Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min."

Transkript

1 The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske stater, Ohio, Pennsylvania og Indiana. Det, som gør denne befolkningsgruppe så speciel, er, at den tager afstand fra alle moderne bekvemmeligheder så som elektricitet og biler. Amish-folket lever efter meget strenge regler, men når en ung person fylder 16, kan han eller hun vælge at leve et frit liv, normalt indtil personen er ca. 20 år. Der er mulighed for at gå 'engelsk' klædt, drikke alkohol, feste, og hvad der ellers for mange andre unge hører denne alder til. Perioden skal give de unge en mulighed for at vide, hvad de vælger fra, hvis de bliver døbt og forbliver i den kristne trosretning, som Amish-folket lever efter. Tv-udsendelsen vil sikkert være en øjenåbner for mange elever. Der er nogle områder, som de kan genkende fra deres eget liv og andre som de vil finde meget anderledes. Udsendelsen kan være et godt udgangspunkt for en diskussion om, hvad man vil med sit liv, og hvad der er livskvalitet. Tv-udsendelsen egner sig til arbejdet i engelskundervisningen med fokus på temaerne "The Amish", "Growing up", "Minorities", "Identity", "Religion". Tv-udsendelsen i undervisningen Som engelsklærer i overbygningen deler man ofte sin undervisning ind i temaer, bl.a. for at lette arbejdet i forhold til prøveopgivelserne efter 9. og 10. klasse. En tv-udsendelse som 'Djævlens legeplads' kan inddrages i flere temaer og derved indgå på forskellig vis. Uanset hvilket tema man vælger, anbefales det, at udsendelsen først ses i sin helhed. Med en varighed på 50 min. kan dette nemt nås i en dobbeltlektion. Efterfølgende kan der sættes fokus på et eller flere af udsendelsens temaer. I dette materiale er der udvalgt fire temaer, som er interessante for målgruppen, fordi det er oplagt at sammenligne med egne forhold samt at reflektere over meningen med livet og valg af levevis. De fire temaer er Beliefs, Who am I?, Education og Relationsship/parties. For at gøre dokumentaren mere overskuelig at arbejde med, er der her valgt temaer ud, som passer til nogle af de områder, som der ofte arbejdes med i engelskundervisningen. Hvis man efter at have set programmet i sin helhed ønsker yderligere fokus på de valgte temaer, kan 'kapitelinddelingerne' bruges. Der er sat tidstal ved inddelingerne, så det bliver nemmere at finde dem. Udsendelsen kan også bruges til elevens selvvalgte emne i temaer som Growing up og Identity. Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 1 af 6

2 Fælles Mål En del af formålet med engelskundervisningen er, at eleverne skal have sproglige såvel som kulturelle færdigheder og kompetencer. Indholdet i denne udsendelse er med til at give eleverne et kulturelt indblik i en minoritetskultur i et engelsktalende land. Trinmål efter 9. klasse Dette undervisningsforslag vedrører især arbejdet med at: Forstå hovedindhold og specifik information af lyd - og billedmedier, der også omfatter udvalgte regionale og sociale varianter af talt engelsk Anvende viden om dagligliv, levevilkår, værdier og normer hos forskellige befolkningsgrupper, primært i lande, hvor engelsk anvendes som modersmål og sekundært i lande, hvor engelsk anvendes som andetsprog Anvende viden om kultur og samfundsforhold i arbejdet med engelsk sprog, litteratur, sagprosa, lyd og billedmedier samt it Kunne drage sammenligninger mellem egen og andre kulturer Derudover vil det være relevant at arbejde med andre mål alt efter det fokus, som man ønsker at tage i forhold til tv-udsendelsen. Skal eleverne diskutere, redegøre eller skrive i en udvalgt genre fx skrive en artikel? Forslag til undervisningen Før aktiviteter Brainstorme på tavlen (evt. den interaktive tavle) om, hvad klassen allerede ved om the Amish. Mens filmen vises Se hele filmen i sammenhæng. Vælg eventuelt nogle områder, som eleverne skal holde øje med og eventuelt tage notater om. Det kunne fx være spørgsmål som: - Hvad er begrundelsen for at have 'rumspringer' periode? - Hvad er deres forhold til sex? - Hvad er deres forhold til undervisning og uddannelse? - Læg mærke til deres tøj og frisurer Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 2 af 6

3 Efter filmen Følg op på brainstormingen: Hvordan passer det, vi ved nu om the Amish med det, vi skrev på tavlen og vores eventuelle fordomme? Hvis eleverne skulle holde øje med nogle områder af indholdet i filmen, tages det op. Spørgsmål til filmen Der er rigtig mange spørgsmål at diskutere i relation til denne tv-udsendelse. For at få så mange elever til at tale så meget som muligt, kan det være en god ide at anvende Cooperativ Learning strukturerne. Det behøver ikke at være læreren, som stiller spørgsmålene. Dobbeltcirkler del eleverne i en inder- og en ydercirkel, ansigt til ansigt. Læreren stiller et spørgsmål, som eleverne, der står over for hinanden, taler om. Når de er færdige, rykker ydercirklen en gang mod højre, så der er dannet nye makkerpar. Næste spørgsmål stilles osv. Quiz og byt - eleverne formulerer et spørgsmål hver, som de skriver på stykke papir. Alle elever rejser sig op, rækker hånden i vejret og finder en partner. A stiller B sit spørgsmål, som prøver at svare. A kommer med sine synspunkter. De bytter spørgsmål, og er nu klar til at finde en ny partner med et nyt spørgsmål at tale om. I begge tilfælde kan læreren samle op på samtalerne ved at spørge, om der var nogen, der havde en interessant snak, som de vil dele med resten af klassen. Der kan også spørges ind til de spørgsmål, som eleverne har udarbejdet. Hvilke spørgsmål har de formuleret, og hvilke spørgsmål vil de karakterisere som gode? Hvis man arbejder med samtalen, kommer man også rundt om flere Fælles Mål: Deltage i samtaler og diskussioner om udvalgte personlige, kulturelle og samfundsmæssige emner i et sprog afpasset situationen Udtrykke sig mundtligt med rimelig præcision, lethed og spontanitet afpasset genrer og situationer Anvende tilstrækkeligt og forholdsvist præcist ordforråd Anvende centrale samtalemønstre Man kunne også efter en kortere samtale om udsendelsen lade eleverne vælge et område, som de ønsker at fordybe sig i og efterfølgende fremlægge for klassen. Her ville søgning på nettet være aktuelt. Følgende Fælles Mål ville så komme i spil: Fremlægge et forberedt stofområde Udnytte medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med informationssøgning Endeligt er det også muligt at lade eleverne arbejde skriftligt. De kan fx skrive en artikel til et ungdomsblad, skrive et brev, som om man selv har været der eller lave et fiktivt interview med en Amish. Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 3 af 6

4 Hvis dette bliver opgaven, kunne følgende Fælles Mål komme i spil: Udtrykke sig skriftligt med rimelig præcision og i et sammenhængende sprog afpasset udvalgte genrer og situationer, herunder udtrykke personlige erfaringer, samt anvende informationer og viden indenfor udvalgte genrer Skrive så centrale grammatiske regler følges Stave og sætte tegn så kommunikationen lykkes Anvende centrale regler for opbygning af tekster Afsnit Der er mange temaer at tale om i denne dokumentar, men i dette materiale er der valgt fire ud. Spørgsmålene til de enkelte inddelinger skal ses som forslag til diskussion. Beliefs 1. 3:54 5:48 What do the Amish believe in and why? What does 'Praise God, not yourself' mean? What is the point in keeping a simple lifestyle? Has the dialect to do with religion or tradition? 2. 11:44 12:51 Why do they have a 'rumspringer' period? Why do you think that the period starts at the age of 16? What happens if you decide to become a member of the Amish church? 3. 22:30 23:37 Why is it so important for the youth to become a member of the church? What happens if they die during their 'rumspringer' years? Who am I? 1. 2:23 3:42 The youth have to make at choice between the ages of Would you find that choice hard to make? Why/why not? Did Welda actually feel that she had a choice? Is it just a matter of religion to make this choice? 2. 6:50 7:13 What is the Devil's Playground? Do you think that it is a matter of ' the grass is greener on the other side' when you make these choices? 3. 18:05 19:40 Do you think that Welda's depression has anything to do with being Amish? Why was it important for her family to get her home from hospital as fast as possible? Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 4 af 6

5 Welda thought that being a member of the church would 'shine some light on the darkness'. What do you think she hoped for? 4. 27:27 28:15 How did Welda feel when she was Amish? How does she feel about her wedding dress now? 5. 48:55 49:49 How does Faron describe himself now? Does Faron feel that he has made the right choices? Why does the mother want him to come back home for his brothers' joining the church? Do you think that Faron will be baptized? Education 1. 15:24 16:44 How do the Amish feel about education? Faron is mentioning that an education would give you a purpose in life. Do you agree? What does the other young man see as a purpose, do you think? 2. 41:44 42:13 How does Welda feel about education? Do you agree? Relationships/Parties 1. 1:29 1:47 What will happen when you turn 16? Does it make any sense that 16 is the year to make new discoveries? 2. 6:05 6:40 Why would it be hard for a non- Amish to become Amish when he/she is young? Is it a normal thing that people from a religion marry somebody from the same religion? Why? 3. 8:43 11:03 Do you think that the parties that Amish youth have are the same as the ones you would have? Do you think that Amish parties are only for Amish people? Or do they mingle with Americans? How do the parents seem to cope with the parties the young people have? 4. 12:49 13:56 Why does the girl wish that she had never opened a can of beer? What were the parents worried about? And why didn't they say, 'you have to stop'? 5. 32:25 33:44 What kind of relationship can a young, unmarried couple have? Do you know of any other religion where it is okay to sleep together before marriage? What do you think will happen if a person 'misbehaves' after they have become a member of the church? Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 5 af 6

6 Overordnede spørgsmål til dokumentaren som helhed - What is a good life for them? What is a good life for you? - What do you think the advantage of being Amish could be? What would be a disadvantage? - Could you live a life like theirs? Why/why not? - What would be the hardest part about being Amish? - What do the young people themselves find the hardest to live without, if they are joining the church? - Velda has given up life as an Amish and has therefore lost contact with her family. Do you think that she can live without them? Could you? - What do you think about the whole idea of a 'rumspringer' year? - Are you surprised that 85 % of the youth are being baptized? Why/why not? - An older man says (17:22), ' It's hard to train your children to be different from everybody else!'. What do you think of this point? - Do you think that this religion reminds you of other religions that you know? If yes, in what ways? Forslag til supplerende materialer Hvis man ønsker at arbejde med temaet The Amish kan siden 'Amish People' på EMU'en stærkt anbefales. Her er der links til flere hjemmesider samt forslag til undervisningsforløb. Videoen 'Amish Paradise' på youtube med Weird Al Yankovic vil være en fin måde at slutte emnet af på. Teksten til sangen findes på: Det er begrænset, hvad der findes af tekster om temaet i bøger. Enkelte tekster findes dog i 'Blue Cat for niende' samt i 'Act and respond 4'. Nedenstående tv-udsendelser kan købes på CFU The Amish, DR2, 2001 Amish-folkets Amerika, DR2, min. 53 min. Begge udsendelserne har en fortællestemme på dansk. De har desuden en mere overordnet vinkel på befolkningsgruppen. Den sidstnævnte udsendelse viser dog, at der faktisk sker en udvikling i Amishfolkets forhold til den moderne verden. Udarbejdet af engelskkonsulent Helle Rodenberg CFU UCC, Side 6 af 6

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Årsplan Skoleåret 2012/13 Engelsk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009 Årsplan for engelsk i 3. klasse, Viby

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk. Inerisaavik/KIIIN 2009 Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i engelsk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af overlærer Bodil Brandt Redigeret af fagkonsulenterne Birthe

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING?

TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? TIDLIGERE ENGELSKUNDERVISNING? Proffesionsbacheloropgaven 2011 Udarbejdet af: Anders Martinsen Studienr.: 270127/94047 Stamhold: 27.61 Fag: Engelsk Vejledere: Jette Steensen & Vibeke Haaning Antal anslag:

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker.

Forord. Modtageren af dette projekt er underviser Jeppe Juncker. Forord Dette projekt udarbejdes i forbindelse med uddannelsen som markedsføringsøkonom AK på Erhvervsakademi Dania, Randers. Projektet har til formål at vise hvilke færdigheder, vi har erhvervet os på

Læs mere

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge

AmirS VEJ SOM FRIVILLIG. En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Foto: Mikkel Østergaard AmirS VEJ SOM FRIVILLIG En undersøgelse af frivillighed som vej til social inklusion for unge asylansøgere og flygtninge Muligheder og barrierer i europæisk kontekst 2013 Røde Kors

Læs mere

Den interkulturelle kompetence i engelskfaget gennem en kunstudstilling

Den interkulturelle kompetence i engelskfaget gennem en kunstudstilling Den interkulturelle kompetence i engelskfaget gennem en kunstudstilling Bacheloropgave, Institut for Skole og Læring Læreruddannelserne Metropol Kathrine Speirs, 30290322 1 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk

Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Inspirationskatalog Tidlig engelskundervisning Begynderundervisning i tysk/fransk Rudersdal Kommune Skole og Familie Juni 2014 1 Indhold Indledning... 3 Orientering vedrørende fremmedsprogsundervisningen

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG

AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG 1 2 AMIRS VEJ SOM FRIVILLIG INDHOLD

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold Indledning... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk... 6 9. klasse... 6 1. Faglige områder... 7 2. Prøverne...

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson

Online gaming. Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Online gaming Theis Johansson, Kathrine Beck-Bang, Kristian Starup Rishøj og Katrine Winther Erlendsson Vejleder Mikkel Bille mikkelbille@ruc.dk Gruppe 3 Theis Johannson theisjo@ruc.dk 52470 Kathrine Beck-Bang

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.

NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET. Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk. NETDANSK ET FLEKSIBELT TILBUD OM DANSK- UNDERVISNING PÅ NETTET Evaluering af det IKT-didaktiske design af undervisningsmiljøet www.netdansk.eu Af Marianne Georgsen elearning Lab, Aalborg Universitet Juni

Læs mere

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari

Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Bilag nr. 2 Transskribering af interview 1. Mari Int: Det sådan et slags interview som ikke bliver sådan at jeg sidder og stiller spørgsmål og spørgsmål [M: Mhm, mhm] og spørgsmål, men det er mere sådan

Læs mere

Læring i fanfiction for børn og unge

Læring i fanfiction for børn og unge Læring i fanfiction for børn og unge Bachelorprojekt Udarbejdet af: Pernille Gade Nielsen Vejleder: Helene Høyrup Antal ord: 11.730 Danmarks biblioteksskole, Aalborg 26. maj 2010 Abstrakt Dette er en teoretisk

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Folkekirkens Nødhjælps

Folkekirkens Nødhjælps Folkekirkens Nødhjælps interne nyhedsbrev Master i Professionel Kommunikation Roskilde Universitet 2010 Vejleder: Leslie Fleming Modul 1 Studerende: Anita Pedersen Inge Mousten Dorte Hendel Møller Søren

Læs mere