Benzin græstrimmer model CDB30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benzin græstrimmer model CDB30"

Transkript

1 Benzin græstrimmer model CDB30 HN Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før ibrugtagning og vedligeholdelse. Brugervejledningen indeholder vigtig information, som hjælper til at få størst nytte af græstrimmeren og sikrer, at samling sker korrekt og sikkert.

2 SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs disse informationer omhyggeligt, før maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarselssymboler Brug beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm Brug arbejdshandsker Brug sikkerhedssko/-støvler Læs brugervejledningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug Hold trimmesnoren væk fra fremmede materialer, når maskinen startes Hold en sikkerhedsafstand på 15 meter fra personer og dyr Monter aldrig skæreskiver af metal Maskinen må kun arbejde med trimmesnor Max. omdrejningstal på spolen Varm overflade, pas på med berøring! 1

3 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Advarsel! Opbevar denne brugervejledning, så du kan slå op i den på et senere tidspunkt. Læs instruktionerne omhyggeligt. Lær at bruge kontrolhåndtagene og den korrekte brug af maskinen. Tillad aldrig børn og andre personer, der ikke har kendskab til brugervejledningen, at bruge græstrimmeren. Brug aldrig trimmeren hvis der er personer, specielt børn, og dyr tæt på arbejdsstedet. Husk, at brugeren er ansvarlig for ulykker og farlige situationer, som personer og ting udsættes for. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab til maskinen, med mindre de er under opsyn eller får instruktion af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Rør aldrig den roterende spole. Forberedende sikkerhedsforanstaltninger a. Tillad ikke børn eller utrænede personer at benytte denne maskine. b. Start aldrig motoren eller lad motoren køre i indelukkede eller dårligt ventilerede rum, udstødningsgasser er livsfarlige! c. Ryd arbejdsområdet, før arbejdet påbegyndes. Flyt alle genstande som sten, glasstykker, søm, tråd eller andre genstande, der kan slynges ud eller komme ind i trimmesnoren. d. Brug sikkerhedsbriller ved brug af denne maskine. e. Bær tykke, lange bukser, støvler og handsker. Bær ikke løstsiddende tøj eller shorts og arbejd ikke barfodet. Bær ikke smykker af nogen art. Sikkerhed ved brug Brug aldrig maskinen på operatørens venstre side. Sæt langt hår op over skulderhøjde for at undgå at få det i de roterende dele. Hold omkringstående, børn og dyr på en afstand af 15 meter. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Arbejd ikke i dårligt lys. Hold fast fodfæste. Ræk ikke længere end du kan nå sikkert, det kan medføre, at du taber balancen eller kommer til at berøre varme overflader. Hold alle dele af kroppen væk fra roterende dele. Pas på varme overflader. Brug aldrig maskinen på en måde, så bunden af motoren er over hoftehøjde. Rør aldrig områderne omkring udstødning eller cylinder, de bliver varme under drift. Stop altid motoren og fjern tændrørsledningen før enhver justering eller reparation, bortset fra justering af karburatoren. Kontroller maskinen for løse skrueforbindelser, brændstoflækager etc., hver gang du skal bruge maskinen. Udskift enhver beskadiget del før ibrugtagning. Spolen vil rotere under justering af karburator og start af maskinen. 2

4 Der findes rapporter om, at håndholdte værktøjer forøger risikoen for at få det såkaldte Reynaud s Syndrom hos nogle personer. Symptomerne er prikken og følelsesløshed i fingrene og hvide fingre, ofte i forbindelse med kulde. Arvelige faktorer samt kulde og fugt, spisevaner, rygning og arbejdsmåder bidrager til disse symptomer. I øjeblikket er det ukendt, om vibrationer bidrager til denne tilstand. Nedenstående forholdsregler, som operatøren kan tage, reducerer effekten af vibrationer: a. Hold kroppen varm i koldt vejr. Brug handsker til at holde hænder og håndled varme. Det er rapporteret, at koldt vejr er en betydende faktor til at bidrage til Reynaud s Syndrom. b. Bevæg kroppen for at forøge blodcirkulationen i arbejdspauserne. c. Hold ofte pause. Begræns den tid, hvor du bliver udsat for vibrationer. d. Vedligehold redskabet, hold alle befæstigelser fastspændt og udskift slidte dele. Hvis du observerer nogen af de ovennævnte symptomer, bør du søge læge og blive undersøgt. Bland og opbevar brændstof i en godkendt beholder mærket 2-takt brændstof. Bland brændstof, hvor der ikke er gnister og flammer. Tør spildt brændstof op. Gå 10 meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes. Stop motoren og lad den afkøle før optankning, eller før maskinen stilles væk. Lad motoren køle af, tøm brændstoftanken og spænd maskinen fast, før den transporteres i et køretøj. Udskift trimmehovedet, hvis det er revnet, hvis der er hakker i det eller på anden måde beskadiget. Kontroller, at trimmehovedet isættes korrekt og fastholdes sikkert. Kontroller, at alle beskyttelsesmidler, stropper og håndtag er korrekt og sikkert påsat. Brug ikke noget andet skærende tilbehør end trimmesnor. Hvis der monteres uoriginale dele, kan det resultere i svære personskader. Brug aldrig trimmeren uden beskyttelseskappen monteret og i orden. Bibehold et fast greb i begge håndtag under trimningen. Hold trimmehovedet under hoftehøjde. Trim aldrig med trimmehovedet over 76 cm over jorden. Maskinen er beregnet til: Maskinen er kun beregnet til at trimme græs og tynde planter og intet andet. Maskinen er ikke beregnet til: Maskinen er ikke beregnet til at klippe hække eller tilsvarende, hvor maskinen skal hæves fra jorden. Yderligere risici: Maskinen benytter et roterende trimmehoved. Derfor kan der slynges planterester og andet (sten) ud fra trimmehovedet. Følg sikkerhedsforskrifterne. Vedligeholdelse og opbevaring a. Hold alle møtrikker og skruer fastspændte for at sikre, at redskabet er i sikker arbejdstilstand. b. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken i en bygning, hvor brændstofdampe kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister. c. Lad motoren blive kold før opbevaring. d. For at minimere brandrisikoen, så hold motoren, lydpotten, batteriet og opbevaret brændstof fri for græs, blade og smøremidler. e. Udskift udslidte dele for sikkerhedens skyld. f. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør det foregå udendørs. 3

5 SAMLING AF GRÆSTRIMMEREN Advarsel! Udfør samling af græstrimmeren nøjagtigt som beskrevet i brugervejledningen. Hvis dette ikke overholdes, kan det betyde svære personskader, død eller ødelæggelse af trimmeren. Vær forsigtig med håndtering af kassen med trimmeren for at undgå skader. Før samling begyndes, så kontroller, at alle dele beskrevet i brugervejledningen er medleveret. Undersøg alle dele for transportskader. Saml ikke trimmeren, hvis nogle dele er beskadiget. Emballagens indhold, dele og værktøj A. Motor med øverste aksel B. Trimmehoved med nederste aksel C. Forreste håndtag med skruer D. Beskyttelseskappe med skrue E. Sele 1. Tændrørsnøgle og Philips skruetrækker 2. Sekskantnøgle 3. Skruenøgle 4. Blandedunk - Philips skruetrækker (ikke vist) Trin 1 1a Tag beskyttelseshætten af den øverste aksel. Tryk knappen på den nederste aksel ind. 1b Sæt knappen over for styreslidsen på den øverste aksel og tryk de to aksler sammen. Drej akslerne, indtil de låses i positionshullet. Skru håndtaget på kobleren til, så de to aksler sidder fast. 4

6 Trin 2 Hold øverste og nederste del af beslaget fast, således at håndtaget fæstnes på operatørens venstre side. Sæt håndtagets ender ind mellem beslagets to halvdele, så boltehullerne kommer overfor hinanden. Tryk den lange skrue i hullet på den ene side. Tryk den korte skrue i hullet på den anden side. Sæt den flade skive og tandskiven på og skru møtrikkerne på for at holde håndtaget i position. Juster håndtagets position, så håndtaget kommer til at sidde på det sted, der er mest behageligt og giver god balance. Skru først den lange skrue til og derefter den korte. Trin 3 Monter den buede beskyttelseskappe ved at klemme den fast på akslen, så den passer på beslaget på akslen. Sæt skruerne i hullerne gennem kappen og stram skruerne. Trin 4 Fastgør selens krog i bøjlen. Brændstof og brændstofblanding Græstrimmeren drives af en 2-takts motor, der kræver en blanding af benzin og 2-takts olie. Brug en kvalitets 2-takts olie. Brug ikke almindelig motorolie eller 2-takts olie til udenbords bådmotorer. Bland ikke mere, end der bruges i en 30-dages periode. 1a. Blandingsforhold: 1 liter (1000 ml) benzin: 25 ml 2-takts olie (40:1) Find 40:1 skalaen på dunken. Fyld den venstre side af dunken (A) op med benzin enten til markeringen 5 eller 10. Fyld 2-takts olie i højre side af dunken (B) til den tilsvarende markering 5 eller 10, alt efter den brændstofmængde, man vil blande. Dette sikrer det rette blandingsforhold 40:1. Ryst derefter dunken kraftigt for at blande benzin og olie, før brændstoffet fyldes på tanken. 5

7 Vær sikker på, at du bruger 40:1 skalaen på dunken, da den også kan bruges til at blande forholdene 25:1 og 50:1 1b. Fyldning af tanken Rengør området omkring tankdækslet for at undgå, at der kommer urenheder i tanken. Skru tankdækslet langsomt af og læg det på en ren overflade. Fyld omhyggeligt brændstoffet i tanken og undgå at spilde. Før tankdækslet sættes på, så kontroller, at pakningen i dækslet er i orden og ren. Skru dækslet på igen og tør spildt brændstof op. OBS! Det er normalt, at der kommer lidt røg fra motoren, når den startes første gang. Stop altid motoren før påfyldning af brændstof. Påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører eller er varm. Gå mindst 10 meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes. BRUG AF GRÆSTRIMMEREN Trin 1 - Aftagning af knivbeskytteren Tag knivbeskytteren af. Trin 2 Start af motoren Handling Kold motor Varm motor Sæt Start/Stop kontakten til Start Tryk på tipperen 7-10 gange Fuld choker position Træk i startsnoren (motoren starter måske) Halv choker position. Chokeren vil automatisk gå tilbage til RUN positionen, når der trykkes på gasreguleringen Træk i startsnoren, indtil motoren starter RUN position Træk i startsnoren, indtil motoren starter 6

8 2a Start af kold motor 1. Læg maskinen på en plan overflade uden bevoksning. 2. Sæt Start/Stop kontakten A på START position. 3. Tryk på tipperen B, indtil der kommer bobler (ca. 7 gange). 4. Sæt chokerreguleringen C helt ned (fuld choker). 5. Brug venstre hånd til at holde trimmeren i bageste håndtag. 6. Træk i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand. Træk så kraftigt 3-4 gange. 7. Sæt chokeren til midterste position (halv choker). 8. Træk i starthåndtaget D hurtigt og kraftigt 3-4 gange, indtil motoren starter. 9. Efter ca. 30 sekunders opvarmning kan trimmeren tages i brug. Trin 3 - Trimning Hold trimmeren med højre hånd i det bageste håndtag og med venstre hånd i det forreste håndtag. Tryk på gasspærringen E og hold den nede. Tryk så på gasreguleringen F. OBS! Hold trimmeren med et fast greb i håndtagene, når der trimmes. OBS! Trimmeren holdes i en behagelig højde, når det bageste håndtag er i hoftehøjde. OBS! Brug altid trimmeren med fuld hastighed. Brug aldrig trimmeren på operatørens venstre side. Trin 4 Forlængelse af trimmesnoren Farligt område Rotationsretning Bedste trimmeområde 1. Mens spolen kører på fuld hastighed, slås undersiden af spolen forsigtigt mod jorden. 2. Hvis trimmesnoren stadig ikke er lang nok, slå da igen spolen forsigtigt mod jorden. 3. Hvis trimmesnoren allerede er blevet for kort (slået af helt inde ved spolen), kan den ikke længere forlænges ved at slå spolen mod jorden, og så skal snoren trækkes ud manuelt. 4. Stop motoren 5. Læg trimmeren på jorden. 7

9 6. Tryk med hånden på undersiden af spolen og træk begge snore ud, indtil de er lidt længere end kanten på beskyttelseskappen. Når snorene rammer kniven på beskyttelseskappen, kortes de af til optimal længde af trimmekniven. SKIFT AF SPOLE OG TRIMMESNOR Trin 1 Spolen tages af Slidser Fjeder Øjer Spolehus Spoledæksel Aksel Drej dækslet mod uret for at tage det af. Tag spolen ud. Løsn ikke fjederen! Trin 2 Udskiftning af trimmesnoren i spolen Fjeder Spole Pil på spole Snor 1 Slids Ankerhul Snor 2 Snor 1 Slids Pile på spole Fjern alle rester af den gamle snor. Bøj den nye trimmesnor og sæt den fast i slidserne. Læg en ny trimmesnor på spolen i pilenes retning. Trin 3 Sæt spolen i spolehuset 1. Tryk begge trimmesnore ind i slidserne modsat hinanden. 2. Før begge snore ind i åbningerne i spolehuset. 3. Sæt forsigtigt spolen med fjederen i spolehuset. Samtidigt trækkes de to snore gennem øjerne. 4. Fortsæt med at holde snorene stramme. Træk lidt i snorene, så de løber frit gennem åbningerne. 5. Pres spolen ind i spolehuset og drej den med uret, indtil den stopper. 6. Hold i trimmesnoren og tryk den forsigtigt baglæns. Trimmesnoren skal fortsat sidde fast i denne position. 8

10 7. Skru dækslet på spolen og stram det med hånden. Juster snorene til den korrekte længde. 8. Tryk med hånden på undersiden af spolen og træk begge snore ud, indtil de er lidt længere end kanten på beskyttelseskappen. Snorene bliver trimmet til korrekt længde af kniven, når trimmeren startes. RENSNING AF LUFTFILTERET 1. Løsn skruen på luftfilterhuset og tag dækslet af. 2. Tag luftfilteret ud. 3. Vask filteret i varmt vand med lidt opvaskemiddel. 4. Skyl filteret igennem med rent vand. 5. Lad filteret tørre helt. 6. Sæt filteret i. 7. Sæt dækslet på med tappene i slidserne på filterhuset. 8. Luk dækslet og skru skruen på med hånden. UDSKIFTNING AF TÆNDRØRET Tændrørstype: L8RTF 1. Tag tændrørsdækslet af. 2. Skru tændrøret af med den medleverede tændrørsnøgle. 3. Sæt et nyt tændrør i og skru det omhyggeligt fast. 4. Sæt tændrørshætten på igen. OPBEVARING AF GRÆSTRIMMEREN Opbevaring i en kortere periode 1. Tøm brændstoftanken i en beholder godkendt til benzin. Lad motoren køre, indtil den stopper. Rens al snavs og planterester af trimmeren. Opbevar den på et godt ventileret sted uden for børns rækkevidde. 2. Hold trimmeren væk fra korrosive midler som havekemikalier og vejsalt. 9

11 3. Overhold alle regulativer for opbevaring af brændstof. Overskydende brændstof kan anvendes i andre 2-takts maskiner. 4. Fjern alt groft snavs. 5. Aftør maskinen med en blød fugtig klud. Opbevaring i en længere periode 1. Foretag ovenstående punkter. 2. Rens luftfilteret. 3. Udskift tændrøret. VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse af trimmeren vil sikre mange år med problemfri drift. Gem denne brugervejledning til senere brug. Det anbefales, at nedenstående vedligeholdelsesintervaller overholdes. Dette sikrer, at græstrimmeren fungerer korrekt og er sikker at bruge. Efter 12 timers drift Efter 24 timers drift Efter 36 timers drift Luftfilter Rens Rens Udskift Tændrør Kontroller Rens Udskift PROBLEMLØSNING Advarsel! Stop altid motoren og tag tændrørskablet af før enhver inspektion eller justering. Hvis motoren startes som del af en test efter en justering, så husk, at lydpotten bliver varm. Husk ikke at berøre dele, der udstråler varme, man kan brænde sig! Nedenstående skema giver løsninger på almindelige problemer med græstrimmeren: Fejl Mulig årsag Løsning Motoren starter ikke Tanken er tom Druknet motor Snavset tændrør (kulbelægninger på elektroderne) Elektrodeafstand for stor Ødelagt tændrørsforbindelse eller tændrør Påfyld brændstof Slip gasreguleringen, træk i startsnoren flere gange eller tag tændrøret ud og tør det af Rens tændrøret, udskift om nødvendigt Juster til 0,6-0,7 mm Udskift ødelagte dele Motoren kører for stærkt i tomgang Kold motor Lad motoren varme op, luk eventuelt chokerspjældet lidt Motoren når ikke sin maksimale hastighed Snavset tændrør (kulbelægninger på elektroderne) Snavs i karburator eller dyse Snavset luftfilter Rens tændrøret, udskift om nødvendigt Juster til 0,6-0,7 mm Rens karburator med luft Rens luftfilteret 10

12 Udstødning / udstødningsrør Pakningen i krumtaphuset er ikke tæt Slidt cylinder, stempel eller stempelringe Forkert brændstofblanding (for megen olie) Dårlig tænding Adskil udstødningen og rens den Udskift pakningen Udskift slidte dele Bland i henhold til anvisningen Juster gnistgabet til 0,6-0,7 mm Motoren stopper ikke Fejl i kontakten Forbindelsen til ledningsterminalen er afbrudt Udskift kontakten Forbind med ledningsterminalen TEKNISKE DATA Motortype 1 cylinder 2-takt Slagvolumen 29,9 cm 3 Max. effekt / motoromdrejningstal 0,75 kw / 8000 min -1 Specifikt brændstofforbrug Tankkapacitet Trimmediameter Tændingssystem Trimmesnor diameter Vægt netto Lydtryk L PA Lydeffekt L WA 650 g / kwh 410 ml 400 mm CDI 2 mm 4,9 kg 100 db / K=3 db 110 db Vibration 13 m/s 2 / K=1,5 m/s 2 Tændrørstype L8RTF BORTSKAFFELSE Græstrimmeren og dens tilbehør er fremstillet af genanvendelige materialer. Ved bortskaffelse skal græstrimmeren afleveres på en genbrugsstation, så de genanvendelige dele kan blive oparbejdet miljømæssigt korrekt. GARANTI / REKLAMATIONSRET På dette produkt er der 2 års reklamationsret, begyndende på købsdagen for produktet. Reklamation skal ske inden reklamationsretten udløber. Reklamationsretten dækker problemer som følge af defekte materialer eller produktionsfejl. Produktet er ikke beregnet til kommercielt brug. Følgende er heller ikke dækket af reklamationsretten: - Fejl som følge af uheld, misbrug eller uautoriseret reparation. - Sliddele som trimmeskiver, tændrør og filtre. 11

13 - Fejl som følge af manglende vedligeholdelse. - Fejl som følge af, at produktet ikke er brugt efter anvisningerne i brugervejledningen. - Fejl som følge af forkert justering af kabler, drivremme eller rekylstartere. Importeret af: Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 12

14 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE The undersigned, representing Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd herewith declares that the product: Undertegnede, der repræsenterer Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd erklærer hermed at produktet: Undertecknad, representerar Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd härmed försäkras att produkt: Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation: Adano græstrimmer/grästrimmer, HN 10125, Model/modell CDB30 is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) er i overensstemmelse med bestemmelserne I følgende EF direktiv(er) överensstämmer med bestämmelser i följande EGdirektiv Reference no. / reference nr. / referens nr.: 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC Annex, 2005/88/EC 2004/26/EC title / titel / titel: MD EMC NOISE EMISSION and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied. og at alle standarder og/eller tekniske specifikationer nævnt på næste side er blevet anvendt. och att standard och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämpade. Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: (when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared) Sidste to cifre i det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat: (ved overensstemmelse med bestemmelserne i Lavspændingsdirektivet 2006/95EC) De två sista siffrorna i det årtal då materielen försågs med CE-märke: (I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats) 15 Nanjing, Jan 10 th 2015 place and date / sted og dato / plats och datum signature / underskrift / underskrift Cai Ji Bo, General Manager (name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer / navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten / namn och befattning av behörig undertecknare) page / side / sida 1/2

15 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof: Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf: Referenser till harmoniserade standarder eller tekniske specifikationer som tillämpats för denna EG-försäkran om överensstämmelse eller delar däri: - harmonized standards: - harmoniserede standarder: - harmoniserade standarder: no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: 1 EN ISO Agricultural and forestry machinery Safety requirements and testing for portable, handheld, powered brush-cutters and grass-trimmers - other standards and/or technical specifications: - andre standarder og/eller tekniske specifikationer - andra standarder och/eller tekniska specifikationer no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN ISO Agriculturalandforestrymachinery- Electromagneticcompatibility - Test methods and acceptance criteria - other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file: - andre tekniske løsninger, hvoraf detaljeret information er inkluderet i den tekniske dokumentation eller det tekniske dossier for konstruktionen: - andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget: Product Description: 29.9cm 3, 2- stroke Maximum motor output 0.75kW at 8000min -1 Maximum motor speed 10000min -1 Diameter of trimming area 400mm Filament diameter 2mm - other references or information required by the applicable EC directive(s): - andre referencer eller anden information påkrævet af det/de gældende EF direktiv/er: - andra referenser/ informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv: EK9-BE-56(v2):2012 Group of the exchange of experience within the framework of ProdSG page / side / sida 2/2

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug.

GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. GRÆSTRIMMER LTA350 HN 10052 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug. 1 GRÆSTRIMMERENS HOVEDDELE 1. Håndtag 2. Startkontakt 3. Kabelholder 4. Kabel og stik 5.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519

BRUGERVEJLEDNING. Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk tryksprøjte SX-MD5 HN5519 Pas på denne brugervejledning og hold den i god stand. For at benytte og vedligeholde sprøjten korrekt, så læs vejledningen omhyggeligt, før sprøjten

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

PLÆNEKLIPPER S461V-W

PLÆNEKLIPPER S461V-W PLÆNEKLIPPER S461V-W HN 10067 Brugervejledning Læs instruktioner og sikkerhedsanvisninger i denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. CE Deklaration Plæneklipperen opfylder European

Læs mere

Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING

Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING Elektrisk kædesav HN 2938 Model: SCS723 BRUGERVEJLEDNING 1 2 3 Indhold Symbolernes betydning... 05 Generelle sikkerhedsinstruktioner... 06 Specielle sikkerhedsinstruktioner... 07 Specifikationer... 08

Læs mere

Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043

Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043 Elektrisk mosfjerner og vertikalskærer HN 10043 Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. BILLEDER TIL MASKINENS SAMLING

Læs mere

LØVBLÆSER E435C. Brugervejledning

LØVBLÆSER E435C. Brugervejledning LØVBLÆSER E435C Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvblæseren tages i brug, og vær specielt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068. Brugervejledning. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug.

PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068. Brugervejledning. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. PLÆNEKLIPPER M510I HN 10068 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. Brugervejledningen indeholder vigtige informationer om sikkerhed, samling, brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458

BRUGERVEJLEDNING. Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458 BRUGERVEJLEDNING Batteridrevet tryksprøjte SX-MD16E HN5458 Pas på denne brugervejledning og hold den i god stand. For at benytte og vedligeholde sprøjten korrekt, så læs vejledningen omhyggeligt, før sprøjten

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

PLÆNEKLIPPER E142C HN Brugervejledning

PLÆNEKLIPPER E142C HN Brugervejledning PLÆNEKLIPPER E142C HN 12365 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Oversættelse af den originale brugsanvisning. Indhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Brugsanvisning til HS-68B

Brugsanvisning til HS-68B Pladevibrator HS-68B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHF2500

KOMPOSTKVÆRN SHF2500 KOMPOSTKVÆRN SHF2500 HN 10244 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem vejledningen til senere reference. Her finder du vigtige informationer om maskinens

Læs mere

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug.

GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING. Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. GRÆSTRIMMER HN 6264 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før græstrimmeren tages i brug, og opbevar den til senere brug. BESKRIVELSE AF GRÆSTRIMMEREN 1. Håndtag 12. Strømstik 2. Låsegreb

Læs mere

Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119

Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119 Brugervejledning LØVSUGER BVT2500A-T HN 10119 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER Sikkerhedsanvisninger Advarsel! Læs og forstå alle anvisninger og instruktioner. Hvis nedenstående instruktioner ikke følges, kan

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

TELESKOPKÆDESAV PS007E

TELESKOPKÆDESAV PS007E TELESKOPKÆDESAV PS007E HN 10055 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før redskabet tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. SYMBOLERNES BETYDNING Nogle af disse symboler

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Benzinkædesav HN3729. Brugervejledning

Benzinkædesav HN3729. Brugervejledning Benzinkædesav HN3729 Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, for at undgå ulykker og fare for personskader. SIKKERHED HAR 1. PRIORITET De med dette advarselssymbol

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800

2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800 2i1 HÆKKEKLIPPER & KÆDESAV MED TELESKOPSKAFT PSH800 HN 10057 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før redskabet tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF DE

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

LØVSUGER BVV2800 HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug.

LØVSUGER BVV2800 HN Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug. LØVSUGER BVV2800 HN 10058 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før løvsugeren tages i brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt om brugervejledningen... 4 Før du starter... 4 Hvad løvsugeren

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

PLÆNEKLIPPER M20V-T HN Brugervejledning

PLÆNEKLIPPER M20V-T HN Brugervejledning PLÆNEKLIPPER M20V-T HN 10120 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før plæneklipperen tages i brug, og gem brugervejledningen til senere brug. CE Deklaration Plæneklipperen opfylder European

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 50 S COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din plæneklipper.

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Med rygbåret motor Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 43 cc Varenr.: 90 xx xxx Med rygbåret motor Varenr.: 90 29 022 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

PF350 / 360 BRUGSANVISNING

PF350 / 360 BRUGSANVISNING PF350 / 360 BRUGSANVISNING november 2008 Vedrørende brugsanvisningen. De ønskes tillykke med Deres valg af dette Pflanzfuchs jordbor. De har købt et af de sikreste og mest moderne jordbor på markedet.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG

VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG Instruktions Manual Græstrimmer Art: 76700510 / 76700515 EAN: 5709133910396 / 5709133910426 VENLIGST LÆS INSTRUKTIONS MANUAL GRUNDIGT FØR BRUG 1 A D 16 2 Beskrivelser: 1 Græs trimmer Nedre del 9 Beskyttelseshætte

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Samlevejledning Varenr.: 9053258 Tallerkenharve til ATV Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tallerkenharve - Varenr. 9053258 Beskrivelse: Tallerkenharve til

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER

STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER AO JOHANSEN A/S RØRVANG 3 2620 Albertslund Danmark STØV FRI SKÆRING DEX 9 FORSTØVER Kære kunde Vi er glade for, at du har købt WORKER s revolutionerende nye generation af forstøvere. Vi er stolte af vores

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG ACTIVE BUSKRYDDERER

BRUGERHÅNDBOG ACTIVE BUSKRYDDERER BRUGERHÅNDBOG ACTIVE BUSKRYDDERER For at sikre rigtig og sikker brug af trimmer og buskrydder og for at undgå ulykker, skal brugervejledningen læses grundig før maskinen tages i brug. Brugervejledningen

Læs mere

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning

2006/1. Texas EKO360 Combi. DK Betjeningsvejledning 2006/1 DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Udpakning

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug.

GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. GASGRILL BG1430F1 HN 5684 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før grillen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. Kun til udendørs brug. Ikke til kommerciel brug. Læs brugervejledningen

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER TURBO 50 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING LØVSUGER DK TURBO 50 mod. IB-2035 ILLUSTRATIONER Fig. 1 Fig. 3.1 1 2 Fig. 4 Fig. 2 Fig. 5 Fig. 3 3 Fig. 6 Fig. 7 Stopkontakt Stop Stop Fig. 8 I gang Fig. 10 Fig. 9

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone

Kædesavens hoveddele. Fig. G. Fælderetning. Farezone. Flugtrute. Farezone 2 3 4 Kædesavens hoveddele 1. Start/stop kontakt 2. Spærreknap 4. Bageste håndtag 5. Forreste håndtag 6. Håndtag for kædebremse / Håndbeskytter 7. Sværd 8. Kæde 9. Oliebeholder 10. Kædekappe 12. Kædedæksel

Læs mere

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. + 45 9823 6266 Fax. + 45 9823 6144 Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber EU-overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF.

VÆR OPMÆRKSOM! Denne maskine er produceret efter gældende EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktiv 89/392/EØF. BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden

Læs mere