Kystartilleriforeningen ønsker Glædelig Jul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kystartilleriforeningen ønsker Glædelig Jul"

Transkript

1 95. ÅRGANG NR. 5 - DECEMBER Kystartilleriforeningen ønsker Glædelig Jul

2 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket Hendes Majestæt Dronning Margrethe er protektor Ærespræsident: Fhv. politikommissær Jørgen Kehling Bredstensvej 8, 2610 Rødovre tlf Forretningsudvalget i Kystartilleriforeningen: Præsident: Pens. vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf./ fax: Vicepræsident: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , fax Hovedkasserer:Revisor Børge Andersen Vinkelvej 29, 8500 Grenå tlf./ fax: Giro Landssekretær: Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold.-Samsøes Allé 40, 1.th København K (Holmen) tlf Redaktør: Fhv. premierløjtnant Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf./ fax: , se nederst Post til Forretningsudvalget sendes til præsidenten Udgivelsesterminer og afleveringsfrister for Kystartilleribladet: Blad nr. 1 udkommer ultimo januar Stof til blad nr december Blad nr. 2 udkommer ultimo marts Stof til blad nr februar Blad nr. 3 udkommer ultimo maj Stof til blad nr april Blad nr. 4 udkommer ultimo august Stof til blad nr juli Blad nr. 5 udkommer ultimo november Stof til blad nr oktober Indlæg sendes til redaktøren Ansvarshavende redaktør: Eigil M.S. Bruun Søvej 26, 3500 Værløse tlf fax Layout og sats: Eigil M.S. Bruun Tryk: Glumsø Bogtrykkeri a/s Østergade 17 B, 4171 Glumsø tlf ISSN Kystartilleriforeningens adresser: Københavns afdeling: Formand: Servicechef Bent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , Kasserer: Afdelingsleder Ole Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf Giro Københavns afdelings Skyttegruppe: Formand: Leo Starup Kirkeskellet 22, 2605 Brøndby tlf , Kasserer:Vakant Raketafdelingen: Formand: Gas- og vandmester Jørgen F. Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf , Kasserer: Assistent Bente Holm Pedersen Rosenørns allé 11, 2.tv., 1970 Frederiksberg C tlf Frederikssund og omegns afdeling: Formand: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Kasserer: Civiløkonom Jørgen Ellehammer Rasmussen Bovænget 13, 3200 Helsinge tlf Syd-Østsjællands afdeling: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Kasserer: Mekaniker Knud E. Jensen Kildemarksvej 31, 4700 Næstved tlf Giro Lolland-Falster afdeling: Formand: Maskinarbejder Ib F. Rasmussen Kløvervænget 15, 4900 Nakskov tlf Kasserer:Anker Nielsen Lindevænget 50, 3.tv., 4800 Nykøbing F tlf Fyns stifts afdeling: Formand: Direktør Kurt Klein Taanquist Udsigten 8, 5853 Ørbæk tlf , Kasserer:Tage Knudsen Sybergsvej 37, 5220 Odense SØ tlf Giro Esbjerg og omegns afdeling: Formand: Mejeriingeniør Søren Ib Nielsen Tirslundvej 40, Nørbølling, 6650 Brørup tlf , Kasserer: Jens Peter Vestergaard Liljevej 20, 6705 Esbjerg Ø tlf Sydjysk afdeling: Formand: Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej 22, 6100 Haderslev tlf , Kasserer: Peder Wang Nielsen Oktobervænget 79, 6000 Kolding tlf , Giro Forside: Isvinteren 1927/28 Transport med slæde over isen til Trekroner Foto: O.C. Jørts Århus og omegns afdeling: Formand: KonsulentPoul Røll Sørensen Langenæs Allé 44, 5.th., 8000 Århus C tlf , mobil: Kasserer: Regnskabschef Erhardt Sandager Banegårdsparken 3, , 8300 Odder tlf , Randers og omegns afdeling: Formand: Bogtrykker John Heide Over Fussingvej 39, Over Fussing, 8900 Randers tlf , Kasserer: RevisorKaj A. Højholdt Svinget 29, Skovgårde, 8961 Allingåbro tlf Jylland Midt-Vest afdeling: Formand: Forvalter Jørgen Svenstrup Stoholmvej 16, Nr. Søby, 7840 Højslev tlf , Kasserer: Revisor Ole Maagaard Bækvej 12, Mønsted, 8800 Viborg tlf , Nordjyllands afdeling: Formand: TømrermesterJens P. Mosskov Forbindelsesvejen 111 B, 1.tv., 9400 Nørresundby tlf Kasserer: Egon Andreassen Østergårdsvej 8, Nørhalne, 9430 Vadum tlf Thisted amts afdeling: Formand og kasserer: Gunnar Roer Pedersen Nyhåbsvej 31, Hørdum, 7752 Snedsted tlf Giro Hundrede-Mandsforeningen af Kystartillerister: Formand: AfdelingslederOle Bæk Nielsen Assensvej 6, Himmelev, 4000 Roskilde tlf , Kasserer: ServicechefBent Nielsen Ægyptensvej 16, 2770 Kastrup tlf , Giro Kystartilleriforeningens Tivoliklub: Formand og Kasserer: Chefsergent Gert Juhl Kabbelejevej 5, 3390 Hundested tlf , Giro Kystartilleriforeningens PR-udvalg: Formand: Pens. major Benny Horn Ornebjergvej 53, 4760 Vordingborg tlf , Mejeriingeniør Erik Nygaard Danneskjold-Samsøes Allé 40, 1..th København K (Holmen) tlf , TrykkerichefViggo Petersen Møllevej 25, Hjordkær, 6230 Rødekro tlf , Bemærk evt. ændringer i adresselisten Blad nr. 1/2006 udkommer ultimo januar Stof til bladet skal være redaktøren ihænde senest 1. december 2 Kystartilleribladet 5/05

3 Der sker jo stadig noget i vores forening... - og i særdeleshed i afdelingerne I det sidste nummer af Kystartilleribladet, causerede præsidenten over emnet Om hundrede år er alting glemt eller hvad? Jeg kan ikke andet end være enig med Herluf Ruge i, at vi skriver historie og netop historie, der ikke må gå over i glemslen. Vi er en forening, der ikke bare kan stille op ved hvert hold indkaldte værnepligtige og forsøge at sælge medlemskab af foreningen. For der er ikke nogen værnepligtige endsige tjenstgørende tilbage at rekruttere fra. Alle forterne er lukket ned. Nye teknologier og strategier har afløst det, vi var med til at holde fanen højt ved i dagligdagen. Så er der faktisk tilbage de gode medlemmer i vore afdelinger, og når man ser i bladet, er der altid udkald til et eller flere arrangementer i afdelingerne. Det fryder Forretningsudvalget, at det stadig er muligt at kalde på medlemmerne og at den største part fortsat møder frem. Lad os holde fast i traditionen, at kammerater mødes og mindes gode gamle dage, og at det fortsat er foreningens motto Godt Kammeratskab der er nøgleordet blandt Kystartilleriforeningens medlemmer. Nu rinder snart året 2005 ud og vi skal til et nyt og ubrugt Her er der allerede taget beslutning om Landsskyttestævnet, der afvikles i Haderslev lørdag den 22. april, og vort Jubilarstævne, lørdag den 10. juni, der holdes traditionelt i Kastellet og på Middelgrundsfort. Vel mødt til både de lokale arrangementer og til foreningens to store arrangementer. Hermed en hilsen til alle foreningens medlemmer med familie samt vore samarbejdspartnere med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt og Lykkebringende 2006 Benny Horn vicepræsident Nok en af de gamle kystartillerister er faldet fra Kommandørkaptajn Arne Lauritz Peter Kristensen, blandt venner og kolleger kendt som A.L.P., er død 88½ år gammel. Han blev født den 22. november 1916 på Frederiksberg og antoges i 1938 som kystkadet i reserven. I oktober samme år udnævntes han til kystløjtnant af 2. grad i reserven. I 1939 var han i to perioder indkaldt til tjeneste ved Kystdefensionen, henholdsvis på Flakfort og Dragørfort. Han var ansat ved Københavns Belysningsvæsen og deltog under besættelsen i modstandsbevægelsen, senest i Toldbodskompagniet under Militærdistrikt Storkøbenhavn. I maj 1945 blev han indkaldt til frivil- lig tjeneste, som skulle vise sig at blive livslang. I 1946 fulgte udnævnelsen til kystløjtnant af 1. grad i reserven med tjeneste på Lynetten og ved Søartilleriet udnævntes han til kystkaptajnløjtnant i reserven og virkede som næstkommanderende på Dragørfort. I 1952 inkorporeredes han som kaptajnløjtnant i linien. I løbet af årene gennemgik han artillerikursus i USA vedrørende våbenhjælpsmateriel og i England om luftforsvar. Han var næstkommanderende på Middelgrundsfort i Samme år udnævntes han til orlogskaptajn og vendte tilbage til Søartilleriet. Efter tjeneste her gennemgik han i den norske marines stabsskole og blev ved hjemkomsten chef for Artilleriskolen Holmen. Fra 1960 gjorde han tjeneste ved Kystbefæstningen og overførtes ved dennes nedlæggelse i 1961 til Søværnets Operative Kommando var han næstkommanderende ved Søartilleriet og samtidig chef for Søartilleriets Inspektionsafdeling. Han udnævntes i 1965 til kommandørkaptajn. Fra 1967 deltog han i planlægningen og oprettelsen af Søværnets Materielkommando og forrettede derefter tjeneste ved denne til 1970, da han beordredes til sit sidste tjenestested, Stevns, som chef for Sundets Marinedistrikt og Stevnsfort. A.L.P. Kristensen var et sympatisk menneske og en særdeles flittig og seriøs officer, der fik en smuk karriere fra kystløjtnant af 2. grad i reserven til kommandørkaptajn i linien. Efter Danmarks indtræden i NATO ydede han en stor indsats i forbindelse med modtagelse og ibrugtagning af våbenhjælpsmateriel. Efter uddannelsen i USA, stod han for udarbejdelse af dokumentation for det meget omfattende 40 mm luftværnsmateriel, der i disse år modtoges til Kystbefæstningen og Flådestationerne. I en hangar ved St. Magleby ledede han uddannelsen af de mange kanonbesætninger, der umiddelbart var behov for til dette skyts, og endnu før Artilleriskolen Sjællands Odde var færdigbygget og havde hejst kommando, gennemførtes fra Gniben, under hans ledelse, øvelsesskydning med disse kanonbesætninger under primitive forhold. Fremhæves bør også hans indsats under oprettelsen af Søværnets Materielkommando, hvor Søværnets forskelligt artede tekniske tjenester blev sammenlagt, en opgave der krævede både organisationstalent, flexibilitet og beslutsomhed.. A.L.P. Kristensen blev den 18. november 1939 gift med Alice Vibeke Kristensen, født Kruse. Han døde den 21. juli Æret være hans minde Sven E. Thiede Admiral Kystartilleribladet 5/05 3

4 Modtagne hilsner KAF ønsker tillykke Til KAF Københavns afdeling, Skyttegruppen og Hundredmandsforeningen Jeg vil gerne her, takke alle Kystartillerister for de flotte gaver og hilsener i forbindelse med min 70 års dag. Det varmer en gammel EGON. Med kammeratlig hilsen Max Nielsen Vicepræsident Danske Livregiment Soldaterforening Hr. Præsident Det glædede mig overordentligt at modtage en hilsen og en lykønskning på min 90 års dag. I et øjeblik følte jeg mig tilbage til ungdommens tid på forterne. Jeg glæder mig til næste år, hvor jeg forhåbentlig kan deltage i jubilarstævnet som 70 års jubilar. Med stor tak sender jeg mine venligste hilsener /1936 Erland Petersen Bjergvej 5 A Klippinge Redaktøren skriver... - et hip til formændene vedrørende Generalforsamlingerne: Såfremt afdelingerne ønsker rettidig indvarsling af generalforsamling i det nye år optaget i KAF-bladet nr. 1/ 2006, skal redaktøren have indlægget senest den 15. december!! - samt en jule- og nytårshilsen: Til alle mine kammerater og læsere, såvel i det lille Danmark som i det store udland, vil jeg ønske en rigtig glædelig jul samt et godt nytår, - og takke for året som snart rinder ud. Eigil M.S.Bruun PS: Glem nu ikke jeres egen jule/nytårshilsen i bladet!! Indsend girokortet allerede i dag! DECEMBER 93 år: 2474/12292/1933 Politikommissær Jørgen Kehling Bredstensvej 8, 2610 Rødovre (30.dec.) 80 år: 8860/12199/1946 Poul S. Bjerre Istedvej 8, 8600 Silkeborg (9.dec.) 75 år: 8089/12240/1951 Vicepolitikommissær Herluf Ruge Vandlingvej Haderslev (25.dec.) 65 år: 8780/600879/1963 Chauffør Poul Hans Knoblauch Ørstedsgade 29, 3.th Vejle (14.dec.) 6116/397352/1958 Postbud Jens Olsen Tornekrogen 8, 3500 Værløse (26.dec.) 60 år: 9037/548395/1965 Kristian Pallesen Kjær Rosenvænget Rødekro (26.dec.) JANUAR 85 år: 8842/16633/1942 Maskinmester Edvard Johannes Hansen Voldgårdsvej 1, 2650 Hvidovre (13.jan.) 80 år: 8528/12889/1947 Svend Petersen Parkhøjvej 2, 1.th Lyngby (4.jan.) 3392/14019/1948 Eigil Jørgensen Vestre Hougvej Middelfart (16.jan.) 75 år: 8821/13083/1952 Pensionist Svend Aage Andersen Fænøvej 20, Skærbæk 7000 Fredericia (23.jan.) 4441/12840/1952 Landmand Knud Erik Jensen (Pilkærgård) Hammelvej 6, 8670 Låsby (25.jan.) 70 år: 8587/1954 Kommandørkaptajn Preben Groth Syrenhaven 14, 3450 Allerød (6.jan.) 8532/284649/1956 Slagtersvend Børge Holm Rådmandslykken Aabenraa (11.jan.) 8698/298364/1956 Villy Rosenfeldt Listedvej 68, st.tv Kastrup (18.jan.) 8497/285077/1956 Smed John Eriksson Kastrupvej 340, st.tv Kastrup (20.jan.) 8827/292589/1956 Centerleder John V. Karslund Nøragersmindevej Dragør (23.jan.) 65 år: 7856/444105/1960 Kommunalarbejder Svend Hansen Solvænget Nørre Aaby (16.jan.) 7845/444234/1960 Fabriksarbejder Tage Grøndahl Sennels Hede 12, 7700 Thisted (27.jan.) 9114/398147/1958 Milron Kragebær Bystævnevej 20, 5390 Martofte (27.jan.) 40 år: 8134/1985 Jørgen Nielsen Michelsen Elmevej 7, st.th Frederikshavn (13.jan.) Velkommen i KAF Thisted Amts afdeling: Indmeldt ved Børge Andersen: 9148/444347/1960 Murer Jens Erik Jensen Møllevej 56, 7700 Thisted 4 Kystartilleribladet 5/05

5 Tivoliklubbens 80 års jubilæumsfest Højt solskin både ude og inde, da Tivoliklubben afholdt sin årsfest i restaurant Påfuglens havesal onsdag den 24. august. 80 deltagere var tilmeldt, men på dagen kom der 3 afbud, og 2 mødte ikke op. Så 75 deltagere var klar til at gå til bords kl. 18:45 og man fandt hurtigt på plads ved de smukt dækkede runde borde. Kl. 19:00 lød formandens (GJ) klokke, alle satte sig. GJ motiverede en hyldest til Hds. Majestæt Dronningen, der udløste aftenens første skål, hvor alle efter GJ udtalte: For Dronningen. Alle blev stående, og der blev af GJ udtalt mindeord over de kammerater vi havde mistet siden sidste årsfest. Det drejede sig om årgangene: 1939/ Holger Jacobsen, Glostrup 1942/ Henning Jensen, Californien 1948/ Poul Therkelsen, Hvidovre 1950/ Ernst M. Nielsen, Brøndby 1968/ Jan Benny Hansen, Nørrebro Der afsluttedes med Æret være vore døde kammeraters minde Alle indtog igen deres pladser og GJ bød hjertelig velkommen til alle deltagerne og især til vor æresmedlem Jørgen Kehling, med håb om at vi her til vores 80 års jubilæumsfest ville få nogle hyggelige timer i hinandens selskab. Med stor appetit gik vi så i gang med festmiddagen som var følgende: Tartar af røget og fersk laks, helstegt kalveculotte med sommergrønt, nye kartofler og pebersauce. Kaffe og petit four. Hertil hvidvin og rødvin i rigelig mængde. Efter forretten ringede GJ med klokken og bekendtgjorde optagelsen af nye medlemmer, og det var med glæde at kunne oplyse, at 12 kammerater var indstillet og godkendt: 196o/ Gunner Lindholm nr / Arne Jensen - 16o 1952/ Poul Erik Rosleff / Kaj Phillipsen / Kurt Trolle / Jørn Madsen / Ricard Henriksen / Arvid Gaardbo / Geert Nielsen / Ib Olsen / Carlo A. Johansen / Jørgen H. Sørensen Efter fremkaldelse, og stående på ét geled, modtog de orientering fra GJ om medlemsvilkårene, herunder pligten til det årlige fremmøde, så vidt det var muligt. Erklærede dem herefter som fuldgyldige medlemmer af vores ærværdige Tivoliklub. Aftenens første sang, Den Danske Sang er En Ung Blond Pige, blev afsunget med fyldige stemmer, som afslutning på optagelsesceremonien. Derefter introducerede 1942/ Knud Otto Christensen en tale med følgende ord: Hr. ærespræsident, hr. formand, kære gæster, kære venner og kammerater. Ja, så er vi atter samlet i det gamle Tivoli. Og nu bænket om de runde borde i restaurant Påfuglen. Her er altid rart at være, her føler vi os hjemme. Knud Otto Christensen fremfører Svend E. s digt Det er et privilegium for os alle at deltage i denne årsfest, og derfor skal der lyde en tak til bestyrelsen og andre, som år efter år får dette arrangement til at fungere så flot, TAK for det...! For hvem er vi? Vor store digter H.C. Andersen brugte ordet standhaftig i eventyret om tinsoldaten, og jeg vil gerne tilføje ordet trofast om de mange medlemmer fra nær og fjern, som samles her hvert år i kammeratlig lag for at hygge sig, spise lidt god mad m.m. og ikke mindst mindes soldatertiden. Sætningen husker du flyver sikkert frem og tilbage over bordene. Jeg har før ved disse fester bevæget mig lidt ind i poesiens og rimsmedens verden. I år har jeg gjort det lidt anderledes. En af mine gode venner og skydebroder i De nye medlemmer linet op til optagelse i Tivoliklubben Østerbro Skydeselskab, nu afdøde Svend E. (Modekongen) kom engang, i forbindelse med en af vore fester, med en sang, en hyldest til kammeratskabet. Den er på 7 vers og dem vil jeg gerne have lov til IKKE at synge, men har taget 3 vers ud af helheden, og dem vil jeg gerne fremsige her: Godt kammeratskab er mere end fraser; det er en kunst en person at forstå. Hvis han en dag er lidt gnaven og raser; da skal man sikkert helst la ham gå. Men når han igen livsmodet finder, så vid min ven, jeg båndene binder. Jeg ved han siger, mens trængslerne svinder: Dig kan jeg li, du er min kammerat. (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 5/05 5

6 Tivoliklubben (fortsat) Tiderne skifter, men bliver de bedre; hvad tør vi håbe og hvad skal vi tro? Spørger vi slægtens kløgtige fædre, får vi til svar: Ta den bare med ro. Livet har dog stadigvæk charme, blot min ven, du selv med lidt varme, si r til din nabo med udbredte arme: Dig kan jeg li, du er min kammerat. Godt kammeratskab er altid at være klar til at række en hjælpende hånd; klar til at værne en ven og hans ære; klar til at handle i venskabets ånd. Her og dér - sin hjælp man tilbyder, men især den håndsrækning fryder som bliver givet, medens det lyder: Dig kan jeg li, du er min kammerat. Knud Otto Christensen sluttede med at bede alle rejse sig, løfte glasset og udbringe en skål for kammeratskabet. Efter denne flotte og eftertænksomme tale, der fra festsalen honoreredes med stor applaus, var det tid til at indtage hovedretten. Den lækre hovedret blev serveret to gange Efter den lækre og flot serverede hovedret, fulgte aftenens talere således: Ærespræsidenten afsluttede sin tale med et Har vi det ikke dejligt? Kystartilleriforeningens ærespræsident og æresmedlem af Tivoliklubben Jørgen Kehling, der udtrykte sin store glæde over igen at være til årsfest sammen med kammerater fra nær og fjern og var især glad for den store trofasthed kammeraterne udviste overfor vores gamle og hæderkronede Tivoliklub. Jørgen ønskede tillykke med 80 års jubilæet og foreslog vi udbragte et trefoldigt leve og en skål for vor Tivoliklub. Jørgen afsluttede sin tale med et Har vi det ikke dejligt? Kystartilleriforeningens præsident Herluf Ruge fremførte i sin tale, at det også glædede ham at deltage i denne 80 års jubilæumsfest, og at det med den tilslutning kammeraterne udviste hvert år til årsfesten, kunne der ikke herske tvivl om at Tivoliklubben ville bestå mange år fremover. Stemningen var helt i top. Kaffen og kagerne kom på bordet, GJ ringede med klokken og ønskede alle de tilstedeværende en god fest fra: Torben Thams, Californien (pt. i Brasilien) Georg Secher Larsen, Holte Preben Hansen, Frederikssund (i Norge) Hartvig Pedersen, Hjørring Palle Berg Jensen, Ølstykke Svend E. Thiede, Hellerup GJ fortsatte: Hr. æresmedlem, mine herrer. Så oprandt dagen, hvor vi kan festligholde vor unikke Tivoliklubs 80 års Jubilæum. Jeg har været lidt tilbage i arkivet og kan oplyse, at vi i var her på stedet; det hed ikke Påfuglen, men Tårnpavillonen. Fra 1957 til 1964 også her. I 1965 blev der afholdt 4o års jubilæum i Divan 2 (uvist af hvilken grund) Fra årerne 1966 til 2oo5 igen her, i alt 52 gange. Nu ikke mere statistik, men noget mere nærværende: Der skal lyde en stor tak til vore kammerater for kontingent og tilskud. En tak til Eigil for medlemslisterne. Tak til Bent Skårup for din indtræden i arbejdet for Tivoliklubben. Så når det nu er to gange Bent og undertegnede der styrer det hele, så kan det ikke gå helt galt. Til sidst en ting, der ikke kan være mere nærværende: Alle betaler til betjeningen kr. 100 for menu og vin, - vi fylder kun 80 år én gang, og så må vi håbe vi kan spare lidt op til 85 års dagen. Tak skal I have alle sammen! Denne meddelelse vakte selvsagt stor begejstring og en stor klapsalve kvitterede herfor. Festens anden sang Danmark Nu Blunder... blev fremført med kraftige stemmer, der kunne høres vidt omkring. Der var god stemning ved bordene, og der blev afgivet mange skåler, GJ gik en runde og fik en lille snak med deltagerne, der alle gav udtryk for at vi igen havde haft en dejlig aften sammen med kammeraterne. Man lytter andægtigt til formandens tale Med en tak for denne gang, afsluttede GJ aftenen med en stor tak for fremmødet fra fjern og nær, tak for støtten, kontingent og tilskud til arrangementet, for uden opbakning er det svært at få sådan en aften til at hænge sammen. Næste årsmøde vil finde sted onsdag den 23. august Der blev udbragt et LEVE for KAF, efterfulgt af 3 lange og 3 korte hurraråb og derefter Kammeratskabssangen. Endnu en dejlig årsfest var slut. På festligt gensyn i 2006! Mange hilsner til alle vore medlemmer Gert Juhl Årsfestens økonomi ser således ud: Kontingent og tilskud kr Betaling fra deltagerne kr Udgifter Frimærker/kuverter kr. 630 Påfuglen Entré Tivoli kr Underskud (betalt af formuen) kr Tivoliklubbens ydelse/deltager kr. 299 Tivoliklubben ønsker Glædelig Jul 6 Kystartilleribladet 5/05

7 Hvorfor hedder det jul? Jeg fik det spørgsmål fra en konfirmand for nu snart flere år siden. Og jeg blev svar skyldig. Jeg vidste nok, at man i andre lande har ord for vores julehøjtid, som på en eller anden måde har at gøre med Jesu fødsel eller den hellige nat i Bethlehem. Således siger f.eks. tyskerne Weihnachten (hellig nat), englændernes Christmas (Kristmesse) og franskmændenes Noël (fødselsdag efter det latinske Natalis). Overalt samme sag. Det vi kalder jul, har på andre sprog som regel at gøre med det, der engang skete i Bethlehem. Men hvorfor siger vi da jul? For at kunne svare konfirmanden, var jeg nødsaget til at søge oplysning. Det var ikke så ligetil. Man er nemlig ikke ganske sikker på sprogforskningens område. Der findes flere forskellige teorier, som er mere eller mindre sandsynlige. Men det er mest troligt, at ordet Jul går tilbage til det oldnordiske og hedenske ord Jül, der simpelthen var ordet for den store midvinterfest Blotet, som vi holdt her i Norden, inden kristendommen fortrængte Atatroen. Emnet er interessant. Finnerne har lånt ordet allerede i den ældste nordiske tid, dels i Jukla, der betyder højtid eller fest i almindelighed - og dels i Joulu, som er det finske ord for jul. Ejendommeligt er det i hvert fald, at vi har beholdt vort gamle og hedenske ord for den højtid, der trods alt bliver fejret som Jesu fødselsdag. Og med ord forbindes tit magiske forestillinger. Det er derfor ikke så mærkværdigt, at vi her i Danmark lader julen blive forbrugersamfundets højtid med julehalløj, længe før advent. For hvor finder man egentlig Jesu fødsel i Bethlehems stald blandt alle nisser, guirlander og julegaveidéer? Nu har jeg ingen lyst til at moralisere og tage juleglæde og julestemning fra nogen. Vi har brug for både lyset og glæden, når mørket i december er allertættest. Men det kan dog være på sin plads at se, hvad der ligger bag ved ordene. Vore Bangsbofort Efterlysning af tidligere gaster forfædre fejrede jul med midvintermørket i centrum, en fest med ofringer til Odin og Thor. Der har vi vore rødder, hvad enten vi synes om det eller ej. Men nu om vor jul i dag - hvad betyder den? Er det bare stress og slid og forsøg på at finde en julegave til dem, der i forvejen har alting? Er det en grundfest for alle ensomme, der i højtiden føler ensomheden værre end nogensinde? Hvor findes børnenes tindrende øjne? De her spørgsmål er ikke overflødige, ikke som en ny moralisme, men som en mulighed for at gøre julehøjtiden mere menneskelig. Enhver af os har jo mulighed for at påvirke vores julefest - og at gøre den menneskelig, er, når alt kommer til alt, det bedste. For da kommer vi nemlig ind i det, som julen - uanset ord - egentlig drejer sig om. Da kommer vi på vore forskellige veje til Bethlehems stald og finder i den hellige nat det barn. Han som er Guds menneskelighed kommet til jord. Barnet i krybbens strå er Gud, givet til os. Mere menneskeligt kan det ikke blive. Nogle få linier af julens salmedigter H.A. Brorson passer her: Så sank Du i vor jammer ned, så dybt som ingen ved. Derfor: Glæd jer, alle folk på jord, syng med Himlens englekor! Kristus født i Bethlehem; Himmerige blev vort hjem. Endnu en gang har jeg den glæde, gennem disse ord, at ønske alle kammerater i Kystartilleriforeningen en glædelig jul og et lyst nyt år, med stor tak for godt kammeratskab i året, der svandt; ikke mindst ved vort jubilarstævne denne sommer, hvor gensynsglæden over igen at få lov at gæste Middelgrundsfortet blev en fin optakt til sommeren Tak til arrangørerne og alle gamle kystbasser! Preben Hansen Bangsbo Museum i Frederikshavn står over for den store opgave, at omdanne det tidligere Bangsbofort ved Frederikshavn til et oplevelsescenter. Det vil sige, formidle fortets historie og genetablere dele af fortets installationer. Vi er pt. - i samarbejde med Søværnet - i gang med at åbne området for offentligheden. Startskuddet består i et stisystem ind i området og en museumsbunker med udstilling og dertil guidede ture rundt i området. Alt dette skal gerne i årenes løb udbygges med et hav af muligheder for oplevelser på fortet, for publikum. Sideløbende er vi på museet i gang med at indsamle viden omkring fortet. Vi ved meget, især omkring fortets historie under besættelsen, men vi kan altid ønske os mere viden. Betonbunker med 107 mm kanon Især fra personel (gaster) som har gjort tjeneste på fortet i perioden umiddelbart efter besættelsen, og til fortets nedlæggelse i begyndelsen af 1960 erne. Noget vi for alvor mangler er fotografier fra denne periode. Hvis jeres forening på nogen måde kan bidrage med materiale til museet, vil det blive imødekommet med stor taknemlighed. Og en efterlysning i jeres medlemsblad eller lign. vil vi absolut ikke sige nej tak til. Til gengæld vil vi gerne tilbyde jer besøg og guidning på Bangsbofort. Med venlig hilsen Kenneth Kristensen Projektarbejder Bangsbofort Bangsbo Museum & Arkiv Dronning Margrethesvej Frederikshavn Tlf Fax Kystartilleribladet 5/05 7

8 Slaget mellem Stevns og Falsterbo Efter at have besøgt Orlogsmuseets Niels Juel udstilling, vil jeg ikke længere sige slaget ved Køge Bugt Af Sune Wadskjær Nielsen, FOV 16/05 Orlogsmuseets Niels Juel udstilling, der blev åbnet 30. september, appellerer til alle sanser, og der er derfor gode muligheder for, at de fleste gæster får noget med hjem fra udstillingen. De gæster, der foretrækker at læse om Niels Juel, får et udmærket overblik ved at studere de ophængte plancher, som beskriver hovedpunkterne i Niels Juels karriere - hans deltagelse i svenskekrigene , hans tid som eskadrechef og admiral under Skånske krig , hvor han ledede den danske flåde fra sejr til sejr over svenskerne, og endelig hans indsats for at forbedre flådens skibe og baseforhold indtil han døde i Hvis man ikke har tålmodighed til at læse alle plancherne igennem, kan man gå direkte til videoen om Niels Juel, der vises hver 5. minut. Den lille film begynder med, at en dreng spørger: Hvem er du?, og Niels Juel svarer med historikeren Niels Probsts stemme. Hovedvægten er lagt på det, som de fleste kender som slaget ved Køge Bugt, men som burde hedde slaget mellem Stevns og Falsterbo 1. juli Det var den svenske flådes plan at nå ind i Køge Bugt, men den blev standset og sendt på flugt i farvandet mellem Stevns og Falsterbo. Så er det tid til at kaste blikket på det flotte panorama over søslaget, som man forstår bedre, når man har set videoen. Selv om de spillede en statistrolle i slaget, er de små figurer af landeværnssoldater, der rykker frem pa Stevns Klint - de mest imponerende. De er ufatteligt små og man forstar ikke, hvordan de er blevet lavet så præcise og kunstfærdige. Det er den meget nærsynede og fingernemme katalaner Bassols, der er manden bag det flotte panorama, som giver godt indtryk af de store afstande, slaget udspandt sig over. Fra de samtidige malerier, der pryder væggene, kan man nemt få den opfattelse, at skibene var meget tættere på hinanden, end de i virkeligheden var. Var han den største? Udstillingens titel er Niels Juel - vor største flådefører, og viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, der åbnede udstillingen, var ikke i tvivl om, at Niels Juel er større end eksempelvistordenskiold. Dog kunne man måske savne en argumentation på udstillingen, for at Niels Juel overgår alle andre danske søhelte. Den får man sikkert i Niels Probsts bog med samme titel, der bliver udgivet forbindelse med udstillingen. På den anden side kan man måske sige, at Niels Juels bedrifter taler for sig selv. Historikeren Niels Probst og viceadmiral Tim Sloth Jørgensen betragter de flotte billeder af søslaget ved Øland l676. Tim Sloth Jørgensen antydede, at et af søværnets tre patruljeskibe sikkert kommer til at hedde Niels Juel, da man næppe kan forestille sig en dansk flåde uden et skib, der bærer hans navn. Billederne hænger almindeligvis i audienssalen på Frederiksborg. Forsinket KAF-blad / klæbestrimmel Redaktøren kan kun beklage, at KAFbladet (4/2005) lod vente på sig. Men alt hvad der kunne gå galt - gik virkelig galt (Murphy s lov): Trykkeriets hovedserver brød ned, hvorved de mistede en masse data, bl.a. vort blad. Da uheldet efter stort besvær blev rettet, blev bladet blev trykt på rekordtid, men nu kom postvæsenet i vejen med en slæde : Hvor de normalt brugte max. 3 dage til udsendelse, tog det nu en hel uge - og så havde det kære væsen forsynet bladets bageste side med en klæbestrimmel med en stregkode på, som fremover skulle anvendes til såkaldt maskinel sortering. Det viser sig, at denne klæbestrimmel er lige til at fjerne uden at ødelægge noget, så det er altså et onde, som vi må lære at leve med - indtil de finder på nye chikaner overfor deres kunder. Med venlig hilsen Redaktøren Et lille smil... Rejseselskabet var på udflugt og blev vist rundt i den smukke kirke: - Og dette smukke loftsmaleri var seks mand otte år om at gøre færdigt, fortalte guiden. - Gud - hvor jeg kender det, sagde fru Nielsen. Vi har det samme vrøvl med vores håndværkere! Han sad og læste i avisen og sagde til konen: - Der står i avisen, at i New York har de 59 millioner rotter. - Typisk amerikansk, svarede hun, i stedet for at udrydde dem, så tæller de dem... 8 Kystartilleribladet 5/05

9 Juleindsamling og nytårshilsen 2005 Endnu et år er forløbet med gode oplevelser i vores kammeratskabsforening, Kystartilleriforeningen, hvor vi bl.a. oplevede et godt landsskyttestævne i april måned i Vordingborg, efterfulgt af en festlig afslutning på Stensved Kaserne. Herefter det traditionelle jubilarstævne i Kastellet, og efterfølgende tur til Middelgrundsfort, hvor vi i år fik Søværnets Tamburkorps med derud - til stor glæde, som det også fremgår af sidste blad. Mine tanker går nu til de tjenstgørende, der må tage deres vagter i julen og nytåret på de tjenestesteder, som nu er tilbage. Vi i Kystartilleriforeningen holder fast på denne tradition, for at tilgodese de værnepligtige og øvrige personel, som må tage vagterne i den kommende jul og nytåret, og som følge deraf ikke kan deltage i festligheden med deres nære familie. Efter endnu en oplevelse ved Søværnets Tamburkorpsets indsats ved jubilarstævnet i år, har Forretningsudvalget besluttet at yde et bidrag i lighed med sidste år til korpset, som en påskønnelse herfor. For at kunne bidrage til, at de tjenstgørende kan få en hyggelig aften på tjenestestedet, må jeg bede jer om at benytte nedenstående giro-indbetalingskort. Beløbet bestemmer I jo selv. Af erfaring ved vi, at enhver pengegave er meget værdsat af modtagerne, hvilket jo også fremgår af Tamburkorpsets takkeskrivelse i vores blad. Sammen med juleindsamlingen, kan der også sendes en nytårshilsen til jeres gamle soldaterkammerater, som nu er medlemmer i KAF. Dette klares ved at I anfører stam nr. og årgang på forsiden af girokortet. Indbetalingsbeløbet dækker så begge dele. Jeres navn og adresse vil da blive bragt i KAF-bladet nr. 1/2006 (januar/februar) såfremt indbetalingen er hovedkassereren i hænde senest den 15. december. Bemærk, at der godt kan være 8 dages ekspeditionstid ved giroindbetaling! I har tilmed på denne måde mulighed for at forny kontakten med jeres årgangskammerater og øvrige kystbasser, og det kan jo også bruges i forbindelse med næste års jubilarstævne den 10. juni 2006, hvor vi igen satser på at komme på Middelgrundsfort. Lad os endnu engang stå sammen om vores motto: Godt Kammeratskab På forhånd tak for ethvert bidrag! Med kammeratlig hilsen Børge Andersen hovedkasserer afrives forsigtigt afrives forsigtigt afrives forsigtigt Indbetaler Overførsel fra kontonummer 8 7 GIROINDBETALING Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse KVITTERING Check og lignende accepteres under forbehold af, at BG Bank modtager betalingen. Når du betaler kontant på et posthus med terminal, er det kun posthusets kvitteringstryk, der er bevis for, hvilket beløb du har betalt. Beløbsmodtagers kontonummer og betegnelse Kystartilleriforeningen Hovedkasseren Vinkelvej Enghavevej Grenaa Grenå Kystartilleriforeningen Hovedkasseren Vinkelvej Enghavevej Grenaa Grenå Meddelelser vedr. betalingen kan kun anføres i dette felt. Juleindsamling/Nytårshilsen Stam nr.: Årgang: Underskrift ved overførsel fra egen konto Post Danmarks kvittering Kroner Øre Gebyr for indbetaling betales kontant Betalingsdato eller Betales nu Kroner Øre..,.., Til maskinel aflæsning Undgå venligst at skrive i nedenstående felt Dag Måned År Sæt X 4030S BG < <

10 Nyt fra afdelingerne Københavns afdeling Juleafslutning Afdelingens juleafslutning vil i år foregå i første regiment lokaler, Laksegade32 fredag den 2. december kl. 18:30 hvor Herdis vil sørge en god julefrokost, med efterfølgende kaffe. Alt dette for en beskeden pris af 100,- kr. pr. person. Der kan købes øl, vand, snaps og vine til første regiments små priser. - og vi har også vores terningespil Husk en pakke til vores julelotteri! Tilmeld jer snarest og senest den 28. november til Hans Christiansen på tlf Årets Torskegilde 2006 Ved første Klubaften i det nye år tirsdag den 17. januar Kl. 19:00 i Centercafeen i Grøndals Centret Hvidkildevej 64 (fine parkeringsmuligheder) spises traditionelt kogt torsk med tilbehør samt ostesnitter. Af erfaring ved vi, at mange af vore medlemmer denne aften møder op - ikke alene for at ønske hinanden godt nytår, men også for at se hvem der skal have Kammeratskabspokalen. Ligeledes må spisningen med den kogte torsk også animere mange kammerater til at møde op. For at deltage i spisningen må tilmelding fortages senest tirsdag den 10. januar til Bent Nielsen på tlf eller Hans Christiansen på tlf Efter spisningen mødes vi ved keglebanerne eller til et spil kort for af fuldende en hyggelig og kammeratlig aften. Vel mødt for nær og fjern. Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal Som det fremgår af årets torskegilde den første klubaften i det nye år, skal Jørgen Kehlings Kammeratskabspokal tildeles et trofast medlem der har udvist fine kammeratlige egenskaber. Medlemmer kan indstille en kammerat til pokalen. Indstillingen, med motivering, skal stiles til afdelingsbestyrelsen og sendes til undertegnede senest den 15. december Bent Nielsen, Ægyptensvej Kastrup Julehilsen Københavns afdelings bestyrelse ønsker en glædelig jul og et godt nytår til såvel afdelingens egne medlemmer og familie, samt til alle øvrige kammerater med familie i Kystartilleriforeningen. P.b.v. Bent Nielsen Oktoberfesten 2005 Formanden indledte oktoberfesten den 6. oktober med at byde velkommen til de 32 deltagere, med en særlig velkomst til vore jubilarer, vor ærespræsident, vore æresmedlemmer og ikke mindst en tak til de kammerater, som var mødt frem denne aften for at have et hyggeligt samvær med vore jubilarer. Desværre var kun 7 af de 17 jubilarer mødt frem, men formanden kunne dog bringe en hilsen fra 60 års jubilar Anders- Klindt Petersen, 50 års jubilar Erling O. Pedersen, 25 års jubilarerne Ole Møller og Kjeld Sv. Bøtcher samt fra Elith Norup Hansen, som desværre ikke kunne være til stede denne aften. Fanen førtes ind og Den danske Kyst blev afsunget som første sang. Formanden redegjorde herefter for jubilæumstegnene: afrives forsigtigt afrives forsigtigt afrives forsigtigt Side 10 Bagside af girokort Alle KAF-medlemmer og læsere af bladet samt deres familier, ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår 2006 Hovedkassereren

11 Nyt fra afdelingerne - Kære Jubilarer! Denne aften er hovedsagelig en aften for at hædre vore jubilarer. I 1940 indstiftede man det første tegn for 25 år; i 1949 et 40- års tegn og 10 år senere kom så 50-års tegnet. Senere fulgte et 60-års diplom, og dette diplom blev i 1981 suppleret med 60-års tegn. I 1989 måtte vi yderligere supplere med et 65-års diplom. Overrækkelsen af disse tegn er en tak til kammeraterne for mange års trofasthed for foreningen, og det vil fortsat være en ære for bestyrelsen i Københavns afdeling at værne om denne tradition. Hermed ønsker jeg alle vore jubilarer tillykke med tegnet og føjer hertil foreningens tak for trofast medlemskab. Tilstede i aften er der 7 jubilarer som skal modtage tegn for deres trofaste medlemskab af Kystartilleriforeningen. Herefter foretoges den velkendte og højtidelige mønstring ved ærespræsidenten Jørgen Kehling, som overrakte jubilæumstegnene til: 17091/43 Frede Sonne 60 år 17419/45 Johannes Mortensen /53 Erling Svendsen /54 Poul Bech Jacobsen /54 Torben Henriksen /53 Per Johansen /51 Børge F. Knudsen 25 - Efter en fin opretning/aftrædning, blev vor trofaste kammerat, 17077/51 Fritz Faber kaldt frem, og på Forretningsudvalgets vegne, påhæftede vor landssekretær Erik Nygaard KAF s Hæderskors på Fritz s revers som anerkendelse for hans store indsats som guide på Middelgrundsfortet. Fritz takkede for hæderen og benyttede lejligheden til at opfordre andre til at melde sig som rundvisere. Med kraftige og velklingende stemmer blev Godt Kammeratskab afsunget, og man gik herefter over til indtagelsen af de lækre gule ærter m. tilbehør, efterfulgt af kaffe og ostemadder. Torben Henriksen modtager 50-års tegnet Formanden erindrede om andespillet i Kastellet den 1. november samt om juleafslutningen den 2. december her i 1. Regiments lokaler. Fritz Faber modtager KAF s Hæderskors Vi hyggede os i kammeratligt samvær til omkring kl. ca. 22. Fanen blev ført ud, og vi sluttede aftenen af med et LEVE for KAF efterfulgt af Kammeratskabssangen. Bent Nielsen Frederikssund afdeling Jule- og Nytårshilsen Julen/nytår nærmer sig med raske skridt. Sidste blad i år 2005, så Frederikssund Afdeling sender hermed alle KAF kammeraterne og deres familier ønsket om en god Jul og et godt Nytår. Gert Juhl Generalforsamling afholdes i april Indkaldelse udsendes skriftligt. Gert Juhl Kbh. afd. Skyttegruppe Julefrokost Skyttegruppens julefrokost er i år arrangeret til fredag den 9. december kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler i Laksegade 32 Af hensyn til arrangementet beder vi jer venligst om at tilmelde jer senest mandag den 5. december enten ved henvendelse til Bjarne Andersen på tlf eller Leo på tlf Tilmeldingen er bindende! Vi håber på et godt fremmøde, hvor man meget gerne må invitere en ledsager med. Vi holder traditionen med julegaver i hævd, så alle deltagende bedes medbringe en lille gave gerne sjov, så brug jeres gode fantasi. Bestyrelsen Juleskydning Juleskydningen i år finder sted torsdag den 15. december fra kl. 18:30 i Kælderen, Østerbrogade 79, hvor vi sammen med kammeraterne fra Raketafdelingen vil julehygge med en lille skydekonkurrence med de sædvanlig skiver, der altid giver anledning til spøjse bemærkninger om, at det, man helt sikkert troede var pletten, alligevel viste sig at være en ligegyldig plet på skiven o.s.v. Resultaterne bliver suverænt bedømt af Chief Controller Jørgen Pedersen, der også på sin sædvanlige retfærdige og betænksomme måde vil påse, at præmierne og roserne bliver fordelt til rette vedkommende. Sidste år var deltagelsen rigtig god fra begge sider, og vi ser gerne, at endnu flere møder op i år. Driller synet - eller er fysikken lidt ustabil, så lad det ikke afskrække; - det er tilladt at få hjælp til skydningen! Af hensyn til planlægningen, er tilmelding også her nødvendig, så ring til Bjarne på tlf så kan du også høre lidt nærmere om arrangementet. Bestyrelsen (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 5/05 11

12 Nyt fra afdelingerne Skyttegruppen (fortsat) Generalforsamling 2006 I henhold til Vedtægter for Kystartilleriets Skyttegruppe 5, indvarsles hermed generalforsamling for 2006 til fredag den 20. januar kl. 19:00 i 1. Regiments lokaler, Laksegade 32, 1. sal. Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af årsberetning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag 5. Valg til bestyrelsen 6. Eventuelt Viggo Emanuel Bøjsen * Torsdag den 13. oktober mistede vi vores gode kammerat, medlem af Skyttegruppen siden 15. september 1978, fhv. kaptajnløjtnant Viggo Emanuel Bøjsen. Viggo, der stammer fra Sønderjylland, blev indkaldt som værnepligtig i 1949, og det var i Søværnet, han fik sin livsgerning - hovedsagelig som artilleriofficer. Viggo var her med til at udvikle forskellige artillerisystemer og underviste utallige gaster i betjeningen af alt skyts over håndvåbenstørrelse. I Skyttegruppen husker vi Viggo som en særdeles dygtig skytte - både på kortog langdistance. I Kælderen var han gennem mange år en fast deltager, når vi mødtes om fredagen til træning, og et godt spil kort behøvede ikke megen overtalelse, før han med liv og sjæl var med, men skydningen var vel det primære sammen med det gode og hyggelige samvær. Vi er mange der fik gode tip og råd omkring aftræk, skydestillinger, åndedræt o.s.v. fra Viggo - råd som vi har taget til os og høstet gavn af. Det bemærkes, at forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest fredag den 6. januar. Som traditionen byder, indleder vi generalforsamlingen med fællesspisning (sikkert gule ærter med tilbehør). Vi beder derfor alle, der ønsker at deltage i spisningen, om at give meddelelse til Bjarne på tlf eller Leo på tlf senest mandag den 16. januar! Bestyrelsen Vi husker Viggo som en gavmild og uselvisk kammerat, hvilket udmærket belyses gennem en lille episode fra en generalforsamling engang i 1980 erne, hvor årets præmier blev fordelt: Viggo havde med overbevisende resultat vundet en flot 1. præmie, men bad venligt, men bestemt om, at denne præmie i stedet blev tildelt en af Skyttegruppens unge skytter som påskønnelse af dennes flid ved træningen. Et skulderklap der på en fin måde udtrykker meningen bag vort motto: Sammenhold og godt kammeratskab. Efter sin pensionering fra Søværnet, gjorde Viggo s store interesse for lystfiskeri ham til en lidt mere sjælden gæst i Skyttegruppen, men han forblev et trofast medlem indtil den. 13. oktober d.å., hvor han stille sov ind efter nogen tids sygdom. Viggo blev bisat onsdag den 19. oktober ved en smuk højtidelighed i Lyngby Park Kapel, hvor både Lyngby Marineforenings og KAF s faner bragte en sidste honnør til en god kammerat. Kystartilleriets Skyttegruppen udtaler Æret være Viggo Emanuel Bøjsens minde L. Starup formand Jule- og nytårshilsen Det er lidt besynderligt at sidde en smuk solbeskinnet efterårsdag og skulle sætte en jule- og nytårshilsen sammen til alle jer kammerater i Skyttegruppen og også i Raketafdelingen, men når bladet udkommer, er det antageligt både mørkt og koldt, og juleudstillinger har hærget vores hverdag i mindst en måneds tid. Nu og da synes man - i hvert fald undertegnede - at det er bare for meget og ønsker, at kalenderen stod på 3. januar. Dog ved nærmere eftertanke er der - forhåbentlig - også mange gode og rare ting at tænke på og glæde sig ved. Man bestemmer heldigvis - sådan da - i nogen grad selv farten, og har givetvis mange gode ting fra det forløbne år at huske. I foreningsregi har det været en glæde at se, at fremmødet i Kælderen har været i fremgang, ligesom vi har kunnet byde nye skytter m/k velkommen. Et rigtig godt Landsskyttestævne i Vordingborg, hvor vi placerede os pænt. En noget stille sommerperiode afsluttedes af KSS-skydningen i september, som vi vandt (godt nok var der kun én konkurrerende forening, men det skal nu ikke slå skår i glæden). Julefrokost og Juleskydning ligger i skrivende stund noget ude i fremtiden, men jeg er overbevist om, at begge vil blive gode oplevelser for os. Vel, - ikke alt er jo rosenrødt; vi har mistet et par gode kammerater, så et par steder vil et savn melde sig, og i den anledning går tankerne selvsagt til disses nærmeste, for hvem julen vil være en barsk tid at komme igennem. De kan være forvisset om, at også vi andre føler med dem i savnet og sender de bedste ønsker. I håbet om et godt nytår for alle, med gode oplevelser - både i foreningen og i øvrigt, ønskes herfra en rigtig glædelig jul. Formanden Husk! Hvis bladet udebliver - eller du ændrer adresse, meddeles det til hovedkassereren 12 Kystartilleribladet 5/05

13 Nyt fra afdelingerne Syd-Østsjællands afdeling Sommerudflugt til Svansbjerg skydebane Søndag den 14. august kl. 10:00 mødte godt 40 deltagere på Svansbjerg skydebane til den årlige sommerudflugt med skydning, andre små lege og - naturligvis - fællesspisning. Vi indledte dagen med flaghejsning og derefter morgenbord. På slutningen af morgenbordet gav Anders Hansen instruktion om sikkerhedsregler ved omgang med håndvåben og ligeledes, hvad der ventede de fremmødte af muligheder for konkurrenceindslag. Det blev en rigtig dejlig dag hvor Erna og Anders Hansen igen havde fundet på spændende skivetegninger. Resultatet fra Ugleskydningen blev: 1. Anders Hansen 2. Ole Sonne 3. Preben Jensen Resultatet fra Matchskydningen blev: 1. Knud Jensen Køge 2. Ole Sonne 3. Dennis Christensen Ligeledes uddeltes præmier til bedste skytter: Freda Christiansen løb med damepokalen, og Anders Hansen hjemtog mændenes pokal (Kaj Larsen-pokalen) som blev overrakt af Kirsten Larsen. Klokken 16:00 havde alle deltaget i oprydning, og vi kunne igen glæde os over at have tilbragt mange hyggelige timer sammen i godt kammeratskab. Benny Horn Der uddeles pokaler. Kirsten Larsen overrækker Kaj Larsen-pokalen Freda Chriatiansen modtager Damepokalen De tre bedste i Ugleskydningen Høstudflugt til Stevns fyr og Bøgeskoven Søndag den 18. september kl. 11:00 mødte 22 deltagere op ved foden af Stevns fyr, der stadig er bemandet som kystudkigsstation. Her fik vi af det vagthavende personale en rigtig god orientering om fyret og dets funktion. Man fornemmer udsigten fra toppen af fyret Mange spørgsmål blev stillet om det flotte fyr, der p.t. er indbundet i stillads fra fod til top, men alligevel var der mange af deltagerne, der vovede sig op i det gamle fyr og fik et kig ud over såvel Østersøen som ind over land. Det var en rigtig blæsende fornøjelse med kun godt 11 0 Celcius. Et kig ned til de andre fra toppen af fyret Efter besøget ved fyret kørte vi til Freda og Carl Johan Christiansens hjem ved Bøgeskoven. Formanden takker af for denne gang De tre bedste i Matchskydningen Husk! Hvis bladet udebliver - eller du ændrer adresse, meddeles det til hovedkassereren Lidt stemning hos Carl Johan og Freda I de smukke omgivelser kunne vi fornemme, hvordan der ville være en dejlig (fortsættes næste side) Kystartilleribladet 5/05 13

14 Nyt fra afdelingerne Syd-Østsjællands afdeling (fortsat) sommerdag, hvor temperaturen kunne have været noget højere, men vi blev bænket inden døre i den nye tilbygning (under opførelse). Freda trakterer den på trækharmonikaen Her spiste vi vores medbragte mad, og med Freda som musikanten på trækharmonikaen fik vi rørt vore stemmer. Også her en rigtig dejlig dag. Tak til arrangørerne og dem, der lagde hus og have til. Træningsskydningerne Så er der igen gang i træningsskydningerne i skydekælderen på Hotherskolen i Hårlev. Du kan stadig nå at deltage. Kontakt Anders Hansen på og hør nærmere om tider m.m. Der venter jo en dejlig tur til Haderslev den 22. april, hvor vi skal over og vise pokalen frem - og så genvinde den. Benny Horn Tak for hjælpen! Så har de gæve gutter, Carl Johan, Jeppe og Hans Verner fra Stevns igen revet en dag ud af deres travle kalender og taget sig af KAF s kanon på Middelgrundsfortet, så den er vinterklar. Tak for hjælpen! Hilsen fra Torben Henriksen Københavns afdeling Esbjerg og omegns afdeling Jule- og Nytårshilsen Bestyrelsen i Esbjerg og Omegns afdeling ønsker alle vore medlemmer med familie samt kammerater i de øvrige KAF afdelinger en glædelig jul og et godt nytår. SIN Sensommerudflugten Med mange års tradition for at arrangere udflugt i sensommeren, drog Esbjerg og omegns afdeling onsdag den 14. september på sin årlige udflugt. Vi skulle mønstre allerede kl. 09:45, og målet var primært Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle. Et par eminente guider tog os på skift under beskydning udi historiens krinkelkroge. Den første, Kai Hansen, med en fortid i Slesvigske Regiment og pt. formand for den lokale soldaterforening i Sønderborg, havde virkelig læst på lektien. I små 2 timer, dels ved rundvisning og dels ved fremvisning af film, tog han os med ind i virkelighedens verden, bl.a. i det der skete for 141 ar siden: Stormdagen den 18. april Slaget på Dybbøl Banke. Preussisk overmagt her og Treårskrigen , fik som bekendt fatale følger: Afståelse af suverænitet med en dansktysk grænse, der skulle gå langs Kongeåen. Faktisk kom den til at gå næsten lige ud for vores dør her i Taps, der således blev grænsesogn helt op til 1920, hvor tysk nederlag i 1. Verdenskrig gav mulighed for afstemning, om Nordslesvigs / Sønderjyllands tilhørsforhold, der jo heldigvis blev afgjort til dansk fordel. De slesvigske krige og i 1864 er fascinerende historie, der jo ikke mindst her i Sønderjylland fik store konsekvenser: Familier blev splittet, dansksindede blev indkaldt til tysk militærtjeneste og mange andre ting blev der vendt op og ned på. Den anden guide - skoleansvarlig på Historiecenter Dybbøl Banke, møller på Dybbøl Mølle, skydeansvarlig (skydekonge), flagkommandør, smed o.m.a. som han præsenterede sig selv - Steen Jørgensen, var en vældig idérig og habil kustode, men samtidig underfundig og underholdende; et par eksempler herpå: Ved salutskydning med løst krudt, fortæller han, anvender man mel i afskydningskrudtet, og som skydeansvarlig skal han bl.a. sikre sig, hvad der befinder sig foran kanonen, han springer op på skansevolden og ser, at der som sædvanlig går græssende sortbrogede kreaturer, dog med den konstatering, at han mener disse bliver mere og mere hvide for hver skudafgang. Som flagkommandør skulle han nytårsdag d. å. - i strid blæst - ved hjælp af elever fra Sergentskolen i Sønderborg, have hejst det store splitflag - Danmarks største (mere end 30 m 2 ) på den 25 m høje flagstang. Han formanede eleverne om ikke at give slip på flagsnoren, hvilket resulterede i, at en af eleverne røg med m op i luften. Vi måbede lidt; så siger han, at han har bevis i form af et foto inde i møllen, og ganske rigtigt, det havde han. Men om det nu lige var m, er jeg ikke sikker på alle blev overbevist om. Dybbøl Mølle har sin egen historie, meget interessant, men skal opleves med guide, hvad Historiecenter Dybbøl Banke nu også skal. Møllen, som ejes af de Samvirkende Soldaterforeninger, er for længst holdt op med at male korn, men kan, ved hjælp af en generator, producere strøm i et vist omfang. Mølleren satte - som en gestus for os - vingerne i gang, og når hele møllen herved ryster, buldrer og brager, fornemmer man i ordets bogstaveligste forstand historiens vingesus. Efter dette besøg, kørte vi til Gråsten Slotshave - Dronning Ingrids have. I eftermiddagens sol, nød vi den store have, der er en fryd for øjet og en lise for sjælen. En stille stund pa Agerskov Kro Kaffetørstige forlod vi haven og kørte til Agerskov Kro midt i Sønderjylland (privilegeret fra 1767, men omtales i skattelister og jordebøger allerede i tallet). Den står i dag - udvidet og moderniseret med stor pietetsfølelse i sin røde farve - for mig som Kroen i Sønderjylland. En i alle henseende historisk dag er slut; tak til alle meddeltagere og bestyrelse. Vi ser frem til næste år. Venlig hilsen Ove Lindskov 14 Kystartilleribladet 5/05

15 Nyt fra afdelingerne Generalforsamling 2006 Den årlige generalforsamling afholdes onsdag den 29. marts i Restaurant Parken, Esbjerg, men nærmere herom senere. SIN Børge Vestergaard Nielsen * Efter kort tids sygdom er vor gode kammerat 8852/205419/1954 Børge Vestergaard Nielsen Skovbrynet 12, Gørding afgået ved døden. Børge var født og opvokset i Give, hvor han blev udlært elektriker. Efter elinstallatøreksamen drev han i en årrække elinstallatørforretning i Gørding. Som den udadvendte person Børge var, kom han let i kontakt med andre mennesker og var kendt for sin store hjælpsomhed. Børge gjorde tjeneste som kystartillerist på Dragørfort, Kongelundsfort og Bangsbofort, og var medlem af KAF Esbjerg og Omegns afdeling siden Æret være Børge Vestergaard Nielsens minde På bestyrelsens og afdelingens vegne Søren Ib Nielsen Nordjyllands afdeling Nordjyllands afdeling ønsker alle sine medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. På bestyrelsens vegne Jens Mosskov Sydjysk afdeling Basseaften i Søgårdlejren I strålende solskin den 23. september mødtes 14 veloplagte Basser kl.17:00 til Basseaften i Søgårdlejren. Formanden udtaler nogle bevingede ord til basserne Formanden bød velkommen, og gav derefter ordet til materialforvalter Bjarne Jensen, som førte os over i Fort Knox, som han kaldte sit våbenlager. Og her var godt nok noget at se på. Jeg gik og priste mig lykkelig over, at vi i Danmark gudskelov kun bruger alt det skrækkelige isenkram til øvelser, og tænkte på vore udstationerede soldater, som har det inde på livet hver dag. Efter en grundig gennemgang af de forskellige nye ting, sagde vi tak til Bjarne, og gik over for at tjekke ind. Her fik vi en god overraskelse, idet vi fik to-mands stuer til den billige pris! Således glade og forventningsfulde mødtes vi i kantinen til et veldækket bord. Nu skulle vi hilse på vores smukke fane. Og så var det formanden kaldte til orden: Selv om solen skinner, så har I bare at være reglementeret påklædt, når vi skal hilse på vores fane. Flere måtte gå den lange vej op på værelserne og hente deres jakker (jeg var meget enig med formanden - vi skylder vores fane respekt). Da Laurits havde ført fanen på plads, sang vi vores velkomstsang og så tog vi fat på bordets glæder. - Og det var som sædvanlig en dejlig oplevelse - det er de bare gode til i Søgård. To af de gæve basser var rundet de 70 år, så de gav hver en flaske snaps, og de blev hyldet nogle gange, så stemningen begyndte at blive temmelig løssluppen. Da nogle skulle køre hjem, sluttede vi 2.halvleg med at råbe Hurra for KAF og synge kammeratskabssangen, så vi hilste af med dem. Nu begyndte 3. halvleg : Da vi havde rigeligt med kaffe og sukker, og en sponsor mere til en flaske snaps, begyndte man at skåle med kaffepunch til hen på de små timer, og vi havde det godt nok hyggeligt - der blev udelt mange skulderklap den nat. Synd for dem der ikke kunne være med. Om morgenen var det lidt mere stille, men vi fik et dejligt morgenbord, og kørte hjemad med følelsen af, at selv om vi ikke var mange, så ku vi stadig lave en rigtig Basseaften! Feststemte basser Stor tak til alle i Søgårdlejren fordi vi måtte komme igen. Med kammeratlig hilsen Viggo Jule- og nytårshilsen Bestyrelsen i Sydjysk afdeling ønsker alle kammeraterne i Kystartilleriforeningen en glædelig jul samt et godt nytår. Herluf Ruge formand Kystartilleribladet 5/05 15

16 Afsender: Kystartilleriforeningen Vinkelvej Grenå Magasinpost B Fregatten Jyllands ene mast er knækket Masten, der vejede cirka 10 tons, er klar til foråret 2006 Tekst: S.E.Rønde Olesen EBELTOFT: Fregatten Jylland i Ebeltoft har mistet den ene af de tre master nemlig den bageste krydsmast, der vejer omkring en halv snes tons og var 34 meter høj. Uheldet skete, mens to kraner var ved at fjerne den fra Fregatten. Heldigvis kom ingen mennesker til skade. Hverken mennesker eller bygninger blev ramt. Der var heldigvis stop på kranen, der holdt den. I dårlig stand Da masten kom ned i en 45 graders vinkel knækkede den. Den var i dårlig stand. Det danske vejrlig har tæret på udendørs trækonstruktioner, og derfor foregår der løbende vedligeholdelse med en 12 års cyklus. De kommende år skal de øvrige to master også undergå en hovedreparation. Først til foråret eer den gamle Fregat atter tre-mastet. Arbejdet med hele vedligeholdelsen koster omkring 4.5 mio. kr. årligt. Det er i øvrigt tredje gang i det 143 år gamle træskibs historie, at rigningen skal fjernes. Første gang var i 1907 og anden gang i Besøg fra Sverige En gruppe museumsfolk og teknikere har netop været i Ebeltoft for at studere en række forhold omkring Fregatten Jylland. Det skete i forbindelse med udarbejdelse af et ideprojekt for videreudvikling omkring det svenske museumsskib, regalskibet Vasa, der ligger i et museum i Stockholm. I øvrigt er Fregatten Jylland kommet på finansloven, og det betyder, at Fregatten får én million kroner hvert år i fire år. Der skal hvert år bruges 4.5 millioner kro. Til Fregattens vedligeholdelsesarbejder, så der skal fortsat skaffes mange penge Fregat-ledelsen har nu tilsagn om 1.5 millioner kr. i Den ekstra halve million er bevilget af Ebeltoft Byråd med virkning for anden halvdel af næste år. seo. Bo R. Klinge Helt ude i skoven på hærens mark Flere skrøner og facts fra den militære verden Anmeldt af Anders V. Fridberg, FOV Seniorsergent Bo R. Klinge synes tilsyneladende ikke særligt godt om det nye forsvar. Her må man ikke ryge på sit kontor. Her lærer soldaterne ikke at skyde. Og officererne er, frem for at være professionelle ledere, der bakker deres soldater op, politikere, der gerne ofrer alle og enhver for at redde karrieren. Det er måske forklaringen på, at han nu har udgivet sin anden bog - Helt ude i skoven på hærens mark - med mere eller mindre sjove historier fra den militære verden, og hvor den ovenstående beskrivelse af det moderne forsvar stammer fra. Så har vi da noget at grine af midt i al elendighe-den. Om Klinge virkelig mener, at det står så skidt til i forsvaret, svæver i det uvisse. Måske er beskrivelsen af forskellen på forsvaret før og nu bare en sarkastisk vittighed. Måske er den virkelig en sur kommentar. Det sidste kan ikke udelukkes, for i den første del af sin nye bog, hvor materialet stammer fra Klinges tid ved Livgarden, når forfatteren både at få fortalt, hvor meget bedre alting var i midten af 80 erne, og at få fremstillet ikke mindre end to chefer for Livgarden og yderligere et par officerer som fjolser. Og det må da være svært at holde ud at være i hæren, når man synes, at stort set alle dem med stjerner er uduelige. Men bortset fra det, er Klinges bog ikke fri for at fremkalde latter. Der er både pudsige soldaterhistorier, som Klinge har modtaget fra andre gamle soldater, mere eller mindre sjove vittigheder om de tre værn, og citater og historiske anekdoter med militært tilsnit. Og som bonus en militær slangordbog. Det er lidt 80 er-agtigt, men alting var jo også bedre den gang. Kan man tage det sure med det søde, er Helt Ude i Skoven på Hærens Mark et bud på en mandelgave, der både kan købes i god tid og ikke er mindre morsom end så mange andre af de bøger med vittigheder, der bliver langet over boghandlernes diske i december. Bo R. Klinge Helt ude i skoven på hærens mark Flere skrøner og facts fra den militære verden 224 sider, Indbundet Illustreret af Jørgen Dahl Pedersen Pris: kr. P. Haase & Søns Forlag a/s

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Tivoliklubben ------------------ Side 2

Tivoliklubben ------------------ Side 2 Tivoliklubben Kystartilleriforeningens TIVOLIKLUB blev stiftet ved et møde i Tivoli den 12. juni 1925 og kan således i år fejre sit 85 års jubilæum. I den anledning udsendes dette lille festskrift til

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009. Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 2 November 2009 Dyb koncentration på Eksperimentariet i forbindelse med 100-kroners turen 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

HNR Julehygger igen i stor stil :

HNR Julehygger igen i stor stil : Side 1 HNR Julehygger igen i stor stil : Vores elskede radio er klar til at julehygge med os i December. Igen i år, julehygger Per Schreiber med os med flere historier om den søde juletid, hver søndag

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011:

Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Beretning til generalforsamling i LJM Seniorklub den 14. januar 2011: Seniorklubben havde arrangeret 2 ting i 2010. Den 3. juli havde vi planlagt en tur til Abildå Brunkulsleje, hvor vi skulle mødes og

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1

Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN. første klasse. Vi mødtes kl. 1000 2115 Sanny Hansen 1 Referat træf Wendelboes Veteraner 2. september 2015 på Christianshavn ORLOGSMUSEET - RAVELINEN Kære alle Endnu en gang Medl. Navn Bet. 2015 var Vorherre med os, og 1780 Ib Olsen 1 leverede vejr af første

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Maj står for døren. Og det betyder,

Maj står for døren. Og det betyder, Sidste skoledag for 9.klasserne er ons. d. 28.maj. Billdet her stammer fra 2013. Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.6 Maj 2014 51. Årgang Maj står for døren. Og det betyder, at de ældste

Læs mere

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl

Garderforeningen for Aarhus og Omegn. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl Garderforeningen for Aarhus og Omegn Referat af ordinær generalforsamling fredag den 21. november 2014 kl. 18.30 Mødested: Frimurerlogen, Christiansgade 6, Aarhus. Tilstedeværende: 57 medlemmer af foreningen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2016. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 388 Side 1 Anna Rasmussen 25. Marts Redaktionen ønsker tillykke Hjertelig tak for alle kærlige tanker, smukke

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014

SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 SENIORKLUBBENS PROGRAM 2014 Så er FOA Senior Klub igen klar med et nyt program for 2014. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vore arrangementer i seniorklubben og Velkommen til

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Faxe og Omegns Garderforening 100 år

Faxe og Omegns Garderforening 100 år Faxe og Omegns Garderforening 100 år Formanden har ordet Den 13. november 2013 kan Faxe og Omegnes Garderforening fejre sit 100 år jubilæum. Som formand for foreningen, er det med stor ydmyghed, jeg har

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN

49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN 49. Årgang August 2010 Nr. 3 KORTDISTANCEN ER NU ÅBEN IGEN FUGLESKYDNING 15. SEPTEMBER 2010 GARDERFORENINGENS SKYTTELAUG ØNSKER GARDERFORENINGEN I KØBENHAVN TILLYKKE MED 125 ÅRS JUBILÆET 25. AUGUST 2010

Læs mere

Et nyt år er blevet til

Et nyt år er blevet til Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 52. årgang Januar Nr. 1 2014 Et nyt år er blevet til Så er der gået endnu et år, og vi skal nu skrive

Læs mere

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 4 november 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 4 november 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet januar 2018 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet januar 2018 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær, HB: Poul Erik Henriksen

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere