Benzin græstrimmer model CDB30

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benzin græstrimmer model CDB30"

Transkript

1 Benzin græstrimmer model CDB30 HN Brugervejledning OBS! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før ibrugtagning og vedligeholdelse. Brugervejledningen indeholder vigtig information, som hjælper til at få størst nytte af græstrimmeren og sikrer, at samling sker korrekt og sikkert.

2 SIKKERHEDSINFORMATIONER Læs disse informationer omhyggeligt, før maskinen tages i brug eller vedligeholdes. Advarselssymboler Brug beskyttelsesbriller, høreværn og hjelm Brug arbejdshandsker Brug sikkerhedssko/-støvler Læs brugervejledningen omhyggeligt, før maskinen tages i brug Hold trimmesnoren væk fra fremmede materialer, når maskinen startes Hold en sikkerhedsafstand på 15 meter fra personer og dyr Monter aldrig skæreskiver af metal Maskinen må kun arbejde med trimmesnor Max. omdrejningstal på spolen Varm overflade, pas på med berøring! 1

3 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Advarsel! Opbevar denne brugervejledning, så du kan slå op i den på et senere tidspunkt. Læs instruktionerne omhyggeligt. Lær at bruge kontrolhåndtagene og den korrekte brug af maskinen. Tillad aldrig børn og andre personer, der ikke har kendskab til brugervejledningen, at bruge græstrimmeren. Brug aldrig trimmeren hvis der er personer, specielt børn, og dyr tæt på arbejdsstedet. Husk, at brugeren er ansvarlig for ulykker og farlige situationer, som personer og ting udsættes for. Denne maskine er ikke beregnet til brug af personer (inkl. børn) med reducerede fysiske, sanselige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kendskab til maskinen, med mindre de er under opsyn eller får instruktion af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Rør aldrig den roterende spole. Forberedende sikkerhedsforanstaltninger a. Tillad ikke børn eller utrænede personer at benytte denne maskine. b. Start aldrig motoren eller lad motoren køre i indelukkede eller dårligt ventilerede rum, udstødningsgasser er livsfarlige! c. Ryd arbejdsområdet, før arbejdet påbegyndes. Flyt alle genstande som sten, glasstykker, søm, tråd eller andre genstande, der kan slynges ud eller komme ind i trimmesnoren. d. Brug sikkerhedsbriller ved brug af denne maskine. e. Bær tykke, lange bukser, støvler og handsker. Bær ikke løstsiddende tøj eller shorts og arbejd ikke barfodet. Bær ikke smykker af nogen art. Sikkerhed ved brug Brug aldrig maskinen på operatørens venstre side. Sæt langt hår op over skulderhøjde for at undgå at få det i de roterende dele. Hold omkringstående, børn og dyr på en afstand af 15 meter. Brug ikke maskinen, hvis du er træt, syg eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Arbejd ikke i dårligt lys. Hold fast fodfæste. Ræk ikke længere end du kan nå sikkert, det kan medføre, at du taber balancen eller kommer til at berøre varme overflader. Hold alle dele af kroppen væk fra roterende dele. Pas på varme overflader. Brug aldrig maskinen på en måde, så bunden af motoren er over hoftehøjde. Rør aldrig områderne omkring udstødning eller cylinder, de bliver varme under drift. Stop altid motoren og fjern tændrørsledningen før enhver justering eller reparation, bortset fra justering af karburatoren. Kontroller maskinen for løse skrueforbindelser, brændstoflækager etc., hver gang du skal bruge maskinen. Udskift enhver beskadiget del før ibrugtagning. Spolen vil rotere under justering af karburator og start af maskinen. 2

4 Der findes rapporter om, at håndholdte værktøjer forøger risikoen for at få det såkaldte Reynaud s Syndrom hos nogle personer. Symptomerne er prikken og følelsesløshed i fingrene og hvide fingre, ofte i forbindelse med kulde. Arvelige faktorer samt kulde og fugt, spisevaner, rygning og arbejdsmåder bidrager til disse symptomer. I øjeblikket er det ukendt, om vibrationer bidrager til denne tilstand. Nedenstående forholdsregler, som operatøren kan tage, reducerer effekten af vibrationer: a. Hold kroppen varm i koldt vejr. Brug handsker til at holde hænder og håndled varme. Det er rapporteret, at koldt vejr er en betydende faktor til at bidrage til Reynaud s Syndrom. b. Bevæg kroppen for at forøge blodcirkulationen i arbejdspauserne. c. Hold ofte pause. Begræns den tid, hvor du bliver udsat for vibrationer. d. Vedligehold redskabet, hold alle befæstigelser fastspændt og udskift slidte dele. Hvis du observerer nogen af de ovennævnte symptomer, bør du søge læge og blive undersøgt. Bland og opbevar brændstof i en godkendt beholder mærket 2-takt brændstof. Bland brændstof, hvor der ikke er gnister og flammer. Tør spildt brændstof op. Gå 10 meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes. Stop motoren og lad den afkøle før optankning, eller før maskinen stilles væk. Lad motoren køle af, tøm brændstoftanken og spænd maskinen fast, før den transporteres i et køretøj. Udskift trimmehovedet, hvis det er revnet, hvis der er hakker i det eller på anden måde beskadiget. Kontroller, at trimmehovedet isættes korrekt og fastholdes sikkert. Kontroller, at alle beskyttelsesmidler, stropper og håndtag er korrekt og sikkert påsat. Brug ikke noget andet skærende tilbehør end trimmesnor. Hvis der monteres uoriginale dele, kan det resultere i svære personskader. Brug aldrig trimmeren uden beskyttelseskappen monteret og i orden. Bibehold et fast greb i begge håndtag under trimningen. Hold trimmehovedet under hoftehøjde. Trim aldrig med trimmehovedet over 76 cm over jorden. Maskinen er beregnet til: Maskinen er kun beregnet til at trimme græs og tynde planter og intet andet. Maskinen er ikke beregnet til: Maskinen er ikke beregnet til at klippe hække eller tilsvarende, hvor maskinen skal hæves fra jorden. Yderligere risici: Maskinen benytter et roterende trimmehoved. Derfor kan der slynges planterester og andet (sten) ud fra trimmehovedet. Følg sikkerhedsforskrifterne. Vedligeholdelse og opbevaring a. Hold alle møtrikker og skruer fastspændte for at sikre, at redskabet er i sikker arbejdstilstand. b. Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken i en bygning, hvor brændstofdampe kan komme i forbindelse med åben ild eller gnister. c. Lad motoren blive kold før opbevaring. d. For at minimere brandrisikoen, så hold motoren, lydpotten, batteriet og opbevaret brændstof fri for græs, blade og smøremidler. e. Udskift udslidte dele for sikkerhedens skyld. f. Hvis brændstoftanken skal tømmes, bør det foregå udendørs. 3

5 SAMLING AF GRÆSTRIMMEREN Advarsel! Udfør samling af græstrimmeren nøjagtigt som beskrevet i brugervejledningen. Hvis dette ikke overholdes, kan det betyde svære personskader, død eller ødelæggelse af trimmeren. Vær forsigtig med håndtering af kassen med trimmeren for at undgå skader. Før samling begyndes, så kontroller, at alle dele beskrevet i brugervejledningen er medleveret. Undersøg alle dele for transportskader. Saml ikke trimmeren, hvis nogle dele er beskadiget. Emballagens indhold, dele og værktøj A. Motor med øverste aksel B. Trimmehoved med nederste aksel C. Forreste håndtag med skruer D. Beskyttelseskappe med skrue E. Sele 1. Tændrørsnøgle og Philips skruetrækker 2. Sekskantnøgle 3. Skruenøgle 4. Blandedunk - Philips skruetrækker (ikke vist) Trin 1 1a Tag beskyttelseshætten af den øverste aksel. Tryk knappen på den nederste aksel ind. 1b Sæt knappen over for styreslidsen på den øverste aksel og tryk de to aksler sammen. Drej akslerne, indtil de låses i positionshullet. Skru håndtaget på kobleren til, så de to aksler sidder fast. 4

6 Trin 2 Hold øverste og nederste del af beslaget fast, således at håndtaget fæstnes på operatørens venstre side. Sæt håndtagets ender ind mellem beslagets to halvdele, så boltehullerne kommer overfor hinanden. Tryk den lange skrue i hullet på den ene side. Tryk den korte skrue i hullet på den anden side. Sæt den flade skive og tandskiven på og skru møtrikkerne på for at holde håndtaget i position. Juster håndtagets position, så håndtaget kommer til at sidde på det sted, der er mest behageligt og giver god balance. Skru først den lange skrue til og derefter den korte. Trin 3 Monter den buede beskyttelseskappe ved at klemme den fast på akslen, så den passer på beslaget på akslen. Sæt skruerne i hullerne gennem kappen og stram skruerne. Trin 4 Fastgør selens krog i bøjlen. Brændstof og brændstofblanding Græstrimmeren drives af en 2-takts motor, der kræver en blanding af benzin og 2-takts olie. Brug en kvalitets 2-takts olie. Brug ikke almindelig motorolie eller 2-takts olie til udenbords bådmotorer. Bland ikke mere, end der bruges i en 30-dages periode. 1a. Blandingsforhold: 1 liter (1000 ml) benzin: 25 ml 2-takts olie (40:1) Find 40:1 skalaen på dunken. Fyld den venstre side af dunken (A) op med benzin enten til markeringen 5 eller 10. Fyld 2-takts olie i højre side af dunken (B) til den tilsvarende markering 5 eller 10, alt efter den brændstofmængde, man vil blande. Dette sikrer det rette blandingsforhold 40:1. Ryst derefter dunken kraftigt for at blande benzin og olie, før brændstoffet fyldes på tanken. 5

7 Vær sikker på, at du bruger 40:1 skalaen på dunken, da den også kan bruges til at blande forholdene 25:1 og 50:1 1b. Fyldning af tanken Rengør området omkring tankdækslet for at undgå, at der kommer urenheder i tanken. Skru tankdækslet langsomt af og læg det på en ren overflade. Fyld omhyggeligt brændstoffet i tanken og undgå at spilde. Før tankdækslet sættes på, så kontroller, at pakningen i dækslet er i orden og ren. Skru dækslet på igen og tør spildt brændstof op. OBS! Det er normalt, at der kommer lidt røg fra motoren, når den startes første gang. Stop altid motoren før påfyldning af brændstof. Påfyld aldrig brændstof, mens motoren kører eller er varm. Gå mindst 10 meter væk fra påfyldningsstedet, før motoren startes. BRUG AF GRÆSTRIMMEREN Trin 1 - Aftagning af knivbeskytteren Tag knivbeskytteren af. Trin 2 Start af motoren Handling Kold motor Varm motor Sæt Start/Stop kontakten til Start Tryk på tipperen 7-10 gange Fuld choker position Træk i startsnoren (motoren starter måske) Halv choker position. Chokeren vil automatisk gå tilbage til RUN positionen, når der trykkes på gasreguleringen Træk i startsnoren, indtil motoren starter RUN position Træk i startsnoren, indtil motoren starter 6

8 2a Start af kold motor 1. Læg maskinen på en plan overflade uden bevoksning. 2. Sæt Start/Stop kontakten A på START position. 3. Tryk på tipperen B, indtil der kommer bobler (ca. 7 gange). 4. Sæt chokerreguleringen C helt ned (fuld choker). 5. Brug venstre hånd til at holde trimmeren i bageste håndtag. 6. Træk i starthåndtaget, indtil der mærkes modstand. Træk så kraftigt 3-4 gange. 7. Sæt chokeren til midterste position (halv choker). 8. Træk i starthåndtaget D hurtigt og kraftigt 3-4 gange, indtil motoren starter. 9. Efter ca. 30 sekunders opvarmning kan trimmeren tages i brug. Trin 3 - Trimning Hold trimmeren med højre hånd i det bageste håndtag og med venstre hånd i det forreste håndtag. Tryk på gasspærringen E og hold den nede. Tryk så på gasreguleringen F. OBS! Hold trimmeren med et fast greb i håndtagene, når der trimmes. OBS! Trimmeren holdes i en behagelig højde, når det bageste håndtag er i hoftehøjde. OBS! Brug altid trimmeren med fuld hastighed. Brug aldrig trimmeren på operatørens venstre side. Trin 4 Forlængelse af trimmesnoren Farligt område Rotationsretning Bedste trimmeområde 1. Mens spolen kører på fuld hastighed, slås undersiden af spolen forsigtigt mod jorden. 2. Hvis trimmesnoren stadig ikke er lang nok, slå da igen spolen forsigtigt mod jorden. 3. Hvis trimmesnoren allerede er blevet for kort (slået af helt inde ved spolen), kan den ikke længere forlænges ved at slå spolen mod jorden, og så skal snoren trækkes ud manuelt. 4. Stop motoren 5. Læg trimmeren på jorden. 7

9 6. Tryk med hånden på undersiden af spolen og træk begge snore ud, indtil de er lidt længere end kanten på beskyttelseskappen. Når snorene rammer kniven på beskyttelseskappen, kortes de af til optimal længde af trimmekniven. SKIFT AF SPOLE OG TRIMMESNOR Trin 1 Spolen tages af Slidser Fjeder Øjer Spolehus Spoledæksel Aksel Drej dækslet mod uret for at tage det af. Tag spolen ud. Løsn ikke fjederen! Trin 2 Udskiftning af trimmesnoren i spolen Fjeder Spole Pil på spole Snor 1 Slids Ankerhul Snor 2 Snor 1 Slids Pile på spole Fjern alle rester af den gamle snor. Bøj den nye trimmesnor og sæt den fast i slidserne. Læg en ny trimmesnor på spolen i pilenes retning. Trin 3 Sæt spolen i spolehuset 1. Tryk begge trimmesnore ind i slidserne modsat hinanden. 2. Før begge snore ind i åbningerne i spolehuset. 3. Sæt forsigtigt spolen med fjederen i spolehuset. Samtidigt trækkes de to snore gennem øjerne. 4. Fortsæt med at holde snorene stramme. Træk lidt i snorene, så de løber frit gennem åbningerne. 5. Pres spolen ind i spolehuset og drej den med uret, indtil den stopper. 6. Hold i trimmesnoren og tryk den forsigtigt baglæns. Trimmesnoren skal fortsat sidde fast i denne position. 8

10 7. Skru dækslet på spolen og stram det med hånden. Juster snorene til den korrekte længde. 8. Tryk med hånden på undersiden af spolen og træk begge snore ud, indtil de er lidt længere end kanten på beskyttelseskappen. Snorene bliver trimmet til korrekt længde af kniven, når trimmeren startes. RENSNING AF LUFTFILTERET 1. Løsn skruen på luftfilterhuset og tag dækslet af. 2. Tag luftfilteret ud. 3. Vask filteret i varmt vand med lidt opvaskemiddel. 4. Skyl filteret igennem med rent vand. 5. Lad filteret tørre helt. 6. Sæt filteret i. 7. Sæt dækslet på med tappene i slidserne på filterhuset. 8. Luk dækslet og skru skruen på med hånden. UDSKIFTNING AF TÆNDRØRET Tændrørstype: L8RTF 1. Tag tændrørsdækslet af. 2. Skru tændrøret af med den medleverede tændrørsnøgle. 3. Sæt et nyt tændrør i og skru det omhyggeligt fast. 4. Sæt tændrørshætten på igen. OPBEVARING AF GRÆSTRIMMEREN Opbevaring i en kortere periode 1. Tøm brændstoftanken i en beholder godkendt til benzin. Lad motoren køre, indtil den stopper. Rens al snavs og planterester af trimmeren. Opbevar den på et godt ventileret sted uden for børns rækkevidde. 2. Hold trimmeren væk fra korrosive midler som havekemikalier og vejsalt. 9

11 3. Overhold alle regulativer for opbevaring af brændstof. Overskydende brændstof kan anvendes i andre 2-takts maskiner. 4. Fjern alt groft snavs. 5. Aftør maskinen med en blød fugtig klud. Opbevaring i en længere periode 1. Foretag ovenstående punkter. 2. Rens luftfilteret. 3. Udskift tændrøret. VEDLIGEHOLDELSE Regelmæssig vedligeholdelse af trimmeren vil sikre mange år med problemfri drift. Gem denne brugervejledning til senere brug. Det anbefales, at nedenstående vedligeholdelsesintervaller overholdes. Dette sikrer, at græstrimmeren fungerer korrekt og er sikker at bruge. Efter 12 timers drift Efter 24 timers drift Efter 36 timers drift Luftfilter Rens Rens Udskift Tændrør Kontroller Rens Udskift PROBLEMLØSNING Advarsel! Stop altid motoren og tag tændrørskablet af før enhver inspektion eller justering. Hvis motoren startes som del af en test efter en justering, så husk, at lydpotten bliver varm. Husk ikke at berøre dele, der udstråler varme, man kan brænde sig! Nedenstående skema giver løsninger på almindelige problemer med græstrimmeren: Fejl Mulig årsag Løsning Motoren starter ikke Tanken er tom Druknet motor Snavset tændrør (kulbelægninger på elektroderne) Elektrodeafstand for stor Ødelagt tændrørsforbindelse eller tændrør Påfyld brændstof Slip gasreguleringen, træk i startsnoren flere gange eller tag tændrøret ud og tør det af Rens tændrøret, udskift om nødvendigt Juster til 0,6-0,7 mm Udskift ødelagte dele Motoren kører for stærkt i tomgang Kold motor Lad motoren varme op, luk eventuelt chokerspjældet lidt Motoren når ikke sin maksimale hastighed Snavset tændrør (kulbelægninger på elektroderne) Snavs i karburator eller dyse Snavset luftfilter Rens tændrøret, udskift om nødvendigt Juster til 0,6-0,7 mm Rens karburator med luft Rens luftfilteret 10

12 Udstødning / udstødningsrør Pakningen i krumtaphuset er ikke tæt Slidt cylinder, stempel eller stempelringe Forkert brændstofblanding (for megen olie) Dårlig tænding Adskil udstødningen og rens den Udskift pakningen Udskift slidte dele Bland i henhold til anvisningen Juster gnistgabet til 0,6-0,7 mm Motoren stopper ikke Fejl i kontakten Forbindelsen til ledningsterminalen er afbrudt Udskift kontakten Forbind med ledningsterminalen TEKNISKE DATA Motortype 1 cylinder 2-takt Slagvolumen 29,9 cm 3 Max. effekt / motoromdrejningstal 0,75 kw / 8000 min -1 Specifikt brændstofforbrug Tankkapacitet Trimmediameter Tændingssystem Trimmesnor diameter Vægt netto Lydtryk L PA Lydeffekt L WA 650 g / kwh 410 ml 400 mm CDI 2 mm 4,9 kg 100 db / K=3 db 110 db Vibration 13 m/s 2 / K=1,5 m/s 2 Tændrørstype L8RTF BORTSKAFFELSE Græstrimmeren og dens tilbehør er fremstillet af genanvendelige materialer. Ved bortskaffelse skal græstrimmeren afleveres på en genbrugsstation, så de genanvendelige dele kan blive oparbejdet miljømæssigt korrekt. GARANTI / REKLAMATIONSRET På dette produkt er der 2 års reklamationsret, begyndende på købsdagen for produktet. Reklamation skal ske inden reklamationsretten udløber. Reklamationsretten dækker problemer som følge af defekte materialer eller produktionsfejl. Produktet er ikke beregnet til kommercielt brug. Følgende er heller ikke dækket af reklamationsretten: - Fejl som følge af uheld, misbrug eller uautoriseret reparation. - Sliddele som trimmeskiver, tændrør og filtre. 11

13 - Fejl som følge af manglende vedligeholdelse. - Fejl som følge af, at produktet ikke er brugt efter anvisningerne i brugervejledningen. - Fejl som følge af forkert justering af kabler, drivremme eller rekylstartere. Importeret af: Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 DK-5250 Odense SV Der tages forbehold for trykfejl. 12

14 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE The undersigned, representing Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd herewith declares that the product: Undertegnede, der repræsenterer Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd erklærer hermed at produktet: Undertecknad, representerar Sumec Hardware & Tools Co.,Ltd härmed försäkras att produkt: Productidentification / Produktidentifikation / Produktidentifikation: Adano græstrimmer/grästrimmer, HN 10125, Model/modell CDB30 is in conformity with the provisions of the following EC directive(s) er i overensstemmelse med bestemmelserne I følgende EF direktiv(er) överensstämmer med bestämmelser i följande EGdirektiv Reference no. / reference nr. / referens nr.: 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC Annex, 2005/88/EC 2004/26/EC title / titel / titel: MD EMC NOISE EMISSION and that the standards and/or technical specifications referenced overleaf have been applied. og at alle standarder og/eller tekniske specifikationer nævnt på næste side er blevet anvendt. och att standard och/eller tekniska specifikationer på nästa sida är tillämpade. Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: (when compliance with the provisions of the Low Voltage directive 2006/95EC is declared) Sidste to cifre i det årstal hvor CE-mærkningen blev påsat: (ved overensstemmelse med bestemmelserne i Lavspændingsdirektivet 2006/95EC) De två sista siffrorna i det årtal då materielen försågs med CE-märke: (I de fall bestämmelser enligt lågspänningsdirektivet LVD 2006/95EC tillämpats) 15 Nanjing, Jan 10 th 2015 place and date / sted og dato / plats och datum signature / underskrift / underskrift Cai Ji Bo, General Manager (name and function of the signatory empowered to bind the manufacturer / navn og funktion af den person der er underskriftsbemyndiget på vegne af fabrikanten / namn och befattning av behörig undertecknare) page / side / sida 1/2

15 EC DECLARATION OF CONFORMITY / EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING / EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE References of standards and/or technical specifications applied for this declaration of conformity, or parts thereof: Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer som er anvendt til denne overensstemmelseserklæring eller dele deraf: Referenser till harmoniserade standarder eller tekniske specifikationer som tillämpats för denna EG-försäkran om överensstämmelse eller delar däri: - harmonized standards: - harmoniserede standarder: - harmoniserade standarder: no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: 1 EN ISO Agricultural and forestry machinery Safety requirements and testing for portable, handheld, powered brush-cutters and grass-trimmers - other standards and/or technical specifications: - andre standarder og/eller tekniske specifikationer - andra standarder och/eller tekniska specifikationer no. / nr. / nr.: issue / udgave / utgåva: title / titel / titel: parts / dele / del: EN ISO Agriculturalandforestrymachinery- Electromagneticcompatibility - Test methods and acceptance criteria - other technical solutions, the details of which are included in the technical documentation or the technical construction file: - andre tekniske løsninger, hvoraf detaljeret information er inkluderet i den tekniske dokumentation eller det tekniske dossier for konstruktionen: - andra tekniska lösningar, detaljer som innefattas i den tekniska dokumentationen eller det tekniska konstruktionsunderlaget: Product Description: 29.9cm 3, 2- stroke Maximum motor output 0.75kW at 8000min -1 Maximum motor speed 10000min -1 Diameter of trimming area 400mm Filament diameter 2mm - other references or information required by the applicable EC directive(s): - andre referencer eller anden information påkrævet af det/de gældende EF direktiv/er: - andra referenser/ informationer, som erfordras av tillämpliga EG-direktiv: EK9-BE-56(v2):2012 Group of the exchange of experience within the framework of ProdSG page / side / sida 2/2

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning SG11 SG13. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning SG11 SG13 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Stubfræser SG11, SG13 Introduktion... 2 Kære

Læs mere

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Original Betjeningsvejledning DPC6430 DPC6431 DPC7330 DPC7331 DPC8131 DPC8132 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og overhold

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper

LT 5004. Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning. Vibrationsstamper Sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledning Vibrationsstamper Indhold Indhold Indledning......................................................................... 5 Om disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT:

KUNDE: ADRESSE: POSTNR.: BY: TLF.: DATO: KØBERS UNDERSKRIFT: FORHANDLERSTEMPEL/UNDERSKRIFT: 2 Stelnummer Type/farve Registreringsnr. Salgsdato KØBEANMELDELSE Undertegnede erklærer hermed, at scooteren er modtaget i korrekt og fejlfri stand inklusiv instruktionsbog, og at undertegnede har læst

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG.

ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. DA ADVARSEL: LÆS INSTRUKTIONSBOGEN OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU TAGER DENNE MASKINE I BRUG. Opbevares til eventuel senere brug. Angående motoren og batteriet henvises til de relaterede brugsanvisninger.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20) R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt.

Vigtigt: Fører og passager: Kun en fører og én passager er tilladt. Max. last er 150 kg. i alt. Forord: Tak fordi du har købt en Kingring / JinLun JL150-5 motorcykel hos MC4you. Denne model er produceret ved hjælp af avanceret teknologi. Denne model er designet til såvel bykørsel som langture, og

Læs mere

J O N S E R E D S E R V I C E

J O N S E R E D S E R V I C E J O N S E R E D S E R V I C E SE Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DK Brugermanual 108 89 49-10 SYMBOLER I BRUGERMANUALEN: Afbryd altid strømmen inden udførelse af rengøring eller vedligeholdelse.

Læs mere

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Rider 16. Brugsanvisning 101 91 33-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Rider 16 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 33-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 16 Introduktion... 2 Færdsel og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED

INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7 TRÆNING SIKKERHEDSFORBEREDELSER MOTORSIKKERHED BRUGSSIKKERHED 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION...4-5 TAK LÆS DENNE MANUAL GARANTI MÅL SERIENUMRE BESTILLING AF RESERVEDELE RETNINGSANVISNING KONTROLLISTE FØR LEVERING KONTROLLISTE VED LEVERING EJER REGISTRERING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...6-7

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert!

ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038. Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! ROBOTPLÆNEKLIPPER HN 3038 Robotplæneklippere er farlige, hvis de bruges forkert! Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug og gem vejledningen til senere brug. Sørg for, at eventuelle

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere