Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid"

Transkript

1 Kapitel 11 Frihedskamp Sanktionspolitik Realpolitik Omkostninger Fortid Fremtid Billedet opfatter jeg som symbol på den brede burmesiske befolknings tro håb og vilje til at gøre en indsats for at skabe sig en fremtid, hvor fundamentale demokratiske rettigheder er sikret. 147

2 Burmas Fremtid? De mange Ikke-Voldelige demonstrationer rundt om i vor verden mod krænkelser af menneskerettighederne, mod undertrykkelse; eksempelvis i Ukraines vinterkulde i Mellemøsten og i disse dage i Syrien har ført til resultater. Selv om der er lang vej tilbage, giver de håb. Men de sidste efterretninger fra Ægypten og Libyen vidner desværre om, at indbyrdes stridigheder har givet personager med mangel på moral en indflydelse, som kan tydes som, at ofrene var forgæves, og at resultaterne er til at overse. De internationale krigsforbryderdomstole er et vink med en vognstang om, at diktatorers forbrydelser kan blive straffet. Dermed har man givet nogle af forbryderne stof til eftertanke. Den opblødning, vi kan skimte i Burma, kan måske have sin baggrund i dette. Umiddelbart vurderer jeg, at skabelsen af et Burma med et demokrati, som kvalitativt kan sammenlignes med europæiske vil være mere end et kunststykke, al den stund et væld af faktorer lægger hindringer i vejen. I de følgende afsnit vil jeg forsøge at belyse nogle af disse med oplysninger hentet på nettet, fra TV og dagbladene Berlingske Tidende og Information. Økonomiske inden og udenlandske interessers indflydelse Eksempler: 1997 USAs præsident Clinton indfører sanktioner pga. undertrykkelsen af folket, og at Burma pt. er verdens største leverandør af narko. Tre pensionerede amerikanske diplomater ankommer til Rangoon og modtages med «åbne» arme af juntaen. Officielt skulle de medvirke til bekæmpelse narkovirksomhed, uofficielt at få præsident Clintons sanktioner ophævet. Juntaen bekæmpede officielt narkovirksomheden med organisationen SLORC og ledende personer herfra inviterede repræsentanter fra FN og udenlandske diplomater til en «hapening» med etniske ledere i Wa bjergene. Her brændte man narkotika af og har siden årligt gentaget spøgen for, at juntaen kan vise sin gode vilje i menneskehedens tjeneste. Produktion og handel med narkotika er dog steget lige siden. Nogle satsninger lykkedes for juntaen. Den største og vigtigste gælder olie og gassektoren med udviklingen af to offshore felter, Ynada og Yetagun. I 1995 lykkedes det juntaen at forhandle en forsyningsaftale på plads til en værdi af en milliard dollar med det statslige thailandske energiselskab PT- TEP, det franske multinationale selskab Total og den amerikanske oliegigant UNOCAL. 148 Aung San Ky 11, 20, 57, 150, 158

3 Kontrakten omfatter en 30-årig udnyttelse af naturgas, som skal transporteres i land i Thailands vestlige provins Ratchaburi. På Burmas side er partnerselskabet Burma Oil and Gasenterprise MOGE. Ved operation Åndekonge ryddede juntaen skoven ved mandlige og kvindelige tvangsarbejdere i det område, som naturgasledningen fra et felt i Andamahavet går igennem. Når arbejdet om dagen var slut, blev de kvindelige tvangsarbejdere voldtaget af soldater. 1988: Aung San Kyi vender hjem til Burma fra Japan for at pleje sin syge mor. Det kommer til voldsomme folkelige opstande og omkr bliver dræbt af militærstyret. Militærkup. Aung San Kyi går ind i ledelsen af oppositionspartiet: Den nationale Liga for Demokrati. (DNL) Hun modtog i 1990 Raftoprisen.DNL 1991 Aung San Kyi får Nobels fredspris for sin kamp for demokrati i Burma, men blev da sat i husarrest af regimet, og hun er derfor blandt de få som har modtaget Fredsprisen in absentia. Nobels fredspris 14, 58, 149, 159 Liga for Demokrati 14,

4 Man anslår, at juntaen vil have en årlig indtægt på 400 millioner dollar, hvorfor man for at sikre gasledningen har placeret soldater i området. Olieselskaberne har været smarte, idet man lod juntaen udføre overtrædelserne af menneskerettigheds-konventionerne inkl. etnisk udrensning, for senere at hævde, at disse forbrydelser var sket uden deres vidende. Talsmanden for det britiske Premier Oil udtalte: Vi er tilfredse med, at der ikke finder krænkelser sted i de områder vi er ansvarlige for. Skulle der ske krænkelser, vil vi indberette dem til vores samarbejdspartner. (Som var militærjuntaen ÅS. God dag mand - økseskaft.) Stormagternes realpolitik Sanktionspolitik er vidnesbyrd om passivitet, når man ikke umiddelbart kan høste fordel ved at gøre en indsats og ellers, at man bag kulisserne fører en politik som kynisk kaster store befolkningsgrupper ud i lidelser og død. Eksemplerne er beklagelsesvis mange for mange, når de bliver afsløret. Eksempelvis: Sovjets indgriben i Afghanistan USAs levering af militært isenkram til Taliban betalt med narko USAs levering af militært isenkram til de burmesiske stammers «frihedskrig» betalt med narko, som velsagtens for en stor dels vedkommende havnede i USA. Udenlandske begivenheder med afsmittende virkninger Den kolde Krig Kulturrevolution i Kina ; Pol Pots terrorregime i Cambodia Murens Fald i 1989 Massakren på Thiannem pladsen i Kina i Tiannempladsen 74, 150 Narkotika 9, 85, 127, 125, 153

5 Burmas produktion og eksport af illegal opium og heroin vurderes gennem erne til at være verdens største, og at indtægter fra salg af narko hvidvaskes i oversøiske banker. (Kina) Det antages, at juntaens andel af de hvidvaskede formuer er brugt til indkøb af militært isenkram, da militærbudgettet siden 1988 fordobledes og udgør 40 % af statsbudgettet Burmas junta udtalte: «Vi sympatiserer med Folkerepublikken Kina efter de uroligheder af samme karakter, som dem vi oplevede». 1990: Burma købte militært udstyr for 1,4 milliarder dollar af Kina. Før folkeoprøret i 1988 vurderedes Burmas væbnede styrker at omfatte mand få år efter leveringer fra Kina var dette steget til for hæren, 100 kampvogne, flåden mand med 68 patruljebåde, Luftvåbenet mand, 113 kampfly og 29 kamphelikoptere. Burma er fra naturens hånd et rigt land, men 40 års isolation og undertrykkelse har sat landet årtier tilbage i udvikling. Ifølge FN bruger diktaturet 200 % mere på militærudgifter end på sundhed og uddannelse. Årsager til Fattigdom i u lande En væsentlig årsag til sult nød og elendighed i flere ulande (Afrika Bangladesh) er de høje fødselstal som med rette kan betegnes som befolkningseksplosion. I Burma mødte vi ikke en «overflod» af børn, årsagerne hertil kan søges i forskelle imellem religioner som buddhismen og islamismen. I Burma kan kvinder bevæge sig frit, de synes ligeberettigede med mændene, de er selvstændige og er næppe sexobjekter som i den arabiske verden. Overgreb undertrykkende voldsforbrydelser i nævneværdigt omfang mod kvinder har vi ikke kunnet påvise. Befolkningsvækst: 1 % (2011) Børnedødelighed 87 pr 1000 fødte. En tredjedel af børn under 5 år er undervægtige. Mænds levetid 54 år - kvinders 59 Anvendelse af prævention blandt kvinder (15-49 år): 34 % (2005) HIV/AIDS blandt den voksne befolkning (15-49 årige): 1.3 % af samlede befolkning (2005) Kludetæppekrig våbenhvileaftaler I perioden 1948 til 1988 var Burma hærget af kludetæppekrige mellem de mere end 100 forskellige etniske befolkningsgrupper. I mangt og meget er der lighedspunkter med årsager til krigen i Jugoslavien: magtbegær religiøse forskelle nationalisme overophedet idealisme og nationalisme. HIV-AIDS 85,

6 Deltagere i krigene var i en periode Burmas kinesisk støttede kommunistparti og 11 etniske grupperinger i Den Nationale Front. Ved «dygtigt» diplomati (selv de mest beskidte kneb blev brugt) men med korruption som det fremtrædende element, får Juntaen splittet sammenholdet indenfor oprørsbevægelserne og indgår en række separate våbenhvileaftaler, påvirket i nogen grad af udviklingen ude i den store verden, men primært indgået ved at medvirke og tillade produktion og handel med narko. Diktaturets omkostninger Kampene i Khan og Shanstaten sendte over burmesere på flugt ind i Yunnan provinsen i det sydlige Kina, derudover titusinder, som blev interneret i tre flygtningelejre i Thailand. Man har ikke omtalt de islamister i nord, som i en progrom flygtede ind i Chittagon Hills i Bangladesh. Her opholdt de sig i længere tid uden at modtage nogen form for hjælp. Da nøden fik et katastrofalt omfang, søgte de tilbage til Burma for at overleve. Her blev de forfulgt på floderne med maskingeværild fra fartøjer, som var leveret af Danmark som u-landshjælp. Disse fartøjer skulle efter aftale udføre fiskeriinspektion, men et kynisk styre brød også denne aftale. Dræbte og invaliderede Jeg har ikke kunnet finde præcise opgørelser over dræbte og invaliderede under krigshandlinger i mere end 26 år, men tallet er givetvis titusinder. Sult underernæring manglende uddannelse er et paradoks i et frugtbart land, som dertil er rigt på råstoffer og mineraler. Det er karakteristisk for diktaturets generaler, at de ved korruption kynisk har raget til sig og forsømt blot en nødtørftig udvikling af en befolkning, som vi kun kunne opfatte som åben, venlig tolerant og frem for alt flittig og initiativrig, når de ikke var forhindret af tvangsarbejde som slaver flygtede til Kina Indien Thailand og Banglaesh (Arakan muslimer) Guds hær af Det hellige Bjerg Kristne missionærer (baptister) fik især i Karenstaten en uforudset indflydelse, da folket supplerede kristendommen med sin oprindelige åndetro. Det gav sig bl.a. udslag i at to drenge på henholdsvis 9 og 12 år opfattedes af karenske (kristne) oprørsstyrker i at have overnaturlige evner de skulle bl.a. kunne hidkalde åndekrigere, hvis man var i knibe. De hellige krigere blev nedkæmpet af thailandske og burmesiske specialstyrker i forbindelse med deres gidseltagning af 100 hospitalspatienter. Efter befrielsen af gidslerne udbrød en sand jubel. 152

7 Gidsler berettede dog til journalister, at flere af de karenske partisaner havde overgivet sig med hænderne i vejret, men de blev klædt af og efterfølgende dræbt med et skud gennem hovedet. Børnesoldater blev brugt af alle de stridende parter Turisme Burmas valuta benævnes kyat. Kursen var officielt seks kyat for en dollar. På det sorte marked var kursen for en dollar. Valutasituationen kan sammenlignes med Jerntæppelandenes under Den kolde Krig. Når man færdedes på gader og stræder bag Jerntæppet, blev man tilbudt veksling til en ganske kurs anden end den officielle. Derfor havde man tvangsveksling ved indrejse, hvilket også gjaldt for Burma i Eksempel af hensyn til forståelsen Kursen for legal vestlig D mark og øst mark var ca. 4 danske kr. Illegal veksling i bank i København kurs fire østmark for en krone. Købekraften, for varer, som kunne opdrives, blev dermed øget, da priserne således blev reduceret fire gange. Juntaen har siden 1996 forgæves anstrengt sig for at tiltrække turister i stort tal for at afbøde den katastrofale mangel på fremmed valuta. Kyat 8,

8 Infrastrukturen restaurering af turistmål som eksempelvis pagoderne, bygning af luksushoteller og guesthouses foregik ved tilsidesættelse af de internationale normer for restaurering og ved brug af tusinder af tvangsarbejdere, tvangsforflyttelser, ulovlig og hensynsløs beslaglæggelse af privat ejendom. Udover disse årsager til den udeblevne strøm af turister skal tillægges forbud mod færdsel i områder med krigshandlinger Propaganda USDA: Juntaen opretter Union Solidarity and Development med et et anslået medlemstal på 11 mio. Alle offentlige ansatte er obligatorisk medlem. «Dusører» blev givet til fremmødte ved hyldest eller protestdemonstrationer organiseret af Juntaen. Plagiat fra det tidligere Sovjet. Propagandaen havde lighedspunkter med Nazitysklands og Sovjets naiv svulstig, nationalistik med militaristiske overtoner, men alligevel med en vis virkning. 154

9 Årligt modtaget ulandsbistand: 144,7 mio. US $ (2005) Udlandsgæld: 5.680,4 mio. US $ (1998) Afskrift: Dansk minister er i disse dage i Burma for at få indtryk af udviklingen i landet, hvor der efter flere årtier med diktatur nu er begyndende positive tegn på en demokratisk udvikling. Udviklingsminister Christian Friis Bach (R) har netop besluttet at fordoble den danske udviklingsbistand til Burma fra cirka 50 millioner til 100 millioner kroner om året. Jeg har set, hvordan der er tændt et håb i befolkningen om, at deres svære situation nu kan blive forbedret. Burmeserne er blandt verdens fattigste folk, og de har behov for støtte for at kunne udvikle deres land, siger ministeren. Er der trods alt håb? Tiden efter afholdelse af valget i april 2012 vil vise det. Vil juntaen nu som tidligere bryde løfter og aftaler? Det vil kræve radikale ændringer af menneskers holdninger moralsk og etisk at skabe et demokrati i Burma. Er det en optimistisk vurdering at håbe på, at vil lykkes? Måske! Men det vil tage generationer! Jeg troede efter Anden Verdenskrig, som man gjorde efter Første Verdenskrig, at krigenes vanvid i sig selv ville være overbevisende nok til at forhindre nye krige nye overgreb nye folkemord, men jeg tog fejl. Mit stille håb og mit formål er, at du erkender, at også du er noget du og dine beslutninger har betydning ikke kun for dig selv men også for dine medmennesker. Moralske etiske overvejelser Militærdiktaturet i Burma har mange lighedspunkter med den terror som det nazistiske voldsherresømme havde udsat os danske for under besættelsen i de fem forbandede år. Dengang gik jeg som smededreng til modstand mod den nazistiske undertrykkelse i sabotagegruppen BOPA. Som ung, som kristen, som pacifist havde jeg og kammerater diskussioner om, hvor grænsen går, for om man kan bruge vold uden at sætte sine idealer over styr. Kristendommens bud du skal elske din næste du må ikke ihjelslå er klokkeklare. Resultatet af vor tvivl blev: 155

10 Da vi var afskåret fra at bekæmpe nazisternes voldsregime med demokratiske midler, kunne vi tillade os at bruge vold = væbnet kamp. Denne forudsatte dog, at vi begrænsede skaderne på ejendom og tab af liv og førlighed. Denne noget hjemmestrikkede filosofi blev igennem besættelsesårene modstandsbevægelsens og resulterede i landsmænds accept af modstandskampen. Da Aung San Suu Kyi går ind for, at løse på Burmas problemer med Ikke Vold som våben, følger hun i sin fars general Aung Sans fodspor. Det vil derfor være nærliggende, at se på hans forhold til Ikke-Vold og nævne de bedst kendte fortalere for Ikke-Vold, nemlig Mahatma Gandhi, Nelson Mandela og Martin Luther King. Gandhi besejrede den engelske kolonimagt Krigens særlove blev opretholdt, hvilket betød, at myndighederne (englænderne) kunne arrestere og fængsle uden om retsvæsenet, derudover fortsatte censuren, hvilket betød, at to af Gandhis bøger blev forbudt. Gandhi var rystet over dette bedrag og opfordrede inderne til at nedlægge alt arbejde den 6. april 1919 og i stedet faste og bede i protest mod loven. Martin Luther King bekæmpede racismen i USA. Nelson Mandela bekæmpede det rascistiske Apartheudstyre i Sydafrika Gandhis loyalitet overfor England ændredes efter Første Verdenskrigs afslutning og hvorfor så det? Han havde organiseret et indisk ambulancekorps i lighed med det, han havde organiseret under Boerkrigen i Sydafrika, men dertil opfordrede han indiske frivillige til at melde sig til engelsk krigstjeneste. Gandhi hævdede, at som borgere under en engelsk regering var det en pligt at kæmpe for imperialisterne. Han var naiv nok til at tro, at en sådan loyalitet ville blive belønnet, men han blev skuffet, da englænderne brød sine løfter. 156 Aung San Ky 11, 20, 57, 154, 156 Ikke - Vold 58, 158

11 Gandhi og «freden» i München 1938 Ved Freden i München forrådte England og Frankrig Tjekko-Slovakiet, da man for at udsætte den kommende verdenskrig «solgte» Sudeterområdet til Nazi-tyskland. Afskrift i uddrag: Mennesket og Magten: januar 1939: Gandhi skrev følgende til den Tjekko-Slovakiske regering: «Den fred, der blev vundet i München, er en sejr for voldsanvendelse, men den er også dens nederlag. Tjekkoslovakiet var en lære for mig og os i Indien. Tjekkerne kunne intet andet gøre, da de så sig forladt af deres to mægtige allierede. Og dog vover jeg at påstå, at hvis de havde kendt brugen af Ikke-Vold som et nationalt forsvarsvåben, så ville de have stået op mod hele Tysklands magt og Italiens oven i købet. (Den tror jeg ikke på. ÅS) Tjekkerne skal vide, at Forretningsudvalget for den indiske Nationalkongres led med dem, da deres dom blev fældet. Smerten var til en vis grad egoistisk, men des mere ægte. For skønt vi numerisk er en stor nation, så er vi efter europæiske forhold, det vil sige i henseende til organiseret vold, mindre end Tjekkoslovakiet. Vor frihed er ikke bare truet, vi kæmper for at genvinde den Tjekkerne er fuldt bevæbnede, vi er ubevæbnede... Tjekkerne skal vide, at Forretningsudvalget for den indiske Nationalkongres led med dem, da deres dom blev fældet. Smerten var til en vis grad egoistisk, men des mere ægte. For skønt vi numerisk er en stor nation, så er vi efter europæiske forhold, det vil sige i henseende til organiseret vold, mindre end Tjekkoslovakiet. Vor frihed er ikke bare truet, vi kæmper for at genvinde den Tjekkerne er fuldt bevæbnede, vi er ubevæbnede... Demokratiet frygter blodsudgydelse». Afskrift slut. Ikke - Vold 58,

12 Gandhi overså imidlertid, at nazisterne havde myrdet eller anbragt modstandere i tugthuse eller KZ-lejre tyskere sad i beskyttelsesarrest (kzlejre), var under anklage for politisk virksomhed, var dømt for politisk virksomhed. Oppositionen var kvalt. Modstandere af nazismen var flygtet til udlandet, anbragt i tugthuse og KZ-lejre eller slet og ret myrdet. Den tyske pastor Niemüller konstaterede tørt, at da han endelig protesterede, var der ingen til at høre på hans protester. Nogle af Gandhi udtalelser kan måske vække til eftertanke: «Hvad, der vindes med vold, tabes ved vold». «At tilgive er den modiges smykke». Nelson Mandela betingede sig, da han godkendte den sydafrikanske frihedskamps overgang fra Ikke- Vold med Civil Ulydighed som våben til en voldelig kamp, at denne skulle tage hensyn til sagesløses liv og ejendom. I modsætning til Krigsforbryderdomstolen i Nürnberg efter Anden Verdenskrig havde man i Sydafrika på forhånd vedtaget, at alle uanset hvilke forbrydelser mod menneskeheden, de havde begået, ville de ikke blive straffet. 158

13 Desmond Tutu var metropolit for den anglianske kirke i Sydafrika og ærkebiskop af Cape Town fra I 1984 modtog han Nobels Fredspris og i 1995 blev han udpeget af Nelson Mandela til at lede Sandheds og Forsoningskommissionens arbejde i Sydafrika. Dette arbejde blev afsluttet i oktober Det lykkedes for Martin Luther King i spidsen for borgerrettighedsbevægelsen at ændre USAs lovgivning, og dermed i højere grad sikre negres rettigheder uden brug af vold. Han fik Nobels Fredspris. Men han blev myrdet af rascister. 159

14 Glimt af General Aung Sans indsats for Burmas selvstændighed. Aug San bliver født 13. feb myrdes sammen med seks andre ledende politikere 19. juni 1962 han blev kun 47 år. Hans virke er præget af hans personlige egenskaber, som afviger fra andre ledende personer, i et land, der er præget af Englands og Japans racistiske behandling af Burmas folk et land med to plager splittelse og jalousi udmøntet i kaos ustabilitet svig og bedrag. Anden Verdenskrig brød ud september 1939 Aung San deltager i den nationalistiske organisation Freedom Blocs bestræbelser på at fremskaffe våben til en fremtidig krig mod den engelske kolonimagt for Burmas selvstændighed. Englænderne trevler organisationen op, arresterer flere ledere, men Aung San slipper bort og går under jorden. Han sejler til Kina august 1940 og forsøger uden held at få kontakt til kinesiske kommunister, men får i stedet kontakt til den japanske efterretningsagent Keiji Suzuki (for hvem det lykkedes at lukke Burmavejen) og rejser med denne til Japan. Her erklærer man, at man vil støtte burmeserne i deres kamp mod den engelske kolonimagt for selvstændighed. Aung San og 30 andre kaldet kammeraterne bliver trænet på øen Hainan i guerilla krigsførelse, derfor beskylder kritikere Aung San for forræderi og for at invitere til den japanske invasion af Burma, som finder sted i Forklædt som kinesisk sømand vender Aung San til bage til Burma februar 1941, bliver udnævnt af japanerne som øverstkommanderede oberst for den burmesiske uafhængighedshær og deltager med japanerne i kampene mod engelske styrker og han bliver i oktober 1943 dekoreret af den japanske kejser. Men den japanske undertrykkelse af burmeserne er så brutal, at stemningen vender, ønsket og kravet om uafhængighed forstærkes. Burma National Army organiseres i hemmelighed med Aung San som krigsminster, og man søger kontakt med den engelske hærledelse for at få kampen koordineret mod Japan. Situationen har en vis lighed med den danske befolknings kovending fra «samarbejde» med besættelsesmagten og til den krigsretstilstand, der blev indledt med Folkeoprøret den 29. august Aung San er overbevist om, at fredelig sameksistens mellem de mange etniske minoriteter kun kan ske ved dannelse af et føderalt samfund, derfor afholder han møder med karenerne og opfordrer til fred og forståelse. 160 Aung San General 11, 12, 57, 160 Burmavejen 11, 38, 160

15 For at samle de mange modstridende opfattelser dannes Anti Fascistisk Organisation. Den fælles kamp afsluttes og en sejrsparade afholdes i Rangoon og en civil regering dannes i oktober. Herefter deltager Aung San i forhandlingerne om Burmas selvstændighed i London med Labours leder premiereminister Atlee. Det uafhængige Union of Burma blev erklæret den 4. januar Billedet af Aung San er broget bedømmelserne er ret så varierende datteren fremhæver hans statsmandskundskab baseret på pålidelighed og ærlighed primært må han opfattes som symptom på det kaos, Burma befandt sig i, men han var respekteret og beundret af flertallet i det burmesiske folk, værdier som er overført på hans datter Aung San Suu Kyi, og som vil få en afgørende rolle ved det kommende valg i april Forventninger ved valget i april 2012! 1. Vil Den nationale Liga (DNL) gentage den overvældende valgsejr fra 1988? 2. Vil militærjuntaen igen tilsidesætte valgresultatet? 3 Vil juntaen evt. i samarbejde med inden eller udenlandske kapitalistiske interesser forsøge at bevare magt/indflydelse i det tomrum, der tidsmæssigt vil opstå, når og hvis et parlamentarisk, demokratisk styre skal dannes? 4 Hvis de vil, hvor ligger deres grænseværdi for endnu en gang at bruge terror i form af mord tortur massakrer? 5 Vil landet opleve eksplosive hævnhandlinger, som efterdønninger af de grusomheder og andre forbrydelser, der er begået under det mangeårige militærdiktatur? 6 Vil man indføre en forsoningskommission, som den vi har set under Desmon Tutos ledelse i Sydafrika? 7 Kan/vil internationale organisationer (FN EU) medvirke, øve indflydelse til, at et nyt demokrati med kvaliteter, som kan accepteres? En besvarelse af disse spørgsmål er for nærværende rent gætteri; måske skal man henvende sig til en spåkone - bedst vil nok være at iagttage udviklingen fra sidelinjen i den kommende tid, som antagelig vil tage år. 161

16 Ad 1. Onsdag d. 18. jan Demokratiforkæmper og oppositionsleder Aung San Suu Kyi har onsdag afleveret en erklæring om, at hun officielt stiller op for partiet National Ligaen for Demokrati (NLD) og dette vil kunne få en plads i Burmas civile regering, hvis hun bliver valgt til parlamentet 1. april. Den tidligere vinder af Nobels fredspris registrerede sig hos landets valgmyndigheder og opstiller i en kreds i nærheden af hovedstaden Rangoon. Sandsynligheden taler for, at den jordskredssejr hun fik i 1988 gentages. Aung San Suu Kyi udtaler: «Vi kan ikke betragte det som et ægte frit og retfærdigt valg, hvis vi tænker på, hvad der er sket i de sidste måneder. Der har været hærværk mod National Liga for Demokratis plakater og mange forsøg på at skræmme folk,» «Vi har endnu ikke set et gennembrud, men vi er godt på vej mod det,» sagde San Suu Kyi sidste uge. I mellemtiden er hun blevet syg. Har hun ret? Fængselsmyndighederne i Burma oplyste fredag i sidste uge, at man ville løslade en af landets mest kendte politiske fanger og demokratiforkæmpere, Min Ko Naing, sammen med 650 andre fanger. Min Ko Naing spillede en central rolle i det prodemokratiske oprør i 1988, hvor tusinder af demonstranter blev dræbt. Min Ko Naing betragtes som Burmas mest fremtrædende demokratileder efter nobelprismodtager Aung San Suu Kyi. 300 fanger er sat fri i Burma Løsladelsen skete fredag. Da styret gav i alt 650 fanger amnesti. Men det var da ikke klart, hvor mange politiske fanger der var i blandt. Ifølge Burmas indenrigsminister, generalløjtnant Ko Ko, står 302 af de løsladte på en liste over politiske fanger, som er stykket sammen af en politisk gruppe. Generalløjtnanten nævnte ikke navnet på denne gruppe, men det menes at være nobelpristager Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD). Suu Kyi hævdede et døgn før løsladelserne, at endnu flere løsladelser af politiske fanger er på vej i den nærmeste fremtid. Det er hun blevet lovet af regeringen bag lukkede døre. «Men der er et lille problem, vi skal have løst», uddyber hun. Djævlen er nemlig i detaljen, da ingen rent faktisk ved, hvor mange fanger, der er bag lås og slå i Burma. 162

17 Vi har en liste med 700 politiske fanger, og det er flere end de 500, der er på den liste, regeringen har fra fængselsmyndighederne, men langt fra de 1.300, som vi har på vores liste.» Aung San Suu Kyi, opfordrer til politiske reformer, mere demokrati og frihed i en tale på landets statskontrollerede tv. Hun opfordrer også til øget pressefrihed og et stærkere og mere upartisk retsvæsen i landet. «Vi skal have love, der beskytter befolkningen. Kun i et retssamfund kan mennesker føle sig fri for frygt og et demokratiske system kan skabes,» siger hun. Den historiske tale, hvis indhold er offentliggjort en dag før talen sendes, indeholder også en opfordring til, at undertrykkende love ophæves. Talen, der allerede kan ses på Internettet, kommer forud for parlamentsvalget 1. april, hvor den tidligere Nobelfredspris-modtager stiller op. Forud for valget har Burmas regering besluttet, at alle opstillede partier får adgang til at tale til vælgerne i et 15 minutter langt indslag, hvilket er nyt og ses som en åbning over for oppositionen i landet. Udenlandske iagttagere siger, at styret i Burma er interesseret i at få Aung San Suu Kyi indvalgt i det nye parlament for at give regeringens reformprogram øget legitimitet og troværdighed. Ad. 2. Vil militærjuntaen igen tilsidesætte valgresultatet? Hendes parti beskylder regeringen og militærstyret for at stå bag 29 ulovligheder i valgkampen, Flere vurderer dog, at folkets opbakning til Aung San Suu Kyi er så stor, at hun kan regne med et godt valg trods chikanen fra militærstyret. Hun har en reel chance for at komme ind i parlamentet,» Hæren er splittet afgørende bliver hvem, der får magten Trods det, at de beholder stor indflydelse, er det langt fra med glæde eller stolthed, at mange af dem har måttet vende ryggen til deres militære identitet til fordel for en alt andet lige mere usikker og potentielt mindre lukrativ politisk tilværelse. Deres retræte giver plads til, at en ny generation af lidt yngre, det vil sige, at årige militærpersoner kan rykke op i hierarkiet og det kan forstærke splittelsen mellem to ledende fraktioner i militæret. Den ene udgøres af de nyslåede «militærparlamentarikere», der gennem de seneste årtier har gaflet til sig af landets rigdomme fortrinsvis gas og andre naturressourcer og sat sig tungt på magten. 163

18 Den anden ledende fraktion er officerer nær ved men endnu ikke helt i toppen af hierakiet, der fortrinsvis ser sig selv som landets beskyttere, som er bekymrede over den omfattende korruption og ønsker, at militæret får en mere tilbagetrukket rolle i forhold til politik og økonomi. De to fraktioner er udklækket på hvert sit militærakademi og har deres egne grupper af trofaste følgesvende, som kan have et vist lighedspræg med Hitlers SS. Måske findes der blandt den næste generation af militærledere en gruppe, der har potentialet til at være mere liberal og reform orienteret, og ikke er overbevist om juntaens propaganda, men skammer sig over militærets opførsel, er flove over det internationale samfunds fordømmelser og identificerer sig med den lidende befolkning. Men hvor dybt stikker uenighederne, og hvor meget forandring kan den nye generation bringe med sig? Ikke særlig dybt og ikke særlig meget er konklusionen. Alt er på militærets side Der er således ingen tegn på, at uenighederne vil føre til en splittelse af militæret eller en ny mere demokratisk retning. Selv fornuftige og patriotiske officerer vil ikke sætte deres karriere på spil for at promovere vestlige rettigheder. De militærfolk, der de seneste 20 år har givet indtryk af at ville søge forsoning eller interaktion med det internationale samfund, er enten blevet skubbet til side, sendt ud af landet, tvangs-pensioneret eller er endt i fængsel. Trods eksistensen af forskellige fraktioner gennem årene har det aldrig ført til en splittelse af militæret. Barnebarn af Burmas tidligere FN-generalsekretær U Thant, sætter sin lid til, at de nye kræfter vil være bedre teknokrater, men også han tvivler på deres demokratiske tilbøjeligheder. «Militæret står om noget tættere sammen nu end tidligere og har en meget klar økonomisk og politisk linje. Demokratisering og forsoning er langt nede på deres prioriteringsliste», siger han. Den nye generation inden for militæret har samme målsætninger som den foregående, men demokrati er tilsyneladende af endnu mindre betydning for de yngre. De vil ikke være mere tilbøjelige til at overgive magten til demokratisk-valgte politikere. Spørgsmålet er, om de vil lytte til og tage imod råd fra teknokrater, eksperter, økonomer og akademikere. Det har militærregimet ikke gjort indtil nu. Hvis den nye generation vil have interesse i at formindske fattigdommen samt forbedre sundheds- og uddannelsessituationen, vil det ikke nødvendigvis gøre dem mere demokratiske. 164

19 Ad. 4 Terror; hvem står bag? Hvis militærjuntaen ikke vil afgive magt, hvor ligger deres grænseværdi for endnu en gang at bruge terror- i form af mord - tortur - massakrer? Torsdag d. 29. dec Mindst 17 personer er omkommet, og snesevis er såret ved en voldsom eksplosion i Burmas finansielle centrum Rangoon. «Vi forsøger fortsat at få overblik over omfanget af ulykken,» siger en embedsmand. Øjenvidner siger, at eksplosionen skete i en bygning med butikker med medicinsk udstyr og produkter. «Vi hørte et meget højt brag, og derefter så vi ild og røg stige op fra stedet. Mange bygninger rystede. Årsagen til eksplosionen er endnu ukendt. Men ifølge myndighederne er der ikke tale om en bombe. Burma og Rangoon har ellers været ramt af flere bombeeksplosioner over de seneste år. Den 14. november i år eksploderede en bombe i den nordlige del af landet og dræbte mindst 10 personer, deriblandt to kvinder. Mindst 23 heraf 15 børn blev såret ved eksplosionen. I april mistede ni mennesker livet i tre bombeeksplosioner, mens mindst 75 blev såret. Det angreb var rettet mod en buddhistisk festival. Ad.6 Militærjuntaen har tidligere givet amnesti vil en forsoningskommission blive aktuel nu? Ad. 7 Internationale reaktioner Løsladelsen omfatter flere prominente fanger, og den er blevet hyldet af vestlige regeringer, der længe har krævet, at politiske fanger sættes fri. 8. januar 2012 Den danske udviklingsminister, Christian Friis Bach (R), er netop kommet hjem fra et tredages besøg i landet, og også han glæder sig over den seneste udvikling. Det er et ubetinget positivt skridt. Det var et af de krav, vi fremførte, da vi mødtes med seks ministre og præsidenten.» Danmark fordobler sin bistand til Burma til et pengebeløb på 100 millioner kroner om året. Ministeren lægger vægt på, at der er spirende positive tegn på en demokratisk udvikling efter flere årtier med diktatur. «Jeg har set, hvordan der er tændt et håb i befolkningen om, at deres svære situation nu kan blive forbedret,» udtaler Christian Friis Bach. 165

20 «Vi vil støtte de folkelige bevægelser, der arbejder hårdt for at udvikle demokratiet og dermed skaber forudsætningerne for både sociale, økonomiske og politiske reformer, det er fortsat vores politik, at Danmark på alle måder skal boykotte alt, der kan føres tilbage til militærstyret», forklarer Christian Friis Bach. Juntanens folk sidder dog fortsat på en del af økonomien i landet - herunder et flyselskab, som skulle have transporteret udviklingsministeren og hans embedsmænd fra den nyopførte regeringby Nay Pyi Taw til den gamle hovedstad, Rangoon, hvor den danske delgation havde en flyforbindelse til Bangkok i Thailand. Da det gik op for Christian Friis Bach og hans følge, at flyet kan spores tilbage til den gamle junta, tog han en rask beslutning og valgte alternativet: en køretur i bil på knap fem timer, som betyder, at delegationen må tage en senere afgang til Bangkok end planlagt. Udenrigsministeriet har under besøget i Burma været meget opmærksom på at undgå at bruge hoteller, fly og andre ting, som det gamle militærregime har aktier i. Men fordi der pludselig og uden for programmet var en mulighed for at få et møde med Burmas nye og reformorienterede præsident, var det ikke muligt at nå det oprindelige indenrigsfly. Derfor havde en af ministrene i den ny regering været så venlig at stille et fly til rådighed, men det viste sig altså at være et fly, der kan spores tilbage til det gamle omstridte regime, og så valgte Christian Friis Bach at takke pænt nej. Fredag d. 13. jan Danmarks udenrigsminister, Villy Søvndal (SF), melder sig fredag eftermiddag i koret af dem, der hilser Burmas løsladelse af demokratiforkæmperen Min Ko Naing og 650 andre politiske fanger velkommen. EU har også en mening Burmas regering indgik torsdag en våbenhvileaftale med landets største og mest fremtrædende etniske oprørsgruppe, Karen National Union (KNU). (Den etnisk karenske gruppe har i mere end 60 år gjort modstand mod regimet i Burma.) «Det er et modigt skridt og en yderligere bekræftelse af, at den reformkurs, som regeringen i Burma har valgt, fortsætter,» siger EU s udenrigspolitiske chef, Catherine Ashton. Den tidligere vinder af Nobels fredspris, der har tilbragt det meste af de sidste to årtier i husarrest, før hun blev løsladt i 2010, takkede for den internationale støtte ved en prisoverrækkelse i New York. 166

21 «Burma er tæt på et gennembrud på vejen mod demokrati. Vi har endnu ikke set et gennembrud, men vi er godt på vej mod det, vi ser til venner som jer for at hjælpe os på denne vanskelige vej, der kan være fuld af forhindringer, som vi dog vil være i stand til at overkomme med jeres hjælp. Jeg ser frem til en tid, hvor Burma vil undergå en demokratisering, hvor det vil være muligt for os at indgå i hyppige og meningsfulde udvekslinger med vores venner i andre dele af verden,» sagde Suu Kyi. Dark horses Investeringer fra især Kina beløb sig til otte billioner i Således har verdens næststørste økonomiske stormagt store økonomiske og geopolitiske interesser i Burma. Indien og Thailand kæmper også for at få adgang til Burmas naturressourcer og presser derfor ikke styret i større grad politisk. Burma er dog i stigende omfang blevet en pinlig affære for ASEAN, efter at bl.a. EU har lagt politisk pres på den sydøstasiatiske organisation. Strygejernet Than Shwe En af grundene til forandringerne ligger i skiftet fra den benhårde præsident Than Shwe til Thein Sein, der har vist vilje til reformer. Ikke at Than Shwe er væk. Bestemt ikke. En af de iagttagere, vi mødte, beskrev ham som et strygejern. Det er lykkedes at hive stikket ud, men strygejernet er stadig varmt, og kommer man for tæt på, brænder man sig. Men bag Than Shwe er der en kreds, der er noget mere vestlige i deres hjerter. Mange af dem er uddannet i Vesten, og de håber på at skabe et vestligt inspireret samfund. De ved, at der er brug for reformer. En optøning er på vej, men kan man have tiltro til magthaverne? «Foreløbig er reformerne kun ord i parlamentet. Vi mærker ingen forandring,» siger de ude i landet. Men alene det at ordene bliver sagt og formidlet, er et kæmpe fremskridt i det tidligere totalt lukkede land. De nye strømninger blev grundigt demonstreret ved en international mediekonference om pressens fremtid i Burma i sidste uge. (Delvist finansieret af Danmark, Norge og Sverige). Pressefolk, der aldrig tidligere havde kunnet gøre sig håb om et visum til det lukkede land, kom til Rangoon officielt inviteret af Informationsministeriet. Blandt dem repræsentanter for eksilpressen, for eksempel Toe Zaw Latt fra Democratic Voice of Burma. Som flere andre eksiljournalister havde han ikke sat sine ben i Burma i 23 år, fordi det ville have betydet omgående fængsling. Nu deltog han som officiel gæst. Han gik rundt med et smørret grin i en døs af begejstring. 167

22 Forhåndscensur fjernes I det hele taget var konferencen præget af en nærmest løssluppen stemning som om proppen var taget af en flaske champagne. Det gjaldt ikke mindst departementschefen i Informationsministeriet, Ye Htut, som i sit indlæg gennemgik pressecensurens historie i Burma, siden militærdiktaturet kom til i Det var en lang og sørgelig opremsning af stadige stramninger, latteren bølgede gennem salen, da han i sin powerpoint-præsentation nåede året 1982 og tørt konstaterede: «Da begyndte de også at rette stavefejl». Tiltro til magthaverne har udlandet dog ikke (endnu) Efter mødet med præsidenten udtalte Clinton USAs udenrigsmister, at hun mener, det endnu er for tidligt at løfte sanktionerne mod landet. Men ethvert skridt, som regeringen tager, vil blive nøje vurderet og matchet, da vi ønsker, at politiske og økonomiske reformer får fodfæste. Udtalelsen stemmer overens med de nordiske landes. Den offentlige mening? «Det er vigtigt for Burma, at hun kommer. Vi har for længe været afhængig af Kina, der bare tager vores naturressourcer og intet giver tilbage,» tilføjer en anden. «USA kommer med demokrati, og de har menneskerettigheder», udtaler en yngre munk, der deltog i munkeoprøret i Der har, lydt positive tilkendegivelser fra EU og USA, mens de store menneskeretsgrupper som Human Rights Watch og Amnesty International opfordrer til, at man ser tiden an. Det gør jeg så, for umiddelbart er jeg i tvivl om, man vil nå et acceptabelt resultat, der er for mange bolde i luften, meget er skjult hidtidige interessekonflikter er præget af jalousi fanatikere, eller egocentriske personers grådige, gridske kræfters ageren kan være uovervindelige hindringer. Det foreløbige resultat af valget afholdt den første april 2012 Mandag eftermiddag dansk tid bekræftede de statslige medier, at Aung San Suu Kyi er valgt ind i parlamentet. De officielle resultater ventes dog først offentliggjort i løbet af en uge. Allerede i dag den anden april 2012 erklærer Aung San Suu Kyis politiske parti, Burmas Nationale Liga for Demokrati (NLD), at det har vundet 43 ud af de 44 pladser, der var på valg til parlamentet i Burma og at det er usædvanligt, at medlemmer af mit parti er glade på dette tidspunkt efter et valg. Dette er ikke så meget en triumf for os. Dette er en triumf for folket, ord og handlinger, der kan skade eller gøre andre kede af det, må undgås fuldstændigt. Jeg vil bede alle medlemmer af partiet om at sikre, at folkets sejr bliver en værdig sejr. 168

23 Glæde med et stænk af malurt «Vi håber, dette er indledningen til en ny æra», sagde Aung mandag morgen dansk tid umiddelbart efter, at resultaterne løb ind til partiets hovedkvarter. Iagttagere mener noget naivt måske, at det nuværende styre har brug for, at Suu Kyi kommer ind i parlamentet for at styrke regeringens legitimitet og for at få den vestlige verden til at lette sanktionerne og investere i landet. Den matematiske virkelighed rykker ikke på magten Burmas parlament har 664 pladse. Heraf har militæret på forhånd 25 %. 348 pladser er repræsenteret af medlemmer, der støtter militæret. Ud over Aung San Suu Kyis parti (NLD) opstillede 17 partier og 8 uafhængige kandidater. Selv om hendes parti vandt samtlige 44 pladser ved suppleringsvalget, vil det ikke rykke ved magtbalancen i parlamentet. Suppleringsvalget bør opfattes som en test for, hvor langt Burmas militær og nye civile regering er parat til at gå i det reformarbejde, som blev indledt i fjor. Menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch giver heller ikke noget for dagens valg i Burma. «Det er kejserens nye klæder. Det er et propagandanummer, der skal give Burma et bedre omdømme i omverdenen og på sigt få Vesten til at ophæve sanktionerne mod styret», siger Human Rights Watchs Lotte Leicht. Det var ikke et frit valg Organisationen påpeger blandt mange på følgende begrænsninger: Partier og kandidater kunne ikke frit føre valgkamp. Partier, der har medlemmer, som er fængslet eller tilbageholdt af myndighederne, kan ikke deltage i valget. Der er i dag ca politiske fanger, og antallet er steget i de seneste par år. Direkte valgsvindel Oppositionspartiet i Burma, NLD, klager over, at der er blevet manipuleret med stemmesedlerne ved landets suppleringsvalg, der har været klager over, at der er smurt en form for voks over afkrydsningsfeltet for Suu Kyis parti, så krydset senere kan gnides af og stemmen annulleres. Det er sket overalt i landet. Et klagebrev er sendt til valgkommissionen. Der har været flere tilfælde af bøvl og ballade, døde mennesker på stemmesedlen og skud med haglbøsser efter kandidater. Situationen i dag er, at vi må vente på resultater, der viser undertrykkernes vilje til at realisere et sandt demokrati derfor er vi henvist til: Wait and see. 169

24 A Afghanistan 127 Anden Verdenskrig 37 Angor Watt 41 Aung San General 11, 12, 57, 160 Aung San Ky 11, 20, 57, 150, 154, 156 B Bangladesh 152 Burmavejen 11, 38, 160 C Chiang Kai Shek 11, 127 Christian Friis Bach 155 Clinton præsident 148 D Den gyldne Trekant 9 Den nationale Liga 14, 149 Dødens Jernbane 39 F Flygtningelejr 127, 128 FN 151 G Gandhi 157 Guds hær 152 Guerilla-aktivitet 55 H Himmalay 86 HIV-AIDS 85, 151 I Ikke - Vold 58, 157 Irrawaddy 74 K Karen folket 26 Khmer riget 41 Krigsforbryderdomstol 148 Kulturrevolution Stikordsregister Kuomintang 11, 127 Kyat 8, 153 L Ledo-rute 38 M Mae Hong Son 127 Mandalay 11, 77 Mao Formand 11, 129 Mekongfloden 9 Murens Fald i N Narkotika 9, 85, 125,153 Nobels fredspris 14, 58, 149, 159 P Pol Pot 150 R Regntid Tørtid 80, 139 Reinkarnation 145 Rovhugst 56 S Sanktionspolitik 78 Shan folket 8, 26, 127 Sovjet 150 T Taliban 127 Tiannempladsen 74, 150 Tvangsægteskaber 84 U Unesco 142 V Vieth Nahm 89, 140 W WHO 85 Y Yunnan 152

25 Uddrag klip fra TV dagbladene Berlingske Tidende - Information Lonely Planet rejseinformation Political ressources on the Net Amnesty International landerapporter Human Rights Watch landerapporter Lilian Staffes dagbog. Hvor de ti bud ikke gælder og Landet med de ulykkelige smil; Den Danske Burma Komté A History of Modern Burma, Michael W. Charney, Cambridge Aung San Suu Kyi, Mit Burma, Artikler, Gyldendal NAGA, ET FOLK MELLEM INDIEN OG BURMA, Hvem er de indfødte folk? IWGIA Kilder REJSEN TIL JADELANDET, Mellemfolkeligt Samvirke 171

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Aage Staffe. 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012

Aage Staffe. 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012 Aage Staffe 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012 1996 Indtryk Burma Myanmar 2012 2012 Aage Staffe og Forlaget Ådalen Tryk: Linde Tryk, Århus Udgivet af: Forlaget Ådalen Søsvinget 18 8250 Egå www.forlagetaadalen.dk

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja

NYHEDSBREV. Året der gik 2. del. Januar 2014. Cambodja NYHEDSBREV Januar 2014 Cambodja Året der gik 2. del 2013 var på mange måder et historisk år for Cambodja: Landet har holdt et relativt fredeligt valg, d med omfattende valgsvindel som har født de største

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Indtryk på vejen til Mandalay

Indtryk på vejen til Mandalay Kapitel 4 Indtryk på vejen til Mandalay Aung San Kyi er datter af Burmas frihedshelt general Aug San, der under og efter Anden Verdenskrig skabte forudsætningerne for den første selvstændige burmesiske

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah

Belkacem Bensayah. Guantánamo. Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah Belkacem Bensayah er født i Algeriet, men var bosat i Bosnien. Han har været tilbageholdt på uden sigtelse siden januar 2002. Anklagerne mod Bensayah bygger på usikre

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET

DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET DIN GUIDE TIL MENNESKERETTIGHEDER PÅ INTERNETTET 02 INTRODUKTION De menneskerettigheder, du har i det virkelige liv, gælder også, når du er online! I denne guide kan du læse om dine menneskerettigheder,

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER

FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Udgivet på Ræson ( http://raeson.dk/ ) Hjem > Flyt fokus: Demokratiske valg løser ikke Afrikas problemer FLYT FOKUS: DEMOKRATISKE VALG LØSER IKKE AFRIKAS PROBLEMER Der er for meget fokus på kritisable

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Historien om Sha og hans hjemland Burma. Sha og Burma Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006

Historien om Sha og hans hjemland Burma. Sha og Burma Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006 Historien om Sha og hans hjemland Burma. Af Kristen Hofgaard Møller Europahøjskolen på Kalø November 2006 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Kort over Burma... side 4 Kampen for uafhængighed...

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Årsplan for projekt på 9.årgang

Årsplan for projekt på 9.årgang 1 Årsplan for projekt på 9.årgang - Den alternative Skole 2014/15 Årsprojektet på 9. årgang: Danmark i verden - Samfundsopbygning - Rettigheder og pligter i Danmark (ytringsfrihed, religionsfrihed, stemmeret,

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på

Foto: Jakob Dall for MS. Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på Foto: Jakob Dall for MS Håbet om en bedre verden lever videre Testamente en anden måde at donere på 1 2 En anden måde at donere på 2 Vores løfte til dig 3 Om at testamentere 4 Kampen for retfærdighed er

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder ***

Kristian Jensens tale. v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning *** Det talte ord gælder *** Kristian Jensens tale v. Venstres Landsmøde 2012 i Herning Det talte ord gælder 367 dage. 3 timer. 32 minutter. Det er lige nøjagtig så lang tid, vi har. Så lukker valglokalerne til kommunal- og regionsvalget

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Fredelige demonstranter myrdes

Fredelige demonstranter myrdes Kapitel 2 Fredelige demonstranter myrdes 2000 Aung San Kyi forlader Rangoon i bil - stoppes af militærpoliti - hun tilbringer 9 dage i bilen på stedet i mere end 30 graders varme. 2002 Husarresten ophæves.

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af terrortruslen mod Danmark 8. januar 2013 Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Det globale trusselsbillede er dynamisk, fragmenteret og komplekst.

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND

SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND SUZETTE FROVIN & LAURA FUGMANN THAILAND MELLEM TEMPLER OG SKYSKRABERE DET 20. ÅRHUNDREDES HISTORIE REDAKTION: PETER FREDERIKSEN FRYDENLUND THAILAND mellem templer og skyskrabere Frydenlund og forfatteren

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer

Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner og opgaveformuleringer Historie: Eksempler på emner Historie - engelsk Martin Luther King og De Sorte Pantere deres forskellige måder at kæmpe på The Blitz IRA Nordirland Forhold

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere