MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang"

Transkript

1 MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang INDHOLD Information... 2 Sikkerhed... 4 Anvisninger før start/montage...5 Reparation og vedligeholdelse... 5 Montage af markisen... 6 Justering af markisen Pakke... 15

2 Information: Generelle oplysninger: Denne montage- og brugervejledning indeholder alle de nødvendige anvisninger til faglig korrekt og sikker brug af markisen. For at undgå fejl og risici skal du grundigt læse og overholde den foreliggende vejledning. Vejledningen gælder for CasArt markiser eller anlæg. Vejledningen gælder kun, hvis din markise er i overensstemmelse med den stand, der beskrives i vejledningen. Vejledningen indeholder alle nødvendige oplysninger for transport, opbevaring, montering, drift, reparation, vedligeholdelse og service. Denne vejledning skal læses grundigt igennem inden montage og første ibrugtagning for at sikre korrekt og sikker anvendelse af markisen. I tilfælde af fejl eller behov for reparation, som ikke er beskrevet i vejledningen, bør du kontakte forhandleren eller en fagmand. I denne forbindelse skal den nøjagtige markisebetegnelse holdes parat, opgiv altid type og model. Al service og reparation skal udføres af en kvalificeret fagmand. Hvis service- eller reparationsarbejdet forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Personer der ikke er bekendt med korrekt brug af markisen, må ikke betjene denne! Ret venligst henvendelse til forhandleren eller en fagmand, hvis der opstår fejl ved markisen, forsøg aldrig selv at afhjælpe fejl. Markisen er ikke beregnet til at indgå varigt i en bygning. En markise er til solafskærmning, ikke en regnskærm eller en vindskærm. Markisen er dimensioneret til, at kunne modstå solafskærmning i tør tilstand og til vindforhold svarende til vindstyrke i intervallet km/t. (5,5 7,9 m/s) eller svarende til jævn vind, og niveau 4 på Beaufort skalaen. Forlad ikke huset i længere tid med udrullet markise, vindhastigheden kan ændre sig uden varsel. Vind> 7,9 m/s, kan bøje eller knække markisearmene, og dette berettiger ikke til reklamation. Det samme gælder ved lynnedslag, stormskade og hærværk. 2

3 Derfor skal markisen altid rulles ind før: Blæst over 7,9 m/s. Tordenvejr, snefald, frost og kulde. Før regn for at forhindre, at der opstår vandlommer i dugen. Vindmodstandsklasse specificerer ved hvilken vindhastighed en markise må anvendes. Hvis markisen anvendes ved større vindhastighed end tilladt og ved regn/ sne, kan det forårsage alvorlige skader, idet markisen kan blive ødelagt eller falde ned. Markisen må ikke rulles ind eller betjenes med magt. Reklamationsretten bortfalder ved enhver til- eller ombygning af anlægget som afviger fra CasArt s fabriksnorm. Reklamation: Som køber har du 24 måneders reklamationsret på din markise fra dokumenteret dato for betaling hos vores forhandler. Skulle markisen undtagelsesvis være fejlbehæftet, efter gennemlæsningen af denne manual, kan reklamation indsendes via flg. mailadresse: Ved manuelt betjente markiser skal købskvittering fremsendes som dokumentation, sammen med bekræftelse på korrekt montage i henhold til denne montagevejledning. På dugen fremkommer mere eller mindre bølgeeffekt ved syninger og knækmærker i dugen som følge af knækarmen i markisens konstruktion. Disse er ikke skadelige effekter, og forringer ikke værdien eller brugervenligheden. Der er derfor ikke reklamationsret for buler eller bølger ved sammensyningerne i markisedugen. (waffle effect) Mindre skønhedsfejl, såsom knuder og tråd fortykkelser, der skyldes fremstillingsprocessen kan ikke undgås. Disse optræder som lyspunkter eller nokker i dugen og berettiger ikke reklamation. Misfarvning af markisedugen forårsaget af røg, varme eller gaspåvirkninger er ikke omfattet af reklamationsretten. Ej heller ved påvirkning, der falmer markisedugen mindre end oplyste farveægthedsfaktor indikerer. Der foreligger ingen reklamationsberettiget fejl, hvis der opstår korrosion/rust i markisestellet som følge af højt saltindhold i atmosfæren. Kan opstå hvis markisen er opsat i kystnære områder i op til 10 km. fra havet. 3

4 Ved transport og opbevaring skal markisen beskyttes mod fugt, ekstreme temperaturer, stød og tilsmudsning. Pakkens indhold: Standardmarkise Drejestang Vægbeslag til brug ved standardmontering af markisen på væg. Denne montage- og brugervejledning Der medfølger IKKE skruer, bolte, lime eller andet montagerelateret materiale med ved køb af markisen - der kan tilkøbes en montagepakke hos leverandøren. Sikkerhed: Generelle sikkerhedsregler: Ved montage og drift af markisen skal de på anvendelsesstedet gældende love, forskrifter, normer og regler overholdes. For at sikre et sikkert arbejdsforløb er ejere og fagfolk ansvarlige for, at de gældende regler og love overholdes. Ved anvendelse, vedligeholdelse og service af markisen skal følgende grundlæggende forholdsregler følges. Kontroller markisen for eventuelle skader ved alt arbejde. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser for at sikre en fejlfri drift. Hvis markisen er beskadiget, må den ikke tages i brug. OBS! FARE FOR KVÆSTELSER! Knækarmene udøver en meget stor trykspænding på markisens forbom og dug. Eventuelt reparationsarbejde på markisen må KUN udføres af en markise fagmand. Markisen må ikke placeres i områder, hvor der er risiko for brand. Man skal aldrig klatre op på markisen. Der må under ingen omstændigheder foretages indgreb i sikkerhedsudstyret, afskærmning eller isolationsmaterialerne. Markisen må ikke rulles ind eller betjenes med magt! Ved ind- og udrulning må der ikke gribes ind i bevægelige dele eller trækkes i markisen! I farlige situationer eller ved tekniske fejl eller beskadigelse må markisen ikke tages i brug. 4

5 CasArt er ikke ansvarlig for skader eller tab, opstået ved: 1. Ukorrekt anvendelse. 2. Brug der ikke overholder gældende lovgivning. 3. Forkert og mangelfuld installation og fejlmontering. 4. Mangelfuld vedligeholdelse. 5. Brug af uoriginale reservedele. 6. Hel eller delvis manglende overholdelse af instruktionerne. 7. Beskadigelse der skyldes usædvanlige årsager. 8. Indgreb i sikkerhedsafskærmninger og brug uden paneler og skærme. 9. Stormskader - lynnedslag - hærværk. Anvisninger før start/montage: Anvisninger til opstilling og ibrugtagning. Opstilling, montage og første ibrugtagning må kun foretages af kvalificerede folk, der er fortrolige med markisen, og som har læst denne vejledning grundigt igennem og har forstået den. Bygningsreglementet samt de brandtekniske forskrifter skal overholdes. Vedligeholdelse og serviceintervaller skal nøje følges. Hvis service eller reparationsarbejderne forsømmes eller ikke udføres fagligt korrekt, bortfalder reklamationsretten. Reparation og vedligeholdelse: Al reparation skal udføres af en kvalificeret medarbejder. Kvalificeret faguddannet medarbejder med autorisation som har kendskab til markisens risici samt er fortrolige med markisens teknik, og som forinden har læst denne vejledning. Den kvalificerede medarbejder er uddannet og i stand til at udføre service og reparation af markisen. Vedligeholdelse af markisen: Alle sikkerhedsregler, som er beskrevet i denne vejledning, skal nøje følges. Al vedligeholdelse skal foretages med markisen stoppet. Anvend kun originale reservedele ellers bortfalder reklamationsretten. Brug passende værktøjer til vedligeholdelse og montage. 5

6 Rens alle dele omhyggeligt under vedligeholdelsesarbejde uden anvendelse af brændbare eller giftige væsker. Sørg for, at ingen løse dele, værktøj, mm. er glemt i, eller på anlægget. Efter endt vedligeholdelsesarbejde eller service skal alle paneler og afskærmninger geninstalleres, og når markisen skal ibrugtages igen, skal alle forholdsregler ved første start og igangsætning iagttages. Sikre rengøring af metaldele med blød børste og klud. Rengør dugen med børste med jævne mellemrum. CasArt påtager sig ikke, uanset foranstående, ansvar for følgeskader, herunder også driftstab, eller produktionsansvar udover, hvad der måtte følge af ufravigelig lovgivning. Montage af markisen: Markisen SKAL monteres på bæredygtig trækonstruktion eller murværk. Det anbefales kraftigt at være 2 personer om montagen. Læs grundigt og forstå denne vejledning INDEN du monterer markisen. Pak markisen ud og kontroller at alle dele er medsendt i forventet stand og i forhold til markisens pakkelisteskema (se bagerst i denne vejledning). Skulle der mangle noget eller er du uforstående over denne vejledning og dens beskrivelser skal du ikke påbegynde montagen af markisen. Selve montagen skal foretages under grundig forståelse af vejledningen for at forhindre fejlmontering, og dermed bortfald af reklamationsrettigheder, og for af forhindre personskade under montage eller brug af markisen, samt nedstyrtningsfare. Du får brug for flg. værktøjer til montagen: 1. Boremaskine evt. med slag og passende bor størrelser. 2. Vaterpas og muresnor. 3. Måleredskaber (målebånd/tommestok) 4. Topnøglesæt og umbraco nøgler. 5. Fugepistol (hvis montering er på murværk) 6. Betonskruer og 2 komponentlim (hvis montering på murværk) 7. Franske skrue og spændeskiver (hvis montering på bæredygtig trækonstruktion) DER MEDFØLGER IKKE SKRUER OG LIM TIL MONTAGE, DER KAN TILKØBES EN MONTAGEPAKKE HOS LEVERANDØREN. 6

7 Placering af markisen: Det er vigtigt at du får en fornuftig højde på din markise, så du kan sidde og ikke mindst gå under din markises arme og forbom. Derfor anbefaler vi forskellige montagehøjder ved forskellige udfaldslængder. De anbefalde mål er beregnet fra underkanten af markisens medfølgende vægbeslag inde ved væggen og til overkanten af terræn også inde ved væggen. Anbefalet montagehøjde for at få den fornødne højde på forbommen i udkørt position. UDFALD MONTAGEHØJDE 200 CM. 240 CM. 250 CM. 260 CM. 300 CM. 280 CM. De anførte højder er ment som forslag, og giver maksimalt brugsglæde af markisen, men tag altid udgangspunkt i de faktiske forhold. 7

8 Standard vægmontering: (Kun standard vægbeslag følger med markisen) Ved en standardmontering er det væsentlige spørgsmål altid, om der er plads nok over eks. terrassedør og vinduer på minimum 45 centimeter, imens der samtidigt er mindst 4 stenskift fra overkant af markisebeslaget og op til tagfoden. Er der ikke den fornødne plads skal markisen med størst sandsynlighed, monteres som en speciel montage på specialbeslag eller som en spærmontage på spær. Standard vægmontering af markise kræver af der er minimum 45 cm. imellem vinduer/dørhuller og underkant af markisebeslaget, samtidigt skal der være mindst 4 stenskift over markisebeslaget og op til tagfoden. Når du har fundet den korrekte placering til din markise skal du mærke op til dine vægbeslag. Sørg for at alle beslag er i lod og vatter og korrekt placeret i forhold til mærkaterne på undersiden af din markises bærerør/kassette. Beslagene skal altid placeres hvor markisens arme sidder (der hvor mærkaterne er placeret) og må ikke fraviges af hensyn til markisens funktionalitet og holdbarhed under brugen. Når du har afmærket beslagenes placering, og alle mål er korrekt og i vatter og lod, borer du hullerne med passende borstørrelse. (Forboring ved montage på træ, beslagene monteres her med franske skruer.) Ved murværk er hullerne til betonskruer og du skal her følge de næste trin. Hullerne pustes fri for støv og puds. 2 komponent lim sprøjtes nu ind i hullerne og vægbeslagene skrues fast med betonskruer. Når limen er hærdet op skal markisen monteres og fastspændes i vægbeslagene med de medfølgende skrue og evt. låseanordninger. (Alt efter markise model) Når limen er helt hærdet op skal du prøvekøre markisen for første gang. 8

9 Spærmontering: (Ved standard- eller specialmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen) Hvis du ikke har en brugbar væg til standard vægmontering, kan markisen monteres på husets spær konstruktion, med tilkøbte spærbeslag, der leveres i forskellige udførelser, der kan monteres enten under eller på siden af et eksisterende spær, og som har følgende forskellige hældningsgrader: 0 grader, 25 grader og 45 grader, Dette dækker stort set alle tagkonstruktioner i det danske byggeri. Det er altid et spørgsmål om man har den korrekte spærafstand og om det er muligt at benytte de allerede eksisterende spær, til monteringen af markisen. Eftersom det ikke er muligt at flytte, selve markisebeslaget væk fra deres placering på markisen, kan det være nødvendigt at lave en spærudveksling eller måske flere, da det 100% er spærets placering der afgør hvor markisen kan spærmonteres. Spær beslaget monteres oftest på siden af spæret som illustreret ovenfor. Det fastgøres enten med franske skruer eller gennemgående gevindstænger, bullock skiver og møtrikker. Herpå monterer man selve markisebeslaget. Det er muligt at lave denne spærudveksling selv, men det anbefales at få det udført af en fagmand, eller af det firma der skal montere markisen for dig. For at kunne spærmontere markisen er det nødvendigt at fjerne dele af underbeklædningen på udhænget, hvilket kan afstedkomme synlige mærker og evt. sprækker i underbeklædningen. Dette er næsten umuligt at undgå, og selvom montagefirmaet forsøger, så forsigtigt som muligt, at undgå at beskadige beklædningen, kan man ikke stille dem til ansvar for skader opstået på grund af monteringen af markisen eller dele heraf, som er opstået ved monteringen. 9

10 Specialmontering. (Ved standard- eller spærmontering springes dette afsnit over - fortsæt til justering af markisen) Hvis det ikke er muligt at standard- eller spærmontere markisen skal der lave en speciel løsning til netop dit hus. Det kunne eksempelvis være pga. manglende afstand mellem vinduer og tagfod til markisen. Det kunne også være på grund af at huset har en gesims øverst ved tagfoden, eller det kunne være at helt andre grunde som ønsket placering af markisen. Ved denne type montering er det altid montagefirmaet der kommer og tager mål til de beslag der skal fremstilles til de faktiske forhold på huset. Det er med udgangspunkt i montørens vurdering og store erfaring at der besluttes hvilken løsning der er den bedste, og hvordan beslagene skal fremstilles, alt selvfølgelig i samarbejde mellem kunden og leverandøren. Der vil selvfølgelig være en tillægstid på at få monteret sin markise, eftersom der skal fremstilles beslag der skal galvaniseres og hvis det ønskes efterfølgende også males (mod en merpris) Beslaget fremstilles som udgangspunkt i 10 mm. stål der EL-galvaniseres, og efter målsætning af montøren, og der er en forventet leveringstid på beslaget 2-4 uger, men der kan ved spidsbelastninger godt være længere ventetid på montagen. Eksempler på hvor specialbeslag kan være nødvendige. 10

11 Justering af markisen: Første kørsel med markisen: Det er en god ide at køre markisen helt ud og ind igen for at dugen skal ligge sig ordentligt, og du kan vurdere om forbommen lukker ordentligt ind til kassetten. Det er også nu du skal justere hældningen på markisens forbom, så den får en fornuftig hældning og samtidigt kan lede eventuelt vand væk fra dugen ved en mindre regnbyge, inden den køres ind i læ. Markisens hældning: Alt efter hvilken markise model man har, er der forskellige måder at justere hældningen på. Men den gennerelle hældning svinger fra 5 30 grader. 11

12 Som tommelfingerregel kan man bruge følgende til at vurdere den krævede montagehøjde for markisen. Tallene er vejledende og fra overkant terræn til underkanten af dugen og ikke underkanten af forbommen. 5 grader = 9 cm. fald pr. løbende meter udfald. 10 grader = 18 cm. fald pr. løbende meter udfald. 15 grader = 27 cm. fald pr. løbende meter udfald. 20 grader = 36 cm. fald pr. løbende meter udfald. 25 grader = 45 cm. fald pr. løbende meter udfald. 30 grader = 54 cm. fald pr. løbende meter udfald. Eksempelvis: Udfaldet på markisen er 250 cm. Ønsket højde under dug = 210 cm. Anbefalet hældning på Standardmarkise = grader. Så v/ 10 grader fald ser regnestykket således ud. 18 x 2,5 = 45 cm cm. = ca.: 255 cm. til underkant af markisens vægbeslag. 12

13 Justering af din markises hældning. Det anbefales at man altid er 2 personer til at justere markisens hældning/fald og at man ALTID understøtter knækarmene imens, dels for at hindre skade på person og markise, og dels for ikke at ødelægge gevind i hældningsbeslagene. Hældningsbeslag model 1. Løsen de 2 store bolte og juster herefter på den lille bolt. Understøt knækarmen imens du justerer hældningen. Gør det i begge sider på markisen indtil forbommen har den ønskede højde, er i vatter og efterspænd efterfølgende de 2 store bolte igen. 13

14 Hældningsbeslag model 2. Løsen de 2 store bolte og juster herefter på den lille bolt. Understøt knækarmen imens du justerer hældningen. Gør det i begge sider på markisen indtil forbommen har den ønskede højde, er i vatter og efterspænd efterfølgende de 2 store bolte igen. Udrulning af din markise foregår med drejestangen som drejes i én retning for at køre markisen ud og modsat for at rulle den ind igen. Dugen skal altid rulles ud nogle gange før den ligger sig helt tilrette på dugrullen. Vær opmærksom på altid at rulle den korrekte vej ind, dugen skal ALTID overrulles på rullerøret. 14

15 PAKKENS INDHOLD FJERN JUSTERINGS MARKISE MODEL LÆNGDE DREJESTANG MOTOR MANUAL VÆGBESLAG BETJENING VÆRKTØJ 250 X X X X X X X X 3 15

16 Aftersale Service: Mail: Telefon:

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Malaga Halvlukket kassettemarkise MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt Halvlukket kassettemarkise INDHOLD Information 2 Sikkerhed 4 Anvisninger før start/montage 5 Reparation og vedligeholdelse 5 Montage af markisen 6 Justering af markisen

Læs mere

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING Standard Markise med drejestang

MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING Standard Markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING Standard Markise med drejestang INDHOLD Information... 2 Sikkerhed... 7 Anvisninger før start/montage...8 Reparation og vedligeholdelse... 8 Montage af markisen... 9 Justering

Læs mere

STANDARD MARKISE INDHOLD: MED DREJESTANG. Montage- og brugervejledning

STANDARD MARKISE INDHOLD: MED DREJESTANG. Montage- og brugervejledning STANDARD MARKISE MED DREJESTANG Montage- og brugervejledning INDHOLD: Information 2 Sikkerhed 7 Anvisninger før start/montage 8 Reparation og vedligeholdelse 9 Montage af markisen 9 Justering af markisen

Læs mere

MALAGA INDHOLD: HALVLUKKET KASSETTEMARKISE. Montage- og brugervejledning

MALAGA INDHOLD: HALVLUKKET KASSETTEMARKISE. Montage- og brugervejledning MALAGA HALVLUKKET KASSETTEMARKISE Montage- og brugervejledning INDHOLD: Information 2 Sikkerhed 8 Anvisninger før start/montage 9 Reparation og vedligeholdelse 9 Montage af markisen 10 Justering af markisen

Læs mere

OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START

OPSTILLING- ANVISNINGER FØR START DEBEL MARKISE (DIY) Montage og bruger/ Instruktionsmanual DIY STD DIY HLD DIY KSM DIY HLM Indhold 1 INFORMATIONER 1.1 Symbolforklaring 1.2 Generelle oplysninger 2 BESKRIVELSE AF MARKISE 2.1 Funktionsbeskrivelse

Læs mere

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang

CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 2000 Standard markise med drejestang indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj 5 Monteringsinstrukser

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 8000 Hellukket kassette markise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 33_016 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning. ZIP-Screen

Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning. ZIP-Screen Montage-, drift- og vedligeholdelsesvejledning ZIP-Screen Indhold Øvre styr Skrue M4x30 for indfæstning af dækprofil til sideliste. Pakket med sidestyr i to dele samt plastliste for kontrol af dug (x2).

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning DK Scandispa badekar Installations- og brugsvejledning Ordrenummer: Pas godt på Deres ordrenummer, da det skal anvendes i forbindelse med evt. senere henvendelse til Scandi-aqualine a/s. 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning VIGTIG INFORMATION: Læs monteringsanvisningen grundigt igennem inden montering. Følg anvisningerne i manualen og opbevar den til senere brug ADVARSEL VEDRØRENDE

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Sikkerhedsanvisning:

Sikkerhedsanvisning: Denne anvisning omhandler drifts-, vedligeholdelses- samt sikkerhedsanvisninger og bør læses grundigt før ibrugtagning af produktet. Anvisningen er udarbejdet til såvel professionel installatør, som til

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

MovAir lufttæpper type L900 - L1500

MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Inde Ude Kold MovAir lufttæpper type L900 - L1500 Montage- og betjeningsvejledning OBS! Denne vejledning skal altid opbevares sammen med produktet Generel beskrivelse lufttæpper til kolde rum Beskrivelse

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag.

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Varenummer 26393700030 Side 1 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng

Montagevejledning. CAPPELLO serien. Fritstående. Sidehængt Væg eller udhæng Montagevejledning CAPPELLO serien Fritstående Sidehængt Væg eller udhæng Indhold Komponentliste Side 3 Værktøj Side 4 Montagestart placering af overdækningen Side 5 Montageprincip med eller uden bukke

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning til dobbelt carport med fladt tag Forklaret trin for trin. www.sparet-er-tjent.dk Dobbelt carport tegninger - 00.1 - Forord Januar 2005 Kære kunde! Ved hjælp af vores udførlige monteringsvejledning

Læs mere

Markiser 2016 Bauhaus

Markiser 2016 Bauhaus Markiser 2016 Bauhaus Indhold Standard 4 Marbella 6 Malaga 9 Madrid 12 Palma 15 Stregkoder - markiser 18 Stregkoder - tilbehør 25 Yderligere information 32 2 Standard DEBEL Standard En god og traditionel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. Heads first VIGTIGT

Brugsanvisning. Heads first VIGTIGT Brugsanvisning Heads first VIGTIGT Brugeren af denne hovedstøtte, herunder pårørende og fagfolk, som kan justere og tilpasse den, bør læse denne manual. Denne manual indeholder vigtige oplysninger om brug

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles

Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles Model Florida 1800x1800mm Læs brugsanvisningen grundigt inden produktet samles DANISH DESIGN Denne model er i farven SØLV www.superroof.dk DK: Opmål 251 cm fra jorden og til overkanten af Befæstigelses

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer

Monteringsvejledning String inverter. Monterinskit med taghager/tagskruer Monteringsvejledning String inverter Monterinskit med taghager/tagskruer 1 Inhold Vigtig information til denne monteringsvejledning... 3 Elektriske informationer... 4 Bygningsmæssige rammer og parametre...

Læs mere

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300

Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Montage af støbekasser/luftkanaler til kørefaste riste Type P300 Opsætning/montering af metal støbekasser til kørefaste riste kræver at der arbejdes med den størst mulige omhyggelighed. Støbekasserne stilles

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: CLARO Importør: BAHEKO A/S VANDMESTERVEJ 37 DK- 2630 TÅSTRUP Tlf.: +45 43 99 16 11 Email: baheko@baheko.dk www.baheko.dk FUNKTIONEL, PRAKTISK & ÆSTETISK

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

CpLy ApS. Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde

CpLy ApS.  Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter Kære kunde CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-70/120 Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget du ikke

Læs mere

Priskatalog Markiser. September 2008. Vejledende priser inklusiv 25% moms.

Priskatalog Markiser. September 2008. Vejledende priser inklusiv 25% moms. Priskatalog Markiser September 2008. Vejledende priser inklusiv 25% moms. MÅLTAGNING OG VEJLEDNING MARKISER MARKISE SET FORFRA VINDUE SET FORFRA Napoli: A bør være 15-20 cm. Maximum afstand fra ende til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning

DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning DANSTRUP Skydedøre Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse: Vigtig information: Inden du går igang: Montering af inderetninger: Montering af udvendig gavl: Montering af anslag: Montering af topskinne:

Læs mere

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og

BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og BESTÅ 01_012 BESTÅ, FRAMSTÅ og INREDA er testet i henhold til de højeste standarder for brug i private hjem og opfylder de høje krav, vi stiller til kvalitet og holdbarhed. Derfor giver vi 10 års garanti,

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT. Lynge Carport 1.0 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. Side 2 af 9 PLANTEGNING Side 3 af 9

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Montagevejledning for frilands spær

Montagevejledning for frilands spær Dette er til frilandsopsætning med 2 rækker sol paneler i 15 eller 30 grader og på to ben. Afstand spær center Det er vigtig at kende afstanden mellem spærene til frilandsopsætningen. Afstanden må max.

Læs mere

Monterings- & Betjeningsvejledning. Acrimo 6740 Kassette knækarmsmarkise

Monterings- & Betjeningsvejledning. Acrimo 6740 Kassette knækarmsmarkise Monterings- & Betjeningsvejledning Acrimo 6740 Kassette knækarmsmarkise Monteringsvejledning Acrimo 6740 Kassettemarkise Indholdsfortegnelse: 1. Sikkerhed 1.1. Forklaring af sikkerhedshenvisningerne 1.2.

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Skydedøre (L) eller (R) højremodel (R) Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse...

Læs mere

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux.

UNIG XL - LUX UNIG XL - LUX. Monteringsvejledning. Monteringsvejledning. Den helt specielle kassettemarkise. Markise Lux. UNIG XL - LUX Den helt specielle kassettemarkise Markise Basic Markise Lux Markise XL - LUX 1 1. MONTERING AF MARKISE MED MANUEL BETJENING Markisen kan både fastgøres på væggen eller i loftet. Advarsel

Læs mere

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734

Door System - Hovvejen 148, 8361 Hasselager - T: 8692 1171 - F: 8692 1181 - E: info@doorsystem.dk - CVR: 21226734 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Før montering... 4 2. Montering... 5 2.1 Typer af vægge/befæstigelse... 5 2.2 Montage af modkarm (option)... 5 2.3 Montage af faldlodskasse

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon

Generel montagevejledning for opsætning af Glas-balkon Læs denne brugs- og montagevejledning grundig inden opsætning. Hverken producent eller importør kan holdes ansvarlig ej heller erstatningspligtig for skader forvoldt på personer eller ejendom, som er forårsaget

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark

EasyFix. Justerbare, Bærende Søjler. Easy Business Solutions. EasyFix Mini. EasyFix. Standard. Made in Denmark Justerbare, Bærende Søjler Standard Mini Easy Business Solutions Made in Denmark er patenteret og er den eneste justerbare bærende søjle fremstillet til hurtig og let montage i byggeri. er nem, hurtig

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT

VED KØB AF SKUR TIL CARPORT TILLÆG TIL MONTAGE VEJLEDNING. VED KØB AF SKUR TIL CARPORT Det er kun nødvendigt at læse denne vejledning, hvis du også har valgt skur på din carport. Du SKAL dog også læse vejledning fra carporten, da

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning

40-41110-9 Mississippi, svingbar vask. Brugermanual Montageanvisning 40-41110-9 Mississippi, svingbar vask Brugermanual Montageanvisning PDF 6044 / 01.03.2011 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 2 2. ANVENDELSE... 2 3. VASKENS RESISTENS OVERFOR KEMISKE PRODUKTER:...

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm

Brugervejledning. Model 130. Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Brugervejledning Model 130 Passer til trailere af følgende dimensioner: Indvendigt breddemål: 105 cm til 116 cm Maksimal længde: 205 cm Indholdsfortegnelse Tillykke side 2 Sikkerhed og miljø side 2 Indhold

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING

CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT BASEL MONTERINGSVEJLEDNING Forord Tak, fordi du har besluttet dig for et af vores produkter. Læs monteringsvejledningen grundigt igennem, og følg derefter vejledningen punkt for punkt. Kontrollér,

Læs mere