Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse"

Transkript

1 Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

2 Levuk STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Levuk STU er en 3-årig ungdomsuddannelse rettet mod unge med behov for særligt tilrettelagt uddannelsesforløb efter folkeskole/specialskole. Målsætningen er at give de unge kompetencer, indsigt i egne ressourcer og adgang til at mestre deres eget liv. Vi har fokus på at opbygge de unges selvtillid og styrke deres muligheder for at være selvhjulpne, så de opnår en større livskvalitet i voksenlivet. I uddannelsen er der især lagt vægt på, at eleverne undervises af professionelle undervisere fra ind- og udland samt at de unge får adgang til Levuks velfungerende ungdomsmiljø. Idrætsguide Den unge har idræt som hovedfag. Eleverne undervises i flere idrætsgrene og outdoor aktiviteter som f.eks. klatring og kanosejlads. Teori og forskellige træningsprincipper er en væsentlig del af undervisningen. Der arbejdes med at blive bevidst om egne ressourcer og om vigtigheden af et sundt og aktivt liv, personlig hygiejne og sund kost. Kommunikation og formidling indgår som et væsentligt element i målet om at kunne guide andre unge i idrætssammenhænge. LEVUK STU samarbejder med Dansk Handicap Idræts Forbund. Eleverne bliver eksamineret af og modtager efter endt uddannelse kompetencebevis fra DHIF. Alle elever på Idrætslinjen modtager en outdoorpakke ved uddannelsens start: En sportstaske med T-shirts, shorts, træningsdragt, badetøj og håndklæde. Inspirerende grundfag Mandag torsdag undervises eleverne i hovedfaget idræt samt dansk og samfundsfag. Vi tager udgangspunkt i aktuelle nyheder via radio, TV og Internet og undersøger de emner, der interesserer de unge. Fredag er der fælles undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og historie, hvor omdrejningspunktet er praktiske opgaver med relation til de unges hverdag og til voksenlivet. Desuden undervises der i konflikthåndtering, bo-træning og seksualundervisning. Praktikforløbene afsluttes med en opgave og prøve, der bedømmes af interne censorer. Eleverne modtager en praktikudtalelse efter endt praktikforløb. Ekskursioner i ind- og udland Levuk har mangeårig erfaring med ekskursioner i ind- og udland, hvor unge med særlige behov får udfordringer og oplevelser på linje med andre unge. I løbet af STU uddannelsen tager vi bl.a. til Club La Santa, og eleverne kan desuden tilmelde sig Levuks øvrige ture, herunder snetur i Norge, alpint skikursus i Frankrig eller sommerkoloni i Nordjylland. Ungdomsliv i klubben Levuks ungdomsklub har et levende ungdomsmiljø med et væld af aktiviteter. Klubben har åbent alle hverdage og 3 aftner om ugen har vi fællesspisning og efterfølgende klubaften. På klubaftnerne er der mulighed for at spille i Levuks band, deltage i sportsaktiviteter eller på et af klubbens mange værksteder. Elever på LEVUK STU har mulighed for at blive medlem i klubben, og skabe relationer og nye venskaber blandt de mere end 80 medlemmer. Eleverne inviteres altid med til de månedlige temafester i Levuk Ungdomsklub. Interne og eksterne praktikforløb Der er praktikforløb af kortere og længere varighed gennem hele uddannelsesperioden. Praktikforløbene tilrettelægges individuelt for den unge sammen med LEVUK STUs samarbejdspartnere på specialskoler, værksteder og institutioner. Levuk STU 2

3 Ungdomsuddannelsens rammer Målgruppe LEVUK STU er målrettet unge mellem 16 og 25 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Bredden er stor når det gælder de unges funktionsevne. I Levuk har vi stor erfaring med at inkludere unge handicappede i forskellige aktiviteter. Afklaringsforløb LEVUK STU tilbyder et afklaringsforløb på 12 uger. Her udarbejdes en uddannelsesplan og målsætninger sammen med den unge. Individuelle uddannelsesplaner Det er kontaktlæreren og eleven, der udarbejder uddannelsesplan for den unge, i samarbejde med forældrene. Uddannelsesplanen opdateres løbende i forhold til elevens personlige, faglige og sociale udvikling. Elevens forestillinger og ønsker Elevens udgangspunkt og forudsætninger Uddannelsesplan udarbejdes i samarbejde mellem elev, forældre og lærere Skolens målsætning Kompetencebevis Efter endt uddannelse modtager eleven kompetencebevis som idrætsguide eller naturguide. Hvis den unge stopper før den 3-årige uddannelse er afsluttet, udstedes kompetencebevis for gennemførte moduler. Fast kontaktlærer Alle elever får en kontaktlærer, som følger den unge gennem hele uddannelsen og deltager i udarbejdelsen af uddannelses- og undervisningsplaner. Kontaktlæreren har løbende samtaler med den unge, for at følge op på personlige, sociale og faglige mål og udvikling. Professionelle undervisere LEVUK STU tilbyder undervisning af høj kvalitet, bl.a. ved at have professionelle naturvejledere og idrætsudøvere tilknyttet som undervisere. Visitation LEVUK STU optager studerende hele året, med primær opstart i august og januar. Bevillingen af ungdomsuddannelsen sker gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning. Alle er velkomne til at besøge Levuk STU, og inden opstart inviteres den unge og forældre automatisk til et møde med ledelsen, hvor også elevens kontaktlærer deltager. Levuk STU 3

4 De fysiske rammer LEVUK STU har til huse i to lokaliteter: I Hillerød har vi 750 m2, indrettet med grupperum, værksted og fællesarealer. I midten af huset ligger caféen, som kan ændres til udstillingshal med AV-udstyr, scene m.m. Vi har direkte adgang til Frederiksborg Centrets sportshaller og grønne områder. Stængehus ligger 100 m fra vandet i Tisvilde hegn og er et fredet hus, vi lejer af Naturstyrelsen. Huset har hyggekrog, brændeovn, plads til overnatning og et væld af muligheder for outdoor aktiviteter i et af Danmarks skønneste naturområder. Begge lokaliteter har fuld handicaptilgængelighed. Transport Vi lægger vægt på at eleverne kan blive selvhjulpne, og opfordrer de unge til brug af offentlig transport til og fra Levuk, gerne sammen med andre. Det sker for at styrke fællesskab og ansvarsfølelse hos de unge, og give dem oplevelsen af frihed. Vi samarbejder med LOF Øresund om kurset Unge i fart, hvor eleverne bl.a. lærer at bruge Rejseplan og GPS. Der er fælles kørsel med Levuks busser til og fra Hillerød Station morgen og eftermiddag. Timetal Der undervises 40 uger årligt, med 28 lektioner pr. uge, svarende til 840 timers undervisning årligt. Undervisningen foregår mandag-torsdag fra , fredag fra Varighed Ungdomsuddannelsen kan vare fra ½ til 3 år. Den unge kan enten tage en hel faguddannelse på 3 år eller vælge et eller flere moduler fra begge faglinjer samt integreret praktikforløb. Priser STU pr. semester (6 måneder) pr. elev STU pr. måned pr. elev kr kr. Prisen inkluderer undervisning samt personaledækning i forbindelse med rejser i ind- og udland, festivaler, koncerter og idrætsstævner og andre aktiviteter ud af huset. Levuk STU 4

5 Vision Visionen for LEVUK STU er at skabe en uddannelses institution, hvor unge med særlige behov bliver udfordret, og får øget bevidsthed om egne ressourcer i et levende og engageret læringsmiljø. De unge skal opleve glæden ved at tilegne sig ny viden og færdigheder gennem fordybelse og praksis, formidlet af professionelle undervisere og udøvere af fagene. En uddannelse fra LEVUK STU skal knytte konkrete færdigheder til oplevelsen af at kunne mestre. Vi vil give eleverne muligheden for at skabe nye historier og fortællinger om sig selv, og opnå fornyet indsigt i hvem man er og hvad man kan. Læringssyn og pædagogik Visionen afspejler vores syn på unge i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse: Det er unge med samme basale behov som alle andre unge for viden, relationer, selvstændighed og kendskab til en mangfoldig verden. Unge, som har behov for selvindsigt om egne ressourcer, så de kan udvikle sig til handlekraftige voksne. Vores 3-årige ungdomsuddannelse giver den unge mulighed for fordybelse i og mestring af specifikke fag og færdigheder f.eks. at være selvtransporterende, kunne læse en køreplan eller igangsætte en idrætsaktivitet. Eleverne mødes i læring med andre ligestillede unge, og udvikler sig personligt og socialt i relationen med dem. Det er vores opgave at skabe de bedst mulige rammer for, at relationen kan trives og udvikles i et levende læringsmiljø. På Levuk er der tilstrækkeligt mange ligestillede og jævnaldrende til, at de forskellige relationer kan foldes ud i et netværk. Det giver maksimal mulighed for at finde spejlingsmodeller og venner, og styrke sin identitet. Det er desuden grundlæggende at eleverne oplever en større grad af selvhjulpenhed igennem uddannelsen. Det er et vilkår for mange af vores unge, at de har været afhængige af andre, hvilket kan være en forhindring i at frigøre sig og opnå oplevelsen af selvstændighed. LEVUK STU anvender en narrativ tilgang til undervisning og pædagogik. Vi har fokus på: At synliggøre ressourcer og udnytte potentialer At skabe trygge, strukturerede rammer med til plads de unges udvikling af egen identitet At de unge får venner, netværk og samvær, der bidrager til deres dannelsesproces Levuk STU 5

6 Organisation Levuk er en privat, selvejende institution, oprindeligt oprettet i et samarbejde mellem Frederiksborg Amt, Landsforeningen LEV og Hillerød Kommune. Vores bestyrelse består af medlemmer fra LEV, Hillerød Kommune, Halsnæs Kommune og medarbejder- og forældrerepræsentanter. Levuk er sekretær for bestyrelsen. Bestyrelse ledelse køkken administration stu idrætsguide ungdomsklub sport teater/musik horsebohus KREA Levuk STU 6

7 Lovgrundlag Levuk STU er baseret på Lov nr. 564 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet efter denne lov. Bekendtgørelse nr. 974 for ungdomsuddannelse STU 1. Ungdomsuddannelsen gives til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Dermed ligestilles disse unge med andre unge, således at alle unge har mulighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 2. Kommunalbestyrelsen sikrer, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om ungdomsuddannelsen, jf. 1, stk. 3, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Orienteringen gives i forbindelse med, at den unge afslutter undervisningen i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. Stk. 2. Den unge kan modtage kommunalbestyrelsens tilbud umiddelbart efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af eventuelt fortsat undervisning i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole m.v. og indtil det fyldte 25. år, jf. 2 i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Levuks fritidstilbud er baseret på Servicelovens 36 for unge op til 18 år 36. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i særlige klubtilbud til større børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem deltagelse i et af de tilbud, der er nævnt i 65 og 66 i dagtilbudsloven. Stk. 2. Social- og integrationsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om beregning af tilskud og egenbetaling for ophold i de særlige klubtilbud. Servicelovens 104 for unge over 18 år 104. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitetsog samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Levuk STU 7

8 Eksterne samarbejdspartnere Det er en pædagogisk målsætning, at vores medlemmer møder verden og skaber relationer. Det kræver, at vi som institution har et bredt netværk, som giver medlemmerne adgang til de bedste praktiksteder, undervisere og ekskursioner. Som institution har Levuk siden 2005 arbejdet for at op- og udbygge et netværk, som stadig vokser. Vi har stor glæde af de gode samarbejdsrelationer med blandt andre: Lavuk Landsforeningen LEV SAC Støtte og Aktivitet Naturstyrelsen Pensionatet Trekløveret Aktivitetshus FrederiksborgCentret Hillerød Hillerød Fysioterapi Hillerød Sportsklub Dansk Handicap Idræts Forbund Hillerød Handicapidræt Hillerød kommune Hvidovre Kommune Allerød Kommune Furesø Kommune Rudersdal Kommune Frederikssund Kommune Gribskov Kommune Helsingør Kommune Hørsholm Kommune Egedal Kommune Halsnæs Kommune Fredensborg Kommune Københavns Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune British Council Engelsk organisation, der arbejder for at udvikle kulturelle relationer og uddannelsesmuligheder internationalt. Mind the Gap Engelsk teater baseret i Bradford. Har produceret teater i mere end 25 år med udviklingshæmmede som primære medvirkende. Pix Svensk teaterprojekt for unge udviklingshæmmede. Det danske kulturinstitut GLAD Teater Center for Kulturel Udvikling Kulturministeriet, Huskunsterpuljen Akademiet for uhæmmet kreativitet Animationshuset Kofoeds Skole Danske Daginstitutioner LOF Øresund Dansk jagt- og skovbrugsmuseum Mooms Teatern Svensk teater i Malmø med forestillinger nationalt og internationalt. Uddanner bl.a. udviklingshæmmede til professionelle skuespillere. Dissimilis Norsk kultur- og kompetencecenter for udviklingshæmmede. Internationale optrædener, lokal TV-serie og Dissimilis Internationale Råd med 14 medlemslande er nogle af aktiviteterne hos vores Oslo baserede samarbejdspartner. Levuk STU 8

9 Levuk STU Idrætsguide Efter endt uddannelse er den unge i stand til: At guide andre unge i idrætsaktiviteter At planlægge og udføre idrætsaktiviteter Indhold: Undervisning og træning i forskellige idrætsgrene og outdoor aktiviteter DHIFs grundkursus som instruktør Konditionstræning, Koordinationstræning Styrketræning, Bevægelighedstræning Mentaltræning Førstehjælpskursus, Idrætsskadekursus Kommunikationstræning, Retorik og formidling Personlig fremtoning Idrætsteori Planlagt eksursion Club La Santa 1 uges træning i forskellige idrætsgrene på Lanzarote Ugeprogram Kl Kl Kl Kl Kl Kl Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Morgenmøde med elever på alle linjer Gennemgang af dagens program med et overblik over de udfordringer der venter Dansk og samfundsfag Vi hører, ser og læser nyheder, og bruger det som udgangspunkt for undervisningen Idræt Undervisning i praksis. Idrætstræning, hvor eleven på egen krop mærker effekten af at dyrke specifikke idrætsgrene og træningsprincipper Ernæring Vi fremstiller ernæringsrigtig og energifyldt mad. Vi afprøver, rører, lærer og smager hvad der er godt at spise, når man vil leve et godt og sundt liv Frokost Alle elever spiser frokost sammen Idrætsteori Vi gennemgår træningsprincipper og teori for dagens idrætsoplevelser Afslutning af dagen og forberedelse til næste dags oplevelser og udfordringer Matematik Engelsk Historie Levuk STU 9

10 Grundfag Undervisningen i LEVUK STU tager altid afsæt i en anerkendende pædagogisk tilgang. Vi vælger at have fokus på potentialerne og ressourcerne. Det betyder, at undervisningen foregår differentieret og tilpasset hvert enkelt elev. Den bedste undervisning foregår i et læringsmiljø, hvor alle føler sig godt tilpas og hvor nysgerrigheden og den umiddelbare glæde kan trives. Derfor foregår undervisningen i hyggelige lokaler, hvor ungdommen har sat sit præg. Alle grundfagene benytter ipads og PC i undervisningen. Dansk Vi arbejder med læsning, og benytter f.eks. internettet, IT baserede værktøjer og spil. Der er også fokus på formidling af oplevelser fra det praktiske arbejde i hovedfagene bl.a. gennem dagbog og skriftlig bearbejdning af aktiviteterne. Vi benytter foto og video i vores arbejde, dels som metode til at forstærke indtrykket og dels som metode til formidling. Samfundsfag Gennem arbejde med radioavis, TV nyheder og Internetnyheder sættes fokus på eksempelvis lokalpolitik, nationalpolitik og verden omkring os. Vi tager afsæt i hverdagen og prøver derigennem at skabe en forståelse af den verden, der omgiver os. At være en del af lokalmiljøet prioriteres højt, derfor besøger vi institutioner og virksomheder, som har en betydning i de unges dagligdag. Vi prioriterer at benytte offentlig transport, når vi arrangerer ture ud af huset og inddrager eleverne i planlægningen. Historie Livshistorie, verdenshistorie, idrætshistorie, naturhistorie. I historietimerne har vi fokus på, at vi og vores omgivelser er skabt af vores historie. Vi ser på hvilken historie der er blevet skrevet og hvorfor historien er som den er. Historietimerne tager afsæt i hverdagen, de nære historier og dem, der opleves som spændende. Matematik Der arbejdes med personlig økonomi, købekraft og budgetlægning. Vi prøver at knytte en forbindelse mellem matematikken og det praktiske hverdagsliv. Engelsk Vi arbejder med engelsk på begynderniveau. Vi bygger videre på det kendskab eleverne har til engelsk gennem spil, film og tv. Vi vægter hverdagskommunikation og muligheden for at gøre sig forståelig på et andet sprog. Hovedvægten ligger på det mundtlige arbejde og der arbejdes med konkrete dagligdags situationer. Meget af arbejdet foregår i mindre grupper eller parvis og vi træner samtalefærdigheder på mange forskellige måder fx sange, leg, rollespil og smalltalk. Levuk STU 10

11 Fællesfag Bo-undervisning Der arbejdes med forskellige boformer i voksenlivet, at finde sin egen boligform eller en boligform, der passer. Vi besøger forskellige bosteder. Vi laver gruppearbejde og fremlægger hvordan vi gerne vil bo i fremtiden. Derudover arbejder vi med rengøring, tøjvask, økonomi, posthusbesøg, biblioteksbesøg og brugen af offentlig trafik. Seksualundervisning Seksualvejledning gennem samtale om prævention, kærester, at være uden kæreste og generelt om seksualitet. Vi arbejder med forumteater hvor vanskelige emner omkring seksualitet håndteres og bearbejdes. Madlavning Fremstilling af sunde livretter, viden om kostpyramide, køkkenhygiejne. Levuk har fra starten haft en tydelig kostprofil. I vores lille og hyggelige køkken bliver der produceret økologisk og sund kost. Eleverne deltager i planlægningen og fremstillingen af maden. Her får de kendskab til ernæring, fremstilling og hygiejne af Levuks faguddannede kok. Voksenidentitet, selvfølelse og selvtillid Vi arbejder med voksenidentiteten, selvfølelsen og selvtilliden, gennem afprøvninger af rolletyper og gennem refleksion og bevidning af hinanden. Vi arbejder med hvilken voksen vi ønsker at blive, hvad vi vil kendes for, og det at blive mødt af andre, på den måde man selv ønsker. Konflikthåndtering Eleverne gennemgår konflikthåndteringsmodeller, der muliggør at alle parter kan tåle at være i en konflikt. Vi arbejder med bevidstheden om at konflikter ikke er noget der altid kan løses, men altid skal håndteres. Det sker gennem forskellige former for visualisering, som f.eks. forumteater, gruppesamtaler og interviews med bevidning, ud fra en narrativ model. Sorg og krise Vi oplever alle sorg og kriser i livet. Vi arbejder med sorg og krise som et vilkår, der kan bearbejdes f.eks. gennem eksternaliserende samtaler. Når det er et ønske fra eleven, kan der trækkes på de øvrige elevers oplevelser af noget tilsvarende. Levuk STU 11

12 Kontakt Kontakt leder Benjamin Goings eller souschef Steen Sørensen for aftale om besøg på Levuk eller for tilmelding til LEVUK STU. LEVUK STU Milnersvej 39A 3400 Hillerød Telefon

Virksomheden Levuk 2013

Virksomheden Levuk 2013 Fritidsklub for unge med handicap Levuk tilbyder særligt tilrettelagt undervisning og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Det kan

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf:

Forretningsplan Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 48 24 42 17 www.levuk.dk Levuk tilbyder beskyttet beskæftigelse for voksne, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse og aktiv fritid for unge over 13 år, der har betydelig

Læs mere

S T U S ø h ø j l a n d e t

S T U S ø h ø j l a n d e t S T U S ø h ø j l a n d e t Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Søhøjlandet er et 3 årigt uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre anden ungdomsuddannelse selv ikke med

Læs mere

STU LEVUK STU IDRÆT INTRO -TUR AFKLARINGS - FORLØB BO TRÆNIN G EGEN- TRANSPORT PAS- ANALYSE ERGOTERAPEU T

STU LEVUK STU IDRÆT INTRO -TUR AFKLARINGS - FORLØB BO TRÆNIN G EGEN- TRANSPORT PAS- ANALYSE ERGOTERAPEU T LEVUK STU IDRÆT INTRO -TUR STU AFKLARINGS - FORLØB IT EGEN- TRANSPORT BO TRÆNIN G PAS- ANALYSE ERGOTERAPEU T Levuk STU Milnersvej 39A, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 42 17 Fax. 48 24 42 37 levuk.stu@levuk.dk

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov

THORSHØJGÅRD. Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD Døgn- og Uddannelsestilbud for unge med særlige behov THORSHØJGÅRD ER EN SELVEJENDE INSTITUTION UNDER LANDSFORENINGEN LIVSVÆRK Med udgangspunkt i et stærkt, fagligt og ligeværdigt fællesskab

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen

BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade. Spastikerforeningen BEHANDLINGSCENTRET ØSTERSKOVEN Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - STU For unge med medfødt hjerneskade Spastikerforeningen Hvad er STU STU er et treårigt uddannelsestilbud til unge mellem 15 og 25

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Kompetencebeskrivelse Navn Navnesen 010101-XXXX

Kompetencebeskrivelse Navn Navnesen 010101-XXXX Indhold 1. Faglige kompetencer 2. Personlige og sociale kompetencer 3. Praktik og fremtidsønsker Kort om Navn Navn har i sine år på STU en har udviklet sig til en ung mand, der er let at komme i kontakt

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse

STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Til sagsbehandlere m.fl. STU Haderslev - en 3-årig ungdomsuddannelse Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse Formål... Målgruppen... Optagelse på uddannelsen... Særligt Tilrettelagt

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension.

STU Ellemosevej er for unge udviklingshæmmede med et funktionsniveau svarende til førskolealderen og som er i målgruppen til førtidspension. Uddannelsen STU er en 3 årig ungdomsuddannelse for unge 18-25 årige, der har særlige behov og derfor ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Målet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Praktikbeskrivelse. Levuk STU Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 72 62 39 13 www.levuk.dk

Praktikbeskrivelse. Levuk STU Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 72 62 39 13 www.levuk.dk Pædagoguddannelsen 2014 LBK nr 936 af 25/08/2014 Gældende fra 21.1.2016 Levuk STU Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tlf: 72 62 39 13 www.levuk.dk Velkommen til din praktik på Levuk STU. Levuk STU er en særligt

Læs mere

STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel

STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel EVALUERING af linjeindsatser 2011-2012 Administration STU er i drift fra august 2012 Udvidelse af netværk og samarbejdspartnere på klub og uddannelsesdel Levuk STU er i drift fra august 2012. Det første

Læs mere

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE

STU ALLERØD SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE SÆRLIGT TILRETTELAGT LOKAL UNGDOMSUDDANNELSE ALLERØD KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning og formål... 2 Målgruppe... 2 Lovgrundlag... 2 Uddannelsen... 2 Omfang og varighed... 3 Uddannelsesplan...

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Virksomhedsplan 2012. Fritidsklub for unge med handicap

Virksomhedsplan 2012. Fritidsklub for unge med handicap Fritidsklub for unge med handicap 1. Levuk lige nu Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år, der har et handicap. Der er 85 medlemmer og 20 medarbejdere i lokalerne i Hillerød. Fritidsklubben

Læs mere

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU i Faaborg-Midtfyn Kommune Egeballe 4 5672 Broby Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med ungdomsuddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

STU på Ringsted Produktionshøjskole

STU på Ringsted Produktionshøjskole 2015 STU på Ringsted Produktionshøjskole Søren Terp og Kim Jensen Læringsakademiet Ringsted Produktionshøjskole 01-01-2015 STU særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ringsted Produktionshøjskole tilbyder

Læs mere

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år

Et voksenliv i udvikling. Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år Et voksenliv i udvikling Natur- og friluftscenter for udviklingshæmmede over 18 år VÆRDIFULD MOD MENNESKER I BEVÆGELSE NÆRVÆR ÅBENHED HELHED IDENTITET SELVVÆRD ANERKENDELSE BRUGERUDVIKLINGSSAMTALER Kort

Læs mere

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen

Ydelseskatalog for Aktivitets- og samværstilbud Regnbuen. CSU Egedammen CSU Egedammen Rammer og formål Lovgrundlag: Lov om Social Service 104 og 86 stk. 2 Kvalitetsstandard: Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Formål:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen

Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Praktikstedsbeskrivelse for Aalborg For Døve Botilbuddet Kridtsløjfen og dagtilbuddet Hviddalen Beskrivelse af Aalborg for Døve: Aalborg for Døve er en del af Ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Virksomhedsplan 2013. Fritidsklub for unge med handicap

Virksomhedsplan 2013. Fritidsklub for unge med handicap Fritidsklub for unge med handicap 1. Levuk lige nu Levuk er en fritids- og ungdomsklub for unge over 13 år, der har et handicap. Der er 86 medlemmer og 19 medarbejdere i lokalerne i Hillerød. Fritidsklubben

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor aktivitets- og samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU)

Kravspecifikation. Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 22112017 Kravspecifikation Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) 1 Indhold 1 INDHOLD...1 1 INDLEDNING...2 2 KRAV TIL DET ENKELTE UDDANNELSESFORLØB...2 2.1 KRAV TIL UDDANNELSESFORLØBET FOR DE ENKELTE

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN SOCIALPSYKIATRIEN Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

UDKAST. Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov I medfør af 3, stk. 5, 4, stk. 5, 6, stk. 4, 9, stk. 3 og 10, stk. 2, i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Formål med kommunalt serviceniveau

Formål med kommunalt serviceniveau Formål med kommunalt serviceniveau Formålet med dette kommunale serviceniveau er, i forbindelse med Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, også benævnt som Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Velkommen til bostedet Welschsvej

Velkommen til bostedet Welschsvej Velkommen til bostedet Welschsvej Hus 13-15 Hus 17 Sportsvej 1 Indholdsfortegnelse S.3 Velkommen S.4 Praktikstedet S.5 Værdigrundlag S.6 Din arbejdsplan for de første fire uger S.7 Vores forventninger

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej

Kirstinebjergskolen Havepladsvej Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Velkommen til fremtidens skole Kirstinebjergskolen går i skoleåret 2016-2017 ind i sit 4. år som den største skole i Fredericia med ca. 1750 elever. Skolen

Læs mere

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang

Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175. Linjer Fremtidens Skole årgang Kirstinebjergskolen Havepladsvej 175 7000 Fredericia Tlf. 7210 6250 Linjer Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2016 2017 Afdelingen på Havepladsvej er Kirstinebjergskolens flagskib, hvor elever fra basisafdelingerne

Læs mere

Bostedet Vangeleddet

Bostedet Vangeleddet Bostedet Vangeleddet Beboerne fremmer deres udvikling, selvstændighed og sundhed gennem velfærdsteknologi og socialpædagogiske tiltag. Vision: Bostedet Vangeleddet er førende i forhold til velfærdsteknologi

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog

STUn i bye. CSU-Klubben Tilbudskatalog STUn i bye http.dk gelse u.sla ://cs CSU-Klubben Tilbudskatalog 2015 Økonomi Tilbuddene i kataloget fra CSU-Klubben finansieres gennem takster. Taksterne fastsættes i Slagelse kommune til virkning fra

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007

retsinformation.dk - BEK nr 974 af 19/07/2007 Side 1 af 5 BEK nr 974 af 19/07/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 27-07-2007 Undervisningsministeriet Udskriv dokument Vis mere... Senere ændringer til forskriften Lovgivning forskriften vedrører LOV

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune

Kvalitetsstandard. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) Aarhus Kommune JUNI 2015 Formål med kvalitetsstandarden Formålet med denne kvalitetsstandard er, at sikre tydelighed i forhold til visitation

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Aktivitets- og samværstilbud 2016 Brug for et aktivitetseller samværstilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et aktivitets- og samværstilbud, kan du kontakte

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb

STU. ved NBU-Skolen. Nordjysk Børne- Ungecenter. STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb STU ved NBU-Skolen STU Særligt tilrettelagt 3 årigt uddannelsesforløb Nordjysk Børne- Ungecenter DIT LIV, DIN UDDANNELSE Kunne du tænke dig en spændende og udfordrende uddannelse, hvor du selv har indflydelse

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år E F TE SR N ÆS SYN S Parat til fremtiden Kommuner og sagsbehandlere TER RE F SN Efterskolen på Refsnæs C EN RSKOL E Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE

ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE ALENE KAN VI NOGET, SAMMEN KAN VI MERE AUTISMECENTER SKIVE DAGTILBUD H C Ørsteds Vej 1 7800 Skive Tlf: 9915 7225 DØGNTILBUD Bilstrupvej 28 7800 Skive Tlf: 9915 7200 AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets-

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere