MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013"

Transkript

1 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart. Vi håber meget, at rigtig mange vil deltage i år, så turen kan gennemføres. Turens program er fastlagt til følgende: Afgang fredag den 30. august kl fra banegårdspladsen foran Hovedbanegården. Grundet den tidlige start vil der blive sørget for kaffe og morgenbrød i bussen. Kørsel til Rødby og færge via Rødby-Puttgarten til Kiel. Besøg på i landdagen i Kiel, hvor Flemming Meyer er vores guide. Efterfølgende er der frokost på en restaurant nærved. Heldagstur lørdag til Hallig Hooge, hvor en guide vil vise os den spændende ø, og vi vil blive transporteret rundt i hestevogn på øen. Lørdag aften vil pastor Victor Greve fortælle om sin tid som feltpræst i Afghanistan. Besøg søndag på Nolde Museet Frokost på Jaruplund Højskole, hvor vi også vil blive vist rundt. Besøg i en grænsebutik Hjemtur via Storebælt Forventet hjemkomst søndag den 1. september ca. kl på banegårdspladsen ved hovedbanegården. Indkvarteringen sker på Christianslyst, der er Sydslesvigsk Danske Ungdomsforeningers kursusejendom i Nottfeld ved Sønderbrarup i Angel. Telefon: Fortsættes næste side Juli 2013

2 Overnatningerne sker på enkelteller dobbeltværelser (se venligst tilmeldingsblanketten). Prisen for deltagelse i studieturen er kr pr. deltager med tillæg på kr. 100 for et enkelt-værelse. Udover busrejsen og opholdet på Christianslyst dækker prisen frokost og middag på udrejsedagen, 3 måltider om lørdagen samt 2 måltider om søndagen. Drikkevarer betales særskilt. Der er kun 12 enkeltværelser på Christianslyst, og derfor vil mange, der ønsker at få et enkelt-værelse, få tildelt et 4-sengsværelse som enkeltværelse. Ligeledes er der heller ikke nok dobbelt-værelser, så flere vil få tildelt et 4-sengs-værelse som dobbeltværelse. På 4-sengsværelserne er der 2 senge med boksmadras, og 2 køjesenge samt et badeværelse. Vi prøver at dele sol og vind lige således at dem, som har haft et enkelt- eller dobbeltværelse det ene år vil få et 4-sengsværelse året efter og omvendt, og vi håber, at medlemmerne har forståelse for denne fremgangsmåde. Tilmelding til studieturen sker ved indsendelse af den vedlagte tilmeldingsblanket senest mandag den 22. juli Sidste frist for betaling til studieturen er onsdag den 14. august 2013 enten ved fremsendelse af en check eller indbetaling til konto reg. nr i Danske Bank. Vi håber meget, at mange af medlemmer også i år vil deltage i studieturen i år. Af hensyn til økonomien er nødvendigt at vi er 25 deltagere. Derfor slut op om arrangementet, så vi kan mødes til 3 dages hyggeligt samvær med spændende oplevelser; turen skulle gerne kunne gennemføres i år Turudvalget Generalforsamlingen indledtes med mindeord om Fritz Løvschall, hvorefter Aage Johansen valgtes til dirigent. 2 Generalforsamlingen den 30. april I sin beretning fremhævede formanden 3 ting vedr. hovedforeningen, som ikke rigtig havde fungeret: 1) Sagen om det reducerede tilskud til danske skolebørn syd for grænsen

3 burde have været udnyttet helt anderledes. 2) Debatten om oplysningsmonopolet i Grænsen var ikke køn og satte samarbejdet med SSF på prøve. 3) Landsindsamlingen til Dybbøl Mølles vedligehold er ikke velgennemtænkt. Godt nok er der følelser involveret, og møllen er også Grænseforeningens logo, men var det ikke bedre at søsætte initiativer i møllens navn til gavn for kommende generationer. De 'gule ærter' 10. februar Vi havde et dejligt møde med den unge sydslesviger Jytte Müller, som fortalte om sin opvækst i Tyskland og uddannelse i Danmark og de man komplikationer, der kunne opstå begge steder. Men, men, men: lyden var rædsom, så der skal være mikrofon i så stor en sal. Og de gule ærter var - efter formandens mening - med alt for mange grøntsager. Det var svært at finde suppen. Det kan blive bedre næste gang, har I en god opskrift, så kom med den. Medlemstallet Medlemstallet i Hovedforeningen er endnu engang faldet og er ( = en tilbagegang på 2.116). Vores egen forening: Sidste år 303 husstande, nu omkring 294 husstande, men allerede faldet til Året, der gik Formanden gennemgik herefter forenings egne aktiviteter, med et velbesøgt julefrokost-møde, en god juleindsamling og en vedkommende juleuddeling i Sydslesvig. En rigtig dejlig og veltilrettelagt studietur i august til Dybbøl, Rendsborg og Dannevirke. Og sammen med GOU (GrænseOverskridende Ungdom) holdt vi en filmaften på Arveprins Knuds Kollegiet den 22. november med filmen om Hvidsten-gruppen. Legater er uddelt som vi plejer, især til især legeredskaber i børnehaver, til spejderne eller til klasserejser til eller fra Sydslesvig. Det største legat fra arven efter Kirsten Sindby er gået til den Pinnocchio-musical, som lige nu er aktuel i Sydslesvig. Else Toft fortalte om den kommende studietur. Efter debat om mulige aktiviteter og 'gule ærter-opskrifter' godkendtes formandens beretning enstemmigt. Valgene: a) Valg af formand for 2 år Anders Kaare Frederiksen var på valg, og blev genvalgt med akklamation. b) Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer (2 for 2 år og 1 for 1 år) Else Toft og Jens Frimand var på valg, og blev genvalgt med akklamation. Lise Lohse blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for 1 år. c) Valg af 2 revisorer Helen Danielsen og Aage Johan-

4 sen var på valg, og blev genvalgt med akklamation. d) Valg af 1 revisorsuppleant Kirsten Greve Hansen var på valg, og blev genvalgt med akklamation. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Else Toft som kasserer, René Jacobsen som næstformand og Jens Frimand som sekretær. Under eventuelt markerede forsamlingen Anders Kaare Frederiksen 25 års jubilæum som formand for først Grænseforeningen for Frederiksberg og siden Grænseforeningen for København og Frederiksberg. Rødovre Gymnasiums tur til grænselandet og det danske mindretal Rødovre Gymnasiums tur til grænselandet og det danske mindretal. Takket være økonomisk hjælp fra arven efter Kirsten Sindby kunne 10 lærere og 5 2.g s tysk klasser fra Rødovre Gymnasium kl. 8:00 mandag den 17/ tage afsted imod Flensborg. Baggrunden for turen var, at eleverne gennem deres tværfaglige AT-projekt skulle beskæftige sig med grænser og identiteter. De to fag var tysk, der stod for denne humanistiske metode, og samfundsfag/historie, der i dette projekt stod for den samfundsfaglige metode. Formålet for eleverne var, at de gennem kvantitative og kvalitative metoder skulle undersøge identitetsdannelsen hos eleverne på Duborg og A.P. Møller Skolen. Hvordan ser de unge på de danske gymnasier sig selv? Ser de sig som danskere, som dansk-tyskere (bindestregs-identitet), som tyskere på en dansk skole? Og hvor kommer denne identitet fra og hvordan skabes den? Disse var hovedspørgsmålene for klassernes identitets-undersøgelse, og hjemmefra var de enkelte klasser i mere eller mindre grad blevet introduceret til Slesvigs historie - særligt med vægt på og 1900-tallet, samt samtiden. Vi ankom til Flensborg ved 14-tiden, hvor vi blev sat af ved Duborg Skolen. Her blev vi mødt af et oplæg fra en af skolens lærere, der gav en introduktion til skolen og det danske mindretal, hvorefter tre af de otte elev-ambassadører holdt et oplæg omkring dem selv, og hvorfor de tilhørte det danske mindretal. Efter disse oplæg fulgte et forløb, hvor Rødovres elever fik lov til at inter- 4

5 viewe de enkelte elev-ambassadører med deres hjemmefra lavede undersøgelsesspørgsmål. Kl. 16:00 forlod vi Duborg Skolen for at indkvartere os på vores vandrehjem. Om aftenen spiste alle elever og lærere fra Rødovre Gymnasium på Borgerforeningen - der har lange danske traditioner - og efter spisningen holdt SSF s formand Dieter Paul Küssner en tale om identiteten i det danske mindretal, og om der var sket en udvikling i identiteterne hos mindretallet siden han var ung. Om tirsdagen var der mange ting på programmet. Kl. 9:00 fortsatte eleverne hvor de slap, nemlig med at interviewe et nyt hold elev-ambassadører fra Duborg skolen. Kl. 12:30 gik turen længere sydpå ned til den gamle danske grænsevold, Dannevirke, her holdt hver historielærer - inkl. undertegnede - et oplæg for hver sin klasse om Dannevirkes betydning op igennem den danske historie. Her efter beså eleverne både volden og det fine Dannevirke museum. 5 Kl. 14:30 gik turen videre til Slesvig og A.P. Møller Skolen- her blev der ligesom på Duborg holdt oplæg fra en af skolens lærere, hvorefter Rødovre-eleverne også her begyndte at interviewe A.P. Møller Skolens elev-ambassadører. Alt imens eleverne var travlt beskæftigede blev vi 10 lærere vist rundt på skolen. Da undertegnede tidligere har været på rundvisning på A.P. Møller Skolen, var det sjovt også at lægge mærke til hvor lamslåede mine kollegaer blev over skolens modernitet og storslåethed. Der kunne bestemt anes en stemning af misundelse hos kollegaerne over, at A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal havde doneret så flot en skole. Efter et par timer på A.P. Møller Skolen gik turen tilbage til Flensborg, hvorefter eleverne havde fri til at fortsætte deres eventyr på egen hånd. Om onsdagen fortsatte eleverne fra Rødovre Gymnasium deres interview med Duborg skolen - denne dag også med elever der ikke var elev-ambassadører, og ved en 18-tiden begyndte turen at gå hjemad mod Rødovre igen. Som medlem af Grænseforeningen gjorde det mig glad, at så mange sjællandske unge mennesker, efter denne tur, har fået øjnene op for Sydslesvigs historiske tilknytning til Danmark, samt at der findes et dansk mindretal syd for grænsen. Om eleverne så vælger at bruge denne viden til noget er så en anden sag, men efter denne tur, i slutningen af december, var over 110 elever fra Rødovre Gymnasium bevidste om, at der er andet og langt vigtigere ting syd for grænsen end billigt øl, vand og slik. René Jacobsen

6 Noter Sendemandsmødet 2012 Grænseforeningens Sendemandsmøder holdes nu efter vedtægterne i foråret, i år den 24. maj i Vingstedcentret ved Vejle. Grænseforeningen for København og Frederiksberg blev repræsenteret af kasserer Else Toft og sekretær Jens Frimand. Mødet blev indledt med Dansk Skoleforenings opsætning af musicalen Pinocchio, som blev støttet med et tilskud fra arven efter Kirsten Sindby. Det var spændende at se det færdige resultat. Beretningen og regnskabet blev godkendt. Forslaget fra Sønderjysk forening i Århus om, at Grænseforeningen igen yder støtte til transport for danske lejrskoler fra grænsen til lejrskolen i Sydslesvig blev ikke vedtaget. Lise Estrup, der var formand for Hovedstadens Grænseforening, har været medlem af bestyrelsen for Grænseforeningen i flere år valgt som repræsentant for region Hovedstaden. Hun havde valgt at trække sig fra posten og i stedet for blev formanden for Grænseforeningen Hørsholm Ove Nissen valgt. Grænseforeningen for København og Frederiksberg Kontor: Jagtvej 9, st København N. Danske Bank: Reg Konto Bestyrelsen: Formand: Anders Kaare Frederiksen Kasserer: Else Toft. Telefon Sekretær: Jens Frimand Bestyrelsesmedlem: René Jacobsen Lise Lohse Foreningsvalgte revisorer: Helen Danielsen Aage Johansen Træffetid: Efter aftale. HÅNDSLAG over grænsen: Redaktion: Bestyrelsen Hjemmeside: ISSN Faxe Bogtryk/Grafisk Næste nummer af Håndslag over grænsen udkommer i november 2013

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

DANSK HANDICAP FORBUND AFDELING

DANSK HANDICAP FORBUND AFDELING DANSK HANDICAP FORBUND Aalborg AFDELING NR. 2 APRIL 2008 Indholdsfortegnelse Det sker i DHF Aalborg.......................................... side 5 HALS GRUPPEN Kære læser / medlemmer.........................................

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Gæstebesøg på danske efterskoler

Gæstebesøg på danske efterskoler FLENSBORG AVIS Lørdag 11. november 2006 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig FOTO: KLAUS NIELSEN www.skoleforeningen.org Robot indtager Flensborg Avis Redaktionskomite: Per Gildberg, Michael Oetzmann og

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia

Forår 2010 FREMTIDEN. Fremtiden3 - Årsrapport 2009 NR 3. Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia FREMTIDEN NR 3 Fremtiden3 - Årsrapport 2009 Ungdomsforeningen fremtiden Nr. 3 Fredericia Indhold Formandens beretning... 3 Kalender 1 halvår... 4 Kalender 2 halvår... 5 Genopåbning af ungdomsforeningen

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

Julen 2011 er godt nok langt væk, men vores fantastiske kor til julefrokosten, fortjener en forside.

Julen 2011 er godt nok langt væk, men vores fantastiske kor til julefrokosten, fortjener en forside. 21. Årg. februar og marts 2012 Julen 2011 er godt nok langt væk, men vores fantastiske kor til julefrokosten, fortjener en forside. En avis for brugere af Ballerup kommunes pensionistcenter Parkhuset Side

Læs mere

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005

VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK BLADET KLUBBLAD FOR VALLENSBÆK MODELSKIBS KLUB NR. 4 17. ÅRGANG NOVEMBER 2005 VMK s bestyrelse Formand: Thomas Reichert Pilehavevænge 8 2625 Vallensbæk Tlf: 43625143 E-mail: reichert@post12.tele.dk

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08

LHC-nyt. 25. årgang December 2008 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/08 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 25. årgang December 2008 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/08 1 Indhold Formanden har ordet... 3 ACR16: Den nye medicin til behandling af HC... 4 HC-forsknings

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954

Gildenyt. 40. Årgang nr. 2 juni 2007. Danske Baptistspejderes Landsgilde er stiftet 1954 Gildenyt 40. Årgang nr. 2 juni 2007 Foto hvor Morten Kofoed lige har overrakt 1 af de 2 gavebreve til de afrikanske spejderledere så de kan komme på træninger i et af spejdercentrene i Burundi Danske Baptistspejderes

Læs mere

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret

foldere. Desuden er der blevet lavet en reklamefilm til det danske marked. Feriekontoret FLENSBORG AVIS Fredag 22. juni 2012 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Afsked Farvel til skoleleder»sydslesvigske Børns Ferierejser

Læs mere

OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning 2014. Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8

OLYMPEN 02/2015. Læs mere på side 3. Meningsfyldt samarbejde. Årsberetning 2014. Profil: Mette Vestergaard. Profil: Renè Nielsen. - læs mere på side 8 MEDLEMSBLAD FOR TIDLIGERE OL DELTAGERE OLYMPEN 02/2015 Meningsfyldt samarbejde Læs mere på side 3 Årsberetning 2014 - læs mere på side 4 Profil: Mette Vestergaard - læs mere på side 8 Profil: Renè Nielsen

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Brande Badminton Club

Brande Badminton Club Brande Badminton Club December 2010 - Nummer 2-28. årgang Indhold Side 2: Forord ved formanden Aktivitetskalender Side 3: Badmintonstævner Side 4 Tilmelding til stævner Holdbilleder Side 5: Hilsen fra

Læs mere