Kursusguide for lærere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusguide for lærere"

Transkript

1 Kursusguide for lærere Projektet er blevet oprettet med støtte fra EU. Denne publikation afspejler kun ophavsmandens synspunkter, og EU kan ikke blive holdt ansvarligt for nogen som helst anvendelse af de informationer, som denne publikation indeholder TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 1 of 23

2 Indhold I. INTRODUKTION 3 1. PLAN FOR EN TOOLS WORKSHOP 4 2. HVAD ER INDHOLDS- OG SPROGINTEGRERET LÆRING (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING - CLIL)? 4 3. HVORDAN KAN TOOLS FOR CLIL TEACHERS PROJEKTET HJÆLPE DIG? 5 4. ET HURTIGT OVERBLIK OVER CLILSTORE, MULTIDICT OG WORDLINK 7 5. FORSTÅELSE AF MULTIDICT FUNKTIONEN I CLILSTORE 9 II. HVORDAN FREMSTILLES EN OPGAVE I CLILSTORE GRUNDLÆGGENDE TRIN AVANCEREDE MULIGHEDER GØR DET SELV VIDEOER FOR LÆRER OG ELEV 17 III. YDERLIGERE INFORMATIONER LEKTIONSPLAN SKABELON NYTTIGE WEBSITES OG LINKS LITTERATURLISTE HENVISNINGER TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 2 of 23

3 I. INTRODUKTION Denne kursusguide er ment som et vejledende værktøj til planlægningen af lærerkurser for deltagere, som vil lære at arbejde med CLIL og de tre systemer - Wordlink, Multidict og Clilstore- der er produceret af Tools projektet. Vi anbefaler at holde kurserne på omkring tre timer startende med et seminar eller workshop hvor systemerne kan introduceres og deltagerne får prøvet værktøjerne i praksis. Efterfulgt af hjemmearbejde hvor kursisterne udarbejder units i Clilstore, idet de kan anvende GUIDEBOOK FOR CLIL LÆRERE en undervisningsmanual som indeholder teorien bag den udviklede software og selve CLIL metoden, Hvis der opstår tvivl om værktøjerne eller kursernes tilrettelæggelse kan Kent Andersen kontaktes på mail: eller besøg projektets website TOOLS PROJECT TEAM TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 3 of 23

4 1. PLAN FOR EN TOOLS WORKSHOP Præsentation af CLIL (5 ) Kort introduktion til Tools projektet: Mål og ideer (10 ) Præsentation af Clilstore, multidict og wordlink (15 ) Forståelse af Multidicts funktion i Clilstore (5 ) Elementære trin: præsentation af et unit i Clilstore. (15 ) Gør det selv videoer for lærere og elever (10 ) Præsentation af systemet- forfatterens perspektiv. Hvor finder man lyd, video og grafik til et unit (15 ) Hvordan laves et unit. Praktiske øvelser fro deltagerne (15 ) Yderligere informationer: Lektionsplaner planer; Clilstore Guidebook; Nyttige websites og links; (15 ) Evaluering 2. HVAD ER INDHOLDS- OG SPROGINTEGRERET LÆRING (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING - CLIL)? Indholds- og sprogintegreret læring blev anerkendt som læringsmetode af EU Kommissionen i sin handlingsplan til Fremme af sprogindlæring og sproglig mangfoldighed for (No. 449). I dokumentet, der udkom i 2003, står der: Indholds- og sprogintegreret læring (CLIL), hvor elever undervises i et fag på et fremmedsprog, kan bidrage betydeligt til EU's mål for sprogindlæring. Det giver eleverne gode muligheder for at anvende deres sprogfærdighed med det samme, frem for at lære sprog til senere brug. Det åbner dørene til sprogenes verden for mange flere elever, og styrker selvtilliden hos yngre elever og dem, som ikke har fået så meget ud af deres sprogundervisning i skolen. Eleverne eksponeres for sprog, uden at der skal afsættes ekstra tid hertil i læseplanerne, hvilket kan være af særlig interesse for erhvervsuddannelserne. Det er lettere at anvende CLIL- tilgangen i institutioner, der råder over uddannede lærere, som har det pågældende sprog som modersmål. (s. 8) Handlingsplanen opstiller også en række forslag til aktiviteter på europæisk plan, som kan supplere medlemsstaternes egne initiativer. Det foreslås f.eks. at fremme CLIL på følgende måder: TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 4 of 23

5 I.2.4 Under Socrates-programmets Lingua-aktion 2 bør der ydes støtte til en række tværnationale projekter til udvikling og udbredelse af nye specifikke undervisningsmetoder for undervisning i fagdiscipliner på sprog, som ikke er Lingua Franca. I.2.6 Der bør afholdes en europæisk konference for beslutningstagere og skoleledere med det formål at iværksætte en omfattende undersøgelse af fordele ved indholds- og sprogintegreret læring.. Lærere der arbejder med CLIL, er specialister i en fagdisciplin snarere end traditionelle sproglærere. De taler ofte målsproget flydende, er tosprogede eller har målsproget som modersmål. I mange institutioner samarbejder sproglærere med andrefaglærere for at tilbyde CLIL i forskellige fag. Ideen er, at eleverne og de studerendefår ny viden om emner, samtidig med at de bruger og lærer fremmedsproget. De metoder og tilgange, der anvendes, er ofte knyttet til fagdiscipliner, hvor indholdet styrer aktiviteterne. CLILs forskellige tilgange har mange fordele. Den: opbygger interkulturel viden og forståelse udvikler interkulturelle kommunikationsfærdigheder forbedrer sprogkundskaber og mundtlig kommunikation udvikler flersprogede interesser og holdninger giver mulighed for at studere indhold fra forskellige perspektiver giver eleverne mere kontakt med målsproget kræver ikke ekstra undervisningstimer supplerer andre fag snarere end at konkurrere med dem tilbyder forskellige metoder og praksisformer i klasseværelset øger elevernes motivation og selvtillid i både fremmedsproget og fagdisciplinen.. 3. HVORDAN KAN TOOLS FOR CLIL TEACHERS PROJEKTET HJÆLPE DIG? Tools for CLIL Teachers projektet har udviklet en gratis online-tjeneste for sproglærere, der ønsker at lave og dele multimediebaserede opgaver med fokus på både indhold og fremmedsprog, og hvor der kan bruges såvel lyd og video (f.eks. fra YouTube) som tekst (f.eks. transskriptioner af lydfiler) og billeder/grafik. Online tjenesten kræver hverken installation eller opsætning af software. Tjenesten har en unik og nyskabende funktionalitet, idet den automatisk kan linke et hvilket som helst ord i en tekst til online ordbøger på over 100 sprog. Læreren kan enten dele sine opgaver, der teknisk set har form af websider, online fra systemets lager eller dele et link til websiden fra andre websider, via eller institutionelle VLE er (Moodle m.m.). Fordelen ved systemet er, at teknisk viden om FTP/URL og online publicering ikke er nødvendigt. Online-tjenesten giver også mulighed for at lave øvelser fra mobile enheder (f.eks. ipads) og er kompatibel med alle operativsystemer (Linux, Windows, MacOS, Unix osv.). Opgaverne kan også bruges via smart phones, og vil muligvis også kunne TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 5 of 23

6 udvikles på disse. Vi håber, at muligheden for at arbejde med opgaverne fra smart phones vil tilskynde lærere til at udvikle mange opgaver. Systemets brugervenlighed gavner i høj grad undervisere i de europæiske fremmedsprog og kan f.eks. resultere i skræddersyede øvelser for erhvervsrettet sprogindlæring og CLIL materialer til fjerne fremmedsprog som ofte oplever akut mangel på relevant undervisningsmateriale.. Inddragelsen af arabisk servicerer også en stor og voksende målgruppe af både undervisere og studerende i dette sprog. Vi er overbeviste om, at online-systemet, forfatterværktøjet og lageret af færdige opgaver vil gavne både uddannelsesinstitutioner og elever, ikke mindst fordi tjenesten er gratis og baseret på Open Source. Det er afgørende at både tjenesten og indholdet kan bruges fra billige mobile enheder og ældre computere, da der hverken kræves høj processorstyrke eller båndbredde. Det er vigtigt at lette indførelsen af teknologi uden at kræve at slutbrugerne skal anskaffe ny hardware eller opgradere eksisterende hardware for at kunne benyttetjenesten. Sådanne uforudsete omkostninger forhindrer ofte udbredelsen af ny teknologi og er en kilde til frustration for potentielle slutbrugere, som ellers værdsætter fordelene ved ny teknologi. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 6 of 23

7 4. ET HURTIGT OVERBLIK OVER CLILSTORE, MULTIDICT OG WORDLINK Clilstore er et websted med mange funktioner, som (i) henvender sig til lærere, som ønsker at lave eller finde multimediebaserede opgaver til brug i undervisningen og (ii) tilbyder en samling opgaver på en række forskellige sprog, som elever og studerende har direkte og fri adgang til. Elever og studerende er også velkomne til at selv at lave og deleopgaver. Lageret af eksisterende opgaver er frit tilgængeligt, og derfor behøver lærere og elever og studerende, der ønsker at bruge disse, ikke at registrere sig for at få vist eller anvendeopgaverne. Alle der ønsker at lave opgaver, skal først registrere sig og have deres -adresse kontrolleret. Brugerfladen er lavet så brugervenlig som muligt, men nye brugere opfordres alligevel til at læse trin for trin vejledningerne på og eventuelt deltage i en af de mange workshops, der tilbydes af Tools (jf. projektets hjemmeside). Opgaverne i Clilstore har fokus på brug af multimedier, f.eks. ved at kombinere video, lyd, billeder, tekst og hyperlinks samt inddrage andre teknologier, der gør det muligt at lave og deleinteraktive sprogopgaver. For at opgaverne skal være så effektive som muligt, bør de indeholde en vis mængde tekst: Når Clilstore er så unik, skyldes det nemlig at den anvendte software gør det muligt ved et tryk på en knap at forbinde alle ord automatisk med vores skræddersyede ordbogsservice Multidict, som igen giver adgang til online ordbøger på over 100 sprog. Derved kan brugeren udforske teksten i sit eget tempo og definere sine egne læringskrav. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 7 of 23

8 Multidict er en selvstændig ordbogstjenesteder er tilgængelig på multidict.net eller direkte på multidict.net/multidict men er samtidig også et samlingssted for alle de sprogkombinationer der findes i Clilstores opgaver Når brugere af Clilstore klikker på ord i en af opgaveteksterne, åbnes Multidict ved siden af Clilstore, og derved er der nem adgang til ordbøger. De fleste af de sprog Multidict understøtter, kendetegnes ved at have et udvalg af online ordbøger. Hvis en bruger ikke er tilfreds med det første resultat fra ordbogen (som blev fundet ved at klikke på et ord i teksten), kan der blot vælges en anden ordbog, enten ved at vælge fra dropdown menuen af tilgængelige ordbøger, eller ved at klikke på ikonerne for de enkelte ordbøger, uden at skulle genindtaste søgeordet. Multidict letter også oversættelser mellem sprogpar, hvor der ikke eksisterer trykte ordbøger (f.eks. irsk til skotsk gælisk). Wordlink kan forbinde ord på (de fleste) websider til online ordbøger. Det er denne software, der udfører den automatiske sammenkædning af ordene i Clilstores opgaver og de enkelte ordbøger. Den kan også bruges som selvstændigt værktøj, der er tilgængelig på multidict.net eller direkte på multidict.net/wordlink for brugere, der ønsker at konsultere online-ordbøger på en nem måde, mens de læser websider. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 8 of 23

9 Når du bruger Wordlink som selvstændigt værktøj til at forbinde ord på en webside til online ordbøger gennem Multidict, skal du først vælge sprog fra dropdown menuen. Derefter skal du indsætte webadressen på den webside, du ønsker at linke til, i det relevante felt, og klikke på "Go" (markeret pkt. 1 i figur 4). Det giver dig mulighed for at klikke på et hvilket som helst ord i teksten og slå det op i Multidict (markeret pkt. 3 i figur 4). Som du kan se i nedenstående figur, er "considerado" markeret i teksten. Denne information overføres automatisk til Multidict ( pkt.3 i figur 4), som i dette tilfælde slår ordet op i ordbogen WordReference.(pkt. 4) Du kan som udgangspunkt kun slå et ord op af gangen. Hvis du ønsker at oversætte et sammensat ord, som f.eks. look after skal du indtaste det/de manglende ord i Multidict. 5. FORSTÅELSE AF MULTIDICT FUNKTIONEN I CLILSTORE Forestil dig at dine elever er ved at læse en artikel online og opdager de har brug for at slå et ord op. De vil derpå åbne en ny side og søge efter en ordbog og enten indtaste eller indkopiere ordet de leder efter, blot for derpå at opdage at de ikke kan finde ordet i ordbogen, hvorefter de må starte forfra med søgningen i en anden ordbog. Når det endelig lykkes og de har fundet oversættelsen har de glemt hvilken sammenhæng ordet indgå i, så de må igen læse teksten fra begyndelsen for at finde hvor d var nået til. Med Multidict funktionen hører dette fortiden til. Ved et tryk på en knap har eleverne nu adgang til ordbøger som dækker mere end hundrede sprog alt samlet i et enkelt søgemaskine. Dette giver hurtig adgang til nettets bedste ordbøger. Multidict kan bruges som almindelig ordbog hvor ordet blot skal indtastes og defineres, men den giver også øjeblikkelig adgang til et væld af et- og tosprogede ordbøger hvis første opslag ikke bliver tilfredsstillende forklaret. Når Multidict anvendes fra Clilstore er der automatisk linket til den tekst eleven arbejder med blot med et enkelt klik. Der er mange ordbøger at vælge mellem, nogle egner sig til generelle ord, medens andre dækker specialiserede begreber, eksempelvis IATE databasen som er specielt egnet til at arbejde med reglementer og eksempelvis EU- tekster. Det er meget vigtig at undervise eleverne i anvendelsen af Multidict og at vælge de rette ordbøger inden de giver sig i kast med tekstlæsningen. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 9 of 23

10 TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 10 of 23

11 II. HVORDAN FREMSTILLES EN OPGAVE I CLILSTORE 1. GRUNDLÆGGENDE TRIN Denne en trin-for-trin guide viser hvordan man laver en opgave CLILstore med video og tekst, hvor alle ord er knyttet til en række online ordbøger. Den viste opgave findes på Figur11. Unit 780 efter et klik på ordet array. Gå til og klik på "register". Vælg brugernavn, kodeord og angiv fornavn, efternavn og -adresse. Figur12. Clilstore side. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 11 of 23

12 Figur 13. Forfatterens login side. Efter at have logget på kan man oprette nye opgaver og redigere eksisterende opgaver. Det er også muligt at slette (X) egne opgaver. Klik på "Create a unit". Figur 14. Oprettelse af en opgave i Clilstore med video og tekst. "Create a unit" siden har en række muligheder; de gennemgås her oppefra og ned:: TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 12 of 23

13 1 Title: Giv den nye opgave en passende overskrift. 2 Embed Code> "Float": Vælg, hvor teksten skal stå i forhold til video/ lydafspiller eller foto. 3 Embed Code: For at indsætte video/lydfil eller foto i clilstore opgaven fra fx Youtube.com, TED.COM, Vimeo.com, Flickr.com eller andre ressurcesider skal du på den pågældende ressurceside finde "Share and Embed" og derefter kopiere og indsætte den fulde kode (som består af HTML-kode) i feltet "Embed code for video or picture" i Clilstore. Se eksemplet fra TED.COM nedenfor. Du kan integrere video og andre medier i WYSIWYG teksteditoren, men det er kun medier indskrevet i dette felt, som kan gøre brug af "Float" som en valgmulighed. Figur15. Video fra TED.COM med Embed og Show transcript knapperne. Figur 16. Kopier koden efter at have klikket på Embed. 4 Herefter tilføjes teksten eller transskriptionen til opgaven ved hjælp af "Text" vinduet, som er udstyret med en WYSIWYG (Hvad du ser, er hvad du får) editor. Bemærk, at der bør være en tom linje mellem hvert tekstafsnit for at sikre, at teksten er let at læse. I redigeringsfeltet får du et nyt afsnit ved at trykke på Enter. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 13 of 23

14 Hvis du ønsker et almindeligt linjeskift, f.eks. til sangtekster, vælg da Shift + Enter. Der er flere hjemmesider, der tilbyder både video og transskriptioner, f.eks. hvor der er videoer på flere sprog. I dette eksempel bruger vi en video fra TED.COM 1.Klik på knappen "Show transcript", vælg "English", og kopier derefter den fulde tekst. Teksten fra TED.COM har en masse hyperlinks, der skal fjernes, før du kan indsætte den i redigeringsvinduet. Det kan være vanskeligt at fjerne al tekstformatering i tekster der hentes fra TED.COM, men her er et simpelt trick: o o o Sæt teksten ind i Summary under editoren, Marker derefter hele teksten: På en Windows-computer gøres dette ved at klikke på både "CTRL" og "a", på en Apple klikkes både på "Apple"-tasten og "a", klip derefter teksten, så den kan indsættes i editoren. På en Windows-computer gøres dette ved at klikke på både "CTRL" og "x", på en Apple klikkes både på "Apple"- tasten og "x". Til sidst indsættes den rensede tekst i editorfelt: På en Windowscomputer klikkes på både "CTRL" og "v", på en Apple klikkes på både "Apple"-tasten og "v" 5 Link knapper: Her er det muligt at oprette knapper, der linker til andre websider og øvelser. Skriv en kort titel i det grønne felt "Button text", og skriv den fulde webadresse i feltet "Link" (det anbefales at kopiere og indsætte adresser, så der ikke opstår stave- og trykfejl). Bemærk afkrydsningsfeltet "WL": Hvis dette felt er afkrydset, vil den side der linkes til, blive behandlet, så alle ord er knyttet til online ordbøger (bemærk at nogle websider har fejl, så de ikke virker med WL funktionen). " Figur 17. Fremstilling af en knap med et link til TOOLS hjemmeside hvor alle ord er knyttet til online ordbøger. 6 Sprog: Vælg sprog fra dropdown menuen. 7 Niveau: Hvilket sprogligt niveau kræves af brugeren for at arbejde hensigtsmæssigt med opgaven. De angivne niveauer er baseret på den fælles europæiske referenceramme for sprog (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre_en.asp). 1 tml 8 Medietype: Vælg mellem video, kun lyd eller ingen af delene. Hvis siden indeholder video eller lyd, åbnes et nyt felt, hvor længden af video/ lyd angives i formatet minutter:sekunder, f.eks. 18:29. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 14 of 23

15 Summary : Skriv et kort resume af indholdet. Resumeet er søgbart på søgemaskiner som fx Google. Videoer fra TED.COM har et resumé der kan kopieres. Kopier dette og indsæt det i "Summary feltet. Language Notes: Brug dette felt til at kommentere på typen af sprog i den indlejrede video- eller lydfil (f.eks. specifikt ordforråd, accent/dialekt, oplæsningshastighed, stemmeklarhed osv.) Tick if this is still just a test unit : Afkryds kun her hvis opgaven er ufærdig eller blot er et eksperiment; i givet fald skal du huske at færdiggøre eller slette det senere. Owner: Afkryds dette felt, hvis du har rettigheder/tilladelse til at bruge tekst, video m.v. NB Samtidig angiver du, at du accepterer "Clilstore copyleftpolitik". Der er et link til et sammendrag af Copyleft politikken. Publish: Klik og del enheden med kollegaer verden over J Det var det hele. Din enhed har nu fået et nummer f.eks Det betyder, at webadressen til din opgave er (erstat blot 780 med nummeret på din enhed). Når du har oprettet en opgave, kan du altid vende tilbage og redigere i den. tilføje videoer, billeder og links til andre websider eller andre Clilstore opgaver ved hjælp af "Link Buttons". For at redigere en opgave skal du blot klikke på blyant- ikonet fra Clilstore menuen eller øverst i opgavevinduet for at begynde at redigere. Figur 18. Redigering og tilpasning af en enhed ved hjælp af WYSIWYG editoren. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 15 of 23

16 2. Avancerede muligheder Når du har oprettet en opgave, kan du også redigere den med HTML-koder. Den øverste linje i editoren har teksten "This is the new WYSIWYG editor. You can still edit your unit using the old html editor if you feel safer with this or want to be in full control of your html. For at komme til HTML editoren skal du blot klikke på linket Edit your unit using the old html editor. Figur 19. Redigering af en Clilstore opgave ved hjælp af traditionel HTML editor. Bemærk dog, at teksten i "Text" vinduet nu er formateret som HTML. Hvert afsnit begynder med <p> og slutter med </p>. Hvis du ønsker at redigere/ændre ord, så undgå at slette <p>. Hvis du ønsker at indsætte et nyt stykke i teksten, så husk at det skal starte med <p> og slutte med </p>. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 16 of 23

17 Hvis du ønsker at indsætte et billede fra Flickr.com mellem to afsnit, så klik på Share og "Grab the HTML/BBCode" (som er den måde, Flickr tilbyder sine indlejrede koder på): Sample embed code from Flickr Figur 20. Indlejret kode fra Flickr Den kopierede kode (og dermed billedet) kan nu indsættes i feltet "Text", så længe den er placeret mellem to afsnit</p> og <p>". Samme fremgangsmåde kan bruges til at indlejre en video eller en lydfil mellem tekstafsnit. Når du bruger WYSIWYG editoren, kan du blot bruge Insert funktionen til at tilføje ekstra medier. 3. GØR DET SELV VIDEOER FOR LÆRER OG ELEV Hvis du i forlængelse af ovenstående instruktioner ønsker at se, hvordan man opretter og redigerer opgaver i Clilstore i praksis, kan du med fordel se forløbet på en do-ityourself video der er både en udgave for undervisere der ønsker at lave opgaver, og brugere, der vil træne selvstændigt. Videoerne er tilgængelige på alle projektets sprog, og kan tilgås ved at følge nedenstående links. Engelsk Teacher DIY Videos Student DIY Videos Dansk Spansk Irsk TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 17 of 23

18 Skotsk gælisk Portugisisk Litauisk Tabel 1. Links til Clilstore Do-it-yourself videoer. VIGTIGT Hvis du oplever fejl i Clilstore eller har forslag til forbedringer, så send venligst en e- mail til Caoimhín Ó Donnaíle: TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 18 of 23

19 III. YDERLIGERE INFORMATIONER LEKTIONSPLAN SKABELON Nedenfor finder du en skabelon og tjekliste der kan hjælpe dig med at planlægge en CLIL lektion: Når du laver opgaver til elever og studerende, er det hensigtsmæssigt at overveje nedenstående og reflektere over de læringsresultater, du ønsker at opnå. Navn: Emne: Sprog: Niveau: Mål: Introduktion: TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 19 of 23

20 Fremgangsmåde og metoder: Checkliste Har du overvejet følgende? Ja/Nej Beskriv hvordan det indgår i undervisningen Indhold læringsmål Typer af kommunikation (grupper, parvis træning,, lærer- elev osv.) TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 20 of 23

21 Kognitive faktorer (metoder, mentale processer, multimodalitet) Kulturelle faktorer Sprogkrav og sprogstøtte (grammatik, ordforråd, hvornår, hvorfor og hvordan) Valg af materialer (hvad skal de bruges til, hvorfor og hvordan) Underviserens rolle (engagere de studerende? Give input? Yde støtte?) Elevens/ den studerendes rolle (hvordan er undervisningen "elevcentreret"?) TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 21 of 23

22 Er det H.O.T.? (Higher Order Thinking) Tabel 2. Skabelon og tjekliste til planlægning af en CLIL lektion designet af Cecilia Leboeuf. NYTTIGE WEBSITES OG LINKS Software og website Nedenstående liste indeholder links til (1) de tre værktøjer på multidict.net, (2) projektets hjemmeside som giver en grundlæggende introduktion til projektet, herunder projektdokumentation, nyhedsbreve, baggrundsinformation om partnere og oplysninger om tilknyttede projekter; samt (3) links til sociale medier, der anvendes til at formidle projekt resultater og opbygge netværk af brugere. Clilstore: Multidict: Wordlink: Tools webside: Tools Facebook: Tools Blog: Tools Twitter: https://twitter.com/tools4clil Tools LinkedIn: Litteraturliste Nedenstående liste giver smagsprøver på den bagvedliggende teori og pædagogik, som Clil bygger på. Dalton-Puffer (2007) Discourse in content and language integrated learning (CLIL) classrooms. Philadelphia. Mary Coonan, C. (2007): Insider Views of the CLIL Class Through Teacher Selfobservation Introspection, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10:5, Lorenzo, F. (2008): Instructional discourse in bilingual settings. An empirical study of linguistic adjustments in content and language integrated learning, The Language Learning Journal, 36:1, Coyle, D. (2007): Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10:5, Coyle, D., Hood, P. & Marsh, D. (2010) CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge. TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 22 of 23

23 Henvisninger [1] Commission of the European Communities (2003). Communication No. 449 on Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action Plan http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0449:FIN:EN:PDF. [hentet 5/6/2012] [2] Commission of the European Communities (N/A). Content and Language Integrated Learning.http://ec.europa.eu/languages/language-teaching/content-and-language-integratedlearning _en.htm. [hentet5/6/2012] [3] Eurydice European Unit (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe, p [hentet4/7/2013] [4] Marsh, D. (2002). CLIL/EMILE The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. University of Jyväskylä, (Finland) for the European Commission, p [hentet4/7/2013] [5] Gimeno, A. (2008). How can CLIL benefit from the integration of Information and Communications Technologies? In Linguistic Insights Studies in Language and Communication. Bern: Peter Lang, p [6] Nunan, D. (2004). An Introduction to Task-based Teaching. [hentet19/11/2009] og Pedersen, M (1996) What does you have in your "Task"* today? TOOLS LLP-2011-DK-KA2-KA2MP Page 23 of 23

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE

1 INTRODUKTION 3 1 1 3 1 2 4 1 3 6 1 4 12 2 CASES 13 2 1 13 2 2 18 2 3 21 3 FREMSTIL EN L ÆRINGSENHED I CLILSTORE 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION. 3 1.1. Hvad er Content and Language Integrated Learning?. 3 1.2 Hvordan kan tools for clil teachers projektet hjælpe dig?. 4 1.3 Et hurtigt overblik over Clilstore,

Læs mere

Brug af video i undervisningen

Brug af video i undervisningen Den digitale Underviser Brug af video i undervisningen Sabine Kramer juli 2014 Indhold I Arbejd med videoer på YouTube 3 Opret din egen YouTube kanal... 3 Saml videoer i afspilningslister på YouTube 5

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin

Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin Opret din egen blog og publicer dit første indlæg med 8 enkle trin NB: Det vigtigste at forstå, når du arbejder med blogs, er at der er et interface, hvor du arbejder og et interface, som læsere/brugere

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til Mboard

Vejledning til Mboard Vejledning til Mboard Mobiltelefonen er uden overdrivelse den mest udbredte og fremadstormende teknologi. De fleste telefoner kan i dag håndtere mail, video, musik, radio, GPS og gå på internettet. - og

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012

WiX. Flotte hjemmesider også på mobilen. Version: August 2012 WiX Flotte hjemmesider også på mobilen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er WiX?...4 WiX både til computer og mobil!...4 Opret bruger på WiX...4 WiX til visning i browser...5 Save/gem...8

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator

Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Beskrivelse af udstiller-app (Messe lead): ConferenceCommunicator Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Installation af ConferenceCommunicator App... 3 3.0 Brug af ConferenceCommunicator... 4 4.0 Afrapportering...

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb

Evaluering på AAU HVAD EVALUERES? Semester Kursus. Underviser Vejleder- og projektforløb Databaser Undervisningsgangen har til formål, at give de studerende en forståelse for, hvad databaser er og hvad de kan bidrage med. Dette gøres ved at afprøve simple databaser i Word og på nettet. På

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende:

Apple iphone. For at komme i gang med at bruge icloud på din iphone skal du gøre følgende: Apple iphone Herunder får du en hurtig guide til, hvordan du kommer i gang med at bruge icloud, Dropbox, Onedrive og Google foto-backup-tjeneste på din iphone. icloud: Med icloud får du 5 gigabyte gratis

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 -

Hjemmeside manual. Indholdsfortegnelse. Noter: - 1 - Hjemmeside manual Indholdsfortegnelse Login... - 2 - Login på din hjemmeside og generel support info... - 2 - Kontrolpanel... - 3 - Opdatering af profil oplysninger... - 3 - Menu... - 4 - Menupunkter...

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer

Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 1 Brugermanual Kompass-værktøjet - for administratorer 2 LOG IND...Fehler! Textmarke nicht definiert. RegistRER EN BRUGER...Fehler! Textmarke nicht definiert. BED DEN STUDERENDE OM AT OPRETTE KOMPETENCEWEBS

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Lav en Wiki med PBworks Side 1

Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks Side 1 Lav en Wiki med PBworks En Wiki er en materialesamling, der er samlet af brugerne selv eller af udvalgte brugere. Navnet kommer fra Wikipedia, der jo er et leksikon skrevet

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Guide til Virtuel Forflytning login.

Guide til Virtuel Forflytning login. Guide til Virtuel Forflytning login. Når du er oprettet som bruger, kan du logge ind i systemet. Der er tre slags brugere af systemet: admin, vejleder og slutbruger. Admins har adgang til at oprette nye

Læs mere

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i.

I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. 1. Introduktion I dette dokument vil funktionerne i app'en blive forklaret, hvordan den er opbygget og hvilken rækkefølge de forskellige frames skal være i. Indhold i app'en: Startup side, hvor app'en

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Hvilke nyheder er der i 3.1?

Hvilke nyheder er der i 3.1? Hvilke nyheder er der i 3.1? 1 Introduktion... 3 Nye funktioner i 3.1... 3 Lektionsplanlægning...3 it's learning mobile...5 Logon...5 Brugergrænseflade...6 eportfolio...6 Blog...8 Indstillinger og tilladelser...9

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone.

Du kan også bruge Dropbox sammen med din Iphone, Android telefon eller anden smartphone. Dropbox Introduktion til Dropbox Dropbox er en online tjeneste, hvor man ganske gratis kan få noget lagerplads til sine dokumenter, billeder og meget mere. Der er mange muligheder med Dropbox, som bliver

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere