KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid"

Transkript

1 UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen - Motor 2, motor der stopper maskinen - Lav batteri spænding Side 1 af 7

2 START: Turbinen kan kun starte hvis magneten er ud for endestopføleren ( eller endestopfølerne ), indikeres i displayet ved et mærke ud for endestop. Når der trykkes på " START " tasten åbnes hovedventilen først, dernæst lukkes for omløbet uden om turbinen. Hvis endestopføleren ikke er på plads kan der kun åbnes for hovedventilen, bruges hvis man vil fjerne trykket før fødeslangen afmonteres. STOP: Når magneten fjernes fra endestopføleren forsvinder mærket i displayet, turbinen stopper og hovedventilen lukker for vandet( åbner for vandet ved undertryk. ) Hvis eftervanding er valgt stopper indtrækket når føleren aktiveres, efter eftervandingstiden lukkes hovedventilen. Når der trykkes på " STOP " tasten stopper turbinen straks og hovedventilen lukker for vandet uanset om der er valgt eftervanding. OVERVÅGNING: Hvis der opstår en eller anden fejl så maskinen ikke trækker ind, f.eks. maskinen står ikke i gear, sten i turbinen fra jordrørerne, kilremmen er blevet for slap, eller en anden mekanisk fejl, så vil overvågningen lukke for vandet efter 20 minuter, kan indstilles i området 0-99 min. Hvis overvågningstiden sættes til 0 er overvågningen afbrudt. DISTANCE: Når der trykkes 1 gang på " DISTANCE/TID " tasten kan den til enhver tid udtrukne slangelængde aflæses. Efter 1 min. Viser displayet igen hastighed. TID: Når der trykkes 2 gange på " DISTANCE/TID " tasten kan den til enhver tid tilbageværende vandingstid aflæses, incl. for- og eftervandingstid. Efter 1 min. viser displayet igen hastighed, eller hvis der trykkes endnu engang på " DISTANCE/TID " tasten viser displayet igen hastighed. HASTIGHED: Hastigheden indstilles med piltasterne, først tælles tallet i displayet op med 1/10 m/time, efter 10 trin tælles op med 1 m/time. Hastigheden kan når som helst ændres under vandingen. Ændres hastigheden under vandingen vil tiden for resten af vandingen straks beregnes på grundlag af den nye hastighed. Hastigheden kan ikke ændres mens en af motorene kører. Det vises i displayet med en blinkende markering ud for " MOTOR STOP " at en af motorerne kører. Side 2 af 7

3 FORVANDING: Hvis der ønskes forvanding trykkes på tasten " FORVANDING ", forvandingstiden vises i displayet i ca. 2 sek., og der tændes en markering i displayet. Forvandingstiden beregnes af konstant regn som 8 x tiden for at køre 1 meter ved den aktuelle hastighed. Hvis der er valgt forvanding kører maskinen ca. 1/2 m frem hvorefter maskinen stopper og står stille så længe der er forvanding, mens forvandingstimeren tæller ned blinker markeringen ud for forvanding. Hvis forvanding ønskes ophævet trykkes på " START / RESET ", herved ophæves både for- og eftervanding og turbinen starter. Konstanten " 8 " kan ændres individuelt for for- og eftervanding ( se under programering. Magneten ved stopsensoren skal være på plads før forvanding aktiveres. EFTERVANDING: Hvis der ønskes eftervanding trykkes på tasten " EFTERVANDING " eftervandingstiden vises i displayet i ca. 2 sek., og der tændes en markering i displayet. Eftervandingstiden beregnes af konstant regn som 8 x tiden for at køre 1 meter ved den aktuelle hastighed. Når stop sensoren aktiveres stopper turbinen og markeringen ud eftervanding blinker mens eftervandingstimeren tæller ned. Når eftervandingstiden er gået lukkes for hovedventilen ( åbnes ved anlæg med stop for undertryk ). Ved maskiner med mekanisk endestop: Turbinen stopper når stopsensoren aktiveres, efter eftervandingstiden starter turbinen og maskinen stopper mekanisk. Magneten ved stopsensoren skal være på plads før eftervanding aktiveres. POWER OFF / POWER ON Hvis magneten er fjernet fra stopsensoren og maskinen ikke er ved at eftervande slukkes automatisk for strømmen efter 6 min. Dette vises i displayet ved " OFF ". Ved tryk på en tast, eller hvis rullen drejes, eller magneten er ud for stopsensoren, tændes der for strømmen. Side 3 af 7

4 PROGRAM: Følgende konstanter kan ændres af brugeren: Konstant 0 Forvanding, fabriksindstillet til 8 trin = tiden for 8 m indtræk ved den aktuelle hastighed. Konstant 1 Eftervanding, fabriksindstillet til 8 trin = tiden for 8 m indtræk ved den aktuelle hastighed. Konstant 2 Overvågningstid, fabriksindstillet til 20 minutter. Konstant 3 Første impuls til stopventilen, fabriksindstillet til 3 sek. Konstant 4 Efterfølgende korte impulser til stopventilen, fabriksindstillet til 160 msekunder = 0.16 sekund. Konstant 5 Tiden mellem de korte impulser til stopventilen, fabriksindstillet til 2 sekunder. Konstant 6 Antallet af korte impulser til stopventilen, fabriksindstillet til 100 impulser. Konstant 7 Med eller uden elektrisk stop af vandingsmaskinen. " A " elektrisk stop. " b " mekanisk stop. " c " elektrisk stop, stopventilen forbliver åben selv om pressostaten registrerer lavt tryk. fabriksindstillet til " A ". Konstant 8 Pressostat indgang. " A " pressostat tilsluttet. " b " pressostat ikke tilsluttet. fabriksindstillet til " b ". Konstant 9 Omdrejningsretning for hovedventil. " A " Frem: bruges ved stop for overtryk. " b " Tilbage: bruges ved stop for lavtryk. " c " Motor afbrudt. fabriksindstillet til " A ". Konstant A Kode for at kunne ændre trinlængden Stilles på " 111 " hvis trinlængen ønskes ændret. Konstant b Trinlængde, antal mm. maskinen kører for hver puls fra hastighedsmåleren. f.eks rulleomkreds 250 mm og 4 pulser pr omgang = 63 mm fabriksindstillet til " 63 ". Side 4 af 7

5 Programerings procedure: Tryk på " PROGRAM " tasten 3 gange hurtigt efter hinanden for at få adgang til at ændre konstanterne. Som tegn på at man har fået adgang, vil første ciffer i displayet blinke, det blinkende tal er konstantens nummer, de stabile cifre er konstantens værdi. Ved efterfølgende tryk på " PROGRAM " tasten tælles frem til den konstant der ønskes ændret. Med pil tasterne kan konstanten ændres opad eller nedad. Ved at trykke på tasten " DISTANCE, TID " gemmes konstanterne. Hvis ingen taster røres i 1 min. kører den videre efter de gamle konstanter. Herefter er KONSTANT REGN gået tilbage til normal drift. Konstanterne er gemt, også hvis batteriet er afbrudt i en længere periode. Konstant nummer Mulig Fabriks ( Blinkende tal ) indstilling indstilling 0: Forvanding 0-15 trin 8 1: Eftervanding 0-15 trin 8 2: Overvågningstid 0-99 min. 20 Overvågningstid = 0 ingen overvågning 3: Første puls til stopventil 0-45 sek 3 4: Korte pulser til stopventil msek : Tid mellem korte pulser til stopventil 1-5 sek 2 6: Antal korte pulser til stopventil : Elektrisk eller mekanisk stop " A, b, c " A 8: Pressostat tilsluttet " A, b " b 9: Retning af hovedventil " A, b, c " A A: Kode b: Trinlængde Side 5 af 7

6 TEST: ENDESTOP: Markeringen er tændt når magneten er ud for føleren ( følerne ). Endestop føleren har 3 funktioner: 1: Nulstiller distancetælleren. 2: Eftervanding. 3: Blokerer for start pulser til regulator motoren, hvis føleren ikke er aktiveret af magneten. PRESSOSTAT: Når trykket er højt er der tændt en lodret markering mellem markeringen for " RULLE TEST " og " MOTOR 1 STOP " Maskinen kan kun køre når trykket er højt. Hvis trykket er lavt stopper turbinen og hovedventilen lukker. Overvågningen og forvandingen er sat på standby indtil trykket igen er højt. Hvis konstant 7 står på " C " lukker hovedventilen ikke. Kan evt. også bruges til stop i tilfælde af regnvejr, ved tilslutning af regnmåler. RULLE TEST: Markeringen blinker når rullen drejes. MOTOR STOP: I displayet er der to markeringer, " MOTOR 1 STOP " og " MOTOR 2 STOP ", disse viser at henholdsvis regulatorventilen og hovedventilen er drejet til den mekaniske blokering. Hvis markeringerne er tændt når en af ventilerne er halvt åbne, skyldes det at der sidder noget i klemme i ventilen. Når markeringerne blinker skal henholdsvis stopmotor og regulatormotor køre. LOW. BAT: Hvis spændingen på batteriet falder under 11.8 volt indikeres det i displayet ved et blinkende " Lo ". Hvis spændingen yderligere falder under 11.2 volt vises fast " Lo ", og der lukkes for vandet. INDSTILLING TIL KORREKT AFTASTE TYPE Konstantregn 6 kan indstilles til 2 forskellige typer sensorer. Den ene er en rund sensor med indbygget 4 sensorer, må kun benyttes til rulle med en magnet. Hvis denne sensor bruges skal de 3 små kortslutningsbøjler på printet monteres ud for det runde symbol på printet. Når batteriet tilsluttes vil displayet vise VERSION NO Den anden er en firkantet aflang sensor med indbygget 2 sensorer, denne benyttes til aftastning på ruller med mere end 1 magnet og til skiver med fra 1 til 25 magneter. Hvis denne sensor bruges skal de 3 små kortslutningsbøjler på printet monteres ud for de to streger på printet. Når batteriet tilsluttes vil displayet vise VERSION NO Side 6 af 7

7 MONTERINGS VEJLEDNING FOR KONSTANT REGN 6 ( 2 SENSORER ELLER DOBBELTFØLER ) 1 + BATTERI + 12 V 2 - BATTERI - SOLCELLE PANEL 3 MOTOR REGULATOR VENTIL 4 MOTOR REGULATOR VENTIL SOLCELLE PANEL 6 SENSOR 1 HASTIGHED ( BLÅ ) * 7 SENSOR 1 HASTIGHED ( SORT ) * 8 SENSOR 2 HASTIGHED ( GUL/GRØN ) * 9 SENSOR 2 HASTIGHED ( BRUN ) * 10 STOP SENSOR EFTERVANDING 11 STOP SENSOR EFTERVANDING 12 MOTOR HOVEDVENTIL 13 MOTOR HOVEDVENTIL 14 BRUGES IKKE 15 BRUGES IKKE 16 PRESSOSTAT 17 PRESSOSTAT * DE 2 SENSORER OMBYTTES HVIS DISTANCEMETER TÆLLER NED I STEDET FOR OP. MONTERINGS VEJLEDNING FOR KONSTANT REGN 6 ( RUND SENSOR ) 1 + BATTERI + 12 V 2 - BATTERI - SOLCELLE PANEL 3 MOTOR REGULATOR VENTIL 4 MOTOR REGULATOR VENTIL SOLCELLE PANEL 6 RULLE 1 BLÅ 7 RULLE 2 SORT * 8 RULLE 3 GUL/GRØN * 9 RULLE 4 BRUN 10 STOP SENSOR EFTERVANDING 11 STOP SENSOR EFTERVANDING 12 MOTOR HOVEDVENTIL 13 MOTOR HOVEDVENTIL 14 BRUGES IKKE 15 BRUGES IKKE 16 PRESSOSTAT 17 PRESSOSTAT * DE 2 LEDNINGER OMBYTTES HVIS DISTANCEMETER TÆLLER NED I STEDET FOR OP. Side 7 af 7

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark

Nortoft Electronic A/S Sejrupvej 38 Sejrup DK-7323 Give Denmark Konstant Regn 7 Brugsanvisning Version 4.5. 1 1-04. Funktioner: Hastighedsregulering For og eftervanding Total vandingstid Længde af slangen Aktuel hastighed Batteri volt Laderegulator Tryksensor Stopsensor

Læs mere

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12

Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Nortoft Electronic A/S, Sejrupvej 38, DK 7323 Give. www.nortoftelectronic.com Constant Rain 6-12 Funktioner: Hastighedsregulering For- og eftervanding Ur Stoptid er vist i displayet Længde af slangen Batteri

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift:

Daglig brug: Indsåning: Vejning: Kantspredning med hydr. skift: Indsåning: Daglig brug: - Indstil baglågen på sprederen (skala position). - Tryk på knappen drift/menu. - Flyt markeringen op på Dos./indstilling og tryk enter. - Vælg Kg/ha og tryk enter. - Indgiv den

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

DanTaet System Fjernvarme

DanTaet System Fjernvarme DanTaet Brugermanual Program 104100 func.spec 070208 Højmevej 36-38 5250 Odense SV Tlf. +45 63 17 45 00 Fax +45 63 17 45 01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Systembeskrivelse fjernvarme...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse:

Polyfa Robot. Indholdsfortegnelse: Version 4.46 6 Akser (2 * 3 akser) Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 INTRODUKTION...4 VIRKEMÅDE...4 Program afvikling... 5 Vedligeholdelse... 5 Restriktioner... 5 SYNKRONISERING...5 HOVEDMENU...6

Læs mere

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual

MAGICAR M870AS. Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart. Bruger manual MAGICAR M870AS Bil alarm med 2 vejs fjernbetjening og fjernstart Bruger manual Indholdsfortegnelse 1. Vigtig information... 3 2. Introduktion... 3 3. fjernbetjening... 3 3.1. Display opå fjernbetjening...

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK

NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK NODE 1 & NODE 2 Brugervejledning DANSK VELKOMMEN Tak fordi du har købt en Bontrager NODE computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Læs venligst denne manual omhyggeligt.

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby

Manual. Transponder. v.187 v.155. Del 1 - Indstillinger. 981000800 ver. 5 03-11-2011. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby Manual Transponder v.187 v.155 Del 1 - Indstillinger 981000800 ver. 5 03-11-2011 SKIOLD A/S DK 9300 Sæby 2 981000800 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 6 2. Betjening af computer... 8 2.1 Standard

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg, Tlf. 76109800 Brugermanual for Las Vegas FR 010223 1 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens elektriske og mekaniske dele, må

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere