Marts April Maj årgang Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj årgang Nr Se navne på årets konfirmander inde i bladet Information om konfirmation 2013 Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i Fløng! En overlevering om dengang Fløng Kirke blev et anneks til Hvedstrup Læs anmeldelse af Kristendom for voksne HUSK: SULT - Folkekirkens Sogneindsamling finder sted på søndag 4. marts - på forhånd tak! Glædelig påske

2 påske Glædelig påske Af sognepræst Finn Risum»Det er forår. Alting klippes ned«. synger vi i en sang af Benny Andersen.»Der beskæres i buskadser og budgetter«, fortsætter sangen. Alt klippes ned - vi bliver mindre år for år og ender til sidst som»solfangere«, der dog kan producere noget modsat vor egen solfangerbruning. Det er det gamle, det som går mod forfald, som digteren her synger om. Foråret, som vi hvert år oplever, er opstandelsen fra jord. De frø, som er begravet i jorden som nedfrosset liv, spirer nu op som liv overalt. Rosen, vi sang om ved juletid, spirer nu op af den optøende jord. Forår er naturens nye fødsel og på denne tid fejrer vi vor kristne påske. Påsketraditionen har vi fra den jødiske påske, hvor man mindes udgangen af slavetilværelsen i Ægypten. Den kristne kirke fejrer påsken med Jesu død og opstandelse. En opstandelse efter påskelørdag, hvor Jesus tog magtens nøgler til dødsriget. Nu er han Herre over liv og død. Så selvom vi bliver mindre år for år og alting klippes ned, går det mod forår og evig sommer, for»den som tror på mig skal i evighed ikke dø«. Glædelig påske! Torsdagscafé - hver torsdag kl i Sognets Hus Der er nu åbnet en»snakke café«i det nye skønne Sognets Hus. Der er allerede mange veltilrettelagte arrangementer med fast indhold i det flotte hus, men caféen er tænkt som et mere uforpligtende mødested. Vi håber således, at endnu flere kan få glæde af huset. Forandring i din livssituation kan betyde, at du kan have lyst til at komme i forbindelse med andre mennesker i din hverdag. Måske kan vi inspirere, sprede glæde og dermed give hinanden lidt krydderi på tilværelsen. Vi forestiller os et rummeligt mødested, hvor varme og nærvær er vigtigt. Når man samles i fællesskab med hyggelig snak, dukker der som regel mange gode og positive tanker og initiativer op. Kom og vær med hver torsdag formiddag kl Der er ingen tilmelding. Arrangementet er gratis og vi byder på kaffe og brød. Det sker i kirken Musikgudstjeneste»Vi synger påsken ind«- onsdag den 28. marts kl ved sognepræst. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognets Hus. Lotterikredsen ved Fløng Kirke står for salgsbod og amerikansk lotteri. Aftengudstjeneste i Fløng Kirke Skærtorsdag den 5. april kl Efter gudstjenesten fællesspisning i Sognets Hus. Det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding på kirkekontoret senest fredag 26. marts på tlf Sangaften efter højskolesangbogen i Sognets Hus onsdag den 2. maj kl I aftenens løb bydes der på ost og rødvin til 25 kr. Festgudstjeneste Pinsedag den 27. maj kl i Fløng Kirke. Forinden inviterer Fløng Menighedsråd til morgenkaffe i Sognets Hus kl alle er velkomne! 2

3 Da Fløng Kirke blev anneks til Hvedstrup Af Orla Roed Jensen Den 30. august 1932 bragte Roskilde Tidende følgende lille historie. Udklippet er fundet på Lokalhistorisk Arkiv på Blåkildegård. Historien betegnes i avisen som en overlevering, altså en historie, der er overleveret fra slægt til slægt. Her er det en tidligere gårdejer Albrecktsen i Fløng, der fortæller, og denne overlevering bringes hermed videre:»oprindelig hørte Fløng Kirke ind under Roskilde Domkirke. Bønderne erlagde deres præstetiende dertil, og Roskildepræsten måtte hver søn - og helligdag gå det lange stykke vej til Fløng Kirke for at prædike. Men i Christian den 4. s regeringstid forandredes dette forhold. Det skete på følgende måde: Kongen var en dag på jagt på markerne, der ligger syd for Marbjerg. Da jagten er i fuld gang opdager Fjerde Christian en munkeklædt skikkelse, der meget besværligt bevæger sig over markerne i retning af Fløng. Kongen kalder manden hid og ser, at det er en gejstlig. Det viser sig at være en korpulent mand, der puster og stønner af den hastige gangart.»hvorhen med sådant hastværk?«spørger kongen.»jeg skal til Fløng Kirke og prædike. Jeg kommer fra Roskilde og er temmelig sent på gled. Det er på høje tid Deres Majestæt«. Trods det at tiden var kostbar, gav den gejstlige en kort forklaring på alle de genvordigheder, Roskilde-præsterne havde for at kunne udføre deres hverv som prædikant i Fløng Kirke. Christian den 4. lod forholdene undersøge og kom til det resultat, at Fløng Kirke burde være et anneks til Hvedstrup Kirke, og der udstedtes i den anledning en resolution, hvori det bestemtes, at præsten i Hvedstrup fremtidig skulle prædike i Fløng Kirke. Skønt Hvedstrup-præsten måtte forrette tjeneste i Fløng, fast- Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i Fløng! holdt Domkirken, at præstetiende skulle vedblive at være Roskilde Domsogns, hvad jo selvfølgelig langt fra var ret og rimeligt. Men dette forhold ordnede Christian den 4. på en tilfredsstillende måde for alle parter. Præsten lønnedes derefter af kirketienden, hvilken var en indtægt, kongen personligt havde. Først i 1906, da pastor N. Clausen tog afsked, ordnedes det således, at Fløng Kirke blev selvejende. Kirken blev sat til en kapitalværdi af kr. Renterne af de kr. anvendtes til præstelønning, mens renterne af de kr. anvendtes til vedligeholdelse af kirken. Museumsinspektør Lars Spatzek, Blåkildegård kommenterer, at»med beløbet omregnet til nutidskroner ville kirken i dag være billigt til salg. De kr. svarer nemlig i 2010-kroner til ,89 kr«. Det er besluttet at ændre klassetrin, således af konfirmanderne fra og med efteråret 2014 bliver undervist og konfirmeret på 8. klassetrin. Vi vil gerne informere i god tid om den kommende ændring, så alle berørte får mulighed for at planlægge efter det. Ændringen får først betydning for Fløng Skoles nuværende 5. klasser, der vil få udskudt deres konfirmation et år, således at de begynder på undervisningen i efteråret 2014 og bliver konfirmeret i foråret 2015, mens de går i 8. klasse. De skal således ikke begynde at gå til præst fra efteråret 2013, men først fra efteråret Læs mere om ændringen og begrundelserne herfor i næste nummer af kirkebladet. Sognepræsterne og Finn Risum 3

4 Sogneeftermiddage foregår altid om onsdagen kl i Sognets Hus 14. marts: Marianne Plum, Fløng:»Vandring på troens snoede vej. Folkekirken tur retur«.»mit liv har været og er stadig en vandring i Troens univers. En barndom i Folkekirken, ungdom og under børnenes opvækst i Den katolske Kirke og så retur til Folkekirken, hvor jeg nu er menighedsrådsformand mm. i Enghave Kirke, Vesterbro Bykirke. En spændende vandring - synes jeg selv«. Kom og hør Marianne Plum fortælle hele historien denne eftermiddag i marts. 18. april: Lene Østergaard, Herlev Frivillighedscenter:»At finde styrke og berige hinanden i en netværksgruppe«. De sidste år er det blevet almindeligt, når man har et tema eller problem, der fylder meget i ens tanker, at søge ligesindede og danne en gruppe. Denne måde at komme videre sammen med andre, der også er parate til at dele deres erfaringer og tanker, kan have mange betegnelser: netværksgruppe, sorggruppe, samværsgruppe, selvhjælpsgruppe eller samtalegruppe. Mange, der har prøvet denne type støtte i svær livsfase, får uvurderlige redskaber og venskaber og føler, at de er blevet beriget mere end, de nogensinde havde forventet. Denne eftermiddag er der fokus på sorg og sorggrupper og hvad der tales om i gruppen, når man har mistet en nærtstående. Hvordan reagerer man, når man er i en stor sorg? Hvad er god hjælp, når man er langt nede? Og hvordan støtter man venner og bekendte, som er midt i det? Der er oplæg ved leder af Frivillig- og selvhjælpscenteret i Herlev, Lene Østergaard, der tidligere har været sognepræst. Hun er efteruddannet i sorg- og familieterapi og har 16 års erfaring i at arbejde med sorggrupper for både børn og voksne og har skrevet selvhjælpsbøger til familier og børn om at miste. Koncerter Koncerten foregår 4. marts kl i Fløng Kirke All you need is love. Salmer fra en Beatles-tid en collage bestående af sang og oplæsning. En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed. Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne akkurat ligesom der i skønlitteraturen er adskillige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice versa. Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går»fra ensomhed til kærlighed«; netop på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente. Fløng Kirkes Filmklub fik en forrygende start Ved premieren d. 9. januar var vi ikke færre end 32 tilstede, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger på denne aften - tak for det. Næste filmaften er mandag 5. marts kl tilmelding er nødvendig. Se nærmere på Fløng Kirkes hjemmeside. Bente og Arne 4

5 Højskoleaftener Den kommende højskoleaften marts kl I denne sæson har den røde tråd været identitet. Det sidste foredrag i rækken handler om familien under forandring og finder sted i Sognets Hus. Pris for foredraget: 35 kr. inkl. kaffe. Der er mulighed for at deltage i fællesspisning kl forud for foredraget. Det koster 50 kr. inkl. en øl/vin eller vand. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf senest fredag den 16. marts. Tirsdag 20. marts kl : Socialpædagog, familievejleder Lola Jensen: Familien under forandring! Hvilken rolle skal familien spille i det danske samfund? Trivsel i familien Danmark. Hvad er et godt børneliv? Hvordan være forældre i dag? Far, mor og børn og bedsteforældre! Alle forældre vil deres børn det bedste, men det er ikke så nemt at få både job og børn til at hænge sammen. De gode intentioner bliver ofte overhalet af dårlig samvittighed, stress og manglende selvtillid. Er det rigtigt, at familien ikke er det, den har været? Hvordan kan det give mening at være en familie i dag? Lola Jensen er kendt fra radio og TV, hvor hun besvarer spørgsmål fra rådvilde forældre. Hun er meget omsorgsfuld og konkret i de ofte vanskelige spørgsmål, der bliver stillet. Hun har de sidste 27 år arbejdet som familievejleder for familier, hvis hverdag kører skævt. Hun vil på en positiv og humoristisk måde give stof til tanker om familiens identitet og om konflikten imellem generationerne. Sjov Søndag den 25. marts med teaterforestilling Søndag den 25. marts inviterer Fløng Menighedsråd alle børnefamilier til Sjov Søndag. Det begynder kl i kirken med en familiegudstjeneste. Bagefter er der spisning i Sognets Hus og så kommer Tine Skau med forestillingen»david superhelt i krig og kærlighed«. Vi følger David fra udvælgelsen til israelitternes kommende konge gennem et langt liv i krig, kærlighed og venskab - til den dag han salver sin egen søn Salomon som tronfølger. Du skal bl.a. møde profeten Samuel, Davids brødre, sure Kong Saul, Goliath og de grumme filistre. Der er Sjov Søndag for alle børn to gange om året. Det koster det koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Øl og vand kan købes. Tilmelding til sognemedhjælper Trine May Knutzen: Litteraturkredsen mødes den 3. onsdag i måneden kl Sæsonen slutter omkring den 1. juni. Kontakt Bente Gormsen , hvis du gerne vil være med. Husk også Spagettigudstjeneste for alle børnefamilier tirsdag den 13. marts kl i Fløng Kirke. Tilmelding senest mandag den 12. marts kl til Fløng Kirkes kontor Læsehesten Vi mødes i Sognets Hus den 2. mandag i måneden fra kl til kl , hvor vi diskuterer en bog, som vi i fællesskab har udvalgt. Vi mødes fra september til maj måned. Nærmere oplysninger til Kirsten Jensen, tlf

6 Formandens Hjørne Kirkeministeriets hjemmeside). Jeg ønsker at omtale denne betænkning for at orientere om, hvad et menighedsråd også beskæftiger sig med og fordi der i betænkningen lægges op til, at provstiet anbefaler, at sognene samarbejder. Provstiudvalget og budgetsamrådets hovedopgave er de økonomiske forhold. Det kan på budgetsamråd (her deltager alle sognene) besluttes at etablere samarbejde om kirkelige aktiviteter med provstiet som ramme. Menighedsrådet er ikke forpligtet til at deltage i samarbejdet. Jeg mener, at samarbejde er at ønske indenfor specifikke opgaver. Provstiudvalget har intet initiativ eller pligt på dette område. I mange tilfælde drejer samarbejdet sig om koordinering af kirkelige aktiviteter. Kan vi på forskellige områder af kirkelige opgaver og aktiviteter løse disse opgaver ved samarbejde på tværs af sognegrænserne? Er der besparelser at hente? Hermed mere kirke for pengene. Samarbejdet må ikke medføre, at det enkelte sogn ikke bevarer sin forskellighed. Kristendom Der er kommet en ny betænkning 1527 vedr. provstestillingen og provstiets funktioner (Betænkningen kan findes på Sådan er det at være til Kristendom for voksne Vi har nu været samlet til den 5. aften i rækken af aftener, hvor mange kommer fra provstiets sogne for at få udvidet kendskabet til kristendommen og dens betydning i vort liv og for at debattere med hinanden. Vort samfund er bygget på det kristne grundlag, og da mit tilhørsforhold til kirken er blevet stærkere gennem årene, fik jeg derfor megen lyst til at deltage i programmet om Kristendom for voksne. Denne torsdag aften var emnet: Bibelen. Søren N. Sørensen, præst ved Rønnevang kirke indledte med en meget interessant fremlæggelse af Bibelens opbygning. Hvordan den er blevet til og hvordan den er inddelt og at Bibelen er en samling af bøger. Søren viste slides om bogreolen, hvor vi fik indblik i Det gamle testamentes 39 bøger og Det nye testamente, som består af 27 bøger. Vi hørte om, hvordan der var sket oversættelse fra hebraisk til græsk, om apokryfe (hemmelige) bøger, som er makabæernes bøger. Disse bøger er ikke med i den almindelige Bibel. Søren viste os Bibelen i flere udformninger, herunder den med de apokryfe skrifter, men også den, som Jeronimus oversatte til latin Vulgata (betyder almindelig). Aftenen omhandlede endvidere et lille videoklip om Massoud, som har konverteret fra islam til kristendommen. Massoud stammer fra Iran, og han udtrykte med begejstring, at han Af Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Jeg håber, at vi på tværs af sognene kan finde frem til et fornuftigt samarbejde til fremme af liv og vækst. Vi har mange aktiviteter i Sognets Hus, der er godt besøgt og vi deler gerne disse aktiviteter med besøg fra nabosognene. Menighedsrådsmøder Menighedsrådets møder er offentlige og foregår kl. 19 følgende dage: 21/3, 17/4 og 23/5. Af kirkesanger Hanne Moltesen opfattede Bibelen som en samling af kærlighedsbreve. De forskellige udgaver af Bibelen gik nu på omgang, så aftenens deltagere kunne holde dem i hænderne og se i dem. Denne aften sluttede med en andagt i kirken, hvor vi sang nogle salmer og bad Fadervor. Det er med stor begejstring, at jeg ser frem til den næste aften. Der er endnu mulighed for at deltage i endnu 2 aftener, nemlig den 1. marts i Sengeløse Kirke om»dåb«og den 15. marts i Rønnevang Kirke om»kristendom og kultur«. Yderligere information på: 6

7 Konfirmationer i Fløng Kirke foråret 2012 søndag 29. april kl v. Nanna Abildgaard Rister Tobias Kruuse Jensen Rasmus Dahl Terp Petersen Jakob Gottschalck Pallesen René Filip Skovgaard Sørensen Cecilie Engelbrecht Nielsen Caroline Lebech Petersen søndag 29. april kl v. Søs Mille Kongsted Jørgensen Maria Vejsmose Tobias Buch Emil Blom Anders Møller Madsen Emma Norup Bjergbakke Kevin Andersen Rikke Enghoff Jensen Kia Ravnkilde Schmidt Konfirmation i Fløng kirke Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Ditte London Bilsby Pernille Sten Rewees Maria Busch Nanna Olivia Bøtkjær de Hemmer Heimann Bobby Hannibal Ernst Rasmus Ravnebjerg Meng Pernille Dahl Nielsen Nicolas Jepsen Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Katrine Spure Victor Ortega Vestersten Daniel Nielsen Jensen Emma Nystrup Nielsen Rikke Dean Munkholm Jacob Nymann Nielsen Magnus Kimm Nielsen Mads Aabo Nielsen Trine Louise Heden Nielsen Orientering om konfirmationer i Fløng kirke 2013 Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2013 er: Søndag 21. april (forbeholdt 7.a Fløng skole) Bededag 26. april (forbeholdt 7.b Fløng skole), søndag 28. april (kan vælges frit af alle fra 7.a og 7.b samt fra andre skoler). Tilmelding finder sted ved at konfirmanden kommer med én af sine forældre. Enten: Torsdag 31. maj kl.16.00, eller: Torsdag 31. maj kl Det foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej 16, hvor Britta Raakjær Vind orienterer. Tilmeldingsblanket skal udfyldes. Tilmeldingsblanket og nærmere information fås på Fløng Kirkes hjemmeside Med venlig sognepræster hilsen Finn Risum og Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Maya Elgaard Gadkjær Oliver Nyvang Rasmussen Thor Møldrup Selina Dorph Hansen Trine Møldrup Nikoline Wøldicke Larsen Marinus Højen Pedersen Christian With søndag 6. maj 2012 kl v. Britta Raakjær Vind Phillip Sellerup Nicolas Bygballe Sørensen Mikela Kim Madsbøll Jonas Milsted Lasse Emil Marklund Frederik Kvist Andersen Konfirmationshjælp Fløng sogn Af Verner Olav Anders Pedersens legat uddeles hjælp til ældre og andre værdigt trængende med tilknytning til Fløng sogn. Ansøgning om hjælp kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Ansøgning om konfirmationshjælp skal være den af Fløng Menighedsråd valgte legatbestyrelse i hænde senest torsdag den 15.marts Ansøgningen stiles til bestyrelsens formand, sognepræst, Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene. Legatbestyrelsen 7

8 Gudstjenester Marts 2. påskedag 9. april kl Søndag 4. marts kl søndag i fasten Kirkekaffe, sogneindsamling Søndag 11. marts kl søndag i fasten. Finn Risum Tirsdag 13. marts kl Spagettigudstj. Finn Risum Søndag 18. marts kl Midfaste søndag Søndag 25. marts kl Mariæ Bebudelses dag Familiegudstjeneste og Sjov Søndag. Onsdag 28. marts kl Vi synger påsken ind Musikgudstjeneste Kaffebord og lotteri i Sognets Hus April Søndag 1. april kl Palmesøndag. Finn Risum. Kirkekaffe Skærtorsdag 5. april kl Aftengudstjeneste med nadver Finn Risum Langfredag 6. april kl Stille gudstjeneste med nadver Påskedag 8. april kl Festgudstjeneste. Finn Risum Nyt fra Fløng Kirke Søndag 15. april kl s. e. påske. Britta Raakjær Vind Søndag 22. april kl s. e. påske. Finn Risum Søndag 29. april kl og s. e. påske. Konfirmation ved Maj Fredag 4. maj kl. 9.00, og St. Bededag Konfirmation ved Finn Risum Søndag 6. maj kl s. e. påske. Konfirmation ved Søndag 13. maj kl s. e. påske. Finn Risum Søndag 17. maj kl Kristi Himmelfart. Finn Risum Søndag 20. maj kl s. e. påske. Lisbeth Rasmussen, Sengeløse. Bemærk tidspunktet! Søndag 27. maj kl Pinsedag. Festgudstjeneste. Morgenkaffe i Sognets Hus kl Mandag 28. maj kl pinsedag. Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup/Videbæk Bogtrykkeri A S tlf Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/6 og 1/ Deadline 1/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf kontortid: man. tirs. tors. og fre torsdag tillige Onsdag lukket. Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirs., ons. og fre. kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirs. og tors. kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffes dagligt i Sognets Hus undtagen ons. Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 16 tlf Træffes bedst: Tirs. til fre. kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15, Fløng tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus

Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 2011 6. årgang Nr. 1 2011 Tema Gammelt og nyt Det gamle Sognets Hus fjernes Salen i det nye Sognets Hus s tale ved indvielsen af det nye Sognets Hus:»Et identitetshus

Læs mere

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Nyt fra Fløng Kirke december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Julefest for pensionister Om julekrybber, okse og æsel Festgudstjeneste, fernisering og kirkefrokost 1. søndag i advent Menighedsrådsmedlem

Læs mere

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2

LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD. Marts 2014 NR. 2 LOKALT NYT MELLEM ARRESØ OG HILLERØD Marts 2014 NR. 2 2 ANNONCER Her kunne din annonce have stået Efter devisen først til mølle princippet tilbydes en kvart side til en årlig pris på kr. 4.000 excl. moms.

Læs mere

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken

Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER. (til gengæld får du ingen løn) CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken Frivillige hænder KIRKEBLADET NR. 2 2015 JULI OKTOBER (til gengæld får du ingen løn) Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF SOGNEPRÆST CARSTEN HAUGAARD NIELSEN chn@km.dk

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk

Sankt Lukas Kirke PÅSKE PINSE. Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012. www.sktlukaskirke.dk Sankt Lukas Kirke Kirkeblad nr. 1 1. marts 31. maj 2006 Kirkeblad nr. 2 1. april 30. juni 2012 PÅSKE PINSE www.sktlukaskirke.dk www.sktlukaskirke.dk >> Indholdsfortegnelse Præsten skriver........................

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5

KIRKEBLAD. Nr. 1-2012. for Frederiksborg Slotssogn. Nyt menighedsråd fra november 2. Sognerejse til Israel 3. Kirken i børnehøjde 5 Nyt menighedsråd fra november 2 Sognerejse til Israel 3 Kirken i børnehøjde 5 Mød kirkens frivillige 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2012 marts - april - maj af Susanne Gram Larsen Menighedsrådet

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9

KirkeNyt. Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8. Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 KirkeNyt JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL 2014 Sogneaften torsdag den 20. februar se nærmere side 8 Kirkefilm i Vig Bio lørdag den 22. marts kl. 14.00 se nærmere side 9 NYKØBING SOGN Sognepræst Caroline Kollenberg

Læs mere

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne

1. Årgang Nr. 2 Marts 2015. De 3 kirker. Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne 1. Årgang Nr. 2 Marts 2015 De 3 kirker Ørsted - Søllested - Vedtofte sogne Kort nyt Ørsted Beboerforening: Tirsdag den 10. marts kl. 19.00: Ørsted Forsamlingshus. Generalforsamling i Ørsted Beboerforening.

Læs mere

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn

Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI CHRISTIANSKIRKEN.DK. Christianskirken. Til alle husstande i Christians sogn Aktiv livshjælp KIRKEBLADET NR. 1 2015 MARTS JUNI Til alle husstande i Christians sogn Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK AF DIAKONIMEDARBEJDER PETER WORM MADSEN peter@christianskirken.dk Indhold Kirkens

Læs mere

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store

LOKALT NYT. Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold. Magic Torsdag på Kulsviergården. Idrætslejr 2011 for både de små og store Alsønderup Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Bendstrup Alsønderup U9 er Hillerøds bedste fodboldhold Arresø Nejede Tulstrup Vester Strødam Magic Torsdag på Kulsviergården Lykkesholm Sønder Strødam

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Lyng Sogns Kirkeblad marts april maj 2015

Lyng Sogns Kirkeblad marts april maj 2015 Lyng Sogns Kirkeblad marts april maj 2015 Kirkekontor: Højmosevej 3-5, Tlf. 30 63 17 77 tlf.tid: Mandag-torsdag 9-13 mail: lyngkirke@lyngkirke.dk Fælleskontoret Kirkernes Hus: Christiansvej 6 tlf: 76 20

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET

Det sker i FOLKEKIRKEN. Marts April Maj 2007. Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i FOLKEKIRKEN Marts April Maj 2007 Munke Bjergby Kirke Flinterup Stenlille Stenmagle LIVET I KIRKEN KIRKEN I LIVET Det sker i Folkekirken Det sker i Folkekirken 2 2 2007 Folkekirkens Nødhjælps

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere