Databeskyttelsesregler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Databeskyttelsesregler"

Transkript

1 Databeskyttelsesregler Almindelige databeskyttelsesregler for benyttelse af PARSHIP.dk - version Sikkerhed og anonymitet PARSHIP tager spørgsmålet om sikkerhed meget alvorligt. PARSHIP gør alt for at beskytte de oplysninger, som kunderne betror os, mod uberettiget adgang. Med et differentieret system af adgangsberettigelser og tekniske sikkerhedsforanstaltninger som SSL-kodning og firewalls bestræber vi os på at opnå den bedst mulige datasikkerhed. De oplysninger, som videregives til andre medlemmer via din PARSHIP-profil, er altid kun knyttet til dit anonyme brugernavn. Kontakt til andre sker via en intern postboks - kundens navn og -adresse bliver altid holdt hemmelige. På den måde beskyttes kundens identitet, og kunden beslutter selv, om han eller hun vil afsløre sin identitet over for andre medlemmer, og hvornår det skal ske. 2 SAMTYKKE OG TILBAGEKALDELSESRET 2.1 Samtykke Ved indgåelse af kontrakten giver kunden sit samtykke til, at PARSHIP eller en tredjepart i PARSHIP's navn og efter ordre fra PARSHIP kan indhente, bearbejde og anvende personrelaterede oplysninger. Dette sker på grundlag af nedenstående databeskyttelsesregler. Kundens samtykke registreres af PARSHIP. 2.2 Tilbagekaldelse Kunden kan til enhver tid i henhold til den gældende lovgivning helt eller delvis tilbagekalde sit samtykke til anvendelsen af hans oplysninger som nærmere beskrevet nedenfor. Han er ligeledes berettiget til at protestere mod anvendelsen af hans anonymiserede eller pseudonymiserede oplysninger. Tilbagekaldelsen kan ske ved at sende en med følgende oplysninger: (1.) adressen der er registreret hos PARSHIP eller brugernavn/ medlemsnummer (2.) service-kodeord en skal sendes til Kunden kan også sende sin tilbagekaldelse via telefax til nr. +49 (0) eller skriftligt til PARSHIP GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D Hamburg. 1 / 9

2 2.3 Koblingsforbud I overensstemmelse med lovgivningen kræver PARSHIP ikke, at kunden for at kunne benytte PARSHIP's serviceydelser skal give sit samtykke til, at hans oplysninger kan anvendes til andre formål end indgåelse og opfyldelse af kontrakten. 3 Databeskyttelsesregler 3.1 Indhentning, behandling og anvendelse af personrelaterede oplysninger For at PARSHIP kan levere de ydelser, der er nærmere beskrevet i de almindelige forretningsbetingelser, er det nødvendigt at indhente, behandle og anvende personrelaterede oplysninger, som kunden bl.a. giver i forbindelse med registreringsprocessen eller ved besvarelse af personlighedstesten. Personrelaterede oplysninger i denne forbindelse er enkeltoplysninger om personlige eller saglige forhold vedrørende en identificeret eller identificerbar person. Ved den indledende registrering, som er gratis, opfordres kunden til at give bestemte mindsteoplysninger, som er nødvendige for at afslutte registreringen. Disse obligatoriske oplysninger er:» køn» adresse» password Desuden kan der i forbindelse med registreringen anmodes om yderligere oplysninger, f.eks.» postnummer» fødselsdato som ellers først er en del af personlighedstesten (se nedenfor). Adgangen til PARSHIP sker via en adresse, som kunden har oplyst, og det password, han har valgt (såkaldte adgangsdata). I forbindelse med personlighedstesten, som følger efter registreringen, anmodes der om følgende oplysninger:» postnummer» fødselsdato» civilstand» uddannelse» profession» indtægt 2 / 9

3 Kunden besvarer desuden en række personlige spørgsmål (f.eks. oplysninger om præferencer og andre karakteristika, som er relevante for partnerønsket), som anvendes som grundlag for at udarbejde PARSHIP-profilen. I denne forbindelse foretager PARSHIP en særlig markering af spørgsmål, hvis besvarelse ikke skal vises til andre medlemmer. Alle andre oplysninger i PARSHIP-profilen kan ses på websiden af andre registrerede kunder. Også oplysninger, som kunden frigiver over for andre kunder, er synlige, herunder alder, postnummer, interesser etc. Hvis kunden beslutter at benytte en betalingstjeneste fra PARSHIP, indhentes følgende oplysninger i forbindelse med bestillingen:» efternavn og fornavn» adresse» kontoforbindelse eller kreditkortoplysninger Hver gang PARSHIP-tjenesterne benyttes, formidler den anvendte internetbrowser anvendelsesdata, som lagres i protokolfiler, såkaldte server-logfiles. Disse oplysninger er:» IP-adresse (internet-protokol-adresse) for den anvendte computer» bruger-id på PARSHIP-platformen» navnet på den aktiverede side» dato og klokkeslæt for aktivering» referrer-url (oprindelses-url), hvorfra brugeren er kommet til den aktiverede side» overført datamængde» statusmelding om, hvorvidt aktiveringen lykkedes» sessions-identifikationsnummer I de såkaldte login-records lagres følgende oplysninger, hver gang kunden logger sig ind på netværket:» dato og klokkeslæt for login» bruger-id på PARSHIP-platformen» IP-adresse (internet-protokol-adresse)» numre for session cookies» sessions-identifikationsnummer PARSHIP indhenter ikke følsomme oplysninger. 3.2 Formål PARSHIP's primære formål med at indhente personrelaterede oplysninger er at give kunden mulighed for at benytte PARSHIP's service på en måde, som er 3 / 9

4 sikker, gnidningsløs, effektiv og personlig. Kundens personrelaterede oplysninger anvendes bl.a. til følgende:» at levere de ydelser og den kundeservice, som kunden ønsker» at tilpasse, måle og forbedre PARSHIP's ydelser, indhold og reklamer; især også kvaliteten af PARSHIPS ydelser og sikkerhedsforanstaltninger, såsom kundeundersøgelser ( og telefon), samt overvågningen af kundernes kommunikation imellem hinanden og kundeservice.at informere om PARSHIP's ydelser, målrettet marketing og reklametilbud, også fra PARSHIP's samarbejdspartnere (se nr. 3.4)» at tilsende marketingkommunikation» at forhindre, afsløre og undersøge eventuelle forbudte eller ulovlige aktiviteter og håndhæve PARSHIP's almindelige forretningsbetingelser» at bilægge tvister og løse problemer. 3.3 Videregivelse af personrelaterede oplysninger til tredjemand Hos PARSHIP foregår der intet salg, bytte eller anden uautoriseret anvendelse af personlige oplysninger og informationer. PARSHIP videregiver heller ikke kunders personrelaterede oplysninger til tredjemand, med mindre kunden giver sit samtykke til det, eller PARSHIP er lovgivningsmæssigt forpligtet til at udlevere oplysningerne. PARSHIP's eksterne tjenesteydere, som udfører ydelser i PARSHIP's navn og efter PARSHIP's ordre, betragtes ikke som tredjemand. Dette er f.eks. Payment Provider, inkassovirksomheder eller de, der udsender s eller nyhedsbreve. 3.4 Anvendelse af personrelaterede oplysninger til reklameformål PARSHIP vil sende kunden produktinformationer vedrørende PARSHIP i forbindelse med såvel det gratis som det betalingspligtige kontraktforhold. Nyhedsbreve samt informationer om samarbejdspartneres produkter og serviceydelser sendes kun til kunden, hvis denne udtrykkeligt ønsker det. Hvis kunden ikke længere ønsker at modtage disse meddelelser, kan han til enhver tid frabede sig dem. I slutningen af alle s/nyhedsbreve findes der en tydelig oplysning om denne mulighed samt et tilsvarende link. Desuden kan kunden til enhver tid ændre indstillingen vedrørende -forsendelser på Min profil / Data og indstillinger / Meddelelsesmuligheder / Desuden viser PARSHIP på sin webside reklamer, som er tilpasset kundernes behov. Til denne målgruppespecificerede reklame anvender PARSHIP dele af kundeoplysningerne til at afgøre, om en bestemt reklame skal vises eller ej. Udvælgelsen af målgrupper til reklameannoncer sker anonymt. Når annoncører udvælger målgrupperne for deres annoncer ud fra demografiske oplysninger, viser PARSHIP automatisk annoncerne for det pågældende publikum. PARSHIP's annoncekunder modtager udelukkende anonymiserede datarapporter. 4 / 9

5 3.5 Udarbejdelse af anonymiserede anvendelsesprofiler til webanalyser PARSHIP gennemfører selv eller gennem andre analyser over sine kunders adfærd, når de bruger en tjeneste. Derfor opstilles anonymiserede eller pseudonymiserede brugsprofiler. Brugsprofilerne bruges udelukkende for konstant at kunne forbedre PARSHIPs tjeneste. Inden for webanalysen bruger PARSHIP ligeledes Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ( Google ). PARSHIP bruger Google Analytics med udvidelsen _anonymizelp(), hvorved IP-adresser kun bruges i deres forkortede form for at udelukke direkte sporing af personer. De data, der i denne sammenhæng indsamles og gemmes, kan til enhver tid tilbagekaldes med fremtidig virkning: Google pålægger brugere og PARSHIP at gengive nedenstående tekst fra sin privatlivspolitik. PARSHIP efterlever denne opfordring ved at gengive følgende tekst: Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. ( Google ). Google Analytics bruger såkaldte Cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analyse den måde, du bruger hjemmesiden på. De oplysninger, som disse cookies genererer omkring din brug af denne hjemmeside, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen på denne hjemmeside aktiveres, forkortes din IP-adresse af Google dog inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller lande, der har underskrevet aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i få undtagelser overføres hele IP-adressen til en af Googles servere i USA og forkortes der. På vegne af ejeren af denne hjemmeside bruger Google denne information for at analysere din brug af hjemmesiden for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at kunne bringe flere ydelser med relation til hjemmesidebrugen og internetbrugen. Den IP-adresse, som din browser har videregivet til Google Analytics, sammenholdes ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre, at der gemmes cookies, ved at vælge de relevante indstillinger i din browsersoftware. Vi gør dog opmærksom på, at du så i givet fald ikke kan bruge alle funktioner på vores hjemmeside. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google, og som relaterer til brugen af denne hjemmeside, registreres og bearbejdes ved at downloade og installere den browser-plugin, som kan findes på følgende link: [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en] 3.6 Anvendelse af cookies PARSHIP anvender såkaldte "cookies" til at udforme og optimere kundernes online-erfaring og online-tid individuelt. En cookie er en tekstfil, som enten gemmes midlertidigt indtil browseren forlades ("session cookie") eller i en længere 5 / 9

6 forudindstillet periode ("permanent" cookie) på computerens harddisk. Cookies indeholder f.eks. oplysninger om brugerens hidtidige brug af den pågældende server samt oplysninger om, hvilke tilbud der hidtil er blevet benyttet. Cookies anvendes ikke til at udføre programmer eller overføre vira til din computer. Det primære formål med cookies er derimod at stille et tilbud til rådighed, som er specielt tilpasset kunden, og gøre det så nemt som muligt at anvende tjenesten. PARSHIP anvender session cookies, partner cookies og affiliate cookies samt permanente cookies. (1) Session cookies PARSHIP anvender primært "session cookies", som lagres midlertidigt på kundens harddisk, og som slettes automatisk, når browseren forlades.. Session cookies anvendes i denne forbindelse til loginkontrol og til load balancing (udligning af systembelastningen). (2) Partner cookies og affiliate cookies PARSHIP anvender desuden cookies, når en kunde via en ekstern reklame går ind på PARSHIP's tjenester. Disse cookies anvendes til afregning med samarbejdspartneren og indeholder ikke personrelaterede oplysninger om kunden. De slettes automatisk, når kunden registrerer sig på en PARSHIP-webside, eller efter fire uger. (3) Permanente cookies PARSHIP anvender såkaldte "permanente cookies" til at lagre de personlige brugerindstillinger, som en kunde indlæser ved anvendelsen af PARSHIPtjenesterne, for på den måde at kunne personalisere og forbedre PARSHIPtjenesterne. Med de permanente cookies sikres det, at kunden møder sine personlige indstillinger igen, næste gang han besøger PARSHIP-websiderne. De permanente cookies anvendes også til automatisk at kunne registrere, hvilken medlemsstatus kunden har, om han allerede har set bestemte informationer og reklamer, og om han har deltaget i en rundspørge. Desuden anvender de tjenesteudbydere, som PARSHIP har bedt om at analysere brugeradfærden, permanente cookies til at genkende tilbagevendende brugere. Disse tjenester gemmer kun de oplysninger, de får fra cookien, i anonymiseret form. Der sker ikke nogen henføring til kundens IP-adresse. (4) Partnersider / reklamekunder Hvis PARSHIP's tjeneste er integreret i en samarbejdspartners website, kan disse samarbejdspartnere også anvende cookies på de pågældende integrerede PARSHIP-websites. Dette kan ikke kontrolleres af PARSHIP, og PARSHIP er ikke ansvarlig for disse samarbejdspartneres virksomhed. PARSHIP anbefaler, at man kontrollerer de pågældende samarbejdspartneres retningslinjer for databeskyttelse. (5) Undgåelse af cookies Kunden kan til enhver tid afvise, at der oprettes cookies. Dette sker som regel ved at vælge den pågældende option i browserens indstillinger eller ved hjælp af ekstra programmer. Nærmere oplysninger findes i hjælp-funktionen i den browser, som kunden anvender. Hvis kunden beslutter at afvise cookies, kan dette imidlertid 6 / 9

7 forringe tjenestens ydelsesomfang og have negative konsekvenser for benyttelsen af PARSHIP's tjenester. Til opt-out-metoden. 3.7 Anvendelse af Facebook og Google +1 Social Plugins PARSHIP anvender på sit website Social Plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Disse plugins er markeret med et Facebook logo. Når kunden aktiverer en PARSHIP-webside, som indeholder et sådant plugin, etablerer kundens browser en direkte forbindelse til Facebooks servere. Indholdet i plugin'et overføres af Facebook direkte til kundens browser, og integreres af denne i websiden. Med integreringen af plugin'et modtager Facebook information om, at kunden har aktiveret den pågældende side i PARSHIP's internetflade. Hvis kunden er logget ind på Facebook, kan Facebook henføre kundens besøg til hans Facebook-konto. Hvis kunden interagerer med plugin'et, f.eks. aktiverer "synes godt om"-knappen eller skriver en kommentar, overfører kundens browser den pågældende information direkte til Facebook, hvor den lagres. Formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks videre behandling og anvendelse af oplysningerne samt kundens rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte sin privatsfære findes i Facebooks oplysninger om databeskyttelse. Hvis kunden ikke ønsker, at Facebook indsamler oplysninger på den ovenfor beskrevne måde, skal kunden logge sig ud af Facebook, før han går ind på PARSHIP's internetsider. PARSHIP bruger +1 -knappen i det sociale netværk Google Plus, der drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ( Google ). På knappen står der +1 på hvid eller farvet baggrund. Når kunden trykker på +1 -knappen, danner kundens browser en direkte forbindelse til Googles servere. +1 -knappens indhold transmitteres fra Google direkte til kundens browser og integreres af denne på websiden. PARSHIP har ikke indflydelse på omfanget af de data, Google udtager med denne knap. Målet med og omfanget af dataindsamlingen og Googles videre bearbejdning og brug af disse data samt kundens rettigheder og indstillingsmuligheder for at beskytte sin privatsfære kan læses i Googles privatlivspolitik vedr. +1 -knappen: Hvis kunden er Google Plus-medlem og ønsker at forhindre, at hans data kan spores, skal han inden sit besøg hos PARSHIP logge sig ud af Google Plus. 3.8 Oplysning om gemte oplysninger Kunden kan til enhver tid forlange at få oplyst, hvilke oplysninger, der foreligger om ham, dvs. de oplysninger, der er lagret hos PARSHIP, deres oprindelse, formålet med lagringen og den modtager, oplysningerne videregives til. Disse oplysninger er gratis og gives skriftligt. 7 / 9

8 Anmodningen om oplysninger skal være skriftlig og være egenhændigt underskrevet. Den sendes til PARSHIP GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D Hamburg. 3.9 Sletning og rettelse af data Kunden kan inden for lovens rammer til enhver tid forlange rettelse eller sletning af de oplysninger om ham, som er lagret hos PARSHIP. Dette kan ske ved at sende en med følgende oplysninger: (1.) adressen der er registreret hos PARSHIP eller brugernavn/ medlemsnummer (2.) service-kodeord en skal sendes til Kunden kan også sende sit krav om sletning eller rettelse via telefax til nr. +49 (0) eller skriftligt til PARSHIP GmbH, Kundeservice Danmark, Speersort 10, D Hamburg Kontrol af personrelaterede oplysninger For at beskytte sig mod personer, som misbruger PARSHIP-tjenesten, foretager PARSHIP stikprøver af aktiviteterne på platformen, analyserer dem ved hjælp af forskellige automatiserede kontrolværktøjer og kontrollerer, om kundeindtastningerne er plausible, uden at PARSHIP er juridisk forpligtet til dette. Bestemte karakterkombinationer eller logins for forskellige medlemmer, som f.eks. ser ud til at stamme fra en computer, kan føre til spærring af mistænkelige aktiviteter. PARSHIP foretager desuden automatiserede filtreringer af meddelelserne - heller ikke dette er PARSHIP juridisk forpligtet til at gøre. Her kontrolleres det via ordlister, om tekster, der er forfattet af kunderne, er i overensstemmelse med gældende lovgivning og de almindelige forretningsbetingelser. Eksempelvis sammenholdes ord fra det pornografiske område eller entydigt fornærmende ord automatisk med kundernes tekster. Ved hjælp af såkaldte anti-scamming scans forsøger man at beskytte kunderne mod scammere. Hvis der i forbindelse med stikprøverne / de automatiserede kontroller opstår mistanke om misbrug af PARSHIP-tjenesten, er retsvirkningerne for medlemskabet beskrevet i nr. 7 i de almindelige forretningsbetingelser. For så vidt angår meddelelserne kan PARSHIP desuden nægte at modtage og videresende indgående eller udgående meddelelser, hvis der på baggrund af den automatiserede kontrolproces er høj sandsynlighed for, at den pågældende meddelelse er ulovlig eller i strid med de almindelige forretningsbetingelser. Kunden modtager ingen meddelelse om afviste eller ikke videresendte meddelelser. 4 Det aktuelle tekniske niveau Kunden er bekendt med, at det med den nuværende teknik ikke er muligt at give fuldstændig sikkerhed for datasikkerhed ved overførsel af oplysninger på 8 / 9

9 internettet. Navnlig er s ikke nogen sikker kommunikationsform, da det teknisk ikke kan udelukkes, at andre kan læse indholdet. Kunden er således selv ansvarlig for sikkerheden med hensyn til de oplysninger, som han fremsender via internettet. 9 / 9

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Politik om beskyttelse af privatlivets fred for The Hobbit : Armies of the Third Age og The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Politik om beskyttelse af privatlivets fred for The Hobbit : Armies of the Third Age og The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senest opdateret den 1. november 2012 Politik om beskyttelse af privatlivets fred for The Hobbit : Armies of the Third Age og The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Indledning Velkommen! Kabam er gået sammen

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde

2.3 Videregivelse af Deres personlige oplysninger uden for Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde Regler for håndtering af persondata hos VIA EGENCIA Vi er bekendt med, at De udviser en høj grad af tiltro til os, når De booker online igennem www.viaegencia.dk (herefter benævnt "VIA EGENCIA's hjemmeside"

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

McAfee Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger

McAfee Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger Meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet opdateret d. 20. marts 2014 for at føje et link til McAfees nye Meddelelse om cookies

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK

BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK BETINGELSER FOR INTERNETPORTAL OG PERSONDATAPOLITIK Det er vigtigt for 7913, at du som forsikringstager og oprettet bruger på 7913's internetportal på www.7913.dk (herefter "Portalen"), er tryg ved alle

Læs mere

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger RIM s erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Resarch In Motion Limited og dennes datterselskaber og tilknyttede virksomheder ( RIM ) er forpligtede til og har en mangeårig politik for at opretholde

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500 Ltd Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Plus500's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER

I. BRUGS- OG SALGSBETINGELSER VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Denne side og vores Cookiebetingelser beskriver de vilkår og betingelser, som gælder for vores, Frederiks Kro.dk, CVR 30306384 ("os" eller "FREDERIKS KRO"), ydelser gennem vores

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00737/DA WP 148 Udtalelse nr. 1/2008 om databeskyttelsesproblemer i forbindelse med søgemaskiner vedtaget den 4. april 2008 Arbejdsgruppen er nedsat på grundlag

Læs mere

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt

Generelle vilkår TJENESTEN. 1. Generelt Generelle vilkår izettle AB, 556806-0734, ("izettle"), Kungsgatan 9, 11143 Stockholm, Sverige, leverer en tjeneste, der gør det muligt at modtage konto- og kreditkortbetalinger via mobiltelefon og tablet

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere