Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)"

Transkript

1 DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion - Pælefundering - Opdrift (UPL) Konsekvensanalyser for støttekonstruktion (masser af tal) - Understøtningsbetingelser: 2 faste, 1 fast + jord, jord alene (fri væg) - Belastningssituationer: rent vandtryk, jord- og vandtryk, rent jordtryk - Lastkombinationer: tidl. normer + 3 nye LK (1, 3 og 5), i alt 8 stk. NOM Nov

2 Geoteknisk last vs. konstruktionslast Dimensioneringsmetode 3 (1)P Det skal eftervises, at en grænsetilstand i form af brud eller usædvanligt stor deformation ikke opstår ved følgende kombination af partialkoefficienter: Kombination: (A1* eller A2 ) + M2 + R3 * for konstruktionslaster for geotekniske laster NOTE 1 - Ved denne fremgangsmåde avendes partialkoefficienter for laster eller lastvirkninger fra konstruktionen samt for jordstyrkeparametre. NOTE 2 - Ved undersøgelser af skråningsstabilitet og totalstabilitet behandles laster på jorden (fx konstruktionslast, trafiklast) som geotekniske laster ved anvendelse af belastningsfaktorerne A2. NOM Nov

3 Geoteknisk last vs. konstruktionslast NOTE 2 - Ved undersøgelser af skråningsstabilitet og totalstabilitet behandles laster på jorden (fx konstruktionslast, trafiklast) som geotekniske laster ved anvendelse af belastningsfaktorerne A2. Baggrund for Note 2 Oprindelig Tabel A.3 Partialkoefficienter for last ( F ) eller lastvirkning ( E ) i EC7-1 Last Permanent Variabel Symbol Sæt A1 A2 Ugunstig 1,35 1,0 G Gunstig 1,0 1,0 Ugunstig 1,5 1,3 Q Gunstig 0 0 NOM Nov

4 Geoteknisk last vs. konstruktionslast Og hvorfor er Note 2 og sondringen mellem geoteknisk last og konstruktionslast så vigtig? Fordi permanent last i form af Tyngde generelt vægtes med en partialkoefficient større end 1,0 i LK 1, 2 og 3. Og vi vil ikke vægte hverken tyngde af jord eller vand med en faktor forskellig fra 1,0 undtagen når jorden virker som en død vægt (uden hensyn til geotekniske egenskaber), f.eks. som ballast ovenpå et tunneltag. NOM Nov

5 Geoteknisk last vs. konstruktionslast Uddrag af DK NA til EC7-1 og artiklen (identisk med DK NA til EC0) 1) Omfatter alle former for permanent egenlast, se 2.1 i DS/EN ) Omfatter tyngde af jord og (grund)vand, der påvirker den geotekniske konstruktion som geoteknisk last, se i DS/EN NOM Nov

6 Geoteknisk last vs. konstruktionslast En geoteknisk last er iht. DS/EN1997-1, : Last overført til konstruktionen fra jord, opfyldning, stillestående vand eller grundvand. Der tænkes her ud over selve tyngden af materialet, inklusiv eventuelt overlejringstryk eller overfladelast, samtidigt på effekten af tyngden i form af et jord- eller vandtryk. En geoteknisk last er således for jord og fyld ud over tyngden af og på materialet også afhængig af materialets styrkeparametre (ved undersøgelse for brudgrænsetilstande) og yderligere af materialets deformationsparametre (ved undersøgelse for anvendelsesgrænsetilstande). NOM Nov

7 Geoteknisk last vs. konstruktionslast I den sammenhæng citeres desuden fra DS/EN , , NOTE 2: Ved undersøgelser af skråningsstabilitet og totalstabilitet behandles laster på jorden (fx konstruktionslast, trafiklast) som geotekniske laster ved anvendelse af belastningsfaktorerne A2. Den permanente del af laster på jorden ligestilles dermed i lastmæssig henseende med tyngde af jord og (grund)vand, dvs. tillægges partialkoefficienter gældende for Tyngde af jord og (grund)vand, geotekniske konstruktioner. Dette gælder også, når laster på jorden indgår bag en støttemur eller -væg og dermed genererer et jordtryk på denne, både ved undersøgelse af totalstabiliteten og lokalstabiliteten. Hvad lokalstabiliteten angår, er specielt den nye lastkombination 5 en afgørende del af undersøgelsen. NOM Nov

8 Geoteknisk last vs. konstruktionslast Og hvad så, når der både er egenlast fra banket eller bygning OG variabel last, f.eks. trafiklast bag en støttekonstruktion? En geoteknisk last omfatter (ligesom konstruktionslast) såvel permanent last som variabel last, påført de respektive partialkoefficienter. Det betyder, at for konstruktionslast og trafiklast behandlet som geoteknisk last skal den andel, som hidrører fra permanent last, påføres partialkoefficienter gældende for Tyngde af jord og (grund)vand, geotekniske konstruktioner, mens den andel, der hidrører fra variabel last, skal påføres partialkoefficienter gældende for Variabel last. Voila! NOM Nov

9 Geoteknisk last vs. konstruktionslast NOM Nov

10 Geoteknisk last vs. konstruktionslast NOM Nov

11 Geoteknisk last vs. konstruktionslast NOM Nov

12 Eksempel: Støttekonstruktion NOM Nov

13 Eksempel: Pælefundering NOM Nov

14 Eksempel: Opdrift (UPL) NOM Nov

15 Eksempel: Opdrift (UPL) STR/GEO undersøgelse Formelt er STR/GEO ikke en del af UPL undersøgelsen, idet eftervisningsproceduren relateres til ligning (2,8) i : hvor V dst,d G stb;d + R d V dst,d = G dst;d +Q dst;d I henhold til DS/EN 1990 DK NA:2012, Tabel A1.2 (A) for EQU og UPL hedder det imidlertid: NOTE 3 Hvis der til opnåelse af statisk ligevægt tilføjes et anker eller lign., skal dette anker dimensioneres svarende til den regningsmæssige kraft, der mangler for at opnå statisk ligevægt. NOM Nov

16 Konsekvensanalyser: Støttekonstruktion Understøtningsbetingelser: 1. Afstivet i top og bund (ingen afhængighed af passivt jordtryk) 2. Forankret / afstivet i toppen, støttet af passivt jordtryk for neden 3. Udelukkende afstivet af jord: fri væg Belastningssituationer: A. Rent vandtryk B. Vand- og jordtryk C. Rent jordtryk Konsekvensklasser: CC2 og CC3 Lastkombinationer: 8 3 x 3 x 2 x 8 = 144 beregninger med én friktionsvinkel NOM Nov

17 Konsekvensanalyser: Støttekonstruktion Fast understøttet i top og bund, belastningssituationer A) kun vand B) jord + vand C) kun jord NOM Nov

18 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC2, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 og 3 LK2 og 4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,8 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,4 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 1,1 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,20 Normeret testlast for jordankre 1 1,40 1,40 1,40 1,43 1,43 1,43 1,32 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 1,80 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,74 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,32 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,32 NOM Nov

19 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC3, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK2 LK4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,98 1,82 1,82 1,45 1,45 1,60 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,54 1,54 1,54 1,43 1,43 1,57 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,32 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,32 Normeret testlast for jordankre 1 1,54 1,54 1,54 1,43 1,43 1,57 1,45 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 1,98 1,82 1,82 1,45 1,45 1,60 1,91 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,45 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,45 NOM Nov

20 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC2, jord- og vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 og 3 LK2 og 4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1,5 0 1,5 0 stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,8 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,4 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 1,1 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,20 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,20 Normeret testlast for jordankre 1 1,46 1,46 1,46 1,49 1,49 1,49 1,32 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 1,88 1,72 1,72 1,52 1,52 1,52 1,74 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,34 1,22 1,22 1,15 1,15 1,15 1,32 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,34 1,22 1,22 1,15 1,15 1,15 1,32 NOM Nov

21 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC3, jord- og vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1, stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,98 1,82 1,82 1,45 1,45 1,60 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,54 1,54 1,54 1,43 1,43 1,57 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05 1,07 1,32 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,07 1,07 1,07 1,07 1,05 1,07 1,32 Normeret testlast for jordankre 1 1,64 1,64 1,64 1,53 1,49 1,68 1,45 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 2,11 1,93 1,93 1,55 1,52 1,71 1,91 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,50 1,37 1,37 1,18 1,15 1,29 1,45 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,50 1,37 1,37 1,18 1,15 1,29 1,45 NOM Nov

22 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC2, rent jordtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 og 3 LK2 og 4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1,5 0 1,5 0 stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,8 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,4 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 1,1 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 Normeret testlast for jordankre 1 1,70 1,70 1,70 1,74 1,74 1,74 1,32 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 2,19 2,00 2,00 1,76 1,76 1,76 1,74 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,55 1,42 1,42 1,34 1,34 1,34 1,32 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,55 1,42 1,42 1,34 1,34 1,34 1,32 NOM Nov

23 Konsekvensanalyse: støttekonstruktion afstivet i top og bund CC3, rent jordtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1, stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,98 1,82 1,82 1,45 1,45 1,60 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x 1 1,54 1,54 1,54 1,43 1,43 1,57 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,31 1,31 1,31 1,33 1,21 1,33 1,32 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,31 1,31 1,31 1,33 1,21 1,33 1,32 Normeret testlast for jordankre 1 2,02 2,02 2,02 1,90 1,74 2,09 1,45 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 2,60 2,38 2,38 1,93 1,76 2,12 1,91 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,85 1,69 1,69 1,46 1,34 1,61 1,45 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,85 1,69 1,69 1,46 1,34 1,61 1,45 NOM Nov

24 Eksempel: Støttekonstruktion Hvorfor slår LK 5 hårdest igennem for små friktionsvinkler? CC2 (KFI = 1) Totalsikkerhed på jordtryk, ru væg ( -led) Totalsikkerhed på jordtryk, glat væg 2,20 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 1,90 1,90 1,80 1,80 1,70 1,70 1,60 1,50 1,40 Passivt tryk Aktivt tryk 1,60 1,50 1,40 Passivt tryk Aktivt tryk 1,30 1,30 1,20 1,20 1,10 1,10 1, , Karakteristisk friktionsvinkel Karakteristisk friktionsvinkel NOM Nov

25 Eksempel: Støttekonstruktion Hvorfor slår LK 5 hårdest igennem for små friktionsvinkler? CC3 (KFI = 1,1) Totalsikkerhed på jordtryk, ru væg ( -led) Totalsikkerhed på jordtryk, glat væg 2,20 2,20 2,10 2,10 2,00 2,00 1,90 1,90 1,80 1,80 1,70 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Karakteristisk friktionsvinkel Passivt tryk Aktivt tryk 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1, Karakteristisk friktionsvinkel Passivt tryk Aktivt tryk NOM Nov

26 Konsekvensanalyser: Støttekonstruktion Fast understøttet i toppen, passivt tryk for neden, understøtningstyper trykafstivning forankring (træk) trykafstivning af stål af beton NOM Nov

27 Konsekvensanalyser: Støttekonstruktion Fast understøttet i toppen, passivt tryk for neden, belastningssituationer A) kun vand B) jord + vand C) kun jord NOM Nov

28 Støttekonstruktion afstivet i toppen CC2, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 og 3 LK2 og 4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1,5 0 1,5 0 stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,8 1,65 1,65 1,45 1,45 1,45 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,4 1,4 1,4 1,43 1,43 1,43 1,1 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,20 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,20 Normeret testlast for jordankre 1 1,56 1,56 1,56 1,59 1,59 1,59 1,32 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,00 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 2,01 1,84 1,84 1,62 1,62 1,62 1,74 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,43 1,30 1,30 1,23 1,23 1,23 1,32 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,51 1,38 1,38 1,30 1,30 1,30 1,32 NOM Nov

29 Støttekonstruktion afstivet i toppen CC3, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK2 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w trafiklast på terræn, q 1 1,3 1,3 1,5 1,5 0 1,5 0 0 stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 armeret insitu beton, trykstyrke fc 1 1,98 1,82 1,82 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 jordankre, testlastfaktor = x x R = 1,1 x R 1 1,54 1,54 1,54 1,43 1,43 1,43 1,57 1,1 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret afstivningskraft R d /R 0 1 1,17 1,17 1,17 1,19 1,11 1,11 1,19 1,32 Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,27 1,27 1,27 1,29 1,18 1,18 1,29 1,32 Normeret testlast for jordankre 1 1,80 1,80 1,80 1,70 1,59 1,59 1,87 1,45 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,40 1,40 1,40 1,43 1,27 1,27 1,43 1,00 Normerede materialekrav Beton: Nødv. trykareal A cd / A c0 1 2,32 2,13 2,13 1,72 1,62 1,62 1,72 1,91 Stål: Nødv. ankerareal A sd / A s0 1 1,65 1,51 1,51 1,30 1,23 1,23 1,30 1,45 Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,79 1,63 1,63 1,42 1,30 1,30 1,42 1,45 NOM Nov

30 Konsekvensanalyser: Støttekonstruktion Fri væg A) kun vand B) jord + vand C) kun jord NOM Nov

31 Støttekonstruktion: fri væg CC2, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,20 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,95 1,78 1,78 1,68 1,68 1,68 1,32 NOM Nov

32 Støttekonstruktion: fri væg CC3, rent vandtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,34 1,34 1,34 1,36 1,22 1,36 1,32 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,36 1,36 1,36 1,39 1,25 1,39 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,89 1,72 1,72 1,50 1,34 1,65 1,45 NOM Nov

33 Støttekonstruktion: fri væg CC2, jord + vand Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 og 3 LK2 og 4 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,20 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,71 1,56 1,56 1,47 1,47 1,47 1,32 NOM Nov

34 Støttekonstruktion: fri væg CC3, jord + vand Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,53 1,53 1,53 1,57 1,34 1,57 1,32 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,45 1,45 1,45 1,48 1,30 1,48 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 2,16 1,97 1,97 1,73 1,47 1,90 1,45 NOM Nov

35 Støttekonstruktion: fri væg CC2, rent jordtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,28 1,17 1,17 1,10 1,10 1,10 1,10 Lastvirkning, E ,2 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,20 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 1,95 1,78 1,78 1,68 1,68 1,68 1,32 NOM Nov

36 Støttekonstruktion: fri væg CC3, rent jordtryk Norm karakt. DS 1984 DS 1998 DS 2006 EC 2009 Lastkombination / tilfælde LK1 LK3 LK5 Partialkoefficienter friktionsvinkel, tan(j) 1 1,3 1,3 1,3 1,32 1,2 1,32 1 tyngde af jord, m og ' tyngde af vand, w stål, flydespænding, fy = M0 1 1,41 1,29 1,29 1,10 1,10 1,21 1,10 Lastvirkning, E ,32 Normerede snitkræfter Normeret vægmoment M d /M 0 1 1,84 1,84 1,84 1,91 1,52 1,91 1,32 Normeret rammedybde d d /d 0 1 1,59 1,59 1,59 1,63 1,38 1,63 1,00 Normerede materialekrav Stål: Nødv. modstandsmoment W sd / W s0 1 2,60 2,37 2,37 2,10 1,68 2,31 1,45 NOM Nov

37 DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1, Kommentarer NOM Nov

38 DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1, Kommentarer NOM Nov

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter DS/EN 1997-1 DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter Fra den spæde start til en artikel, 2011-03-17 ------------ til den første gang blev

Læs mere

DGF - Dimensioneringshåndbog

DGF - Dimensioneringshåndbog DGF - Dimensioneringshåndbog Jordtryk Spunsvægge og støttemure Torben Thorsen, GEO trt@geo.dk DGF - Dimensioneringshåndbog Dimensioneringshåndbog bliver en håndbog for dimensionering af geotekniske konstruktioner

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge

Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge - overvejelser i forbindelse med Nordhavnsvej-projektet v/ Jacob Philipsen, Rambøll Disposition Baggrund Beregningsmetode

Læs mere

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016)

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer Indkomne kommentarer til mailen EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer, Odense 20 04 2017 Jacob Philipsen,

Læs mere

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe

EC 7. DGF Pælefundering Trækpæle eller ankre? Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe EC 7 Fig. 10.1 e) Konstruktion med forankring for at modvirke løftning Fig. 7.1 Eksempler på løftning (UPL) af en pælegruppe NOM, Februar 2010 1 EC 7 7.6.3 Trækbæreevne (for pæle) 7.6.3.1 Generelt (2)P

Læs mere

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni

Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA. NOM juni Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA NOM juni 2007 1 www.aarsleff.com Geoteknikerdagen, juni 2007 Opdriftssikring efter EC 7 med NA Brudgrænsetilstande, ULS: EQU, STR, GEO, UPL,

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

EN 1997-1 DK NA:2010-09

EN 1997-1 DK NA:2010-09 EN 1997-1 DK NA:2010-09 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1997-1 DK NA:2008 og EN 1997-1 DK NA 2008 Tillæg med efterfølgende

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1997-1 DK NA:2013 og erstatter dette fra 2015-12-15. I en overgangsperiode

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 * ) Nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1997-1 DK NA:2010-09 og erstatter dette fra 2013-05-15. I en overgangsperiode

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014

DS/EN 1996-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1996-1-1 DK NA:2013 og erstatter

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2013

DS/EN 1990 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning og revision af DS/EN 1990 DK NA 2010 og DS/EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Gennem Bakkerne 52, Vodskov Nyt maskinhus og stald Sag nr: 17.01.011 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 13/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1990 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

Geoteknik programpakke. januar 2013

Geoteknik programpakke. januar 2013 Dimension Geoteknik programpakke januar 2013 StruSoft DK Filial af Structural Design Software in Europe AB, Sverige Salg Diplomvej 373 2 Rum 247 DK-2800 Kgs Lyngby Udvikling Marsallé 38 DK-8700 Horsens

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde

A.1 PROJEKTGRUNDLAG. Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus. Sag nr: Udarbejdet af. Per Bonde A.1 PROJEKTGRUNDLAG Vodskovvej 110, Vodskov Ny bolig og maskinhus Sag nr: 16.11.205 Udarbejdet af Per Bonde Randers d. 09/06-2017 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 2 A1.1 Bygværket... 2 A1.1.1

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN)

Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1997-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 7: Geoteknik Del 1: Generelle regler

Læs mere

Sekantpælevægge - dimensionering

Sekantpælevægge - dimensionering Sekantpælevægge - dimensionering Søren Gundorph Geo Kompagniet 03-03-2011 Geo Kompagniet 1 Indhold 1. Sekantpælevægge. Fordele og ulemper 2. Vægtyper stivheder indspændingsforhold 3. Dimensionering: Vandret

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

dgf, 12/ Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt

dgf, 12/ Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt dgf, 12/3 2009 Jordtryk, parameterfastlæggelse og lodret ligevægt Indledning, 1/2 Er det et problem, at beregningsmodellen bliver en konkurrenceparameter? NEJ, uenighed er sundt så lang tid ansvaret er

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation Redegørelse for den statiske dokumentation Udvidelse af 3stk. dørhuller - Frederiksberg Allé Byggepladsens adresse: Frederiksberg Allé 1820 Matrikelnr.: 25ed AB Clausen A/S side 2 af 15 INDHOLD side A1

Læs mere

Stabilitet - Brugervejledning

Stabilitet - Brugervejledning Make IT simple 1 Stabilitet - Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anvendte betegnelser... 4 Grundlag... 5 Sideopsætning... 5 Fordelingsmetode for vandret last på stabiliserende vægge...

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner

Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner EN 1990 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning for de

Læs mere

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY

DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY DANSK GEOTEKNISK FORENING DANISH GEOTECHNICAL SOCIETY Referat Referent: Jannie Hansen og Caspar Thrane Leth Møde 1. Foråret/Efteråret 2009 Torsdag den 12. marts 2009, kl. 17.00 til ca. 21.00 Odense Congress

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner

Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner 10. juli 2007 /ejj Tillæg 1 til BR 07 Konstruktioner Tillæg 1 til bygningsreglement 2007, der endnu ikke er sat i kraft, har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og

Læs mere

Projektering og udførelse af slidsevæg med forankret spuns. JDC DGF møde Lange indfatningsvægge

Projektering og udførelse af slidsevæg med forankret spuns. JDC DGF møde Lange indfatningsvægge Projektering og udførelse af slidsevæg med forankret spuns JDC 19.11.2015 DGF møde Lange indfatningsvægge Indhold Udførelse af slidsevæg med spuns Sammenligning med andre metoder Projektering midlertidig

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner)

Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Betonkonstruktioner, 6 (Spændbetonkonstruktioner) Førspændt/efterspændt beton Statisk virkning af spændarmeringen Beregning i anvendelsesgrænsetilstanden Beregning i brudgrænsetilstanden Kabelkrafttab

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16

Bygningskonstruktøruddannelsen Gruppe Semester Forprojekt 15bk1dk Statikrapport Afleveringsdato: 08/04/16 Revideret: 20/06/16 Indholdsfortegnelse A1. Projektgrundlag... 3 Bygværket... 3 Grundlag... 3 Normer mv.... 3 Litteratur... 3 Andet... 3 Forundersøgelser... 4 Konstruktioner... 5 Det bærende system... 5 Det afstivende system...

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION for Ombygning Cæciliavej 22, 2500 Valby Matrikelnummer: 1766 Beregninger udført af Lars Holm Regnestuen Rådgivende Ingeniører Oversigt Nærværende statiske dokumentation indeholder:

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ

Lastkombinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Lastkobinationer (renskrevet): Strøybergs Palæ Nu er henholdsvis den karakteristiske egenlast, last, vindlast, snelast nyttelast bestet for bygningens tre dele,, eedækkene kælderen. Derfor opstilles der

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Notat Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen, Jørgen Nielsen & Niels-Jørgen Aagaard, SBi, 21. jan. 2007 Indledning Dette notat omhandler sikkerheden under vindpåvirkning af 2 højhuse

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene

Profil dimension, valgt: Valgt profil: HEB 120 Ændres med pilene Simpelt undertsøttet bjælke Indtast: Anvendelse: Konsekvensklasse, CC2 F y Lodret nyttelast 600 [kg] Ændres med pilene F z Vandret nyttelast 200 [kg] L Bjælkelængde 5.500 [mm] a Længde fra ende 1 til lastpunkt

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Jordtryk på gravitationsstøttemure

Jordtryk på gravitationsstøttemure Jordtryk på gravitationsstøttemure Anette Krogsbøll, DTU Byg DGF-møde, Odense, 12. marts 2009 Oplæg til diskussion Definition gravitationsmur Krav til jordtryksberegning i henhold til Eurocode 7 Brudgrænsetilstanden

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1996-1-1 DK

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag

I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag I-BJÆLKER I TAG Let tag 1 fag Type Bredde øjde s=400 s=6 S=813 s=00 s=1220 200 200 5,1 4,4 3,9 3,6 3,3 220 220 5,5 4,8 4,2 3,9 3,6 240 240 5,9 5,1 4,6 4,2 3,9 250 250 6,1 5,3 4,7 4,4 4,0 300 300 7,1 6,2

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen

A1 Projektgrundlag. Aalborg Universitet. Gruppe P17. Julie Trude Jensen. Christian Lebech Krog. Kristian Kvottrup. Morten Bisgaard Larsen Gruppe P17 Aalborg Universitet A1 Projektgrundlag Aalborg Universitet Gruppe P17 Julie Trude Jensen Christian Lebech Krog Kristian Kvottrup Morten Bisgaard Larsen Palle Sand Laursen Kasper Rønsig Sørensen

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport 336 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

1 Geotekniske forhold

1 Geotekniske forhold 1 Geotekniske forhold Den geotekniske del i denne projektrapport omhandler udformning af byggegrube og grundvandssænkningsanlæg samt fundering af bygværket. Formålet med afsnittet er at bestemme en fornuftig

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER

INSTRUKTION: ANVENDELSE AF STÅLFUNDAMENTER DOKUMENTNR. UDARBEJDET GODKENDT ENHED [ESDH-dok.nummer] [Initialer] [Dato] [Initialer] [Dato] [ANL-xxx] GYLDIGHEDSOMRÅDE [Hvor gælder dokumentet] MÅLGRUPPE [For hvem gælder dokumentet] INSTRUKTION: ANVENDELSE

Læs mere

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER

MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Til De bydende Dokumenttype Designbasis Dato Maj 2016 MIKKELSBY NY BØLGEBRYDER Ny bølgebryder Revision 0 Dato 2016-05-13 Udarbejdet af NFC Kontrolleret af KAPS Godkendt af TSTAES Beskrivelse Designbasis

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge

Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge Avancerede analyseværktøjer Frands Haahr 1 Indhold Avancerede analyseværktøjer Dimensionering (SPOOKS EPC-optimeret) Havnekonstruktioner Dobbelte spunsvægsfangedæmninger

Læs mere

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes.

En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Tværbelastet rektangulær væg En sædvanlig hulmur som angivet i figur 1 betragtes. Kun bagmuren gennemregnes. Den samlede vindlast er 1,20 kn/m 2. Formuren regnes udnyttet 100 % og optager 0,3 kn/m 2. Bagmuren

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere