Vejmetaforen i kristendommen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejmetaforen i kristendommen"

Transkript

1 Vejmetaforen i kristendommen Københavns Folkeuniversitet, efteråret 2014 v/lene Skovmark, tlf , Beskrivelse af kurset Vejen som metafor betegner et mønster for den åndelige modningsproces, som er beskrevet i klostertraditionen. I Det Nye Testamente omtales Jesus som Vejen, og de første kristne blev kaldt dem, der fulgte Vejen. Gennem kirkens historie har fromme mænd og kvinder fulgt Vejen i bøn, kontemplation og tjeneste. Ud fra disse erfaringer er der udformet en vejbeskrivelse, som ligger til grund for den klassiske åndelige vejledning. På kurset gennemgås faserne på den indre vej med udgangspunkt i den kristne tradition, og med udblik til vejmetaforen i buddhismen. Der refereres til Kristuskransen, hvis 18 perler netop symboliserer stadier i troens liv. Jeg tager udgangspunkt i Owe Wikström's bog: Det bländende mörkret (fås nu kun på svensk). Forlaget ANIS Kan bestilles gennem Bethesdas boghandel for 200 kr. DATO LEKTION FASER KRISTUSKRANSEN lektion Savnet (Gud anes) Guds-perlen Forsmagen (Gud lever) Jeg-perlen lektion Opgørelsen (Gud kræver) Overgivelses-perlen Ørken-perlen lektion Nåden (Gud skænker) Bekymringsløsheds-perlen (Glædes-perlen) De to kærligheds-perler lektion Natten (Gud skjuler sig) Nattens perle lektion Lyset (Gud blænder) Opstandelses-perlen Vandringen (Gud følger) Guds-perlen Symbolikken i Livets Perler (venstre om i kransen) Gudsperlen (gylden perle) Jegperlen (lille hvid perle) Overgivelsesperle eller dåbsperlen (stor hvid perler) Ørkenperlen (sandfarvet perle) Bekymringsløshedsperlen - eller glædesperle (blå perle) Kærlighedsperlerne (to røde perler) Nattens perle (sort perle) Opstandelsesperlen (hvid perle) Stilhedsperlerne (seks aflange perler) Livets Perler En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske lutherske biskop Martin Lønnebo, som i den protestantiske tradition savnede et redskab til bøn. Kristuskransens perler afspejler Jesu liv og vor vandring i Jesu fodspor. De danner mønster for den åndelige vej, som er beskrevet i kirkens tradition for åndelig vejledning. Målet for vandringen er at finde Gud i alt og blive menneske fuldt ud. Kransen rummer menneskelivets grunderfaringer, giver fodfæste og skaber sammenhæng og nyt 1

2 perspektiv på livets udfordringer. Bog: Kristuskransen. Martin Lönnebo. Unitas Forlag 2014 (2.oplag) Refleksion over vej-metaforen Vejen i kristendommen Luthersk tradition - troen, ordet, Kristus alene - helliggørelsen og troen som vandring nedtonet. Vigtigt - findes i bibelen og kirkens tradition. Møder menneskers længsel efter helhed, åndelig praksis, personlig udvikling og anerkendelse af den åndelige erfaring. Jesus var på vandring. Jesus Er Vejen (ofte reduceret til et dogme) og viser Vejen, vi skal gå. Kaldte disciple til efterfølgelse. De første kristne blev kaldt dem, der fulgte Vejen. Den fortabte søn - mønster for opbrud og vandring Ørkenfædrene og -mødrene i det 3.og 4.århundrede: mønster for den åndelige modningsproces. Grundlaget for traditionen for åndelig vejledning (gengivet hos Wikström). Psykologisk indsigt, skelneevne, kognitive redskaber. Kristuskransen - faserne på den indre vej - Jesu vej og vor - menneskelige grunderfaringer. En universel vej Owe Wikström's mål: at systematisere gennemgående temaer for den åndelige modningsproces. Stadier på den indre vej. Faser i erfaringen hos "den person, som bevidst vælger at følge Kristus". Ok som udgangspunkt - for eksklusivt! - UNIVERSELT. Det er min oplevelse, at disse erfaringer eller stadier er alment menneskelige og kan genfindes hos mennesker, der oprigtigt søger det gode liv. Også fra andre religioner. Uanset om det er religiøst motiveret eller ikke. Behøver ikke være kristen for at følge Jesus. Han viser en universel vej - en vej mod at blive sandt menneske. Et fælles træk er at overvinde egoet, sindets renselse og fokusering, udvikle medfølelse, blive frelst, udfriet og opnå enhed med det guddommelige. Blive fuldt oplyst! DEN GYLDNE MIDDELVEJ (mellem ekstrem afholdenhed og sanseløst begær) i Buddhismen. Den gyldne middelvej findes også i islam! 1. lektion Savnet - Gud anes (Gudsperlen) Længsel som hjemlængsel Den arketypiske kristne grundfortælling. Siden Adam - og dermed menneskeheden - blev fordrevet fra Paradisets Have, har mennesket higet mod en tilstand af harmoni og fred. 2

3 Grundtvig forudsætter, at mennesket for at kunne høre og tage imod evangeliet om det ny liv i Jesus Kristus må have en længsel efter det. Citat fra "Udvalgte skrifter" Bind 8, side 438 Denne Fattigdom i Aanden, der efter Skriften maa forudsættes hos alle dem, Herren skal gjøre rige, forudsætte vi naturligviis ogsaa følt hos alle dem, der, uden at have fornummet det ny Liv, skal have Nytte af Oplysningen derom; thi hvem der ikke har en dunkel Anelse om det aandelige Liv, vi naturlig fattes, kan ligesaalidt have Gavn af vor Tale derom, som Heste eller Hunde har Gavn af Alt hvad man vilde sige dem om Menneske-Livet. Her giælder det imidlertid tilbunds, at den græder ei for Guld, som aldrig Guld eiede, og om derfor end ikke Skriften lærde os, at det ny Liv i Christo kun er en Fornyelse af det oprindelige Menneske-Liv i Guds Billede, som tabdes i Adam, saa forudsatte dog Savnet af et bedre Menneske-Liv, der kan vare evindelig, aabenbar ligesaavel Besiddelsen som Tabet deraf. Logos I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. (Johannes 1,1-4) Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. I ham blev alting skabt i himlene og på jorden... Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. (Kolossenserbrevet 2,15-17) Logoi spermaticoi - ordets sædekorn - kan spores i alle kulturer og religioner Theodor Jørgensen - alle mennesker bærer en Kristussignatur i sig. Tegn på Savnet - brainstorm Fænomenologisk (ikke bevis for Gud, men åben for religiøs tydning) Naturen Mennesket er uden undskyldning: Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Rom 1, Religioner - religiøse skrifter, ritualer, erfaringer kan tydes som et gensvar på Guds kalden/dragen Filosofien det gode - etisk sans, universelle love og regler det skønne - estetisk sans, musik, kunst det sande - fælles indsigt og livsvisdom, arbejde for retfærdighed og fred Eksistensen - hvad OW kalder for 'tilværelsens påmindende side': 3

4 Negativ side: følelse af tomhed, det materielle mætter ikke - døden! - eksistentiel angst - uro - længsel - søgen efter mening - midtlivskrise: der må være noget mere... Positiv side: ønske om personlig udvikling - skabe mening - forundring over det skønne - kærligheden - det gode OW anelsens teologi - 'er dette virkelig alt?' - udtryk for fundamental hjemløshed uden Gud Gud kalder mennesket hjem: gennem eksistentiel angst og besindelse på livets forgængelighed - Gennem sans for det skønne, natur, kultur, det gode - Gennem samvittigheden Længslen og det urolige hjerte Længselen er et tegn på den savnedes nærvær Ordsprogenes Bog - Gud har lagt evigheden i deres hjerter Uvidenhedens sky - bundet af længselens lænke Augustin om det urolige hjerte, side Gud: "du ville ikke lede efter mig, hvis du ikke allerede havde fundet mig" "betænk, Herre, at min tørst efter dig er dit eget værk". Om det urolige hjerte - "mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos Gud" Det, du søger er det, der søger dig... Det moderne menneskes opvågning, New Age som udtryk for en åndelig længsel. Bibelen Lukas evangeliet kap 15 - den fortabte søns vågnende længsel efter hjemmet Eksempler på Savnet For nogen år siden begyndte jeg at praktisere mindfullness... det har hjulpet mig med at give slip og mærke efter hvad der røre sig i mig. Det førte mig til buddhismen og jeg er blevet meget beriget af den "Hold op med at forsøge at forstå, hvad du føler, bare føl. Bare være opmærksom!" Jeg blev mindre bange for livet og i starten af året begyndte jeg på Kemplers Familieterapeutuddannelse. Men jo mere Kempler og meditation tager fat på mig, jo større bliver min længsel efter Gud. Jeg kan ikke forklare det. Det er som om min intuition fornemmer, at heling kun finder sted på en helt anden måde. Det er her hvor Guds mysterium kommer ind det jeg søger er noget at tro på uden at skulle erklære sin tro til en bibel eller fortælling, men alligevel have trøsten i at der findes højere magter. Men kan man det? Kan man bede til de højere magter og blive hørt uden at tiltale dem i en religion? Kan man håbe g tro på dem uden at binde sig til en bog, hvor man kun kan stå inde for halvdelen?...og alligevel ønsker jeg så inderligt at tro på noget, at bede til noget men der er alt for mange ting, ved religiøse tekster og fortællinger der afholder mig... Forsmagen - Gud lever (Jegperlen) Introduktion til Kristuskransen Gudsperlen præsenterer savnet. Giver religiøs tydning. Minder om det tabte paradis - dunkel anelse - det mistede guld. Jegperlen. Præsenterer savnet. Skabt af Gud, i Guds billede - hjemlængsel, uro. Præsenterer Forsmagen. Før uro - nu fred. Før tomhed - nu mening - trøst - Guds nærvær. 4

5 Eksempel på Forsmagen Da jeg som ung sad og så på en solnedgang over fjorden, kom det til mig: Gud Er. Det blev nærmest lagt ned i mit hjerte. Som et anker, der forbandt mig Gud - og har gjort det siden. Det skete i den første måned på hospitalet. Det var sommer og jeg havde lagt mig på græsplænen ude foran stuerne. Der var også en lille have hvor patienterne kunne komme og sidde og kigge på blomsterne. Jeg lå med ryggen ned mod jorden og så op i himlen. Pludselig mærkede jeg den mest usigelige... fred og kærlighed udstråle fra mit hjerte og gå igennem hele min krop og sjæl. Ordene er utilstrækkelige - de slår simpelthen ikke til, men jeg havde en fornemmelse af at det var Jesus der var 'med mig i hjertet' og at han var med mig 'alle dage' og at alting nok skulle 'blive godt'. 2. lektion Opgørelsen - Gud kræver (Overgivelsesperlen og Ørkenperlen) Overgang fra sidst Savnet. Mennesket på vandring - pilgrimsvandring - hjemlængsel - tilbage mod det tabte paradis - dunkel anelse (Grundtvig) - Gudsbilledet. Tilværelsens påmindende side - positivt og negativt. Forsmagen - følger sin længsel, bryder op - berøring af Gud. Faserne er afspejlet i fortællingen om Den fortabte søn. Går i sig selv - husker hjemmet hos Faderen - bryder op - bevæger sig mod hjemmet - sætter Faderen i bevægelse mod Sønnen. Eller omvendt? He came to his senses. He came to himself - and came to the Father (King James Bible). Bodsvandring - leder til: Dagens tema: GUD KRÆVER - VÆKKER TRANG TIL FORANDRING - vækker samvittigheden, tager troen alvorligt, efterfølgelse. Den fortabte søns bodsgang mod hjemmet. Kirkehistorisk perspektiv Luthers bodskamp. Kampen for at vinde en nådig Gud. Opgør med gerningsretfærdighed, aflad og kirkens formynderi. Troen alene, Kristus alene, Ordet alene. Ortodoksien årh. Vægt på den rene lære, rettroenhed. Umyndigt lægfolk. Pietismen. Fornyelsesbevægelse fra 17.årh. Gjorde op med den stivnede formalisme i ortodoksien. Ikke ret tro, men levende og personlig tro, anger og bod, omvendelse, helliggørelse, efterfølgelse. Under loven, dårlig samvittighed, skyld, anfægtelse. Den unge, der ligger på knæ i anger - beder om Guds indgriben og tilgivelse, 'der skete ikke noget'- opgiver. Nogle 'falder fra'. Uforløsthed. INGEN VEJ ELLER VEJLEDNING. Tidehverv modreaktion mod følelser og oplevelser. Kalder sig for 'gammeldags, luthersk kristendom. Status quo - umodenhed - dualisme - Gud som den fjerne Gud. Moralsk Oprustning, fra 1938 til 50'erne - kristen moralsk vækkelse, Oxfordbevægelsen. Vendt imod kommunismen med udgangspunkt i fire absolutter: Absolut ærlighed, Absolut renhed, Absolut uselviskhed og Absolut kærlighed, proklamerede lederen, Frank Buchman, 5

6 en moralsk vision om nationernes fredelige sameksistens. Siden 2.verdenskrig centrum i Caux i Schweiz. Kierkegaard. Fortvivlet at ville være sig selv. (Sygdommen til Døden 1849: fortvivlet ikke at være sig bevidst at have et selv, fortvivlet ikke at ville være sig selv og fortvivlet at ville være sig selv.) I nyere tid - nyreligiøse strømning - fokus på personlig udvikling, skyggesider, egoet. DEBAT Er menneskets trang til at forandre sig selv og verden almen eller religiøst betinget?? NATURLIG TRANG Humanisme: Humanismen tager udgangspunkt i den fællesmenneskelige erfaring, at mennesker ønsker at handle etisk. Humanister mener, at de moralske værdier har sin basis i menneskets natur og erfaringer og har forståelse og omsorg som grundlag. (Kilde- Humanistisk Samfund) Kæmpe for retfærdighed (fredsbevægelser, Amnesty, Green-peace, politisk engagement) Personlig udvikling. Opdager sin egoisme, skyggesider, neurotiske mønstre. Terapi. RELIGIØST BETINGET TRANG Inger - politisk aktivisme som ung - udtryk for noget religiøst Mødet med det hellige, med Gud, vækker samvittigheden og skaber trang efter at blive som Gud, blive hel, fuldkommen. Trang efter helliggørelse. AT VÆRE RELIGIØS = AT VÆRE HUMANISTISK!? Forvandle ved at sindet fornyes (Romerbrevet 12,1-2). Rense det tvesindede hjerte (Jakob 4,8) Eksempel fra fængslet Det er Gud, der har dømt mig, ikke dommerne - han har en mening med det. Først blev jeg vred, ville gerne løslades, eller ha mindre, var skuffet. Gud ser, at jeg har brug for de 5 år til at blive et bedre menneske, få et bedre liv. Min hjerne skal 'klikkes på plads'... jeg er magtesløs, det eneste jeg har er Gud. Kristuskransen Overgivelsesperlen. Omvendelse (methanoia - fatte et nyt sind). Ørkenperlen. Sansernes nat. Mærker ikke Guds nærvær. Askesis - øvelse, tomhed og renselse, fokus på det væsentlige. Wikström: Lære at søge trøstens Gud frem for trøsten - søg Lysets Kilde frem for oplevelser og følelser - Giveren frem for gaverne. Elske livet mere end dets mening (gennemgående tema). DEBAT tavlen - associationer til ørken - eksistentiel og åndelig betydning Deltagerne: tomhed, vidder, oplysning, bevidstgørelse, håb, rasende tørst, længsel, endeløshed, PERSPEKTIV - Ørkenen som menneskelivets grundvilkår Israel i ørkenen. Forsmagen: De oplevede Guds indgriben ved udfrielsen fra slaveriet i Ægypten. Gud førte dem ud i ørkenen, for at sætte dem på prøve - (5.mosebog, 8,1- ) Lærte tillid til Guds førelse og omsorg (vand fra klippen, manna, vagtler - fra dag til dag) Profeterne i ørkenen, Moses, Paulus - kald, fokusering, oplæring, opdragelse 6

7 Jesus blev efter sin dåb ført ud i ørkenen, for at fristes af Djævelen (Matt 4,1-11) Overvinder fristelsen til at bruge sin status til magelighed, overmod og magt. Ørkenfædrene brød i det 3.-4.årh. op fra den etablerede kirke og drog ud i ørkenen for at møde Gud og kæmpe med deres indre dæmoner. Stor psykologisk indsigt. Meditation, skelneevne - kognitive metoder. Grundlaget for traditionen for ÅNDELIG VEJLEDNING. LASTER DYDER Frådseri Mådehold KROPPEN Begær Ren kærlighed Grådighed Gavmildhed Vrede Mildhed SINDET Nedtrykthed Glæde Acedia (åndelig ligegyldighed) Åndelig bevidsthed SJÆLEN Forfængelighed Storsind Hovmod Ydmyghed Kilde: Christoffer Jamison. At finde lykkens vej. Klostervisdom til et meningsfyldt liv. Boedal lektion Nåden - Gud skænker (Bekymringsperlen og kærlighedsperlerne) Overgang fra sidst Opgørelsen - mødet med Gud - trang til renselse og fuldkommenhed - arbejde for en bedre verden. Ørkenperle - kampen i ørkenen, skærper fokus. Åndelige disciplin. Fase Guds 'rolle' Teologisk Mystikken Opgøret Gud kræver Under loven - (lov)gerninger Via activa Nåden Gud skænker Under nåden - tro Via passiva Wikström: Nåden - Vejens absolutte midtpunkt Vendepunkt - giver op, giver slip, noget andet bærer - tiltro til livet - rækker ud Finder fodfæste igen - opdager perlen i sandet - nyt mod og håb Frugten af de åndelige bestræbelser - af udholdenhed. Ordbog. Finde nåde for ens øjne - betragtes og behandles med velvilje og godhed. Han blev taget til nåde - hans forseelse blev glemt. I Bibelen: Jakob møder Esau (1.mos.33,1-11) - måtte jeg finde nåde for dit blik! Kirkens velsignelse, 4.mos 6,25 - Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig Rom 1,7 - nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Ny Aftale: Gid Jesus Kristus og Gud vil beskytte jer og sørge for at det går jer godt. Forholdet mellem de to faser - opgøret og nåden - baggrund 7

8 I denne fase lægger Wikström vægt på det objektivt givne, uden for os EXTRA NOS, Jesu gerning, som er mere stabilt end alle flygtige og krampagtige forsøg på moralsk renselse. Fokus vendes mod, hvad Gud har gjort i Kristus. 'Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus' (Rom 8,1). Mennesket bliver gjort retfærdige for Gud ved tro på Kristus alene, uden gerninger. Det salige bytte. Jesus tager vores synd - vi får hans retfærdighed. Den moralske dimension (opgørets fase) - en vigtig følelsesmæssig forudsætning for at kunne opleve nåden. Ikke en forudsætning for frelsen. OG DOG - 'arbejd på jeres frelse' (Fil 2,13) Luthers personlige kamp - danner baggrund for reformationen og folkekirkens teologi. Luthers kamp for at vinde (ikke finde) en nådig Gud. Lynnedslag, frygt for dommen - gik i kloster. Klosterkampen: 'en bævende gang med Gud, stadig anstrengelse for at vinde en nådig Gud.' Erfarede syndens magt, kærlighed var egenkærlighed, angeren var ikke dyb nok. Luthers religiøse gennembrud (1513): Rom 'den retfærdige skal leve af tro'. Førte til opgør med kirken - formynderi, aflad, gerningsretfærdighed - nåden et værn mod gerningsretfærdighed, åndeligt hovmod og farisæisme. IKKE SAMME RELEVANS I DAG. OBS Udfordringen for folkekirken og forkyndelsen i dag er at finde en sund balance mellem nåden og loven, så nåden ikke fratager ansvaret. Ikke bliver en sovepude. Luther og Bonhoeffer advarer mod billig nåde Luther: Advarer mod at 'gøre Kristi nåde billig og Guds barmhjertighed til en let sag. Kristenmenneskets frihed: om ligedannelse mellem det indre og det ydre menneske Den dobbelte retfærdighed: Kristi tilregnede retfærdighed skal udfoldes i livet. Nåden og Kristi retfærdighed som en surdej, der renser synden ud og udfolder sig i livet. Dietrich Bonhoeffer (henrettet i kz-lejr i 1945). Fra bogen 'Efterfølgelse'. Billig nåde betyder retfærdiggørelse af synden. Fordi alt er af nåde alene, kan alt blive ved det gamle. Billig nåde er nåde uden efterfølgelse, nåde uden kors, nåde uden den levende, menneskevordne Jesus Kristus. Den dyre nåde er den skjulte skat i marken, for hvis skyld et menneske med glæde går hen og sælger alt, hvad han har... Dyr er den, fordi den kalder til efterfølgelse, nåde er den, fordi den kalder til Jesu Kristi efterfølgelse...dyr er nåden frem for alt, fordi den har været dyr for Gud, fordi den har kostet Gud hans Søns liv. Lovens tre brug Lov og evangelium. Man skelner mellem Guds anklagende lov og Guds altid trøstende og oprejsende nåde og evangelium. Loven er udtrykt eksemplarisk i det dobbelte kærlighedsbud, De Ti Bud og den gyldne regel. Ifølge Martin Luther er loven én, men der bør skelnes mellem dens borgerlige eller politiske brug, hvorved Gud holder ondskaben i tømme og afværger kaos, og dens teologiske brug, som er loven i dens syndsoverbevisende funktion som "tugtemester til Kristus". I protestantisk tradition siden Philipp Melanchthon tilføjedes en tredje brug af loven som vejledning for de ved troen genfødte. Frit efter Gyldendahls åbne encyklopedi Eksempel En lærer blev buddhist, da han oplevede, at ydre frelse ikke stemte med det pædagogiske princip om selv at tage ansvar. Han mener, at buddhismen passer bedre til moderniteten. Kristuskransen (EFTER PAUSEN) Bekymringsløshedsperlen og første agape-perle - nådens aspekt og troens hvile - Guds kærlighed, tilgivelse og accept. 8

9 Anden agape-perle - troens fordring, lovens tredje brug - efterfølgelsen Bekymringsløshedsperlen Oase i ørkenen - Jerikos rose springer ud - ørkenen skal blomstre - Esajas 35. Vær ikke bekymrede - se til markens liljer og himmelens fugle (Matt ) Kom til mig I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder - jeg giver hvile (Matt 11,28-31) Glæder jeg altid i Herren, vær ikke bekymrede for noget (Fil 4,4-6) Tema i salmetraditionen: lad mig hvile i ve og vel hos dig - at mig dagen fryder trods synd og død (DDS 754-3) - glædelig er hver en dag, omend vi måtte græde (DDS 752,3) Bekymringsløhed apatheia - Hellig ligegyldighed - sindsro - middelvejen mellem overdreven sanselighed og ekstrem askese - hos ørkenfædrene det 3. og 4. årh. Om åndelig praksis Wikström - bevar disciplinen/ordenen, så vil disciplinen/ordenen bevare dig! Meditation når ord ikke længere er nok. Kærlighedsfuld opmærksomhed med Gud. Kontemplation som vejen og målet. Contemplo - at skue Gud. Meditation stilner sindet - og bereder sindet for Guds virke. Kristen meditation: Lectio Divina (åndelig bibellæsning), Hjertebønnen (østortodoks tradition), Centrererende bøn (Thomas Keating), Kristen dybmeditation (Wilfrid Stinnissen), Christfulness (Ole Skjerbæk Madsen) Balance mellem tro og gerninger/åndelige øvelser - findes i mystikken Via activa - den åndelige disciplin, øvelser, menneskets 'arbejde', gode gerninger Via passiva - den passive modtagelse, nåden, retfærdiggørelsen Kristuskransen kærlighedsperlerne Anden agapeperle. Efterfølgelse og discipelskab. Troens frugter. Gensvar på Guds kærlighed. Anden agapeperle er med til at belyse balancen mellem tro og gerninger. Lovens tredje brug. Vandringen i Kristi efterfølgelse udfoldes under den sidste fase - Vandringen (Gud følger). Udblik til buddhismen Sindets renselse og samling, så det bliver single-minded, onepointed (symboliseret i den buddhistiske pagode). Målet er at opnå en tilstand af ubundethed, detachment - indre frihed. Og nå ind til Buddha-naturen, som er ren medfølelse, kærlighed. Målet for Mindulness-praksis er at samle sindet gennem formelle og uformelle øvelser. Den buddhistiske middelvej: finde balancen mellem overdreven sanselighed og ekstrem askese. Som hos ørkenfædrene. Indre frihed. 9

10 4. lektion Natten - Gud skjuler sig (Nattens perle) Overgang fra sidst Opgøret Gud kræver Ørkenperlen Via activa Nåden Gud skænker Kærlighedsperlerne Via passiva Natten Gud skjuler sig Nattens perle (tomhed) Dyb møder dyb Gud kræver - åndelig disciplin, sindets renselse, moralske bestræbelser. Opgøret. Overgivelsesperlen og ørkenperlen (sansernes nat) Gud skænker - hvile i det fuldbragte. Vished om frelsen, forankring i Guds kærlighed og nåde. Gud skjuler sig. Nattens perle. Åndens nat (ørkenperlen - sansernes nat) Wikström: Den åndelige vej fører til en erfaring af tomhed 'Åndens fattigdom'. Åndens fattigdom eller jeg-døden. Sker for dem, der lever det kontemplative liv - stærkt ønske om at kende Gud. Påskenattens stilhed, i graven, hvor Gud synes død. Længselens flamme lyser altid. Længslen ligger dybere end følelser, moral og tankens plan. (side 167). Havdyb råber til havdyb; når dine strømme bruser, dine brændinger og bølger skyller hen over mig. (Salme 42,8), Menneskets urdyb, ligger langt under sanserne, møder Guds dyb. Definition af Det blændende mørke. I den mørkeste nat gløder et lys, en troens ild. Det er den nøgne tillid, nøgen tro til Kristus og hans løfter. Det iboende lys i det blændende mørke. Åndelig og følelsesmæssig tørke. 'det er den nat, hvor det åndelige lys, hvis flamme intet menneske kan beskrive, åbenbares'. Troens flamme blafrer i mørket. (side 117). Taizésang: I mørket går vi og opsøger livets Kilde - tørsten skal oplyse vejen. Denne fase er Åndens nat, hvor Gud trækker sig tilbage. Troen renses for falske gudsbilleder og forestillinger. Man lærer nøgen tro og tillid. 10

11 Jobs tro, da han mistede alt. (Illustration af den mørke afgrund) Augustin 'tænk på, Herre, at min tørst efter dig er dit eget værk.' Mærker et råb efter Guds nærvær: 'min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?' (168 n) Åndens nat - i traditionen Beskrevet af Johannes af korset - bestigningen af Karmels bjerg. Uvidenhedens Sky, hvor Gud skjuler sig - for tanken og intellektet - hvor sjælen bliver ét med Gud. Kun kærlighedens spidse pil trænger gennem skyen - og i Glemselens sky under os tramper vi alle tanker og forestillinger. I Gamle Testamente. Skjult nærvær. Den brændende tornebusk. Gud skjuler sig i skyen på Sinai bjerg (2.mos 19). Ørkenvandringen i skysøjle om dagen og røgsøjle om natten. Salme 97.2 'han skjulte sig i mørket omkring ham, han dækkede sig i regnsorte skymasser. Fra lysskæret foran ham kom skyer frem med hagl og glødende kul (Salme 18,12-13). Luther om den skjulte Gud: Men der er ogsaa en anden Maade at kende Gud paa: "Korsets Theologi". Her lærer vi den skjulte Gud at kende, som bedrøver og lægger Kors paa os; han, som er skjult i Afmagt og Skam, i Kristi Kors og i vort Kors, uforstaaelig for vor Forstand og Følelse, ja for vor saakaldte Moral. Det er den Gud, som kan aabenbare sig i Lys, netop fordi han er skjult; det er Faderen, som skjuler sit Fadersind under Virkelighedens Haardhed og det, vi kalder Livets "Tilskikkelser"; Faderen, der skjuler sig i vor Herres Jesu Ringhed, Lidelse og Død; hvis Godhed vi maa tro, fordi den, som alt hvad der er af Aand, ikke udenvidere ligger klart i Dagen. Det er den under Strængheden skjulte Kærlighed... (Af Tage Schack. Tidehverv, 1926, s.3-9.) Eksempler på natten Samtidig og det lyder måske mærkeligt - tænker jeg på sidste forår med lidt vemod. Det var rigtig svært at være i sorgen, men åbnede også op for mange andre ting - eller, at noget åbnede sig for mig, er vel mere præcist. Den åbenhed (eller hvad man nu skal kalde det) kan blive skubbet til side i hverdagen. Ikke glemt, bare skubbet lidt væk. En anden måde at sige det på er måske, at jeg lod mig falde; jeg tænkte, at nu må det vise sig, om der er trøst; om man bliver grebet; om kærligheden er der og det var overvældende. Det er lidt paradoksalt, for det var en svær tid, men lige præcis den oplevelse kan jeg savne. Selvom erfaringen jo selvfølgelig stadig er der. Bodil Jørgensen i KD. Under en filmoptagelse blev hun påkørt af en traktor og døden nær. Jeg kæmpede en helt nat, og så kom den stærke forståelse af, at Gud er der, hvor det hele braser sammen og snurrer rundt og verden bliver sort. Vi er så vant til at holde vores små verdener i gang med arbejdsliv og familie men når hele verden styrter sammen, er Gud der. Jeg var i et mellemrum mellem livet og døden og der var Gud. Gud var i intetheden sammen med mig. Jeg have ikke troet, at det ville være sådan, men jeg erfarede det. Alt det, som er sket er så meningsløst, voldsomt, sort, dystert, og der var Gud. At miste sit liv 'Hvedekornets lov' Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader 11

12 sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære. (Johannes 12,24-26) Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min discipel... Ingen kan være min discipel uden at give afkald på alt sit eget. (Lukas 14,27-33) REFLEKSION hvad går til grunde - hvad vokser frem? Kristuskransen - NATTENS PERLE - KENOSIS (udtømning) Anden kærlighedsperle - hemmelighedsperlerne - nattens perle. Martin Lønnebo kalder natttens perle for tomhedens perle. Tomhedens perle (kenosis). Gud opleves fraværende, følelserne tørrer ind, som om Gud skjules af en sky, der skygger for lyset. Den, der er trofast i natten og fortsætter med at bede og søge Gud, vil komme til at opleve daggryet. Gud har ikke været langt borte... Udblik til buddhismen 1. Buddhastatue ved korset. I et zenbuddhistisk kloster i Sydindien. Udmynter Kristusvejen - hvad det indebærer at miste sit liv. Overvinde egoet og slukke begæret. Centrering. Jegdøden - at miste alt sig eget. 2. If you meet the Buddha on your way - then kill him! Hvis du tror du ved, hvem Gud er, tager du fejl. Gud er større end vore forestillinger og begreber. Kunsten af lade Gud være! Tomhed i kristendommen Jesus gav afkald og lydig til døden (udtømte sig selv Kenosis)... han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lig med Gud, men gav afkald (udtømte sig selv) på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors. (Filipperbrevet 2,6-11) tomhed - uden begær og egoisme. At miste sig selv, leve i selvhengivende kærlighed. Tomhed i buddhismen TOMHED i buddhismen. Frihed fra selvet, begæret og egoet's tilbøjelighed til at dømme og vurdere og sætte etiketter. Tomhed som åbenhed og fylde. Alt er tomhed, forgængelighed og bevidstheden om det, giver en indre frihed. Perspektiver Nattens hvile, livmoderens mørke, kastanjen i jorden. Dyb fortrolighed med livets vilkår - med sindsro. acceptere det man ikke kan ændre, mod til at ændre det, man kan, visdom til at skelne. 12

13 5. lektion Lyset - Gud blænder (Opstandelsesperlen) Overgang fra sidst Åndens nat, hvor Gud skjuler sig. Følelsesmæssig og intellektuelt mørke. Troen renses, centrering. Kenosis (græsk for udtømning) - egoets død. I mørket findes et iboende lys. Som ildsøjlen oplyste natten under ørkenvandringen. Wikström: 'Formålet med og frugten af hele denne åndelige 'tunneloplevelse' er det fri, nydende og elskende menneske, som endnu mere evigtgyldigt og klart vil kunne se og elske Livet, i stedet for at søge dets mening.' Ånde frit og leve ubekymret. Kristuskransen. Efter Nattens perler kommer opstandelsens perle. Død og opstandelse, mørke og lys, nat og dag. Vinter og sommer. Rytmer og processer i naturen og i menneske-livet. Når lyset tændes Blive som børn - barnets åbne holdning, modtagende - som at se alting første gang - uden at dømme. Som i Mindfulness i Zen. Hellig ligegyldighed, apatheia, tilstand af bekymringsløshed, den kontemplative tilstand. Erfarer freden, der overgår al forstand. Fuldkommen glæde. Virkelig frihed. 'For det menneske, der har oplevet troens renselse i natten, bliver verden en Guds bolig. Med troens øjne se man det guddommelige i hverdagen. Se alle ting i Gud og Gud i alle ting. Møder det eviges nærvær i alle ting og i alle mennesker, og i de opgaver, vi udfører. Det åndelige liv er nu det samme som det almindelige liv - skabelsen som TEOFANI.' Ignatiansk tradition - at finde Gud i alt! Ikke kigge, men se - med troens blik. Vandringen - Gud følger (Gudsperlen) Vandre i opstandelsens Lys, fuld indsigt - oplyst. Paulus: vandre i Ånden, ikke efter 'kødet' - tjene i uselvisk kærlighed, i stedet for at udnytte og begære for sin egen skyld. Lønnebo beskriver (Kristuskransen side 33) - verdens længste rejse fra splittelse til helhed, periferi til centrum, overflade til dyb, egoisme til universalisme. Målet er at blive menneske fuldt ud - blive helt sig selv, den, du er skabt til. Som Jerikos rose, fuldt udfoldet. Helliggørelse - menneskets dybeste længsel efter at blive hel. Gudsbilledet udfoldes?? - liv i tjenende kærlighed. Være medskabende! 13

14 Grundtvig Første lektion: 'det ny Liv i Christo kun er en Fornyelse af det oprindelige Menneske-Liv i Guds Billede'. Kristenlivet som Kristusliv. Udtrykket menneske først, kristen saa bruges imidlertid også af Grundtvig til at understrege det universelle ved det at være menneske. Alle mennesker uanset de har levet før Kristus eller i f.eks. sammenhænge, hvor de ikke har mødt den kristne forkyndelse er skabt af Gud, i hans billede og ubetinget elsket af ham. At være menneske er guddommeligt uanset, hvilken religion eller tro eller ikke-tro, man tilslutter sig. Kristuskransen Vandringen ender ved Gudsperlen. Målet for vandringen er at blive forenet med Gud, at bliv Gud. 'komme i himmelen' eller rettere finde Himmelen på jorden, leve det himmelske liv på jorden - det hellige og det daglige er det samme. Alt er godt - allerede nu, endnu ikke helt. Den himmel, du går imod, bærer du i dit hjerte. Faserne i den kristne mystik: Den kristne mystik Wikströms faser Kristuskransens perler Renselsens vej (via purgativa) Oplysningens vej (via illuminativa) Foreningens vej (via unitiva) Opgøret Savnet og Forsmagen som forudsætning Nåden Natten (som lys), Lyset Vandringen Overgivelse, Ørken Gudsperlen og Jegperlen som forudsætning Bekymringsløshed Kærlighedsperlerne Natten, Opstandelsen, Gudsperlen Fortællinger om at drage ud og vende hjem 1. Sønnen der drager ud i verden, går i sig selv og vender hjem til Faderen og til sig selv. 2. Historien om de to munke, der drog ud for at finde Guds herlighed. De når frem til port og banker på - og befinder sig i deres egen celle. 3. Zen fortælling om at finde den forsvundne okse, som symbol for det Sande Selv og den Ultimative Virkelighed. Manden finder oksen, besidder den og mister den igen. Vender tilbage til markedspladsen, til verden, renset for falske forestillinger. Vandringen er en vej mod at finde sig selv, sit Sande Selv - og finde Gud i alle ting. PS fra islam. Citat fra en velkendt hadith (som jeg dog ikke kender): Den som kender sig selv, kender sin Herre. Og den som kender sin Herre, bliver tavs. 14

De 7 faser på troens vej

De 7 faser på troens vej De 7 faser på troens vej v. Lene Skovmark Genopdagelse af åndelig vejledning Helliggørelse og kristendom som vej har været nedtonet i den lutherske tradition. At Jesus er vejen bliver ofte reduceret til

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

De syv faser på troens vej

De syv faser på troens vej De syv faser på troens vej Lene Skovmark Foto: Paul Heden Friis I artiklen gennemgås faserne på troens vej, som er gengivet i bogen 'Det blændende mørke' af den svenske religionspsykolog Owe Wikström.

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Bed med Hænderne (Kristuskrans)

Bed med Hænderne (Kristuskrans) Bed med Hænderne (Kristuskrans) Tema Gud i dit liv Deltagere Max 10 pr. hold Varighed Ca. 2 timer Sted Inde Materialer Nåle, perler, snor, saks, ark om Kristuskransen til udlevering Forberedelse Kopier

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus!

Onsdag d. 1. april 2015 Anders Fisker. Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder. Jesus Kristus! Onsdag d. 1. april 2015 Salme DDS nr. 176: Se, hvor nu Jesus træder Jesus Kristus! Du er midt iblandt os, og dagligdagen er gennemlyst af din kærlighed. Men du kender også vores svigt og vores forvirrede

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser.

Juledag Intentionen i Lukasevangeliets fødselsberetning og i Johannesevangeliet er den samme: at pege på Kristus som verdens lys og frelser. Juledag 2013 Vi har hørt Johannes fødselsberetning. En helt anden historie end i går, hvor det var Lukas juleevangelium, der blev prædiket over i landets kirker. Er det overhovedet en fødselsberetning,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kristuskransen (Livets Perler)

Kristuskransen (Livets Perler) Kristuskransen (Livets Perler) Mit møde med Kristuskransen... 1 Fandt fodfæste i den kristne tradition... 1 Kristuskransen til undervisning, samtaler og bøn... 2 En bedekrans i protestantisk sammenhæng...

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

2. søndag efter påske

2. søndag efter påske 2. søndag efter påske Salmevalg 408: Nu ringer alle klokker mod sky 664: Frelseren er mig en hyrde god 217: Min Jesus, lad mit hjerte få 227: Som den gyldne sol frembryder 42: I underværkers land jeg bor

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2016 17-01-2016 side 1 17-01-2016 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2014. Tekst: Johs. 12,23-33. Det er vinter og sidste søndag efter helligtrekonger. I år, 2016, falder påsken meget tidligt, det er palmesøndag

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Lad dig fylde med Guds Ord!

Lad dig fylde med Guds Ord! Lad dig fylde med Guds Ord! Prædikener på CD og DVD Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden. Men her er meget

Læs mere

Midfaste søndag 6. marts 2016

Midfaste søndag 6. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke 15, 41; 369, 13 (dåb) Kl. 14.00 Tinglev Kirke 30,298; 662, 31 Tema: Livets brød fuld tilfredsstillelse Evangelium: Joh. 6,24-37 "I can't get no satisfaction... Cause I try and I

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige.

Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere for at standse fjender og hævngerrige. Tekster: Salme 8 i Det Gamle Testamente Galaterbrevets kapitel 4, vers 1-7 Salmisten skriver: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du som har bredt din pragt ud på himlen! Af børns

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen

Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, Om troen Jørn Henrik Petersen Professor dr.phil. & ph.d. Danish Centre for Welfare Studies, Syddansk Universitet, jhp@sam.sdu.dk Om troen I Skønt jeg uden at klage levede som munk, følte jeg mig som en synder for

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk

menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk menneske- OG DIAKOnISYn blaakors.dk 1 Forord Blå Kors Danmark er en diakonal organisation, som arbejder på samme grundlag som folkekirken: Bibelen og de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter. I Blå

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere