Vejledning til boliger. Ældre og Handicapforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til boliger. Ældre og Handicapforvaltningen"

Transkript

1 Vejledning til boliger Ældre og Handicapforvaltningen

2 Indhold 1.0 Forord 2.0 Overordnede krav 2.1 Bebyggelsen 2.2 Velfærdsteknologi 2.3 Miljøhensyn og energibesparelser 3.0 Arealer 3.1 Plejeboliger og fælles boligarealer 3.2 Fælleshusarealer 3.3 Serviceareal 3.4 Andre kommunale arealer 3.5 Arealberegning 4.0 Udearealer 4.1 Kørende adgangt 4.2 Parkering og cykler 4.3 Fodgængerarealer 4.4 Adgang til bygningen 4.5 Udendørs opholdsarealer 4.6 Terrasse/altan ved hver bolig 4.7 Skure m.v. 4.8 Afskærmning af grunden 5.0 Adgangsforhold 5.1 Adgang og vindfang 5.2 Gangarealer 5.3 Elevator 5.4 Trapper 6.0 Plejeboligen 6.1 Generelle krav 6.2 Pladskrav 6.3 Forstue del af stue 6.4 Opholdsstue 6.5 Soverum 6.6 Badeværelse 6.7 Garderobe og opbevaringsplads 6.8 Beboerdepot 7.0 Fælles boligarealer 7.1 Fælles køkken med spiseplads 7.2 Fælles opholdsstue 7.3 Bryggers/depot 7.4 Opbevaring og vicevært 8.0 Fælleshusarealer 8.1 Fælles vaskeri 8.2 Fællessal med birum 8.3 Handicaptolet 8.4 Wellnesrum 9.0 Servicearealer og andre kommunale arealer 9.1 Personalegarderobe/toiletter/bad 9.2 Rengøringsrum / depot 9.3 Spiseplads/ møderum 9.4 Dokumentationsrum 9.5 Lederkontor 10.0 Generelt 10.1 Døre og vinduer 10.2 Altaner 10.3 Materialer 10.4 Markering og skiltning 10.5 Postkasse 10.6 Affaldshåntering 11.0 Installationer 11.1 Teknikrum og installationskerner 11.2 Kaldeanlæg 11.3 Personsikringsanlæg 11.4 Brandmæssige forhold 11.5 Røgalarmer 11.6 Telefonanlæg og IT 11.7 Antenneanlæg 11.8 Ringeanlæg 11.9 Forsyningsmålere Elinstallationer Varmeanlæg Brugsvandsanlæg Ventilation 12.0 Litteratur 13.0 Bilag 2

3 1.0 FORORD Denne vejledning beskriver hvilke krav og anbefalinger Ældre- og Handicapforvaltningen stiller til projekter med boliger for ældre og handicappede. Det forudsættes, at relevante publikationer og anden litteratur om byggeri for ældre og handicappede er kendt og at anvisninger og retningslinjer i videst muligt omfang overholdes. Ældre og demente Udviklingshæmmede Ældre og demente Udviklingshæmmede Erhvervet Hjern Ældre og demente Ældre og demente Udviklingshæ Ældre og demente Vejledningen henvender sig især til de rådgivere, teknikere og projekgrupper, der knyttes til byggerierne.. Udgangspunkt for vejledningen er krav til plejeboliger. Definitionen af en plejebolig er, at der til boligerne er knyttet fælles boligarealer og servicearealer til personalet. Målgruppe, aldersgruppe, specielle indretningskrav og væsentlige afvigelser fra vejledningen fastlægges i overordnet byggeprogram. Som supplement til Vejledningen er udarbejdet checklister for de enkelte målgrupper:. demente, sindslidende eller andre grupper med handicap, således at der laves løsninger, der er specielt velegnet for brugergruppen. I litteraturlisten sidst i Vejledningen er nævnt de væsentligste krav og anvisninger. Vedrørende tilgængelighed anbefales SBIs checklister vedr. tilgængelighed. Lundbyesgade Astrupparken Attruphøj Lundbyesgade Astrupparken Lundbyesgade Astruppar Socialpsykiatrien Særlige tilbud Autisme og ADA Til vejledningen er også knyttet bilag, der beskriver procedurer i byggesager for Ældre- og Erhvervet hjerneskade Socialpsykiatrien Ældre og demente Udviklingshæmmede Erhvervet Hjerneskade Særlige til Handicapforvaltningen. Det er en gennemgang Ældre og demente Udviklingshæmmede Erhvervet Ældre og demente Hjerneskade Udviklingshæmmede Erhvervet Hje af hvem Ældre der og demente skal sørge for hvad igennem hele Ældre og demente byggesagen. Relevante bilag udleveres i forbindelse med de enkelte byggesager. Ældre- og Handicapforvaltningen Ryesgade Løvdal (Engbo) Kastanjebo mede Lundbyesgade Astrupparken Attruphøj Ældre- og Handicapforvaltningen Attruphøj Ryesgade Ryesgade Løvdal (Engbo) mede Socialpsykiatrien Lundbyesgade Særlige Astrupparken tilbud Autisme Lundbyesgade Attruphøj og ADHD Astrupparken Attruphøj Socialpsykiatrien Særlige tilbud Autisme Særlige tilbud Socialpsykiatrien og og ADHD ADHD Særlige tilbud Autisme og A November 2013 Aalborg Kommune Ældre- og Ældre- og Handicapforvaltningen Ryesgade Løvdal (Engbo) Kastanjebo Bygningsgruppen mede Danmarksgade Ældre- og Handicapforvaltningen 17 Ældre- og Handicapforvaltningen Ryesgade Løvdal (Engbo) Ryesgade Kastanjebo 9000 Aalborg. Kastanjebo Kastanjebo Løvdal (Engbo) mede mede 3

4 2.0 OVERORDNEDE KRAV Aalborg Kommune tilstræber at tilbyde de forskellige målgrupper en tilværelse, der opfylder ønsket om selvstændighed, og samtidig gennem en så vidtstrakt pleje og omsorg som muligt kan tilgodese behovet for tryghed. Det søger vi først og fremmest at løse i den ældres/handicappedes bolig. En bolig egnet for ældre og handicappede er ikke en særlig boligtype, men blot en god, praktisk og tilgængelig bolig med en hensigtsmæssig placering og indretning. Det er værd at huske, at ældre/handicappede generelt er mere hjemme end erhvervsaktive. Samtidig har de ofte pga. helbredet en lille aktionsradius. Sammenfattende kan vi stille fem overordnede krav til den ældres/handicappedes bolig: Der skal tages hensyn til personalets arbejdsmæssige funktioner ved udformningen af boligen. Der skal tages hensyn til miljøet og energiforbruget ved valg af materialer, installationer mv. Ny teknologi, der letter hverdagen for beboere og personale og fremmer hygiegne, selvhjulpethed og værdighed skal indarbejdes i størst muligt omfang. Bebyggelsen skal indpasses efter stedets omgivelser og udformes sådan, at den fremstår som et samlet og harmonisk bygningsanlæg egnet for ældre og handicappede. Boligen og andre opholdsarealer skal have gode dagslysforhold. Det bør tilstræbes, at ingen boliger og opholdsrum er nordvendte. Boligen skal have godt indeklima, fri for træk og overophedning. Den skal være isoleret mod både trafik- og nabostøj. Der skal findes tilfredsstillende sociale kvaliteter i forbindelse med boligen. Kontaktmuligheder til andre mennesker, butikker, offentlige transportmidler, aktivitetsmuligheder m.v. Borgeren skal kunne komme til og fra boligen. Særlige krav til adgangsforhold, elevator og terrænforhold mv. Borgeren skal kunne bevæge sig rundt og fungere i boligen. Krav til rum-størrelse, dørbredde, indretningsmuligheder, farvevalg etc. 4

5 2.2 Velfærdsteknologi I hvert projekt overvejes behov og muligheder for forberedelse af eller installering af ny teknologi, der fremmer beboernes selvhjulpethed og / eller er arbejdsbesparende for personalet. Nogle tiltag er meget omkostningstunge og kan kun forventes installeret, hvis der kan skaffes midler fra fonde eller lignende. Der kan f.eks. være tale om: Multimedieanlæg til fællesområder Internt TV. Toiletter med hæve/sænke, vaske/tørre funktion Intelligente gulve, faldsensorer. Intelligente senge Intelligent styring af lys Intelligent styring af evt. andre installationer. Fjernbetjening for handicappede f.eks. lys, døre, vinduer, solafskærmning. Automatiske døråbnere, f.eks. tale eller fingertryk Elektronisk låsesystem. Opladestation til støvsugerrobotter. Teleslyngeanlæg- tilkobles tæt ved TV. Højtaleranlæg til tale og musik Trivselsskærme. Interaktiv tablet PC med forskellige funktioner Tovejs infotavler Atmosfæredesign. Som styring af lys og lyde. GPS på mennesker og personlige effekter IABIS. Individualiseret adgang og bevægelsesstimulerende informationsservices Stemmestyrings installation Se mere om velfærdsteknologi på 2.3 Miljøhensyn og energibesparelser Ældre- og Handicapforvaltningen tilstræber at alt byggeri udføres miljørigtigt og med et minimalt energiforbrug, således at driftsomkostninger til el-, vand og varme reduceres mest muligt. Plejeboligbyggeri er driftsmæssigt meget energikrævende men med omtanke kan det reduceres væsentlig ved gammelkendte løsninger og velfærdsteknologi. Enghuset - et passivhus i Gistrup Som eksempler på indsatsområder kan nævnes: Bygningens varmeisolering Dagslys i stedet elektrisk lys Naturlig ventilation i stedet for ventilationsanlæg Varmegenvinding og optimal drift af ventilations- og belysningsanlæg Vandbesparelse opsamling og genbrug af regnvand til havevanding etc. Som minimum skal byggerier for Aalborg Kommune overholde gældende krav stillet af Støttet Byggeri, Teknisk Forvaltning vedr. ressource- og energibesparelser, valg af materialer m.v. Der henvises endvidere til krav i den gældende Bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune. 5

6 3.0 AREALER Arealerne opdeles efter funktion som følger: 3.1 Plejeboliger og fælles boligareal Plejeboliger opføres som 1-2 rums boliger med eget bad og tekøkken, samt fælles boligarealer - fælles opholdsstue, spiserum, køkken, vaskeri og bryggers i én boenhed. Boenhedernes størrelse fastlægges i overordnet byggeprogram for hvert projekt, og der skal ved valg af boligantal sikres, at der opføres enheder med socialt varierede muligheder for beboerne og driftsmæssigt rentable enheder. Der kan evt. afftales ægtepar boliger, såfremt forvaltningen skønner, der er behov herfor 3.2 Fælleshusarealer I de enkelte byggesager vurderes om nogle arealer kan høre under kategorien Fælleshusarealer, som er arealer der primært betjener beboerne. Et fælleshus kan f.eks. indrettes med fællessal med tilhørende køkken og toiletter, fælles vaskeri, værksteds- og aktivitetsrum, depotrum m.v. 3.3 Servicearealer Der opføres servicearealer til det personale, der betjener boligerne. Omfanget af servicearealer fastlægges i overordnet byggeprogram. Servicearealer indeholder eksempelvis personalefaciliteter som garderobe, toilet, kontor, mødelokale, rengøringsrum, depot mv.. Servicelokalernes størrelse og antal afhænger af antallet af boliger og antal personale. 3.4 Andre kommunale arealer Andre kommunale arealer er arealer der både bruges af udefrakommende og beboere. Det kan være dagcenter, aktivitetslokaler, sundhedslokaler, større sal der betjener andre end beboerne og lignende. 3.5 Arealberegning Arkitekt foretager en bruttoarealbergning af projektets arealer iht. gældende regler for beregning af BBR arealer og opdelt efter arealtyper. Fælles adgangsarealer fordeles ift. arealtyper. Beregningen bruges blandt andet til fordeling af forbrugsmålere til el, varme og koldt og varmt vand.. Arealberegningen berigtiges af en Landinspektør. 6

7 4.0 UDEAREALER Bebyggelsens udearealer skal indpasses efter stedets omgivelser og udformes sådan, at de fremstår som et samlet og harmonisk anlæg egnet for ældre og handicappede. Alle grønne arealer og belægninger skal være nemme at vedligeholde. Udearealer bør etableres med så enkel og logisk en planløsning som muligt. Orienteringselementer medtages i forhold til beboernes handicap. Der overvejes forhold vedr. skiltning, belysning, belægningsfarver- og skift, ledelinjer og opmærksomhedsfelter. 4.1 Kørende adgang Kørende adgang skal føre helt frem til overdækket indgangsparti. Herved sikres optimal adgang for dårligt gående, kørestolsbrugere, ambulancer, taxa, madbil, renovationskørsel etc. Frihøjde på adgangsveje, afsætningspladser og handicapparkeringspladser skal være minimum 260 cm af hensyn til minibusser og kassebiler. 4.2 Parkering og cykler Nærmest hovedindgangen skal der som minimum udføres 2 handicappladser, den ene udføres som handicap p-plads til minibus i en bredde på 450 cm og 800 cm lang, den anden udføres i en bredde af 350 x 500 cm. Der skal sikres niveaufri adgang fra handicapparkering til gangarealer og indgangsdøre, evt. via rampe. Handicapparkeringspladser skal afmærkes og belægninger skal være faste, vandrette og jævne egnede for kørestols- og stokkebrugere. Græsarmeringssten og brosten er ikke egnede til handicapparkeringspladser. Øvrige parkeringspladser skal være 250 cm brede og 500 cm lange. I øvrigt henvises der til Aalborg Kommunes parkeringsnorm. Der skal være cykelstativer med overdækning for personale. Til beboere fastlægges evt. behov for overdækket parkering af cykler, elektriske knallerter og elektriske kørestole. 4.3 Fodgængerarealer Fortove, stier og fodgængerarealer mv. udføres med henblik på dårligt gående, synshandicappede og kørestolsbrugere. Dvs. med tilstrækkelig bredde på 150 cm med jævn og fast belægning uden niveauspring - max. stigning på ramper 1:20 svarende til max. 5 cm pr. m. Ramper og trapper skal så vidt muligt undgås. Eventuelle terræntrapper skal udføres iht. gældende tilgængelighedskrav med håndlister på 2 sider, markering af trinforkanter og belægningsskift ovenfor trappe. Fodgænger areal Der skal etableres vigepladser i 180 cm bredde med passende mellemrum. I forbindelse med vigepladser bør der være hvilemuligheder. Gangarealer til bebyggelsen skal anlægges med markant taktil (aflæseligt for blinde) adskillelse til andre trafikformer. Der skal være naturlige ledelinjer eller ledelinjer i belægningen og markering af trappeforkanter m.v af hensyn til synshandicappede. Belægninger skal være med let ru overflade og med velfungerende afvanding for at sikre mod skridfare. 7

8 Adgang til huset Belægninger med store ujævnheder, f. eks. brosten, græsarmeringssten og chaussesten, skal undgås i køre- og gangarealer. De kan evt. anvendes som ledelinjer og opmærksomhedsfelter. Arealerne skal være velbelyste. Terrænbelysning skal give god og retningsgivende lys på færdselsarealerne, hvor trapper, ramper og hovedindgang er belyst stærkest. Eventuelle stier kan være mindre belyst end primære gangarealer. 4.4 Adgang til bygningen illustration Ved alle yderdøre må der maximalt være 15 mm trin-højde. Foran alle yderdøre (også flugtvejsdøre i stueetage, samt have-, altan-, og terrassedøre) skal der være et frit vandret areal med minimum dybde 170 cm x bredde 170 cm og med 10 o/oo fald bort fra indgangen. Heraf skal en vigeplads ved døres åbningsside - gælder alle døre - være mindst 50 cm bred og helst 70 cm. Ved yderdøre skal arealet markeres taktilt eller med anden farve end den omkringliggende belægning. etableres skraberist hvor huller på den smalleste led max. må være 9 mm. Ved andre døre etableres skraberiste i hele dørhullets bredde samt kørestolsareal modsat hængselsside (30 eller 50 cm). Se endvidere under Bygninger generelle krav. Ved udadgående døre skal man være påpasselig med at døre ikke skraber mod belægningen uden at slække på niveaufri adgangs krav. Der kan være krav om at der skal etableres dørstoppere eller automatik for døråbning i belægningen fri af bygningen. Hvor belægning eller terræn er i plan med sokkel, skal den afsluttes på en måde der forhindrer fugt i at trænge ind i bygningen, uden at der slækkes på handicapkravene. Hvis der udføres voldgrav, skal der ud for hele belægningen 8

9 4.5 Udendørs opholdsarealer illustration På udendørs opholdspladser skal der være bænke, haveanlæg/ gårdhave, eventuelt med dyrkningslodder på arealet. Haveanlægget skal indeholde forskellige planter, således at der bliver variation i forhold til årstidernes skiften, dufte, farver, blomster, bær, frugt mm. og der skal også tages hensyn til rimelige udgifter til vedligeholdelse og renholdelse. Enkelte bede skal være hævet ca. 75 cm over terræn af hensyn til kørestolsbrugere. Udendørs ophold - hævet bed Plantekassens bredde skal max. Være 150 cm, og sokkelhøjden skal være 30 cm og være trukket mindst 30 cm tilbage. Havearealet indretning af skal stimulere beboerne til fysisk og sanselig aktivitet/oplevelse. Ved byggeri for handicappede kan der være behov for opsætning af legeredskaber i fælles udearealer. Legeredskaber skal opfylde sikkerhedskrav ift. BR. Ved fælles boligarealer etableres en solvendt terrasse i terrænniveau eller en altan, hvor der skal være niveaufri adgang fra opholdsrummet og/eller fælleskøkken. Terrassens/altanens størrelse ved fælles boligarealerne skal afpasses boenhedens størrelse og antallet af kørestolsbrugere. Ved hovedingangen etableres en opholdsplads til modtagelse og afsked med pårørende. Opholdspladser vurderes i forhold til vind og sol. 4.6 Terrasse/altan ved hver bolig I etplansbyggeri udføres en terrasse ved hver bolig på minimum 3,6 m (langs facaden) x 3 m, eller et fælles gårdhaveanlæg med niveaufri, plan og jævn belægning til hver dør. Der skal være niveaufri adgang til terrassen, det vil sige maksimalt 15 mm højdeforskel på ude og inde. Det anbefales at anvende et forsænket bundstykke. Boligterrasser skal være placeret med døradgang fra boligen ved enden af terrassen med åbning mod terrassearealet, således at pladsen udnyttes bedst muligt. Så vidt muligt skal terrasserne laves som en gennemgående terrasse foran alle boligerne i hele facadelængden. Terrasserne skal være nemme at holde rene og fri for ukrudt, f.eks. store skarpkantede fliser (uden slået kant). 9

10 Hvis der er adskillelse mellem terrasser skal det være blomster, buske, hække eller hegn, der er lette at vedligeholde og er med til at understrege den arkitektoniske helhed i bebyggelsen. Ingen beplantning under evt. udhæng. Krav om terrasse ved hver bolig kan fraviges, hvis der er en større fælles terrasse/altan tæt på boligen. Ved udformning af terrasser og altaner skal der tages hensyn til sol, læ og skyggemulighed. Efter behov etableres belysning af terasser 4.7 Skure og andre bygninger på grunden Omfanget af skure og lignende på grunden fastlægges ift. det konkrete projekt. Der kan være tale om beboerdepoter, depoter til fælles inventar, depot til vicevært. Cykelskur til personale, skur til beboernes cykler (f. eks. trehjulede), scootere, opladning og vask af elektriske kørestole mm., garage til handicapbus med vand og afløb. Skure til affald, skure til viceværts maskiner. 4.8 Afskærmning af grund Det skal tilstræbes at byggeriet udformes og fysisk afskærmes, således at uhensigtsmæssig bortgang fra grunden forebygges. Byggeriet skal disponeres med så få udgange som muligt. Den ideelle bebyggelsesform vil være en lukket bebyggelse med et indvendigt gårdrum, hvor der kun er sekundære udgange til gårdrummet (terrassedøre). Så vidt muligt skal byggeriet udformes som én bygning. Hvis en opdeling er nødvendig skal bygningens størrelse afpasses i forhold til personaleforbruget - eller der skal være lukkede gange imellem bygningerne. Hvis der ikke kan undgås sekundære døre ud til grunden, skal hele grunden, eksklusiv adgangsvej, hovedindgang og p-plads, afskærmes fysisk med beplantning og/eller hegn, således at der bliver et helt lukket haverum. Der etableres låger efter Brandmyndighedens evt. krav. Afskærmning af byggeri til handicappede aftales ift. beboernes behov i den enkelte byggesag. Skure og andre bygninger på grunden skal ligge rationelt ift. de faciliteter de betjener og tæt på indgange. Der skal være god belysning fra indgange til skure og i skure. Der skal være nødvendige øvrige installationer ift. brugen, f.eks. elstik og vand. 10

11 5.0 ADGANGSFORHOLD Arealet foran hovedøren skal være overdækket(halvtag) Ved alle yderdøre må der maximalt være 15 mm trin-højde Foran alle yderdøre skal der være et frit vandret, fast og plant areal med minimum dybde 170 cm x bredde 170 cm og med 10 o/oo fald bort fra indgangen - Heraf skal en vigeplads ved døres åbningsside - gælder alle døre - være mindst 50 cm bred og helst 70 cm. Ved yderdøre skal arealet markeres taktilt eller med anden farve end den omkringliggende belægning. Dørtelefon placeres 90 cm over terræn og min. 50 cm fra indvendige hjørner. Dørtelefonanlæg tilsluttes kaldeanlæg og betjenes via personalets Dect- telelefoner. Følgende særlige forhold skal iagttages: Kister og bårer skal kunne transporteres vandret ud og ind af boligerne. Særligt plejekrævende personer skal kunne transporteres til det fri i deres senge, såfremt de ikke er i stand til at kunne redde sig ud ved egen hjælp. 5.1 Adgang og vindfang Hvor belægning eller terræn er i plan med sokkel, skal den afsluttes på en måde der forhindrer fugt i at trænge ind i bygningen, uden at der slækkes på handicapkravene. Hvis der udføres voldgrav, skal der ud for hele belægningen etableres skraberist hvor huller på den smalleste led max. må være 9 mm. Ved andre døre etableres skraberiste i hele dørhullets bredde samt kørestolsareal modsat hængelsside på min. 50 cm. Ved hoveddøre etableres vindfang. Skydedøre med automatisk døråbner med føler og min. 107 cm fri bredde (passage for seng), både ud- og indvendigt. Der skal normalt være en vendediameter på 200 cm i vindfanget (fri af døråbninger, hvis der vælges sidehængte døre.) Nedfældet måtte egnet for kørestolsbrugere og stokkebrugere i vindfang anbefales. Bløde måtter og kokosmåtter skal undgås -flade vaskerimåtter kan anvendes. Lige indenfor vindfang bør der være en venteplads. 5.2 Gangarealer Alle gangarealer skal udføres sådan, at bårer og kister kan transporteres til og fra den enkelte bolig til det fri. Bårer skal også kunne transporteres fra boliger til fælles opholdsrum. Senge skal kunne transporteres på højkant (kippet om på langsiden). Sengestørrelse 100 x 220 cm. Plads for vandret sengetransport, kun iht. eventuelle brandkrav. Lange mørke gange bør undgås. Hvis det ikke er muligt, skal der så vidt muligt etableres dagslys som sidelys eller ovenlys med passende intervaller. Der skal tilstræbes etablering af opholdsnicher med oplevelses- og hvile-/hygge- muligheder Arealerne skal kunne godkendes til møblering af Brandmyndighederne. Før fastlæggelse af gangbredder kontaktes brandmyndigheder for en forhåndsdialog om minimumskrav til det pågældende byggeri. Fælles adgangsveje skal have en fri bredde på 180 cm for nem passage af to kørestolsbrugere, og for at en brandmand og en båre skal kunne passere hinanden i flugtveje. Hvis der er brandkrav om at 2 senge skal kunne passere hinanden i flugtveje skal fri gangbredde være 240 cm. 11

12 Af hensyn til god plads for manøvrering foran døre med bårer, kister og mobillift skal areal foran boligdøre og fælles opholdsrum være min. 200 cm fri bredde og længde. Hvis senge skal kunne dreje ud af døre skal der være en fri bredde på 220 cm og længde på 240 cm ved fri døråbning på 107 cm. Hvis beboerne er fysisk selvhjulpne (f. eks. Sindslidende), og brandmyndigheder tillader det, kan der evt. aftales smallere gangbredde, men altid minimum 150 cm fri gangbredde og med vigepladser ved døre på 180 cm fri bredde. Ganges fri bredde er excl. evt. håndlister. Hvis brandmyndigheder eller der er krav i det konkrete projektet, skal alle gangarealer forsynes med håndlister som rundstokke med en diameter på 4-5 cm på begge sider og i 90 cm s højde. Fastgørelsesbeslag o.l. må ikke genere. Hånden skal kunne glide uhindret. Evt. altangange skal udføres, så to kørestole kan passere hinanden (180 cm). Altangangen kan udføres smallere, hvis der etableres vigepladser i 180 cm bredde med passende mellemrum. 12

13 5.3 Elevator Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). Elevatorer placeres centralt. Alle boliger over terrænniveau samt en evt. kælderetage, skal have adgang via elevator. elevatorstol Stolstørrelse skal være 150 cm bred x 225 cm lang, dog min. 125 cm bred ved gennemgangselevator. Elevatoren skal udstyres med automatiske døre med fri åbning på min. 107 cm og være beregnet for båre-/kistetransport, personlift, samt evt. seng. Reposernes størrelse skal afpasses efter elevator- og dørtype og med manøvreplads for båre/kiste og kørestol, personlift, samt evt. seng Hvis der er nedadgående trapper foran elevatordøren bør afstanden til trappen være min. 200 cm. I særlige tilfælde kan en mindre elevatorstørrelse godkendes, dog min. med plads for selvhjulpen kørestolsbruger - stolstørrelse 150/125 x 170 cm. Elevatorstol skal forsynes med håndlister 90 cm over gulv. Knappanelet skal sidde vandret min. 50 cm fra indvendig hjørne og max. 110 cm til overkant. Udformning af knappanelet skal være egnet for synshandicappede med hævet taktilskrift. Ved aktivering skal elevatoren markere etageangivelse med lys, lyd og tale. Tilkaldeknap skal have taktil skrift og lys. Klapsæde monteres i elevator i huse med mere end fire etager. Elevator, der går til det fri, skal have god udendørs vendeplads med god belysning og halvtag udenfor. I det fri ud for elevatordør skal der være belægningsskift, som ved øvrige yderdøre. 5.4 Trapper i adgangsveje Hovedtrappe placeres let tilgængelig fra hovedindgang og ved siden af elevator. Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde efter brugen. Trapper skal have en fri bredde mellem håndlister på minimum 100 cm. Hovedtrappe anbefales med en fri bredde mellem håndlister på 130 cm. Der skal være håndliste i begge sider hvis den fri bredde er over 110 cm. Håndlister udføres med cirkulært, ovalt eller afrundet tværsnit på mm i diameter. Trapper udføres med stødtrin og trinforkanter skal markeres. Det anbefales at der ovenfor trapper i fælles adgangsveje udføres et areal med belægningsskift, der starter min. 90 cm foran trappens begyndelse. Trapper og værn udføres i øvrigt efter gældende regler i BR.. Evt. behov for hvilepladser på trappereposer i fælles adgangsveje afklares ift. det enkelte projekt 13

14 6.0 PLEJEBOLIGER Plejeboliger skal normalt indrettes med forstue med tekøkken sammenhængende med opholdsstue, separat soverum, toilet med bad samt fælles boligareal med køkken, opholdsstue, bryggers og vaskeri for hver boenhed. Desuden skal der være beboerdepoter ud- eller indvendigt. Gangarealer skal søges minimeret og gerne integreres i det fælles boligareal opmærksomheden henledes på gældende brandbestemmelser, hvis gange og opholdspladser ikke er adskilte. Se afsnit vedr. brand. Boligerne skal generelt søges indrettet, så der opnås størst muligt nettostueareal. 6.1 Generelle krav til indretning Boligers størrelse fastlægges i det overordnede byggeprogram ud fra den enkelte målgruppes konkrete behov. Boligerne indrettes normalt som 2-rums boliger med forstue med tekøkken og stue som 1 rum med adgang til soverum med direkte adgang til bad. Vendediameter i alle rum skal være 200 cm Boliger til bevægelseshæmmede og ægtepar er typisk på m2 brutto. Det bemærkes, at der gives boligstøtte/boligydelse til følgende arealer: 65 m2 for én person men for hver yderligere person tillægges 20 m2 (ægtefælle/samlever). Hvis der i husstanden er en stærkt bevægelseshæmmet person, forøges det tilskudsberettigede areal med 10 m2 til henholdsvis 75 m2 for enlige og 95 m2 for par. Boliger kan aftales større med forvaltningen, især ved ombygning og ved særlige boliger for yngre handicappede. Rumdækkende loftslift monteres i forbindelse med sengen og i baderum gerne integreret skjult i loftet. Der skal være opladeplads for kørestole hensigtsmæssigt og diskret placeret i forhold til møbleringsmuligheder. Plads ved indvendige døre Boliger til én ikke bevægelseshæmmet person er ofte m2 brutto inkl. fælles boligarealer - svarende til ca. 45 m2 netto pr. bolig. 14

15 vinduer 6.2 Plads til at færdes i boligen I hvert af boligens rum skal der være et frit gulvareal med en vendediameter på 200 cm, svarende til nødvendig vendeplads for en kørestol og mobillift. I byggerier for mobile beboere, kan der i særlige tilfælde aftales en vendediameter på minimum 150 cm. Boligerne skal indrettes således, at der med sædvanligt møblement er god plads til, at en kørestol kan manøvrere rundt i og mellem de enkelte rum - og med alternative møbleringsmuligheder. plads ved døre Døre bør være skydedøre med en fri åbning på min. 87 cm. Evt. dør mellem soverum og stue bør evt. være større for udsyn til stue fra seng. Hvis der skal tilgodeses evt. behov for bredere kørestole, bør fri dørbredde i hele boligen være 107 cm. Dør mellem bad og soveværelse skal være skydedør gerne indbyget i væggen, så møbleringsmuligherne optimeres. Skydedøre forsynes med bøjlegreb eller lignende (ikke fingerskåle). Indvendige døre udføres uden dørtrin, evt. skinner under dør skal være i plan med gulv uden kanter. Plads for kørestolsbrugere ved siden af døre i håndtagssiden, 50 cm ved indadgående dør og 30 cm ved udadgående dør. 15

16 6.3 Forstue indrettes med Tekøkken med minimum 80 cm gerne 120 cm bordplade med underskabe/skuffer og lille køkkenvask kan evt. placeres på tværs-, køleskab samt overskabe. Der medtages lille køleskab med frostboks placeret i højskab og hævet 40 cm over gulv. Således at kørestolsbrugere kan nå håndtag og hylder. Der udføres ikke fast kogeinstallation, men der medtages 2 elstik for elkedel og/eller kaffemaskine eller løse kogeplader. Der skal være fast belysning ved tekøkken. Overflader som i stuen. Der skal være afvaskeligt felt på væg over køkkenbordplade. Der skal opsættes værdiboks med beboernøgle. Det kan være en aflåselig skuffe i tekøkken. I byggerier for handicappede vil der være behov for et større køkken, hvor beboeren selv kan lave mad. Her indrettes køkkenet specifikt til målgruppen. 6.4 Opholdsstue På minimum ca. 20 m2 netto inkl. forstue/ entre og thekøkken. Så meget plads som muligt afsættes til møblerbart stueareal. Opholdsrummet indrettes med plads for opholdsmøbelgruppe, tv, reol, og lille plads for spisebord og en kørestol. fælles opholdsstue Dør til terrasse eller altan placeres bedst muligt ift. møbleringsmuligheder. Hvis der ikke er altan i etagebyggeri, bør ovevejes en karnap for bedre udsyn fra boligen. Radiatorplacering gennemtænkes ift. møbleringsmuligheder og plads til at kørestolsbruger kan betjene greb til terassedør og evt. oplukkeligt vindue. Se i øvrigt generelt punkt vedr. vinduer. Overflader Normalt lægges parketgulv - i specielle tilfælde kan det være nødvendigt med anden gulvbelægning. Vægge malet på, glasvæv/filt eller puds/vandskuring. Gerne vandfast vinduesplade til blomster. Normalt opsættes plane gipslofter. Der bør overvejes opsætning af akustikloft især hvis der er risiko for beboere der larmer. 6.5 Soverum Normalt indrettes soverum til en plejekrævende person. I overordnet byggeprogram fastlægges om enkelte boliger skal indrettes til ægteparboliger Der opfordres til kreative løsninger vedr. den visuelle og fysiske forbindelse mellem soverum og stue og manøvreplads ved plejeseng med svært plejekrævende person. Her tænkes udnyttelse af plads i døråbninger og muligheder for flytning af skabe, loftslifte og velfærds-teknologi, der frigør plads til andre formål. Der kan godkendes andre planløsninger end nedennævnte, hvis pladskrav kan opfyldes senere uden større fysiske ændringer. Krav i henhold til Boligministeriets vejledning om indretning af ældreboliger og AT-cirkulære nr. 3, 1997, skal kunne overholdes. Se endvidere 16

17 AT instruks nr. 21, hvor der er beskrevet forskellige pladskrav ved forflytninger. Pladsbehov i soverum - Én plejekrævende person Soverum skal disponeres således, at forskellige sengeopstillinger er mulige jf. illustration. Der regnes med en sengestørrelse på 100 x 220 cm. Plads mellem seng og væg/fast møbel ud mod bad min. 200 cm (vendediameter 200 cm) giver plads for to kørestole ved siden af hinanden eller lift eller badestol med to hjælpere. Plads mellem fritstående seng og vinduesvæg 75 cm excl. evt. radiator. Plads for passage ved sengens fodende - 90 cm hvis kørestol skal passere. Passage for hjælper 50 cm.skal overholdes hvis der er fast væg mellem stue og soveværelse. Pladsen kan aftales mindre hvis væg kan nedtages, når beboeren bliver meget plejekrævende. Der opsættes skinner til loftlift fra seng til badeværelse. Hvis der er nedhængt loft indbygges skinner i loft. Loftet eller vægge skal dimensioneres, således at loftslift kan monteres. Af hensyn til arbejdsmiljøet i forbindelse med svært plejekrævende opsættes fast arbejdsbelysningsarmatur i loftet med separat tænding. Vær opmærksom på at armatur ikke kolliderer med loftlift skinne. Overflader som i stue. 17

18 6.6 Badeværelse Ilustration Badeværelse skal disponeres, så der er mulighed for plads til kørestolsbruger og plejekrævende beboer og to hjælpere. Afstandskrav jf. illustration skal overholdes af hensyn til prsonalets arbejdsmiljø - kan evt. lempes som følge af ny velfærdstenologi, loftslifte m.v. Der opfordres til kreative løsninger så der frigøres plads til opholdsareal. F.eks. udnyttelse af døråbning ved særlig bred dør, evt. svingbar vask eller håndvask der kan flyttes sidelæns på skinne, flytbare skabe, eller velfærdsteknologiske løsninger. Rummet skal have et hjemligt præg og inventar skal være af god kvalitet Indkig til badeværelse fra gangsti, vej m.v. skal undgås. Generelt vedr. bad Velfærdsteknologiske løsninger omkring toilet, håndvask og brus bør overvejes nøje i de enkelte sager i forhold til den aktuelle målgruppes selvhjulpethed, krav til hygiejne og værdig behandling i meget intime situationer og sidst men ikke mindst personalets arbejdsmiljø og tidsforbrug. Efterfølgende krav er baseret på traditionelle løsninger der i mange tilfælde vil kunne reduceres ved anvendelse af nye teknologiske løsninger og loftslifte. Rummet bør indrettes så beboernes selvhjulpethed fremmes. Der bør f.eks. opsættes støttehåndtag, så gangbesværede beboere kan komme rundt i hele rummet uden hjælp. Adgang til toilet/bad skal ske fra soverum. Dør skal være skydedør gerne indbygget i væg med dørlås og min. 87 cm fri åbning. Hvis der opsættes skinner til loftlift i soveværelse og bad skal der kunne etableres koblingsskinne over døren. Løsning udføres iht. liftproducents anvisninger. Det bemærkes at dørhul skal være højere end normalt og at skydedør skal have skæv ophængning. Dørlåse skal kunne åbnes udefra med specialnøgle/skruetrækker. På toilet/baderum skal der være et frit gulvareal med en diameter på 200 cm, primært af hensyn til manøvrering af badestol. Sædvanligt sanitets udstyr som kroge, spejl, spejlholder, hylde, samt personalets udstyr -sæbedispenser, spritdispenser, papirholder, affaldskurv og plads til handsker - monteres i hvid eller rustfri udførelse. Det er vigtigt, at alle dele indtænkes i designet, og at de kommende brugere tages med på råd i forhold til antal og placering. Der monteres elstik til shaver og hårtørrer, så de kan anvendes ved spejl. badeværelse i plejebolig 18

19 Der skal være dæmpbar belysning, bl. a. natbelysning. Der skal være lampe ved spejl og lampe i loft. De skal kunne tændes uafhængigt af hinanden. Det er ønskeligt med belysning af toilet om natten, så beboeren selv kan finde toilettet, dette medfører også at det prioriteres højt at toilet kan ses fra sengen. Lampe i loft skal kunne gå fri af loftskinne. Der monteres belysning over spejl og i loft. Der skal være gulvvarme. Der skal sikres god opbevaringsplads til bl.a. personalets hygiejneartikler og aflåseligt medicinskab. Beboerne skal have et smalt vægskab ved vasken og en hylde eventuelt bag vasken. Placering m.v. drøftes i projektgruppen. - Skabene kan evt. kombineres som 2 separate enheder placeret under loft, og trækkes ned efter behov. Der skal forberedes for installationer til vaskemaskine og tørretumbler helst i niche, så tilslutning kan ske uden bygningsændringer. El skal være ført frem til blænddæksel. Placeringen må ikke gå ud over pladskrav. I hver enkelt sag vurderes om der skal medtages vaskemaskine og tørretumbler i projektet. Vaskesøjle opsættes så vidt muligt på fast sokkel af hensyn til rengøring. Der skal desuden indtænkes løsning for placering af vasketøj. Evt. som gennemrækningsskab fra soveværelse. Der kan godkendes andre planløsninger, hvis pladskrav kan opfyldes senere uden større fysiske ændringer. Der opsættes normalt skinner til loftlift i badeværelse. Hvis der er nedhængt loft indbygges skinner i loft. Loftet eller vægge skal dimensioneres, således at loftslift kan monteres. Toilet Toilet placeres helst modsat dør. Der skal være 80 cm fra bagvæg til forkant af toilet. Fri plads på den ene side af toilet væk fra håndvask, min. 90 cm til selvhjulpen kørestolsbruger. Fri plads på den anden side af toilet mod håndvask minimum 75 cm til hjælper. Minimum 50 cm fri plads mellem toilet og håndvask til passage for hjælper, helst 60 cm. Toilet udstyres minimum med almindeligt gulvstående kloset med anatomisk korrekt udført sæde med låg af god kvalitet. Ved valg af toilet skal det sikres at toiletkummen er min. 36 cm. i indvendigt længdemål. Desuden skal toilettypen være egnet for evt. senere montering af vaskesæde. Der anbefales en toilethøjde på 42 cm inkl. låg af hensyn til badestol og bækkenstol. I hvert projekt overvejes alternative toilettyper ift. beboernes behov og projektets økonomi. Der overvejes at etablere væghængt toilet på cisternekasse, der skal være fritstående for at opfylde kravet om 80 cm fra væg til forkant toilet. Cisternekasse skal være med mulighed for manuel højdejustering af toilet ift. den enkelte beboer. I særlige tilfælde overvejes elektrisk hæve-sænkbar cisternekasse, med eller uden toiletkip. Der skal altid forberedes for evt. installering af vaskesæde. Der skal overvejes forberedelse af vasketoilet og evt. hæve/sænkemulighed af toilet. Der skal være to stik ved siden af toilet modsat brusepladsen, et til vasksæde/-toilet og et til hæve/sænke mulighed. Der skal forberedes for varmt vand til vaskesæde/-vasketoilet. Placering af toiletfaldstamme er forskellig ved gulvstående og væghængt toilet. Derfor skal valg af toilettype og forberedelse for evt. senere ændringer nøje overvejes. Vægbeslag for armstøtter monteres (armstøtter med mere end tre indstillingshøjder) med 60 cm mellem armstøtterne. Højde over gulv er 80 cm. I nogle boliger kan der være krav om at medtage toiletstøtter. NB. Det bemærkes, at ikke alle typer toiletkummer til vaskesæde og vasketoiletter overholder forvaltningens krav til robusthed og størrelse. Bygningsgruppen og evt. hjælpemiddeldepotet skal tages med på råd om valg af fabrikat og type. 19

20 Bruseplads Bruseplads med gulvafløb indrettes med bruser med lang slange (200 cm) på robust glidestang, så bruseren kan nå til toilettet. Det anbefales normalt at der opsættes lodret støttegreb med holder for bruser, for at støtte beboerens selvhjulpethed. Termostat blandingsbatteri med skoldningssikring (max C) med holder for parkering af brusehoved, placeres mellem toilettet og brusepladsen i 90 cm højde. Åbning og regulering af temperatur skal være handicapegnet. Regulering af bruser bør kunne foretages siddende på brusesæde/brusebænk. Brusepladsen udføres med plads for en kipbar badestol (ca. 65x162 cm (175 cm i kippet position) og en hjælper på hver side og foran (75 cm til en hjælper ved siden af badestol og foran). Gulvafløb placeres normalt ved siden af toilet. Der opsættes et langsgående gribehåndtag på minimum 40 cm til at beboeren kan støtte sig op af/holde i. Det placeres 110 cm over gulv. Det anbefales, at der opsættes et større robust støttegreb, gerne vinkelgreb eller T-greb, som samtidig kan fungere som bruseholder, da det kan støtte beboerens selvhjulpethed. Der skal monteres kurv eller hylde med kant på/ved brusestang til sæbe mm. Blandingsbatteri og bruser sidder normalt på væg ved siden af toilet når der ikke bruses og bruser trækkes over på anden væg når der bruses. Stang med bruseholder placeres på væg ved brusested. Det bemærkes at placering af stang med bruser skal overholde sikkerhedsafstand fra el i og ved toilet der skal minimum være 120 cm i vandret mål til brusehoved fra elstik/elinstallationer i evt. vaskesæde/vasketoilet. Hvis der skal være bruseleje skal brusepladsen være større. Plads vurderes i hvert enkelt tilfælde. Der bør monteres tørremuligheder til finvask. Vandret del af støttestang vil evt. være nok. Alternativt skal monteres træk-ud tørresnor på tværs af rummet i bruseniche. En enkelt snor er nok. Håndvask Håndvask af porcelæn skal være udformet handicapegnet, normalt med lige forkant. Det aftales ift. beboernes behov om der skal være en handicapvask med indadbuet kant. Spejl monteres over håndvasken (90 x 60 cm, på højkant), højde over gulv 90 cm. Beslaget for håndvasken sættes op, så håndvasken kan indstilles i højden efter brugeren Håndvasken ophænges så stabilt, at den kan benyttes som støtte. Håndvasken placeres 60cm ud fra væg og 80 cm over gulvet. På begge sider af vasken skal der være fri plads til hjælper på 75 cm. Rørføringer under håndvasken skal monteres tilbagetrukket tæt til væggen og uden vandlås af hensyn til siddende brugere. Blandingsbatteriet skal være betjeningsvenligt for svage hænder. Grebet monteres med/ forberedes til montering af handicapvenlige greb efter områdets ønske. I hvert projekt overvejes evt. alternative håndvasketyper ift. beboernes behov, pladshensyn og projektets økonomi. Der overvejes behov for sideværts flytning af håndvask, elektrisk hæve-sænkemulighed, og evt. sær- 20

21 lig støtte. Der findes forskellige løsninger der understøtter forskellige behov. F.eks.svingbar vask med dockin station der sparer plads og støtter selvhjulpethed, og vask der er udformet med henblik på støtte og størst mulig selvhjulpethed. Se ovenfor under generelt vedr. udstyr/inventar ved håndvask. Overflader i bad Hele gulvet udføres med fald mod gulvafløbet, så vandansamlinger ikke kan forekomme. Der må ikke være spring i gulvbelægningen. Skridhæmmende gulvbelægning vinyl eller klinker svarende til R10. Belægningen skal være rengøringsvenlig. Der skal være gulvvarme. Fliser på alle vægge i bad min. til dørhøjde dog kan fliser undlades på væg mod soveværelse. Der skal anvendes vådrumsmaling, hvor der ikke er fliser. Der skal være farveforskel på sanitet og vægog gulvfarve. 6.7 Garderobe/opbevaringsplads Der skal være minimum 2 stk. 60 cm garderobeskabe (1 skab med udtræksskuffer, 1 med bøjlestang) og 1 stk. 40 cm. hyldeskab. alternativt 2 stk. 80 cm garderobeskabe (1 skab med udtræksskuffer og 1 med bøjlestang). I byggerier for handicappede kan der være behov for yderligere opbevaringsplads. Der skal desuden være opbevaringsplads i badeværelse se under bad. I evt. ægteparboliger skal der være et ekstra skab på min. 60 cm. Placering af skabe i forstue og eller soverum aftales i det enkelte projekt. Det aftales om nogle af skabene skal være flytbare. Flytbare skabe skal væltesikres. Der skal være en diskret plads til parkering og elstik for opladning af kørestol. F. eks.i niche, eller i beboerdepot, hvis der er adgang fra boligen. 6.8 Beboerdepot Der skal være et beboerdepot på 2-3 m2 pr. bolig normalt med placering i kælder eller på terræn. Depoterne skal være vind- og vandtætte, men opføres uopvarmede og uisolerede. Der monteres lys i depotrum og elstik for evt. opladning af elkørestole. Aflåsningen skal ske med en hængelås lagt i system. Der skal være adgang for kørestolsbruger (niveaufri, udadgående dør med 87 cm fri bredde). Depoterne kan evt. etableres i tilknytning til den enkelte bolig med adgang fra boligen og med plads til opladning af kørestole - eller som et fællesdepot pr. boenhed.. 21

22 7.0 FÆLLES BOLIGAREALER Er de arealer, der ligger udenfor den enkelte bolig og som beboerne har brugsretten til, og derfor i forbindelse med almene boliger skal betale husleje af. Der sondres i det efterfølgende mellem: Fælles boligarealer i og ved boenheder er fælles arealer for de enkelte boenheder, typisk omfattende fælles køkken, fælles opholdsstue, bryggers/depot og del af gangarealer. Fælleshusarealer er fælles arealer for hele bebyggelsen, typisk omfattende vaskeri, evt. festsal med tilhørende køkken, garderobe og toiletter, evt. wellnesrum, sanserum etc., hvis de primært bruges af beboerne. Omfanget af fællesarealer for beboerne og fordeling mellem fælles boligarealer og fælleshusarealer aftales ved hvert projekt i det overordnede program. Fælles boligareal Fælles boligarealer placeres centralt i boenheden, for at så mange boliger som muligt har direkte adgang til fællesarealet. Boenheden udformes, så der så vidt muligt er tæt kontakt fra boligen til fælles opholdsarealer. Gangarealer skal søges minimeret. Lukkede, overdækkede, opvarmede gange mellem de enkelte boenheder skal minimeres. Der skal udarbejdes møbleringsplan for køkken og spiseområde med forskellige bordopstillinger og for opholdsrummene med flere møbleringsmuligheder inkl. placering af TV. Ved indretning af fælles boligarealer skal det forudsættes at samtlige beboere kan være kørestolsbrugere. En kørestol er p.t. omkring cm. bred (udvendig mål). Projektgruppen beslutter hvad der skal dimensioneres efter i det konkrete projekt. 7.1 Fælleskøkken med spiseplads Størrelsen afhænger af antal beboere i boenheden. Flere personer skal kunne arbejde samtidigt. Generelt Alle fælleskøkkener i boenheder skal godkendes af fødevaremyndighederne. Køkkenet kan indrettes sammenhængende med den fælles opholdsstue. Køkkenet placeres centralt i boenheden. Udover køkkenets arbejdspladser skal der være et frit gulvareal, med vendediameter på 150 cm.- evt. 200 cm hvis beboerne hjælper til. Fri adgang til et oplukkeligt vindue med stormkrog (ingen fast inventar foran). Af hensyn til støj, bør der etableres et seperat rum til opvaskeaktivitet. Spiseplads Spisepladsen indrettes som del af eller tæt ved køkkenet. Der skal være siddepladser for alle boenhedens beboere + 1 personale. I byggerier for handicappede kan der i særlige tilfælde være krav om fuld madproduktion og/ eller at beboerne hjælper med til tilberedning. Her kan der være større krav til arbejdspladsen og hvidevarer end nedenstående. 22

23 Arbejdsplads Arbejdsplads mellem bordkomfur og vask skal minimum være cm. Normalt skal en del af køkkenets arbejdsplads være med hæve-sænkebordplade, hvor beboere i kørestole kan hjælpe med tilberedning. Omfang aftales ift. den konkrete brug. Der afsættes plads til affaldsstativ (sæk på vogn med låg) på et let tilgængeligt sted med en diskret placering i forhold til indblik og fødevareproduktion, gerne under bordplade. Desuden overvejes plads til glas, plastik og pap/papiraffald evt. i bryggers/depot. Vask Der skal være mindst to vaske, hvoraf den ene er en porcelænsvask i umiddelbar nærhed af tilberedningsområdet, og den anden er en opvaskevask i forbindelse med opvaskemaskinen. Køkkenvasken skal normalt være en dobbeltvask og anvendes til opvaskevask og vask af fødevarer. Enkeltvask, dobbeltvask eller evt. to enkelte vaske aftales ift. boenhedens størrelse og køkkenets brug. Ved porcelænsvasken til håndvask skal der være handskestativ, sæbedispenser, spritdispenser, papirhåndklæder og affaldsstativ. I eksisterende køkkener kan en dobbeltkøkkenvask måske godkendes som alle vaske efter en konkret vurdering. Der skal varmeisoleres under vask hvis der er åbent under vask. Vandarmaturer monteres med handicapvenlige greb. Opvaskemaskine Der installeres en lille industriopvaskemaskine uanset antallet af beboere. Maskinen placeres ved køkkenvask og skal hæves 40 cm over gulvniveau og være udstyret med temperaturindikator. Slutskylletemperatur skal være min. 80 grader. Opvaskemaskine skal være med varm- og koldtvandstilslutning. Skabe, bordplader og andre bygningsdele skal sikres mod damp fra opvaskemaskine. Komfur og ovn Kogeplads med min. fire induktionskogeplader. Der skal være en fastliggende varmefast plade ved kogepladen og ved siden af ovn, nedfældet i bordet. Over kogepladsen monteres en let betjenelig emhætte med mekanisk udsugning. Ovn/ovne skal om muligt være med sidehængt låge. Hvis ovnen har sidehængt låge skal der være frasætningsplads i form af udtræksplade under ovnen. Har ovnen ikke sidehængt låge skal der være afsætningsplads ved siden af ovnen. Den varmefaste plade må ikke ligge løst. Ovn/ovne indbygges i skab med underside i en højde, svarende til normal højde på bordpladen. Under forudsætning af at kartofler og sovs tilberedes på komfur, er én ovn tilstrækkelig til at dække behovet for opvarmning til 12 personer. Ovnen skal være rummelig med dybe plader med mål på ca. 42x43 cm. Der laves plads og elstik til mikrobølgeovn i skab. Skabe Der skal være skuffer eller skab med udtræk i stedet for hylder i underskabe. Under overskabe monteres belysning som er afskærmet for siddende. Låger og skuffer skal være monteret med rummelige bøjlegreb og en ikke for stram lukkemekanisme. Køle- og fryseskabe Køle- og fryseskabe skal være som industrimodel på hjul placeret på gulvet og med væltesikring. De to forreste hjul skal være med lås evt. med løs sokkel som afskærmning. Alle køleskabe og frysere skal på fronten være forsynet med synlig temperaturindikator. Til opbevaring af beboernes kølemad skal der være et køleskab der konstant kan holdes på 23

24 5 grader C. Køleskabe til kølemad skal kun have hylder. I et andet køleskab skal der være plads til dagligvarer. Dette køleskab skal kun indeholde ting der kan tåle at køleskabet bliver åbnet og lukket jævnligt. Til en boenhed på 12 personer anbefales to køleskabe i fuld højde samt et fryseskab. Det kan i de enkelte sager vurderes, om det ene køleskab skal være et kombineret køle-svaleskab. Ved andre boenheds størrelser, skal der afsættes ca. 25 l. pr. person til kølemaden i det køleskab der skal holdes konstant på 5 grader. Egenkontrol. Ved ovn, køl, frys og opvaskemaskine overvejes elektronisk måling af temperatur indbygget i hvidevarerne, eller montering af trådløse sensorer. Alternativt indkøbes trådløs håndkontrol til kontrol af varer ved modtagelse og manuel opvarmning Om muligt med data-overførel til PCér. Overflader Gulvbelægningen skal være vaskbar og rengøringsvenlig. Trægulve kan ikke godkendes da de ikke er fugtbestandige. Der skal være fliser eller tilsvarende rengøringsvenlige fugttålende overflader på væg bag ved komfur, vaske og lignende (opvaskemaskine). Det kan også være stål eller laminat. Glasvæv er ikke holdbart nok. Lofter over tilberedningsområde skal udføres som hygiejnelofter i vaskbart materiale. 7.2 Fælles opholdsstue Størrelsen af opholdsstuen fastlægges ift. boenhedens størrelse. Opholdsrummet indrettes med plads for møbelgruppe for antallet af beboere i boenheden, tv og reoler m.v. Ved større boenheder overvejes mulighed for to opholdsgrupper. Opholdsrummet skal have adgang til terrasse/altan gennem sidehængte aflåselige døre med fri bredde på min. 87 cm. Der monteres udvendige greb, og døren skal kunne være åben i fastlåst stilling. Se generelt punkt vedr. terrassedøre. Der skal desuden være et oplukkeligt vindue med stormkrog. Vægge males på glasvæv, filt, vandskuring og puds. Rengøringsvenlig, slidstærk og hjemlig gulvbelægning. Vinduesplade til blomster. Der skal være akustiklofter og evt. yderligere akustikdæmpning på vægge Ved store glaspartier skal der sikres mod overophedning iht. generelt punkt vedr. vinduer. 7.3 Bryggers/depot Normalt indrettes der et bryggers/depot tæt på fælleskøkkenet. Bryggers/depot skal være aflåseligt Her kan nogle af køle/fryseskabene stå. Endvidere skal der være plads til opbevaring. Omfang af opbevaringsplads aftales ift. det enkelte projekt. Der skal være et passende antal skabe og/eller åbne reoler. Efter behov kan der aftales bordplads med vask. Rummet skal godkendes af fødevaremyndighederne samtidig med godkendelse af fælleskøkken. Efter behov skal rummet kunne have en lavere temperatur end køkkenet. Der må kun placeres evt. installationer efter aftale med projektgruppen, og evt. installationer må ikke gå ud over den aftalte opbevaringsplads. 7.4 Opbevaring og vicevært Der etableres i hver boenhed plads til placering og opladning af min. en el-kørestol eller efter aftale. I større bebyggelser kan der være krav om et viceværtkontor med særskilte velfærdsforanstaltninger. Behov afklares med bygherrer i den enkelte byggesag. Der skal altid være et rum til redskaber se under udearealer. 24

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser

Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal. 1. Parkeringspladser Spejderhytten Græstedgård, Græstedgårdsvej 1C, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal.

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal. NOTAT 28-08-2013 Særprogram til etablering af 12 boliger til borgere med sindslidelse i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning af opgangsbofællesskab med 12 boliger, som udgør en specificering

Læs mere

PFA Seniorboligstandard TM

PFA Seniorboligstandard TM En bolig til hele livet PFA Seniorboligstandard TM Seniorboligstandard Seniorboligstandard En god bolig bidrager til et godt liv En god bolig er fundamentet for et godt liv. Det er ikke mindst tilfældet,

Læs mere

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser

Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk. 1. Parkeringspladser Humlebæk Tennisklub, Bjerrehus, Gl. Strandvej 77, 3050 Humlebæk 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN

ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ SVANELUNDSBAKKEN SVANEN SITUATIONSPLAN MATERIALEBESKRIVELSE Materialer er angivet nedenfor og hvor der kan foretages ændringer i materialevalget, fremgår dette direkte af beskrivelsen. For nogle områder er materialerne

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Nivå Bibliotek, Nivå Center 30, 2990 Nivå 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe.

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt Særprogram til indretning af opgangsbofællesskab til 12 borgere med handicap i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning

Læs mere

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle Sunde Boliger i en Sund By Boligen for alle Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 INDLEDNING... 4 BOLIGENS INDRETNING M.V... 4 4.3. ADGANGS- OG TILKØRSELSFORHOLD... 5 4.3.1. REKREATIVE UDEAREALER... 6 4.3.2.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE

RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE RETNINGSLINJER FOR BEBOELSE I KÆLDRE Aarhus Kommune september 2016 1 LOKALER I KÆLDRE Der er interesse for at omdanne lokaler i kældre i eksisterende etageejendomme til beboelse. Men hvor det ofte er praktisk

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Plejeboliger Furesø Boligselskab SVAEPUKTET Plejeboliger Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5 Situationsplan side 6 Materialer og udstyr side 7-8 Oversigt

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

1. Parkeringspladser

1. Parkeringspladser Foreningshus, Broengen 2 B, 2980 Kokkedal 1.1 Hvor mange handicapparkeringsplad s-er er af 3,5 x 5 m findes der inden for en radius af ca. 30 meter fra hoveddøren? 1.2 Hvor mange handicapparkeringsplad

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed

Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Hytter og lejrpladser Tilgængelighed Skal i bygge ny hytte. Bygge om eller til. Renovere. Har i en lejrplads. Så se her, hvordan og hvor lidt der skal til for at der bliver adgang for alle. Formålet med

Læs mere

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ

VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ VURDERING AF DET FYSISKE MILJØ A. UDENDØRS MILJØ A B 1 B 2 C D E F G H I J K L M N NOTER Generelt Markér dette item, hvis der står cykler, "betonklodser" mm. i vejen. 1. Smalle adgangsstier (smallere end

Læs mere

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE

SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE SUNDHOLM SYD UDLEJNINGSMATERIALE Amagerfælledvej SUNDHOLM SYD / UDLEJNINGSMATERIALE Et urbant landskab Sundholm Syd ligger i den nordlige ende af Amager med kun10 minutters cykelafstand til Rådhuspladsen.

Læs mere

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER

KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER KÆRE BYGHERRE/RÅDGIVER Tilgængeligt byggeri - hvordan? Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg ved Hjørring Kommune VEJLEDNING I TILGÆNGELIGHED Kære ejer/bygherre/rådgiver Du har søgt byggetilladelse eller

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Trinekær har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk Fyns almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri

TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri TJEKLISTE for tilgængelighed på friareal, i offentligt byggeri og offentlig støttet byggeri Vedtaget af Viborg Byråd den 23. april 2008 - Revideret januar 2009 Indholdsfortegnelse Indledning Udearealer

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: 28.01.2013 REV. A TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer til detailhandel,

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger

Plejecenter Bistrupvang. Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Plejecenter Bistrupvang Bistrup Byvej 6 3460 Birkerød 50 plejeboliger Udearealer Det nye Bistrupvang Plejecenter er smukt placeret på et grønt rekreativt areal bag det gamle Nordvanggård kloster i Bistrup.

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012

TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND - 70 LAVENERGIBOLIGER I SOLRØD STRAND DOMEA SOLRØD - AFD. 10306 DATO: FORELØBIG UDGAVE 24.04.2012 TRYLLESKOV STRAND Trylleskov Strand er en ny bydel med op til 700 boliger, samt arealer

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse

Torphusene. Rækkehuse i Humlebæk. Boligplaner & Materialebeskrivelse Torphusene Rækkehuse i Humlebæk oligplaner & Materialebeskrivelse 3Torphusene r på 10 side 3 Type C olig i to plan Dejligt /al med udgang til hyggelig gårdhave Stue med udgang til mindre have Sove med

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene

Teglbohusene. Nye rækkehuse i Hedehusene Teglbohusene Nye rækkehuse i Hedehusene Afdeling 924-0 Lejerbo Høje Taastrup Forvaltningsgruppe Storkøbenhavn 7 nye boliger i toetages rækkehuse med sydvestvendte altaner og terrasser Gammel Køge Landevej

Læs mere

MATERIALELISTE BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS

MATERIALELISTE  BØLGEN. VEJLE VALGMULIHED MERPRIS BOLIGEN: Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Egeparket. Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide. Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Rum ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold SMÅ VÆRELSER... 6 SKITSER... 6 FUNKTION... 6 INVENTAR... 6 ADGANGSFORHOLD... 6 BRAND... 6 INDEKLIMA... 7 LYD... 7 LYSINDFALD / LYSKILDER... 7 VARME... 7 VENTILATION... 8 EL... 8 ØVRIGE KRAV...

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Havremarken 1 A-D, Skallebølle Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder

Mærkeordningen God Adgang. Institut for Menneskerettigheder Mærkeordningen God Adgang Institut for Menneskerettigheder Frederiksberg, 07-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 2. Tildeling af mærker 3. Sådan læser du rapporten 4. Krav, der forudsættes opfyldt

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter

Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Brøndbyparken - Informationsmøde 27. marts 2014 RUBOW Arkitekter Facader i tværblokke Nye vinduer i Træ/alu Nyt indgangsparti Indbygget belysning Ny skalmur Pudsede pilastre Tværblok Facader og vinduer

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

VEJLEDNING TIL BN & BNV

VEJLEDNING TIL BN & BNV VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE BN & BNV LANG GANG VEJLEDNING TIL BN & BNV Vejledning til beboervalg for type BN og BNV Valg i forbindelse med renovering. Disse valg er uden ekstra omkostninger. Valgene

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger

Rolands Have. Ældre- og handicapegnede boliger Rolands Have Ældre- og handicapegnede boliger Afdeling 921-0 Brøndby Boligselskab 22 2-værelses boliger i Brøndby klar til indflytning i efteråret 2015 Nygårds Plads 27, 1. 2605 Brøndby Telefon 3812 1353

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013

Afd. 4, Mølleparken fokusgruppemøde d. 06. marts 2013 Der var tilmeldt 18 beboere samt hele afdelingsbestyrelsen med suppleanter. Hanne Pedersen og Steen Andersen bød velkommen og takkede de fremmødte for deres interesse/engagement i det forestående arbejde

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR:

TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: TILBUDSLISTE á 26/8 2015 SIDE 1 TILBUD HOVEDENTREPRENØR: Entreprise: Hovedentreprise Undertegnede Hovedentreprenør tilbyder herved at levere og udføre ovenstående entreprise i henhold til det udleverede

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

AABYEN, VEJLE. Eksklusive lejligheder ved Vejle å

AABYEN, VEJLE. Eksklusive lejligheder ved Vejle å AABYEN, VEJLE Eksklusive lejligheder ved Vejle å BELIGGENHEDSPLAN Bebyggelsen kaldes Aabyen og består af 5 tårne Tårn 1 og 4 er opført af privat bygherre Domea opfører tårn 3. Tårn 3 består af 60 lejligheder

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN

VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN. Vejledning til beboervalg for type AN VEJLEDNING TIL BEBOERVALG FOR TYPE AN KORT GANG VEJLEDNING TIL AN Vejledning til beboervalg for type AN Valg i forbindelse med renovering. Disse valg er uden ekstra omkostninger. Valgene afkrydses i separat

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere