DGF møde, i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition"

Transkript

1 DGF møde, i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/ ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med prøvning Forsøgstyper Testmetoder Foreword... national solutions for testing of anchors... Jordankre Prøvning: DS 1537 Forord Anneks G: - Generelt - Principforsøg - Egnethedsforsøg - Godkendelsesprøvning NOM Nov

2 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Scope 1 Scope 1.1 This Standard covers ground anchors grouted into the ground which are stressed and tested. They can be used for permanent or temporary applications. NOTE For the purpose of this Standard the term anchor(s) refers to ground anchor(s). 1.2 The anchors are designed in accordance with EN :2004 and are tested in accordance with EN ISO Typical bond and compression type anchors are shown in Figures 1 and 2. NOM Nov

3 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Scope Bond type anchor (GE: Verbundanker; DK: friktionsanker) NOM Nov

4 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Scope Compression type anchor (GE: Druckrohranker; DK: trykrørsanker) NOM Nov

5 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Formål med trækprøvning At dokumentere: Trækbæreevne og sikkerhed Acceptable flytninger ved prøvelasten Niveau / dybde for overførsel af forankringskraft til jorden NOM Nov

6 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Forsøgstyper Defineret i EN 1537, afsnit 9.1 Principforsøg eller undersøgelsesprøvning (E: Investigation tests) Egnethedsforsøg eller egnethedsprøvning (E: Suitability test) og Godkendelsesprøvning (E: Acceptance test) NOM Nov

7 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Testmetoder Defineret i principielt EN 1537, afsnit 9.4, frit oversat: (specifikt i EN ISO ) Testmetode 1: ankeret lastes op trinvist i stigende lastcykler fra en initiallast til en testlast. Testen omfatter måling af flytning af forankringspunkt versus last og, ved slutningen af hver lastcyklus, måling af flytning af forankringspunkt versus tid. Testmetode 2: ankeret lastes op trinvist i stigende lastcykler fra en initiallast til en testlast. Låsetabet ved ankerhovedet måles over en periode ved den maksimale last i hver lastcyklus. Testmetode 3: ankeret lastes op i stigende trin fra en initiallast til en maksimal last. Flytningen af forankringspunktet måles under konstant (fastholdt) last ved hvert lasttrin. NOM Nov

8 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Testmetoder 9.4 Test methods Three test methods applicable to each test class are prescribed in EN ISO These are: a) Test Method 1: The anchor is loaded incrementally in cycles from a datum load to a proof load. The test involves measurement of anchorage point displacement versus applied load and, at the peak of each cycle, measurement of anchorage point displacement versus time. b) Test Method 2: The anchor is loaded incrementally in cycles from a datum load to a proof load. The loss of load at the anchor head is measured over a period of time at the maximum load in each cycle. c) Test Method 3: The anchor is loaded in incremental steps from a datum load to a maximum load. The displacement of the anchorage point is measured under maintained load at each loading step. NOM Nov

9 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Foreword. As long as EN ISO is not available, national solutions should be implemented for the testing of anchors NOM Nov

10 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Prøvning: National løsning? NOM Nov

11 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre Prøvning: Hvor kommer DIN SPEC fra? NOM Nov

12 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre DS 1537 Jordankre - Prøvning NOM Nov

13 DS/EN 1537:2013 Udførelse af jordankre DS 1537 Jordankre - Prøvning NOM Nov

14 Forord Denne danske standard specificerer, hvordan jordankre skal testes iht. DS/EN 1537:2013 i Danmark, indtil EN ISO , Geotechnical investigation and testing Testing of geotechnical structure, Part 5 Testing of anchors, foreligger. Med udgivelsen af DS/EN 1537:2013 er den hidtidige DS/EN 1537:2000 trukket tilbage. I DS/EN 1537:2013 er det informative anneks (E) Examples of anchor testing methods udgået i tillid til, at dette (specifikation af test) indgår i EN ISO , Testing of anchors. Da EN ISO imidlertid ikke foreligger, er i forordet til DS/EN 1537:2013 angivet, at As long as EN ISO is not available, national solutions should be implemented for the testing of anchors. NOM Nov

15 Forord, fortsat I den hidtidige DS/EN 1537:2000 er i det informative anneks E angivet tre testmetoder, hvor testmetode 1, 2 og 3 reflekterer henholdsvis tysk, engelsk og fransk praksis. Nationalt har imidlertid ingen af de tre lande, Tyskland, England og Frankrig reelt fulgt de i anneks E beskrevne testmetoder, men i stedet fastholdt national praksis i henhold til DIN 4125, BS 8081 og TA 95, angiveligt fordi de i anneks E beskrevne testspecifikationer var ufuldstændige. Først med det tyske nationale applikationsdokument DIN SPEC 18537: har Tyskland officielt accepteret og indført EN 1537:2001 (engelske originalversion fra december 1999). Til trods for at DIN SPEC således relateres til den hidtidige EN 1537:1999 (E), er det normative anneks G vedr. testmetode 1 brugbart og efter al sandsynlighed identisk med specifikationen af testmetode 1 i den kommende EN ISO NOM Nov

16 Forord, fortsat I mangel af national praksis er således i Danmark valgt delvist at adoptere det tyske nationale applikationsdokument DIN SPEC 18537, dog med korrektioner, hvor dette afviger fra dansk normtradition, jf. DS/EN DK NA, indtil EN ISO foreligger. Testmetode 1 er således obligatorisk (normativ). Når EN ISO foreligger, vil mulige testmetoder blive taget op til overvejelse. Det bemærkes, at i det kommende nye kapitel 8 Ankre i EN :2004/A1:2013 vil mulig testmetode være et af de nationale valg. Den tyske version er oversat til dansk. Navngivning af de adopterede annekser er bevaret af hensyn til sporbarheden. Supplerende eller korrigeret tekst er skrevet med blå skrift. NOM Nov

17 G1. Generelt Til prøvningerne skal metode 1 i henhold til DS/EN 1537:2013, 9.4 anvendes. Ankeret belastes trinvist med en eller flere lastcykler stigende fra initiallast til prøvelast (se figur G.1). Ved hvert lasttrin skal flytningen af forankringspunktet måles i et fastlagt tidsrum. NOM Nov

18 G1. Generelt, Bestemmelse af krybetal k s NOM Nov

19 G1. Generelt, Bestemmelse af krybetal k s NOM Nov

20 Principforsøg NOM Nov

21 Ankerstål: flydespændinger og trækstyrke NOM Nov

22 Principforsøg NOM Nov

23 Principforsøg Brudkriterium? I Tyskland benyttes et krybetal på 2,0 mm som såvel brudkriterium ved principforsøg som acceptkriterium ved godkendelsesprøvning. Dette er uforligneligt med dansk tradition, hvor brud er forbundet med store (infinite) deformationer. Målet med principforsøg i Danmark er således bl.a. dels at bestemme brudbæreevnen af ankeret, dels at bestemme en mulig prøvelast med et krybetal på ikke over 2,0 mm til brug for den senere godkendelsesprøvning. Brud er defineret ved en ved en lodret asymptote i et krybetal vs. prøvelast diagram. Hvor en sådan dårligt lader sig bestemme, kan brud alternativt defineres ved et krybetal på 5,0 mm. NOM Nov

24 Egnethedsforsøg NOM Nov

25 Egnethedsforsøg NOM Nov

26 Egnethedsforsøg G 3.3 Krav G Krybetal Det skal eftervises, at de flytninger og krybetal, der er angivet i tabel G.3, ikke overskrides. Til angivelse af krybetal bør tids-flytnings-kurverne for lastcyklens maksimale lasttrin vises grafisk som i figur G.3 NOM Nov

27 Egnethedsforsøg NOM Nov

28 Egnethedsforsøg NOM Nov

29 Egnethedsforsøg NOM Nov

30 Egnethedsforsøg NOM Nov

31 Egnethedsforsøg NOM Nov

32 Godkendelsesprøvning NOM Nov

33 Godkendelsesprøvning G 4.3 Krav G Krybetal Det skal eftervises, at de flytninger hhv. krybetal, der er angivet i tabel G.5, ikke overskrides. NOM Nov

34 Godkendelsesprøvning G 4.3 Krav G Fri længde Det skal eftervises, at følgende betingelser opfyldes ved prøvelasten P p for den tilsyneladende frie længde L app : øvre grænse for den tilsyneladende frie længde for friktionsankre: L app L tf + L e + 0,5. L tb øvre grænse for den tilsyneladende frie længde for trykrørsankre: L app 1,1. L tf + L e nedre grænse for den tilsyneladende frie længde: L app 0,80. L tf + L e NOM Nov

35 Høringskommentarskabelon NOM Nov