Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Farligt affald. Sådan sorterer, mærker og emballerer du. Vi er klar til at hjælpe dig"

Transkript

1 Sådan sorterer, mærker og emballerer du Farligt affald Vi er klar til at hjælpe dig Kontakt ASA-kemi Mandag torsdag kl Fredag kl Telefon Mail Oversigt Hvad er farligt affald?...side 2 Mærkning og emballering...side 3 Placering af etiket og fareseddel. Side 4 Valg af emballage...side 5 Sortering og emballering...side 6

2 Hvad er farligt affald? Produkter med disse faresymboler Farligt affald har typisk én eller flere af følgende egenskaber: betegnes som farligt affald Gamle faresymboler Nye faresymboler Farekategori Eksempler Eksplosions-fare Fyrværkeri, sprængstof, nødraketter, airbags Vurder altid affaldets sammensætning og konsistens: Er affaldet pumpbart/flydende eller fast? Er affaldet surt, basisk eller neutralt? Brandfarlig Opløsningsmidler, terpentin, alkoholer, spraydåser, benzin, sprit, petroleum Brændnærende Brintoverilte, peroxider, klorin, perchlorsyre, nitrater Gasflaske Gasflasker Ætsende Desinfektionsmidler, baser, lud, natriumhydroxid, ammoniak, syrer, akkumulatorvæsker, jernklorid, kobbersalte Giftigt Pesticider, cyanid, isocyanater, kviksølv for bindelser, bekæmpelses midler, bejdset såsæd, insektmidler, musegift, rottegift, svampemidler Ingen Sundhedsfare Epoxy, kviksølv, asbestaffald, lim, lak Er affaldet reaktivt (reagerer med andre stoffer)? Alfabetisk liste over farlige affaldstyper A Acetone Fosfater Affedtningsvæske Fotovæsker Afløbsrens Fremkalder Akkumulator Fugepatroner Algefjerner G Gift; alle typer Ammoniak H Hydrogenperoxid B Basisk affald I Imprægneringsvæsker Batterier; alle typer Isocyanater Bejdsepasta Jod Benzin K Kemikalier Blegemidler Klorin Bore-/skæreolie (slam) Kondensatorer Bremsevaskervand Kviksølv; termometre Brintoverilte Køle-/smøremiddel Bremsevæske Kølervæske C Carbid L Lavenergipærer Chlor Limrester Til ætsende affald medlysstofrør Cyanider D Desinfektionsmidler Læsket kalk ph-værdi under 6 og ph-værdi Dieselover 8 bruges altid plast M Malerstøv eme Elsparepærer Malingsrester; alle typ ballage. Epoxy Metalpulver F Ferrosulfat, jernvitriol Methanol Flydende affald må ikke emfixervæsker Motorolie; alle typer balleres i spændelågsfade. De Formalin N Natriumhydroxid-kaus Fortynder O Olieaffald (opsugning skal emballeres i spunstromler, dunke eller palletanke. Glas skal altid pakkes i spændelågsfade og beskyttes med egnet pakkemateriale. Knust glas fra f.eks. kviksølvholdige termometre pakkes også i spændelågsfade og med egnet pakkemateriale. Sundhedsfare Ingen Miljøfare Tungmetalholdige materialer, kviksølvholdige lyskilder, træ beskyttelses midler, CFC, fotovæske, frostvæske, batterier, medicinaffald AS Nybølnorvej 26, 6310 T 88 2

3 Mærkning og emballering Generelle retningslinier Rens emballagen for gamle numre, etiketter og faresedler, så der ikke er tvivl om indholdet. Sørg for, at emballagen er ren og tør, så etiketten binder bedst muligt. Hvis I selv skriver deklarationsnummeret, så skriv med tydelig og vejrbestandig skrift på emballagen. Mindre enheder samles på palle, omvikles med gennemsigtig krympefilm og mærkes udenpå. Ring til os og bestil Deklaration og etiketter I kan ikke sende affald af sted uden en deklaration og et deklarationsnummer. Ring til os, så laver vi begge dele til dig. Og sikrer, at du overholder lovgivning. Farligt affald Skal have deklaration og etiket med deklarationsnummer Farligt gods Skal have deklaration og etiket med deklarationsnummer, UN-godkendt emballage og fareseddel. Etiket med deklarationsnummer 3

4 Placering af etiket og fareseddel Containere og alle typer palletanke (IBC ere). Emballagen skal mærkes på to modsatstående sider. Værd at vide Når du bestiller hos ASA-kemi, får du automatisk både deklaration og etiketter til alle dine emballager Spunstromler og spændelågsfade alle størrelser, jern og plast. Emballagen mærkes på toppen og på siden. og apotekerkasser. Emballagen mærkes på siden. 425 L grå kasse emballagen mærkes på toppen. 4

5 Valg af emballage Farligt affald Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning. Det vil sige: Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder Emballagen skal være tæt Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes Gamle mærkesedler, som ikke svarer til indholdet, skal fjernes Vægtgrænserne for emballagetypen skal overholdes Farligt gods Farligt affald, der kategoriseres som farligt gods, skal transporteres i henhold til ADR bestemmelserne(europæisk konvention om international transport af farlig gods). Det vil sige alle reglerne fra farligt affald og: Emballagen skal være UN-godkendt og bære den internationale UN-kode Emballagen skal være solid og i stand til at modstå de påvirkninger der normalt kommer under transport med en lastbil Emballagen skal kunne modstå kemiske påvirkninger fra affaldet under transporten UN-godkendte emballager kan også genbruges. Men først skal du sikre dig følgende: Emballagen er tæt, og at der ikke er buler eller tæring, der svækker dens styrke Emballagen kan lukkes helt, dvs. at alle pakninger er ubeskadigede. I modsat fald skal de skiftes På plast emballager holder UN-godkendelsen kun i 5 år, det betyder at emballagen skal tjekkes om den er blevet for gammel 5

6 Sortering af affaldet For at håndtere affaldet sikkert, er det vigtigt, at det bliver korrekt sorteret. Som hovedregel skal forskellige affaldstyper holdes adskilt. A Affaldsgruppe A: Olieaffald Dieselolie Fuelolie Fyrinsolie Gearolie Hydraulikolie Motorolie Oliefiltre Olieforurenede klude Olieforurenet jord Smøreolie Varmetransmissionsolie(PCB-fri) Container B Affaldsgruppe B: Halogen- og svovlholdigt affald Chloroform PCB-olie Chlorothene Perchlor Freon Svovl Klorin Tetrachlor Methylenchlorid Trichlor PCB-forurenet bygningsaffald Trichlorethylen C Affaldsgruppe C: Affald med højt energiindhold Acetone Methanol Alkohol Motorbenzin Animalske olier Olieemulsioner Benzin Styren Bremsevæske Toluen Butylacetat Xylen(Xylol) Ethanol Fortynder Fritureolie Isopropanol H Affaldsgruppe H: Affald med lavt energiindhold Affedterbade Formalin Aminer Fremkalder Asfalt Konsistensfedt Bitumen Maling, lak og farver Bore-skærevæsker Organiske syre og salte Bremsevæskevand Phenol Epoxyforbindelser Polyoler Ethylenglycol Spartelmasse Filtre Sæbe Container 6

7 K Affaldsgruppe K: Affald med kviksølv COD-væsker Kjeldahlvæsker (med kviksølv) Kviksølvbejdset såsæd Kviksølvsforurenet glas og indpakningsmateriale Kviksølvtermometre Metallisk kviksølv Kviksølvbatterier Kviksølvlamper Kviksølvrelæer Lysstofrør O Affaldsgruppe O: Reaktivt affald Oxiderende stoffer Organiske peroxider Borat og perborat Acetoneperoxid Bromater og perbromater Acetylacetoneperoxid Chlorater og perchlorater Cychlohexanonperoxid Chromater og dichromater Dibenzoylperoxid Hydrogenperoxid Methylethylketonperoxid Hypochlorater (faste) Iodater og periodater Stoffer der reagerer ydderst Manganater og permanganater voldsomt med vand Mønje Phosphorpentaoxid Nitrit- og nitratsalte Perchlorsyre Stoffer der udvikler brandfarlige Picrinsyre (fugtet) Gasser ved kontakt med vand Sølvnitrat Alkalimetaller og legeringer Uorganiske peroxider Aluminiumspulver Amider af metaller Stoffer der udvikler syredampe Carbider ved kontakt med vand Chlorsilaner Aluminiumchlorid Ferrosilicium Chlorsulfonsyre Hydrider Ferrichlorid (vandfri) Kaliumpermanganat Phosphoroxychlorid Lithiumaluminiumhydrid Siliciumtetrachlorid Phospbider Svovldichlorid Silicider Thionylchlorid Zinkpulver Tørchlor Titantetrachlorid Zinkchlorid Zinkchlorid (vandfri) 7

8 T Affaldsgruppe T: Bekæmpelsesmidler Bejdset såsæd Bekæmpelsesmidler (gift) Insektmidler (insektcider) Musegift Pesticider Rottegift Svampemidler (fungicider) Ukrudtsmidler (herbicider) X Affaldsgruppe X: Uorganisk affald SYRER BASER Bejdesesyre Afløbsrens Chromsvovlsyre Cyanid affedterbade Chromsyre Hærdesalte Ferrichlorrid Kalilud Flussyre Kaliumhydroxid Galvaniske bade Kautisk soda Hypochlorit opløsninger Lud Phosphorsyre Metalhydroxidslam Salpetersyre Natriumhydroxid Saltsyre Natronlud Svovlsyre Salmiakspiritus Z Affaldsgruppe Z: Affald som ikke kan placeres i de øvrige grupper Bremsebelægninger Isocyanater Kanyler Klinisk risiko affald Medicin Spraydåser Trykflasker Tomme forurenede emballager Papkasser Kliniks risiko kasser af plast 8

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde

ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde ROSKILDE specifikt. Sikkerhedsinstrukser for laboratorier/feltarbejde 1 SIKKERHEDSINSTRUKSER FOR LABORATORIE/FELTARBEJDE....4 1.1 ALARMSYSTEMER...4 1.2 ALENE-ARBEJDE...4 1.3 ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER....5

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald

Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Notat om problemstillinger til enkelte fraktioner/ grupper af farligt affald Baggrund Notatet er udarbejdet som en del af projektet Håndtering af farligt affald i mellemstore og mindre byer samt bygder

Læs mere

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke

DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke DEL 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke 4-1 4-2 KAPITEL 4.1 ANVENDELSE AF EMBALLAGER, HERUNDER IBC s OG STOREMBALLAGER 4.1.1 Generelle bestemmelser for emballering af farligt gods

Læs mere

Gode råd til en. sikker håndtering af affald

Gode råd til en. sikker håndtering af affald Gode råd til en sikker håndtering af affald M I N I V E J L E D N I n G Affaldshåndtering Som du ved, er der en del forskellige affaldsprodukter, når et autoværksted er i gang. Der anvendes forskellige

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder

DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder DEL 3 Fortegnelse over farligt gods, særlige bestemmelser samt undtagelser for transport af farligt gods emballeret i begrænsede og undtagne mængder 3-1 3-2 3.1.1 Indledning KAPITEL 3.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Læs mere

Vejledning om rengøringsmidler

Vejledning om rengøringsmidler BAR service- og tjenesteydelser Vejledning om rengøringsmidler Rengøringsmidler Rengøringsmidler og sundhedsrisiko ph-værdi Dosering Grænseværdier Sikkerhedsforanstaltninger Værnemidler ved rengøring Mærkning

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009

Introduktion til laboratoriesikkerhed. i et kemisk laboratorium. MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Introduktion til laboratoriesikkerhed og god laboratoriepraksis i et kemisk laboratorium MCI, Sønderborg Manuela Schiek, August 2009 Hvorfor? Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal de studerende være instrueret,

Læs mere

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed).

Se om produktet har et faresymbol, f.eks. Meget brandfarligt, og læs derefter R og S sætningerne godt igennem (R og S står for Risiko og Sikkerhed). FORORD Kemiguiden fra Borup indeholder beskrivelse af de mest gængse og kendte husholdningskemikalier, vi bruger i vor dagligdag. Guiden beskriver ligeledes nogle gode råd step by step, som vi håber vore

Læs mere

Filtre mod gasser og dampe

Filtre mod gasser og dampe Filtre mod gasser og dampe Stof / materiale Filtertyper A AX B E K Organiske dampe over 65 C Org. dampe på eller lavere end 65 C Uorganiske gasser Sure gasser og aminer Bemærkninger Acetone Acrylater Alkoholer

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Laboratoriesikkerhedsinstruks

Laboratoriesikkerhedsinstruks Laboratoriesikkerhedsinstruks Gode laboratorievaner er en af vejene til et sikrere undervisningsmiljø På SUND indgår laboratorieøvelser som et centralt element i uddannelserne. Foruden at være et pædagogisk

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø

Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Vejasfalt Arbejdsmiljø og ydre miljø Copyright 2006 Undervisningsministeriet. Undervisningsmaterialet er udviklet af Asfaltindustrien i et samarbejde med Mikkel Dybdal, Forlaget Dybdal. Materialet kan

Læs mere

1. Undersøgelser... s. 1 2. Ud af skolen... s. 5 3. Miljøordensregler... s. 6 4. Gør en indsats... s. 6 5. Formidling og inddragelse... s.

1. Undersøgelser... s. 1 2. Ud af skolen... s. 5 3. Miljøordensregler... s. 6 4. Gør en indsats... s. 6 5. Formidling og inddragelse... s. Grønt flag grøn skole Hverdagens kemi 7.. årgang Langmarkskolen Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelser... s. 1 2. Ud af skolen... s. 5 3. Miljøordensregler... s. 6 4. Gør en indsats... s. 6 5. Formidling

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer

LFS Katalog 2010/2011. Kabelkanal-systemer FS Katalog 2010/2011 Kabelkanal-systemer Velkommen hos kundeservice Servicetelefon: +45 70202523 Telefax til spørgsmål: +45 70202543 Telefax til ordrer: +45 70202543 E-mail: info@obo.dk Internet: www.obo.dk

Læs mere

Fremstilling af HCl-gas

Fremstilling af HCl-gas Ionforbindelser Fremstilling af HCl-gas 2 teskefulde vandfrit natriumhydrogensulfat blandes med 1 teskefuld natriumchlorid på et stykke filtrerpapir og hældes i et reagensglas. Der laves en opstilling

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse

DEL 5 Bestemmelser for forsendelse DEL 5 Bestemmelser for forsendelse 5-1 5-2 KAPITEL 5.1 GENERELLE BESTEMMELSER 5.1.1 Anvendelse og generelle bestemmelser Denne del indeholder bestemmelser om mærkning og dokumentation i forbindelse med

Læs mere

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ADR 2013. farligt gods. guide. 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ADR 2013 farligt gods guide 5-2-1010 Yellow Black PANTONE Red 032 C Stans Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Forord Arbejdstilsynet har haft guiden til gennemsyn og finder, at indholdet i

Læs mere

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Limning. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Limning Et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved arbejde med limning Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens

Læs mere

Råd om Håndtering. af Gødning

Råd om Håndtering. af Gødning Råd om Håndtering af Gødning Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Politianmeldelse Enkle råd til forebyggelse af kriminalitet Vigtige oplysninger på sækken 5 Sundhed og Miljø Produktionsstedet/spredeindstillingen

Læs mere