GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR"

Transkript

1 GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: ( Nutricia ) som tjenesteudbyder, for brug af tjenesten mypku, ( Tjenesten ). 1. GENERELT 1.1 Appen er et værktøj til at gemme informationer om sit proteinindtag, sine blodprøver (FA) og sine proteinerstatninger, for nemmere at kunne tilgå disse informationer sammen med sundhedsfagligt personale. Rådgivning og behandling skal altid foreskrives af en læge. Denne app er ikke et medicoteknisk produkt og opfylder ikke kravene for at overvåge, behandle og lindre din sygdom. 1.2 Ved at downloade MyPKU-applikationen ( Applikationen ) og acceptere disse Betingelser indgår du en aftale med Nutricia og accepterer, at disse Betingelser gælder indtil videre mellem dig og Nutricia. 1.3 Ved at godkende disse Betingelser bekræfter du følgende: (iii) (iv) (v) du har læst og accepterer disse Betingelser og er indforstået med at overholde disse; du er fyldt 18 år eller har din værges tilladelse til at påtage dig at følge disse Betingelser; du forstår, at Tjenesten er strengt personlig og kun for personer diagnosticeret med PKU, som får medicinsk rådgivning fra læge eller diætist; du forstår, at Tjenesten kun er en støtte til indsamling og håndtering af dine oplysninger og aldrig bør erstatte rådgivning fra sundhedsfagligt personale; og du forstår, at du altid skal konsultere din læge eller diætist for at afgøre egnetheden af oplysningerne fra Tjenesten til dine individuelle behov og spørgsmål i forbindelse med håndteringen af din PKU-diagnose. 1.4 Efter godkendelse betragtes du som Bruger i henhold til disse Betingelser. Hvis du vælger ikke at acceptere disse Betingelser, vil du ikke få mulighed for at registrere dig og bruge Tjenesten. 2. ÆNDRINGER Tjenesten er under konstant udvikling. Nutricia forbeholder sig ret til fra tid til anden uden forudgående varsel at foretage ændringer i Tjenesten, Applikationen, disse Betingelser og de af Nutricia angivne tekniske krav til Applikationen og Tjenesten. De til enhver tid gældende Betingelser offentliggøres via Applikationen. Større ændringer i Betingelserne gennemføres først efter varsel om det via Applikationen, mindst 1 måned før ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke accepterer ændringen, har Brugeren mulighed for at opsige disse Betingelser i overensstemmelse med punkt 10.2 nedenfor. Brugeren skal løbende holde sig orienteret om de til enhver tid offentliggjorte Betingelser samt øvrige offentliggjorte oplysninger og krav

2 3. NÆRMERE OPLYSNINGER OM TJENESTEN 3.1 Registrering og begrænsninger Ved at acceptere disse Betingelser får Brugeren mulighed for at tilmelde sig Tjenesten i Applikationen og for at bruge Tjenesten. Hvis Brugeren har været inaktiv i en sammenhængende periode på 12 måneder, anses Brugeren for at have opsagt disse Betingelser til ophør ved udgangen af det efter den nævnte periode umiddelbart følgende kalenderkvartal Applikationen er tilgængelig til operativsystemet ios. Anvendelse af Tjenesten er begrænset i henhold til, hvad der er anført under punkt 1.3 ovenfor. 3.2 Anvendelse af Tjenesten Tjenesten har følgende primære anvendelsesformål: (iii) (iv) (v) Tjenesten giver Brugeren et redskab i form af en dagbog, hvor Brugeren har mulighed for at dokumentere og overvåge sit proteinindtag, blodtal og indtag af proteinerstatning. Desuden har Brugeren mulighed for at angive sine anbefalede daglige niveauer af protein, det anbefalede daglige antal proteinerstatningsprodukter, som Brugeren bør tage, og oplysninger om, hvornår disse erstatningsprodukter bør tages, hvilket skal svare til anbefalingen til Brugeren udviklet i samråd med en diætist og/eller læge. Brugeren har i Applikationen også mulighed for at skrive optegnelser og noter før sine besøg hos lægen eller diætisten og desuden via funktioner i Applikationen at udskrive og dele rapporter over Brugerens dokumentation med tredjemand. Hvis Brugeren aktiverer denne funktion i Applikationen, har Brugeren også mulighed for at bruge de påmindelsesfunktioner, herunder i form af beskeder, som findes i Tjenesten. Brugeren har også mulighed for at se en liste over proteinerstatninger, som er til rådighed i Applikationen, og derfra udvælge, hvilke proteinerstatninger Brugeren ønsker at tage. Listen over proteinerstatninger opdateres årligt af Nutricia. 3.3 Ret til at spærre Tjenesten Nutricia har ret til at spærre Brugerens adgang til og brug af Tjenesten, såfremt Nutricia har begrundet mistanke om, at: Tjenesten på grund af Brugernes registrerede data eller af tekniske årsager ikke kan anvendes sikkert; eller Applikationen eller Tjenesten benyttes på en måde, der strider mod disse Betingelser, gældende lovgivning eller god skik. 4. AFGIFTER 4.1 Nutricia opkræver i øjeblikket ikke nogen afgifter for brugen af Tjenesten. Nutricia forbeholder sig dog ret til i fremtiden at opkræve afgifter for brugen af Tjenesten. Brugeren modtager i så fald forudgående varsel via Applikationen

3 4.2 Brugeren betaler alle trafiktakster, såsom udgifter til overførsel af data m.m. 5. TJENESTENS TILGÆNGELIGHED 5.1 Nutricia stiller Tjenesten til rådighed døgnet rundt, hver dag. Nutricia kan dog ikke garantere, at Tjenesten altid fungerer. Funktioner og tjenester kan for eksempel lejlighedsvis blive lukket for at udføre vedligeholdelse eller service og/eller af andre grunde være ude af drift. 5.2 Applikationen og Tjenesten stilles til rådighed i dens aktuelle stand. Anvendelsen af Tjenesten er afhængig af en række faktorer, herunder ydeevnen af Brugerens udstyr (såsom mobiltelefon eller tablet), gennem hvilket Tjenesten anvendes ( Udstyret ), internetkapaciteten og den aktuelle trafikbelastning på internettet. Det påhviler Brugeren at sikre, at Brugerens Udstyr og Internetforbindelse m.v. opfylder alle offentliggjorte krav. 5.3 Ved tekniske problemer med Tjenesten bedes Brugeren sende en til Nutricias danske afdeling på 6. ANSVARSFRASKRIVELSE 6.1 Brugeren accepterer at udelukkende bruge Applikationen og Tjenesten på den måde, der er angivet i disse Betingelser samt øvrige betingelser, som er anført i Applikationen. Brugeren har ansvaret for, at dennes anvendelse ikke strider mod gældende lovgivning eller god skik. 6.2 Enhver brug af Applikationen og Tjenesten sker på Brugerens ansvar og risiko. Brugeren har det fulde ansvar for alle handlinger, som Brugeren foretager med Tjenesten. Brugeren er i forhold til Nutricia eneansvarlig for de oplysninger, som Brugeren indtaster i Tjenesten, for at oplysningerne er korrekte og fuldstændige og for anvendelsen af oplysningerne, bl.a. når de bruges som grundlag for meddelelser til Brugeren eller deles med tredjemand gennem Tjenestens funktion til dette. Brugeren forpligter sig til efter behov at opdatere de oplysninger, der er registreret af Brugeren i Tjenesten. Brugeren har ansvaret for at rådføre sig med sin læge eller diætist, hvor det er relevant, for at afgøre egnetheden af oplysningerne fra Tjenesten til sine individuelle behov og spørgsmål, som vedrører håndteringen af Brugerens PKU-diagnose. 6.3 Nutricia er kun ansvarlig for Tjenesten i overensstemmelse med, hvad der er fastsat i punkt 5 ovenfor, og har således intet ansvar under nogen omstændigheder for de oplysninger, som Brugeren registrerer i Tjenesten, eller oplysninger indhentet fra anden side i forbindelse med Tjenesten. Nutricia er ikke ansvarlig for, at sådanne oplysninger er korrekte, og for god ordens skyld skal bemærkes, at Nutricia på ingen måde leverer eller kontrollerer disse. 6.4 Nutricia påtager sig intet ansvar for afbrydelser, leveringsforstyrrelser eller forsinkelser, som skyldes Brugeren, fejl eller svigt ved Udstyret eller internet- eller telekommunikation. Nutricia er ikke ansvarlig for fejl eller skader, tyveri eller ødelæggelse, uautoriseret adgang eller ændringer, der skyldes forhold i eller ved sådant Udstyr eller kommunikation. 6.5 Med mindre andet udtrykkeligt er angivet i disse Betingelser eller følger af gældende lovgivning, er Nutricia under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle indirekte skader eller tab eller følgeskader, som skyldes fejl eller mangler i Tjenesten, eller som ellers - 3 -

4 skyldes brugen af Tjenesten. Nutricia er ikke under nogen omstændigheder ansvarlig for skader i form af computersvigt eller tab af data. 7. IMMATERIELLE RETTIGHEDER Nutricia ejer eller har ret til at licensere alle rettigheder til Applikationen og Tjenesten, herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder såsom patenter, varemærker og ophavsrettigheder. Ingen sådanne rettigheder overdrages til Brugeren under disse Betingelser. Brugeren må ikke kopiere, ændre, overføre eller stille sådanne rettigheder til rådighed for tredjemand eller i øvrigt udnytte sådanne rettigheder på anden måde end som fastsat i disse Betingelser. 8. PERSONLIGE OPLYSNINGER OG PRIVATLIVSPOLITIK 8.1 Personlige oplysninger er bl.a. kontaktoplysninger og informationer, som indeholder oplysninger om Brugerens identitet. 8.2 Ved registrering i og anvendelse af Tjenesten giver Brugeren personlige oplysninger til Nutricia. Nutricia behandler disse personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, navn, alder, og sundhedsoplysninger, som beskrevet i disse Betingelser og i Applikationen. Nutricia vil også automatisk indhente visse andre oplysninger om Brugerens anvendelse af og login på Tjenesten, forbrugsmønster og IP-adresser. 8.3 Nutricia behandler de data, der er nødvendige til følgende formål: (iii) (iv) for at Nutricia og dets partnere kan stille Tjenesten til rådighed for Brugeren via Applikationen; for at Nutricia kan opfylde sine aftaler med Brugeren med hensyn til Tjenesten (såsom at yde kundeservice) samt opfylde sine forpligtelser til Brugeren og udøve sine rettigheder, og for at Nutricia på anden måde kan opfylde sine forpligtelser i henhold til love, regler og bekendtgørelser; for at gennemføre analyser og udvikle Applikationen og Tjenesten med henblik på udvikling af andre produkter og tjenester, som Nutricia stiller til rådighed, og til statistiske formål; samt til direkte markedsføring ved via at tilsende Brugeren de nyhedsbreve, som Brugeren har valgt at abonnere på, og til efter udtrykkeligt samtykke fra Brugeren at fremsende informationer og tilbud pr. post og s vedrørende andre produkter og tjenester, som Nutricia udbyder. 8.4 Brugeren har altid ret til at tilbagekalde samtykke til anvendelsen til direkte markedsføring, herunder modtagelse af nyhedsbreve og tilbud fra Nutricia. En sådan tilbagekaldelse af samtykke kan ske via Nutricias kundeservice eller funktioner i de respektive s. 8.5 Brugerens personlige oplysninger gemmes, så længe Brugeren har Applikationen installeret på sit Udstyr, og i nogen tid derefter i det omfang, det er nødvendigt, for at Nutricia kan opfylde sine udestående forpligtelser over for Brugeren eller udøve sine rettigheder og i det omfang, det kræves under gældende lovgivning

5 8.6 Nutricia beskytter Brugerens personlige oplysninger. Personoplysninger behandles under stor sikkerhed. Informationer i Tjenesten overføres under kryptering. Nutricia overholder gældende love og regler for behandling af personoplysninger. Kun personer med særlig godkendelse, som er bundet af aftaler om fortrolighed, og som har brug for adgang til data til ovenstående formål, har adgang til personoplysninger. 8.7 Brugeren har ret til uden beregning en gang hvert kalenderår at få udleveret informationer om Nutricias behandling af personoplysninger, der vedrører ham eller hende (såkaldte registeruddrag), ved at anmode om sådanne informationer. Brugeren kan når som helst anmode om, at ukorrekte personoplysninger om Brugeren bliver rettet eller slettet. Anmodningen kan sendes via til Nutricias danske afdeling på eller til Nutricia A/S, Rørmosevej 2a, 3450 Allerød, Danmark. 8.8 Når Brugeren accepterer disse Betingelser, giver Brugeren sit udtrykkelige samtykke til, at personoplysningerne behandles af Nutricia i henhold til dette punkt 8, og til, at Nutricia kan videregive personoplysninger til sine samarbejdspartnere med henblik på levering af tjenesteydelser forbundet med Tjenesten (og til disse samarbejdspartneres behandling af personoplysninger til de formål, der er anført ovenfor for Nutricia), og til, at Brugerens valgte personoplysninger overdrages/udleveres, når Brugeren via funktioner til dette vælger at udskrive eller dele rapporter med tredjemand. 9. FORTRYDELSESRET Brugeren har ret til at udtræde af disse Betingelser i overensstemmelse med Lov om distancehandel ved at sende en til Nutricias danske afdeling på inden for 14 dage fra den dato, hvor Brugeren accepterede disse Betingelser. Hvis Brugeren påbegynder brugen af Tjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, gælder fortrydelsesretten i henhold til dette punkt 9 ikke, hvilket accepteres af Brugeren. For yderligere oplysninger om fortrydelsesret henvises til: Forbrugerrådet, 10. AFTALENS LØBETID 10.1 Disse Betingelser træder i kraft ved Brugerens godkendelse og gælder derefter indtil videre Brugeren har ret til når som helst at opsige disse Betingelser med øjeblikkelig virkning Nutricia har ret til med en måneds varsel når som helst over for Brugeren at opsige disse Betingelser. Nutricia har ret til at opsige disse Betingelser med øjeblikkelig virkning, hvis Brugeren væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold disse Betingelser Brugerens mulighed for at anvende Tjenesten ophører, når disse Betingelser ophører med at gælde mellem Brugeren og Nutricia, og Applikationen skal derefter afinstalleres fra Udstyret. Nutricia har ret til øjeblikkeligt i forbindelse med ophør at annullere Brugerens adgang til Tjenesten og fjerne Brugerens oplysninger i Applikationen og Tjenesten. Brugerens oplysninger behandles derefter i henhold til, hvad der er anført under punkt 8.5 ovenfor

6 11. OVERDRAGELSE Nutricia har ret til - helt eller delvist - at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Betingelser uden forudgående samtykke fra Brugeren. Brugerens ret til at bruge Tjenesten er personlig, og Brugeren har ikke ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser under disse Betingelser. 12. GÆLDENDE LOV OG TVISTER 12.1 Dansk lov finder anvendelse på disse Betingelser Tvister om fortolkning og anvendelse af disse Betingelser, som ikke kan løses mellem parterne, skal afgøres ved en dansk domstol. Endvidere kan tvister om fortolkning og anvendelse af disse Betingelser også henvises til Forbrugerklagenævnet. 13. KUNDESERVICE, INFORMATION, SPØRGSMÅL OG KONTAKT Hvis der skulle opstå spørgsmål i anledning af disse Betingelser, eller hvis der opstår andet behov for kontakt, er Brugeren velkommen til at sende en mail til Nutricias danske afdeling på - 6 -

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group

Vilkår Teller Go. Part of the Nets Group Vilkår Teller Go Part of the Nets Group Teller Services Kundeservice... +45 44 89 24 80 CVR-nr... 35054642 Lautrupbjerg 10, PO 500 Hovednummer... +45 44 68 44 68 www.teller.com DK-2750 Ballerup Telefax...

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere