SOLIVIA Gateway M1 G2. Installations- og driftsmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLIVIA Gateway M1 G2. Installations- og driftsmanual"

Transkript

1 SOLIVIA Gateway M1 G2 Installations- og driftsmanual EU AP

2 Denne manual kan ændres. På vores webside kan du finde den nyeste version af manualen. Delta Energy Systems (Tyskland) GmbH Tscheulinstraße 21 D Teningen Tyskland Copyright Delta Energy Systems (Tyskland) GmbH - Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er vedlagt vores udstyr til brug for slutbrugerne. De tekniske anvisninger og billeder i denne manual skal behandles fortroligt, og ingen af disse dele må kopieres uden forudgående skriftlig tilladelse fra ingeniørerne fra Delta Energy System Service. Slutbrugerne må ikke gøre informationerne heri tilgængelige for andre eller bruge denne manual til andre formål end dem, som er forbundet med korrekt brug af udstyret. Alle informationer og specifikationer kan ændres uden forudgående meddelelse. 2 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

3 DA Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 3

4 Indholdsfortegnelse 1 Om denne manual Formålet med denne manual Advarsler og symboler Tilsigtet brug 5 3 Almindelige sikkerhedsanvisninger 6 4 Leveringsomfang 7 5 Planlægning Dele og værktøjer, der kræves til installation Yderligere krav Forbinder-positioner 9 7 Montering Montering på en DIN-skinne Montering direkte på væggen Etablering af forbindelser RS485-forbindelse LAN-forbindelse Tilslutning af strømforsyningen Tilslutning til internet og computer Kontrol af kommunikationsstatus Tilslutning af modtagere til rippelstyring Registrering på SOLIVIA Monitor Adgang til konfigurations-webserveren Adgang til konfigurations-webserveren via DHCP Adgang til konfigurations-webserveren uden DHCP Første log-ind Konfigurering af gateway Netværksindstillinger Forbindelsesindstillinger Effekt-management Effektfaktorstyring Effektbalancering Inverterinformationer Reset af gateway SOLIVIA-service-software Fejlfinding RS485 / ethernet-kommunikation Bortskaffelse Produktspecifikation 30 4 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

5 1 Om denne manual Tak for dit køb af SOLIVIA Gateway M1 G2. Denne vejledning vil hjælpe dig med at lære produktet at kende. Du bedes overholde sikkerhedsforskrifterne i de respektive lande. Omhyggelig håndtering af produktet vil bidrage til øget levetid og driftsikkerhed. 1.1 Formålet med denne manual Denne manual er del af produktet og gælder kun for SOLIVIA Gateway M1 G2. Opbevar denne manual et sikkert sted. Læs denne manual omhyggeligt igennem, og følg anvisningerne i den. Denne manual indeholder vigtige informationer vedrørende installation og drift af gatewayen. Overhold og følg informationerne til sikker brug (se kapitlet "3 Almindelige sikkerhedsanvisninger", s. 6). Både installatøren og operatøren skal have adgang til denne manual og kende sikkerhedsanvisningerne. DA 1.2 Advarsler og symboler Det følgende afsnit forklarer advarsler og symboler, der bruges i denne manual. Fare Bemærk Angiver en ekstremt farlig situation. En ulykke vil medføre døden eller alvorlige personskader. Indeholder generelle informationer til brug af solcelleinverteren. Bemærk angiver ikke farlige situationer. Dette symbol advarer mod risikoen for elektrisk stød på grund af høj spænding. 2 Tilsigtet brug SOLIVIA-gateway M1 G2 er interfacet mellem din SOLIVIA-inverter og SOLIVIA-monitorens webportal. Den sender alle relevante data fra SOLIVIA-inverteren (for eksempel den leverede AC-energi for dagen, den aktuelle AC-effekt, fejlbytes etc.) til SOLIVIA-monitorens webportal. Den giver mulighed for vedvarende overvågning af dit fotovoltaiske solcellesystem overalt, hvor du har internetadgang. SOLIVIA Gateway M1 G2 må kun anvendes i overensstemmelse med den tilsigtede brug. SOLIVIA Gateway M1 G2 leveres med en garanti på 2 år. Garantien ophører, hvis gatewayen ikke anvendes i overensstemmelse med den tilsigtede brug. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 5

6 )) 3 Almindelige sikkerhedsanvisninger Fare Fare for døden eller alvorlige personskader i forbindelse med farlig elektrisk spænding og strøm Når inverteren er i gang, genereres der høj spænding og strøm. Læs inverterens manual, og følg de almindelige sikkerhedsanvisninger, før du slutter gatewayen til inverteren. Du bedes overholde sikkerhedsforskrifterne i de respektive lande. Omhyggelig håndtering af produktet vil bidrage til øget levetid og driftsikkerhed. Levetiden og driftssikkerheden er væsentlige forudsætninger for, at produktet giver maksimalt udbytte. For at undgå materielle skader eller personskader er det kun tilladt for kvalificerede, oplærte elektrikere at arbejde med udstyret. Den kvalificerede elektriker skal sætte sig ind i denne manual. SOLIVIA-gatewayen skal anvendes indendørs med miljøbetingelser iht. IP20 (NEMA-hus klasse 1). Ukorrekt håndtering kan medføre fysiske kvæstelser og materielle skader! Fjern ikke advarselsmærkater, som er anbragt på SOLIVIA-gatewayen af producenten. Overhold alle punkter i installations- og driftsmanualen! Reparationsarbejde på apparatet må kun udføres af producenten. For sikker og normal drift af SOLIVIA-gateway er det absolut nødvendigt, at gatewayen installeres og anvendes i henhold til denne manual (se IEC ). Delta Energy Systems er ikke ansvarlig for skader forårsaget af manglende overholdelse af drifts- og installationsanvisningerne i denne manual. 6 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

7 4 Leveringsomfang SOLIVIA Gateway M1 G2 AC-strømstik (3 adaptere til brug i regioner i forskellige lande) Installations- og driftsmanual Typeskilt SOLIVIA GATEWAY EOE ICES-003 issue 4 class B SOLIVIA GW WEB MONITOR GATEWAY M1 G2 Mac Address: 00:18:23:1A:##:## Pin:XXXX Made in: CC (Country) Rev.: XX Date: YYWW S/N: LLLMMMXXYYWWZZZZZZ KCC-REM-DTE-SOLIVIAGWM1G2 4PS7 E DA BEMæRk På typeskiltet kan du fi nde en MAC-adresse og en PIN, som du skal bruge for at konfi gurere dit PV-anlæg i SOLIVIA Monitor 2.0-portalen, se kapitel "9 Registrering på SOLIVIA Monitor 2.0", s. 16. SOLIVIA Gateway M1 G2 Installation and operation manual Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 7

8 5 Planlægning 5.1 Dele og værktøjer, der kræves til installation De følgende dele kræves til installation, men er ikke inkluderet i SOLIVIA-gateway-leverancen. Sørg for, at disse dele er til rådighed, før installationen startes. Del og værktøj Beskrivelse 1 parsnoet standard-ethernet-kabel Ethernet-kablet skal være i overensstemmelse med eller over standarden CAT5 og bør ikke være længere end 100 m. Disse parsnoede ethernetkabler til installationen kan købes hos mange forhandlere af elektroniske dele og kontorudstyr. Gatewayen kræver et afskærmet kabel STP, FTP, S/FTP eller S/STP. 1 CAT5 standard-ethernet-kabel til RS485-kommunikation Til de fleste installationer er brug af et CAT5-standardkabel tilstrækkeligt. I nogle miljøer er der muligvis behov for kapslingsklasse IP65. 2 skruer, hvis gatewayen skal monteres direkte på væggen; tilhørende skruetrækker Kabellængderne må ikke komme over 1200 m, hvis baudrate er Gatewayen kræver et afskærmet kabel STP, FTP, S/FTP eller S/STP. Nominel diameter: 4 mm Maksimum hoveddiameter: 9 mm Maksimum hovedhøjde: 3 mm 5.2 Yderligere krav SOLIVIA-gatewayen må kun installeres indendørs i henhold til kapslingsklasse IP20. 8 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

9 6 Forbinder-positioner STATUS DA GW RESET RS485 EXT. CONTROL A B LAN INPUT 5V Forbinder-navn Beskrivelse 1 RESET Reset til standardindstillinger. Se kapitel "12 Reset af gateway", s. 28for yderligere informationer. 2 RS485 Kommunikationsforbindelse til SOLIVIA-inverteren. 3 EKST. STYRING Ekstern styring Til forbindelse af modtagere til rippelstyring til effekt-management og effektfaktorstyring (cos ϕ). 4 LAN Forbindelse til et netværkspunkt forbundet til internettet. 5 INDGANG 5V Forbindelse til strømforsyning. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 9

10 7 Montering SOLIVIA-gateway kan monteres på en DIN-skinne eller direkte på væggen. 7.1 Montering på en DIN-skinne Gatewayen kan monteres på de følgende DIN-skinner: DIN-skinne i henhold til EN TH35-15 DIN-skinne i henhold til EN TH Gatewayen skal installeres vandret med forbinderne forneden. 1. Træk gatewayens DIN-skinnelås UD. 2. Vip enheden lidt op, sæt den øverste del på DIN-skinnen, og tryk den ned indtil stop. 10 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

11 3. Sæt den nederste del af den forreste ende mod DIN-skinnen, indtil den klikker på DINskinnen. 4. Tryk gatewayens DIN-skinnelås IND for at låse. DA Træk gatewayens DIN-skinnelås ud for at afmontere. Vip derefter den nederste del af enheden ud, skub enheden op, og tag den af DIN-skinnen. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 11

12 7.2 Montering direkte på væggen Montér gatewayen på væggen med 2 skruer som angivet i den følgende tabel: Nominel diameter: Maksimum hovedhøjde: Tilspændingsmoment: 4 mm 9 mm 3 mm 70 mm 12 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

13 8 Etablering af forbindelser STATUS ➏ ETHERNET / LAN ➍ INTERNET GW SOLIVIA Monitor 2.0 ➊ RESET RS485 EXT. CONTROL A B LAN INPUT 5V ➐ ➌ ➋ ➎ DA 8.1 RS485-forbindelse ➊ Brug et CAT5-standardkabel til forbindelse af RS485-forbinderen på SOLIVIA-gatewayen med RS485-forbinderen på SOLIVIA-solcelleinverteren. Hvis der kobles mere end én SOLIVIA-solcelleinverter sammen i en RS485-daisy-chain, skal du sørge for, at hver inverter har sin egen ID tildelt i solcelleinverterens brugerinterface. Ved standard er baudrate indstillet til på inverteren(rne) og gatewayen. Se kapitel "11.2 Forbindelsesindstillinger", s. 21 vedrørende ændring af baudraten på gatewayen. Baudraten skal altid være indstillet på samme værdi på alle invertere og på gatewayen! Kablets maksimumlængde afhænger af baudraten. For eksempel er maksimumlængden 1200 m ved en standard-baudrate på På den sidste inverter i en RS485-daisy-chain skal der installeres en RS485 afslutningsmodstand. Nogle af SOLIVIA-solcelleinverterne har en intern afslutningsmodstand, som kan tændes/slukkes, og nogle skal have en speciel ekstern afslutningsmodstand. Se invertermanualerne for at få informationer om de ovennævnte emner. 8.2 LAN-forbindelse ➋ Tilslut et CAT5-ethernetkabel mellem SOLIVIA-gatewayen og netværkspunktet, som er forbundet med internet, f.eks. routeren. Kabellængden må ikke være længere end 100 m. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 13

14 )) 8.3 Tilslutning af strømforsyningen Fare Fare for døden eller alvorlige personskader i forbindelse med farlig elektrisk spænding og strøm Kontrollér strømforsyningsadapteren for tegn på skader, før du bruger den. Reparationer på strømforsyningsadapteren må kun udføres af kvalificerede elektrikere! Brug kun anbefalede kabler og / eller kabler, der forhandles i almindelig handel. ➌ Forbind strømkilden med SOLIVIA-gatewayen (trin 3 i figur 4), og kontrollér SOLIVIA-gateway-LEDen. Gatewayen skal have et AC-strømstik inden for en radius på 2 meter (6,5 fod) fra gatewayen. Hvis opsætningen er korrekt, lyser status-led permanent grønt i cirka 5 sekunder. Se kapitel "8.5 Kontrol af kommunikationsstatus", s. 14for yderligere informationer. Kontrollér, at din opsætning er korrekt, ved at gå ind i SOLIVIA Monitor-webportalen under: monitoring.solar-inverter.com, og log dig på for at se dit PV-system. 8.4 Tilslutning til internet og computer ➍ Gatewayen får automatisk en IP-adresse fra en DHCP-server på kundens netværk (konfiguration ikke nødvendig). ➎ Der skal bruges en computer med internetbrowser og en tilslutning til internettet. 8.5 Kontrol af kommunikationsstatus ➏ Efter etablering af alle forbindelser sluttes strømmen til gatewayen. Gatewayen begynder at kontrollere kommunikationsstatus for hver forbindelse. Under scanningsforløbet er LED konstant ON. Når scanningsforløbet er afsluttet, viser LED resultatet: LED-status Beskrivelse Vedvarende grønt lys: Ingen ethernet-forbindelse; ingen forbindelse til inverteren 300 ms 300 ms Blinker hurtigt og vedvarende: Ethernet sluttet til; ingen forbindelse til inverteren 1 s 1 s Blinker langsomt og vedvarende: Ingen ethernet-forbindelse; forbindelse etableret til inverteren 200 ms 1800 ms Blinker kort og vedvarende: Ethernet tilsluttet; forbindelse etableret til inverter. ms ms Blinker meget hurtigt, varighed i alt 1 s: Der er trykket på RESETknappen. 14 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

15 8.6 Tilslutning af modtagere til rippelstyring BEMÆRK Dette kapitel er kun relevant, hvis den offentlige netforsyning kræver en effekt-management eller effektfaktorstyring. ➐ Du kan tilslutte de digitale indgange til en eksisterende funktion. Dette gælder for styring af effekten, som inverteren forsyner nettet med (effekt-management) og for effektfaktoren (reaktiv effektstyring). Hvis den offentlige netforsyning kræver en mulighed for fjernbetjening af den reducerede effekt, kan dette implementeres ved hjælp af to modtagere til rippelstyring: en til effekt-management og en til reaktiv effektstyring. SOLIVIA-gatewayen giver spænding til udgang A og måler indgang 1 til 8. Derved kan SOLIVIAgatewayen registrere tilstanden for relæerne til rippelstyringsmodtagerne. Informationerne om, hvilket relæ der skal styre hvilket parameter, skal meddeles til den offentlige netforsyning. Kabelspecifikation Maksimum ledertværsnit 0,14 mm 2 Tilspændingsmoment 0,12 0,15 Nm Maksimum kabellængde 2 m DA Pin-tildeling Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 15

16 Tilslutning af rippelstyringsmodtager til effektmanagement Slut rippelstyringsmodtageren til effektmanagement til indgang 1 til 4 som vist i ledningsdiagrammet. Efter konfigurationen er den offentlige netforsyning i stand til pr. fjernstyring at begrænse den nom. effekt, som SOLIVIA-solcelleinverterne leverer til den offentlige netforsyning. Efter tilslutning af rippelstyringsmodtageren skal gatewayen konfigureres, for at den nødvendige styring af solcelleinverterne kan udføres. Se kapitel "11.3 Effekt-management", s. 23for yderligere informationer. Tilslutning af rippelstyringsmodtager til effektfaktorstyring Slut rippelstyringsmodtageren til effektfaktorstyringen (cos phi) til indgang 5 til 8 som vist i ledningsdiagrammet. Efter tilslutning af rippelstyringsmodtageren skal gatewayen konfigureres, for at den nødvendige styring af SOLIVIA-solcelleinverterne kan udføres. Se kapitel "11.4 Effektfaktorstyring", s. 24for yderligere informationer. 9 Registrering på SOLIVIA Monitor 2.0 BEMÆRK Kontrollér på installationssiden, at internetforbindelsen er aktiv ved at tilslutte en laptop til et netværkspunkt, som er sluttet til internettet. Efter installation af SOLIVIA-gateway M1 G2 kan du bruge Delta SOLIVIA Monitor 2.0-portalen til overvågning af dit PV-anlæg. Registrer dig først på websiden for at få en brugerkonto til SOLIVIA Monitor: solar-inverter.com. Du vil efter registreringen modtage en som bekræftelse sammen med et link, som du skal bruge til at aktivere din brugerkonto med. Gå til igen efter aktivering af din brugerkonto, og log dig ind for at konfigurere din PV-installation. For at konfigurere din PV-installation i SOLIVIA Monitor 2.0 skal du bruge gatewayens MACadresse, som du kan finde på typeskiltet på gatewayen. BEMÆRK På SOLIVIA Monitor 2.0-websiden kan du finde en manual med en detaljeret beskrivelse af overvågningsportalen. 16 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

17 10 Adgang til konfigurations-webserveren BEMÆRK Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv! Konfigurations-webserveren leverer et konfigurationsværktøj med adskillige funktioner til administrering af netværksindstillinger, forsyningseffekt og effektfaktor. Der er adgang til konfigurationsværktøjet via gatewayens indbyggede konfigurations-webserver. For at bruge konfigurationsværktøjet skal du gå ind på konfigurations-webserveren, hvilket kan gøres med eller uden brug af DHCP Adgang til konfigurations-webserveren via DHCP Gå frem på følgende måde, hvis dit netværk understøtter DHCP: For at få adgang til konfigurationsværktøjet skal du installere softwareprogrammet "IP Resolver", som skal bruges for at finde webserverens IP-adresse. Du kan downloade softwaren på www. solar-inverter.com og installere den på din computer. 1. Start programmet "IP Resolver" med et dobbeltklik. Det følgende vindue åbnes. DA Find MAC-adressen, som er trykt på din gateways typeskilt, i kolonnen "MAC Address (MAC-adresse)". 2. Hvis du ikke straks kan finde IP-adressen til din MAC-adresse, skal du klikke på rescan (scan igen)-knappen. 3. Dobbeltklik på IP-adressen i "IP Resolver" for at åbne webserveren. Loggen i vinduet åbnes: Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 17

18 4. Tast dine log-ind-data ind for at få adgang til konfigurations-webserveren. Hvis du logger dig på for første gang, bedes du gå til kapitel "10.3 Første log-ind", s Adgang til konfigurations-webserveren uden DHCP BEMÆRK Spørg din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal opsætte en netværksforbindelse uden brug af DHCP. Gå frem på følgende måde, hvis dit netværk ikke understøtter DHCP: 1. Konfigurer dine computerindstillinger manuelt til Åbn din webbrowser. 3. Tast ind i webbrowserens adresselinje Loggen i vinduet åbnes: 4. Tast dine log-ind-data ind for at få adgang til konfigurations-webserveren. Hvis du logger dig på for første gang, bedes du læse i kapitel "10.3 Første log-ind", s Se kapitel "1.1 Formålet med denne manual", s. 5 vedrørende konfiguration af netværksindstillingerne. 18 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

19 10.3 Første log-ind BEMÆRK Hvis du ikke bruger webserveren i mere end fem minutter, logges du automatisk af. Når du ønsker adgang, åbnes der for log-ind-siden igen. 1. Hvis du logger dig ind på konfigurationswebserveren for første gang, bedes du indtaste følgende log-ind-data: Username (brugernavn): Delta Password: Klik på Log in (log ind)-knappen. Da du logger dig ind for første gang, bliver du bedt om at ændre dine log-ind-data af sikkerhedsgrunde. Det følgende vindue åbnes automatisk: DA 3. Redigér dine log-ind-data ved at følge anvisningerne, og klik på Submit (send)-knappen. 4. Efter afsendelse af dine nye log-ind-data bekræfter den følgende meddelelse dine ændringer: "Forløb udført korrekt!" Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 19

20 11 Konfigurering af gateway Gatewayen kan konfigureres ved hjælp af konfigurationsværktøjet, som du har adgang til via den integrerede konfigurationswebserver (se kapitel "10 Adgang til konfigurations-webserveren", s. 17). Konfigurationsværktøjet er opdelt i følgende afsnit: Afsnit Du kan gøre følgende i dette afsnit... Redigering af log-ind-data Redigér dine log-ind-data, for eksempel passwordet. Netværksindstillinger Hvis dit netværk ikke understøtter DHCP, kan du indstille netværksindstillingerne manuelt. Forbindelsesindstillinger Konfigurer indstillingerne for RS485-kommunikationen. Endvidere kan du resette gatewayen. Effekt-management Opsæt et effekt-management for inverterne, der er sluttet til gatewayen. Effektfaktor Opsæt en effektfaktorstyring via rippelstyringsmodtageren. Effektbalancering Opsæt en effektbalancering, som styrer, hvor meget effekt, der skal ledes ind i hver af AC-nettets faser. Inverterinformationer Find informationer om alle invertere, som allerede er sluttet til gatewayen, eller som aktuelt er sluttet til Netværksindstillinger Spørg din netværksadministrator, hvis du ikke er sikker på, BEMÆRK hvordan du skal opsætte en netværksforbindelse manuelt. Som standard er gatewayen konfigureret til at få sin IP-adresse fra en DHCP-server. Hvis dit netværk ikke understøtter DHCP, skal du indtaste din SOLIVIA-gateways IP-adresse manuelt. For at åbne afsnittet Network Settings (netværksindstillinger) skal du klikke på Network Settings (netværksindstillinger) i menuen på venstre side. Afsnittet Network Settings (netværksindstillinger) vises. For at bekræfte indtastningen skal du klikke på Submit (send)-knappen. 20 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

21 11.2 Forbindelsesindstillinger I afsnittet Connection Settings (forbindelsesindstillinger) kan du opsætte intervallet for RS485- kommunikationen og databaseforbindelsen. Endvidere kan du resette gatewayen til standardindstillinger. For at åbne afsnittet Connection Settings (forbindelsesindstillinger) skal du klikke på Connection Settings (forbindelsesindstillinger) i menuen på venstre side. Afsnittet Connection Settings (forbindelsesindstillinger) vises. DA Indstillingsoptioner Indstilling RS485-bus-kommunikation Baudrate Beskrivelse Opsæt baudrate. Baudraten skal være den samme baudrate, som er indstillet på inverterne. BEMÆRK Se invertermanualen vedrørende baudraten, som er på inverteren, og hvordan den ændres. RS485-kabellængderne afhænger af baudraten. Kabellængderne må ikke være over 1200 m, hvis baudraten er (standardværdi). Brug af trådløst RS485- modem Kryds af, hvis du bruger et trådløst RS485-modem Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 21

22 Indstilling Submit (send) Delta-databasetilslutning Send-interval i minutter [5-30] Submit (send) Beskrivelse Tryk på Submit (send)-knappen for at gemme ændringerne til afsnittet RS485 bus communication (RS485-bus-kommunikation). Med få sekunders mellemrum henter gatewayen data fra inverterne. Gatewayen gemmer disse data og sender så gennemsnitsværdierne til SOLIVIA Monitor 2.0-webportalens database. Her kan du definere intervallerne i minutter for, hvor ofte gennemsnitsværdierne og parametrene skal sendes til databasen. Ved standard er 15 minutter indstillet. Tryk på Submit (send)-knappen for at gemme ændringerne til afsnittet Delta database connection (Delta-databaseforbindelse). Aktivér RS485 bus-scanning Start RS485-bus-scanningen søger efter invertere, der er sluttet til gatewayen. Hvis du tilføjer en ny inverter, skal du starte en ny bus-scanning. For at kunne finde alle invertere skal alle invertere have deres egen RS485-adresse (ID) Der kan maksimalt tilsluttes 32 invertere til gatewayen. Se invertermanualen vedrørende anvisninger til opsætning af RS485-adressen (ID) på BEMÆRK inverteren. Aktivér gateway-reset Reset Genstart gateway Genstart Tryk på Start-knappen for at aktivere RS485-bus-scanningen. Aktiverer reset af en gateway. Se kapitel "12 Reset af gateway", s. 28 BEMÆRK for yderligere informationer om resetfunktionen. Tryk på Reset-knappen for at aktivere reset af gatewayen. Genstarter gatewayen. En genstart har ingen indflydelse på konfigurationerne, der er indstillet tidligere. Tryk på Restart (genstart)-knappen for at genstarte gatewayen. Opgradering af firmware fra portal Opgradering Søger efter disponible firmware-opgraderinger og starter opgraderingsforløbet, hvis der findes en ny firmwareversion. Tryk på Upgrade (opgradér)-knappen for at starte opgraderingsforløbet. 22 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

23 11.3 Effekt-management BEMÆRK Dette kapitel er kun relevant, hvis den offentlige netforsyning kræver et effekt-management. De digitale indgange 1 til 4 kan bruges til styring af den nom. effekt, som må leveres til nettet. For at åbne afsnittet Power Management (effekt-management) skal du klikke på Power Management (effekt-management) i menuen på venstre side. Afsnittet Power Management (effekt-management) vises. DA Indstillingsoptioner For 15 prædefinerede kombinationer for indgangstilstande (mulig tilstand: aktiv eller inaktiv) kan der defineres en separat effektreduktion. Hvis alle indgange er inaktive, indstilles værdien automatisk til 100 %. Det betyder, at effektreduktionen ikke er aktiv. Effekt-management er på 100 % for alle indgangstilstandskombinationer bortset fra 60 % for relæ 1, 30 % for relæ 2, og 0 % for relæ 3 (standardindstillinger). Indstilling Reduktion til % af nom. effekt Beskrivelse Reducerer den nom. feed-in-effekt til den indtastede procentværdi for den nominelle effekt. For at bekræfte indtastningen skal du klikke på Submit (send)-knappen. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 23

24 11.4 Effektfaktorstyring BEMÆRK Dette kapitel er kun relevant, hvis den offentlige netforsyning kræver en effektfaktorstyring. De digitale indgange 5 til 8 kan bruges til styring af inverternes effektfaktor (cos φ). For at åbne afsnittet Power Factor Control (effektfaktorstyring) skal du klikke på Power Factor Control (effektfaktorstyring) i menuen på venstre side. Afsnittet Power Factor Control (effektfaktorstyring) vises. Indstillingsoptioner For 15 prædefinerede kombinationer for indgangstilstande (mulig tilstand: aktiv eller inaktiv) kan der defineres en separat effektfaktor, enten induktiv eller kapacitiv. Hvis alle indgange er inaktive, indstilles effektfaktoren automatisk til 1,00. Indstilling Effektfaktor Kapacitiv strøm Beskrivelse Indstiller effektfaktoren for indgangstilstandskombinationen, som er defineret på venstre side af indtastningsfeltet. Indtast værdierne med formlen 0.xx, f.eks. 0,95. Indstiller effektfaktorens type: krydset af = kapacitiv strøm ikke krydset af = induktiv spænding For at bekræfte indtastningen skal du klikke på Submit (send)-knappen. 24 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

25 11.5 Effektbalancering BEMÆRK Dette kapitel er kun relevant, hvis den offentlige netforsyning kræver en effektbalancering. Nogle lande kræver symmetrisk effektforsyning til alle AC-nettets tre ledninger eller tillader kun en ubalanceret effekt-feed-in inden for definerede grænser. Hvis effekt-feed-in i AC-nettet ikke er fordelt ensartet mellem de tre faser, kan gatewayen balancere denne usymmetri. Sådan udfører gatewayen effektbalancering Gatewayen balancerer effekten pr. fase efter hver dataindsamlingscyklus: 1. Gatewayen forespørger hver inverter om de aktuelle data. 2. Når bussens sidste inverter har sendt dens informationer, beregner gatewayen effekten for hver ledning. 3. Gatewayen beregner den aktuelle ubalance. 4. Gatewayen vælger inverterne, hvis effekt skal reduceres. 5. Gatewayen beregner reduktionsfaktoren, som skal bruges for at balancere effekten. 6. Gatewayen sender effektstyringskommandoen til de pågældende invertere. Gatewayen reducerer effekten så lidt som muligt. Det betyder, at effektbalanceringen reducerer ubalancen, indtil den justerede ubalancegrænse er overholdt. DA For at åbne afsnittet Power Balancing (effektbalancering) skal du klikke på Power Balancing (effektbalancering) i menuen på venstre side. Afsnittet Power Balancing (effektbalancering) vises. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 25

26 Indstillingsoptioner Indstilling Aktivér korrektion Tilladt ubalanceret belastning Tildel hver af de enkeltfasede invertere til en netledning Beskrivelse Tænder/slukker for effektbalanceringsfunktionen: krydset af = effektbalanceringen er tændt ikke krydset af = effektbalanceringen er slukket Du kan definere den maksimalt ubalancerede belastning som absolut værdi i watt eller som en procentdel af den nominelle værdi. Når begge værdier er indstillet, anvendes den mindste. Vælg fasen for AC-nettet, som inverteren er sluttet til, for hver af de enkeltfasede invertere. Sørg for at vælge den rigtige fase, da gatewayen ikke kan kontrollere, om inverternes tilslutning til fasen er korrekt. Hvis du er usikker, bør du lade en elektriker kontrollere kabelføringen for hver inverter. BEMÆRK Gateway-webserveren viser en advarsel, hvis summen af den nominelle effekt på de tre faser afviger med mere end den maksimale, ubalancerede belastning. Balanceringen fungerer stadig på trods af denne advarsel. Denne advarsel er dog en stærk indikation for, at inverternes ledningsføring til de offentlige netfaser skal efterses omhyggeligt! For at bekræfte indtastningen skal du klikke på Submit (send)-knappen. 26 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

27 11.6 Inverterinformationer Her kan du finde den komplette liste over alle SOLIVIA-solcelleinvertere, som er blevet registreret af gatewayen. For at åbne afsnittet Inverter Information (inverterinformationer) skal du klikke på Inverter Information (inverterinformationer) i menuen på venstre side. Afsnittet Inverter Information (inverterinformationer) vises. DA Disponible informationer Indstilling Forb. Invertertype Serie # ID Beskrivelse Viser, om inverteren aktuelt er sluttet til gatewayen: ja = tilsluttet nej = ikke tilsluttet Du kan definere den maksimalt ubalancerede belastning som absolut værdi i watt eller som en procentdel af den nominelle værdi. Hvis begge værdier er indstillet, anvendes den mindste. Inverterens serienummer. Du kan også finde serienummeret på inverterens typeplade. Ved klik på serienummeret får du detaljerede informationer om inverteren. RS485 ID (adresse) for inverteren. Se invertermanualen vedrørende anvisninger til opsætning af RS485-adressen (ID) på BEMÆRK inverteren. Ud over disse informationer kan du udlæse tilstand for portalforbindelsen og gatewayen, MAC- og IP-adressen, firmwareversionen (FW) samt antallet af flash-lagringer. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 27

28 12 Reset af gateway Gatewayen kan resettes på to måder: Se kapitel "11.2 Forbindelsesindstillinger", s. 21 vedrørende reset ved brug af konfigurationsværktøjet. Reset ved tryk på reset-knappen nederst på gatewayen i mindst 5 sekunder. Begge måder har samme resultat. Se endvidere kapitel "11 Konfigurering af gateway", s. 20 for yderligere informationer om konfigurationsparametrene, som er angivet nedenfor. Et reset har følgende virkninger Genstart af konfigurationsparametrene. Baudrate, intervaltid, effekt-management og ubalancerede indstillinger ændres ikke (bortset fra, at "brug ubalanceret" er slukket). De andre parametre er resettet til standard: DHCP aktiv Proxy ikke aktiv Trådløst RS485-modem ikke aktivt Ubalanceret korrektion ikke aktiv Standard-IPer i subnet Proxy IP Standard-password (000000) og brugernavn (Delta) Inverterliste er slettet 13 SOLIVIA-service-software SOLIVIA-gateway M1 G2 kan også bruges til Delta-service-softwaren. Delta-service-softwaren giver installatøren mulighed for at tilpasse indstillinger, udføre firmwareopgraderinger og andre opdateringer samt understøtte ham i registrering af fejlkilder som f.eks. over- eller underspænding, uden at det er nødvendigt at åbne inverteren. Hukommelsen for hver enkelt inverter kan gemmes og udlæses med softwaren, så vedligeholdelse og on-site-service er mulig. Nærmere informationer til de enkelte invertere kan overvåges og tilpasses ved behov. Gå frem på følgende måde for at bruge SOLIVIA-service-softwaren: 1. Installér gatewayen som vist i kapitel "7 Montering", s. 10 og "8 Etablering af forbindelser", s Download softwaren gratis fra vores webside og installér den på din computer. 3. Start service-software-programmet. For yderligere informationer om SOLIVIA-service-softwaren bedes du gå på vores webside under 28 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

29 14 Fejlfinding RS485 / ethernet-kommunikation Hvis en forbindelse (LAN eller RS485) ikke fungerer, skal du prøve at udskifte kablet. Hvis interfacet fungerer efter udskiftning af kablet, er det sandsynligt, at det oprindelige kabel er defekt. Farve og tilstand RS485-forbindelsen fungerer ikke. Ethernet-forbindelsen fungerer ikke. Beskrivelse Se efter, om stikket er sat rigtigt i. Brug et andet kabel. Se efter, om stikket er sat rigtigt i. Brug et andet kabel. 15 Bortskaffelse Bortskaf ikke elektrisk udstyr som almindeligt affald. Aflever alle dele til genbrug på den nærmeste genbrugsplads. Kontakt de lokale myndigheder for informationer om de mulige indsamlingssystemer. Hvis elektrisk udstyr bortskaffes i depoter eller på lossepladser, kan der lække farlige stoffer ud i grundvandet og dermed komme i fødekæden, hvilket ødelægger mennesker og dyrs helbred og trivsel. Ved udskiftning af gammelt udstyr med nyt er forhandleren forpligtet til efter loven at tage dit gamle udstyr tilbage til bortskaffelse uden betaling. DA Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 29

30 16 Produktspecifikation RS485-interface Maks. ind-/udgangsspænding Udgangsstrøm Indgangsstrøm LAN-interface Maksimum indgangs-/udgangsspænding Maksimum indgangs-/udgangsstrøm ±5 V 250 ma 42 ma ±3 V 20 ma Modtagerinterface til rippelstyring Digitale indgange Port 1 til 8 Spænding 3,5 V Strøm 1 ma Udgange Port A og B Spænding 3,5 V Strøm 20 ma Strømforsyningsforbinder 1) Nominel indgangsspænding 5 V DC Indgangsspændingsområde +4 til +8 V DC Maksimum-indgangsstrøm 600 ma (3 5 V) Nominel indgangsstrøm ca. 185 ma (1 5 V) 1) Brug kun strømforsyningsadapteren, der leveres med, og som passer til SOLIVIA-gatewayen. Strømforsyningsenhed Spændingsområde Maksimum-udgangseffekt Maksimum-udgangsstrøm 4 til 8 V 3 W (begrænset strømkilde-certificeret) 600 ma (begrænset strømkilde-certificeret) Betingelser for omgivelser Driftstemperaturområde 0 til 40 C (32 til 104 F) Opbevaringstemperaturområde -40 til +80 C (-40 til +176 F) Relativ fugtighed 0 % til 90 % 30 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2

31 DA Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 31

32

SOLIVIA Gateway M1 G2. Betjeningsvejledning

SOLIVIA Gateway M1 G2. Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 Betjeningsvejledning Der tages forbehold for ændringer i denne betjeningsvejledning. Besøg vores webside Website www.solar-inverter.com for den seneste version af betjeningsvejledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. SOLIVIA Gateway M1 G2

Betjeningsvejledning. SOLIVIA Gateway M1 G2 Betjeningsvejledning SOLIVIA Gateway M1 G2 Der tages forbehold for ændringer i denne betjeningsvejledning. Besøg vores webside Website www.solar-inverter.com for den seneste version af betjeningsvejledningen.

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Software Opdateringsguide Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Ansvarsfraskrivelse 2 2. Krav

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008

Brugervejledning. TDC Trådløs. Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs Oktober 2008 Brugervejledning TDC Trådløs I denne vejledning gennemgås tilslutning af accespunktet til standardrouter. Oplysninger om kassens indhold, manual, sikkerhedsanvisninger

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk. S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt 5.5.15 S20 WI-FI og G3/4 stikkontakt Bestillings nummer: 60000700 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Opstart 2 Opstart tryk

Læs mere

1 Danish Manual C903IP

1 Danish Manual C903IP 1 Danish Manual C903IP C903IP PLUG & PLAY WIFI NETVÆRKSKAMERA IP-kameraet giver en hurtig og let adgang til at vise de ønskede optagelser på en hver PC tilkoblet dit intranet, eller over internettet via

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500

Bredbånd. Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 Bredbånd Vejledning til opsætning af bredbåndsmodem Pace V5500 120911 Indhold Kapitel 1 Kom godt i gang Introduktion Klargør udstyr til installation Find en passende placering Kapitel 2 Installer dit bredbåndsmodem

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

Installation og konfiguration

Installation og konfiguration Dometic Communication Unit Version 0.37 820 9505 18 - ed0110 Installation og konfiguration INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt 1.1. DCU som standardudstyr 4 1.2. DCU som eftermonteringssæt 4 1.3. Modeloversigt

Læs mere

Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter. Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1

Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter. Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1 Solcellespecialisten Web opsætning af Kostal Inverter Solcellespecialisten A/S - www. Solcellespecialisten.dk - Telefon 36 750 750 1 Læs vejledningen grundigt da teksten indeholder vigtig information.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm

i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk Vejledning til i-messagealarm i-messagealarm Alarmenhed med fjernkonfiguration over Ethernet netværk LS Control A/S Side 1 / 14 Indholdsfortegnelse Beskrivelse...3 Montering...3 Elektrisk tilslutning...3 Opstart af enheden...4 Overview...5

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Dansk version. Hardware-installation. Windows Vista og XP-installation. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Dansk version LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Udsæt ikke det trådløse LAN PCI kort 300Mbps for meget høje temperaturer. Enheden må ikke placeres i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381

KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 KOM GODT I GANG MED TILGIN HG 2381 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere end en

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Hardware-installation. Installation af Windows XP. LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps LW057V2 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Wireless LAN PCI Card 54 Mbps for meget høje temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder. Anvend ikke

Læs mere

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1

Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. Opsætning af router, computer og telefon. ZyXEL P-2812HNU-F1 Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse Opsætning af router, computer og telefon ZyXEL P-8HNU-F Tillykke med din Fullrate bredbåndsforbindelse Indholdsfortegnelse Denne vejledning beskriver,

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2

Hurtig start. Powerline 1000 Model PL1000v2 Hurtig start Powerline 1000 Model PL1000v2 Pakkens indhold I nogle regioner er en ressource-cd inkluderet sammen med produktet. 2 Sådan kommer du i gang Powerline-adaptere giver dig en alternativ måde

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter

Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering af CSE-H55N til Carlo Gavazzi inverter Montering og konfiguration af konverter CSE-H55N til Carlo Gavazzi invertere. Rev 1.0 25-01-14 Initiel release. Indholdsfortegnelse Montering af CSE-H55N

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de

SMA Solar Technology AG. Solar Inverters GSM Option Kit. Installationsvejledning FLX series. www.sma.de SMA Solar Technology AG Solar Inverters GSM Option Kit Installationsvejledning FLX series www.sma.de Sikkerhed Sikkerhed Typer af sikkerhedsmeddelelser ADVARSEL Sikkerhedsinformationer, der er afgørende

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang

GB-HD3172RCL-W. Kom godt i gang GB-HD3172RCL-W Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD IP-kamera. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer i gang med at anvende

Læs mere

Updater KINO. Opsætning og installation

Updater KINO. Opsætning og installation Updater KINO Opsætning og installation Indholdsfortegnelse Kort updater... 3 Beskrivelse... 3 Hovedkomponenter i updateren... 4 Specifikationer:... 4 Tilslutninger... 5 Spænding til Updateren (CN12 og

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere