Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1"

Transkript

1 Typiske effekter - stålrør - enkelt 4.1 Typiske effekter - stålrør - enkelt v/100 Pa/m (10 mm VS/m) og medie temp. på 80 C Medierør Hastighed Masseflow Effekt v/ t=30 C Effekt v/ t=40 C Effekt v/ t=50 C DN d udv. mm (m/s) (m 3 /h) (kw) (kw) (kw) 20 26,3 0,35 0,47 15,8 21,1 26, ,7 0,41 0,86 29,3 39,1 48, ,4 0,50 1,97 67,0 89,3 112, ,3 0,56 2,92 99,2 132,0 165, ,3 0,65 5,45 185,0 247,0 309, ,1 0,77 10,70 364,0 485,0 606, ,9 0,85 16,34 555,0 740,0 925, ,3 0,97 27, ,0 1475,0 1843, ,7 1,15 57, ,0 2583,0 3229, ,3 1,29 94, ,0 4263,0 5329,0 Der henvises til afsnit 1 om dimensionering.

2 Varmetab - stålrør - enkelt 4.2 Forudsætninger - varmetab Ved sammenligning af varmetab er det vigtigt at kende forudsætningerne, som varmetabet er beregnet udfra. Der er en række faktorer, som ikke har med det præisolerede rørs egenskaber at gøre, men som har stor betydning for varmetabet. Følgende forudsætninger skal være ens, før man reelt kan sammenligne varmetabet: Dimensioner medie- og kapperør Medierørs temperaturer Jordens lambdaværdi Jordens temperatur Overfladeresistans Lægningsdybde Afstand mellem rør Da det reelt er isoleringens lambdaværdi, man sammenligner, er det naturligvis også vigtigt, at man her anvender den korrekte lambdaværdi. På de følgende sider er der angivet tabeller med de præisolerede rørs varmetab. Beregningerne af varmetabet er baseret på følgende forudsætninger. Lambda jord 1,2000 W/m C Lambda kontinuerlig produktion 0,024 W/m C Lambda diskontinuerlig produktion 0,027 W/m C R o 0,0685 m 2 C/W Lægningsdybde H 800 mm t frem 80,0 C t retur 40,0 C Varmeledningsevne - jord / sand For fugtig jord kan anvendes værdier fra 1,5-2,0 W/m C For tørt sand ca. 1,0 W/m C. Overflade resistans I henhold til EUHP s District Heating Handbook, kan denne sædvanligvis sættes til 0,0685 m 2 C/W. Lægningsdybde Angives i mm fra overkant kapperør til jordoverfladen ved ubefæstet eller underside belægning ved befæstede områder. t jord 8,0 C Afstand mellem rør C 150 mm

3 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2,6 90 3,0 13,7 0, ,7 2,6 90 3,0 16,6 0, ,4 2, ,0 17,1 0, ,3 2, ,0 19,6 0, ,3 2, ,0 21,8 0, ,1 2, ,0 25,9 0, ,9 3, ,0 26,6 0, ,3 3, ,2 27,9 0, ,7 3, ,5 32,2 0, ,3 4, ,9 38,1 0, ,1 4, ,9 41,7 0, ,0 5, ,3 40,6 0, ,9 5, ,0 46,6 0, ,6 5, ,8 45,5 0, ,4 6, ,8 48,5 0, ,2 6, ,8 48,8 0, ,0 6, ,5 56,0 0, ,8 6, ,1 63,8 0, ,0 7, ,5 57,9 0,556 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 1

4 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2, ,0 11,9 0, ,7 2, ,0 14,0 0, ,4 2, ,0 15,2 0, ,3 2, ,0 17,1 0, ,3 2, ,0 19,3 0, ,1 2, ,0 21,6 0, ,9 3, ,0 22,6 0, ,3 3, ,2 23,5 0, ,7 3, ,9 27,2 0, ,3 4, ,4 30,8 0, ,1 4, ,6 32,7 0, ,0 5, ,0 32,1 0, ,9 5, ,8 36,7 0, ,6 5, ,8 35,5 0, ,4 6, ,8 36,9 0, ,2 6, ,5 41,9 0, ,0 6, ,1 47,5 0, ,8 6, ,5 44,9 0, ,0 7, ,9 41,8 0,402 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 2

5 Varmetab - stålrør - enkelt Stålrør Kapperør Varmetab U-værdi DN d udv. mm Godst. mm D udv. mm Godst. mm W/m Φ total Φ total 20 26,9 2, ,0 10,9 0, ,7 2, ,0 12,7 0, ,4 2, ,0 13,9 0, ,3 2, ,0 15,5 0, ,3 2, ,0 16,8 0, ,1 2, ,0 18,8 0, ,9 3, ,2 20,0 0, ,3 3, ,9 20,8 0, ,7 3, ,4 23,2 0, ,3 4, ,9 25,7 0, ,1 4, ,3 26,9 0, ,0 5, ,8 27,1 0, ,9 5, ,8 29,9 0, ,6 5, ,8 28,8 0, ,4 6, ,5 32,8 0, ,2 6, ,1 37,0 0, ,0 6, ,5 36,2 0, ,8 6, ,9 34,6 0, ,0 7, ,3 33,5 0,322 Varmetab er beregnet pr. kanalmeter. U-værdi er angivet pr. rørmeter. Varmetab - stålrør - enkelt - serie 3

6 Lægningsmetode 1 - ekspansionsbøjninger 4.3 Udnyttelsen af naturlige ekspansionsmuligheder i forbindelse med rørføringen er en enkel og relativ ukompliceret metode til begrænsning af de aksiale spændinger. Grundlæggende fordrer denne nedlægningsmetode, at afstanden mellem to ekspansionsmuligheder - f.eks. en L-, Z- eller U-bøjning - aldrig overstiger F maks for en aktuel rørtype og dimension (for F maks se tabel side 4.5). Dette forhold kan illustreres som følger: maks. maks. maks. Hvis en given rørstrækning under udnyttelse af de naturlige retningsændringer overstiger F maks, vil det være nødvendigt at tilføje en yderligere ekspansionszone og/eller tilføje en engangskompensator på strækningen.

7 Lægningsmetode 2 - varmeforspænding Varmeforspænding kan anvendes i de tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at udnytte naturlige ekspansionsmuligheder og/eller i tilfælde hvor de højere spændinger og de dermed forbundne begrænsninger i et koldforlagt system, hvor F maks (se side 4.5) overskrides, ikke kan accepteres. Ved varmeforspænding nedlægges og forvarmes rørene inden de tildækkes og ligger derefter i praksis uden spændinger ved forvarmningstemperaturen. Nedlægningen kan foretages stort set uden indskrænkninger og anvendelse af traditionel ekspansionskompensation via f.eks. bøjninger, kompensatorer el.lign. Ved begyndelsen og enden af en sektion skal der som hovedregel være en ekspansionszone (L-, Z eller U-bøjning) eller i den ene ende en fastspænding. Kanalen kan inden forspændingen fyldes/komprimeres med sand til et niveau op til højst midten af kapperøret. Ved forvarmningen tillades rørene at udvide sig frit (på nær friktionen som resulterer fra rørenes egenvægt) og ligger efter tildækning/komprimering spændingsfrit på den friktionsfikserede strækning. Dette forhold gør, at man ved efterfølgende behov for at foretage parallelle opgravninger, kan gøre dette uden at tage specielle forholdsregler, når driftstemperaturen sænkes til et niveau svarende til forvarmningstemperaturen. Forvarmningstemperaturen vælges typisk til at ligge mellem nedlægningstemperaturen og den maksimale driftstemperatur, således at de aksiale spændinger i såvel frem- som returløb reduceres mest muligt. Mulige metoder til varmeforspænding Fjernvarmevand Denne metode kan umiddelbart anvendes, når ledningsafsnittet, som skal forvarmes, ligger i tilknytning til et eksisterende net i drift, og hvor der ikke inden idriftstagning er behov for at tømme systemet. Damp Da varmeforspænding typisk udføres ved temperaturer mellem 60 C og 75 C, er man ved anvendelse af damp til forvarmning nødt til at sænke trykket i rørsystemet fra det atmosfæriske tryk på ca. 1 bar til et undertryk på ca. 0,4 bar, hvor vand bliver til damp ved en temperatur på 75 C. Damp ved denne temperatur transporterer en varmeeffekt på 756 W/kg og dermed betydelig mere end vand (ca. 15 gange). Fordelen ved anvendelse af damp er således i særdeleshed det relativt lavere behov for vand i forbindelse med forvarmningen.

8 Lægningsmetode 2 - varmeforspænding Elektricitet Specielt ved forvarmning af længere rørstrækninger, hvor man ikke har mulighed for at få fjernvarmevand fra en eksisterende varmeforsyning, har el-forvarmning sine fordele. El-forvarmning kræver, at der er tale om identiske dimensioner og karakteristika på de anvendte stålrør over hele den strækning, som forvarmes. Kombinationen af flere dimensioner, f.eks. en strækning med en eller flere reduktioner, kan ikke el-forvarmes, da de mindre dimensioner ville blive overophedet. I disse tilfælde kræves at man opdeler strækningen i separate sektioner med samme dimension og senere forbinder disse via en engangskompensator og en nødvendige reduktion. El-forvarmningen kræver adgang til en el-tilslutning med 380V og/eller en generator, som er i stand til at levere den for forvarmningen nødvendige effekt.

9 Lægningsmetode 3 - forspændingselement Forspændingselementerne kan anvendes i de tilfælde, hvor det enten ikke er muligt at udnytte naturlige ekspansionsmuligheder og/eller i tilfælde, hvor de højere spændinger og dermed forbundne begrænsninger i et koldforlagt system ikke kan accepteres. Til forskel for varmeforspænding i åben grav kan rørene ved anvendelse af forspændingselementer nedlægges, og på nær montagehullerne tildækkes, og overfladen reetableres inden systemet forspændes. Selve forspændingen sker typisk ved anvendelse af fjernvarmevand fra det eksisterende net eller ved hjælp af et mobilt kedelanlæg. Et forspændingselement er en komponent, som svejses ind i rørsystemet og her fungerer som en ekspansionsmulighed i forbindelse med forspændingen. Forspændingselementet er konstrueret således, at den tillader en styret ekspansion mellem to frie rørender. Når den ønskede ekspansion er opnået, støder de frie rørender i forspændingselementet sammen, hvorefter man låser den i denne position med en svejsning. På denne måde ligger systemet som det varmeforspændte system, spændingsfrit ved forspændingstemperaturen og fremtidige temperatursvingninger vil blive optaget som hhv. tryk- og trækspændinger på de friktionsfikserede strækninger. Ved begyndelsen og enden af den forspændte rørsektion skal der, som ved de andre systemer, som hovedregel være en ekspansionszone (L-, Z eller U-bøjning). Anvendelsen af forspændingselementerne tillader relativt høje nedlægningshastigheder, da kanalen kan tildækkes løbende. Parallelle opgravninger kan foretages uden specielle forholdsregler på samme måde som et varmeforspændt system N/mm 2 F ½ Fe Fe Fe Fe Fe Fe ½ Fe F

10 Lægningsmetode 3 - forspændingselement Projekteringsdata Maksimalt tilladte driftstemperatur 149 C. Forspændingstemperaturen skal være minimum 90% af maks. driftstemperatur. Driftstrykket i anlægget må ikke være højere end 16 bar. I visse tilfælde kan 25 bar også tillades. Den maksimalt tilladelige aksialspænding i en friktionsfikseret strækning er 180 N/mm 2. Der skal over hele den forspændte strækning være en ensartet overdækning på rørene. Tildækning og komprimering af rørgraven skal være ensartet over hele rørstrækningen. I tabellen på side 4.5 og finder man for en lægningsdybde på 0,8 meter og med en maks. tilladt aksialspænding på 180 N/mm 2 målene for F og Fe.

11 Lægningsmetode 4 - koldforlægning Ved koldforlægning kan nedlægning foretages stort set uden indskrænkninger og anvendelse af traditionel ekspansionskompensation via f.eks. bøjninger, kompensatorer eller lign. Vigtigt: Manualen begrænser sig til at omfatte koldforlægning af rør i dimensioner op til DN 300 ved større dimensioner bør du tage kontakt med Isoplus for at få gennemgået og optimeret dit projekt. Ved koldforlægning tillader man, at de aksiale spændinger overskrider flydespændingen, således at der ved den første opvarmning reelt sker en lille deformation i stålrøret med en efterfølgende spændingsaflastning til følge. Det lige rør forbliver derefter ved fremtidige lastveksler i det såkaldte elastiske område. På grund af de højere spændinger og dermed de kræfter som påvirker medierøret, får man ved den første opvarmning en væsentligt større ekspansion af røret ved de frie ender. Dette forhold gør, at man i forbindelse med koldforlægning altid skal benytte enten ekspansionszoner, dvs. bredere og sandfyldte kanaler omkring bøjninger og afgreninger og/eller skumpuder (se side , og ). Koldforlægning er karakteriseret ved følgende grundlæggende forhold: En førstegangs ekspansion der typisk vil være 2 gange større end ved en termisk forspænding. Ekspansionszoner/skumpuder skal anvendes ved bøjninger/afgreninger. Højere trykspændinger i isoleringsmaterialet ved alle retningsændringer. Store aksiale påvirkninger af præisolerede ventiler. Afgreninger skal forstærkes p.g.a. de højere påvirkninger. Anboringer på et koldforlagt system i drift er ikke ubetinget muligt. Opgravninger parallelt med koldforlagte ledninger er som hovedregel ikke muligt, med mindre driftstemperaturen sænkes og/eller røret sikres mod vandret udbøjning via afstivninger el.lign. Fastspændinger kan i praksis og på grund af de høje kræfter ikke anvendes. Smigskæringer er ikke muligt ved T 120 K. Smigskæringer ved T 100 K kun muligt i op til maks. 3 smig. Ved reduktioner kan højst tillades et spring. Der skelnes for en del af disse regler mellem, om placeringen er på friktionsfikserede eller friktionshæmmede strækninger.

12 Projekteringsgrundlag 4.4 Projekteringsgrundlag Projekterings- og lægningsreglerne beskriver, hvordan de ekspansionsmæssige forhold løses samtidig med, at der sikres en optimal udnyttelse af rørsystemet. Projekteringshjælp Isoplus teknikere står altid til rådighed ved de spørgsmål, der opstår i forbindelse med projektets ekspansionssystem, og vi gennemgår således gerne de aktuelle projekttegninger. Systemforudsætninger Baggrunden for projekterings- og lægningsreglerne er et fastskummet rørsystem, hvor medierør, isolering og kappe virker som en sammenhængende sandwichkonstruktion. Ved stålrørets bevægelse, som følge af varierende temperaturer, vil hele sandwichkonstruktionen følge stålrørets bevægelse, således at den egentlige bevægelse sker mellem kapperør og det omkringliggende fyldmateriale. Lægningsmetoder Under afsnittet findes en beskrivelse af fire forskellige lægningsmetoder: Metode 1 - Ekspansionsbøjninger Metode 2 - Varmeforspænding Metode 3 - Forspændingselementer Metode 4 - Koldforlægning Ved projektering opereres der med fiktive forankringer, friktionshæmmede og friktionsfikserede strækninger. Den friktionshæmmede længde, også kaldet friktionslængden, er den længde, der for en given dimension er fra en ekspansion i form af en bøjning til en fiktiv forankring, ved en spænding på N/mm 2. Ved koldforlægning vil spændingsniveauet teoretisk overstige 300 N/mm 2.

13 Projekteringsgrundlag Spændingsniveau N/mm 2 Bevægelsesretning Fiktiv fixpunkt Friktionsfikseret strækning Fiktiv fixpunkt Bevægelsesretning Friktionslængde Friktionslængde Beregninger forudsætter, at rørsystemet er etableret i sand i henhold til afsnit 3 med en jorddækning på maks. 0,8 m og med driftsforudsætninger på maks. 16 bar og t maks. 120 C.

14 Friktionslængde 4.5 Friktionslængden er afstanden fra en fysisk eller en fiktiv forankring til en ekspansion i form af en bøjning, hvor der kan optages tilstrækkelig bevægelse, uden at det tilladelige spændingsniveau overskrides. Friktionslængden anvedes dels til beregning af den maksimale afstand mellem to bøjninger, hvor den maksimale afstand uden anvendelse af ekspansionselementer er 2 x F, dels til beregning af hvornår der skal indbygges ekspansionselement på en given strækning. Maks. 2 x F På nedenstående illustrationer er vist eksempler på anvendelsen af friktionslængder (F maks ). De opgivne friktionslængder er gennemsnitsværdier med de forudsætninger, der er nævnt under afsnittet projekteringsgrundlag. De angivne F maks er forudsat, at vinkler på ekspansionsbøjninger er mellem Maks. 2 x F Maks. 2 x F Maks. F Maks. F Maks. F FE ½ Fe Fiktiv Fixpunkt F FE ½ Fe Fiktiv Fixpunkt F ½ Fe Serie 1 Serie 2 Serie 3 F Dim F (m) Dim F (m) Dim F (m) 26,9/ ,9/ ,9/ FE Fiktiv 33,7/90 Fixpunkt 30 33,7/ ,7/ ,4/ ,4/ ,4/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,9/ ,9/ ,9/ ,3/ ,3/ ,3/ ,7/ ,7/ ,7/ ,3/ ,3/ ,3/ ,1/ ,1/ ,1/ ,0/ ,0/ ,0/ ,9/ ,9/ ,9/ ,6/ ,6/ ,6/ ,4/ ,4/ ,4/ ,2/ ,2/ ,2/ ,0/ ,0/ ,0/800 91

15 Ekspansionsbøjning Ved dimensionering af ekspansionsbøjninger skelnes mellem bøjninger på og bøjninger < 80. Den bevægelse en bøjning udsættes for, er dels afhængig af lægningsmetode og dels forskellen mellem anlæggets minimums- og maksimumtemperatur ( t). Derfor er der i det følgende angivet den nødvendige benlængde for henholdsvis t 80 C og t 120 iht. den anvendte lægningsmetode. L Bøjninger L-bøjninger er ekspansionsbøjninger som, i modsætning til Z-bøjninger, reelt kun belastes fra én side. De angivne mål er minimumsmål for bøjninger anvendt iht. lægningsregel 1, 2 og 3 (B1 og F1) og bøjninger anvendt iht. lægningsregel 4 (B4 og F4) Minimumsmålet F1 og F4 skal sikre, at der ved murgennemføringer ikke opstår for store sidekræfter. Lægningsregel 4 skal anvendes, hvis der er mere en 2 x friktionslængden mellem 2 ekspansionsbøjninger eller mere end 1 x friktionslængden mellem en ekspansionsbøjning og en støbt forankring. B1 og B4 Fastspænding Fastspænding B1 og B4 B1 og B4 Fastspænding B1 og B4 B1 og B4 B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 B1 og B4 B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 / B1 og B4 Maks. 30 m. B1 og B4 / F1 og F4 / F1 og F4 F1 og F4 Ved lægningsmetode 1, 2 og 3 anvendes B1 og F1. Ved lægningsmetode 4 anvendes B4 og F

16 Ekspansionsbøjning Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 120 C t 120 C Stålrør B1 F1 B4 F4 d udv. mm m m m m 26,9 1,0 1,0 1,1 1,1 33,7 1,2 1,2 1,4 1,4 42,4 1,3 1,4 1,5 1,7 48,3 1,5 1,7 1,8 2,0 60,3 1,8 2,0 2,1 2,3 76,1 2,1 2,8 2,4 3,3 88,9 2,3 3,3 2,6 3,7 114,3 2,6 4,2 3,1 4,7 139,7 3,1 5,0 3,5 5,7 168,3 3,5 5,9 4,1 6,9 219,1 4,0 6,9 4,6 7,9 273,0 4,6 7,9 5,4 9,1 323,9 5,1 9,4 5,9 10,7 355,6 5,7 9,4 5,9 10,7 406,4 6,2 11,4 7,2 12,9 457,2 6,8 12,3 7,9 14,3 508,0 7,3 12,9 8,4 14,9 558,8 7,6 13,3 8,8 15,8 610,0 8,4 14,9 9,7 17,3 Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 80 C t 80 C Stålrør B1 F1 B4 F4 d udv. mm m m m m 26,9 0,7 0,8 0,7 0,9 33,7 0,8 1,0 1,0 1,2 42,4 0,9 1,2 1,0 1,3 48,3 1,0 1,3 1,2 1,6 60,3 1,2 1,6 1,4 1,9 76,1 1,4 2,2 1,6 2,7 88,9 1,5 2,7 1,8 3,1 114,3 1,8 3,4 2,1 3,9 139,7 2,1 4,0 2,3 4,7 168,3 2,3 4,8 2,7 5,7 219,1 2,6 5,7 3,1 6,5 273,0 3,1 6,5 3,6 7,5 323,9 3,4 7,6 4,0 8,7 355,6 3,8 8,1 4,4 9,3 406,4 4,1 9,3 4,8 10,5 457,2 4,5 10,1 5,3 11,7 508,0 4,8 10,5 5,6 12,1 558,8 5,1 10,9 5,9 12,9 610,0 5,6 12,1 6,5 14,1

17 Ekspansionsbøjning Z og U Bøjninger Z-bøjninger kan på grund af konstruktionens store fleksibilitet optage større bevægelser end L-bøjninger. U-bøjninger belastes kun fra en side, minimumsbenlængden kan derfor reduceres i forhold til Z- bøjningerne. De angivne mål er minimumsmål for bøjninger anvendt iht. lægningsregel 1, 2 og 3 (Z1, U1) og bøjninger anvendt iht. lægningsregel 4 (Z4, U4). U1 og U4 Lægningsregel 4 skal anvendes, hvis der er mere en 2 x friktionslængden mellem 2 ekspansionsbøjninger eller mere end 1 x friktionslængden mellem en ekspansionsbøjning og en støbt forankring. U1 og U4 U1 og U4 Z1 og Z4 U1 og U4 Ved lægningsmetode 1, 2 og 3 anvendes U1 og Z1. Z1 og Z4 Ved lægningsmetode 4 anvendes U4 og Z4.

18 Ekspansionsbøjning Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 120 C t 120 C Stålrør Z1 U1 Z4 U4 d udv. mm m m m m 26,9 1,2 0,8 1,4 0,9 33,7 1,5 1,0 1,8 1,1 42,4 1,7 1,1 1,9 1,2 48,3 1,9 1,2 2,2 1,4 60,3 2,2 1,4 2,6 1,7 76,1 2,6 1,7 3,0 1,9 88,9 2,9 1,8 3,3 2,1 114,3 3,3 2,1 3,9 2,5 139,7 3,9 2,5 4,4 2,8 168,3 4,4 2,8 5,1 3,3 219,1 5,0 3,2 5,8 3,7 273,0 5,8 3,7 6,7 4,3 323,9 6,3 4,0 7,4 4,8 355,6 7,2 4,6 8,3 5,3 406,4 7,7 4,9 8,9 5,7 457,2 8,5 5,5 9,9 6,3 508,0 9,1 5,8 10,5 6,7 558,8 9,5 6,1 11,0 7,0 610,0 10,5 6,7 12,1 7,7 Lægningsmetode 1, 2 og 3 Lægningsmetode 4 t 80 C t 80 C Stålrør Z1 U1 Z4 U4 d udv. mm m m m m 26,9 0,9 0,6 1,0 0,7 33,7 1,1 0,7 1,4 0,9 42,4 1,3 0,8 1,5 0,9 48,3 1,5 0,9 1,7 1,1 60,3 1,7 1,1 2,0 1,3 76,1 2,0 1,3 2,3 1,5 88,9 2,2 1,4 2,5 1,6 114,3 2,5 1,6 2,9 1,9 139,7 2,9 1,9 3,3 2,1 168,3 3,3 2,0 3,9 2,5 219,1 3,8 2,4 4,4 2,8 273,0 4,4 2,8 5,1 3,3 323,9 4,8 3,1 5,6 3,6 355,6 5,4 3,5 6,3 4,0 406,4 5,8 3,7 6,8 4,3 457,2 6,5 4,1 7,5 4,8 508,0 6,9 4,4 7,9 5,1 558,8 7,2 4,6 8,3 5,3 610,0 7,9 5,1 9,2 5,9

19 Ekspansionsbøjning Bøjninger < 80 Lægningsreglerne for ekspansionsbøjninger er gældende for bøjninger mellem 80 og 90. Ved retningsændringer < en 80, findes L maks af nedenstående tabel. Hvis de øvrige forhold på byggepladsen tillader det, vil anvendelsen af buerør ofte være den bedste løsning. Buerør Se side Specielle bøjninger L-mål = maks. afstand fra en speciel bøjning mellem 10 og 80 til en ekspansionsbøjning. L L α Maks. L-mål i % af F 5 1 x F 15 40% 25 30% 35 30% 45 35% 55 50% 65 65% 75 85% 80 2 x F F mål findes af tabel side 4.5.

20 Forspændingselement Ved anvendelse af forspændingselementer nedlægningsmetode 3, optages de aksiale spændinger i systemet i princippet ved hjælp af en termisk forspænding. Forspændingselementet er en engangskompensator som forindstilles inden montage. Efter idriftsættelse af systemet fastlåses kompensatoren og fremtidige temperatursvingninger optages i stålrøret som tilladelige aksialspændinger. Når systemet er sat i drift og forspændingselementet er fastlåst, vil der kun være bevægelse på friktionshæmmede strækninger, de øvrige strækninger er fikseret af jordfriktionen og har et spændingsniveau på maks. +/- 180 N/mm 2. Projektering med forspændingselementer Forspændingselementer placeres altid mellem to fixpunkter. Fixpunktet kan være fysisk eller fiktiv (friktionslængden F fra en bøjning), dette er uden betydning for den videre projektering. Afstanden fra et fixpunkt til et forspændingselement må maks. være 0,5 x Fe, mens afstanden mellem to forspændingselementer maks. må være Fe. Vedr. F og Fe, beregnet for en jorddækning på maks. 0,8 m. se tabel side Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt

21 Forspændingselement Serie 1 Serie 2 Serie 3 Stålrør Fe F Fe F Fe F d udv. mm m m m m m m 26, , , , , , , , , , , , , , , , , Skema for F og Fe Reduktion af F og Fe De angivne F og Fe mål er baseret på en jorddækning på 0,8 m. Nedlægges en ledning med jorddækning >0,8 m reduceres målene i henhold til skema Reduktion af F og Fe F og Fe max. % ,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Jorddækning m

22 Forspændingselement Forindstilling af forspændingselement Inden forspændingselementet indsvejses mellem de to rørender indstilles elementet til forspændingsmålet F m. Til beregning af F m anvendes følgende faktorer: T d = Systemets driftstemperatur C (Ved idriftsættelse af systemet kan det være nødvendigt, at opnå en temperatur svarende til ca. 90% af maks. driftstemeratur, for at opnå den nødvendige ekspansion.) T i = Systemets installationstemperatur Fe = Det aktuelle Fe angivet udfra den faktiske afstand mellem de projekterede forspændingselementer Ovennævnte faktorer indsættes i formlen: F m mm = (T d T i ) x Fe x 0,005 Faktoren 0,005 er en konstant hvori bl.a. jordfriktion, stålrørets udvidelseskoefficient og tilladelige aksialspændinger indgår. Projekteringseksempel Dimension = ø114,3/200 (Serie 1) Længde = Jorddækning = 484 m 0,8 m Driftstemperatur = 90 C Installationstemperatur = 10 C F = 62 m (se tabel side 4.5.7) Fe = 125 m (se tabel side 4.5.7)

23 Forspændingselement Fra bøjning og ind på strækningen (indtil det fiktive fixpunkt) afsættes F = 62 m Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt For at finde antallet af forspændingselementer deles den resterende strækning med Fe fra tabel side Antal forspændingselementer 360 = 2, Antallet rundes op til 3 stk. således at det reele Fe 360 = 120 m 3 Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Fiktiv fixpunkt Forspændingsmålet F m = (90-10) x 120 x 0,005 = 48 mm Et forspændingselement indsættes altid mellem to lige længder rør uden smigskæringer.

24 Smigskæring lægningsmetode 1, 2 og Smigskæring må efter lægningsmetode 1, 2 og 3 udføres med en retningsændring på maks. 5 (2,5 + 2,5) pr. samling, med en min. afstand på 6 meter mellem hver smigskæring. 6 m 6 m 6 m α Total α α L 1 α α Vigtigt: Den maksimalt tilladelige smigskæring kan begrænses af den anvendte muffetype.

25 Elastiske buer Begrebet elastiske buer dækker over bukningen af en given rørstrækning uden at denne udsættes for en belastning, der giver flydninger i materialer og dermed blivende deformationer. Ud fra en rørstatisk betragtning kan elastiske buer betragtes som et lige rør. I praksis udføres elastiske buer ved at en rørstreng sammensvejses/muffes over den udgravede kanal, hvorefter den færdige rørstreng sænkes ned i kanalen og trækkes på plads. På baggrund af forskellige bøjningsmomenter er den mindst tilladelige elastiske bukkeradius (dvs. største bukkevinkel) afhængig af den aktuelle dimension. α L 1 Tilladelig bukkeradius (min) og bukkevinkel (maks) i forhold til dimensionen. Stålrør 26,9 Min. elastisk bukkeradius 18 Maks. elastisk bukkevinkel 19 d udv. mm 33,7 m 22 pr. lgd. i grader 15 Rørlængde 6 m 42, , , , , , , m 168, , , ,5 323, ,5 355, ,0 406, ,8 457, ,6 508, ,4

26 Buerør Begrebet buerør dækker over rør, som enten leveres bukkede fra Isoplus eller rør som ved hjælp af et bukkeværktøj bukkes til den ønskede vinkel direkte på stedet. Ud fra en rørstatisk betragtning kan buerør på samme måde som de elastiske buer betragtes som lige rør og egner sig derfor til anvendelse i forbindelse med alle lægningsmetoder. Ved anvendelse af buerør kan antallet af nødvendige præisolerede bøjninger reduceres og omkostningerne til såvel materialer, gravearbejde og senere reetablering reduceres.

27 Buerør Den maksimale bukkevinkel for de forskellige dimensioner er, afhængigt af rørlængde og dimension angivet nedenfor: Stålrør Mindste bukkeradius Maks. bukkevinkel for 12 m rør DN d udv. mm m grader 20 26,9 8, ,7 12, ,4 13, ,3 15,4 44 Bukkes på stedet 50 60,3 17, ,1 19, ,9 20, ,3 20, ,7 25, ,3 31, ,1 36, ,0 39,5 17 Præbuer ,9 46, ,6 46, ,4 85, ,2 85, ,0 85,9 8 Når et buerør bestilles, skal følgende angives: Bukkevinkel (eller tilhørende bukkeradius) Ved rør med alarm skal endvidere angives om røret er højre-, venstre-, op- eller neddrejet Hvis ikke den ønskede bukkevinkel kan opnås med ét rør, kan man kombinere to eller flere rør og således opnå den ønskede vinkel.

28 Buerør Eksempel 1: Dimension ø114 Den maksimalt opnåelige bukkevinkel for ø114 findes af foregående tabel til 33. Med ønsket om at opnå en samlet vinkeldrejning på 45 er man nødt til at anvende flere buerør dette kan f.eks. gøres på én af følgende måder: A: 2 stk. 12 m á 22,5 B: 1 stk. 12 m á stk. 6 meter á 12 Normalt anvendes løsning A, da anvendelse af længst mulige længder også betyder, at antallet af nødvendige samlinger reduceres. Eksempel A: 45 B l = 24 m Eksempel B: 45 B l = 18 m

29 Buerør Ved beregningen af det nødvendige antal buerør og det for afsætningen af kanalen nødvendige mål benyttes følgende formelsæt: Nødvendigt antal buerør (n): α akt n = α maks Hvor α akt er den ønskede (samlede) vinkeldrejning og α maks er den maksimalt tilladte vinkel på det / de anvendte rør. Bukkeradius (r): B l r = π x α x 180 (m) akt B l = den samlede buelængde Tangentmål (T): α akt 57,3 x B T = l x tan (m) α akt 2 Forskydningsmål (Fs): Fs = D + C x a akt 90 D = Kappediameter i mm C = Afstand mellem rør i mm

30 Buerør Eksempel 2: Ved afsætning af buerørets tracé afsættes de lige rørstrækningers skæringspunkt (Sp). Ud fra Sp afsættes tangentpunkt (Tp). T Sp α akt Tp B l Skæringspunkt og tangentpunkt er altid i forhold til tracéns centerlinie. Ved nedlægning af buerør vil der være en forskydning af de 2 buerørs startpunkt i forhold til tangentpunktet (Tp). D C Fs Tp Fs 2 Forskydningsmålet beregnes som: Fs = D + C x a akt 90

31 Ekspansionszoner Ekspansionszoner af sand For at hindre at det isolerende skum deformerer på grund af de laterale ekspansionsbevægelser ved afgreninger og bøjninger, er det nødvendigt at etablere ekspansionszoner af sand omkring bøjninger og de afgreninger, som er placeret på friktionslængden. Krav til komprimering og materialer Da det passive jordtryk ikke må overstige polyeuretanskummets langtidsstyrke, er det vigtigt at komprimeringen af ekspansionszonerne ikke overstiger følgende værdier: P maks : - Standardproctor maks. 98% ved uensformighed < 4 - Standardproctor maks. 94% ved uensformighed < 8 Kornstørrelse ved 60% gennemfald Uensformighed = Kornstørrelse ved 10% gennemfald - Materialet skal være sand, fri for ler og sten med skarpe kanter. Ved nedlægningsmetode 1, 3, og 4 udvides kanalen omkring bøjninger og afgreninger som angivet i tabellen på side Ved afgreninger skal målet C afsættes til den side, som afgreningn vil bevæge sig imod. Ved nedlægningsmetode 2 udvides kanalen omkring bøjninger og afgreninger som angivet i tabellen på side

32 Ekspansionszoner Udformning af ekspansionszoner, nedlægningsmetode 1, 3 og 4 L Tykkelse af sandlag i ekspansionszoner Længde ekspansionszoner Stålrør Kapperør til kanalvæg Mellem kapperør d udv. mm B mm B1 mm C mm L m 26, ,8 33, ,8 42, ,0 48, ,0 60, ,1 76, ,2 88, ,4 114, ,7 139, ,9 168, ,1 219, ,6 273, ,9 323, ,3 355, ,4 406, ,1 457, ,5 508, ,8 558, ,9 609, ,7

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1

Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Stålrør - dobbelt - lægningsregler 7.1 Generelt Lægningsmetoder I praksis anvendes nedlægningsmetoderne 1, 2 og 4 ved nedlægning af dobbeltrør, se katalogafsnit Stålrør enkelt - projektering. Nedlægningsmetode

Læs mere

Projektering. Version 2007.03

Projektering. Version 2007.03 Projektering Version 2007.03 Generelt Generelt Fast system - Introduktion - Projektering 3.1.1 4.1.1 Fast system er kendetegnet ved, at medierør, polyurethanskum og kapperør udgør et sammenhængende hele.

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer - nedlægger rørsystemer Rørdimensionering,

Læs mere

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941

Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Projektering 9:101 Rørledningsnorm for Design og Konstruktion EN 13941 Standarden EN 13941:2009 fastlægger kravene til kalkulation, projektering og installation af præisolerede rør nedlagt i rørkanal og

Læs mere

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10

Projektering - TwinPipes. Version 2015.10 Projektering - TwinPipes Version 2015.10 1.0.0.0 Oversigt Introduktion Denne projekteringsanual for TwinPipe-systeer er udarbejdet specielt til følgende driftsforhold: - Freløbsteperatur, T ax, på 80

Læs mere

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer

Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Præisolerede HT rør skabt til høje temperaturer Velegnede i temperaturområdet 140 C-250 C Kan installeres såvel fritliggende som jordforlagte Er 100% tætte for udefra kommende vand Lette at rengøre [ We

Læs mere

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt.

1. Generelt PREMANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Systembeskrivelse 6.100 1. Generelt MANT fjernvarmerørsystem er beregnet til direkte jordforlægning. Systemet har været på markedet i årtier og er branchegodkendt. Afhængig af anvendelsen leveres MANT

Læs mere

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1

Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 Pexflex - enkeltrør - varme 10.1 PE kapperør PE diffusionsspærre Polyuretan Pexrør Pexflex - enkeltrør - varme - serie 1 Pexflex Kapperør Bukkeradius Vægt Vandmængde Lev. lgd. Godst. mm D udv. mm Godst.

Læs mere

Murgennemføring, advarselsbånd

Murgennemføring, advarselsbånd Murgennemføring, advarselsbånd 6. Murgennemføring a ataskema: murgennemføring a 133 153 168 183 3 1 223 2 265 2 395 4 4 4 0 5 600 630 6 710 7 0 8 Tal i Advarselsbånd Bredde Sprog ansk ansk Advarselsbånd

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

1.0.0.1 Generelt Oversigt

1.0.0.1 Generelt Oversigt 1001 Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en præsentation af Håndterings- og montagemanualen samt nogle af de vigtigste forudsætninger for håndtering, tilpasning og nedlægning af præisolerede

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

Energieffektivitet og fleksibilitet

Energieffektivitet og fleksibilitet Energieffektivitet og fleksibilitet LOGSTOR FlexPipe Fleksible præisolerede rør til fjernvarme Fleksible rørsystemer til store og små fjernvarmeanlæg Det yderste, beskyttende kapperør er fremstillet af

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Projekteringsmanual. Version

Projekteringsmanual. Version Projekteringsmanual Version 2015.12 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Dette afsnit indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af rørsystemer - løser ekspansionsproblemer

Læs mere

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg.

Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Anvisning for gravearbejder i nærheden af HOFOR s fjernvarme- og fjernkølingsanlæg. Indtegnede ledninger skal respekteres. Ledninger ude af drift skal betragtes og behandles som aktive ledninger. Oplysningerne

Læs mere

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud

Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Tekniske Specifikationer for Prærørsudbud Paradigme Poul Weiss 1 Baggrund Distributionsgruppen under Dansk Fjernvarme har taget initiativ til udarbejdelsen af et paradigme der kan tjene som guide i forbindelse

Læs mere

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet

Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer. systemet Et svejsbart muffesystem til præisolerede rørsystemer systemet det sikreste muffesystem til præisolerede rør Fremstillet af samme materiale som kapperøret Samme muffesystem til både lige rør og afgreninger

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Information Januar 2013

Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS Fruetoften 11 7000 Fredericia Tlf. 25 27 39 10 E- mail:starpipenordic@starpipenordic.dk www.starpipenordic.dk Information Januar 2013 STAR PIPE Nordic ApS har indgået et samarbejde

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Vi holder hvad vi lover!

Vi holder hvad vi lover! Præisolerede Flexrør Vi holder hvad vi lover! Side 1 INTRODUKTION 3E-Flex er et rørsystem for varme og kolde medier til primært fjernvarme, men kan med fordel også anvendes til brugsvand eller køling.

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM

FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM FREMTIDENS FLEXSIBLE RØRSYSTEM 1 3E PEX/ALUPEX - Flex 3E PEX/ALUPEX-Flex er et rørsystem for transport af flydende medier til f.ex. fjernvarme, brugsvand og kølevæsker. Rørerne kan leveres med to forskellige

Læs mere

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB

Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB Installationsmanual KLINGER Ballostar KHI 2-delte Kuglehaner DN 125 800FB 1 Ventilhus 2 Ventilhusende 3 Øverste spindel 4 Kugle 5 Nederste bærende spindel 7 Aktuatorflange 8 Øverste bøsning 10 Nederste

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. Rørsystem. fjernvarmeløsninger 60210 Februar 2010 December 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM Rørsystem TIGRIS fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret Et meget

Læs mere

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer

En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer En krydsbunden krympemuffe til præisolerede rørsystemer den sikre og slanke krympemuffe til præisolerede rør Dobbelttætning sikrer fuldstændig tæthed i hele levetiden Høj krympetemperatur sikrer, at muffen

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Varmeanlæg (projekt 1)

Varmeanlæg (projekt 1) Varmeanlæg (projekt 1) Titel:...Varmeanlæg Afleveret:...2004.03.30 DTU-diplomlinie:...By og Byg.Ing DTU-kursus:... 11937... Grundlæggende indeklima-,... installations- og energidesign (2) Gruppemedlemmer:...

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Projektering med TwinPipes. Version

Projektering med TwinPipes. Version Projektering med Version 2016.08 1.0.0.1 Generelt Oversigt Introduktion Denne manual indeholder en beskrivelse af, hvordan man: - opnår optimal udnyttelse af TwinPipe-rørsystemer - løser ekspansionsproblemer

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016

Dansk Fjernvarme Seminar. Test Teknologisk Institut Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2016 Peter Jorsal 13. og 14. December 2016 Kommentarer til årets testresultater Endeafslutninger Nu kan der vist ikke koges mere suppe på endeafslutningen

Læs mere

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO

Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Byg på Uponor med Ecoflex Thermo PRO Vores nye præisolerede rørsystem er fuldt kompatibelt med vores eksisterende Ecoflex program. Kombineret med den unikke Quick & Easy samleteknologi reduceres de samlede

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl

Sikkerhed for godt håndværk. - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Sikkerhed for godt håndværk - Rustfri flexslange til: Varme Vand Solvarme Køl Inoflex-flexslange og FixLock - Det professionelle valg! Inoflex-flexslange FixLock Rustfri flexslange Dimension DN 12-40 VA-godkendt

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri

Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Reduktion af energitab fra rørsystemer Bjarne K. Jepsen 1 Agenda Diffusionsspærre TwinPipe systemer Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri 2 Varmetab λværdier 1 Varmetab Hvad har indflydelse på varmetabet

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016

Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Brugg Pipesystems Præ-rørstest 2016 Seite 1 Produktoversigt Central- & Fjernvarme samt Fjernkøling CALPEX Stikledning fjernvarme & centralvarme PN6 COOLFLEX Fjernkølingsssystem CALPEX-ALU Stikledning fjernvarme

Læs mere

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger

Superflex DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM. TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger Februar December 2010 2007 DET FLEKSIBLE, PRÆISOLEREDE RØRSYSTEM TIGRIS Rørsystem fjernvarmeløsninger - når navnet siger det hele er den ideelle løsning til etablering af et præisoleret forsyningsnet.

Læs mere

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD)

Fjernvarmesortiment. CALPEX -Fjernvarme. Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: Sinusformet korrugeret, extruderet polyethylen (PE-LD) Fjernvarmesortiment CALPEX -Fjernvarme Driftstemperatur: Max. 95 C Driftstryk: 6bar Medierør: Krydsbundet polyethylen PE-Xa med iltspærre(evoh) Isolering: CFC-fri polyurethan skum (PUR) Kappe: Sinusformet

Læs mere

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal

Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014. Peter Jorsal Dansk Fjernvarme Seminar Test Teknologisk Institut 2014 Peter Jorsal Agenda Opdateringer/nyheder Diffusionsspærrens betydning Kommentar til Dansk Fjernvarmes test 2014 2 LOGSTOR FlextraPipe Nu op til ø180

Læs mere

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør

08.10.07. Indholdsfortegnelse. Produktbeskrivelse. Tekniske specifikationer. Montage. Vinklede og buede radiatorer. Tilbehør Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Produktbeskrivelse 08.10.07 Tekniske specifikationer Montage Vinklede og buede radiatorer Tilbehør Standard specifikationsklausuler Vedligeholdelse www.hudevad.com

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Strålevarme: På forkant med indeklimaet

Strålevarme: På forkant med indeklimaet Strålevarme: På forkant med indeklimaet Indhold: Strålevarmeprincip... Strålevarme i idrætshaller... Teknisk beskrivelse... Ydelser, isoleret paneler... Ydelser, Uisoleret paneler... Eksempel på lukket

Læs mere

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt

3.6.0.1 Afslutninger med FlexPipe Generelt 3.6.0.1 Generelt Afslutningsmuligheder. Beskrivelse Hvor FlexPipe skal føres ind i bygninger findes der principielt 4 løsningsmuligheder: - Lige sokkelgennemføring - Skrå, boret, sokkelgennemføring - 90

Læs mere

Vandtryk bag indfatningsvægge

Vandtryk bag indfatningsvægge Vandtryk bag indfatningsvægge gge Søren Gundorph Geo Kompagniet Geo Kompagniet 1 Indhold og formål 1. Vandfyldte trækrevner bag indfatningsvægge gge - 9.6 (5)P Formålet er at præcisere, hvornår r og hvorledes

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2)

TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) TAGISOLERING BRUGERVEJLEDNING (VERSION 0.9.2) Denne brugervejledning beskriver kort hvorledes Tagisolering -programmet benyttes. Indledningsvis gennemgås de forskellige menuer, knap panelet, input, beregningsvinduer

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker

Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Innovation til energi-rigtige facadelementer Schöck ComBAR Thermoanker Den prisbelønnede Schöck ComBAR Thermoanker Økonomisk fordelagtig og nem at installere En økonomisk god løsning til elementfabrikker

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse

Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Linjetab for ydervægsfundamenter Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 Tung ydervæg/hulmur... 3 Let ydervæg... 18 Tungt erhverv... 22 Dør/vindue... 27 Kældervægge... 30 1 Vejledning Forudsætninger linjetab

Læs mere

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen

Energibesparelser i ledningsnet. Projektchef Mogens H. Nielsen Energibesparelser i ledningsnet Projektchef Mogens H. Nielsen Dagens Standard før og nu Repetition: Første udmelding i 2010: Twinrør serie 1 (op til DN150) Enkeltrør serie 2 (alle dimensioner) Det danske

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Præisolerede rør til industrien

Præisolerede rør til industrien Præisolerede rør til industrien [ Vi dokumenterer forskellen ] www.logstor.com indhold Verdens førende producent af præisolerede rørsystemer..... 3 Præisolerede rør fra LOGSTOR.........................

Læs mere

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden

Vejledning til nedgravning af. jordslanger. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af jordslanger - den naturlige varme fra jorden Indhold Beskrivelse af anlægget 3 Udrulning af slanger 4 Planlagt placering af brønd til evt. fordelerrør 4 Gravning og dækning

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE. Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune GRAVEARBEJDE Sikkerhed omkring arbejde i udgravninger og rendegrave GRAVEARBEJDE Henvisning til relevant lovgivning, branchevejledninger mv.: Bekendtgørelse

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

NeoPres Alu presfittings og rør

NeoPres Alu presfittings og rør NeoPres Alu presfittings og rør Teknisk information Stærkere og mere formfuldendt installation i alt fra vand- til varmeinstallationer NeoPres Alu Presfittings & rør - stærkt, holdbart og fleksibelt pex-installationssystem

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden

JORDSLANGER. Vejledning til nedgravning af. - den naturlige varme fra jorden Vejledning til nedgravning af JORDSLANGER - den naturlige varme fra jorden Juelstrupparken 16 l DK-9530 Støvring l Tlf. +45 98 35 52 44 l info@dvienergi.com l www.dvienergi.com August 2013 Indhold Beskrivelse

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1. Varmt vand 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMT OG KOLDT VAND 0 1 Varmt vand 0 1 VARMT OG KOLDT VAND VARMT VAND Registrering Registrering af anlæg til varmt brugsvand skal give grundlag for: at energiforbrug til varmt vand

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger Vølund varmepumper Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund Varmepumpeanlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2 Afsnit

Læs mere

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden.

Smalle rørgrave Sammenlignet med fastrørsystemet, bruger CALPEX kun 60% af gravsbredden. Udnyt dine fordele CALPEX versus fastrørsystem Sammenlignet med de traditionelle stålsystemer,tilbyder CALPEX højeremodstandsdygtighed overfor kemikalier; det er korrosionsfrit og testet forkompatibiliteten

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger.

7.2 ALARMSYSTEM RedDetect er et moderne og komplet overvågningssystem som automatisk overvåger præisolerede rørledninger. Fugtovervågning 7:0 Fugtovervågning Formålet med et alarmsystem er: at kontrollere for fugtfejl at lokalisere fugt at konstatere afvigelser ( og sammenholde de fugtrelaterede parametre med de værdier der

Læs mere

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar!

Universal Rørskål og Lamelmåtte. Danmarks hurtigste. Vi er Danmarks bedste makkerpar... -og de hurtigste! makkerpar! Universal Rørskål og Lamelmåtte Danmarks hurtigste Vi er Danmarks bedste makkerpar... og de hurtigste! makkerpar! R Isoleringens hurtigste makkerpar er din stærke partner... Universal Rørskål og Lamelmåtte

Læs mere

Roth SnowFlex rørsystem

Roth SnowFlex rørsystem Roth SnowFlex rørsystem Planlægning og projektering German quality since 1947 Roth SnowFlex rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth SnowFlex rørsystem Roth SnowFlex anlæg

Læs mere