INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD"

Transkript

1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1

2 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp er med til at gøre en forskel med hensyn til at mindske forureningen af miljøet. For beboerne er det nu blevet lettere at komme af med det farlige affald på en miljømæssig korrekt måde, fordi beboerne fremover kan aflevere deres farlige affald til dig. Tættere på boligen kan det ikke blive. I denne folder beskriver vi, hvad farligt affald er, hvordan du skal modtage og aflevere det farlige affald, og hvad du skal gøre for at undgå uheld. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon Vi ønsker dig held og lykke med opgaven, og endnu engang tak for din indsats. Med venlig hilsen Affald og Genbrug Frederiksberg Kommune 2

3 INDHOLD HVAD ER FARLIGT AFFALD 4 MÆRKNING AF FARLIGT AFFALD 5 ALFABETISK LISTE OVER FARLIGE AFFALDSPRODUKTER 6 FARLIGT AFFALD-SKABET 8 SÅDAN MODTAGER DU FARLIGT AFFALD 10 SÅDAN AFLEVERER DU FARLIGT AFFALD 12 UHELD I FORBINDELSE MED FARLIGT AFFALD 13 3

4 HVAD ER FARLIGT AFFALD Alle kemiske stoffer og produkter er farligt affald, såsom kaustisk soda, ukrudtsmidler, lim, spildolie m.m. Sådanne produkter kan kendes på, at emballagen er mærket med et faresymbol (se side 5). Men også batterier, lysstofrør, lavenergipærer og genopladelige apparater, hvor batterierne ikke kan tages ud (f.eks. boremaskiner og el-tandbørster) er farligt affald. I nogle tilfælde er det ikke kun indholdet, der skal håndteres som farligt affald, men også emballagen. Det gælder for eksempel trykflasker og pap og papiremballage som har indeholdt gift. Håndtering af medicinaffald Vi har valgt ikke at indsamle medicinaffald som farligt affald, fordi opbevaring af medicinrester på ejendommen vil kunne tiltrække misbrugere. I stedet skal beboerne aflevere denne type affald på apoteket. Er der læge- eller tandlægepraksis i ejendommen, så vær opmærksom på, at de selv skal sørge for bortskaffelse af eventuelt medicinaffald. 4

5 MÆRKNING AF FARLIGT AFFALD FARESYMBOLER NYE Sundhedsfarligt Giftig Brandfarlig Brandnærende Ætsende Miljøfarlig FARESYMBOLER GAMLE Sundhedsfarligt Giftig Brandfarlig Brandnærende Ætsende Miljøfarlig Produkter der kan være sundhedsfarlige, brandfarlige og/eller farlige for miljøet skal være mærket med et faresymbol. Fremover vil du støde på to forskellige typer af mærker. De gamle med sorte symboler på orange baggrund og de nye med røde symboler på hvid baggrund. Emballagens mærkning viser, hvordan kemikalierne skal håndteres så det er risikofrit og sikkert. BATTERIER, LYSSTOFRØR OG SPAREPÆRER ER OGSÅ FARLIGT AFFALD 5

6 ALFABETISK LISTE OVER FARLIGE AFFALDS- PRODUKTER Listen er eksempler på farligt affald og er ikke fyldestgørende A Acetone Afkalkningsmidler Akkumulatorer B Baser Batterier (alle typer) Bekæmpelsesmidler *) Benzin Bil- og bådvedligeholdelsesmidler Blegemidler Bums C Cellulosefortynder D Denatureret sprit Desinfektionsmidler E Eddikesyre Elsparepære F Fikservæske Fluemidler *) Fortynder Fotofilm, -negativer og -papir Fremkaldervæske Frostvæsker Fugemasse *) G Glykol Gulvpolish Gødningsmidler H Havegødning Hobbykemikalier Hårfarve og -blegemidler I Insektmidler *) K Kaustisk soda Kit Kviksølvlamper og -termometre Kølervæske L Lak og lakfjerner *) Lampeolie Lightergas Lim *) Loddevand Lysstofrør Låsespray *) M Maling og malingsfjerner *) Metalpudsemidler Mosmidler *) 6

7 Motorrens Muldvarpegift Musegift *) Myggebalsam Myregift Møbelolie Møbelpolish N Natronlud *) Neglelak og neglelakfjerner O Olie Oliefiltre Ovnrens P Petroleum Pletfjerner Printerpatroner Propylalkohol Pudsemidler R Rengøringsmidler Rensebenzin Rottegift *) Rustfjerner S Salmiakspiritus Salpetersyre Saltsyre Smøremidler Solution Spartelfarver Spildolie Spraydåser *) Sprinklervæske Sprit Stoftrykfarver og kemikalier Svampebekæmpelsesmidler T Tekstilimprægneringsmidler Terpentin *) Tetraklorkulstof Toiletrens Tonefarve Trichlorethylen Træbeskyttelsesmidler *) Træsprit Tuschpenne Tændmidler U Ukrudtsmidler Affald, der er mærket med *) er så skadeligt for miljøet, at den tomme emballage også skal afleveres 7

8 SÅDAN BRUGER DU FARLIGT AFFALD- SKABET FAKTA OM FARLIGT AFFALD-SKABET FARLIGT AFFALD-SKABET ER ET METALSKAB MED FIRE HYLDER INDE HOLDENDE TO PLASTKASSER. SKABET SKAL HELST PLACERES UDENDØRS OG ALTID AFLÅSESEFTER BRUG. HØJDE: 178 CM BREDDE: 99,5 CM DYBDE: 50 CM For at kunne opfylde brandmyndighedernes krav om opbevaring af brandfarlige produkter skal ejendommen have et brandsikret skab til opbevaring af det farlige affald. Skabet er gratis og udleveres i forbindelse med tilmeldingen til ordningen for farligt affald. Farligt affald-skabet er på forhånd godkendt af brandmyndighederne, så længe der ikke opbevares mere end 25 liter farligt affald i skabet ad gangen. Sammen med skabet følger to plastkasser og skabet kan og skal aflåses efter brug. Skabet skal stå i terrænniveau, og der må ikke være trapper eller lignende på adgangsvejen. Placeringen af skabet skal altid aftales med kommunens konsulent. 8

9 FARLIGT AFFALD-SKABET ER GRATIS OG GODKENDT AF BRANDMYNDIGHEDERNE 9

10 SÅDAN MODTAGER DU FARLIGT AFFALD Når du modtager beboernes affald, er der flere forhold, du skal være opmærksom på: Tjek affaldet Når du modtager det farlige affald, skal du undersøge: om emballagen er tæt om der står på emballagen, hvad det indeholder. Hvis der ikke står noget, så spørg den, der afleverer affaldet, og skriv det på emballagen med en tuschpen. Er affaldet ukendt, så skriv Ukendt. Anbring affaldet på en sikker måde Affaldet skal anbringes i de udleverede plastkasser. Kasserne må ikke stables. Lysstofrør og lavenergipærer lægges ved siden af kasserne inde i skabet. Åbn ikke emballagen og lugt aldrig til kemikalierne. Det kan være giftigt at indånde. Du må aldrig hælde affald sammen, heller ikke selvom det tilsyneladende er det samme produkt. Syre, f.eks. saltsyre, svovlsyre eller salpetersyre, holdes adskilt fra klorholdigt affald, f.eks. klorin. Anbring disse to typer affald i hver sin kasse. Klorin og syre kan danne en giftig gas ved sammenblanding. BLAND ALDRIG AFFALDS- RESTER SAMMEN OG LUGT ALDRIG TIL KEMIKALIERNE 10

11 TJEKLISTE VED MODTAGELSE AF FARLIGT AFFALD UNDGÅ BRUG AF ÅBEN ILD BRUG ALTID ARBEJDSHANDSKER SØRG FOR AT EMBALLAGEN ER TÆT SØRG FOR AT INDHOLDET STÅR PÅ EMBALLAGEN ANBRING AFFALDET PÅ EN SIKKER MÅDE I PLASTKASSERNE ELLER PÅ HYLDERNE LUGT ALDRIG TIL INDHOLDET BLAND ALDRIG AFFALDSRESTER SAMMEN. Behandling af maling Malerbøtter mærket med mal-koden 00-1 må du gerne lægge i dagrenovationen, hvis malingen er tør. Miljøet skades ikke, hvis de bliver brændt. Hvis plastmalingen er våd, skal den afleveres som farligt affald. Hvis den våde maling lægges i dagrenovationsbeholderne, kan det ske at malingen sprøjter ud på skraldebil og gade, når malerbøtten presses sammen. Alt andet maling, som oliemaling (terpentinmaling) og linolie skal afleveres som farligt affald. Sikkerhedsforanstaltninger Brug arbejdshandsker, når du modtager det farlige affald. Selv om emballagen er lukket, kan det ikke udelukkes, at der er skadelige stoffer uden på flasker og bøtter. Gør dig klart, hvor den nærmeste håndvask er, så du kan vaske hænder m.m., hvis du får kemiske stoffer på dig. Når du har modtaget det farlige affald, må det ikke tages i brug igen, hverken af dig eller andre beboere, selvom der er en rest tilbage. Det er ikke sikkert, at emballagen indeholder det, der er angivet på den. Undgå brug af åben ild. 11

12 SÅDAN AFLEVERER DU DET FARLIGE AFFALD BESTIL AFHENTNING AF FARLIGT AFFALD PÅ FREDERIKSBERG.DK/AFFALD ELLER RING TIL Når de to plastkasser er fyldt, og inden du har modtaget 25 liter affald, skal du bestille afhentning. Brug vores selvbetjening på hjemmesiden eller ring til os. Vær opmærksom på, at der kan gå nogle dage fra du bestiller, indtil affaldet kan hentes. Ved 25 liter forstås mængden af det affald, der er i flasker, dunke m.m. Det vil sige, at hvis du får en to liters dunk med en sjat i bunden, skal du kun regne sjatten med. Du må derfor skønne for de enkelte bøtter, flasker m.m., hvor meget der i dem. Notér mængden ned, når du modtager affaldet, så du hele tiden ved, hvor meget affald du opbevarer. Grænsen på de 25 liter er blevet fastlagt, da der ellers fra brandvæsenets side stilles krav om særlig indretning af det rum, affaldet opbevares i. 12

13 UHELD I FORBINDELSE MED FARLIGT AFFALD Det er meget sjældent, at der sker uheld i forbindelse med indsamling af farligt affald. Alligevel er det godt at vide, hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. Spild af miljøfarlig væske Hvis det drejer sig om et lille spild af væske, kan det opsuges med kattegrus. Hav derfor altid en pose med kattegrus stående i nærheden af Farlig affald-skabet. Når den farlige væske er opsuget, skal kattegruset lægges i en tæt, lukket beholder og afleveres sammen med det farlige affald. Skriv på posen, hvad indholdet er. Hvis der er tale om et stort spild mere end der kan suges op med kattegrus eller lignende, skal du tilkalde brandvæsenet på telefon 112 og sørge for at uvedkommende holdes væk. 13

14 UHELD I FORBINDELSE MED FARLIGT AFFALD Udslip af luftarter Hvis det indsamlede affald lugter, så sørg for udluftning. Derefter skal du undersøge, om der er emballager, der ikke er lukkede, eller som er utætte. Hvis dette er tilfældet, skal den væske, der er løbet ud, opsuges, og den utætte emballage tætnes eller placeres i en lukket beholder. Hvis lugten er voldsom, tilkaldes brandvæsenet på telefon 112 og uvedkommende holdes væk. Kemiske væsker på hud eller i øjne Får du væske på huden eller i øjnene, skal du straks skylle med vand fra en vandhane eller øjenskylleflaske, indtil svie eller smerte er ophørt. Fjern tøj, der er ramt af kemikalier. Er huden efter skylning beskadiget, skal du søge læge. Ved en større beskadigelse, eller hvis du bliver ramt i øjet, skal du altid ringe til telefon 112. Indånding af skadelige dampe Er der risiko for, at du har indåndet skadelige dampe, skal du tage på skadestuen, fordi virkningen fra nogle skadelige dampe først kommer op til 24 timer efter indåndingen. OBS! FOR ALLE UHELD GÆLDER, AT DET ER BEDST AT FOREBYGGE 14

15 GODT AT HAVE TÆT VED DET FARLIGE AFFALD KATTEGRUS TIL AT SUGE VÆSKER OP ØJENSKYLLEMIDDEL TIL SKYLNING AF ØJNENE BEHOLDER MED LÅG, DER KAN BRUGES, HVIS NOGET EMBALLAGE ER UTÆT HUSK MOBILTELEFONEN, ELLER SØRG FOR AT HAVE LET ADGANG TIL EN TELEFON DINE EGNE NOTATER 15

16 Bygge- Plan- og Miljøafdelingen Frederiksberg Kommune Telefon: Denne pjece henvender sig til dig, der har fået ansvaret for at indsamle farligt affald fra ejendommens beboere. Din indsats er med til at mindske forureningen af miljøet. Hvis det farlige affald smides i den almindelige skraldespand, bliver det brændt på de almindelige forbrændingsanlæg og forurenende stoffer kan komme ud i luften og/eller ende i slaggen (asken) fra forbrændingen. Så kan slaggen ikke genbruges som fx fyld under veje og må deponeres på en losseplads. Derved er der risiko for at det farlige affald kan forurene grundvandet. Hvis det farlige affald hældes i afløbene, kan det medføre, at rensningen af spildevandet forringes, og de skadelige stoffer fra rensningsanlæggene bliver udledt til Øresund, hvor der både fiskes og bades. Med din indsats bliver det farlige affald i stedet behandlet så miljøet belastes mindst muligt. Det farlige affald bliver kørt til forskellige behandlingsanlæg, som f.eks. Kommunekemi, hvor de har særlige anlæg, der kan rense røgen. Men noget af det farlige affald bliver også genanvendt. Eksempelvis bliver batterier behandlet så metallerne kan genanvendes. GOD FORNØJELSE MED INDSAMLINGEN OG TAK FOR HJÆLPEN Design: ESSENSEN.COM Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Foto: Lennart Søgård-Høyer, Gitte Lotinga, Colourbox Marts