KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KBH. Julens affald sådan skaffer du dig. læs mere på side 2. læs mere på side 5"

Transkript

1 nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2009 AFFALD KBH MILJØBILENS KØREPLAN RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN Julens affald sådan skaffer du dig af med juletræet læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ban vejen for skraldemanden læs mere på side 5

2 02 julens affald Farvel til dit juletræ Juletræer er en populær og hyggelig tradition i mange hjem. Men når grenene visner og træet begynder at drysse, skal juletræet ud af stuen igen. Juletræer kan lægges i nærheden af beholderen til dagrenovation lige efter jul og indtil udgangen af januar (de må ikke placeres, så skraldemændene ikke kan komme til dagrenovationsbeholderen). Er der mange juletræer, bliver de ikke fjernet på én gang, men over flere dage/uger. Juletræer, der skal fjernes sammen med dagrenovationen, må ikke være længere end 120 cm. Hvis dit træ er længere, skal det skæres over. Efter januar Efter januar skal juletræerne afleveres som haveaffald eller på en genbrugsstation. Adresser og åbningstider på genbrugsstationerne finder du på Vær opmærksom på, at du ikke kan aflevere juletræer på nærgenbrugsstationerne. Glascontainere på juleferie År efter år er glascontainere i København blevet sprængt i luften i forbindelse med jul og nytår. Derfor sendes de mest udsatte nu på en lang juleferie helt ind i januar. Sidste nytår blev der sprængt 52 glascontainere i København. Det kostede 2 millioner kroner at rydde op og erstatte de sprængte containere. Derfor er 66 glasbobler nu sendt på en lang juleferie. Københavns Kommune har trukket 66 glascontainere hjem hen over jul og nytår for at undgå, at containerne bliver sprængt i tusind stykker med splintret glas i gaderne til følge. Tilbage efter nytår Problemet med sprængte containere er spredt over hele byen, men værst ser det ud i områderne Tingbjerg, Nørrebro, Nordvest og Christianshavn. Containerne er fjernet i perioden medio december 2009 til medio januar Også i år markerer vi de steder, hvor glascontainerne er fjernet med et piktogram med teksten: Containeren er tilbage efter nytår. Send stadig flasker til genbrug Borgerne i de udsatte områder kan aflevere flasker og drikkevareemballager af plast og metal på genbrugsstationer eller nærgenbrugsstationer eller gemme dem, til containerne atter er på plads. Glascontainere, der bliver stående, vil blive tømt oftere end normalt. HUSK Emballager med eksempelvis shampoo, eddike, terpentin eller andet farligt affald må ikke komme i glascontaineren.

3 Til kamp mod forkert sortering SORTER DIT AFFALD 03 Borgere i København sortér rigtigt! affaldshumor Store plakater på siderne af skraldebilerne opfordrer lige nu på humoristisk vis borgerne til at sortere deres affald. Ja til rigtig sortering Storskraldsforsøg på Amager, ny genbrugsstation på Østerbro og længere åbningstider på nærgenbrugsstationerne på Nørrebro. Københavns Kommune arbejder hele tiden for at give dig bedre mulighed for at sortere dit affald. VIDSTE DU? På byens skraldebiler kan du for tiden se en mand, der forsøger at proppe et køleskab ind i en glascontainer, og det er selvfølgelig ikke en historie fra det virkelige liv, men en påmindelse til alle om at tænke sig om, når de kommer ting i affaldsbeholderne. For selv om københavnerne er rigtig gode til at sortere, så kommer der stadig forkerte ting i beholderne. Med det til følge, at resten af indholdet i beholderen ikke kan genbruges eller genanvendes, fordi affaldstyperne skal være rene for at kunne genbruges eller genanvendes. Ingen pizzabakker i pappet Et eksempel er pap, som kan genanvendes helt op til 10 gange, hvis det ikke er forurenet. Det betyder fx, at der ikke må komme pizzabakker i papbeholderen, fordi der stort set altid sidder rester efter den fede pizza på låget. Inden pappet sendes videre til genanvendelse, står det nemlig presset sammen i store baller på op til 500 kilo i længere perioder, og ligger der madrester imellem, vil hele ballen bliver angrebet af mug og må i stedet brændes. 30 typer affald I de fleste gårde kan du sortere pap, papir, batterier og glas fra din dagrenovation, men er du klar på en tur til genbrugsstationen, kan du faktisk komme af med helt op til 30 forskellige typer affald. Tager du cyklen til den nærmeste nærgenbrugsstation, kan du aflevere 12 forskellige slags affald. Du kan læse mere om sortering af dit affald på Københavns Kommune slår snart dørene op til en helt ny grøn genbrugsstation på Østerbro. Borgervænget Genbrugsstation. De to nærgenbrugsstationer på Nørrebro har udvidet åbningstiderne og holder fremover åbent tirsdag og torsdag fra og lørdag fra Tingbjerg Nærgenbrugsstation vil i løbet af januar være oppe på fuld drift, efter at dele af den nedbrændte. Genopbygningen er ved at være færdig, og så kommer stationen også til at have udvidede åbningstider.

4 04 TIL DIG DER BOR I LEJLIGHED Fra nabo til nabo: Byttehjørnet rykker ind i de københavnske gårde Et nyt initiativ gør det nemt for naboer at genbruge hinandens ting. 10 gårde deltager i Københavns Kommunes pilotprojekt Byttehjørnet. Mange gode og brugbare ting bliver kasseret og ender som affald i stedet for at blive genbrugt. Det vil Københavns Kommune gøre noget ved med et nyt initiativ. I december måned etableres der Byttehjørner i 10 udvalgte etageejendomme/gårde i København. Byttehjørnet er et afgrænset område, hvor beboerne kan aflevere brugbare ting, de ellers ville have smidt ud - og hvor beboerne kvit og frit kan hente ting fra. I første omgang er der tale om et pilotprojekt, hvor idéen afprøves. Hvis projektet bliver en succes, vil ordningen blive udvidet til flere ejendomme/gårde i København. Læs mere Du kan læse mere om Byttehjørnet på Hvis du har spørgsmål, idéer eller kommentarer til Byttehjørnet, er du velkommen til at kontakte Affaldsområdet i Center for Miljø, Københavns Kommune på eller skrive til Byttehjørnet er beboernes eget. Her er der mulighed for at give brugbare ting videre til din nabo. Fusere skal på genbrugsstationen Når festfyrværkeriet er slut, og vi alle er kommet godt ind i det nye år, så bliver det dagen derpå, og det afbrændte fyrværkeri fra nytårsfesten skal fjernes fra gårde, gader og haver. Fyrværkeriaffald fjernes med en skovl og puttes i en spand. Affald fra afbrændt fyrværkeri afleveres med dagrenovationen. Men fusere er farligt affald, som kun må afleveres på genbrugsstationen. Fyrværkeri i december Er du ikke professionel fyrværkerimester, må du kun skyde krudt af fra 1. december til og med 5. januar. Reglerne omfatter dog ikke småt fyrværkeri som for eksempel stjernekastere og knaldperler. Tjek fyrværkeriet På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Fyrvaerkeri kan du tjekke, om de forskellige typer fyrværkeri er godkendt. Det er vigtigt, idet meget ulovligt fyrværkeri ikke kun er farligt, men også kan indeholde bly og andre stoffer, der er meget skadelige for miljøet.

5 TIL DIG DER BOR I HUS 05 Giv skraldemanden en hånd Når skraldemanden skal ind og hente dit affald, er der en del ting, som du både kan og skal gøre, for at affaldet bliver hentet. Der må ikke være glat, og adgangsvejen skal være fri for cykler, barnevogne og lignende. Nedhængende grene og hækken skal være klippet, og der skal være en krog på lågen, så den kan holdes åben, når beholderne skal trækkes ud til skraldebilen. Og så skal du også sørge for, at håndtagene på dine affaldsbeholdere vender ud mod skraldemanden. På den måde slipper skraldemanden nemlig for at vride ryggen, og hans arbejde bliver mindre belastende. Byens skraldemænd tømmer de københavnske affaldsbeholdere 3 millioner gange på et år. bor du i hus, så husk Billedtekst At du skal stille beholdere med papir og haveaffald frem ved skel senest klokken 6.00 på dine faste indsamlingsdage. Det er også dit ansvar, at beholderne bliver trukket tilbage på plads, når de er tømt. Har du en rød boks til dit farlige affald, skal den også stilles frem, så den kan ses fra havelågen. Du kan finde dine faste indsamlingsdage på NB: Beholderne må ikke stilles helt ud på fortovet. Hvis sneen kommer, skal du også huske at rydde sne/is væk, og strø grus hele vejen fra kørebanen, ind gennem port eller havelåge og frem til affaldsbeholderne. at den ryddede bane skal være mindst en meter bred. at der skal være gennemgang i eventuel snevold langs kantsten/vejbane. at der ikke må være glat. Er du i tvivl om dit ansvar, så tjek reglerne for snerydning på

6 06 Nyt fra Affald KBH SKRALDe bilerne SKIFTER FARVE Glasbilerne er blevet blå De sidste to måneder har det været blå skraldebiler, der kører rundt og tømmer gadens glasbobler. Dermed er den første private renovatør kommet på banen i Københavns Kommune. Den nye renovatør M. Larsen A/S får hjælp af de garvede glasskraldemænd fra R98, så det er altså kun farven på bilerne, der er ændret, skraldemændene er de samme. Overtager indsamlingen I det nye år kommer endnu en ny spiller på banen. Det er firmaet City Renovation A/S, der for fremtiden skal hente affaldet i Valby, Vanløse, Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Oveni overtager firmaet også indsamlingen af haveaffaldet i hele kommunen. Hos City Renovation vil det også være skraldemænd, der tidligere arbejdede for R98, som sidder bag rattet i skraldebilerne og springer ud og tømmer affaldsbeholderne. Østerbro og Nørrebro i næste runde I slutningen af januar 2010 kan private firmaer give tilbud på indsamlingen af affaldet på Østerbro og Nørrebro. Så også her kan det være, at bilerne kommer til at skifte farve. I 2011 vil det så være Indre By og Amager, som efter planen står for tur. At affaldet overhovedet er sat i udbud, skyldes de gældende konkurrenceregler. Gør som du plejer Tilbage i 2006 overtog Københavns Kommune al kommunikation med byens borgere om affald og affaldsordninger. Og den opgave vil også i fremtiden ligge hos kommunen. Det betyder, at du stadig skal kontakte Affaldsservice, hvis du har generelle spørgsmål om affald og den daglige drift. Det er også fortsat kundeteamet, der besvarer spørgsmål om registrering, betaling og lignende. Du kan finde telefonnumre, mailadresser og kommunens hjemmeside nederst på denne side. Layout: TMF GRAFISK DESIGN. foto: Thorkild A. Christensen (forside), Søren Weile, Nicky Bonne, Christian Alsing, Emil Ballegaard, Mogens Hansen. Ansv. redaktør: Områdechef Jens Purup, Københavns Kommune. papir bli r til papir Center for Miljø Kalvebod Brygge 45 Postboks København V Mail til redaktionen Affaldsservice Call center # 2 Hvis du har generelle spørgsmål om affald og daglig drift. Kundeteam # 1 Hvis du har spørgsmål om registrering, betaling el.lign.

7 farligt AFFALD Miljøbilen kommer til dig Farligt affald kan skade miljøet og menneskers sundhed, hvis det ikke håndteres korrekt. Derfor er det vigtigt, at farligt affald bliver afleveret via kommunens ordninger. Miljøbilen har stoppesteder rundt om i byen og indsamler efter en fast ruteplan farligt affald fra dig og dine naboer. Her får du køreplanen for 2010, og du kan også læse om de andre ordninger for farligt affald, der findes i Københavns Kommune. Det er vigtigt, at du sorterer dit farlige affald fra og får det afleveret til en skraldebil, der er beregnet til at håndtere det på den bedst tænkelige måde. Ved Miljøbilen kan du også få personlig vejledning, hvis du er i tvivl om, hvad der er farligt affald, og hvordan du bør opbevare det, så børn og husdyr ikke kommer i nærheden af det. Hvis du har farligt affald, så må du ikke blande det sammen, hvis det fx er maling og kemikalier. Det er bedst, hvis du lader det blive i den oprindelige beholder, så man kan se, hvad det er. Stil det gerne i en lukket boks, så ingen uforvarende kommer i nærheden af det. Hvis du ikke kan vente til Miljøbilen kommer, kan du aflevere det til nærmeste genbrugsstation eller til én af nedenstående ordninger. Du skal være opmærksom på, at du kan komme af med op til 25 liter/kg kemikalieaffald pr. aflevering på genbrugsstationen. Hvis du bor på Nørrebro, kan du aflevere dit farlige affald på nærgenbrugsstationerne i Møllegade og Gartnergade. Du finder Miljøbilens køreplan på bagsiden. ANDRE ORDNINGER Viceværtordningen Etageejendomme kan tilslutte sig en "Viceværtordning". Det betyder, at beboerne kan aflevere deres miljøfarlige affald til viceværten, som herefter ringer efter Miljøbilen, når en større mængde miljøfarligt affald er indsamlet. Viceværten kan få udleveret et skab til at opbevare det farlige affald i, indtil Miljøbilen kommer forbi og henter det. Den røde boks De fleste villaer og rækkehuse har fået udleveret en rød boks til farligt affald. På undersiden af boksens låg står der, hvilke typer farligt affald der må opbevares i den. Boksen bliver tømt fire gange om året og skal stilles frem til skel på tømmedagene, så skraldemanden kan se den fra fortovet. Du skal også vide, at: de fleste farvehandlere tager imod malingrester m.v. apotekerne tager imod medicinrester og kanyler. en lang række forretninger tager imod batterier. Det er her vigtigt at understrege, at alle batterityper fortsat skal afleveres til specialbehandling. Læs mere om farligt affald på

8 miljøbilens køreplan stoppesteder og datoer 2010 København Ø Den 1. tirsdag i måneden skt. Kjelds Plads ved Bryggervangen Århus Plads ved Århusgade Holsteinsgade ved Lipkesgade Datoer Brønshøj og Husum Den 3. tirsdag i måneden Kobbelvænget ved Arildsgård Frederikssundsvej ved Husumvej Brønshøj Torv Datoer København V Den 2. mandag i måneden godsbanegade ved Dybbølsgade enghave Plads ved Haderslevgade Jerichausgade ved Ny Carlsberg Vej Vesterbros Torv Datoer Valby Den 2. tirsdag i måneden Ålholm Plads Valby Tingsted Toftegårds Plads Datoer København K Den 3. mandag i måneden gråbrødre Torv Israels Plads ved Vendersgade Høyensgade ved Øster Søgade Christianshavns Torv Datoer hvad ER FARLIGT affald Amager Den 4. mandag i måneden amager Centret ved Reberbanegade Brydes Alle ved Hørhusvej Leifsgade ved Gunløgsgade Datoer København NV Den 4. tirsdag i måneden Utterslev Torv Hovmestervej ved Grundtvigskolen Mågevej ved Rørsangervej Datoer Vanløse og København SV Den 4. onsdag i måneden Åbakkevej ved Sallingvej Vanløse Station ved Katrinedalsvej Mozarts Plads Datoer NB! Denne udgave af miljøbilens køreplan erstatter den folder, som du tidligere år har modtaget med posten, men du kan stadig finde tider og stoppesteder på affald. Listen er eksempler på farligt affald og ikke fyldestgørende. Hvis du er i tvivl, om et produkt er farligt affald, kan du kontakte din vicevært eller Københavns Affaldsservice på Du kan også finde mere info på A Acetone Afkalkningsmidler Akkumulatorer B Baser Batterier (alle typer) Bekæmpelsesmidler *) Benzin Bil- og bådvedligeholdelsesmidler Blegemidler Bums C Cellulosefortynder D Denatureret sprit Desinfektionsmidler E Eddikesyre El-sparepærer F Fikservæske Fluemidler *) Fortynder Fotofilm, -negativer og -papir Fremkaldervæske Frostvæsker Fugemasse *) G Glykol Gulvpolish Gødningsmidler H Havegødning Hobbykemikalier Hårfarve og blegemidler I Insektmidler *) K Kaustisk soda Kit Kviksølvlamper og -termometre Kølervæske L Lak og lakfjerner *) Lampeolie Lavenergipærer Lightergas Lim *) Loddevand Lysstofrør (Tændspolen) Låsespray *) M Maling og malingsfjerner *) Metalpudsemidler Mosmidler *) Motorrens Muldvarpegift Musegift *) Myggebalsam Myregift Møbelolie Møbelpolish N Natronlud *) Neglelak og neglelakfjerner O Olie Oliefiltre Ovnrens P Petroleum Pletfjerner Printerpatroner Propylalkohol Pudsemidler R Rengøringsmidler Rensebenzin Rottegift *) Rustfjerner S Salmiakspiritus Salpetersyre Saltsyre Smøremidler Solution Spartelfarver Spildolie Spraydåser *) Sprinklervæske Sprit Stoftrykfarver og kemikalier Svampebekæmpelsesmidler T Tekstilimprægneringsmidler Terpentin *) Tetraklorkulstof Toiletrens Tonefarve Trichlorethylen Træbeskyttelsesmidler *) Træsprit Tuschpenne Tændmidler U Ukrudtsmidler * Noget farligt affald er så skadeligt for miljøet, at den tomme emballage også skal afleveres som farligt affald. Ofte er der på emballagen et faresymbol. RIV UD OG GEM

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden

KBH. Vintervejr Ryd sneen for. Småt elektronikaffald. Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5. Riv ud og gem. Læs mere på bagsiden nyhedsbrev fra københavns kommune DECEMBER 2010 AFFALD KBH Vintervejr Ryd sneen for din skraldemand Læs mere på side 2-3 Småt elektronikaffald Sådan skaffer du dig af med det Læs mere på side 4-5 Miljøbilens

Læs mere

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 nyhedsbrev fra københavns kommune december 2013 AFFALD KBH dit juletræ bliver til kompost nye skraldebiler kører på gas miljøbilen henter dit farlige affald LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 se køreplanen

Læs mere

2003/04. Sådan indsamles farligt affald

2003/04. Sådan indsamles farligt affald 2003/04 Sådan indsamles farligt affald Indholdsfortegnelse 3. Ny vognmand 4. Hvorfor skal farligt affald indsamles? 5. Hvad er farligt affald? 6. Plan for faste holdepladser 7. Her kan du aflevere farligt

Læs mere

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 6 nyhedsbrev fra københavns kommune december 2014 AFFALD KBH ny smsservice hit med dit juletræ vi laver det til kompost LÆS MERE PÅ SIDE 2 få en sms Når dit affald bliver hentet LÆS MERE PÅ SIDE 6 miljøbilen

Læs mere

KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE MILJØBILENS KØREPLAN MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD

KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE MILJØBILENS KØREPLAN MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2015 AFFALD KBH LEJLIGHED DIT JULETRÆ GØR NYTTE SÅDAN SKAL DU AFLEVERE DET LÆS MERE PÅ SIDE 2 MERE SORTERING TIPS TIL INDRETNING AF DIT KØKKEN LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning)

Bilag 1 Indstilling om Særlige bestemmelser for farligt affald fra husholdninger. (Boksordning) Særlige bestemmelser for indsamling af farligt affald fra husholdninger i henhold til Regulativ for husholdningsaffald i Københavns Kommune I henhold til 5, stk. 3 i Regulativ for husholdningsaffald i

Læs mere

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD

INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD TIL VICEVÆRTER, EJENDOMSFUNKTIONÆRER OG ANDRE MED ANSVAR FOR AFFALD 1 INDSAMLING AF FARLIGT AFFALD Velkommen til den særlige ordning for indsamling af farligt affald. Din hjælp

Læs mere

KBH HIT MED JULETRÆET NYE BEHOLDERE TIL ALLE VILLAER MILJØBILENS KØREPLAN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD DET BLIVER TIL KOMPOST

KBH HIT MED JULETRÆET NYE BEHOLDERE TIL ALLE VILLAER MILJØBILENS KØREPLAN VI HENTER DIT FARLIGE AFFALD DET BLIVER TIL KOMPOST NYHEDSBREV FRA ØBENHAVNS OMMUNE DECEMBER 2015 AFFALD BH S U H E Æ R / VILLA NYE BEHOLDERE TIL ALLE VILLAER HIT MED JULETRÆET MILJØBILENS ØREPLAN LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 8

Læs mere

KBH LEJLIGHED 4 UD AF 10 BATTERIER MILJØBILENS KØREPLAN BIOAFFALD I 2017 TRILLER DE FØRSTE BIOBEHOLDERE UD TIL ETAGEBOLIGER

KBH LEJLIGHED 4 UD AF 10 BATTERIER MILJØBILENS KØREPLAN BIOAFFALD I 2017 TRILLER DE FØRSTE BIOBEHOLDERE UD TIL ETAGEBOLIGER NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2016 AFFALD KBH LEJLIGHED 4 UD AF 10 BATTERIER HAVNER I SKRALDE- SPANDEN LÆS MERE PÅ SIDE 5 BIOAFFALD I 2017 TRILLER DE FØRSTE BIOBEHOLDERE UD TIL ETAGEBOLIGER

Læs mere

KBH VILLA/RÆKKEHUS JULETRÆER BLIVER TIL KOMPOST HUSK AT STILLE TRÆET FREM PÅ DEN RIGTIGE DATO LYS I MØRKET BEHOLDER-TJEK

KBH VILLA/RÆKKEHUS JULETRÆER BLIVER TIL KOMPOST HUSK AT STILLE TRÆET FREM PÅ DEN RIGTIGE DATO LYS I MØRKET BEHOLDER-TJEK NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2016 AFFALD KBH VILLA/RÆKKEHUS JULETRÆER BLIVER TIL KOMPOST HUSK AT STILLE TRÆET FREM PÅ DEN RIGTIGE DATO LÆS MERE PÅ SIDE 2 LYS I MØRKET KAN DINE BEHOLDERE SES

Læs mere

Husholdningsaffald Generelle forhold

Husholdningsaffald Generelle forhold Husholdningsaffald Generelle forhold Dette er en beskrivelse af de generelle forhold for affaldsordningerne i Københavns Kommune. De enkelte affaldsordninger har nogle særlige forhold, som fremgår af beskrivelser

Læs mere

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 8

AFFALD KBH LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 8 nyhedsbrev fra københavns kommune December 2015 AFFALD KBH s u h e k k æ r / villa Nye beholdere til alle villaer Hit med juletræet Miljøbilens køreplan LÆS MERE PÅ SIDE 2 LÆS MERE PÅ SIDE 5 LÆS MERE PÅ

Læs mere

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7

KBH. Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid. læs mere på side 6-7 nyhedsbrev fra københavns kommune JUNI 2009 AFFALD KBH Jeg passer på miljøet for vores børns fremtid SORTER DIT AFFALD find nærmeste Genbrugsstation læs mere på side 2-3 SPAR PÅ SKRALDET følg varens vej

Læs mere

KBH LEJLIGHED RYD SNEEN MILJØBILEN BIOAFFALD SÅDAN BESTILLER DU NYE BIOPOSER SE, HVORNÅR DU KAN AFLEVERE DIT FARLIGE AFFALD

KBH LEJLIGHED RYD SNEEN MILJØBILEN BIOAFFALD SÅDAN BESTILLER DU NYE BIOPOSER SE, HVORNÅR DU KAN AFLEVERE DIT FARLIGE AFFALD NYHEDSBREV FRA KØBENHAVNS KOMMUNE DECEMBER 2017 AFFALD KBH LEJLIGHED RYD SNEEN SÅ AFFALDET KAN BLIVE HENTET LÆS MERE PÅ SIDE 3 BIOAFFALD SÅDAN BESTILLER DU NYE BIOPOSER LÆS MERE PÅ SIDE 4 MILJØBILEN SE,

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton nem affaldsservice

hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton nem affaldsservice nyhedsbrev fra københavns kommune oktober 2014 AFFALD KBH giv dine ting videre til andre LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 hjælp skraldemændene de henter 20.000 ton på et år LÆS MERE PÅ SIDE 5 nem affaldsservice din

Læs mere

gør et Loppefund på genbrugsstationerne

gør et Loppefund på genbrugsstationerne nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2012 AFFALD KBH Sortering starter i hjemmet gør et Loppefund på genbrugsstationerne se hvad dit affald bliver til LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 LÆS MERE PÅ SIDE 4-5 riv ud

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

KBH. villa/rækkehus. godt at vide om bioaffald. til villaer

KBH. villa/rækkehus. godt at vide om bioaffald. til villaer nyhedsbrev fra københavns kommune oktober 2015 AFFALD KBH villa/rækkehus NYE BEHOLDERE til villaer husk tilmelding godt at vide om bioaffald fra skræl til energi træ TIL GENBRUG Nu indsamles genbrugstræ

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

1. JUNI 20. Brøndby Kommune

1. JUNI 20. Brøndby Kommune une ndby Komm rø B l ti r e m rne kom Skraldetante 14 1. JUNI 20 Vær parat til dine nye affaldsbeholdere i juni 2014 Den 1. juni 2014 starter den nye affaldsordning. Allerede i april/maj måned får du dine

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ

GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ GIV DIT AFFALD NYT LIV I JAMMERBUGT SMIDER VI RIGTIGT UD NY GENBRUGS- CONTAINER PÅ VEJ S M GIV DIT AFFALD NYT LIV I D D E T R I G T U D I G T DU FÅR SNART EN NY GENBRUGSCONTAINER Hvis du har din egen papircontainer

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

så tæt er du på din genbrugsstation

så tæt er du på din genbrugsstation så tæt er du på din genbrugsstation Radius indenfor 2 km / 500 m Borgervænget tingbjerg Haraldsgade Bispeengen Møllegade Gartnergade Christiania Vermlandsgade Vasbygade Kulbanevej Hørgården se alle adresser

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

DIN sortering af affald fortsætter

DIN sortering af affald fortsætter November 2015 6. info DIN sortering af affald fortsætter men forsøget er slut! Kære beboer i Havrevangen Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er ved vejs ende. Du har nu sorteret

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

sorter dit affald for miljøets skyld Affaldsguide

sorter dit affald for miljøets skyld Affaldsguide sorter dit affald for miljøets skyld Affaldsguide 2011 INDHOLD Kære affaldsansvarlige.......................... 4 Københavns Affaldsservice...................... 6 Information og bestilling Undgå ventetid

Læs mere

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri.

PLAST. Plast skal være fri for fødevarer og drypfri. PLAST Plast er fx emballage fra madvarer, frugt og grønt, dunke fra drikkevarer, shampoo, milde vaskemidler, opvaskemidler og rengøringsmidler, cd-hylstre og bobleplast, plastikposer fra slik, plastikindpakning

Læs mere

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE

REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE REGLER FOR AFHENTNING AF AFFALD STANDPLADS, HOLDEPLADS, ADGANGSVEJ OG AFFALDSBEHOLDERE 1 HOLDEPLADS/ ARBEJDSOMRÅDE 2 ADGANGSVEJ Holdepladsen er der, hvor skraldebilen er parkeret på vejen. Der skal være

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus

Guide til genbrugsbeholderen. for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen for dig som bor i parcelhus Guide til genbrugsbeholderen Med genbrugsguiden har du mulighed for at dykke ned i din genbrugsbeholder. Bliv lidt klogere på, hvad der må komme

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Plads til 2 ugers affald

Plads til 2 ugers affald Plads til 2 ugers affald vælg den rigtige beholder Mindre slid på vejene Bedre for økonomien Bedre for miljøet Plads til 2 ugers affald Her kan du se, hvilke affaldsbeholdere du kan vælge mellem til din

Læs mere

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede

Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015. Billede Affald fra landbrug Sorteringsvejledning 2015 Billede Affald fra landbrug Sorteret affald er nemt - og billigt - at komme af med. Brug sorteringsvejledningen på side 3. Når affaldet er sorteret, kan det

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Plan for indsamling af farligt affald fra husholdninger

Plan for indsamling af farligt affald fra husholdninger Bilag Plan for indsamling af farligt affald fra husholdninger J.nr. : 013497-418203 Der har gennem de seneste år været en del fokus på indsamling af farligt affald, herunder også fra husholdninger. Fokus

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Kbh. nye beholdere. DU storskrald. genbrugsstationen. sådan afleverer. er lige om hjørnet. riv ud og gem

Kbh. nye beholdere. DU storskrald. genbrugsstationen. sådan afleverer. er lige om hjørnet. riv ud og gem nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEmbER 2013 AFFALD Kbh nye beholdere FaKTa om hård plast, metal og elektronik storskrald sådan afleverer DU storskrald genbrugsstationen er lige om hjørnet LÆS Mere

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald.

Affaldshåndbog 2016. sommerhuse. Gem håndbogen. så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. Affaldshåndbog 0 sommerhuse Gem håndbogen så kan du hurtigt tjekke, hvad du gør med dit affald. fire store genbrugspladser Vi har bygget ny genbrugsplads i Pandrup og har fremover store og moderne genbrugspladser,

Læs mere

Østerbro, fredag den 21. marts 2014

Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Østerbro, fredag den 21. marts 2014 Følgende 19 siders informationsmateriale omdeles i weekenden 22. marts/23. marts 2014 til alle beboere af gårdlauget Kertemindegården ifm. ibrugtagen af fællesgården

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

så tæt er du på din genbrugsstation

så tæt er du på din genbrugsstation så tæt er du på din genbrugsstation Radius indenfor 2 km / 500 m Borgervænget tingbjerg Haraldsgade Bispeengen Møllegade Gartnergade Christiania Vermlandsgade Vasbygade Kulbanevej Hørgården se alle adresser

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 bliver brugt igen se her hvordan riv ud og gem

nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 bliver brugt igen se her hvordan riv ud og gem nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2013 AFFALD KBH metal så rent skal affaldet være kampagne for mere sortering LÆS MERE PÅ SIDE 2-3 hjælp på nettet her finder du info om dit affald LÆS MERE PÅ SIDE

Læs mere

Byd velkommen til Madam Skrald

Byd velkommen til Madam Skrald Byd velkommen til Madam Skrald din nye genbrugsbeholder Herlev Kommune indfører en ny måde at sortere affald på. Du er en af de 100 husstande, der har meldt sig som ambassadører for ordningen i forsøgsperioden.

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016

Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Ny beholder til plast og metal til villaer og rækkehuse fra efteråret 2016 Se mere på de næste sider Ny beholder til plast og metal Som led i Gentofte Kommunes ambitioner om at sende mere affald til genanvendelse

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE

BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE BOLIGFORENINGENS SORTERINGSGUIDE Tekst: Frederiksberg Kommune, Miljø Affald og Genbrug Layout og illustration: ESSENSEN.COM Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri. Guiden er trykt på 100 procent genbrugspapir.

Læs mere

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune

nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune nyt om affald - fra sommerhuse i Frederikssund Kommune Kære sommerhusejer / borger Fra den 27. april 2009 får vi ens affaldsordninger i hele kommunen. Det betyder, du skal aflevere dit affald på en ny

Læs mere

Affaldsoversigt. Affaldstype/ordning

Affaldsoversigt. Affaldstype/ordning 1 2 Affaldsoversigt Affald Affaldstype/ordning De følgende sider indeholder en oversigt over en lang række produkter samt information om, hvilken affaldsordning disse produkter skal afleveres til, når

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald

ASA-kemi. Håndtering af farligt affald ASA-kemi Håndtering af farligt affald Bjarne Callesen Servicemedarbejder T 6040 5465 E bjca@sonfor.dk Karina Christiansen Laborant T 6040 5323 E karc@sonfor.dk Håndtering af farligt affald Kompetent rådgivning

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere