KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5"

Transkript

1 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ban vejen for skraldemanden læs mere på side 5

2 02 julens affald Farvel til dit juletræ Juletræer er en populær og hyggelig tradition i mange hjem. Men når grenene visner og træet begynder at drysse, skal juletræet ud af stuen igen. Juletræer kan lægges i nærheden af beholderen til dagrenovation lige efter jul og indtil udgangen af januar (de må ikke placeres, så skraldemændene ikke kan komme til dagrenovationsbeholderen). Er der mange juletræer, bliver de ikke fjernet på én gang, men over flere dage/uger. Juletræer, der skal fjernes sammen med dagrenovationen, må ikke være længere end 120 cm. Hvis dit træ er længere, skal det skæres over. Efter januar Efter januar skal juletræerne afleveres som haveaffald eller på en genbrugsstation. Adresser og åbningstider på genbrugsstationerne finder du på Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere juletræer på nærgenbrugsstationerne. Glascontainere på juleferie År efter år er glascontainere i København blevet sprængt i luften i forbindelse med jul og nytår. Derfor sendes de mest udsatte nu på en lang juleferie helt ind i januar. Sidste nytår blev der sprængt 52 glascontainere i København. Det kostede 2 millioner kroner at rydde op og erstatte de sprængte containere. Derfor er 66 glasbobler nu sendt på en lang juleferie. Københavns Kommune har trukket 66 glascontainere hjem hen over jul og nytår for at undgå, at containerne bliver sprængt i tusind stykker med splintret glas i gaderne til følge. Tilbage efter nytår Problemet med sprængte containere er spredt over hele byen, men værst ser det ud i områderne Tingbjerg, Nørrebro, Nordvest og Christianshavn. Containerne er fjernet i perioden medio december 2009 til medio januar Også i år markerer vi de steder, hvor glascontainerne er fjernet med et piktogram med teksten: Containeren er tilbage efter nytår. Send stadig flasker til genbrug Borgerne i de udsatte områder kan aflevere flasker og drikkevareemballager af plast og metal på genbrugsstationer eller nærgenbrugsstationer eller gemme dem, til containerne atter er på plads. Glascontainere, der bliver stående, vil blive tømt oftere end normalt. HUSK Emballager med eksempelvis shampoo, eddike, terpentin eller andet farligt affald må ikke komme i glascontaineren.

3 Til kamp mod forkert sortering SORTER DIT AFFALD 03 Borgere i København sortér rigtigt! affaldshumor Store plakater på siderne af skraldebilerne opfordrer lige nu på humoristisk vis borgerne til at sortere deres affald. Ja til rigtig sortering Storskraldsforsøg på Amager, ny genbrugsstation på Østerbro og længere åbningstider på nærgenbrugsstationerne på Nørrebro. Københavns Kommune arbejder hele tiden for at give dig bedre mulighed for at sortere dit affald. VIDSTE DU? På byens skraldebiler kan du for tiden se en mand, der forsøger at proppe et køleskab ind i en glascontainer, og det er selvfølgelig ikke en historie fra det virkelige liv, men en påmindelse til alle om at tænke sig om, når de kommer ting i affaldsbeholderne. For selv om københavnerne er rigtig gode til at sortere, så kommer der stadig forkerte ting i beholderne. Med det til følge, at resten af indholdet i beholderen ikke kan genbruges eller genanvendes, fordi affaldstyperne skal være rene for at kunne genbruges eller genanvendes. Ingen pizzabakker i pappet Et eksempel er pap, som kan genanvendes helt op til 10 gange, hvis det ikke er forurenet. Det betyder fx, at der ikke må komme pizzabakker i papbeholderen, fordi der stort set altid sidder rester efter den fede pizza på låget. Inden pappet sendes videre til genanvendelse, står det nemlig presset sammen i store baller på op til 500 kilo i længere perioder, og ligger der madrester imellem, vil hele ballen bliver angrebet af mug og må i stedet brændes. 30 typer affald I de fleste gårde kan du sortere pap, papir, batterier og glas fra din dagrenovation, men er du klar på en tur til genbrugsstationen, kan du faktisk komme af med helt op til 30 forskellige typer affald. Tager du cyklen til den nærmeste nærgenbrugsstation, kan du aflevere 12 forskellige slags affald. Du kan læse mere om sortering af dit affald på Københavns Kommune slår snart dørene op til en helt ny grøn genbrugsstation på Østerbro. Borgervænget Genbrugsstation. De to nærgenbrugsstationer på Nørrebro har udvidet åbningstiderne og holder fremover åbent tirsdag og torsdag fra og lørdag fra Tingbjerg Nærgenbrugsstation vil i løbet af januar være oppe på fuld drift, efter at dele af den nedbrændte. Genopbygningen er ved at være færdig, og så kommer stationen også til at have udvidede åbningstider.

4 04 TIL DIG DER BOR I LEJLIGHED Fra nabo til nabo: Byttehjørnet rykker ind i de københavnske gårde Et nyt initiativ gør det nemt for naboer at genbruge hinandens ting. 10 gårde deltager i Københavns Kommunes pilotprojekt Byttehjørnet. Mange gode og brugbare ting bliver kasseret og ender som affald i stedet for at blive genbrugt. Det vil Københavns Kommune gøre noget ved med et nyt initiativ. I december måned etableres der Byttehjørner i 10 udvalgte etageejendomme/gårde i København. Byttehjørnet er et afgrænset område, hvor beboerne kan aflevere brugbare ting, de ellers ville have smidt ud - og hvor beboerne kvit og frit kan hente ting fra. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, hvor idéen afprøves. Hvis projektet bliver en succes, vil ordningen blive udvidet til flere ejendomme/gårde i København. Læs mere Du kan læse mere om Byttehjørnet på Hvis du har spørgsmål, idéer eller kommentarer til Byttehjørnet, er du velkommen til at kontakte Affaldsområdet i Center for Miljø, Københavns Kommune på eller skrive til Byttehjørnet er beboernes eget. Her er der mulighed for at give brugbare ting videre til din nabo. Fusere skal på genbrugsstationen Når festfyrværkeriet er slut, og vi alle er kommet godt ind i det nye år, så bliver det dagen derpå, og det afbrændte fyrværkeri fra nytårsfesten skal fjernes fra gårde, gader og haver. Fyrværkeriaffald fjernes med en skovl og puttes i en spand. Affald fra afbrændt fyrværkeri afleveres med dagrenovationen. Men fusere er farligt affald, som kun må afleveres på genbrugsstationen. Fyrværkeri i december Er du ikke professionel fyrværkerimester, må du kun skyde krudt af fra 1. december til og med 5. januar. Reglerne omfatter dog ikke småt fyrværkeri som for eksempel stjernekastere og knaldperler. Tjek fyrværkeriet På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Fyrvaerkeri kan du tjekke, om de forskellige typer fyrværkeri er godkendt. Det er vigtigt, idet meget ulovligt fyrværkeri ikke kun er farligt, men også kan indeholde bly og andre stoffer, der er meget skadelige for miljøet.

5 TIL DIG DER BOR I HUS 05 Giv skraldemanden en hånd Når skraldemanden skal ind og hente dit affald, er der en del ting, som du både kan og skal gøre, for at affaldet bliver hentet. Der må ikke være glat, og adgangsvejen skal være fri for cykler, barnevogne og lignende. Nedhængende grene og hækken skal være klippet, og der skal være en krog på lågen, så den kan holdes åben, når beholderne skal trækkes ud til skraldebilen. Og så skal du også sørge for, at håndtagene på dine affaldsbeholdere vender ud mod skraldemanden. På den måde slipper skraldemanden nemlig for at vride ryggen, og hans arbejde bliver mindre belastende. Byens skraldemænd tømmer de københavnske affaldsbeholdere 3 millioner gange på et år. bor du i hus, så husk Billedtekst At du skal stille beholdere med papir og haveaffald frem ved skel senest klokken 6.00 på dine faste indsamlingsdage. Det er også dit ansvar, at beholderne bliver trukket tilbage på plads, når de er tømt. Har du en rød boks til dit farlige affald, skal den også stilles frem, så den kan ses fra havelågen. Du kan finde dine faste indsamlingsdage på NB: Beholderne må ikke stilles helt ud på fortovet. Hvis sneen kommer, skal du også huske at rydde sne/is væk, og strø grus hele vejen fra kørebanen, ind gennem port eller havelåge og frem til affaldsbeholderne. at den ryddede bane skal være mindst en meter bred. at der skal være gennemgang i eventuel snevold langs kantsten/vejbane. at der ikke må være glat. Er du i tvivl om dit ansvar, så tjek reglerne for snerydning på

6 06 Nyt fra Affald KBH SKRALDe bilerne SKIFTER FARVE Glasbilerne er blevet blå De sidste to måneder har det været blå skraldebiler, der kører rundt og tømmer gadens glasbobler. Dermed er den første private renovatør kommet på banen i Københavns Kommune. Den nye renovatør M. Larsen A/S får hjælp af de garvede glasskraldemænd fra R98, så det er altså kun farven på bilerne, der er ændret, skraldemændene er de samme. Overtager indsamlingen I det nye år kommer endnu en ny spiller på banen. Det er firmaet City Renovation A/S, der for fremtiden skal hente affaldet i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Oveni overtager firmaet også indsamlingen af haveaffaldet i hele kommunen. Hos City Renovation vil det også være skraldemænd, der tidligere arbejdede for R98, som sidder bag rattet i skraldebilerne og springer ud og tømmer affaldsbeholderne. Østerbro og Nørrebro i næste runde I slutningen af januar 2010 kan private firmaer give tilbud på indsamlingen af affaldet på Østerbro og Nørrebro. Så også her kan det være, at bilerne kommer til at skifte farve. I 2011 vil det så være Indre By og Amager, som efter planen står for tur. At affaldet overhovedet er sat i udbud, skyldes de gældende konkurrenceregler. Gør som du plejer Tilbage i 2006 overtog Københavns Kommune al kommunikation med byens borgere om affald og affaldsordninger. Og den opgave vil også i fremtiden ligge hos kommunen. Det betyder, at du stadig skal kontakte Affaldsservice, hvis du har generelle spørgsmål om affald og den daglige drift. Det er også fortsat kundeteamet, der besvarer spørgsmål om registrering, betaling og lignende. Du kan finde telefonnumre, mailadresser og kommunens hjemmeside nederst på denne side. Layout: TMF GRAFISK DESIGN. foto: Thorkild A. Christensen (forside), Søren Weile, Nicky Bonne, Christian Alsing, Emil Ballegaard, Mogens Hansen. Ansv. redaktør: Områdechef Jens Purup, Københavns Kommune. papir bli r til papir Center for Miljø Kalvebod Brygge 45 Postboks København V Mail til redaktionen Affaldsservice Call center # 2 Hvis du har generelle spørgsmål om affald og daglig drift. Kundeteam # 1 Hvis du har spørgsmål om registrering, betaling el.lign.

7 farligt AFFALD Miljøbilen kommer til dig Farligt affald kan skade miljøet og menneskers sundhed, hvis det ikke håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt, at farligt affald bliver afleveret via kommunens ordninger. Miljøbilen har stoppesteder rundt om i byen og indsamler efter en fast ruteplan farligt affald fra dig og dine naboer. Her får du køreplanen for 2010, og du kan også læse om de andre ordninger for farligt affald, der findes i Københavns Kommune. Det er vigtigt, at du sorterer dit farlige affald fra og får det afleveret til en skraldebil, der er beregnet til at håndtere det på den bedst tænkelige måde. Ved Miljøbilen kan du også få personlig vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad der er farligt affald, og hvordan du bør opbevare det, så børn og husdyr ikke kommer i nærheden af det. Hvis du har farligt affald, så må du ikke blande det sammen, hvis det fx er maling og kemikalier. Det er bedst, hvis du lader det blive i den oprindelige beholder, så man kan se, hvad det er. Stil det gerne i en lukket boks, så ingen uforvarende kommer i nærheden af det. Hvis du ikke kan vente til Miljøbilen kommer, kan du aflevere det til nærmeste genbrugsstation eller til én af nedenstående ordninger. Du skal være opmærksom på, at du kan komme af med op til 25 liter/kg kemikalieaffald pr. aflevering på genbrugsstationen. Hvis du bor på Nørrebro, kan du aflevere dit farlige affald på nærgenbrugsstationerne i Møllegade og Gartnergade. Du finder Miljøbilens køreplan på bagsiden. ANDRE ORDNINGER Viceværtordningen Etageejendomme kan tilslutte sig en "Viceværtordning". Det betyder, at beboerne kan aflevere deres miljøfarlige affald til viceværten, som herefter ringer efter Miljøbilen, når en større mængde miljøfarligt affald er indsamlet. Viceværten kan få udleveret et skab til at opbevare det farlige affald i, indtil Miljøbilen kommer forbi og henter det. Den røde boks De fleste villaer og rækkehuse har fået udleveret en rød boks til farligt affald. På undersiden af boksens låg står der, hvilke typer farligt affald der må opbevares i den. Boksen bliver tømt fire gange om året og skal stilles frem til skel på tømmedagene, så skraldemanden kan se den fra fortovet. Du skal også vide, at: de fleste farvehandlere tager imod malingrester m.v. apotekerne tager imod medicinrester og kanyler. en lang række forretninger tager imod batterier. Det er her vigtigt at understrege, at alle batterityper fortsat skal afleveres til specialbehandling. Læs mere om farligt affald på

8 miljøbilens køreplan stoppesteder og datoer 2010 København Ø Den 1. tirsdag i måneden skt. Kjelds Plads ved Bryggervangen Århus Plads ved Århusgade Holsteinsgade ved Lipkesgade Datoer Brønshøj og Husum Den 3. tirsdag i måneden Kobbelvænget ved Arildsgård Frederikssundsvej ved Husumvej Brønshøj Torv Datoer København V Den 2. mandag i måneden godsbanegade ved Dybbølsgade enghave Plads ved Haderslevgade Jerichausgade ved Ny Carlsberg Vej Vesterbros Torv Datoer Valby Den 2. tirsdag i måneden Ålholm Plads Valby Tingsted Toftegårds Plads Datoer København K Den 3. mandag i måneden gråbrødre Torv Israels Plads ved Vendersgade Høyensgade ved Øster Søgade Christianshavns Torv Datoer hvad ER FARLIGT affald Amager Den 4. mandag i måneden amager Centret ved Reberbanegade Brydes Alle ved Hørhusvej Leifsgade ved Gunløgsgade Datoer København NV Den 4. tirsdag i måneden Utterslev Torv Hovmestervej ved Grundtvigskolen Mågevej ved Rørsangervej Datoer Vanløse og København SV Den 4. onsdag i måneden Åbakkevej ved Sallingvej Vanløse Station ved Katrinedalsvej Mozarts Plads Datoer NB! Denne udgave af miljøbilens køreplan erstatter den folder, som du tidligere år har modtaget med posten, men du kan stadig finde tider og stoppesteder på affald. Listen er eksempler på farligt affald og ikke fyldestgørende. Hvis du er i tvivl, om et produkt er farligt affald, kan du kontakte din vicevært eller Københavns Affaldsservice på Du kan også finde mere info på A Acetone Afkalkningsmidler Akkumulatorer B Baser Batterier (alle typer) Bekæmpelsesmidler *) Benzin Bil- og bådvedligeholdelsesmidler Blegemidler Bums C Cellulosefortynder D Denatureret sprit Desinfektionsmidler E Eddikesyre El-sparepærer F Fikservæske Fluemidler *) Fortynder Fotofilm, -negativer og -papir Fremkaldervæske Frostvæsker Fugemasse *) G Glykol Gulvpolish Gødningsmidler H Havegødning Hobbykemikalier Hårfarve og blegemidler I Insektmidler *) K Kaustisk soda Kit Kviksølvlamper og -termometre Kølervæske L Lak og lakfjerner *) Lampeolie Lavenergipærer Lightergas Lim *) Loddevand Lysstofrør (Tændspolen) Låsespray *) M Maling og malingsfjerner *) Metalpudsemidler Mosmidler *) Motorrens Muldvarpegift Musegift *) Myggebalsam Myregift Møbelolie Møbelpolish N Natronlud *) Neglelak og neglelakfjerner O Olie Oliefiltre Ovnrens P Petroleum Pletfjerner Printerpatroner Propylalkohol Pudsemidler R Rengøringsmidler Rensebenzin Rottegift *) Rustfjerner S Salmiakspiritus Salpetersyre Saltsyre Smøremidler Solution Spartelfarver Spildolie Spraydåser *) Sprinklervæske Sprit Stoftrykfarver og kemikalier Svampebekæmpelsesmidler T Tekstilimprægneringsmidler Terpentin *) Tetraklorkulstof Toiletrens Tonefarve Trichlorethylen Træbeskyttelsesmidler *) Træsprit Tuschpenne Tændmidler U Ukrudtsmidler * Noget farligt affald er så skadeligt for miljøet, at den tomme emballage også skal afleveres som farligt affald. Ofte er der på emballagen et faresymbol. RIV UD OG GEM

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år

Genbrugsavisen. Genbrug i 350 år Genbrugsavisen Til alle husstande, kontorer og butikker i Kolding Kommune Affald, genbrug og miljø april 2010 Information fra Kolding Kommune»Stop spild af mad«er en forbrugerbevægelse, som ønsker at bekæmpe

Læs mere

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune

- for borgere i Høje-Taastrup Kommune - for borgere i Høje-Taastrup Kommune Genbrugsstation Affald 2015 Her kan du finde svar på spørgsmål til affald i kommunen Storskrald Ny renovatør Batterier og småt elektronik i pose på skraldespand Plast

Læs mere

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen:

skoleavisen com Miljø Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget En dansker: Affald i skolen: Miljø skoleavisen com Et undervisningstilbud fra metroxpress og Turbine Forlaget Natur & Teknik Dansk Fysik & Kemi Nr. 16 Produceret i samarbejde med En dansker: Mobiltelefon: Affald i skolen: Farligt

Læs mere

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes.

Vi håber dermed at rigtig mange vil få glæde af den nye tjeneste, og at flere beboere vil modtage og læse den information som udsendes. Nyhedsbrev november 2012 Årets sidste nyhedsbrev Nyhedsbrevene i sin nuværende form udkom første gang i år 2010. De omdeles i dag til hver enkelt beboer samt opsættes i opgangene og i den store port. Der

Læs mere

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb.

Strøm på afdelingsmødet. nov14. Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale afdelingsmøder i fsb. 25 Hjælp til selvhjælp Ny boligsocial strategi 14 75 år i samme bolig Ethel fra Møllelængen Strøm på afdelingsmødet Flere forslag og højere stemmeprocent. Hør Michelle, Dorte og Mona fortælle om digitale

Læs mere

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse

November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse F æ l l e s f o r e n i n g e n a f G r u n d e j e r f o r e n i n g e r Informationshæfte... -om regnvandsløsninger side 3 i K ø b e n h a v n 19 November 2011 Regnvandsmarked Konference i Vanløse side

Læs mere

Skrald! Kun til udlån. Hvis du er ekstra nysgerrig, kan du tage denne. nørdefolder. med rundt i udstillingen, hvor du kan læse mere, om det du ser.

Skrald! Kun til udlån. Hvis du er ekstra nysgerrig, kan du tage denne. nørdefolder. med rundt i udstillingen, hvor du kan læse mere, om det du ser. nørdefolder Skrald! Hvis du er ekstra nysgerrig, kan du tage denne nørdefolder med rundt i udstillingen, hvor du kan læse mere, om det du ser. Kun til udlån Intro Skrald er en del af byens liv. Vi lever

Læs mere

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte

AFFALD. - før, nu og i fremtiden. Aktivitetshæfte AFFALD - før, nu og i fremtiden Aktivitetshæfte STENALDEREN Jæger og fisker LANDET I 1700-TALLET UDE PÅ LANDET BYEN I 1700-TALLET LIVET FRA 1930-1970 Da FARFAR var ung INDE I BYEN BYEN FRA 1850-1930 LIVET

Læs mere

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger

undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger undgå brand derhjemme - og hvad gør jeg, hvis det alligevel brænder samt andre råd og oplysninger københavns brandvæsen forebyggende afdeling Hvorfor skal jeg læse dette hæfte? Alt for ofte ser vi i Brandvæsenet,

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014

FIGENBLADET. Sjov i. afdelingen. Bladet der dækker det væsentlige. 41. Årgang nr. 1-2014 Sjov i I toget sad en hund og dens herre og spillede poker. Det er dog en utrolig klog hund!, sagde en medrejsende. Vinder den tit over dig? Nej, det er sjældent, sagde manden, For når den får gode kort,

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr. 28 - December 2011 28. nr. - 8. udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade 62 7400 Herning Oplag: 5.200 eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk:

Læs mere

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015

Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Indsamlingslederens Håndbog til Sogneindsamlingen Søndag den 8. marts 2015 Læs alt, du har brug for at vide som indsamlingsleder før, under og efter sogneindsamlingen. Udover denne håndbog, er det en god

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom.

Husrum TEMA. 22 Ny rygelov Der er kommet nye regler for rygning i det offentlige rum. Læs om hvad det betyder for din ejendom. Nr. 2 oktober 2007 Husrum TEMA Husrum sætter i denne omgang fokus på beboerne i byggesager. Hvordan oplever de for løbet, og hvilken betydning har de for bygge sagens udvikling. 14 Vedligeholdelseskonto

Læs mere

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere