du tilmeldes Jobcentret som ledig dette gør du elektronisk via hvor du bruger NemID og derefter blot følger menuen. Du kan herefter møde op hos os, på Birk Centerpark 4, Herning og lave de sidste ledighedspapirer husk at medbringe NemID Du kan også indsende din ledighedserklæring (Ansøgning om dagpenge for lønmodtagere) elektronisk via du skal bruge NemID - vi vil herefter kontakte dig. Din opsigelse kan du maile til os på Du kan også møde op på servicekontorene i Viborg og Silkeborg og her gøre det sidste papirarbejde færdigt husk at medbringe din opsigelse og NemID. Husk altid at medbringe Nem-Id ved henvendelse til A-kassen Er du i tvivl er du altid velkommen til at kontakte afdelingen.

13 Udbetalingen af dagpenge o.l. i forbindelse med julen Ved dagpengeudbetalingen i december 2014 vil der på grund af helligdagene være få dage til behandling af dagpengekortene. Fra vi modtager et dagpengekort og behandler det, går der altid 2 bankdage til du har pengene på din konto så det er derfor besluttet at åbne for indsendelse af kort fra fredag den 19. december, kl du vil derfor kunne indsende dit kort HELE fredag hele lørdag og søndag Det betyder at kort vi har modtaget senest søndag den 21. december kl kommer til udbetaling inden jul. Kort modtaget senere end søndag den 21. december, kl , vil komme til udbetaling mellem jul og nytår eller efter nytår. Dagpengesatser 2015 Ydelse pr. dag Ydelse pr. uge Dagpenge Fuldtidsforsikret max 827 kr kr. Deltidsforsikret max 551 kr kr. Dimittend fuldtid 678 kr kr. Dimittend deltid 452 kr kr. G dage Hel godtgørelse Halv godtgørelse 827 kr. 414 kr. ARMY - ydelse 80 % ydelse 662 kr kr. 60 % ydelse 496 kr kr. Fleksibel efterløn Fuldtidsforsikret 91 % 753 kr kr. Deltidsforsikret 91 % 501 kr kr. Fuldtidsforsikret 100 % 827 kr kr. Deltidsforsikret 100 % 551 kr kr. Omregningssats pr. time 220,50 kr. Udbetalingsperioder 2014 Udbetalingsperioder 2015 Periode Uge nr. antal uger til rådighed Senest 2. hverdag efter 22/12-18/ uger indtastning 19/1-15/ uger 16/2-22/ uger 23/3-19/ uger 20/4-17/ uger 18/5-21/ uger 22/6-19/ uger 20/7-23/ uger 24/8-20/ uger 21/9-18/ uger 19/10-22/ uger 23/11-20/ uger midtjylland nr. 4 December

14 F Midtjyllands Seniorklub Program for foråret 2015 Tirsdag den 13. januar kl Birk Centerpark 4. Banko: Kaffe og brød 20 kr. Tirsdag den 27. januar kl Birk Centerpark 4. Underholdning: v/ Kjeltringe Truppen Kaffe og brød 20 kr. Husk tilmelding, senest den 23. januar kl Tirsdag den 10.februar kl Birk Centerpark 4. Banko: Kaffe og brød 20 kr. Tirsdag den 24. februar kl Birk Centerpark 4. Generalforsamling: Husk tilmelding til frokost, senest den 20. februar kl Tirsdag den 10. marts kl Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Svend Aage Christensen. Kaffe og brød 20 kr. Husk tilmelding, senest 6. marts kl Tirsdag den 24. marts kl Birk Centerpark 4. Banko: Kaffe og brød 20 kr. Tirsdag den 7. april kl Birk Centerpark 4. Foredrag: V/ Esther Jensen. Kaffe og brød 20 kr. Husk tilmelding, senest 3. april kl Tirsdag den 21. april kl Birk Centerpark 4. Banko: Kaffe og brød 20 kr. Tirsdag den 5 maj. Eventuelt besøg på levnedsmiddel skolen Holstebro. Orientering om tid og sted, bekendtgøres senere. Tirsdag den 19. maj. Sommer udflugt. Tilmelding, program og pris, bekendtgøres senere. (Ret til programændringer forbeholdes) Praktiske oplysninger Nye medlemmer er altid velkomne i klubben. Så har du lyst til at deltage i klubbens aktiviteter, er du altid velkommen på Birk Centerpark 4. For yderligere information om klubben eller tilmelding, kan du henvende dig til formand eller kasserer!! Betaling Kontingent er 150 kr. pr. år, for medlemmer af 3F. Ægtefæller & samlevere der ikke er medlem af 3F, 250 kr. Kontingentet for 2014, skal betales senest ved udgangen af januar måned. Kan betales på klubdage. Eller via netbank: Reg.nr.2570 konto nr Husk navn på overførsel. Tilmeldingsprocedure Tilmelding kan ske på klubdage eller mail - til Martin Hunnerup, telefon , dk eller Jørgen Iversen, telefon , Billard spilles hver torsdag, fra kl til Kort spilles hver mandag, fra kl til???? Kontaktperson for billard: Bent Pedersen, tlf Jørgen Højgaard, tlf Kontaktperson for kortspil Kaj M. Nielsen, tlf Venlig hilsen Bestyrelsen Klubben sponsoreres af: Dansk Mode & textil og 3F Midtjylland 14 midtjylland nr. 4 December 2014

15 Opslagstavlen 3F Midtjylland har service-kontorer i Silkeborg og Viborg Servicekontoret i Silkeborg har åbent tirsdage fra kl til og du finder os her: Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg (det er et kontor hos 3F s kursuscenter) Servicekontoret i Viborg har åbent på tirsdage fra kl til og du finder os her: Boyesgade 3, 8800 Viborg (det er et kontor hos HK Midt/Vest) Begge kontorer er lukket i ferieperioder og på helligdage. Kontoret er lukket d. 24. og 31. december 2014 samt d. 2. januar 2015 Retshjælpsordning Alle har mulighed for at få gratis rådgivning ved erfaren advokat, uanset hvilken slags forespørgsel det drejer sig om. Besluttes det herefter at sagen skal videreføres, er det for egen regning! Rådgivningen foregår i ulige uger hos: 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, 7400 Herning Torsdage mellem kl Husk! Ring for tidsbestilling. Haster det kan du ringe og bestille tid i en af de andre afdelingen se mere på Husk at sætte X i kalenderen den 17. marts 2015, hvor der er ordinær afdelings Generalforsamling og Gruppe-generalforsamlinger lørdag den 28. februar 2015 Har 3F dine rigtige kontaktoplysninger? På siden har du mulighed for at opdatere dine personlige kontaktoplysninger og ikke mindst har du mulighed for at oplyse når og hvis du skifter arbejdsplads. Du har mulighed for at: ændre dit mobilnummer ændre dit fastnet nummer ændre din mail adresse ændre din arbejdsplads For at ændre disse oplysninger skal du åbne og klikke på fanebladet Min profil Under Min profil kan du ændre mobilnummer fastnetnummer og mailadresse. Du har desuden mulighed for at ændre din arbejdsplads under menupunktet Mit arbejdsliv det er blot at følge beskrivelsen på skærmen eller se den video der ligger der og beskriver hvad man gør. Hvorfor skal du så lige gøre dette? Det skal du gøre for at vi altid har nogle opdaterede kontaktoplysninger på dig og ikke mindst for at vi i forbindelse med overenskomstforhandlinger kan sende dig det rigtige afstemningsmateriale. Hvis du er ledig vil vi opfordre dig til at få tjekket din mail og dit mobilnummer, da vi bruger disse oplysninger i forbindelse med vores jobformidling God fornøjelse og på forhånd tak for hjælpen. midtjylland nr. 4 December

16 Udsendt via: 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, 7400 Herning SMP Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til Julefest mandag den 29. december 2014 kl i Herning Kongrescenter. Dørene åbnes kl Billetter til slikpose kan købes på afdelingskontoret Birk Centerpark 4, 7400 Herning senest tirsdag den 23. december 2014 til kl Pris pr. billet er 25 kr. Poser udleveres kun i Kongrescentret Afdelingen ønsker medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår Vel mødt Bestyrelsen

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013 m dtjylland Oplysningsblad Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til julefest lørdag d. 28. dec. 2013 kl. 14.30-17.00 i Herning Kongrescenter

Læs mere

m dtjylland Oplysningsblad Nr. 2 2015 Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 13

m dtjylland Oplysningsblad Nr. 2 2015 Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 13 m dtjylland Oplysningsblad Læs s. 7 Store forskelle stort valg Mogens Jensen (S) Læs s. 8-9 Nye svende 2015 Læs s. 12 Rigtigt og forkert i debatten om dagpengene Nr. 2 2015 Læs s. 13 Er du klar som»digital

Læs mere

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem.

m dtjylland Vinder af DM i Skills 2014 Husk Oplysningsblad Nr. 1 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. m dtjylland Oplysningsblad Vinder af DM i Skills 2014 Teknisk isolatør Mathias Urth Mortensen. Stort tillykke til vort medlem. Husk ordinær generalforsamling onsdag d. 20. marts 2014 Se dagsorden på bagsiden

Læs mere

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013

regionsvalg Stoler du blindt på din lønseddel? 19. november 2013 Gelsted Marked Nr. 3 2013 Nr. 3 2013 OK Løntjek Stoler du blindt på din lønseddel? Der er fejl i flere lønsedler, end du tror. Måske også Kommune- i din. Og selv en lille fejl kan koste dig dyrt. Derfor er det vigtigt, at du tjekker

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro

Holstebro. www.3f.dk/holstebro Holstebro Nr. 3 September 2015 Meget flot sølvmedalje til Jens Peter Vestergaard ved WorldSkills 2015 i Brasilien Læs mere på side 13 Læs om de nye regler omkring samtaler og uddannelse for ledige på side

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

20. Årgang nr. 1 April 2012

20. Årgang nr. 1 April 2012 - 20. Årgang nr. 1 April 2012 Formand: Hans Martin Andersen 27605533 hma@maler.dk Næstformand: Thomas Winandy 29667857 tpw@maler.dk Kasserer: Jesper Høj 27605530 jeh@maler.dk Jørgen Smidstrup Lars Nielsen

Læs mere

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn?

Besøg din lokale hjemmeside: www.3f.dk/bjerringbro. Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Blad nr. 2 September 2012 Ønsker du fortsat at modtage Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn? Det er nu muligt helt at fravælge Medlemsbladet for 3F Bjerringbro og Omegn, eller at vælge kun at modtage

Læs mere

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord

Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord Februar 2006 Nr. 1 2. årgang Makkere gennem 15 år murer Skives nye kulturcenter på akkord 1 35.000.000 gode grunde Dette blad indeholder ikke nogen Muhammed-tegninger eller noget om den helt forskruede

Læs mere

Midtlolland Årgang 10 nr. 3 2014

Midtlolland Årgang 10 nr. 3 2014 Midtlolland Årgang 10 nr. 3 2014 Ambulancekørsel i udbud i Region Sjælland - måske skal Falckredderne igen i aktion for deres løn og arbejdsforhold? Vi ønsker dig og din familie en glædelig jul og et lykkebringende

Læs mere

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE

LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN BESØG FRA REJSESCENEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 WWW.3F.DK/SLAGELSE NR. 4-2014 Afdelingsblad for medlemmer af 3F Slagelse LÆS MERE SIDE 5-6 ÅBNINGSTIDER OMKRING JUL OG NYTÅR SE BAGSIDEN UNGDOMSLANDS- MØDE 2014 SIDE 20 NYT OM TIDER OG STEDER SIDE 9 BESØG FRA REJSESCENEN

Læs mere

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel

Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Juni 2008 Nr. 2 4. årgang Den gamle kro ved Sallingsund under forandring til internationalt hotel Slut (igen) med voksenlærlinge 2 D. 29. maj 2008 klappede pengekassen igen i. Slut med tilskud til de arbejdsgivere,

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k

Kolding nr. 3/2011 Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 Svendeprøveholdet Efterår 2011 Tømrer GENERAL- Nye René fi k nr. 3/2011 Kolding Lærlingen blev en uundværlig gevinst Side 3-4 eholdet Efterår 2011 Tømrer Nye tømrerlærlinge Side 4 GENERAL- FORSAMLING Side 5 René fik sin fortjente førtidspension Side 6 rersvende

Læs mere

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet

Træfferen. Godt arbejde er godt for alle. 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F AARHUS RYMARKEN. NR. 5 / OKTOBER 2014 / 10. ÅRGANG 3F Aarhus Rymarken gik på gaden med budskabet Godt arbejde er godt for alle 3F kæmper for et Dumpingfrit Danmark Derfor

Læs mere

Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere

Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere December 2005 Nr. 4 1. årgang Vaskeri flytter til Herning og mister de fleste af sine medarbejdere 1 Ugens tilbud Et stk. glemt møde. Pris: 10.000 kr. at betale. Det er en absurd situation men desværre

Læs mere

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade.

Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10. Langt færre får anerkendt arbejdsskade. Byggefirma støber mange ordrer virksomhed i Dommerby på vej mod sit største overskud Side 4-10 Nr. 3-11. årgang September 2015 Langt færre får anerkendt arbejdsskade Side 14 Personalenyt Side 18 Indhold

Læs mere

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4

FULD FART FREM. På besøg ved Hillerøds centrale rengøring. Arbejdspladsreportage - side 4 FULD FART FREM Nr. 3 2012 Frederiksborg På besøg ved Hillerøds centrale rengøring Arbejdspladsreportage - side 4 Læs: Herrens tjenere - side 3 Læs: 1. million kr. i bod - side 14 Dine tillidsfolk på fagforeningskontoret

Læs mere

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang

Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang Nr. 3 - Oktober 2012-8. årgang En billig fagforening koster dig kassen Rigtige fagforeninger har rigtige overenskomster Vandværksvej 30 9800 Hjørring Tlf. 70 300 850 Fax 70 300 851 E-mail: skagerak@3f.dk

Læs mere

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS.

Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 2 Juni 2010. Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. Holstebro Nr. 2 Juni 2010 Årets 3F-arbejdsmiljøpris 2010 til SBS. www.3f.dk/holstebro Holstebro Fagligt Fælles Forbund Redaktionen Ansvarshavende: Formand Flemming T. Sørensen Redaktionsudvalg: Flemming

Læs mere

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension?

Nr. 3 2014. Har du tjek på din pension? Nr. 3 2014 Har du tjek på din pension? Medlemsfordele Så er der gang i ballonerne Faglig Nyt Nyt fra 3F-Vestfyn Nyt fra socialrådgiveren Set og Sket i 3F-Vestfyn Medlemsfordele - side 17 Temaaften orblindhed

Læs mere

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005

Os imellem. Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen. Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 Os imellem Medlemsblad for 3F Storkøbenhavn Nordvest Nummer 3 Maj 2005 1. maj Se side 32-33 i afdelingen Faglige sag: Ulovlig bortvisning Medlemsmøde med Mette Frederiksen Se side 26-27 Se side 7 3F Storkøbenhavn

Læs mere

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund

LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Møder om efterlønsreformen Se side 8 9 LOKALnyt Medlemsblad for 3F Frederiksværk Frederikssund Forår 2012 Husk general - forsamling den 24. april Læs mere inde i bladet Fri os for ulykker Gravfører Mogens

Læs mere

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr.

-nyt. Lommebog. 2015 - se bagsiden. Kontingent. 2015 - se bagsiden. Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. -nyt Medlemsblad for 3F-Aabenraa-Tønder Årgang 1 nr. 5 December 2014 Lommebog 2015 - se bagsiden Kontingent 2015 - se bagsiden -nyt I DECEMBER 2014 I Redaktion: H.P. Hanssens Gade 21, 6200 Aabenraa Tlf.

Læs mere

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december

Træfferen. i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Træfferen Træfferen nr. 2 4. årgang 2008 Afdelingen ønsker de nye murersvende tillykke med svendebrevet i Generalforsamling den 27. november i Julebanko den 4. december i Juletræsfest den 29.december Leder

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

Angreb fra mange fronter Læs side 13 om køb, salg og shopping i lufthavnen. Kastrup Nr. 3 Oktober 2005

Angreb fra mange fronter Læs side 13 om køb, salg og shopping i lufthavnen. Kastrup Nr. 3 Oktober 2005 Kastrup Nr. 3 Oktober 2005 Det er fedt at være lærling i SAS Ground Services, men lærlingekvoten er langt fra opfyldt. Se side 2 Nu hjælper regeringen arbejdsgiverne med at fraskrive sig ansvaret for de

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere