Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1"

Transkript

1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50 C DN d udv. mm (m/s) (m 3 /h) (kw) (kw) (kw) 20 26,3 0,35 0,47 15,8 21,1 26, ,7 0,41 0,86 29,3 39,1 48, ,4 0,50 1,97 67,0 89,3 112, ,3 0,56 2,92 99,2 132,0 165, ,3 0,65 5,45 185,0 247,0 309, ,1 0,77 10,70 364,0 485,0 606, ,9 0,85 16,34 555,0 740,0 925, ,3 0,97 27, ,0 1475,0 1843, ,7 1,15 57, ,0 2583,0 3229, ,3 1,29 94, ,0 4263,0 5329,0 Der henvises til afsnit 1 om dimensionering.

2 Varmetab - stålrør - enkelt 4.2 Forudsætninger - varmetab Ved sammenligning af varmetab er det vigtigt at kende forudsætningerne, som varmetabet er beregnet udfra. Der er en række faktorer, som ikke har med det præisolerede rørs egenskaber at gøre, men som har stor betydning for varmetabet. Følgende forudsætninger skal være ens, før man reelt kan sammenligne varmetabet: Dimensioner medie- og kapperør Medierørs temperaturer Jordens lambdaværdi Jordens temperatur Overfladeresistans Lægningsdybde Afstand mellem rør Da det reelt er isoleringens lambdaværdi, man sammenligner, er det naturligvis også vigtigt, at man her anvender den korrekte lambdaværdi. På de følgende sider er der angivet tabeller med de præisolerede rørs varmetab. Beregningerne af varmetabet er baseret på følgende forudsætninger. Lambda jord 1,2000 W/m C Lambda kontinuerlig produktion 0,024 W/m C Lambda diskontinuerlig produktion 0,027 W/m C R o 0,0685 m 2 C/W Lægningsdybde H 800 mm t frem 80,0 C t retur 40,0 C Varmeledningsevne - jord / sand For fugtig jord kan anvendes værdier fra 1,5-2,0 W/m C For tørt sand ca. 1,0 W/m C. Overflade resistans I henhold til EUHP s District Heating Handbook, kan denne sædvanligvis sættes til 0,0685 m 2 C/W. Lægningsdybde Angives i mm fra overkant kapperør til jordoverfladen ved ubefæstet eller underside belægning ved befæstede områder. t jord 8,0 C Afstand mellem rør C 150 mm

3 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2,6 90 3,0 13,7 0, ,7 2,6 90 3,0 16,6 0, ,4 2, ,0 17,1 0, ,3 2, ,0 19,6 0, ,3 2, ,0 21,8 0, ,1 2, ,0 25,9 0, ,9 3, ,0 26,6 0, ,3 3, ,2 27,9 0, ,7 3, ,5 32,2 0, ,3 4, ,9 38,1 0, ,1 4, ,9 41,7 0, ,0 5, ,3 40,6 0, ,9 5, ,0 46,6 0, ,6 5, ,8 45,5 0, ,4 6, ,8 48,5 0, ,2 6, ,8 48,8 0, ,0 6, ,5 56,0 0, ,8 6, ,1 63,8 0, ,0 7, ,5 57,9 0,556 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 1

4 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2, ,0 11,9 0, ,7 2, ,0 14,0 0, ,4 2, ,0 15,2 0, ,3 2, ,0 17,1 0, ,3 2, ,0 19,3 0, ,1 2, ,0 21,6 0, ,9 3, ,0 22,6 0, ,3 3, ,2 23,5 0, ,7 3, ,9 27,2 0, ,3 4, ,4 30,8 0, ,1 4, ,6 32,7 0, ,0 5, ,0 32,1 0, ,9 5, ,8 36,7 0, ,6 5, ,8 35,5 0, ,4 6, ,8 36,9 0, ,2 6, ,5 41,9 0, ,0 6, ,1 47,5 0, ,8 6, ,5 44,9 0, ,0 7, ,9 41,8 0,402 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 2

5 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2, ,0 10,9 0, ,7 2, ,0 12,7 0, ,4 2, ,0 13,9 0, ,3 2, ,0 15,5 0, ,3 2, ,0 16,8 0, ,1 2, ,0 18,8 0, ,9 3, ,2 20,0 0, ,3 3, ,9 20,8 0, ,7 3, ,4 23,2 0, ,3 4, ,9 25,7 0, ,1 4, ,3 26,9 0, ,0 5, ,8 27,1 0, ,9 5, ,8 29,9 0, ,6 5, ,8 28,8 0, ,4 6, ,5 32,8 0, ,2 6, ,1 37,0 0, ,0 6, ,5 36,2 0, ,8 6, ,9 34,6 0, ,0 7, ,3 33,5 0,322 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 3

6 Lægningsmetode 1 - ekspansionsbøjninger 4.3 Udnyttelsen af naturlige ekspansionsmuligheder i forbindelse med rørføringen er en enkel og relativ ukompliceret metode til begrænsning af de aksiale spændinger. Grundlæggende fordrer denne nedlægningsmetode, at afstanden mellem to ekspansionsmuligheder - f.eks. en L-, Z- eller U-bøjning - aldrig overstiger F maks for en aktuel rørtype og dimension (for F maks se tabel side 4.5). Dette forhold kan illustreres som følger: maks. maks. maks. Hvis en given rørstrækning under udnyttelse af de naturlige retningsændringer overstiger F maks, vil det være nødvendigt at tilføje en yderligere ekspansionszone og/eller tilføje en engangskompensator på strækningen.

7 Lægningsmetode 2 - varmeforspænding Varmeforspænding kan anvendes i de tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at udnytte naturlige ekspansionsmuligheder og/eller i tilfælde hvor de højere spændinger og de dermed forbundne begrænsninger i et koldforlagt system, hvor F maks (se side 4.5) overskrides, ikke kan accepteres. Ved varmeforspænding nedlægges og forvarmes rørene inden de tildækkes og ligger derefter i praksis uden spændinger ved forvarmningstemperaturen. Nedlægningen kan foretages stort set uden indskrænkninger og anvendelse af traditionel ekspansionskompensation via f.eks. bøjninger, kompensatorer el.lign. Ved begyndelsen og enden af en sektion skal der som hovedregel være en ekspansionszone (L-, Z eller U-bøjning) eller i den ene ende en fastspænding. Kanalen kan inden forspændingen fyldes/komprimeres med sand til et niveau op til højst midten af kapperøret. Ved forvarmningen tillades rørene at udvide sig frit (på nær friktionen som resulterer fra rørenes egenvægt) og ligger efter tildækning/komprimering spændingsfrit på den friktionsfikserede strækning. Dette forhold gør, at man ved efterfølgende behov for at foretage parallelle opgravninger, kan gøre dette uden at tage specielle forholdsregler, når driftstemperaturen sænkes til et niveau svarende til forvarmningstemperaturen. Forvarmningstemperaturen vælges typisk til at ligge mellem nedlægningstemperaturen og den maksimale driftstemperatur, således at de aksiale spændinger i såvel frem- som returløb reduceres mest muligt. Mulige metoder til varmeforspænding Fjernvarmevand Denne metode kan umiddelbart anvendes, når ledningsafsnittet, som skal forvarmes, ligger i tilknytning til et eksisterende net i drift, og hvor der ikke inden idriftstagning er behov for at tømme systemet. Damp Da varmeforspænding typisk udføres ved temperaturer mellem 60 C og 75 C, er man ved anvendelse af damp til forvarmning nødt til at sænke trykket i rørsystemet fra det atmosfæriske tryk på ca. 1 bar til et undertryk på ca. 0,4 bar, hvor vand bliver til damp ved en temperatur på 75 C. Damp ved denne temperatur transporterer en varmeeffekt på 756 W/kg og dermed betydelig mere end vand (ca. 15 gange). Fordelen ved anvendelse af damp er således i særdeleshed det relativt lavere behov for vand i forbindelse med forvarmningen.

8 Lægningsmetode 2 - varmeforspænding Elektricitet Specielt ved forvarmning af længere rørstrækninger, hvor man ikke har mulighed for at få fjernvarmevand fra en eksisterende varmeforsyning, har el-forvarmning sine fordele. El-forvarmning kræver, at der er tale om identiske dimensioner og karakteristika på de anvendte stålrør over hele den strækning, som forvarmes. Kombinationen af flere dimensioner, f.eks. en strækning med en eller flere reduktioner, kan ikke el-forvarmes, da de mindre dimensioner ville blive overophedet. I disse tilfælde kræves at man opdeler strækningen i separate sektioner med samme dimension og senere forbinder disse via en engangskompensator og en nødvendige reduktion. El-forvarmningen kræver adgang til en el-tilslutning med 380V og/eller en generator, som er i stand til at levere den for forvarmningen nødvendige effekt.

9 Lægningsmetode 3 - forspændingselement Forspændingselementerne kan anvendes i de tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at udnytte naturlige ekspansionsmuligheder og/eller i tilfælde, hvor de højere spændinger og dermed forbundne begrænsninger i et koldforlagt system ikke kan accepteres. Til forskel for varmeforspænding i åben grav kan rørene ved anvendelse af forspændingselementer nedlægges, og på nær montagehullerne tildækkes, og overfladen reetableres inden systemet forspændes. Selve forspændingen sker typisk ved anvendelse af fjernvarmevand fra det eksisterende net eller ved hjælp af et mobilt kedelanlæg. Et forspændingselement er en komponent, som svejses ind i rørsystemet og her fungerer som en ekspansionsmulighed i forbindelse med forspændingen. Forspændingselementet er konstrueret således, at den tillader en styret ekspansion mellem to frie rørender. Når den ønskede ekspansion er opnået, støder de frie rørender i forspændingselementet sammen, hvorefter man låser den i denne position med en svejsning. På denne måde ligger systemet som det varmeforspændte system, spændingsfrit ved forspændingstemperaturen og fremtidige temperatursvingninger vil blive optaget som hhv. tryk- og trækspændinger på de friktionsfikserede strækninger. Ved begyndelsen og enden af den forspændte rørsektion skal der, som ved de andre systemer, som hovedregel være en ekspansionszone (L-, Z eller U-bøjning). Anvendelsen af forspændingselementerne tillader relativt høje nedlægningshastigheder, da kanalen kan tildækkes løbende. Parallelle opgravninger kan foretages uden specielle forholdsregler på samme måde som et varmeforspændt system N/mm 2 F ½ Fe Fe Fe Fe Fe Fe ½ Fe F

10 Lægningsmetode 3 - forspændingselement Projekteringsdata Maksimalt tilladte driftstemperatur 149 C. Forspændingstemperaturen skal være minimum 90% af maks. driftstemperatur. Driftstrykket i anlægget må ikke være højere end 16 bar. I visse tilfælde kan 25 bar også tillades. Den maksimalt tilladelige aksialspænding i en friktionsfikseret strækning er 180 N/mm 2. Der skal over hele den forspændte strækning være en ensartet overdækning på rørene. Tildækning og komprimering af rørgraven skal være ensartet over hele rørstrækningen. I tabellen på side 4.5 og finder man for en lægningsdybde på 0,8 meter og med en maks. tilladt aksialspænding på 180 N/mm 2 målene for F og Fe.

11 Lægningsmetode 4 - koldforlægning Ved koldforlægning kan nedlægning foretages stort set uden indskrænkninger og anvendelse af traditionel ekspansionskompensation via f.eks. bøjninger, kompensatorer eller lign. Vigtigt: Manualen begrænser sig til at omfatte koldforlægning af rør i dimensioner op til DN 300 ved større dimensioner bør du tage kontakt med Isoplus for at få gennemgået og optimeret dit projekt. Ved koldforlægning tillader man, at de aksiale spændinger overskrider flydespændingen, således at der ved den første opvarmning reelt sker en lille deformation i stålrøret med en efterfølgende spændingsaflastning til følge. Det lige rør forbliver derefter ved fremtidige lastveksler i det såkaldte elastiske område. På grund af de højere spændinger og dermed de kræfter som påvirker medierøret, får man ved den første opvarmning en væsentligt større ekspansion af røret ved de frie ender. Dette forhold gør, at man i forbindelse med koldforlægning altid skal benytte enten ekspansionszoner, dvs. bredere og sandfyldte kanaler omkring bøjninger og afgreninger og/eller skumpuder (se side , og ). Koldforlægning er karakteriseret ved følgende grundlæggende forhold: En førstegangs ekspansion der typisk vil være 2 gange større end ved en termisk forspænding. Ekspansionszoner/skumpuder skal anvendes ved bøjninger/afgreninger. Højere trykspændinger i isoleringsmaterialet ved alle retningsændringer. Store aksiale påvirkninger af præisolerede ventiler. Afgreninger skal forstærkes p.g.a. de højere påvirkninger. Anboringer på et koldforlagt system i drift er ikke ubetinget muligt. Opgravninger parallelt med koldforlagte ledninger er som hovedregel ikke muligt, med mindre driftstemperaturen sænkes og/eller røret sikres mod vandret udbøjning via afstivninger el.lign. Fastspændinger kan i praksis og på grund af de høje kræfter ikke anvendes. Smigskæringer er ikke muligt ved T 120 K. Smigskæringer ved T 100 K kun muligt i op til maks. 3 smig. Ved reduktioner kan højst tillades et spring. Der skelnes for en del af disse regler mellem, om placeringen er på friktionsfikserede eller friktionshæmmede strækninger.

12 Projekteringsgrundlag 4.4 Projekteringsgrundlag Projekterings- og lægningsreglerne beskriver, hvordan de ekspansionsmæssige forhold løses samtidig med, at der sikres en optimal udnyttelse af rørsystemet. Projekteringshjælp Isoplus teknikere står altid til rådighed ved de spørgsmål, der opstår i forbindelse med projektets ekspansionssystem, og vi gennemgår således gerne de aktuelle projekttegninger. Systemforudsætninger Baggrunden for projekterings- og lægningsreglerne er et fastskummet rørsystem, hvor medierør, isolering og kappe virker som en sammenhængende sandwichkonstruktion. Ved stålrørets bevægelse, som følge af varierende temperaturer, vil hele sandwichkonstruktionen følge stålrørets bevægelse, således at den egentlige bevægelse sker mellem kapperør og det omkringliggende fyldmateriale. Lægningsmetoder Under afsnittet findes en beskrivelse af fire forskellige lægningsmetoder: Metode 1 - Ekspansionsbøjninger Metode 2 - Varmeforspænding Metode 3 - Forspændingselementer Metode 4 - Koldforlægning Ved projektering opereres der med fiktive forankringer, friktionshæmmede og friktionsfikserede strækninger. Den friktionshæmmede længde, også kaldet friktionslængden, er den længde, der for en given dimension er fra en ekspansion i form af en bøjning til en fiktiv forankring, ved en spænding på N/mm 2. Ved koldforlægning vil spændingsniveauet teoretisk overstige 300 N/mm 2.

13 Projekteringsgrundlag Spændingsniveau N/mm 2 Bevægelsesretning Fiktiv fixpunkt Friktionsfikseret strækning Fiktiv fixpunkt Bevægelsesretning Friktionslængde Friktionslængde Beregninger forudsætter, at rørsystemet er etableret i sand i henhold til afsnit 3 med en jorddækning på maks. 0,8 m og med driftsforudsætninger på maks. 16 bar og t maks. 120 C.

14 Friktionslængde 4.5 Friktionslængden er afstanden fra en fysisk eller en fiktiv forankring til en ekspansion i form af en bøjning, hvor der kan optages tilstrækkelig bevægelse, uden at det tilladelige spændingsniveau overskrides. Friktionslængden anvedes dels til beregning af den maksimale afstand mellem to bøjninger, hvor den maksimale afstand uden anvendelse af ekspansionselementer er 2 x F, dels til beregning af hvornår der skal indbygges ekspansionselement på en given strækning. Maks. 2 x F På nedenstående illustrationer er vist eksempler på anvendelsen af friktionslængder (F maks ). De opgivne friktionslængder er gennemsnitsværdier med de forudsætninger, der er nævnt under afsnittet projekteringsgrundlag. De angivne F maks er forudsat, at vinkler på ekspansionsbøjninger er mellem Maks. 2 x F Maks. 2 x F Maks. F Maks. F Maks. F FE ½ Fe Fiktiv Fixpunkt F FE ½ Fe Fiktiv Fixpunkt F ½ Fe Serie 1 Serie 2 Serie 3 F Dim F (m) Dim F (m) Dim F (m) 26,9/ ,9/ ,9/ FE Fiktiv 33,7/90 Fixpunkt 30 33,7/ ,7/ ,4/ ,4/ ,4/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,9/ ,9/ ,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,0/ ,0/ ,0/ ,9/ ,9/ ,9/ ,6/ ,6/ ,6/ ,4/ ,4/ ,4/ ,2/ ,2/ ,2/ ,0/ ,0/ ,0/800 91

15 Ekspansionsbøjning Ved dimensionering af ekspansionsbøjninger skelnes mellem bøjninger på og bøjninger < 80. Den bevægelse en bøjning udsættes for, er dels afhængig af lægningsmetode og dels forskellen mellem anlæggets minimums- og maksimumtemperatur ( t). Derfor er der i det følgende angivet den nødvendige benlængde for henholdsvis t 80 C og t 120 iht. den anvendte lægningsmetode. L Bøjninger L-bøjninger er ekspansionsbøjninger som, i modsætning til Z-bøjninger, reelt kun belastes fra én side. De angivne mål er minimumsmål for bøjninger anvendt iht. lægningsregel 1, 2 og 3 (B1 og F1) og bøjninger anvendt iht. lægningsregel 4 (B4 og F4) Minimumsmålet F1 og F4 skal sikre, at der ved murgennemføringer ikke opstår for store sidekræfter. Lægningsregel 4 skal anvendes, hvis der er mere en 2 x friktionslængden mellem 2 ekspansionsbøjninger eller mere end 1 x friktionslængden mellem en ekspansionsbøjning og en støbt forankring. B1 og B4 Fastspænding Fastspænding B1 og B4 B1 og B4 Fastspænding B1 og B4 B1 og B4 B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 B1 og B4 B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 / B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 / F1 og F4 / F1 og F4 F1 og F4 Ved lægningsmetode 1, 2 og 3 anvendes B1 og F1. Ved lægningsmetode 4 anvendes B4 og F

16 Ekspansionsbøjning Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 120 C t 120 C Stålrør B1 F1 B4 F4 d udv. mm m m m m 26,9 1,0 1,0 1,1 1,1 33,7 1,2 1,2 1,4 1,4 42,4 1,3 1,4 1,5 1,7 48,3 1,5 1,7 1,8 2,0 60,3 1,8 2,0 2,1 2,3 76,1 2,1 2,8 2,4 3,3 88,9 2,3 3,3 2,6 3,7 114,3 2,6 4,2 3,1 4,7 139,7 3,1 5,0 3,5 5,7 168,3 3,5 5,9 4,1 6,9 219,1 4,0 6,9 4,6 7,9 273,0 4,6 7,9 5,4 9,1 323,9 5,1 9,4 5,9 10,7 355,6 5,7 9,4 5,9 10,7 406,4 6,2 11,4 7,2 12,9 457,2 6,8 12,3 7,9 14,3 508,0 7,3 12,9 8,4 14,9 558,8 7,6 13,3 8,8 15,8 610,0 8,4 14,9 9,7 17,3 Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 80 C t 80 C Stålrør B1 F1 B4 F4 d udv. mm m m m m 26,9 0,7 0,8 0,7 0,9 33,7 0,8 1,0 1,0 1,2 42,4 0,9 1,2 1,0 1,3 48,3 1,0 1,3 1,2 1,6 60,3 1,2 1,6 1,4 1,9 76,1 1,4 2,2 1,6 2,7 88,9 1,5 2,7 1,8 3,1 114,3 1,8 3,4 2,1 3,9 139,7 2,1 4,0 2,3 4,7 168,3 2,3 4,8 2,7 5,7 219,1 2,6 5,7 3,1 6,5 273,0 3,1 6,5 3,6 7,5 323,9 3,4 7,6 4,0 8,7 355,6 3,8 8,1 4,4 9,3 406,4 4,1 9,3 4,8 10,5 457,2 4,5 10,1 5,3 11,7 508,0 4,8 10,5 5,6 12,1 558,8 5,1 10,9 5,9 12,9 610,0 5,6 12,1 6,5 14,1

17 Ekspansionsbøjning Z og U Bøjninger Z-bøjninger kan på grund af konstruktionens store fleksibilitet optage større bevægelser end L-bøjninger. U-bøjninger belastes kun fra en side, minimumsbenlængden kan derfor reduceres i forhold til Z- bøjningerne. De angivne mål er minimumsmål for bøjninger anvendt iht. lægningsregel 1, 2 og 3 (Z1, U1) og bøjninger anvendt iht. lægningsregel 4 (Z4, U4). U1 og U4 Lægningsregel 4 skal anvendes, hvis der er mere en 2 x friktionslængden mellem 2 ekspansionsbøjninger eller mere end 1 x friktionslængden mellem en ekspansionsbøjning og en støbt forankring. U1 og U4 U1 og U4 Z1 og Z4 U1 og U4 Ved lægningsmetode 1, 2 og 3 anvendes U1 og Z1. Z1 og Z4 Ved lægningsmetode 4 anvendes U4 og Z4.

18 Ekspansionsbøjning Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 120 C t 120 C Stålrør Z1 U1 Z4 U4 d udv. mm m m m m 26,9 1,2 0,8 1,4 0,9 33,7 1,5 1,0 1,8 1,1 42,4 1,7 1,1 1,9 1,2 48,3 1,9 1,2 2,2 1,4 60,3 2,2 1,4 2,6 1,7 76,1 2,6 1,7 3,0 1,9 88,9 2,9 1,8 3,3 2,1 114,3 3,3 2,1 3,9 2,5 139,7 3,9 2,5 4,4 2,8 168,3 4,4 2,8 5,1 3,3 219,1 5,0 3,2 5,8 3,7 273,0 5,8 3,7 6,7 4,3 323,9 6,3 4,0 7,4 4,8 355,6 7,2 4,6 8,3 5,3 406,4 7,7 4,9 8,9 5,7 457,2 8,5 5,5 9,9 6,3 508,0 9,1 5,8 10,5 6,7 558,8 9,5 6,1 11,0 7,0 610,0 10,5 6,7 12,1 7,7 Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 80 C t 80 C Stålrør Z1 U1 Z4 U4 d udv. mm m m m m 26,9 0,9 0,6 1,0 0,7 33,7 1,1 0,7 1,4 0,9 42,4 1,3 0,8 1,5 0,9 48,3 1,5 0,9 1,7 1,1 60,3 1,7 1,1 2,0 1,3 76,1 2,0 1,3 2,3 1,5 88,9 2,2 1,4 2,5 1,6 114,3 2,5 1,6 2,9 1,9 139,7 2,9 1,9 3,3 2,1 168,3 3,3 2,0 3,9 2,5 219,1 3,8 2,4 4,4 2,8 273,0 4,4 2,8 5,1 3,3 323,9 4,8 3,1 5,6 3,6 355,6 5,4 3,5 6,3 4,0 406,4 5,8 3,7 6,8 4,3 457,2 6,5 4,1 7,5 4,8 508,0 6,9 4,4 7,9 5,1 558,8 7,2 4,6 8,3 5,3 610,0 7,9 5,1 9,2 5,9

19 Ekspansionsbøjning Bøjninger < 80 Lægningsreglerne for ekspansionsbøjninger er gældende for bøjninger mellem 80 og 90. Ved retningsændringer < en 80, findes L maks af nedenstående tabel. Hvis de øvrige forhold på byggepladsen tillader det, vil anvendelsen af buerør ofte være den bedste løsning. Buerør Se side Specielle bøjninger L-mål = maks. afstand fra en speciel bøjning mellem 10 og 80 til en ekspansionsbøjning. L L α Maks. L-mål i % af F 5 1 x F 15 40% 25 30% 35 30% 45 35% 55 50% 65 65% 75 85% 80 2 x F F mål findes af tabel side 4.5.

20 Forspændingselement Ved anvendelse af forspændingselementer nedlægningsmetode 3, optages de aksiale spændinger i systemet i princippet ved hjælp af en termisk forspænding. Forspændingselementet er en engangskompensator som forindstilles inden montage. Efter idriftsættelse af systemet fastlåses kompensatoren og fremtidige temperatursvingninger optages i stålrøret som tilladelige aksialspændinger. Når systemet er sat i drift og forspændingselementet er fastlåst, vil der kun være bevægelse på friktionshæmmede strækninger, de øvrige strækninger er fikseret af jordfriktionen og har et spændingsniveau på maks. +/- 180 N/mm 2. Projektering med forspændingselementer Forspændingselementer placeres altid mellem to fixpunkter. Fixpunktet kan være fysisk eller fiktiv (friktionslængden F fra en bøjning), dette er uden betydning for den videre projektering. Afstanden fra et fixpunkt til et forspændingselement må maks. være 0,5 x Fe, mens afstanden mellem to forspændingselementer maks. må være Fe. Vedr. F og Fe, beregnet for en jorddækning på maks. 0,8 m. se tabel side Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt

21 Forspændingselement Serie 1 Serie 2 Serie 3 Stålrør Fe F Fe F Fe F d udv. mm m m m m m m 26, , , , , , , , , , , , , , , , , Skema for F og Fe Reduktion af F og Fe De angivne F og Fe mål er baseret på en jorddækning på 0,8 m. Nedlægges en ledning med jorddækning >0,8 m reduceres målene i henhold til skema Reduktion af F og Fe F og Fe max. % ,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Jorddækning m

22 Forspændingselement Forindstilling af forspændingselement Inden forspændingselementet indsvejses mellem de to rørender indstilles elementet til forspændingsmålet F m. Til beregning af F m anvendes følgende faktorer: T d = Systemets driftstemperatur C (Ved idriftsættelse af systemet kan det være nødvendigt, at opnå en temperatur svarende til ca. 90% af maks. driftstemeratur, for at opnå den nødvendige ekspansion.) T i = Systemets installationstemperatur Fe = Det aktuelle Fe angivet udfra den faktiske afstand mellem de projekterede forspændingselementer Ovennævnte faktorer indsættes i formlen: F m mm = (T d T i ) x Fe x 0,005 Faktoren 0,005 er en konstant hvori bl.a. jordfriktion, stålrørets udvidelseskoefficient og tilladelige aksialspændinger indgår. Projekteringseksempel Dimension = ø114,3/200 (Serie 1) Længde = Jorddækning = 484 m 0,8 m Driftstemperatur = 90 C Installationstemperatur = 10 C F = 62 m (se tabel side 4.5.7) Fe = 125 m (se tabel side 4.5.7)

23 Forspændingselement Fra bøjning og ind på strækningen (indtil det fiktive fixpunkt) afsættes F = 62 m Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt For at finde antallet af forspændingselementer deles den resterende strækning med Fe fra tabel side Antal forspændingselementer 360 = 2, Antallet rundes op til 3 stk. således at det reele Fe 360 = 120 m 3 Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Forspændingsmålet F m = (90-10) x 120 x 0,005 = 48 mm Et forspændingselement indsættes altid mellem to lige længder rør uden smigskæringer.

24 Smigskæring lægningsmetode 1, 2 og Smigskæring må efter lægningsmetode 1, 2 og 3 udføres med en retningsændring på maks. 5 (2,5 + 2,5) pr. samling, med en min. afstand på 6 meter mellem hver smigskæring. 6 m 6 m 6 m α Total α α L 1 α α Vigtigt: Den maksimalt tilladelige smigskæring kan begrænses af den anvendte muffetype.

25 Elastiske buer Begrebet elastiske buer dækker over bukningen af en given rørstrækning uden at denne udsættes for en belastning, der giver flydninger i materialer og dermed blivende deformationer. Ud fra en rørstatisk betragtning kan elastiske buer betragtes som et lige rør. I praksis udføres elastiske buer ved at en rørstreng sammensvejses/muffes over den udgravede kanal, hvorefter den færdige rørstreng sænkes ned i kanalen og trækkes på plads. På baggrund af forskellige bøjningsmomenter er den mindst tilladelige elastiske bukkeradius (dvs. største bukkevinkel) afhængig af den aktuelle dimension. α L 1 Tilladelig bukkeradius (min) og bukkevinkel (maks) i forhold til dimensionen. Stålrør 26,9 Min. elastisk bukkeradius 18 Maks. elastisk bukkevinkel 19 d udv. mm 33,7 m 22 pr. lgd. i grader 15 Rørlængde 6 m 42, , , , , , , m 168, , , ,5 323, ,5 355, ,0 406, ,8 457, ,6 508, ,4

26 Buerør Begrebet buerør dækker over rør, som enten leveres bukkede fra Isoplus eller rør som ved hjælp af et bukkeværktøj bukkes til den ønskede vinkel direkte på stedet. Ud fra en rørstatisk betragtning kan buerør på samme måde som de elastiske buer betragtes som lige rør og egner sig derfor til anvendelse i forbindelse med alle lægningsmetoder. Ved anvendelse af buerør kan antallet af nødvendige præisolerede bøjninger reduceres og omkostningerne til såvel materialer, gravearbejde og senere reetablering reduceres.

27 Buerør Den maksimale bukkevinkel for de forskellige dimensioner er, afhængigt af rørlængde og dimension angivet nedenfor: Stålrør Mindste bukkeradius Maks. bukkevinkel for 12 m rør DN d udv. mm m grader 20 26,9 8, ,7 12, ,4 13, ,3 15,4 44 Bukkes på stedet 50 60,3 17, ,1 19, ,9 20, ,3 20, ,7 25, ,3 31, ,1 36, ,0 39,5 17 Præbuer ,9 46, ,6 46, ,4 85, ,2 85, ,0 85,9 8 Når et buerør bestilles, skal følgende angives: Bukkevinkel (eller tilhørende bukkeradius) Ved rør med alarm skal endvidere angives om røret er højre-, venstre-, op- eller neddrejet Hvis ikke den ønskede bukkevinkel kan opnås med ét rør, kan man kombinere to eller flere rør og således opnå den ønskede vinkel.

28 Buerør Eksempel 1: Dimension ø114 Den maksimalt opnåelige bukkevinkel for ø114 findes af foregående tabel til 33. Med ønsket om at opnå en samlet vinkeldrejning på 45 er man nødt til at anvende flere buerør dette kan f.eks. gøres på én af følgende måder: A: 2 stk. 12 m á 22,5 B: 1 stk. 12 m á stk. 6 meter á 12 Normalt anvendes løsning A, da anvendelse af længst mulige længder også betyder, at antallet af nødvendige samlinger reduceres. Eksempel A: 45 B l = 24 m Eksempel B: 45 B l = 18 m

29 Buerør Ved beregningen af det nødvendige antal buerør og det for afsætningen af kanalen nødvendige mål benyttes følgende formelsæt: Nødvendigt antal buerør (n): α akt n = α maks Hvor α akt er den ønskede (samlede) vinkeldrejning og α maks er den maksimalt tilladte vinkel på det / de anvendte rør. Bukkeradius (r): B l r = π x α x 180 (m) akt B l = den samlede buelængde Tangentmål (T): α akt 57,3 x B T = l x tan (m) α akt 2 Forskydningsmål (Fs): Fs = D + C x a akt 90 D = Kappediameter i mm C = Afstand mellem rør i mm

30 Buerør Eksempel 2: Ved afsætning af buerørets tracé afsættes de lige rørstrækningers skæringspunkt (Sp). Ud fra Sp afsættes tangentpunkt (Tp). T Sp α akt Tp B l Skæringspunkt og tangentpunkt er altid i forhold til tracéns centerlinie. Ved nedlægning af buerør vil der være en forskydning af de 2 buerørs startpunkt i forhold til tangentpunktet (Tp). D C Fs Tp Fs 2 Forskydningsmålet beregnes som: Fs = D + C x a akt 90

31 Ekspansionszoner Ekspansionszoner af sand For at hindre at det isolerende skum deformerer på grund af de laterale ekspansionsbevægelser ved afgreninger og bøjninger, er det nødvendigt at etablere ekspansionszoner af sand omkring bøjninger og de afgreninger, som er placeret på friktionslængden. Krav til komprimering og materialer Da det passive jordtryk ikke må overstige polyeuretanskummets langtidsstyrke, er det vigtigt at komprimeringen af ekspansionszonerne ikke overstiger følgende værdier: P maks : - Standardproctor maks. 98% ved uensformighed < 4 - Standardproctor maks. 94% ved uensformighed < 8 Kornstørrelse ved 60% gennemfald Uensformighed = Kornstørrelse ved 10% gennemfald - Materialet skal være sand, fri for ler og sten med skarpe kanter. Ved nedlægningsmetode 1, 3, og 4 udvides kanalen omkring bøjninger og afgreninger som angivet i tabellen på side Ved afgreninger skal målet C afsættes til den side, som afgreningn vil bevæge sig imod. Ved nedlægningsmetode 2 udvides kanalen omkring bøjninger og afgreninger som angivet i tabellen på side

32 Ekspansionszoner Udformning af ekspansionszoner, nedlægningsmetode 1, 3 og 4 L Tykkelse af sandlag i ekspansionszoner Længde ekspansionszoner Stålrør Kapperør til kanalvæg Mellem kapperør d udv. mm B mm B1 mm C mm L m 26, ,8 33, ,8 42, ,0 48, ,0 60, ,1 76, ,2 88, ,4 114, ,7 139, ,9 168, ,1 219, ,6 273, ,9 323, ,3 355, ,4 406, ,1 457, ,5 508, ,8 558, ,9 609, ,7

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Præisolerede rør til industrien

Præisolerede rør til industrien Præisolerede rør til industrien [ Vi dokumenterer forskellen ] www.logstor.com indhold Verdens førende producent af præisolerede rørsystemer..... 3 Præisolerede rør fra LOGSTOR.........................

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer

ULTIMATE Tech isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer isolerings løsninger Høje præstationer ved høje temperaturer The logotype Le lo Det er lettere at isolere med ISOVER 2 Tænk fremadrettet på isolering Termisk isolering bliver stadig vigtigere, når der

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

Alle fortjener fjernvarme...

Alle fortjener fjernvarme... Alle fortjener fjernvarme... 1 Forbrugerne sparer og sparer... I Østerby betyder det 1.018 tons CO 2 mindre om året for 276 husstande Side 2 skift fra naturgas til fjernvarme I Rudersdal spares der tillige

Læs mere

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING

VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING VÆRKTØJER TIL RENOVERINGSPLANLÆGNING TEMADAGE OM PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR, INDLÆG VED KLAUS FAFNER KARL ERIK HANSEN RAMBØLL ENERGI GENERELT OM PROJEKTET Projektet er støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-konto.

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

På forkant med indeklimaet

På forkant med indeklimaet På forkant med indeklimaet Strålevarme -Kølelofter - Kølebafler - Lay-Inn System - Akustiklofter Økonomisk, Hurtigtvirkende, Miljørigtigt og Installationsvenligt.. Vi leverer varme - behagelig varme -

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme!

Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! Velkommen til generalforsamling i Vejle Fjernvarme! 1 2 I det forløbne regnskabsår har vi købt 185.128 MWh hos vore varmeleverandører, fordelt med: ca. 0,9 % fra Vejle Spildevands rensningsanlæg og resten,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC

UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG. Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC UPONOR VVS BRUGSVAND, VARME- OG KØLESYSTEM MLC HÅNDBOG Håndbog for Uponor brugsvand, varme- og kølesystem MLC Uponor det intelligente valg Fakta om Uponor brugsvand- varme- og kølesystem MLC ene egner

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale

PRÆISOLEREDE RØR. Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret. Mere end 10% forbedret isoleringsevne. Nyt isoleringsmateriale PRÆISOLEREDE RØR Uponor præisolerede rør - nu endnu bedre isoleret Mere end 10% forbedret isoleringsevne Nyt isoleringsmateriale 03 2011 Endnu bedre end før - Uponor præisolerede rør nu med forbedret termisk

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser T K N I S K B S T M M L S R Tekniske bestemmelser 2 0 1 0 FJRRITSLV FJRNVARM Tekniske bestemmelser Indholdsfortegnelse Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Side Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET

ISOLERET RØR-PANEL. Monteringsvejledning DS 452 ISOLERET ISOLERET RØR-PANEL DS 452 ISOLERET TESTET AF DANSK TEKNOLOGISK INSTITUT April 2005 Monteringsvejledning SfB (51)x VIGTIGT! 1. Anvend kun originale Gabotherm-dele af hensyn til Kierulff a/s produktgaranti.

Læs mere

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet

GECO 2 -BRUGG. Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Geotermisk opvarmning med CO 2 til gavn for miljøet Henter varmen i jorden CO 2 neutral Den geotermiske varmesonde GECO 2 -BRUGG fra Fontenay Rør A/S gør det muligt at hente varme ud af undergrunden med

Læs mere

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2

LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER INDHOLD. 1 Introduktion 2 ENERGINET.DK LIVØ FØRSTE IMPLEMENTERING AF ENERGIFORSYNINGS- LØSNINGER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AKTIVITET 2 DIMENSIONERING

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk

FireFree ScandiBoard. Brandsikring af stålkonstruktioner. www.scandisupply.dk FireFree ScandiBoard Brandsikring af stålkonstruktioner www.scandisupply.dk Datablad Data 850 2012-03-09 FireFree ScandiBoard 850 FireFree ScandiBoard 850 er en let kalciumsilikat plade, der er testet

Læs mere

Hovedforsyningsledning fremløb

Hovedforsyningsledning fremløb Hovedforsyningsledning fremløb Anbefalet isolering til denne rørdimension: 110 mm Varmetabsberegning Inddata Nuværende Inddata Efterisoleret Rør-/kanaltype Rørledning Rørledning Rørets/kanalens diameter

Læs mere

FireFree B744/B745 Brandplader

FireFree B744/B745 Brandplader FireFree B744/B745 Vare nr. Navn Antal EAN Palle str. B744 H 1200 x 600 FireFree B744 H 1 stk. 5705673000016 72 stk. B745 H 1200 x 600 FireFree B745 H 1 stk. 5705673000023 72 stk. www.scandisupply.dk 0843

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Spaltearmaturer LD-13, LD-14

Spaltearmaturer LD-13, LD-14 Comfort: LD-, LD- Spaltearmaturer LD-, LD- LD- LD- LD- LD- LD- LD- RAL RAL RAL CD CD CD Anvendelse: Spaltearmaturerne LD- og LD- er designet til indblæsning i rum med en loftshøjde fra,5 m til m. De er

Læs mere

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS

Schöck Isokorb type KS. For tilslutning af udkragede stålbjælker. til armeret beton. Armeret beton-stål. Schöck Isokorb type QS 130 Schöck Isokorb type Side 132 For tilslutning af udkragede stålbjælker til armeret beton. Schöck Isokorb type QS Side 153 For tilslutning af understøttede stålbjælker til armeret beton. 131 Schöck Isokorb

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. side 3 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering

Læs mere

MONTERINGS- VEJLEDNING

MONTERINGS- VEJLEDNING ... den reflektive isolering! MONTERINGS- VEJLEDNING 1. BESKRIVELSE BESKRIVELSE Quattro, Produktet til effektiv varmebesparelse. Quattro, er et tyndt reflektivt isoleringsmateriale, som har været brugt

Læs mere

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation.

1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hornslet Fjernvarme A.m.b.A., i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil

DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil 6000050/5 IM-P600-02 ST Issue 5 DV1, DV2 Trykudligningsventiler samt integreret afblæsningsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1.Generel sikkerhedsinformation 2. Generel produkt information

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk

TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning.

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER I GENTOFTE KOMMUNE Juli 2015 Gentofte Fjernvarme Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 00 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en gennemgang af nogle generelle og overordnede informationer om rørsystemerne fra LOGSTOR. Indhold LOGSTOR 1.1 Produktkataloget 1.2 Kvalitets- og

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Katalog for Industri. [ We document the difference ] www.logstor.com

Katalog for Industri. [ We document the difference ] www.logstor.com Katalog for Industri [ We document the difference ] www.logstor.com Indhold el information 1.1.1-1/2 Generelt elt information - Introduktion 1. Generel information 1.1 Indledning Indhold... 1.1.1 Logstor...

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Ansøgningsprøve til beskikkelse som energikonsulent Enfamiliehuse Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11 Opgave nummer Vægtet % point pr. spørgsmål. % point pr. gruppe af spørgsmål

Læs mere

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400

VAFOS UltraGrip. VAFOS Vand- og afløbsprodukter G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R LEVERES NU OP TIL DN400 2. G e n e r a t i o n LEVERES NU OP TIL DN400 Optimal tolerance pr. dimension & fuld trækfasthed G R I B E R O G TÆ T N E R S E LV PÅ D E M E S T TÆ R R E D E R Ø R VAFOS Vand- og afløbsprodukter 2. generation

Læs mere

Ventilation af tagkonstruktioner

Ventilation af tagkonstruktioner Ventilation af tagkonstruktioner Morten Hjorslev Hansen BYG-ERFA / DUKO København 14. maj 2014 Ventilation af tagkonstruktioner med lille og stor taghældning 2 Erfaringsblade : (27) 130605 (27) 131105

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER

OPSVEJSTE KONSOLBJÆLKER Stålkvalitet S355 Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på undersiden Lavet i henhold til Eurocodes Opsvejste konsolbjælker - Stålkvalitet S355 - Kan evt. dimensioneres til R60 uden isolering på

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation

2.0. Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 Multifunktions PE-svejsemaskine med web-baseret dokumentation 2.0 - hurtig og sikker samling af præisolerede rør Web-baseret dokumentation sikrer overblik over projektets status Multifunktionel svejsemaskine,

Læs mere