system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%"

Transkript

1 system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

2 systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige besparelser på anlægsomkostningerne Der kan opnås betydelige besparelser på såvel CO 2 udslip som på investerings-, anlægs- og driftsomkostningerne ved at anvende i stedet for enkeltrørsystemer til fjernvarmeledninger. Hvis det ydermere er med diffusionsspærre, er besparelserne endnu mere markante og synlige, når der regnes på systemets samlede levetidsomkostninger. Afhængig af rørdimensionen kan der på driften let spares op til 50% i form af mindre varmetab med en tilsvarende stor besparelse af CO 2. Hurtigt og nemt at projektere og installere Laveste omkostninger til reetablering på rør op til DN100/315 mm Konstant, høj isoleringsværdi i rørsystemets levetid Færre komponenter, færre muffesamlinger systemet omfatter alle nødvendige fittings, muffer og overgangsstykker Kapperør (HD-PE) Diffusionsspærre (aluminiumsfolie) Polyurethanskum (PUR) Alarmtråde Medierør (stål eller kobber) I ligger frem- og returløbet i ét og samme kapperør. De to medierør er omsluttet af PUR-isolering som på præisolerede enkeltrør. Og op til kapperør Ø 315 mm kan de leveres med diffusionsspærre. Mindre varmetab Konstruktionen med frem- og returløb i samme kapperør giver øget isolering og er årsagen til, at varmetabet er lavere på end på enkeltrør. På med diffusionsspærre holdes varmetabet konstant lavt i hele rørets levetid. Figur 1 nedenfor viser et eksempel på varmetabet, og hvordan det udvikler sig over 30 år på sammenlignelige dimensioner af enkeltrør og. Afstanden mellem graferne viser, at varmetabet kan reduceres væsentligt ved at anvende med eller uden diffusionsspærre. Figur 1 : Eksempel på årligt varmetab; med og uden diffusionsspærre Forudsætninger: Ø 40/125 mm Ø40/180 mm Medierør: Stål Isolering: Rørlængde: 1 m kanal Temperatur, frem/retur: 80/40 C Temperatur, omgivelser: 8 C Driftsperiode: 30 år Diffusionsspærre Isoleringsværdien på LOGSTORs rør med diffusionsspærre er lambda 24 eller bedre. Det er spærrens opgave at forhindre, at isoleringsgasserne i skummet diffunderer ud og luftarter fra omgivelserne trænger ind gennem kapperøret for dermed at holde den høje isoleringsevne intakt i hele rørets levetid. På fjernvarmerør har en diffusionsspærre størst effekt på de mindste dimensioner, hvor det relative varmetab er størst. Derfor kan vi levere med diffusionsspærre på rør med kappedimension op til 315 mm. Figur 2 nedenfor viser det totale varmetab i de forskellige dimensioner af og enkeltrør, med og uden diffusionsspærre. Alle med isolering. Beregningerne er baseret på den gennemsnitlige isoleringsevne i en 30 års driftsperiode. Figur 2 : Varmetab på forskellige rørtyper og dimensioner Forudsætninger: Medierør: Stål Isolering: Rørlængde: 1 m kanal Jorddækning: 0,6 m Varmeledningsevne: Jord 1,6 W/mK/medierør 60 W/mK Afstand mellem enkeltrør: 0,15 m Temperatur, frem/ retur: 80/40 C Temperatur, omgivelser: 8 C Driftsperiode: 30 år 22 med spærre med spærre med spærre med spærre Varmetab (W/m) Periode i drift, år

3 Fordelene ved varierer fra projekt til projekt og skal vurderes individuelt. F.eks. stiller rørets opbygning større krav i anlægsfasen og egner sig bedst til fladt terræn. Og på nogle projekter kan investeringerne være højere end ved enkeltrørsystemer, men det opvejes af driftsbesparelserne. Valget af skal derfor baseres på en helhedsvurdering, som blandt andet kan foretages i vores beregningsprogram på

4 Øget driftssikkerhed - og bedre anlægsøkonomi Besparelser på anlægsomkostningerne Twinrør-systemer er velegnede til projekter med trange pladsforhold. Rørgravens bredde kan reduceres og kravet til dybden er væsentligt mindre end ved enkeltrørsystemer, da der kun foretages lige afgreninger på samme niveau som hovedrøret. Det har specielt stor betydning i befæstede områder. Færre samlinger, øget driftssikkerhed I et system indgår i sagens natur kun 50% så mange muffer som i et enkeltrørsystem. Derfor indgår der færre komponenter og færre muffesamlinger i systemet, og således bliver anlægsomkostningerne lavere, ligesom risikoen for montagefejl og fremtidige driftsproblemer reduceres væsentligt. Kombineret med LOGSTORs velkendte muffesystemer, der eliminerer brugen af præisolerede afgreninger, opnås der yderligere besparelser og driftssikkerhed på systemet. system Rørgrav med præisoleret afgrening 10 svejsninger 10 muffer med svejse-/krympe-/stålafgrening 10 svejsninger 4 muffer med præisoleret afgrening 6 svejsninger 3 muffer system med svejse-/krympe-/stålafgrening 2-4 svejsninger 1 muffe

5 er en optimal løsning til mindre transmissions- og distributionsledninger. Foruden rør omfatter systemet de komponenter, der sikrer optimal rørføring og enkel, sikker montage; f.eks. standard muffesystemer, buerør og overgange mellem enkeltrør og. For at bevare stabiliteten i rørkonstruktionen låses de to medierør sammen med fikseringslasker for enden af alle lige rørstrækninger. Det reducerer ekspansionerne ved retningsændringer og gør systemet særdeles velegnet til nedlægning uden spændingsreducerende foranstaltninger. Se detaljeret information i LOGSTOR manualen på

6 Lavere driftsomkostninger - og mindre CO2 udslip LOGSTOR har mere end 20 års erfaring med udvikling, produktion og montage af præisolerede twinrør på det nordiske marked. Alle disse erfaringer er akkumuleret i det nuværende LOGSTOR system, som bidrager med kontante fordele både økonomisk og miljømæssigt. Minimale levetidsomkostninger Beregning af et fjernvarmerørsystems levetidsomkostninger viser tydeligt, at det er varmetabet, der udgør den største omkostning. Det kan derfor betale sig at investere i at forebygge varmetab. Som det fremgår af nedennævnte eksempel, vil både med eller uden diffusionsspærre være en god investering. Lavere varmetab, lavere miljøbelastning De væsentlige argumenter for at anvende fjernvarme er høj energieffektivitet og lav miljøpåvirkning, og netop de to faktorer er højt prioriteret på den politiske agenda. Med fås den højeste energieffektivitet, og dermed kan du reducere CO 2 udslippet fra dit rørsystem til et absolut minimum og bidrage til at mindske de menneskeskabte klimaproblemer DKK 0 ton CO ,,,,,, Komponenter Anlægsomkostninger Pumpeenergi Varmetab Vedligeholdelse Forudsætninger: Systemets varmeeffekt: 4 MW Temperatur, frem-/returløb: 80/40 C Pumpeenergi: 1% af varmeleverancen Energikilde: Naturgas Varmepris: 0,37 DKK/kW Elpris: 0,75 DKK/kWh Effektiv rente: 4% Driftsperiode: 30 år Beregningsmetode: EN Rørsystemet består af: 2 x 1000 m DN x 1000 m DN x 2000 m DN 80 2 x 500 m DN 40, lige rør (5 forbrugere á 250 kw) 2 x 5000 m Ø 20 mm AluFlex (200 forbrugere á 10 kw) Rørtype Dimension A. med diffusionsspærre B. uden diffusionspærre C. med diffusionsspærre D. uden diffusionsspærre Isoleringsværdi (W/mK) Varmetab (W/m) DN 40/180 0,024 10,06 21 DN 40/180 0,027 11,95 25 DN 40/125 0,024 15,04 32 DN 40/125 0,027 18,54 39 CO 2 udslip m/naturgas (kg/meter/år) Denne tabel viser beregningen af det årlige varmetab og CO2 udslip for 1 meter -isoleret rør ved en driftstemperatur på frem- og returløbet på henholdsvis 80 C og 40 C. Beregningsmetode EN Sammenligning mellem A og D giver en besparelse på de to værdier på godt 45%

7 Komponenter Rør Lige rør Muffer Stål Svejse Buerør Krympe Tekniske data Medierør * Isoleringsmateriale Isoleringsevne, med diffusionsspærre Isoleringsevne, uden diffusionsspærre Diffusionsspærre Kapperør Tråde til overvågning Kontinuerlig driftsparametre Samling af medierør Anboring mulig Længdesvejste stålrør, P235TR1, P235TR2 efter EN eller P235GH efter EN Polyurethan skum (PUR), med cyclopentan som blæsemiddel Termisk varmeledningsevne (50 C): </= W/mK Termisk varmeledningsevne (50 C): </= W/mK Aluminiumsfolie Option på rør med kappediameter op til Ø 315 mm Polyethylen (HD-PE) Kobber. Det nordiske system 140 C og 25 bar i 30 år Gas eller TIG svejsning Ja Bøjninger Stål Præisoleret Afgreninger Stål Krympe Svejse Præisoleret Overgangsstykker Præisoleret Reduktion Præisoleret Krympe Stålrør Kapperør Nominel diameter mm Udvendig diameter mm Godstykkelse mm Udvendig diameter Udvendig diameter Godstykkelse mm Leveringslængde m mm mm 20 26,9 2, , ,9 2, , ,7 2, , ,7 2, , ,4 2, , ,4 2, , ,3 2, , ,3 2, , ,3 2, , ,3 2, , ,1 2, , ,1 2, , ,9 3, , ,9 3, , ,3 3, ,1 12 & ,3 3, ,5 12 & ,7 3, ,8 12 & ,7 3, ,2 12 & ,3 4, ,2 12 & ,3 4, ,6 12 & ,1 4, ,0 12 & ,1 4, ,6 12 & 16 Ventiler Afspærring Aftapning * s kan også leveres med medierør i hård kobber. Fleksible s med medierør i blød kobber, PEX eller aluminium/pex indgår i LOGSTORs FlexPipe-program. LOGSTOR s produceres som minimum i overensstemmelse med kravene i EN

8 LOGSTOR A/S Danmarksvej 11 DK-9670 Løgstør Tel Fax p i n d p r o m o t o r. d k 18614