Marts April Maj årgang Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj årgang Nr Se navne på årets konfirmander inde i bladet Information om konfirmation 2013 Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i Fløng! En overlevering om dengang Fløng Kirke blev et anneks til Hvedstrup Læs anmeldelse af Kristendom for voksne HUSK: SULT - Folkekirkens Sogneindsamling finder sted på søndag 4. marts - på forhånd tak! Glædelig påske

2 påske Glædelig påske Af sognepræst Finn Risum»Det er forår. Alting klippes ned«. synger vi i en sang af Benny Andersen.»Der beskæres i buskadser og budgetter«, fortsætter sangen. Alt klippes ned - vi bliver mindre år for år og ender til sidst som»solfangere«, der dog kan producere noget modsat vor egen solfangerbruning. Det er det gamle, det som går mod forfald, som digteren her synger om. Foråret, som vi hvert år oplever, er opstandelsen fra jord. De frø, som er begravet i jorden som nedfrosset liv, spirer nu op som liv overalt. Rosen, vi sang om ved juletid, spirer nu op af den optøende jord. Forår er naturens nye fødsel og på denne tid fejrer vi vor kristne påske. Påsketraditionen har vi fra den jødiske påske, hvor man mindes udgangen af slavetilværelsen i Ægypten. Den kristne kirke fejrer påsken med Jesu død og opstandelse. En opstandelse efter påskelørdag, hvor Jesus tog magtens nøgler til dødsriget. Nu er han Herre over liv og død. Så selvom vi bliver mindre år for år og alting klippes ned, går det mod forår og evig sommer, for»den som tror på mig skal i evighed ikke dø«. Glædelig påske! Torsdagscafé - hver torsdag kl i Sognets Hus Der er nu åbnet en»snakke café«i det nye skønne Sognets Hus. Der er allerede mange veltilrettelagte arrangementer med fast indhold i det flotte hus, men caféen er tænkt som et mere uforpligtende mødested. Vi håber således, at endnu flere kan få glæde af huset. Forandring i din livssituation kan betyde, at du kan have lyst til at komme i forbindelse med andre mennesker i din hverdag. Måske kan vi inspirere, sprede glæde og dermed give hinanden lidt krydderi på tilværelsen. Vi forestiller os et rummeligt mødested, hvor varme og nærvær er vigtigt. Når man samles i fællesskab med hyggelig snak, dukker der som regel mange gode og positive tanker og initiativer op. Kom og vær med hver torsdag formiddag kl Der er ingen tilmelding. Arrangementet er gratis og vi byder på kaffe og brød. Det sker i kirken Musikgudstjeneste»Vi synger påsken ind«- onsdag den 28. marts kl ved sognepræst. Efter gudstjenesten er der kaffebord i Sognets Hus. Lotterikredsen ved Fløng Kirke står for salgsbod og amerikansk lotteri. Aftengudstjeneste i Fløng Kirke Skærtorsdag den 5. april kl Efter gudstjenesten fællesspisning i Sognets Hus. Det koster 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn. Tilmelding på kirkekontoret senest fredag 26. marts på tlf Sangaften efter højskolesangbogen i Sognets Hus onsdag den 2. maj kl I aftenens løb bydes der på ost og rødvin til 25 kr. Festgudstjeneste Pinsedag den 27. maj kl i Fløng Kirke. Forinden inviterer Fløng Menighedsråd til morgenkaffe i Sognets Hus kl alle er velkomne! 2

3 Da Fløng Kirke blev anneks til Hvedstrup Af Orla Roed Jensen Den 30. august 1932 bragte Roskilde Tidende følgende lille historie. Udklippet er fundet på Lokalhistorisk Arkiv på Blåkildegård. Historien betegnes i avisen som en overlevering, altså en historie, der er overleveret fra slægt til slægt. Her er det en tidligere gårdejer Albrecktsen i Fløng, der fortæller, og denne overlevering bringes hermed videre:»oprindelig hørte Fløng Kirke ind under Roskilde Domkirke. Bønderne erlagde deres præstetiende dertil, og Roskildepræsten måtte hver søn - og helligdag gå det lange stykke vej til Fløng Kirke for at prædike. Men i Christian den 4. s regeringstid forandredes dette forhold. Det skete på følgende måde: Kongen var en dag på jagt på markerne, der ligger syd for Marbjerg. Da jagten er i fuld gang opdager Fjerde Christian en munkeklædt skikkelse, der meget besværligt bevæger sig over markerne i retning af Fløng. Kongen kalder manden hid og ser, at det er en gejstlig. Det viser sig at være en korpulent mand, der puster og stønner af den hastige gangart.»hvorhen med sådant hastværk?«spørger kongen.»jeg skal til Fløng Kirke og prædike. Jeg kommer fra Roskilde og er temmelig sent på gled. Det er på høje tid Deres Majestæt«. Trods det at tiden var kostbar, gav den gejstlige en kort forklaring på alle de genvordigheder, Roskilde-præsterne havde for at kunne udføre deres hverv som prædikant i Fløng Kirke. Christian den 4. lod forholdene undersøge og kom til det resultat, at Fløng Kirke burde være et anneks til Hvedstrup Kirke, og der udstedtes i den anledning en resolution, hvori det bestemtes, at præsten i Hvedstrup fremtidig skulle prædike i Fløng Kirke. Skønt Hvedstrup-præsten måtte forrette tjeneste i Fløng, fast- Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i Fløng! holdt Domkirken, at præstetiende skulle vedblive at være Roskilde Domsogns, hvad jo selvfølgelig langt fra var ret og rimeligt. Men dette forhold ordnede Christian den 4. på en tilfredsstillende måde for alle parter. Præsten lønnedes derefter af kirketienden, hvilken var en indtægt, kongen personligt havde. Først i 1906, da pastor N. Clausen tog afsked, ordnedes det således, at Fløng Kirke blev selvejende. Kirken blev sat til en kapitalværdi af kr. Renterne af de kr. anvendtes til præstelønning, mens renterne af de kr. anvendtes til vedligeholdelse af kirken. Museumsinspektør Lars Spatzek, Blåkildegård kommenterer, at»med beløbet omregnet til nutidskroner ville kirken i dag være billigt til salg. De kr. svarer nemlig i 2010-kroner til ,89 kr«. Det er besluttet at ændre klassetrin, således af konfirmanderne fra og med efteråret 2014 bliver undervist og konfirmeret på 8. klassetrin. Vi vil gerne informere i god tid om den kommende ændring, så alle berørte får mulighed for at planlægge efter det. Ændringen får først betydning for Fløng Skoles nuværende 5. klasser, der vil få udskudt deres konfirmation et år, således at de begynder på undervisningen i efteråret 2014 og bliver konfirmeret i foråret 2015, mens de går i 8. klasse. De skal således ikke begynde at gå til præst fra efteråret 2013, men først fra efteråret Læs mere om ændringen og begrundelserne herfor i næste nummer af kirkebladet. Sognepræsterne og Finn Risum 3

4 Sogneeftermiddage foregår altid om onsdagen kl i Sognets Hus 14. marts: Marianne Plum, Fløng:»Vandring på troens snoede vej. Folkekirken tur retur«.»mit liv har været og er stadig en vandring i Troens univers. En barndom i Folkekirken, ungdom og under børnenes opvækst i Den katolske Kirke og så retur til Folkekirken, hvor jeg nu er menighedsrådsformand mm. i Enghave Kirke, Vesterbro Bykirke. En spændende vandring - synes jeg selv«. Kom og hør Marianne Plum fortælle hele historien denne eftermiddag i marts. 18. april: Lene Østergaard, Herlev Frivillighedscenter:»At finde styrke og berige hinanden i en netværksgruppe«. De sidste år er det blevet almindeligt, når man har et tema eller problem, der fylder meget i ens tanker, at søge ligesindede og danne en gruppe. Denne måde at komme videre sammen med andre, der også er parate til at dele deres erfaringer og tanker, kan have mange betegnelser: netværksgruppe, sorggruppe, samværsgruppe, selvhjælpsgruppe eller samtalegruppe. Mange, der har prøvet denne type støtte i svær livsfase, får uvurderlige redskaber og venskaber og føler, at de er blevet beriget mere end, de nogensinde havde forventet. Denne eftermiddag er der fokus på sorg og sorggrupper og hvad der tales om i gruppen, når man har mistet en nærtstående. Hvordan reagerer man, når man er i en stor sorg? Hvad er god hjælp, når man er langt nede? Og hvordan støtter man venner og bekendte, som er midt i det? Der er oplæg ved leder af Frivillig- og selvhjælpscenteret i Herlev, Lene Østergaard, der tidligere har været sognepræst. Hun er efteruddannet i sorg- og familieterapi og har 16 års erfaring i at arbejde med sorggrupper for både børn og voksne og har skrevet selvhjælpsbøger til familier og børn om at miste. Koncerter Koncerten foregår 4. marts kl i Fløng Kirke All you need is love. Salmer fra en Beatles-tid en collage bestående af sang og oplæsning. En salme er en sang om Gud. Gud er kærlighed. Koncerten forsøger at finde klangbund for nye tanker i en tidsperiodes sange, som er lagret i en fælles bevidsthed i flere generationer. Samtidig er den en bevidst manipulation, hvor der fokuseres på en utilsigtet, men mulig tvetydighed i sangteksterne akkurat ligesom der i skønlitteraturen er adskillige emner, motiver og tendenser, der kan stå i forbindelse med kristendom og derved kaste nyt lys over kendt bibelstof og vice versa. Hovedtemaet i koncerten er et forløb, der går»fra ensomhed til kærlighed«; netop på baggrund af et sammenfald i hippiebevægelsens og kristendommens budskaber. Teksterne til første halvdel omhandler ensomhed og er hentet fra Det Gamle Testamente. Tilsvarende omhandler teksterne til anden halvdel kærlighed og er hentet fra Det Nye Testamente. Fløng Kirkes Filmklub fik en forrygende start Ved premieren d. 9. januar var vi ikke færre end 32 tilstede, og der er efterfølgende kommet mange positive tilbagemeldinger på denne aften - tak for det. Næste filmaften er mandag 5. marts kl tilmelding er nødvendig. Se nærmere på Fløng Kirkes hjemmeside. Bente og Arne 4

5 Højskoleaftener Den kommende højskoleaften marts kl I denne sæson har den røde tråd været identitet. Det sidste foredrag i rækken handler om familien under forandring og finder sted i Sognets Hus. Pris for foredraget: 35 kr. inkl. kaffe. Der er mulighed for at deltage i fællesspisning kl forud for foredraget. Det koster 50 kr. inkl. en øl/vin eller vand. Tilmelding til spisning til kirkekontoret på tlf senest fredag den 16. marts. Tirsdag 20. marts kl : Socialpædagog, familievejleder Lola Jensen: Familien under forandring! Hvilken rolle skal familien spille i det danske samfund? Trivsel i familien Danmark. Hvad er et godt børneliv? Hvordan være forældre i dag? Far, mor og børn og bedsteforældre! Alle forældre vil deres børn det bedste, men det er ikke så nemt at få både job og børn til at hænge sammen. De gode intentioner bliver ofte overhalet af dårlig samvittighed, stress og manglende selvtillid. Er det rigtigt, at familien ikke er det, den har været? Hvordan kan det give mening at være en familie i dag? Lola Jensen er kendt fra radio og TV, hvor hun besvarer spørgsmål fra rådvilde forældre. Hun er meget omsorgsfuld og konkret i de ofte vanskelige spørgsmål, der bliver stillet. Hun har de sidste 27 år arbejdet som familievejleder for familier, hvis hverdag kører skævt. Hun vil på en positiv og humoristisk måde give stof til tanker om familiens identitet og om konflikten imellem generationerne. Sjov Søndag den 25. marts med teaterforestilling Søndag den 25. marts inviterer Fløng Menighedsråd alle børnefamilier til Sjov Søndag. Det begynder kl i kirken med en familiegudstjeneste. Bagefter er der spisning i Sognets Hus og så kommer Tine Skau med forestillingen»david superhelt i krig og kærlighed«. Vi følger David fra udvælgelsen til israelitternes kommende konge gennem et langt liv i krig, kærlighed og venskab - til den dag han salver sin egen søn Salomon som tronfølger. Du skal bl.a. møde profeten Samuel, Davids brødre, sure Kong Saul, Goliath og de grumme filistre. Der er Sjov Søndag for alle børn to gange om året. Det koster det koster 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Øl og vand kan købes. Tilmelding til sognemedhjælper Trine May Knutzen: Litteraturkredsen mødes den 3. onsdag i måneden kl Sæsonen slutter omkring den 1. juni. Kontakt Bente Gormsen , hvis du gerne vil være med. Husk også Spagettigudstjeneste for alle børnefamilier tirsdag den 13. marts kl i Fløng Kirke. Tilmelding senest mandag den 12. marts kl til Fløng Kirkes kontor Læsehesten Vi mødes i Sognets Hus den 2. mandag i måneden fra kl til kl , hvor vi diskuterer en bog, som vi i fællesskab har udvalgt. Vi mødes fra september til maj måned. Nærmere oplysninger til Kirsten Jensen, tlf

6 Formandens Hjørne Kirkeministeriets hjemmeside). Jeg ønsker at omtale denne betænkning for at orientere om, hvad et menighedsråd også beskæftiger sig med og fordi der i betænkningen lægges op til, at provstiet anbefaler, at sognene samarbejder. Provstiudvalget og budgetsamrådets hovedopgave er de økonomiske forhold. Det kan på budgetsamråd (her deltager alle sognene) besluttes at etablere samarbejde om kirkelige aktiviteter med provstiet som ramme. Menighedsrådet er ikke forpligtet til at deltage i samarbejdet. Jeg mener, at samarbejde er at ønske indenfor specifikke opgaver. Provstiudvalget har intet initiativ eller pligt på dette område. I mange tilfælde drejer samarbejdet sig om koordinering af kirkelige aktiviteter. Kan vi på forskellige områder af kirkelige opgaver og aktiviteter løse disse opgaver ved samarbejde på tværs af sognegrænserne? Er der besparelser at hente? Hermed mere kirke for pengene. Samarbejdet må ikke medføre, at det enkelte sogn ikke bevarer sin forskellighed. Kristendom Der er kommet en ny betænkning 1527 vedr. provstestillingen og provstiets funktioner (Betænkningen kan findes på Sådan er det at være til Kristendom for voksne Vi har nu været samlet til den 5. aften i rækken af aftener, hvor mange kommer fra provstiets sogne for at få udvidet kendskabet til kristendommen og dens betydning i vort liv og for at debattere med hinanden. Vort samfund er bygget på det kristne grundlag, og da mit tilhørsforhold til kirken er blevet stærkere gennem årene, fik jeg derfor megen lyst til at deltage i programmet om Kristendom for voksne. Denne torsdag aften var emnet: Bibelen. Søren N. Sørensen, præst ved Rønnevang kirke indledte med en meget interessant fremlæggelse af Bibelens opbygning. Hvordan den er blevet til og hvordan den er inddelt og at Bibelen er en samling af bøger. Søren viste slides om bogreolen, hvor vi fik indblik i Det gamle testamentes 39 bøger og Det nye testamente, som består af 27 bøger. Vi hørte om, hvordan der var sket oversættelse fra hebraisk til græsk, om apokryfe (hemmelige) bøger, som er makabæernes bøger. Disse bøger er ikke med i den almindelige Bibel. Søren viste os Bibelen i flere udformninger, herunder den med de apokryfe skrifter, men også den, som Jeronimus oversatte til latin Vulgata (betyder almindelig). Aftenen omhandlede endvidere et lille videoklip om Massoud, som har konverteret fra islam til kristendommen. Massoud stammer fra Iran, og han udtrykte med begejstring, at han Af Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Jeg håber, at vi på tværs af sognene kan finde frem til et fornuftigt samarbejde til fremme af liv og vækst. Vi har mange aktiviteter i Sognets Hus, der er godt besøgt og vi deler gerne disse aktiviteter med besøg fra nabosognene. Menighedsrådsmøder Menighedsrådets møder er offentlige og foregår kl. 19 følgende dage: 21/3, 17/4 og 23/5. Af kirkesanger Hanne Moltesen opfattede Bibelen som en samling af kærlighedsbreve. De forskellige udgaver af Bibelen gik nu på omgang, så aftenens deltagere kunne holde dem i hænderne og se i dem. Denne aften sluttede med en andagt i kirken, hvor vi sang nogle salmer og bad Fadervor. Det er med stor begejstring, at jeg ser frem til den næste aften. Der er endnu mulighed for at deltage i endnu 2 aftener, nemlig den 1. marts i Sengeløse Kirke om»dåb«og den 15. marts i Rønnevang Kirke om»kristendom og kultur«. Yderligere information på: 6

7 Konfirmationer i Fløng Kirke foråret 2012 søndag 29. april kl v. Nanna Abildgaard Rister Tobias Kruuse Jensen Rasmus Dahl Terp Petersen Jakob Gottschalck Pallesen René Filip Skovgaard Sørensen Cecilie Engelbrecht Nielsen Caroline Lebech Petersen søndag 29. april kl v. Søs Mille Kongsted Jørgensen Maria Vejsmose Tobias Buch Emil Blom Anders Møller Madsen Emma Norup Bjergbakke Kevin Andersen Rikke Enghoff Jensen Kia Ravnkilde Schmidt Konfirmation i Fløng kirke Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Ditte London Bilsby Pernille Sten Rewees Maria Busch Nanna Olivia Bøtkjær de Hemmer Heimann Bobby Hannibal Ernst Rasmus Ravnebjerg Meng Pernille Dahl Nielsen Nicolas Jepsen Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Katrine Spure Victor Ortega Vestersten Daniel Nielsen Jensen Emma Nystrup Nielsen Rikke Dean Munkholm Jacob Nymann Nielsen Magnus Kimm Nielsen Mads Aabo Nielsen Trine Louise Heden Nielsen Orientering om konfirmationer i Fløng kirke 2013 Datoer for konfirmationerne i Fløng kirke i 2013 er: Søndag 21. april (forbeholdt 7.a Fløng skole) Bededag 26. april (forbeholdt 7.b Fløng skole), søndag 28. april (kan vælges frit af alle fra 7.a og 7.b samt fra andre skoler). Tilmelding finder sted ved at konfirmanden kommer med én af sine forældre. Enten: Torsdag 31. maj kl.16.00, eller: Torsdag 31. maj kl Det foregår i Sognets Hus, Fløng Byvej 16, hvor Britta Raakjær Vind orienterer. Tilmeldingsblanket skal udfyldes. Tilmeldingsblanket og nærmere information fås på Fløng Kirkes hjemmeside Med venlig sognepræster hilsen Finn Risum og Store Bededag fredag 4. maj kl v. Finn Risum Maya Elgaard Gadkjær Oliver Nyvang Rasmussen Thor Møldrup Selina Dorph Hansen Trine Møldrup Nikoline Wøldicke Larsen Marinus Højen Pedersen Christian With søndag 6. maj 2012 kl v. Britta Raakjær Vind Phillip Sellerup Nicolas Bygballe Sørensen Mikela Kim Madsbøll Jonas Milsted Lasse Emil Marklund Frederik Kvist Andersen Konfirmationshjælp Fløng sogn Af Verner Olav Anders Pedersens legat uddeles hjælp til ældre og andre værdigt trængende med tilknytning til Fløng sogn. Ansøgning om hjælp kan indsendes på et hvilket som helst tidspunkt af året. Ansøgning om konfirmationshjælp skal være den af Fløng Menighedsråd valgte legatbestyrelse i hænde senest torsdag den 15.marts Ansøgningen stiles til bestyrelsens formand, sognepræst, Duekær 8, Fløng, 2640 Hedehusene. Legatbestyrelsen 7

8 Gudstjenester Marts 2. påskedag 9. april kl Søndag 4. marts kl søndag i fasten Kirkekaffe, sogneindsamling Søndag 11. marts kl søndag i fasten. Finn Risum Tirsdag 13. marts kl Spagettigudstj. Finn Risum Søndag 18. marts kl Midfaste søndag Søndag 25. marts kl Mariæ Bebudelses dag Familiegudstjeneste og Sjov Søndag. Onsdag 28. marts kl Vi synger påsken ind Musikgudstjeneste Kaffebord og lotteri i Sognets Hus April Søndag 1. april kl Palmesøndag. Finn Risum. Kirkekaffe Skærtorsdag 5. april kl Aftengudstjeneste med nadver Finn Risum Langfredag 6. april kl Stille gudstjeneste med nadver Påskedag 8. april kl Festgudstjeneste. Finn Risum Nyt fra Fløng Kirke Søndag 15. april kl s. e. påske. Britta Raakjær Vind Søndag 22. april kl s. e. påske. Finn Risum Søndag 29. april kl og s. e. påske. Konfirmation ved Maj Fredag 4. maj kl. 9.00, og St. Bededag Konfirmation ved Finn Risum Søndag 6. maj kl s. e. påske. Konfirmation ved Søndag 13. maj kl s. e. påske. Finn Risum Søndag 17. maj kl Kristi Himmelfart. Finn Risum Søndag 20. maj kl s. e. påske. Lisbeth Rasmussen, Sengeløse. Bemærk tidspunktet! Søndag 27. maj kl Pinsedag. Festgudstjeneste. Morgenkaffe i Sognets Hus kl Mandag 28. maj kl pinsedag. Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup/Videbæk Bogtrykkeri A S tlf Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/6 og 1/ Deadline 1/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf kontortid: man. tirs. tors. og fre torsdag tillige Onsdag lukket. Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirs., ons. og fre. kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirs. og tors. kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffes dagligt i Sognets Hus undtagen ons. Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 16 tlf Træffes bedst: Tirs. til fre. kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15, Fløng tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

L. A. Rings hjørne LÆS INDE I BLADET: Hvad koster et gravsted? Information fra kirkeværgen

L. A. Rings hjørne LÆS INDE I BLADET: Hvad koster et gravsted? Information fra kirkeværgen Juni - Juli - August 2008 3. årgang Nr. 2 L. A. Rings hjørne Fløng Kirke er åben hele sommeren. Så kan man lægge sin vej forbi L.A. Rings hjørne. Her er opstillet en bænk og en montre med information om

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel. Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården

Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel. Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården Fløng Nyt Kirke fra Juni Juli August 2012 7. årgang Nr. 2 2012 Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården Læs om projekt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Nyt fra Fløng Kirke. Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009. Læs inde i bladet om:

Nyt fra Fløng Kirke. Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009. Læs inde i bladet om: Nyt fra Fløng Kirke Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009 Læs inde i bladet om: Tradition og fornyelse 2 Det sker i kirken 3 Fløng kirkegård - før og nu 4 Babysalmesang, ikonmaling m.m. 6 Fløng Kirke søger

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

Påske - Kr. Himmelfart - Pinse

Påske - Kr. Himmelfart - Pinse Påske - Kr. Himmelfart - Pinse 1. årgang Nr. 3 2007 Rembrandt: Kristus i Emmaus, 1648. Læs inde i bladet: Om koncerten Bach meets Jazz den 11. marts kl. 15.00 Orientering om konfirmation 2008 og forårets

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7

Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 5.årgang Nr.1 2010 Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7 Læs inde i bladet om: Er du en succes eller fiasko? 2 Det sker i kirken 2 Sjov søndag

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015

Nyt fra. Fløng Kirke. juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015 Nyt fra Fløng Kirke juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015 25 års præstejubilæum Kom og syng med 100 gange Syholdet bag det nye altertæppe Organist om udvidelse af orgel Udendørs gudstjeneste og koncert

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08

December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08 December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08 Etiopisk ikon. Tilhører Fritz Ole Jensenius. Kom og hør Fritz Ole Jensenius fortælle om kirker og klostre i Etiopien onsdag den 13. februar kl. 14.30 i Sognets

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 51. årg. 2014 Marts April Maj Præstevikar Påskens gudstjenster Filmklub Konfirmationer Koncert Ældreudflugt 25 års jubilæum Selma Lagerlöf Den

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. Marts April Maj 2015 10. årgang Nr. 1 2015

Nyt fra. Fløng Kirke. Marts April Maj 2015 10. årgang Nr. 1 2015 Nyt fra Fløng Kirke Marts April Maj 2015 10. årgang Nr. 1 2015 JUBILÆUM 25 år stort interview med sognepræst Fløng Kirke får nyt altertæppe Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Fælles

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik

Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik Fløng Nyt Kirke fra Juni Juli August 5. årgang Nr. 2 2010 Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik Israelsrejse e i foråret 2011 Kæmpe rod under kirkegårdsmuren Alle fik»en bid af kagen« Sognegård

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag

BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY. Kirkebladet. Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang. St. bededag BORUP KIMMERSLEV NR. DALBY EJBY Kirkebladet Nr. 1 Marts, april & maj 2012 6. årgang St. bededag S t. bededag er for mange danskere en kærkommen fridag, og for andre er det store konfirmationsdag, idet

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Vetterslev - Høm Kirkeblad

Vetterslev - Høm Kirkeblad Februar 2009 - Kirkeblad 2. pinsedags gudstjeneste - under åben himmel! En gang om året, nærmere bestemt 2. pinsedag, mødes provstiets menigheder. Vi holder gudstjeneste sammen, fordi det styrker det enkelte

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2014. Ny præst. Koncertcollage KHERWARA. Ordination af ny præst ENSTED. Konfirmation KLIPLEV

MARTS APRIL MAJ 2014. Ny præst. Koncertcollage KHERWARA. Ordination af ny præst ENSTED. Konfirmation KLIPLEV KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2014 SOGN KLIPLEV Ny præst? KHERWARA Koncertcollage ENSTED Konfirmation Ordination af ny præst KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED T FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD I år holdt vinterens vedligeholdelsesbudget,

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Advent og /eller juleforberedelse?

Advent og /eller juleforberedelse? Af sognepræst Britta Raakjær Vind 1. årgang Nr. 2 2006-2007 Advent og /eller juleforberedelse? Børnene har sikkert allerede glædet sig til jul siden oktober, men når det endelig er blevet advent, så kan

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. I påskens tegn. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD Marts- Juni 2010 Glesborg Fjellerup I påskens tegn Mens jeg sidder og skriver disse linjer er vore to sogne ligesom det øvrige Danmark klædt i hvidt. Efter mange år blev det endelig i vinter

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t

ASKOV SOGN k i r k e b l a d J u n i - Au g u s t ASKOV SOGN kirkeblad Juni - August 2017 Sommerkoncert i Askov kirke Onsdag den 14. juni 2017 kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet Fri entré Forsiden: Et blomstrende æbletræ i præstegårdshaven. 2 Konfirmander

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 1. marts kl. 10 16 Søndag den 2. marts kl. 12 15

Forårsmarked. Lørdag den 1. marts kl. 10 16 Søndag den 2. marts kl. 12 15 Forårsmarked Lørdag den 1. marts kl. 10 16 Søndag den 2. marts kl. 12 15 Restaurant, loppemarked, salgsboder med håndarbejde og delikatesser Lotterier, banko, lykkehjul, fiskedam, skrabespil og popcorn

Læs mere

LÆS INDE I BLADET: Fløng Kirkes årsprogram Foredrag Koncerter Gudstjenester. September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3

LÆS INDE I BLADET: Fløng Kirkes årsprogram Foredrag Koncerter Gudstjenester. September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3 September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3 Orienteringsmøde om valg til Fløng menighedsråd tirsdag den 9. september kl. 19.00 i Fløng Forsamlingshus Opstillingsmøde - umiddelbart efter orienteringsmødet

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012

HALK OG GRARUP KIRKEBLAD. Marts 2012 Juni 2012 HALK OG GRARUP KIRKEBLAD Marts 2012 Juni 2012 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Vi har nu taget behørig afsked med sognepræst Annette Møller Jensen og sagt tak for den gode måde, hun forvaltede præstegerningen i

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere